Ιωάννης Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάλυσης Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάλυσης Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο"

Transcript

1 Ιωάννης Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάλυσης Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟ ΡΟΜΙ Η ΜΕ ΘΕΜΑ: «THE SPATIAL DISTRIBUTION OF MALE AND FEMALE EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN GREECE» Πρόδροµος-Ιωάννης Προδροµίδης «Η Χωρική Κατανοµή της Απασχόλησης και Ανεργίας στην Ελλάδα» ΚΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ 2009 Σειρά Επιστηµονικών Μελετών, αριθµός 66 Αθήνα 2 Ιουνίου 2009 Εισαγωγή Η µελέτη που θα παρουσιάσουµε σήµερα αφορά στην περιφερειακή κατανοµή της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα. Η µελέτη των χαρακτηριστικών της απασχόλησης και της ανεργίας αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα για τον επιστηµονικό διάλογο και την πολιτική µιας χώρας. Η απασχόληση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ζητήµατα που απασχολούν διεθνείς οργανισµούς, κυβερνήσεις και πολίτες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ευρύτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ευρωβαρόµετρο του Νοεµβρίου 2008, όπου αποτυπώνεται η άποψη των πολιτών για διάφορα προβλήµατα, εννέα στους δέκα Έλληνες δηλώνουν το µεγάλο ενδιαφέρον τους για τις εξελίξεις στον τοµέα της απασχόλησης (92%), µε µεγάλη διαφορά από το µέσο όρο της ΕΕ (69%). Το ίδιο συµβαίνει και για την ανεργία. Το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην απασχόληση στην ΕΕ εκδηλώνεται και µε την ετήσια έκδοση Απασχόληση στην Ευρώπη ('Employment in Europe ), όπου υπάρχουν και στοιχεία για την απασχόληση συχνά και σε περιφερειακό επίπεδο. Αντίστοιχες µελέτες εκδίδει και ο ΟΟΣΑ The OECD Employment Outlook. Σε πολλές χώρες, όπως στις ΗΠΑ, οι εξελίξεις στην απασχόληση παρακολουθούνται µε συστηµατικό τρόπο, όπως για παράδειγµα από το Υπουργείο Εργασίας, Bureau of Labor Statistics, Regional and State Employment and Unemployment. Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό που και στην Ελλάδα, ένας έγκυρος µελετητικός φορέας µε µεγάλη παράδοση και συµβολή στην ανάλυση και διατύπωση προτάσεων οικονοµικής πολιτικής, όπως είναι το ΚΕΠΕ, εκδίδει µια τόσο σηµαντική µελέτη. Η µελέτη του κ. Προδροµίδη έρχεται να καλύψει ένα ζήτηµα εξαιρετικής σπουδαιότητας που το ενδιαφέρον της οικονοµικής επιστήµης, της πολιτικής και των πολιτών είναι µεγάλο και διαχρονικό. 1

2 Επιστηµονικό πεδίο της έρευνας Πριν αναφερθώ στην αναλυτική παρουσίαση και στη συµβολή της µελέτης θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στο επιστηµονικό πλαίσιο στο οποίο αυτή εντάσσεται. Η µελέτη αυτή εµπίπτει κυρίως σε δύο ερευνητικά πεδία - σε αυτό των Οικονοµικών της Εργασίας και της Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάλυσης. Θα αναφερθώ περισσότερο στο δεύτερο, τόσο γιατί βρίσκεται εγγύτερα στο πεδίο της επιστηµονικής µου εξειδίκευσης, όσο και επειδή κάποιες πρόσφατες εξελίξεις το έχουν επαναφέρει στο επίκεντρο της επιστηµονικής συζήτησης. Είναι γνωστό στους ειδικούς ότι η παράµετρος του χώρου είχε παραµεληθεί για πολλά χρόνια από τα κύρια αντικείµενα της οικονοµικής επιστήµης. Σήµερα, όµως, για µια σειρά από λόγους, που αφορούν τόσο σε εξελίξεις της επιστήµης, όσο και σε ανάγκες της οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας, η οικονοµική ανάλυση του χώρου έχει λάβει πρωτεύουσα σηµασία στα αντικείµενα της οικονοµικής ανάλυσης. Παρότι η αναγνώριση αυτή είναι αποτέλεσµα µακροχρόνιας διεργασίας και σταδιακής ωρίµανσης, καταλυτικό ρόλο, αλλά και ενδεικτικό της µεταστροφής, θεωρείται ότι έπαιξε η απονοµή του Βραβείου Νόµπελ Οικονοµίας 2008 στον Paul Krugman. Στο έργο του, που σχετίζεται µε το ιεθνές Εµπόριο, η σηµασία του χώρου, µια διάσταση που είχε παραµεληθεί από την οικονοµική επιστήµη, βρίσκει σήµερα τη θέση που θα έπρεπε να έχει ανάµεσα στα κύρια αντικείµενα της οικονοµικής ανάλυσης. Η σηµασία του Χώρου στην οικονοµική ανάλυση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τµήµα των κυρίων αντικειµένων της Οικονοµικής Επιστήµης. Χωρίς να θέλουµε να εµπλακούµε σε επιστηµολογικές αναλύσεις, η οικονοµική ανάλυση του χώρου εµπίπτει και σε ένα νέο πεδίο επιστηµονικής έρευνας που αυτοπροσδιορίζεται ως Περιφερειακής Επιστήµη. Το πεδίο αυτό ξεκίνησε στην Αµερική ήδη από την δεκαετία του 1960 µε τον W. Isard. Πρόκειται για µια διεπιστηµονική προσέγγιση του Χώρου και αφορά σε οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, κ.ά ζητήµατα που έχουν χωρική διάσταση. Αυτός ο τοµέας επίσης σήµερα γνωρίζει διεθνώς σηµαντική ανάπτυξη. Οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν αφήσει καθόλου αδιάφορη την επιστηµονική κοινότητα στην Ελλάδα. Οι σπουδές περιφερειακής ανάπτυξης έχουν µεγαλύτερο εύρος και προσφέρονται σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα. Το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου και το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανπειστηµίου Θεσσαλίας προσφέρουν προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα που άπτονται της οικονοµικής ανάλυσης του Χώρου. Παράλληλα λειτουργούν τα τµήµατα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας και το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ. Τέλος, τα Τµήµατα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου συµπληρώνουν τον πρώτο κύκλο τµηµάτων που παρέχουν σπουδές που σχετίζονται και µε την οικονοµική (αλλά όχι µόνο) ανάλυση του χώρου. 2

3 Η ελληνική ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και στον τοµέα των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. Για να αναφέρω την πλέον πρόσφατη αλλά αρκετά ενδεικτική περίπτωση θα αναφέρω τον συλλογικό τόµο H. Coccossis and Y. Psycharis (eds) Regional Analysis and Policy: the Greek experience, Springer Ερευνητικές υποθέσεις και πηγές στατιστικών στοιχείων Η µελέτη του κ. Προδροµίδη αποτελεί συνέχεια και συµπληρώνει την προγενέστερη έρευνα σχετικά µε τις Εισοδηµατικές ανισότητες σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα (ΚΕΠΕ, 2006). Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της χωρικής κατανοµής του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της Ελλάδας. Ο Προδροµίδης, όπως και στην προηγούµενη εργασία του έτσι και σε αυτή, διατυπώνει ένα καίριας σηµασίας επιχείρηµα αναφορικά µε τη µελέτη της οικονοµίας στο χώρο, που συνοπτικά έχει ως εξής ερώτηµα: σε ποιο χωρικό επίπεδο θα πρέπει να γίνει η χωρική ανάλυση; στο επίπεδο των Περιφερειών, των Νοµών ή των ήµων και Κοινοτήτων της χώρας. Η επιλογή αυτή είναι καίριας σηµασίας για τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν και για τα µέτρα πολιτικής που θα εφαρµοστούν. Πολύ, συχνά, όπως παρατηρεί ο ίδιος, όπως στην ιατρική ο γιατρός που σέβεται τη ζωή και τις αντοχές των ασθενών, θα διενεργήσει όλες τις εξετάσεις για να προσδιορίσει ακριβώς το πρόβληµα υγείας πριν την εγχείρηση ή την θεραπεία, έτσι και η περιφερειακή οικονοµική πολιτική πρέπει να προσδιορίσει µε µεγάλη ακρίβεια το πρόβληµα και τις τοπικές συνθήκες που το διαµορφώνουν ώστε να έχει καλύτερο αποτέλεσµα στην λήψη των πλέον κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπισή του (σελ. 154). Έχοντας διαπιστώσει ότι η κλίµακα χωρικής ανάλυσης διαφοροποιεί τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας µιας περιοχής, θεωρεί ότι το χωρικό επίπεδο στο οποίο θα πρέπει προσδιοριστεί η οµοιογένεια, ετερογένεια και συνθετότητα που χαρακτηρίζει τη δοµή της οικονοµίας στο χώρο, πρέπει να είναι το χαµηλότερο γεωγραφικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο Καποδιστριακού ήµου. Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται σε πολλά σηµεία από την συµβατική χωρική ανάλυση και πολιτική, µε βάση την οποία σχεδιάζονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι περιφερειακές πολιτικές. Η προσέγγιση του Προδροµίδη εισάγει µια νέα αντίληψη για το σχεδιασµό της περιφερειακής πολιτικής που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και από ακαδηµαϊκής αλλά και πολιτικής άποψης. Η µελέτη βασίζεται σε στοιχεία της απογραφής του πληθυσµού 2001 που προσφέρονται για ανάλυση σε επίπεδο ήµων και Κοινοτήτων και σε στοιχεία που παρέχονται από την Έρευνα Εργατικού υναµικού για το διάστηµα , τα οποία προσφέρονται σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών της χώρας, σύµφωνα µε την ταξινόµηση της ΕΣΥΕ (απασχολούµενοι, άνεργοι και µη-ενεργοί 15 ετών και άνω). Η ανάλυση σε επίπεδο ήµων και Κοινοτήτων έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Το µειονέκτηµα είναι, όµως, ότι πέρα από τις απογραφές δεν υπάρχουν στοιχεία απασχόλησης σε χρονολογικές σειρές, σε επίπεδο δήµων. Οι τεχνικές ανάλυσης που χρησιµοποιούνται είναι πολλές και εξαιρετικά σύνθετες. Χρησιµοποιούνται πολλοί συµβατικοί δείκτες χωρικής ανάλυσης, χρησιµοποιούνται όµως και εξειδικευµένες εφαρµογές της χωρικής οικονοµετρίας - ένας κλάδος αρκετά 3

4 απαιτητικός ακόµη και σε πιο εξοικειωµένους επιστήµονες µε το αντικείµενο της χωρικής ανάλυσης. Οι χρησιµοποιούµενες τεχνικές είναι σε αντιστοιχία µε ό,τι το νεότερο έχει να επιδείξει η οικονοµική ανάλυση του χώρου σε διεθνές επίπεδο σήµερα. Η χαρτογραφική απεικόνιση των αναλύσεων επιτρέπει στον αναγνώστη να αποκτήσει µια οπτική αναπαράσταση των συµπερασµάτων. Η εργασία που παρουσιάζουµε προϋποθέτει εξειδικευµένες γνώσει και η διεξαγωγή της είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Αντίστοιχα, όµως, και τα συµπεράσµατά της είναι, όµως, πολύ χρήσιµα. Παρουσίαση της µελέτης κατά κεφάλαιο Η µελέτη του κ. Προδροµίδη αποτελείται από έξη µέρη και συνοδεύεται από Παράρτηµα Πινάκων, Βιβλιογραφίας και Υποµνήµατος Γεωγραφικών Αναφορών. Στις 178 σελίδες της, µε τις 204 υποσηµειώσεις, τους 39 Χάρτες, τις 32 σελίδες µε κωδικοποίηση των Γεωγραφικών Αναφορών παρουσιάζεται το πορτρέτο των περιφερειακών χαρακτηριστικών της Ελλάδας ως προς την απασχόληση και ανεργία. Η πρωτοτυπία αυτής της µελέτης έγκειται στη µεθοδολογία ανάλυσης, στο υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, στην εξαντλητική τεκµηρίωση των συµπερασµάτων και στις προτάσεις πολιτικής που καταλήγει. Στο κεφάλαιο 3, όπως θα δούµε παρακάτω προσδιορίζονται 667 αγορές εργασίας στον ελληνικό χώρο. Η µεθοδολογία προσδιορισµού τους, που βασίζεται στο χρόνο- µετακίνησης-για-εργασία (travel-to-work areas) και εφαρµόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Μέρος 1 δεν προσφέρεται για εκτενή παρουσίαση, η ανάγνωσή του όµως είναι πολύ κατατοπιστική για την έρευνα. Το Μέρος 1 παρέχει µια συνοπτική παρουσίαση του αντικειµένου και της µεθοδολογίας της έρευνας και παρέχει µια εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών µελετών που υπάρχουν στην ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία και παρουσιάζεται η δοµή και η οργάνωση του βιβλίου. εν παραλείπει όµως ήδη από την αρχή να κωδικοποιήσει της βασική του θέση. Όπως είπαµε και προηγουµένως η βασική θέση που διαπερνά την έρευνά του κ. Προδροµίδη, είναι ότι η περιφερειακή ανάλυση και η περιφερειακή πολιτική πρέπει να διενεργούνται στο χαµηλότερο γεωγραφικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο ήµων και Κοινοτήτων της χώρας. Η επιχειρηµατολογία του είναι ότι εκεί αναδεικνύονται καθαρότερα τα χαρακτηριστικά της τοπικής ταυτότητας, εκεί εστιάζεται καλύτερα η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και έτσι µεγιστοποιείται και η αποτελεσµατικότητά της. Επιλέγοντας ένα υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης από τους ήµους όπως π.χ. νοµούς ή περιφέρειες, κινδυνεύεις να οµαδοποιήσεις χαρακτηριστικά που αφορούν σε τοπικές ιδιαιτερότητες και να λάβεις λανθασµένα µηνύµατα στη διάγνωση του προβλήµατος και να κάνεις λανθασµένες προτάσεις για την ασκούµενη πολιτική. Αυτό όµως συναντά και πολλές δυσκολίες µια από τις οποίες είναι η διαθεσιµότητα στατιστικών στοιχείων. Στο Μέρος 2 µε τίτλο Οι ιοικητικές Περιφέρειες και ο Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός της Ελλάδας αποτελείται από δύο επιµέρους κεφάλαια: α) τη µορφολογία και διοικητική οργάνωση της χώρας και β) την εξέλιξη του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα την περίοδο

5 Η λεπτοµερής καταγραφή των γεωµορφολογιών χαρακτηριστικών, του ανάγλυφου και των φυσικών διαθεσίµων της χώρας, των υποδοµών καθώς και της διοικητικής διαίρεσης παρέχεται µε εξαιρετική καθαρότητα και σαφήνεια, και µε µια εξαιρετικά λεπτοµερή καταγραφή. Ο συγγραφέας δίνει µεγάλη σηµασία στη γεωµορφολογία και η αναλυτική περιγραφή δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού από αυτήν πηγάζει και το βασικό του επιχείρηµα. Η µορφολογία της χώρας επιβάλει τον προσδιορισµό των τοπικών ιδιαιτεροτήτων στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο. Στη συνέχεια επιχειρείται η ανάλυση των τάσεων µεταβολής της απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα. Η µελέτη ξεκινάει µε την ανάλυση της περιφερειακής κατανοµής του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού της χώρας το διάστηµα , µε βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στην Ανάλυση Εργατικού υναµικού. Η εικόνα που αποκαλύπτεται από την ανάλυση είναι πολύ εντυπωσιακή. Η ανάλυση θεµελιώνει ότι οι πληθυσµοί των περιφερειών κινούνται µε διαφορετικές ταχύτητες και σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αττική, Βόρεια Αιγαίο, Ήπειρος, Θεσσαλία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης και µείωση της ανεργίας. Αντίθετα η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εµφανίζει µείωση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας. Στο ενδιάµεσο κινούνται οι υπόλοιπες περιφέρειες, ενώ άλλες τάσεις προσδιορίζονται για τους µησυµµετέχοντες. εν µπορεί, όµως, µε βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του να διατυπώσει ένα ερµηνευτικό µοντέλο για την εξέλιξη των απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο. Η οικονοµετρική ανάλυση έχει πολλές προϋποθέσεις που δεν ικανοποιούνται από τα διαθέσιµα στοιχεία. Η διαστρωµατική ανάλυση περιορίζεται από τον αριθµό των περιφερειών (13), ενώ η ανάλυση χρονολογικών σειρών από τον περιορισµένο αριθµό ετών (9). Αντίθετα, η ανάλυση κατά ήµους και Κοινότητες προσφέρει µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων (1034) και καλύπτει ολόκληρο τον πληθυσµό. Το επόµενο κεφάλαιο αφιερώνεται σε αυτή την διερεύνηση. Προσπάθεια γίνεται να αποµονωθούν οι γεωγραφικοί από τους µη γεωγραφικούς παράγοντες ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά τους και να διαµορφωθούν τα κατάλληλα µέτρα πολιτικής. Ο περιορισµός, όµως, είναι ότι η ανάλυση αυτή γίνεται µόνο για το έτος 2001, που είναι και το έτος της απογραφής. Στο Μέρος 3, αναλύονται τα δεδοµένα της απογραφής του πληθυσµού σε επίπεδο ήµων και Κοινοτήτων στην Ελλάδα. Το µέρος αυτό παρέχει έναν ολοκληρωµένο και αναλυτικό οδηγό για την µελέτη των χαρακτηριστικών του πληθυσµού σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα. Στο Μέρος 3 καταρχήν παρουσιάζεται η κατανοµή του πληθυσµού σε επίπεδο ήµων και Κοινοτήτων µε βάση την Γενική Απογραφή του Πληθυσµού Με βάση την αστικότητα, και κριτήριο την κατάταξη του ΟΟΣΑ, δηµιουργούνται τύποι αστικών και αγροτικών ήµων στην Ελλάδα. Οι Αστικοί ήµοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 179 σε σύνολο 1.034, αφορούν σε χιλ. κατοίκους, που αντιπροσωπεύουν το 61.7% της χώρας, και καλύπτουν έκταση km 2 που αντιστοιχεί στο 5.25% της χώρας. Οι υπόλοιποι 855 ήµοι και Κοινότητας είναι αγροτικοί, που εντάσσονται σε τρεις υποκατηγορίες (σελ ). Αντίστοιχες αναλύσεις γίνονται για την ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού και την κατανοµή του κατά φύλο, το µορφωτικό επίπεδο, την απασχόληση, ανεργία και µη- 5

6 συµµετοχή, την κλαδική συγκέντρωση και τα επαγγέλµατα. Τα συµπεράσµατα είναι πλούσια και δεν µπορεί να γίνει εδώ παρά µια µικρή αναφορά σε ορισµένα από αυτά. Τα συµπεράσµατα για το µορφωτικό επίπεδο για παράδειγµα είναι εντυπωσιακά. Το 53,3% του πληθυσµού ηλικίας 15 ετών και πάνω δεν έχει προχωρήσει πέρα από τη στοιχειώδη εκπαίδευση, το 33,0% έχει τελειώσει την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ µόλις το 13,6% έχει πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, από το οποίο το 0,9% έχει πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές. Η συµµετοχή των ανδρών στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι µεγαλύτερη από των γυναικών. Αναφορικά µε τη χωρική διασπορά, πιο ισόρροπα κατανέµονται στο χώρο οι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πιο συγκεντρωµένα, και µάλιστα στις µεγάλες πόλεις, οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας. Υψηλή συγκέντρωση εµφανίζουν οι κάτοχοι µεταπτυχιακών σπουδών στις αστικές περιοχές (το 50% αυτών στην Αττική) και οι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές. Οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ακολουθούν την ιεραρχία της κατανοµής του πληθυσµού. Το δεύτερο στοιχείο αφορά στον προσδιορισµό των αγορών εργασίας. Η απογραφή παρέχει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να προσδιοριστούν τοπικές αγορές εργασίας µε βάση τα πρότυπα µετακίνησης. Αυτό είναι µια από τις σηµαντικότερες συµβολές αυτού του βιβλίου. Έρχεται να καλύψει µια ανάγκη που υπήρχε στην Ελλάδα, κάτι που υπήρχε για πολλές άλλες χώρες. Χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία της Eurostat, η µελέτη καταλήγει στον προσδιορισµό 667 αγορών εργασίας µε βάση τις µετακινήσεις (σελ ). Α. Οι µεγαλύτερες αγορές βρίσκονται: Αθήνα (120 ήµοι), Θεσσαλονίκη 45, Πάτρα 10, Ηράκλειο 16, Λάρισα 10, Βόλος 10, Ιωάννινα 16 Β. Μικρότερες αγορές που κυµαίνονται από 20 έως 115 χιλ. κατοίκους: 35 περιοχές και 8 αυτοτελείς ήµοι και Κοινότητες (το 4,1% των ήµων και Κοινοτήτων, αφορούν στο 20,7% του πληθυσµού και καλύπτουν το 16,9% της έκτασης της χώρας) Γ. µικρότεροι δήµοι (το 61,2% του συνόλου, αφορούν στο 25% του πληθυσµού και καλύπτουν το 71,7% της έκτασης της χώρας Αυτό σχετίζεται µε την ελκυστικότητα των περιοχών, µε τις υποδοµές, εφαρµογή προγραµµάτων περιφερειακής πολιτικής. Στο Πέµπτο Μέρος της µελέτης γίνεται προσπάθεια να διατυπωθεί ένα οικονοµετρικό µοντέλο που θα αποµονώνει τους χωρικούς από τους άλλους παράγοντες σχετικά µε την µεταβολή της απασχόλησης. Θέλει δηλαδή να εντοπίσει τις περιοχές που εµφανίζουν µικρή απασχόληση ή µεγάλη ανεργία ώστε να τις καταστήσει αντικείµενο κρατικής παρέµβασης για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Το µέρος αυτό είναι πολύ τεχνικό. Μήτρες χωρικής αυτοσυσχέτισης, µήτρες γειτνίασης, αποτελέσµατα διάχυσης, στατιστικά σηµαντικοί χωρικοί συντελεστές οδηγούν στην οριοθέτηση µικρο-χωρικών ενοτήτων µε κοινά χαρακτηριστικά που ταξινοµούνται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες. Επτά µικρο-περιφέρειες, εννέα σειρές ήµων και Κοινοτήτων και είκοσι επτά κοινότητες ή οµάδες κοινοτήτων. Η ανάλυση που ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο πέρα από τις Περιφέρειες και τους Νοµούς, γίνεται και για τις χωρικές ενότητες που προσδιορίστηκαν παραπάνω. Στο Μέρος 5 παρουσιάζονται αρκετά αναλυτικά τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής εφαρµογής. Υπάρχουν τρεις τρόποι εκτίµησης των εξισώσεων. Σε 6

7 περιφερειακό, νοµαρχιακό και κατασκευασµένο µε στατιστικά µέσα χωρικό επίπεδο. Από τους Χάρτες που παρατίθενται εύκολα συνάγεται το συµπέρασµα ότι η χωρική µονάδα ανάλυσης µπορεί να διαστρεβλώσει την πραγµατικότητα κάθε περιφέρειας. Το παράδειγµα που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας είναι πολύ κατατοπιστικό. Με βάση την ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο ολόκληρη η υτική Μακεδονία εµφανίζεται να χρειάζεται κρατική παρέµβαση για την υποστήριξη της οικονοµικής της ανάπτυξης. Όµως, µε την ανάλυση των στοιχείων σε νοµαρχιακό επίπεδο ο νοµός Καστοριάς, φαίνεται να αντιµετωπίζει χαµηλό επίπεδο απασχόλησης και υψηλή ανεργία, και κατά συνέπεια σε αυτό το νοµό πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα. Τέλος, αν κατέβει το επίπεδο ανάλυσης στους ήµους και Κοινότητες γίνεται φανερό ότι αντίστοιχα σηµαντικά προβλήµατα εµφανίζουν περιοχές του νοµού Γρεβενών. Κατά συνέπεια µε τη µετατόπιση του χωρικού επιπέδου ανάλυσης µεταβάλλονται και τα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονοµίας και άρα αλλάζει ο τρόπος παρέµβασης για την αντιµετώπισή τους. Η µελέτη καταλήγει µε τον προσδιορισµό 40 περιοχών προτεραιότητας (σελ. 173) για περιφερειακή πολιτική, ενώ προσδιορίζεται ο ρόλος που παίζουν µη χωρικές µεταβλητές, όπως η αστικότητα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η πυραµίδα ηλικιών στη διαµόρφωση των συνθηκών για τοπική ανάπτυξη. Προτάσεις για αξιοποίηση της εργασίας Η µελέτη του Προδροµίδη είναι µια εργασία υψηλού επιπέδου µε διεθνείς προδιαγραφές - ένα εξαιρετικό παράδειγµα µελέτης χωρικής ανάλυσης. Έχει συγκροτηµένη δοµή, πολύ καλή χρήση των στατιστικών και γενικότερα ποσοτικών µεθόδων χωρικής ανάλυσης, λεπτοµερέστατη περιγραφή, εµµονή στην ακρίβεια. Παρότι έχει αρκετά τεχνικά µέρη δεν χάνει ούτε στιγµή το ενδιαφέρον της για θέµατα πολιτικής. Αντίθετα καταλήγει σε συµπεράσµατα που µπορεί να αποτελέσουν οδηγό για την άσκηση περιφερειακής πολιτικής. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι χρήσιµες για τους φοιτητές που κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές σε αυτό το αντικείµενο. Η αντίληψή του για την ανάλυση στο µικρότερο γεωγραφικό επίπεδο είναι πολύ παραγωγική, έχει όµως και αυτή ορισµένους περιορισµούς, που σχετίζονται και µε την διαθεσιµότητα των στατιστικών στοιχείων. Η επιλογή του χωρικού επιπέδου ανάλυσης θα πρέπει να προσδιορίζεται και από το σκοπό της εκάστοτε έρευνας. Η µελέτη απευθύνεται στην ακαδηµαϊκή κοινότητα στης Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στους φορείς άσκησης περιφερειακής πολιτικής. Στους φοιτητές µεταπτυχιακών προγραµµάτων περιφερειακής ανάλυσης και αγοράς εργασίας. Μια κωδικοποίηση των βασικών συµπερασµάτων θα έκανε αυτή τη µελέτη πιο εύχρηστη στη διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους φορείς άσκησης πολιτικής αλλά και σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τις προοπτικές και την ανάπτυξη της χώρας. Αθήνα 2 Ιουνίου 2009 Ιωάννης Ψυχάρης 7

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Συνοπτική έκθεση αποτελεσµάτων της Οµάδας Κοινωνικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας Μανώλης Κουτούζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1 91 Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΑΘΗΝΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, Μάιος 2001 Περιεχόµενα Πρόλογος....2

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Ενότητα 1 Στρατηγικός σχεδιασμός...

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ιστορική Εξέλιξη του Management & Προοπτικές στο Σύγχρονο Περιβάλλον. Η ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους.

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους. 1 Πρόλογος Η σημασία της έρευνας υπηρεσιών υγείας στον προσδιορισμό των υγειονομικών προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας και τη λήψη των αποφάσεων στην υγειονομική πολιτική είναι προφανής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα