ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #275. Πού µπορείτε να κάνετε αίτηση σελ. 2-5, 12. Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 προγράµµατα για κατάρτιση και επανένταξη 5.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #275. Πού µπορείτε να κάνετε αίτηση σελ. 2-5, 12. Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 προγράµµατα για κατάρτιση και επανένταξη 5."

Transcript

1 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ #275 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η νέα προκήρυξη για προσλήψεις σε υπουργεία, δήµους, σχολεία, Ταµεία Σ ε τροχιά υλοποίησης µπαίνει τις επόµενες µέρες το πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας. Η «Αγορά Εργασίας» δηµοσιεύει σήµερα την πρόσκληση του ΟΑΕ για την υποβολή αιτήσεων από ανέργους. Συνολικά θα προσληφθούν άνεργοι σε υπουργεία, οργανισµούς, ασφαλιστικά ταµεία, δήµους, περιφέρειες και αποκεντρωµένες διοικήσεις µε 5µηνες συµβάσεις. Το πρόγραµµα έχει συνολικό προϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ και σε αυτό θα προσληφθούν άνεργοι για 110 ειδικότητες. σελ. 6-7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Υπουργεία ήµοι Περιφέρειες Αποκεντρωµένες ιοικήσεις 470 ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ κ.ά προσλήψεις εποχικών και µονίµων σε ηµόσιο, δήµους και ΕΚΟ Πού µπορείτε να κάνετε αίτηση σελ. 2-5, 12 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 προγράµµατα για κατάρτιση και επανένταξη ανέργων σελ. 8

2 202 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Ανοίγουν θέσεις εργασίας Ξεκινάει επιτέλους το πρόγραµ- µα της κοινωφελούς εργασίας µε σκοπό την ανακούφιση ανέργων µέσω της απασχόλησής τους σε δήµους, περιφέρειες, υπουργεία. Το πρόγραµµα, που ήταν στο παρά πέντε να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές, «πάγωσε» λόγω της προεκλογικής περιόδου και της αλλαγής της κυβέρνησης. Ευτυχώς την τελευταία στιγµή η νέα κυβέρνηση αποφάσισε να υλοποιήσει το νέο πρόγραµµα και να µην το µαταιώσει η να δώσει παράταση. Οπως αποκαλύπτει σήµερα η «Αγορά Εργασίας», η πρόσκληση για το πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας θα ανακοινωθεί τις επόµενες µέρες και οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν. Οι άνεργοι θα µπορούν να επιλέξουν µέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυµούν να απασχοληθούν για 5 µήνες. Η επιλογή των ανέργων θα γίνει από αυτόµατο σύστηµα µοριοδότησης του ΟΑΕ καθώς οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά µέσα από την επίσηµη σελίδα του ΟΑΕ. Οσοι επιλεγούν και δεν ειδοποιηθούν για την πρόσληψή τους θα προταθούν ως επιλαχόντες για άλλες θέσεις, ενώ θα µπορούν να πάρουν µέρος στην επαναπροκήρυξη των ακάλυπτων θέσεων χωρίς νέα αίτηση. Επιπλέον µοριοδότηση θα έχουν όσοι είναι πάνω από 29 ετών προκειµένου να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας στις µεγαλύτερες ηλικιακά κατηγορίες ανέργων. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 49 εποχικοί υπάλληλοι γραφείου στα περιφερειακά καταστήµατα της ΕΗ Μέσω δύο προκηρύξεων αναµένεται να προσληφθούν 49 υπάλληλοι γραφείου για τα περιφερειακά καταστήµατα της ΕΗ. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάµηνες συµβάσεις εργασίας. Τα άτοµα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε αντικείµενα που αφορούν σε γραµ- µατειακή υποστήριξη και σε εµπορική εξυπηρέτηση των πελατών ΕΗ (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, ταµεία, κέντρο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης κ.λπ.). Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 13 Φεβρουαρίου. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν: α) δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 4 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Πάτρα) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Ζάκυνθος) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Κεφαλλονιά ) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Ναύπλιο) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Μεσσηνία) 4 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Ιωάννινα) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Κέρκυρα) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Λάρισα) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Λαµία) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Λασίθι) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Χίος) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Σάµος) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Κω) 12 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Θεσσαλονίκη) 1 Ε Υπάλληλος Γραφείου (Ξάνθη) 2 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Καβάλα) 3 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Κοµοτηνή) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Αλεξανδρούπολη) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Κοζάνη) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Πτολεµαΐδα) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Κιλκίς) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Κατερίνη) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Γιαννιτσά) 1 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Πολύγυρος) 3 Ε Υπάλληλοι Γραφείου (Ν. Μουδανιά) (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ιοίκησης) ή πτυχίο Β κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ιοίκησης ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλον ισότιµο και αντίστοιχο τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και β) γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών ιαδικτύου. Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας-Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ Θεσσαλονίκη (τηλέφωνα επικοινωνίας: & ), ΕΗ ΠΑΤΡΑΣ - τηλ & , ΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - τηλ , ΕΗ ΚΕΦΑΛ- ΛΗΝΙΑΣ - τηλ , ΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - τηλ και , ΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τηλ , ΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - τηλ και , ΕΗ Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας - τηλ & , ΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - τηλ , ΕΗ ΧΙΟΥ - τηλ , ΕΗ ΣΑΜΟΥ - τηλ , ΕΗ ΚΩ τηλ Σύντοµες ειδήσεις 4 εποχικοί στο ηµοτικό Ωδείο Παλαµά Ο πρόεδρος του ηµοτικού Ωδείου Παλαµά ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, επί αντιτίµου, για την κάλυψη αναγκών ως εξής: 1 ΤΕ άσκαλος πιάνου, 1 ΤΕ άσκαλος κλασικής κιθάρας, 1 ΤΕ άσκαλος θεωρητικών και 1 Ε άσκαλος Μπουζουκιού. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος. 20 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής στο ήµο Πατρέων Ο ήµος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως έξι (7) µηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόµων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε ωριαία αποζη- µίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Αθληση για Ολους», περιόδου Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας της / νσης ιοικητικών Υπηρεσιών του ήµου Πατρέων (Μαιζώνος και Βότση, ισόγειο) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών έως τις 11/2/2015. Πληροφορίες στα τηλ και , κατά τις ώρες έως Καλλιτεχνικός διευθυντής στο ήµο Πειραιά Το ΝΠ Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού & Νεολαίας ήµου Πειραιά προκηρύσσει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο µε την ειδικότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή για την κάλυψη αναγκών του ηµοτικού Θεάτρου που διαχειρίζεται ο Οργανισµός Πολιτισµού - Αθλητισµού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ), που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του ηµοτικού Θεάτρου Πειραιά», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Τα δικαιολογητικά µπορούν να σταλούν και ταχυδροµικώς συστηµένα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και συγκεκριµένα µέχρι και τις 14/02/2015 (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδροµείου). ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Εµµανοηλίδου ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 3 21 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 48 προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος Για λίγες μέρες ακόμη, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, θα κατατίθενται οι αιτήσεις για τις 48 προσλήψεις ατόμων ως ειδικού επιστημονικού προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη ή Χρηματοοικονομική/Τραπεζική ή Λογιστική/ Αναλογιστική ή Στατιστική/Οικονομετρία ή Ελεγκτική για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα), και μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο κωδικούς θέσης έχοντας ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οσοι επιλεγούν για πρόσληψη από την Τράπεζα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι και φυγόδικοι, πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών μηνών) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της Περιφέρειας του τόπου γέννησής τους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (για τους Ελληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί και Υπεύθυνη Δήλωση που θα επιτρέπει στην Τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα , , , , καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 18:00). 186 μόνιμοι διασώστες στο ΕΚΑΒ 30 μόνιμοι στην Ελληνική Στατιστική Αρχή m Στην πρόσληψη 186 μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει το ΕΚΑΒ. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως τις 18 Φεβρουαρίου. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ-Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2014, Τ.Θ Αθήνα Τ.Κ σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομιστούν και πιστοποιητικό γεννήσεως και τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους. m Προθεσμία έως τις 16 Φεβρουαρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι για 30 μόνιμες θέσεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης είναι οι παρακάτω: 2 ΠΕ Πληροφορικής και 28 ΠΕ Στατιστικών. Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων. Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ-Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2014, Κατηγορία: Π.Ε. Τ.Θ Αθήνα Τ.Κ Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 24ης Φεβρουαρίου 2015, ημέρας Τρίτης. 50 γυμναστές στο Δήμο Αθηναίων m Ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων πτυχιούχων φυσικύς αγωγής με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 28 εβδομάδες. Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα είναι τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Ακαδημίας 50, Αθήνα, Τ.Κ , υπόψη Δ/νσης Αθλητισμού (τηλ. επικοινωνίας και ). Οι ημέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9.00 έως Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18/2/ οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Παιονίας m Ο Δήμαρχος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή τριάντα ενός (31) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού του δήμου. Θα προσληφθούν: 7 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου και ανακύκλωσης και 24 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου). Τηλ. για πληροφορίες:

4 22 4 Δημόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 106 εποχικοί αρχαιολόγοι και εργάτες σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Σε δώδεκα Εφορείες Αρχαιοτήτων αναμένεται να γίνουν εποχικές προσλήψεις για αρχαιολόγους, εργατοτεχνίτες, ειδικευμένους εργάτες και άλλες ειδικότητες. Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν για διάστημα οκτώ μηνών. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Προσόντα Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογία ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών Διαδικτύου και αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). Αν δεν υπάρξουν υποψήφιοι οι οποίοι να διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία, τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή. Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς εμπειρία, τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με αυτή. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (αιτήσεις έως τις 11/2) ΔΕ Εργατοτεχνίτες ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Εργων Ζωγραφικής 2 Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος & Ευρυτανίας (αιτήσεις έως τις 11/2) ΠΕ Αρχαιολόγων ΥΕ Ειδικευμένων εργατών 4 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου (αιτήσεις έως τις 11/2) ΠΕ Αρχαιολόγων Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (αιτήσεις έως τις 12/2) ΠΕ Αρχαιολόγοι ΠΕ Αρχαιολόγοι (Αρχαιοβοτανολόγοι) 3 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες 50 Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (αιτήσεις έως τις 12/2) ΤΕ Φωτογράφος Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης (αιτήσεις έως τις 13/2) ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης (αιτήσεις έως τις 13/2) ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών ΠΕ Αρχαιολόγων 3 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας (αιτήσεις έως τις 13/2) ΠΕ Αρχαιολόγου Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης (αιτήσεις έως τις 13/2) ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (αιτήσεις έως τις 13/2) ΠΕ Αρχαιολόγου Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (αιτήσεις έως τις 13/2) ΠΕ Αρχαιολόγου Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (αιτήσεις έως τις 13/2) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 1 20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κιλκίς m Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, είκοσι (20) ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας και πέντε (5) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς. Οι υποψήφιοι πρέπει 5 γυμναστές στο Δήμο Δέλτα m Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δέλτα ανακοινώνει την πρόσληψη 5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου και ωρομίσθια αποζημίωση για την υλοποίηση προγραμμάτων να έχουν τα παρακάτω προσόντα: να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τον πίνακα προσόντων της αναλυτικής προκήρυξης, να υποβάλουν στο Δήμο Κιλκίς μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και συγκεκριμένα έως και αύριο , πρωτοκολλημένη αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. μαζικού αθλητισμού για την περίοδο Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 12 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο μηχανικοί στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας m Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως: Χημικός Μηχανικός ΠΕ (5 θέσεις), Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση), Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (4 θέσεις), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (3 θέσεις), Φυσικός ΠΕ (1 θέση) και Μηχανολόγος Μηχανικός ή Αεροναυπηγός ΠΕ (1 θέση). Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι : α) Βιογραφικό σημείωμα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας, γ) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Ο,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ έως τις 12/2/2015 και ώρα στη δ/νση: 19 χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, Πικέρμι Αττικής, υπόψη κ. Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Εργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. 6 εποχικοί στο Δήμο Γαλατσίου m Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 1 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, 1 ΤΕ Επισκεπτριών Αδελφών (Επισκεπτών Υγείας), 1 ΤΕ Εργοθεραπευτών, 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται έως τις 12 Φεβρουαρίου. Πληροφορίες στο τηλ Φυσικοθεραπευτής στο Δήμο Καλλιθέας m Ο Δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπευτή, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας, που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Φυσικοθεραπευτική φροντίδα μελών των τεσσάρων ΚΑΠΗ του Δήμου Καλλιθέας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Φεβρουαρίου. Τηλέφωνο για πληροφορίες:

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 23 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 124 εποχικοί διοικητικοί, οδηγοί και διαμετακομιστές στα ΕΛΤΑ Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρούν τα ΕΛΤΑ. Αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για 124 εποχικές θέσεις για τις περιοχές της Αττικής. Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των οδηγών οφείλουν να διαθέτουν: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας, πιστοποιητικό ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Οι υποψήφιοι για τις διοικητικές θέσεις θα πρέπει να προσκομίσουν: 1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλον ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών Διαδικτύου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά (έως 24/2) ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 37 ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ 3 ΕΛΤΑ Περιφερειακής Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής Αττικής (έως 16/2) ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 19 ΕΛΤΑ Κέντρο Διαλογής Αττικής (έως 13/2) ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ 33 ΕΛΤΑ Κεντρική Υπηρεσία (έως 16/2) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 32 ΟΑΕΔ: Προθεσμία έως τις 3 Μαρτίου για 918 θέσεις του Ν. 2643/98 m Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν στο Δημόσιο και υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2643/98 μέσω της προκήρυξης του ΟΑΕΔ για 918 θέσεις. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 3 Μαρτίου. Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις της προκήρυξης συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που περιέχεται μέσα στο παραπάνω αναγραφόμενο ΦΕΚ Β 3408/ , στο οποίο δηλώνουν απαραίτητα όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, διότι από αυτήν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προκύπτουν τα μόρια όλων των προστατευομένων. Επίσης συμπληρώνουν και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, κατά σειρά προτίμησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν και να μην έχουν κώλυμα διορισμού. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις της προκήρυξης συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, στο οποίο δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4 και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, ως και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, κατά σειρά προτίμησης. Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία (1) Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/98. Η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αιτήσεων επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόμενος. Για την εξυπηρέτηση των προστατευομένων, το έντυπο της αίτησης, το παραπάνω αναφερόμενο ΦΕΚ, οι προκηρύξεις των 14 αρμόδιων επιτροπών όπως και οι διευθύνσεις τους βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ Εξετάσεις για την εισαγωγή 10 αστυνομικών γενικών καθηκόντων στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. m Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή, καθ υπέρβαση, μέχρι δέκα (10) αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), εφόσον Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου m Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.Δ Η.ΖΑ.Μ.) του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου Πτυχιούχου Φυσικής πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) Δεν υπερβαίνουν το 30ό έτος της ηλικίας τους, β) έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, γ) έχουν Αγωγής με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 8 μήνες και συγκεκριμένα την παρακάτω ειδικότητα, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων Αθλησης για Ολους περιόδου Η υπηρεσία στην οποία ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι τις 2/3/2015 μεταξύ άλλων και τα παρακάτω δικαιολογητικά: αίτηση συμμετοχής, φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΔΗΖΑΜ, Ζαγορά, Τ.Κ (τηλ. επικοινωνίας και ).

6 ηµόσιο 24 6 Αγορά Eργασίας Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕ ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΣΧΟΛΕ Η νέα προκήρυξη για προσλήψ Ξεκινά εντός των επό- µενων ηµερών το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας, η οποία, σύµφωνα µε την τελική προκήρυξη που εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήµερα το ένθετο «Αγορά Εργασίας», προβλέπει προσλήψεις ανέργων σε υπουργεία, οργανισµούς, ασφαλιστικά ταµεία, δήµους, περιφέρειες και αποκεντρωµένες διοικήσεις µε 5µηνες συµβάσεις. Το πρόγραµµα θα τρέξει µέσω του ΟΑΕ καθώς η νέα αναπληρωτής υπουργός Ρ. Αντωνοπούλου, που έχει στα χέρια της την τελική πρόσκληση του ΟΑΕ, αναµένεται µέσα στα επόµενα 24ωρα να ανάψει το πράσινο φως για να αρχίσουν οι άνεργοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους βάσει και των οποίων θα επιλεγούν ανάλογα µε τα µόρια που θα συγκεντρώσουν. Το ένθετο «Αγορά Εργασίας» και ο Ελεύθερος Τύπος αποκαλύπτουν σήµερα όλη την πρόσκληση µε τα κριτήρια, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα µόρια που «ανοίγουν» την πόρτα της εργασίας για ανέργους, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να είναι πανέτοιµοι για τις αιτήσεις τους, τις οποίες θα πρέπει να υποβάλουν εντός ενός µηνός από την ώρα που ανοίξει η πύλη υποδοχής ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ των αιτήσεων για την «κοινωφελή» στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ Η νέα αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, αρµόδια για την καταπολέµηση της ανεργίας, έχει καταλήξει, σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, στην εκκίνηση της κοινωφελούς εργασίας και µάλιστα το συντο- µότερο δυνατό, και χωρίς αυτή τη στιγµή να εξετάζει αλλαγές στο πρόγραµµα που ήδη έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε περαιτέρω καθυστέρησή του ή ακόµη και τυχόν βελτιωτικές αλλαγές θα σήµαιναν το πάγωµα της κοινωφελούς αφού οι όποιες τροποποιήσεις, όπως η επιµήκυνση των συµβάσεων από 5 σε 9 µηνών ή ακόµη και η αύξηση των δικαιούχων, απαιτεί τροποποίηση νόµου και στην πράξη νέο πρόγραµµα που θα χρειαστεί χρόνο για να σχεδιαστεί από την αρχή! Προ του κινδύνου λοιπόν να χαθούν κρίσιµοι µήνες στη µάχη κατά της ανεργίας, η κ. Αντωνοπούλου προσανατολίζεται στο να δώσει το πράσινο φως για την κοινωφελή εργασία των ανέργων οι οποίοι θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σε υπουργεία, οργανισµούς, ασφαλιστικά ταµεία, περιφέρειες και δήµους. Σύµφωνα µε το κείµενο της προκήρυξης που εξασφάλισε και αποκαλύπτει το ένθετο «Αγορά Εργασίας»: Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν άνεργοι ηλικίας από 18 έως 64 ετών και κατά προτεραιότητα οι µακροχρόνια άνεργοι καθώς και όσοι ανήκουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόµενο. Η ηλικία µπαίνει στο νέο πρόγραµµα ως ένα από τα βασικά κριτήρια για όσους προσληφθούν σε θέσεις χαµηλών προσόντων, καθώς θα προτι- µηθούν όσοι είναι άνω των 29 ετών και συγκεντρώνουν περισσότερα µόρια λόγω ανεργίας, χαµηλού εισοδήµατος και οικογενειακής κατάστασης. Ο µισθός θα είναι 490 ευρώ καθαρά αν είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ αν είναι κάτω των 25 ετών. Για πρώτη φορά θα καλύπτονται και οι εισφορές για βαρέα και ανθυγιεινά. Το πρόγραµµα έχει συνολικό προϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ και σε αυτό θα προσληφθούν άνεργοι για 110 ειδικότητες. Σε αναµονή άνεργοι για νέες θέσεις εργασίας Την ίδια στιγµή, σε αναµονή βρίσκονται άνεργοι οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει τις αιτήσεις τους για άλλα δύο «εµπροσθοβαρή» προγράµµατα που είχαν προκηρυχθεί πριν από τις εκλογές, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχει γίνει και η τελική επιλογή των δικαιούχων που θα συµµετέχουν σε αυτά. Πρόκειται για το πρόγραµµα πρακτικής άσκησης ανέργων «χαµηλών τυπικών προσόντων» σε επιχειρήσεις για 5 µήνες και µε την πρόβλεψη το 25% αυτών να µείνει σε θέσεις απασχόλησης για ένα έτος µετά τη λήξη του προγράµ- µατος και για την απασχόληση άλλων ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε πρόγραµµα κατάρτισης µέσα σε επιχειρήσεις για πέντε µήνες. Για τα δύο αυτά προγράµµατα υποβλήθηκαν και αιτήσεις αντίστοιχα, και οι άνεργοι το µόνο που περιµένουν είναι η αξιολόγησή τους βάσει της µοριοδότησης που έχουν λάβει για να αρχίσουν να απασχολούνται. ΣΤΟΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Πράξη έχει ως στόχο την άµεση αντι- µετώπιση της ανεργίας πληθυσµιακών οµάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης και της µακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονοµία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραµµένης ανεργίας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθµιση των παρεχόµενων προς τους πολίτες υπηρεσιών στους ακόλουθους τοµείς προτεραιότητας: Αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθµιση και συντήρηση δηµοτικών υποδοµών, η αναβάθµιση της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών µε έµφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα κ.λπ. Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκπαίδευσης. Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της Υγείας (καθαριότητα υποδοµών Υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος και ψηφιακού εκσυγχρονισµού του συστήµατος Υγείας). Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε φορείς του δηµοσίου τοµέα που έχουν καθηµερινή και άµεση σχέση µε την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά ταµεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κ.λπ.). ράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δηµόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης. 2.2 Αντικείµενο της Πράξης που περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση είναι η δηµιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσω της πρόσληψης προσωπικού (εφεξής ωφελούµενοι/ες), για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών σε δήµους, περιφέρειες και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες (Επιβλέποντες Φορείς) βάσει του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α / ). ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 5.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, που ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 1. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, 2. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, 3. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα ειδικά τυπικά προσόντα, 4. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ άνω των 29 ετών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ 7.1 Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήµατος I, κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, µε βάση τα ακόλουθα αντικειµενικά κριτήρια: 1. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες. 2. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες. 3. Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό. 4. Ηλικία. 5. Αριθµός ανήλικων τέκνων.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 31.03.2015 #281 ΣΕ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΗΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο Μ ε 7.150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.02.2015 #276 ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ύο νέα προγράµµατα απασχόλησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2015 #280 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα Σ ε προσλήψεις µόνιµων και εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #214. 500 νέες

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #214. 500 νέες EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.12.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #214 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 13 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 500 νέες προσλήψεις στον ΟΤΕ για πωλητές, µηχανικούς και τεχνικούς σελ. 16 ΣΕ 12 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 27.01.2015 #273 ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΣΩΣΤΕΣ Ανοίγουν 4.993 προσλήψεις µονίµων και εποχικών στο ηµόσιο «Ξ επαγώνουν» τις επόµενες

Διαβάστε περισσότερα

2-7, 12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε ΗΕ 540 258 ΕΗ

2-7, 12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε ΗΕ 540 258 ΕΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.10.2014 #257 ΟΙ 773 ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ Αιτήσεις για 3.067 θέσεις σε δήµους, ΕΗ, Ε ΗΕ, ΕΛΓΟ, ΠΕ Υ, υπουργεία Σ ε εξέλιξη βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #80 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 511 ευκαιρίες καριέρας σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.987 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σελ.13, 14 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 550 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 10.000 ευρώ σε νέους έως 35 ετών για καινοτόµες επιχειρήσεις σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 13.01.2015 #271 ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές Μ έσω επτά διαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 91.868 θέσεις για ανέργους σε προγράµµατα απασχόλησης #185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 91.868 θέσεις για ανέργους σε προγράµµατα απασχόλησης #185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.05.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #185 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Θέσεις στον ιατρικό και φαρµακευτικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα σελ. 14-15 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 91.868

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Τον Οκτώβριο η προκήρυξη για 1.000 θέσεις νοσηλευτών. Στα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται #98

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Τον Οκτώβριο η προκήρυξη για 1.000 θέσεις νοσηλευτών. Στα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται #98 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 20.09.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #98 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 430 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.413 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σελ.8 ΣΤΑ ΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξι νέοι διαγωνισµοί για 1.374 προσλήψεις σε τρία υπουργεία

Εξι νέοι διαγωνισµοί για 1.374 προσλήψεις σε τρία υπουργεία EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.06.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #240 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 230, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: 119, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: 1.025 Εξι νέοι διαγωνισµοί για 1.374 προσλήψεις σε τρία υπουργεία Μ έσω έξι διαγωνισµών θα προσληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #218 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο Π οδαρικό µε 2.638 προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 06.05.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #235 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου Μ έσα στον Μάιο αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #226 ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικοί Φρουροί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 14.01. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #219 ΥΓΕΙΑ Ανοιχτές θέσεις γιατρών σε Ελλάδα και εξωτερικό σελ. 8-9, 15-16 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 500 µόνιµοι στα υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #175. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ κ.ά. Οι 7.800 προσλήψεις που θα γίνουν φέτος στους δήµους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #175. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ κ.ά. Οι 7.800 προσλήψεις που θα γίνουν φέτος στους δήµους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.03.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #175 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση 45.000 ανέργων σελ. 4 OAE 2.419 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.735 προσλήψεις-εξπρές σε δήµους, περιφέρειες, ΕΛ.ΑΣ. #179. 200 πιλότους θα προσλάβει η easyjet για το 2014 σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.735 προσλήψεις-εξπρές σε δήµους, περιφέρειες, ΕΛ.ΑΣ. #179. 200 πιλότους θα προσλάβει η easyjet για το 2014 σελ. EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 09.04.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #179 ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα προσόντα για 400 γιατρούς στο ΙΚΑ σελ. 5 OAE 3.142 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ εύτερο πακέτο προσλήψεων για 1.600 στο υπ. Πολιτισµού

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ εύτερο πακέτο προσλήψεων για 1.600 στο υπ. Πολιτισµού EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.03.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177 ΑΣΕΠ Αιτήσεις για 215 µονίµους σε 2 υπουργεία OAE σελ. 4, 16 2.902 θέσεις για ανέργους Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ σελ.12 440 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187. ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250 Οι 10.976 προσλήψεις που θα γίνουν µέσα στο καλοκαίρι

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187. ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250 Οι 10.976 προσλήψεις που θα γίνουν µέσα στο καλοκαίρι EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.200 άνεργοι πτυχιούχοι για 27 µήνες σε ιδιωτικές εταιρίες σελ. 13 ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 29.11.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #108 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 390 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 OAE 1.825 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Nέος διαγωνισµός για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 445 διανοµείς, οδηγοί και διοικητικοί στα ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 445 εποχικών υπαλλήλων #114

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 445 διανοµείς, οδηγοί και διοικητικοί στα ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 445 εποχικών υπαλλήλων #114 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.01. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #114 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 430 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.373 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Επένδυση µέλι µέσα στην κρίση σελ. 13 ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.2.200 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #60 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 450 ευκαιρίες καριέρας σε 3 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE.809 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ. ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα