ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση τοὺς φίλους του νὰ ἔρθουν στὸ τραπέζι. Ὁ δοῦλος πῆγε καὶ τοὺς κάλεσε. Ἀντὶ νὰ δεχθοῦν µὲ εὐχαρίστηση τὴν πρόσκληση, αὐτοὶ ἀρνήθηκαν καὶ δικαιολογώντας τὴν ἄρνησί τους εἶπαν: Ὁ πρῶτος «ἀγόρασα χωράφι καὶ πρέπει νὰ πάω». Ὁ δεύτερος «Ἀγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια καὶ πρέπει νὰ πάω νὰ τὰ δοκιµάσω» Ὁ τρίτος «παντρεύτηκα γυναίκα» ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε τί ἀπήντησαν στὸ δοῦλο του, ὠργίστηκε καὶ τὸν διέταξ ε νὰ πάη στοὺς δρόµους καὶ στὶς πλατεῖες τῆς πόλεως καὶ ὅποιον βρή, τυφλούς, κουτσούς, ἀναπήρους, νὰ τοὺς καλέση στὸ τραπέζι. Ὁ δοῦλος ἐξετέλεσε τὴν ἐντολὴ τοῦ κυρίου του. Ὅλοι, ὅσους κάλεσε, µὲ µεγάλη προθυµία δέχτηκαν τὴ πρόσκληση. Πῆγαν στὸ συµπόσιον. Παραξενεύεται κανείς, µὲ τὴ συµπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων, ποὺ ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! 1 πρώτους κάλεσε στὸ τραπέζι ὁ κύριος. Γιατί ξέρουµε ὅτι σὲ τραπέζια ποὺ στρώνονται σὲ µέρες γάµων, ἑορτῶν καὶ πανηγύρεων ὅλοι πᾶνε µὲ προθυµία. Παραπονοῦνται µάλιστα καὶ ἂν δὲν τοὺς καλέσουν τὸ θεωροῦν προσβολή. Ἀλλὰ στὸ Εὐαγγέλιο δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα ἁπλὸ τραπέζι. Εἶναι τραπέζι πνευµατικό. Τὸ ἑτοίµασε ὁ οὐράνιος Πατέρας. Τραπέζι, ποὺ ὄχι χίλιοι καὶ δυὸ χιλιάδες ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἑκατοµ- µύρια νὰ ἔρθουν νὰ καθίσουν, τὰ φαγητὰ δὲν θὰ λιγοστέψουν. Φαγητὰ ποὺ κάνουν τὸν ἀδύνατο νὰ δυνα- µώνη, τὸν παράλυτο νὰ περπατάη, τὸν τυφλὸ νὰ βλέπη, τὸν λεπρὸ νὰ καθαρίζεται. Ὅ,τι ὑ- πάρχει στὸ τραπέζι αὐτὸ εἶναι χαρά, ὑγεία, ἀθανασία, ζωὴ αἰώνιος. Ἄνθρωποι, τί κάθεστε; Ὅλοι ἐλᾶτε στὸ τραπέζι τοῦ Θεοῦ. ὲν θὰ πληρώσετε τίποτε. Ὅλα δωρεάν. Ὁ Θεὸς κάλεσε στὴν ἀρχὴ τοὺς Ἰουδαίους, ἀλλὰ αὐτοὶ περιφρόνησαν τὴν πρόσκλησι καὶ δὲν ἦρθαν. Κάλεσε καὶ καλεῖ ὅλους τους ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι διασκορπισµένοι παντοῦ. Ἀλλὰ καὶ (Συνέχεια στὴν 7 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς γράψω καὶ γιὰ τὴν δική µου ἐµπειρία µὲ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Μὲ τὸν ἄντρα ἐρχόντουσαν τὸ Σάββατο στὴν ἐκκλησία ἀπέναντι ἀπὸ τὸ σπίτι της. Πῆγα προσευχήθηκα ἀλλὰ χωρὶς µου προσπαθούσαµε νὰ ἀποκτήσουµε µέχρι τὸ Μάρτιο τοῦ 2013 νὰ ἐν- ἕνα παιδάκι ἀπὸ τὸ 2010, διαφερθῶ νὰ βρῶ µιὰ ἐκκλησία µὲ ἀλλὰ µάταια. Πέρυσι τὸν Αὔγουστο τὸ ὄνοµά του. Κάποια στιγµὴ τοῦ τοῦ 2012 εἴχαµε πάει µὲ τὸν ἄ- Μαρτίου µπῆκα στὸ ἴντερνετ καὶ ντρα µου στὴν Ἀµερικὴ γιὰ τὸ γά- ἀναζητοῦσα ποῦ ἔχει ἐκκλησίες καὶ µο τοῦ ξάδερφού του καὶ ἕνα πρωινὸ βρῆκα τὴ µονὴ τοῦ Ἅγιο Ραφαὴλ ποὺ ξύπνησα, εἶχα ἀκούσει στὸν στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα, ἡ ὕπνο µου µιὰ φωνὴ ποὺ νὰ µοῦ λέει ὁποία ἔµοιαζε µὲ αὐτὴ ποὺ εἶδα «Πήγαινε νὰ ἀνάψεις ἕνα κεράκι στὸ ὄνειρό µου. στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ θὰ µείνεις Ἔτσι καὶ πήγαµε µὲ τὸν ἔγκυος». Εἶδα λέει ὅτι µπῆκα µετὰ ἄντρα µου, προσευχηθήκαµε καὶ σὲ µία ἐκκλησία ποὺ ἦ- µετὰ ἀπὸ ἕνα µήνα ἔ- ταν ἀνηφορικὴ καὶ ἀπὸ κάτω εἶχε θέα ὅλη τὴν πόλη, τὴ θάλασσα καὶ ἄναψα ἕνα κερὶ δίχως µεινα ἔγκυος. Στὴν ἐπίσκεψή µας τότε, εἴπαµε τὴν ἱστορία µα ς καὶ µᾶς πληροφόρησαν ὅτι ὁ νὰ γνωρίζω τὸ ὄνοµα Ἅγιος εἶναι ὁ προστάτης τῆς ἐκκλησίας καὶ χωρὶς τῶν γυναικῶν ποὺ νὰ προσευχηθῶ γιὰ τὸ δὲν µποροῦν νὰ κάνουν λόγο ποὺ ἤθελα. Κατηφορίζοντας παιδιὰ καὶ µᾶς ἔδωσαν ἀπὸ τὴν ἐκ- κλησία γιὰ νὰ φύγω, λαδάκ ι ἀπὸ τὸ καντήλι τοῦ Ἁγίου ποὺ δὲν σβήνει ἔβλεπα πολὺ κόσµο νὰ ποτέ. Ἀπὸ τότε ποὺ ἀνεβαίνει γιὰ νὰ προσευχηθεῖ. ἔµαθα ὅτι εἶµαι ἔγκυος Ἔτσι ρώτησα σταυρώνω συνέχεια τὴ κάποιον πιστὸ καὶ µοῦ κοιλιά µου µὲ τὸ λαδάκι εἶπε ὅτι ἦταν ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου ἐνῶ παράλληλα φοράω καὶ τὴ ζώψα Ραφαήλ. Ξαναµπήκα µέσα, ἄνανη τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσο- πάλι κεράκι ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ βαλάντου. Περιµένουµε σὲ λίγο προσευχήθηκα νὰ µὲ βοηθήσει καιρὸ νὰ γεννηθεῖ ἡ κορούλα µας ἡ νὰ ἀποκτήσω ἕνα παιδάκι. Ραφαέλα. Τὸ πρωὶ ποὺ ξύπνησα ἀφηγήθηκα Εὐχαριστῶ, νιώθω µεγάλη στὸν σύζυγό µου τὸ ὄνειρο εὐγνωµοσύνη καὶ εὐλογία καὶ θέλω ποὺ εἶδα, λέγοντάς του χαρακτηρι- ὅλος ὁ κόσµος νὰ εἶναι ὑγιεῖς καὶ στικὰ ὅτι ποτὲ δὲν εἶχα ἀναφερθεῖ εὐτυχισµένος καὶ σύντοµα νὰ στὸ παρελθὸν στὸ ὄνοµα Ραφαὴλ ἀκουστοῦν καὶ οἱ δικές του προσευχές. ἀλλὰ οὔτε εἶχα ἀκούσει γιὰ τὸν Ἅ- γιο. Γυρίζοντας ἀπὸ τὴν Ἀµερική, ἡµέρα ευτέρα, µοῦ εἶπε ἡ µητέρα Μὲ ἐκτίµηση µου ὅτι τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Εἰρήνης καὶ Νικολάου θὰ Εὐαγγελία Μ. 2

3 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ! 3 Ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρώτερα σηµεῖα, ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι εὐρισκόµεθα σὲ καιροὺς ἐσχάτους καὶ Ἀποκαλυπτικοὺς καὶ φανερώνουν τὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση καὶ πνευµατικὴ ἀθλιότητα τῆς µοιχαλίδος καὶ διεστραµ- µένης γενεᾶς µας, εἶναι ἡ πρωτοφανὴς σὲ ἀσέβεια εἰκόνα ποὺ παρουσιάζουν στὶς ἡµέρες µας οἱ Ὀρθόδοξοι ναοὶ τῆς Πατρίδος µας, καὶ πιὸ συγκεκριµένα, εἶναι ὁ κατακλυσµὸς αὐτῶν ἀπὸ πλήθη ἀσέµνως ἐνδεδυ- µένων γυναικῶν κάθε ἡλικίας καὶ κοινωνικῆς τάξεως. Ἐλεύθερες εἶναι σὲ µιὰ κοινωνία ποὺ ζήλωσε τὴ «δόξα» τῶν Σοδόµων καὶ τῶν Γοµόρρων νὰ κυκλοφοροῦν ὁλόγυµνες στοὺς δρόµους καὶ τὶς πλατεῖες! ὲν εἶναι ὅµως ἐλεύθερες καὶ δὲν ἔχουν κανένα ἀπολύτως δικαίωµα νὰ εἰσέρχωνται µὲ ἄσεµνη καὶ ἀπρεπῆ ἐνδυµασία µέσα στοὺς ἱεροὺς ναούς. Σὲ κάθε ναὸ οἰκοδεσπότης εἶναι ὁ Χριστός. Καὶ ὅταν ὁ οἰκοδεσπότης καλῆ τοὺς προσκεκληµένους νὰ προσέλθουν στὸν οἶκο του µὲ εὐπρέπεια, αἰδῶ καὶ σωφροσύνη, κανεὶς ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες του (ἱερεῖς, Ἀρχιερεῖς) δὲν δικαιοῦται νὰ τοὺς προτρέψη νὰ προσέλθουν µὲ ἀπρεπῆ καὶ αἰσχρὴ ἐνδυµασία, ὅπως θὰ πήγαιναν σὲ µιὰ καφετέρια, µιὰ ἐκδροµὴ ἢ ἕνα χορό. Πτωχὰ ἐνδύµατα δέχεται ὁ Χριστὸς καὶ εὐλογεῖ καὶ ἁγιάζει αὐτοὺς ποὺ τὰ φοροῦν. Ἄσεµνα καὶ προκλητικὰ δὲν δέχεται. Τὸ «ἐλάτε ὅπως εἶστε» ἰσχύει γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους, ὄχι ὅµως ὡς πρὸς τὴν ἐνδυµασία τοῦ σώµατος, ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν ἐνδυµασία τῆς ψυχῆς τους. Πράγµατι, ὁ Θεὸς ἀπευθύνει πρὸς ὅλους µας πρόσκλησι νὰ ὑπάγωµε στὸ ναό Του ὁποιαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ κατάσταση τῆς ψυχῆς µας. Οὐδεὶς βεβαίως προτείνει νὰ διωχθεῖ ὁ κόσµος ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες. Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ γίνη εἶναι νὰ κληθοῦν οἱ χριστιανοὶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ ἁµαρτωλὰ καὶ κοσµικὰ φρονήµατα καὶ τὶς κακὲς συνήθειες καὶ νὰ σεβασθοῦν καὶ νὰ ὑπακούσουν στὴν φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸ ὀλίγων µηνῶν συνέβη στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ἕνα περιστατικὸ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ προβληµατίση καὶ παραδειγµατίση ὅλους µας. Τί συνέβη; Κατὰ τὴ διάρκεια µιᾶς συνεδρίας, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς, µὲ ἀφορ- µὴ τὴ στενὴ φούστα καὶ τὸ κολλητὸ κοντοµάνικο µπλουζάκι, ποὺ φοροῦσε µία βουλευτής, ἔκανε παρέµβασι καὶ αὐστηρὴ παρατήρηση, θεωρώντας τὴν ἐµφάνισί της προκλητική. ὲν δίστασε δὲ νὰ κάνη συγχρόνως ἐνδυµατολογικὲς συστάσεις πρὸς ὅ- λους ἐν γένει τοὺς παρευρισκοµένους βουλευτές! Καὶ ἐρωτοῦµε: Εἶναι ὁ χῶρος τοῦ Κοινοβουλίου ἱερώτερος τῶν Ἱερῶν µας Ναῶν; Μηπως ἀνάλογη εὐαισθησία ἔπρεπε νὰ ἔχουν δείξει καὶ οἱ ἀρχιερεῖς µας; Ἐ- κτὸς καὶ ἂν θεωροῦν τιµητικὸ γι αὐτοὺς νὰ δέχωνται µαθήµατα ἠθικῆς ἀπὸ ἕνα χῶρο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπαξιωθεῖ στὶς ἡµέρες µας, ὅσο κανένας ἄλλος χῶρος. Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα σηµεῖο τῶν καιρῶν. Ὁρισµένοι θὰ µᾶς χλευάσουν. ὲν µᾶς ἐνδιαφέρει τί θὰ εἰποῦν κοσµικῶς σκεπτό- µενοι ἄνθρωποι, µᾶς ἐνδιαφέρει τί λέγει ὁ Θεὸς (στὸ Α Κορινθίους, κέφ. 11). Ἀδελφοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἡ διαφθορά, ἀνηθικότητα, ἀσέβεια καὶ ἀκολασία ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴν Πατρίδα µας, ἀργὰ ἢ γρήγορα κάπου θὰ ξεσπάσουν. Ὁ Θεὸς γνωρίζει. Σεβασµὸς εἰς τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ.

4 ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΦΘΟΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ ΘΕΟ!!! Γέροντας Παΐσιος: Ὅταν ἤµουν στὸ Σινὰ τὸ νερὸ ἦταν ἐ- λάχιστ ο. Ἀπὸ ἕνα βράχο ἔ- τρεχε σταγόνα - σταγόνα καὶ µάζευα τρία κιλὰ νερὸ τὸ εἰκοσιτετράωρο. Τὸ λίγο αὐτὸ νερὸ τὸ ἐκτιµοῦσα πολὺ κι εὐχαριστοῦσα συνέχεια τὸ Θεό, πού µου τὸ ἔδινε. Μ αὐτὸ ἔκανα ὅλες τὶς δουλειές. Ἔπινα, πλενόµουν, ἔπλενα τὰ ροῦχα καὶ κρατοῦσα λίγο καὶ γιὰ τὰ πουλάκια. Ἔνιωθα εὐγνωµοσύνη γιὰ αὐτὸ τὸ νερό. Ἀργότερα, ὅταν ἦρθα στὸ Ἅγιο Ὄρος, στὴ σκήτη τῶν Ἰβήρων, ἄλλαξαν τὰ πράγµατα, ἐκεῖ ὑπῆρχε ἄφθονο νερό. Ἡ στέρνα ξεχείλιζε. Ὅµως, ἔχασα κάτι πολὺ σηµαντικό. ὲν αἰσθανόµουν τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσω τὸ Θεό. Στὸ Σινὰ βούρκωναν τὰ µάτια µου ἀπὸ εὐγνωµοσύνη γιὰ τὸ λίγο νερό, ἐνῶ στὴ σκήτη ξεχάστηκα ἀπὸ τὴν ἀφθονία τοῦ νεροῦ. ΕΑΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ, Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ Ἦταν κάποιος Γέροντας ποὺ ἔτρω- γε καθηµερινὰ τρία παξιµάδια. Τὸν ἐπισκέφθηκε κάποιος ἀδελφὸς καὶ ὅταν κάθησαν νὰ φᾶνε, ἔβαλε καὶ γιὰ τὸν ἀδελφὸ τρία παξιµάδια. Εἶδε κατόπιν ὁ Γέροντας ὅτι ὁ ἀδελφὸς εἶχε ἀνάγκη νὰ φάει περισσότερο καὶ τοῦ ἔφερε ἄλλα τρία. Ἀφοῦ χόρτασαν καὶ σηκώθηκαν, κατέκρινε ὁ Γέροντας τὸν ἀδελφὸ καὶ τοῦ εἶπε: «ὲν πρέπει, ἀδελφέ, νὰ ὑπη- 4 ρετοῦµε τὴ σάρκα µας». Ὁ ἀδελφὸς ἔβαλε µετάνοια στὸν Γέροντα καὶ ἔφυγε. Τὴν ἑπόµενη ἡµέρα ὅταν ἔ- φθασε ἡ ὥρα γιὰ φαγητό, ἔβαλε ὁ Γέροντας τὰ τρία παξιµάδια γιὰ τὸν ἑαυτό του! Ἀλλὰ ἀφοῦ τὰ ἔφαγε, αἰσθάνθηκε πάλι νὰ πεινᾶ, ἀλλὰ συγκρατήθηκε. Τὴν ἄλλη µέρα πάλι τὸ ἴδιο ἔπαθε καὶ ἄρχισε νὰ αἰσθάνεται ἐξάντληση. Κατάλαβε τότε ὁ Γέροντας ὅτι τὸν ἐγκατέλειψε ὁ Θε- ὸς καὶ ρίχνοντας τὸν ἑαυτό του ἐ- νώπιον τοῦ Θεοῦ, ἄρχισε νὰ παρακαλεῖ µετὰ δακρύων γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη ποὺ τοῦ ἔγινε. Καὶ βλέπει ἕναν ἄγγελο ποὺ τοῦ εἶπε: «Αὐτό σοῦ συνέβη, ἐπειδὴ κατέκρινες τὸν ἀδελφό σου. Νὰ ξέρεις λοιπὸν ὅτι αὐτὸς ποὺ µπορεῖ νὰ ἐγκρατεύεται ἢ νὰ κάνει κάποιο ἄλλο καλό, δὲν τὸ κάνει µὲ δική του δύναµη, ἀλλὰ ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ εἶναι ποὺ ἐνισχύει τὸν ἄνθρωπο». ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ Ὅταν ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση «διὰ χειρός» τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Σπύρου Γεωργιάδη, ὁ ὁποῖος λόγω «ἀρχαιολατρείας» ἄλλαξε τὸ ὄνοµά του σὲ Ἄδωνις, κλείνει τὸ ἕνα νοσοκοµεῖο µετὰ τὸ ἄλλο, ἡ γείτονα Τουρκία µετατρέπει πλοῖα σὲ νοσοκο- µεῖα καὶ τὰ βγάζει στὸ Αἰγαῖο! Καὶ ὄχι φυσικὰ γιὰ τὴν «καλή της τὴν καρδιά», ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐκµεταλλευτεῖ τὴ δική µας ἀνεπίτρεπτη ἀνεπάρκεια καὶ νὰ «βάλει πλώρη» γιὰ τὰ ἀκριτικά µας νησιά. Οἱ «µεµέτηδες» κάνουν ἄριστα «τὴ δουλειά» τους, στήνοντας ἀργά, ἀλλὰ σταθερὰ τὴ χαµένη αὐτοκρατορία τους. Τὸ ἐρώτηµα εἶναι τί κάνουµε ἐµεῖς γιὰ νὰ τὴ µαταιώσουµε. Ἡ καλλίτερα ἂς προβληµατιστοῦµε, µὲ τὸ τί κάνου- µε, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσουµε

5 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Μᾶς εἶχαν συλλάβει οἰκογενειακῶς µὲ τὸ πρόσχηµα µὴ πληρω- µῆς τῶν φόρων. Κάθε πρωὶ σηκωνό- µασταν πρὶν φέξει γιὰ τὴν δουλειά. Ἡ µητέρα καθάριζε τὰ γραφεῖα τῆς φυλακῆς. Ἔπρεπε πρὶν τὶς 8 να λά- µπουν ὅλα. Νὰ εἶναι τὰ τζάµια καθαρά, τὰ κοµπιοῦτερ, οἱ ναργιλέδες καὶ εἰδικὰ τὸ γραφεῖο τοῦ διευθυντοῦ. Μία µέρα, δὲν θὰ τὴν ξεχάσω ποτέ, πῆγα µαζί της νὰ τὴ βοηθήσω, ἐπειδὴ εἶχε πυρετό. Ἔκαιγε ὁλόκληρη καὶ ἔτρεµε. Μὲ µία κουβέρτα σκεπαζόµασταν ὅλοι, κι' αὐτὴ ἦταν καὶ τρύπια. Ἐκείνη ἔκανε τὴν ἡρωίδα, δῆθεν ὅτι δὲν κρύωνε, γιὰ νὰ σκεπαζόµαστε ἐµεῖς... Τὸ κρύο στοὺς 10 ὑπὸ τὸ µηδὲν καὶ τὸ νερὸ παγωµένο. Ἐκεῖνο τὸ πρωί, σὰν ἄνοιξαν τὴν πόρτα τοῦ κελιοῦ γιὰ νὰ βγεῖ, παρακάλεσα τὸν ὑ- πάλληλο νὰ πάω νὰ τὴν βοηθήσω γιατί ζαλιζόταν, κρύωνε καὶ ἔτρεµε. Εἶδαν τὰ χάλια της καὶ µὲ ἄφησαν. Ἐκείνη τὴν ἡµέρα δὲν τὰ κατάφερνε καλὰ ἡ µάνα µου. Ἐγὼ ἔκανα ὅ,τι µποροῦσα, νὰ φέρω νερό, νὰ πετάξω τὰ σκουπίδια. Ἀργήσαµε, καὶ µᾶς πρόλαβε ὁ διευθυντὴς στὸ γραφεῖο του, ὅταν ἦλθε. - Ἀκόµη ἐδῶ εἶστε, εἶπε. Τί χάλια εἶ- ναι αὐτά; (Τὸ πῶς βρέθηκε ἕνα τσιγάρο πατηµένο κάτω, οὔτε ποὺ τὸ καταλάβαµε. Φώναζε σὰν ὑστερικός, λὲς καὶ εἴχαµε κάνει ἔγκληµα.) - Συγγνώµη, εἶπε ἡ µητέρα µου πηγαίνοντας νὰ µαζέψει τὴν γόπα. Ὁ διευθυντὴς ὅρµησε βίαια ἐπάνω της, καὶ µὲ µία δυνατὴ κλωτσιὰ µὲ τὴν µπότα του τὴν κόλλησε ἐπάνω στὸν τοῖχο. Χτύπησε κάπου τὸ κεφάλι της, κι' ἔµεινε ἀναίσθητη, πε- 5 ταµένη στὸ πάτωµα. Ἔτρεξα κοντά της, κι' εἶδα τὸ αἷµα νὰ τρέχει ἀπὸ τὸ κεφάλι της. ὲν ἄντεξα κι' ἄρχισα νὰ φωνάζω καὶ νὰ κλαίω. Ὅρ- µησα ἐπάνω του καὶ τὸν χτύπησα µὲ τὸ ξύλο τῆς σκούπας στὴν πλάτη... Ἐκεῖνος σφύριξε τότε, κι' ὅρµησαν µέσα οἱ ἄνδρες τῆς φρουρᾶς. Μὲ σάπισαν µὲ τὰ γκλόµπς στὸ ξύλο. Βάραγαν στὸ κεφάλι, στὴν πλάτη, χέρια, πόδια, ὅπου ἔβρισκαν... Γεµάτο αἵµατα µὲ βάλανε στὴν ἀποµόνωση γιὰ 40 µέρες... Ένας παράξενος ἥ- λιος µὲ ζέσταινε... Ήταν σὰν νὰ βρισκόµουνα στὴν κόλαση. Πυκνὸ σκοτάδι, γύρω γύρω ντουβάρι, τσιµέντο χωρὶς φῶς. Κρύο µέσα, πολλοὺς βαθµοὺς κάτω ἀπὸ τὸ µηδέν, καὶ ἀνὰ δυὸ ὧρες ἄνοιγαν 11 βρύσες ἀπὸ τὸ ταβάνι καταβρέχοντάς µε µὲ παγωµένο νερό... Εἶχα µελανιάσει, περιµένοντας τὸ τέλος µου. Τὸ ἤξερα ὅτι δὲν θὰ ἄντεχα γιὰ πολύ. ὲν µπορῶ νὰ ὑπολογίσω πόσες µέρες πέρασαν, καθὼς βρισκόµουν σὲ ἀφασία καὶ σὲ κῶµα. Ἀλλὰ τότε ἀκριβῶς ἔζησα ἔ- να θαῦµα. Τὸ πιὸ ὄµορφο συναί- σθηµα τῆς ζωῆς µου... Ἐκεῖ, πάνω στὴν ὀροφή, εἶχε ἀνοίξει ἕνα µεγάλο τετράγωνο, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔµπαινε ἕνας ἥλιος!... Ένας λαµπερὸς ἥλιος, ποὺ µὲ ἔκαιγε στὴν κυριολεξία. Ὄχι ἁπλῶς µὲ ζέσταινε, ἀλλὰ µὲ τσουρούφλιζε, σὲ σηµεῖο ποὺ νὰ ἔχω µαυρίσει µετά, καὶ στὸ πρόσωπό µου. Κάθε µέρα, γιὰ ὧρες πολλὲς ἕνας ὑ- πέροχος ἥλιος µὲ ζέσταινε, καὶ µὲ βοηθοῦσε νὰ µὴν κρυώσω. Οὔτε πεινοῦσα. Ἔνιωθα τόσο καλά, ἀφοῦ τὸ νερὸ ποὺ ἔτρεχε ἀπὸ 11 βρύσες µὲ δρόσιζε... Ἦταν ἀπίστευτη αὐτὴ

6 ἡ ἐµπειρία ποὺ εἶχα ζήσει ἐκεῖ, 40 µέρες µέσα στὴν ἀποµόνωση. Ἔνιωθα τόσο δυνατὸς καὶ χορτάτος, ποὺ τὴν κατάξερη φέτα τὸ ψωµὶ ποὺ µοῦ ἔφερναν, καθὼς καὶ τὸ νερὸ οὔτε ποὺ τὰ εἶχα πιάσει τόσες µέρες στὰ χέρια µου. Πρέπει 40 µέρες νὰ µὴν ἔβαλα µπουκιὰ στὸ στόµα µου, οὔτε γουλιὰ νερὸ νὰ ἤπια... Καὶ ὅµως, οὔτε πείνασα, οὔτε δίψασα, οὔτε γραµµάριο βάρους ἔχασα, οὔτε λιποθύµησα. Ἔνιωθα ζεστός, χαρούµενος, χορτάτος καὶ ἔγιναν καλὰ καὶ οἱ πληγὲς ἀπὸ τὸ πολὺ ξύλο ποὺ εἶχα φάει... Ὅταν µὲ πῆγαν πάλι στὸ κελί µου, ἔλαµπα ἀπὸ ζωντάνια, ἀπὸ χαρά, ἀπὸ δύναµη καὶ ἤµουν κατά- µαυρος, λὲς καὶ εἶχα κάνει ἐπὶ ὧρες ἡλιοθεραπεία... Ὅταν διηγήθηκα στοὺς γονεῖς µου τὰ καθέκαστα, γονάτισε ἡ µητέρα µου καὶ εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ ποὺ εἰσάκουσε τὶς προσευχές της. «Μέγας εἶσαι, Κύριε», εἶπε, «καὶ θαυµαστὰ τὰ ἔργα σου. όξα σοὶ ὁ Θεός». Ἄλλωστε, µέσα στὸ κελί µας εἶχε ἔλθει ὁ Χριστὸς πολλὲς φορές... Εἴχαµε νιώσει τὴν χάρη Του, εἴχαµε ἰδεῖ τὴν εὐλογία Του. Τὸν ζήσαµε! Ἦταν ὁ µόνος ἐπισκέπτης ποὺ εἴχαµε δεῖ ἐκεῖ, τόσα χρόνια... Ἂς εἶναι δοξασµένος ὁ ζωντανὸς καὶ ἀληθινὸς Θεός µας! Ἐπιστολὲς ἀπὸ πραγµατικὰ γεγονότα ποὺ περιέχονται στὸ βιβλίο «Συγκλονιστικὲς Ἱστορίες Φυλακισµένων» ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΣ ΚΩΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣΕΝ Τὸ παρὸν σχόλιο τὸ ἀφιερώνουµε σὲ ὅλους τους θιασῶτες δωρεᾶς ὀρ- γάνων καὶ τῆς εὐθανασίας, οἱ ὁποῖ- 6 οι ἀβίαστα ἐκφέρουν γνώµη, χωρὶς νὰ λαµβάνουν ὑπόψη τοὺς τὸ ἀπρό- «Η Zhang Ronhxiang ἔπεσε σὲ οπτο. κῶµα ἔπειτα ἀπὸ τροχαῖο ἀτύχηµα πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια. Οἱ γιατροὶ ἐνηµέρωσαν τὸν σύζυγό της, Gao Dejin, πὼς δὲν θὰ συνέλθει ποτὲ καὶ λίγη ὥρα ἀργότερα διαπίστωσαν πὼς ἡ γυναίκα ἦταν ἔγκυος καὶ πώς, σὰν ἀπὸ θαῦµα, τὸ µωρὸ εἶχε ἐπιβιώσει. Τοὺς πέντε µῆνες ποὺ ἀκολούθησαν ὁ σύζυγός της, φρόντιζε µὲ συνέπεια τὴ γυναίκα του καὶ τὸ ἀ- γέννητο παιδί του, µέχρι οἱ γιατροὶ νὰ µποροῦν νὰ κάνουν καισαρικὴ τοµὴ καὶ νὰ πάρουν τὸ µωρό. Τὸ σῶµα τῆς µητέρας, παρότι ἡ ἴδια ἦ- ταν σὲ κῶµα, φρόντισε τὸ ἀγοράκι νὰ ἀναπτυχθεῖ οὕτως ὥστε νὰ µπορεῖ νὰ γεννηθεῖ. Ἡ ἔκπληξη τῶν γιατρῶν γιὰ τὴν ἐγκυµοσύνη τῆς µητέρας δὲν ἦταν ἡ µόνη, καθὼς πέρσι τὸ Μάιο ἔµειναν ἄφωνοι ξανά. Ἡ νεαρὴ γυναίκα ξύπνησε ἀπὸ τὸ κῶ- µα στὸ ἄκουσµα τῆς φωνῆς τοῦ γιοῦ της! (Πηγή: Sky Watcher). Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΙΑΝΟΗΣΗ Οἱ ἀριστεροὶ διανοητὲς ἀγωνίζονται νὰ µᾶς πείσουν πὼς ὅλοι οἱ Ροµὰ (τσιγγάνοι) εἶναι µιὰ ἑνιαία Φυλή, ἐνῶ οἱ µόνοι, ποὺ δὲν δικαιούµεθα νὰ ἰσχυριζόµαστε πὼς εἴµαστε Φυλή, εἴµαστε ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες Ἀ- κοῦστε τί δήλωσε τὴ νύχτα τῆς Πέµ- 23 Ὀκτωβρίου ὁ γνωστὸς πλα- στικὸς χειροῦργος Ἀνδρέας Φουπτης στάνος στὴν ἐκποµπὴ τοῦ κ. Τριανταφυλόπουλου στὸ «Extra»: ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ: «Μιλᾶµε γιὰ ρατσισµὸ στὴν Ἑλλάδα. Σὲ µιὰ χώρα πολυσυλλεκτική. ηλαδή, οἱ Νεοέλληνες τί εἶναι κ. Τριανταφυλλόπουλε; Εἶναι ἀπὸ καµµιὰ Φυλὴ ξεχωριστή; Ἕνας πολυσυλλεκτικὸς λαὸς εἴµαστε οἱ ὁποῖοι ΟΝΟΜΑ-

7 χρήση» «πι θανότατα γιὰ τὴν µετατροπή τους σὲ ζωοτροφὲς ἢ λίπασµα, ἀκόµ α καὶ σὲ ποιοτικὰ ὀδοντιατρικὰ ὑλικά, κυρίως γιὰ σφράγισµα) τὰ ὁποία µεταφέρθηκαν στὴ Μασσαλία µὲ Βρετανικὸ πλοῖο µεσῳ Θεσσαλονίκης» (ἰστολόγιο «Ἀκτίνες»). Αὐτοὶ εἶναι οἱ πολιτισµένοι Εὐρωπαῖοι; Τὰ ἱερὰ ὀστᾶ τῶν νεκρῶν µας ἔγιναν ἀντικείµενο ἐ- µπορικῆς συναλλαγῆς, ζωοτροφές, λίπασµα καὶ ὀδοντικὰ σφραγίσµατα τῶν Εὐρωπαίων! εῖτε τὸ διαχρονικὸ ἔρεβος τῶν «ἑταίρων» µας! εῖτε ἀπὸ ποιοὺς περιµένουµε τὴ σωτηρία µας, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ «ἔφαγαν» µέχρι καὶ τὰ κόκκαλά µας! ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) ΣΤΗΚΑΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ µία ὡραία πρωΐα, προερχόµενοι ἀπὸ χίλιες Φυλές! Στὴν µεγάλη πλειοψηφία εἴµαστε Ἀρβανίτες! «Ἕλληνας» δὲν εἶναι φυλή. «Ἕλληνας» εἶναι ὁ ἔχων Ἑλληνικὴ παιδεία. ὲν εἶναι Φυλὴ ὁ Ἕλληνας. Τὸ ἀπὸ ποὺ κατάγεται ὁ καθένας, ἂν πᾶτε νὰ τὸ ψάξετε, εἶναι ἀπὸ χίλιες Φυλές». ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟ; Αὐτὸ ἀκριβῶς πιστεύει ὁλόκληρη ἡ Ἀριστερὴ ιανόηση. Οἱ Ροµὰ εἶναι Φυλή, οἱ Ἑβραῖοι εἶναι Φυλή, οἱ Τοῦρκοι εἶναι Φυλή. Οἱ µόνοι ποὺ δὲν εἶναι Φυλή, εἴ- µαστε ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες. Ὁ κάθε Νέγρος, Ἀσιάτης, Κινέζος κ.λ.π. ποὺ παίρνει Ἑλληνικὴ παιδεία γίνεται αὐτοµάτως Ἕλληνας, ὅπως γίνεσαι Παναθηναϊκός, ἁπλῶς καὶ µόνο ἂν δηλώσεις Παναθηναϊκός. Ἐκεῖ µας κατάντησε ἡ Ἀριστερὴ ιανόηση. πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν δέχονται τὴν πρόσκληση. Γιατί εἶναι δε- ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ µένοι στὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Εἶναι δεµέ- «ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ» νοι µὲ τὴν ἁµαρτία. Τὰ πάθη κυριαρχοῦν Ὄχι, δὲν ἄφησαν τὰ κόκκαλά τους στὶς ἀλησµόνητες πατρίδες τῆς Ἰωνίας καὶ τοῦ Πόντου οἱ χιλιάδες ἀ- µέσα στὴν καρδιά τους. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι συµφεροντο- λόγοι, φιλάργυροι καὶ πλεονέκτες, δελφοί µας Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι σφάχτηκαν φιλήδονοι καὶ φιλόσαρκοι, αὐτὰ ἀ- ἀπὸ τὰ ἄγρια στίφη τῶν γαποῦν, αὐτὰ µέρα-νύχτα σκέπτο- νέοτούρκων κατὰ τὴ µικρασιατικὴ νται, αὐτὰ λατρεύουν καὶ χωρὶς αὐτὰ καταστροφή, ἀλλὰ πουλήθηκαν ἀ- δὲν µποροῦν νὰ ζήσουν. Βρί- πὸ τὸν «πατερούλη τῆς Τουρκίας» σκουν χίλιες δυὸ προφάσεις γιὰ νὰ Κεµὰλ στὴν Εὐρώπη. Αὐτὴ τὴ φρικτὴ δικαιολογήσουν τὴ συµπεριφορά καὶ ἀπάνθρωπη εἴδηση ἔφερε τους. Καὶ ὅπως εἶπε κάποιος σοφός, στὴ δηµοσιότητα ὁ γνωστὸς ἱστορικὸς ὁ ἁµαρτωλὸς µπορεῖ νὰ κουραστεῖ κ. Βλάσης Ἀχτζίδης. Παρέθεσε νὰ ἁµαρτάνη, ἀλλὰ δὲν θὰ κουρα- µάλιστα καὶ φωτοτυπία δηµοσιεύ- στῆ ποτὲ νὰ δικαιολογῆται. ικαιολογεῖται µατος τῆς ἐποχῆς, τῶν ἐφηµερίδων ὁ ἁµαρτωλός, γιατί δὲν ἐκ- «New York Times» καὶ τῆς γαλλικῆς κλησιάζεται, δὲν νηστεύει, δὲν προσεύχεται, «Midi», «τὸ εκέµβρη τοῦ 1924 εἶχε δὲν διαβάζει τὴ Γραφή. διαρρεύσει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐθνικιστικὴ Ἀλλὰ µάταια κοπιάζει νὰ δικαιολο- κυβέρνηση τοῦ Μουσταφᾶ γηθῆ. Μάταια γίνεται δικηγόρος Κεµὰλ πούλησε 400 τόνους ἀνθρώπινα τοῦ ἑαυτοῦ του. Θὰ ρθη ὥρα ποὺ ὀστᾶ (ἀντιστοιχοῦν σὲ ὅλες οἱ δικαιολογίες καὶ οἱ προφά- ἀνθρώπους περίπου) σὲ Γάλλους σεις θὰ πέσουν σὰν νὰ εἶναι χάρτινος ἐπιχειρηµατίες γιὰ «βιοµηχανικὴ πύργος. Ἀνθρώπους γελοῦν καὶ 7

8 ἀπατοῦν µὲ διάφορα ψέµµατα καὶ δικαιολογίες, ἀλλὰ τὸ Θεὸ ποιὸς µπορεῖ νὰ Τὸν γελάση, ποιὸς µπορεῖ νὰ Τὸν ἀπατήση; Κανένας ἀπολύτως. Ἀπὸ τώρα ἀκούγεται ἡ φοβερὴ προειδοποίησι. Κανεὶς ἀπὸ αὐτούς, ποὺ δὲν τίµησαν τὴν πρόσκλησι δὲν θὰ γίνη δεκτὸς στὸ τραπέζι τοῦ Θεοῦ. Θὰ µείνη ἔξω τοῦ δείπνου, ἔξω τοῦ νυµφῶνος, ἔξω τοῦ παραδείσου. Η «ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ» ΥΣΙ! Θυµάστε παλαιότερα τὸ «δόγµα» τοῦ ἀλήστου µνήµης «ἐθνάρχη» «ἀνήκοµεν εἰς τὴν ύσιν». Ἡ ύση, αὐτὸ τὸ πολιτικο-οικονοµικὸ τερατούργηµα ποὺ ὀνοµάζεται Εὐρωπαϊ- κὴ Ἕνωση, διέθεσε εὐρὼ ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ ΕΙΡΗΝΗΣ Τηλ. ἐπικοινωνίας: ΝΗΣΤΕΙΑ Συνεχίζεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἕως τὶς 24 εκεµβρίου. ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. Τρῶµε µόνο ψάρι, τὸ ὁποῖο ἐπιτρέπεται µέχρι τὶς 17 εκεµβρίου. Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν τρῶµε οὔτε λάδι. (ἀπὸ τὴν φορολογία µας) σὲ Μ.Κ.Ο. ἐξειδικευµένες στὶς ἐκτρώσεις, γιὰ ἔρευνες σχετικὰ µὲ τὰ ἀνθρώπινα ἔµβρυα ἀπὸ ἐκτρώσεις, γιὰ νὰ βροῦν τρόπους ἀξιοποίησης τῶν ἐµβρύων στὴν ἰατρική, στὰ καλλυντικὰ καὶ στὴ διατροφή µας, ὡς βελτιωτικὰ γεύσης. ὲν µπορεῖ νὰ τὸ χωρέσει ὁ νοῦς µας ὅτι οἱ «ἑταῖροι» µας νοµοθετοῦν νὰ τρῶνε τὰ παιδιά µας καὶ νὰ τὰ κάνουν κρέµες γιὰ τὶς «κυρίες». (Ὀρθόδοξος Τύπος, , σελίς 2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ Ὄρθρος Θεῖα Λειτουργία π.µ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ πρωὶ ἀνοικτὰ Μεσηµέρι κλειστὰ ἀπόγευµα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 7-8 A - B Γυμνασίου 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 21 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο ...... O άλλος μου εαυτός Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Ελαιοτριβάρη Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2009 ΕΥΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα