e-lnail:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "e-lnail: domosbooks@ath.forthnet.gr"

Transcript

1

2

3 ΘΟΑΑ ΠΟΤΑΜΙΑ

4 Σ. Σ. Χcφκιανάκης Θολά ποτάμια Πρώτη εκόοση, ΆO~να 2007 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έκτύπωση: Τυπογραφικο έργαστ~ρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μα.υρομιχάλ-η 16, 'Αθήνα., Τηλ , Fax e-lnail:

5 Σ. Σ. Χαρκεανάκης ΘΟΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ι ποιηματα Έκδόσεες Δόμος

6 ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Χωμα χαι στάχτη, 'Αθήνα Παραλήρημα τοίί Νότου, 'Αθήνα 'Από φυλαxύjς πρωιας, 'Αθήνα Εις ώτα άχουόντων, 'Αθήνα 'ΑπαράΧλητοι καιροί, 'Αθήνα Ή οικειότητα των αίνιγμάτων, 'Αθήνα τροπιχα ίδιόμελα, ΘεσσαλονΙκη Μεροληψίες, Θεσσαλονίκη Έν yij ιxnιoτpif!, Ι (συγκεντρωτικη εκοοση), 'Αθήνα Ή αμυνα των νηπίων, ΘεσσαλονΙκη Πορτραίτα τοίί νεροϋ, ΘεσσαλονΙκη Χέρια σκιας, Θεσσαλονίκη Διάχριση πνευμάτων, ΘεσσαλονΙκη Νοσταλγία παραμέτρων, 'Αθήνα Έν yij ιxnιoτplf!, ΙΙ (συγκεντρωτικη εκοοση), 'Αθήνα Ή &)).η έκδοχή, 'AΘ'~να Στή δοχψ.ή τοίί φέγγους, 'ΑΘήνα Σπασμένοι συνειρμοί, 'ΑΘήνα Ύγρα τοπία, 'ΑΘήνα Fireworks and Sparrows (εκο. Primavcra), Sydney 1994 Τεφρες άκτές, 'Aθ'~να Έν rii ιxnιoτptf!, ΠΙ (συγκεντρωτικ η εκοοση), 'ΑΘήνα Τό &λγος της παρρησίας, 'Αθηνα ΜετΡητες άλγηο'όνες, 'ΑΘηνα 'Επιφυλάξεις, 'Αθηνα Διτανεία χρωμάτων, 'Αθ'ήνα Όμβρια υδατα, 'Aθ'~να Ή δομή των χρυστάλλων, 'ΑΘ'ήνα Ό βαθμός της έκπλήξεως (άνθολογlα), 'Αθηνα Νεροσυρμή, 'Αθηνα Austπl]j,W PasspoΓt, οίγλωσση άνθολογία (έκο. Brand! & Sch!esinger), Sydney Οί πρώτες ϋλες, Άθ'ήνα 'Εν αίνιγμ.ατι και εν έσόπτρψ, Άθήνα Mother. Α Moving RefZection οε God, (ATF Press) Adelaide Σπηλαιώδη τοπία, ΆΘ'~να Σχεύη χεραμέως, ΆΘήνα 2006.

7 Στην Μάνα μου (εεκοσάχρονη άπουσίαl)

8

9 Σαν ποταμος έξ {Δ'ματος έξάδελφος του Εύξεενου 'Ελύτης

10

11 ΠΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΘΟΣ (Στον Χριστ6φορο Χα.ρα.λα.μπάκη) Κάθε ποτάμι κι ένας δρόμος μυστικός κίνύjσύj οχι άνάγκύjς για δραπέτευσύj, 11 \ β θ \, Ι, t:' αλλα α εια α νασα ευε"ιας άπο πλύjσμoνη επι τας διεξόδους των ύδάτων. Πόθος που άντι να βυθιστετ στον κορεσμο νωχελικα τελματώνοντας πότισε μέχρι μέθύjς κυλινδούμενα σώματα τροφοδοσία ζωης ΠΡOωθΎjμένΎjς άπο τα εγκατα της γης κι άπ' τ' ούρανου τα σύννεφα. Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ-

12 ΠΟΙΗΣΉ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΉ Ό χασάπης ειναι πάντα έν~μερoς ποιο το καλύτερο κομμάτι απ' το σφαχτό, αοιάφορο &.ν πουλα. μικρα του γάλακτος ~ μεγαλύτερα ζωα. Δεν θα μαντέψει δμως ποτε ό χασάπης ι.. ~ "θ τι ειcιε αν ρωπος στα μάτια ζωντανου προβάτου μ'~τε τί ακουσε στους μυκηθμους αγελάοας καθως της επαφναν για μακελειο το ά,ν~λικo μοσχαράκι. Sydney-Redfern

13 DENATURARERUM Και τί πράο το χόρτο τ! τραχια ή σπασμένη άδικα πέτρα 'Ελύτης Βαριεσ'τΎ]μένος ΚΙ δμως συλλογιέ'τιχι, 'ζ,ι ι, ι για'τι σαπι ουν 'τα σωμα'τα μεσα σ'τον χρονο; Αύ'τη 'τη συμβασύ] 'του 'τρισοιάσ'τα'του φόβου καθαρα υποθε'τικου σ'το λογισμικό ", θ ' ~, ποιος 'τύ]ν σοφισ Ύ]κε σε συνουασμο με 'το φως 'του ηλιου; Δεν βρέθηκε κανεις να φωνάξει πως η ηλιοφάνεια υπηρξε άμέ'τοχη σε άποφάσεις μικρες η μεγάλες; Sydney-Brighton Le Sands

14 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ Τώρα ενας &λλος ετμ' εγω \ ~\ θ", χαι οεν α με γνωρισετε οπου χι &ν με ζύjτήσετε δεν θα: με βρειτε. "Ε 'λ 1:' ", πρεπε μο ις "υπνύjσα να φυγω μαχρια χαι το σχοινι που άναρριχηθύjχα μην προσπαθήσετε δεν θ' άνεβειτε. το τράβύjζα Τώρα που &λλος εγινα δεν πρέπει να: με δειτε στον ϋπνο ετσθε σεις που μου λερώσατε τον χρόνο μου \ \ Ψ', χαι τψ υχύj μου. Sydney-Brighton Le Sands

15 ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΣΤΕΡΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 'Έπρεπε να περάσει τον Ρουβίκωνα για να διαπιστώσει πως δεν είναι δ χρόνος που κυλα σαν ποτάμι είναι ή άνθρώπινη ζωη που ξαφνικα έξελίχθηκε σε έσωτερικη αίμορραγία. Τώρα γυμνάζεται για ενα βίο φιλόσοφο άσκούμενος έν σιωπη άνάμεσα σε κιλα και άσθένειες οχι άπλως προς έπιβίωση άλλα για συνεπέστερη συνομιλία άκόμη κι &:ν το συν έδω έκλαμ.βάνετα.ι ίιποθετικα ώς δ δεύτερος πόλος του διαλόγου. τα στεγανα οπως μας τα δίδαξαν σε 'Γ ραμματικη "Σ και υντακτικο ' φαίνεται δεν Ισχύουν το '{διο σε ίιψηλες ήλικίες. "Οταν ή συνείδηση πλησιάζει την δριακη ώριμ.ότητα το λεξιλόγιο άνακαινίζεται α,ρδην \ \ Ι \ \ ι \ για να χωρεσει το πριν ως μετα \, Ι 'θ ι θ' τον μεχρι προ τινος απω ουμενο ανατο ώς συνθήχ:η ζωύjς. Sussex Inlet (NSW)

16 Ο ΒΤΘΟΣ Λέξη ά.πρόσωπη εως ά.ποτροπιασμου δισύλλαβη και διφορούμενη, ~I, σαν οισεχτος χρονος. Τ Ι '1:' Ι ~I ην τρομαι.,α απο παιοι σε κάθε περίσταση μα πιο πολυ με τυράννησε που δεν μπορουσα να την προφέρω μήτε να την φαντασθώ. την είχα φαίνεται ά.π' την ά.ρχη συνδέσει ποιος ξέρει άπο ποιους συνεφμους μ' έκείνο το πηγάδι του χωριου Ι, το σκοτεινο οπου ή Μάνα τραβώντας τον κουβα γεμάτο επρεπε να βιασθεί να φύγει μην την προλάβουν νεράϊδες και τελώνια ι 'λ \ "!ί ι που φυ αγαν το αμιλητο νερο... Sydney-Perth

17 Ο ΤΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΕΚΙΙΛΗΞΗ #Εναν υπνο αίωρούμενο σπως έκείνον της άράχνης. ΆΡΥ. Χιόνη ς "Οσο κι αν προσπαθήσαμε να ξεχωρίσουμε άπ' το άνώνυμο πληθος σε προχωρημένη +Ιλικία πλησιάζουμε άλλήλους στ~ν όλιγά,ρκεια του ϋπνου όλο και περισσότερο \, "... Ι στην οπτικη συγχυση των σχηματων σε φόβους αγνωστου ψυχισμου ταπεινωμένοι έπαττες του έλαχίστου πριν ταυτισθουμε στ~ν εσχατη εκπληξη. Sydney-Perth

18 ΑΚΑΡΠΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚανεΙς οεν ξέρει πότε ό ποταμος γίνεται λιγότερο έπιχίνδυνος έλαττώνοντας η πολλαπλασιάζοντας τα έντόσθιά του; ΚανεΙς δεν μπορεί να μαντέψει πόσο μακρια θα πάει το τρεχούμενο νερο οσο χι αν έλλοχεύουν ΟΙ λίμνες. Πάντως οπως χι αν έξελιχθουν τα άπρόβλεπτα τουτο θα πρέπει νά 'ναι σταθερό: τον τελευταίο λόγο θα τον εχει Ύ) θάλασσα! Perth-Sydney r8-

19 ΙΛΑΡΗ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ (Στον Σπύρο 'Αρβανιτάχη) Φίλος άπο στoργ~ μου χάρισε ι λ \ Ι καινουργια τη εφωνικη συσκευη οχι για εμφανως άναπήρους πάντως για εξασθενημένες αίσθήσεις όράσεως και άκοης. Μεγεθυσμένοι πρωτίστως οί άριθμοί, Ι", ενισχυμενο με κρυφες μπαταριες το ενσωματωμένο στο χερούλι του άκουστικου και στα πλευρα φωτάκια εγχρωμα που άναβοσβήνουν οταν κάποιος καλετ λες και πυγολαμπίδα πελαγοδρομετ Ι \ Ι μεσα στη νυχτα. μικρο μεγάφωνο Νύχτα αλλωστε ειναι εν προόδψ ή προχωρημένη ήλικία νύχτα που ερχεται με δικό της βηματισμο χωρις χαμηλόφωνο ήλιοβασίλεμα και προ παντος χωρις αναμένοντες φανοστάτες. Κατα τα αλλα ή επιστρoφ~ εις τα '{δια και μάλιστα εις τα ενδότερα του οίκου -19-

20 ίλαρη καταβύθιση στην αρχέγονη σιωπή ϋμνος θεοπρεπης μ' όλα τα 'Άλφα και τα 'Ωμέγα απεφα \ 'Υ ι στον περωνυμο. στερητικά Sydney-Brighton Le Sands

21 ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ Μ-ην κυνύ]γατε τα. πουλια. ωρα που ζευγαρώνουν κλαδια μην κόψετε την 'Ά νοιζύ] το πράσινο πονεϊ. Β \ \ α 'λ τε τα με τα: συννεφα: Ι που, πα:ι 'ζ ουν με "" τον α:νεμο κι αν σμιγουν η χωριζουνε χα:νεις δεν όρφα:νεύει. Sydney-Brighton Le Sands 27-ι-06-2Ι-

22 Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΡΤΙΜΕΛΕΙΑ Μια θάλασσα ταραυμένη άπ' τ-ην αίώνια Υέννηση της Άφροδίτης. Arthur Rimbaud 'Απαράδεκτο να δεσμεύεις το θαυμα στις πέντε σου αίσθ~σεις λες και δεν είδες ταχυδακτυλουργο να βγάζει λαγο άπ' το καπέλο,,\ Ι, ~,, απ το μανικι χρηματα η περιστερια. ' ι, Ι': ti,\, Θ ~ α φτασει καποτε η ωρα και για σε να ν' άποκατασταθείς στις προεκτάσεις των άπλως όρωμένων των ψηλαφητων. Δεν πρόκειται οπως θα διαπιστώσεις για συμπλ~ρωση του κόσμου παρα για την πρoσωπικ~ μας άρτιμέλεια που δεν την εχουμε δυστυχως έκ γενετης δεδομένη. Sydney-Brighton Le San(ls 28-ι

23 ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ Tou όλ6κληρου άνθρώπου δ,τι κι αν τοσ λείψει άψήνει κενο που πένθος οεν μπορεϊ ν' άναπληρώσει δμως σπ6ρος λ~θης βλασταίνοντας 'ίσως Οάκρυα στεγνώσει. Sydney-Brighton Le Sands

24 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝ ΑΝ (Στον ήρωιχο Τάσσο Παπαδόπουλο) ποτε μη συμφων~σεις με προτάσεις που cεν ά:φ~νoυν περιθώρια ν' ά:ρνηθετς,,ι 1)/, τι ετι χρειαν εχομεν μαρτυρων οτι πρόκειται για χυcατο έκβιασμό; Εύτελίζοντας γράμμα και πνευμα δεν ετναι προ-τάσεις. κάθε εννοιας Ν όμου ΕΤναι προσ-ταγες για μουζίκους ),ο.,\" απ οπου κι αν ερχονται. Sydney-Melbourne

25 ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΣΎ'ΝΕΙΡΜΩΝ Δεν είναι εύσχολο να το παλέψεις άχόμη χαι να το λύσεις έπωφελως το πρόβλημα που άνέχυψε ξαφνιχά άρχεϊ νά 'ναι ενα χαι μόνο. Ν α το δεϊς οσο γίνεται ψύχραιμα στον άποχλειστιχα διχό του χρόνο πριν άρχίσει να διαχέεται άπο ρωγμες σε διαπλοχες πρόσθετης άγωνίας. Αότη δεν μπορεϊς να την άποφύγεις αν μπλέξεις στην αιχμαλωσία των συνεφμων σε χρόνους που πέρασαν ~ έπίχεινται. Έχεϊ χανεις δεν μπορεϊ να ύπολογίσει τα νοητα διόδια χατα το μέτρο της άπεφίας ~ χαι άφροσύνης των όπωσδήποτε έμπλεχομένων. Melbourne

26 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ψάρεψα στα λασπόνερα της λίμ.νης το φεγγάρι και στων άνθρώπων την μ.ιζέρια την γενναιοδωρία του Άσκητη. Sydney-Brighton Le Sands

27 ΣΥΝΤΑΓΗ ot λέξεις πρέπει νά 'ναι οχι μ.όνο πιστές. Σίναι σπουδαίο να τις πιάσεις ti 'r ι ~ οσο ειναι χυμ.ωοεις και \ προ \ παντος "λ' ευ υγιστες. Ή ζω~ δεν πορεύεται μ.ε άγκυλώσεις! Sydney-Brighton Le Sands

28 ΘΤΜΩΜΕΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ M~τε άφρισflένα χύflατα fl ~τε ν~πια δάχρυα flπορουν να lσoρρoπ~σoυνε παλινωοίες γραφης χαρχινιχης. Ή νύχτα χόπύ]χε στα ουα άπα ενα flισοφέγγαρο που οεν έςιλεώθύ]χε όλόχλύ]ρο χειflώνα fla τώρα τί να πεις; ''Α ν ελθει 'ή "Α νοιζύ] νωρίς τα χιόνια οεν θα άργ~σoυνε χι οι χαταρράχτες νοιάζονται πριν τις Άλχυονίοες \ λ ι 'λ \ να χ εισουν οι oraptacrflo! του οισεχτου χρόνου... Sydney-Brighton Le Sands

29 ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΙΘΗΚΑΚΙΑ Δεν ύπάρχει λόγος να μιλ~σεις αν δεν εχεις τίποτε να πείς κάτι να έπισύ]μάνεις η να ύπογραμμίσεις ά.π' οσα εχουν λεχθεί και μένουν μετέωρα ά.νυπεράσπιστα στον ά.έρα σαν να μην τα ετπε κανείς να μην ά.πευθύνονταν σε κανένα να μην ηθελε πια κανεις να τα προσέξει πόσο μα.λλον να τα έγγυύ]θεί! "Ομως ά.λίμονο αν πρέπει να μιλ~σεις \~,,, και οεν το καμεις καταθέτοντας τον όβολό σου την κρίσιμ. Ύ] ωρα για να έλέγξεις μια ά.νακρίβεια σoβαρ~ να ά.ναχαιτίσεις ενα ά.σύστολο ψέμα που ά.σφαλως κάποιος ά.θωος θα τα πλύ]ρώσει αν ολοι προσποιύ]θουν πως πάντοτε ά.γνοουν οπως τα τρία πιθύ]κάκια στο χάος της Άνατολης. Sydney-Brighton Le Sands

30 Η Α8ΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Δεν ετναι OUσκολο να χάσεις την φωνή σου αν πάρεις τοτς μ.ετρητοτς \ Ι β Ι τα γυρω συμ. αινοντα. ΤΟ μ.έτρο για την Ισορροπία μ.έσα κι εξω άπ' την συνείδησή σου ~\ λ ~/1: \ \, Ι, ι οεν φι 000" ησες να το ορισεις εσυ. ΕΙχες άποόεχθετ σαν τον 'Ηράκλειτο σαν ευπιστο παιδι που μ.ετράει τα αστρα πως ό λόγος ειναι κοινος άγκαλιάζοντας δλους. Τώρα που ό καθένας κλείστηκε στο καβούκι του τρομ.αγμ.ένος σκαντζόχοιρος ποιος θα έπαναφέρει σε κοινη ύπόληψη την άξtoπιστία του ηλιου; Sydney-Brighton Le San(ls

31 ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Δεν ειναι ευκολο να ύποκαταστήσεις την σάρκινη παρουσία με το Ισοπεδωμένο χαρτι της φωτογραφίας οσο κι αν εχουν περισωθεί ώς κειμήλια άκινητοποιημένες στο αχρονο στιγμιαίες έκλάμψεις της ψυχης στο πολυσήμαντο βλέμμα. ΤΟ ξέρω, οεν ειν' ευκολο να φυλλομετρας φωτογραφίες με καημο νά 'δινες «το φιλι της ζωης» σε πρόσωπα που θαρρείς σπαρταρουν άκόμη στ-ην αγρια στιγμη του πνιγμου την άμετάκλητη \ ι την κορυφαια. Έν τούτοις το ΟΟυνηρο φυλλομέτρημα ~,,. Ι" "λ ι οεν ειναι μονο ασκηση σε ο ιγαρκεια ετναι και ασκηση σε όφειλόμενη ευγνωμοσύνη για το ΟΤΙ μπορείς ν' άνακαλέσεις σε πλήρη έμφάνεια της μνήμης με την άκρίβεια που εχει μόνο το φως πρόσωπα και αισθήματα άκριβα τα όποία άσφαλως θά 'χα ν ξεχασθεϊ πολυ πριν πεθάνεις! Sydney-Brighton Le Sands

32 Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ (Στον Δημήτρη και την ΆΥΥελική) Δεν τους εφτανε, \...,\ \, \ ποσο pευστύj ΎJταν απο τ-ην αpχύj πες άπ' την φύσύj ΤΎJς ή σάρκα και θέλύjσαν να κονιορτοποιήσουν εκ των υστέρων και την παpατεινόμενύj άντίστασύj των οστων λες και βιάζονταν να «λύσουν τους ζυγους» με τους «ΠεΡιλειπόμενους», \ \ "ζ \ ζ', σαν να μην ε ησαν ποτε μα ι τους. "Οσοι τουλάχιστον χάpύjκαν μια μακροχρόνια ζωη μ' σλους τους άστικους συμβιβασμούς άλλα για να χεφοκροτουνται ώς επαναστάτες άκόμη και στην Ποίηση δεν δικαιουνται μια άκόμύj άσυνέπεια μην πουμε υποκρισία. Για λογαριασμό τους εστω ας παραδεχτουν σσοι τους εμειναν θαυμαστές πώς ή άπoτέφpωσύj είναι κατ' ούσίαν καθαρη αύτοκτονία που δεν την τόλμύjσαν όλόκληpύj! Sydney-Brighton Le Sands

33 ΜΕΤΡ Α ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ Για να φτιάξεις Παιοικη Χαρα πρέπει να έλαττώσεις την κλίμακα. Για να ίκανoπoι~σεις ένήλικα πρέπει να γίνεις πλειοδότης! Ποιος έπιτέλους όρίζει μέτρα και σταθμα άνάμεσα στη βουλιμία του Μίδα και του 'Ιωβ την έγκαρτέρηση; Sydney-Brighton Le Sands

34 ΡΥΘΜΟΣ Ό γέρος βήχει και συλλογιέται Ι, ~ ι θ \ Ι ποσον καφο ακομη α νικαει τύjν fιλικία του. Ό σκύλος γαυγίζει χωρις αίτία έκβιάζοντας οημοσιότητα ά.πο ένστικτώδη φόβο έγκαταλείψεως. ΤΟ κύμα πηγαινοέρχεται ά.οιάφορο ι \", κρατωντας το ισο. Sydney-Brighton Le Sands

35 το ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΝ ΑΣ Στην πραγματικότητα κοιτάζουμε ενα άτέλειωτο φάσμα άντανακλάσεων. Harold Pinter Κωπηλατουσαν ολοι τους πειθαρχημένα ομως.~ βάρκα οεν τραβουσε μπροστά. Δ ' "J"! \ Ι,,, εν ηταν μονο το κυμα που αντιστεκοταν μαρμαρωμένος βασιλιας σε πέλαγος άνοιχτο ηταν κι οί άθέατες τρύπες στο κορμι τ"ης βάρκας που οεν μπορουσαν να τις φαντασθουν τόσο πολλές τόσο μεγάλες. Άντίπαλος τώρα οεν ηταν μήτε ό ανεμος μήτε ή άπόσταση κι οϋτε ύπηρχε φόβος να λυγίσουν τα μπράτσα. "Οσο ομως ό νους των στοχαζόταν τον βυθό τόσο ουνάμωνε και το μοφολόϊ της Γοργόνας για τον Μεγαλέξανορο! Sydney-Brighton Le Sands

36 ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ΝΤΧΤΑ ΣΤΝΟΡΟ Δεν εχει -η νύχτα σύνορο δεν εχει φράχτύ] κι άλίμονο σε κεϊνον που δεν πίστεψε στο φως. Ό κεραuνος δεν -ηταν άρκετος να φωτίσει τον δρόμο μήτε το Μσος κι αν σuμπτωματικα σuνέβύj κι αστραψε πάνω σε πρόσωπο τό 'δειξε τρομαγμένο όύ]λαόη σκοτεινό. Sydney-Brighton Le Sands 2Ψ4-06

37 ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΑΘΜΟ Το πιο φλουερο πάθος ειναι να ύπερασπίζεσαι το 'ΕΥώ σου. Ν όρμ.αν Μέϊλερ Μια χάρη μόνο θά 'θελα τ~ν ώρα τούτη τ~ν αχαρη, ι: ~ Ι, #'-.ο που η αναισχυντια εντυπωσιασμου άρπάζοντας ώς θύσανο τους άνθρώπους δημιουργεί άδιακρίτως θύματα μόνο. Θά 'θελα ως το τέλος να λέω τ~ν άλ~θεια οχι άπλως χω ρις φόβο και πάθος άλλα πολυ πιο άπλά,, πο λ υ ' πιο συγκεκριμενα:, ι,, ι χωρις προσποιηση απο σκοπιμοτητα χωρις κομπορρημοσύνη γιατι ντροπιάζουν στον ιδιο βαθμο ακρoατ~ και λαλουντα. Sydney-Redfern

38 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Κοιτάζοντας τον λόφο μονάχα άπ' τις πεζουλες των άμπελιων ετναι σα να χαμογέλασες άγέρωχα και το χαμόγελο εσβησε στη λευκότητα αψυχου μαρμάρου. Ά νοίγοντας τα μάτια στους Ιριδισμους της αυγης ισως αισθανθείς τύψεις σα νά 'σουν εσυ που άδίκησες δλους τους άόμματους. Ι \ \ I~ Κ ατε β αινοντας με τα ποοια κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας δεν άποκλείεται να θεωρηθείς ύπερόπτης που δεν καταδέχθηκε λίγων λεπτων συνύπαρξη στον χωρο του άνελκυστήρα. Sydney-Brighton Le Sands

39 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Έκ πολυλογίας ούκ έκφεύξώ άμαρτίαν, Φειδόμενος δε χειλέων νοήμων εσrι. (Παρ. Σολ 10,19) Άπο τα πολλα τα λόγια χράτύ)σε μόνο ψύ)φίδες. Δεν ώφελεί πλήρύ)ς καταγραφ~ άφου συχνα.η πλειονότύ)τα περνιχ άνυπολόγιστύ) ώς μειοψύ)φία. "Οσο μιλιχς να ξέρεις όδεύεις άνάμεσα σε παγίδες. Μέχρι να φτάσεις τον χαρακτύ)ρισμο για να φυλαχθείς εχεις ~δύ) χάσει μέλύ) του σώματος που αιφνιόιάστύ)χαν οπως στρατιωτες σε ένέόρα. Άπόφυγε έπιμελως τα πολλα λόγια αν ένόιαφέρεσαι να περάσεις άρτιμελης \ ) Ι $/ θ στην απεναντι οχ Ύ). Sydney-Brighton Le Sands

40 ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΣ 'Απ' τη στιγμη που σύ]κώθηκε στα δυό του πόδια πρώτη άνάγκη του άνθρώπου δεν πρέπει νά 'ταν το πως ν' άρπάξει η να κρύψει παρα το πως να μοφασθεϊ. Σκαλίζοντας σε πέτρες και χωμα ύποτυπώδη σύμβολα γραφ-ης γύρευε μόνο να συγκρατ~σει οσα ετδαν τα μάτια του κι άγάπησε ή Ψυχ~ του μην τα ρουφήξουν ΟΙ σκιες τ-ης τελευταίας νύχτας. "Ομως άργότερα σε χρόνους σκοτεινούς που ή διπλωματία νίκησε το τραγούδι )1 / (, εγινε γριφος η γραφη το κείμενο secretum μυστικο δύ]λαδη έπτασφράγιστο το σημαινόμενο. Κι ας παν' να λένε Τέχνη και Φιλοσοφία, \ ~,~ σοφιστιες που μεταοιοονται σαν τις λοιμώδεις νόσους ad memoriam rei perpetuam. Sydney-Brighton Le Sands

41 «HOTTOWEL» Μικρο όρθογώνιο μαντήλι καθως προσφέρεται άχνίζοντας ύγρο και ζεστο \,. λ' \, να σκουπισει υπνύ) \,, στο κουρασμενο σου προσωπο μιμείται χωρις να το ξέρει ια και σκονύ) τις παλάμες της Μάνας σου. Αυτες πρόλαβαν και οανείστύ)καν φτερούγα Άρχαγγέλου να σε παρηγορήσουν βρέφος άνυπεράσπιστο στη ρεuστη έπικράτεια των αιθέρων. Ή τυποποιύ)μένύ) τροφη που άκολούθύ)σε τους συνεφμ.ους του άνυποψίαστου hot towel ~ρθε να όλοκλύ)ρώσει πρωθύστερα τον αινο της ευχαριστίας έκ στόματος νύ)πίων και θηλαζόντων για μια άκόμη άσφαλη προσγείωσύ)... Brisbane-Sydney

42 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ Πόσο χρατα. μια λάμψυ) άπα άστραπ~; Πόσο άντέχει τα χαμόγελο ευτυχισμένου; Τόσο μονάχα βαραίνει χι ή ντροπη άμαρτωλου που άζιώθ"f)χε \ θ \ Ι τον χα αρμο μετανοιας. Sydney Airρort

43 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΙΔΕΡΑ Κουράστηκαν τα σίόερα ν' ά,ντιστέκονται στον ~λιo και τον ά,έρα σχίζοντας τ~ θάλασσα γλείφοντας τ~ν άλμύρα. Καρχαρίες χωρις πνευμόνια και χωρις όόντια ~" \ ~\ Ι?' οεν χυνουν και οεν πινουν αιμα γι' αύτο όεν μπορεϊς να προβλέψεις το προσόόκιμο ζωύjς ι \ Ι ι θ ' μητε κατα προσεγγιση χρονο ανατου. Sydney-Brighton Le Sands

44 ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ Γιατί μεγαλώνουν τόσο γρ~γoρα τα νύχια του νεκρου; Γιατί τα μικρα παιοια φοβουνται το σκοτάοι; Γιατί οι γέροντες θέλουν να μιλουν ακατάσχετα; 'Ίσως ύπάρχει για Όλα μια εξ~γύ)σύ) αμα οεν ετναι για Όλους. Sydney-Brighton Le Sands

45 ΕΑΡΙΝΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΠρΙν απο λίγο ~ταν ακόμη εδω κι έπαιζε με τα κύματα δπως αλλες φορες παίζει με τα δάκτυλα η με τα μαλλιά του. Είναι ό μικρος που βλέπει δλους τους αλλους μεγαλύτερους και πιο δυνατούς μα δεν φοβαται. Πιστεύει πως τον αγαπουν δπως εκεϊνος αγαπα δλα τριγύρω. Κι αν δοκιμάζοντας να λύσει ενα παιχνίδι/μηχανή συμβεϊ να το σπάσει κλαίει απαρηγόρητα - μοφολόϊ αναρθρο λες και σκότωσε αραχνουφαντη πεταλούδα. Sydney-Brighton Le Sands II-s

46 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (Μνήμη Sigmund Freud - Ι50 χρόνια) "Οποιος φιλοδοξετ να έρμ:ηνεύσει να ξέρει πως έπιχειρετ έρμ ηνεία της έρμ ηνείας, "θ περιπετεια απυ μενη. ενα ονειρο Τέτοια τολμήματα βρίσκουν τους δρόμους αβατους άφά νταστα μπλοκαρισμένους χωρις αύτο να σημαίνει πως πρέπει ν' άποθαρρυνθουν, " κυνηγωντας μια χιμαιρα. Ή ζωη αλλωστε χωρις χίμαιρες, \,\ Ι \ θ' χανει την μαγεια που νικαει τον ανατο. Είναι σαν να έξαφανίζεται ενα παιδί καθως π-ηγαν να το πείσουν πως ό ~λιoς δεν είναι άλώσιμο πορτοκάλι! Sydney-Brighton Le Sands

47 ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΘΑΝ ΑΣΙΑ Ν α νιώθεις τον κόσμο να φθείρετcα κι σμως έσυ να σέβεσαι την ψυχή σου μόνύ] δυνατότψα για εσχατο λόγο αισιοδοξίας ιχκόμύ] κι σταν οι πολλοι όδύρονται,., χρεωκοπια οριστικη. Να συμμερίζεσαι κείνους που θλίβονται το 'ίδιο μ' έκείνους που ιχγανακτουν χωρις ποτε να προτρέψεις σε βία η έπανάσταση ξέροντας στι πάντα θα ύπάρχει μια τρίτύ] λύσύ] να προλάβεις τα χειρότερα. Ν ' J \ Ι α συνεχισεις ΤΎ]ν πορεια ιχκόμ Ύ] και στα τυφλά βέβαιος πως ό σταθερος βύ]ματισμος ρυθμίζεται ιχπο μυστικο βύ]ματοδότη σε '1:' ι.,εκινύ]μα που, χανεις '!1" οεν προ 'λ α β ε να γνωρίσει τον πρωτο ΑΊτιο. Sydney-Brighton Le Sands

48 το ΜΑΥΡΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ Ρουχο κοινο για κάθε όρφανεμένο \ ) Ι Ι στον πο ωταραχο τοπο μας μα οταν το φόρεσες Έσυ φάνταζε νά 'χε γίνει μόνο για Σένα \ ι \ \ "'θ Σ στα μετρα και το η ος ου έπιόερμίόα στο κορμί Σου. 'Έόεσε τόσο με την γενειάόα του πένθους το βαθυ βλέμμα το άγέλαστο πρόσωπο που θά 'τανε σωματικος άκρωτηριασμος αν Σου ζητούσαμε να το βγάλεις μια μέρα μόνο: Για να θυμηθείς τα χρόνια της νιότης οταν γελουσες κι ε!χες στο στόμα μόνο μαργαριτάρια. 'Όταν τραγουόουσες κι ΟΙ μαντινάόες Σου )1 " t,\ \,\ αφηναν αγρυπνους ως την αυγη \, ι θ τους ευαισ ητους. Sydney-Brighton Le Sands

49 \ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΤΟ πρω! το πρωτο βλέμμα άπ' το παράθυρο το βιβλίο το παληο που ξαναβρίσκεις. Bertolt Brecht "Αν δεν χτυπήσει ό ~λιoς στην στέγη με τα κεραμίδια και στις θαμπες προσόψεις των σπιτιων ετναι σχεδον σα να μην άνέτειλε. "Ο """'r' " σα κι αν ηταν τα συννεφα που επρεπε να εμβολίσει για να μας δεί και να τον δουμε δεν θά 'ταν ό ~λιoς που περιμέναμε. ""Αν δεν γεννιόνταν ΟΙ 'Αλκυονίδες με τον διπλασιασμο των άκτίνων καθως ό ~λιoς άντανακλαται σε στιλπνες επιφάνειες ποια δύναμη θα μπορουσε να δαμάσει ι 'JI του χειμωνα την επαρση; Sydney-Brighton Le Sands

50 ΤΟ ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΤΟ σπασμένο άντικειμενο είναι σωμα ίερό άδιάφορο ποια 1] φύσύ) κι 1] ΧP~σΎ) του είδος πρώτύ)ς άνάγκύ)ς η οπλο για αμυνα. ''Ισως κι άπο άδεξιότψα «φονικό». ΤΟ σπασμένο πράγμα μένει πάντα ίερό άσχέτως &ν είναι ά.πλως ραγισμένο (τραύματα κρυφά άμυχες δυσδιάκριτες) η έμφανως άκρωτύ)ριασμένο. "Ο f Ι 'J ποιο σπασμενο πιανει το ματι σχέδ,ο, πράγμα η πρόσωπο μεταμορφώνεται σε αλλες διαστάσεις. Δεν μπορουν να τις δουν " \" λ ι, \'1 οσοι οεν ογαριασαν ΤΎ) ουναμύ) του «μισου» που έξακολουθεί να λειτουργεί σαν «όλόκλύ)ρο»! Sydney-Brighton Le Sands

51 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΕΩΝ Κοιτάζω τα. χείλη τους και προσπαθω να. μαντέψω ι "'t ποσες φορες τα σμι",ανε με πόσύ') τάσύ') ήλεκτρισμου φορτισμένα για. να. με φέρουν στο φως κωπύ')λατώντας με όλόγυμνα χέρια και σώματα άνάμεσα σε νικύ')μένες άντιστάσεις άνομολόγύ')τες άναστολες τύ'jς μν~μύ')ς η τύ'jς άμεσότητας. Sydney-Brighton Le Sands

52 ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή πραυμ.ατικότητα ειναι ή άρχ-ή, οχι το τέλος. Wallace Stevens τα χεφοπιαστα τώρα δεν μπορουν \..., \ Ι να πιαστουν με το χερι. Μάκρυνε ό κόσμος και σμικρύνθηκε πολυ ή λεπτομέρεια. Κ \!1<\', \ \ Π \ ανεις οεν εμπιστεuεται πια τον οιητη, \ Λ... μητε τον ευιτη. Κι αν γίνονται άκόμ η σπονδές,. \ \,, Ι ειναι για να μην επαναστατησουν οί ευκλεως Κεκοιμημένοι. Sydney-Brighton Le Sands

53 ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΟΝΗ Πέντε μονάχα μέρες εμειναν άπ' το Φθιν6πωρο! πως να τις διαχειριστεϊς για να προλάβεις να όλοκληρώσεις το πλεχτο του Χεψ.ώνα; Μοιραίως κινεισαι σπασμωδικα κάτω άπο τη στέγη του νέφους που βαραίνοντας χαμηλώνει κάθε μέρα πιο πολύ ~I ", Ι, ωσπου να σ ακουμπησει κατασαρκα άπροσδι6ριστη συνουσία. Βλέποντας στην συνέχεια τη βροχή όρχούμενο νερό που δεν ξέρεις.. θ \ 1: λ', \, αν α "επ υνει σκονη και καυσωνα η θα πνίξει και σώματα έξαντλημένα κρατας την άνάσα για 8λα τα ένδεχ6μενα και περψ.ένεις. Sydney-Brighton Le Sands

54 ΠΝΕΥ"ΜΑ ΠΥ"ΘΩΝΟΣ Ή κοινοτοπία έυινε ενας κυματισμr'ις λαβάρων. Wa11ace Stevens 'Ισοπέδωσαν ανενδοιάστως έξάρσεις και απουσιες το 'ίδιο σιωπωντες και φθεγγόμενοι λες και ετχαν συμφωνήσει σε χρόνο ανύποπτο λύσύ] ανάγκyjς την ανεύθυνύ] κοινοτοπία. EΤνcιι φανερο ΟΤΙ «πνευμα Πύθωνος» κατόρθωσε προ πολλου να έπιβάλει, ι t: ' νεα ταc.,υ) πραγματων. Τώρα Τι απορια μας εγινε έμπαιγμός: Τι σyjμαινουν πια ΣYjμαιες και Λάβαρα; Τι νόyjμα μπορει νά 'χουν ακόμύ] \ \ Ι κυματισμος και πτυχωσεις t' Ι \ ')/ υφασματων στον ανεμο; Sydney-Brigl1ton Le Sands

55 ΟΙΩΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Ό χρ6νος, σκέφτομαι, 'ίσως ε/ναι μια άρυοπορημένη τιμωρία. Τ. ΛειβΙΧΟΙΤ'Υ)ζ ΕΤχε πετάξει τις μπότες βιαστικα το ΠΡOΊjγOύμενo βράδυ. Τις ξαναβρ-ηκε το πρωι σε στάσίj άμοιβαίας άπωθήσεως άλλίjθωρίζoντες πιγκουtνους! Για μια στιγμή μια λυρικη στιγμ η άφηρημένου π-ηγε να ξεστρατίσει όνους στου Βαν Γκογκ τα χαίνοντα α.ρβυλα μα ξαναγύρισε άμέσως στον τρισδιάστατο ΧΡΊjσμό. ''Α ν ΟΙ ΆρχαΤοι -σκέφτίjκε- διάβαζαν εντόσθια ζώων πτήσεις πουλιων τροχιες άστέρων γιατί κι αύτος να μη δεί στις άλλήθωρες μπότες του τα άμφίθυμα βήματα του τελευταίου καιρου; Sydney-Brighton Le Sands

56 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 'Έλεγα πάντα ν' άποφεύγουμε τα μεγάλα λ6για τα φανταχτερα ρουχα τα ήχηρα όν6ματα. ΤΟ τελευταίο κομμάτι μιας μέρας πληκτικης σαν τις αλλες 'ίσως δικαιουται άκ6μη πιο λίγο να όνομασθεί Κυριακή. "'Αν έπιμείνουμε στο όνομα κλείνοντας τα μάτια μαλλον θα όργισθεί ό Κύριος για το παράταιρο μπάλωμα στην βασιλική του Πορφύρα. ΤΟ 'ίδιο θ' άντιδράσει στον όξυ παραλογισμο ή όλιγάρκεια της σοφίας που έστεργε να ευλογεί «το μέρος άντι του δλου»! Sydney-Brighton Le Sands

57 MULTICULTURALISM 'Ένα λιπόσαρκο κορμι κι ενα καπέλο ταπεινο στου όειλινου τ~ν ακρη: Ή σιλουέτα νεαρης Άσιάτισσας ραντεβου σε παγκάκι της γειτονιας λήγοντος Φθινοπώρου. Sydney-Brighton Le Sands

58 ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΝΗΤΩΝ Ή δυστυχfα, φιλοι μου, ειναι πολυ μεγάλη ι \. ιβ, λ' λ', για να μην κρυ εται κατι πο υ μεγα υτερο πισω της... Τ. ΛειβαδίΤΊjζ ΤΟ πόσο ευθραυστύ) ~ ζω~ κι άκόμύ) πόσο ίερη την κάνει ~ δυστυχία το νοιώθει κείνος που βλέπει βαθεια. στο στηθος του. Δεν περισπα.ται σε πλάγιες ματιές συμπλύ)ρώματα η παραπλύ)ρώματα μ~τε σκανδαλίζεται \,, Ι σε ανεπιτρεπτες συγκρισεις. Sydney-Brighton Le Sands

59 INTERIOR DECORATOR Μ,\ \ ζ 'ζ αταιοπονια το να ωγραφι ει με μπογιες και μολύβια \ λ', τα τε ουμενα γυρω του. Καφο οεν εχει για τιποτε ά.λλο κείνος που οέχθηκε τ~ν χάρη να περιγράφει με χθαμαλ~ φων~ τ"ην άρμονια παιοικης έκπλήξεως ψηλαφώντας στα σπλάχνα του t: / \, "εφωτα και σκιες οιακοσμ ητ"ης έσωτερικου χώρου. Sydney-Brighton Le Sands

60 ΤΟ ΨΕΜΑ Π ' \ \ \ λ θ 'β ροκειται για το πιο α ρο ιο, " ιβ απ τα μικρο ια. 'Έτσι μόνο κατόρθωσε να έπιβιώνει πολλαπλασιάζοντας τα θύματά του σε ρυθμους ύπερώνυμους. 'Ακριβη ήμερομψία γεννήσεως ποτε οεν είχε μήτε ΟΙ έπιστήμονες ηταν σε θέση να ύπολογίσουν χρόνο έπωάσεως καραδοκώντας πλήρη έμφάνιση για να έτοιμάσουν αμυνα ά.νάλογη με την εισβολή. Sydney-Brighton Le Sands

61 AFFIDAVIT Δεν μπορείς μ' ενα τραγούδι ν' άλλάξεις τον κόσμο! (Ροκ τραγουδιστής Sting) ποτε δεν είπα αύτα που ~θελαν ν' άκούσουν ΟΙ παρατρεχάμενοι των διαδρόμων η της άγορας λερώνοντας τη φωνή μου. 'Ήθελα ν' άποφύγω τη μόλυνση ", \, Ι οχι μοναχα στο αναπνευστικο άλλα και στη σκέψη προ παντος στη συνείδηση! Sydney-Brighton Le Sands

62 ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ Β α ')Θ, ηκε να 'λ' μι ησει με " την πετρα, πριν δύσει ό ηλιος και " γινει ο 'β' ραχος β ουνο., ΠρΙν βγεϊ το φεγγάρι που άσημώνει τ~ νύχτα και Θαμπώνει τ' άστέρια \) f μονοπω λ ωντας ' τον ουρανο. Πληγες άναίμακτες δεν εχουν λόγο ραγίζουν οί πέτρες μα δεν μιλουν. Τις φωνες των άνθρώπων 'ζ '7 ποτι ει το αιμα ζορκίζουν τον Θάνατο δεν λησμονουν. Sydney-Brighton Le Sands 6/

63 ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΡ ΑΣ Ή πέτρα δεν ξέρει παρα να χαμογελα με θλίψη η είρωνεία. Οί πέτρες δεν μιλουν μόνο ραγίζουν για να άκουνε καλύτερα. ΤΟ 'ίδιο κανει κι ή καρδια οταν γίνεται πέτρα για ν' άντέξει μη θέλοντας να έμπιστευθεϊ στη σαρκινη άντοχη τη δική της άδρανεια. Sydney-Redfern

64 ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ Τον φωνάζαν Λαέρτη μα οί πιο πολλοι προτιμουσαν να τον λένε Άλ~ΤΊJ. Άπο την πιάτσα μέρα-νύχτα εεν ελειπε \,,Ι _ στα μαχαιρωματα ετρεχε πρωτος να βoίjθ~σει τον λαβωμένο κάποτε και τη Μάνα του φονια. 'Όταν τον βρύjκαν ενα πρωι ξυλιασμένα \ ~\ 'λ β" \, που οεν πρα α ε να γυρισει στα σπιτι τον γνώρισαν άπ' το φουλάρι " Ι, ι ανεμουριο τεσσαρων ανεμων. Sydney-Redfern

65 ΑΚΡ Α Δ ΥΣΦΗΜΙΣΗ 'Ά ν ένας ανθρωπος μετράει,,\ th ' l μυριους κατα τον ρακλειτο \ l 'ξ \ Π' μια Αε η στ'ην οιηση και πιο πολυ στην Θεολογία &ν οεν άνοίγει ουρανους ετναι άπαράοεκτο χασομέρι. Και συν τοίς αλλοις... ακρα oυσφ~μιση! Sydney-Redfern

66 TOWNHOUSES 'Ήσυχα τα συντροφικα σπιτάκια της βραοιας μ' ενα χλωμο Ισόγειο φωτάκι μπροστα σε κάθε πόρτα συναγωνίζονται την όλιγάρκεια των νεκρων έν πλήρει εύoαιμoνί~! Sydney-Brighton Le Sands ψ

67 ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΣΤΗ ΝΗΟΣΤΗ «Διδάσκοντες α.ύτους τηρετν πάντα. Οσα. ένετειλάμην ύμίν» (Ματθ. 28, 20) Δεν θελω, Κύριε, νά 'μαι άνευλαβής μα όεν μπορω να πνίξω ενα λογισμό καθως όιαβάζω μια-μία ΤLς λεξεις με τις όποιες όρίζεις καθήκοντα σ' αύτους που στελ νεις να μαθητεύσουν «παντα, τα \ "Εθ νη». Δεν με τρομάζει ό αγνωστος άριθμας των Έθνων έκφράζει αλλωστε την άόέκαστη φιλανθρωπία Σου. "Ομως άναρωτιέμαι αν λογάριασες σωστά -Συ ό τελειος Θεας και τελειος ''Α νθρωποςποιους άποστελλεις κι άπα ποιους ζητίiς,,,t1 να τηρησουν παντα οσα παρήγγειλες στους πρώτους. 'Έχοντας κι έγω συμπεριληφθει \ \, 1:' β λ' Σ κατα την ανεc,ιχνιαστη ου η ου στους Διαόόχους των πρώτων τολμω να Σε βεβαιώσω έν συντριβη πως οσοι άναλάβαμε να μεταόώσουμε ΤLς έντολές Σου

68 ~, Ι ", οεν τηρησαμε μ ητε τις μισες εις το ακέραιο! Φ αντα 'ζ εσαι τι 'θ" α γινει πιο " περα με τους ολο νεώτεροuς παραληπτες; Redfern-Brighton Le Sands 1ψ

69 ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Μια κουκκίδα σήμερα το πρωι Υι άφετηρία του ταξιδιου σου πριν βγετ ό ηλιος πριν δυναμώσει ό α.νεμος. Δεν είναι άσήμαντη εκπληξη,,~ μια κουκκιοα αν προσπαθήσεις να συλλάβεις ",, εστω κατα προσεγγιση \ Ι \ \ ι τον κοκκο που την γεννησε κι υστερα κετνος χάθηκε στους δαιδάλους περιθωριακου γονιδιώματος! Ό πoιητ~ς βέβαια δεν έκπονεϊ διατριβές δεν χρονοτριβεϊ στα Μουσεϊα ομως χάνεται στους τόμους Έγκυκλοπαιδειων οσο δεν χάθηκε στις συγκοινωνίες Μεγαλουπόλεων. ΤΟ τελευταϊο πάντως έρώτημα άποκλειστικα δικό του: που τελειώνει το κέντρο κι άρχίζει το περιθώριο; Sydney-Brighton Le Sands

70 ΛΑΤΡΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ "Ενα άνθοπέταλο πέφτει Ό διαμελισμος της σιωπης. (Μένης Κα.λα.ντζ6πουλος) Αύτος ηταν ό φίλος μου ό Ποιητης Μένης Καλαντζόπουλος Λάτρης τοσ 'Ελάχιστου Μύστης τοσ 'Ακαριαίου. Ε '" ιχε κατακτησει " με «αποστα"η»: " 1: την ντροπαλοσύνη μικροσ Παιδιοσ. την αίσιοδοξία 'Εψήβου. Τον οτστρο μονίμως 'Ερωτευμένου. Κι 8λα αύτα συγχρόνως άδιαφέτως! Κι δλα αύτα ανευ όρίων! Γι' αύτο δεν π~ραμε ε'ίδηση, 'β 'λ' ποτε κατε ασε τα ρο α. 'Ά ν κουράσθηκε. "Ά" ν εφυγε η "ι\ κρυ 'β εται καπου,... Sydney-Redfern

71 Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΙΔΕ 2\ι[αζί σας άγρυπνω, κεκοψ.ύ)μένοι. (ΓιωργΟζ Δα.νιήλ) Πολυ περίεργο αύτο που μου συμβαίνει να σκέφτομαι πιο συχνα. τους νεκρους τους άκίνητους παρα τους ζωντανους τους κινούμενους με τους όποίους ύποχρεουμαι να συνωστίζομαι! Ποιος ξέρει ποιοι λόγοι κάνουν πιο δρώντες τους άδρανετς τουλάχιστον στους οπαδους της άνιδιοτέλειας! ΤΙς οτδε και γιατί; -'Ο Κύριος οτδε! Sydney-Brighton Lc Sands

72 ΥΙΙΟΥ ΛΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ Δεν υπάρχει πιο ύπουλος αύτουργος άπ' τον Χρόνο! Σημαίνεται συμβατικα σε ρολόγια υποκρινόμενος τον άσώματο χωρις ν' άν~κει στ~ν Τάξη των 'Ασωμάτων. Μα άπο ενα σημείο και πέρα ξέρει καλα να. διασταυρώνεται μ' όλα τα κτιστα. μένοντας αψαντος και άθάνατος. Sydney-Redfeτn

73 ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ Έκεί έρπετα ων ούκ εστιν άριθμός ζωα μικρα μετα μευάλων. (Ψαλμ. 103, 25) πως ~ταν ουνατον ~νας Ψ αλμος που ύποτίθεται ύμνε"l τον Παντοούναμο να περιγράφει μονοκονουλια μια βοελυρη πληθυντικότητα σε σχήματα και μεγέθη φρικαλέα; ΤΙ σημαίνει «έρπετα ων ουκ εστιν άριθμός» ένω θά 'πρεπε δλα να λάμπουν ευθυτενύj πρωινες γλαδιόλες είκονίζοντας την Ά νάσταση ξορκίζοντας την ~ρπoυσα χθαμαλότητα; 'Ίσως ό ύπαινιγμος για είρήνη στο «ζω α μικρα μετα μεγάλων» σημαντικη πινελια για το ελεος του Θεου στο άπέραντο «Άλαλουμ» σε στερια και σε θάλασσα. Sydney-Brighton Le Sands

74 ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΣΑ ΟΛΙΓ ΑΡΚΕΙΑ «Πτωχο! οντες, πολλους δε πλοuτιζοντες» (Β' Κορ. 6, 10) Μη φιλοόοξήσεις να πάρεις \ ιι... ~, παρα ο,τι σου οινεται. Τότε μονάχα όεν ένοχλετς και όεν ένοχλετσαι εόλαβουμενος την είρήνύ) και στις τρετς όιαστάσεις \, ζ' \, σε ορι οντιο και κατακορυφο. Sydney-Adelaide

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ναταλία Ναταλία Ταμιωλάκη Ταμιωλάκη Λόγου Χάριν ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Λόγου χάριν Συγγραφέας Ναταλία Ταμιωλάκη Σειρα Ποίηση [2358]0312/03 Copyright 2011 Ναταλία Ταμιωλάκη Πρώτη Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μάνα του Αγνοούμενου», τα δικά μας ποιήματα

«Η Μάνα του Αγνοούμενου», τα δικά μας ποιήματα Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», τα δικά μας ποιήματα Τμήμα: Στ 3 Σχολική χρονιά: 2014-2015 Μάνα που εσταυρώθηκες τζιαι έχασες τον γιο σου, ποσιερέτα τη Γιαλούσα σου τους τάφους των γονιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή.

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. Ευάγγελος Ρήγας Ευάγγελος Ρήγας Ο Κήπος του Ανάγερτου Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. 1 τίτλος συγγράμματος Ο Κήπος του Ανάγερτου συγγραφέας Ευάγγελος Ρήγας

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ;

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Και ομολογώ ότι τα έκανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά του Θαμνώνα και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Μουσελιμίδου. Ανοίκειος νόστος. Ποίηση

Ιωάννα Μουσελιμίδου. Ανοίκειος νόστος. Ποίηση Ιωάννα Μουσελιμίδου Ανοίκειος νόστος Ποίηση ΑΝΟΙΚΕΙΟΣ ΝΟΣΤΟΣ Ιωάννα Μουσελιμίδου Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχεδιασμός εξωφύλλου: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα