ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Μ.Κ.Ε. Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα Σχοινά, Επιθεωρήτρια Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Σταυρούλα Λελόβα, Οικονοµική Επιθεωρήτρια Γ..Ο.Ε. Ασηµάκης Πανουτσόπουλος, Επιθεωρητής Ελεγκτής Σ.Ε.Ε... Αθήνα, Ιανουάριος 2011

2 Έκθεση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου Φακέλου του έργου Μετεγκατάστασης της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Εντολή διενέργειας Ελέγχου : Η υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/7102/ Εντολή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/9927/ εντολή ΓΕ για την αντικατάσταση µελών του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου. Α. Αντικείµενο του Ελέγχου: Στις πραγµατοποιήθηκε από το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου επιτόπια αυτοψία στην Μονάδα Υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., η οποία λειτουργεί στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» επί της Λεωφόρου Μεσογείων. Στην συνέχεια ζητήθηκε ενηµέρωση για την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου από την Υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισµού κα Μ. Κ., Πολ/κό Μηχανικό και συντάκτη της σχετικής Μελέτης Εφαρµογής-Οριστική Μελέτη. Επειδή προέκυψαν πολλά ερωτηµατικά αναφορικά µε το έργο της κατασκευής της Μονάδας Υποκατάστασης στο Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» κρίθηκε αναγκαίο να διενεργηθεί έλεγχος του σχετικού φακέλου µετεγκατάστασης της Μονάδας από την οδό Σοφοκλέους, ο οποίος τηρείται στην Τεχνική Υπηρεσία του Ο.ΚΑ.ΝΑ., να ζητηθεί αντίγραφο του φακέλου κατασκευής του έργου, ο οποίος τηρείται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., καθώς επίσης να αναζητηθεί κάθε άλλο σχετικό στοιχείο µε την υλοποίηση του έργου. Β. Ελεγχόµενες Υπηρεσίες : Β.1. ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ( ΕΠΑΝΟΜ) συνεστήθη µε τις διατάξεις του τέταρτου άρθρου του Ν. 1398/84 ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου και µε τις διατάξεις της παρ. ζ) του άρθρου 11 του Π.. 312/1999 µετετράπη σε Ανώνυµη Εταιρεία. Η ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, κατά το άρθρο 24 του Π. 312/99 απολαύει όλων των διοικητικών, οικονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών προνοµίων του ηµοσίου, όπως αυτά ορίζονται στους Ν.1398/1983, Ν. 1418/84 άρθρο 28 παρ.2 περίπτωση γ) και Ν.2737/99. Οι διατάξεις που ισχύουν για το ηµόσιο του Κώδικα περί ικών του ηµοσίου ισχύουν και για τη ΕΠΑΝΟΜ. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.. 189/2009 µεταφέρονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής οι αρµοδιότητες, υπηρεσίες και προσωπικό στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων οι Γενικές Γραµµατείες α) ηµοσίων Έργων και β) Συγχρηµατοδοτούµενων ηµοσίων Έργων, ενώ µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 7 του Π.. 189/2009 µεταφέρθηκε η εποπτεία της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Με την υπ αριθµ. Πρωτ. 17γ/05/108/ΦΝ439/ Απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και - 2 -

3 ικτύων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκε ο νέος Κανονισµός Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προµηθειών και Εργασιών της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Β.2. Ο Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και συγκεκριµένα το.σ του ΟΚΑΝΑ, εκπροσωπούµενο από τον Πρόεδρο κ. Γ.Φ. και η Τεχνική Υπηρεσία, εκπροσωπούµενη από την Υπεύθυνη κα Μ. Κ., Πολ/κό Μηχανικό. Β.3. Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριµένα η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Α Τµήµα Προγραµµατισµού & Εποπτείας Έργων, το Αυτοτελές Τµήµα Εξαρτησιογόνων Ουσιών και η Γενική /νση ιοικητικής Υποστήριξης & Τεχνικών Υποδοµών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Γ. Μεθοδολογία Ελέγχου: Γ. 1. Επιτόπιοι έλεγχοι Αυτοψίες: 1. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην Μονάδα Υποκατάστασης, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Μεσογείων 152 και συνεργασία µε τον Υπεύθυνο της Μονάδας κ.. Γ., Νευρολόγο Ψυχίατρο και στελέχη της Υπηρεσίας (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, φαρµακοποιό & ψυχολόγους/ θεραπευτές ). 2. ιενεργήθηκε κατά την διάρκεια του κύριου ελέγχου στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ έλεγχος του φακέλου της Μονάδας Υποκατάστασης, ο οποίος τηρείται στην Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ, ενώ υπήρξε αρχική ενηµέρωση επί του θέµατος από την Υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ κα Μ. Κ., Πολ/κό Μηχανικό και συντάκτη της Μελέτης Εφαρµογής. 3. Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συνεργασία µε τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας κ. Β. Τ. και τους κ.κ. Γ. Λ. και. Κ., Πολ/κούς Μηχανικούς, υπαλλήλους του Α Τµήµατος Προγραµµατισµού και Εποπτείας Έργων, οι οποίοι είχαν χειριστεί την υπόθεση της «Μελέτης και κατασκευής οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών των Α και Μονάδων Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ». Γ.2. Αιτήσεις στοιχείων ελέγχου: 1. Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ.708/09/15984/ έγγραφο προς ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ζητήθηκε αντίγραφο του φακέλου του έργου, ο οποίος τηρείται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και εκτελέστηκε από την εταιρεία «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» υπό τον τίτλο «Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου 720, 00 τ.µ. για την µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ σε χώρο του Γ.Ν.Α. ΣΩΤΗΡΙΑ» & «Τµήµα κατασκευής οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών (επιφανείας κτηρίου για την µεταστέγαση της Α Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, γέφυρα διέλευσης πεζών, περίφραξης και διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Επιπλέον ζητήθηκε να διαβιβασθεί η υπ αριθµ. 2552/246/ Απόφαση του Σ της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., βάσει ποιου θεσµικού πλαισίου συνήφθη η από Σύµβαση απολογιστικών έργων µεταξύ της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. & «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και αν διενεργήθηκε διαγωνισµός, ο συντάκτης του προϋπολογισµού του έργου, ο επιβλέπων το έργο Μηχανικός, η πολεοδοµική άδεια για την - 3 -

4 κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών, το παραχωρητήριο χρήσης του οικοπέδου του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και το πρωτόκολλο της διοικητικής παραλαβής του έργου. 2. Με τα υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/17267/ και ΓΕ Φ. 708/09/18035/ επαναληπτικά έγγραφα προς ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ζητήθηκε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου του ως άνω αναφερόµενου έργου. 3. Με τα υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ117667/ και ΓΑ / έγγραφα της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διαβιβάσθηκαν πληροφοριακά στοιχεία. 4. Οι υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/ 19412/ και ΓΕ Φ. 708/09/19415/ Κλήσεις Εξέτασης Μαρτύρων. 5. Το υπ αριθµ. Πρωτ. Φ.708/09/ 19646/ έγγραφο προς τον ιοικητή Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 6. Το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του ιοικητού του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» µε συνηµµένο το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Γ.3. Ένορκες Καταθέσεις: Στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου ελήφθησαν ένορκες καταθέσεις από την Υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ κα Μ. Κ., Πολιτικό Μηχανικό και τον Υπεύθυνο της Μονάδας Υποκατάστασης κ. Γ.., ιατρό Ψυχίατρο.. Νοµικό Πλαίσιο Εκτέλεση έργων: 1. Σύµφωνα µε την παρ. 2) του άρθρου 3 του Ν. 1398/83 η εκπόνηση των µελετών και η εκτέλεση των έργων της ΕΠΑΝΟΜ καθώς και οι συναφείς προµήθειες και εργασίες γίνονται κατ εξαίρεση από κάθε κείµενη διάταξη σχετική µε την ανάθεση µελετών και εκτέλεση δηµοσίων έργων και τη διενέργεια κρατικών προµηθειών. Τα πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται σε Κανονισµούς που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες Υπουργούς και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 2. Για την κατασκευή, διοίκηση, εποπτεία και παραλαβή των έργων που παράγονται από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., κατά την χρονική περίοδο που αφορά ο έλεγχος, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 3,4, και 5 του υπ αριθµ. ΥΑ Ε 2α/04/62/Φ.1.(Φ.Ε.Κ. τ/χ Β 359/1984) Κανονισµού Εκπόνησης Μελετών-Εκτέλεσης Έργων και Συναφών Προµηθειών και Εργασιών της ΕΠΑΝΟΜ. 3. Λόγω της γενικότητας των προβλέψεων του ανωτέρω Κανονισµού οι αναλυτικές ρυθµίσεις των διαδικασιών εκτέλεσης και παραλαβής κάθε έργου από την ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες συµβάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 5 και άρθρο 5 παρ. 1. του ανωτέρω Κανονισµού, οι οποίες υπέχουν θέση ανώτατου υποχρεωτικού πλαισίου αναφοράς για τους συµβαλλόµενους. 4. Σήµερα για το πλαίσιο εκπόνησης µελετών, κατασκευής έργων, την υλοποίηση Υπηρεσιών και εργασιών, των διαδικασιών για τη δηµοπράτηση και ανάθεση εκπόνησης µελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων, υλοποίησης προµηθειών και εργασιών σε τρίτους, που εκτελούνται από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ισχύει ο νέος Κανονισµός Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προµηθειών και Εργασιών της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (αριθµ. 17γ/05/108/ΦΝ439/ ) Απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

5 5. Οι διατάξεις του Π.. 609/1985 ( ΦΕΚ 223 Α ) άρθρ. 42 (Απολογιστικές εργασίες) παρ. 2 & 9. Ε. Το Ιστορικό µετεγκατάστασης & εκτέλεσης του έργου της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ: Ε.1. Με την υπ αριθµ. 23/ Απόφαση του.σ. του ΟΚΑΝΑ αποφασίσθηκε η Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ από την οδό Σοφοκλέους 48 στην Αθήνα στον περιβάλλοντα χώρο του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Η λειτουργία της Μονάδας Υποκατάστασης στο χώρο αυτό ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του έτους 2009, στις Η Μονάδας Υποκατάσταση ήδη λειτουργούσε από το έτος 2003 επί της οδού Σοφοκλέους 48 στην Αθήνα µε δυναµικότητα υποστήριξης (150) ασθενών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπ αριθµ. Πρωτ. 1057/ εγγράφου του Υπευθύνου της Μονάδας προκύπτει η αυξητική τάση της δυναµικότητας της Μονάδας. Συγκεκριµένα κατά το έτος 2007 το Πρόγραµµα Υποκατάστασης της µεθαδόνης παρακολούθησαν (393) άτοµα, κατά το έτος 2008 το Πρόγραµµα υποκατάστασης της µεθαδόνης παρακολούθησαν (387) άτοµα και το Πρόγραµµα βουπρενορφίνης (28) άτοµα, ενώ κατά το έτος 2009 το Πρόγραµµα υποκατάστασης µεθαδόνης παρακολούθησαν (369) άτοµα και το Πρόγραµµα βουπρενορφίνης (76) άτοµα. Σήµερα η Μονάδα παρέχει και τα δύο υποκατάστατα (µεθαδόνη & βουπρενορφίνη) και χορηγεί καθηµερινά περί τους (400) ασθενείς, εκ των οποίων οι (40) λαµβάνουν το υποκατάστατο της βουπρενορφίνης. Για ιστορικούς λόγους αναφέρεται ότι µετά την διενέργεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 γιγαντώθηκε το πρόβληµα της επιβάρυνσης του Κέντρου της Αθήνας από πολλαπλές αιτίες και συγκεκριµένα από την αθρόα συσσώρευση των λαθροµεταναστών, την ανεξέλεγκτη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών µε συνεπακόλουθο το φαινόµενο της χρήσης σε κοινή θέα, την έκρηξη του παραεµπορίου και της σωµατεµπορίας στις οδούς Μενάνδρου Γερανίου Σοφοκλέους, γεγονότα που είχαν σαν αποτέλεσµα τη στοχοποίηση της Μονάδας Υποκατάστασης, την ενίσχυση της διαµαρτυρίας των κατοίκων και επαγγελµατιών της περιοχής αλλά και του ήµου Αθηναίων µε αίτηµα την αποµάκρυνση της Μονάδας από το Κέντρο της Αθήνας. Στις υπ αριθµ. Πρωτ. 299/ και 363/ επιστολές τις οποίες απηύθυναν προς τον Πρόεδρο του.σ. του ΟΚΑΝΑ, τον Γενικό /ντή, τον /ντή Εφαρµογής Προγραµµάτων και τον Σύλλογο Εργαζοµένων, οι Εργαζόµενοι της Μονάδας ενηµερώνουν «για περιστατικά έντονης βίας και αιµατηρές συµπλοκές που έλαβαν χώρα πλησίον της Μονάδας µεταξύ αλλοδαπών διακινητών ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ανέφεραν ότι είναι συχνό το φαινόµενο να προπηλακίζονται υπάλληλοι και θεραπευόµενοι από άτοµα που δεν ανήκουν στο Πρόγραµµα Υποκατάστασης. Και στις δύο επιστολές των Εργαζοµένων επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις που η αστυνόµευση στην περιοχή ήταν επαρκής, τότε τα επεισόδια είτε µειώνονταν, είτε εξαλείφονταν. Η παρουσία όµως της Αστυνοµίας δεν ήταν συνεχής». Ε.2. Από τον έλεγχο του φακέλου της Μονάδας Υποκατάστασης, ο οποίος τηρείται στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ, τα στοιχεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από τα στοιχεία του φακέλου - 5 -

6 κατασκευής του έργου για τη µεταστέγαση και εγκατάσταση της Μονάδας στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», τα οποία διαβιβάσθηκαν, σε συνέχεια των υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/15984/ , ΓΕ Φ.708/09/17267/ και ΓΕ Φ. 708/09/18035/ εγγράφων, από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε τα υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / και ΓΑ / έγγραφά της, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 2927/1108/Φ / έγγραφο της Κτηµατικής Εταιρείας του ηµοσίου παραχωρείται η χρήση του υπό τα στοιχεία Β.Κ δηµοσίου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σοφοκλέους 48 στον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την στέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης Αθήνας Με την από έκδοση Παραχωρητηρίου Χρήσης για την άνευ ανταλλάγµατος και επ αορίστω χρήση του υπό τα στοιχεία Β.Κ ακινήτου από τον ΟΚΑΝΑ αίρεται η υπ αριθµ. 45/ /Ε 12 απόφαση Σ της Κ.Ε.. παραχώρησης χρήσης του ακινήτου στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΟΚΑΝΑ άλλωστε έκανε ήδη χρήση του κτηρίου από τον Σεπτέµβριο του έτους /7/2009 Με το από 3/7/2009 χειρόγραφο σηµείωµα (χωρίς αριθµό πρωτοκόλλου) της κας Μ. Κ., Πολ/κού Μηχανικού, Υπεύθυνης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ προς τον κ. Ι. Σ. (επιβλέποντα Μηχανικό της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) αποστέλλονται τα κατ ελάχιστον απαιτούµενα τ.µ., σύµφωνα µε την εκτίµηση του Υπευθύνου της Μονάδας Υποκατάστασης για τη µεταστέγαση και λειτουργία της. Στο υπ αριθµ. Πρωτ. 616/ συνηµµένο έγγραφο της Μονάδας Υποκατάστασης αναφέρεται η πρόχειρη εκτίµηση του Υπευθύνου της Μονάδας για τα απαιτούµενα τ.µ. σε περίπτωση µετακίνησης της Μονάδας σε άλλα χώρο και συγκεκριµένα: (200) τ.µ. για την Νοσηλευτική Υπηρεσία και το Τµήµα Χορήγησης υποκαταστάτων, (50) τµ για αποθηκευτικούς χώρους, (30) τ.µ. για το Παθολογικό ιατρείο, (10) τ.µ. για το Φαρµακείο, τρία γραφεία για το διοικητικό προσωπικό επί (10) τ.µ. έκαστο, δεκαέξι γραφεία ψυχιάτρων και θεραπευτών επί (10) τ.µ. έκαστο, ένα γραφείο µηχανοργάνωσης (15) τ.µ Επί του 2 ου Εκτάκτου θέµατος «Μετεγκατάσταση ΟΚΑΝΑ» που εισήχθη στο.σ. της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. στις ο ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ανέφερε: «Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραµµατέας κ. Α. Κ., ο ιευθύνων Σύµβουλος κ. Χ. Σ., ο ιοικητής του ΕΚΕΠΥ κ. Π.Ε., ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Γ. Φ. και η κα Λ. εκ µέρους του ήµου Αθηναίων, συζητήθηκε το πρόγραµµα µετεγκατάστασης των Μονάδων του ΟΚΑΝΑ. Σύµφωνα µε την πρόταση του ιοικητή του ΕΚΕΠΥ κ. Π. Ε. προτάθηκε η µετεγκατάσταση της Μονάδας Υποκατάστασης σε χώρο του Νοσοκοµείου ΣΩΤΗΡΙΑ. Λόγω του κατεπείγοντος αποφασίστηκε να υλοποιηθεί µε προκατασκευασµένους - 6 -

7 οικίσκους τύπου ΗΛΟΣ, κυριότητας του ΥΠΕΧΩ Ε (Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων) που θα παραχωρηθούν στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την ανέγερση του κτιρίου της 4 ης Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Η σχετική µελέτη θα συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ». Με βάση τα παραπάνω ο /νων Σύµβουλος εισηγείται την εξουσιοδότηση της /ντριας Έργων της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου Με την υπ αριθµ. 2447/235/ απόφαση του.σ. της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. περί «Μετεγκατάστασης ΟΚΑΝΑ» εξουσιοδοτήθηκε η /ντρια Έργων: 1. Να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τη µεταφορά των (12) προκατασκευασµένων οικίσκων ΗΛΟΣ από την αποθήκη του ΥΠΕΧΩ Ε στον Ασπρόπυργο στο χώρο που υπεδείχθη στο Νοσοκοµείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» και 2. Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ και τον σχετικό έλεγχο αυτής από την Υπηρεσία να αποσταλεί από την ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. σχετικό αίτηµα στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης ανάθεσης του έργου στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 7967/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ διαβιβάζεται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η Κάτοψη για τη µεταστέγαση της Μονάδας, το οποίο σχέδιο προέρχεται στην ενοποίηση (12) προκατασκευασµένων οικίσκων, η δε εσωτερική διαρρύθµιση των χώρων, βασίζεται στις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την λειτουργία της νέας Μονάδας Στην υπ αριθµ. ΓΑ / επιστολή της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς την «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» 1 αναφέρεται ότι: «Προκειµένου να υλοποιηθεί τάχιστα η βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας για την άµεση µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ. Ν. Ν.Θ. Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», καλείσθε όπως εκτελέσετε τις απαιτούµενες Οικοδοµικές Η/Μ εργασίες για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κάτοψη και σχετ ικές προδιαγραφές του ΟΚΑΝΑ, µε προεκτιµώµενη δαπάνη έως ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και εντός 30 ηµερών. Παρακαλούµε για την αποδοχή της ως άνω εντολής» Στην από (αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / ) επιστολή της «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» προς ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. αναφέρεται ότι: «Σε απάντηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / εντολής σας, σας γνωρίζω ότι αποδέχοµαι να υλοποιήσω το έργο κατασκευής οικοδοµικών Η/Μ εργασιών για τη µεταστέγαση της Μονάδας 1 Επισηµαίνεται το γεγονός ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα η «ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» δραστηριοποιείτο ήδη σε έργα στο Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

8 Υποκατάστασης σε χώρο του Γ.Ν. Ν.Θ. Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», εντός 30 ηµερών από την εντολή σας, ήτοι έως , σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρεται στο έγγραφό σας» Με το υπ αριθµ. Πρωτ. Γ.Α / έγγραφο του ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων αναφέρεται ότι: «Σχετικά µε το έργο ηµιουργία Κτιρίου για την 4 η Μονάδα Υποκατάσταση του ΟΚΑΝΑ και κατόπιν των σχετικών συνεννοήσεων µε τους εµπλεκόµενους φορείς, σας γνωρίζουµε ότι η µεταφορά των (12) προκατασκευασµένων οικίσκων τύπου ΗΛΟΣ, θα αρχίσει την 30 η από την Μαγούλα Αττικής προς το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Με την υπ αριθµ. ΓΑ / απόφαση περί ορισµού επιβλέποντος του έργου ορίσθηκε ο κ. Σ.Ι., Αρχιτέκτων Μηχανικός της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Στο απόσπασµα Πρακτικού της 23 ης /7/2009 Συνεδρίασης του Σ του ΟΚΑΝΑ λαµβάνεται οµόφωνη απόφαση για τη Μετεγκατάσταση της Μονάδας από την οδό Σοφοκλέους 48 στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», κατόπιν συνεχών αιτηµάτων των φορέων της περιοχής µε σκοπό την αποσυµφόρησή της. Εκδίδεται η υπ αριθµ. 23/ Απόφαση του.σ. του ΟΚΑΝΑ για τη Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 8762/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ διαβιβάζεται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η συνταχθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ Μελέτη Εφαρµογής- Οριστική Μελέτη για τη Μονάδα Υποκατάστασης, η οποία περιλαµβάνει: Κτιριολογικό Πρόγραµµα Κατασκευή Η/Μ και λοιπές εγκαταστάσεις Πίνακα Καταγραφής οικοδοµικών και ηλεκτρολογικών στοιχείων ανά χώρο Σχέδιο Κάτοψης διάταξη επίπλων Εξοπλισµός και σχέδιο λεπτοµερειών Κάτοψη χώρου χορήγησης µεθαδόνης Κάτοψη χώρου χορήγησης βουπρενορφίνης Κάτοψη χώρου ουροληψίας Κάτοψη χώρου αναµονής /Γραµµατείας Κάτοψη χώρου φυλάκων Κάτοψη οικίσκων, Στην Μελέτη Εφαρµογής-Οριστική Μελέτη δεν επισυνάπτεται ο οικονοµικός προϋπολογισµός του έργου. Στην εισαγωγή της Μελέτης Εφαρµογής-Οριστική Μελέτη αναφέρεται ότι η - 8 -

9 παρούσα µελέτη αφορά Μονάδα Υποκατάστασης κατασκευασµένη από (12) προκατασκευασµένους οικίσκους εµβαδού 50 m2. Η συγκεκριµένη µονάδα έχει συνολικό εµβαδόν 720 m2 και εξυπηρετεί (800) θεραπευόµενους ( σε δύο βάρδιες πρωινή απογευµατινή ). Το εµβαδόν κάθε Μονάδας εξαρτάται από τον συνολικό αριθµό θεραπευοµένων ασθενών, ο οποίος έχει σαν συνέπεια και τον αριθµό των θεραπευτών (ισχύει βάσει προδιαγραφών ένας θεραπευτής ανά 25 θεραπευόµενους). Σε σηµείωµα επί του τελικού Σχεδίου Μονάδας από ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε τα τελικά σχέδια από ΟΚΑΝΑ γράφεται:712,61+64=776,61 m2. Στο Κεφάλαιο Β. Κατασκευή ( Βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα) της Μελέτης Εφαρµογής-Οριστική Μελέτη αναφέρεται ότι «Ο νέος Οικίσκος θα πρέπει να τοποθετηθεί επάνω σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα, ανάλογων διαστάσεων µε αυτές της µονάδας, ώστε να είναι ικανή να παραλάβει το φορτίο του οικισµού.ενώ έµπροσθεν της κεντρικής εισόδου θα κατασκευαστεί ράµπα 2.00 m και πλάτους 1.70 m µε µεταλλικό στέγαστρο στις ίδιες διαστάσεις» Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 260/ έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων/Γεν/κή /νση Τεχνικής Υποστήριξης/Τµήµα ιαχείρισης Λυοµένων Οικίσκων προς το ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε/ΥΑΣ διαβιβάζονται συνηµµένα τα Πρωτόκολλα Παράδοσης Παραλαβής εξερχοµένου λυόµενου (αριθµ. Πρωτ. 4219/ , 4220/ , 4221/ , 4222/ , 4223/ , 4224/ , 4225/ , 4226/ , 4227/ , 4228/ , 4229/ , 4230/ , των δώδεκα (12) αιθουσών κατασκευάστριας εταιρείας ΗΛΟΣ (50) τ.µ., τα οποία παρελήφθησαν από τον χώρο των αποθηκών Ασπροπύργου, µεταφέρθηκαν στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και παρεδώθησαν στον κ. Σ. Ι, ως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Με το υπ αριθµ. ΓΑ / έγγραφό της η ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ σχετικά µε την διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου ενηµερώνει ότι οι εργασίες έχουν περαιωθεί εις ό, τι αφορά το κτήριο και την περίφραξη, οι δε εργασίες κατασκευής της πεζογέφυρας θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις Με το έγγραφο αυτό καλείται ο ΟΚΑΝΑ να παραλάβει διοικητικά το κτήριο στις Με την υπ αριθµ. 333/ Απόφαση ΟΚΑΝΑ αποφασίζεται η εγκατάσταση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» επί της Λεωφόρου Μεσογείων 152 από Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 9588/ έγγραφο του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ προς τον /ντα Σύµβουλο της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., διαβιβάζεται νέα κάτοψη για τη µεταστέγαση της Μονάδας ΟΚΑΝΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και συγκεκριµένα αναφέρεται: «Το παρόν σχέδιο, - 9 -

10 προέρχεται εκτός της ενοποίησης των δώδεκα (12) προϋπαρχοµένων προκατασκευασµένων οικίσκων και στην προσθήκη επιπλέον σιδηράς κατασκευής εµβαδού πενήντα περίπου τετραγωνικών µέτρων (50 m2), λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων σε θεραπευόµενους ασθενείς. Η εσωτερική διαρρύθµιση των χώρων, περιλαµβάνει τέσσερα επιπλέον γραφεία θεραπευτών και δύο µικρούς αποθηκευτικούς χώρους. Τα παραπάνω ακολουθούν τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθµη λειτουργία της νέας Μονάδας». Συνυποβάλλεται η αντίστοιχη νέα κάτοψη, η οποία είναι υπογεγραµµένη από την Υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Μ. Κ.. Η νέα Κάτοψη φέρει τα διακριτικά (Αύγουστος 2009 / Μονάδα Υποκατάστασης, Ε=776,61 m 2 ) Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 9787/ έγγραφο του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ προς τον ήµο Αθηναίων ζητείται η ανύψωση των κιγκλιδωµάτων επί της οδού Μεσογείων µε σκοπό την αποφυγή σοβαρού τροχαίου ατυχήµατος, καθότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την ασφάλεια αυτών που προσέρχονται στο Πρόγραµµα Υποκατάστασης, καθώς και αυτών που επιβαίνουν στα διερχόµενα οχήµατα. Στο υπ αριθµ. Πρωτ. 719/ εγγράφου του Υπευθύνου της Μονάδας Υποκατάστασης, το οποίο προσυπογράφεται και από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ, αναφέρεται ότι η είσοδος προσέλευσης των χορηγουµένων που έχει διανοιχθεί επί της Λεωφόρου Μεσογείων βρίσκεται στο ύψος του λεωφορειόδροµου ταχείας κυκλοφορίας από τον οποίο διαχωρίζεται µ ένα πεζοδρόµιο και τα κιγκλιδώµατα που έχουν τοποθετηθεί από τον ήµο Αθηναίων. Οι προσερχόµενοι ασθενείς αφήνουν τα οχήµατά τους (αυτοκίνητα ή µηχανές) και πηδάνε τα κιγκλιδώµατα, προκειµένου να παρακάµψουν την απόσταση από άλλες εισόδους προσέλευσης. Με το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Αναπλ. ηµάρχου διαβιβάζεται το αίτηµα στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου. (Μέχρι την ηµέρα της αυτοψίας και του ελέγχου ένα χρόνο µετά το αίτηµα δεν είχε γίνει καµία σχετική εργασία) Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του /ντα Συµβούλου της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αποδέκτες το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Κ., τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη /νση Ψυχικής Υγείας µε θέµα «Μελέτη Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Α Μονάδας Βραχείας ιάρκειας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ.Ν. Ν. Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σας ενηµερώνουµε ότι η Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη σχετικής µελέτης δηµοπράτησης για τη κατασκευή κτιρίου για τη µεταστέγαση της Α Μονάδας Βραχείας ιάρκειας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Με βάση τη Μελέτη δηµοπράτησης το κτίριο θα έχει συνολική επιφάνεια (450,00) τ.µ. Στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνονται οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες καθώς και η προµήθεια εγκατάσταση του απαιτούµενου

11 Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού (κάµερες, κλιµατιστικές µονάδες, ηλεκτρικοί πίνακες, τηλ. κέντρο, κ. λ. π.). Επίσης περιλαµβάνονται γέφυρα διέλευσης πεζών, περίφραξη του συνόλου του οικοπέδου και διαµόρφωση όλου του περιβάλλοντος χώρου. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν νέων εργασιών 10 % και ΦΠΑ 19%. Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία να ανατίθεται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου «Μελέτη Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Α Μονάδας Βραχείας ιάρκειας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ. Ν. Ν.Θ. Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», προϋπολογισµού ,00 ευρώ. Επισηµαίνεται ότι το έργο κρίνεται ειδικής φύσεως και έχει εφαρµογή η παράγραφος 2γ του άρθρ. 4 του Ν. 1418/84, καθώς οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν τάχιστα, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των χρηστών ναρκωτικών και να µη διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ» Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του /ντα Συµβούλου της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αποδέκτες το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Κ., τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη /νση Ψυχικής Υγείας µε θέµα «Μελέτη Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ. Ν. Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σας ενηµερώνουµε ότι η Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη σχετικής µελέτης δηµοπράτησης για τη κατασκευή κτιρίου για τη µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Με βάση τη Μελέτη δηµοπράτησης το κτίριο θα έχει συνολική επιφάνεια (720,00) τ.µ. Στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνονται οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, καθώς και η προµήθεια εγκατάσταση του απαιτούµενου Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού (κάµερες, κλιµατιστικές µονάδες, ηλεκτρικοί πίνακες, τηλεφωνικό κέντρο, κ.λ.π.). Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν νέων εργασιών 10 % και ΦΠΑ 19%. Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, µε την οποία να ανατίθεται στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου «Μελέτη, κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ. Ν. Ν.Θ.«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», προϋπολογισµού ,00 ευρώ

12 Επισηµαίνεται ότι το έργο κρίνεται ειδικής φύσεως και έχει εφαρµογή η παράγραφος 2γ του άρθρ. 4 του Ν. 1418/84, καθώς οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν τάχιστα προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των χρηστών ναρκωτικών και να µη διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ» Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΓ6/ΓΠ/ Υπηρεσιακό Σηµείωµα το Αυτοτελούς Τµήµατος Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητείται η γνώµη της Υπηρεσίας καθόσον αφορά τα Τεχνικά στοιχεία και τη δαπάνη των έργων που αναφέρονται στα υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΑ / και / εγγράφων της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., προκειµένου να εκδώσουν την αιτούµενη Υπουργική Απόφαση ανάθεσης στη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. υλοποίησης του έργου Με το υπ αριθµ. ΓΑ / έγγραφο του /ντος Συµβούλου της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αποδέκτες τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Κ. διαβιβάζεται η Μελέτη ηµοπράτησης και ο Προϋπολογισµός του έργου «Μελέτη, κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ.Ν.Ν. Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». { Από τα στοιχεία που διατηρεί η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία ετέθησαν υπόψη του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου, φαίνεται ότι υπεβλήθησαν στην προαναφερόµενη Υπηρεσία από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για το συγκεκριµένο έργο τα ακόλουθα: 1. «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ» και 2. «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 3. Στον δε Προϋπολογισµό του έργου ύψους ,58, ο οποίος συνυποβλήθηκε στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς έγκριση έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις από την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.Υ.& Κ.Α. και έχει µειωθεί αυτός στις Επί του σχεδίου του Προϋπολογισµού αναγράφεται χειρόγραφα: «Συµφωνούµε στο ποσόν των συνολικά. Για τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Γ. Σ.»} Με το υπ αριθµ. ΓΑ / έγγραφο του /ντος Συµβούλου της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αποδέκτες τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Α. Κ. διαβιβάζεται η Μελέτη ηµοπράτησης και ο Προϋπολογισµός του έργου «Μελέτη Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών για τη Μεταστέγαση της Α Μονάδας Βραχείας ιάρκειας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ. Ν.Ν. Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

13 { Από τα στοιχεία που διατηρεί η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία ετέθησαν υπόψη του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου, φαίνεται ότι υπεβλήθησαν στην προαναφερόµενη Υπηρεσία από τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για το συγκεκριµένο έργο τα ακόλουθα: 1. «ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» 2. Στον δε Προϋπολογισµό του έργου ύψους ,69, ο οποίος συνυποβλήθηκε στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς έγκριση έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις από την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.Υ.& Κ.Α. και έχει µειωθεί αυτός στις Επί του σχεδίου του Προϋπολογισµού αναγράφεται χειρόγραφα: «Συµφωνούµε στο ποσόν των συνολικά. Για τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Γ.Σ.». Επιπρόσθετα υπάρχει δεύτερη χειρόγραφη σηµείωση, σύµφωνα µε την οποία έχει υπολογιστεί το κόστος της προθήκης των 65 m2 στο ποσό των } Στο υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ προς τη Γεν/κή /νση Τεχνικής Υποστήριξης & Τεχνικών Υποδοµών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρονται τα ακόλουθα: «Έχοντας υπόψη α)το Εθνικό Σχέδιο ράσης κατά των Ναρκωτικών σχετικά µε τη µετακίνηση των Μονάδων θεραπείας του ΟΚΑΝΑ εντός του περιβάλλοντος χώρου των Νοσοκοµείων της χώρας, β) τα προβλήµατα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία της Μονάδας Υποκατάστασης στην οδό Σοφοκλέους και γ) τα συνεχή αιτήµατα των φορέων της περιοχής και του ηµάρχου Αθηναίων για την αποµάκρυνση της Μονάδας από την περιοχή του κέντρου παρακαλώ όπως ενεργήσετε τα δέοντα σχετικά µε την έγκριση σκοπιµότητας για την µετακίνηση µετεγκατάσταση της Μονάδας Θεραπείας του ΟΚΑΝΑ εντός του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκοµείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Στο υπ αριθµ. Πρωτ. Υ8α/ΓΠ. οικ / έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τη ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε θέµα «Μελέτη, κατασκευή Οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου 450,00 τ.µ. για την µεταστέγαση των Α & Μονάδων Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε παραχωρηθέντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» επισηµαίνονται τα ακόλουθα: «Με τα υπ αριθµ. ΓΑ / και ΓΑ / έγγραφα της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ζητείται από την Υπηρεσία µας η έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανάθεσης υλοποίησης σε παραχωρηθέντα χώρο στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» των έργων: Μελέτη και κατασκευή Οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου για τη µεταστέγαση της Α Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, προϋπολογισµού ,00 Μελέτη και κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου για τη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΑΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/E/ICTF/Building Maintenance/034/06 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛ Α.Ε.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛ Α.Ε. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΛ Α.Ε. Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ. Μ.Κ.Ε. Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...3 Άρθρο 1 ο... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...3 1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 Άρθρο 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα