ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Μ.Κ.Ε. Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα Σχοινά, Επιθεωρήτρια Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Σταυρούλα Λελόβα, Οικονοµική Επιθεωρήτρια Γ..Ο.Ε. Ασηµάκης Πανουτσόπουλος, Επιθεωρητής Ελεγκτής Σ.Ε.Ε... Αθήνα, Ιανουάριος 2011

2 Έκθεση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου Φακέλου του έργου Μετεγκατάστασης της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Εντολή διενέργειας Ελέγχου : Η υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/7102/ Εντολή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/9927/ εντολή ΓΕ για την αντικατάσταση µελών του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου. Α. Αντικείµενο του Ελέγχου: Στις πραγµατοποιήθηκε από το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου επιτόπια αυτοψία στην Μονάδα Υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., η οποία λειτουργεί στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» επί της Λεωφόρου Μεσογείων. Στην συνέχεια ζητήθηκε ενηµέρωση για την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου από την Υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισµού κα Μ. Κ., Πολ/κό Μηχανικό και συντάκτη της σχετικής Μελέτης Εφαρµογής-Οριστική Μελέτη. Επειδή προέκυψαν πολλά ερωτηµατικά αναφορικά µε το έργο της κατασκευής της Μονάδας Υποκατάστασης στο Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» κρίθηκε αναγκαίο να διενεργηθεί έλεγχος του σχετικού φακέλου µετεγκατάστασης της Μονάδας από την οδό Σοφοκλέους, ο οποίος τηρείται στην Τεχνική Υπηρεσία του Ο.ΚΑ.ΝΑ., να ζητηθεί αντίγραφο του φακέλου κατασκευής του έργου, ο οποίος τηρείται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., καθώς επίσης να αναζητηθεί κάθε άλλο σχετικό στοιχείο µε την υλοποίηση του έργου. Β. Ελεγχόµενες Υπηρεσίες : Β.1. ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ( ΕΠΑΝΟΜ) συνεστήθη µε τις διατάξεις του τέταρτου άρθρου του Ν. 1398/84 ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου και µε τις διατάξεις της παρ. ζ) του άρθρου 11 του Π.. 312/1999 µετετράπη σε Ανώνυµη Εταιρεία. Η ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, κατά το άρθρο 24 του Π. 312/99 απολαύει όλων των διοικητικών, οικονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών προνοµίων του ηµοσίου, όπως αυτά ορίζονται στους Ν.1398/1983, Ν. 1418/84 άρθρο 28 παρ.2 περίπτωση γ) και Ν.2737/99. Οι διατάξεις που ισχύουν για το ηµόσιο του Κώδικα περί ικών του ηµοσίου ισχύουν και για τη ΕΠΑΝΟΜ. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.. 189/2009 µεταφέρονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής οι αρµοδιότητες, υπηρεσίες και προσωπικό στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων οι Γενικές Γραµµατείες α) ηµοσίων Έργων και β) Συγχρηµατοδοτούµενων ηµοσίων Έργων, ενώ µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 7 του Π.. 189/2009 µεταφέρθηκε η εποπτεία της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Με την υπ αριθµ. Πρωτ. 17γ/05/108/ΦΝ439/ Απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και - 2 -

3 ικτύων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκε ο νέος Κανονισµός Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προµηθειών και Εργασιών της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Β.2. Ο Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και συγκεκριµένα το.σ του ΟΚΑΝΑ, εκπροσωπούµενο από τον Πρόεδρο κ. Γ.Φ. και η Τεχνική Υπηρεσία, εκπροσωπούµενη από την Υπεύθυνη κα Μ. Κ., Πολ/κό Μηχανικό. Β.3. Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριµένα η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Α Τµήµα Προγραµµατισµού & Εποπτείας Έργων, το Αυτοτελές Τµήµα Εξαρτησιογόνων Ουσιών και η Γενική /νση ιοικητικής Υποστήριξης & Τεχνικών Υποδοµών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Γ. Μεθοδολογία Ελέγχου: Γ. 1. Επιτόπιοι έλεγχοι Αυτοψίες: 1. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην Μονάδα Υποκατάστασης, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Μεσογείων 152 και συνεργασία µε τον Υπεύθυνο της Μονάδας κ.. Γ., Νευρολόγο Ψυχίατρο και στελέχη της Υπηρεσίας (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, φαρµακοποιό & ψυχολόγους/ θεραπευτές ). 2. ιενεργήθηκε κατά την διάρκεια του κύριου ελέγχου στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ έλεγχος του φακέλου της Μονάδας Υποκατάστασης, ο οποίος τηρείται στην Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ, ενώ υπήρξε αρχική ενηµέρωση επί του θέµατος από την Υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ κα Μ. Κ., Πολ/κό Μηχανικό και συντάκτη της Μελέτης Εφαρµογής. 3. Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συνεργασία µε τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας κ. Β. Τ. και τους κ.κ. Γ. Λ. και. Κ., Πολ/κούς Μηχανικούς, υπαλλήλους του Α Τµήµατος Προγραµµατισµού και Εποπτείας Έργων, οι οποίοι είχαν χειριστεί την υπόθεση της «Μελέτης και κατασκευής οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών των Α και Μονάδων Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ». Γ.2. Αιτήσεις στοιχείων ελέγχου: 1. Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ.708/09/15984/ έγγραφο προς ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ζητήθηκε αντίγραφο του φακέλου του έργου, ο οποίος τηρείται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και εκτελέστηκε από την εταιρεία «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» υπό τον τίτλο «Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου 720, 00 τ.µ. για την µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ σε χώρο του Γ.Ν.Α. ΣΩΤΗΡΙΑ» & «Τµήµα κατασκευής οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών (επιφανείας κτηρίου για την µεταστέγαση της Α Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, γέφυρα διέλευσης πεζών, περίφραξης και διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Επιπλέον ζητήθηκε να διαβιβασθεί η υπ αριθµ. 2552/246/ Απόφαση του Σ της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., βάσει ποιου θεσµικού πλαισίου συνήφθη η από Σύµβαση απολογιστικών έργων µεταξύ της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. & «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και αν διενεργήθηκε διαγωνισµός, ο συντάκτης του προϋπολογισµού του έργου, ο επιβλέπων το έργο Μηχανικός, η πολεοδοµική άδεια για την - 3 -

4 κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών, το παραχωρητήριο χρήσης του οικοπέδου του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και το πρωτόκολλο της διοικητικής παραλαβής του έργου. 2. Με τα υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/17267/ και ΓΕ Φ. 708/09/18035/ επαναληπτικά έγγραφα προς ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ζητήθηκε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου του ως άνω αναφερόµενου έργου. 3. Με τα υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ117667/ και ΓΑ / έγγραφα της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διαβιβάσθηκαν πληροφοριακά στοιχεία. 4. Οι υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/ 19412/ και ΓΕ Φ. 708/09/19415/ Κλήσεις Εξέτασης Μαρτύρων. 5. Το υπ αριθµ. Πρωτ. Φ.708/09/ 19646/ έγγραφο προς τον ιοικητή Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 6. Το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του ιοικητού του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» µε συνηµµένο το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Γ.3. Ένορκες Καταθέσεις: Στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου ελήφθησαν ένορκες καταθέσεις από την Υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ κα Μ. Κ., Πολιτικό Μηχανικό και τον Υπεύθυνο της Μονάδας Υποκατάστασης κ. Γ.., ιατρό Ψυχίατρο.. Νοµικό Πλαίσιο Εκτέλεση έργων: 1. Σύµφωνα µε την παρ. 2) του άρθρου 3 του Ν. 1398/83 η εκπόνηση των µελετών και η εκτέλεση των έργων της ΕΠΑΝΟΜ καθώς και οι συναφείς προµήθειες και εργασίες γίνονται κατ εξαίρεση από κάθε κείµενη διάταξη σχετική µε την ανάθεση µελετών και εκτέλεση δηµοσίων έργων και τη διενέργεια κρατικών προµηθειών. Τα πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται σε Κανονισµούς που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες Υπουργούς και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 2. Για την κατασκευή, διοίκηση, εποπτεία και παραλαβή των έργων που παράγονται από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., κατά την χρονική περίοδο που αφορά ο έλεγχος, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 3,4, και 5 του υπ αριθµ. ΥΑ Ε 2α/04/62/Φ.1.(Φ.Ε.Κ. τ/χ Β 359/1984) Κανονισµού Εκπόνησης Μελετών-Εκτέλεσης Έργων και Συναφών Προµηθειών και Εργασιών της ΕΠΑΝΟΜ. 3. Λόγω της γενικότητας των προβλέψεων του ανωτέρω Κανονισµού οι αναλυτικές ρυθµίσεις των διαδικασιών εκτέλεσης και παραλαβής κάθε έργου από την ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες συµβάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 5 και άρθρο 5 παρ. 1. του ανωτέρω Κανονισµού, οι οποίες υπέχουν θέση ανώτατου υποχρεωτικού πλαισίου αναφοράς για τους συµβαλλόµενους. 4. Σήµερα για το πλαίσιο εκπόνησης µελετών, κατασκευής έργων, την υλοποίηση Υπηρεσιών και εργασιών, των διαδικασιών για τη δηµοπράτηση και ανάθεση εκπόνησης µελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων, υλοποίησης προµηθειών και εργασιών σε τρίτους, που εκτελούνται από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ισχύει ο νέος Κανονισµός Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προµηθειών και Εργασιών της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (αριθµ. 17γ/05/108/ΦΝ439/ ) Απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

5 5. Οι διατάξεις του Π.. 609/1985 ( ΦΕΚ 223 Α ) άρθρ. 42 (Απολογιστικές εργασίες) παρ. 2 & 9. Ε. Το Ιστορικό µετεγκατάστασης & εκτέλεσης του έργου της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ: Ε.1. Με την υπ αριθµ. 23/ Απόφαση του.σ. του ΟΚΑΝΑ αποφασίσθηκε η Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ από την οδό Σοφοκλέους 48 στην Αθήνα στον περιβάλλοντα χώρο του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Η λειτουργία της Μονάδας Υποκατάστασης στο χώρο αυτό ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του έτους 2009, στις Η Μονάδας Υποκατάσταση ήδη λειτουργούσε από το έτος 2003 επί της οδού Σοφοκλέους 48 στην Αθήνα µε δυναµικότητα υποστήριξης (150) ασθενών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπ αριθµ. Πρωτ. 1057/ εγγράφου του Υπευθύνου της Μονάδας προκύπτει η αυξητική τάση της δυναµικότητας της Μονάδας. Συγκεκριµένα κατά το έτος 2007 το Πρόγραµµα Υποκατάστασης της µεθαδόνης παρακολούθησαν (393) άτοµα, κατά το έτος 2008 το Πρόγραµµα υποκατάστασης της µεθαδόνης παρακολούθησαν (387) άτοµα και το Πρόγραµµα βουπρενορφίνης (28) άτοµα, ενώ κατά το έτος 2009 το Πρόγραµµα υποκατάστασης µεθαδόνης παρακολούθησαν (369) άτοµα και το Πρόγραµµα βουπρενορφίνης (76) άτοµα. Σήµερα η Μονάδα παρέχει και τα δύο υποκατάστατα (µεθαδόνη & βουπρενορφίνη) και χορηγεί καθηµερινά περί τους (400) ασθενείς, εκ των οποίων οι (40) λαµβάνουν το υποκατάστατο της βουπρενορφίνης. Για ιστορικούς λόγους αναφέρεται ότι µετά την διενέργεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 γιγαντώθηκε το πρόβληµα της επιβάρυνσης του Κέντρου της Αθήνας από πολλαπλές αιτίες και συγκεκριµένα από την αθρόα συσσώρευση των λαθροµεταναστών, την ανεξέλεγκτη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών µε συνεπακόλουθο το φαινόµενο της χρήσης σε κοινή θέα, την έκρηξη του παραεµπορίου και της σωµατεµπορίας στις οδούς Μενάνδρου Γερανίου Σοφοκλέους, γεγονότα που είχαν σαν αποτέλεσµα τη στοχοποίηση της Μονάδας Υποκατάστασης, την ενίσχυση της διαµαρτυρίας των κατοίκων και επαγγελµατιών της περιοχής αλλά και του ήµου Αθηναίων µε αίτηµα την αποµάκρυνση της Μονάδας από το Κέντρο της Αθήνας. Στις υπ αριθµ. Πρωτ. 299/ και 363/ επιστολές τις οποίες απηύθυναν προς τον Πρόεδρο του.σ. του ΟΚΑΝΑ, τον Γενικό /ντή, τον /ντή Εφαρµογής Προγραµµάτων και τον Σύλλογο Εργαζοµένων, οι Εργαζόµενοι της Μονάδας ενηµερώνουν «για περιστατικά έντονης βίας και αιµατηρές συµπλοκές που έλαβαν χώρα πλησίον της Μονάδας µεταξύ αλλοδαπών διακινητών ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ανέφεραν ότι είναι συχνό το φαινόµενο να προπηλακίζονται υπάλληλοι και θεραπευόµενοι από άτοµα που δεν ανήκουν στο Πρόγραµµα Υποκατάστασης. Και στις δύο επιστολές των Εργαζοµένων επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις που η αστυνόµευση στην περιοχή ήταν επαρκής, τότε τα επεισόδια είτε µειώνονταν, είτε εξαλείφονταν. Η παρουσία όµως της Αστυνοµίας δεν ήταν συνεχής». Ε.2. Από τον έλεγχο του φακέλου της Μονάδας Υποκατάστασης, ο οποίος τηρείται στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ, τα στοιχεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από τα στοιχεία του φακέλου - 5 -

6 κατασκευής του έργου για τη µεταστέγαση και εγκατάσταση της Μονάδας στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», τα οποία διαβιβάσθηκαν, σε συνέχεια των υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/15984/ , ΓΕ Φ.708/09/17267/ και ΓΕ Φ. 708/09/18035/ εγγράφων, από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε τα υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / και ΓΑ / έγγραφά της, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 2927/1108/Φ / έγγραφο της Κτηµατικής Εταιρείας του ηµοσίου παραχωρείται η χρήση του υπό τα στοιχεία Β.Κ δηµοσίου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σοφοκλέους 48 στον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την στέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης Αθήνας Με την από έκδοση Παραχωρητηρίου Χρήσης για την άνευ ανταλλάγµατος και επ αορίστω χρήση του υπό τα στοιχεία Β.Κ ακινήτου από τον ΟΚΑΝΑ αίρεται η υπ αριθµ. 45/ /Ε 12 απόφαση Σ της Κ.Ε.. παραχώρησης χρήσης του ακινήτου στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΟΚΑΝΑ άλλωστε έκανε ήδη χρήση του κτηρίου από τον Σεπτέµβριο του έτους /7/2009 Με το από 3/7/2009 χειρόγραφο σηµείωµα (χωρίς αριθµό πρωτοκόλλου) της κας Μ. Κ., Πολ/κού Μηχανικού, Υπεύθυνης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ προς τον κ. Ι. Σ. (επιβλέποντα Μηχανικό της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) αποστέλλονται τα κατ ελάχιστον απαιτούµενα τ.µ., σύµφωνα µε την εκτίµηση του Υπευθύνου της Μονάδας Υποκατάστασης για τη µεταστέγαση και λειτουργία της. Στο υπ αριθµ. Πρωτ. 616/ συνηµµένο έγγραφο της Μονάδας Υποκατάστασης αναφέρεται η πρόχειρη εκτίµηση του Υπευθύνου της Μονάδας για τα απαιτούµενα τ.µ. σε περίπτωση µετακίνησης της Μονάδας σε άλλα χώρο και συγκεκριµένα: (200) τ.µ. για την Νοσηλευτική Υπηρεσία και το Τµήµα Χορήγησης υποκαταστάτων, (50) τµ για αποθηκευτικούς χώρους, (30) τ.µ. για το Παθολογικό ιατρείο, (10) τ.µ. για το Φαρµακείο, τρία γραφεία για το διοικητικό προσωπικό επί (10) τ.µ. έκαστο, δεκαέξι γραφεία ψυχιάτρων και θεραπευτών επί (10) τ.µ. έκαστο, ένα γραφείο µηχανοργάνωσης (15) τ.µ Επί του 2 ου Εκτάκτου θέµατος «Μετεγκατάσταση ΟΚΑΝΑ» που εισήχθη στο.σ. της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. στις ο ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ανέφερε: «Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραµµατέας κ. Α. Κ., ο ιευθύνων Σύµβουλος κ. Χ. Σ., ο ιοικητής του ΕΚΕΠΥ κ. Π.Ε., ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Γ. Φ. και η κα Λ. εκ µέρους του ήµου Αθηναίων, συζητήθηκε το πρόγραµµα µετεγκατάστασης των Μονάδων του ΟΚΑΝΑ. Σύµφωνα µε την πρόταση του ιοικητή του ΕΚΕΠΥ κ. Π. Ε. προτάθηκε η µετεγκατάσταση της Μονάδας Υποκατάστασης σε χώρο του Νοσοκοµείου ΣΩΤΗΡΙΑ. Λόγω του κατεπείγοντος αποφασίστηκε να υλοποιηθεί µε προκατασκευασµένους - 6 -

7 οικίσκους τύπου ΗΛΟΣ, κυριότητας του ΥΠΕΧΩ Ε (Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων) που θα παραχωρηθούν στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την ανέγερση του κτιρίου της 4 ης Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Η σχετική µελέτη θα συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ». Με βάση τα παραπάνω ο /νων Σύµβουλος εισηγείται την εξουσιοδότηση της /ντριας Έργων της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου Με την υπ αριθµ. 2447/235/ απόφαση του.σ. της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. περί «Μετεγκατάστασης ΟΚΑΝΑ» εξουσιοδοτήθηκε η /ντρια Έργων: 1. Να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τη µεταφορά των (12) προκατασκευασµένων οικίσκων ΗΛΟΣ από την αποθήκη του ΥΠΕΧΩ Ε στον Ασπρόπυργο στο χώρο που υπεδείχθη στο Νοσοκοµείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» και 2. Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ και τον σχετικό έλεγχο αυτής από την Υπηρεσία να αποσταλεί από την ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. σχετικό αίτηµα στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης ανάθεσης του έργου στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 7967/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ διαβιβάζεται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η Κάτοψη για τη µεταστέγαση της Μονάδας, το οποίο σχέδιο προέρχεται στην ενοποίηση (12) προκατασκευασµένων οικίσκων, η δε εσωτερική διαρρύθµιση των χώρων, βασίζεται στις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την λειτουργία της νέας Μονάδας Στην υπ αριθµ. ΓΑ / επιστολή της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς την «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» 1 αναφέρεται ότι: «Προκειµένου να υλοποιηθεί τάχιστα η βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας για την άµεση µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ. Ν. Ν.Θ. Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», καλείσθε όπως εκτελέσετε τις απαιτούµενες Οικοδοµικές Η/Μ εργασίες για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κάτοψη και σχετ ικές προδιαγραφές του ΟΚΑΝΑ, µε προεκτιµώµενη δαπάνη έως ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και εντός 30 ηµερών. Παρακαλούµε για την αποδοχή της ως άνω εντολής» Στην από (αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / ) επιστολή της «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» προς ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. αναφέρεται ότι: «Σε απάντηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / εντολής σας, σας γνωρίζω ότι αποδέχοµαι να υλοποιήσω το έργο κατασκευής οικοδοµικών Η/Μ εργασιών για τη µεταστέγαση της Μονάδας 1 Επισηµαίνεται το γεγονός ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα η «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» δραστηριοποιείτο ήδη σε έργα στο Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

8 Υποκατάστασης σε χώρο του Γ.Ν. Ν.Θ. Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», εντός 30 ηµερών από την εντολή σας, ήτοι έως , σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρεται στο έγγραφό σας» Με το υπ αριθµ. Πρωτ. Γ.Α / έγγραφο του ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων αναφέρεται ότι: «Σχετικά µε το έργο ηµιουργία Κτιρίου για την 4 η Μονάδα Υποκατάσταση του ΟΚΑΝΑ και κατόπιν των σχετικών συνεννοήσεων µε τους εµπλεκόµενους φορείς, σας γνωρίζουµε ότι η µεταφορά των (12) προκατασκευασµένων οικίσκων τύπου ΗΛΟΣ, θα αρχίσει την 30 η από την Μαγούλα Αττικής προς το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Με την υπ αριθµ. ΓΑ / απόφαση περί ορισµού επιβλέποντος του έργου ορίσθηκε ο κ. Σ.Ι., Αρχιτέκτων Μηχανικός της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Στο απόσπασµα Πρακτικού της 23 ης /7/2009 Συνεδρίασης του Σ του ΟΚΑΝΑ λαµβάνεται οµόφωνη απόφαση για τη Μετεγκατάσταση της Μονάδας από την οδό Σοφοκλέους 48 στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», κατόπιν συνεχών αιτηµάτων των φορέων της περιοχής µε σκοπό την αποσυµφόρησή της. Εκδίδεται η υπ αριθµ. 23/ Απόφαση του.σ. του ΟΚΑΝΑ για τη Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 8762/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ διαβιβάζεται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η συνταχθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ Μελέτη Εφαρµογής- Οριστική Μελέτη για τη Μονάδα Υποκατάστασης, η οποία περιλαµβάνει: Κτιριολογικό Πρόγραµµα Κατασκευή Η/Μ και λοιπές εγκαταστάσεις Πίνακα Καταγραφής οικοδοµικών και ηλεκτρολογικών στοιχείων ανά χώρο Σχέδιο Κάτοψης διάταξη επίπλων Εξοπλισµός και σχέδιο λεπτοµερειών Κάτοψη χώρου χορήγησης µεθαδόνης Κάτοψη χώρου χορήγησης βουπρενορφίνης Κάτοψη χώρου ουροληψίας Κάτοψη χώρου αναµονής /Γραµµατείας Κάτοψη χώρου φυλάκων Κάτοψη οικίσκων, Στην Μελέτη Εφαρµογής-Οριστική Μελέτη δεν επισυνάπτεται ο οικονοµικός προϋπολογισµός του έργου. Στην εισαγωγή της Μελέτης Εφαρµογής-Οριστική Μελέτη αναφέρεται ότι η - 8 -

9 παρούσα µελέτη αφορά Μονάδα Υποκατάστασης κατασκευασµένη από (12) προκατασκευασµένους οικίσκους εµβαδού 50 m2. Η συγκεκριµένη µονάδα έχει συνολικό εµβαδόν 720 m2 και εξυπηρετεί (800) θεραπευόµενους ( σε δύο βάρδιες πρωινή απογευµατινή ). Το εµβαδόν κάθε Μονάδας εξαρτάται από τον συνολικό αριθµό θεραπευοµένων ασθενών, ο οποίος έχει σαν συνέπεια και τον αριθµό των θεραπευτών (ισχύει βάσει προδιαγραφών ένας θεραπευτής ανά 25 θεραπευόµενους). Σε σηµείωµα επί του τελικού Σχεδίου Μονάδας από ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε τα τελικά σχέδια από ΟΚΑΝΑ γράφεται:712,61+64=776,61 m2. Στο Κεφάλαιο Β. Κατασκευή ( Βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα) της Μελέτης Εφαρµογής-Οριστική Μελέτη αναφέρεται ότι «Ο νέος Οικίσκος θα πρέπει να τοποθετηθεί επάνω σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα, ανάλογων διαστάσεων µε αυτές της µονάδας, ώστε να είναι ικανή να παραλάβει το φορτίο του οικισµού.ενώ έµπροσθεν της κεντρικής εισόδου θα κατασκευαστεί ράµπα 2.00 m και πλάτους 1.70 m µε µεταλλικό στέγαστρο στις ίδιες διαστάσεις» Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 260/ έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων/Γεν/κή /νση Τεχνικής Υποστήριξης/Τµήµα ιαχείρισης Λυοµένων Οικίσκων προς το ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε/ΥΑΣ διαβιβάζονται συνηµµένα τα Πρωτόκολλα Παράδοσης Παραλαβής εξερχοµένου λυόµενου (αριθµ. Πρωτ. 4219/ , 4220/ , 4221/ , 4222/ , 4223/ , 4224/ , 4225/ , 4226/ , 4227/ , 4228/ , 4229/ , 4230/ , των δώδεκα (12) αιθουσών κατασκευάστριας εταιρείας ΗΛΟΣ (50) τ.µ., τα οποία παρελήφθησαν από τον χώρο των αποθηκών Ασπροπύργου, µεταφέρθηκαν στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και παρεδώθησαν στον κ. Σ. Ι, ως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Με το υπ αριθµ. ΓΑ / έγγραφό της η ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ σχετικά µε την διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου ενηµερώνει ότι οι εργασίες έχουν περαιωθεί εις ό, τι αφορά το κτήριο και την περίφραξη, οι δε εργασίες κατασκευής της πεζογέφυρας θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις Με το έγγραφο αυτό καλείται ο ΟΚΑΝΑ να παραλάβει διοικητικά το κτήριο στις Με την υπ αριθµ. 333/ Απόφαση ΟΚΑΝΑ αποφασίζεται η εγκατάσταση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» επί της Λεωφόρου Μεσογείων 152 από Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 9588/ έγγραφο του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ προς τον /ντα Σύµβουλο της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., διαβιβάζεται νέα κάτοψη για τη µεταστέγαση της Μονάδας ΟΚΑΝΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και συγκεκριµένα αναφέρεται: «Το παρόν σχέδιο, - 9 -

10 προέρχεται εκτός της ενοποίησης των δώδεκα (12) προϋπαρχοµένων προκατασκευασµένων οικίσκων και στην προσθήκη επιπλέον σιδηράς κατασκευής εµβαδού πενήντα περίπου τετραγωνικών µέτρων (50 m2), λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων σε θεραπευόµενους ασθενείς. Η εσωτερική διαρρύθµιση των χώρων, περιλαµβάνει τέσσερα επιπλέον γραφεία θεραπευτών και δύο µικρούς αποθηκευτικούς χώρους. Τα παραπάνω ακολουθούν τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθµη λειτουργία της νέας Μονάδας». Συνυποβάλλεται η αντίστοιχη νέα κάτοψη, η οποία είναι υπογεγραµµένη από την Υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Μ. Κ.. Η νέα Κάτοψη φέρει τα διακριτικά (Αύγουστος 2009 / Μονάδα Υποκατάστασης, Ε=776,61 m 2 ) Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 9787/ έγγραφο του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ προς τον ήµο Αθηναίων ζητείται η ανύψωση των κιγκλιδωµάτων επί της οδού Μεσογείων µε σκοπό την αποφυγή σοβαρού τροχαίου ατυχήµατος, καθότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την ασφάλεια αυτών που προσέρχονται στο Πρόγραµµα Υποκατάστασης, καθώς και αυτών που επιβαίνουν στα διερχόµενα οχήµατα. Στο υπ αριθµ. Πρωτ. 719/ εγγράφου του Υπευθύνου της Μονάδας Υποκατάστασης, το οποίο προσυπογράφεται και από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ, αναφέρεται ότι η είσοδος προσέλευσης των χορηγουµένων που έχει διανοιχθεί επί της Λεωφόρου Μεσογείων βρίσκεται στο ύψος του λεωφορειόδροµου ταχείας κυκλοφορίας από τον οποίο διαχωρίζεται µ ένα πεζοδρόµιο και τα κιγκλιδώµατα που έχουν τοποθετηθεί από τον ήµο Αθηναίων. Οι προσερχόµενοι ασθενείς αφήνουν τα οχήµατά τους (αυτοκίνητα ή µηχανές) και πηδάνε τα κιγκλιδώµατα, προκειµένου να παρακάµψουν την απόσταση από άλλες εισόδους προσέλευσης. Με το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Αναπλ. ηµάρχου διαβιβάζεται το αίτηµα στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου. (Μέχρι την ηµέρα της αυτοψίας και του ελέγχου ένα χρόνο µετά το αίτηµα δεν είχε γίνει καµία σχετική εργασία) Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του /ντα Συµβούλου της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αποδέκτες το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Κ., τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη /νση Ψυχικής Υγείας µε θέµα «Μελέτη Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Α Μονάδας Βραχείας ιάρκειας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ.Ν. Ν. Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σας ενηµερώνουµε ότι η Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη σχετικής µελέτης δηµοπράτησης για τη κατασκευή κτιρίου για τη µεταστέγαση της Α Μονάδας Βραχείας ιάρκειας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Με βάση τη Μελέτη δηµοπράτησης το κτίριο θα έχει συνολική επιφάνεια (450,00) τ.µ. Στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνονται οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες καθώς και η προµήθεια εγκατάσταση του απαιτούµενου

11 Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού (κάµερες, κλιµατιστικές µονάδες, ηλεκτρικοί πίνακες, τηλ. κέντρο, κ. λ. π.). Επίσης περιλαµβάνονται γέφυρα διέλευσης πεζών, περίφραξη του συνόλου του οικοπέδου και διαµόρφωση όλου του περιβάλλοντος χώρου. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν νέων εργασιών 10 % και ΦΠΑ 19%. Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία να ανατίθεται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου «Μελέτη Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Α Μονάδας Βραχείας ιάρκειας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ. Ν. Ν.Θ. Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», προϋπολογισµού ,00 ευρώ. Επισηµαίνεται ότι το έργο κρίνεται ειδικής φύσεως και έχει εφαρµογή η παράγραφος 2γ του άρθρ. 4 του Ν. 1418/84, καθώς οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν τάχιστα, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των χρηστών ναρκωτικών και να µη διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ» Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του /ντα Συµβούλου της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αποδέκτες το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Κ., τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη /νση Ψυχικής Υγείας µε θέµα «Μελέτη Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ. Ν. Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σας ενηµερώνουµε ότι η Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη σχετικής µελέτης δηµοπράτησης για τη κατασκευή κτιρίου για τη µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Με βάση τη Μελέτη δηµοπράτησης το κτίριο θα έχει συνολική επιφάνεια (720,00) τ.µ. Στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνονται οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, καθώς και η προµήθεια εγκατάσταση του απαιτούµενου Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού (κάµερες, κλιµατιστικές µονάδες, ηλεκτρικοί πίνακες, τηλεφωνικό κέντρο, κ.λ.π.). Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν νέων εργασιών 10 % και ΦΠΑ 19%. Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, µε την οποία να ανατίθεται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου «Μελέτη, κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ. Ν. Ν.Θ.«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», προϋπολογισµού ,00 ευρώ

12 Επισηµαίνεται ότι το έργο κρίνεται ειδικής φύσεως και έχει εφαρµογή η παράγραφος 2γ του άρθρ. 4 του Ν. 1418/84, καθώς οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν τάχιστα προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των χρηστών ναρκωτικών και να µη διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ» Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΓ6/ΓΠ/ Υπηρεσιακό Σηµείωµα το Αυτοτελούς Τµήµατος Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητείται η γνώµη της Υπηρεσίας καθόσον αφορά τα Τεχνικά στοιχεία και τη δαπάνη των έργων που αναφέρονται στα υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / και / εγγράφων της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., προκειµένου να εκδώσουν την αιτούµενη Υπουργική Απόφαση ανάθεσης στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. υλοποίησης του έργου Με το υπ αριθµ. ΓΑ / έγγραφο του /ντος Συµβούλου της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αποδέκτες τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Κ. διαβιβάζεται η Μελέτη ηµοπράτησης και ο Προϋπολογισµός του έργου «Μελέτη, κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ.Ν.Ν. Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». { Από τα στοιχεία που διατηρεί η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία ετέθησαν υπόψη του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου, φαίνεται ότι υπεβλήθησαν στην προαναφερόµενη Υπηρεσία από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για το συγκεκριµένο έργο τα ακόλουθα: 1. «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ» και 2. «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 3. Στον δε Προϋπολογισµό του έργου ύψους ,58, ο οποίος συνυποβλήθηκε στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς έγκριση έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις από την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.Υ.& Κ.Α. και έχει µειωθεί αυτός στις Επί του σχεδίου του Προϋπολογισµού αναγράφεται χειρόγραφα: «Συµφωνούµε στο ποσόν των συνολικά. Για τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Γ. Σ.»} Με το υπ αριθµ. ΓΑ / έγγραφο του /ντος Συµβούλου της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αποδέκτες τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Κ. διαβιβάζεται η Μελέτη ηµοπράτησης και ο Προϋπολογισµός του έργου «Μελέτη Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Α Μονάδας Βραχείας ιάρκειας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ. Ν.Ν. Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

13 { Από τα στοιχεία που διατηρεί η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία ετέθησαν υπόψη του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου, φαίνεται ότι υπεβλήθησαν στην προαναφερόµενη Υπηρεσία από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για το συγκεκριµένο έργο τα ακόλουθα: 1. «ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» 2. Στον δε Προϋπολογισµό του έργου ύψους ,69, ο οποίος συνυποβλήθηκε στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς έγκριση έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις από την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.Υ.& Κ.Α. και έχει µειωθεί αυτός στις Επί του σχεδίου του Προϋπολογισµού αναγράφεται χειρόγραφα: «Συµφωνούµε στο ποσόν των συνολικά. Για τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Γ.Σ.». Επιπρόσθετα υπάρχει δεύτερη χειρόγραφη σηµείωση, σύµφωνα µε την οποία έχει υπολογιστεί το κόστος της προθήκης των 65 m2 στο ποσό των } Στο υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ προς τη Γεν/κή /νση Τεχνικής Υποστήριξης & Τεχνικών Υποδοµών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρονται τα ακόλουθα: «Έχοντας υπόψη α)το Εθνικό Σχέδιο ράσης κατά των Ναρκωτικών σχετικά µε τη µετακίνηση των Μονάδων θεραπείας του ΟΚΑΝΑ εντός του περιβάλλοντος χώρου των Νοσοκοµείων της χώρας, β) τα προβλήµατα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία της Μονάδας Υποκατάστασης στην οδό Σοφοκλέους και γ) τα συνεχή αιτήµατα των φορέων της περιοχής και του ηµάρχου Αθηναίων για την αποµάκρυνση της Μονάδας από την περιοχή του κέντρου παρακαλώ όπως ενεργήσετε τα δέοντα σχετικά µε την έγκριση σκοπιµότητας για την µετακίνηση µετεγκατάσταση της Μονάδας Θεραπείας του ΟΚΑΝΑ εντός του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκοµείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Στο υπ αριθµ. Πρωτ. Υ8α/ΓΠ. οικ / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε θέµα «Μελέτη, κατασκευή Οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου 450,00 τ.µ. για την µεταστέγαση των Α & Μονάδων Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» επισηµαίνονται τα ακόλουθα: «Με τα υπ αριθµ. ΓΑ / και ΓΑ / έγγραφα της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ζητείται από την Υπηρεσία µας η έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανάθεσης υλοποίησης σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» των έργων: Μελέτη και κατασκευή Οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου για τη µεταστέγαση της Α Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, προϋπολογισµού ,00 Μελέτη και κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου για τη

14 µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, προϋπολογισµού ,00 Με το από Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Αυτοτελούς Τµήµατος για την Αντιµετώπιση Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Υπουργείου ζητείται η γνώµη της Υπηρεσίας µας για τα τεχνικά στοιχεία και τη δαπάνη των εργασιών προκειµένου να εκδώσει Υπουργική Απόφαση ανάθεσης στη ΕΠΑΝΟΜ υλοποίησης των έργων. Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωστοποιούµε ότι η Υπηρεσία µας, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο των εργασιών των έργων του θέµατος και από συγκριτικά στοιχεία και κατόπιν επανειληµµένων συνεργασιών µε εκπρόσωπο της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. συµφωνεί ότι το ύψος της δαπάνης για κάθε ένα από τα προαναφερόµενα έργα να διαµορφωθεί τελικά στο ύψος των Επιπλέον στο εν λόγω έγγραφο αναγράφεται επί λέξει: «Όσον αφορά όµως την τοποθέτηση της Υπηρεσίας µας στο αίτηµα της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και του Τµήµατος για την αντιµετώπιση Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Υπουργείου επί της ανάθεσης των ανωτέρω έργων, αυτή παρέλκει επειδή το µεν έργο της Α Μονάδας έχει ήδη εκτελεστεί και λειτουργεί το δε έργο της Μονάδας βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής, πράγµα που διαπιστώθηκε από αυτοψία µηχανικών της Υπηρεσίας µας στις µετά από σχετικές πληροφορίες» Με την υπ αριθµ. Πρωτ / απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανατέθηκαν στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. τα ακόλουθα έργα: α) «Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου 720, 00 τ.µ. για την µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ σε χώρο του Γ.Ν. Ν. Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Η δαπάνη για την υλοποίηση του προαναφερόµενου έργου ανέρχεται σε εννιακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου εργολαβικού οφέλους, απρόβλεπτων δαπανών και Φ.Π.Α. και θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) «Μελέτη, κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου 450,00 τ.µ. για την µεταστέγαση της Α Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, γέφυρας διέλευσης πεζών-περίφραξης και διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, σε χώρο του Γ.Ν. Ν. Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Η δαπάνη για την υλοποίηση του προαναφερόµενου έργου ανέρχεται σε εννιακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου εργολαβικού οφέλους, απρόβλεπτων δαπανών και ΦΠΑ και θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η /νση Οικονοµικού Τµήµα Β στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση να µεριµνήσει για την κατά προτεραιότητα χρηµατοδότηση των έργων. Η ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ως φορέας εκτέλεσης των έργων καλείται, να λάβει υπόψη ότι τα εν λόγω έργα, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και εποµένως δικαιολογείται ο χαρακτηρισµός τους ως ειδικά και να προβεί στην υλοποίησή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Συναφών Προµηθειών & Εργασιών της καθώς και των διατάξεων

15 περί εκτέλεσης δηµοσίων έργων Στην από εισήγηση της /νσης Έργων (.Π.Π.Υ.Ε.) της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας µε θέµα «Μετεγκατάσταση του ΟΚΑΝΑ» αναφέρονται τα εξής στοιχεία : Με την υπ αριθµ. 2447/235/ απόφαση του Σ της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα: Εξουσιοδοτήθηκε η /ντρια Έργων να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τη µεταφορά των 12 προκατασκευασµένων οικίσκων ΗΛΟΣ από την αποθήκη του ΥΠΕΧΩ Ε στον Ασπρόπυργο στο χώρο που υπεδείχθη στο Νοσοκοµείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ και τον σχετικό έλεγχο αυτής από την Υπηρεσία να αποσταλεί σχετικό αίτηµα στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης ανάθεσης του έργου στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής η Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ απέστειλε στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. στις (ΓΑ / ) τη σχετική κάτοψη για τη µετεγκατάσταση της Μονάδας στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκοµείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του έργου. Επιπροσθέτως δροµολογήθηκαν οι απαιτούµενες ενέργειες για την µεταφορά των 12 προκατασκευασµένων οικίσκων ΗΛΟΣ από την αποθήκη του ΥΠΕΧΩ Ε στον Ασπρόπυργο στο χώρο που υπεδείχθη στο Νοσοκοµείο. Η εν λόγω µεταφορά εκτελέστηκε από τον κ. Κ. Π. και ολοκληρώθηκε στις , σύµφωνα µε το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής. Λαµβάνοντας υπόψη την κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης του έργου της µετεγκατάστασης της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των χρηστών ναρκωτικών και να µη διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ και της εκπεφρασµένης βούλησης της Πολιτικής ηγεσίας για την άµεση µετεγκατάσταση της ως άνω Μονάδας, µε την ΓΑ / επιστολή µας καλέσαµε την εταιρεία «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», όπως εκτελέσει το έργο εντός 30 ηµερών, σύµφωνα µε την ΓΑ / σχετική κάτοψη και προδιαγραφές µε προεκτιµώµενη δαπάνη έως ευρώ πλέον ΦΠΑ και πληρωµή του έργου απολογιστικά. Η ανωτέρω εταιρεία µε την ΓΑ 10844/ επιστολή της απεδέχθη την ως άνω εντολή, το δε έργο ολοκληρώθηκε στις , οπότε και κατέστη εφικτή η παράδοσή της προς χρήση σύµφωνα µε το ΓΑ108794/ έγγραφο ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατ απαίτηση και πάλι της Πολιτικής Ηγεσίας και του ΟΚΑΝΑ, αλλά και για να καταστεί το έργο λειτουργικό από άποψη πρόσβασης και ασφάλειας εκτελέστηκαν εργασίες κατασκευής γέφυρας πεζών, εργασίες περίφραξης και θεµελίωσης της Μονάδας Α Υποκατάστασης. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στη Μονάδα Α Υποκατάστασης και µετά από καταγγελίες και προ των αρνήσεων του Συλλόγου των εργαζοµένων

16 στο Νοσοκοµείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» διεκόπησαν οι εργασίες στη Μονάδα καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο. Με τα ΓΑ / , ΓΑ109225/ , ΓΑ / , ΓΑ / έγγραφά ΕΠΑΝΟΜ προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητήθηκε η έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανάθεσης στη ΕΠΑΝΟΜ των σχετικών έργων, βάσει των οποίων εκδόθηκε η υπ αριθµ / Υ.Α. ανάθεσης των δύο έργων µε χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου. Στις ο ανάδοχος µε την ΓΑ / επιστολή του υπέβαλλε Πίνακα Απολογιστικών εργασιών βάσει του οποίου το κόστος ανήλθε στο ποσό των ευρώ, πλέον Γενικών Εξόδων, εργολαβικού οφέλους και Φ.Π.Α. Επίσης µε την ως άνω επιστολή προσέφερε έκπτωση 50% επί του ποσοστού των Γενικών Εξόδων και του εργολαβικού οφέλους. Το συνολικό Κόστος µε βάση τον ανωτέρω Πίνακα ανέρχεται σε ευρώ πλέον ΦΠΑ. Κατόπιν των ανωτέρω συγκροτήθηκε Επιτροπή αποτελούµενη από τους κ.κ. Ι. Σ., Κ. Μ., και Λ. Μ., η οποία ήλεγξε τα ανωτέρω υποβληθέντα στοιχεία και συνέταξε Πίνακα Εκτελεσθεισών Απολογιστικών Εργασιών, από τον οποίο προκύπτει ότι το κόστος των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται τελικά σε ,77 ευρώ πλέον ΓΕΟΕ 50% Χ 18% = 9%, ήτοι ,25 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Κατόπιν των ανωτέρω η /νση Έργων (.Π.Π.Υ.Ε.) της ΕΠΑΝΟΜ εισηγείται: α ) την έγκριση των µέχρι σήµερα πεπραγµένων για το ως άνω έργο και β) την εξουσιοδότηση του ιευθύνοντος Συµβούλου να υπογράψει Σύµβαση Απολογιστικά εκτελεσθεισών εργασιών του εν λόγω έργου» Με την υπ αριθµ. 2552/246/ απόφασή του το.σ. της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. οµόφωνα αποφασίζει να κάνει δεκτή την εισήγηση της /νσης Έργων (.Π.Π.Υ.Ε.) της ΕΠΑΝΟΜ και ειδικότερα εγκρίνει: A. Τα µέχρι σήµερα πεπραγµένα από την Υπηρεσία για την µετεγκατάσταση ΟΚΑΝΑ και B. Την εξουσιοδότηση του ιευθύνοντος Συµβούλου να υπογράψει Σύµβαση Απολογιστικά εκτελεσθεισών εργασιών του εν λόγω έργου Με την από Σύµβαση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών, η οποία υπεγράφη µεταξύ της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και της εταιρείας «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» έχοντας υπόψη τον Κανονισµό Εκπόνησης Μελετών, εκτέλεσης έργων, προµηθειών και εργασιών της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και την υπ αριθµ. 2552/246/ Απόφαση του.σ. της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. περί έγκρισης της υπογραφής της παρούσας σύµβασης ανετέθη στη δεύτερη η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών των έργων : Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου (720,00) τ.µ. για την µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ σε χώρο του

17 Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και Τµήµα κατασκευής οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών επιφανείας (65) τ.µ. κτηρίου για την µεταστέγαση της Α Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, καθώς και την βάση οπλισµένου σκυροδέµατος προσθήκης για το κτήριο Α, γέφυρα διέλευσης πεζών, περίφραξης και διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της εν λόγω Σύµβασης το σύνολο της αµοιβής του Αναδόχου συνοµολογείται και καθορίζεται στο ποσό των ( ,25) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η πληρωµή των απολογιστικών εργασιών θα γίνει µε ξεχωριστές πιστοποιήσεις εντός ενός µηνός από την υπογραφή της παρούσας για όσες εργασίες έχουν ήδη εκτελεστεί. Για τις υπόλοιπες εργασίες η πληρωµή θα γίνει εντός µηνός από την πιστοποίησή τους Με το υπ αριθµ. έγγραφο 10887/ του /ντή Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ΟΚΑΝΑ προς ΟΤΕ για την προµήθεια εξοπλισµού Τηλεφωνικού Κέντρου (υπάρχει χειρόγραφο σηµείωµα της κας Μ. Κ. για τηλεφωνική επικοινωνία µε τον ΟΤΕ, ο οποίος δεν υποστηρίζει τηλεφωνικά κέντρα PANASONIC, το οποίο αποφάσισε ο ανάδοχος. Ο Πρόεδρος αποφάσισε να µην προβεί σε αγορά ο ΟΚΑΝΑ, αλλά ο ανάδοχος και το θέµα είναι σε εκκρεµότητα ) Με το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Νοσοκοµείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» προς ΕΚΕΠΥ, ΟΚΑΝΑ, 1 η ΥΠΕ και ΕΚΑΒ ζητείται η εφαρµογή του τοπογραφικού σχεδίου της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την διάνοιξη θύρας διέλευσης από το Νοσοκοµείο Γενικό Κρατικό «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» Με το υπ αριθµ / έγγραφο του ιοικητού του Νοσοκοµείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» προς την ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., ζητείται να εφαρµοστεί το υφιστάµενο σχέδιο σχετικά µε τη θύρα διέλευσης των πάσης φύσεως οχηµάτων (απορριµµατοφόρων, ασθενοφόρων, κ.λ.π) και συγκεκριµένα όπως ανοιχτεί θύρα διέλευσης από τον χώρο στάθµευσης του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και κλειστεί η παράνοµη είσοδος από το Νοσοκοµείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» Με το υπ αριθµ / έγγραφο του ιοικητού του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» προς την ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διαβιβάζεται συνηµµένα το σχέδιο σχετικά µε τη θύρα διέλευσης των πάσης φύσεως οχηµάτων (απορριµµάτων, ασθενοφόρων, κ.λ.π.) προς τη Μονάδα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ και συγκεκριµένα ζητείται να ανοιχτεί θύρα διέλευσης από το χώρο στάθµευσης του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» έχει κλειστεί η παράνοµη είσοδος από το Νοσοκοµείο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Με το υπ αριθµ / έγγραφο του ιοικητού του Νοσοκοµείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» προς τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, κατόπιν σχετικού εγγράφου του Τµήµατος Ασφαλείας ΠΑΠΑΓΟΥ, ζητείται να εφαρµοστεί το

18 υφιστάµενο σχέδιο για την διέλευση των πάσης φύσεως οχηµάτων (απορριµµατοφόρων, ασθενοφόρων, κ.λ.π) δια µέσου του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και να µεριµνήσουν ώστε να ανοίξει η προβλεπόµενη θύρα και να κλείσει η προσωρινή προς την πλευρά του Νοσοκοµείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» Με το υπ αριθµ / έγγραφο του ιοικητού του Νοσοκοµείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» προς την ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., επανέρχεται εκ νέου σχετικά µε τη εφαρµογή του σχεδίου για τη θύρα διέλευσης των πάσης φύσεως οχηµάτων Με το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Νοσοκοµείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» προς τον ΟΚΑΝΑ ζητείται η διάνοιξη θύρας εισόδου για την διέλευση των οχηµάτων µέσω του Νοσοκοµείου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» και να κλείσει η προσωρινή θύρα από την πλευρά του Νοσοκοµείου ΣΩΤΗΡΙΑ Με το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Υπευθύνου της Μονάδας προς τον Πρόεδρο και τον /ντή Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ αναφέρονται σειρά εκκρεµοτήτων του κτηρίου που χρήζουν άµεσης επίλυσης Στο υπ αριθµ / έγγραφο της Υπεύθυνης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ κας Μ. Κ. προς τον Πρόεδρο και τον Γενικό ιευθυντή του ΟΚΑΝΑ αναφέρονται οι εκκρεµότητες του κτηρίου που στεγάσθηκε η Μονάδα Υποκατάστασης στο Νοσοκοµείο ΣΩΤΗΡΙΑ. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι: «κατόπιν προφορικής εντολής του Προέδρου, από την εποµένη ηµέρα, συνεργάστηκα ανελλιπώς µε τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (αλλεπάλληλες συναντήσεις µε τον Πρόεδρο της ΕΠΑΝΟΜ Α. Ε και Μηχανικούς) για τα κάτωθι: Εξεύρεση του πλέον ενδεδειγµένου χώρου στο γήπεδο του Γ. Ν. Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» για τη στέγαση της Μονάδας Επίσκεψη στον Ασπρόπυργο µε µηχανικούς της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την επιλογή κατάλληλων προκατασκευασµένων οικίσκων για τη στέγαση της Μονάδας, Πραγµατοποίηση Μελέτης Εφαρµογής- Οριστική Μελέτης για το κτήριο Επίβλεψη εκ µέρους µου, επί καθηµερινής βάσεως από τις 7 π.µ. έως τις 19 µ.µ. και Σαββατοκύριακο, στον χώρο του εργοταξίου, από την έναρξη των εργασιών για τη κατασκευή της Μονάδας, τη µεταφορά, έως και τη λειτουργία της. Η παρουσία µου ήταν επιβεβληµένη για την εξεύρεση επιτόπου λύσεως, όσο το δυνατόν περισσοτέρων προβληµάτων ( στον ελάχιστο χρόνο που διαθέταµε, περίπου ένα µήνα για την κατασκευή ) που προέκυπταν καθ όλη την διάρκεια της κατασκευής της µονάδας (από την θεµελίωση έως και την παράδοση από την ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.). Στη συνέχεια αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο σειρά εκκρεµοτήτων,

19 όπως: η µη λειτουργία κεντρικού κλιµατισµού & συστήµατος εξαερισµού, το ζήτηµα της υδροδότησης, της ρευµατοδότησης, η εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, η ολοκλήρωση της κατασκευής των 50 τ.µ. που κατασκευάστηκαν ως προέκταση των (12) προκατασκευασµένων οικίσκων, αγορά και τοποθέτηση συστήµατος προτεραιότητας σύµφωνα µε τη µελέτη, η εισροή οµβρίων υδάτων από την οροφή (ο ανάδοχος δεν τοποθέτησε µονωτικό υλικό παρά την σχετική υπόδειξη της κας Κλωναράκη. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι δύο µήνες µετά την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας υπάρχουν φουσκώµατα στους τοίχους και τα δάπεδα) και πληθώρα άλλων επιµέρους εκκρεµοτήτων εργασιών Με το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ διαβιβάζονται στον /ντα Σύµβουλο της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Υπευθύνου της Μονάδας και το υπ αριθµ / έγγραφο της Υπεύθυνης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ για την ολοκλήρωση των αναφεροµένων εργασιών Με το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφό του ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ προς τον /ντα Σύµβουλο της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. επανέρχεται κάνοντας αναφορά στα σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας της Μονάδας (έλλειψη σταθερής και µόνιµης εγκατάστασης ρεύµατος και ύδατος), τα οποία εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζοµένων και των ασθενών και ζητά την επίλυσή των Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / έγγραφο της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς την «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» διαβιβάζει το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του ΟΚΑΝΑ και ζητά την επίλυση των εκκρεµοτήτων Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 141/ έγγραφο του Υπευθύνου της Μονάδας προς τον Γενικό /ντή και την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ ενηµερώνει ότι θα προχωρήσουν στην απεγκατάσταση του συστήµατος προτεραιότητας από το κτήριο της οδού Σοφοκλέους 48, το οποίο και θα εγκατασταθεί στο Κτήριο της Μονάδας επί της οδού Μεσογείων 152, προκειµένου να κερδίσει ο Οργανισµός χρήµα και η Μονάδα χρόνο., όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 242/ έγγραφο του Υπευθύνου της Μονάδας κ. Γ.. προς τον Πρόεδρο και τον Γενικό ιευθυντή, ιευθυντή Προγραµµατισµού & Εφαρµογών και την Υπεύθυνη Τεχνικού Τµήµατος του ΟΚΑΝΑ επισυνάπτει έντυπο επί του οποίου ο υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας σηµείωσε ποιες εργασίες ανήκουν στην σύµβαση και ποιες όχι και ζητά τον συγκριτικό έλεγχο των αναγραφόµενων, καθότι ο ίδιος ως Υπεύθυνος της Μονάδας δεν έχει υπόψη του το περιεχόµενο της σύµβασης. Επαναφέρει το θέµα της σύνδεσης της Μονάδας µε τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης

20 Στο υπ αριθµ. Πρωτ. 283/ έγγραφό του προς τον Πρόεδρο και τον Γενικό ιευθυντή, ιευθυντή Προγραµµατισµού & Εφαρµογών και Νοµική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ ο Υπεύθυνος της Μονάδας ενηµερώνει για ένα γεγονός που έλαβε χώρα στις µεταξύ π.µ. και π.µ. στην Μονάδα, όπου ένας χορηγούµενος ασθενής απέσπασε βίαια από το χώρο χορήγησης βουπρενορφίνης ένα κουτί µε επτά ταµπλέτες των 2 mg (prenorvin 14 mg). Για το γεγονός αυτό θα προέβαινε στις δέουσες ενέργειες ως εκπρόσωπος της Μονάδας στο Αστυνοµικό Τµήµα ΠΑΠΑΓΟΥ. Με αφορµή αυτό το περιστατικό ο Υπεύθυνος της Μονάδας ζητάει από την ιοίκηση του ΟΚΑΝΑ να πιέσει την κατασκευαστική εταιρεία για την ολοκλήρωση των εργασιών του κτηρίου της Μονάδας ιδιαίτερα στο χώρο χορήγησης της βουπρενορφίνης, δηλαδή να µπει επειγόντως τζάµι µεταξύ της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και των χορηγουµένων, να ενεργοποιηθεί το σύστηµα πανικού( alarm), και να ενισχυθεί η Υπηρεσία Φύλαξης Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 284/ έγγραφό του προς τον Πρόεδρο και τον Γενικό ιευθυντή, ιευθυντή Προγραµµατισµού & Εφαρµογών του ΟΚΑΝΑ ο Υπεύθυνος της Μονάδας ενηµερώνει ότι το δυναµικό της Μονάδας σε ιατρούς και θεραπευτές είναι επαρκές για την αύξηση του αριθµού των χορηγουµένων κατά (150) άτοµα στη µεθαδόνη και (30) άτοµα στη βουπρενορφίνη. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να γίνουν οι εξής ενέργειες: Τοποθέτηση δεύτερου dispenser στο χώρο χορήγησης της µεθαδόνης σε θέση η οποία έχει ήδη προβλεφθεί από την κατασκευή της Μονάδας Η ολοκλήρωση των έργων στο χώρο της βουπρενορφίνης που είναι η τοποθέτηση προστατευτικού τζαµιού και η ολοκλήρωση του συστήµατος πανικού, Η ενίσχυση του νοσηλευτικού, διοικητικού και του προσωπικού ασφαλείας κατά ένα άτοµο για κάθε κατηγορία Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 454/ έγγραφό του ο Υπεύθυνος της Μονάδας, κατόπιν της αυτοψίας που πραγµατοποίησε η Υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ στην Μονάδα, ενηµερώνει τον Πρόεδρο, τον Γενικό ιευθυντή και την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ για µια σειρά απαιτούµενων ενεργειών προς υλοποίηση, καθώς και για τις πραγµατοποιηθείσες εργασίες, όπως: Υπογειοποίηση του καλωδίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και σύνδεση µε τον υποσταθµό της ΕΗ από το Νοσοκοµείο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Υπογειοποίηση της παροχής νερού και τοποθέτησηµετρητή µε το κεντρικό δίκτυο του Νοσοκοµείου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Κατασκευή και τοποθέτηση διαχωριστικών αλουµινίου µε υαλοπίνακες triplex στο χώρο της βουπρενορφίνης Τοποθέτηση προφίλ αλουµινίου και µονωτικού αφρού περιµετρικά της βάσης της Μονάδας για την αποφυγή εισόδου τρωκτικών και ερπετών Άνοιγµα σταθερών παραθύρων φεγγιτών σε όλους τους χώρους της

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: Προς: Πίνακας Αποδεκτών Προς: Πίνακας Αποδεκτών Α.Π. Επιστολής: 20745/07/6 & 16747/08/2 Χειριστές: Αγγελική Μποσδογιάννη Ευάγγελος Τσακιράκης Τηλ. *** Ηµεροµηνία: 12.5.09 Κοινοποίηση: Πίνακας Κοινοποιήσεων Θέµα: Ανεξέλεγκτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς κ.κ. Γ. Παπαδόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ10-ΙΧΜ. Τηλ. : ΦΑΞ : :

ΑΔΑ: 45Ψ10-ΙΧΜ. Τηλ. : ΦΑΞ : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Ταχ. /νση : Πανόρµου 2 Ταχ. Κωδ. : 11523 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Παραχώρηση ή µη κατά χρήση για πενήντα (50) χρόνια στο Υπουργείο Οικονοµικών, τµ µήµατος του συνόλου των υποδοµών και του γηπέδου της

Παραχώρηση ή µη κατά χρήση για πενήντα (50) χρόνια στο Υπουργείο Οικονοµικών, τµ µήµατος του συνόλου των υποδοµών και του γηπέδου της ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια, / /2017 Αρ. Πρωτ.:.Υ. ΓΡΑΦΕΙΟ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax: e-mail: 1γ Βικέλα 4, 591 32 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΣΧΕΤ: το υπ αριθ πρωτ 8455/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας (µονάδα Βέροιας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΣΧΕΤ: το υπ αριθ πρωτ 8455/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας (µονάδα Βέροιας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ Υ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : 3 /νση : Βικέλα 4 ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Πληροφορίες: Ανδρεάδου

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ΗΛΙΑΣ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σεπτέµβριος 2009 ΤΕΕ-ΤΚΜ 1 Εµπλεκόµενοι Φορείς ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΕΠΑ (Φυσ.αέριο)

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ:Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. µελέτης 69 /2014 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.910,00 Κ.Α. 30.6699.02 «Προµήθεια αλατιού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» Αριθ. µελέτης 69/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ. β) εσµεύεται µε κάποιον τρόπο συµβατικά ο ήµος Θεσσαλονίκης έναντι του

ΕΡΩΤΗΣΗ. β) εσµεύεται µε κάποιον τρόπο συµβατικά ο ήµος Θεσσαλονίκης έναντι του εδοµένου ότι η αστυνόµευση και ο έλεγχος τήρησης των κανόνων στάθµευσης αποτελεί από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την εύρυθµη λειτουργία του έργου και τη διασφάλισητόσο των εσόδων του ήµου και του

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 17 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια σκυροδεµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αταλάντη 8-11-2016 Αρ. πρωτ: 13945 Αριθµός Μελέτης: 1/2016 Κ.Α.: 30-6112.0012 30-6112.0009 ΜΕΛΕΤΗ: «Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 60776/ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 18ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

CPV: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ψυκτικών συγκροτηµάτων» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΕΚΘΕΣΗ

CPV: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ψυκτικών συγκροτηµάτων» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία συντήρησης & επισκευής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κλιµατιστικών όλων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ του ήµου Μαραθώνος, έτους 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ.Μελέτης 10/18-05-2017 Τ Ε Χ Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014 ΘΕΜΑ: 63 ο Έγκριση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας Αθήνα, 07/07 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 2088 Βέροια 20-07-2011 Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Μαϊου του έτους 2014 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

WI-03-03/2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Σκοπός /Αντικείµενο

WI-03-03/2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Σκοπός /Αντικείµενο Σκοπός /Αντικείµενο Η επιτυχής διεξαγωγή των τυπικών και πρακτικών ενεργειών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς προµήθειας οργάνων και αναλωσίµων ειδών, τα οποία εµπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Training του ηµοτικού Γυµναστηρίου στο Παγκρήτιο στάδιο και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 4 ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ερµούπολη, 21 Φεβρουαρίου 2008 Α. Εισαγωγή Την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 για την Περιφέρειά µας και µε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ 127450/TY 8621 (5-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.31 08:36:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨ57ΟΛΨΦ-ΑΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 10/12/2014 ΝΟΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 372 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π..

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π.. Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π.. /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:120/2007 Α.Π.: Ε99/31/14-11-2007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014 Για την ανάδειξη εργολάβου για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΙ ΙΩΝ στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινή Υπουργική Απόφαση Χρηµατοδότησης ήµων και Συνδέσµων ήµων κατ εφαρµογή του ν. 4039/2012 (Α 15)»

ΘΕΜΑ: «Κοινή Υπουργική Απόφαση Χρηµατοδότησης ήµων και Συνδέσµων ήµων κατ εφαρµογή του ν. 4039/2012 (Α 15)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα : 15.7.2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. πρωτ: 2379/82158 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΡΟΣ: Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 126783/TY 8545 (3-12-2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 Κ.Α.15.6261.001 1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές 2.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από (13-09- 2016) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 11-05-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1284-2/11-05-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 58 /2011

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Α-ΠΑΜΘ»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Α-ΠΑΜΘ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κοµοτηνή, 24/10/2013 Αριθ. Πρωτ.:7948 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 1 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012

σελ. 1 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 1233/16-05 Ημερομηνία: 16/05/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Ε Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2000 ML

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2000 ML ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 27.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7604 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γραφείο: Προµηθειών - Εξωσυµβατικών Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: 7Τ5ΝΩΚΑ-ΖΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 : 245.000,00 ΧΡΗΜ :ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 TOY Ν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 TOY Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.:213-2023-980-981 ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: CPV: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΩ. ΦΟΡΕΑ : 24960 Χαλάνδρι : 22/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/2012 16 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 Ταχ. /νση: Μητροπόλεως 25, 52100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24670

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα