N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία. Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία. Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας"

Transcript

1

2 N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας

3 N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία H Εταιρεία Βασικό σκοπό και αποστολή της Netsemantics αποτελεί η ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων λογισμικού, για ολοκληρωμένη κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, καθώς επίσης και η παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών, για την υλοποίηση σύγχρονων λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η Netsemantics υλοποιεί τριετές επιχειρησιακό σχέδιο μέρος του οποίου έχει χρηματοδοτηθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της Δράσης "ΠΡΑΞΕ ΦΑΣΗ Β " του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα προϊόντα και οι λύσεις της εταιρείας βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής όπως: Microsoft.NET, XML, SOA και υλοποιούνται με τις βέλτιστες πρακτικές της Object Oriented αρχιτεκτονικής. Θέλουμε να δημιουργούμε και να διατηρούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης με τους πελάτες μας, συνεισφέροντας στην αειφόρο επιχειρηματική τους ανάπτυξη, παρέχοντάς τους τεχνολογίες αιχμής και ποιοτικές υπηρεσίες. Η Netsemantics έχει επικεντρώσει την παραγωγική της δραστηριότητα στη δημιουργία και υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης σουίτας λογισμικού για την Τουριστική Βιομηχανία. Η ανάπτυξη της Netsemantics βασίζεται σε μία σειρά αξιών: Δέσμευση για την ποιότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας. Δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αναγνώριση της συνεισφοράς των συνεργατών μας στην αποτελεσματική επίτευξη του στόχου μας. Διαρκής έρευνα και ανάπτυξη. Συγχρονισμός με τις τεχνολογικές εξελίξεις και δημιουργία καινοτομικών λύσεων που καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες με στόχο την εξασφάλιση της επένδυσης των πελατών μας από την τεχνολογική απαξίωση.

4 N E T S E M A N T I C S nstravel nstravel Το nstravel αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, αυτοματοποιώντας όλες τις πτυχές των επιχειρησιακών διαδικασιών και παρακολουθώντας τα επακόλουθα χρηματοοικονομικά γεγονότα. Το nstravel σχεδιάστηκε από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού και βαθιά γνώση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του τουρισμού. Αποτελεί το πρώτο πληροφοριακό σύστημα, που απευθύνεται στην τουριστική βιομηχανία και παρέχει ολοκληρωμένα λειτουργίες και διαδικασίες συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning). Το nstravel περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υποσυστήματα για την οργάνωση των λειτουργιών μεγάλων, μεσαίων και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησής τους. Οι κεντρικοί στόχοι τους οποίους εξυπηρετεί είναι: Η οργάνωση και ενοποίηση όλων των πτυχών των επιχειρησιακών διαδικασιών Η επεξεργασία των καθημερινών συναλλαγών Η παροχή πληροφοριών για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης παρέχοντας τις απαραίτητες αυτοματοποιήσεις Η καλύτερη γνώση και προσέγγιση των πελατών.

5 N E T S E M A N T I C S nstravel Το τρίπτυχο της υπεροχής: Τεχνολογία αιχμής, απόλυτη προσαρμογή, ενιαία πλατφόρμα. Τεχνολογικό πλεονέκτημα H ανάπτυξη του nstravel βασίστηκε στην nsplatform, την τεχνολογική πλατφόρμα που δημιούργησε η Netsemantics για την υλοποίηση επιχειρησιακών λύσεων. Η nsplatform: Έχει δημιουργηθεί με την χρήση του εργαλείου ανάπτυξης Microsoft.NET και συνεργάζεται με όλες τις ευρέως χρησιμοποιούμενες σχεσιακές βάσεις δεδομένων (SQL Server, ORACLE, DB2). Παρέχει τα απαραίτητα design patterns στους σχεδιαστές των επιχειρησιακών λύσεων για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας και ποιότητας όλων των παραγόμενων προϊόντων μας. Ενσωματώνει εργαλεία ταχείας σχεδίασης και παραμετροποίησης των επιχειρησιακών λύσεων, όπως ο Form Designer και ο Report Designer που δίνουν την ευχέρεια στους σχεδιαστές να δημιουργούν άμεσα ένα λειτουργικό πρωτότυπο του συστήματος, αλλά και να ενσωματώνουν σε σύντομο χρόνο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας (customization). Ενσωματώνει την τεχνολογία web enable (δυνατότητα πρόσβασης στις λειτουργίες της εφαρμογής μέσω του internet) και υλοποιεί διαδικασίες Β2Β (αυτόματη ανταλλαγή επιχειρησιακών παραστατικών και πληροφοριών με τους συνεργάτες σας), και Β2C (δυνατότητα δημιουργίας κρατήσεων από τους τελικούς πελάτες μέσω του internet). Διαθέτει μηχανισμούς πολυγλωσσικής διαχείρισης, ασφάλειας πρόσβασης στις διαδικασίες και στα δεδομένα, αυτοματοποίηση των ροών εργασίας -workflow, version management με στόχο την εγκατάσταση των νέων versions του λογισμικού μας χωρίς την απώλεια των εξειδικεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την παραμετροποίηση. Εξασφαλίζει την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στα προϊόντα μας με απώτερο στόχο οι πελάτες μας να διασφαλίζουν την επένδυσή τους και να μην χρειάζεται στο μέλλον να αλλάζουν συστήματα λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας. Επιχειρησιακό πλεονέκτημα Tα modules του nstravel παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών μιας τουριστικής επιχείρησης παρακάμπτοντας την ανάγκη χρήσης διαφορετικών προϊόντων και λύσεων. Το συγκεκριμένο στοιχείο δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μας να επικεντρώνουν την προσοχή και τον προϋπολογισμό τους στις λειτουργικές προδιαγραφές που θα παρέχει η τελική λύση και όχι στο να καλύψουν προβλήματα προσαρμογής, με υψηλό συνήθως κόστος, μεταξύ ετερογενών συστημάτων. Η εφαρμογή και λειτουργία του nstravel εξασφαλίζει: Την ομαλή διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Την καταχώριση της πληροφορίας μια μόνο φορά στο σύστημα. Την ομαλή ροή και οργάνωση των καθημερινών εργασιών σύμφωνα με το μοντέλο οριζόντιας και κάθετης οργάνωσης της επιχείρησης. Την πλήρη απεικόνιση των οικονομικών-οργανωτικών και διοικητικών πληροφοριών της επιχείρησης με την χρήση μόνο του nstravel, παρακάμπτοντας την ανάγκη χρήσης εξωτερικών spreadsheets και άλλων εφαρμογών. Σύστημα ανοικτό το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Καθορισμένες διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των δεδομένων με αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. To nstravel σε συνδυασμό με τα modules διαχείρισης πελατειακών σχέσεων του nscrm παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης κάλυψης και των διαδικασιών Marketing, Sales και Customer Service της τουριστικής επιχείρησης. Περιβάλλον Εργασίας Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι απλό, λειτουργικό, συμβατό με τα πρότυπα που καθορίζουν τα windows και περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες και ευκολίες τόσο για την αναζήτηση και επεξεργασία των δεδομένων όσο και για την απεικόνισή τους με την χρήση εξειδικευμένων γραφικών controls (π.χ. room management). Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να παραμετροποιήσουν τις οθόνες της καθημερινής τους εργασίας σε επίπεδο εμφανιζόμενων πεδίων, χρωματισμού κρίσιμων τιμών των δεδομένων, γραμματοσειράς, καθώς και πλήκτρων συντομεύσεων για τις διάφορες ενέργειες.

6 N E T S E M A N T I C S nstravel Υποσυστήματα Υποσυστήματα Τα υποσυστήματα που ενσωματώνει το nstravel καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως επιχειρηματικού τομέα της τουριστικής βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιείται και ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Α. Υποσυστήματα τα οποία υποστηρίζουν τις διάφορες εμπορικές επιχειρηματικές διαδικασίες ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης nstravel - Travel Agency Αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα που διαχειρίζεται την πώληση, αγορά και κοστολόγηση των τουριστικών υπηρεσιών. nstravel - Travel Agency nstravel - Incoming Operations Αυτοματοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες τόσο για την διαχείριση πελατών για λογαριασμό τρίτων (Tour Operators) όσο και για την διαχείριση εισερχόμενου τουρισμού σε επίπεδο group ταξιδίων, κινήτρων ή συνεδρίων. nstravel - Outgoing Operations Περιλαμβάνει τις διαδικασίες σχεδιασμού και κοστολόγησης τουριστικών πακέτων. nstravel - Ticketing Αυτοματοποιεί την διαχείριση των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. nstravel - Incoming Operations nstravel - GSA Ticketing Δημιουργία σύνθετων τιμοκαταλόγων αγοράς και πώλησης αεροπορικών διαδρομών, διαχείριση υπηρεσιών Cargo. nstravel - Excursion Management Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες προγραμματισμού και διαχείρισης εκδρομών είτε αυτές αφορούν πελάτες εξερχόμενου είτε εισερχόμενου τουρισμού (Local Excursions). nstravel Congress Περιλαμβάνει τις διαδικασίες οργάνωσης, παρακολούθησης και διεξαγωγής του συνεδρίου. nstravel - Outgoing Operations nstravel - Bus Management Περιλαμβάνει διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης των λεωφορείων είτε ανήκουν στην επιχείρηση είτε τα έχει ενοικιάσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

7 N E T S E M A N T I C S nstravel Υποσυστήματα Β. Υποσυστήματα της οικονομικής διαχείρισης nstravel - Γενική Λογιστική Πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων καθώς και του Ε.Γ.Λ.Σ. η Γενική λογιστική του nstravel αποτελεί το σημείο διαχείρισης των οικονομικών συναλλαγών, της αποτύπωσης των συνολικών οικονομικών δεδομένων και της σύνταξης των οικονομικών και φορολογικών αναφορών. nstravel - Αναλυτική λογιστική Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής τόσο με το σύστημα της συνλειτουργίας όσο και με το σύστημα της αυτονομίας. nstravel - Ticketing nstravel - Αξιόγραφα Παρακολούθηση όλων των ειδών των αξιόγραφων σε κάθε στάδιο της ζωής τους στην λειτουργία της επιχείρησης. nstravel - Πάγια Παρακολούθηση των παγίων στοιχείων της εταιρίας Γ. Βασικά υποσυστήματα nstravel - GSA Ticketing Διαχείριση συναλλασσόμενων Παρακολουθεί με ενιαίο τρόπο όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την επιχείρηση ανεξαρτήτως ιδιότητας (πελάτης, προμηθευτής, πιστωτής, χρεώστης, τράπεζα, ξενοδοχείο κλπ). Διαχείριση πελατών Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και λειτουργίες για την αποτελεσματική διαχείριση της πελατειακής σας βάσης. Διαχείριση προμηθευτών Περιλαμβάνει την διαχείριση όλων των κατηγοριών των προμηθευτών, των ξενοδοχείων και των μεταφορέων (ακτοπλοϊκές, αεροπορικές εταιρίες, κλπ). nstravel - Excursion Management Διαχείριση ειδών υπηρεσιών Περιλαμβάνει πλήθος χαρακτηριστικών έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μοντελοποίηση της πολυπλοκότητας των τουριστικών ειδών και υπηρεσιών. Τιμολόγηση πωλήσεων και αγορών Περιλαμβάνει την τιμολόγηση των πωλήσεων από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, την διασύνδεσή της με τις οικονομικές διαδικασίες, καθώς και την δημιουργία του αναμενόμενου προϋπολογιστικού κόστους των αγορών για την ενημέρωση των οικονομικών υπηρεσιών. nstravel - Congress

8 N E T S E M A N T I C S nstravel Υπηρεσίες Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Τι άλλο σας παρέχουμε Υπηρεσίες υλοποίησης έργων Στον πελάτη δεν παραδίνουμε απλά ένα λογισμικό αλλά λύση με το κλειδί στο χέρι, πράγμα που επιτυγχάνεται από τις παρακάτω υπηρεσίες μας: Ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης σας, με την βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, ώστε η προτεινόμενη λύση να ενισχύει τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα και να σας φέρνει ακόμη πιο μπροστά από τους ανταγωνιστές σας. Μαζί θέτουμε τους στόχους και μαζί σχεδιάζουμε τον τρόπο που θα επιτευχθούν. Άριστη προσαρμογή του λογισμικού στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Ο κορμός του nsτravel ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό μοντέλο και βέλτιστες πρακτικές που ταιριάζουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, κάνοντας την υλοποίηση μια απλή και γρήγορη διαδικασία. Ολοκλήρωση του nstravel με συστήματα συνεργατών σας με στόχο την εύκολη ανταλλαγή δεδομένων και απλοποίηση των διαδικασιών. Άντληση και εισαγωγή στο σύστημα όλων των δεδομένων που έχετε ήδη στην κατοχή σας, ώστε να μην χαθεί η συγκεντρωμένη εταιρική γνώση Εκπαίδευση on the job training Υποστήριξη Η συνεργασία μας δεν τελειώνει με την εγκατάσταση του λογισμικού. Για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης που ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών Παροχή νέων εκδόσεων του λογισμικού On line on site υποστήριξη της εγκατάστασης

9 N E T S E M A N T I C S nstravel Συνοπτική περιγραφή προϊόντος Συνοπτική περιγραφή προϊόντος Α. Υποσυστήματα τα οποία υποστηρίζουν τις διάφορες εμπορικές επιχειρηματικές διαδικασίες ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης nstravel - Travel Agency Το υποσύστημα travel agency αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα που διαχειρίζεται την πώληση, αγορά και κοστολόγηση των τουριστικών υπηρεσιών. Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης μεμονομένων πελατών (FIT) και Group. Οι βασικές λειτουργίες που ενσωματώνει είναι: διαχείριση τιμοκαταλόγων αγορών και πωλήσεων με πολλαπλές ευκολίες για τη γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία τους διαχείριση φακέλων τουριστικών υπηρεσιών με δυνατότητες: δημιουργίας Quotation στον φάκελο ανά υπηρεσία παρακολούθησης του μικτού κέρδους ανά υπηρεσία δημιουργίας επιμέρους πακέτων υπηρεσιών τόσο στις υπηρεσίες φακέλου όσο και στο Quotation. έκδοσης ξεχωριστού λογαριασμού ανά συμμετέχοντα του File. χρήσης πλήθους διαφορετικών σεναρίων κοστολόγησης και υπολογισμού του Markup ανά υπηρεσία ή συνολικά. Το συγκεκριμένο υποσύστημα διασυνδέεται με τα υποσυστήματα του Ticketing, του GSA Ticketing, του Excursion Management καθώς και του Incoming και Outgoing Operations. nstravel - Incoming Operations Το υποσύστημα Incoming Operations αυτοματοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες τόσο για τη διαχείριση πελατών για λογαριασμό τρίτων (Tour Operators) όσο και για τη διαχείριση εισερχόμενου τουρισμού σε επίπεδο group ταξιδίων, κινήτρων ή συνεδρίων. Παρέχει μεταξύ άλλων τις παρακάτω λειτουργίες: διαχείρισης συμβολαίων Allotment, Commitment ή Guarantee. γρήγορης καταχώρησης κρατήσεων με τη χρήση wizard και αυτόματη ανάθεσή τους σε δωμάτιο ξενοδοχείου από allotment ή commitment, καθώς και την ανάθεσή τους σε προτεινόμενο δρομολόγιο στο Traffic Control για το arrival ή το departure transfer. γραφικό εργαλείο για τη διαχείριση της ανάθεσης των κρατήσεων σε δωμάτια allotment, commitment, guarantee. ολοκληρωμένη διαχείριση του Traffic Control. δυνατότητα παρακολούθησης των λειτουργιών του υποσυστήματος, ανά συνδεόμενη επιχειρηματική διαδικασία. έκδοση όλων των απαιτούμενων οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Το υποσύστημα Incoming Operations διασυνδέεται με τα υποσυστήματα Travel Agency, Excursion Management, Congress και Bus Management για το Traffic Control. nstravel - Outgoing Operations Το υποσύστημα Outgoing Operations περιλαμβάνει τις διαδικασίες σχεδιασμού και κοστολόγησης τουριστικών πακέτων. Τα βασικά στοιχεία που ενσωματώνει είναι: σχεδιασμός των σεναρίων κοστολόγησης και δημιουργίας τιμοκαταλόγων τουριστικών πακέτων. διασύνδεση με το κύκλωμα των συμβολαίων για την παρακολούθηση των allotments. διασύνδεση με το Excursion Management για την συνολική παρακολούθηση του ταξιδιού ανά αναχώρηση. έκδοση πλήθους οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Το υποσύστημα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσής του με τα υποσυστήματα Travel Agency, Excursion Management, Ticketing και GSA Ticketing. nstravel - Ticketing Το υποσύστημα Ticketing αυτοματοποιεί τη διαχείριση των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενσωματώνοντας διαδικασίες: καθορισμού προμηθειών ανά μεταφορέα (αγορές) και ορισμού πολιτικών προμηθειών για τη πώληση καταχώρισης εισιτηρίων και ταυτόχρονη εκκαθάριση ως προς την αγορά και την πώληση διαχείρισης Stock εισιτηρίων με δυνατότητα παρακολούθησης του κύκλου ζωής κάθε εισιτηρίου. αυτοματοποιημένης εισαγωγής εισιτηρίων από το BSP αυτοματοποιημένης διασύνδεσης με τα CRS (Amadeus, Galileo, Sabre, Gabriel, Worldspan, ForthCRS). έκδοσης των απαραίτητων οικονομικών και στατιστικών αναφορών (sales reports κλπ). Το υποσύστημα Ticketing διασυνδέεται με τα υποσυστήματα Travel Agency και Outgoing Operations. nstravel - GSA Ticketing Το υποσύστημα GSA Ticketing περιλαμβάνει τις διαδικασίες που ενσωματώνονται στο υποσύστημα Ticketing με επιπλέον δυνατότητες: δημιουργίας σύνθετων τιμοκαταλόγων αγοράς και πώλησης αεροπορικών διαδρομών διαχείρισης υπηρεσιών Cargo. Το υποσύστημα GSA Ticketing διασυνδέεται με τα υποσυστήματα Travel Agency και Outgoing Operations. nstravel - Excursion Management Το υποσύστημα Excursion Management αυτοματοποιεί τις διαδικασίες προγραμματισμού και διαχείρισης εκδρομών είτε αυτές αφορούν πελάτες εξερχόμενου είτε εισερχόμενου τουρισμού (Local Excursions). Στις βασικές λειτουργίες του συστήματος συγκαταλέγονται οι παρακάτω: διαχείριση Stock εισιτηρίων εκδρομών για τα Local Excursions με δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης ανά εισιτήριο.

10 N E T S E M A N T I C S nstravel Συνοπτική περιγραφή προϊόντος γρήγορη καταχώρηση Local Excursions και αυτόματη ανάθεσή τους σε δρομολόγιο του Traffic Control. οικονομική εκκαθάριση εκδρομών για τα Local Excursions κοστολόγηση Εκδρομής. προγραμματισμός των εκδρομών. έκδοση των απαραίτητων οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Το υποσύστημα Excursion Management διασυνδέεται με τα υποσυστήματα Travel Agency, Outgoing Operations και Incoming Operations. nstravel - Bus Management Το υποσύστημα Bus Management περιλαμβάνει διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης των λεωφορείων είτε ανήκουν στην επιχείρηση είτε τα έχει ενοικιάσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μεταξύ άλλων ενσωματώνει λειτουργίες: παρακολούθησης στοιχείων του οχήματος. παρακολούθηση των συντηρήσεων του οχήματος Το υποσύστημα Bus Management διασυνδέεται με το υποσύστημα του Traffic Control. nstravel - Congress Το υποσύστημα περιλαμβάνει τις διαδικασίες οργάνωσης, παρακολούθησης και διεξαγωγής του συνεδρίου. Παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των εργασιών και της γραμματειακής υποστήριξης του συνεδρίου. Σε συνδυασμό με το υποσύστημα της αλληλογραφίας μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κατά συνέπεια κόστους στη διαχείριση ενός συνεδρίου. Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι: διαχείριση συνέδρων διαχείριση των επιστημονικών εργασιών ενός συνεδρίου. δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης του προϋπολογισμού και του απολογισμού του συνεδρίου. εξαγωγή οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Το υποσύστημα Congress διασυνδέεται με τα υποσυστήματα Traffic Control και Room Management. Β. Υποσυστήματα της οικονομικής διαχείρισης nstravel - Χρηματοικονομική Διαχείριση Το υποσύστημα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης παρακολουθεί τις οικονομικές συναλλαγές, αποτυπώνοντας και αναλύοντας τις οικονομικές πράξεις των υπολοίπων υποσυστημάτων. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα κυκλώματα: Γενική Λογιστική Πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων καθώς και του ΕΓΛ.Σ η Γενική λογιστική του nstravel αποτελεί το σημείο διαχείρισης των οικονομικών συναλλαγών, της αποτύπωσης των συνολικών οικονομικών δεδομένων και της σύνταξης των οικονομικών και φορολογικών αναφορών. Το υποσύστημα της γενικής λογιστικής περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: δυνατότητα τήρησης αναλυτικών ή συγκεντρωτικών λογαριασμών πελατών προμηθευτών και τραπεζικών λογαριασμών καθώς η ανάλυσή τους περιλαμβάνεται σε άλλα υποσυστήματα. παρακολούθηση πολλών νομισμάτων με επιπλέον δυνατότητα της αποτίμησης των υπολοίπων σε ξένο νόμισμα σύμφωνα με την τρέχουσα ισοτιμία. δυνατότητα αποκλεισμού δημιουργίας λογιστικών εγγραφών παραμετρικά από τον χρήστη για συγκεκριμένο ημερολόγιο και χρονική περίοδο. δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των συνδέσεων με τα υπόλοιπα υποσυστήματα για τη δημιουργία των λογιστικών εγγραφών είτε On-Line είτε με την δυνατότητα επιλογής δημιουργίας λογιστικών εγγραφών από συγκεκριμένο υποσύστημα για συγκεκριμένη περίοδο από τον χρήστη. δυνατότητα δημιουργίας από το κύκλωμα των πωλήσεων συγκεντρωτικών λογιστικών άρθρων ανά ημέρα και παραστατικό. δημιουργία πρότυπων επαναλαμβανόμενων λογιστικών άρθρων για την εύκολη και χωρίς λάθη καταχώρηση λογιστικών εγγραφών. οθόνη εργασίας για τη γρήγορη καταχώριση λογιστικών άρθρων με την καταχώρηση μόνο των απαραίτητων στοιχείων για τη δημιουργία λογιστικών άρθρων. δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης κέντρων κόστους σε δενδροειδή μορφή σε πέντε επίπεδα σύμφωνα με την οργανωτική δομή της επιχείρησης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης αναλυτικών καθολικών και ισοζυγίων για τα κέντρα κόστους. δυνατότητα μερισμού των λογιστικών άρθρων σε κέντρα κόστους είτε κατά την διαδικασία καταχώρισης των λογιστικών άρθρων είτε κατά την διαδικασία ενημέρωσης από το σύστημα της εμπορικής διαχείρισης. δυνατότητα παραμετροποίησης και εκτύπωσης οικονομικών αναφορών και οικονομικών καταστάσεων είτε με τα συνολικά δεδομένα των λογαριασμών είτε των αναλυτικών τους κινήσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή και μεταφορά τους στο Microsoft Excel. πλήρης δυνατότητα παρακολούθησης τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους. Ύπαρξη παραστατικών καταθέσεων και αναλήψεων με δυνατότητα κίνησης ταμείων αξιόγραφων ή λογαριασμών της γενικής λογιστικής. Δυνατότητα λειτουργίας συμφωνίας τραπεζικού λογαριασμού με το extrait. διαχείριση παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών με δυνατότητα αντιστοίχησης για την εξόφληση συγκεκριμένων τιμολογίων. Τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών έχουν την δυνατότητα δημιουργίας κίνησης σε αξιόγραφα, ταμεία, και σε λογαριασμούς γενικής λογιστικής. δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των εγγραφών κλεισίματος στο τέλος της χρήσης. δυνατότητα κατάρτισης της περιοδικής και της συγκεντρωτικής δήλωσης Φ.Π.Α. εκτύπωση όλων των απαραίτητων λογιστικών και φορολογικών εκτυπώσεων. Αναλυτική Λογιστική Η αναλυτική λογιστική του nstravel περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής τόσο με το σύστημα της συνλειτουργίας όσο και με το σύστημα της αυτονομίας. Το υποσύστημα της αναλυτικής λογιστικής περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: δυνατότητα παραμετροποίησης της μορφής του κωδικού λογαριασμού της αναλυτικής λογιστικής ξεχωριστά από αυτόν της γενικής λογιστικής. πλήρη δυνατότητα παραμετροποίησης της ενημέρωσης της αναλυτικής λογιστικής από λογαριασμούς γενικής λογιστικής, από κέντρα κόστους και την εμπορική διαχείριση. δυνατότητα ενημέρωσης της αναλυτικής λογιστικής ανά κίνηση από τα δεδομένα της γενικής λογιστικής και από τα κέντρα κόστους είτε συγκεντρωτικά για συγκεκριμένη περίοδο.

11 N E T S E M A N T I C S nstravel Συνοπτική περιγραφή προϊόντος δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας των εγγραφών προσδιορισμού του καθαρού αποτελέσματος της κοστολογικής περιόδου. εκτύπωση όλων των απαραίτητων λογιστικών εκτυπώσεων και καταστάσεων. Αξιόγραφα Το υποσύστημα διαχείρισης αξιόγραφων δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των ειδών των αξιόγραφων σε κάθε στάδιο της ζωής τους στη λειτουργία της επιχείρησης. Το υποσύστημα της διαχείρισης αξιόγραφων περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: παρακολούθηση όλων των στοιχείων των αξιόγραφων καθώς και των στοιχείων του εκδότη και του τελευταίου οπισθόγραφου. παρακολούθηση όλων των κινήσεων του αξιόγραφου από την στιγμή της έκδοσης- παραλαβής του μέχρι την ολοσχερή του εξόφληση. δυνατότητα παραμετροποίησης κωδικών κινήσεων και των επιτρεπόμενων τύπων κινήσεως των αξιόγραφων για την δημιουργία αυτόματης ροής επιτρεπόμενων κινήσεων αξιόγραφων ανάλογα με την κατάστασή τους. μαζική παρακολούθηση της κατάστασης των αξιόγραφων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ληξιάρειο αξιόγραφων). δυνατότητα εκτύπωσης των επιταγών πληρωτέων σε προεκτυπωμένες επιταγές. δυνατότητα δημιουργίας αυτόματης πρότασης έκδοσης επιταγών πληρωτέων προς προμηθευτές και μαζικής έκδοσης των επιταγών καθώς και των αποδείξεων πληρωμής. Γ. Βασικά υποσυστήματα Διαχείριση Συναλλασσόμενων Το υποσύστημα των συναλλασσόμενων παρακολουθεί με ενιαίο τρόπο όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την επιχείρηση ανεξαρτήτως ιδιότητας (πελάτης, προμηθευτής, πιστωτής, χρεώστης, τράπεζα, ξενοδοχείο κλπ), ενσωματώνοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά: παρακολούθηση των φορολογικών και δημογραφικών τους στοιχείων ανάθεση απεριόριστων προσδιοριστικών χαρακτηριστικών ανά συναλλασσόμενο για την δημιουργία δυναμικών ομαδοποιήσεων. Αν ο συναλλασσόμενος είναι ξενοδοχείο έχετε την δυνατότητα να ορίσετε απεριόριστα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να περιγράψετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δραστηριότητές του, τα γενικότερά του στοιχεία, και τις ευκολίες δωματίων που παρέχει στους πελάτες του. ενιαία παρακολούθηση των αναλυτικών τους κινήσεων και των συγκεντρωτικών τους οικονομικών μεγεθών ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους. Διαχείριση Πελατών Το συγκεκριμένο υποσύστημα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και λειτουργίες για την αποτελεσματική διαχείριση της πελατειακής σας βάσης όπως: φορολογικά και δημογραφικά στοιχεία συλλογή των απαραίτητων χαρακτηριστικών για την δημιουργία του profil του κάθε πελάτη καθορισμό της πιστωτικής πολιτικής δυνατότητα παρακολούθησης των πελατών ανά επιχειρηματική διαδικασία ενηλικίωση των υπολοίπων εξαγωγή οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Συλλέγοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από την καθημερινή σας λειτουργία, το σύστημα σας παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να τμηματοποιείτε την πελατειακή σας βάση και να εκτελείτε στοχευόμενο Marketing σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών σας. Διαχείριση Προμηθευτών Το υποσύστημα διαχείρισης προμηθευτών περιλαμβάνει την διαχείριση όλων των κατηγοριών των προμηθευτών, των ξενοδοχείων και των μεταφορέων (ακτοπλοϊκές, αεροπορικές εταιρείες, κλπ) ενσωματώνοντας τα παρακάτω: φορολογικά και δημογραφικά στοιχεία δυνατότητα σύνδεσης του προμηθευτή με περισσότερα από ένα ξενοδοχεία ή μεταφορείς ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη δημιουργίας πολλαπλών κωδικών για την ίδια οντότητα δυνατότητα παρακολούθησης των προμηθευτών, ξενοδοχείων, μεταφορέων ανά επιχειρηματική διαδικασία. ενηλικίωση των υπολοίπων εξαγωγή οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Διαχείριση Ειδών και Υπηρεσιών Το υποσύστημα διαχείρισης ειδών και υπηρεσιών περιλαμβάνει πλήθος χαρακτηριστικών έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μοντελοποίηση της πολυπλοκότητας των τουριστικών ειδών και υπηρεσιών. Τα βασικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει η διαχείριση ειδών και υπηρεσιών είναι: πλήρη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των ειδών και υπηρεσιών με ανάθεση ανάλογα με την κατηγορία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. ξεχωριστή διαχείριση υπηρεσιών διαδρομών με ανάθεση σε αυτές σημείων διαδρομών και ξενοδοχείων που εξυπηρετούνται ανά σημείο. πλήρη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης πακέτων υπηρεσιών. Τιμολόγηση Πωλήσεων και Αγορών Το συγκεκριμένο υποσύστημα περιλαμβάνει την τιμολόγηση των πωλήσεων από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, την διασύνδεσή της με τις οικονομικές διαδικασίες, καθώς και την δημιουργία του αναμενόμενου προϋπολογιστικού κόστους των αγορών για την ενημέρωση των οικονομικών υπηρεσιών. Τα βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων που ενσωματώνονται στο εν λόγω module είναι: δημιουργία και παραμετροποίηση των απαιτούμενων παραστατικών πωλήσεων και αγορών, των μετασχηματισμών αυτών, των σειρών και των αριθμήσεων τους. συσχετισμός σειρών και αρίθμησης παραστατικών με συγκεκριμένους χρήστες δυνατότητα ανάθεσης παραστατικών σε συγκεκριμένη οθόνη διαχείρισης. παρακολούθηση και υπολογισμός επιβαρύνσεων και παρακρατούμενων φόρων στα παραστατικά πώλησης. δυνατότητα ανάθεσης των παραστατικών σε ξεχωριστά ημερολόγια πωλήσεων και αγορών για την ομαδοποίηση τους. παρακολούθηση των ανοικτών παραστατικών (open items) του πελάτη ή του προμηθευτή και αντιστοίχηση τους με παραστατικά εισπράξεων πληρωμών. δυνατότητα δημιουργίας πρότασης είσπραξης ή πληρωμής από πελάτη ή σε προμηθευτή αντίστοιχα σύμφωνα με τα ανοικτά τους υπόλοιπα. παρακολούθηση των παραστατικών πωλήσεων και αγορών, ανά επιχειρηματική διαδικασία.

12 NETSEMANTICS Á.Å. 3çò Óåðôåìâñßïõ 132, ÁèÞíá ôçë.: fax:

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση Πρόλογος των Συγγραφέων... 21 Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα 1.1 Εισαγωγή... 29 1.2 Σύστημα... 29 1.3 Πληροφοριακά Συστήματα... 31 1.3.1 Ορισμός του Πληροφοριακού Συστήματος... 31 1.3.2 Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ACE ERP: Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων

ACE ERP: Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ACE ERP: Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Είναι προϊόν ανάπτυξης και τεχνογνωσίας της ACE Hellas Α.Ε. Καθιστά δυνατή την κοστολογική διαχείριση των δραστηριοτήτων Επεκτείνεται μέχρι και τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ACE ERP. Μπορείτε να το αποκτήσετε τώρα! Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

ACE ERP. Μπορείτε να το αποκτήσετε τώρα! Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Μπορείτε να το αποκτήσετε τώρα! Σε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες η επένδυση σε καινοτόμα και εύχρηστα εργαλεία είναι πάντοτε μια σωστή επιχειρηματική απόφαση. Η ACE-Hellas είναι σύμμαχός σας και συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος!

Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Η πρότασή για τα ξενοδοχεία του μέλλοντος! Το Galaxy Hotel αποτελεί τη λύση της SingularLogic για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. 2 Λειτουργίες Front

Διαβάστε περισσότερα

Bundles & Modules MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5

Bundles & Modules MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5 Bundles & Mdules ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ENTERPRISE SUITE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5 Χρηματοοικονομικά Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες - προμηθευτές - χρεώστες - πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής ERP Systems ERP puzzle ERP: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένων λειτουργικών εφαρμογών (modules) τα οποία αντικαθιστούν τα ξεχωριστά αυτόνομα υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος / Παροχή της υπηρεσίας Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28. 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ERP SYSTEMS Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύστημα ERP Ορισμός Συστημάτων ERP Ένα σύστημα ΕRP (Enterprise Resource Planning):

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες

Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες exray CRM Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες Προσφέρουμε ένα CRM πληροφοριακό σύστημα... που προσαρμόζεται στις ανάγκες της εταιρείας σας, όχι η

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Το metrica7 enterprise είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων INSURANCE SUITE H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων όλα καταλήγουν εκεί! Οι σύγχρονες επιχειρήσεις μεσιτείας ασφαλίσεων αντιμετωπίζουν πολλές και σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis Entry I. Tο Atlantis Entry Ι βασίζεται στις προδιαγραφές του Atlantis Entry ΙΙ, αλλά χωρίς τις παρακάτω δυνατότητες / επιλογές:

Atlantis Entry I. Tο Atlantis Entry Ι βασίζεται στις προδιαγραφές του Atlantis Entry ΙΙ, αλλά χωρίς τις παρακάτω δυνατότητες / επιλογές: Τι είναι το Atlantis Entry I Atlantis Entry I Το Atlantis Entry I είναι ένα ειδικό configuration του Atlantis Entry το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω διαχειρίσεις: Πελάτες / Χρεώστες Εισπράξεις Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM

CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM Cyberlogic Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Πληροφορικής & Διαδικτύου Μάχης Κρήτης 10, Μεγ. Χάνδαξ 1ος Όροφος Τηλ. 2810371123, Φαξ. 2810371124 Web: www.cyberlogic.gr / email: info@cyberlogic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ACE ERP. Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων

ACE ERP. Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ACE ERP Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Ολοκληρωµένο Το σύστημα ACE ERP αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και αυτοματοποίησης των διαδικασιών.παρέχει ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση του υποσυστήματος Λογιστικής Κατανόηση των υποσυστημάτων

Εξέταση του υποσυστήματος Λογιστικής Κατανόηση των υποσυστημάτων Υποσυστήματα Λογιστικής και Οικονομικών υπηρεσιών Εξέταση του υποσυστήματος Λογιστικής Κατανόηση των υποσυστημάτων Οικονομικών υπηρεσιών Ανασκόπηση των σχέσεων ανάμεσα στις επιχειρηματικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να το αποκτήσετε τώρα

Μπορείτε να το αποκτήσετε τώρα Μπορείτε να το αποκτήσετε τώρα Σε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες η επένδυση σε καινοτόμα και εύχρηστα εργαλεία είναι πάντοτε μια σωστή επιχειρηματική απόφαση. Η ACE-Hellas είναι σύμμαχος σας και συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP

Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP Η δομή και η φιλοσοφία του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP είναι διαχρονική.

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Βασικές Ενότητες ATLANTIS Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών,

Διαβάστε περισσότερα

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ... 220 3. ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ... 221 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16PROC005391001 2016-11-15 Αθήνα: 14.11.2016 Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΥ : 2016016954 Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα : Φ.Μαργαρίτης : 2103689019 : 2103689166

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Enterprise Resource Planning Η µηχανογράφηση σε κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οργάνωσης και της

doitsimple Enterprise Resource Planning Η µηχανογράφηση σε κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οργάνωσης και της Eerprse Resurce Plag Η µηχανογράφηση σε κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οργάνωσης και της εύρυθµης λειτουργίας. Ως απάντηση σε αυτήν την ανάγκη δηµιουργήσαµε το prxess Car

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Η /Υ / Εφαρμογές σε συστ ήματα Π ό οι τητας Αριστομένης Μακρής

Προγράμματα Η /Υ / Εφαρμογές σε συστ ήματα Π ό οι τητας Αριστομένης Μακρής Προγράμματα Η/Υ Εφαρμογές σε συστήματα Ποιότητας Οι οκτώ αρχές της ποιότητας Εστίαση στον πελάτη: οι επιχειρήσεις, δδ δεδομένου ότι στηρίζονται και εξαρτώνται απ τους πελάτες, οφείλουν να αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Λογιστικές Εφαρμογές... Entry... Start... Services... 4 5 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... 8 Πρόσθετες Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

xline Βασικές Ενότητες

xline Βασικές Ενότητες xline Βασικές Ενότητες 020 xline - Διαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασµοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

300 300 Η σας παρουσιάζει Το Παρελθόν και το Παρόν στον Εξοπλισμό Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό Software Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό Software Το Παρόν και το Παρελθόν στο Ξενοδοχειακό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς...

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς... Στρατηγική Επιλογή Εσείς... Έχετε απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να στηριχθείτε σε ένα υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και εξαιρετικής ευχρηστίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας.

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας. 1 ORIAN-ERP COMMERCIAL Το Orian-Erp Commercial απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που ζητάει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ξεκινάει από την Διαχείριση Εμπορευμάτων και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

xline Βασικές Ενότητες

xline Βασικές Ενότητες xline Βασικές Ενότητες 210 020 xline - Διαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕURO ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Περιγραφή Εφαρµογή Σύµβαση 2.400

ΕURO ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Περιγραφή Εφαρµογή Σύµβαση 2.400 ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασµών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προµηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ CRM

ΠΛΗΡΗΣ ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ CRM Το απόλυτο εργαλείο για την οργάνωση, παρακολούθηση, διαχείριση και βελτιστοποίηση των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησής σας! Το ANTYXSOFT CRM διατίθεται σε δύο εκδόσεις (Basic και Advanced) ενώ προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

PYLON BUSINESS ACCOUNTING / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BUSINESS INNOVATION TECHNOLOGY

PYLON BUSINESS ACCOUNTING / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BUSINESS INNOVATION TECHNOLOGY PYLON BUSINESS ACCOUNTING / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BUSINESS INNOVATION TECHNOLOGY ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Σύμβαση Παροχής Νέων Εκδόσεων & Υποστήριξης περιλαμβάνει την παροχή όλων των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo AEΕ : Ροή Εργασιών & Διαχείριση Εγγράφων. Case Study

Jumbo AEΕ : Ροή Εργασιών & Διαχείριση Εγγράφων. Case Study Jumb AEΕ : Ροή Εργασιών & Διαχείριση Εγγράφων Case Study Περιεχόμενα Στρατηγική Ανάγκες Στόχοι του έργου Η Λύση Αποτελέσματα Jumb ΑΕ Στρατηγική Αυτοματοποίηση Τυποποίηση Αύξηση παραγωγικότητας Κεντρικοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Συνδυασμοί Ενοτήτων

ATLANTIS Συνδυασμοί Ενοτήτων ATLANTIS Συνδυασμοί Ενοτήτων 211 ATLANTIS - Commercial (1) Αποθεμάτων, Διαχείριση Αγορών - Πωλήσεων, Γενική Λογιστική 8.560 1.455 211 120 130 ATLANTIS - Business (1) Αποθεμάτων, Διαχείριση Αγορών - Πωλήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών

Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών Ο Νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» Σύμφωνα με τις διατάξεις του του ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», το λογιστικό σύστημα κάθε οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα Έξοδα... Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ALTEC xline ERP ALTEC ATLANTIS II ERP ALTEC ATLANTIS II PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ALTEC xline ERP ALTEC ATLANTIS II ERP ALTEC ATLANTIS II PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL 9 ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα Έξοδα... Πρόσθετες Εφαρμογές... Entry... Start...

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία LYSP AUDIT Το LYSP AUDIT είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows NT, 2000, XP, 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Front Office

Sunsoft Ltd Alexandros Front Office ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail...

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 5 6 7 8 8 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Φιλικό user interface Ενσωματωμένες νέες

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Βασικές Ενότητες ATLANTIS Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών,

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες 210 050 ATLANTIS Entry III - Εµπορική Διαχείριση Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Εισπράξεις, Προμηθευτές - Πιστωτές, Πληρωμές,

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο Η CybrArs παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το prxss Bauy αποτελεί το πιο σηµαντικό σύνεργο για την οργάνωση του κοµµωτηρίου ή του κέντρου αισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών. 3. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση. - Παραμετροποίηση

Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών. 3. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση. - Παραμετροποίηση #1 Γενικής Λογιστικής Μετά τη δημιουργία του ετήσιου πλάνου παραγωγής και αναγκών θα προχωρήσουμε στην αγορά μέρους των υλικών που προβλέπονται ώστε να μπορεί να αρχίσει η παραγωγική διαδικασία τον Ιανουάριο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες 101 020 ΚΕΦ - Διαχείριση Πωλήσεων Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Λιανική, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Serial Numbers, Παρτίδες Αποθεμάτων, Basic Reports, English Release

Διαβάστε περισσότερα