N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία. Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία. Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας"

Transcript

1

2 N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας

3 N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία H Εταιρεία Βασικό σκοπό και αποστολή της Netsemantics αποτελεί η ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων λογισμικού, για ολοκληρωμένη κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, καθώς επίσης και η παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών, για την υλοποίηση σύγχρονων λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η Netsemantics υλοποιεί τριετές επιχειρησιακό σχέδιο μέρος του οποίου έχει χρηματοδοτηθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της Δράσης "ΠΡΑΞΕ ΦΑΣΗ Β " του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα προϊόντα και οι λύσεις της εταιρείας βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής όπως: Microsoft.NET, XML, SOA και υλοποιούνται με τις βέλτιστες πρακτικές της Object Oriented αρχιτεκτονικής. Θέλουμε να δημιουργούμε και να διατηρούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης με τους πελάτες μας, συνεισφέροντας στην αειφόρο επιχειρηματική τους ανάπτυξη, παρέχοντάς τους τεχνολογίες αιχμής και ποιοτικές υπηρεσίες. Η Netsemantics έχει επικεντρώσει την παραγωγική της δραστηριότητα στη δημιουργία και υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης σουίτας λογισμικού για την Τουριστική Βιομηχανία. Η ανάπτυξη της Netsemantics βασίζεται σε μία σειρά αξιών: Δέσμευση για την ποιότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας. Δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αναγνώριση της συνεισφοράς των συνεργατών μας στην αποτελεσματική επίτευξη του στόχου μας. Διαρκής έρευνα και ανάπτυξη. Συγχρονισμός με τις τεχνολογικές εξελίξεις και δημιουργία καινοτομικών λύσεων που καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες με στόχο την εξασφάλιση της επένδυσης των πελατών μας από την τεχνολογική απαξίωση.

4 N E T S E M A N T I C S nstravel nstravel Το nstravel αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, αυτοματοποιώντας όλες τις πτυχές των επιχειρησιακών διαδικασιών και παρακολουθώντας τα επακόλουθα χρηματοοικονομικά γεγονότα. Το nstravel σχεδιάστηκε από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού και βαθιά γνώση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του τουρισμού. Αποτελεί το πρώτο πληροφοριακό σύστημα, που απευθύνεται στην τουριστική βιομηχανία και παρέχει ολοκληρωμένα λειτουργίες και διαδικασίες συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning). Το nstravel περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υποσυστήματα για την οργάνωση των λειτουργιών μεγάλων, μεσαίων και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησής τους. Οι κεντρικοί στόχοι τους οποίους εξυπηρετεί είναι: Η οργάνωση και ενοποίηση όλων των πτυχών των επιχειρησιακών διαδικασιών Η επεξεργασία των καθημερινών συναλλαγών Η παροχή πληροφοριών για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης παρέχοντας τις απαραίτητες αυτοματοποιήσεις Η καλύτερη γνώση και προσέγγιση των πελατών.

5 N E T S E M A N T I C S nstravel Το τρίπτυχο της υπεροχής: Τεχνολογία αιχμής, απόλυτη προσαρμογή, ενιαία πλατφόρμα. Τεχνολογικό πλεονέκτημα H ανάπτυξη του nstravel βασίστηκε στην nsplatform, την τεχνολογική πλατφόρμα που δημιούργησε η Netsemantics για την υλοποίηση επιχειρησιακών λύσεων. Η nsplatform: Έχει δημιουργηθεί με την χρήση του εργαλείου ανάπτυξης Microsoft.NET και συνεργάζεται με όλες τις ευρέως χρησιμοποιούμενες σχεσιακές βάσεις δεδομένων (SQL Server, ORACLE, DB2). Παρέχει τα απαραίτητα design patterns στους σχεδιαστές των επιχειρησιακών λύσεων για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας και ποιότητας όλων των παραγόμενων προϊόντων μας. Ενσωματώνει εργαλεία ταχείας σχεδίασης και παραμετροποίησης των επιχειρησιακών λύσεων, όπως ο Form Designer και ο Report Designer που δίνουν την ευχέρεια στους σχεδιαστές να δημιουργούν άμεσα ένα λειτουργικό πρωτότυπο του συστήματος, αλλά και να ενσωματώνουν σε σύντομο χρόνο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας (customization). Ενσωματώνει την τεχνολογία web enable (δυνατότητα πρόσβασης στις λειτουργίες της εφαρμογής μέσω του internet) και υλοποιεί διαδικασίες Β2Β (αυτόματη ανταλλαγή επιχειρησιακών παραστατικών και πληροφοριών με τους συνεργάτες σας), και Β2C (δυνατότητα δημιουργίας κρατήσεων από τους τελικούς πελάτες μέσω του internet). Διαθέτει μηχανισμούς πολυγλωσσικής διαχείρισης, ασφάλειας πρόσβασης στις διαδικασίες και στα δεδομένα, αυτοματοποίηση των ροών εργασίας -workflow, version management με στόχο την εγκατάσταση των νέων versions του λογισμικού μας χωρίς την απώλεια των εξειδικεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την παραμετροποίηση. Εξασφαλίζει την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στα προϊόντα μας με απώτερο στόχο οι πελάτες μας να διασφαλίζουν την επένδυσή τους και να μην χρειάζεται στο μέλλον να αλλάζουν συστήματα λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας. Επιχειρησιακό πλεονέκτημα Tα modules του nstravel παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών μιας τουριστικής επιχείρησης παρακάμπτοντας την ανάγκη χρήσης διαφορετικών προϊόντων και λύσεων. Το συγκεκριμένο στοιχείο δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μας να επικεντρώνουν την προσοχή και τον προϋπολογισμό τους στις λειτουργικές προδιαγραφές που θα παρέχει η τελική λύση και όχι στο να καλύψουν προβλήματα προσαρμογής, με υψηλό συνήθως κόστος, μεταξύ ετερογενών συστημάτων. Η εφαρμογή και λειτουργία του nstravel εξασφαλίζει: Την ομαλή διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Την καταχώριση της πληροφορίας μια μόνο φορά στο σύστημα. Την ομαλή ροή και οργάνωση των καθημερινών εργασιών σύμφωνα με το μοντέλο οριζόντιας και κάθετης οργάνωσης της επιχείρησης. Την πλήρη απεικόνιση των οικονομικών-οργανωτικών και διοικητικών πληροφοριών της επιχείρησης με την χρήση μόνο του nstravel, παρακάμπτοντας την ανάγκη χρήσης εξωτερικών spreadsheets και άλλων εφαρμογών. Σύστημα ανοικτό το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Καθορισμένες διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων με αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. To nstravel σε συνδυασμό με τα modules διαχείρισης πελατειακών σχέσεων του nscrm παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης κάλυψης και των διαδικασιών Marketing, Sales και Customer Service της τουριστικής επιχείρησης. Περιβάλλον Εργασίας Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι απλό, λειτουργικό, συμβατό με τα πρότυπα που καθορίζουν τα windows και περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες και ευκολίες τόσο για την αναζήτηση και επεξεργασία των δεδομένων όσο και για την απεικόνισή τους με την χρήση εξειδικευμένων γραφικών controls (π.χ. room management). Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να παραμετροποιήσουν τις οθόνες της καθημερινής τους εργασίας σε επίπεδο εμφανιζόμενων πεδίων, χρωματισμού κρίσιμων τιμών των δεδομένων, γραμματοσειράς, καθώς και πλήκτρων συντομεύσεων για τις διάφορες ενέργειες.

6 N E T S E M A N T I C S nstravel Υποσυστήματα Υποσυστήματα Τα υποσυστήματα που ενσωματώνει το nstravel καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως επιχειρηματικού τομέα της τουριστικής βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιείται και ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Α. Υποσυστήματα τα οποία υποστηρίζουν τις διάφορες εμπορικές επιχειρηματικές διαδικασίες ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης nstravel - Travel Agency Αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα που διαχειρίζεται την πώληση, αγορά και κοστολόγηση των τουριστικών υπηρεσιών. nstravel - Travel Agency nstravel - Incoming Operations Αυτοματοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες τόσο για την διαχείριση πελατών για λογαριασμό τρίτων (Tour Operators) όσο και για την διαχείριση εισερχόμενου τουρισμού σε επίπεδο group ταξιδίων, κινήτρων ή συνεδρίων. nstravel - Outgoing Operations Περιλαμβάνει τις διαδικασίες σχεδιασμού και κοστολόγησης τουριστικών πακέτων. nstravel - Ticketing Αυτοματοποιεί την διαχείριση των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. nstravel - Incoming Operations nstravel - GSA Ticketing Δημιουργία σύνθετων τιμοκαταλόγων αγοράς και πώλησης αεροπορικών διαδρομών, διαχείριση υπηρεσιών Cargo. nstravel - Excursion Management Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες προγραμματισμού και διαχείρισης εκδρομών είτε αυτές αφορούν πελάτες εξερχόμενου είτε εισερχόμενου τουρισμού (Local Excursions). nstravel Congress Περιλαμβάνει τις διαδικασίες οργάνωσης, παρακολούθησης και διεξαγωγής του συνεδρίου. nstravel - Outgoing Operations nstravel - Bus Management Περιλαμβάνει διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης των λεωφορείων είτε ανήκουν στην επιχείρηση είτε τα έχει ενοικιάσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

7 N E T S E M A N T I C S nstravel Υποσυστήματα Β. Υποσυστήματα της οικονομικής διαχείρισης nstravel - Γενική Λογιστική Πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων καθώς και του Ε.Γ.Λ.Σ. η Γενική λογιστική του nstravel αποτελεί το σημείο διαχείρισης των οικονομικών συναλλαγών, της αποτύπωσης των συνολικών οικονομικών δεδομένων και της σύνταξης των οικονομικών και φορολογικών αναφορών. nstravel - Αναλυτική λογιστική Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής τόσο με το σύστημα της συνλειτουργίας όσο και με το σύστημα της αυτονομίας. nstravel - Ticketing nstravel - Αξιόγραφα Παρακολούθηση όλων των ειδών των αξιόγραφων σε κάθε στάδιο της ζωής τους στην λειτουργία της επιχείρησης. nstravel - Πάγια Παρακολούθηση των παγίων στοιχείων της εταιρίας Γ. Βασικά υποσυστήματα nstravel - GSA Ticketing Διαχείριση συναλλασσόμενων Παρακολουθεί με ενιαίο τρόπο όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την επιχείρηση ανεξαρτήτως ιδιότητας (πελάτης, προμηθευτής, πιστωτής, χρεώστης, τράπεζα, ξενοδοχείο κλπ). Διαχείριση πελατών Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και λειτουργίες για την αποτελεσματική διαχείριση της πελατειακής σας βάσης. Διαχείριση προμηθευτών Περιλαμβάνει την διαχείριση όλων των κατηγοριών των προμηθευτών, των ξενοδοχείων και των μεταφορέων (ακτοπλοϊκές, αεροπορικές εταιρίες, κλπ). nstravel - Excursion Management Διαχείριση ειδών υπηρεσιών Περιλαμβάνει πλήθος χαρακτηριστικών έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μοντελοποίηση της πολυπλοκότητας των τουριστικών ειδών και υπηρεσιών. Τιμολόγηση πωλήσεων και αγορών Περιλαμβάνει την τιμολόγηση των πωλήσεων από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, την διασύνδεσή της με τις οικονομικές διαδικασίες, καθώς και την δημιουργία του αναμενόμενου προϋπολογιστικού κόστους των αγορών για την ενημέρωση των οικονομικών υπηρεσιών. nstravel - Congress

8 N E T S E M A N T I C S nstravel Υπηρεσίες Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Τι άλλο σας παρέχουμε Υπηρεσίες υλοποίησης έργων Στον πελάτη δεν παραδίνουμε απλά ένα λογισμικό αλλά λύση με το κλειδί στο χέρι, πράγμα που επιτυγχάνεται από τις παρακάτω υπηρεσίες μας: Ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης σας, με την βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, ώστε η προτεινόμενη λύση να ενισχύει τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα και να σας φέρνει ακόμη πιο μπροστά από τους ανταγωνιστές σας. Μαζί θέτουμε τους στόχους και μαζί σχεδιάζουμε τον τρόπο που θα επιτευχθούν. Άριστη προσαρμογή του λογισμικού στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Ο κορμός του nsτravel ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό μοντέλο και βέλτιστες πρακτικές που ταιριάζουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, κάνοντας την υλοποίηση μια απλή και γρήγορη διαδικασία. Ολοκλήρωση του nstravel με συστήματα συνεργατών σας με στόχο την εύκολη ανταλλαγή δεδομένων και απλοποίηση των διαδικασιών. Άντληση και εισαγωγή στο σύστημα όλων των δεδομένων που έχετε ήδη στην κατοχή σας, ώστε να μην χαθεί η συγκεντρωμένη εταιρική γνώση Εκπαίδευση on the job training Υποστήριξη Η συνεργασία μας δεν τελειώνει με την εγκατάσταση του λογισμικού. Για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης που ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών Παροχή νέων εκδόσεων του λογισμικού On line on site υποστήριξη της εγκατάστασης

9 N E T S E M A N T I C S nstravel Συνοπτική περιγραφή προϊόντος Συνοπτική περιγραφή προϊόντος Α. Υποσυστήματα τα οποία υποστηρίζουν τις διάφορες εμπορικές επιχειρηματικές διαδικασίες ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης nstravel - Travel Agency Το υποσύστημα travel agency αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα που διαχειρίζεται την πώληση, αγορά και κοστολόγηση των τουριστικών υπηρεσιών. Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης μεμονομένων πελατών (FIT) και Group. Οι βασικές λειτουργίες που ενσωματώνει είναι: διαχείριση τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων με πολλαπλές ευκολίες για τη γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία τους διαχείριση φακέλων τουριστικών υπηρεσιών με δυνατότητες: δημιουργίας Quotation στον φάκελο ανά υπηρεσία παρακολούθησης του μικτού κέρδους ανά υπηρεσία δημιουργίας επιμέρους πακέτων υπηρεσιών τόσο στις υπηρεσίες φακέλου όσο και στο Quotation. έκδοσης ξεχωριστού λογαριασμού ανά συμμετέχοντα του File. χρήσης πλήθους διαφορετικών σεναρίων κοστολόγησης και υπολογισμού του Markup ανά υπηρεσία ή συνολικά. Το συγκεκριμένο υποσύστημα διασυνδέεται με τα υποσυστήματα του Ticketing, του GSA Ticketing, του Excursion Management καθώς και του Incoming και Outgoing Operations. nstravel - Incoming Operations Το υποσύστημα Incoming Operations αυτοματοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες τόσο για τη διαχείριση πελατών για λογαριασμό τρίτων (Tour Operators) όσο και για τη διαχείριση εισερχόμενου τουρισμού σε επίπεδο group ταξιδίων, κινήτρων ή συνεδρίων. Παρέχει μεταξύ άλλων τις παρακάτω λειτουργίες: διαχείρισης συμβολαίων Allotment, Commitment ή Guarantee. γρήγορης καταχώρησης κρατήσεων με τη χρήση wizard και αυτόματη ανάθεσή τους σε δωμάτιο ξενοδοχείου από allotment ή commitment, καθώς και την ανάθεσή τους σε προτεινόμενο δρομολόγιο στο Traffic Control για το arrival ή το departure transfer. γραφικό εργαλείο για τη διαχείριση της ανάθεσης των κρατήσεων σε δωμάτια allotment, commitment, guarantee. ολοκληρωμένη διαχείριση του Traffic Control. δυνατότητα παρακολούθησης των λειτουργιών του υποσυστήματος, ανά συνδεόμενη επιχειρηματική διαδικασία. έκδοση όλων των απαιτούμενων οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Το υποσύστημα Incoming Operations διασυνδέεται με τα υποσυστήματα Travel Agency, Excursion Management, Congress και Bus Management για το Traffic Control. nstravel - Outgoing Operations Το υποσύστημα Outgoing Operations περιλαμβάνει τις διαδικασίες σχεδιασμού και κοστολόγησης τουριστικών πακέτων. Τα βασικά στοιχεία που ενσωματώνει είναι: σχεδιασμός των σεναρίων κοστολόγησης και δημιουργίας τιμοκαταλόγων τουριστικών πακέτων. διασύνδεση με το κύκλωμα των συμβολαίων για την παρακολούθηση των allotments. διασύνδεση με το Excursion Management για την συνολική παρακολούθηση του ταξιδιού ανά αναχώρηση. έκδοση πλήθους οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Το υποσύστημα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσής του με τα υποσυστήματα Travel Agency, Excursion Management, Ticketing και GSA Ticketing. nstravel - Ticketing Το υποσύστημα Ticketing αυτοματοποιεί τη διαχείριση των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενσωματώνοντας διαδικασίες: καθορισμού προμηθειών ανά μεταφορέα (αγορές) και ορισμού πολιτικών προμηθειών για τη πώληση καταχώρισης εισιτηρίων και ταυτόχρονη εκκαθάριση ως προς την αγορά και την πώληση διαχείρισης Stock εισιτηρίων με δυνατότητα παρακολούθησης του κύκλου ζωής κάθε εισιτηρίου. αυτοματοποιημένης εισαγωγής εισιτηρίων από το BSP αυτοματοποιημένης διασύνδεσης με τα CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, Gabriel, Worldspan, ForthCRS). έκδοσης των απαραίτητων οικονομικών και στατιστικών αναφορών (sales reports κλπ). Το υποσύστημα Ticketing διασυνδέεται με τα υποσυστήματα Travel Agency και Outgoing Operations. nstravel - GSA Ticketing Το υποσύστημα GSA Ticketing περιλαμβάνει τις διαδικασίες που ενσωματώνονται στο υποσύστημα Ticketing με επιπλέον δυνατότητες: δημιουργίας σύνθετων τιμοκαταλόγων αγοράς και πώλησης αεροπορικών διαδρομών διαχείρισης υπηρεσιών Cargo. Το υποσύστημα GSA Ticketing διασυνδέεται με τα υποσυστήματα Travel Agency και Outgoing Operations. nstravel - Excursion Management Το υποσύστημα Excursion Management αυτοματοποιεί τις διαδικασίες προγραμματισμού και διαχείρισης εκδρομών είτε αυτές αφορούν πελάτες εξερχόμενου είτε εισερχόμενου τουρισμού (Local Excursions). Στις βασικές λειτουργίες του συστήματος συγκαταλέγονται οι παρακάτω: διαχείριση Stock εισιτηρίων εκδρομών για τα Local Excursions με δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης ανά εισιτήριο.

10 N E T S E M A N T I C S nstravel Συνοπτική περιγραφή προϊόντος γρήγορη καταχώρηση Local Excursions και αυτόματη ανάθεσή τους σε δρομολόγιο του Traffic Control. οικονομική εκκαθάριση εκδρομών για τα Local Excursions κοστολόγηση Εκδρομής. προγραμματισμός των εκδρομών. έκδοση των απαραίτητων οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Το υποσύστημα Excursion Management διασυνδέεται με τα υποσυστήματα Travel Agency, Outgoing Operations και Incoming Operations. nstravel - Bus Management Το υποσύστημα Bus Management περιλαμβάνει διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης των λεωφορείων είτε ανήκουν στην επιχείρηση είτε τα έχει ενοικιάσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μεταξύ άλλων ενσωματώνει λειτουργίες: παρακολούθησης στοιχείων του οχήματος. παρακολούθηση των συντηρήσεων του οχήματος Το υποσύστημα Bus Management διασυνδέεται με το υποσύστημα του Traffic Control. nstravel - Congress Το υποσύστημα περιλαμβάνει τις διαδικασίες οργάνωσης, παρακολούθησης και διεξαγωγής του συνεδρίου. Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των εργασιών και της γραμματειακής υποστήριξης του συνεδρίου. Σε συνδυασμό με το υποσύστημα της αλληλογραφίας μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κατά συνέπεια κόστους στη διαχείριση ενός συνεδρίου. Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι: διαχείριση συνέδρων διαχείριση των επιστημονικών εργασιών ενός συνεδρίου. δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης του προϋπολογισμού και του απολογισμού του συνεδρίου. εξαγωγή οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Το υποσύστημα Congress διασυνδέεται με τα υποσυστήματα Traffic Control και Room Management. Β. Υποσυστήματα της οικονομικής διαχείρισης nstravel - Χρηματοικονομική Διαχείριση Το υποσύστημα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης παρακολουθεί τις οικονομικές συναλλαγές, αποτυπώνοντας και αναλύοντας τις οικονομικές πράξεις των υπολοίπων υποσυστημάτων. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα κυκλώματα: Γενική Λογιστική Πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων καθώς και του ΕΓΛ.Σ η Γενική λογιστική του nstravel αποτελεί το σημείο διαχείρισης των οικονομικών συναλλαγών, της αποτύπωσης των συνολικών οικονομικών δεδομένων και της σύνταξης των οικονομικών και φορολογικών αναφορών. Το υποσύστημα της γενικής λογιστικής περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: δυνατότητα τήρησης αναλυτικών ή συγκεντρωτικών λογαριασμών πελατών προμηθευτών και τραπεζικών λογαριασμών καθώς η ανάλυσή τους περιλαμβάνεται σε άλλα υποσυστήματα. παρακολούθηση πολλών νομισμάτων με επιπλέον δυνατότητα της αποτίμησης των υπολοίπων σε ξένο νόμισμα σύμφωνα με την τρέχουσα ισοτιμία. δυνατότητα αποκλεισμού δημιουργίας λογιστικών εγγραφών παραμετρικά από τον χρήστη για συγκεκριμένο ημερολόγιο και χρονική περίοδο. δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των συνδέσεων με τα υπόλοιπα υποσυστήματα για τη δημιουργία των λογιστικών εγγραφών είτε On-Line είτε με την δυνατότητα επιλογής δημιουργίας λογιστικών εγγραφών από συγκεκριμένο υποσύστημα για συγκεκριμένη περίοδο από τον χρήστη. δυνατότητα δημιουργίας από το κύκλωμα των πωλήσεων συγκεντρωτικών λογιστικών άρθρων ανά ημέρα και παραστατικό. δημιουργία πρότυπων επαναλαμβανόμενων λογιστικών άρθρων για την εύκολη και χωρίς λάθη καταχώρηση λογιστικών εγγραφών. οθόνη εργασίας για τη γρήγορη καταχώριση λογιστικών άρθρων με την καταχώρηση μόνο των απαραίτητων στοιχείων για τη δημιουργία λογιστικών άρθρων. δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης κέντρων κόστους σε δενδροειδή μορφή σε πέντε επίπεδα σύμφωνα με την οργανωτική δομή της επιχείρησης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης αναλυτικών καθολικών και ισοζυγίων για τα κέντρα κόστους. δυνατότητα μερισμού των λογιστικών άρθρων σε κέντρα κόστους είτε κατά την διαδικασία καταχώρισης των λογιστικών άρθρων είτε κατά την διαδικασία ενημέρωσης από το σύστημα της εμπορικής διαχείρισης. δυνατότητα παραμετροποίησης και εκτύπωσης οικονομικών αναφορών και οικονομικών καταστάσεων είτε με τα συνολικά δεδομένα των λογαριασμών είτε των αναλυτικών τους κινήσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή και μεταφορά τους στο Microsoft Excel. πλήρης δυνατότητα παρακολούθησης τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους. Ύπαρξη παραστατικών καταθέσεων και αναλήψεων με δυνατότητα κίνησης ταμείων αξιόγραφων ή λογαριασμών της γενικής λογιστικής. Δυνατότητα λειτουργίας συμφωνίας τραπεζικού λογαριασμού με το extrait. διαχείριση παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών με δυνατότητα αντιστοίχησης για την εξόφληση συγκεκριμένων τιμολογίων. Τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών έχουν την δυνατότητα δημιουργίας κίνησης σε αξιόγραφα, ταμεία, και σε λογαριασμούς γενικής λογιστικής. δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των εγγραφών κλεισίματος στο τέλος της χρήσης. δυνατότητα κατάρτισης της περιοδικής και της συγκεντρωτικής δήλωσης Φ.Π.Α. εκτύπωση όλων των απαραίτητων λογιστικών και φορολογικών εκτυπώσεων. Αναλυτική Λογιστική Η αναλυτική λογιστική του nstravel περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής τόσο με το σύστημα της συνλειτουργίας όσο και με το σύστημα της αυτονομίας. Το υποσύστημα της αναλυτικής λογιστικής περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: δυνατότητα παραμετροποίησης της μορφής του κωδικού λογαριασμού της αναλυτικής λογιστικής ξεχωριστά από αυτόν της γενικής λογιστικής. πλήρη δυνατότητα παραμετροποίησης της ενημέρωσης της αναλυτικής λογιστικής από λογαριασμούς γενικής λογιστικής, από κέντρα κόστους και την εμπορική διαχείριση. δυνατότητα ενημέρωσης της αναλυτικής λογιστικής ανά κίνηση από τα δεδομένα της γενικής λογιστικής και από τα κέντρα κόστους είτε συγκεντρωτικά για συγκεκριμένη περίοδο.

11 N E T S E M A N T I C S nstravel Συνοπτική περιγραφή προϊόντος δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των εγγραφών προσδιορισμού του καθαρού αποτελέσματος της κοστολογικής περιόδου. εκτύπωση όλων των απαραίτητων λογιστικών εκτυπώσεων και καταστάσεων. Αξιόγραφα Το υποσύστημα διαχείρισης αξιόγραφων δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των ειδών των αξιόγραφων σε κάθε στάδιο της ζωής τους στη λειτουργία της επιχείρησης. Το υποσύστημα της διαχείρισης αξιόγραφων περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: παρακολούθηση όλων των στοιχείων των αξιόγραφων καθώς και των στοιχείων του εκδότη και του τελευταίου οπισθόγραφου. παρακολούθηση όλων των κινήσεων του αξιόγραφου από την στιγμή της έκδοσης- παραλαβής του μέχρι την ολοσχερή του εξόφληση. δυνατότητα παραμετροποίησης κωδικών κινήσεων και των επιτρεπόμενων τύπων κινήσεως των αξιόγραφων για την δημιουργία αυτόματης ροής επιτρεπόμενων κινήσεων αξιόγραφων ανάλογα με την κατάστασή τους. μαζική παρακολούθηση της κατάστασης των αξιόγραφων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ληξιάρειο αξιόγραφων). δυνατότητα εκτύπωσης των επιταγών πληρωτέων σε προεκτυπωμένες επιταγές. δυνατότητα δημιουργίας αυτόματης πρότασης έκδοσης επιταγών πληρωτέων προς προμηθευτές και μαζικής έκδοσης των επιταγών καθώς και των αποδείξεων πληρωμής. Γ. Βασικά υποσυστήματα Διαχείριση Συναλλασσόμενων Το υποσύστημα των συναλλασσόμενων παρακολουθεί με ενιαίο τρόπο όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την επιχείρηση ανεξαρτήτως ιδιότητας (πελάτης, προμηθευτής, πιστωτής, χρεώστης, τράπεζα, ξενοδοχείο κλπ), ενσωματώνοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά: παρακολούθηση των φορολογικών και δημογραφικών τους στοιχείων ανάθεση απεριόριστων προσδιοριστικών χαρακτηριστικών ανά συναλλασσόμενο για την δημιουργία δυναμικών ομαδοποιήσεων. Αν ο συναλλασσόμενος είναι ξενοδοχείο έχετε την δυνατότητα να ορίσετε απεριόριστα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να περιγράψετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δραστηριότητές του, τα γενικότερά του στοιχεία, και τις ευκολίες δωματίων που παρέχει στους πελάτες του. ενιαία παρακολούθηση των αναλυτικών τους κινήσεων και των συγκεντρωτικών τους οικονομικών μεγεθών ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους. Διαχείριση Πελατών Το συγκεκριμένο υποσύστημα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και λειτουργίες για την αποτελεσματική διαχείριση της πελατειακής σας βάσης όπως: φορολογικά και δημογραφικά στοιχεία συλλογή των απαραίτητων χαρακτηριστικών για την δημιουργία του profil του κάθε πελάτη καθορισμό της πιστωτικής πολιτικής δυνατότητα παρακολούθησης των πελατών ανά επιχειρηματική διαδικασία ενηλικίωση των υπολοίπων εξαγωγή οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Συλλέγοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από την καθημερινή σας λειτουργία, το σύστημα σας παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να τμηματοποιείτε την πελατειακή σας βάση και να εκτελείτε στοχευόμενο Marketing σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών σας. Διαχείριση Προμηθευτών Το υποσύστημα διαχείρισης προμηθευτών περιλαμβάνει την διαχείριση όλων των κατηγοριών των προμηθευτών, των ξενοδοχείων και των μεταφορέων (ακτοπλοϊκές, αεροπορικές εταιρείες, κλπ) ενσωματώνοντας τα παρακάτω: φορολογικά και δημογραφικά στοιχεία δυνατότητα σύνδεσης του προμηθευτή με περισσότερα από ένα ξενοδοχεία ή μεταφορείς ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη δημιουργίας πολλαπλών κωδικών για την ίδια οντότητα δυνατότητα παρακολούθησης των προμηθευτών, ξενοδοχείων, μεταφορέων ανά επιχειρηματική διαδικασία. ενηλικίωση των υπολοίπων εξαγωγή οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Διαχείριση Ειδών και Υπηρεσιών Το υποσύστημα διαχείρισης ειδών και υπηρεσιών περιλαμβάνει πλήθος χαρακτηριστικών έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μοντελοποίηση της πολυπλοκότητας των τουριστικών ειδών και υπηρεσιών. Τα βασικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει η διαχείριση ειδών και υπηρεσιών είναι: πλήρη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των ειδών και υπηρεσιών με ανάθεση ανάλογα με την κατηγορία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. ξεχωριστή διαχείριση υπηρεσιών διαδρομών με ανάθεση σε αυτές σημείων διαδρομών και ξενοδοχείων που εξυπηρετούνται ανά σημείο. πλήρη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης πακέτων υπηρεσιών. Τιμολόγηση Πωλήσεων και Αγορών Το συγκεκριμένο υποσύστημα περιλαμβάνει την τιμολόγηση των πωλήσεων από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, την διασύνδεσή της με τις οικονομικές διαδικασίες, καθώς και την δημιουργία του αναμενόμενου προϋπολογιστικού κόστους των αγορών για την ενημέρωση των οικονομικών υπηρεσιών. Τα βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων που ενσωματώνονται στο εν λόγω module είναι: δημιουργία και παραμετροποίηση των απαιτούμενων παραστατικών πωλήσεων και αγορών, των μετασχηματισμών αυτών, των σειρών και των αριθμήσεων τους. συσχετισμός σειρών και αρίθμησης παραστατικών με συγκεκριμένους χρήστες δυνατότητα ανάθεσης παραστατικών σε συγκεκριμένη οθόνη διαχείρισης. παρακολούθηση και υπολογισμός επιβαρύνσεων και παρακρατούμενων φόρων στα παραστατικά πώλησης. δυνατότητα ανάθεσης των παραστατικών σε ξεχωριστά ημερολόγια πωλήσεων και αγορών για την ομαδοποίηση τους. παρακολούθηση των ανοικτών παραστατικών (open items) του πελάτη ή του προμηθευτή και αντιστοίχηση τους με παραστατικά εισπράξεων πληρωμών. δυνατότητα δημιουργίας πρότασης είσπραξης ή πληρωμής από πελάτη ή σε προμηθευτή αντίστοιχα σύμφωνα με τα ανοικτά τους υπόλοιπα. παρακολούθηση των παραστατικών πωλήσεων και αγορών, ανά επιχειρηματική διαδικασία.

12 NETSEMANTICS Á.Å. 3çò Óåðôåìâñßïõ 132, ÁèÞíá ôçë.: fax:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΕΕ Μαστιχάρι, Κως

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΕΕ Μαστιχάρι, Κως Πρόταση για ανάπτυξη Πληροφορικού Συστήματος με δύο σκέλη : α) Frontend Σύστημα Ξενοδοχειακού Λογισμικού και β) Σύστημα Λογιστικής Διαχείρισης (διασυνδεδεμένο με το frontend) και Μισθοδοσίας, στην «ΑΜΑΛΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία LYSP AUDIT Το LYSP AUDIT είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows NT, 2000, XP, 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Γνωριμία με τη Select Software Η Select Software and Business Solutions είναι μία σύγχρονη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, η

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

PROT@ERP.net το πρώτο

PROT@ERP.net το πρώτο PROT@ERP.net το πρώτο HOSPITALITY ERP τεχνολογίας Microsoft.ΝΕΤ H πλήρης εκµετάλλευση της τεχνολογίας του internet και των αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας, είναι πλέον διαθέσιµη για χρήση στα Ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Τιμοκατάλογος Προϊόντων Ιανουάριος 2009 Ιανουάριος 2009 ΑΘΗΝΑ: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, 176 74 Καλλιθέα Τηλ: 210 9521, Fax: 210 95053 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αντ. Τρίτση 21, 570 01 Πυλαία Τηλ: 2310 804840, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων Σελίδα 1 Περιγραφή Υποσυστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 Δομή οργανισμού... 4 Περιβάλλον εργασίας χρήστη... 5 Εργονομικός σχεδιασμός οθονών και παραμετροποίησή τους...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λογιστικό σχέδιο Γενικής Λογιστικής Πλήρης ανάπτυξη του Λογιστικού σχεδίου, σε οποιαδήποτε βαθµίδα βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Ορισµός διαφορετικού µήκους και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πληροφοριακά συστήματα ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» Φοιτητής: Διακοβασίλης Κωνσταντίνος ΑΕΜ:825 Επιβλέπων καθηγητής: Θανάσης Πασχαλίδης 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα