ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Θέμα: «Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Αχαρνών».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Θέμα: «Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Αχαρνών»."

Transcript

1 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές : Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαριτίδη Μαρία ΕΙΣΗΓΗΣΗ Θέμα: «Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Αχαρνών». Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) περί Κανονιστικών αποφάσεων, 2. Το Κεφάλαιο Α του Ν 2946/2001(ΦΕΚ Α 224/ ) «Υπαίθρια διαφήμιση», 3. Την ΚΥΑ (ΦΕΚ 1788/ ) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001», 4. Την υπ 282/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών με την οποία καθορίσθηκαν επαρκείς και πρόσφοροι χώροι για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών για τα έτη όπως ορίζεται από το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήμισης». 5. Την υπ 126/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τα πλαίσια με ειδικές προδιαγραφές τοποθέτησης σχετική η με αριθμό 6/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» με την οποία καθορίσθηκαν επαρκείς και πρόσφοροι χώροι για την τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών για τα έτη όπως ορίζεται από το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί Υπαίθριας διαφήμισης, 6. Την με αριθμό 257/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών «Πρόστιμα για διαφημιστικές πινακίδες» 7. Την με αριθμό 115/ απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Έγκριση Κανονισμού Υπαίθριας διαφήμισης» την οποία σας επισυνάπτουμε.

2 Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία, την απόφαση 282/2011 του Δ. Σ. Αχαρνών (σας επισυνάπτετε) με την οποία καθορίσθηκαν χώροι για την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων για τα έτη , το πρόβλημα της ρύπανσης που δημιουργούν οι διαφημίστηκες πινακίδες, την ανάγκη της εμπορικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της πόλης μας για προβολή των προϊόντων τους, την εφαρμογή της 257/2013 απόφασης Δ.Σ. Αχαρνών (σας επισυνάπτετε) περί προστίμων σας γνωρίζουμε ότι, θα πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την τοποθέτηση ή αποξήλωση των διαφημιστικών πινακίδων. Για το λόγω αυτό προτείνουμε όπως πάρετε απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση για την έγκριση του κανονισμού Υπαίθριας διαφήμισης. Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΗΜΕΡ.: ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Κ. Φωτιάδης Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 03/02/2015 Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την συλλογή, απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων / εγκαταλειμμένων οχημάτων του Δήμου.». Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την συλλογή, απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων / εγκαταλειμμένων οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 και 270/1981. Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Κων/νος Φωτιάδης Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 26/02/2015 Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας εργασιών επισκευής ελαστικών για τα οχήματα μηχανήματα του Δήμου και τρόπος εκτέλεσής τους.». Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διενέργειας των εργασιών επισκευής ελαστικών για τα οχήματα μηχανήματα του Δήμου και τον τρόπο εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Εργασίες επισκευής ελαστικών για τα οχήματα μηχανήματα του Δήμου ,10 Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 26/02/2015 Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και τρόπος εκτέλεσής της.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και τον τρόπο εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Δήμος Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗ.Φ.Α." A.A. Περιγραφή Κ.Α. Ποσό Κ.Α. Ποσό Γενικό Σύνολο 1. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων , , ,71 O Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 26/02/2015 Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου και τρόπος εκτέλεσης της.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου και τον τρόπο εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου ,96 Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 26/02/2015 Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας ετήσιας συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου και τρόπος εκτέλεσής της.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διενέργειας της ετήσιας συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου και τον τρόπο εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου ,00 O Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

8 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές 25/02/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αγ. Τριάδος 39 Τ.Κ , Αχαρνές Τηλ.: Συντάκτης: Μπαλή Ειρήνη Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ α Χαριτίδη Μαρία Ε Ι ΣΗ Γ Η ΣΗ Θέμα: «Έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών και αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις» Κύρια Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως, στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγηθείτε το ανωτέρω θέμα λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( Ε). Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας. (παρ 1 άρθρο 242 Ν. 3463/06).

9 Σύμφωνα με το εγγ. ΥΠ.ΕΣ το «χρηματικό υπόλοιπο εις νέον», που μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος, προσμετρείται στα λοιπά έσοδα του νομικού προσώπου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν απολογιστικά τα συνολικά έσοδα του, υπερβαίνουν τις που θέτει ο νομοθέτης ώστε να δικαιούνται ο Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΔΣ αποζημίωσης. Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού. Ο υπολογισμός των εξόδων παράστασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 242 του Ν. 3463/2006 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του νομικού προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις ευρώ. Η διάταξη επομένως ερίζει την καταβολή των εξόδων παράστασης στα ανωτέρω πρόσωπα στην έκδοση αντίστοιχης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, η οποία είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για το δημοτικό συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση της υπέρβασης του συγκεκριμένου ποσού του οικονομικού απολογισμού του προηγούμενου, της καταβολής των εξόδων παράστασης, έτους του νομικού προσώπου και εντός του οικονομικού πλαισίου που θέτει η κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του δευτέρου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου. Ακολούθως, ως διοικητική πράξη η εν λόγω απόφαση ταυ δημοτικού συμβουλίου ρυθμίζει θέματα για το μέλλον, και επομένως δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, εφόσον τούτο δεν προβλέπεται ρητά στην εξουσιοδοτική διάταξη (ΣτΕ 2031/2009).» Βέβαια, όπως είναι γνωστό, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δεσμεύεται από οδηγίες και ερμηνείες του Υπουργείου και, συνεπώς, μέχρι την τυχόν ανάκληση της εν λόγω Πράξης ή τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, η καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών κρίνεται ως μη νόμιμη. Υπολογισμός εξόδων παράστασης. Κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 230 του Ν. 3463/06, και της παρ 1 του άρθρου 242 του Ν. 3463/06 εκδόθηκε η Κ.Υ.Α / : Καθορισμός εξόδων παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Συγκεκριμένα η συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. καθόρισε:

10 Τα έξοδα παράστασης που λαμβάνουν μηνιαίως, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ή κοινοτικού ιδρύματος ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με οικονομικό απολογισμό άνω των ευρώ, καθορίζονται ως ακολούθως: Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, βάσει οικονομικού απολογισμού Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου διοικητικού προηγούμενου έτους (ευρώ) συμβουλίουιδρύματος/νπδδ (ευρώ) από έως προέδρου αντιπροέδρου από 600 έως από 240 έως από 300 έως 500 ** από 800 έως από 120 έως 200 ** από 320 έως από 400 έως 600 ** από 160 έως 240 ** και άνω από έως από 500 έως 700 ** από έως από 800 έως ** από 400 έως 560 από 200 έως 280 ** από 640 έως 960 από 320 έως 480 ** Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων παράστασης του προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά καθορίζονται με τη σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους προαναφερόμενους δικαιούχους, δυνάμει της παρούσας απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων του οικείου δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας. Για τους προέδρους και αντιπροέδρους διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που έχουν παράλληλα την ιδιότητα του δημάρχου, αντιδημάρχου, προέδρου ή αντιπροέδρου κοινότητας, προέδρου δημοτικού συμβουλίου ή συμβούλου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Επί των ανωτέρω αμοιβών παρακρατείται: Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% Χαρτόσημο Αιρετών 1% ΟΓΑ 0.20% επί του χαρτοσήμου. Μειώσεις εξόδων παράστασης

11 **α. Με το Ν.4093/2012 Από , οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). (άρθρο πρώτο υποπαρ.γ1.5α του Ν. 4093/2012, Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4093/12, Υπ. Οικ. οικ. 2/85127/0022/ ) Συνεπώς, από , μειώνονται κατά 50% οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές, μεταξύ άλλων: α. Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών ιδρυμάτων. β. Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών ΝΠΔΔ. β. Με τους Ν.3833/2010 και Ν.3845/2010 Για τις αμοιβές των συμμετεχόντων εν γένει (αιρετών και μη) στα Δ.Σ. των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3833/2010 και οι όμοιες του άρθρου 21 του Ν.4024/2011, καθόσον το Δ.Σ αποτελεί συλλογικό όργανο διοίκησης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα έκδοσης νέας Κ.Υ.Α. για καθορισμό της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, είτε αυτοί φέρουν την ιδιότητα του αιρετού είτε όχι (υπάλληλοι ή ιδιώτες)» Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο Πρόεδρος Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Δασκαλάκης Γεώργιος Συνημμένα: 1. Βεβαίωση εσόδων Οικονομικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών.

12 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαριτίδου Μαρία ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση ή μη αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Ιωάννη, που βρίσκεται στις Αχαρνές, επί της οδού Σωκράτους 130 και θα περιέχει 6 Η/Υ. κ. Πρόεδρε Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρεται ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Χορήγηση ή μη αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Ιωάννη, που βρίσκεται στις Αχαρνές, επί της οδού Σωκράτους 130 και θα περιέχει 6 Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75,80,86 του Ν. 3463/ (ΦΕΚ 114), Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/τ.α./ ), Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ (ΦΕΚ. 2718/ /τ.β.), Υ1β/4352/ Υ.Δ., Κ.Υ.Α /1491/ (ΦΕΚ. 1827/Β/ ), ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ , άρθρο 3 παρ.3 της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/ ( ΦΕΚ. 3106/ / τ.β.).

13 Σας υποβάλουμε την υπ. αριθ από αίτηση του κ. του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Ιωάννη, με όλα τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα, καθώς και την υπ. αριθ. 296/ (σχετ. 7984/ ) γνωμάτευση Δ/νσης Υγείας. Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

14 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 02/02/2015 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Γρηγόριος Πουταχίδης Τηλ.: Ηλ. Ταχ.: Επιβλέπων του έργου: Φώτιος Μυλωνάς Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή τμημάτων στις οδούς Τατοϊου Αγ. Αννας Ν. Πλαστήρα Αγ. Κων/νου Αστροχωρίου Αμαλιάδος» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή τμημάτων στις οδούς Τατοϊου Αγ. Αννας Ν. Πλαστήρα Αγ. Κων/νου Αστροχωρίου Αμαλιάδος». Σας αποστέλλουμε την Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008. Για το παραπάνω έργο σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος εγγύησης για την οριστική παραλαβή έληξε στις Α) Εργολάβος του έργου είναι η «ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ» Β) Επιβλέπων Μηχανικός του έργου είναι ο Μυλωνάς Φώτης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Γ) Η χρηματοδότηση έγινε από πόρους του Δήμου. Η αξία εργασιών για το έργο εκτιμάται στις ,34 με ΦΠΑ, βάσει σχεδίου ΑΠΕ, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά τον υπολογισμό της αναθεώρησης. Δ) Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αρ. 78/2007 Μελέτη, Προϋπολογισμού ,00 χωρίς Φ.Π.Α. η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 124/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.

15 08/ΔΤΑ/3141/ έλεγχος νομιμότητας Περιφ. Διοίκησης Ανατολικής Αττικής). Ε) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις και με τη με αριθμό 409/ απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής (αρ. 08/ΔΤΑ/8275/ έλεγχος νομιμότητας Περιφ. Διοίκησης Ανατολικής Αττικής) έγινε η επικύρωση των πρακτικών του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου. ΣΤ) Υπογράφηκε η με αριθμό 56389/ εργολαβική σύμβαση με ημερομηνία περαίωσης του έργου την και συνολικού ποσού ,75 με ΦΠΑ. Ζ) Με την με αριθμό 325/ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης κατά 6 μήνες δηλ. μέχρι τις Με την με αριθμό 660/ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 08/ΔΤΑ/19915/ Έλεγχος Νομιμότητας Περιφ. Διοικ. Ανατ. Αττικής) εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης κατά 8 μήνες δηλ. μέχρι τις Λόγω προβλημάτων στις πληρωμές των λογαριασμών, υπήρξε 4μηνη διακοπή εργασιών από τον ανάδοχο και γι αυτό το λόγο με την με αριθμό 355/ Απόφ.Δ.Σ.(αρ.08/ΔΤΑ/11786/ έλεγχος νομιμότητας Περιφ. Διοίκησης Ανατολικής Αττικής) εγκρίθηκε παράταση κατά 6 μήνες δηλ. μέχρι τις Λόγω προβλημάτων στις πληρωμές των λογαριασμών το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών από Ωστόσο ο ανάδοχος με το με αριθμό 26515/ έγγραφό του, ζήτησε την επανέναρξη των εργασιών για χρονικό διάστημα 2 μηνών με σκοπό την ολοκλήρωση της οδού Πύργου για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα με την με αριθμό 152/ Απόφ. Δ.Σ. να δοθεί παράταση μέχρι τις 15/7/2011. Στη συνέχεια με το με αριθμό 63571/ έγγραφο, ο ανάδοχος υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3ου και 4ου λογαριασμού. Με το με αριθμό 66832/ έγγραφο, και έχοντας ήδη παρέλθει πάνω από 2 μήνες από την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτημα Διάλυσης της Σύμβασης λόγω μη πληρωμής του 4ου λογαριασμού. Με την με αριθμ. 305/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης του έργου. Η ) Η Τελική Επιμέτρηση κατατέθηκε από τον ανάδοχο με αρ. πρωτ. Παραλαβής 61947/ και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. Δήμου: 61947/ Θ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 για την «Σύσταση επιτροπής παραλαβής» διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τμημάτων στις οδούς Τατοϊου Αγ. Αννας Ν. Πλαστήρα Αγ. Κων/νου Αστροχωρίου Αμαλιάδος».σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/11. Από την

16 κλήρωση εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, κατά σειρά κλήρωσής τους: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Λαμπρινίδου Ειρήνη ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2. Ραμαντάνη Πολυτίμη ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Καραδήμα Μαρία ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2. Πουταχίδης Γρηγόριος ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Παρακαλούμε όπως ορίσετε δύο Δημοτικούς Συμβούλους έναν ως τακτικό και έναν ως αναπληρωματικό μέλος προκειμένου να γίνει η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου. Ο Διευθυντής Τ.Υ. Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Προς: Αχαρνές, 06/02/2015 Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη

17 Τηλ.: (+30) Fax: (+30) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας οχημάτων μηχανημάτων και υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων, για το έτος 2015.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προμήθειας οχημάτων μηχανημάτων και υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων, για το έτος 2015, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης. Μπάσιος Κωνσταντίνα Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπασιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 13/02/2015 Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Χαριτίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981.» Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους ως μέλη και ισχύει για ένα έτος. Ο ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός

19 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 19/2/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χαριτίδη Μαρία ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ:Ορισμός υπευθύνου υπολόγου πληρωμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)».. Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος τον ορισμό υπευθύνου υπολόγου πληρωμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας Ειρήνη Λέκκα

20 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 16/2/2015 Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαριτίδη Μαρία Γραφείο Προσωπικού Προς: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ , Αχαρνές Συντάκτης: Μούτα Β. Τηλ.: (+30) Fax: (+30) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για την Καταστροφή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου». Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος, τον Ορισμό Τριμελούς Επιτροπής για την καταστροφή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που έχει προέλθει από αντικατάσταση και βρίσκεται αποθηκευμένος στις αποθήκες του Δήμου, αποτελεί πεπαλαιωμένο υλικό, προβληματικό, κατεστραμμένο και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάποιο σκοπό. Tο αναφερόμενο υλικό αποτελείται από : Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ SN 1 FAX PANASONIC KX-FP 155 2KBS FAX PANASONIC KX-FLM 651 8AAWA FAX PANASONIC KX-FL 611 SGAWA ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 920C CN24S2P0FX 5 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 3940 CNSCH1J0K0 6 FAX SAMSUNG SF-5100 B5C120000SN 7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 5940 CN5ON1W1XT 8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON DOT FX-1180 DZVY003437

21 9 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI DOT MICROLINE DB K 10 FAX PANASONIC UF-E1 HBG01Z FAX PANASONIC KX-FLM 2ABFA FAX PANASONIC UF FAX SAMSUNG SF-330 BFBXA13043W 14 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 920C CN24 52P22S 15 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OLIVETTI JOB-JET P200 MY32N1B0XB 16 FAX SAMSUNG SF-5100 B1CR900047W 17 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP2310 AEP02N ΟΘΟΝΗ TARGA 17 CRT H ΟΘΟΝΗ LG 17 CRT 312DIM ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-2310 CEP3CL ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ KOMCA MINOLTA 7255 DF ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX FAX OLIVETTI OFX-180 OA4D 503U33 24 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON FX-890 E8DY FAX SAMSUNG SF-5100 BSCY200015P 26 ΟΘΟΝΗ NOKIA CRT PRO H FAX CANON PIXMA S Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ SN 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET 5100tn 2 ΟΘΟΝΗ PROVIEN 572M CRT 17'' FSAC 0B ΟΘΟΝΗ PROVIEN 572M CRT 17'' FSAC 0A ΟΘΟΝΗ SONY Multiscan G200 CRT 17'' ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Hp Officejet Pro K5400 MY7AJ5819D 6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Hp Deskjet 970Cxi (Πολεοδομία) FS04B2102W 7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET ΟΘΟΝΗ PHILIPS 107 E4 CRT HD ΟΘΟΝΗ PHILIPS 107 S TFT AU2A ΟΘΟΝΗ PHILIPS 107 S TFT AU2A ΟΘΟΝΗ LG PLATRON L1717 S 509DIWE2Q ΟΘΟΝΗ LG PLATRON L1717 S 509DIGL2Q ΟΘΟΝΗ PHILIPS 170 S AU2A062L ΟΘΟΝΗ SAMSUNG SYNCMASTER 152V GY15HMENC11242N 15 ΟΘΟΝΗ PHILIPS 170 S B ΟΘΟΝΗ PHILIPS 107 E4 CRT B ΟΘΟΝΗ CTY VL950 ST 0T ΟΘΟΝΗ NEC MULTISYNLV ΟΘΟΝΗ ACER AL1511 LCD ET.L PK00 20 ΟΘΟΝΗ CRT PK ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SEIKO Precision BP-6000 (Dot matrix) 22 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Hp Color Laserjet 3550 CNCR ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Hp Deskjet D4260 Manufactured:2007 ΤΗ77Η545Χ0 24 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Lexmark E120 Manufactured: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HpLaserjet 1022 Manufactured:2006 CNBV64VH25

22 26 ΟΘΟΝΗ Philips 170S Manufactured:2005 VN4J ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HpLaserjet 1300 CNCKN ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HpLaserjet M1522nf Manufactured:2009 VNGT997GTN 29 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HpLaserjet P2055d Manufactured:2008 CNCJF ΟΘΟΝΗ PHILIPS 190S6 19'' BZ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HPLaserjet 1015 CNFD ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HPLaserjet 1016 CNFD Η/Υ Plato PC (από Ρομά) Η/Υ Plato PC (από Ρομά) Η/Υ Lexus PC dks Η/Υ Lexus PC dks Η/Υ Altec Performer Pronoia Η/Υ x-pc Η/Υ Altec Performer series Η/Υ Altec Performer Η/Υ Lexus PC antiddks Η/Υ Plato PC aldp Η/Υ Hp pc ast3 CZC ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Lexmark E120 (Δημοτολόγιο) 9956Κ1Κ 45 Η/Υ Lexus PC Perib Η/Υ Lexus PC ast Η/Υ Lexus PC Perib Η/Υ grdhm Η/Υ x-pc W 50 Η/Υ Lexus-PC NY Η/Υ Lexus-PC Kep Η/Υ Lexus-PC general Η/Υ Lexus-PC d4t Η/Υ DCS ast ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SeiKosha BP N Η/Υ x-pc (από Δημ. Αστυνομία) 57 Η/Υ Plato PC Η/Υ Lexus-PC antidty Η/Υ Lexus-PC les Η/Υ Plato Ζευς ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Hp Laserjet 1022 CNBV64VH49 62 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Xerox Phaser 4400 LDU Η/Υ Lexus-PC dks Η/Υ Lexus-PC ty Η/Υ IBM NetVista KDRD9CP 66 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Xerox Phaser 4400 LDV ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON STYLUS HM ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON EPL 5700L B54Z ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET 1015 CNFD ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON EPL-N2700 BL

23 73 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET 1100 FRGR ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET 2100 FRGT ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ECOSYS FS-1100 KYOCERA 77 ΟΘΟΝΗ PROVIEW 786N DX-787NS 78 ΟΘΟΝΗ PROVIEW PK 5725 FKRB ΟΘΟΝΗ LG STUDIOWORKS 700S 304WA ΟΘΟΝΗ SONY MULTISCAN 200SX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON EPL-N2700 BL ΟΘΟΝΗ NOKIA 447 PRO H ΟΘΟΝΗ PROVIEW PK 5725 FKRB ΟΘΟΝΗ CTX 1792SE A03 85 FAX SAMSUNG SF-5100 BSCY200006E 86 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET 1015 CNFD ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BROTHER HL ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP COLOR LASERJET ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG ML-2151N B5AX A 90 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ CANON I250 BCi ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON EPL 5700L B54Z ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX PHASER ΟΘΟΝΗ PROVIEW PX 772N FUOJ1B ΟΘΟΝΗ PROVIEW PK 572 FKRB ΟΘΟΝΗ PROVIEW PK 572 FKRB ΟΘΟΝΗ AOC 7NGG9BH ΟΘΟΝΗ PROVIEW DX 787N FAYJ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON EPL-6100 EB2Z ΟΘΟΝΗ BELNEA AA AC ΟΘΟΝΗ BELNEA AA AC ΟΘΟΝΗ BELNEA AA AC ΟΘΟΝΗ NEC V521 OX51212YA 103 ΟΘΟΝΗ COMPAQ 038BB65NEP H/Y HP VECTRA FR H/Y ALTEC H/Y ALTEC H/Y ALTEC H/Y PLATO T H/Y ECSZ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 1125C TH145210NB 111 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ STAR LC ,3206E ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET P2015D CNCJ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET P2015D CNCJ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET P2015D CNCJ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET MI522nf CNDT921H5Z 116 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET 1200 CNCSL ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ LAMIER FQB ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Mita DC-4060 Mn026089H 119 SERVER HP ML ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP COLOR LASERJET CM 1312nfi cnc ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK E K1C

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) 210 2415368 Fax: (+30) 210 2415369 Προς: Αχαρνές,27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Αχαρνές,././. Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ -ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΦΠΑ 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ. Αχαρνές, 22/07/2015 Αριθµ. πρωτ.

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ. Αχαρνές, 22/07/2015 Αριθµ. πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E. ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου τους έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα