ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕ Ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Τηλ.: Fax:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Κεφάλαιο - Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργειας Κεφάλαιο - Συλλογή δεδομένων Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργείο Γεωργίας Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικά Πετρέλαια Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Κεφάλαιο - Το Μέλλον της Συλλογής Δεδομένων Ενεργειακή Κατανάλωση ανά Χρήση Ενέργειας Δεδομένα Αποδοτικότητας Τεχνολογιών Η Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας Κεφάλαιο - Περιγραφή Λογισμικού Γενική Περιγραφή Λειτουργίες του Συστήματος Ποιοτικές πληροφορίες: Ποσοτική πληροφορία: Γεωγραφική απεικόνιση: Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς (ΕΣΑ): Επίπεδα πρόσβασης χρηστών Πρώτο Επίπεδο Δεύτερο Επίπεδο Τρίτο Επίπεδο Τέταρτο Επίπεδο Πέμπτο Επίπεδο Αρχιτεκτονική του Συστήματος Μονάδα Διαχείρισης του Workspace Μονάδα Διαχείρισης του Ενεργειακού Συστήματος Αναφοράς Ενότητες εισαγωγής δεδομένων Ενότητες υποβολής ερωτήσεων, αναζήτησης και δημιουργίας στοιχείων εξόδου (reporting) Η Ροή της Πληροφορίας Εν δυνάμει επεκτάσεις του Συστήματος Κεφάλαιο - Διοίκηση του Έργου Ομάδες Εργασίας Φάσεις και Ενέργειες

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Ομάδες Δεδομένων για το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργειας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια

4 1 Κεφάλαιο - Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργειας Ο κύριος στόχος του παρόντος έργου, το οποίο υλοποιήθηκε από το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του Μέτρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας, ήταν η ανάπτυξη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια (Ε.Π.Σ.Ε.) και γενικότερα η ανάπτυξη υποδομής για την δημιουργία : 1. Ενός μηχανισμού συλλογής δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση του Ενεργειακού Τομέα. 2. Ενός υπολογιστικού εργαλείου για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε θέματα Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού. 3. Yπηρεσίας Παροχής Πληροφοριακών Ενεργειακών Υπηρεσιών στο κοινό. Οι κύριες ενότητες του Ε.Π.Σ.Ε. περιλαμβάνουν : 1. Μία βάση δεδομένων με ποσοτικές πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγή, μετατροπή και κατανάλωση ενέργειας (δηλαδή, πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς παραγωγής, την κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, κλπ.) 2. Ένα απλοποιημένο εργαλείο ενεργειακής ανάλυσης, το οποίο μπορεί να προσομοιώνει το ενεργειακό σύστημα σαν την ροή των ενεργειακών προϊόντων μέσα από τις ενεργειακές διεργασίες. Το υποσύστημα αυτό χρησιμοποιεί την πληροφορία που έχει αποθηκευθεί στην στατιστική βάση δεδομένων, στη μορφή, χρονικών σειρών. Έχει την δυνατότητα να παράγει ποσοτικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν κατά την εκπόνηση μελετών ανάλυσης του ενεργειακού συστήματος. 3. Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) που διαχειρίζεται όλες τις χωρικές πληροφορίες που σχετίζονται με το ενεργειακό σύστημα προσφέροντας παράλληλα και ένα γεωγραφικό interface στα στατιστικά στοιχεία. 4. Μία βάση δεδομένων με περιγραφικές πληροφορίες που αφορούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενέργεια (π.χ. νομοθεσία, πρότυπα, επενδυτικά έργα, 4

5 κλπ.). Οι λειτουργίες του Ε.Π.Σ.Ε. περιλαμβάνουν: Reports για τις ποσοτικές πληροφορίες. Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για ποσοτικές πληροφορίες. Γραφικές απεικονίσεις του ενεργειακού συστήματος με δυνατότητα να παρακολουθούνται οι ενεργειακές ροές. Γραφικό user interface για γίνεται διαχείρίση του ενεργειακού συστήματος με γεωγραφική προοπτική. Reports για δραστηριότητες σχετικές με την ενέργεια. Φόρμες εισαγωγής δεδομένων για δραστηριότητες σχετικές με την ενέργεια. Επειδή ένας από τους βασικούς στόχους του παρόντος συστήματος είναι η ενημέρωση του κοινού για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα, υπάρχει ειδική έκδοση του συστήματος, η οποία ανταποκρίνεται στο σκοπό αυτό και παρουσιάζει μόνο τα δημοσιεύσιμα στοιχεία που υπάρχουν στο σύστημα. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει συγκεντρωτικά ενεργειακά στατιστικά στοιχεία, ενεργειακούς χάρτες και περιγραφικές πληροφορίες. Πλήρης πρόσβαση στις αναλυτικές στατιστικές πληροφορίες δίνεται σε Αναλυτές Ενεργειακής Πολιτικής. Οι τύποι δεδομένων που απαιτούνται για τις ποσοτικές πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημα παρουσιάζονται με λεπτομέρειες στο Παράρτημα 1. Στα πλαίσια του παρόντος έργου, δημιουργήθηκε Εθνική Επιτροπή για Ενεργειακή Στατιστική τις εξής αρμοδιότητες : Επιθεώρηση της διαδικασίας συλλογής για τα ιστορικά στοιχεία που είναι ο πυρήνας της ενεργειακής βάσης δεδομένων του συστήματος Αξιολόγηση των στοιχείων που εισάγονται στο σύστημα και προσδιορισμός μεθόδων ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων αυτών συμπεριλαμβανομένης και της διασταύρωσης στοιχείων από διαφορετικές πηγές. Καθορισμός σταθερής διαδικασίας για την μελλοντική συλλογή στοιχείων, με στόχο την επίτευξη συνεχούς και αξιόπιστης ροής στοιχείων στο ενεργειακό πληροφοριακό σύστημα. 5

6 Τελικά η Επιτροπή εντοπίζει όλα τα πιθανά προβλήματα ή ανεπάρκειες στη διαδικασία συλλογής και αξιοποίησης των ενεργειακών δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα θα προτείνει πιθανές διαδικασίες επίλυσης και μελλοντικά έργα συλλογής δεδομένων. Τα μέλη της Επιτροπής καλύπτουν τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, οι οποίες σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα της χώρας, και ήδη εμπλέκονται στη διαδικασία της συλλογής δεδομένων. Σύμφωνα με τους στόχους της Επιτροπής, που παρουσιάστηκαν παραπάνω, η Επιτροπή διαχειρίζεται την συλλογή δεδομένων από πρωτογενείς πηγές, τα επεξεργάζεται και εξασφαλίζει την εγκυρότητά τους, και τέλος, δημοσιοποιεί τα δεδομένα ή τα προωθεί σε διεθνείς οργανισμούς. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: Υπουργείο Ανάπτυξης Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργείο Γεωργίας Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικά Πετρέλαια Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΚΑΠΕ Μία λεπτομερής περιγραφή των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν από κάθε έναν από τους προαναφερθέντες οργανισμούς, παρατίθεται στο Κεφάλαιο 2. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύστημα διατηρεί αναλυτικά ποσοτικά δεδομένα σε ετήσια βάση για τα τελευταία δέκα χρόνια. Η περίοδος αυτή θεωρείται επαρκής έτσι ώστε να δημιουργηθεί πλήρης εικόνα της κατάστασης και των τάσεων στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Εντούτοις, όσον αφορά στους Αναλυτές Ενεργειακής Πολιτικής, είναι αναγκαίο να υπάρχουν ενδείξεις των εποχιακών 6

7 διακυμάνσεων της κατανάλωσης ενέργειας στους διάφορους τομείς. Με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε ένα μηνιαίας βάσης Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτό είναι ανεξάρτητα από τα συνολικά Ενεργειακά Συστήματα Αναφοράς, και περιέχει πληροφορίες σε μηνιαία βάση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την μετατροπή και την κατανάλωση για δύο χρόνια. Η περίοδος των δύο χρόνων θεωρείται επαρκής για την διαμόρφωση των εποχιακών διακυμάνσεων των μοντέλων κατανάλωσης ενέργειας. Τέλος για το υποσύστημα ενημέρωσης του κοινού δημιουργήθηκε Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς σε επίπεδο ισοζυγίου για μια περίοδο σαράντα χρόνων. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι τα διάφορα υποσυστήματα στην ουσία δημιουργούνται μέσω του μηχανισμού εκχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης δεδομένου ότι το τελικό σύστημα έχει αναπτυχθεί ενιαία. 7

8 2 Κεφάλαιο - Συλλογή δεδομένων 2.1 Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Ενέργειας Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι σήμερα η κύρια αρχή για την συλλογή και επεξεργασία ενεργειακών δεδομένων. Η Γεν. Γραμματεία έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα αναγκαία δεδομένα που καταγράφονται από τους ενεργειακούς φορείς που εμπλέκονται στον Ενεργειακό Τομέα (Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Ινστιτούτα). Υπάρχουν δύο κύριες Διευθύνσεις αρμόδιες για τη συλλογή των δεδομένων, η Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και η Διεύθυνση της Πετρελαϊκής Πολιτικής. Η πρώτη συλλέγει όλα τα δεδομένα του ενεργειακού τομέα και διαμορφώνει και δημοσιοποιεί τα ετήσια Ενεργειακά Ισοζύγια, σε συμφωνία με τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την EUROSTAT, τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) και τα Ηνωμένα Έθνη. Για τη διαμόρφωση των Εθνικών Ισοζυγίων Ενέργειας, απαιτούνται δύο συμπληρωματικές δραστηριότητες : Συλλογή συγκεντρωμένης πληροφορίας όπως καταγράφεται από τους φορείς που εμπλέκονται στον Ενεργειακό Τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΚΑΠΕ, κ.ά.). Επεξεργασία μεμονωμένων ενεργειακών πληροφοριών που προέρχονται από πρωτογενείς πηγές. Η δεύτερη δραστηριότητα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες δεδομένων : 1. Παραγωγή στερεών ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης) από μεμονωμένα ορυχεία σε ετήσια βάση χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους μεμονωμένους λιγνιτοπαραγωγούς. 2. Ετήσια κατανάλωση στερεών ορυκτών καυσίμων από τη βιομηχανία. 3. Ετήσια και μηνιαία δεδομένα για Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου από τα Διυλιστήρια. 8

9 4. Ετήσια και μηνιαία δεδομένα για Εισαγωγές και Εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων για κάθε εταιρία και κάθε Διυλιστήριο. 5. Ετήσια παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων από κάθε Διυλιστήριο. 6. Πωλήσεις πετρελαϊκών προϊόντων από κάθε μία από τις εταιρίες Εμπορίας Πετρελαίου στη χώρα ανά γεωγραφική περιοχή και οικονομική δραστηριότητα. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε ετήσια και μηνιαία βάση στη Γεν. Γραμματεία Ενέργειας από τις εταιρίες Εμπορίας Πετρελαίου που λειτουργούν στη χώρα. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με την αξιοπιστία των δεδομένων που αφορούν στις πωλήσεις ανά οικονομική δραστηριότητα, καθώς τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια φαίνεται ότι δεν είναι ακριβή. 7. Πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση πετρελαϊκών προϊόντων που καταγράφουν τις εβδομαδιαίες διακυμάνσεις των τιμών όλων των πετρελαϊκών προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Περιλαμβάνει ακόμη και τιμές για τις εισαγωγές αργού πετρελαίου. 8. Αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων των εταιριών εμπορίας πετρελαίου. Η συγκεντρωθείσα πληροφορία, στην μορφή των εθνικών Ενεργειακών Ισοζυγίων, δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και είναι εύκολα προσπελάσιμη. Μεμονωμένα αρχεία με πληροφορία σχετικά με την παραγωγή και κατανάλωση στερεών καυσίμων και πετρελαϊκών προϊόντων από μεμονωμένους παραγωγούς ή καταναλωτές δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό. Τα δεδομένα που αφορούν στο Πετρέλαιο και τα Πετρελαϊκά προϊόντα συλλέγονται αρχικά από τη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής και στη συνέχεια προωθούνται στη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής. Απαιτούμενα δεδομένα: Τα δεδομένα που απαιτούνται από τη Γεν. Γραμματεία Ενέργειας σε ετήσια βάση για το παρόν σύστημα διακρίνονται σε Δεδομένα Παραγωγής, Δεδομένα Κατανάλωσης και Στοιχεία τιμολόγησης. Δεδομένα Παραγωγής: 9

10 1. ετήσια παραγωγή στερεών ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης) από μεμονωμένα ορυχεία κατ έτος 2. ετήσια δεδομένα για τις εισαγωγές στερεών καυσίμων 3. ετήσια δεδομένα για εισαγωγές αργού πετρελαίου από κάθε ένα Διυλιστήριο 4. ετήσια δεδομένα για εισαγωγές και εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων για κάθε μία εταιρία εμπορίας πετρελαίου και κάθε διυλιστήριο 5. ετήσια παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων από κάθε διυλιστήριο 6. ετήσια δυναμικότητα παραγωγής κάθε διυλιστηρίου ανά φάση επεξεργασίας (π.χ. απόσταξη σε συνθήκες κενού, κλπ.) 7. ετήσιες τιμές των αποθεμάτων των πετρελαϊκών προϊόντων Δεδομένα κατανάλωσης: 1. ετήσια κατανάλωση στερεών καυσίμων στη βιομηχανία 2. ετήσιες πωλήσεις πετρελαϊκών προϊόντων από κάθε μία από τις εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών στη χώρα ανά γεωγραφική περιοχή και ανά οικονομική δραστηριότητα. Μηνιαία δεδομένα για τις πωλήσεις πετρελαϊκών για ένα έτος ώστε να υπολογισθεί η ετήσια διακύμανση της κατανάλωσης πετρελαϊκών προϊόντων. Στοιχεία τιμολόγησης: 1. ετήσιες μέσες τιμές στερεών καυσίμων 2. ετήσιες μέσες τιμές του εισαγομένου αργού πετρελαίου 3. ετήσιες μέσες τιμές της αγοράς των πετρελαϊκών προϊόντων που καταναλώνονται στη χώρα. 2.2 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας διατηρεί το «Αρχείο Βιομηχανίας», το οποίο καταγράφει, μεταξύ άλλων, την κατανάλωση ενέργειας στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν την Γ κατηγορία λογιστικών βιβλίων (μεγάλες βιομηχανίες). Προς το παρόν υπάρχουν 2,500 εγγραφές για δύο χρόνια. 10

11 Απαιτούμενα Δεδομένα: Τα δεδομένα που απαιτούνται είναι αυτά που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας για κάθε μία από τις βιομηχανίες. Δεδομένα κατανάλωσης: Κατανάλωση ενέργειας ανά είδος ενέργειας για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE. 2.3 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, που λειτούργησε έως σήμερα ως ο μοναδικός παραγωγός και διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας, έχει στην κατοχή της δεδομένα για την παραγωγή ηλεκτρισμού σε ετήσια και μηνιαία βάση, καθώς επίσης και πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά είδος δικτυακής σύνδεσης (συνδεδεμένοι καταναλωτές σε δίκτυα χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης) και ανά είδος τιμολογίου (οικιακό, εμπορικό βιομηχανικό και άλλα τιμολόγια). Τα δεδομένα αυτά αποτελούνται από δύο διαφορετικές ομάδες δεδομένων: Δεδομένα Παραγωγής: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας, αξιοποιώντας την πληροφορία που καταγράφεται στα μηνιαία και ετήσια δελτία λειτουργίας, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανάλωση καυσίμων για κάθε σταθμό που βρίσκεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή στα νησιά. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ακόμη πληροφορίες για τους παράγοντες διαθεσιμότητας και δυναμικότητας, για τις προγραμματισμένες περιόδους συντήρησης, για τις έκτακτες περιόδους μη διαθεσιμότητας ανά μονάδα παραγωγής κάθε σταθμού. Η ΔΕΗ κρατά ακόμη στοιχεία κόστους για κάθε παραγωγική μονάδα, δηλαδή αρχικό κόστος εγκατάστασης, ειδικά σταθερά και μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης. Τέλος, υπάρχουν και τα δεδομένα σχετικά με την ειδική τεχνολογία κάθε μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένα Κατανάλωσης: 11

12 Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας και προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων της ΔΕΗ. Αυτές οι βάσεις έχουν πληροφορίες για κάθε πελάτη της ΔΕΗ. Υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα να δίνει η ΔΕΗ στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας ανά οικονομική δραστηριότητα και ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας. Δεδομένα για τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης: Η ΔΕΗ, ως ιδιοκτήτης του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, φυλάσσει όλα τα αναγκαία δεδομένα για το σύστημα. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα, τόσο για την παραγωγή, όσο και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, δημοσιεύονται από την εταιρία σε ενιαία έκθεση μία φορά το χρόνο. Μεμονωμένα δεδομένα που περιλαμβάνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε μία μονάδα παραγωγής ενέργειας ξεχωριστά, την παραγόμενη ενέργεια ανά μήνα και έτος, τα καταναλισκόμενα καύσιμα και το κόστος παραγωγής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας χαρακτηρίζει την μεμονωμένη πληροφορία που αφορά της τελική κατανάλωση ενέργειας από τους μεμονωμένους πελάτες της εταιρίας. Θα πρέπει να επισημανθεί πως κάτω από το πρίσμα της προβλεπόμενης απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, οι μέθοδοι για συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων της παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα τροποποιηθούν ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις εξής παραμέτρους: Ενέργεια θα παράγεται από έναν αριθμό μεμονωμένων εταιριών ηλεκτρισμού (οι εταιρίες αυτές μαζί με τη ΔΕΗ θα αποτελέσουν τις μελλοντικές πηγές δεδομένων) που θα παρακολουθούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών παραγωγής ενέργειας θα απαιτήσει τον προσδιορισμό κοινά αποδεκτών κανόνων για την προσβασιμότητα και εμπιστευτικότητα των ενεργειακών πληροφοριών σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Απαιτούμενα δεδομένα: 12

13 Τα δεδομένα που απαιτούνται από τη ΔΕΗ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Δεδομένα Παραγωγής Δεδομένα Δικτύου Μεταφοράς Δεδομένα κατανάλωσης Δεδομένα παραγωγής: 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά για κάθε μία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής: Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, εγκατεστημένη ισχύς, απόλυτη ισχύς 2. Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για δεκαετή περίοδο 3. Ετήσια κατανάλωση καυσίμων για κάθε μεμονωμένο σταθμό ανά είδος καυσίμου 4. Ετήσιες τιμές του παράγοντα διαθεσιμότητας, παράγοντα ισχύος, προγραμματισμένες περιόδους συντήρησης, μη προγραμματισμένες περίοδοι ελλείψεων, ανά μονάδα παραγωγής σταθμού. 5. Αρχικά κόστη εγκατάστασης και ετήσιες τιμές για συγκεκριμένα σταθερά και μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης για κάθε σταθμό. Δεδομένα Δικτύου Μεταφοράς: Το δίκτυο μεταφοράς αποτελείται από γραμμές υψηλής και μέσης τάσης. Απαιτούνται δε για αυτά τα εξής δεδομένα: 1. χαρακτηριστικά των γραμμών μεταφοράς: μήκος, διάμετρος, χωρητικότητα (MVA) κλπ. 2. χαρακτηριστικά των κόμβων μετασχηματισμού του συστήματος: μετασχηματιστές από υψηλή σε μέση τάση και από μέση σε υψηλή τάση. Δεδομένα κατανάλωσης: 1. ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και ανά γεωγραφική περιοχή (σε επίπεδο νομών), για χρονική περίοδο δέκα χρόνων. Για να αποκτηθεί η μηνιαία διακύμανση του μοντέλου της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας δόθηκαν μηνιαία δεδομένα (1995 μέχρι1999). 2. ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον οικιακό τομέα για μία περίοδο δέκα ετών και μηνιαία δεδομένα, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 13

14 14

15 2.4 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας παρακολουθεί την εθνική οικονομική δραστηριότητα μέσα από τη διενέργεια στατιστικών ερευνών. Τα ενεργειακά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από την ΕΣΥΕ, αποτελούν στοιχεία σχετικά με την τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στα πλαίσια κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Τα πληροφοριακά στοιχεία συλλέγονται μέσα από την συμπλήρωση τομεακών ερωτηματολογίων στα πλαίσια ερευνών που χρησιμοποιούν είτε απογραφικές είτε δειγματοληπτικές τεχνικές. Το πρόγραμμα ερευνών της ΕΣΥΕ και οι ομάδες δεδομένων που προκύπτουν από αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1. Εισαγωγές και Εξαγωγές των ενεργειακών προϊόντων σε μηνιαία βάση, όπου η πληροφορία αυτή οργανώνεται ανά κατηγορία προϊόντος και ανά χώρα. 2. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στη βιομηχανία (NACE 15 37), των οποίων η συλλογή διενεργείται σε ετήσια βάση από το Η έρευνα αυτή ακολουθεί την απογραφική μέθοδο οικονομικών μονάδων με περισσότερους από δέκα εργαζόμενους (σύνολο 6300 εγκαταστάσεων) και την δειγματοληπτική μέθοδο για τις υπόλοιπες μικρότερες επιχειρήσεις (σύνολο 4,400 εγκαταστάσεων). Όμως, οι έρευνες που είχαν διενεργηθεί μέχρι το 1996, κατέγραφαν την τιμή των ενεργειακών προϊόντων που είχαν καταναλωθεί στη βιομηχανία. Τα ερωτηματολόγια αυτά τροποποιήθηκαν το 1997 με αποτέλεσμα οι καταναλισκόμενες ποσότητες των ενεργειακών προϊόντων να καταγράφονται πλέον. Τα πρώτα αποτελέσματα ερευνών που διενεργήθηκαν χρησιμοποιώντας το νέο αυτό ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμα τον Οκτώβριο του 2000 και αφορούσαν δεδομένα του Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων σε μεταλλευτικές δραστηριότητες (NACE 10 14), των οποίων η συλλογή διενεργείται σε ετήσια βάση από το 1958, και αφορά ένα σύνολο 700 εγκαταστάσεων. Η έρευνα αυτή ακολουθεί την απογραφική μέθοδο οικονομικών μονάδων με περισσότερους από δέκα εργαζόμενους και την δειγματοληπτική μέθοδο για τις υπόλοιπες μικρότερες επιχειρήσεις. Η έρευνα συλλέγει τις 15

16 χρησιμοποιηθείσες ποσότητες των διαφόρων ειδών ενέργειας ανά εγκατάσταση. 4. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων σε κατασκευαστικές δραστηριότητες (NACE 45). Η νέα αυτή έρευνα (πρώτο έτος το 1997), η οποία θα διενεργείται σε ετήσια βάση, ακολουθεί την απογραφική μέθοδο των οικονομικών μονάδων με κύκλο εργασιών περισσότερο από 250,000 ευρώ και χρησιμοποιεί την δειγματοληπτική μέθοδο για τις υπόλοιπες μικρότερες επιχειρήσεις (45, ,000 ευρώ). Ο συνολικός αριθμός των εγκαταστάσεων / επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν είναι 500 και η έρευνα καταγράφει τις ποσότητες αλλά και την αξία των ενεργειακών προϊόντων που καταναλώθηκαν. 5. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στην ύδρευση (NACE 41), διενεργείται σε ετήσια βάση από το Η έρευνα καταγράφει τις ποσότητες και την αξία των ενεργειακών προϊόντων που καταναλώθηκαν σε σύνολο 70 περίπου εγκαταστάσεων. 6. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στο εμπόριο (NACE 50, 51, 52), διενεργείται σε ετήσια βάση από το Η έρευνα χρησιμοποιεί ένα δείγμα 10,000 περίπου επιχειρήσεων και καταγράφει την αξία των ενεργειακών προϊόντων που καταναλώθηκαν. Η έρευνα που αφορά τα στοιχεία του 1998 εκδόθηκε πρόσφατα από την ΕΣΥΕ. Η έρευνα καλύπτει το σύνολο του τριτογενή τομέα (NACE 50 93), όπου η ενεργειακή κατανάλωση ανά είδος και ανά χρήση ενέργειας καταγράφεται για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (έρευνα με 4,200 επιχειρήσεις στο δείγμα). 7. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στον πρωτογενή τομέα, διενεργείται από το Η έρευνα συγκεντρώνει στοιχεία από όλους τους δήμους της χώρας. Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν στους αριθμούς και τα ήδη μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και για την παραγωγή ξύλου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογισθούν εκτιμήσεις της κατανάλωσης ενέργειας του Τομέα. 8. Τελική κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων στον οικιακό τομέα. Μόνο δύο έρευνες έχουν διενεργηθεί μέχρι τώρα, μία το 1988 και μία το 1997, χρησιμοποιώντας δείγμα 6,500 νοικοκυριών. Η έρευνα συνέλεξε λεπτομερή 16

17 δεδομένα για την ενεργειακή κατανάλωση ανά είδος και ανά χρήση ενέργειας στο νοικοκυριό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει εκτιμήσεις για την κατανάλωση στο σύνολο του οικιακού τομέα στη χώρα. Μια δεύτερη έρευνα για τις Δαπάνες των Νοικοκυριών, που διενεργείται κάθε πέντε χρόνια (η τελευταία το ) χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό νοικοκυριών. Η έρευνα περιλαμβάνει λεπτομέρειες που αφορούν τον αριθμό και το είδος των συσκευών, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα του νοικοκυριού, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του σπιτιού. 9. Μεταφορές: Μία έρευνα έχει διενεργηθεί από το 1996 για τις εταιρείες οδικών μεταφορών, χρησιμοποιώντας δείγμα 350 εταιριών. Η έρευνα συλλέγει δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης καθώς επίσης και δεδομένα σχετικά με τα χιλιόμετρα που κάλυψε το όχημα. Από το 1997, η έρευνα έγινε για τα ταξί χρησιμοποιώντας δείγμα 2,500 οχημάτων. Η έρευνα καταγράφει την κατανάλωση καυσίμων από τα οχήματα του δείγματος καθώς επίσης και τον αριθμό των χιλιομέτρων με και χωρίς επιβάτες. Απαιτούμενα δεδομένα: Τα δεδομένα που απαιτούνται από την ΕΣΥΕ, σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας στους διάφορους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό γίνεται για δύο λόγους: Πρώτον, τα δεδομένα που προέρχονται από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου σχετικά με τις πωλήσεις πετρελαιοειδών ανά οικονομική δραστηριότητα δεν είναι αξιόπιστα. Επομένως, εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ χρησιμοποιούνται για να επαναπροσδιορίσουν την κατανάλωση των πετρελαιοειδών στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης ανά χρήση ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση εκατοστιαίων ποσοστών, τα οποία προέρχονται από έρευνες της ΕΣΥΕ. Με τον τρόπο αυτό τα καταναλισκόμενα ενεργειακά αγαθά ανά κλάδο μπορεί να κατανεμηθούν στις διάφορες χρήσεις ενέργειας. Μία σύντομη ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων για κάθε κλάδο ακολουθεί: 17

18 1. Οικιακός τομέας: τα δεδομένα των δύο ερευνών (1988, 1997) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουμε τα εκατοστιαία ποσοστά για τις ενεργειακές χρήσεις στον οικιακό τομέα. Τα δεδομένα αυτά μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθούν τα δεδομένα από τις πωλήσεις των πετρελαιοειδών από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου. 2. Τριτογενής τομέας: τα αποτελέσματα της πρόσφατα εκδοθείσας έρευνας (στοιχεία 1998) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τα εκατοστιαία ποσοστά για τις ενεργειακές χρήσεις στον τριτογενή τομέα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και για να ελεγχθούν οι πωλήσεις πετρελαιοειδών στον τριτογενή τομέα. Οι έρευνες για τον τομέα της ύδρευσης έγιναν το 1992 και για το εμπόριο το Δεν καλύπτουν την απαιτούμενη περίοδο των δέκα ετών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για την αξιολόγηση των δεδομένων των πωλήσεων των προϊόντων του πετρελαίου στους τομείς αυτούς. 3. Βιομηχανία: Οι έρευνες στη βιομηχανία ξεκίνησαν το Ωστόσο, τα σχετικά ενεργειακά δεδομένα περιλαμβάνουν μόνο δαπάνες για την ενέργεια ανά μορφή /είδος ενέργειας. Είναι δύσκολο να εξαχθούν λεπτομερή συμπεράσματα για τις ποσότητες των ενεργειακών ειδών που καταναλώθηκαν. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται για τις έρευνες αυτές άλλαξαν το 1997, έτσι ώστε και οι ποσότητες των ενεργειακών προϊόντων να καταγράφονται. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έγιναν διαθέσιμα τον Οκτώβριο του Μεταλλευτικές δραστηριότητες: δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας υπάρχουν από το Κατασκευές: η πρώτη έρευνα για τον τομέα αυτό πραγματοποιήθηκε το 1997 και μπορεί να προσφέρει κάποιες ενδείξεις για την ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα. 6. Πρωτογενής τομέας: Μόνο εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να γίνει με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία (από το 1960). 7. Μεταφορές: τα υπάρχοντα δεδομένα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το 1996, μπορούν μόνο να παρέχουν κάποιες ενδείξεις για την ενεργειακή κατανάλωση στη χώρα τους. 2.5 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 18

19 Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου έχει στην κατοχή της στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές Φυσικού Αερίου, τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκαν από μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το εθνικό σύστημα διανομής Φυσικού Αερίου. Οι υπό ίδρυση ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης αερίου θα έχουν στη κατοχή τους στοιχεία που αφορούν στο δίκτυο φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης καθώς και στις πωλήσεις φυσικού αερίου σε χρήστες του τριτογενούς τομέα. 2.6 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Οι μεταφορές είναι ένας από τους κλάδους με την υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση γενικά. Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον κλάδο αυτό είναι: Ο στόλος των υπαρχόντων οχημάτων ανά κατηγορία (π.χ. ιδιωτικής χρήσης, φορτηγά, λεωφορεία, κλπ.) και ανά τεχνολογία (π.χ. φορτηγά που χρησιμοποιούν ντίζελ, νέα αποδοτικά αυτοκίνητα με βενζίνη, ηλεκτρικά λεωφορεία, κλπ.) Επιβατοχιλιόμετρα και τονοχιλιόμετρα που καλύπτουν ετησίως οι οδικές μεταφορές Δεδομένα που αφορούν στις σιδηροδρομικές μεταφορές (επιβάτες και εμπορεύματα) Δεδομένα που αφορούν στις θαλάσσιες (επιβάτες και εμπορεύματα) 2.7 Υπουργείο Γεωργίας Το Υπουργείο Γεωργίας διατηρεί αρχεία με δεδομένα που αφορούν τον υπάρχοντα εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, τις υπάρχουσες κτηνοτροφικές μονάδες, τις υπάρχουσες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης ανά χρήση, αλλά μόνο κατόπιν μελέτης. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να σχετίζονται απ ευθείας με την ενεργειακή κατανάλωση στον κλάδο. 19

20 2.8 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στην Ελλάδα. Επομένως, έχει στην κατοχή του όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων ρύπων από όλες τις δυνατές πηγές. Απαιτούμενα δεδομένα: Πληροφορίες για τους συντελεστές εκπομπών (emission coefficients) από τις δραστηριότητες του κλάδου μετασχηματισμού ενέργειας Πληροφορίες για εκπομπές που προέρχονται από την ενεργειακή κατανάλωση, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 2.9 Ελληνικά Πετρέλαια Τα Ελληνικά Πετρέλαια παρακολουθούν και ελέγχουν τις λειτουργικές πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές, καθώς επίσης και τις ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα του πετρελαίου. Τα δεδομένα που καταγράφουν περιλαμβάνουν: Γνωστά αποθέματα πετρελαίου και ιδιότητες γεωτρήσεων Πληροφορίες για σεισμολογικά δίκτυα Συμβόλαια για την εξερεύνηση πετρελαίου. Απαιτούμενα δεδομένα: Ιδιότητες για τις λειτουργικές πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου Δεδομένα σχετικά με τα γνωστά κοιτάσματα πετρελαίου Στοιχεία σχετικά με τα συμβόλαια εξερεύνησης που έχουν παραχωρηθεί σε διάφορες εταιρείες Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών διαθέτει στοιχεία για τους εθνικούς ενεργειακούς πόρους που περιλαμβάνουν: 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ Μέτρο : Ανάδοχος ΚΑΠΕ

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ Μέτρο : Ανάδοχος ΚΑΠΕ Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ Μέτρο 3.4.9. : Ανάδοχος ΚΑΠΕ Το υπό ανάπτυξη Πληροφοριακό Σύστηµα θα διαχειρίζεται ηαρµόδια για την Ενέργεια Γενική Γραµµατεία του ΥΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑ Υποβολή Παραδοτέου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Ο όρος Μάνατζμεντ χρησιμοποιείται για να εκφράσει τρεις κυρίως έννοιες: Πρώτον, με τη λέξη Μάνατζμεντ εννοείται μια σειρά ενεργειών με τις οποίες επιδιώκεται η οργάνωση και η κατεύθυνση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγια Ενέργειας 9/3/2011

Ισοζύγια Ενέργειας 9/3/2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Θερµογόνος ύναµη & Ενεργειακά Ισοζύγια Τσικαλάκης Αντώνιος ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κός Η/Υ ΕΜΠ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρολογίας Θερµογόνος

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και ανάλυση του προφίλ των πιλοτικών Κοινοτήτων

Προσδιορισμός και ανάλυση του προφίλ των πιλοτικών Κοινοτήτων Έργο: RURENER Αριθμός Συμβολαίου: EIE/07/547/SI2.499065 Προσδιορισμός και ανάλυση του προφίλ των πιλοτικών Κοινοτήτων Μεθοδολογία και πλαίσιο των μελετών περίπτωσης Υπο-έργο 2.1.2 Σιούλας Κωνσταντίνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης. Μηνιαία έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Τεύχος 63 Η AHI CARRIER θα συμμετέχει στην έκθεση «Οικονομική Θέρμανση» & σας προσκαλεί στο περίπτερό της. Συστήματα Θέρμανσης Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 30

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2.1 Αναφορά Υπάρχουσας Κατάστασης

Παραδοτέο 2.1 Αναφορά Υπάρχουσας Κατάστασης Παραδοτέο 2.1 Αναφορά Υπάρχουσας Κατάστασης Δημοσιεύσιμη Περίληψη Συντονιστής: DTV Consultants, Mr. Johan Janse, PO Box 3559, 4800 DN, Breda, The Netherlands, +31 76 513 6631 enerqi@dtvconsultants.nl Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING)

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) Το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Νet-Μetering) σας προσφέρει μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8% ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΕΛΛΗΝΚΗ ΣΤΑΤΣΤΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΗΣ ΒΟΜΗΧΑΝΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Οκτώβριος 2016 ετήσια αύξηση κατά 6,8% Η εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 1. Εισαγωγή

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 1. Εισαγωγή ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 1. Εισαγωγή Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης - Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ 1 Εισαγωγή θέματα 1. Εξέλιξη της Ελληνικής βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα