ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟ ΦΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» σε έκτακτη Γενι κή Συνέλευση Ανακοινώσεις Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Ανώνυμη Εταιρεία Παρο χής Επενδυτικών Υπηρεσιών» Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΩ ΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑ ΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡ ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙ ΡΟΥ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΜΑΧΑΙ ΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».. 7 Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SUCCESSFUL MEDICAL STUDIES LIMITED (ΣΑΞΕΣΦΟΥΛ ΜΕΝΤΙ ΚΑΛ ΣΤΑΝΤΙΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), (ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΕ)» και δ.τ. «S.M.S L.T.D.»... 8 Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ζ SPINE ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Ζ SPINE Ε.Π.Ε.» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εται ρεία Περιορισμένης Ευθύνης» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εται ρεία Περιορισμένης Ευθύνης» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟ ΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», μετατροπή της σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περι ωρισμένης Ευθύνης και κωδικοποίηση του κατα στατικού της Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΟΛΕ ΜΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ Ε.Π.Ε.» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FRESH WAYS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EYE Q ΚΡΙΕΙΤΙΒ ΚΟΝΣΕΠΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙ ΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ» με δ.τ. «EYE Q ΚΡΙΕΙΤΙΒ ΚΟΝΣΕΠΤΣ ΕΠΕ» Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΙΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΛΙΘΟΣ ΕΠΕ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ (ΑΡ.Μ.Α.Ε: 27924/04/Β/92/427) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ» με έδρα την Παλλήνη, προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 31/12/2009 ημέρα Πέμπτη & ώρα 16.00μμ στην έδρα της εταιρείας στην Παλλήνη, Ν.Καζαντζάκη και Ρίτσου 7 με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή Ισολογισμού με τις εκθέσεις ελεγκτών και Δ.Σ. 2. Έγκριση Ισολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε είδους αποζημιώσεως για τη χρήση Εκλογή δύο τακτικών & δύο αναπληρωματικών ελε γκτών για την χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει έγκαιρα να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Παλλήνη, 13 Νοεμβρίου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο (2) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευ ση. VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/06/Β/86/39) Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της «VIVARTIA ANΩNYMΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ («Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Με ταμόρφωση Αττικής, 12 χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας για συ ζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση απόσχισης και εισφοράς των κλάδων (α) «παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών», (β) «παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαρωδών», (γ) «παροχής υπηρεσιών εστίασης» και (δ) «παραγωγής και εμπορίας καταψυγ μένων τροφίμων» της Εταιρείας σε 100% θυγατρικές της εταιρείες, σύμφωνα με το Ν. 2166/ Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή των συμ βολαιογραφικών πράξεων απόσχισης και εισφοράς κλάδων. 3. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας. 4. Αλλαγή έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας. 5. Αλλαγή σκοπού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας. 6. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής νέου. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεί ας. 8. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3697/ Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 α του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυ λων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομί σουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Ζηρίδη 10 Μαρούσι Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Εται ρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών «ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» με αριθμό MAE 21461/06/B/90/05 και «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE Ανώνυμη Εταιρεία Παρο χής Επενδυτικών Υπηρεσιών» με αριθμό ΜΑΕ 46764/06/ Β/00/15, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, του Κ.Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών», σε συνδυ ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2515/1997 και των άρθρων 1 5 του Ν.2166/93 όπως ισχύουν. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 (4) Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΟΫ ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών «ΚΛΩ ΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό μητρώ ου 18586/06/Β/89/22 & «ΠΟΛΑΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 43921/10/ Β/99/22 με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων και 78 του Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν και τα από και πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω απορροφώσας Ανώνυμης Εταιρείας, περί συγχώνευσης αυτών με απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη και έγκρισης του από Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (5) Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥ ΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από Σχέδιο Σύμ βασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» με αριθμό μητρώου 21461/06/Β/90/05 και «ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αριθμό μητρώου 46764/06/Β/00/15, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 68 παρ. 2 και του Κ.Ν. 2190/20. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (6) Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και αριθ μό μητρώου 46329/06/Β/00/15 σύμφωνα με το οποίο: α) Παραιτήθηκαν τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας: 1. Γεώργιος Μουρούτης, του Νικολάου και της Ελένης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 2. Αιμίλιος Στασινάκης του Κωνσταντίνου και της Μάρ θας, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 3. Κωνσταντίνος Κουτρουμπής του Κυριάκου και της Μαρίας, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας χωρίς αντικατάσταση των ανωτέρω παραιτηθέντων μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προγενέ στερες αποφάσεις του ΔΣ περί νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας. Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (7) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Δυνάμει του με αριθμό 1725/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίας Κουτσουδάκη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό και Ειδικό 5721, συνεστήθη μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με τα ακόλουθα στοιχεία: ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ του Ανδρέα και της Γεωργίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Κάτω Αχαία Πατρών το έτος 1950, κάτοικος Εκάλης Αττικής στην οδό Ρόδων αριθμός 25, με Α.Δ.Τ. Ξ / του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ελληνικής ιθαγένειας. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». ΕΔΡΑ: Δήμος Μοσχάτου Αττικής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα. Το εταιρικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλη μένο τοις μετρητοίς, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, Ανδρέα Μαχαίρα του Ανδρέα και της Γεωργίας, ο οποίος ανέλαβε και τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια και έχει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή ντα (50) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευ θύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της περίληψης του Καταστατικού. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παραγωγή και εμπορία ενέργειας από ανανεώσι μες πηγές ενέργειας και η διάθεσή της προς τρίτους. 2) Η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα και εν γένει από Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). 3) Η άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης και η διενέρ γεια οποιασδήποτε πράξης στην Ελλάδα και το εξωτε ρικό που δεν κατονομάζεται ειδικά παραπάνω και έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες της εταιρείας ή είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της εταιρείας, στην οποία ενδεικτικά περιλαμβάνεται και η αγορά ή η μίσθωση ακινήτων. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει και να ιδρύει εταιρεί ες οποιασδήποτε μορφής, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 7 του παρόντος. Περαιτέρω, για την επίτευξη του σκοπού της η εται ρεία μπορεί, πάντα με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος, α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) με οποιονδήποτε τρόπο, β) να συμμετέχει σε οποιαδήπο τε επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, γ) να συστήνει κοινοπραξίες με άλλες επιχειρήσεις, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοι ους ή παρεμφερείς σκοπούς, ε) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους συνεργάζεται και υπέρ κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει, στ) να προβαίνει στη μερική ή ολική εξαγορά εταιρειών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ζ) να δίνει τριτεγγυήσεις, εγγυήσεις, εγγυ ητικές επιστολές ή άλλου είδους εξασφάλιση, ενοχική ή εμπράγματη, επί των περιουσιακών της στοιχείων, υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε οικονομικές δραστηρι ότητες, συμπεριλαμβανομένων της δανειοδότησης και δανεισμού εντός του πλαισίου του αντικειμένου της εταιρείας, η) να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου, ανατίθεται με το παρόν και καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στο μοναδικό εταίρο, ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΧΑΙΡΑ του Ανδρέα και της Γεωργίας. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009 ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ (8) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SUCCESSFUL MEDICAL STUDIES LIMITED (ΣΑΞΕΣΦΟΥΛ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΣΤΑΝΤΙΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ νης), (ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΕ)» και δ.τ. «S.M.S L.T.D.». Περίληψη δημοσιεύσεως του υπ αριθμ / συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Χάρη Νικηφοράκη που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εται ρειών με αριθμ. Γεν /2009 και ειδ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Άρθρου 5 (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SUCCESSFUL MEDICAL STUDIES LIMITED (ΣΑΞΕΣΦΟΥΛ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΣΤΑΝΤΙΣ ΛΙ ΜΙΤΕΝΤ) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), (ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΕ)» και δ.τ. «S.M.S L.T.D.», ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2065/92 ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ 600,00 ΕΥΡΩ ήτοι: ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 ΕΥΡΩ. Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) ΜΙΧΑΗΛ ή ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ια κώβου και της Κλαίρης, γιατρός παθολόγος, που γεν νήθηκε στην Κύπρο το 1949, κάτοικος Αθηνών οδός Μεσσηνίας αριθμός 64, κάτοχος του υπ αριθμό Ρ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από του ΙΔ Παρ. Ασφ. Αθηνών με ΑΦΜ της ΔΟΥ IB Αθήνας και 2) ΚΑΙΤΗ σύζυγος Μιχαήλ ή Μιχαλάκη ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ το γένος Θεοδώρου και Κωνσταντούλας Μπαφούνη, βοηθός μικροβιολόγος, που γεννήθηκε στην Παράβολα Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Αθηνών οδός Μεσσηνίας αριθμός 64, κάτοχος του υπ αριθμό Λ / δελτίου ταυτότητας του ΙΔ Παρ. Ασφ. Αθηνών, με ΑΦΜ της ΔΟΥ IB Αθήνας, αμφότεροι Ελληνικής ιθα γένειας και μόνοι εταίροι της άνω εταιρείας. Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι εταίροι τροποποιούν το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, το οποίο καλύπτεται ως προς το ποσό των 556,36 ευρώ από κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξί ας από την κατά τον νόμο 2065/92, ως τροποποιηθείς ισχύει, αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας και κατά το υπόλοιπο 43,64 ευρώ με δικά τους χρήματα με την έκδοση είκοσι (20) νέων εταιρι κών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ως εξής: α) ο εταίρος Μιχαήλ ή Μιχαλάκης Χατζηκυριάκος κατέβαλε (330) ευρώ και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με δέκα (11) εταιρικά μερίδια. β) η εταίρος Καίτη Χατζηκυριάκου κατέβαλε (270) ευρώ και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με εννέα (9) εταιρικά μερίδια. Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφα λαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής: Άρθρο 5 Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων πεντακοσίων ( ) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα (5150) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως ακο λούθως: α) Ο εταίρος Μιχαήλ ή Μιχαλάκης Χατζηκυριάκος συ νολικά κατέβαλε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δέκα (78.810,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά (2627) εταιρικά με ρίδια. β) Η εταίρος Καίτη Χατζηκυριάκου συνολικά έως σήμερα κατέβαλε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (75.690,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία (2523) εταιρικά μερίδια. Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσω πείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής. Μετά την προαναφερθείσα αύξηση του εταιρικού κε φαλαίου, οι άνω εμφανισθέντες, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 419/1986 κωδικοποιούν με το παρόν το Καταστατικό της άνω εταιρείας, σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, στο οποίο δεν επέρχεται άλλη τροποποίηση στα επί μέρους άρθρα και το καταστατικό. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2009 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΗ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ (9) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ζ SPINE ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Ζ SPINE Ε.Π.Ε.». Δυνάμει του υπ αριθμ. 9336/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Έλλης Καλιτσουνάκη του Εμμανουήλ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εται ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις , με αύ ξοντες αριθμούς Γενικό 18587/2009 και Ειδικό 5696/2009 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Ζ SPINE ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Ζ SPINE Ε.Π.Ε.» ως εξής: Οι εταίροι της εταιρείας, Στέφανος Γεωργίου του Νί κου και Αντρέας Δημητρίου του Χαράλαμπου (εξερχό μενοι εταίροι) μεταβίβασαν 60 και 240 εταιρικά μερίδια αντίστοιχα προς τον νεοεισερχόμενο εταίρο Μάριο Πα ναγιώτη Κάτσικα του Δημητρίου, ως διαχειριστής της εταιρείας διορίστηκε η Αγγελική Αλεξίου του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, τροποποιήθηκαν αντίστοιχα τα άρθρα 5, 9 και 17 του καταστατικού που αφορούν το κεφάλαιο, τη διαχείριση και την εκκαθάριση και ακο λούθησε κωδικοποίηση αυτού η περίληψη του οποίου έχει ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ζ SPINE ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Ζ SPINE Ε.Π.Ε.». ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργυρού πολης και ειδικότερα το στη Λεωφόρο Αλίμου αριθμός 100 μίσθιο. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: Α. 1. Η εμπορία, παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών αναλωσίμων ειδών, υγεινομικού και νοσηλευτικού υλικού, φαρμάκων, καλλυ ντικών, βοηθητικών και διατροφικών ειδών υποστήριξης της υγείας του Οργανισμού και οποιωνδήποτε άλλων ειδών που έχουν σχέση με το ιατρικό φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό τομέα εφόσον δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις. 2. Η παραγωγή των προαναφερομένων ειδών και προϊόντων σε εγκαταστάσεις ή εργοστάσια της ίδιας εταιρείας ή τρίτων. 3. Εμπορία, μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός χει ρουργείων και λοιπών νοσοκομειακών μονάδων και κέ ντρων υγείας, ιατρικής και εκπαίδευσης. 4. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρε σιών σχετικά με τα ανωτέρω προϊόντα και υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας των ανωτέρω. 5. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρε σιών υποστήριξης της λειτουργίας νοσοκομείων και διαγνωστικών και ιατρικών κέντρων γενικότερων επίσης και κέντρων βοηθητικών διατροφών υποστήριξης της υγείας του Οργανισμού. 6. Η παροχή σχετικών κέντρων εκπαίδευσης υγείας και ιατρικής. 7. Η οργάνωση συνεδρίων ημερίδων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων μεθόδων επιστημονικής κατάρ τισης στο γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης και πρακτικής. 8. Η παρασκευή και εμπορία εδεσμάτων ήτοι φαγητών, γλυκών παντός είδους, η οργάνωση και προμήθεια με κάθε είδους εδέσματα και ποτά δεξιώσεων και συνε στιάσεων και ιδίως η προμήθεια των ανωτέρω ειδών σε παντός είδους νοσηλευτικά ιδρύματα. 9. Η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων και σκαφών πάσης φύσεως προς εξυπηρέτηση και επιδίωξη των ως άνω σκοπών της εταιρείας. Β. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε μόνη της είτε με τη σύσταση ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείες είτε με εταιρείες που επι διώκουν τον παραπάνω ή συναφείς σκοπούς, είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ειδικότερα αναγράφεται κατωτέρω ήτοι δύναται: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο, παρεμφερή ή διαφορετικό σκοπό, οποιουδή ποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιο δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, στ) να απορροφά ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ζ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πάνω στις δραστηριότητες του αντικειμένου της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, η) να αγοράζει και μισθώνει και δια χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing), οποιαδήποτε ακίνητα μεταφορικά μέσα, τεχνολογικό εξοπλισμό και υπηρεσίες. Ο σκοπός της εταιρείας και οι δραστηριότητες για την επίτευξή του, μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρείται σε 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, ολοσχερώς κα ταβεβλημένο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη και αρχίζει από 27 Μάιου 2009.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στην Αγ γελική Αλεξίου του Γεωργίου και της Μαργαρίτας. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009 Από την Εταιρεία (10) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περι ορισμένης Ευθύνης». Δυνάμει του υπ αριθμόν 1413/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ι. Ξαγοράρη, με έδρα την Αργυρούπολη Αττικής, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18590/2009 και Ειδικό 5698, η Αθηνά σύζυγος Ιωάννη ΛΑΖΑΡΑΚΗ, το γένος Στυλιανού και Αικατερίνης ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ, δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορι σμένης Ευθύνης», με έδρα το Δήμο Ελληνικού Αττικής, προέβη σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα ( ,00), με μείωση των εταιρικών μεριδίων από χίλια πεντακόσια σαράντα επτά (1.547) σε τριακόσια δέκα τρία (313) και τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού και συνεπώς το άρθρο 5 θα έχει ούτω ως έξης: Άρθρο 5 Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (37.560,00), το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της εταίρου είναι καταβεβλημένο ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τριακόσια δέκα τρία (313) μερί δια των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ το καθένα. Η μοναδική εταίρος, Αθηνά σύζυγος Ιωάννη ΛΑΖΑΡΑ ΚΗ, το γένος Στυλιανού και Αικατερίνης ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ τρι άντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (37.560,00) και ανέλαβε και τα τριακόσια δέκα τρία (313) εταιρικά μερίδια που συνιστούν τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής στην Εταιρεία. Αργυρούπολη, 17 Νοεμβρίου 2009 ΜΑΡΙΑ Ι. ΞΑΓΟΡΑΡΗ (11) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Πε ριορισμένης Ευθύνης». Δυνάμει του υπ αριθμόν 1414/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ι. Ξαγοράρη, με έδρα την Αργυρούπολη Αττικής, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18592/2009 και Ειδικό 5700, ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ του Νικολάου και της Χρυσούλας, ως μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσω πης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιο ρισμένης Ευθύνης», με έδρα το Δήμο Ελληνικού Αττικής, προέβη σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ( ,00), με μείωση του αριθμού των εται ρικών μεριδίων από χίλια πεντακόσια εβδομήντα επτά (1.577) σε διακόσια ενενήντα τρία (293) και τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού και συνεπώς το άρθρο 5 θα έχει ούτω ως έξης: Άρθρο 5 Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα πέ ντε χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (35.160,00) το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου είναι καταβεβλημένο ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε διακόσια ενενήντα τρία (293) μερίδια των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος, Ιωάννης Λαζαράκης του Νικο λάου και της Χρυσούλας, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρι κό κεφάλαιο των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα (35.160,00) και ανέλαβε και τα διακόσια ενενήντα τρία (293) εταιρικά μερίδια που συνιστούν τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής στην Εταιρεία. Αργυρούπολη, 17 Νοεμβρίου 2009 ΜΑΡΙΑ Ι. ΞΑΓΟΡΑΡΗ (12) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». Δυνάμει του υπ αριθμόν 1415/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ι. Ξαγοράρη, με έδρα την Αργυρούπολη Αττικής, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18591/09 και Ειδικό 5699, ο Νικόλαος Λαζαράκης του Ιωάννη και της Αθηνάς, ως μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με έδρα το Δήμο Γλυφάδας Αττικής, προέβη σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ( ,00), με μείωση των εταιρικών μεριδίων από χίλια εννιακόσια δύο (1.902) σε επτακόσια τριάντα έξι (736) και τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού και συνεπώς το άρθρο 5 θα έχει ούτω ως έξης: Άρθρο 5 Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (88.320,00 ), το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου είναι καταβεβλημένο ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε επτακόσια τριάντα έξι (736) με ρίδια των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος, Νικόλαος Λαζαράκης του Ιωάννη και της Αθηνάς, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (88.320,00 ), και ανέλαβε και τα επτακόσια τριάντα έξι (736) εταιρικά μερίδια που συνιστούν τη μία (1) και μο ναδική μερίδα συμμετοχής στην Εταιρεία. Αργυρούπολη, 17 Νοεμβρίου 2009 ΜΑΡΙΑ Ι. ΞΑΓΟΡΑΡΗ (13) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», μετατροπή της σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύ νης και κωδικοποίηση του καταστατικού της. Με το υπ αριθμόν 5.491/ συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα το γένος Πα ναγιώτου Σφήκα, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την , με αύξοντα αριθμό γενικό ειδικό 5682 τροποποι ήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύ νης» που εδρεύει στο 43ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, της οποίας εταίροι ήσαν οι αλλοδαπές ανώνυ μες εταιρείες «AUTOGRILL INTERNATIONAL S.p.A.» (ΑΟΥ ΤΟΓΚΡΙΛΛ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ. ΠΙ. ΕΪ) και «AUTOGRILL S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΣ ΠΙ ΕΙ) ως προς τα εξής: Α) Μετατράπηκε αυτή σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Εται ρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», με μοναδικό εταίρο την «AUTOGRILL S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), καθόσον οι παραπάνω εταιρείες συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, που έγινε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ιταλικού δικαίου με την υπ αριθμόν 75447/14859/ πράξη του Συμβολαιο γράφου Μιλάνο Ενρίκο Μπελλέτζα (Enrico Bellezza), η οποία καταχωρίσθηκε στο Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιο τεχνικό, Αγροτικό Επιμελητήριο της Νοβάρα με αριθμό Κατόπιν αυτής της συγχώνευσης δι απορ ροφήσεως, το σύνολο της συμμετοχής της «AUTOGRILL INTERNATIONAL S.p.A..» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΠΙ ΕΪ) στο ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας «ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ Ελλάς Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύ νης» ήτοι τα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξί ας 30,00 ευρώ του καθενός και συνολικής ,00 ευρώ, περιήλθαν λόγω της απορρόφησης στην ανώνυμη εταιρεία «AUTOGRILL S.p.A.» (ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΣ ΠΙ ΕΪ), η οποία υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώ σεις, δεσμεύσεις και παθητικό της και κατ αυτόν τον τρόπο κατέστη ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας «AUTOGRILL HELLAS», που αυτοδικαίως μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης και κατέχει όλα τα εταιρικά μερίδια (ήτοι ) αξίας του καθενός 30,00 ευρώ και συνολικής ,00 ευρώ. Β) Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2 και 5 του κατα στατικού της εταιρείας λόγω της κατά τα ανωτέρω μετατροπής της σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Γ) Διορίσθηκαν νέοι διαχειριστές για αόριστο χρόνο και μέχρι της ανακλήσεως τους οι: 1) ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΜΙΝΑΡ ΝΤΙ (GIORGIO MINARDI) TOY ΓΚΑΕΤΑΝΟ (GAETANO), κάτοικος Βιρτζίνια Ουότερ (Virginia Water) Ηνωμένου Βασιλείου με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, 2) ΛΟΥΪΤΖΙ ΓΚΟΥΕΡΙΕΡΙ (LUIGI GUERRIERI) TOY ΤΖΙΟΥΖΕΠΕ (GIUSEPPE) κάτοικος Μιλάνου Ιταλί ας (Centro Direzionale Milanofiori Palazzo Z, Strada 5), με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, 3) ΜΑΟΥΡΟ ΛΟΒΑΣΟ (MAURO LOVASCIO) TOY ANTONIO κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Αθηνάς αριθ μός 7) με ΑΦΜ , της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου και 4) ΠΙΕΤΡΟ ΜΙΝΑΟΥΝΤΟ (PIETRO MINAUDO) TOY ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA), κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας (Via Senofonte 7) με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, οι οποίοι θα ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το άρθρο 18 και επόμενα του καταστατικού, κατόπιν της παραιτήσεως των Γουόλτερ Σέϊμπ (Walter Seib) και Τζου ζέππε Κάρλο Ντανιέλε Βαλόρι (Giuseppe Carlo Daniele Valori), μειωθέντος του αριθμού των διαχειριστών από πέντε (5) σε τέσσερις (4), και τροποποιηθέντος αναλό γως του άρθρου 18ου του καταστατικού, και Ε) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2009 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΕΤΑ ΣΦΗΚΑ (14) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ Ε.Π.Ε.». Με την υπ αριθμ / πράξη της συμβολαι ογράφου Ναυπλίου Ευαγγελίας Σωτηροπούλου Δήμα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ναυπλίου με αριθμό 44/ , στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου με αριθμό 202/ και στο Επι μελητήριο Αργολίδας στις τροποποιήθηκε το καταστατικό και συγκεκριμένα το άρθρο 5 του κατα στατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ Ε.Π.Ε.», αναφορικά με το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο αυξάνεται κατά το ποσόν των εκατόν πενήντα εφτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ) με την έκδοση χιλίων εφτακοσίων πενήντα (1.750) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90 ) το καθένα. Στην αύξηση του κεφαλαίου συμμετέχει μόνον ο πρώτος από τους εταί ρους Ιωάννης Γκολέμης του Γεωργίου και της Ελένης. Έτσι το άρθρο 5 έχει ως εξής: Άρθρο 5 Κεφάλαιο Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες σα ράντα εφτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ( ) και διαιρείται σε δυο χιλιάδες εφτακόσια πενήντα (2.750) εταιρικά μερίδια αξίας ενενήντα ευρώ (90,00 ) το καθέ να. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο ορί ζεται ως ακολούθως: Ι) Ο πρώτος από τους εταίρους Ιωάννης Γκολέμης του Γεωργίου και της Ελένης, έχει καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των διακοσίων δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ) και μετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής και δυο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.250) εταιρικά μερίδια και 2) Ο δεύτερος από τους εταίρους Κωνσταντίνος Μά καρης του Μιχαήλ και της Ευθυμίας, έχει καταβάλει ως

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κεφάλαιο το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ) και μετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής και πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια. Ναύπλιο, 17 Νοεμβρίου 2009 Ο Διαχειριστής (Υπογραφή) (15) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «FRESH WAYS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ». Με το υπ αριθμόν / συμβόλαιο εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Ρεμπέσκου Πι τουροπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εται ρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αριθμό μητρώου και αριθμό κατάθεσης 698 της και του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 18628/2009 και ειδικό αριθμό 5708 της , α) έγινε αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FRESH WAYS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε: «FRESH WAYS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «FRESH WAYS Ε.Π.Ε.» και β) έγινε μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Σαλαμίνας Αττικής επί της Λεωφόρου Φανερω μένης αριθμός 84, στον Δήμο Άνω Λιοσίων Αττικής, στο μίσθιο ακίνητο κείμενο στην θέση «ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ» ή «ΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ» και τροποποιήθηκαν αντίστοιχα τα άρ θρα 1 και 2 του καταστατικού της εταιρείας. Εν συνεχεία οι εταίροι της εταιρείας προέβησαν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009 ΕΛΕΝΗ ΡΕΜΠΕΣΚΟΥ (16) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EYE Q ΚΡΙΕΙΤΙΒ ΚΟΝΣΕΠΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ» με δ.τ. «EYE Q ΚΡΙΕΙΤΙΒ ΚΟΝΣΕΠΤΣ ΕΠΕ». Με το υπ αριθμόν 4.475/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθηνάς συζύγου Γεωργίου Στούμπη, το γένος Λουκά Τρουμπούκη, που δημοσιεύθη κε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις με αύξοντα αριθμό γενικό και ειδικό 5655 συντελέστηκαν τα εξής: Α) ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Πωλητής: Φίλιππος Σεκόφσκυ και κατά την ταυτό τητα Σεκόφσκυ Σεσκοφακίδης του Γεωργίου και της Δήμητρας, γραφίστας, γεννημένος στις στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Σο φοκλέους αριθμός 35), με ΑΔΤ. ΑΗ / Τ.Α.Αμαρουσίου, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. εισοδήματος Αμαρουσίου. Αγοραστές: 1) Βικτωρία Αικατερίνη θυγατέρα Κων σταντίνου και Αικατερίνης Γκουντούνα, σύζυγος Μελε τίου Καπετάνη, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Σάντα Κλάρα Καλιφόρνιας Η.Π.Α. στις , κά τοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Χατζηδάκη αριθμός 12), με αδτ. ΑΖ /2007 Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. εισοδήματος Αμαρουσίου και 2) Αρι στείδης Συμβουλίδης του Σεργίου και της Σταματίνας, γραφίστας, γεννημένος στην Αθήνα στις , κάτοικος Γαλατσίου Αττικής (οδός Ήρας αριθμοί 32 34), με αδτ. Λ / Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. εισοδήματος Γαλατσίου. Αντικείμενο μεταβίβασης: Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που ανήκουν στον Φίλιππος Σεκόφσκυ Σε σκοφακίδη του Γεωργίου και της Δήμητρας, ήτοι συνο λικά τα διακόσια τριάντα (230) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα και πενήντα λεπτών (6750,50), που μεταβιβάζονται προς τους Βικτωρία Αικατερίνη θυγα τέρα Κωνσταντίνου και Αικατερίνης Γκουντούνα, σύζυ γο Μελετίου Καπετάνη, και Αριστείδη Συμβουλίδη του Σεργίου και της Σταματίνας, ως εξής: Α) προς μεν την Βικτωρία Αικατερίνη Γκουντούνα πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει τα διακόσια δέκα (210) εταιρι κά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ (6.163,50) με συνολικό τίμημα το ποσό των ευρώ εξακοσίων τριά ντα (630,00) και Β) προς δε τον Αριστείδη Συμβουλίδη πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει τα είκο σι (20) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ (587,00) με συνολικό τίμημα το ποσό των ευρώ εξήντα (60,00), της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EYE Q ΚΡΙΕΙΤΙΒ ΚΟΝΣΕΠΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ» με δ.τ. «EYE Q ΚΡΙΕΙΤΙΒ ΚΟΝΣΕΠΤΣ ΕΠΕ», με έδρα τον Δήμο Αμα ρουσίου και γραφεία επί της οδού Διονύσου αριθμός 9, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. εισοδήματος Αμαρουσίου, η οποία συνεστήθη με το υπ αριθμόν 2167/ κα ταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Δημητρίου Αναστασάκη, συζύγου Γεωργίου Παραβάντη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2143 και Ειδικό 588 και περίληψη του οποί ου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 1095/ , και εν συνεχεία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του με το υπ αριθμόν 2.345/ συμβόλαιο της ίδιας Συμβολαι ογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Δημητρίου Αναστασάκη, συζύγου Γεωργίου Παραβάντη, το οποίο καταχωρήθη κε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9178 και Ειδικό 2821 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 6634/ Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εται ρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), Λοιπά στοιχεία: Κατόπιν της ανωτέρω πώλησης και μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων αποχωρεί εκ της εταιρείας ο Φίλιππος Σεκόφσκυ Σεσκοφακίδης του Γε ωργίου και της Δήμητρας, οι δε απομέναντες εταίροι συμμετέχουν στο εξής στην εταιρεία ως εξής: Η Βικτωρία Αικατερίνη Γκουντούνα με μία (1) μερίδα

9 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 9 συμμετοχής των επτακοσίων ενενήντα (790) εταιρικών μεριδίων, αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι και πενήντα λεπτών (23.186,50) και ο Αριστείδης Συμβουλί δης επίσης με μία (1) μερίδα συμμετοχής των διακοσίων δέκα (210) εταιρικών μεριδίων, αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών και πενήντα λεπτών (6.163,50). Β) ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙ ΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ. Στη συνέχεια οι εταίροι της ανωτέρω εταιρείας Βικτω ρία Αικατερίνη Γκουντούνα και Αριστείδης Συμβουλί δης προβαίνουν στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο και ενενήντα επτά λεπτών (15.652,97) με καταβολή στο ταμείο της εταιρείας μετρητών μόνο από την Βικτωρία Αικατερίνη Γκουντούνα, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να ανέλθει από το ποσό των Ευρώ (29.347,03) στο ποσό των ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) και την αύξηση της αξίας του εταιρικού μεριδίου κατά εξήντα πέντε λεπτά (0,65) του Ευρώ, ώστε η αξία του εταιρικού μεριδίου να ανέλθει από το ποσό των Ευρώ (29,35) στο ποσό των Ευρώ τριάντα (30,00) και μετά την εν λόγω αύξηση το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε Ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) διαιρού μενο σε χίλια πεντακόσια (1500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ, ώστε μετά την παραπάνω αύξηση εταιρικού κεφαλαίου και εταιρικού μεριδίου η συμμετοχή των εταίρων στην εταιρεία διαμορφώνεται ως εξής: Η Βικτωρία Αικατερίνη Γκουντούνα συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των χιλίων διακο σίων ενενήντα (1290) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξί ας ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (38.700,00), που αντιπροσωπεύει ποσοστό ογδόντα έξι τοις εκατό (86%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ο Αριστείδης Συμβουλίδης συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των διακοσίων δέκα (210) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθέ να ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ έξι χιλιάδων τριακοσίων (6.300,00), που αντιπροσωπεύει ποσοστό δέκα τέσσερα τοις εκατό (14%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙ ΚΟΥ Τέλος, κατόπιν της παραπάνω μεταβιβάσεως και αύ ξης του εταιρικού κεφαλαίου και εταιρικού μεριδίου, οι εταίροι της παραπάνω εταιρείας προβαίνουν σε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα δε με αυτή τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα εξής: Επωνυμία: «EYE Q ΚΡΙΕΙΤΙΒ ΚΟΝΣΕΠΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ» και με δι ακριτικό τίτλο «EYE Q ΚΡΙΕΙΤΙΒ ΚΟΝΣΕΠΤΣ ΕΠΕ». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «EYE Q CREATIVE CONCEPTS Ε.Π.Ε». Έδρα: Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου και θα διατηρεί γραφεία επί της οδού Διονύσου αριθμός 9. Σκοπός: α) Η έκδοση και διακίνηση περιοδικών, βι βλίων, φυλλαδίων και γενικότερα κάθε εντύπου, με τη χρησιμοποίηση κάθε μορφής τεχνικής και τεχνολογίας, τυπογραφικών, εκδοτικών και εκτυπωτικών εγκαταστά σεων, β) η εμπορία των εντύπων (βιβλίων, περιοδικών κλπ.) που θα εκδίδει η ίδια η εταιρεία και, γενικά, η εμπορία εντύπων κάθε μορφής και περιεχομένου, γ) Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με την προώθηση πωλήσεων (marketing), δια μεσολάβηση, διαφήμιση, προβολή και διακίνηση κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών, δ) Η αγορά και με ταπώληση προϊόντων και υπηρεσιών, με οποιοδήποτε τρόπο ιδιαίτερα δε μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (telefax), τηλεοράσεως, αλληλογραφίας και εκτυπωτικών καρτών, ε) Η σύναψη συμφωνιών για συνεργασία με διαφημιστικούς ή εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας και της αλλοδαπής, στ) Η παραγωγή, εμπορία και αντιπρο σώπευση παντός είδους διαφημιστικού υλικού, εντύπου, οπτικού ή ηχητικού, ζ) Η κατασκευή ιστοσελίδων και φιλοξενία αυτών μέσω Internet, έναντι αμοιβής, η) Η δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων που αφορούν στο διαδίκτυο εν γένει, θ) Η εισαγωγή εμπορία αντιπρο σώπευση Hardware software για τα ανωτέρω, ι) Κάθε άλλη δραστηριότητα που κρίνεται ότι συντελεί στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Διάρκεια: είκοσι (20) έτη. Εταιρικό Κεφάλαιο Εταιρικό Μερίδιο: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι σαράντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (45.000,00) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρη τά στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους, ως εξής: α) Η Βικτωρία Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γκουντούνα κατέβαλε το ποσό των Ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (38.700,00) και β) Ο Αριστείδης Σεργίου Συμβουλίδης κατέβαλε το ποσό των Ευρώ έξι χιλιάδων τριακοσίων (6.300,00). Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία τριάντα Ευρώ (30,00), στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι, ως εξής: α) Η Βικτωρία Αικατερίνη θυγατέρα Κωνσταντίνου Γκουντούνα, συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής και χίλια διακόσια ενενήντα (1290) εταιρικά μερίδια και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα οκτώ χιλιά δων επτακοσίων (38.700,00), που αντιπροσωπεύει ποσο στό ογδόντα έξι τοις εκατό (86%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και β) Ο Αριστείδης Σεργίου Συμβουλίδης, συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής και διακόσια δέκα (210) εται ρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων τριακοσίων (6.300,00), που αντιπροσωπεύει ποσοστό δέκα τέσσερα τοις εκατό (14%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Διαχειριστής: Η εκ των εταίρων Βικτωρία Αικατερίνη θυγατέρα Κωνσταντίνου και Αικατερίνης Γκουντούνα. Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΑΘΗΝΑ Γ. ΣΤΟΥΜΠΗ

10 10 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (17) Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΛΙΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΛΙΘΟΣ ΕΠΕ». Δυνάμει του υπ αριθμόν 3621/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ελένης Επαμεινώνδα Βασι λειάδου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα γενικό αριθμό 17998/2009 και ειδικό 5537/09 λύθηκε η Εταιρεία Περιω ρισμένης Ευθύνης, υπό την επωνυμία «ΛΙΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΛΙΘΟΣ ΕΠΕ», η οποία είχε συσταθεί, δυνάμει του υπ αριθμόν 503/ καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιο γράφου Αθηνών Αικατερίνης Σουγλέ του Κωνσταντίνου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα γενικό αριθμό 2501 και ειδικό 750 της και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ αριθμόν 1511/ τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2009 ΕΛΕΝΗ ΕΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

11 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 11

12 12 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα