ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕ Ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Τηλ.: Fax:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Κεφάλαιο - Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργειας Κεφάλαιο - Συλλογή δεδομένων Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργείο Γεωργίας Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικά Πετρέλαια Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Κεφάλαιο - Το Μέλλον της Συλλογής Δεδομένων Ενεργειακή Κατανάλωση ανά Χρήση Ενέργειας Δεδομένα Αποδοτικότητας Τεχνολογιών Η Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας Κεφάλαιο - Περιγραφή Λογισμικού Γενική Περιγραφή Λειτουργίες του Συστήματος Ποιοτικές πληροφορίες: Ποσοτική πληροφορία: Γεωγραφική απεικόνιση: Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς (ΕΣΑ): Επίπεδα πρόσβασης χρηστών Πρώτο Επίπεδο Δεύτερο Επίπεδο Τρίτο Επίπεδο Τέταρτο Επίπεδο Πέμπτο Επίπεδο Αρχιτεκτονική του Συστήματος Μονάδα Διαχείρισης του Workspace Μονάδα Διαχείρισης του Ενεργειακού Συστήματος Αναφοράς Ενότητες εισαγωγής δεδομένων Ενότητες υποβολής ερωτήσεων, αναζήτησης και δημιουργίας στοιχείων εξόδου (reporting) Η Ροή της Πληροφορίας Εν δυνάμει επεκτάσεις του Συστήματος Κεφάλαιο - Διοίκηση του Έργου Ομάδες Εργασίας Φάσεις και Ενέργειες

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Ομάδες Δεδομένων για το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργειας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια

4 1 Κεφάλαιο - Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργειας Ο κύριος στόχος του παρόντος έργου, το οποίο υλοποιήθηκε από το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του Μέτρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας, ήταν η ανάπτυξη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια (Ε.Π.Σ.Ε.) και γενικότερα η ανάπτυξη υποδομής για την δημιουργία : 1. Ενός μηχανισμού συλλογής δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση του Ενεργειακού Τομέα. 2. Ενός υπολογιστικού εργαλείου για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε θέματα Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού. 3. Yπηρεσίας Παροχής Πληροφοριακών Ενεργειακών Υπηρεσιών στο κοινό. Οι κύριες ενότητες του Ε.Π.Σ.Ε. περιλαμβάνουν : 1. Μία βάση δεδομένων με ποσοτικές πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγή, μετατροπή και κατανάλωση ενέργειας (δηλαδή, πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς παραγωγής, την κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, κλπ.) 2. Ένα απλοποιημένο εργαλείο ενεργειακής ανάλυσης, το οποίο μπορεί να προσομοιώνει το ενεργειακό σύστημα σαν την ροή των ενεργειακών προϊόντων μέσα από τις ενεργειακές διεργασίες. Το υποσύστημα αυτό χρησιμοποιεί την πληροφορία που έχει αποθηκευθεί στην στατιστική βάση δεδομένων, στη μορφή, χρονικών σειρών. Έχει την δυνατότητα να παράγει ποσοτικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν κατά την εκπόνηση μελετών ανάλυσης του ενεργειακού συστήματος. 3. Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) που διαχειρίζεται όλες τις χωρικές πληροφορίες που σχετίζονται με το ενεργειακό σύστημα προσφέροντας παράλληλα και ένα γεωγραφικό interface στα στατιστικά στοιχεία. 4. Μία βάση δεδομένων με περιγραφικές πληροφορίες που αφορούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια (π.χ. νομοθεσία, πρότυπα, επενδυτικά έργα, 4

5 κλπ.). Οι λειτουργίες του Ε.Π.Σ.Ε. περιλαμβάνουν: Reports για τις ποσοτικές πληροφορίες. Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για ποσοτικές πληροφορίες. Γραφικές απεικονίσεις του ενεργειακού συστήματος με δυνατότητα να παρακολουθούνται οι ενεργειακές ροές. Γραφικό user interface για γίνεται διαχείρίση του ενεργειακού συστήματος με γεωγραφική προοπτική. Reports για δραστηριότητες σχετικές με την ενέργεια. Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για δραστηριότητες σχετικές με την ενέργεια. Επειδή ένας από τους βασικούς στόχους του παρόντος συστήματος είναι η ενημέρωση του κοινού για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα, υπάρχει ειδική έκδοση του συστήματος, η οποία ανταποκρίνεται στο σκοπό αυτό και παρουσιάζει μόνο τα δημοσιεύσιμα στοιχεία που υπάρχουν στο σύστημα. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει συγκεντρωτικά ενεργειακά στατιστικά στοιχεία, ενεργειακούς χάρτες και περιγραφικές πληροφορίες. Πλήρης πρόσβαση στις αναλυτικές στατιστικές πληροφορίες δίνεται σε Αναλυτές Ενεργειακής Πολιτικής. Οι τύποι δεδομένων που απαιτούνται για τις ποσοτικές πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημα παρουσιάζονται με λεπτομέρειες στο Παράρτημα 1. Στα πλαίσια του παρόντος έργου, δημιουργήθηκε Εθνική Επιτροπή για Ενεργειακή Στατιστική τις εξής αρμοδιότητες : Επιθεώρηση της διαδικασίας συλλογής για τα ιστορικά στοιχεία που είναι ο πυρήνας της ενεργειακής βάσης δεδομένων του συστήματος Αξιολόγηση των στοιχείων που εισάγονται στο σύστημα και προσδιορισμός μεθόδων ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων αυτών συμπεριλαμβανομένης και της διασταύρωσης στοιχείων από διαφορετικές πηγές. Καθορισμός σταθερής διαδικασίας για την μελλοντική συλλογή στοιχείων, με στόχο την επίτευξη συνεχούς και αξιόπιστης ροής στοιχείων στο ενεργειακό πληροφοριακό σύστημα. 5

6 Τελικά η Επιτροπή εντοπίζει όλα τα πιθανά προβλήματα ή ανεπάρκειες στη διαδικασία συλλογής και αξιοποίησης των ενεργειακών δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα θα προτείνει πιθανές διαδικασίες επίλυσης και μελλοντικά έργα συλλογής δεδομένων. Τα μέλη της Επιτροπής καλύπτουν τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, οι οποίες σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα της χώρας, και ήδη εμπλέκονται στη διαδικασία της συλλογής δεδομένων. Σύμφωνα με τους στόχους της Επιτροπής, που παρουσιάστηκαν παραπάνω, η Επιτροπή διαχειρίζεται την συλλογή δεδομένων από πρωτογενείς πηγές, τα επεξεργάζεται και εξασφαλίζει την εγκυρότητά τους, και τέλος, δημοσιοποιεί τα δεδομένα ή τα προωθεί σε διεθνείς οργανισμούς. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: Υπουργείο Ανάπτυξης Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργείο Γεωργίας Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικά Πετρέλαια Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΚΑΠΕ Μία λεπτομερής περιγραφή των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν από κάθε έναν από τους προαναφερθέντες οργανισμούς, παρατίθεται στο Κεφάλαιο 2. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύστημα διατηρεί αναλυτικά ποσοτικά δεδομένα σε ετήσια βάση για τα τελευταία δέκα χρόνια. Η περίοδος αυτή θεωρείται επαρκής έτσι ώστε να δημιουργηθεί πλήρης εικόνα της κατάστασης και των τάσεων στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Εντούτοις, όσον αφορά στους Αναλυτές Ενεργειακής Πολιτικής, είναι αναγκαίο να υπάρχουν ενδείξεις των εποχιακών 6

7 διακυμάνσεων της κατανάλωσης ενέργειας στους διάφορους τομείς. Με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε ένα μηνιαίας βάσης Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτό είναι ανεξάρτητα από τα συνολικά Ενεργειακά Συστήματα Αναφοράς, και περιέχει πληροφορίες σε μηνιαία βάση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την μετατροπή και την κατανάλωση για δύο χρόνια. Η περίοδος των δύο χρόνων θεωρείται επαρκής για την διαμόρφωση των εποχιακών διακυμάνσεων των μοντέλων κατανάλωσης ενέργειας. Τέλος για το υποσύστημα ενημέρωσης του κοινού δημιουργήθηκε Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς σε επίπεδο ισοζυγίου για μια περίοδο σαράντα χρόνων. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι τα διάφορα υποσυστήματα στην ουσία δημιουργούνται μέσω του μηχανισμού εκχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης δεδομένου ότι το τελικό σύστημα έχει αναπτυχθεί ενιαία. 7

8 2 Κεφάλαιο - Συλλογή δεδομένων 2.1 Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Ενέργειας Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι σήμερα η κύρια αρχή για την συλλογή και επεξεργασία ενεργειακών δεδομένων. Η Γεν. Γραμματεία έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα αναγκαία δεδομένα που καταγράφονται από τους ενεργειακούς φορείς που εμπλέκονται στον Ενεργειακό Τομέα (Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Ινστιτούτα). Υπάρχουν δύο κύριες Διευθύνσεις αρμόδιες για τη συλλογή των δεδομένων, η Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και η Διεύθυνση της Πετρελαϊκής Πολιτικής. Η πρώτη συλλέγει όλα τα δεδομένα του ενεργειακού τομέα και διαμορφώνει και δημοσιοποιεί τα ετήσια Ενεργειακά Ισοζύγια, σε συμφωνία με τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την EUROSTAT, τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) και τα Ηνωμένα Έθνη. Για τη διαμόρφωση των Εθνικών Ισοζυγίων Ενέργειας, απαιτούνται δύο συμπληρωματικές δραστηριότητες : Συλλογή συγκεντρωμένης πληροφορίας όπως καταγράφεται από τους φορείς που εμπλέκονται στον Ενεργειακό Τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΚΑΠΕ, κ.ά.). Επεξεργασία μεμονωμένων ενεργειακών πληροφοριών που προέρχονται από πρωτογενείς πηγές. Η δεύτερη δραστηριότητα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες δεδομένων : 1. Παραγωγή στερεών ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης) από μεμονωμένα ορυχεία σε ετήσια βάση χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους μεμονωμένους λιγνιτοπαραγωγούς. 2. Ετήσια κατανάλωση στερεών ορυκτών καυσίμων από τη βιομηχανία. 3. Ετήσια και μηνιαία δεδομένα για Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου από τα Διυλιστήρια. 8

9 4. Ετήσια και μηνιαία δεδομένα για Εισαγωγές και Εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων για κάθε εταιρία και κάθε Διυλιστήριο. 5. Ετήσια παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων από κάθε Διυλιστήριο. 6. Πωλήσεις πετρελαϊκών προϊόντων από κάθε μία από τις εταιρίες Εμπορίας Πετρελαίου στη χώρα ανά γεωγραφική περιοχή και οικονομική δραστηριότητα. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε ετήσια και μηνιαία βάση στη Γεν. Γραμματεία Ενέργειας από τις εταιρίες Εμπορίας Πετρελαίου που λειτουργούν στη χώρα. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με την αξιοπιστία των δεδομένων που αφορούν στις πωλήσεις ανά οικονομική δραστηριότητα, καθώς τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια φαίνεται ότι δεν είναι ακριβή. 7. Πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση πετρελαϊκών προϊόντων που καταγράφουν τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις των τιμών όλων των πετρελαϊκών προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Περιλαμβάνει ακόμη και τιμές για τις εισαγωγές αργού πετρελαίου. 8. Αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων των εταιριών εμπορίας πετρελαίου. Η συγκεντρωθείσα πληροφορία, στην μορφή των εθνικών Ενεργειακών Ισοζυγίων, δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και είναι εύκολα προσπελάσιμη. Μεμονωμένα αρχεία με πληροφορία σχετικά με την παραγωγή και κατανάλωση στερεών καυσίμων και πετρελαϊκών προϊόντων από μεμονωμένους παραγωγούς ή καταναλωτές δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό. Τα δεδομένα που αφορούν στο Πετρέλαιο και τα Πετρελαϊκά προϊόντα συλλέγονται αρχικά από τη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής και στη συνέχεια προωθούνται στη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής. Απαιτούμενα δεδομένα: Τα δεδομένα που απαιτούνται από τη Γεν. Γραμματεία Ενέργειας σε ετήσια βάση για το παρόν σύστημα διακρίνονται σε Δεδομένα Παραγωγής, Δεδομένα Κατανάλωσης και Στοιχεία τιμολόγησης. Δεδομένα Παραγωγής: 9

10 1. ετήσια παραγωγή στερεών ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης) από μεμονωμένα ορυχεία κατ έτος 2. ετήσια δεδομένα για τις εισαγωγές στερεών καυσίμων 3. ετήσια δεδομένα για εισαγωγές αργού πετρελαίου από κάθε ένα Διυλιστήριο 4. ετήσια δεδομένα για εισαγωγές και εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων για κάθε μία εταιρία εμπορίας πετρελαίου και κάθε διυλιστήριο 5. ετήσια παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων από κάθε διυλιστήριο 6. ετήσια δυναμικότητα παραγωγής κάθε διυλιστηρίου ανά φάση επεξεργασίας (π.χ. απόσταξη σε συνθήκες κενού, κλπ.) 7. ετήσιες τιμές των αποθεμάτων των πετρελαϊκών προϊόντων Δεδομένα κατανάλωσης: 1. ετήσια κατανάλωση στερεών καυσίμων στη βιομηχανία 2. ετήσιες πωλήσεις πετρελαϊκών προϊόντων από κάθε μία από τις εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών στη χώρα ανά γεωγραφική περιοχή και ανά οικονομική δραστηριότητα. Μηνιαία δεδομένα για τις πωλήσεις πετρελαϊκών για ένα έτος ώστε να υπολογισθεί η ετήσια διακύμανση της κατανάλωσης πετρελαϊκών προϊόντων. Στοιχεία τιμολόγησης: 1. ετήσιες μέσες τιμές στερεών καυσίμων 2. ετήσιες μέσες τιμές του εισαγομένου αργού πετρελαίου 3. ετήσιες μέσες τιμές της αγοράς των πετρελαϊκών προϊόντων που καταναλώνονται στη χώρα. 2.2 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας διατηρεί το «Αρχείο Βιομηχανίας», το οποίο καταγράφει, μεταξύ άλλων, την κατανάλωση ενέργειας στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν την Γ κατηγορία λογιστικών βιβλίων (μεγάλες βιομηχανίες). Προς το παρόν υπάρχουν 2,500 εγγραφές για δύο χρόνια. 10

11 Απαιτούμενα Δεδομένα: Τα δεδομένα που απαιτούνται είναι αυτά που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας για κάθε μία από τις βιομηχανίες. Δεδομένα κατανάλωσης: Κατανάλωση ενέργειας ανά είδος ενέργειας για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE. 2.3 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, που λειτούργησε έως σήμερα ως ο μοναδικός παραγωγός και διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας, έχει στην κατοχή της δεδομένα για την παραγωγή ηλεκτρισμού σε ετήσια και μηνιαία βάση, καθώς επίσης και πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά είδος δικτυακής σύνδεσης (συνδεδεμένοι καταναλωτές σε δίκτυα χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης) και ανά είδος τιμολογίου (οικιακό, εμπορικό βιομηχανικό και άλλα τιμολόγια). Τα δεδομένα αυτά αποτελούνται από δύο διαφορετικές ομάδες δεδομένων: Δεδομένα Παραγωγής: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας, αξιοποιώντας την πληροφορία που καταγράφεται στα μηνιαία και ετήσια δελτία λειτουργίας, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανάλωση καυσίμων για κάθε σταθμό που βρίσκεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή στα νησιά. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ακόμη πληροφορίες για τους παράγοντες διαθεσιμότητας και δυναμικότητας, για τις προγραμματισμένες περιόδους συντήρησης, για τις έκτακτες περιόδους μη διαθεσιμότητας ανά μονάδα παραγωγής κάθε σταθμού. Η ΔΕΗ κρατά ακόμη στοιχεία κόστους για κάθε παραγωγική μονάδα, δηλαδή αρχικό κόστος εγκατάστασης, ειδικά σταθερά και μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης. Τέλος, υπάρχουν και τα δεδομένα σχετικά με την ειδική τεχνολογία κάθε μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένα Κατανάλωσης: 11

12 Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας και προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων της ΔΕΗ. Αυτές οι βάσεις έχουν πληροφορίες για κάθε πελάτη της ΔΕΗ. Υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα να δίνει η ΔΕΗ στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας ανά οικονομική δραστηριότητα και ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας. Δεδομένα για τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης: Η ΔΕΗ, ως ιδιοκτήτης του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, φυλάσσει όλα τα αναγκαία δεδομένα για το σύστημα. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα, τόσο για την παραγωγή, όσο και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, δημοσιεύονται από την εταιρία σε ενιαία έκθεση μία φορά το χρόνο. Μεμονωμένα δεδομένα που περιλαμβάνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε μία μονάδα παραγωγής ενέργειας ξεχωριστά, την παραγόμενη ενέργεια ανά μήνα και έτος, τα καταναλισκόμενα καύσιμα και το κόστος παραγωγής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας χαρακτηρίζει την μεμονωμένη πληροφορία που αφορά της τελική κατανάλωση ενέργειας από τους μεμονωμένους πελάτες της εταιρίας. Θα πρέπει να επισημανθεί πως κάτω από το πρίσμα της προβλεπόμενης απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, οι μέθοδοι για συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων της παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα τροποποιηθούν ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις εξής παραμέτρους: Ενέργεια θα παράγεται από έναν αριθμό μεμονωμένων εταιριών ηλεκτρισμού (οι εταιρίες αυτές μαζί με τη ΔΕΗ θα αποτελέσουν τις μελλοντικές πηγές δεδομένων) που θα παρακολουθούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών παραγωγής ενέργειας θα απαιτήσει τον προσδιορισμό κοινά αποδεκτών κανόνων για την προσβασιμότητα και εμπιστευτικότητα των ενεργειακών πληροφοριών σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Απαιτούμενα δεδομένα: 12

13 Τα δεδομένα που απαιτούνται από τη ΔΕΗ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Δεδομένα Παραγωγής Δεδομένα Δικτύου Μεταφοράς Δεδομένα κατανάλωσης Δεδομένα παραγωγής: 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά για κάθε μία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής: Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, εγκατεστημένη ισχύς, απόλυτη ισχύς 2. Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για δεκαετή περίοδο 3. Ετήσια κατανάλωση καυσίμων για κάθε μεμονωμένο σταθμό ανά είδος καυσίμου 4. Ετήσιες τιμές του παράγοντα διαθεσιμότητας, παράγοντα ισχύος, προγραμματισμένες περιόδους συντήρησης, μη προγραμματισμένες περίοδοι ελλείψεων, ανά μονάδα παραγωγής σταθμού. 5. Αρχικά κόστη εγκατάστασης και ετήσιες τιμές για συγκεκριμένα σταθερά και μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης για κάθε σταθμό. Δεδομένα Δικτύου Μεταφοράς: Το δίκτυο μεταφοράς αποτελείται από γραμμές υψηλής και μέσης τάσης. Απαιτούνται δε για αυτά τα εξής δεδομένα: 1. χαρακτηριστικά των γραμμών μεταφοράς: μήκος, διάμετρος, χωρητικότητα (MVA) κλπ. 2. χαρακτηριστικά των κόμβων μετασχηματισμού του συστήματος: μετασχηματιστές από υψηλή σε μέση τάση και από μέση σε υψηλή τάση. Δεδομένα κατανάλωσης: 1. ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και ανά γεωγραφική περιοχή (σε επίπεδο νομών), για χρονική περίοδο δέκα χρόνων. Για να αποκτηθεί η μηνιαία διακύμανση του μοντέλου της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας δόθηκαν μηνιαία δεδομένα (1995 μέχρι1999). 2. ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον οικιακό τομέα για μία περίοδο δέκα ετών και μηνιαία δεδομένα, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 13

14 14

15 2.4 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας παρακολουθεί την εθνική οικονομική δραστηριότητα μέσα από τη διενέργεια στατιστικών ερευνών. Τα ενεργειακά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από την ΕΣΥΕ, αποτελούν στοιχεία σχετικά με την τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στα πλαίσια κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Τα πληροφοριακά στοιχεία συλλέγονται μέσα από την συμπλήρωση τομεακών ερωτηματολογίων στα πλαίσια ερευνών που χρησιμοποιούν είτε απογραφικές είτε δειγματοληπτικές τεχνικές. Το πρόγραμμα ερευνών της ΕΣΥΕ και οι ομάδες δεδομένων που προκύπτουν από αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1. Εισαγωγές και Εξαγωγές των ενεργειακών προϊόντων σε μηνιαία βάση, όπου η πληροφορία αυτή οργανώνεται ανά κατηγορία προϊόντος και ανά χώρα. 2. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στη βιομηχανία (NACE 15 37), των οποίων η συλλογή διενεργείται σε ετήσια βάση από το Η έρευνα αυτή ακολουθεί την απογραφική μέθοδο οικονομικών μονάδων με περισσότερους από δέκα εργαζόμενους (σύνολο 6300 εγκαταστάσεων) και την δειγματοληπτική μέθοδο για τις υπόλοιπες μικρότερες επιχειρήσεις (σύνολο 4,400 εγκαταστάσεων). Όμως, οι έρευνες που είχαν διενεργηθεί μέχρι το 1996, κατέγραφαν την τιμή των ενεργειακών προϊόντων που είχαν καταναλωθεί στη βιομηχανία. Τα ερωτηματολόγια αυτά τροποποιήθηκαν το 1997 με αποτέλεσμα οι καταναλισκόμενες ποσότητες των ενεργειακών προϊόντων να καταγράφονται πλέον. Τα πρώτα αποτελέσματα ερευνών που διενεργήθηκαν χρησιμοποιώντας το νέο αυτό ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμα τον Οκτώβριο του 2000 και αφορούσαν δεδομένα του Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων σε μεταλλευτικές δραστηριότητες (NACE 10 14), των οποίων η συλλογή διενεργείται σε ετήσια βάση από το 1958, και αφορά ένα σύνολο 700 εγκαταστάσεων. Η έρευνα αυτή ακολουθεί την απογραφική μέθοδο οικονομικών μονάδων με περισσότερους από δέκα εργαζόμενους και την δειγματοληπτική μέθοδο για τις υπόλοιπες μικρότερες επιχειρήσεις. Η έρευνα συλλέγει τις 15

16 χρησιμοποιηθείσες ποσότητες των διαφόρων ειδών ενέργειας ανά εγκατάσταση. 4. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων σε κατασκευαστικές δραστηριότητες (NACE 45). Η νέα αυτή έρευνα (πρώτο έτος το 1997), η οποία θα διενεργείται σε ετήσια βάση, ακολουθεί την απογραφική μέθοδο των οικονομικών μονάδων με κύκλο εργασιών περισσότερο από 250,000 ευρώ και χρησιμοποιεί την δειγματοληπτική μέθοδο για τις υπόλοιπες μικρότερες επιχειρήσεις (45, ,000 ευρώ). Ο συνολικός αριθμός των εγκαταστάσεων / επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν είναι 500 και η έρευνα καταγράφει τις ποσότητες αλλά και την αξία των ενεργειακών προϊόντων που καταναλώθηκαν. 5. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στην ύδρευση (NACE 41), διενεργείται σε ετήσια βάση από το Η έρευνα καταγράφει τις ποσότητες και την αξία των ενεργειακών προϊόντων που καταναλώθηκαν σε σύνολο 70 περίπου εγκαταστάσεων. 6. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στο εμπόριο (NACE 50, 51, 52), διενεργείται σε ετήσια βάση από το Η έρευνα χρησιμοποιεί ένα δείγμα 10,000 περίπου επιχειρήσεων και καταγράφει την αξία των ενεργειακών προϊόντων που καταναλώθηκαν. Η έρευνα που αφορά τα στοιχεία του 1998 εκδόθηκε πρόσφατα από την ΕΣΥΕ. Η έρευνα καλύπτει το σύνολο του τριτογενή τομέα (NACE 50 93), όπου η ενεργειακή κατανάλωση ανά είδος και ανά χρήση ενέργειας καταγράφεται για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (έρευνα με 4,200 επιχειρήσεις στο δείγμα). 7. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στον πρωτογενή τομέα, διενεργείται από το Η έρευνα συγκεντρώνει στοιχεία από όλους τους δήμους της χώρας. Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν στους αριθμούς και τα ήδη μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και για την παραγωγή ξύλου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογισθούν εκτιμήσεις της κατανάλωσης ενέργειας του Τομέα. 8. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στον οικιακό τομέα. Μόνο δύο έρευνες έχουν διενεργηθεί μέχρι τώρα, μία το 1988 και μία το 1997, χρησιμοποιώντας δείγμα 6,500 νοικοκυριών. Η έρευνα συνέλεξε λεπτομερή 16

17 δεδομένα για την ενεργειακή κατανάλωση ανά είδος και ανά χρήση ενέργειας στο νοικοκυριό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει εκτιμήσεις για την κατανάλωση στο σύνολο του οικιακού τομέα στη χώρα. Μια δεύτερη έρευνα για τις Δαπάνες των Νοικοκυριών, που διενεργείται κάθε πέντε χρόνια (η τελευταία το ) χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό νοικοκυριών. Η έρευνα περιλαμβάνει λεπτομέρειες που αφορούν τον αριθμό και το είδος των συσκευών, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα του νοικοκυριού, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του σπιτιού. 9. Μεταφορές: Μία έρευνα έχει διενεργηθεί από το 1996 για τις εταιρείες οδικών μεταφορών, χρησιμοποιώντας δείγμα 350 εταιριών. Η έρευνα συλλέγει δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης καθώς επίσης και δεδομένα σχετικά με τα χιλιόμετρα που κάλυψε το όχημα. Από το 1997, η έρευνα έγινε για τα ταξί χρησιμοποιώντας δείγμα 2,500 οχημάτων. Η έρευνα καταγράφει την κατανάλωση καυσίμων από τα οχήματα του δείγματος καθώς επίσης και τον αριθμό των χιλιομέτρων με και χωρίς επιβάτες. Απαιτούμενα δεδομένα: Τα δεδομένα που απαιτούνται από την ΕΣΥΕ, σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας στους διάφορους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό γίνεται για δύο λόγους: Πρώτον, τα δεδομένα που προέρχονται από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου σχετικά με τις πωλήσεις πετρελαιοειδών ανά οικονομική δραστηριότητα δεν είναι αξιόπιστα. Επομένως, εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ χρησιμοποιούνται για να επαναπροσδιορίσουν την κατανάλωση των πετρελαιοειδών στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης ανά χρήση ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση εκατοστιαίων ποσοστών, τα οποία προέρχονται από έρευνες της ΕΣΥΕ. Με τον τρόπο αυτό τα καταναλισκόμενα ενεργειακά αγαθά ανά κλάδο μπορεί να κατανεμηθούν στις διάφορες χρήσεις ενέργειας. Μία σύντομη ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων για κάθε κλάδο ακολουθεί: 17

18 1. Οικιακός τομέας: τα δεδομένα των δύο ερευνών (1988, 1997) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουμε τα εκατοστιαία ποσοστά για τις ενεργειακές χρήσεις στον οικιακό τομέα. Τα δεδομένα αυτά μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθούν τα δεδομένα από τις πωλήσεις των πετρελαιοειδών από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου. 2. Τριτογενής τομέας: τα αποτελέσματα της πρόσφατα εκδοθείσας έρευνας (στοιχεία 1998) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τα εκατοστιαία ποσοστά για τις ενεργειακές χρήσεις στον τριτογενή τομέα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και για να ελεγχθούν οι πωλήσεις πετρελαιοειδών στον τριτογενή τομέα. Οι έρευνες για τον τομέα της ύδρευσης έγιναν το 1992 και για το εμπόριο το Δεν καλύπτουν την απαιτούμενη περίοδο των δέκα ετών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για την αξιολόγηση των δεδομένων των πωλήσεων των προϊόντων του πετρελαίου στους τομείς αυτούς. 3. Βιομηχανία: Οι έρευνες στη βιομηχανία ξεκίνησαν το Ωστόσο, τα σχετικά ενεργειακά δεδομένα περιλαμβάνουν μόνο δαπάνες για την ενέργεια ανά μορφή /είδος ενέργειας. Είναι δύσκολο να εξαχθούν λεπτομερή συμπεράσματα για τις ποσότητες των ενεργειακών ειδών που καταναλώθηκαν. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται για τις έρευνες αυτές άλλαξαν το 1997, έτσι ώστε και οι ποσότητες των ενεργειακών προϊόντων να καταγράφονται. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έγιναν διαθέσιμα τον Οκτώβριο του Μεταλλευτικές δραστηριότητες: δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας υπάρχουν από το Κατασκευές: η πρώτη έρευνα για τον τομέα αυτό πραγματοποιήθηκε το 1997 και μπορεί να προσφέρει κάποιες ενδείξεις για την ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα. 6. Πρωτογενής τομέας: Μόνο εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να γίνει με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία (από το 1960). 7. Μεταφορές: τα υπάρχοντα δεδομένα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το 1996, μπορούν μόνο να παρέχουν κάποιες ενδείξεις για την ενεργειακή κατανάλωση στη χώρα τους. 2.5 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 18

19 Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου έχει στην κατοχή της στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές Φυσικού Αερίου, τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκαν από μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το εθνικό σύστημα διανομής Φυσικού Αερίου. Οι υπό ίδρυση ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης αερίου θα έχουν στη κατοχή τους στοιχεία που αφορούν στο δίκτυο φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης καθώς και στις πωλήσεις φυσικού αερίου σε χρήστες του τριτογενούς τομέα. 2.6 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Οι μεταφορές είναι ένας από τους κλάδους με την υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση γενικά. Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον κλάδο αυτό είναι: Ο στόλος των υπαρχόντων οχημάτων ανά κατηγορία (π.χ. ιδιωτικής χρήσης, φορτηγά, λεωφορεία, κλπ.) και ανά τεχνολογία (π.χ. φορτηγά που χρησιμοποιούν ντίζελ, νέα αποδοτικά αυτοκίνητα με βενζίνη, ηλεκτρικά λεωφορεία, κλπ.) Επιβατοχιλιόμετρα και τονοχιλιόμετρα που καλύπτουν ετησίως οι οδικές μεταφορές Δεδομένα που αφορούν στις σιδηροδρομικές μεταφορές (επιβάτες και εμπορεύματα) Δεδομένα που αφορούν στις θαλάσσιες (επιβάτες και εμπορεύματα) 2.7 Υπουργείο Γεωργίας Το Υπουργείο Γεωργίας διατηρεί αρχεία με δεδομένα που αφορούν τον υπάρχοντα εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, τις υπάρχουσες κτηνοτροφικές μονάδες, τις υπάρχουσες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης ανά χρήση, αλλά μόνο κατόπιν μελέτης. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να σχετίζονται απ ευθείας με την ενεργειακή κατανάλωση στον κλάδο. 19

20 2.8 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στην Ελλάδα. Επομένως, έχει στην κατοχή του όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων ρύπων από όλες τις δυνατές πηγές. Απαιτούμενα δεδομένα: Πληροφορίες για τους συντελεστές εκπομπών (emission coefficients) από τις δραστηριότητες του κλάδου μετασχηματισμού ενέργειας Πληροφορίες για εκπομπές που προέρχονται από την ενεργειακή κατανάλωση, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 2.9 Ελληνικά Πετρέλαια Τα Ελληνικά Πετρέλαια παρακολουθούν και ελέγχουν τις λειτουργικές πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές, καθώς επίσης και τις ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα του πετρελαίου. Τα δεδομένα που καταγράφουν περιλαμβάνουν: Γνωστά αποθέματα πετρελαίου και ιδιότητες γεωτρήσεων Πληροφορίες για σεισμολογικά δίκτυα Συμβόλαια για την εξερεύνηση πετρελαίου. Απαιτούμενα δεδομένα: Ιδιότητες για τις λειτουργικές πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου Δεδομένα σχετικά με τα γνωστά κοιτάσματα πετρελαίου Στοιχεία σχετικά με τα συμβόλαια εξερεύνησης που έχουν παραχωρηθεί σε διάφορες εταιρείες Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών διαθέτει στοιχεία για τους εθνικούς ενεργειακούς πόρους που περιλαμβάνουν: 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Ο όρος Μάνατζμεντ χρησιμοποιείται για να εκφράσει τρεις κυρίως έννοιες: Πρώτον, με τη λέξη Μάνατζμεντ εννοείται μια σειρά ενεργειών με τις οποίες επιδιώκεται η οργάνωση και η κατεύθυνση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑ Υποβολή Παραδοτέου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα

Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα 0. Εισαγωγή Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα Το θέμα που προτείνεται για μελέτη εδώ, είναι τεράστιο και δε μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε μια και μόνη εργασία. Αποτελεί δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ 1 Εισαγωγή θέματα 1. Εξέλιξη της Ελληνικής βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων

Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Ph.D. Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Κουμανούδης Νικόλαος, Τεχνικός Διευθυντής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Ai4B σελ. 2 από 21

Εγχειρίδιο χρήσης Ai4B σελ. 2 από 21 Εγχειρίδιο χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης Ai4B σελ. 2 από 21 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 3 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ... 4 3. Εισαγωγή... 5 4. Περιγραφή διεπαφής κεντρικής οθόνης... 5 4.1 Register-Login...

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286-22/12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης. Μηνιαία έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Τεύχος 63 Η AHI CARRIER θα συμμετέχει στην έκθεση «Οικονομική Θέρμανση» & σας προσκαλεί στο περίπτερό της. Συστήματα Θέρμανσης Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δίκτυο ανταλλαγής Πιστωτικών Δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Το πρώτο δίκτυο ανταλλαγής Πιστωτικών Δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα Το πρώτο δίκτυο ανταλλαγής Πιστωτικών Δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα Τι γνωρίζουμε Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων σημειώνονται τα ακόλουθα ερωτήματα: Θα πληρωθω εγκαιρα από τους πελάτες μου;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα