Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας"

Transcript

1 Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας στην Ελληνική Βιομηχανία Ένας Οδηγός για τα Διευθυντικά Στελέχη Εργοστασίου & Παραγωγής

2 Περιεχόμενα Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; Ποιές είναι οι βασικές προδιαγραφές των συστημάτων Ιχνηλασιμότητας; Γιατί Ιχνηλασιμότητα; Από τι αποτελείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας; Πώς υλοποιείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;

3 Τι είναι η Ιχνηλασιμότητα; Σύμφωνα με τον ορισμό του Προτύπου ISO 22005, Ιχνηλασιμότητα (Traceability) είναι η ικανότητα παρακολούθησης (track) και ανίχνευσης της προέλευσης (trace) ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του. Τι είναι το σύστημα Ιχνηλασιμότητας προϊόντων ; Το σύστημα ιχνηλασιμότητας προϊόντων (Product Traceability System) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που παρακολουθεί τα προϊόντα καθώς αυτά μετασχηματίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας ή διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ελαττωματικό προϊόν, το σύστημα ιχνηλασιμότητας παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αποτελεσματική ανάκληση της ελαττωματικής παρτίδας.

4 Τύποι και υπο-συστήματα Ιχνηλασιμότητας

5 Δύο τύποι Ιχνηλασιμότητας: Προς τα εμπρός (Downstream) Ιχνηλασιμότητα: ξεκινώντας από μία συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης ύλης (Lot), να φτάσουμε στον εντοπισμό όλων των παρτίδων τελικών προϊόντων που παρήχθησαν. Προς τα πίσω (Upstream) Ιχνηλασιμότητα: γνωρίζοντας την παρτίδα του τελικού προϊόντος (Lot), να ανιχνεύσουμε τις Α ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της. Τρια υπο-συστήματα: Σύστημα Διαδοχικής Ιχνηλασιμότητας -1: καλύπτει την διακίνηση προϊόντων μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών της. Σύστημα Εσωτερικής Ιχνηλασιμότητας (Internal Traceability): καλύπτει την διακίνηση και τον μετασχηματισμό των προϊόντων μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Σύστημα Διαδοχικής Ιχνηλασιμότητας +1: καλύπτει την διακίνηση προϊόντων μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της.

6 Τοποθέτηση συστήματος Ιχνηλασιμότητας Τα ηλεκτρονικά συστήματα Ιχνηλασιμότητας εντάσσονται στην κατηγορία των MES (Manufacturing Execution Systems), τα οποία τοποθετούνται «ανάμεσα» από τα επιχειρησιακά συστήματα (ERP, WMS, κτλ) και τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου του εργοστασίου.

7 Ιχνηλασιμότητα και Manufacturing Execution Systems Τα MES είναι συστήματα που εκτελούν και διαχειρίζονται τις διαδικασίες παραγωγής, συνθέτοντας μια ενοποιημένη εικόνα για το «τι πραγματικά συμβαίνει στην παραγωγή». Τα MES υποστηρίζουν ηλεκτρονικά διαδικασίες όπως: διαχείριση Α υλών, χρονοπρογραμματισμός εντολών παραγωγής, καταγραφή αναλώσεων & φύρας, μέτρηση απόδοσης εξοπλισμού, διαχείριση ποιοτικών ελέγχων, σύνδεση εντολών παραγωγής με μηχανές και προσωπικό, κτλ. Η παρακολούθηση αυτών των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο προϋποθέτει την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την ροή του προϊόντος και τις συνθήκες παραγωγής του. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατό να έχουμε αξιόπιστη πληροφορία για την Ιχνηλασιμότητα προς τα πίσω (προμηθευτές), την ιχνηλασιμότητα προς τα μπρος (πελάτες), καθώς και την εσωτερική ιχνηλασιμότητα του εργοστασίου.

8 Περιεχόμενα Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; Ποιές είναι οι βασικές αρχές και προδιαγραφές των συστημάτων Ιχνηλασιμότητας; Γιατί Ιχνηλασιμότητα; Από τι αποτελείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας; Πώς υλοποιείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;

9 Γενικές αρχές συστημάτων Ιχνηλασιμότητας (ISO 22005): Συμμόρφωση με την υπάρχουσα Νομοθεσία Κάλυψη των συγκεκριμένων απαιτήσεων της επιχείρησης Ευκολία εγκατάστασης Βέλτιστη σχέση κόστους / οφέλους Εστίαση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα Επιδεκτικότητα επαλήθευσης Αξιόπιστη λειτουργία

10 Βασικές προδιαγραφές συστημάτων Ιχνηλασιμότητας: Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο Ελαχιστοποίηση ανθρώπινης παρέμβασης Συσχετισμός κωδικών παλέτας κιβωτίου τεμαχίου Διαχείριση Ποιοτικών Ελέγχων Ανεξαρτησία από διαδικασίες Συνεργασία με υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήματα Διαχείριση απρόβλεπτων συμβάντων Διαχείριση παραγγελιών και φορτώσεων Παρακολούθηση υλικών συσκευασίας Επεκτασιμότητα, ευελιξία, ευχρηστία

11 Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας προϋποθέτει απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία δεδομένων καθώς και ταχύτητα στην απόκριση. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται παρακολούθηση των διαδικασιών παραγωγής σε πραγματικό χρόνο. Μόνο τότε το σύστημα θα είναι σε θέση να αντλήσει έγκαιρα στοιχεία για το τι πραγματικά έγινε στην παραγωγική διαδικασία. Αν η παραγωγή παρακολουθείται απολογιστικά, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ο εντοπισμός της αιτίας του προβλήματος είναι δύσκολος, ενώ η ταχύτητα της απόκρισης μειώνεται σημαντικά.

12 Ελαχιστοποίηση ανθρώπινης παρέμβασης Ένα αξιόπιστο σύστημα Ιχνηλασιμότητας δεν θα πρέπει να απαιτεί την καταγραφή των στοιχείων ιχνηλασιμότητας από τους χειριστές, γιατί αυτό εμπεριέχει τον κίνδυνο του λάθους. Για την ελαχιστοποίηση των λαθών και την αύξηση της παραγωγικότητας, το σύστημα Ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να επιτρέπει: Αυτόματη αναγνώριση και συλλογή δεδομένων Online σύνδεση με τους σταθμούς σήμανσης και κωδικοποίησης

13 Συσχετισμός κωδικών παλέτας κιβωτίου τεμαχίου Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συσχετισμού της παλέτας που αποστέλλεται στον πελάτη με το περιεχόμενό της: τα lots τωνπεριεχόμενωνκιβωτίωνκαι τεμαχίων. Αυτή η αλληλουχία της κωδικοποίησης των συσκευασιών καθώς και ο συσχετισμός των κωδικών τους είναι γνωστή ως Αggregation Μanagement. Σε περίπτωση ανάκλησης, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να προσδιορίσει ακριβώς ποιες παλέτες περιείχαν το ελαττωματικό προϊόν, άρα να προβεί σε στοχευμένη απόσυρση.

14 Διαχείριση Ποιοτικών ελέγχων Το σύστημα Ιχνηλασιμότητας πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να συσχετίζει τις καταγραφές των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων (SPC) με την αντίστοιχη παρτίδα (Lot) με εύχρηστο τρόπο. Επίσης, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα πρέπει να διαχειρίζονται με αξιοπιστία: να καταγράφεται, δηλαδή, η χρονική στιγμή που εισάγονται εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να υπολογίζεται ακριβώς το πώς και το πόσο επηρεάζουν τα εξ αυτών παραγόμενα προϊόντα.

15 Ανεξαρτησία από διαδικασίες Το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας είναι ξεχωριστό από το σύστημα HACCP ή άλλα Συστήματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Το HACCP είναι μια σειρά συγκεκριμένων διαδικασιών, ενώ το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης όλων των διαδικασιών που έχουν σχέση με την παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων σε μια επιχείρηση. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να λειτουργεί σαν το «Μαύρο Κουτί» της παραγωγής: ώντας ανεξάρτητο των διαδικασιών, θα πρέπει να συλλέγει «αθόρυβα» τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να ανακτηθούν όταν αυτό ζητηθεί. ISO, HACCP, κτλ Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τι πρέπει να γίνει Τι πραγματικά έγινε

16 Συνεργασία με τα υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήματα Για να επιτευχθεί η Ιχνηλασιμότητα, απαιτείται η σύνδεση και ο συσχετισμός της πληροφορίας που προέρχεται από τα επιχειρησιακά συστήματα (παραγγελίες, εντολές παραγωγής, κτλ) με την πληροφορία που προέρχεται από τα συστήματα παραγωγής (αριθμοί Lot, αναλώσεις υλικών, πληροφορίες μηχανών, κτλ). Για αυτό το λόγο, πρέπει να εξασφαλίζεται η αρμονική ολοκλήρωση και συνεργασία τόσο με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα (ERP, WMS, κτλ) όσο και με τα συστήματα αυτοματισμού της επιχείρησης (SCADA, PLC, Historian, αισθητήρες, μετρητικά, κτλ).

17 Διαχείριση απρόβλεπτων συμβάντων Το σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις αποκλίσεις του προγράμματος παραγωγής (π.χ. προϊόντα εκτός προδιαγραφών) και σε έκτακτα συμβάντα (π.χ. έλλειψη Α ύλης, βλάβη μηχανής) και να ενημερώνει άμεσα τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων. Μια μέθοδος για τον εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία είναι η real-time μέτρηση του ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness): Πρόκειται ουσιαστικά για έναν δείκτη που μετρά το πόσο αποδοτικά αξιοποιεί η επιχείρηση τα παραγωγικά της εργαλεία. Αυτός ο δείκτης καταγράφει όλες τις απώλειες που έχουν σχέση με σταματήματα μηχανών, μη συμμορφούμενα προϊόντα κτλ.

18 Διαχείριση παραγγελιών και φορτώσεων Το σύστημα πρέπει να παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση για τους παραλήπτες μιας συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος. Πρέπει δηλαδή να διαχειρίζεται παραγγελίες πελατών και φορτώσεις εμπορευμάτων είτε ανεξάρτητα είτε σε άμεση επικοινωνία με το σύστημα εμπορικής διαχείρισης και διαχείρισης αποθήκης.

19 Παρακολούθηση υλικών συσκευασίας Στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας πρέπει επιπλέον να παρακολουθεί τα υλικά συσκευασίας που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα, όπως ορίζεται από τον κανονισμό 1935/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20 Επεκτασιμότητα, ευελιξία, ευχρηστία Ένα σύγχρονο σύστημα Ιχνηλασιμότητας πρέπει να είναι: Επεκτάσιμο, δηλαδή να βασίζεται σε σύγχρονη πλατφόρμα (.Net Framework) στην οποία μπορούν να προσαρμοστούν νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, έτσι ώστε να καλύπτονται οι μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης χωρίς μεγάλο κόστος. Ευέλικτο, δηλαδή να μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και δραστηριοτήτων ή σε διαφορετικά εργοστάσια της ίδιας επιχείρησης. Εύχρηστο καιφιλικόπροςτουςχειριστέςτηςπαραγωγήςόσοκαιτα διοικητικά στελέχη.

21 Περιεχόμενα Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; Ποιές είναι οι βασικές αρχές και προδιαγραφές των συστημάτων Ιχνηλασιμότητας; Γιατί Ιχνηλασιμότητα; Από τι αποτελείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας; Πώς υλοποιείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;

22 Γιατί η Ιχνηλασιμότητα είναι σημαντική για την Ελληνική Βιομηχανία;

23 Απαιτήσεις από τη Νομοθεσία Βάσει της Νομοθεσίας της Ε.Ε. (Κανονισμός 178/2002), όλες οι επιχειρήσεις μεταποίησης και διανομής πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν: τιςεπιχειρήσειςαπότιςοποίεςέχουνπρομηθευτείεμπορεύματα, υλικά συσκευασίας ή Α ύλες τις επιχειρήσεις στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους. Αυτό σημαίνει ότι η Νομοθεσία προβλέπει την Διαδοχική Ιχνηλασιμότητας (-1 και +1) αλλά όχι την Εσωτερική. Η ύπαρξηόμωςτηςεσωτερικής Ιχνηλασιμότητας θεωρείται δεδομένη σε κάθε επιχείρηση, διότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας που θα επιτρέπει την πραγματοποίηση στοχευμένων αποσύρσεων. Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Κανονισμού 178/2002, η απόφαση για το πόσο λεπτομερής θα είναι η Εσωτερική Ιχνηλασιμότητα εξαρτάται από τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.

24 Απαιτήσεις από πελάτες και προμηθευτές Επαρκής ταυτοποίηση συσκευασιών και μονάδων μεταφοράς, η οποία συνδέεται μονοσήμαντα με τα δεδομένα και τις συνθήκες των διαδικασιών παραγωγής. Άμεση ενημέρωση πελατών σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού προϊόντος, είτε είναι «εξωτερικοί» (διανομείς, επιχειρήσεις λιανεμπορίου, κτλ) είτε «εσωτερικοί» πελάτες (αποθήκες ή άλλα εργοστάσια της ίδιας επιχείρησης). Άμεση παροχή αξιόπιστων δεδομένων σε περίπτωση που ζητηθεί, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο ταχύτατος εντοπισμός της πηγής αλλά και της έκτασης του προβλήματος.

25 Εσωτερικά Οφέλη: Διαχείριση Ρίσκου Άμεση απόκριση σε περίπτωση κρίσεως Μείωση του κόστους ανάκλησης λόγω στοχευμένης απόσυρσης Τεκμηρίωση των θέσεων της επιχείρησης Κάλυψη των απαιτήσεων των Προτύπων Ποιότητας Προστασία εταιρικής φήμης Αντιμετώπιση απομιμήσεων (counterfeit)

26 Εσωτερικά Οφέλη: Βελτίωση Παραγωγικότητας Αυτοματοποίηση συλλογής δεδομένων Μείωση χειρόγραφων καταγραφών Real-time ορατότητα παραγωγής & αποθεμάτων Καλύτερη διαχείριση πόρων Υποστήριξη λήψης αποφάσεων με αξιόπιστα δεδομένα Διευκόλυνση και επιτάχυνση διαδικασιών Άμεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις Εντοπισμός των πηγών των προβλημάτων Παρακολούθηση KPIs (Key Performance Indicators) παραγωγής

27 Περιεχόμενα Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; Ποιές είναι οι βασικές αρχές και προδιαγραφές των συστημάτων Ιχνηλασιμότητας; Γιατί Ιχνηλασιμότητα; Από τι αποτελείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας; Πώς υλοποιείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;

28 Δομικά στοιχεία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Επιχειρησιακά Συστήματα Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Α Β Σύστημα Κωδικοποίησης Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας Συστήματα Αυτοματισμού & Ελέγχου

29 Α Σύστημα Κωδικοποίησης Το Σύστημα Κωδικοποίησης δίνει τη δυνατότητα σήμανσης και ταυτοποίησης των προϊόντων με τις πληροφορίες παραγωγής (π.χ. ημερομηνίες λήξης, κωδικοί LOT) και διακίνησής τους (π.χ. βάρος, ποσότητα, επωνυμία). Η κωδικοποίηση είναι βασικό δομικό στοιχείο ενός συστήματος Ιχνηλασιμότητας και γίνεται με την χρήση ειδικών βιομηχανικών εκτυπωτών. Η εκτύπωση των πληροφοριών μπορεί να γίνεται είτε κατευθείαν στην συσκευασία, είτε σε ετικέτα, η οποία στη συνέχεια επικολλάται με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο. Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν είτε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, είτε από μηχανές (barcodes και RFID).

30 Κωδικοποίηση στην Παραγωγή Κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, η κωδικοποίηση γίνεται κυρίως πάνω στα ίδια τα προϊόντα (ατομικές συσκευασίες) και περιλαμβάνει πληροφορίες Ιχνηλασιμότητας, όπως η ημερομηνία λήξης, κωδικούς παραγωγής, αριθμούς παρτίδας (Lots), επωνυμία κατασκευαστή, βάρος, ποσότητες, περιγραφή περιεχομένου, με μορφή είτε αναγνώσιμη από τον άνθρωπο είτε από μηχανές (barcodes EAN 13, EAN 128, 2-D, RFID, κτλ).

31 Κωδικοποίηση στην Αποθήκη Κατά την διάρκεια της αποθήκευσης / διακίνησης, η κωδικοποίηση γίνεται πάνω στις ομαδικές συσκευασίες και τις μονάδες μεταφοράς και αποθήκευσής και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και πληροφορίες ιχνηλασιμότητας όταν αυτό είναι απαραίτητο. Σε κάθε παλέτα, είτε είναι ομοιογενής είτε μικτή, απαιτείται να εκτυπώνεται ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης μονάδων μεταφοράς SSCC (Serial Shipping Container Code).

32 Προδιαγραφές Κωδικοποίησης Κωδικοποίηση Προϊόντων Τοποθεσία Περιεχόμενο Φορέας Παραγωγική Διαδικασία τεμάχια ατομικές συσκευασίες ημερομηνία λήξης, κωδικοί παραγωγής, επωνυμία κατασκευαστή, βάρος, ποσότητες, περιγραφή περιεχομένου, κτλ απευθείας πάνω στο προϊόν με εκτόξευση μελάνης, ετικέτες, RFID tags Διακίνηση / Αποθήκευση κιβώτια, παλέτες αποστολέας / παραλήπτης, ημερομηνία αποστολής, ποσότητα, κωδικοί παραγωγής, κτλ ετικέτες, απευθείας πάνω στο προϊόν με εκτόξευση μελάνης, RFID tags Μορφή Μέθοδος Τεχνολογία εκτύπωσης αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, barcodes EAN 13, EAN 128, 2-D, κτλ Αυτόματη εκτόξευση μελάνης (Inkjet), Laser, εκτύπωση θερμικής μεταφοράς αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, barcodes EAN 128, 2-D, κτλ Κιβώτια: Χειροκίνητη Παλέτες: Αυτόματη εκτύπωση θερμικής μεταφοράς, εκτόξευση μελάνης βαλβίδων και υψηλής ανάλυσης, Print & Apply

33 Β Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας Το Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας δίνει τη δυνατότητα για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των προϊόντων και των διαδικασιών της επιχείρησης, μέσα από την συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών από το Σύστημα Κωδικοποίησης. Το λογισμικό επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγονται και τηρεί τα αρχεία Ιχνηλασιμότητας σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Μέσω της ταυτοποίησης των προϊόντων και της αντιστοίχισης των πληροφοριών αυτών στην βάση δεδομένων, είναι εφικτή η προς τα πίσω και προς τα εμπρός Ιχνηλασιμότητα.

34 Διαδικασίες που υποστηρίζει ένα Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας Ιχνηλασιμότητα και διαχείριση ανακλήσεων Διαχείριση παραλαβών Α Υλών Διαχείριση εντολών παραγωγής Παρακολούθηση παραγωγής Παρακολούθηση παλετών Χρονοπρογραμματισμός εντολών παραγωγής Καταγραφή αναλώσεων, φύρας, απόδοσης εξοπλισμού Παρακολούθηση εσωτερικής διακίνησης Διαχείριση αποθεμάτων Διαχείριση προσωπικού Ποιοτικοί έλεγχοι Διαχείριση φορτώσεων & διανομών

35 Περιεχόμενα Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; Ποιές είναι οι βασικές αρχές και προδιαγραφές των συστημάτων Ιχνηλασιμότητας; Γιατί Ιχνηλασιμότητα; Από τι αποτελείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας; Πώς υλοποιείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;

36 Βήματα Υλοποίησης Συστήματος Ιχνηλασιμότητας 1. Ανάλυση: Καταγραφή αναγκών και υπάρχουσας κατάστασης, Προσδιορισμός στόχων. 2. Προδιαγραφές: Σχεδίαση προδιαγραφών, Δόμηση λύσης, Αξιολόγηση προδιαγραφών & επανασχεδίαση, Καθορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, Μελέτη δικτύωσης. 3. Υλοποίηση: Εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware), Δικτύωση & διασύνδεση, Εγκατάσταση λογισμικού (software), Δοκιμές λειτουργιών & βελτιστοποίηση, Θέση σε λειτουργία. 4. Υποστήριξη: Εκπαίδευση χρηστών, Συντήρηση hardware & software, Συνεχής τεχνική υποστήριξη, Αναβαθμίσεις.

37 Βήματα Υλοποίησης Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας είναι «μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του» (εκτυπωτές barcode, λογισμικό, scanners, κτλ). Η υλoποίηση ενός αξιόπιστου συστήματος απαιτεί την εξέταση όλων των προαναφερθέντων ζητημάτων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εφαρμογή απαιτεί ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδιασμό, με συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης. Για αυτό το λόγο, η υλοποίηση απαιτεί μια εταιρεία ολοκλήρωσης συστημάτων (Systems Integrator), με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο των MES και εξειδίκευση στα συστήματα κωδικοποίησης και ιχνηλασιμότητας προϊόντων.

38 Πηγές: Case Studies υλοποίησης συστημάτων Ιχνηλασιμότητας σε Ελληνικές επιχειρήσεις. Κανονισμός ΕΕ για Ιχνηλασιμότητα (178/2002). Οδηγός εφαρμογής του Κανονισμού 178/ ECR Europe Blue Book, Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations.

39 Πηγές: Can-Trace, Canadian Food Traceability Data Standard, version ISO 22005: Ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών Γενικές αρχές και βασικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας. McCellan, Collaborative Manufacturing: Using Real-Time Information to Support the Supply Chain. St. Lucie Press. Scholten, The Road to Integration: A Guide to Applying the ISA-95 Standard in Manufacturing. ISA.

40 Για την Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Ίδρυση: 1985 Εξειδίκευση: Κωδικοποίηση, Ιχνηλασιμότητα, Διαχείριση Παραγωγής > εφαρμογές. > πελάτες στην Ελληνική Βιομηχανία Κύκλος εργασιών (2008): Αρ. Υπαλ: μηχανικοί υποστήριξης Γραφεία: Παιανία, Θεσ/νίκη Συνεργασίες: Domino, Markem, Zebra, Motorola, Herma, Mettler Toledo, SAP, Wonderware Θυγατρικές: Ιχνηλασιμότητα AE, Mobius ΑΕ ISO 9001/2000 Μέλος EU FoodTrace

41 Θεοδώρου Αυτοματισμοί ABETE Αγ. Αθανασίου 17, Τ.Θ , Παιανία Τηλ: Fax:

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ στις επιχειρήσεις τροφίµων & υλικών συσκευασίας Φ.Σφυρής, Ε.Θεοδώρου, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΒΕΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ορισµοί εννοιών Υπάρχουσα κατάσταση Γιατί; Βασικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα

SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα SAP MII (Manufacturing Integration & Intelligence) Συγχρονίζοντας την Παραγωγή µε την Εφοδιαστική Αλυσίδα ρ. Ε.Θεοδώρου Managing Director, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Άµεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα & Ποτά. Λύσεις Βιομηχανικής Ζύγισης. για μείωση του κόστους και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων

Τρόφιμα & Ποτά. Λύσεις Βιομηχανικής Ζύγισης. για μείωση του κόστους και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων Τρόφιμα & Ποτά Λύσεις Βιομηχανικής Ζύγισης για μείωση του κόστους και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων Τρόφιμα & Ποτά Μειώστε το κόστος και διασφαλίστε την ποιότητα με τις σύγχρονες τεχνολογίες ζύγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εναρμόνιση με τους κανονισμούς για την ασφάλεια τροφίμων

Εναρμόνιση με τους κανονισμούς για την ασφάλεια τροφίμων ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ Εναρμόνιση με τους κανονισμούς για την ασφάλεια τροφίμων News 1 Τηρήστε τα παγκόσμια πρότυπα και αυξήστε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία σας Η εισαγωγή νέων νόμων, οδηγιών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS VISION SUITE III

LOGISTICS VISION SUITE III www.mantis.gr www.mantis-international.com www.mantis.com.cy MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. LOGISTICS VISION SUITE III Copyright 2006 by Mantis SA. All rights reserved. No part of this document may be reproduced

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Νάσκος Εμμανουήλ Σταρίδης Γ εώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Μαδιτινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Το RFID στην Ελλάδα;

Το RFID στην Ελλάδα; Το RFID στην Ελλάδα; Περιορισµοί και δυνατότητες Νέστoρας Λαδάς, Ηλ. Μηχανολόγος και Μηχανικός Η/Υ, Ε.Μ.Π., Μηχανικός Πωλήσεων, nlad@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager, psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία

Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Κατερίνα Πραµατάρη cleobar@aueb.gr, k.pramatari@aueb.gr ELTRUN The E-Business Center, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems

Τεχνολογία & Λύσεις. Trinity Systems Trinity Systems 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο: Thermi 1 Τ.Θ. 60715, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη +30 2311 99 99 16 info@trinitysystems.gr http://www.trinitysystems.gr Τεχνολογία & Λύσεις Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Association Greece. GS1 Barcodes

Association Greece. GS1 Barcodes Association Greece GS1 Barcodes 2 Ο Διεθνής Οργανισμός GS1 Ο GS1 είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1977, αναγνωρισμένος από τον ΟΗΕ ως μη κυβερνητική οργάνωση. Εδρεύει στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας: Ζαχαριάδης Αντρέας Πετρίσης Ιωάννης Περιεχόμενα 1. Logistics: Τι είναι; 2. Θέματα σχετικά με Logistics 3. Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Θεοδώρου. Εταιρικό προφίλ

Όμιλος Θεοδώρου. Εταιρικό προφίλ Όμιλος Θεοδώρου Εταιρικό προφίλ Τεχνολογικές λύσεις αύξησης παραγωγικότητας Βιομηχανική συσκευασία Εφοδιαστική αλυσίδα Εξοπλισμός και συστήματα για τα τελικά στάδια της παραγωγής Εξοπλισμός barcode και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα