ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση τοὺς φίλους του νὰ ἔρθουν στὸ τραπέζι. Ὁ δοῦλος πῆγε καὶ τοὺς κάλεσε. Ἀντὶ νὰ δεχθοῦν µὲ εὐχαρίστηση τὴν πρόσκληση, αὐτοὶ ἀρνήθηκαν καὶ δικαιολογώντας τὴν ἄρνησί τους εἶπαν: Ὁ πρῶτος «ἀγόρασα χωράφι καὶ πρέπει νὰ πάω». Ὁ δεύτερος «Ἀγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια καὶ πρέπει νὰ πάω νὰ τὰ δοκιµάσω» Ὁ τρίτος «παντρεύτηκα γυναίκα» ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε τί ἀπήντησαν στὸ δοῦλο του, ὠργίστηκε καὶ τὸν διέταξ ε νὰ πάη στοὺς δρόµους καὶ στὶς πλατεῖες τῆς πόλεως καὶ ὅποιον βρή, τυφλούς, κουτσούς, ἀναπήρους, νὰ τοὺς καλέση στὸ τραπέζι. Ὁ δοῦλος ἐξετέλεσε τὴν ἐντολὴ τοῦ κυρίου του. Ὅλοι, ὅσους κάλεσε, µὲ µεγάλη προθυµία δέχτηκαν τὴ πρόσκληση. Πῆγαν στὸ συµπόσιον. Παραξενεύεται κανείς, µὲ τὴ συµπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων, ποὺ ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! 1 πρώτους κάλεσε στὸ τραπέζι ὁ κύριος. Γιατί ξέρουµε ὅτι σὲ τραπέζια ποὺ στρώνονται σὲ µέρες γάµων, ἑορτῶν καὶ πανηγύρεων ὅλοι πᾶνε µὲ προθυµία. Παραπονοῦνται µάλιστα καὶ ἂν δὲν τοὺς καλέσουν τὸ θεωροῦν προσβολή. Ἀλλὰ στὸ Εὐαγγέλιο δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα ἁπλὸ τραπέζι. Εἶναι τραπέζι πνευµατικό. Τὸ ἑτοίµασε ὁ οὐράνιος Πατέρας. Τραπέζι, ποὺ ὄχι χίλιοι καὶ δυὸ χιλιάδες ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἑκατοµ- µύρια νὰ ἔρθουν νὰ καθίσουν, τὰ φαγητὰ δὲν θὰ λιγοστέψουν. Φαγητὰ ποὺ κάνουν τὸν ἀδύνατο νὰ δυνα- µώνη, τὸν παράλυτο νὰ περπατάη, τὸν τυφλὸ νὰ βλέπη, τὸν λεπρὸ νὰ καθαρίζεται. Ὅ,τι ὑ- πάρχει στὸ τραπέζι αὐτὸ εἶναι χαρά, ὑγεία, ἀθανασία, ζωὴ αἰώνιος. Ἄνθρωποι, τί κάθεστε; Ὅλοι ἐλᾶτε στὸ τραπέζι τοῦ Θεοῦ. ὲν θὰ πληρώσετε τίποτε. Ὅλα δωρεάν. Ὁ Θεὸς κάλεσε στὴν ἀρχὴ τοὺς Ἰουδαίους, ἀλλὰ αὐτοὶ περιφρόνησαν τὴν πρόσκλησι καὶ δὲν ἦρθαν. Κάλεσε καὶ καλεῖ ὅλους τους ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι διασκορπισµένοι παντοῦ. Ἀλλὰ καὶ (Συνέχεια στὴν 7 η σελίδα)

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς γράψω καὶ γιὰ τὴν δική µου ἐµπειρία µὲ τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Μὲ τὸν ἄντρα ἐρχόντουσαν τὸ Σάββατο στὴν ἐκκλησία ἀπέναντι ἀπὸ τὸ σπίτι της. Πῆγα προσευχήθηκα ἀλλὰ χωρὶς µου προσπαθούσαµε νὰ ἀποκτήσουµε µέχρι τὸ Μάρτιο τοῦ 2013 νὰ ἐν- ἕνα παιδάκι ἀπὸ τὸ 2010, διαφερθῶ νὰ βρῶ µιὰ ἐκκλησία µὲ ἀλλὰ µάταια. Πέρυσι τὸν Αὔγουστο τὸ ὄνοµά του. Κάποια στιγµὴ τοῦ τοῦ 2012 εἴχαµε πάει µὲ τὸν ἄ- Μαρτίου µπῆκα στὸ ἴντερνετ καὶ ντρα µου στὴν Ἀµερικὴ γιὰ τὸ γά- ἀναζητοῦσα ποῦ ἔχει ἐκκλησίες καὶ µο τοῦ ξάδερφού του καὶ ἕνα πρωινὸ βρῆκα τὴ µονὴ τοῦ Ἅγιο Ραφαὴλ ποὺ ξύπνησα, εἶχα ἀκούσει στὸν στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθώνα, ἡ ὕπνο µου µιὰ φωνὴ ποὺ νὰ µοῦ λέει ὁποία ἔµοιαζε µὲ αὐτὴ ποὺ εἶδα «Πήγαινε νὰ ἀνάψεις ἕνα κεράκι στὸ ὄνειρό µου. στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ θὰ µείνεις Ἔτσι καὶ πήγαµε µὲ τὸν ἔγκυος». Εἶδα λέει ὅτι µπῆκα µετὰ ἄντρα µου, προσευχηθήκαµε καὶ σὲ µία ἐκκλησία ποὺ ἦ- µετὰ ἀπὸ ἕνα µήνα ἔ- ταν ἀνηφορικὴ καὶ ἀπὸ κάτω εἶχε θέα ὅλη τὴν πόλη, τὴ θάλασσα καὶ ἄναψα ἕνα κερὶ δίχως µεινα ἔγκυος. Στὴν ἐπίσκεψή µας τότε, εἴπαµε τὴν ἱστορία µα ς καὶ µᾶς πληροφόρησαν ὅτι ὁ νὰ γνωρίζω τὸ ὄνοµα Ἅγιος εἶναι ὁ προστάτης τῆς ἐκκλησίας καὶ χωρὶς τῶν γυναικῶν ποὺ νὰ προσευχηθῶ γιὰ τὸ δὲν µποροῦν νὰ κάνουν λόγο ποὺ ἤθελα. Κατηφορίζοντας παιδιὰ καὶ µᾶς ἔδωσαν ἀπὸ τὴν ἐκ- κλησία γιὰ νὰ φύγω, λαδάκ ι ἀπὸ τὸ καντήλι τοῦ Ἁγίου ποὺ δὲν σβήνει ἔβλεπα πολὺ κόσµο νὰ ποτέ. Ἀπὸ τότε ποὺ ἀνεβαίνει γιὰ νὰ προσευχηθεῖ. ἔµαθα ὅτι εἶµαι ἔγκυος Ἔτσι ρώτησα σταυρώνω συνέχεια τὴ κάποιον πιστὸ καὶ µοῦ κοιλιά µου µὲ τὸ λαδάκι εἶπε ὅτι ἦταν ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου ἐνῶ παράλληλα φοράω καὶ τὴ ζώψα Ραφαήλ. Ξαναµπήκα µέσα, ἄνανη τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσο- πάλι κεράκι ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ βαλάντου. Περιµένουµε σὲ λίγο προσευχήθηκα νὰ µὲ βοηθήσει καιρὸ νὰ γεννηθεῖ ἡ κορούλα µας ἡ νὰ ἀποκτήσω ἕνα παιδάκι. Ραφαέλα. Τὸ πρωὶ ποὺ ξύπνησα ἀφηγήθηκα Εὐχαριστῶ, νιώθω µεγάλη στὸν σύζυγό µου τὸ ὄνειρο εὐγνωµοσύνη καὶ εὐλογία καὶ θέλω ποὺ εἶδα, λέγοντάς του χαρακτηρι- ὅλος ὁ κόσµος νὰ εἶναι ὑγιεῖς καὶ στικὰ ὅτι ποτὲ δὲν εἶχα ἀναφερθεῖ εὐτυχισµένος καὶ σύντοµα νὰ στὸ παρελθὸν στὸ ὄνοµα Ραφαὴλ ἀκουστοῦν καὶ οἱ δικές του προσευχές. ἀλλὰ οὔτε εἶχα ἀκούσει γιὰ τὸν Ἅ- γιο. Γυρίζοντας ἀπὸ τὴν Ἀµερική, ἡµέρα ευτέρα, µοῦ εἶπε ἡ µητέρα Μὲ ἐκτίµηση µου ὅτι τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Εἰρήνης καὶ Νικολάου θὰ Εὐαγγελία Μ. 2

3 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ! 3 Ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρώτερα σηµεῖα, ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι εὐρισκόµεθα σὲ καιροὺς ἐσχάτους καὶ Ἀποκαλυπτικοὺς καὶ φανερώνουν τὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση καὶ πνευµατικὴ ἀθλιότητα τῆς µοιχαλίδος καὶ διεστραµ- µένης γενεᾶς µας, εἶναι ἡ πρωτοφανὴς σὲ ἀσέβεια εἰκόνα ποὺ παρουσιάζουν στὶς ἡµέρες µας οἱ Ὀρθόδοξοι ναοὶ τῆς Πατρίδος µας, καὶ πιὸ συγκεκριµένα, εἶναι ὁ κατακλυσµὸς αὐτῶν ἀπὸ πλήθη ἀσέµνως ἐνδεδυ- µένων γυναικῶν κάθε ἡλικίας καὶ κοινωνικῆς τάξεως. Ἐλεύθερες εἶναι σὲ µιὰ κοινωνία ποὺ ζήλωσε τὴ «δόξα» τῶν Σοδόµων καὶ τῶν Γοµόρρων νὰ κυκλοφοροῦν ὁλόγυµνες στοὺς δρόµους καὶ τὶς πλατεῖες! ὲν εἶναι ὅµως ἐλεύθερες καὶ δὲν ἔχουν κανένα ἀπολύτως δικαίωµα νὰ εἰσέρχωνται µὲ ἄσεµνη καὶ ἀπρεπῆ ἐνδυµασία µέσα στοὺς ἱεροὺς ναούς. Σὲ κάθε ναὸ οἰκοδεσπότης εἶναι ὁ Χριστός. Καὶ ὅταν ὁ οἰκοδεσπότης καλῆ τοὺς προσκεκληµένους νὰ προσέλθουν στὸν οἶκο του µὲ εὐπρέπεια, αἰδῶ καὶ σωφροσύνη, κανεὶς ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες του (ἱερεῖς, Ἀρχιερεῖς) δὲν δικαιοῦται νὰ τοὺς προτρέψη νὰ προσέλθουν µὲ ἀπρεπῆ καὶ αἰσχρὴ ἐνδυµασία, ὅπως θὰ πήγαιναν σὲ µιὰ καφετέρια, µιὰ ἐκδροµὴ ἢ ἕνα χορό. Πτωχὰ ἐνδύµατα δέχεται ὁ Χριστὸς καὶ εὐλογεῖ καὶ ἁγιάζει αὐτοὺς ποὺ τὰ φοροῦν. Ἄσεµνα καὶ προκλητικὰ δὲν δέχεται. Τὸ «ἐλάτε ὅπως εἶστε» ἰσχύει γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους, ὄχι ὅµως ὡς πρὸς τὴν ἐνδυµασία τοῦ σώµατος, ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν ἐνδυµασία τῆς ψυχῆς τους. Πράγµατι, ὁ Θεὸς ἀπευθύνει πρὸς ὅλους µας πρόσκλησι νὰ ὑπάγωµε στὸ ναό Του ὁποιαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ κατάσταση τῆς ψυχῆς µας. Οὐδεὶς βεβαίως προτείνει νὰ διωχθεῖ ὁ κόσµος ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες. Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ γίνη εἶναι νὰ κληθοῦν οἱ χριστιανοὶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ ἁµαρτωλὰ καὶ κοσµικὰ φρονήµατα καὶ τὶς κακὲς συνήθειες καὶ νὰ σεβασθοῦν καὶ νὰ ὑπακούσουν στὴν φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸ ὀλίγων µηνῶν συνέβη στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ἕνα περιστατικὸ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ προβληµατίση καὶ παραδειγµατίση ὅλους µας. Τί συνέβη; Κατὰ τὴ διάρκεια µιᾶς συνεδρίας, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς, µὲ ἀφορ- µὴ τὴ στενὴ φούστα καὶ τὸ κολλητὸ κοντοµάνικο µπλουζάκι, ποὺ φοροῦσε µία βουλευτής, ἔκανε παρέµβασι καὶ αὐστηρὴ παρατήρηση, θεωρώντας τὴν ἐµφάνισί της προκλητική. ὲν δίστασε δὲ νὰ κάνη συγχρόνως ἐνδυµατολογικὲς συστάσεις πρὸς ὅ- λους ἐν γένει τοὺς παρευρισκοµένους βουλευτές! Καὶ ἐρωτοῦµε: Εἶναι ὁ χῶρος τοῦ Κοινοβουλίου ἱερώτερος τῶν Ἱερῶν µας Ναῶν; Μηπως ἀνάλογη εὐαισθησία ἔπρεπε νὰ ἔχουν δείξει καὶ οἱ ἀρχιερεῖς µας; Ἐ- κτὸς καὶ ἂν θεωροῦν τιµητικὸ γι αὐτοὺς νὰ δέχωνται µαθήµατα ἠθικῆς ἀπὸ ἕνα χῶρο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπαξιωθεῖ στὶς ἡµέρες µας, ὅσο κανένας ἄλλος χῶρος. Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα σηµεῖο τῶν καιρῶν. Ὁρισµένοι θὰ µᾶς χλευάσουν. ὲν µᾶς ἐνδιαφέρει τί θὰ εἰποῦν κοσµικῶς σκεπτό- µενοι ἄνθρωποι, µᾶς ἐνδιαφέρει τί λέγει ὁ Θεὸς (στὸ Α Κορινθίους, κέφ. 11). Ἀδελφοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἡ διαφθορά, ἀνηθικότητα, ἀσέβεια καὶ ἀκολασία ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴν Πατρίδα µας, ἀργὰ ἢ γρήγορα κάπου θὰ ξεσπάσουν. Ὁ Θεὸς γνωρίζει. Σεβασµὸς εἰς τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ.

4 ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΦΘΟΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ ΘΕΟ!!! Γέροντας Παΐσιος: Ὅταν ἤµουν στὸ Σινὰ τὸ νερὸ ἦταν ἐ- λάχιστ ο. Ἀπὸ ἕνα βράχο ἔ- τρεχε σταγόνα - σταγόνα καὶ µάζευα τρία κιλὰ νερὸ τὸ εἰκοσιτετράωρο. Τὸ λίγο αὐτὸ νερὸ τὸ ἐκτιµοῦσα πολὺ κι εὐχαριστοῦσα συνέχεια τὸ Θεό, πού µου τὸ ἔδινε. Μ αὐτὸ ἔκανα ὅλες τὶς δουλειές. Ἔπινα, πλενόµουν, ἔπλενα τὰ ροῦχα καὶ κρατοῦσα λίγο καὶ γιὰ τὰ πουλάκια. Ἔνιωθα εὐγνωµοσύνη γιὰ αὐτὸ τὸ νερό. Ἀργότερα, ὅταν ἦρθα στὸ Ἅγιο Ὄρος, στὴ σκήτη τῶν Ἰβήρων, ἄλλαξαν τὰ πράγµατα, ἐκεῖ ὑπῆρχε ἄφθονο νερό. Ἡ στέρνα ξεχείλιζε. Ὅµως, ἔχασα κάτι πολὺ σηµαντικό. ὲν αἰσθανόµουν τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσω τὸ Θεό. Στὸ Σινὰ βούρκωναν τὰ µάτια µου ἀπὸ εὐγνωµοσύνη γιὰ τὸ λίγο νερό, ἐνῶ στὴ σκήτη ξεχάστηκα ἀπὸ τὴν ἀφθονία τοῦ νεροῦ. ΕΑΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ, Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ Ἦταν κάποιος Γέροντας ποὺ ἔτρω- γε καθηµερινὰ τρία παξιµάδια. Τὸν ἐπισκέφθηκε κάποιος ἀδελφὸς καὶ ὅταν κάθησαν νὰ φᾶνε, ἔβαλε καὶ γιὰ τὸν ἀδελφὸ τρία παξιµάδια. Εἶδε κατόπιν ὁ Γέροντας ὅτι ὁ ἀδελφὸς εἶχε ἀνάγκη νὰ φάει περισσότερο καὶ τοῦ ἔφερε ἄλλα τρία. Ἀφοῦ χόρτασαν καὶ σηκώθηκαν, κατέκρινε ὁ Γέροντας τὸν ἀδελφὸ καὶ τοῦ εἶπε: «ὲν πρέπει, ἀδελφέ, νὰ ὑπη- 4 ρετοῦµε τὴ σάρκα µας». Ὁ ἀδελφὸς ἔβαλε µετάνοια στὸν Γέροντα καὶ ἔφυγε. Τὴν ἑπόµενη ἡµέρα ὅταν ἔ- φθασε ἡ ὥρα γιὰ φαγητό, ἔβαλε ὁ Γέροντας τὰ τρία παξιµάδια γιὰ τὸν ἑαυτό του! Ἀλλὰ ἀφοῦ τὰ ἔφαγε, αἰσθάνθηκε πάλι νὰ πεινᾶ, ἀλλὰ συγκρατήθηκε. Τὴν ἄλλη µέρα πάλι τὸ ἴδιο ἔπαθε καὶ ἄρχισε νὰ αἰσθάνεται ἐξάντληση. Κατάλαβε τότε ὁ Γέροντας ὅτι τὸν ἐγκατέλειψε ὁ Θε- ὸς καὶ ρίχνοντας τὸν ἑαυτό του ἐ- νώπιον τοῦ Θεοῦ, ἄρχισε νὰ παρακαλεῖ µετὰ δακρύων γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη ποὺ τοῦ ἔγινε. Καὶ βλέπει ἕναν ἄγγελο ποὺ τοῦ εἶπε: «Αὐτό σοῦ συνέβη, ἐπειδὴ κατέκρινες τὸν ἀδελφό σου. Νὰ ξέρεις λοιπὸν ὅτι αὐτὸς ποὺ µπορεῖ νὰ ἐγκρατεύεται ἢ νὰ κάνει κάποιο ἄλλο καλό, δὲν τὸ κάνει µὲ δική του δύναµη, ἀλλὰ ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ εἶναι ποὺ ἐνισχύει τὸν ἄνθρωπο». ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ Ὅταν ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση «διὰ χειρός» τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Σπύρου Γεωργιάδη, ὁ ὁποῖος λόγω «ἀρχαιολατρείας» ἄλλαξε τὸ ὄνοµά του σὲ Ἄδωνις, κλείνει τὸ ἕνα νοσοκοµεῖο µετὰ τὸ ἄλλο, ἡ γείτονα Τουρκία µετατρέπει πλοῖα σὲ νοσοκο- µεῖα καὶ τὰ βγάζει στὸ Αἰγαῖο! Καὶ ὄχι φυσικὰ γιὰ τὴν «καλή της τὴν καρδιά», ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐκµεταλλευτεῖ τὴ δική µας ἀνεπίτρεπτη ἀνεπάρκεια καὶ νὰ «βάλει πλώρη» γιὰ τὰ ἀκριτικά µας νησιά. Οἱ «µεµέτηδες» κάνουν ἄριστα «τὴ δουλειά» τους, στήνοντας ἀργά, ἀλλὰ σταθερὰ τὴ χαµένη αὐτοκρατορία τους. Τὸ ἐρώτηµα εἶναι τί κάνουµε ἐµεῖς γιὰ νὰ τὴ µαταιώσουµε. Ἡ καλλίτερα ἂς προβληµατιστοῦµε, µὲ τὸ τί κάνου- µε, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσουµε

5 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Μᾶς εἶχαν συλλάβει οἰκογενειακῶς µὲ τὸ πρόσχηµα µὴ πληρω- µῆς τῶν φόρων. Κάθε πρωὶ σηκωνό- µασταν πρὶν φέξει γιὰ τὴν δουλειά. Ἡ µητέρα καθάριζε τὰ γραφεῖα τῆς φυλακῆς. Ἔπρεπε πρὶν τὶς 8 να λά- µπουν ὅλα. Νὰ εἶναι τὰ τζάµια καθαρά, τὰ κοµπιοῦτερ, οἱ ναργιλέδες καὶ εἰδικὰ τὸ γραφεῖο τοῦ διευθυντοῦ. Μία µέρα, δὲν θὰ τὴν ξεχάσω ποτέ, πῆγα µαζί της νὰ τὴ βοηθήσω, ἐπειδὴ εἶχε πυρετό. Ἔκαιγε ὁλόκληρη καὶ ἔτρεµε. Μὲ µία κουβέρτα σκεπαζόµασταν ὅλοι, κι' αὐτὴ ἦταν καὶ τρύπια. Ἐκείνη ἔκανε τὴν ἡρωίδα, δῆθεν ὅτι δὲν κρύωνε, γιὰ νὰ σκεπαζόµαστε ἐµεῖς... Τὸ κρύο στοὺς 10 ὑπὸ τὸ µηδὲν καὶ τὸ νερὸ παγωµένο. Ἐκεῖνο τὸ πρωί, σὰν ἄνοιξαν τὴν πόρτα τοῦ κελιοῦ γιὰ νὰ βγεῖ, παρακάλεσα τὸν ὑ- πάλληλο νὰ πάω νὰ τὴν βοηθήσω γιατί ζαλιζόταν, κρύωνε καὶ ἔτρεµε. Εἶδαν τὰ χάλια της καὶ µὲ ἄφησαν. Ἐκείνη τὴν ἡµέρα δὲν τὰ κατάφερνε καλὰ ἡ µάνα µου. Ἐγὼ ἔκανα ὅ,τι µποροῦσα, νὰ φέρω νερό, νὰ πετάξω τὰ σκουπίδια. Ἀργήσαµε, καὶ µᾶς πρόλαβε ὁ διευθυντὴς στὸ γραφεῖο του, ὅταν ἦλθε. - Ἀκόµη ἐδῶ εἶστε, εἶπε. Τί χάλια εἶ- ναι αὐτά; (Τὸ πῶς βρέθηκε ἕνα τσιγάρο πατηµένο κάτω, οὔτε ποὺ τὸ καταλάβαµε. Φώναζε σὰν ὑστερικός, λὲς καὶ εἴχαµε κάνει ἔγκληµα.) - Συγγνώµη, εἶπε ἡ µητέρα µου πηγαίνοντας νὰ µαζέψει τὴν γόπα. Ὁ διευθυντὴς ὅρµησε βίαια ἐπάνω της, καὶ µὲ µία δυνατὴ κλωτσιὰ µὲ τὴν µπότα του τὴν κόλλησε ἐπάνω στὸν τοῖχο. Χτύπησε κάπου τὸ κεφάλι της, κι' ἔµεινε ἀναίσθητη, πε- 5 ταµένη στὸ πάτωµα. Ἔτρεξα κοντά της, κι' εἶδα τὸ αἷµα νὰ τρέχει ἀπὸ τὸ κεφάλι της. ὲν ἄντεξα κι' ἄρχισα νὰ φωνάζω καὶ νὰ κλαίω. Ὅρ- µησα ἐπάνω του καὶ τὸν χτύπησα µὲ τὸ ξύλο τῆς σκούπας στὴν πλάτη... Ἐκεῖνος σφύριξε τότε, κι' ὅρµησαν µέσα οἱ ἄνδρες τῆς φρουρᾶς. Μὲ σάπισαν µὲ τὰ γκλόµπς στὸ ξύλο. Βάραγαν στὸ κεφάλι, στὴν πλάτη, χέρια, πόδια, ὅπου ἔβρισκαν... Γεµάτο αἵµατα µὲ βάλανε στὴν ἀποµόνωση γιὰ 40 µέρες... Ένας παράξενος ἥ- λιος µὲ ζέσταινε... Ήταν σὰν νὰ βρισκόµουνα στὴν κόλαση. Πυκνὸ σκοτάδι, γύρω γύρω ντουβάρι, τσιµέντο χωρὶς φῶς. Κρύο µέσα, πολλοὺς βαθµοὺς κάτω ἀπὸ τὸ µηδέν, καὶ ἀνὰ δυὸ ὧρες ἄνοιγαν 11 βρύσες ἀπὸ τὸ ταβάνι καταβρέχοντάς µε µὲ παγωµένο νερό... Εἶχα µελανιάσει, περιµένοντας τὸ τέλος µου. Τὸ ἤξερα ὅτι δὲν θὰ ἄντεχα γιὰ πολύ. ὲν µπορῶ νὰ ὑπολογίσω πόσες µέρες πέρασαν, καθὼς βρισκόµουν σὲ ἀφασία καὶ σὲ κῶµα. Ἀλλὰ τότε ἀκριβῶς ἔζησα ἔ- να θαῦµα. Τὸ πιὸ ὄµορφο συναί- σθηµα τῆς ζωῆς µου... Ἐκεῖ, πάνω στὴν ὀροφή, εἶχε ἀνοίξει ἕνα µεγάλο τετράγωνο, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔµπαινε ἕνας ἥλιος!... Ένας λαµπερὸς ἥλιος, ποὺ µὲ ἔκαιγε στὴν κυριολεξία. Ὄχι ἁπλῶς µὲ ζέσταινε, ἀλλὰ µὲ τσουρούφλιζε, σὲ σηµεῖο ποὺ νὰ ἔχω µαυρίσει µετά, καὶ στὸ πρόσωπό µου. Κάθε µέρα, γιὰ ὧρες πολλὲς ἕνας ὑ- πέροχος ἥλιος µὲ ζέσταινε, καὶ µὲ βοηθοῦσε νὰ µὴν κρυώσω. Οὔτε πεινοῦσα. Ἔνιωθα τόσο καλά, ἀφοῦ τὸ νερὸ ποὺ ἔτρεχε ἀπὸ 11 βρύσες µὲ δρόσιζε... Ἦταν ἀπίστευτη αὐτὴ

6 ἡ ἐµπειρία ποὺ εἶχα ζήσει ἐκεῖ, 40 µέρες µέσα στὴν ἀποµόνωση. Ἔνιωθα τόσο δυνατὸς καὶ χορτάτος, ποὺ τὴν κατάξερη φέτα τὸ ψωµὶ ποὺ µοῦ ἔφερναν, καθὼς καὶ τὸ νερὸ οὔτε ποὺ τὰ εἶχα πιάσει τόσες µέρες στὰ χέρια µου. Πρέπει 40 µέρες νὰ µὴν ἔβαλα µπουκιὰ στὸ στόµα µου, οὔτε γουλιὰ νερὸ νὰ ἤπια... Καὶ ὅµως, οὔτε πείνασα, οὔτε δίψασα, οὔτε γραµµάριο βάρους ἔχασα, οὔτε λιποθύµησα. Ἔνιωθα ζεστός, χαρούµενος, χορτάτος καὶ ἔγιναν καλὰ καὶ οἱ πληγὲς ἀπὸ τὸ πολὺ ξύλο ποὺ εἶχα φάει... Ὅταν µὲ πῆγαν πάλι στὸ κελί µου, ἔλαµπα ἀπὸ ζωντάνια, ἀπὸ χαρά, ἀπὸ δύναµη καὶ ἤµουν κατά- µαυρος, λὲς καὶ εἶχα κάνει ἐπὶ ὧρες ἡλιοθεραπεία... Ὅταν διηγήθηκα στοὺς γονεῖς µου τὰ καθέκαστα, γονάτισε ἡ µητέρα µου καὶ εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ ποὺ εἰσάκουσε τὶς προσευχές της. «Μέγας εἶσαι, Κύριε», εἶπε, «καὶ θαυµαστὰ τὰ ἔργα σου. όξα σοὶ ὁ Θεός». Ἄλλωστε, µέσα στὸ κελί µας εἶχε ἔλθει ὁ Χριστὸς πολλὲς φορές... Εἴχαµε νιώσει τὴν χάρη Του, εἴχαµε ἰδεῖ τὴν εὐλογία Του. Τὸν ζήσαµε! Ἦταν ὁ µόνος ἐπισκέπτης ποὺ εἴχαµε δεῖ ἐκεῖ, τόσα χρόνια... Ἂς εἶναι δοξασµένος ὁ ζωντανὸς καὶ ἀληθινὸς Θεός µας! Ἐπιστολὲς ἀπὸ πραγµατικὰ γεγονότα ποὺ περιέχονται στὸ βιβλίο «Συγκλονιστικὲς Ἱστορίες Φυλακισµένων» ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΣ ΚΩΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣΕΝ Τὸ παρὸν σχόλιο τὸ ἀφιερώνουµε σὲ ὅλους τους θιασῶτες δωρεᾶς ὀρ- γάνων καὶ τῆς εὐθανασίας, οἱ ὁποῖ- 6 οι ἀβίαστα ἐκφέρουν γνώµη, χωρὶς νὰ λαµβάνουν ὑπόψη τοὺς τὸ ἀπρό- «Η Zhang Ronhxiang ἔπεσε σὲ οπτο. κῶµα ἔπειτα ἀπὸ τροχαῖο ἀτύχηµα πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια. Οἱ γιατροὶ ἐνηµέρωσαν τὸν σύζυγό της, Gao Dejin, πὼς δὲν θὰ συνέλθει ποτὲ καὶ λίγη ὥρα ἀργότερα διαπίστωσαν πὼς ἡ γυναίκα ἦταν ἔγκυος καὶ πώς, σὰν ἀπὸ θαῦµα, τὸ µωρὸ εἶχε ἐπιβιώσει. Τοὺς πέντε µῆνες ποὺ ἀκολούθησαν ὁ σύζυγός της, φρόντιζε µὲ συνέπεια τὴ γυναίκα του καὶ τὸ ἀ- γέννητο παιδί του, µέχρι οἱ γιατροὶ νὰ µποροῦν νὰ κάνουν καισαρικὴ τοµὴ καὶ νὰ πάρουν τὸ µωρό. Τὸ σῶµα τῆς µητέρας, παρότι ἡ ἴδια ἦ- ταν σὲ κῶµα, φρόντισε τὸ ἀγοράκι νὰ ἀναπτυχθεῖ οὕτως ὥστε νὰ µπορεῖ νὰ γεννηθεῖ. Ἡ ἔκπληξη τῶν γιατρῶν γιὰ τὴν ἐγκυµοσύνη τῆς µητέρας δὲν ἦταν ἡ µόνη, καθὼς πέρσι τὸ Μάιο ἔµειναν ἄφωνοι ξανά. Ἡ νεαρὴ γυναίκα ξύπνησε ἀπὸ τὸ κῶ- µα στὸ ἄκουσµα τῆς φωνῆς τοῦ γιοῦ της! (Πηγή: Sky Watcher). Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΙΑΝΟΗΣΗ Οἱ ἀριστεροὶ διανοητὲς ἀγωνίζονται νὰ µᾶς πείσουν πὼς ὅλοι οἱ Ροµὰ (τσιγγάνοι) εἶναι µιὰ ἑνιαία Φυλή, ἐνῶ οἱ µόνοι, ποὺ δὲν δικαιούµεθα νὰ ἰσχυριζόµαστε πὼς εἴµαστε Φυλή, εἴµαστε ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες Ἀ- κοῦστε τί δήλωσε τὴ νύχτα τῆς Πέµ- 23 Ὀκτωβρίου ὁ γνωστὸς πλα- στικὸς χειροῦργος Ἀνδρέας Φουπτης στάνος στὴν ἐκποµπὴ τοῦ κ. Τριανταφυλόπουλου στὸ «Extra»: ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ: «Μιλᾶµε γιὰ ρατσισµὸ στὴν Ἑλλάδα. Σὲ µιὰ χώρα πολυσυλλεκτική. ηλαδή, οἱ Νεοέλληνες τί εἶναι κ. Τριανταφυλλόπουλε; Εἶναι ἀπὸ καµµιὰ Φυλὴ ξεχωριστή; Ἕνας πολυσυλλεκτικὸς λαὸς εἴµαστε οἱ ὁποῖοι ΟΝΟΜΑ-

7 χρήση» «πι θανότατα γιὰ τὴν µετατροπή τους σὲ ζωοτροφὲς ἢ λίπασµα, ἀκόµ α καὶ σὲ ποιοτικὰ ὀδοντιατρικὰ ὑλικά, κυρίως γιὰ σφράγισµα) τὰ ὁποία µεταφέρθηκαν στὴ Μασσαλία µὲ Βρετανικὸ πλοῖο µεσῳ Θεσσαλονίκης» (ἰστολόγιο «Ἀκτίνες»). Αὐτοὶ εἶναι οἱ πολιτισµένοι Εὐρωπαῖοι; Τὰ ἱερὰ ὀστᾶ τῶν νεκρῶν µας ἔγιναν ἀντικείµενο ἐ- µπορικῆς συναλλαγῆς, ζωοτροφές, λίπασµα καὶ ὀδοντικὰ σφραγίσµατα τῶν Εὐρωπαίων! εῖτε τὸ διαχρονικὸ ἔρεβος τῶν «ἑταίρων» µας! εῖτε ἀπὸ ποιοὺς περιµένουµε τὴ σωτηρία µας, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ «ἔφαγαν» µέχρι καὶ τὰ κόκκαλά µας! ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1 η σελίδα) ΣΤΗΚΑΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ µία ὡραία πρωΐα, προερχόµενοι ἀπὸ χίλιες Φυλές! Στὴν µεγάλη πλειοψηφία εἴµαστε Ἀρβανίτες! «Ἕλληνας» δὲν εἶναι φυλή. «Ἕλληνας» εἶναι ὁ ἔχων Ἑλληνικὴ παιδεία. ὲν εἶναι Φυλὴ ὁ Ἕλληνας. Τὸ ἀπὸ ποὺ κατάγεται ὁ καθένας, ἂν πᾶτε νὰ τὸ ψάξετε, εἶναι ἀπὸ χίλιες Φυλές». ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟ; Αὐτὸ ἀκριβῶς πιστεύει ὁλόκληρη ἡ Ἀριστερὴ ιανόηση. Οἱ Ροµὰ εἶναι Φυλή, οἱ Ἑβραῖοι εἶναι Φυλή, οἱ Τοῦρκοι εἶναι Φυλή. Οἱ µόνοι ποὺ δὲν εἶναι Φυλή, εἴ- µαστε ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες. Ὁ κάθε Νέγρος, Ἀσιάτης, Κινέζος κ.λ.π. ποὺ παίρνει Ἑλληνικὴ παιδεία γίνεται αὐτοµάτως Ἕλληνας, ὅπως γίνεσαι Παναθηναϊκός, ἁπλῶς καὶ µόνο ἂν δηλώσεις Παναθηναϊκός. Ἐκεῖ µας κατάντησε ἡ Ἀριστερὴ ιανόηση. πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν δέχονται τὴν πρόσκληση. Γιατί εἶναι δε- ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΙ µένοι στὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Εἶναι δεµέ- «ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ» νοι µὲ τὴν ἁµαρτία. Τὰ πάθη κυριαρχοῦν Ὄχι, δὲν ἄφησαν τὰ κόκκαλά τους στὶς ἀλησµόνητες πατρίδες τῆς Ἰωνίας καὶ τοῦ Πόντου οἱ χιλιάδες ἀ- µέσα στὴν καρδιά τους. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι συµφεροντο- λόγοι, φιλάργυροι καὶ πλεονέκτες, δελφοί µας Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι σφάχτηκαν φιλήδονοι καὶ φιλόσαρκοι, αὐτὰ ἀ- ἀπὸ τὰ ἄγρια στίφη τῶν γαποῦν, αὐτὰ µέρα-νύχτα σκέπτο- νέοτούρκων κατὰ τὴ µικρασιατικὴ νται, αὐτὰ λατρεύουν καὶ χωρὶς αὐτὰ καταστροφή, ἀλλὰ πουλήθηκαν ἀ- δὲν µποροῦν νὰ ζήσουν. Βρί- πὸ τὸν «πατερούλη τῆς Τουρκίας» σκουν χίλιες δυὸ προφάσεις γιὰ νὰ Κεµὰλ στὴν Εὐρώπη. Αὐτὴ τὴ φρικτὴ δικαιολογήσουν τὴ συµπεριφορά καὶ ἀπάνθρωπη εἴδηση ἔφερε τους. Καὶ ὅπως εἶπε κάποιος σοφός, στὴ δηµοσιότητα ὁ γνωστὸς ἱστορικὸς ὁ ἁµαρτωλὸς µπορεῖ νὰ κουραστεῖ κ. Βλάσης Ἀχτζίδης. Παρέθεσε νὰ ἁµαρτάνη, ἀλλὰ δὲν θὰ κουρα- µάλιστα καὶ φωτοτυπία δηµοσιεύ- στῆ ποτὲ νὰ δικαιολογῆται. ικαιολογεῖται µατος τῆς ἐποχῆς, τῶν ἐφηµερίδων ὁ ἁµαρτωλός, γιατί δὲν ἐκ- «New York Times» καὶ τῆς γαλλικῆς κλησιάζεται, δὲν νηστεύει, δὲν προσεύχεται, «Midi», «τὸ εκέµβρη τοῦ 1924 εἶχε δὲν διαβάζει τὴ Γραφή. διαρρεύσει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐθνικιστικὴ Ἀλλὰ µάταια κοπιάζει νὰ δικαιολο- κυβέρνηση τοῦ Μουσταφᾶ γηθῆ. Μάταια γίνεται δικηγόρος Κεµὰλ πούλησε 400 τόνους ἀνθρώπινα τοῦ ἑαυτοῦ του. Θὰ ρθη ὥρα ποὺ ὀστᾶ (ἀντιστοιχοῦν σὲ ὅλες οἱ δικαιολογίες καὶ οἱ προφά- ἀνθρώπους περίπου) σὲ Γάλλους σεις θὰ πέσουν σὰν νὰ εἶναι χάρτινος ἐπιχειρηµατίες γιὰ «βιοµηχανικὴ πύργος. Ἀνθρώπους γελοῦν καὶ 7

8 ἀπατοῦν µὲ διάφορα ψέµµατα καὶ δικαιολογίες, ἀλλὰ τὸ Θεὸ ποιὸς µπορεῖ νὰ Τὸν γελάση, ποιὸς µπορεῖ νὰ Τὸν ἀπατήση; Κανένας ἀπολύτως. Ἀπὸ τώρα ἀκούγεται ἡ φοβερὴ προειδοποίησι. Κανεὶς ἀπὸ αὐτούς, ποὺ δὲν τίµησαν τὴν πρόσκλησι δὲν θὰ γίνη δεκτὸς στὸ τραπέζι τοῦ Θεοῦ. Θὰ µείνη ἔξω τοῦ δείπνου, ἔξω τοῦ νυµφῶνος, ἔξω τοῦ παραδείσου. Η «ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ» ΥΣΙ! Θυµάστε παλαιότερα τὸ «δόγµα» τοῦ ἀλήστου µνήµης «ἐθνάρχη» «ἀνήκοµεν εἰς τὴν ύσιν». Ἡ ύση, αὐτὸ τὸ πολιτικο-οικονοµικὸ τερατούργηµα ποὺ ὀνοµάζεται Εὐρωπαϊ- κὴ Ἕνωση, διέθεσε εὐρὼ ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ καὶ ΕΙΡΗΝΗΣ Τηλ. ἐπικοινωνίας: ΝΗΣΤΕΙΑ Συνεχίζεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἕως τὶς 24 εκεµβρίου. ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. Τρῶµε µόνο ψάρι, τὸ ὁποῖο ἐπιτρέπεται µέχρι τὶς 17 εκεµβρίου. Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν τρῶµε οὔτε λάδι. (ἀπὸ τὴν φορολογία µας) σὲ Μ.Κ.Ο. ἐξειδικευµένες στὶς ἐκτρώσεις, γιὰ ἔρευνες σχετικὰ µὲ τὰ ἀνθρώπινα ἔµβρυα ἀπὸ ἐκτρώσεις, γιὰ νὰ βροῦν τρόπους ἀξιοποίησης τῶν ἐµβρύων στὴν ἰατρική, στὰ καλλυντικὰ καὶ στὴ διατροφή µας, ὡς βελτιωτικὰ γεύσης. ὲν µπορεῖ νὰ τὸ χωρέσει ὁ νοῦς µας ὅτι οἱ «ἑταῖροι» µας νοµοθετοῦν νὰ τρῶνε τὰ παιδιά µας καὶ νὰ τὰ κάνουν κρέµες γιὰ τὶς «κυρίες». (Ὀρθόδοξος Τύπος, , σελίς 2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ Ὄρθρος Θεῖα Λειτουργία π.µ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ πρωὶ ἀνοικτὰ Μεσηµέρι κλειστὰ ἀπόγευµα ἀνοικτὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

«Δεν ήρθαµε στην Ευρώπη για να µας δέρνουν, να µας προσβάλουν και να µας φυλακίζουν»

«Δεν ήρθαµε στην Ευρώπη για να µας δέρνουν, να µας προσβάλουν και να µας φυλακίζουν» «Δεν ήρθαµε στην Ευρώπη για να µας δέρνουν, να µας προσβάλουν και να µας φυλακίζουν» Τρόποι και µέθοδοι πρώτης υποδοχής των προσφύγων στην Ελλάδα. Το παράδειγµα της Μόριας στη νήσο Λέσβο. Στις 26 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Copyright 2013 A.N. Triantafyllou Smashwords Edition Διαβάστε επίσης: Επισκέπτης (https://www.smashwords.com/books/view/336379) Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν σκιαγραφούνται τα πορτρέτα δύο ηρωίδων του μυθιστορήματος. Οι τίτλοι των «κεφαλαίων» είναι της μεταφράστριας) ΛΙΟΥΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ 1 ΕΚ ΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οταν ηλθα γιά πρώτη φορά στό Αγιο Ορος, τό 1964, µετά από τίς προσκυνηµατικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό! Μ ια φορά κι έναν καιρό πάνω στη Γη δεν ζούσαν μόνο άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο Γιώργης σηκώθηκε αξημέρωτα. Μια ανησυχία τον βάραινε όλο το βράδυ και στριφογύριζε στο κρεβάτι του. Κατά τις πέντε το πρωί αναστέναξε βαριά, δεν είχε νόημα να προσπαθεί να κοιμηθεί πλέον.

Διαβάστε περισσότερα

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο)

Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Tο καλύτερο καλοκαίρι μου! - Θοδωρή Φριλίγκου (Α Βραβείο) Φέτος το καλοκαίρι πέρασα πολύ ωραία και θα σας το εξηγήσω πολύ καλά! Για πρώτη φορά, μόλις τέλειωσαν τα σχολεία, μετά από λίγες μέρες με πήρε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ Ίσως «δείτε» πως ονειρεύτηκαν αυτοί καλά ο λογ ησυχίες 2010

ΑΝ Ίσως «δείτε» πως ονειρεύτηκαν αυτοί καλά ο λογ ησυχίες 2010 ησυχίες 2010 Αφιερωμένο εξαιρετικά στην κα Ματίνα και την ευχαριστούμε που μας «άντεξε»!... Συγγραφική ομάδα Επιμέλεια κειμένου: Αρβανιτάκη Μαρία / Γραφιστική επιμέλεια εντύπου: Θεοδωρόπουλος Άγγελος Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι ΚΑΛΕΝΤΗΣ Γεννήθηκα σ' ένα χωριό της Κρήτης, κοντά στα Χανιά. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και η μητέρα μου ονειροπόλα. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα κι έτσι αναγκάστηκα από νωρίς να ψάχνω τα μονοπάτια

Διαβάστε περισσότερα