ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΑΡΙΑ Θ. ΜΠΑΖΙΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007

2 Αφιερώνεται στους γονείς μου, Θωμά και Γεωργία

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο Εργασίας Σκοπός Εργασίας Συνοπτική Περιγραφή Εργασίας... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Εισαγωγικό Σημείωμα Λίγα Λόγια για τον Κλάδο Η Εξέλιξη του Κλάδου Διάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Πετρελαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔIYΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισαγωγή Ιστορικό Ερευνών στην Ελλάδα Εγχώρια Παραγωγή Διύλιση και Προϊόντα Εταιρείες Διύλισης Εισαγωγές Αργού και Κόστος Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Διεθνείς Τιμές Αργού Συνθήκες Ανταγωνισμού στον Τομέα Διύλισης Μερίδια αγοράς εταιρειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Εισαγωγή Εταιρείες που Δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Αγορά Χονδρικής Εμπορίας ΙΙ ΙΙΙ ΙV

4 4.4.1 Φραγμοί εισόδου και δυνητικός ανταγωνισμός Πηγές προμήθειας και διακίνησης πετρελαιοειδών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Η ΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Κατανομή πρατηρίων ανά εταιρεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΤΙΜΕΣ Γενικά Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Τιμές Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Διεθνείς Τιμές Προϊόντων Τιμολογιακή Πολιτική Διυλιστηρίων Το Κόστος Κτήσεως των Εταιρειών Εμπορίας Τιμολογιακή Πολιτική Εταιρειών Χονδρικής Εμπορίας Τιμολογιακή Πολιτική Εταιρειών Λιανικής Εμπορίας Τιμές Αμόλυβδης Βενζίνης Τιμές Πετρελαίου (Diesel) Κίνησης Τιμές προϊόντων πετρελαίου vs τιμή αργού πετρελαίου (Brent) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εισαγωγή Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης Εξέλιξη της Εγχώριας Κατανάλωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή Διερεύνηση Κανονικότητας Αποτελέσματα Κανονικότητας Τιμής Αργού Πετρελαίου Αποτελέσματα Κανονικότητας Τιμής Αμόλυβδης Βενζίνης Αποτελέσματα Κανονικότητας Τιμής Super Αμόλυβδης Βενζίνης Ανάλυση Συσχέτισης Απλή Παλινδρόμηση Απλή Παλινδρόμηση-Τιμή Αμόλυβδης Βενζίνης vs. Τιμή Αργού Πετρελαίου Απλή Παλινδρόμηση-Τιμή Super Αμόλυβδης Βενζίνης vs. Τιμή Αργού Πετρελαίου

5 8.5 Ανάλυση Χρονοσειρών και Προβλέψεις Πρόβλεψη Μέσης Τιμής Αργού Πετρελαίου Πρόβλεψη Μέσης Τιμής Αμόλυβδης Βενζίνης Πρόβλεψη Μέσης Τιμής Super Αμόλυβδης Βενζίνης Ανάλυση Διακύμανσης Αποτελέσματα Κανονικότητας Τιμής Αμόλυβδης Βενζίνης Αποτελέσματα Διακύμανσης Ανάλυση Multiple Range Test Kruskal-Wallis Test ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΑΓΣΙΑΣ

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θερμά ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Μιχάλη Σφακιανάκη για την καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Με την ευκαιρία ευχαριστίες απευθύνω και στον εμπνευστή και καθηγητή αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος κ. Πέτρο Μάλλιαρη, ο οποίος διεύρυνε τους ορίζοντές μας και έδωσε μια άλλη τροπή στην πανεπιστημιακή και κοινωνική μας επιμόρφωση. I

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1 : Περιοχές ερευνών και εταιρείες που συμμετέχουν στις έρευνες Πίνακας 2 : Ημερήσια παραγωγή Πρίνου σε βαρέλια Πίνακας 3 : Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μονάδων διύλισης Πίνακας 4 : Πωλήσεις προϊόντων πετρελαίου από τις εταιρείες διύλισης Πίνακας 5 : Μερίδια αγοράς των εταιρειών εμπορίας την περίοδο (%) Πίνακας 6 : Μέση ετήσια πώληση καυσίμων στα πρατήρια της Ευρώπης.. 49 Πίνακας 7 : Επιβαρύνσεις των πετρελαιοειδών Πίνακας 8 : Κατανάλωση βενζινών και πετρελαίων εσωτερικής καύσεως (εσωτερική αγορά) Πίνακας 9 : Στατιστική ανάλυση για συσχέτιση Πίνακας 10 : Συσχέτιση με Spearman Rank Correlations Πίνακας 11 : Πρόβλεψη μέσης τιμής αργού πετρελαίου σε /βαρέλι Πίνακας 12 : Πρόβλεψη μέσης τιμής αμόλυβδης βενζίνης σε /λίτρο Πίνακας 13 : Πρόβλεψη μέσης τιμής super αμόλυβδης βενζίνης σε /λίτρο Πίνακας 14 : Ομαδοποίηση νομών χώρας Πίνακας 15 : Τιμή αργού πετρελαίου, αμόλυβδης βενζίνης και super αμόλυβδης βενζίνης ( ) Πίνακας 16 : Μέσος όρος τιμών αργού πετρελαίου, αμόλυβδης βενζίνης και super αμόλυβδης βενζίνης ανά μήνα ( ) Πίνακας 17 : Νομοί χώρας Πίνακας 18 : Αποτελέσματα Multiple Range Test II

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1 : Αλυσίδα αγοράς πετρελαίου... 6 Σχήμα 2 : Σχηματική απεικόνιση της αγοράς πετρελαιοειδών βάσει του Ν.3054/ Σχήμα 3 : Σχηματική αναπαράσταση της δομής του κλάδου των πετρελαιοειδών Σχήμα 4 : Σχηματική απεικόνιση των επιμέρους σχετικών αγορών Σχήμα 5 : Δομή εγχώριας αγοράς πετρελαίου III

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1 : Μέσο κόστος εισαγωγής αργού πετρελαίου σε $/βαρέλι (2005) Διάγραμμα 2 : Σειρά κατάταξης της Ελλάδας μεταξύ 14 κρατών μελών της ΕΕ με βάση το μέσο κόστος εισαγωγής αργού πετρελαίου ( ) Διάγραμμα 3 : Διεθνείς τιμές αργού, Διάγραμμα 4 : Διεθνείς τιμές αργού, Διάγραμμα 5 : Μέσο κόστος εισαγόμενου αργού πετρελαίου στην Ελλάδα, Διάγραμμα 6 : Εισαγωγές αργού πετρελαίου στην Ελλάδα, Διάγραμμα 7 : Εισαγωγές αργού πετρελαίου στην Ελλάδα, Διάγραμμα 8 : Εισαγωγές αργού πετρελαίου στην Ελλάδα, Διάγραμμα 9 : Μερίδια αγοράς των εταιρειών διύλισης ( ) Διάγραμμα 10 : Εξέλιξη πλήθους πρατηρίων στην Ελληνική Επικράτεια Διάγραμμα 11 : Κατανομή πρατηρίων ανά εταιρεία Διάγραμμα 12 : Εξέλιξη τιμών στην Ελλάδα και την ΕΕ Διάγραμμα 13 : Τιμές βάσης διυλιστηρίου (ευρώ/1000 λίτρα) Διάγραμμα 14 : Ανάλυση τιμής πρατηρίου αμόλυβδης βενζίνης και ντήζελ κίνησης Διάγραμμα 15 : Τελική τιμή κατανάλωσης αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα και μέσος όρος ΕΕ-14 σε /1000 λίτρα ( ).. 63 Διάγραμμα 16 : Τιμή αμόλυβδης βενζίνης προ φόρων και δασμών στην Ελλάδα και μέσος όρος ΕΕ-14 σε /1000 λίτρα ( ).. 64 Διάγραμμα 17 : Τελική τιμή κατανάλωσης πετρελαίου (Diesel) κίνησης στην Ελλάδα και μέσος όρος ΕΕ-14 σε /1000 λίτρα ( ) Διάγραμμα 18 : Τιμή πετρελαίου (Diesel) κίνησης προ φόρων και δασμών στην Ελλάδα και μέσος όρος ΕΕ-14 σε /1000 λίτρα ( ) IV

10 Διάγραμμα 19 : Τιμές πετρελαίου Brent και αμόλυβδης βενζίνης και ντήζελ κίνησης (προ φόρων και δασμών) σε /1000 λίτρα ( ) Διάγραμμα 20 : Συσχέτιση των τιμών των πετρελαιοειδών στην Επικράτεια (απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) με τις τιμές του αργού πετρελαίου Brent Διάγραμμα 21 : Παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση των πετρελαιοειδών προϊόντων Διάγραμμα 22 : Εξέλιξη κατανάλωσης βενζινών κατά τα έτη Διάγραμμα 23 : Εξέλιξη ζήτησης βενζινών κατά τα έτη Διάγραμμα 24 : Εξέλιξη κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης κατά τα έτη Διάγραμμα 25 : Εξέλιξη ζήτησης πετρελαίου κίνησης για τα έτη Διάγραμμα 26 : Εξέλιξη ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης για τα έτη Διάγραμμα 27 : Ιστόγραμμα συχνότητας τιμής αργού πετρελαίου Διάγραμμα 28 : Ίχνος πυκνότητας τιμής αργού πετρελαίου Διάγραμμα 29 : Συμμετρία τιμής αργού πετρελαίου Διάγραμμα 30 : Ιστόγραμμα συχνότητας τιμής αμόλυβδης βενζίνης Διάγραμμα 31 : Ίχνος πυκνότητας τιμής αμόλυβδης βενζίνης Διάγραμμα 32 : Συμμετρία τιμής αμόλυβδης βενζίνης Διάγραμμα 33 : Ιστόγραμμα συχνότητας τιμής super αμόλυβδης βενζίνης Διάγραμμα 34 : Ίχνος πυκνότητας τιμής super αμόλυβδης βενζίνης Διάγραμμα 35 : Συμμετρία τιμής super αμόλυβδης βενζίνης Διάγραμμα 36 : Scatterplot Matrix Διάγραμμα 37 : Εφαρμόζοντας το μοντέλο multiplicative στην απλή παλινδρόμηση Διάγραμμα 38 : Εφαρμόζοντας το μοντέλο multiplicative στην απλή παλινδρόμηση Διάγραμμα 39 : Πρόβλεψη μέσης τιμής αργού πετρελαίου (Forecasting Plot) V

11 Διάγραμμα 40 : Πρόβλεψη μέσης τιμής αργού πετρελαίου (Time Sequence Plot) Διάγραμμα 41 : Περιοδόγραμμα μέσης τιμής αργού πετρελαίου Διάγραμμα 42 : Πρόβλεψη μέσης τιμής αμόλυβδης βενζίνης (Forecasting Plot) Διάγραμμα 43 : Πρόβλεψη μέσης τιμής αμόλυβδης βενζίνης (Time Sequence Plot) Διάγραμμα 44 : Περιοδόγραμμα μέσης τιμής αμόλυβδης βενζίνης Διάγραμμα 45 : Πρόβλεψη μέσης τιμής super αμόλυβδης βενζίνης (Forecasting Plot) Διάγραμμα 46 : Πρόβλεψη μέσης τιμής super αμόλυβδης βενζίνης (Time Sequence Plot) Διάγραμμα 47 : Περιοδόγραμμα μέσης τιμής super αμόλυβδης βενζίνης Διάγραμμα 48 : Ιστόγραμμα συχνότητας τιμής αμόλυβδης βενζίνης Διάγραμμα 49 : Ίχνος πυκνότητας τιμής αμόλυβδης βενζίνης Διάγραμμα 50 : Διεθνής τιμή αμόλυβδης βενζίνης σε /λίτρο και $/τόννο για τα έτη Διάγραμμα 51 : Διεθνής τιμή ντήζελ κίνησης σε /λίτρο και $/τόννο για τα έτη Διάγραμμα 52 : Φόροι και δασμοί στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντήζελ κίνησης Διάγραμμα 53 : Σύγκριση επιβαρύνσεων αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα με το μέσο όρο ΕΕ ( ) Διάγραμμα 54 : Σύγκριση επιβαρύνσεων ντήζελ κίνησης στην Ελλάδα με το μέσο όρο ΕΕ ( ) Διάγραμμα 55 : Μέση τελική τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης ανά νομό κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους ( έως ) Διάγραμμα 56 : Μέση τελική τιμή του πετρελαίου κίνησης (Diesel) ανά νομό κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους ( έως ) Διάγραμμα 57 : Διαμόρφωση τιμής πρατηρίου στην Ελλάδα ( ) Διάγραμμα 58 : Σύγκριση τιμών πρατηρίου Ελλάδας και μέσου όρου ΕΕ ( ) VI

12 Διάγραμμα 59 : Σύγκριση τιμών πρατηρίου αμόλυβδης βενζίνης Ελλάδας και Ιταλίας ( ) Διάγραμμα 60 : Σύγκριση τιμών πρατηρίου ντήζελ κίνησης Ελλάδας και μέσου όρου ΕΕ ( ) Διάγραμμα 61 : Σύγκριση τιμών πρατηρίου ντήζελ κίνησης Ελλάδας και Ιταλίας ( ) Διάγραμμα 62 : Τιμή αμόλυβδης βενζίνης προ φόρων και δασμών στην Ελλάδα και μέσος όρος ΕΕ-14 ( ) Διάγραμμα 63 : Τιμή ντήζελ κίνησης προ φόρων και δασμών στην Ελλάδα και μέσος όρος ΕΕ-14 ( ) VII

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει και να αποτυπώσει, κατά το δυνατόν, τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου των πετρελαιοειδών. Η περί τα πετρελαιοειδή δραστηριότητα αποτελεί τον κυριότερο κλάδο του συνόλου των εμπορικών δραστηριοτήτων της Ελλάδος. Καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 25% από το συνολικό Κύκλο Εργασιών του εμπορίου, ενώ στην αντίστοιχη κατάταξη των εταιρειών εμπορίας οι εταιρείες πετρελαιοειδών καταλαμβάνουν πρωτεύουσες θέσεις. Πρόκειται για έναν κλάδο σημαντικότατο για την οικονομία της χώρας καθόσον υπάρχει σημαντική εξάρτηση του ενεργειακού δυναμικού από τον κλάδο των πετρελαιοειδών. Διάφοροι λόγοι εμποδίζουν την ανάπτυξη έντονου ανταγωνισμού και ως εκ τούτου την δυνατότητα πολλαπλών επιλογών στον καταναλωτή. Η σημασία του συγκεκριμένου κλάδου είναι ιδιαίτερα μεγάλη, όχι μόνο λόγω των υψηλών μεγεθών του, αλλά και λόγω των ευρύτερων κοινωνικών επιδράσεων που έχουν οι συνεχείς αναταράξεις στον κλάδο από διάφορα γεωπολιτικά γεγονότα. Με την εργασία αυτή επιδιώκουμε να αγγίξουμε τα ανωτέρω θέματα. Ταυτόχρονα, γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της στατιστικής μελέτης, η οποία βασίστηκε κυρίως σε θέματα τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων. 1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δούμε τις εξελίξεις στον κλάδο που, και στη χώρα μας, επηρέασε και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και να αποκτήσει ο αναγνώστης γενικές γνώσεις για την αγορά των πετρελαιοειδών, τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών και τις 1

14 συνθήκες ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Αναφέρουμε και στοιχεία για τον ανταγωνισμό λόγω των σημαντικών επιπτώσεων που έχει η λειτουργία του ή μη στην οικονομία αλλά και στον τελικό καταναλωτή. Επίσης αντιπαρατίθενται και αντίστοιχα στοιχεία με την Ε.Ε. 1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η διάρθρωση της εργασίας ακολουθεί την ανάλυση από το γενικό προς το ειδικό και χωρίζεται στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος. Αναλυτικά τα θέματα που μελετώνται σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται ακολούθως : Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή και περιλαμβάνει το αντικείμενο εργασίας, τον σκοπό και τη συνοπτική περιγραφή της παρούσας διπλωματικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια γενική ανασκόπηση στην υπάρχουσα μορφή της εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και η εξέλιξη του κλάδου και η διάρθρωση της Ελληνικής αγοράς πετρελαίων. Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζεται ο τομέας έρευνας και παραγωγής του πετρελαίου στην Ελλάδα με ιστορικό των ερευνών για υδρογονάνθρακες στη χώρα, την εγχώρια παραγωγή, το δυναμικό διύλισης, τα παραγώμενα προϊόντα και τις εταιρείες διύλισης. Αναφορά επίσης γίνεται και στους παράγοντες που επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο. Ερευνώνται επίσης και οι συνθήκες ανταγωνισμού και δίδονται οικονομικά στοιχεία των εταιρειών στον τομέα της διύλισης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χονδρική εμπορία των πετρελαιοειδών στη χώρα με τα μερίδια των συμμετεχουσών εταιρειών, τις πηγές προμήθειας και διακίνησης των πετρελαιοειδών καθώς και στις συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αγορά της λιανικής πώλησης του κλάδου με αναφορά κυρίως στα πρατήρια. Επίσης θίγεται και το θέμα του ανταγωνισμού. 2

15 Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται η περιγραφή του τρόπου διαμόρφωσης των τιμών και στους τρείς τομείς του κλάδου (εταιρείες διύλισης, χονδρικής και λιανικής). Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τάση στη ζήτηση των προϊόντων του κλάδου και οι προσδιοριστικοί της παράγοντες. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώσαμε από πηγές και αφορά κυρίως τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης, της super αμόλυβδης βενζίνης και του αργού πετρελαίου. 3

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η ενέργεια αποτελεί κομβικό παράγοντα σε όλες τις δραστηριότητες των ανθρώπων, για την εξέλιξη και την πρόοδο της κοινωνίας μας. Η ανακάλυψη των πρώτων κοιτασμάτων αργού πετρελαίου, πριν από 150 χρόνια περίπου, σε συνδυασμό με την κατασκευή των πρώτων μηχανών εσωτερικής καύσεως που ακολούθησε, άλλαξαν δραστικά την πορεία της βιομηχανικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο σε όλους τους τομείς και τις μορφές ζωής πάνω στον πλανήτη μας. Από την αντικατάσταση του λαδιού με το φωτιστικό πετρέλαιο και τη λίπανση των πρώτων μηχανών της βιομηχανικής επανάστασης, από τη χρήση των καυσίμων για την κίνηση των πρώτων οχημάτων και αεροσκαφών, των λιπαντικών για τη λίπανση των πρώτων γεννητριών ηλεκτρισμού, έως τη σημερινή χρήση των προϊόντων, που προέρχονται από τη διύλιση του αργού στην παραγωγή πλαστικών, ελαστικών, ασφάλτου κ.α., τα προϊόντα του πετρελαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, όπως την γνωρίζουμε. Αν όμως οι πρώτες δεκαετίες της εποχής του πετρελαίου, όπως θα μπορούσε να ονομασθεί αυτή η περίοδος ανάπτυξης στον πλανήτη μας, είχαν ως χαρακτηριστικό την επιρροή των εφαρμογών και της διείσδυσης των προϊόντων του αργού στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αντίθετη φορά. Οι ανησυχίες για τις συνέπειες από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων στο περιβάλλον, που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο αναζήτησης λύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη, επέδρασαν και επηρέασαν τον τρόπο προσέγγισης στην εκμετάλλευση και τη χρήση του αργού και των προϊόντων του. Είναι φανερό πλέον ότι η αρχική προτεραιότητα που είχε δοθεί στο οικονομικό σκέλος της ανάπτυξης των ορυκτών καυσίμων, έδωσε τη θέση της σε μια νέα 4

17 ισορροπία, με τη συμμετοχή νέων προτεραιοτήτων που συνδέονται με τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά οφέλη. Έγινε πλέον φανερό ότι η κοινωνία μπορεί να επηρεάσει τα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε έναν τόσο σημαντικό τομέα όπως αυτόν της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών μας. Αν κοιτάξει κάποιος τους ετήσιους απολογισμούς όλων των εταιρειών, μικρών ή μεγάλων, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία πετρελαιοειδών, θα διαπιστώσει αυτή τη σημαντική αλλαγή. Θα αντιληφθεί ότι η στρατηγική κατεύθυνση βασίζεται σε πρότυπα αποδοχής από την κοινωνία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. 2.2 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Ο κλάδος των πετρελαιοειδών ή, όπως αλλιώς λέγεται η βιομηχανία του πετρελαίου, περιλαμβάνει πολλές φάσεις. Η αρχική φάση είναι η αναζήτηση και η έρευνα για την ανεύρεση πετρελαίου ή φυσικού αερίου και η τελική φάση είναι η εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων. Όλες οι φάσεις κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες: σε εκείνες που προηγούνται της παραγωγής του αργού πετρελαίου (Upstream Operations), σε εκείνες που έπονται (Downstream Operations) και στις λοιπές φάσεις που είναι βοηθητικές. Οι πριν από την παραγωγή αργού πετρελαίου φάσεις είναι η έρευνα για υδρογονάνθρακες και η εκμετάλλευση ή παραγωγή αργού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Οι μετά την παραγωγή φάσεις είναι η διύλιση του αργού πετρελαίου και η εμπορία των προϊόντων που προκύπτουν από αυτό. Οι λοιπές βοηθητικές φάσεις είναι η διακίνηση του αργού πετρελαίου με δεξαμενόπλοια και πετρελαιαγωγούς (pipelines) και η διακίνηση των πετρελαιοειδών με τα παραπάνω μέσα αλλά και με φορτηγίδες (burges) σλέπια- ή με βυτιοφόρα οχήματα. 5

18 Οι εταιρείες πετρελαίου δραστηριοποιούνται κατά κανόνα σε όλες τις φάσεις της βιομηχανίας του πετρελαίου. Οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται σε διάφορα μέρη του κόσμου και γι αυτό οι εταιρείες αυτές χαρακτηρίζονται σαν Ολοκληρωμένες Διεθνείς Εταιρείες Πετρελαίου (Integrated International Oil Companies). Οι εταιρείες πετρελαίου επενδύουν μεγάλα ποσά στις έρευνες, στη διύλιση και στην εμπορία. Παραγωγή Πετρελαίου Ημερήσια παραγωγή 78 εκατομμύρια βαρέλια Το 35% της παραγωγής προέρχεται από τις χώρες του ΟΠΕΚ Το 60% της παραγωγής διακινείται και καταναλώνεται σε τρίτες χώρες Σχήμα 1 : Αλυσίδα αγοράς πετρελαίου Πηγή : Μελέτη Αγοράς Πετρελαιοειδών, ΕΛ.ΠΕ (10 Μαΐου 2004) Στην Ελλάδα οι διεθνείς εταιρείες πετρελαίου έχουν αναπτύξει μόνον εμπορικές δραστηριότητες. Κατά καιρούς, και όποτε το Ελληνικό Δημόσιο καλούσε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για παραχωρήσεις περιοχών για έρευνες υδρογονανθράκων, είχαν και οι εταιρείες αυτές εκτελέσει ερευνητικό έργο. Τη φάση της διυλίσεως κρατούσε για αποκλειστικά δικό του λογαριασμό το Δημόσιο και μόνο για εξαγωγικά διυλιστήρια έδινε, υπό προϋποθέσεις, άδειες. Έτσι το Δημόσιο δεν ενεθάρρυνε τις επενδύσεις στις έρευνες ενώ στη διύλιση τις απέκλειε. Για πολλές δεκαετίες επικρατούσε η άποψη πως οι δραστηριότητες αυτές είναι σκόπιμο να αναπτύσσονται αποκλειστικά από το Δημόσιο προς εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Έχει πλέον αποδειχθεί πως μια τέτοια πολιτική, όχι μόνο δεν αποδίδει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αλλά καθηλώνει και την όλη βιομηχανία του πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα. Αγορές Αργού Μακροχρόνια συμβόλαια Spot Αγορά Futures σε χρηματιστήρια Λονδίνου, Νέας Υόρκης, Σιγκαπούρης Σύστημα Διύλισης Μάλλον άκαμπτο σύστημα προσφοράς προϊόντων Οικονομικά που είναι συνάρτηση των «διεθνών περιθωρίων» Επενδύσεις, που εξαρτώνται από τις προδιαγραφές (πχ Auto Oil 1& 2) Αγορές Προϊόντων Έντονα ανταγωνιστικές αλληλοεπηρεαζόμενες «τοπικές» αγορές (Med, USA, Asia, NWE) Έντονος ανταγωνισμός σε Bunkers και Aviation Τιμές που καθορίζονται από τα «τοπικά ισοζύγια» Η πορεία της κατάργησης του κρατικού μονοπωλίου και της απελευθέρωσης της αγοράς των πετρελαιοειδών ξεκίνησε το 1985 με το Ν.1571/85 και 6

19 ουσιαστικότερη πρόοδος γίνεται το 1992 με το Ν.2008/92 οπότε απελευθερώνονται οι τιμές των πετρελαιοειδών αλλά παραμένει ακόμη το Δημόσιο, μέσω της ΔΕΠ Α.Ε. (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου), σχεδόν ο αποκλειστικός προμηθευτής των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών. Η πορεία προς πλήρως απελευθερωμένη αγορά συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή της. Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται ο κλάδος των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις και ειδικές ρυθμίσεις που διέπουν το Ν.3054/2002. ΑΡΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΝΟΜΟΣ 3054 ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Α.Π. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑ ΠΩΛΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΠΕΤΡ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡ.ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΚΑΦΗ ΠΕΤΡ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡ.ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Σχήμα 2 : Σχηματική απεικόνιση της αγοράς πετρελαιοειδών βάσει του Ν. 3054/02. Πηγή : Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) 7

20 2.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Πρίν από τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο η εμπορία των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα διεξήγετο κυρίως από τις εταιρείες SHELL, SOCONY (αργότερα MOBIL) και SOCOBEL (θυγατρική της βελγικής PETROFINA), οι οποίες διέθεταν εγκαταστάσεις στην περιοχή της Δραπετσώνας και στη Θεσσαλονίκη και εφοδιάζονταν με πετρελαιοειδή από τις μητρικές τους πολυεθνικές εταιρείες. Σε μικρότερη κλίμακα λειτουργούσε και η εταιρεία STEAUA AGENCIES LTD, που είχε εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, και η Σ.ΡΕΣΤΗΣ και ΣΙΑ που είχε υποτυπώδεις εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο και εισήγαγε πετρελαιοειδή κυρίως από τη Ρουμανία. Τέλος λειτουργούσαν αρκετές μικρές εταιρείες οι οποίες εφοδίαζαν τη βιομηχανία, όπως η ΘΕΔΟΛ, ή εμπορεύονταν υγρά καύσιμα σε μικρές ποσότητες σε ορισμένες περιοχές ή έκαναν εισαγωγές και εμπορία λιπαντικών. Κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο το κράτος επίταξε τις εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό του στρατού και του στόλου με καύσιμα όπως στην συνέχεια και τα στρατεύματα κατοχής οι οποίες διασώθηκαν κατά την απελευθέρωση με μεγάλες ζημιές. Με την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944 τον εφοδιασμό ανέλαβε αρχικά η αγγλική στρατιωτική υπηρεσία εφοδιασμού EMEL, ο προϊστάμενος της οποίας υπέδειξε τις εταιρείες SHELL, SOCONY, SOCOBEL, STEAUA και Σ.ΡΕΣΤΗΣ και ΣΙΑ να συστήσουν κοινοπραξία, την ΚΕΠ(Κοινοπραξία των Εταιρειών Πετρελαίου) για τη διακίνηση από κοινού, μέσω των εγκαταστάσεων τους, των πετρελαιοειδών που παρείχαν δωρεάν οι συμμαχικές δυνάμεις. Το σχήμα αυτό κατέστησε δυνατό τον εφοδιασμό της χώρας κάτω από τις δραματικές συνθήκες εκείνης της περιόδου. Επίσης επέτρεψε στις εταιρείες της κοινοπραξίας να ανασυγκροτηθούν, να αυξήσουν τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων τους και να αποκαταστήσουν και να επεκτείνουν τα μέσα και την οργάνωση διανομής των πετρελαιοειδών. Το 1951 διαλύθηκε η ΚΕΠ και η κάθε εταιρεία μπορούσε να εισάγει και να εμπορεύεται πετρελαιοειδή αλλά με τιμές και περιθώρια αυστηρά ελεγχόμενα από το Δημόσιο. Τη δεκαετία του 50 πέραν από τις εταιρείες της ΚΕΠ άρχισαν να λειτουργούν και άλλες εταιρείες εμπορίας όπως η Γ.ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ και ΣΙΑ, ΕΛΙΝΟΙΛ, PETROLESS και ΕΛΒΥΝ. 8

21 Το καθεστώς που διαμορφώθηκε κατά τη διάλυση της ΚΕΠ διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του 1958, κατά τον Αύγουστο του οποίου άρχισε να λειτουργεί και να εφοδιάζει την εσωτερική αγορά με πετρελαιοειδή, το κρατικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο Ασπροπύργου τη λειτουργία και εκμετάλλευση του οποίου ανέλαβε, με σύμβαση με το Δημόσιο, η εταιρεία Ελληνικά Διυλιστήρια Πετρελαίου Α.Ε. με κύριο μέτοχο τον Σ.Νιάρχο, ενώ τον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο ανέλαβε η MOBIL. Την κάλυψη των αναγκών της εσωτερικής αγοράς αναλαμβάνει μονοπωλιακά το κράτος το οποίο εφοδιάζει τις εταιρείες εμπορίας σε τιμές και περιθώρια κέρδους που αυτό καθορίζει όπως επίσης καθορίζει και τα αντίστοιχα των εταιρειών και των πρατηριούχων. Το 1968 έληξε η σύμβαση εκμεταλλεύσεως του κρατικού διυλιστηρίου Ασπροπύργου από την εταιρεία του Σ.Νιάρχου και η σύμβαση προμηθείας αργού πετρελαίου με τη MOBIL. Εν συνεχεία την προμήθεια ανέλαβε η Εταιρεία Υπηρεσιών Διυλιστηρίου Α.Ε. την οποία ίδρυσαν οι εταιρείες MOBIL, SHELL, και BP. Έτσι η προμήθεια αργού πετρελαίου στην Ελλάδα παρέμεινε στις τρεις αυτές πολυεθνικές εταιρείες αλλά είναι βέβαιο πως και οι άλλες εταιρείες που είχαν δραστηριότητες εμπορίας στην Ελλάδα, όπως η TEXACO, η TOTAL και η FINA, μετείχαν αφανώς στη διευθέτηση αυτή. Μεσολάβησε μια ρευστή περίοδος μέχρι το 1970 οπότε το διυλιστήριο Ασπροπύργου περιήλθε τελικά στην εταιρεία Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Α.Ε. (ΕΛΔΑ), τα 2/3 των μετοχών της οποίας απέκτησε ο Σ.Νιάρχος και το 1/3 το Δημόσιο ενώ το 1977 το Δημόσιο εξαγόρασε τελικά το μερίδιο του Σ.Νιάρχου. Έτσι το Δημόσιο ανέλαβε άμεσα την ευθύνη της προμήθειας του αργού πετρελαίου, της διύλισης και του εφοδιασμού της εσωτερικής αγοράς με προϊόντα. Οι εταιρείες εμπορίας ασχολούντο πλέον αποκλειστικά με την εμπορία και μάλιστα με το Δημόσιο να καθορίζει από ποιό διυλιστήριο θα παραλαμβάνουν τα προϊόντα και ποιές ποσότητες από το καθένα, σε ποιά τιμή, με ποιές δαπάνες θα τα διακινούν και θα τα εμπορεύονται, τι περιθώρια θα έχουν, ποιά θα είναι η τιμή χονδρικής, ποιά τα περιθώρια των πρατηριούχων και τέλος ποιά τιμή θα καταβάλλει ο καταναλωτής. 9

22 Επιπλέον το Δημόσιο το 1984 απέκτησε, με την εξαγορά της ESSO PAPPAS, την εμπορική εταιρεία ESSO PAPPAS ΑΒΕΕ την οποία μετονόμασε σε ΕΚΟ ΑΒΕΕ. Στην περίοδο από το 1960 και μετά ιδρύθηκαν αρκετές εταιρείες εμπορίας (DRACOIL, RODOIL, JETOIL, AVINOIL, ΡΕΒΟΙΛ, SILKOIL κ.α.). Κατά την περίοδο , και αφού είχε επέλθει η απελευθέρωση των τιμών, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στον κλάδο. Στην αρχή της περιόδου λειτουργούσαν 19 εταιρείες (AVINOIL, ΑΡΓΩ, BP, DRACOIL, ΕΒΡΟΪΛ, EKO, ΕΛΔΑ-Ε, ΕΛΙΝΟΪΛ, JETOIL, KMOIL, ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ, MOBIL, ΡΕΒΟΪΛ, RODOIL, SHELL, SILK OIL, SOSCO, TEXACO και TOTAL). Κατά το 2003 λειτουργούσαν 20 εταιρείες για τον εφοδιασμό της εσωτερικής αγοράς (ΑEGEAN, AVINOIL, ΑΡΓΩ, BITUMINA, BP, CYCLON, DRACOIL, ΕΚΟ-ΕΛΔΑ, KAOIL, KMOIL, MEDOIL, PETROPHOS, ΡΕΒΟΪΛ, SHELL, SILK OIL και SUNOIL). Επίσης κατά την περίοδο επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο κύκλωμα του εφοδιασμού με πετρελαιοειδή. Το 1998 η ΔΕΠ Α.Ε. μετονομάζεται σε Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και συγχωνεύεται με τις ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΕΛΔΑ, και ΕΚΟ. Η εταιρεία εμπορίας ΕΚΟ συγχωνεύεται με την ΕΛΔΑ-Εμπορική και μετονομάζεται σε ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε. Το 2001 η SHELL εξαγοράζει και συγχωνεύει την εμπορική δραστηριότητα καυσίμων της Texaco, η οποία έτσι αποσύρεται από την Ελλάδα εκτός των δρστηριοτήτων της σε Ναυτιλία και Λιπαντικά. Η ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. εισέρχεται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Τον Σεπτέμβριο 2003 οι τρείς εταιρείες διύλισης ΕΛΠΕ Α.Ε., ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. περιορίζονται σε δύο μετά τη συγχώνευση της τελευταίας με την πρώτη, στην οποία το Δημόσιο περιορίζει τη συμμετοχή του (άμεση 35,50% και έμμεση 8,21%) στο 43,71%, ενώ η Paneuropean (συμφερόντων οικογένειας Ι.Λάτση) αποκτά το 24,68% των μετοχών της ΕΛΠΕ Α.Ε. 1 ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Στις η Paneuropean αγόρασε εξωχρηματιστηριακά μετοχές της ΕΛΠΕ Α.Ε. και αύξησε τη συμμετοχή της σε 33,16%, ενώ η συμμετοχή του Δημοσίου (άμεση και έμμεση) περιορίστηκε σε 35,50%. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 10

23 2.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας σκόπιμο θα ήταν να ορίσουμε τις σχετικές αγορές, οι οποίες συνθέτουν τον υπο εξέταση κλάδο της οικονομίας. Έτσι διακρίνουμε την αγορά διύλισης, τη χονδρική εμπορία και τέλος τη λιανική πώληση πετρελαιοειδών. Οι αγορές αυτές οριοθετούνται κανονιστικά σύμφωνα με τον Νόμο και εμφανίζουν σημαντικό βαθμό διάκρισης (βλ. Σχήμα 3) Διύλιση Χονδρική εμπορία Σχήμα 3 : Σχηματική αναπαράσταση της δομής του κλάδου των πετρελαιοειδών Οι εταιρείες διύλισης και χονδρικής εμπορίας δραστηριοποιούνται σε όλες τις επιμέρους σχετικές αγορές (βλ. Παράρτημα Α, σελ. 126). Λιανική πώληση Το στάδιο της λιανικής πώλησης περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας (πρατήρια, μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης), οι οποίες δραστηριοποιούνται μόνο στις πέντε σχετικές αγορές (εγχώρια κατανάλωση) ενώ τα πετρελαιοειδή διεθνών πωλήσεων (αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα) διακινούνται απευθείας από τις εταιρείες εμπορίας προς τις αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες αντίστοιχα (λιανική αγορά) (βλ. Παράρτημα Α, σελ. 128). Όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια σε επίπεδο διύλισης δραστηριοποιούνται δύο μόνο εταιρείες, τα ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.(Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.) τα οποία ανήκουν σε όμιλο του Δημοσίου και η Motor Oil Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε, οι οποίες διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια σύγχρονες μονάδες διύλισης στις περιοχές του Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης και Κορίνθου. Σε επίπεδο χονδρικής εμπορίας δραστηριοποιούνται είκοσι περίπου εταιρείες, οι οποίες εφοδιάζουν το επόμενο στάδιο της αγοράς (επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας, μεγάλους τελικούς καταναλωτές) με πετρελαιοειδή (βενζίνες, 11

24 πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, κ.ο.κ). Οι εταιρείες αυτές είτε είναι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών πετρελαίου (SHELL, BP) είτε είναι ελληνικής ιδιοκτησίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και η κρατική ΕΚΟ. Στην αγορά της λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, και όσον αφορά στην εγχώρια κατανάλωση, δραστηριοποιούνται περίπου πρατήρια ανά την Ελλάδα η πλειοψηφία των οποίων φέρει το σήμα μιας συγκεκριμένης εταιρείας εμπορίας, ενώ μικρός αριθμός πρατηρίων (περίπου 600) δεν φέρουν σήμα συγκεκριμένης εταιρείας (ανεξάρτητα πρατήρια). Οι θυγατρικές εταιρείες των πολυεθνικών, έχουν μέγεθος τέτοιο που τους επιτρέπει να λειτουργούν μεγάλο αριθμό πρατηρίων με υπεροχή στην επιλογή των θέσεών τους, να έχουν καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες. Βεβαίως η καθιέρωση και η συντήρηση αυτών των υψηλών προτύπων έχει κόστος και οι εταιρείες αυτές είναι υποχρεωμένες, για να το καλύψουν, να διατηρούν τις τιμές των προϊόντων σε επίπεδο κάπως υψηλότερο από εκείνο των ανεξάρτητων εταιρειών. Οι εταιρείες ελληνικής ιδιοκτησίας δεν έχουν τις δυνατότητες που παρέχονται στις θυγατρικές των πολυεθνικών από τη μητρική τους αλλά δεν έχουν επίσης και την επιβάρυνση από τη συμμετοχή τους στα γενικά έξοδα της μητρικής που υφίστανται οι θυγατρικές. Τα πρατήριά τους μπορεί να μην διαθέτουν την τελειότητα εκείνων των πολυεθνικών αλλά και επιμελημένα μπορούν να είναι και η λειτουργία τους να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι ελληνικές εταιρείες είναι η σχετική ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και τα μειωμένα γενικά έξοδα που τους επιτρέπουν να παρέχουν ευνοϊκότερους όρους στους πρατηριούχους, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να πωλούν σε χαμηλότερες τιμές. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η δυνατότητα διαφοροποίησης των τιμών από εταιρεία σε εταιρεία είναι πολύ περιορισμένη διότι ο εφοδιασμός τους γίνεται από μια σχεδόν αποκλειστική πηγή (διυλιστήρια) με ενιαία τιμή και σχεδόν όμοιους όρους για όλες. Κατ ακολουθίαν, και όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, πεποίθηση των καταναλωτών είναι ότι αυτή είναι ίδια, εφόσον προέρχονται από την ίδια πηγή δηλαδή κατά κύριο λόγο 12

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

2. Ιστορικό των ερευνών

2. Ιστορικό των ερευνών ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» (OPEN DOOR) 1. Νομικό Πλαίσιο Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.

«Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. «Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. Ηµερίδα Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας ΤΕΕ/Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας «Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η Αγορά των Πετρελαιοειδών Προϊόντων στην Ελληνική Οικονομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2.1 Ο κλάδος του πετρελαίου Ο κλάδος του πετρελαίου επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και παρακολούθηση συμβάσεων και εργασιών Έρευνας /Παραγωγής υδρογονανθράκων

Έλεγχος και παρακολούθηση συμβάσεων και εργασιών Έρευνας /Παραγωγής υδρογονανθράκων Έλεγχος και παρακολούθηση συμβάσεων και εργασιών Έρευνας /Παραγωγής υδρογονανθράκων Στέφανος Ξενόπουλος, ΕΛΛΙΝΥ Petroleum Engineer, M.Sc. Χ.Μ., ΕΜΠ+M.Sc., Πρώτες παραχωρήσεις έως το 1970 Πολλές παραχωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1 Η Ελληνική αγορά εμπορίας Πετρελαιοειδών Στην αγορά λειτουργούν: 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Απολογισμός Διαχείρισης 2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση 2005 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2006 Σύνοψη 1 ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Ερευνα. & Παραγωγή. Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ

«Ερευνα. & Παραγωγή. Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: «Ερευνα & Παραγωγή Υ/Α στην Ελλάδα σήμερα» Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ ΕΚΥ Α.Ε Πρόεδρος ΕΛΛΙΝΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

πισκόπηση της Αγοράς Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα

πισκόπηση της Αγοράς Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων και Λιπαντικών πισκόπηση της Αγοράς Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα Ευριπίδης Λόης Καθηγητής Περίληψη Ανάλυση του Κλάδου Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Η παγκόσµια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας καθώς και η παγκόσµια ζήτηση ενέργειας αυξάνονται συνεχώς, ακολουθώντας τους ρυθµούς αύξησης του πληθυσµού της γης και τη σχετική βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου Ανάπτυξη Ταμιευτήρων Πετρελαίου εδομένα Ταμιευτήρα Γεωφυσική ιαγραφίες Πυρήνες Testς Παραγωγής PVT Ερμηνεία Στατικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Εισαγωγή Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), στα πλαίσια των δεσμεύσεων και της στρατηγικής των Εταιριών-Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 480/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 10 η Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 242 / III / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21η Noεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 12η Ιουλίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΙΜΗ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΑPTΙΟΣ 2007 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΙΜΗ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΑPTΙΟΣ 2007 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΙΜΗ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΑPTΙΟΣ 2007 TMHMA ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ 210-326 2070 marketanalysis@alpha.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2012 Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1/19 Εισαγωγή Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας ηγετικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ενέργεια στο Επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος Συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ» ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ» ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Συνθήκες Προσφοράς και Ζήτησης Πετρελαίου

Οι Συνθήκες Προσφοράς και Ζήτησης Πετρελαίου Οι Συνθήκες Προσφοράς και Ζήτησης Πετρελαίου Στ. Παναγιώτου (panagiotou.s@gmail.com) Επισκέπτης Καθηγητής Ναυτιλιακής Οικονοµικής & ιεθνούς Εµπορίου στο Τµήµα Ναυτιλίας, Μεταφορών & Logistics του BCA London

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015 Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη Γενική Συνέλευση Μετόχων 25 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός και αποτελέσματα 2014 Στρατηγική Ομίλου Αποτελέσματα & κύριες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Φυσικό αέριο στην Αν. Μεσόγειο: Ελλάδα Η πύλη προς την Ευρώπη Δημήτριος Ε. Μανώλης, Διευθυντής Παρακολούθησης Διεθνών Έργων, ΔΕΠΑ Α.Ε. Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2012 Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Ευρώπη(Ζήτηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Λιανική Εμπορία στον τομέα των Πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Απολογισμός Διαχείρισης 2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Διαχείριση 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Κύκλος εργασιών εκατ. EBITDA εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) Συνέντευξη ΕΣΗΕΑ 6 Μαρτίου 2014 www.elliny.gr Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντής ΔΕΠ,ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε Πρόεδρος ΕΛΛΙΝΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Απολογισμός Διαχείρισης 2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 1 Αποτελέσματα 2008 Κύρια σημεία Δύσκολο επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ABBAS ALI AL-NAQI SECRETARY GENERAL, ORGANIZATION OF ARAB PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES, STATE OF KUWAIT TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 www.geostrategy.gr Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Οι επιπτώσεις των πρόσφατων εξεγέρσεων Οι πρόσφατες εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 18-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1533 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 14

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε.

Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. 1η Ενότητα: «Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη» Βιοντίζελ: Ανάπτυξη, αποκέντρωση, αειφορία Σωτήρης Φώλιας Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.ΒΙ.Β.Ε. Σύντομο Ιστορικό Οδηγία 2003/30/ΕΚ οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία.

Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση ων προϊόντων και υπο-προϊόντων προϊόντων Ορισμοί Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Εάν τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Ετήσιος Απολογισμός 2005 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Από άποψη οικονομικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 502*/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 14 η Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1 Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιανουαρίου 31 εκεμβρίου 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιανουαρίου 31 εκεμβρίου 2013 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιανουαρίου 31 εκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα