Aριθμ ός Φύλλου 4 Οκτώβριος-Νοέμ βριος-δεκέμ βριος 2010 Tιμ ή: 1 ευρώ (προαιρετικά)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aριθμ ός Φύλλου 4 Οκτώβριος-Νοέμ βριος-δεκέμ βριος 2010 Tιμ ή: 1 ευρώ (προαιρετικά)"

Transcript

1 29x43_FYLLO02neo_:29x43_FYLLO02neo_ 12/27/10 12:24 AM Page 1 h t t p : / / a k a d i m i a - p l a t o n o s. b l o g s p o t. c o m Aίμ ωνος 39, Aθήνα, T. K Aριθμ ός Φύλλου 4 Οκτώβριος-Νοέμ βριος-δεκέμ βριος 2010 Tιμ ή: 1 ευρώ (προαιρετικά) τριμηνιαία έκδοση της Επιτροπής Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνα Κ Α Λ Η Χ Ρ Ο Ν Ι Α Άμεση προτεραιότητα για τη νέα δημ οτική αρχή ο επαναχαρακτηρισμ ός χρήσεων στους «Λαχανόκηπους». Η μελέτη του δήμου Αθηναίων με αλχημείες σπέρνει μπετόν στους αδόμ ητους χώρους (σελ. 5) Ένας αιώνας φούρνοι στην Ακαδημία Πλάτωνα. Η διαδρομή της παράδοσης στο...ψήσιμ ο του ψωμ ιού (σελ.2) Κυριακάτικο σχολείο μ εταναστών, η αλληλεγγύη στη γειτονιά μας (σελ.6) Διέγραψαν την ιστορία αιώνων στο θέατρο Ιππίου Κολωνού για προεκλογικούς λόγους (σελ. 7) Κερδίσαμ ε Πράσινο, Ενοποίηση Ανατροπή! Το όραμ α των κατοίκων της Ακαδημ ίας Πλάτωνα αποκτά πλέον σάρκα και οστά. Μετά από δυο χρόνια συντονισμ ένων κινητοποιήσεων, μ αχητικών διεκδικήσεων και αποφασιστικών προτάσεων το λογικό κέρδισε την παράλογη «ανάπτυξη» δίχως φραγμ ό και όρια. Το Πάρκο του Πλάτωνα σώζεται από τα σχέδια τσεμ εντοποίησης, βγαίνει από την αφάνεια και την υποβάθμ ιση και αναδεικνύεται σε κομ βικό σημ είο ανάδειξης του πολιτισμ ού και του πράσινου ελεύθερου χώρου. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ βούλιο αποφάσισε λίγο πριν τα Χριστούγεννα να απαλλοτριώσει το οικόπεδο Μπόμ πολα(reds) που έμ παινε σαν ξίφος στο σώμ α του άλσους, να επεκτείνει το πράσινο γύρω από το Πάρκο και να προτείνει τη χάραξη γραμ μ ής που ενοποιεί την αρχαία διαδρομ ή από το Δημ όσιο Σήμ α ως την Ακαδημ ία του Πλάτωνα. Συνολικά απαλλοτριώνονται τετραγωνικά μ έτρα και έτσι το αρχαιολογικό άλσος θα καταλαμ βάνει έκταση τ.μ. Γύρω από το αρχαιολογικό άλσος δημ ιουργείται ζώνη πρασίνου. Εγκαταλείπεται η απαλλοτρίωση οικοπέδων στην οδό Πλάτωνος και σε περίπτωση νέας οικοδόμ ησης θα γίνεται ανασκαφικός έλεγχος και θα δίνονται άδειες υπό όρους. Χαράσσεται διαδρομ ή πεζόδρομ ων μ έσω των οδών Πλαταιών και Κρατύλου, από τον Κεραμεικό ως την Ακαδημία. Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημ αντικό μ έρος από τις προτάσεις της Επιτροπής Κατοίκων Ακαδημ ίας Πλάτωνα τις οποίες επίμ ονα κατέθετε συνεχώς στα αρμ όδια υπουργεία και φορείς. Το «όραμ α» των κατοίκων της Ακαδημ ίας Πλάτωνα να σώσουν και να αναδείξουν την αξία της περιοχής μ έσα από την ανάπλαση του αρχαιολογικού άλσους, αγκαλιάστηκε από πλειάδα ανθρώπων του πολιτισμ ού και των γραμ μ άτων. Και τελικά η μ άχη της λογικής ενάντια στους στόχους μ εγαλοεργολαβικών συμ φερόντων και την παράλογη καταστροφική «ανάπτυξη», έβγαλε νικητή. Τον Πολιτισμ ό. Έγινε έτσι το πρώτο και σημ αντικό βήμ α για την ανάπλαση της Ακαδημ ίας Πλάτωνα. Μπήκε φραγμ ός σε σχέδια μεγάλης οικοδόμησης πάνω στους ελεύθερους αδόμητους χώρους, τους τελευταίους στο κέντρο της Αθήνας. Οι κάτοικοι της περιοχής, η Επιτροπή της Ακαδημ ίας Πλάτωνα συνεχίζει με επιμονή και μαχητικότητα. Στόχος τώρα είναι το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, η πραγμ ατική ενοποίηση της αρχαίας διαδρομής από τον Κεραμεικό, στην Ακαδημία και στο Λόφο του Ιππίου Κολωνού. Στόχος είναι η ανάδειξη και ένταξη των αρχαιολογικών ευρημάτων στην καθημερινότητα της πόλης που θα έχει επίκεντρο της την αξιοποίηση και χρήση των ελεύθερων χώρων για το δημ όσιο συμφέρον. Των κατοίκων της περιοχής και ολόκληρης της πόλης των Αθηνών. Έγιναν πολλά τα θέλουμε όλα ΘΕσΕΙσ ΚΑΙ ΠΡΟτΑσΕΙσ των ΚΑτΟΙΚωΝ Τον περασμένο Οκτώβριο η Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος σε συγκέντρωση των κατοίκων στο 4o διαμέρισμα κωδικοποίησε όσα έγιναν στα δυο χρόνια δράσης της καθώς και τα αιτήματα για το επόμενο διάστημα. Με επίκεντρο το Μουσείο της πόλεως της Αθήνας η Ακαδημία Πλάτωνα, μετά και ην απόφαση του Κεντρικου Αρχαιολογικού Συμ βουλίου μ ε την οποία το Άλσος μ εγαλώνει και απαλλοτριώνεται το οικόπεδο της Reds, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να διατηρηθούν στην πόλη μερικοί από τους τελευταίους αδόμ ητους χώρους στο κέντρο της. Σημ α- ντικό είναι σήμερα, που οι γειτονιές μας πλήττονται από τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, της τρόϊκας και του ΔΝΤ, να λάβει ο δήμος άμεσα μέτρα ανακούφισης των πολιτών. Τα αιτήμ ατα μ ας είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Συνεχίζουμ ε και απαιτούμ ε: Την κατασκευή νηπιαγωγείου στις οδούς Αίμ ωνος, Ευκλείδου, Δημ οσθένους. Τον επαναχαρακτηρισμ ό των εκτάσεων στους Λαχανόκηπους για κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες. Τη διενέργεια μ ελέτης για την κατασκευή του Μουσείου της Πόλεως των Εθνών εκτός του αρχαιολογικού άλσους. Την υπογειοποίηση των γραμ μ ών του Προαστιακού ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια του Ιστορικού Κέντρου μ ε τους Αρχαιολογικούς Χώρους της Ακαδημ ίας του Πλάτωνος και του Ιππίου Κολωνού. Την άμ εση λήψη μ έτρων στήριξης των δημ οτών όπως: ένταξη όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμ ούς και στα νηπιαγωγεία μ ε δωρεάν σίτιση και χωρίς οικονομ ική συμ μ ετοχή των γονέων, κατάργηση των δημ οτικών τελών για τους ανέργους, δωρεάν συμ μ ετοχή των χαμ ηλο-συνταξιούχων και ανέργων δημ οτών στα αθλητικά κέντρα του δήμ ου.

2 29x43_FYLLO02neo_:29x43_FYLLO02neo_ 12/27/10 12:24 AM Page 2 2 Aκαδημία Πλάτωνος - η εφημερίδα H ΘEΣH MAΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕσ τελειωσαν Τα προβλήμ ατα όμ ως είναι εδώ και ζητούν λύσεις. Τα αιτήμ ατα των κατοίκων παραμ ένουν επίκαιρα ενώ νέα προβλήμ ατα προστίθενται καθημ ερινά στον ήδη μ ακρύ κατάλογο των προβλημ άτων της περιοχής μ ας. Η Επιτροπή Κατοίκων θα συνεχίσει να προβάλει τα αιτήμ ατα των κατοίκων και να διεκδικεί λύσεις για τα προβλήμ ατα της περιοχής. Παραμ ένουν αιτήμ ατα: H ένταξη του αρχαιολογικού άλσους στον προγραμ μ α- τισμ ό της Ε.Α.Χ.Α, η απόσυρση της «μ ελέτης» τακτοποίησης του Δήμ ου Αθηναίων προς τα υπουργεία Πολιτισμ ού και Περιβάλλοντος, η διακοπή των τροποποιήσεων του σχεδίου πόλης από τον Δήμ ο Αθηναίων που θίγουν τα όρια του αρχαιολογικού άλσους και η εκ νέου δέσμ ευση των χώρων στην περιοχή «λαχανόκηποι» από τον Δήμ ο Αθηναίων και η αναβάθμ ιση της περιοχής. Επιπλέον βασικά αιτήμ ατα αποτελούν η επέκταση του αρχαιολογικού χώρου στις γειτονικές μ ε αυτόν αδόμ ητες περιοχές και οι παράλληλες ρυθμ ίσεις που θα οδηγούν σε αναβάθμ ιση της συνοικίας, η ανέγερση του μ ουσείου της Πόλης των Αθηνών και της Ακαδημ ίας των Εθνών, η υπογειοποίηση των γραμ μ ών του προαστιακού και παράλληλα η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του ιστορικού κέντρου μ ε αυτούς της Ακαδημ ίας Πλάτωνα και του Ιππίου Κολωνού. Σήμ ερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, προβάλλει ως ανάγκη και απαίτηση η αναβάθμ ιση των προσφερόμ ενων υπηρεσιών από τον δήμ ο σε παιδικούς σταθμ ούς, νηπιαγωγεία δημ οτικά ιατρεία, υπηρεσίες πολιτισμ ού και αθλητισμ ού, και ΚΑΠΗ. Ο κίνδυνος ελλοχεύει. Μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» όλες οι κοινωφελείς υπηρεσίες του δήμ ου καλούνται να λειτουργήσουν μ ε μ ειωμ ένο κατά 40% προϋπολογισμ ό. Εμ είς οι ενεργοί πολίτες έχουμ ε πλέον έναν λόγο παραπάνω να απαιτήσουμ ε πραγμ ατική λειτουργία των υπηρεσιών του δήμ ου, χωρίς περικοπές και μ ειώσεις στον δημ όσιο χαρακτήρα τους. Αυτά είναι τα αιτήμ ατα για τα οποία οι ενεργοί πολίτες της συνοικίας μ ας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται, διεκδικώντας λύσεις από τη νέα δημ οτική αρχή και τα συναρμ όδια υπουργεία. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 ΕΚΔΟΤΗΣ: Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος Aίμ ωνος 39, Aθήνα, T. K , τηλ.: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ Θανάσης Κόγος / Γεωργία Ξάνθη Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή: -Νίκος Θεοδωράκης -Κώστας Κίτσιος -Θανάσης Κόγος -Λίλα Κόγου -Γαβριήλ Μυρρινούς -Γεωργία Ξάνθη -Aναστασία Παπαγεωργίου -Τζένη Παπαδοπούλου -Ματίνα Παπαχριστούδη Επικοινωνία μ ε μ έλη της Επιτροπής για συνδρομ ές: Τα άρθρα που φέρουν υπογραφή δεν εκφράζουν κατ ανάγκη τις θέσεις της Συντακτικής Επιτροπής Το 2600 π.χ., οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τυχαία, από τη παρασκευή και τη μ αγιά της μ πύρας, τη χρήση της ζύμ ης στην παραγωγή του ψωμ ιού. Στην αρχαία Ελλάδα ναυτικοί και έμ ποροι έφεραν το αιγυπτιακό αλεύρι κι έτσι ξεκίνησε η παρασκευή και το ψήσιμ ο του ψωμ ιού. Η Αθήνα «καμ άρωνε» για τον Θεάριο, τον καλύτερο αρτοποιό της. Προτιμ ούσαν το λευκό ψωμ ί και μ εταξύ των πόλεων υπήρχε πολύ έντονος ανταγωνισμ ός για το ποια παράγει το καλύτερο ψωμ ί. Στις αρχές του 20ου αιώνα τα αρτοποιεία δεν είχαν βιτρίνες και ράφια για να μ παίνει το ψωμ ί μ ετά το ξεφούρνισμ α. Γι αυτό το ψωμ ί πολλές φορές πουλιόταν από τον πάγκο, που εκτελούσε και χρέη ταμ είου. Κουραστική δουλειά αφού από τα χαράμ ατα άρχιζε η προετοιμ ασία της ζύμ ης και το «πιάσιμ ο» του προζυμ ιού, το ζύμ ωμ α στη μ ακριά ξύλινη σκάφη, το οποίο γινόταν μ ε τα χέρια. Η είσοδος του φούρνου έκλεινε μ ε πόρτα από λαμ αρίνα που έφερε λαβή. Δεξιά και αριστερά του φούρνου ήταν τα μ άγουλα. Φουρνιά λέγανε την ποσότητα που χωράει ο φούρνος, δηλαδή οκάδες ψωμ ί. Κάθε φορά που άναβε ο φούρνος έψηναν και λίγα κουλούρια τα λεγόμ ενα «σιμ ίτια». Στις παλαιότερες εποχές οι φούρνοι έκαναν δύο κυρίως δουλειές. Η μ ία ήταν η παρασκευή του ψωμ ιού σε δύο βασικούς τύπους, άσπρο και μ αύρο, και τρία σχήμ α- τα, τη στρογγυλή κουλούρα μ ε άνοιγμ α στο κέντρο, το στρογγυλό καρβέλι και τη μ ακρόστενη φραντζόλα. Τα δύο πρώτα είχαν βάρος μ ια περίπου οκά και το τρίτο μ ισή οκά. Το ψωμ ί πάντοτε ζυγιζόταν και σε περίπτωση που το βάρος του δεν ήταν ακριβώς οκά ή μ ισή οκά, τότε ο φούρναρης πρόσθετε ένα κομ μ ατάκι ψωμ ιού μ έχρι να φτάσει στο σωστό βάρος, γιατί η αγορανομ ία τότε ήταν πάντα παρούσα. Η άλλη εργασία που έκαναν οι φούρνοι ήταν το ψήσιμ ο φαγητών, αφού ελάχιστοι είχαν ηλεκτρικές κουζίνες. Τότε, αντίθετα μ ε το σήμ ερα, οι φούρνοι ήταν τα μ όνα καταστήμ ατα τα οποία είχαν το δικαίωμ α να πουλάνε ψωμ ί. Την περιοχή μ ας την επέλεξαν στην αρχή του περασμ ένου αιώνα Ηπειρώτες, ταυτισμ ένοι μ ε την αρτοποιητική τέχνη αιώνων, και άνοιξαν τα αρτοποιεία τους σε συνθήκες επιβίωσης που θα τις χαρακτηρίζαμ ε άθλιες, μ ε πολέμ ους και φτώχεια. Παρόλα αυτά, αυτό μ ας φέρνει εδώ σήμ ερα, να απολαμ βάνουμ ε μ ία ιστορία για μ ία τέχνη που δεν βασίζεται πουθενά αλλού παρά μ όνο στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία εκείνης της εποχής. Οι φουρναραίοι έβαζαν όλη την τέχνη τους. Εξάλλου το ψωμ ί θέλει αλχημ εία, θέλει πάθος για να γίνει. Πόσο και τι έχει αλλάξει στην περιοχή μ ας; Στη συνοικία του Κολωνού και της Ακαδημ ίας του Πλάτωνα υπήρχαν από την αρχή του περασμ ένου αιώνα τέσσερις φούρνοι. Με καταγωγή από το Δεσποτικό της Ηπείρου, αφού ο μ ύθος θέλει τους Ηπειρώτες κατ επάγγελμ α αρτοποιούς, ο Δημ ή- τρης Ξάνθης ήρθε για να χτίσει το όνειρό του που δεν ήταν άλλο από έναν μ εγάλο φούρνο. Ετσι δημ ιουργήθηκε ο φούρνος του Ξάνθη (1902), στη γωνία Λένορμ αν και Μύλων, απέναντι από την πρώην πλατεία Μεταξά, πρώην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου (εκεί ήταν και η θέση της εκκλησίας στις αρχές του 1900, αλάνα τότε, όπου έπαιζαν ποδόσφαιρο τα παιδιά), πλατεία Σωτήρη Πέτρουλα πλέον. Μικρή η απόσταση και από το καφενείο του Λουκάτου, γωνία Λένορμ αν και Επιδαύρου, τόπος συνάντησης, κατά τη γερμ ανική κατοχή, ελεύθερων ανθρώπων. Οι γιοι του, Πάτροκλος και Νότης, επίσης αρτοποιοί, συνέχισαν την παράδοση, βίωσαν την Αθήνα της κατοχής διατηρώντας τις ίδιες συνταγές, πλάθοντας κάθε καρβέλι και καθένα από τα βουτήμ ατα μ ε μ εράκι και αγάπη. Στις μ έρες μ ας ο φούρνος συνεχίζει να λειτουργεί στην ίδια γωνία χωρίς μ εγάλες αλλαγές στο εσωτερικό του, παραμ ένοντας πιστός στη χειροποίητη και όχι τυποποιημ ένη παραγωγή των προϊόντων του από έναν μ άστορα του ψωμ ιού, τον κ. Δρίτσα, που εξακολουθεί να τοποθετεί το ψωμ ί στον «φουρνέχτη», το μ ακρύ ξύλινο φτυάρι μ ε το οποίο φουρνίζει και ξεφουρνίζει τα ψωμ ιά. Απαραίτητο εργαλείο του και η ξύστρα, ένα κομ μ άτι σαν σπάτουλα από γερό μ έταλλο, μ ε το οποίο καθαρίζει τον κύλινδρο τώρα -παλιά τη σκάφη- από τα υπολείμ μ ατα του ζυμ αριού. Από τη Λένορμ αν περνούσε μ ε θόρυβο δυνατό το τραμ. Η γραμ μ ή 11 Ιπποκράτους - Κολοκυνθούς έφτανε στο τέρμ α, στις καταπράσινες όχθες του Κηφισού, όπου υπήρχαν ταβέρνες και εστιατόρια μ έσα σε κήπους. Η περιοχή είχε καθιερωθεί σαν τόπος αναψυχής των Αθηναίων αφού στα απέραντα χωράφια ο κόσμ ος πήγαινε και μ άζευε χόρτα και κολοκύθια. Υπήρχε κι ένα εκκλησάκι, η Παναγία η Κολκυθιώτισσα, η γνωστή σε όλους μ ας Παναγίτσα στη γωνία Λένορμ αν και Λ. Κηφισού. Στο τραμ περισσότεροι ήταν αυτοί που κρέμονταν έξω από τις πόρτες και τα παράθυρα σαν τα σταφύλια, γαντζωμ ένοι από οποιοδήποτε στήριγμ α ή καβαλώντας τους 100 χρόνια φούρνοι, έχουν ψήσει...! προφυλακτήρες και τα σκαλάκια. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε «σκαλομαρία». Επί της Λένορμ αν, εκεί που σήμ ερα βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, ο φούρνος του Βαϊμ άκη. Για να μ πει κάποιος στο εσωτερικό του κατέβαινε δύο σκαλοπάτια. Από το όνομ α του ιδιοκτήτη προέκυψε και η ονομ ασία της στάσης του τραμ, στάση Βαϊμ άκη. Επειτα από πολλά χρόνια άλλαξε ο ιδιοκτήτης, άλλαξε κι η ονομ α- σία της στάσης. Ο φούρνος έγινε «ο φούρνος του Ζόγκαρη» και η στάση έγινε «Αρμ ονία», από τον κινημ ατογράφο Αρμ ονία, γωνία Λεβιδίου και Λένορμ αν, όπου σήμ ερα στεγάζεται το σούπερ μ άρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Εκείνα τα χρόνια δεν ήταν δυνατόν να ανοίξει κανείς φούρνο οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε αριθμ ό. Και εδώ ο αριθμ ός των φούρνων κάθε συνοικίας ήταν συνάρτηση του πληθυσμ ού της και της αποστάσεως ανάμ εσα σε κάθε φούρνο. Το 1925 περίπου, ξεκίνησε να λειτουργεί ο φούρνος του Κώστα του Λάμ πρου, στην οδό Τριπόλεως. Φούρνος παλιός, ξυλόφουρνος, παραδοσιακός, σκόρπιζε στη γειτονιά το γλυκό άρωμ α του φρεσκοψημ ένου ψωμ ιού και τις ημ έρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα δεν πρόφταινε να φουρνίζει και να ξεφουρνίζει τσουρέκια μ ε τον γιο του, τον Μηνά, που συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. Σήμ ερα στη θέση του φούρνου μ ια 9όροφη πολυκατοικία. Η χωμ άτινη αλάνα που απλωνόταν μ προστά από την πόρτα του φούρνου του έγινε το μ ικρό παρκάκι μ ας, Τριπόλεως, Δημ οσθένους και Λεβιδίου. Στην κάτω γειτονιά, στη γειτονιά της Ακαδημ ίας του Πλάτωνα, ένας άλλος φούρνος, από το 1925 περίπου, ο φούρνος του Γιώργου και του Τάσου Φρέστη, στη γωνία Βασιλικών και Κρατύλου. Απέναντι από το γνωστό ιστορικό μ πακάλικο του Απόστολου Μαυρομ άτη και δίπλα στο γαλακτοπωλείο του Κωνσταντέλλου. Στις μ έρες μ ας ο φούρνος λειτουργεί μ ε νέο ιδιοκτήτη. Στο διώροφο σπίτι του ξαδέλφου του Γεωρ. Φρέστη, στην οδό Κρατύλου, σήμ ε- ρα η αρχαιολογική υπηρεσία φυλάσσει τα αρχαιολογικά ευρήμ ατα από την ιστορική γειτονιά μ ας. Τελικά μ ια γειτονιά δεν μ ένει ποτέ ίδια, όλα αλλάζουν. Αλλά οι παλιές γειτονιές, αυτές που βιαστήκαμ ε να ξεγράψουμ ε, δεν μ ας αφήνουν να τις ξεχάσουμ ε. Μια και η μοίρα μας λοιπόν είναι να ζήσουμε από δω και μπρος ανάμεσα σε όγκους μπετόν, ας συντηρήσουμε όσο μπορούμε τη νοσταλγία μας για ό,τι αληθινό συνέβη κι ας μην το αφήσουμε να χαθεί. Γεωργία Π. Ξάνθη

3 29x43_FYLLO02neo_:29x43_FYLLO02neo_ 12/27/10 12:24 AM Page 3 3 Σε πρώτο ενικό Άσμα Ασμάτων στίχοι: Ιάκωβος Καμ πανέλλης Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης Τι ωραία που είν η αγάπη μου με το καθημερνό της φόρεμα κι ένα χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Άουσβιτς, του Νταχάου κοπέλες, μην είδατε την αγάπη μου; Την είδαμε σε μακρινό ταξίδι, δεν είχε πιά το φόρεμά της ούτε χτενάκι στα μ αλλιά. Τι ωραία που είν η αγάπη μου, η χαϊδεμένη από τη μάνα της και τ αδελφού της τα φιλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Μαουτχάουζεν, κοπέλες του Μπέλσεν, μην είδατε την αγάπη μου; Την είδαμ ε στην παγερή πλατεία μ ένα αριθμό στο άσπρο της το χέρι, με κίτρινο άστρο στην καρδιά. Όχι στον φασισμ ό Όχι στο φυλετικό μ ίσος Όχι στο θρησκευτικό μ ίσος Όχι στον ρατσισμ ό ^ σχόλια Ναι στην ανθρωπιά, στην δικαιοσύνη, στην αλληλεγγύη Να πληρώσουν αυτοί που είχαν και έχουν την εξουσία, για την ανικανότητά τους και τα λάθη τους. Όταν ο λαός υποφέρει και η δημ οκρατία και η κοινωνία χωλαίνει Οι μ ίζερες και γεμ άτο μ ίσος ακραίες απόψεις σηκώνουν κεφάλι. Γ.Μ «Δώσε άδειο φακελάκι» Περί εορτών και... σκουπιδιών Επισκέφτηκα το νοσοκομ είο Αλεξάνδρα για μ ια προσωπική μ ου υπόθεση και είδα στον πίνακα ανακοινώσεων αυτή την αφίσα. Είπα «Μπράβο». Να σταμ ατήσει επιτέλους η εκμ ετάλλευση των ασθενών από τους (όχι όλοι) χειρούργους γιατρούς. Γ.Μ F Κυριακή μεσημέρι στην Αλαμάνας και ο υπάλληλος του δήμου καθαρίζει με πιεστικό δύο κάδους απορριμάτων. Σωστός ο παίχτης, μόνο που σε καναδυό στενά παρακάτω δεν είχε γίνει αποκομιδή... Λες να έβαλε κάποιος μέσο για να καθαριστούν οι κοντινοί του κάδοι; Γιατί και σαν γείτονες είμαστε απαράδεκτοι. Δεν πάμε να ρίξουμε τα σκουπίδια μας σε άδειους κάδους, παρά τα παρατάμε και στον δρόμο αν γίνεται, για να μην περπατήσουμε 100 μ έτρα παρακάτω που υπάρχουν άδειοι και έτσι σχηματίζονται λόφοι σκουπιδιών... Μη μ ιλήσω για ανακύκλωση! Τηλεφάνους 21 απέναντι. Στο παρκάκι... Σχεδόν μ εσάνυχτα και οι δύο κάδοι (ο ένας για ανακύκλωση) ξέχειλοι από όλα τα σκουπίδια ανακατεμένα... Μήπως τις κρίσεις τις δυσκολεύουμε μόνοι μας τελικά; Άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία! Στην βόρεια Ευρώπη η γιορτινή περίοδος αρχίζει ή συμπληρώνεται με χιονοπτώσεις και ολόλευκα τοπία. Στην πρωτεύουσα καταλαβαίνουμ ε ότι έρχονται γιορτές ( τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια), όταν σχηματίζονται πυραμίδες! Από σκουπίδια όμως... Κ.Κ. «Εσείς τα φάγατε Εμ είς πληρώνουμ ε» μικρά & ενδιαφέροντα Την αφίσα αυτή την είδα κολλημ έ- νη σε ένα άδειο κατάστημ α. Είχε βάλει λουκέτο και δείχνει την οργή του κόσμ ου και ζητά δικαιοσύνη. Πάμ ε από το κακό στο χειρότερο. Μείωση μ ισθών, απολύσεις, τρομ οκρατία, εντατικοποίηση, δυστυχώς και αυτοκτονίες λόγω χρεών και όχι μ όνο. Έχουμ ε και τις κλοπές και τις διαρρήξεις που είναι καθημ ερινά φαινόμ ενα. Γ.Μ Κλοπές στη γειτονιά μας Πυκνώνουν οι επιθέσεις από αγνώστους εναντίον των καταστημ άτων της γειτονιάς. Με την απειλή όπλου παίρνουν το ταμ είο και φεύγουν. Ήδη υπάρχουν ψιλικατζίδικα που τα βράδια κάνουν συναλλαγές μ έσα από τα κατεβασμένα ρολά. Θα το τολμήσει ο Γ. Καμίνης; Στο 4ο διαμ έρισμ α ήρθε ο νέος δήμ αρχος Αθήνας Γιώργος Καμ ίνης στις αρχές Δεκεμ βρίου για να γνωρίσει τους διαμ ερισμ ατικούς συμ βούλους. Ελάχιστα αυτά που είχε να πεί. Τα προβλήμ ατα όμ ως της περιοχής τα γνωρίζει, έτσι έλεγε προεκλογικά στις ομ ιλίες του. Η επιτροπή Ακαδημ ίας Πλάτωνα ζήτησε ήδη συνάντηση μ αζί του. Για να θέσει το σύνολο των προβλημ άτων της περιοχής μ ας και να ζητήσει να ληφθούν άμ εσα δράσεις. Οι Λαχανόκηποι και η σωτηρία των αδόμ ητων χώρων είναι το πρώτο που μ πορεί να κάνει ο δήμ ος. Ο καιρός περνάει και ήδη σε τρεις μήνες λήγει η αναστολή των οικοδομ ικών αδειών στα επίμ αχα οικοδομ ικά τετράγωνα. Και φυσικά η ανάπλαση τη Ακαδημ ίας Πλάτωνος είναι το μ ε- γάλο στοίχημ α. Θα το τολμ ήσει ο νέος δήμ αρχος; «Φονικός» Καλλικράτης στα σχολεία Δεν φθάνουν οι μ ειώσεις που ήδη αποφάσισε ο δήμ ος (κατά 30%) στους παιδικούς σταθμ ούς, έρχεται τον Ιανουάριο νέο νομ οσχέδιο από το υπουργείο Παιδείας μ ε το οποίο υποκαθιστούνται οι δημ όσιοι πόροι από ιδιωτικούς. Ήδη εκπαιδευτικοί μ ιλάνε για «λουκέτα» στα σχολεία. Οι διευθυντές θα καλούνται να λειτουργούν ως «μ άνατζερ» για να βρίσκουν χρήμ ατα αφού το δημ όσιο δεν θα πληρώνει πια για τη...δημ όσια παιδεία. Μ.Π. Εικόνα από το...μέλλον μας Οι πολίτες αντιδρούν για τα σκουπίδα. Η εφημερίδα «Μήνυμα» και πολίτες από το 4ο διαμέρισμα έκαναν παρέμβαση τον προηγούμ ενη μ ήνα για τα σκουπίδια. Η ανακοίνωση είναι αποκαλυπτική για όλα αυτά που μ ας περιμ ένουν στην Αθήνα. Μετά και την εφαρμ ογή του Καλλικράτη στους δήμους και δεν υπάρξει άμεση μαζική αντίδραση από τους κατοίκους, τα σκπουπίδια στις αυλές μας θα είναι το λιγότερο. Μ.Π Πρότυπο η... πρόταση της Ακαδημίας Πλάτωνα Πρόταση για την ενοποίηση της Ακαδημ ίας Πλάτωνα μ ε την περιοχή του Κεραμεικού μέσω της οδού Σαλαμίνος. Η ιδέα που ξεκίνησε από την Επιτροπή των Κατοίκων της Ακαδημ ίας Πλάτωνα φαίνεται πως είχε ανταπόκριση και στη διπλανή γειτονιά του Κεραμ εικού, μ έσα από το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής της «ΚΜ Πρότυπης Γειτονιάς» και την επενδυτική εταιρεία Oliaros. Η πρόταση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά την αναμ όρφωση της οδού Κεραμ εικού που διασχίζει την περιοχή Κεραμ εικού Μεταξουργείου συνδέοντας το Εθνικό Θέατρο μ ε την Ιερά Οδό και την Τεχνόπολη μ έσω της πλατείας Αυδή, την οποία σχεδίασε το γραφείο Antonas Office μ ε επικεφαλής τον αρχιτέκτονα Αριστείδη Αντονά. Το δεύτερο σκέλος αναφέρεται στον νέο σχεδιασμ ό της οδού Σαλαμίνος, με στόχο την ενοποίηση του Κεραμεικού με την Ακαδημία Πλάτωνα με τη δημ ιουργία ποδηλατοδρόμ ου και σχεδιάστηκε από το γραφείο doxiadis+, υπό τον αρχιτέκτονα Θωμ ά Δοξιάδη.

4 29x43_FYLLO02neo_:29x43_FYLLO02neo_ 12/27/10 12:24 AM Page 4 4 Aκαδημία Πλάτωνος - η εφημερίδα Κόκκινο στη Reds, πράσινο στο Πάρκο Οι πολίτες κέρδισαν την ανάδειξη της Ακαδημίας Πλάτωνος Προτείνουμ ε δε να απαλλοτριωθεί και ο Χώρος που ορίζεται μ ε τα σημ εία ΑΒΓΔΕ ιδιοκτησίας της REDS (ΑΚΤΩΡΑ ΑΕ) ο οποίος ουδέποτε απαλλοτριώθηκε και ουδέποτε συμ περιελήφθη στην κήρυξη αν και βρίσκεται σε άμ εση γειτνίαση μ ε την <<Ιερά Οικία>>». Είναι το απόσπασμ α από την εισήγηση της αρχαιολόγου Έφης Μπαζιωτοπούλου- Βαλαβάνη στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ βούλιο της 21ης Δεκεμ βρίου Με την πρόταση αυτή και μ ε την παράλληλη εισήγηση της δημ ιουργίας «Αρχαιολογικής πολιτιστικής πορείας από τον Κεραμ εικό στην Ακαδημ ία Πλάτωνος», μ παίνει φραγμ ός στην επιχειρούμ ενη καταστροφή γύρω από το αρχαιολογικό άλσος και οι βάσεις για την αλλαγή της πορείας της γειτονιάς. Μέσα σε δύο χρόνια κινητοποιήσεων και προτάσεων της Επιτροπής Ακαδημ ίας Πλάτωνος, μπήκε φραγμ ός στην υποβάθμ ιση της περιοχής μ ε την κατασκευή των κτιρίων της νομ αρχίας και της REDS και ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών. Για πρώτη φορά μ ετά καιρό υπάρχει η προοπτική για την ολοκλήρωση της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, για την ανάδειξη του αρχαιολογικού άλσους της Ακαδημ ίας, αλλά και για την παρουσίαση της ιστορίας της πόλης στη διαδρομ ή των αιώνων μ έσω της κατασκευής του Μουσείου της Αθήνας, μ ε τα ευρήμ ατα από τις ανασκαφές του μ ετρό. Ο χώρος του Αρχαιολογικού Άλσους προστατεύεται από μ ια σειρά υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμ άτων. Με την εισήγηση της κ. Έφης Μπαζιωτοπούλου- Βαλαβάνη περί «επαναοριοθέτησης του αρχαιολογικού άλσους», το πάρκο επεκτείνεται κατά ,96 τ.μ, ενώ η ανέγερση του μουσείου, απορροφά τ.μ.. Αναλυτικά: 1. Προτείνεται η απαλλοτρίωση 5.520,3 τμ μέτρων του οικοπέδου της REDS, καθώς «ουδέποτε απαλλοτριώθηκε και ουδέποτε συμ περιελήφθη στην κήρυξη, αν και ευρίσκεται σε άμ εση γειτνίαση μ ε την <<Ιερά Οικία» και το ΠΕ κτίριο». Μαζί προτείνεται η απαλλοτρίωση άλλων 7 οικοπέδων (Μουτζέγιας, Εικοσιπένταρχος, Μανετάκης, τεργόπουλος και 3 άγνωστοι) που βρίσκονται πάνω στη γραμ μ ή του άλσους από την πλευρά της Φάωνος. Συνολικά προτείνεται η απαλλοτρίωση 9.740,62 τμ. 2. Στο βόρειο τμ ήμ α του πάρκου, κοντά στο Περιστύλιο προτείνεται να «εξαιρεθούν τα ακίνητα επί της οδού Πλάτωνος καθ όσον δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί δια της απαλλοτριώσεως η ομ ώνυμ η οδός και να ενσωμ α- τωθεί στο χώρο». Στην περίπτωση νέων οικοδομ ών, θα υπάρχει ανασκαφικός έλεγχος και άδεια ανέγερσης υπό όρους. 3. Εντός του πάρκου έχει εγκριθεί από το 2002 χώρος έκτασης τ.μ. μέτρων για την ανέγερση του Μουσείου της Πόλης καθώς και υπαίθριος χώρος στάθμ ευσης. Αναλογικά, προτείνεται, «ενδεχομ ένως να ορισθεί από το ΥΠΕΚΑ ως αντιστάθμ ισμ α της εγκεκριμ ένης δόμ ησης του μ ελλοντικού μ ουσείου της πόλεως των Αθηνών». 4. Στη ζώνη επέκταση του πράσινου του άλσους, προτείνεται η απαλλοτρίωση 17 οικοπέδων συνολικού εμ βαδού 6.460,34 τμ. Μεταξύ αυτών αναφέρονται τα ονόμ ατα ιδιοκτησιών όπως τα...«πενιχρά κατάλοιπα» στο οικόπεδο της REDS Ως «πενιχρά κατάλοιπα Προϊστορικών, Γεωμ ετρικών και Κλασικών χρόνων» περιγράφονταν τα ευρήμ ατα στο οικόπεδο της REDS σύμ φωνα μ ε στοιχεία που είχε στη διάθεσή του το υπουργείο Πολιτισμ ού, το Στα 2/3 του οικοπέδου που είχαν ανασκαφεί ως τότε βρέθηκαν δύο εγχροτισμ οί και ένας λακκοειδής τάφος Γεωμ ετρικής Εποχής, 5 αποθέτες εντός κυκλικών ορυγμ άτων αρχαϊκών χρόνων και κατάλοιπα κυκλικής κατασκευής κλασσικών χρόνων εντός ορύγμ ατος» αδιευκρίνιστου, ως τότε, προορισμ ού». Τα «πενιχρά κατάλοιπα» χρησιμ οποιούνταν από τις προηγούμ ενες πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Πολιτισμ ού, ως δικαιολογία για την ανέγερση της 5όροφης οικοδομ ής της REDS μ ια ανάσα από την Ιερά Οικία του Ακάδημ ου. Φανή Γκιωνάκη, Γλυνός-Κοντογιώννης Ιώαννης και Σκυλογιάννης Γεώργιος. 5. Επίσης εκτός από την εισήγηση, η αρχαιολογική υπηρεσία προτείνει την κατάργηση της οδού Δράκοντος-Κρατύλου, που τέμ νει σήμ ε- ρα τον αρχαιολογικό χώρο, ώστε να υπάρξει έξοδος στην εθνική οδό, όμως, όπως επισημαίνεται ο ΟΑΣΑ, επιμένει στην παρουσία του συγκεκριμένου δρόμου για να ενώνει με το λεωφορείο 051, τα ΚΤΕΛ με την Ομόνοια. Τα ΚΤΕΛ ωστόσο, με βάση προηγούμενο σχέδιο πρόκειται να μετακινηθούν στο Βοτανικό. τι έλεγε ο Γιώργος Βουλγαράκης Το 2007 ήταν ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Γιώργος Βουλγαράκης που ενέκρινε την «ανέγερση πενταώροφης οικοδομ ής μ ε τριώροφο οικόπεδο, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Άκτωρ ΑΤΕ στη συμβολή των οδών Φάωνος και Διονύσου (Ο.Τ.75) στην περιοχή Ακαδημ ίας Πλάτωνος, Δήμ ου Αθηναίων».Με το Φ03/76133/3679 έγγραφό που υπέγραψε στις 13 Σεπτεμ βρίου 2007 αποφάσιζε, «μ ε βάση τη θεωρημένη αρχιτεκτονική μελέτη» πως «δεν προκαλείται έμ μ εση αισθητική βλάβη στο χώρο της <<Ιεράς Οικίας>> της Ακαδημ ίας Πλάτωνος».

5 29x43_FYLLO02neo_:29x43_FYLLO02neo_ 12/27/10 12:25 AM Page 5 5 ΠΕτΥΧΑτΕ το ΑΔΙΑΝΟΗτΟ Κωδικός τσιμεντό...κηποι Ζώντας καθημερινά σε μια πραγματικότητα όπου η επιτυχία ισοδυναμ εί με το χρηματικό όφελος και η αποτυχία μ ε τον οικονομ ικό μ αρασμ ό, αναρωτιέσαι αν έχει μείνει κάτι άλλο που να αξίζει να παλέψεις. Είναι μια ερώτηση που την κάναμε καιρό πριν στους εαυτούς μας και όλοι δώσαμε την ίδια απάντηση. ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ. Υπάρχει, λοιπόν, για μ ας ένας κόσμ ος πολιτισμ ού, παιδείας, ρομ αντισμ ού, ισονομ ίας, αξιοκρατίας, συναδέλφωσης, αλλά και ταυτόχρονα μια βαθιά αίσθηση της ρέουσας πραγμ ατικότητας, που αποτελούν μ ια σύνθεση που μας εμπνέει για ακόμα περισσότερη μ αχητικότητα καθώς και δυναμ ικότερους ασυμ βίβαστους αγώνες. Εδώ στην γειτονιά μας, πριν 2500 χρόνια ο Πλάτων οραμ ατίστηκε αυτήν την πολιτεία και πάλεψε για την υλοποίηση της μια πάλη που συνεχίζουμε εμείς σήμερα όλοι μαζί, κάτοικοι, φίλοι, γνωστοί, όλοι παρέα πετύχαμ ε το φαινομ ενικά αδιανόητο. Η πρόσφατη απόφαση του ΚΑΣ μας λέει ότι ο ρομ αντικός κόσμ ος μ ας πέτυχε μ ια μικρή, για αρχή, νίκη απέναντι στους εκπροσώπους του κεφαλαίου και της δίχως Σε τρείς μήνες περίπου λήγει η αναστολή αδειών στην Ακαδημία Πλάτωνος. Η γειτονιά, ο περίβολος του αρχαιολογικού άλσους μένει και πάλι απροστάτευτος στις ορέξεις των εργολαβικών συμ φερόντων. Δίπλα από το Πάρκο οι «Λαχανόκηποι» παραμ ένουν στο στόχαστρο της μ ελέτης του δήμ ου Αθηναίων με την οποία ελεύθεροι χώροι που είχαν χαρακτηριστεί «κοινόχρηστοι» και «χώροι πρασίνου» να εξαφανίζονται προς όφελος οικοδομ ήσιμ ων τετραγώνων. Και το «στολίδι» που προσφέρει η μ ελέτη είναι τα «προκήπια» τα οποία και βαφτίζονται ως χώροι πρασίνου! Η δημ οτική αρχή μ πορεί να άλλαξε, οι νοοτροπίες όμ ως μ ένουν. Μετά τις εκλογές ήρθε στο δημ οτικό συμ βούλιο πάλι ως θέμ α η έγκριση της μ ελέτης για τη Β φάση ανασχεδιασμ ού της γειτονιάς της Ακαδημ ίας Πλάτωνος. Οι κάτοικοι έχουν ήδη απορρίψει και αυτή την προσπάθεια εξαφάνισης των ελεύθερων χώρων στους «Λαχανόκηπους». Επιμ ένουν στον επαναχαρακτηρισμ ό των κοινόχρηστων χώρων, στην άμ εση απαλλοτροίωση των οικοπέδων και στην εκπόνηση νέας μ ελέτης η οποία θα λαμ βάνει υπόψη της τις ανάγκες της περιοχής για πράσινο, αθλητικές εγκαταστάσεις και σύνδεση μ ε τον αρχαιολογικό χώρο. Το θέμα δεν συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο ο κίνδυνος όμως παραμένει. Γιατί η εν λόγω (νέα) μελέτη που πρότεινε η δημοτική αρχή επί Ν.Κακλαμάνη βρίθει λαθροχειριών για να συσκοτίσει τους στόχους της. Συγκρίνει τους «προτεινόμενους χώρους πρασίνου» με τους «θεσμοθετημένους» και όχι με τους «χαρακτηρισμ ένους» όπως θα έπρεπε. Μετράει την πλατεία Πλάτωνα 5 στρέμματα καθώς και άλλα 17,3 στρέμματα από το αρχαιολογισκό άλσος τα οποία τα επιμερίζει στη γειτονιά για να καταλήξει στον υπολογισμό ότι το αναγκαίο Πράσινο επιτυγχάνεται! Βαφτίζει «πράσινο» στην περιοχή τα προκήπια, ιδιωτικούς χώρους στις πολυκατοικίες, όταν όλοι γνωρίζουν ότι οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνται ήδη από τα σχέδια τους ως χώροι πάρκινγκ. Προβλέπει «προκήπια» ως και στην οδό Τριπόλεως όταν όλοι διαπιτώνουμ ε πως είναι ήδη κτισμένη με νεόδμητες οικοδομές. Το αποκορύφωμ α είναι ότι στις αθλητικές εγκαταστάσεις μ ετράει τα δυο υπάρχοντα γήπεδα του Άλσους οταξ στην εισαγωγή της μ ελέτης αποδέχεται ότι εκεί είναι χωροθετημένο το νέο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Και το σοβαρότερο όλων είναι ότι το κείμ ενο ανασχεδιασμού δεν συνοδεύεται από την αναγκαία κυκλοφοριακή μελέτη! Μ. Παπαχριστούδη «ΝΑ ΕΝωσΟΥΜΕ τον ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ ΜΕ την ΑΚΑΔΗΜΙΑ» Μια «αρχαιολογική πολιτιστική πορεία από τον Κεραμ εικό στον Ακαδημ ία Πλάτωνος» περιλαμ βάνει η δεύτερη εισήγηση της αρχαιολόγου της κ. Έφης Μπαζιωτοπούλου-Βαλαβάνη που εγκρίθηκε από το ΚΑΣ. Το εγχείρημ α έχει πιλοτικό χαρακτήρα καθώς «αναδεικνύει αρχαιολογικούς χώρους, προτρέπει σε ενημ ερωτική πεζοπορία και αναβαθμ ίζει μ ια ιδιαίτερα επιβαρυμ ένη πολεοδομ ικά και κοινωνικά περιοχή». Η διαδρομ ή θα ξεκινά από τον ανατολικό πεζοδρόμ ιο της οδού Πειραιώς (κατάστημ α BIOS) έξω από τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμ εικού και θα καταλήγει στην οδό Κρατύλου, στο πάρκο της Ακαδημ ίας. Το πρώτο κομ μ άτι της διαδρομ ής θα διέρχεται από την οδό Πλαταιών μ έχρι τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, μ ε διαφοροποίηση του ασφαλτοτάπητα σε μ ή- κος 40 μ έτρων, μ ε εφαρμ ογή έντυπων στοιχείων και θεμ άτων από αρχαιολογικά ευρήμ ατα. Στη γωνία των οδών Πειραιώς και Πλαταιών θα τοποθετηθεί ενημ ερωτική πινακίδα μ ε κείμ ενο χάρτη-φωτογραφία που θα πληροφορεί για το Δημ όσιο Σήμ α. Άλλες δύο πινακίδες θα υπάρχουν σε δύο ακόμη καίρια σημεία της διαδρομής, ενώ εκατέρωθεν της Πλαταιών, θα προτείνονται δύο πορείες, η πρώτη προς την ανασκαφή του Πολυάνδρειου της οδού Σαλαμ ίνος και η δεύτερη στην οδό Μυκάλης. Και στις δύο ανασκαφές θα υπάρχουν ενημ ερωτικές πινακίδες. Το δεύτερο σκέλος της παρέμβασης είναι στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ακαδημ ία Πλάτωνος όπου επίσης διατηρείται η δευτερεύουσα οδός μ ε παρόδιο νεκροταφείο. Καθ όλο το μ ήκος της διαδρομ ής περίπου 10 μ ικρές επιτοίχιες πινακίδες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα κτίρια, στα θεμέλια των οποίων η ανασκαφική έρευνα άντλησε σημ αντικές πληροφορίες για το Δημ όσιο Σήμ α. Η διαδρομή θα σημανθεί με χρηματιστή λωρίδα, επί της ασφάλτου των οδών Πλαταιών- Πλάτωνος, προκειμ ένου να διακρίνεται από το σημερινό άναρχο πολεοδομικό ιστό της περιοχής. όρια ανάπτυξης. Σαν σύλλογος θέλουμε να εκφράσουμε για ακόμα μια φορά τα συγχαρητήρια μας σε όλη την Επιτροπή των Κατοίκων για το σπουδαίο έργο που επιτελεί. Δηλώνουμε για ακόμα μια φορά ότι όχι μόνο είμαστε δίπλα τους αλλά προτάσσουμε και τα στήθια μας, αν χρειαστεί, για την υπεράσπιση των αυτονόητων αιτημάτων που αφορούν την Πλατωνική Ακαδημ ία. * Σχόλιο του συλλόγου ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ για την απόφαση του Κ.Α.Σ.

6 29x43_FYLLO02neo_:29x43_FYLLO02neo_ 12/27/10 12:25 AM Page 6 6 ΚΥΡΙΑΚAτΙΚΟ σχολεiο ΜΕτΑΝΑσTωΝ Ενα σχολείο αλληλεγγύης Ο ΡΕΠΟΡτΕR τησ ΓΕΙτΟΝΙΑσ (βλέπουν και καταγράφουν οι: Τζέννυ Παπαδοπούλου και Κώστας Κίτσιος) Εμ είς μ έσα στη ζεστασιά και την ασφάλεια του σπιτιού μας. Και άλλοι έξω στο κρύο, καλυμμένοι κάτω από μια λεπτή κουβέρτα, πάνω σ ένα παγκάκι για να περάσουν τη νύχτα τους! Εμείς για πόσο ακόμη θα καλύπτουμε τα πρόσωπά μας από την ευθύνη μας να βοηθήσουμ ε αυτούς τους ανθρώπους; Σε έναν κόσμ ο που σπαράσσεται από συγκρούσεις και ανισότητες κεντρικό ζήτημ α σήμ ερα είναι η αντιμ ετώπιση των προσφύγων. Ένα παγκόσμ ιο πρόβλημ α που δημ ιουργεί εντάσεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το φαινόμ ενο δεν είναι ελληνικό και κατέχει κυρίαρχη θέση στην προβλημ ατική του Οργανισμ ού Ηνωμ ένων Εθνών. Η ειδική έκδοση του ΟΗΕ δίνει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες απαντήσεις. Στο χέρι μ ας είναι όχι μ όνο να μ άθουμ ε περισσότερα αλλά να κάνουμ ε περισσότερα. Ποιός θεωρείται πρόσφυγας; Πρόσφυγας θεωρείται όποιος λόγω δικαιολογημ ένου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνιότητας, συμ ετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την ιθαγένεια και δεν μ πορεί ήεξαιτίας αυτούς του φόβου, δεν επιθυμεί, να απολαμβάνει την προστασία της χώρας αυτής. ( Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων). Έκτοτε η Ύπατη Αρμοστεία έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα για τη ενδυνάμωση της Σύμβασης και για τη εύρεση λύσεων για όσους έχουν χάσει τις πατρίδες τους. Πως προστατεύονται οι πρόσφυγες; Ο κύριος ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας όσο αφορά στη διεθνή προστασία τνω προσφύγων είναι να εξασφαλίζει ότι τα κράτη είναι ενημ ερωμ ένα για τις υποχρεώσεις τους και είναι πρόθυμ α να τις εκπληρώσουν, προκειμ ένου να προστατεύοσυν τους πρόσφυγες και τα πρόσωπα που ζητούν άσυλο. Καμία χώρα δεν θα πρέπει να επιστρέει πρόσφυγες παρά τη θέληση τους σε μ ια περιοχή όπου υφίσταντια κίνδυνο ή κάνει διακρίσεις ανάμ ε- σα σε διαφορετικές ομ άδες προσφύγων. Ποιές υποχρεώσεις και ποιά δικαιώμ ατα έχει ένας πρόσφυγας; Οι πρόσφυγες πρέπει να σέβονται τους νόμ ους και τους κανονισμ ούς της χώρας ασύλου. Ο πρόσφυγας δικαιούται άσυλο και ασφάλεια. Πρέπει να απολαμ βάνει οικονομ ικά και κοινωνικά δικαιώμ ατα, δικαιούται ιατρικής περίθλαωης, το δικαίωμ α της εκπαίδευσης για παιδιά πρόσφυγες και και το δικαίωμ α στην εργασίας. Πως διαχωρίζονται οι πρόσφυγες από τους μ ετανάστες; Ο οικονομ ικός μ ετανάστης συνήθως εγκαταλείπει τη χώρα του εθελοτνικά αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι πρόσφυγες όμ ως φεύγουν ξειατίας του φόβου δίωξης στη χώρα τους και δεν μ πορούν να επιστρέψουν μ ε ασφάλεια σε αυτή. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για τους λαθρεπιβάτες και τα άτομ α που διασώζονται στη θάλασσα; Οι πλοίαρχοι έχουν καθήκον βάσει του διεθνούς δικαίου να διασώζουν κάθε άτομο που κινδυνεύει στη θάλασσα. Τα άτομ α που διασώζονται πρέπει να αποβιβάζονται στο επόμ ενο λιμ άνι προορισμ ού, όπου θα πρέπει να τους επιτρέπεται η είσιδος και η παραομ ονή προσωρινά μ έχρι να βρεθεί χώρα που τους δέχεται για μ ετεγκατάσταση. Πως μπορούν τα ασυνόδευτα παιδιά να συνενωθούν με τις οικογένειές τους; Ασυνόδευτος ανήλικος είναι αυτός που έχει χωριστεί και από τους δυο του γονείς. Ο αριθμ ός των ανηλίων ποικίλει, συνήθως αποτελεί το 2% ως 5% του προσφυγικού πληθυσμ ού. Η Ύπατη Αρμ οστεία συνεργάζεται με διάφορες οργανώσεις όπως η UNICEF για τη συνένωση των παιδιών προσφύγων μ ε τους γονείς τους. Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών είναι μ ια πρωτοβουλία μ εταναστών και Ελλήνων εθελοντών/εθελοντριών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε εργαζόμ ενους μ ετανάστες και πρόσφυγες. Μετράει ήδη 5 χρόνια λειτουργίας στην Ακαδημ ία Πλάτωνα, μ ια γειτονιά στην οποία κατοικούν πολλοί αλλοδαποί συμ πολίτες μ ας. Αυτήν τη στιγμ ή φιλοξενεί στις αίθουσές του περίπου 500 μ ετανάστες μ αθητές, ενώ δραστηριοποιούνται πολλές δεκάδες εθελοντές που αφιερώνουν τα Σαββατοκύριακά τους σε μ αθήμ ατα αλληλεγγύης. Τα δωρεάν μ αθήματα γίνονται στην οδό Αργους 145 αλλά και στις τάξεις του φιλόξενου 3ου ΕΠΑΛ Κολωνού, στην οδό Δράκοντος 4. Κάθε χρονιά χωρίζεται σε δύο κύκλους σπουδών. Ο πρώτος διαρκεί από τον Οκτώβριο ως τον Φεβρουάριο και ο δεύτερος από τον Μάρτιο ως τα τέλη Ιουνίου. Οι δάσκαλοι είναι Ελληνες εκπαιδευτικοί, φοιτητές παιδαγωγικών σχολών και άνθρωποι μ ε διάθεση να προσφέρουν σ αυτήν την υπόθεση. Την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου έχει μ εικτή συντονιστική ομ άδα. Μέχρι στιγμ ής στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών έχουν φοιτήσει πάνω από 2000 μ αθητές, ενώ εκατοντάδες Ελλήνων εθελοντών έχουν εκφράσει έμ πρακτα την κοινωνική τους αλληλεγγύη προσφέροντας πολύτιμ η δουλειά στις ομ άδες του σχολείου (εκπαιδευτική ομ άδα, νομ ική υποστήριξη, γραμμ ατειακή ομ άδα, πολυεθνική αντιρατσιστική ομ άδα). Η γλώσσα είναι όπλο. Απαραίτητη για την καθημ ερινότητα των μ εταναστών αλλά και σε όσους μ ετανάστες και μ ε- τανάστριες θέλουν να γνωρίζουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώμ ατά τους. Πολλοί μ ε- τανάστες και Ελληνες εθελοντές του «Κυριακάτικου» έχουμ ε συμ μ ετάσχει τα τελευταία χρόνια σε κινητοποιήσεις για τα δικαιώμ ατα των μ εταναστών, αντιρατσιστικές εκδηλώσεις, διεκδικήσεις εργαζομ ένων και νέων για ένα καλύτερο αύριο. Σύνθημά μας: Ισα δικαιώμ ατα στους μ ετανάστες, καλύτερη ζωή για όλους! Οποιος/α θέλει να συμ μ ετάσχει στο Κυριακάτικο Σχολείο, μ πορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα (Σαββατοκύριακα), (καθημ ερινές) καθώς και στο ΠΡΟστΑτΕΥΟΝτΑσ τουσ ΠΡΟσΦΥΓΕσ Ποιό είναι το επόμενο βήμα για τα κράτη; Η Ύπατη Αρμοστεία έχει υιθετήσει μια ατζέντα για τη διεθνή προστασία, δηλαδή μια σειρά από οδηγίες που θα μ πορούν να χρησιμ οποιήσουν οι κυβερνήσεις και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις για να ενδυναμ ώσουν την προστασία των προσφύγων παγκοσμ ίως. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες όπως ένα διευρυμ ένο πρόγραμ μ α μ ετεγκατάστασης προσφύγων, επανένταξη τους στις τοπικές κοινωνίες και καλύτερη κατανομ ή του βάρους αντιμ ετώπισης των αναγκών των προσφύγων ανάμ εσα στις χώρες υποδοχής. Ανθρωποι και νεράντζια! Τα τελευταία πεσμένα από τα δέντρα, κάτω στους πεζόδρομ ους, αμ άζευτα από τους δημοτικούς καθαριστές, ανοιγμένα από την πτώση τους και επικίνδυνα για μικρούς και μεγάλους να τα πατήσουν και να μ ετρήσουν αστράκια. Ο δήμος τ αφήνει πεταμένα για να μ ας εκπαιδεύσει στις πιρουέτες αποφυγής τους; Αυτή είναι η μία και μοναδική χημική τουαλέτα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Αρχαιολογικού Πάρκου της Ακαδημίας Πλάτωνα. Παραμ ένει κλειστή για να μ η λερώνεται. Κι έτσι όλο το Αρχαιολογικό Πάρκο έχει γίνει μια τεράστια τουαλέτα. Το 27ο και 54ο Γυμνάσιο και Λύκειο άρχισε να επιδιορθώνεται εδώ και δύο μ ήνες. Στην αρχή μ πήκαν τα προστατευτικά διχτόπανα μ ετά τα αλουμ ινόφυλλα και το γιοφύρι άρχισε να χτίζεται. Και ξαφνικά οι εργασίες σταμ άτησαν γιατί, λέει, βρήκαν αρχαία! Οπότε και αναλαμβάνει η αρχαιολογική υπηρεσία. Φωνή βοώντος εν την ερήμω. Για τους καταστημ ατάρχες στην οδό Πλάτωνος λέμ ε που διαμ αρτυρήθηκαν κατά μόνας στο δήμο για τον κακό έως ανύπαρκτο φωτισμ ό στο δρόμ ο. Μετά συγκεντρώθηκαν και διαμ αρτυρήθηκαν εγγράφως όλοι μαζί. Και πάλι η διοίκηση Κακλαμάνη έκανε πως δεν ακούει. Η οδός Πλάτωνος παραμένει υποφωτισμένη. Αν ξεμείνετε από τσιγάρα μετά τη δύση του ήλιου, περάστε μια βόλτα από το ψιλικατζίδικο στη γωνία Πλάτωνος και Τριπόλεως και θα μ ε θυμ ηθείτε. Θα εξυπηρετηθείτε πίσω από τα κατεβασμένα ρολά του καταστήματος... Για τον φόβο των Ιουδαίων...

7 29x43_FYLLO02neo_:29x43_FYLLO02neo_ 12/27/10 12:25 AM Page 7 Παραβίασαν την ιστορία ενός θεάτρου TO BL G MAΣ Ένα χρόνο πριν... 7 της Αναστασίας Παπαγεωργίου Οδήμος Αθηναίων πήρε την απόφαση να δώσει στο ανοιχτό θέατρο του Λόφου του Κολωνού το όνομ α δύο ανθρώπων που προσέφεραν πολλά στην τέχνη, δύο μ εγάλων κωμ ικών μ ας, του Λάμ πρου Κωνσταντάρα και του Γιάννη Γκιωνάκη. Καταρχάς να τονίσουμ ε εδώ ότι συμ φωνούμ ε μ ε την προσφορά στην τέχνη των δύο τεράστιων κωμ ικών, αλλά δεν υπήρχαν άλλοι χώροι στην Αθήνα που θα μ πορούσαν να πάρουν το όνομ α τους; Ο Λόφος του Κολωνού είναι παγκόσμ ιας εμ βέλειας αρχαιολογικός χώρος, γνωστός σαν Ιππιος Κολωνός, κι έτσι θα πρέπει να παραμ είνει στην ιστορία. Αν έπρεπε σώνει και καλά να βάλετε ένα όνομ α (παρότι η ονομ α- σία «Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού» τα περιέχει όλα) θα έπρεπε να επιλέξετε από την ιστορία του χώρου. Οι επισκέπτες έρχονται εδώ απ όλον τον κόσμ ο, παρότι η Πολιτεία αδιαφορεί για την αναβάθμ ιση της ευρύτερης περιοχής, και μ ε σεβασμ ό στέκονται δίπλα στα δύο μ νημ εία που είναι δίπλα στο θέατρο και την Ακαδημ ία του Πλάτωνα και μ ιλούν για την ιερότητα του χώρου (σίγουρα οι αρμ όδιοι του δήμ ου δεν τα βλέπουν). Φοιτητές από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμ ια έρχονται και κάνουν τις εργασίες τους. Οι μ εγαλύτεροι φιλόσοφοι, ερευνητές, αρχαιολόγοι και καλλιτέχνες απ όλον τον κόσμ ο μ ιλούν μ έσα από τα έργα τους για την ιστορικότητα και την ιερότητα του Κολωνού. Εδώ ας γράψουμε λίγα λόγια για την κατασκευή του ανοιχτού θεάτρου του Κολωνού. Αναβάθμιση Το 1983 οι κάτοικοι αγωνιζόμ ασταν -όπως και τώρα άλλωστε- για την αναβάθμ ιση της περιοχής που ως γνωστόν ήταν σε τραγική κατάσταση. Εκτός από την απαλλοτρίωση και αγορά των 100 στρεμ μ άτων που ήταν δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο (που τότε ήταν μ όλις 50 στρέμ μ ατα) και τον γενικότερο σχεδιασμ ό της περιοχής (τότε) από την Βορείου Ηπείρου ως τον Κηφισό και την Καβάλας, μ αζέψαμ ε υπογραφές για να κτιστεί στον λόφο του Κολωνού ανοιχτό θέατρο και, σεβόμ ενοι την ιερότητα του χώρου, μ ιλούσαμ ε για «ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΩΝΟΥ». Επί δημ αρχίας Αθηναίων Δημ ήτρη Μπέη και προεδρίας στο 4ο Διαμέρισμα Πόπης Γιαννοπούλου ελήφθη απόφαση από το δημ οτικό συμ βούλιο για το κτίσιμ ο του θεάτρου (από πέτρα και μ άρμ αρο για να δένει μ ε τον χώρο). Η απόφαση υλοποιήθηκε επί δημ αρχίας Εβερτ, το Το θέατρο έγινε το στολίδι μ ας και αρχίσαμ ε να κάνουμ ε παραστάσεις μ ε όσα μ έσα διαθέταμ ε, μ ε τα σχολεία και τους καλλιτέχνες της περιοχής. Ο κύριος Μοσχονάς θα πρέπει να θυμάται, ως πρόεδρος του ΟΝΑ, τις προσπάθειες και από τη δική του την πλευρά να βοηθήσει ώστε να θεσμ οθετήσουμ ε ένα φεστιβάλ Κολωνού. Με χαρά είδαμ ε τα δύο τελευταία χρόνια να υλοποιείται το καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Κολωνού και το στηρίζουμ ε (δεν θέλουμ ε να είμαστε ισοπεδωτικοί) όμως τι νόημα είχε η φιέστα της αλλαγής του ονόμ ατος έτσι ξαφνικά; Θέλουμ ε να παραμ είνει το όνομ α «ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΩΝΟΥ» και παραθέτουμε λίγα λόγια για την ιστορία του λόφου του Κολωνού, αρχίζοντας από ένα απόσπασμ α από την τραγωδία του Σοφοκλή «Οιδίπους Επί Κολωνώ» (σε ελεύθερη μ ετάφραση), αφού ο Κολωνός ήταν η γενέτειρα του μ εγάλου μ ας τραγικού ποιητή. Και ένας χώρος πολιτισμ ού, εκτός από το να παράγει πολιτισμ ό, μ πορεί και πρέπει να θυμ ίζει ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ. Η ιστορία «Κάθεται σ' έναν βράχο μ έσα στο ιερό άλσος των Ευμ ενίδων και ανακαλύπτεται από κάποιο κάτοικο, που τον διώχνει. Ο Οιδίπους αρνείται να φύγει επικαλούμ ενος χρησμ ό, σύμ - φωνα μ ε τον οποίο το μ έρος αυτό θα είναι ο τόπος της τελικής του ανάπαυσης. Στο μ εταξύ έρχεται εκεί και η άλλη κόρη του Οιδίποδα, η Ισμ ήνη. Ο Κολωνιάτης συγκεντρώνει τους γέροντες του τόπου». Οιδίπους Επί Κολωνώ (Σοφοκλής) Ο Ιππιος (ή Ιππειος) Κολωνός βρισκόταν στην πεδιάδα του Κηφισού, 10 στάδια (2 χλμ ) προς βορράν του Διπύλου και ήταν κατάφυτος από ελαιόδεντρα. Λεγόταν «Ιππιος» γιατί εκεί βρισκόταν ο ναός του Ιππίου Ποσειδώνα, προστάτη του δήμ ου, που καταστράφηκε από τον Αντίγονο Γονατά το 265 π.χ.. Υπήρχε επίσης βωμ ός της Ιππίας Αθηνάς, τέμ ενος των Ερινύων, ο τάφος του Οιδίποδα, καθώς και ήρωα του Θησέα, Πειρίθου και Αδράστου. Εδώ ήταν και το άγαλμ α του Κολωνού, που έδωσε το όνομ ά του στον δήμ ο. Κοντά στον λόφο του Κολωνού ήταν το Αλσος της Ακαδημ ίας και η Σχολή του Πλάτωνα, όπου δίδαξε ο μ εγάλος φιλόσοφος. Μεταξύ Ακαδημ ίας και Κολωνού, ο Πλάτων είχε την κατοικία του και εκεί ήταν και ο τάφος του. Ο περιηγητής Παυσανίας γράφει στα «Αττικά» του, ότι, αφού εξήλθε της Ακαδημίας, συνάντησε το μνήμα του Πλάτωνος και εκείθεν προς τα ανατολικά αντίκρισε να στέκει ψηλά πάνω στον Κολωνό το άγαλμ α του Ιππίου Ποσειδώνος, από τον οποίο πήρε το όνομ ά του ο δήμ ος του Κολωνού. Κατά τη μ υθολογία υπήρχε στον Κολωνό σπήλαιο, μ έσα από το οποίο κατέβαιναν οι νεκροί στον Αδη. Ο θεός του Αδη, ο Πλούτων, που είχε ερωτευθεί την Περσεφόνη, την κόρη της θεάς Δήμητρας, την απήγαγε από τους λειμ ώνες της Αίτνας και τη μ ετέφερε πάνω στο άρμ α του στον Κολωνό της Αττικής, κατεβάζοντάς την στο νυμ φώνα του στον Αδη μ έσα από το βαθύ άντρο του Κολωνού, που ο Σοφοκλής το ονομ άζει «χαλκόπουν οδόν». Ο τυφλός Οιδίπους, αλλόφρων από την κακή μ οίρα του, φεύγοντας από την πατρίδα του τη Θήβα, φθάνει στον Κολωνό της γειτονικής Αττικής, συνοδευόμ ενος από την κόρη του, Αντιγόνη, για να βρει τη λύτρωση, κατεβαίνοντας διά της «χαλκοπόδου οδού» στο βαθύ «κολωνιαίο» άντρο του Αδη. Ο Μέτων, Αθηναίος αστρονόμ ος και γεωμ έτρης του 5ου π. Χ. αιώνα και σύγχρονος του Σωκράτη, ο οποίος επινόησε τον λεγόμ ε- νο «Κύκλο του Μέτωνος», αναφορικά μ ε το μ ηνολόγιο και τον ηλιακό ενιαυτό, ανέβαινε συχνά στον Κολωνό για να κάνει τις αστρονομ ικές παρατηρήσεις του. Αλλά και ο Θεόφραστος, ο οποίος είχε μαθητεύσει στην Ακαδημ ία του Πλάτωνος, αναφέρει στα «Μετεωρολογικά» του ότι ο Φατινός, του οποίου τα μ αθήμ ατα είχε παρακολουθήσει ο Μέτων, μ ελετούσε κι αυτός τα άστρα και τα μ ετέωρα από τον Κολωνό, γιατί «η θέα του Κολωνού είναι ευρυχωροτέρα και διά τούτο προτιμ ητέος είναι από τους αστρονόμ ους ο Κολωνός». Και ο κυνικός φιλόσοφος του 2ου π. Χ. αιώνα Δημώναξ, ο οποίος έζησε και δίδαξε στην Αθήνα, περιγράφει το ευχάριστο περιβάλλον του Κολωνού. Στον Κολωνό γεννήθηκε και έζησε μ έχρι τα βαθιά γεράμ ατά του ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής, του οποίου η τραγωδία «Οιδίπους επί Κολωνώ» διαδραμ ατίζεται στον Ιππιο Κολωνό. Στα νεότερα χρόνια, ο Γερμ ανός αρχαιολόγος Λούντβιχ Ρος (Ludwig Ross, ), που επισκέφτηκε την Αθήνα στα , δίνει μ ια εύγλωττη περιγραφή του Κολωνού στις «Αναμ νήσεις» του. Η Κριστιάνα Λυτ (Christiane Lueth, ), μια Δανή που έμεινε στην Αθήνα στα χρόνια του Οθωνα μ αζί μ ε τον σύζυγό της Γερμ ανό θεολόγο και διδάκτορα της φιλοσοφίας, Ασμ ους Λυτ, γράφει για τον θάνατο του αρχαιολόγου Κάρολου Μύλλερ, που είναι θαμ μ ένος στον λόφο του Κολωνού. Και ο Δανός συγγραφέας Χανς Κρίστιαν Αντερσεν, που επισκέφτηκε τον Κολωνό σ' ένα ταξίδι του στην Ελλάδα το 1841, περιγράφει τις εντυπώσεις του από το φυσικό περιβάλλον του Κολωνού. Μνημεία Σήμ ερα στην κορυφή του λόφου του Κολωνού, πίσω από σιδερένιο κιγκλίδωμ α, βρίσκονται δυο μ νημ εία φιλελλήνων αρχαιολόγων. Το ένα είναι πάνω στον τάφο του Γερμ ανού αρχαιολόγου Καρόλου Μύλλερ ( ), που εργάστηκε και πέθανε στην Αθήνα. Είναι έργο του Δανού αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν ( ). Πρόκειται για μ ια επιτύμ βια στήλη, που καταλήγει σε ανθεμ ωτή διακόσμ ηση. Δίπλα στο μ νημ είο του Μύλλερ υπάρχει και το μ νημ είο του Γάλλου αρχαιολόγου Σαρλ Λενορμ άν ( ), που επίσης πέθανε στην Αθήνα. Πρόκειται για μ ια μ αρμ άρινη λουτροφόρο υδρία, στο εσωτερικό της οποίας έχει ταφεί η καρδιά του. Αυτή που υπάρχει σήμ ερα είναι έργο του Ελληνα γλύπτη Μιχάλη Τόμ πρου ( ), που στήθηκε το 1936 επειδή η πρωτότυπη είχε καταστραφεί. Στην κύρια όψη της υδρίας υπάρχει ανάγλυφη σε κυκλικό μ ετάλλιο η μ ορφή του Λενορμ άν Γη, Ελευθερία, Περιβάλλον, Ιστορία Γιατί; "Η οργή είναι η αιτία που ανοίγει αυτό το μπλόκ. Καθημερινά τα τελευταία χρόνια παρατηρούσαμ ε να γκρεμ ίζονται μ ονοκατοικίες στην περιοχή της Ακαδημ ίας Πλάτωνα και στη θέση τους να υψώνονται πενταόροφα και εξαώροφα κτίρια με δεκάδες κουτιά που θα στέγαζαν το όνειρο για ένα κεραμ ίδι πάνω στο κεφάλι πολιτών. Η περιοχή της Ακαδημ ίας Πλάτωνος είναι από τα ιστορικότερα σημ εία της Αθήνας. Υποβαθμισμένη με αιτία. Η περίφημη ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων δεν προχώρησε ποτέ. Αντ αυτού τα οικόπεδα μ εταξύ της Ιεράς Οδού και Αθηνών πουλήθηκαν έναντι πινακίου φακής και η σημερινή εικόνα επί της λεωφόρου Αθηνών μπορεί να εξηγήσει το γιατί της υποβάθμισης. Όλα όμως έχουν ένα όριο" (...) Είναι ένα απόσπασμα από την πρώτη ανάρτηση του blog της 28ης Αυγούστου 2008 που μ ετεξελίχθηκε σε παρέμβαση και κίνηση πολιτών για την ανάδειξη της Ακαδημίας Πλάτωνος. Μέσα σε ένα χρόνο έγιναν, πολλά, αλλά και λίγα Πάμε Πάρκο και στις 19 Σεπτεμβρίου! Γιατί λέμε ΟΧΙ στη μελέτη του δήμου Η απάντηση της Επιτροπής δόθηκε στο δήμο με την κατάθεση εγγράφου με τις δικές μας θέσεις. Στις 8 Νοεμβρίου διαμορφώνουμε τις δικές μας προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουμε στο δήμο. Για την πραγματική ΑΝΑΠΛΑΣΗ της Ακαδημ ίας Πλάτωνα Οι πρώτες εντυπώσεις από τη συγκέντρωση.ξεπέρασε κάθε προσδοκία η διαβούλευση.αυτό που ζήσαμε το πρωί της Κυριακής ήταν κάτι το εκπληκτικό το μεσημέρι δεν έπεφτε καρφίτσα από τον κόσμο που είχε έρθει να πάρει μέρος στη δική μας διαβούλευση. Ναι, ο κόσμ ος ενδιαφέρεται πραγματικά και θέλει να μάθει για το εγχείρημα του Δήμου Επιμ έλεια: Γ.Μ Kαθημερινή on-line ενημέρωση:

8 29x43_FYLLO02neo_:29x43_FYLLO02neo_ 12/27/10 12:25 AM Page 8 8 Πολιτιστικός χώρος «Ακαδήμεια» Hπέτρα και το ξύλο δένουν αρμ ο- νικά στο «Θέατρο νέων». Ενα βήμ α για τη γειτονιά μ ας, ένα στολίδι για τη Ακαδημ ία Πλάτωνα. Ας μ ιλήσουν οι ίδιοι: Το «ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ» του Δημ ήτρη Σεϊτάνη εγκαινιάσε φέτος έναν όμ ορφο χώρο, το πολιτιστικό κέντρο «Ακαδήμ εια», στην οδό Μαραθωνομ άχων 8 στην Ακαδημία Πλάτωνα, (100 μέτρα από τη διασταύρωση της Λεωφ. Αθηνών-Καβάλας μ ε τη Σπύρου Πάτση). Εδώ δένουν αρμ ονικά η πέτρα και το ξύλο, η αίθουσα θεάτρου, η αίθουσα σεμιναρίων κι ένας ζεστός χώρος για καφέ και πάρτι, μ ε μ ια μ εγάλη αυλή μ ε εξωτερική σκηνή, ξύλινα τραπέζια και παγκάκια. Το ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ για το θα παρουσιάσει εκεί τρεις παραστάσεις. Τη νέα του multimedia θεατρική παραγωγή «ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ», που συμμ ετείχε στα μ εγαλύτερα ελληνικά φεστιβάλ, ενώ παράλληλα θα παίζονται οι πολυαγαπημ ένες multimedia διαδραστικέςσυμ μ ετοχικές παραστάσεις: Οι «ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ» και το «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ», που συνεχίζουν την επιτυχημ ένη πορεία τους για πολλοστή χρονιά. Παράλληλα, το Εκπαιδευτικό Τμ ήμ α του ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕΩΝ σε συνεργασία μ ε έμ πειρους και ειδικευμ ένους εκπαιδευτικούς και εμ ψυχωτές, οργανώνει από φέτος εργαστήρια για μ ικρούς και μ εγάλους! Τα εργαστήρια για παιδιά ξεκινούν από την τρυφερή, βρεφική ηλικία των 7 μηνών. Προσφέρονται επίσης εργαστήρια για παιδιά δημ οτικού αλλά και για νέους και ενήλικες, καθώς και ειδικά σεμ ινάρια για γονείς κι εκπαιδευτικούς! Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδήμ εια», Μαραθωνομ άχων 8, Ακαδημ ία Πλάτωνα (κοντά στο αρχαιολογικό πάρκο της Ακαδημ ίας Πλάτωνα) τηλ.- fax: w w w. a k a d e m e i a. g r, i n f t h e a t r o n e o n. c o m,

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: τακτοποίηση ή ανάπλαση;

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: τακτοποίηση ή ανάπλαση; ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: τακτοποίηση ή ανάπλαση; Οι δημόσιοι χώροι στην Ελλάδα είναι διαχρονικά ένα κοινωνικό αγαθό σε κρίση. Στη σημερινή συγκυρία αυτή η κρίση βαθαίνει και αποκτά νέα χαρακτηριστικά που την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η γειτονιά μας, η πόλη μας. Περιβαλλοντικά μονοπάτια

Η γειτονιά μας, η πόλη μας. Περιβαλλοντικά μονοπάτια Tη σχολική χρονιά 2013-2014 το σχολείο μας συμμετείχε στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία». Η επιδίωξη του Δικτύου για τη δημιουργία ενημερωμένων ενεργών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου

Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Το αστικό πράσινο και τα μνημεία του Πειραιά Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του δημόσιου χώρου Νίκος Μπελαβίλας Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ Ιανουάριος 2013 1. Πειραιάς Ελεύθεροι χώροι και πράσινο Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ επικοινωνίας

Τηλ επικοινωνίας - Διεύθυνση: Πλατεία Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 10, Αθήνα τηλέφωνο 210 3226621 www.kladiko.blogspot.com e-mail kladikos@gmail.com soma33@otenet.gr Μητροπόλεως 10, Αθήνα τηλέφωνο 26621 Τηλ επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο σχολείο. Το Πανέμορφο Σχολείο

Το καλύτερο σχολείο. Το Πανέμορφο Σχολείο Το καλύτερο σχολείο Το σχολείο μου ονομάζεται Δημοτικό σχολείο Αγίου Τύχωνα και βρίσκεται στο χωριό Αγίου Τύχωνα. Η ιστορία του ξεκίνησε από το 1960, τόσο παλιό είναι! Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για μένα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες από τη Σαλαμίνα. Photo Album. by Πρίμπας Γεώργιος. Γιώργος Πρίμπας

Εικόνες από τη Σαλαμίνα. Photo Album. by Πρίμπας Γεώργιος. Γιώργος Πρίμπας Εικόνες από τη Σαλαμίνα Photo Album by Πρίμπας Γεώργιος Γιώργος Πρίμπας Σαλαμίνα. Προηγούμενα σχετικά αφιερώματα: Κυνόσουρα εδώ. Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού εδώ, Το σκεπτικό στη δημιουργία του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης Πώς έβλεπαν το μέλλον οι αρχαίοι; Πώς λειτουργούσε το πιο αρχαίο μαντείο της Ελλάδας; Τι μορφή, σύμβολα και ρόλο είχε ο κύριος θεός του, ο Δίας; Τι σημασία είχαν εκεί οι

Διαβάστε περισσότερα

Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking

Αστική πλατφόρμα Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking ΠΤ-ΑΜ 2007 ΒΑΛ Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής Σεβασµός στο ηµότη Συνεργασία µε τους πολίτες και θεσµικούς φορείς, ενάντια σε ακραίες συµπεριφορές και νοοτροπίες, που προσβάλλουν και αποδυναµώνουν το ηµοκρατικό αίσθηµα. Ενδυνάµωση της ηµοκρατικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Γεια σας, παιδιά! Είμαι ο φίλος σας, ο Τροχονόμος! Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Ομάδα Εργασίας: Κόντου Χριστίνα, Λαζαρίδης Χριστόφορος, Μπουλταδάκη Άννα, Πάσχου Μαρία, Παυλίδου Ιωάννα, Τσιολάκη Φανή ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Η περιοχή μελέτης ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ Πέμπτη 6/6 /2013, 11:00-19:00 Γραφεία ΟΓΕ, Πλ.Ατταλείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=32620948 Page 6 of 11 Eντελώς διαφορετική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του συγχωριανού τους βουλευτή Γιάννη Ανδριανού, στενού συνεργάτη ως πρόσφατα του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, είχαν μέχρι προχθές

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 1 Τα Δικαιώματα Των Παιδιών Μαθητές : Νίκος Τσουκανάς Σπύρος Κούφαλης Αναστάσης Παπαχρήστος Σπύρος Φραγκούλης Τάσος Χούσος Εκπαιδευτικοί Δρεπανόπουλος Νίκος, Γυμναστής

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Μιλώντας με τα αρχαία Μέσα στο μουσείο θα συναντήσετε παράξενα αντικείμενα άλλων εποχών. Μπορείτε να τα κάνετε να μιλήσουν για πανάρχαιους ανθρώπους και πολιτισμούς; Πάρτε φακούς, μέτρα, μολύβι και χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα. Εργασία Χριστίνας Λιγνού Α 1

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα. Εργασία Χριστίνας Λιγνού Α 1 1 Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Εργασία Χριστίνας Λιγνού Α 1 2 1.Στο βιβλίο παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο πραγματικός κόσμος της Ρόζας, στη νέα της γειτονιά, και ο πλασματικός κόσμος, στον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Στις 17 Φεβρουαρίου 2014, οι τετάρτες τάξεις του Θ Δημοτικού Σχολείου Πάφου πήγαν εκδρομή στο Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού. Ο σκοπός τους ήταν να περπατήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 15/09/2015 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από

Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από (αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Π.Θ.) 10 χρόνια δημιουργίας για τα παιδιά, με τα παιδιά! Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε ο Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Παιδική Πολιτεία-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Πιάσε το χέρι μου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Πιάσε το χέρι μου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 Τηλ.: 213 2049012 fax. 213 2049006

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, Λέσβος - Φεβρουάριος 2014

Μυτιλήνη, Λέσβος - Φεβρουάριος 2014 Μυτιλήνη, Λέσβος - Φεβρουάριος 2014 Η Λέσβ ος εκτός από ένα μαγικ ό ελλην ικό νησί είναι ένας ιδανι κός προορ ισμός για όλους μας. Από τον πιο μικρό μέχρι και τον πιο μεγάλο. Το νησί έχει υπέροχες παραλίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα

Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα Ο Μύλος των ξωτικών Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα 9 Δεκεμβρίου 2011 γεννήθηκε ένα παραμύθι Ο Μύλος των Ξωτικών είναι η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Μαθαίνω να κυκλοφορώ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Όταν κυκλοφορούμε στο δρόμο μπορούμε να συναντήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria Η Στάρα Ζαγόρα είναι είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο της χώρας. Είναι γνωστή ως πόλη των ίσιων δρόμων, των φλαμουριών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος 1. Πού πρέπει να πάς; a. Αν θέλεις να αγοράσεις φρούτα; b. Αν θέλεις να στείλεις ένα γράμμα; c. Αν θέλεις να αγοράσεις μια εφημερίδα; d. Αν θέλεις να αγοράσεις ψωμί; e. Αν πρέπει να αγοράσεις φάρμακα;

Διαβάστε περισσότερα

φουρναρης Απο το μεσαιωνα ως σημερα στο χωριο ο φουρνος παραμενει ιδιος ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014 7:13 πμ

φουρναρης Απο το μεσαιωνα ως σημερα στο χωριο ο φουρνος παραμενει ιδιος ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014 7:13 πμ ΑΣ9 ΚΥΨΕΛΗ.one (On 29-1-2014) Page 1 φουρναρης Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014 7:13 πμ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ Στα αστικα κεντρα απο τη ρωμαικη εποχη η κατασκευη ψωμιου εγινε επαγγελμα. Το εξασκουσε ο μάγκιψ ή μαγκιπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Λ. Συγγρού 80-88, ΤΚ:11741 Αθήνα e-mail: syllogos.patt@gmail.com. https:// syllogospatt.wordpress.com τηλ. προέδρου: 6932442294 τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Ήδη έχουν ειπωθεί αρκετά. Τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο λαός την γνωρίζουμε όλοι. Ξεθεμελιώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις για τις οποίες έχει χυθεί πολύ αίμα. Για μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου. στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα. «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη

Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου. στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα. «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη Εργασία του Θοδωρή Μάρκου Α 3 Γυμνασίου στο λογοτεχνικό ανάγνωσμα «ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ» της Μαρίας Παπαγιάννη Α ομάδα 1. Στο βιβλίο παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο πραγματικός κόσμος της Ρόζας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ...

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... Είναι μεσημέρι και τα παιδιά του διπλανού σπιτιού βγαίνουν έξω για να παίξουν Μια στέλνουν την μπάλα από εδώ, μια από εκεί, στο τέλος όλο πάνω μου πέφτει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ ένα αστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι

Δημιουργώ ένα αστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι Δημιουργώ ένα αστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι Εισηγητές /συντονιστές εργαστηρίων: Χρυσούλα Αθανασίου, Γιώργος Σλαυκίδης, Γιώργος Υφαντής, Κώστας Στυλιάδης, Νικολέτα Ριφάκη Επιμορφωτικό σεμινάριο: 22/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά»

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» Αναστασία Μπούτρου Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» α) Αν κάποιος έχει φαντασία, μπορεί και φαντάζεται έναν καλύτερο κόσμο. Κλείνει τα μάτια του και βλέπει αυτό που ποθεί. Αυτό το απόσπασμα εννοεί

Διαβάστε περισσότερα