Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για το βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα μέλη τους. Τα αποτελέσματα προέρχονται από τη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά, έτους 27. Η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγμα.99 ιδιωτικών νοικοκυριών και σε.134 μέλη αυτών, σε ολόκληρη τη Χώρα, με κριτήριο την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας ετών σε κάθε νοικοκυριό. Περίοδος αναφοράς της έρευνας είναι το A' τρίμηνο του 27. Α. Ιστορικό και σκοπός της έρευνας Με την έρευνα αυτή συγκεντρώνονται αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσβαση των νοικοκυριών σε επιλεγμένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή τηλεόραση, διαδίκτυο κλπ. Ακόμη, συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται από το άτομο που έχει προεπιλεγεί και αφορούν στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου και e-δεξιότητες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Χώρα μας το 22 και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις αντίστοιχες των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ που διενεργούν την έρευνα, αφού αυτή πραγματοποιείται με κοινά αποδεκτό ερωτηματολόγιο.

2 Β. Τρόπος συλλογής των δεδομένων Τα δεδομένα της έρευνας συλλέγονται τηλεφωνικά από ένα σε περιορισμένο μόνον αριθμό νοικοκυριών από δύο τυχαία προεπιλεγμένο μέλος, με μοναδική προϋπόθεση την ηλικία των ετών. Με το ερωτηματολόγιο, συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν σε ολόκληρο το νοικοκυριό (σύνθεση νοικοκυριού, διάθεση συσκευών επιλεγμένων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, σύνδεση στο διαδίκτυο), καθώς, επίσης, και πληροφορίες που αφορούν στο επιλεγμένο μέλος. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την έρευνα θα δημοσιευθούν σε σχετικό ενημερωτικό δελτίο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (κατηγορία:στατιστικά στοιχεία/ Κοινωνικές Στατιστικές, Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας). Γ. Τα αποτελέσματα της έρευνας Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα παρουσιάζονται στη συνέχεια του δελτίου και εμφανίζονται ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού ή του συνολικού αριθμού νοικοκυριών της Χώρας. α. Τάσεις αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την πρόσβαση στο διαδίκτυο ΓΡΑΦΗΜΑ ,8 37,6 4,2 33, ,1 14,7 2,7 16,3 26,2 19,7 22, 28,9 ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ανοδική τάση, τόσο στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή όσο και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, συνεχίζεται με «ελαφρώς» μειωμένους ρυθμούς, σε σχέση με το προηγούμενο έτος 26. 2

3 β. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΓΡΑΦΗΜΑ ΧΡΗΣΗ Η/Υ : 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ,2 37,6 28,8 2,7 26,2 24, Το 27 παρατηρείται αύξηση στη χρήση Η/Υ κατά 7. Το A' τρίμηνο του 27, το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν Η/Υ ανέρχεται στο 4,2. Διευκρινίζεται ότι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί από όλους τους χώρους πρόσβασης, δηλαδή κατοικία, χώρο εργασίας, εκπαίδευσης, γειτονικά, φιλικά ή συγγενικά σπίτια, internet cafés κλπ. Σε σχέση με το 26, ο πληθυσμός ηλικίας ετών, που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ Η/Υ, μειώθηκε κατά, περίπου, 3 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση, αν και μικρότερη από αυτή των ετών 2 και 26 (κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες), αντικατοπτρίζει τη συνεχή καθοδική τάση των τελευταίων ετών. Στο Γράφημα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ηλικία των ατόμων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ Η/Υ, κατά ηλικιακή ομάδα, για τα έτη 26 και 27. ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΗΛΙΚΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΟΤΕ Η/Υ: ,7 96,9 87,9 9 76,8 8,7 94, 9,2 77,6 9,4 7,7 42, 49,8 7,4 37,7 4,8 26,7 41,6 3,1 17,1 7, 21,4 9, Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ Η/Υ - 27 Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ Η/Υ- 26 3

4 γ. Πρόσβαση στο διαδίκτυο ΓΡΑΦΗΜΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ : 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ,4 28,9 22, 19,7 16,3 14, Το 27 παρατηρείται αύξηση 16 στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το A' τρίμηνο του 27, το ποσοστό των ατόμων που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, από όλους τους χώρους, ανήλθε στο 33,4. Σε σχέση με το 26, ο πληθυσμός ηλικίας ετών, που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, μειώθηκε κατά, περίπου, 4, ποσοστιαίες μονάδες. Στο Γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ηλικία των ατόμων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ διαδίκτυο, κατά ηλικιακή ομάδα. ΓΡΑΦΗΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ,2 97,9 98,2 83,4 87,9 94,2 96,7 98,2 72,8 79,9 84,7 9,2 62,2 7,9 6, 7 3,9 46,4 26,9 19,6 28,1 22,1 16, Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ διαδίκτυο - 27 Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ διαδίκτυο

5 Βασικό παράγοντα προσδιορισμού του «προφίλ» των ατόμων, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αποτελεί το επίπεδο εκπαίδευσης. Στο Γράφημα 6 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα ποσοστά των ατόμων (στο σύνολο Χώρας) που, κατά το Α τρίμηνο του 27, χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (που έχει ολοκληρωθεί). ΓΡΑΦΗΜΑ 6 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 27, ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,8 91, , 9,9 6, , 26, 1 1,4,8 Διδακτορικό PhD Μεταπτυχιακό (Msc,MBA) ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατ. Σχολές ΤΕΙ ΙΕΚ Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ, ΤΕΕ, Πολυκλαδικό) Γυμνάσιο Δημοτικό Δεν έχουν παρακολουθήσει/ ολοκληρώσει καμία βαθμίδα Παρατηρούνται υψηλά ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλες τις βαθμίδες τριτοβάθμιας (ΤΕΙ, ΑΕΙ, μεταπτυχιακά) και μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης, ενώ, αντίθετα, τα ποσοστά στη δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο, Λύκειο) και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) είναι χαμηλά, παρά τις αλλού μικρές (+,6 ποσοστιαίες μονάδες) αλλού μεγαλύτερες (+9 ποσοστιαίες μονάδες) αυξήσεις που παρατηρούνται σε σχέση με το προηγούμενο έτος. ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 4,9 24, 13,3 3, 6,,9 13,6 Δεν έχει παρακολουθήσει/ ολοκληρώσει καμία βαθμίδα Δημοτικό Γυμνάσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ, ΤΕΕ, Πολυκλαδικό) ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατ. Σχολές Μεταπτυχιακά Msc,MBA) Διδακτορικό PhD 1,4,4 Για πληρέστερη εικόνα, παρατίθεται το Γράφημα 7, όπου παρουσιάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί από τον πληθυσμό της Χώρας.

6 Το φύλο των ατόμων που έχουν χρησιμοποιήσει ή όχι ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διαδίκτυο, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου, παρουσιάζεται στο Γράφημα 8 που ακολουθεί. ΓΡΑΦΗΜΑ 8 ΧΡΗΣΗ Η/Υ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΦΥΛΟ Πρόσβαση στο διαδίκτυο θήλεις 2,9 2,6 66,2 άρρενες θήλεις 3,1 2,1,2 2,3 Χρήση Η/Υ 7,,9 άρρενες 2,1 3,4 49, Πρώτο τρίμηνο του έτους 27 Απρίλιος- Δεκέμβριος 26 Πριν τον Απρίλιο 26 Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ δ. Λόγοι χρήσης του διαδικτύου Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι κυριότεροι λόγοι πλοήγησης (σε ποσοστό ) στο διαδίκτυο είναι οι εξής: 1. Αναζήτηση πληροφοριών και on-line υπηρεσιών 96,7 2. Επικοινωνία 6,9 3. Υπηρεσίες εκπαίδευσης 41,8 4. Συναλλαγή με δημόσιες υπηρεσίες 34,. Tραπεζικές συναλλαγές 11,7 Ειδικότερα: Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 84,6 Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων 63,7 Αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια και καταλύματα 48,3 Διάβασμα εφημερίδων και περιοδικών 47, Παιχνίδια Μουσική 4, Όσον αφορά στην ηλικία των χρηστών του διαδικτύου από την έρευνα προκύπτει ότι: Το 71, των νέων ηλικίας ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, κυρίως, για παιχνίδια και μουσική, ενώ Για τις ηλικίες από 2 69 ετών η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί τον κυριότερο λόγο πλοήγησης. 6

7 Χρόνος αναφοράς είναι το A' τρίμηνο του 27 και η πλοήγηση στο διαδίκτυο μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί από οπουδήποτε. ε. Νοικοκυριά και νέες τεχνολογίες Το 2,4 των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά του προηγούμενου έτους (23,1) και τριών χρόνων πριν (21,8). Από τα νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο το 29,4 διαθέτει σύνδεση ευρείας συχνότητας (DSL, SHDSL, καλωδιακή, UMTS κλπ.) και η κυριότερη συσκευή με την οποία συνδέονται στο διαδίκτυο είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ( 99). Το Γράφημα 9 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη πρόσβασης των νοικοκυριών σε τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας. ΓΡΑΦΗΜΑ 9 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ,6 21,8 2,9 36,7 23,1 16, Κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή (οποιουδήποτε τύπου) Πρόσβαση στο διαδίκτυο Σύνδεση ευρείας συχνότητας 4,2 29,4 2,4 στ. Σύνδεση στο διαδίκτυο από την κατοικία και τύπος σύνδεσης Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 2,4 των νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία του. Η πλειοψηφία (7,4) των νοικοκυριών που διαθέτουν διαδίκτυο στην κατοικία τους χρησιμοποιεί σύνδεση με modem μέσω τηλεφωνικής ή ISDN γραμμής. Σε σχέση με το 26, παρατηρείται η συνεχιζόμενη μεγάλη αύξηση στις συνδέσεις ευρείας συχνότητας DSL (28,9), κατά 13, περίπου, ποσοστιαίες μονάδες και παράλληλα η συνεχής μείωση των συνδέσεων με modem μέσω τηλεφωνικής αναλογικής ή ISDN γραμμής. Το Γράφημα 1 απεικονίζει την εξέλιξη των τύπων σύνδεσης κατά την τελευταία τριετία. 7

8 ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2-27,4 1,,6 Σύνδεση περιορισμένης συχνότητας 6,7 μέσω κινητού τηλεφώνου (WAP,GPRS) 2 Άλλη σύνδεση ευρείας συχνότητας (π.χ. καλωδιακή, UMTS κλπ.) 4, Σύνδεση ευρείας συχνότητας (DSL, ADSL, SDSL κλπ.) 2,4 1,8 28,9 Σύνδεση με modem μέσω τηλεφωνικής γραμμής (αναλογικής ή ISDN) 7,4 83,1 96, Στο Γράφημα 11 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους δε χρησιμοποιείται σύνδεση ευρείας συχνότητας για την πρόσβαση στο διαδίκτυο στην κατοικία. ΓΡΑΦΗΜΑ 11 ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2,3,6 1,9 27, Ως κυριότεροι λόγοι θεωρούνται η μη χρησιμότητα της σύνδεσης ευρείας συχνότητας και το υψηλό κόστος σύνδεσης. 7,4 Το κόστος είναι υψηλό Δεν χρειάζομαι σύνδεση ευρείας συχνότητας Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην περιοχή μου Έχω πρόσβαση μέσω σύνδεσης ευρείας συχνότητας, από κάπου αλλού (π.χ. εργασία) Άλλος λόγος ζ. Χρήση τεχνολογίας, ανά ηλικιακή ομάδα Στο Γράφημα 12 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου, ανά ηλικιακή ομάδα. 8

9 ΓΡΑΦΗΜΑ 12 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ,2 76,7 7,7 4,7 48,3 47,3 3,2 73,6 68, 63,2 4,4 39,2 37,9 94, 97,897, 9,2 93, 92,6 87,3 77, 7,4 8, 44,8 32, ,2 26, ,6 17, 13, ,9 3,3 2,6 4,2 2, 1, 6-69 ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ 7-74 Πιο συγκεκριμένα: 9 στα 1 νεαρά άτομα, ηλικίας ετών, έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή (86,2) 7 στα 1 νεαρά άτομα, ηλικίας ετών, έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (73,6) 1 στα 1 άτομα, ηλικίας 2-24, 2-29 και 3-34 ετών, έχουν χρησιμοποιήσει κινητό τηλέφωνο (97,8, 97, και 9,2, αντίστοιχα) 8 στα 1 άτομα, ηλικίας 2-24 ετών, έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή (76,7) 7 στα 1 άτομα, ηλικίας 2-24 ετών, έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (68) 3 στα 1 άτομα, ηλικίας 7-74 ετών, έχουν χρησιμοποιήσει κινητό τηλέφωνο (32,6). Αναλυτικότερα, στις τέσσερις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές της Χώρας, η χρήση της τεχνολογίας (Η/Υ, διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου) εμφανίζεται ως ακολούθως: ΓΡΑΦΗΜΑ ,2 47,6 37, 32,4 34, 28, 3,9 26, 29,7 22, 43,3 24, 2, 38,1 24, 86, 77, 7,4 7,1 27 H/Y 26 H/Y 27 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 26 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 27 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 27, 71,4 68,8 83,8 72,7 26 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (GR1) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (GR2) ΑΤΤΙΚΗ (GR3) ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ (GR4) 9

10 Όπου: Βόρεια Ελλάδα (GR1): Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία Κεντρική Ελλάδα (GR2): Ήπειρος, Νήσοι Ιονίου, Δυτική Ελλάδα, Λοιπή Στερεά Ελλάδα, Λοιπή Πελοπόννησος Αττική (GR3): Αττική Νήσοι Αιγαίου και Κρήτη (GR4): Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μεγαλύτερη αύξηση, κατά το Α τρίμηνο του έτους 27, παρατηρείται : στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Αττική, όπου το,2 του συνολικού πληθυσμού της Χώρας εμφανίζεται να χρησιμοποιεί Η/Υ, στην πρόσβαση στο διαδίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 29,7 του συνολικού πληθυσμού της Χώρας εμφανίζεται να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, καθώς και στην Αττική με ποσοστό 43,3, αύξηση, δηλαδή, κατά, περίπου, ποσοστιαίες μονάδες (σε σχέση με το 26) και στη χρήση κινητού τηλεφώνου στην Κεντρική Ελλάδα, όπου το 7,4 του συνολικού πληθυσμού της Χώρας εμφανίζεται να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο. Αρμόδιος: Γιώργος Ντούρος Τηλέφωνο: Fax :

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παραμένουν επιφυλακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαρτίου 13 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2010

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νοµός: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ήµος ή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2006) Πηγή δεδομένων:

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2006) Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2006) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 Κατά το Β Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.539.085

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο...

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο... 2008 Οnline έρευνα για τη χρήση του ιαδικτύου Υπό την αιγίδα Με τη συνεργασία Περιεχόµενα 1. Χαρακτηριστικά έρευνας.. 4 α. Εισαγωγή 4 β. Μεθοδολογία..7 γ. Χορηγία...7 2. Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα