ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ)"

Transcript

1 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη Μεταβολή της ραστηριότητας της Εταιρίας Η σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 287 (περιπ. β.) του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

2 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σκοπός σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Ελεγκτές της Εταιρίας των εταιριών του Οµίλου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες - Σκοπός Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών ραστηριότητα της Εταιρίας Ανάλυση Εσόδων Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών ιαγραµµατική Απεικόνιση του Οµίλου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Γενικά Στοιχεία Οικονοµικά Στοιχεία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού Όροι της Συγχώνευσης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Αντικείµενο Εργασιών Κατηγορίες ραστηριοτήτων ιαµόρφωση Κύκλου Εργασιών Στόχοι και Στρατηγική - Επενδυτική Πολιτική Περιγραφή της οµής ίκτυο Καταστηµάτων Παραγωγικές εγκαταστάσεις Ανάλυση διασφαλίσεων ποιότητας Ο Κλάδος ραστηριοποίησης Οι αγορές παρουσίας Eπιπτώσεις στην Εταιρία από την απορρόφηση της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. και τη µεταβολή της δραστηριότητας της...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 Οικονοµικές καταστάσεις ALBIO AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ...26 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου ALBIO...26 Οικονοµικές καταστάσεις ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1 Σκοπός σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 287 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) µε σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά µε τη µεταβολή της δραστηριότητας της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο εταιρίας µε την επωνυµία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» (όπως µετονοµάστηκε η εταιρία «ΑLBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ALBIO HOLDINGS Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρία») που προήλθε µετά τη συγχώνευση µέσω απορρόφησης της 100% θυγατρικής εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (εφεξής η «Απορροφώµενη»), µε δραστηριοποίηση στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας Πιο συγκεκριµένα, οι µέτοχοι της Εταιρίας, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων την 29/11/2005 που συγκλήθηκε µε απαρτία 77,73% των µετοχών και ψήφων, µε πλειοψηφία 100% των παρόντων ενέκρινε µεταξύ των άλλων θεµάτων την απορρόφηση της θυγατρικής κατά 100% εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., την αλλαγή της επωνυµίας της Εταιρίας σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» και την τροποποίηση/ διεύρυνση του σκοπού της ώστε να περιλαµβάνει τις δραστηριότητες της Απορροφούµενης. 1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: α. Ξενοφών Ι. Καντώνιας, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Λάρισας, τηλ. (2410) β. Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, κάτοικος Λάρισας τηλ. (2410) γ. Παναγιώτης Πυργίδης, Προϊστάµενος Λογιστηρίου, κάτοικος Λάρισας τηλ. (2410) Το Πληροφοριακό ελτίο είναι διαθέσιµο για τους επενδυτές στα γραφεία της Εταιρίας, 5ο χµ. Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών, τηλ , , στις ιστοσελίδες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας στη διεύθυνση Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στoν κ. Γεώργιο Β. Παπαγεωργίου, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, τηλ. (2410) Ελεγκτές της Εταιρίας των εταιριών του Οµίλου Οικονοµικός Έλεγχος Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές. Το έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Α εξαµήνου 2005 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Βασίλειος Ι. Λουµιώτης της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11231), Φωκίωνος Νέγρη 3, αρ. τηλ , ο οποίος και θα διενεργήσει τον έλεγχο στο τέλος της χρήσης. Τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2004 είχε διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής ηµήτριος Β. Λαµπρινός της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13741) και της χρήσης 2003 ο Ορκωτός Ελεγκτής Σπήλιος.Τεριζάκης της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14891). 3

4 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Οι ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής εταιρίας, τις εταιρίες: ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (η Απορροφώµενη), ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΒΙΟΠΛΑΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σηµειώνεται ότι οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2003 και 2004 περιλαµβάναν και τη θυγατρική εταιρία ENTERTAINMENT WORKS AE ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ, της οποίας το σύνολο της συµµετοχής πωλήθηκε εντός του Από τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, οι εταιρίες "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε." (Απορροφώµενη) και "ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε." ελέγχονται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον τακτικό έλεγχο της "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε." (Απορροφώµενη) διενήργησε για τη χρήση 2004 ο κ. Σπήλιος.Τεριζάκης της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. (Α.Μ.14891) και για τη χρήση 2003 ο κ. ηµήτριος Β. Λαµπρινός της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. (Α.Μ. ΣΟΕ 13741). Τον τακτικό έλεγχο της "ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε." για τη χρήση 2004 διενήργησε ο κ. Αγγελος Π. Παναγής της εταιρίας Σ.Ο.Λ" α.ε.ο.ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και για τη χρήση 2003 ο Αλέξανδρος Παν.Σφυρής της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ ). Οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις και Σηµειώσεις της Εταιρίας για τις 30/3/2005, 30/6/2005 και 30/9/2005 σύµφωνα µε τα.π.χ.π. καθώς επίσης και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις από το 1999 και µέχρι το 2004 σύµφωνα µε το ΕΛΓΣ είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διεύθυνση Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, Φόρους Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αµοιβών τρίτων) µέχρι και τη χρήση 2004 τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Πιο συγκεκριµένα, στη χρήση 2002 ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας που αφορούσε τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήµατος ύψους ,00 εκ του οποίου ποσό ,00 επιβάρυνε το λογιστικό αποτέλεσµα και το υπόλοιπο ποσό ,00 µεταφέρθηκε στον πίνακα διαθέσεως της χρήσης Στη χρήση 2005 ολοκληρώθηκε από το ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας που αφορούσε τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήµατος ύψους ,97, το οποίο θα µεταφερθεί στον πίνακα διαθέσεως της χρήσης Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, έχουν και αυτές ελεγχθεί ως κατωτέρω: α) Η Απορροφώµενη µέχρι και τη διαχειριστική χρήση 2003, β) η «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.» µέχρι και τη χρήση 2002, γ) η «ΒΙΟΠΛΑΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» µέχρι και τη χρήση 2000 και δ) η «ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» µέχρι και την χρήση Συγκεκριµένα για την Απορροφώµενη, στη χρήση 2005 ολοκληρώθηκε από το ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ο φορολογικός έλεγχος της εταιρίας που αφορούσε στον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήµατος ύψους ,54 που θα µεταφερθεί στον πίνακα διαθέσεως της Εταιρίας, χρήσης

5 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1 Γενικές Πληροφορίες - Σκοπός Έδρα της Εταιρίας είναι ο ήµος Λάρισας, στη διεύθυνση 5ο χµ. Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών, τηλέφωνο (2410) , , fax (2410) , Είναι καταχωρηµένη στο Μ.Α.Ε. µε αριθ /06/Β/86/04 και η διάρκεια της έχει ορισθεί µέχρι το έτος Επωνυµία Η επωνυµία της Εταιρίας, σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 29/11/2005, άλλαξε σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ». Για τις σχέσεις µε την αλλοδαπή η επωνυµία της εταιρίας θα αναγράφεται «BIOKARPET SA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTERPRISES» και το διακριτικό τίτλο «BIOKARPET SA». Προηγουµένως, η επωνυµία της Εταιρίας ήταν "ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" µε το διακριτικό τίτλο "ALBIO HOLDINGS A.E.". Σκοπός: Ο νέος Καταστατικός σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 29/11/2005, έχει ως εξής: Α. Κύριος Σκοπός: Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας 1. Η παραγωγή κάθε είδους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και η εµπορία των ειδών αυτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 2. Η εµπορία λευκών και ταπητουργικών ειδών και συναφών ειδών. 3. Η εµπορία ξύλινων και συνθετικών παρκέτων και συναφών ειδών. 4. Η επιχειρηµατική επέκταση της εταιρίας σε κάθε συναφούς µορφής εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα, µε την εξαγορά ολικά ή µερικά άλλων επιχειρήσεων. Β. ευτερεύων Σκοπός: 1. Η απόκτηση µειοψηφικών ή πλειοψηφικών συµµετοχών σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ή µη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τοµέα καθώς και η συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο µε αυτές. 2. Η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα για οικονοµικά θέµατα, θέµατα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες των οποίων έχει αποκτήσει συµµετοχή ή και τρίτες εταιρίες. 3. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς µε τις παραπάνω. 4. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρίες, ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τόπο, καθώς και να ιδρύει εταιρίες µε οποιαδήποτε επιχειρηµατικό αντικείµενο. Πριν την τροποποίηση, ο σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, είχε ο εξής: 1. «Η απόκτηση µειοψηφικών ή πλειοψηφικών συµµετοχών σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ή µη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τοµέα καθώς και η συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο µε αυτές. 2. Η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα για οικονοµικά θέµατα, θέµατα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες των οποίων έχει αποκτήσει συµµετοχή ή και τρίτες εταιρίες. 3. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς µε τις παραπάνω. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρίες, ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τόπο, καθώς και να ιδρύει εταιρίες µε οποιοδήποτε επιχειρηµατικό αντικείµενο.» 5

6 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 2.2 Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρία αρχικά ιδρύθηκε το 1950 από τον Ιωάννη Καντώνια στη Σαµαρίνα της Πίνδου ως εργαστήρι οικοτεχνίας. Το 1955 µεταφέρθηκε στη Λάρισα και πήρε την εταιρική µορφή της Ο.Ε. Το 1970 µετατράπηκε σε Ανώνυµο Εταιρία µε την επωνυµία "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ" (ΦΕΚ 356/ ) και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Λαρίσης µε Α.Μ /31/Β/86/13 µε διάρκεια 50 ετών (µέχρι το 2020). Το 1990 η Εταιρία εισήχθη στη Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. αντλώντας κεφάλαια ύψους 4,19 εκατ. ( ρχ. 1,43 δισ.) τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την χρηµατοδότηση της ανάπτυξής της. Την περίοδο η Εταιρία εισήλθε δυναµικά στον κλάδο αλουµινίου µε την εξαγορά των εταιριών ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε. και ΕΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. Επίσης κατά την ίδια περίοδο η Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχών των συνδεδεµένων εταιριών ALBIO DATA A.E. (εταιρία πληροφορικής) και ΒΙΟΚ Α.Ε. (βιοτεχνία παραγωγής χειροποίητων ταπήτων, κουβερτών και παπλωµάτων µε την οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως το 1995). Από 5/5/1993 ο φάκελος της Εταιρίας διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε νέο Μ.Α.Ε /06/Β/86/04. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 23/7/1994 (ΦΕΚ 5012/ ) τροποποιήθηκε η επωνυµία της εταιρίας σε "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και διευρύνθηκε ο σκοπός της Εταιρίας λόγω της δραστηριοποίησής της στον κλάδο µεταλλουργίας. Έπειτα, µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 1998 (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης υπ αριθµ. Κ2-3474/98) τροποποιήθηκε και πάλι η επωνυµία της Εταιρίας σε "ΑLBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" για να αντανακλά τη δυναµική είσοδο και εδραίωση της στον µεταλλουργικό κλάδο. Τον Ιούλιο του 1998 η Εταιρία πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Εγγραφή κατά ,20 χιλ. ( ρχ εκατ.), µε ταυτόχρονη µετάταξη της από την Παράλληλη Αγορά στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. Τον Μάρτιο του 2000 η Εταιρία µετατράπηκε σε Εταιρία Συµµετοχών (Holding) αποσχίζοντας τους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας και Μεταλλουργίας µε Λογιστική Κατάσταση Μετασχηµατισµού της 1/1/2000, τους οποίους και εισέφερε σε θυγατρικές της εταιρίες. Παράλληλα, προέβη σε αλλαγή της επωνυµίας της σε "ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" µε διακριτικό τίτλο "ALBIO HOLDINGS Α.Ε." και αλλαγή και συµπλήρωση του σκοπού της για να αντανακλά τη νέα της δραστηριότητα. Η διαδικασία της απόσχισης των κλάδων Μεταλλουργίας και Κλωστοϋφαντουργίας όπως επίσης και οι λοιπές αποφάσεις της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ALBIO εγκρίθηκαν µε την υπ. αριθ. Κ / Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, τις υπ. αριθ. Κ.994/ και Κ. 1012/ Αποφάσεις της Νοµαρχίας Λάρισας και την υπ. αριθ. 7318/ Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών. Επίσης, το Μάρτιο του 2000 η Εταιρεία εξαγόρασε την πλειοψηφία της εταιρίας "ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ" (πρώην Νηµατουργία Ταπητουργία Γαλάτιστας ΑΕ) και το Σεπτέµβριο του 2001 προέβη στην εξαγορά του υπολοίπου του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός ποσοστού 0,03% που αποκτήθηκε από την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Από τον Φεβρουάριο του 2001, οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται στον κλάδο των Εταιριών Συµµετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Στη χρήση 2002, η ιοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ στην προσπάθεια της να βελτιώσει την οργανωτική δοµή του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου και να µειώσει το κόστος λειτουργίας αποφάσισε να συγχωνεύσει τις δύο θυγατρικές εταιρίες ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ και ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση πραγµατοποιήθηκε εντός της χρήσης 2002 µε Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 30/6/2002 της ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ. Η Έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούµενης εταιρίας σύµφωνα µε τον Ν.2166/1993 έγινε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ηµήτριο Λαµπρινό. Μεταξύ των δύο εταιριών έγινε η σύµβαση συγχώνευσης Νο10078/ της συµβολαιογράφου κ. Αθηνάς Μανώλα- Γεωργακάκη και η συγχώνευση ολοκληρώθηκε µε την απόφαση Νο3531/ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας (αντίστοιχο ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ Νο 10208/ ). 6

7 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Τον Ιούνιο του 2005, η Εταιρία προέβη σε πώληση του ποσοστού της 51% που κατείχε στην εταιρία ENTERTAINMENT WORKS AE ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ στην εταιρία ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΕ. Η επιχειρηµατική αυτή κίνηση εντάσσεται στα πλαίσια της νέας µακροχρόνιας στρατηγικής του ΟΜΙΛΟΥ να αποσυρθεί από την δραστηριότητα της ψυχαγωγίας και διασκέδασης, τοµέα στον οποίο εισήλθε πιλοτικά προ 2ετίας, και να ενταθούν οι επιχειρηµατικές προσπάθειες επέκτασης των θυγατρικών στις χώρες των Βαλκανίων. Στα τέλη του 2005, η Εταιρία ολοκλήρωσε τη συγχώνευση µέσω απορρόφησης της 100% θυγατρικής της εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α/Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93, προέβη σε αλλαγή της επωνυµίας της σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» και σε τροποποίηση του Καταστατικού της σκοπού ώστε να περιλαµβάνει και τη δραστηριότητα της Απορροφούµενης στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Η διαδικασία της συγχώνευσης όπως επίσης και οι λοιπές αποφάσεις της από 29/11/2005 Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας εγκρίθηκαν µε τις υπ. αριθ. πρωτ. Κ / αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Νο9053/ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. Επίσης, την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών του Οµίλου «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και «ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ», σύµφωνα µε αποφάσεις που έλαβαν οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών την 29/11/2005. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. πρωτ. 8839/ απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. 2.3 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών ραστηριότητα της Εταιρίας Η Εταιρία, πριν την απορρόφηση της θυγατρικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., είχε ως αντικείµενο δραστηριότητας αποκλειστικά τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, την εποπτεία όλου του Οµίλου των συµµετοχών της και την παροχή κατευθύνσεων στις εταιρίες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, συµµετείχε στην διοίκηση των εταιριών συµµετοχής και παρείχει υπηρεσίες υποστήριξης σε θέµατα νοµικής και οικονοµικής φύσεως ενώ παράλληλα αναλαµβάνει την ενοποίηση δραστηριοτήτων που ωφελούνται από µεγάλες κλίµακες (π.χ. προµήθειες, ενοποιηµένο δίκτυο διανοµής, κ.λ.π.). Πλέον, η δραστηριότητα της επεκτείνεται και στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας που µέχρι πρότινος ασκούνταν µέσω της θυγατρικής ΒΙΟΚΑΠΡΕΤ Α.Ε. Πιο συγκεκριµένα, οι εταιρίες του Οµίλου δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τοµείς:! Τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας Στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας δραστηριοποιείτο η Απορροφώµενη εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. που περιλαµβάνετο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι εταιρίες Α. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ Α.Ε., Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ Α.Ε., ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε., BIOKARPET ROMANIA SRL (Βουκουρέστι), BIOKARPET BULGARIA EOOD (Σόφια) και BIOJAPAN (Ιαπωνία) που δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς παρουσιάζουν επουσιώδη ενδιαφέρον για το λόγο ότι έχουν ασήµαντα κεφάλαια και τα µεγέθη των πωλήσεων κ.λ.π. είναι µικρά και δεν επηρεάζουν τα συνολικά ενοποιηµένα µεγέθη. Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας αφορούν στην παραγωγή και εµπορία ταπήτων, µοκέτας, κουβερτών και φλοκάτης, στην εισαγωγή και εµπορία µοκετών και ταπήτων καθώς και στη διάθεση των παραπάνω ειδών. 7

8 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.! Τοµέα Μεταλλουργίας Στον τοµέα της µεταλλουργίας δραστηριοποιούνται οι εταιρίες ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. και BIOPLAN A.E. (οι οποίες έχουν συγχωνευθεί) που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι εταιρίες EXALCO ROMANIA SRL µε έδρα το Βουκουρέστι και EXALCO BULGARIA AD µε έδρα τη Σόφια, οι οποίες δεν ενοποιούνται ακόµη. Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου µεταλλουργίας της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (πρώην ALBIO HOLDINGS AE) αφορούν στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων διέλασης και έλασης αλουµινίου καθώς και στην παραγωγή και εµπορία κουφωµάτων αλουµινίων και υαλοπετασµάτων.! Τοµέα Πληροφορικής Στον τοµέα πληροφορικής δραστηριοποιείται η εταιρία ALBIO DATA A.E. Οι δραστηριότητες της ALBIO DATA A.E. αφορούν στη δηµιουργία για τους πελάτες της ολοκληρωµένων συστηµάτων µηχανογράφησης, προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους. Επίσης αντιπροσωπεύει και πωλεί τα συστήµατα πληροφορικής BULL στην περιοχή της Λάρισας. Σηµειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2006 η Εταιρία αποχώρησε από τον τοµέα της ψυχαγωγίας και διασκέδασης, (τοµέα στον οποίο είχε εισέλθει πιλοτικά προ 2ετίας) µέσω της πώλησης του ποσοστού της 51% που κατείχε στην εταιρία ENTERTAINMENT WORKS AE ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ Ανάλυση Εσόδων Χρήση 2004 Ανάλυση εσόδων Εταιρίας Τα συνολικά έσοδα της Εταιρίας για τη χρήση 2004 ανήλθαν σε 2.508,76 χιλ. και αναλύονται ως κατωτέρω: Ανάλυση Εσόδων (ποσά σε χιλ. ) 2004 Μερίσµατα από συµµετοχές 676,08 Μερίσµατα χρεογράφων εταιριών εισηγµένων στο ΧΑΑ 40,49 Πώληση συµµετοχών και χρεογράφων 348,18 Ενοίκια κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων 1.224,23 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 219,1 Λοιπά έσοδα (πιστωτικοί τόκοι, repos κ.λπ.) 0,68 Σύνολο Εσόδων 2.508,76 Τα µερίσµατα από συµµετοχές ύψους 676,08 χιλ. αφορούν σε µερίσµατα από τα αποτελέσµατα χρήσεως 2003 των θυγατρικών εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. (Απορροφώµενη) εκ 372,21 χιλ., ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. εκ 299,47 χιλ. και ALBIO DATA AE εκ 4,4 χιλ. Τα άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως αφορούν κατά 219,10 χιλ. στην παροχή υπηρεσιών που είναι συνυφασµένη µε την ενοικίαση των ακινήτων. Εννεάµηνο 2005 Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών Για το εννεάµηνο 2005 και σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες περιοδικές καταστάσεις που συντάχθηκαν κατά τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π., ο κύκλος εργασιών του Οµίλου είχε α) ανά κλάδο και β) ανά ΣΤΑΚΟ, ως εξής: 8

9 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Κύκλος Εργασιών ανά Κλάδο 30/9/ /9/2004 Κλάδος Μεταλλουργίας , ,40 Κλάδος Κλωστ/γίας , ,05 Κλάδος Πληροφορικής , ,83 Κλάδος Ψυχαγωγίας ,71 Σύνολο , ,99 Κύκλος Εργασιών ανά ΣΤΑΚΟ /9/ /9/ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ , , ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ , , ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜ.ΚΛΩΣΤ/ΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΕΝ ΥΜΑΤΑ , , ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ , , ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ&ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ , , ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , , , , ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ,71 Σύνολο , ,99 Όπως εξυπακούεται, η απορρόφηση της 100% θυγατρικής δεν θα επιφέρει αλλαγές στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Οµίλου. Εννεάµηνο 2005 Ανάλυση εσόδων Εταιρίας και Απορροφούµενης Για το εννεάµηνο του 2005, η ανάλυση των εσόδων της Εταιρίας και της Απορροφούµενης έχουν ως εξής: Ανάλυση Εσόδων (ποσά σε χιλ. ) 30/9/ /9/2005 Εταιρία Απορροφούµενη Κατασκευή Ετοίµων Κλωστ/κων ειδών 0, ,03 Ταπητουργία 0, ,13 Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 0, ,83 Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων 0,00 36,59 Μερίσµατα από Συµµετοχές 991,20 0,00 Μερίσµατα χρεογράφων εταιριών εισηγµ.στο Χ.Α.Α. 0,00 0,00 Πώληση Συµµετοχών και χρεογράφων 0,00 0,00 Ενοίκια κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων 794,27 53,16 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 162,89 1,05 Λοιπά έσοδα (Πιστωτικοί τόκοι, Repos κ.λ.π) 0,00 0,00 Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα 80,85 79,47 Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα 0,00 0,00 Σύνολο 2.029, ,25 9

10 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Από τη χρήση 2005 και ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης µέσω απορρόφησης, στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας θα συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της Απορροφώµενης για το δεύτερο εξάµηνο του 2005 λαµβανοµένου υπ όψη του γεγονότος ότι η Απορροφούµενη έχει καταρτίσει Ισολογισµό Μετασχηµατισµού µε 30/6/2005. Σηµειώνεται επίσης ότι λόγω της χρονικής υστέρησης στην είσπραξη µερισµάτων, στα αποτελέσµατα της χρήσης 2005 της Απορροφούσας θα συµπεριλαµβάνονται και τα µερίσµατα που είχε πληρώσει η Απορροφούµενη για τη χρήση 2004 ύψους Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, όπως προκύπτει µε την από 30/12/2005 Κατάσταση µετόχων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), έχει ως εξής: Επώνυµο Μετοχές Ποσοστό 1 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αστερίου ,17% 2 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου ,93% 3 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του Αντωνίου ,59% 4 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΕΝΗ συζ. Αντωνίου ,59% 5 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου ,44% 6 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου ,27% 7 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ξενοφώντος ,17% 8 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ του Ξενοφώντος ,17% 9 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΦΑΝΗ του Θεοδώρου ,17% 10 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου ,17% 11 ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΑΛΦΑ ΑΕ ΑΚ ,13% 12 MITICA LIMITED ,43% 13 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του Ξενοφώντος ,34% 14 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ξενοφώντος ,34% 15 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Ιωάννου ,08% 16 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ιωάννου ,74% 17 ALBIO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,26% 18 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αστερίου ,08% 19 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (<2%) ,95% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Επισηµαίνεται ότι τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα συγγενικά τους πρόσωπα µέχρι β βαθµού καθώς επίσης και τα Στελέχη που είναι και µέτοχοι της Εταιρίας κατέχουν συνολικά ποσοστό 77,73% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επίσης η Εταιρία κατέχει ίδιες µετοχές σε ποσοστό 2,26% του συνόλου µετοχών. 10

11 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 2.5 ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι εξαµελές και εξελέγη σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/11/2005 για θητεία εξαετή, ήτοι µέχρι την 28/11/2011. Η σύνθεση του είχε ως εξής: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Αστέριος Καντώνιας του Ιωάννου Πρόεδρος του Σ Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος του Σ και 2 Ξενοφών Καντώνιας του Ιωάννου /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μέλος του Σ και 3 Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου Αναπλ. /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 4 Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου Μέλος του Σ Εκτελεστικό Μέλος 5 Αντώνιος Μαυροµάτης του Νικολάου Μέλος του Σ Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 6 Ιωάννης Χατζηευθυµίου του Γεωργίου Μέλος του Σ Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Λογιστής ικηγόρος Το νέο ιοικητικό Συµβούλιο αντικατέστησε το προηγούµενο που ήταν δωδεκαµελές, είχε εκλεγεί και συγκροτηθεί σε σώµα την 8/6/2004 και είχε την εξής σύνθεση: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Αστέριος Καντώνιας του Ιωάννου Πρόεδρος του Σ Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος του Σ και 2 Ξενοφών Καντώνιας του Ιωάννου /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μέλος του Σ και 3 Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου Αναπλ. /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μέλος του Σ 4 Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου και /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 5 Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου Μέλος του Σ και Εκτελεστικό Μέλος 6 Ιωάννης Καντώνιας του Ξενοφώντος Μέλος του Σ Εκτελεστικό Μέλος 7 Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου Μέλος του Σ Εκτελεστικό Μέλος 8 Γεώργιος Παπαγεωργίου του Βασιλείου Μέλος του Σ Εκτελεστικό Μέλος 9 Στέφανος Καραθανάσης του Νικολάου Μέλος του Σ Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 10 Αδάµος Τσιάχας του Κων/νου Μέλος του Σ Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 11 Μέλος του Σ Αντώνιος Μαυροµάτης του Νικολάου Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 12 Μέλος του Σ Ιωάννης Χατζηευθυµίου του Γεωργίου Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Κτηµατίας Λογιστής ικηγόρος Νόµιµοι εκπρόσωποι της Εταιρίας είναι οι κκ. Αστέριος Ι. Καντώνιας (Πρόεδρος του.σ), Ξενοφών Ι. Καντώνιας (Αντιπρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος), Βασίλειος Α.Τσιάρας (Μέλος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος), Γεώργιος Αντ. Καντώνιας (Μέλος του.σ.), Ιωάννης Αστ.Καντώνιας, Ιωάννης Ξ.Καντώνιας και Αθανάσιος Βασ.Τσιάρας είτε ενεργώντας από κοινού είτε ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά. 11

12 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Η ιεύθυνση των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ ασκείται σήµερα από τα εξής άτοµα: Αστέριος Καντώνιας, Πρόεδρος του.σ. Είναι ειδικός κλωστοϋφαντουργός µε σπουδές στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό, µε ιδιαίτερη εµπειρία σε θέµατα ταπητουργίας. ιετέλεσε ιευθυντής Πωλήσεων Εσωτερικού από το 1963 έως το ιετέλεσε ιευθυντής παραγωγής της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και Αντιπρόεδρος του.σ από το 1970 έως το Από το 1981 είναι Πρόεδρος του.σ. αρχικά της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. και πλέον της ΑLBIO HOLDINGS. Ξενοφών Καντώνιας, Αντιπρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος. Είναι ειδικός σε θέµατα ταπητουργίας και ιέλασης Αλουµινίου. Σπούδασε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ιοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικά. ιετέλεσε ιευθυντής Εξαγωγών της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ επί 20ετία έως το ιετέλεσε Πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λάρισας για 7 χρόνια µέχρι το Από το 1997 έως το 2001 ασκούσε παράλληλα τα καθήκοντα του ιευθυντή ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βασίλειος Τσιάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος. ιαθέτει πολυετή εµπειρία σε θέµατα πωλήσεων και µάρκετινγκ µε σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. ιετέλεσε στέλεχος στο τµήµα πωλήσεων «FORD ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ» από το και ιευθυντής πωλήσεων της ίδιας εταιρίας από το Από το 1974 και µετά είναι ιευθυντής Πωλήσεων της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και συνιδρυτής µε τους αδελφούς Καντώνια των θυγατρικών εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Γεώργιος Καντώνιας, µέλος του.σ και ιευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων και Αγορών Εργάζεται στην εταιρία από το 1983 σαν στέλεχος πωλήσεων εξωτερικού. Σπούδασε στην Αγγλία και κατέχει πτυχίο «Bachelor in Business Administration» ιετέλεσε ιευθυντής Πωλήσεων εξωτερικού από το 1991 έως το Ήταν συνιδρυτής των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Από το 1996 ηγείται του τµήµατος Ανάπτυξης. Από το 2001 ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του ιευθυντή ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΟΜΙΛΟΥ. Είναι Οικονοµολόγος του Εµπορικού Τµήµατος της ΑΣΟΕΕ. ιετέλεσε Προϊστάµενος Λογιστηρίου µεγάλων εταιριών από το 1974 έως το ιευθυντής Λογιστηρίου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ από το 1980 έως Έκτοτε µέχρι σήµερα ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών των Εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. ιαθέτει πλούσια διοικητική εµπειρία και έχει κάνει πολλές µελέτες και εφαρµογές συστηµάτων πληροφορικής στις οικονοµικές υπηρεσίες των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Παράλληλα ασκεί τα καθήκοντα του υπευθύνου της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων, της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και του τµήµατος Σχέσεων µε τους Επενδυτές. Γιάννης Αστ. Καντώνιας, ιευθυντής Εξωτερικού Εµπορίου Πτυχιούχος ΜΒΑ του πανεπιστηµίου Schiller Int. University in London εργάζεται στην εταιρία από το Ανέλαβε τη σηµερινή θέση το 1996 αφού δοκιµάστηκε τα προηγούµενα χρόνια σαν στέλεχος πωλήσεων εξωτερικού. Γιάννης Ξεν. Καντώνιας, ιευθυντής Αγορών Είναι απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε ειδίκευση στο Μarketing και κάτοχος Μ.Β.Α. του University of Bridgeport, Connecticut. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1996 και από το 1999 ανέλαβε ιευθυντής Αγορών του ΟΜΙΛΟΥ. Αθανάσιος Τσιάρας, ιευθυντής Εσωτερικού Εµπορίου Είναι πτυχιούχος του τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος Μ.Β.Α του University of Bridgeport, Connecticut µε ειδίκευση και εκπαίδευση στο Marketing. Εργάζεται στην εταιρία από το 1995 και από το 1999 ανέλαβε Εµπορικός ιευθυντής και ιευθυντής Marketing. 12

13 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Παναγιώτης Πυργίδης, ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων ΟΜΙΛΟΥ. Είναι πτυχιούχος του τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης της Α.Σ.Ο.Ε.Ε και κάτοχος Μ.Β.Α. της Ε.Ε..Ε. Εργάζεται στην εταιρία από το 1997 και από το 2003 ασκεί τα καθήκοντα του ιευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων του Οµίλου, ενώ µέχρι πρότινος ήταν Προϊστάµενος Λογιστηρίου αρµοδιότητα που διατηρεί. Τάτσης Βασίλειος, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Οικονοµικό Τµήµα). Εργάζεται στην εταιρία από το Ορίστηκε Εσωτερικός Ελεγκτής από το Οι παραπάνω πλαισιώνονται από έµπειρα και ικανά στελέχη, η παρουσία των οποίων συνιστά πρόσθετη εγγύηση για την συνεχή ανάπτυξη των Εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Οι συγγενικές σχέσεις πρώτου ή δευτέρου βαθµού µεταξύ των µετόχων άνω του 10%, µελών του.σ. της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών της είναι οι ακόλουθες: Oι κ.κ. Αστέριος και Ξενοφών Καντώνιας είναι αδέλφια και θείοι του κ. Γεώργιου Καντώνια. Ο κ. Βασίλειος Τσιάρας είναι σύζυγος της αδελφής των κ.κ. Αστερίου και Ξενοφώντος Καντώνια. Ο κ.γιάννης Αστ. Καντώνιας και η κα Εύη Καντώνια είναι παιδιά του κ. Αστερίου Καντώνια και πρώτα ξαδέλφια του κ. Γεωργίου Καντώνια. Ο κ.γιάννης Ξ.Καντώνιας είναι παιδί του κ. Ξενοφώντος Καντώνια και πρώτος ξάδελφος του κ.γεωργίου Καντώνια. Ο κ.αθανάσιος Τσιάρας είναι παιδί του κ.βασιλείου Τσιάρα και πρώτος ξάδελφος του κ.γεωργίου Καντώνια. Όλα τα µέλη του.σ. και τα διευθυντικά στελέχη του Οµίλου έχουν Ελληνική Ιθαγένεια. Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του.σ. της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών της είναι η έδρα της Εταιρίας, 5ο χµ. Ε.Ο Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα. Σηµειώνεται ότι κανένα από τα µέλη του.σ. της Εταιρίας και τα στελέχη της διεύθυνσης της δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε είναι αναµεµιγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης: επιχειρηµατικής δραστηριότητας χρηµατιστηριακών συναλλαγών επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών κ.λπ. 13

14 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 2.6 Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι κύριοι µέτοχοι της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ALBIO HOLDINGS A.E. συµµετέχουν στη ιοίκηση ή και στο κεφάλαιο άλλων Εταιριών ως εξής: ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. Ή ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ. % ΣΥΜΜΕ- ΤΟΧΗΣ Ξενοφών Ι. Καντώνιας Βασίλειος Αθ. Τσιάρας Γεώργιος Αντ. Καντώνιας Ιωάννης Αστ. Καντώνιας Ιωάννης Ξ. Καντώνιας Αθανάσιος Β.Τσιάρας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. COSMOS AE ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. CENTER MOTORS Α.Ε. ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. CENTER MOTORS Α.Ε ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΕΞΑΛΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SRL ΕΞΑΛΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ AD ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SRL COSMOS AE ALBIO DATA AE CENTER MOTORS AE ALBIO DATA AE Πρόεδρος & ιευθ. Σύµβουλος - Αντι/δρος & ιευθ. Σύµβουλος - ιευθύνων Σύµβουλος Αντι/δρος ιευθύνων Σύµβουλος Πρόεδρος Μέλος Πρόεδρος Πρόεδρος Μέλος Πρόεδρος Μέλος - 30,0% - 33,2% - 20,0% Τα µέλη του.σ. και οι κύριοι µέτοχοι δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη ιοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες. 2.7 ιαγραµµατική Απεικόνιση του Οµίλου Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εταιρίες του Οµίλου, όπως αυτός διαµορφώνεται στο τέλος του 2005 µετά: α) τη συγχώνευση µέσω απορρόφησης της πρώην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ από τη Μητρική, β) τη συγχώνευση µέσω απορρόφησης της ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε. από την ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ, γ) την πώληση της ENTERTAINMENT WORKS A.E. 14

15 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Η Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στην εταιρία µε την επωνυµία "BIOKARPET POLAND LTD" µε έδρα το Minsk Mazobieski στην περιοχή της Βαρσοβίας. Η εταιρία αυτή δηµιουργήθηκε το 1992 µε σκοπό την προώθηση των εξαγωγών της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στην Πολωνία, τη Λιθουανία, την Ουκρανία και τη Ρωσία. Από το 1998 η δραστηριότητα παραχωρήθηκε σταδιακά στον αντιπρόσωπο της Πολωνίας, µέσω του οποίου γίνεται πλέον όλη η προώθηση των εξαγωγών στις χώρες αυτές, θα αποφασισθεί µελλοντικά αν θα διαλυθεί ή θα επαναδραστηριοποιηθεί. Η Εταιρία δεν συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισµούς οποιασδήποτε µορφής και ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχει σύµβαση ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνου άλλης εταιρίας εκτός όσων αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο. 15

16 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 3.1 Γενικά Στοιχεία Τα ιοικητικά Συµβούλια των ανωνύµων εταιριών «ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (πλέον «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ») και «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ήρθαν σε διαπραγµατεύσεις για τη συγχώνευση των εταιριών, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93. Για το σκοπό αυτό στις συνεδριάσεις τους στις , ενέκριναν το προβλεπόµενο από το άρθρο 69 παρ.2 του κ.ν. 2190/20 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, το οποίο αφού υπεγράφη από τα εξουσιοδοτηθέντα προς το σκοπό αυτό πρόσωπα, υπεβλήθη και από τις δυο εταιρίες για καταχώριση στο µητρώο ΑΕ. Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο µητρώο ΑΕ και των δύο εταιριών και οι σχετικές ανακοινώσεις για την καταχώριση αυτή δηµοσιεύτηκαν στα 10238/ και 10303/ (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ). Οι Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των εταιριών στις 29/11/2005 αποδέχτηκαν τις εισηγήσεις των ιοικητικών Συµβουλίων τους και ενέκριναν τους όρους και το Σχέδιο της Σύµβασης Συγχώνευσης. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας στις 29/11/2005 παρέστησαν µέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 77,73% του συνόλου των µετοχών και η απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η Συγχώνευση ελήφθη µε πλειοψηφία 100%. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Απορροφούµενης στις 29/11/2005 παρέστη ο µοναδικός µέτοχος, δηλαδή η Μητρική, που εκπροσωπεί το σύνολο (100%) των µετοχών της εταιρίας. Το από 31/8/2005 Σχέδιο Σύµβασης Συγχωνεύσεως περιελήφθη στη Σύµβαση Συγχωνεύσεως, η οποία υπεγράφη στις και έλαβε τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου µε αριθµό συµβολαίου της Συµβολαιογράφου Λάρισας Βασιλικής Κατσαρού Τσικαρδώνη. Η περίληψη του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης που συµφωνήθηκε από τα ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευόµενων εταιριών, δηµοσιεύθηκε εγκαίρως στον Τύπο (εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» - 4/10/2005). Η Συγχώνευση των εταιριών ολοκληρώθηκε µε την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. στις της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό Κ Η διαγραφή από το Μ.Α.Ε. της Απορροφούµενης έγινε µε την υπ' αριθµ. N. 9053/ απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. Ουδεµία αντίρρηση ή ένσταση προβλήθηκε από πιστωτές των συγχωνευοµένων εταιριών, διαρκούσης της προθεσµίας του άρθρου 70 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20. Τα έγγραφα που περιέχουν τους όρους της συγχωνεύσεως είναι διαθέσιµα στο κοινό στα γραφεία της Εταιρίας, 5 ο χλµ. Εθνικής οδού Λαρίσης-Αθηνών. 3.2 Οικονοµικά Στοιχεία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού Ως Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της απορροφούµενης εταιρίας χρησιµοποιήθηκε ο ισολογισµός µε ηµεροµηνία Η σχετική έκθεση της λογιστικής αξίας των εισφεροµένων περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της απορροφούµενης εταιρίας συνετάχθη από τον Ορκωτό ελεγκτή κ. Μανώλη Ιωάννη του Ευαγγέλου µε Α.Μ.ΣΟΕΛ ο οποίος υπέβαλε την από έκθεσή του µε αριθµό πρωτοκόλλου 122. Η Έκθεση του ελεγκτή είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Εταιρίας, 5 ο χλµ. Εθνικής οδού Λαρίσης-Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της 16

17 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 3.3 Όροι της Συγχώνευσης Οι όροι της συγχώνευσης περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης («ΣΣΣ») το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού στα γραφεία της Εταιρίας,, 5 ο χλµ. Εθνικής οδού Λαρίσης- Αθηνών, καθώς και στην ιστοσελίδα της Οι βασικές του παράγραφοι παρατίθενται παρακάτω: «ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Τα ιοικητικά Συµβούλια των Συγχωνευόµενων Εταιριών αποφάσισαν τη συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εφεξής «απορροφούµενη εταιρία», από την µητρική εταιρία ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ εφεξής «απορροφούσα εταιρία», γιατί µετά από εξέταση των οικονοµικών δεδοµένων και λοιπών στοιχείων αµφοτέρων των Εταιριών διαπίστωσαν ότι κρίνεται σκόπιµη και συµφέρουσα η συγχώνευση τους για τους µετόχους, τους πελάτες και τους εργαζόµενους των Εταιριών αυτών, επειδή η ενοποίηση των συναφών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των Συγχωνευόµενων Εταιριών θα έχει ως αποτέλεσµα την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, την ενιαία και ευέλικτη διοίκηση τους, τη σηµαντική µείωση των δαπανών και του κόστους λειτουργίας τους, την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατά συνέπεια τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονοµικών αποτελεσµάτων τους. ΕΙ ΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ -ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η συγχώνευση θα γίνει µε απορρόφηση από την ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της θυγατρικής της εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύµφωνα µε: (1) Τις διατάξεις των άρθρων 69,70 και του ΚΝ 2190/1920 µε απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόµενων Εταιριών, καθώς: α) το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 69 του ΚΝ 2190/1920 από κάθε µια από τις Συγχωνευόµενες Εταιρίες δύο µήνες πριν από την έναρξη των αποτελεσµάτων της πράξης απορρόφησης και β)όλοι οι µέτοχοι της απορροφούσας εταιρίας θα έχουν το δικαίωµα δύο µήνες πριν από την έναρξη των αποτελεσµάτων της πράξης απορρόφησης να λάβουν γνώση στην έδρα της απορροφούµενης εταιρίας των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ.1 περ.α, β και γ του ΚΝ 2190/1920 καθώς και (2) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύει σήµερα µε λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού όπως αυτά εµφανίζονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της που συντάχθηκε για το σκοπό του µετασχηµατισµού της απορροφούµενης εταιρίας και θα µεταφερθούν αυτούσια ως στοιχεία του ισολογισµού της απορροφούσας εταιρίας. Ως Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της απορροφούµενης εταιρίας χρησιµοποιήθηκε ο ισολογισµός µε ηµεροµηνία Η σχετική έκθεση της λογιστικής αξίας των εισφεροµένων περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της απορροφούµενης εταιρίας συνετάχθη από τον Ορκωτό ελεγκτή κ. Μανώλη Ιωάννη του Ευαγγέλου µε Α.Μ.ΣΟΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σήµερα, η απορροφούσα εταιρία, σύµφωνα και µε την δήλωση του εκπροσώπου της, κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης εταιρίας και εµφανίζει τη συµµετοχή αυτή στα βιβλία της ως στοιχείο του ενεργητικού της µε τον τίτλο «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις» µε αξία ,79, το δε µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης ανέρχεται σήµερα σε ,00. Εκ των παραπάνω και σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών /10359/Β0012 τη του Α.Ν. 2166/1993, προκύπτει ότι παρέλκει η υποχρέωση του προσδιορισµού της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών των Συγχωνευόµενων Εταιριών ή υποχρέωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας, λόγω του παρόντος µετασχηµατισµού καθόσον οι µετοχές της απορροφούµενης εταιρίας θα ακυρωθούν και την θέση τους στο ενεργητικό της απορροφούσας θα καταλάβουν τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούµενης. 17

18 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Το ανερχόµενο σήµερα σε δέκα τέσσερα εκατοµµύρια οκτακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες εξακόσια τριάντα ( ) ευρώ µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας, που διαιρείται σε κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,62 ευρώ εκάστη, θα παραµείνει αµετάβλητο µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της συγχώνευσης. Η διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της αξίας ,79 (Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις) στα βιβλία της απορροφούσας εταιρίας, µετά την απόσβεση λόγω συγχύσεως της αξίας του µετοχικού κεφαλαίου από ,950,00 της απορροφούµενης εταιρίας, αξίας ,79 θα εµφανίζεται στο λογαριασµό «ιαφορά προκύψασα από τον µετασχηµατισµό του Ν.2166/1993. Οι µετοχές της απορροφούµενης εταιρίας µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως µη έχουσες πλέον καµία αξία, συντασσοµένου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Σ της απορροφούσας εταιρίας. ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται µε την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας αρχής για την συγχώνευση των δύο εταιριών. Η οριστική σύµβαση συγχώνευσης που θα περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, που θα περιγράφει και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, µηχανήµατα, αυτοκίνητα κ.λ.π.) που θα µεταβιβασθούν από την απορροφούµενη στην απορροφούσα εταιρία), καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούµενης εταιρίας που θα µεταβιβαστούν στην απορροφούσα εταιρία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού της, της Η απορροφούµενη εταιρία µεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφούσα εταιρία καθίσταται κυρία, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούµενης εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.μεταβιβάζεται στην απορροφούσα ανώνυµη εταιρία κάθε άλλο δικαίωµα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόµα δεν κατονοµάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται µε ακρίβεια στην παρούσα σύµβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδροµή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώµατα ή οι έννοµες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύµβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόµιµη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρία. Όλες οι πράξεις που διενεργεί η απορροφούµενη εταιρία µετά την , ηµεροµηνία κατά την οποία σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.1 Ν.2166/1993 συντάχθηκε ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασµό της απορροφούσας εταιρίας, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα θα θεωρούνται ως αποτελέσµατα της απορροφούσας εταιρίας στα βιβλία της οποίας και µεταφέρονται τα σχετικά ποσά µε συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση στα δικαιώµατα, έννοµες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της απορροφούµενης εταιρίας και η µεταβίβαση αυτή γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 και εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες της απορροφούµενης εταιρίας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρία χωρίς καµία άλλη διατύπωση µη επερχόµενης βίαιης διακοπής τους µε τη συγχώνευση. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούµενη εταιρία θεωρείται αυτοδικαίως λυµένη, εξαφανιζοµένης της νοµικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, της µεταβιβάσεως αυτής εξοµοιούµενης µε καθολική διαδοχή (άρθρο 75 του Κ.Ν 2190/1920).» 18

19 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 4.1 Αντικείµενο Εργασιών Κατηγορίες ραστηριοτήτων Η Εταιρία θα συνεχίσει τη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει µέσω της συµµετοχής στο κεφάλαιο άλλων εταιριών και την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στις εταιρίες αυτές (βλ. σχετικά κεφάλαιο 2.3) παράλληλα µε την άµεση δραστηριοποίηση της στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας που πρότινος γινόταν µέσω της θυγατρικής της. Ειδικότερα, στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας θα περιλαµβάνεται πλέον η δραστηριότητα της Απορροφούµενης που αφορούσε στην παραγωγή ταπήτων και την εισαγωγή και εµπορία αρίστης ποιότητος, πολυτελών, χειροποίητων ταπήτων από την Ινδία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες υπό την γενική ονοµασία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και µε τις επωνυµίες ART ORIAN, ART VELVET, ART KNOSOS, OASIS και IRIS, την παραγωγή εισαγωγή και εµπορία µοκετών καθώς και την παραγωγή και εµπορία κουβερτών και φλοκάτης. Ειδικότερα, η Απορροφώµενη ασχολείται µε την παραγωγή και εµπορία των κάτωθι προϊόντων: Τάπητες: Φλοκάτες: Μοκέτες: Κουβέρτες: Παράγεται µεγάλη ποικιλία ταπήτων ενώ η σειρά προϊόντων που προσφέρεται, συµπληρώνεται µε την εισαγωγή και εµπορία αρίστης ποιότητος, πολυτελών, χειροποίητων ταπήτων από την Ινδία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες. Στην αγορά ταπήτων τα προϊόντα διακινούνται υπό την γενική ονοµασία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και µε τις επωνυµίες ART ORIAN, ART VELVET, ART KNOSOS, OASIS και IRIS. Επίσης, µετά την απορρόφηση της εταιρίας Πέρσικα Α.Ε., και µε τα κατοχυρωµένα σήµατα ΠΕΡΣΙΚΑ και ROUBAYAT. Η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ καινοτόµησε στον Ελληνικό χώρο εκβιοµηχανοποιώντας το παραδοσιακό αυτό προϊόν. Σήµερα παράγονται στις εγκαταστάσεις της κιλά περίπου το χρόνο, το σύνολο σχεδόν των οποίων διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού. Παράγεται µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και ποιοτήτων στο είδος αυτό ενώ η σειρά συµπληρώνεται µε εισαγωγές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ετήσια παραγωγή αποτελείται από 25 διαφορετικού τύπους και ποιότητες. Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής κουβέρτας εξάγεται προς χώρες της υτικής Ευρώπης. Η εταιρία επιδιώκει να παράγει και να εισάγει προϊόντα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εισοδηµατικών στρωµάτων του αγοραστικού κοινού. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει ότι η ζήτηση για τα προϊόντα της δεν υπόκειται σε σηµαντικές αρνητικές µεταβολές. Οι τιµές των προϊόντων µεταβάλλονται ως επί το πλείστον µε τους ρυθµούς του πληθωρισµού. Οι πωλήσεις των προϊόντων του κλωστοϋφαντουργικού τοµέα παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα µε ένταση στο τελευταίο τετράµηνο (Σεπτέµβριο εκέµβριο) του έτους όποτε και πραγµατοποιείται το 65% περίπου των πωλήσεων. Σηµειώνεται ότι κατά το 2004, το 53% σχεδόν του κύκλου εργασιών των παραγόµενων προϊόντων προήλθε από εξαγωγική δραστηριότητα. Οι εξαγωγές κατευθύνονται κυρίως προς χώρες της Ευρώπης αλλά και προς τις ΗΠΑ, την Ασία και την Αυστραλία. 19

20 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 4.2 ιαµόρφωση Κύκλου Εργασιών Οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας που θα περιλαµβάνουν και την απορροφώµενη είναι αυτές της 31/12/2005. Ο κύκλος εργασιών σε εταιρική βάση εκτιµάται ότι θα αφορά κατά 7,9% : έσοδα παρεπόµενων ασχολιών (κυρίως ενοίκια κτιρίων και έσοδα από παροχή υπηρεσιών), κατά 5,9%: έσοδα κεφαλαίων (έσοδα από µερίσµατα κλπ) και κατά 86,2 % : έσοδα του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας. Ειδικότερα, η σύνθεση των εσόδων από τον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας προβλέπεται ως εξής: α) Πωλήσεις εµπορευµάτων: , β) πωλήσεις προϊόντων κ.λ.π και γ) λοιπά έσοδα (ενοίκια, τόκοι, έσοδα κ.λ.π.) Εξυπακούεται ότι δεν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στον Ενοποιηµένο Κύκλο Εργασιών του Οµίλου καθώς η Απορροφώµενη ενοποιούνταν και τα δικαιώµατα µειοψηφίας ήταν σχεδόν µηδενικά. 4.3 Στόχοι και Στρατηγική - Επενδυτική Πολιτική Βασική φιλοσοφία του Οµίλου είναι η παραγωγή και εµπορία ποικιλίας προϊόντων που ανταποκρίνονται αξιόπιστα στις επίκαιρες ανάγκες της πελατείας της και ενισχύουν την προσπάθεια της για: Την ανάπτυξη κρατώντας παράλληλα ξεχωριστή θέση στην αγορά Την εξασφάλιση οικονοµικής αποδοτικότητας και ευρωστίας Την ένδειξη σεβασµού και ευαισθησίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον Τη διάθεση ενός χώρου δηµιουργικής ανάπτυξης των ανθρώπων της Η στρατηγική ανάπτυξης της είναι βασισµένη σε τρεις κεντρικούς άξονες: - Ανάπτυξη και εξέλιξη στις υπάρχουσες αγορές - ιείσδυση σε νέες αγορές - ιεθνής προσανατολισµός µε ανάπτυξη των εξαγωγών Η Εταιρία, θα συνεχίσει να λειτουργεί στο πλαίσια αυτό ενώ παράλληλα υιοθετεί και τους στόχους που είχαν τεθεί για τον κλάδο Κλωστοϋφαντουργίας και έχουν ως εξής Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων µε συνεχείς επενδύσεις σε τελευταίου τύπου µηχανολογικό εξοπλισµό Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή επέκταση των υφιστάµενων σειρών µε νέα σχέδια, ποιότητες και ποικιλίες Αύξηση των εξαγωγών στον κλάδο κουβέρτας ο οποίος παρουσιάζει αυξηµένη ζήτηση σε χώρες της Ευρώπης Ενδυνάµωση της σειράς εισαγόµενων προϊόντων µε έµφαση στους τάπητες υψηλής ποιότητας όπου παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση και µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Στον τοµέα αυτό η Εταιρία διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτηµα ότι µπορεί, χρησιµοποιώντας τους εξειδικευµένους ταπητουργούς της, να επιλέγει και να προσφέρει στους καταναλωτές αρίστης ποιότητας προϊόντα στις σωστές τιµές µε τη σφραγίδα εγγύησης της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Επέκταση του δικτύου πωλήσεων και διανοµής µε την εδραίωση και εξάπλωση του θεσµού franchising. Ο θεσµός αυτός θα ενδυναµωθεί και µε την εισαγωγή συστηµάτων τηλεµατικής τα οποία θα παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στους πωλητές για την άµεση και βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού. Οι Επενδύσεις που πραγµατοποίησε η απορροφούµενη εταιρία την περίοδο από 1999 έως και 2005 αναφέρονται ανά κατηγορία στον παρακάτω πίνακα: 20

21 - Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια Τεχνικά Εργα Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα Επιπλα κλπ εξοπλισµός Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Σύνολο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Τα µηχανήµατα και ο µηχανολογικός εξοπλισµός που αγοράσθηκαν αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισµό των υφαντηρίων ταπήτων και κουβέρτας. Η αξία του λογαριασµού «Λοιπά έξοδα εγκατάστασης» αφορά κυρίως την συµµετοχή της εταιρίας µας στην κατασκευή και διαµόρφωση των καταστηµάτων franchising. Οι επενδύσεις που πραγµατοποίησε η Εταιρία την περίοδο από 2000 εως και 2005 αναφέρονται ανά κατηγορία ως κατωτέρω: - Γήπεδα Οικόπεδα ,00 - Κτίρια κλπ εγκαταστάσεις ,00 Σύνολο ,00 Μετά τις συνολικές ως ανωτέρω επενδύσεις ύψους η ιοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ εκτιµά ότι η παραγωγική δυναµικότητα του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου υπερκαλύπτει την τρέχουσα ζήτηση των προϊόντων. Οι επενδύσεις που θα γίνουν την προσεχή 3ετία θα αφορούν κυρίως στην περαιτέρω ανάπτυξη των επώνυµων καταστηµάτων µε τα σήµατα «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ» και «ΠΕΡΣΙΚΑ» στην Ελλάδα αλλά κυρίως στις χώρες των Βαλκανίων. 4.4 Περιγραφή της οµής ίκτυο Καταστηµάτων Καταστήµατα «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ» Η Εταιρία, µετά από την εξαγορά και απορρόφηση της ΠΕΡΣΙΚΑ είναι πλέον τα τελευταία χρόνια η µόνη παραγωγός ταπήτων στην χώρα µας. Από αυτή την άποψη η θέση της Εταιρίας κρίνεται κυρίαρχη και ο ανταγωνισµός είναι πλέον εισαγόµενος. Προσφέρει δε µεγάλη γκάµα προϊόντων και εµπορευµάτων, σε πάρα πολλές διαστάσεις, χρωµατισµούς και σχέδια κλασικά κυρίως αλλά και µοντέρνα. Η Εταιρία από το 1998 ξεκίνησε την ανάπτυξη καταστηµάτων franchising κάτω από την κατοχυρωµένη φίρµα «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ». Τα καταστήµατα αυτά κατασκευάστηκαν µε κοινή εταιρική ταυτότητα κάτω από την επίβλεψη ενός αρχιτεκτονικού γραφείου. Σήµερα διαθέτει 42 καταστήµατα στην Ελλάδα καλύπτοντας όλη την Ελληνική επικράτεια και 6 καταστήµατα στο εξωτερικό, 2 στην Πολωνία και από ένα στην Κύπρο, την Αλβανία, την Βουλγαρία και την Ρουµανία. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος µε την κάλυψη όλων των Βαλκανικών χωρών. Η συνεργασία µε τους franchisees είναι αποκλειστική και υποχρεούνται να προµηθεύονται τα προϊόντα µόνο από την Εταιρία. Η διάρκεια των συµβολαίων είναι οκταετής µε δυνατότητα ανανέωσης. Καταστήµατα ΠΕΡΣΙΚΑ Η Εταιρία αυτή τη στιγµή συνεργάζεται µε 50 καταστήµατα που φέρουν την κατοχυρωµένη φίρµα «ΠΕΡΣΙΚΑ» που όµως η συνεργασία δεν είναι αποκλειστική. Υπάρχουν 3 καταστήµατα franchising της ΠΕΡΣΙΚΑ (Θεσ/κη, Βόλος, Χαλκίδα) και στόχος είναι η διερεύνηση των αποκλειστικών συνεργασιών. 21

22 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Η Εταιρία θα εντείνει τις προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς των καταστηµάτων franchising µε την φίρµα «ΠΕΡΣΙΚΑ» σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει µεγάλη γκάµα προσφεροµένων προϊόντων και εµπορευµάτων. Τα σχέδια είναι κυρίως κλασικά ανατολίτικης τεχνοτροπίας που οµοιάζουν πάρα πολύ µε τα χειροποίητα Παραγωγικές εγκαταστάσεις Η Εταιρία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ως κατωτέρω: - Γήπεδο συνολικής εκτάσεως Μ2 στο 5 ο ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης-Αθηνών επί του οποίου έχει ανεγερθεί το εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας, (ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ, ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΙΡΙΑ, ΒΑΦΕΙΑ), κτίριο κλωστηρίων πενιέ, και κτίρια αποθηκών συνολικού εµβαδού Μ2. - Γήπεδο συνολικής εκτάσεως Μ2 στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής µε βιοµηχανοστάσια συνολικού εµβαδού Μ2 (εργοστάσιο ΠΕΡΣΙΚΑ). Μετά την απορρόφηση της ΠΕΡΣΙΚΑ τα γήπεδα και τα κτίρια της Γαλάτιστας Χαλκιδικής είναι διαθέσιµα για µίσθωση ή πώληση. - Ακίνητο στην Ιερά οδό στο Βοτανικό Αθήνα εκτάσεως τ.µ. µε καλυµµένη επιφάνεια τ.µ. Στο ακίνητο αυτό ήταν εγκατεστηµένη η πρώην ΕΛΜΕΤΑΛ. Μετά την µετεγκατάσταση της βιοµηχανικής δραστηριότητας στο 5 ο ΧΛΜ της Εθνικής Οδού Λαρίσης- Αθηνών στην Λάρισα, τα κτίρια έχουν µισθωθεί σε συνεργάτες της συγγενούς εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ και λειτουργούν ως εµπορικό κέντρο προβολής και διάθεσης αλουµινίου. Ειδικότερα οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 5 ο ΧΛΜ της Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών στην Λάρισα και αποτελούνται από: - Συγκρότηµα βαφείων µάζας, νηµάτων και φλοκάτης. - Συγκρότηµα κλωστηρίων Νο1 καρντέ (νήµατα φλοκάτης). - Συγκρότηµα κλωστηρίων Νο2 καρντέ (νήµατα κουβέρτας). - Συγκρότηµα κλωστηρίων Νο3 καρντέ (νήµατα κουβέρτας και ταπήτων). - Συγκρότηµα κλωστηρίων Νο4 καρντέ (νήµατα κουβέρτας και ταπήτων). - Συγκρότηµα κλωστηρίων Νο5 πεννιέ (νήµατα ταπήτων). - Συγκρότηµα υφαντηρίου φλοκάτης - Συγκρότηµα υφαντηρίου ταπήτων - Συγκρότηµα υφαντηρίου κουβέρτας - Συγκρότηµα φινιριστηρίου ταπήτων. - Συγκρότηµα φινιριστιρίου κουβέρτας - Συγκρότηµα κεντρικών αποθηκών νηµάτων κ.λ.π. Α + Β υλών - Αποθήκες προϊόντων - Αποθήκες εµπορευµάτων - Αποθήκες µοκέτας - Αποθήκες και έκθεση χειροποίητων ταπήτων - Έκθεση προϊόντων ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ - Έκθεση προϊόντων ΠΕΡΣΙΚΑ Η βιοµηχανία είναι πλήρως καθετοποιηµένη. Οι εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα βρίσκονται σε εξαιρετική λειτουργική κατάσταση λόγω της συνεχούς και επιµελούς συντήρησης που υφίστανται. Η Εταιρία επενδύει επίσης συνεχώς στην αναβάθµιση και ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού για να επιτυγχάνει µείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της. Η παραγωγή των προϊόντων της Εταιρίας ανά 24ωρο έχει ως εξής:! Το τµήµα παραγωγής ταπήτων-µοκέτας παράγει 350 τ.µ. ανά 8ωρο για 235 ηµέρες ετησίως (πενθήµερη εργασία). Η πλήρης δυναµικότητα του µε τρεις βάρδιες παραγωγής ανέρχεται σε αναλόγως των ζητούµενων ποιοτήτων.! Το τµήµα παραγωγής φλοκάτης παράγει κιλά σε µια βάρδια παραγωγής για 235 ηµέρες ετησίως (πενθήµερη εργασία). Η πλήρης δυναµικότητα του µε τρεις βάρδιες παραγωγής ανέρχεται σε κιλά ανάλογα µε την ζητούµενη ποιότητα. 22

23 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.! Το τµήµα παραγωγής κουβέρτας παράγει τεµάχια σε τρεις βάρδιες παραγωγής για 235 ηµέρες ετησίως (πενθήµερη εργασία) Ανάλυση διασφαλίσεων ποιότητας Ένας από τους βασικότερους στόχους της Εταιρίας είναι η άριστη ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνει αφ ενός µεν από την τήρηση αυστηρά των προδιαγραφών ποιότητας στην διαδικασία παραγωγής, αφ ετέρου δε από την συνεχή και συστηµατική τήρηση των θεσµοθετηµένων κανόνων και διαδικασιών που προβλέπονται από το σύστηµα ISO. Η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εφαρµόζει Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο πιστοποιείται από τον διεθνή οργανισµό Lloyd s Register Quality Assurance. Ο αριθµός του πιστοποιητικού που της χορηγείται είναι Approval Certificate No: Η εταιρία πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά τον εκέµβριο του 1995 και από τότε ανανεώνει επιτυχώς το πιστοποιητικό της µέσω επιθεωρήσεων επαναξιολόγησης που δέχεται ανά τριετία και µέσω ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ έχει θεσµοθετηµένη ιεύθυνση ιαχείρισης Ποιότητας, η οποία σε συνεργασία µε τις ιευθύνσεις Παραγωγής και ελέγχου ποιότητας των Α και Β υλών και των προϊόντων, εφαρµόζει όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την πιστοποίηση και διαφύλαξη της ποιότητας των προϊόντων. 4.5 Ο Κλάδος ραστηριοποίησης Οι αγορές παρουσίας Η Ελληνική Αγορά Στην Ελληνική Αγορά η Εταιρία κρίνει ότι κατέχει κυρίαρχη θέση. Ο ανταγωνισµός προέρχεται από εισαγωγείς ταπήτων και µοκετών. Υπάρχουν περίπου 15 εταιρίες χονδρικής στον κλάδο όπου ο τζίρος τους κυµαίνεται από 1 έως 2,5 εκατοµµύρια Eυρώ. Οι κυριότερες από αυτές είναι η DOMORAL, ROYAL CARPETS, SIDERINA, TELERIN, ΡΟΣΟΣ, ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ, ARABIAN CARPETS, NEOPLAN, MICO MATS, ALTAI. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Εταιρίας, ο συνολικός τζίρος των ανωτέρω ανταγωνιστών ανέρχεται για το 2003 περίπου σε 30 εκατ.. Η εταιρία µας πραγµατοποίησε το 2003 τζίρο 21,6 εκατ. εκ του οποίου τα 16,5 εκατ. στην εγχώρια αγορά. Κατά συνέπεια το µερίδιο στην Ελλάδα εκτιµάται σε περίπου 35%. Η ιεθνής Αγορά Όπως φαίνεται και από στοιχεία έγκριτων περιοδικών αλλά και από τη συνεχή παρουσία της Εταιρίας σε εκθέσεις του εξωτερικού (συνεχή παρουσία σε 35 έτη σε εκθέσεις DOMOTEX και HEIMTEXTIL, όπως και συχνές παρουσίες σε άλλες εκθέσεις όπως NEW YORK, TEXTILES SHOW και ATLANTA SHOW), οι εταιρίες οι οποίες παράγουν προϊόντα µε χαµηλή τιµή πώλησης, µετακοµίζουν τις παραγωγές τους σε τρίτες χώρες µε χαµηλότερα εργατικά κοστολόγια. Έτσι µεγάλες εταιρίες όπως η BALTA (βελγική) έχει ήδη µετακοµίσει της παραγωγής της στη Τουρκία και έχει κρατήσει µόνο µικρό µέρος αυτής στο Βέλγιο. Επίσης η ORIENTAL WEAVERS OF USA έχει σταµατήσει τη παραγωγή της και θα µεταφερθεί άµεσα στη Κίνα. Τη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ όλο αυτό το διεθνές σκηνικό την αφήνει ανεπηρέαστη, καθώς τα προϊόντα παραγωγής της είναι αφενός καλύτερα ποιοτικά και σαφώς αφορούν ένα µικρό κοµµάτι υποψηφίων πελατών όπου φυσικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους µεγάλους ξένους οίκους. 23

24 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Άρα η εξειδίκευση σε προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και τιµής όπως επίσης και δηµιουργίας µόδας από τους Textiles designers της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εκτιµάται ότι θα δώσουνε στην Εταιρία τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα στα προϊόντα παραγωγής. 4.6 Eπιπτώσεις στην Εταιρία από την απορρόφηση της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. και τη µεταβολή της δραστηριότητας της ραστηριότητα Κλάδος ραστηριοποίησης Όπως προαναφέρθηκε, η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας αφορά πλέον άµεσα στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας που προηγουµένως ασκούνταν µέσω της θυγατρικής της εταιρίας. Η συνένωση των δραστηριοτήτων της µητρικής µε τη θυγατρική κρίθηκε σκόπιµη και συµφέρουσα από τα Σ των δύο εταιριών για τους µετόχους, τους πελάτες και τους εργαζόµενους τους, επειδή η ενοποίηση των συναφών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των Συγχωνευόµενων Εταιριών θα βοηθήσει στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους, την ενιαία και ευέλικτη διοίκηση τους, τη σηµαντική µείωση των δαπανών και του κόστους λειτουργίας τους, την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατά συνέπεια τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονοµικών αποτελεσµάτων τους. Παράλληλα, η Εταιρία θα συνεχίσει την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στις εταιρίες που συµµετέχει, η και την απόκτηση ποσοστών συµµετοχής σε άλλες εταιρίες που κριθεί ότι θα είναι συµφέρον. Οι µετοχές της εταιρίας από 28/11/2005 διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στην κατηγορία ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Κατασταστικό Σύµφωνα µε της Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/11/2005 για αλλαγή της επωνυµίας και του σκοπού της Εταιρίας, τα άρθρα 1 και 4 µεταβάλλονται ως εξής: Άρθρο 1 1. Με το παρόν καταστατικό συµβόλαιο συνίσταται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» 2. Για τις σχέσεις µε την αλλοδαπή η επωνυµία της εταιρίας θα αναγράφεται «BIOKARPET SA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTERPRISES» και το διακριτικό τίτλο «BIOKARPET SA». Άρθρο 4 Σκοπός Α. Κύριος Σκοπός: Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας 1. Η παραγωγή κάθε είδους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και η εµπορία των ειδών αυτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 2. Η εµπορία λευκών και ταπητουργικών ειδών και συναφών ειδών. 3. Η εµπορία ξύλινων και συνθετικών παρκέτων και συναφών ειδών. 4. Η επιχειρηµατική επέκταση της εταιρίας σε κάθε συναφούς µορφής εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα, µε την εξαγορά ολικά ή µερικά άλλων επιχειρήσεων. Β. ευτερεύων Σκοπός 1. Η απόκτηση µειοψηφικών ή πλειοψηφικών συµµετοχών σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ή µη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τοµέα καθώς και η συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο µε αυτές. 2. Η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα για οικονοµικά θέµατα, θέµατα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες των οποίων έχει αποκτήσει συµµετοχή ή και τρίτες εταιρίες. 24

25 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 3. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς µε τις παραπάνω. 4. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρίες, ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τόπο, καθώς και να ιδρύει εταιρίες µε οποιαδήποτε επιχειρηµατικό αντικείµενο. Προοπτικές Οι προοπτικές της Εταιρίας συνδέονται πλέον άµεσα µε τις προοπτικές του κλάδου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και λοιπών εµπορευµάτων που αποτελούσαν δραστηριότητα της Απορροφούµενης. Οι προοπτικές της στον κλάδο αυτό εκτιµώνται θετικές καθώς κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά και η ποιότητα καθώς και τα σχέδια των προϊόντων της την υποστηρίζουν για αύξηση των µεγεθών. Περαιτέρω και όπως είναι επόµενο, ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας για τη χρήση 2005 και τις επόµενες θα είναι σηµαντικά αυξηµένα, καθώς θα συµπεριλαµβάνουν και τα µεγέθη της Απορροφούµενης. (βλ. σχετικά κεφ. 4.2 ιαµόρφωση κύκλου εργασιών). 25

26 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οικονοµικές καταστάσεις ALBIO AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ α. Ισολογισµός µε β. Ισολογισµός µε γ. Ισολογισµός µε Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οµίλου ALBIO α. Ισολογισµός µε β. Ισολογισµός µε γ. Ισολογισµός µε δ. Οικονοµικές καταστάσεις 9µήνου 2005 σύµφωνα µε.λ.π./.π.χ.π. Οικονοµικές καταστάσεις ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ α. Ισολογισµός µε β. Ισολογισµός µε γ. Ισολογισµός µε δ. Ισολογισµός µετασχηµατισµού µε

27 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. Å Í Å Ñ Ã Ç Ô É Ê Ï A L B I O Á. Å. Ó Õ Ì Ì Å Ô Ï Ù Í Á.Ì.Á.Å 10237/ 06 /B /86/04 Á.Ö.Ì ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÑÇÓÇ (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ -31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2002) ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2002 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2001 ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ Ð Á È Ç Ô É Ê Ï ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ Áîßá Áíáðüóâåóôç Áîßá Áíáðüóâåóôç ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ 4. ËïéðÜ Ýîïäá åãêáôáóôüóåùò , , , , , ,98 É. Ìåôï éêü ÊåöÜëáéï ( ìåô. ôùí 0,62 ) Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 1. ÊáôáâëçìÝíï , ,73 I. Áóþìáôåò áêéíçôïðïéþóåéò ÉÉ. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåôï þí 3.Õðåñáîßá åðé åéñþóåùò , , , ,37 - õðýñ ôï Üñôéï , ,00 ÉÉ. Åíóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò ÉÉÉ. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò 1.ÃÞðåäá Ïéêüðåäá , , , ,73 1. ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãþ áîßáò 3.Êôßñéá & ôå íéêü Ýñãá , , , , , ,90 óõì/ ùí & ñåùãñüöùí , ,75 4.Ìç /ôá Ôå. ÅãêáôáóôÜóåéò 2. ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãþ áîßáò & ëïéðüò ìç /êïò åîïðëéóìüò , , , ,97 ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí ,64 5.ÌåôáöïñéêÜ ÌÝóá , , , , , , , ,39 6.Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò , , , , , ,97 ÉV. AðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá 7.Áêéíçô.õðü åêôýë.& ðñïê/ëýò , , , ,56 1.Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü , , , , , , , ,54 Ìåßïí: Æçìßá åî õðïôéì. ñåïãñüöùí ÉÉÉ.Óõììåôï Ýò & Üëëåò ìáêñ/èåóìåò ðñïò ìåëëïíôéêü óõìøçöéóìü , ,55 - ñçìáôïïéêïíïìéêýò áðáéôþóåéò 5.Áöïñïë.áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí 1.Óõììåôï Ýò óå óõíäåìýíåò åðé /óåéò , ,61 äéáôüîåùí íüìùí , ,86 2.Óõììåôï Ýò óå ëïéðýò åðé /óåéò 9.097, , , ,44 7.ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôþóåéò , ,67 V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íýï , ,86 - Õð/ðï êåñäþí ñþóåùò åéò íýï , ,75 - ÊÝñäç ðñïêýðôïíôá áðü åöáñìïãþ öïñïë.äéáôüîåùí (Üñèñï 38 Í.2238/94) ,68 - Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý (ÃÉ+ÃÉÉ+ÃÉÉÉ) , , , ,75 Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí (ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+ÁÉV+AV) , ,31 ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ ÊÁÉ ÅÎÏÄÁ 3á.ÅðéôáãÝò åéóðñáêôýåò ,49 1.ÐñïâëÝøåéò ãéá áðïæçìßùóç 11. ñåþóôåò äéüöïñïé , ,26 ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ áðü 12.Ë/óìïé äéá åéñßóåùò ðñïê/ëùí & ðéóôþóåùí , ,64 ôçí õðçñåóßá , , , ,39Ã. ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÉÓ ÉÉÉ. ñåüãñáöá ÉÉ. Âñá õðñüèåóìåò Õðï ñåþóåéò 1.Ìåôï Ýò , ,15 2á.ÅðéôáãÝò ðëçñùôýåò (ìåô/ìåíåò) , , , ,15 3. ÔñÜðåæåò-Ëïã/óìïé Âñá õðñü- ÉV. ÄéáèÝóéìá èåóìùí Õðï ñåþóåùí , ,00 1.Ôáìåßï 200,62 409,70 5. Yðï ñåþóåéò áðü öüñïõò & ôýëç , ,74 3.ÊáôáèÝóåéò üøåùò êáé ðñïèåóìßáò , ,74 6. Áóöáëéóôéêïß ïñãáíéóìïß 5.043, , , ,44 10.Ìåñßóìáôá ðëçñùôýá , ,21 11.ÐéóôùôÝò äéüöïñïé , ,60 Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý (ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄÉV) , ,98 Óýíïëï Õðï ñåþóåùí (ÃÉÉ) , ,34 Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ 1. îïäá åðïìýíùí ñþóåùí 6.388, ,10 1. óïäá åðïìýíùí ñþóåùí 497,28-2. óïäá ñþóåùò åéóðñáêôýá , ,45 2. Åîïäá ñþóåùò äïõëåõìýíá , , , , , ,20 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (B+Ã+Ä+Å) , ,91 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Â+Ã+Ä) , ,91 ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ 2. ñåùóôéêïß ë/óìïé åããõþóåùí 2. Ðéóôùôéêïß ë/óìïé åããõþóåùí êáé åìðñáãìüôùí áóöáëåéþí , ,31 êáé åìðñáãìüôùí áóöáëåéþí , ,31 4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôüîåùò , ,33 4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôüîåùò , , , , , ,64 ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ : 1. Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãþ ôùí ðáãßùí (ãçðýäùí êáé êôéñßùí) Ýãéíåóôç ñþóç 2000 óýìöùíá ìå ôï Í.2065/ Ôá áðïôåëýóìáôá ñþóåùò åðéâáñýíèçêáí êáé ìå ôï õðüëïéðï 1/3 ôùí ñåùóôéêþí óõíáëáãìáôéêþí äéáöïñþí íïìéóìüôùí Åõñùæþíçò ,31, ìýóù ôïõ ëïãáñéáóìïý "ËïéðÜ Åîïäá ÅãêáôáóôÜóåùò", ðïõ ëïãéóôéêïðïéþèçêáí óôç ñþóç 2000 (ÐÏË 1286/ ). 3. ÊáôÜ ðüãéá ôáêôéêþ ïé óõììåôï Ýò áðïôéìïýíôáé óôçí áîßá êôþóåþò ôïõò. Áí ç áðïôßìçóþ ôïõò ãéíüôáí óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéòôïõ Üñèñïõ 43 ðáñ.6 ôïõ Ê.Í.2190/1920, ç áîßáôïõò èá áíåñ üôáí óå ,30 4. Áðü ðùëþóåéò êáé ôçí áðïôßìçóç ôçò 31/12/2002 ìåôï þí åéóçãìýíùí óôï ñçìáôéóôþñéï, ðñïýêõøå êýñäïò ,46, ôï ïðïßïìåôáöýñèçêå óôá áðïôåëýóìáôá ñþóåùò êáé æçìßá ,26, ðïõ ìåôáöýñèçêå óôïí ðßíáêá äéáèýóåùò áðïôåëåóìüôùí êáé óõìøçößóôçêå ìå áðïèåìáôéêü ôïõ Üñèñïõ 38 Í.2238/1994 êáôü ðïóü ,58 êáé ôï õðüëïéðï ðïóü ,68 åìöáíßæåôáé óôá Éäéá ÊåöÜëáéá, áöáéñåôéêü ôïõ ôáêôéêïý áðïèåìáôéêïý, ðñïò ìåëëïíôéêü óõìøçöéóìü. Ç áíùôýñù áðïôßìçóç Ýãéíå üðùò ïñßæåé ôï Üñèñï 43 ôïõ Ê.Í. 2190/ Ç åôáéñßá åëýã èçêå öïñïëïãéêü ìý ñé êáé ôç ñþóç 1997 êáé ïé óõíïëéêýò åðéâáñýíóåéòðïõ ðñïýêõøáí ðïóïý , ìåôáöýñèçêáí óôá ÁðïôåëÝóìáôá ñþóåùò êáé óôïí Ðßíáêá ÄéáèÝóåùò ÁðïôåëåóìÜôùí. 6. Ìåáðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò 19/6/2002 Ýãéíå áýîçóç ôïõ Ìåôï éêïý Êåöáëáßïõ, ìå áýîçóç ôçò ïíïìáóôéêþò áîßáòôçò ìåôï Þò êáé ìåôáôñïðþò ôïõ óå åõñþ,óõíïëéêïý ðïóïý ,27 ùò êáôùôýñù : á) Êåöáëáéïðïßçóç äéáöïñüò áðï Ýêäïóç ìåôï þí õðýñ ôï ÜñôéïêáôÜ ðïóü ,63 êáé â) Êåöáëáéïðïßçóç ôçò äéáöïñüò áíáðñïóáñìïãþò áîßáòëïéðþí ðåñéïõóéáêþíóôïé åßùí ,64. (ÖÅÊ 7156 êáé 11863/2002). 7. Ç åôáéñßá áðáó ïëåß 4 åñãáæüìåíïõò. 8.Åðß ôùí ðáãßùí óôïé åßùí ôçò åôáéñßáòäåí õößóôáíôáé õðïèþêåò 27

28 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÑÇÓÇÓ ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÅÙÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2002 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2002) ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2002 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2001 ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2002 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ É.ÁðïôåëÝóìáôá Åêìåôáëåýóåùò 1. ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò , ,82 ÊáèáñÜ áðïô/ôá (êýñäç) ñþóåùò , ,02 ÌÅÉÏÍ: 1. îïäá äéïéêçôéêþò ëåéôïõñãßáò , ,37 (+) :Õðüëïéðï áðïô/ôùí (êåñäþí) ÌåñéêÜ áðïôåëýóìáôá (æçìßåò)åêìåôáëëåýóåùò , ,55 ðñïçãïõìýíùí ñþóåùí , ,78 ÐËÅÏÍ: 1. óïäá óõììåôï þí , ,64 (-) : ÄéáöïñÝò öïñïëïãéêïý åëýã ïõ ,00-2. óïäá ñåïãñüöùí , ,88 (+) : ÄéÜèåóç åéä. Áöïñïëüã.áðïè. 3.ÊÝñäç ðùëþóåùò óõììåôï þí êáé óõìì.êáé ñåïãñ. ãéá êüëõøç éóïðïóùí ñåïãñüöùí , ,22 æçìéþí åî áðïôéìþóåùò , ,61 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé êáé óõíáöþ Ýóïäá 1.716, ,71 Ìåßïí: Æçìßåò åî áðïôéì , ,44 ñåïãñüöùí ,26 (-) : Õðüðïéðï áêüëõðôùí æçìéþí ìåôáöåñüì. Ìåßïí: ðñïò ìåëëïíôéêü óõìøçöéóìü , , ,61 2.Åîïäá & æçìßåò óõììåôï þí (-) : ÊÝñäç ðñïêýðôïíôá áðü åöáñìïãþ êáé ñåïãñüöùí 311,09 907,78 öïñïë.äéáôüîåùí (Üñèñï 38 Í.2238/94) ,68-3. ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöþ Ýîïäá , , , , , ,19 ÊáèáñÜ êýñäç ñþóåùò , ,80 ÏëéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç)åêìåôáëëåýóåùò , ,64 Ìåßïí: Ëïéðïß ìç åíóùìáôùìýíïé óôï ÉÉ. ÐËÅÏÍ: êôáêôá áðïôåëýóìáôá ëåéôïõñã.êüóôïò öüñïé ,95-1. êôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá 0,28 38,49 ÊÝñäç ðñïò äéüèåóç , ,80 2.Eêôáêôá êýñäç ,01-3. óïäá ðñïçã. ñþóåùí 294, , , ,97 Ç äéüèåóç ôùí êåñäþí ãßíåôáé ùò åîþò: Ìåßïí: 1.Ôáêôéêü Áðïèåìáôéêü 1.251, ,05 1. êôáêôá êáé áíüñã. Ýîïäá 81,77 2,52 2.Ìåñßóìáôá , ,00 2. êôáêåò æçìßåò 1.545,94-7.ÁìïéâÝò ìåëþí Ä.Ó 4.800, ,00 3. îïäá ðñïçã/íùí ñþóåùí , , , , , ,62 8.Õðüëïéðï êåñäþí åéò íýï , ,75 OñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëýóìáôá , ,80 (êýñäç) , ,02 ÌÅÉÏÍ: Óýíïëï áðïó/óåùí ðáãßùí óôïé åßùí , ,84 Ìåßïí:Ïé áðü áõôýò åíóùìáôùìýíåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò , ,84 - ËÜñéóá. 5 Öåâñïõáñßïõ 2003 ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ (ÊÅÑÄÇ) ÑÇÓÅÙÓ ðñï öüñùí , ,02 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÏÉÊÏÍ. ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ ÁÓÔÅÑÉÏÓ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÎÅÍÏÖÙÍ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Â.ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ê.ÐÕÑÃÉÄÇÓ Á.Ô Ä Á.Ô Ä Á.Ô Ë Á.Ô Ó ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 10041/Á ÔÁÎÇÓ ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 8016/Á' ÔÁÎÇÓ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅà ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ Ðñïò ôïõò ê.ê.ìåôü ïõò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ALBIO Á.Å. ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ ÅëÝãîáìå ôéò áíùôýñùïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò, êáèþò ôï ó åôéêü ÐñïóÜñôçìá êáé ôçí ÊáôÜóôáóç Ôáìéáêþí Ñïþí ôçò ÁíþíõìçòÅôáéñßáòALBIO Á.Å. ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ ôçò åôáéñéêþò ñþóåùòðïõ Ýëçîå ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2002.Ï Ýëåã ïò ìáò, Ýãéíå óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ êùä. Í /1920 "ðåñß ÁíùíýìùíÅôáéñéþí" êáé ôéò åëåãêôéêýò äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôüëëçëåò, âüóåé ôùí áñ þí êáé êáíüíùí åëåãêôéêþò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí êáé ðïõ åßíáé óýìöùíïé ìå ôéò âáóéêýòáñ Ýò ôùí Äéåèíþí Åëåãêôéêþí Ðñïôýðùí. ÔÝèçêáí óôç äéüèåóþ ìáò ôá âéâëßá êáé óôïé åßá ðïõ ôþñçóå ç åôáéñßá êáé ìáò äüèçêáí ïé áíáãêáßåò ãéá ôïí Ýëåã ï ðëçñïöïñßåò êáé åðåîçãþóåéò ðïõ æçôþóáìå. Ç åôáéñßá åöüñìïóå ïñèü ôï Åëëçíéêü Ãåíéêü Ëïãéóôéêü Ó Ýäéï. Äåí ôñïðïðïéþèçêå ç ìýèïäïò áðïãñáöþò óå ó Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç. Åðáëçèåýóáìå ôçí óõìöùíßá ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò åêèýóåùò Äéá åéñßóåùò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðñïò ôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü ùí, ìå ôéò ó åôéêýò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. Ôï ðñïóüñôçìá ðåñéëáìâüíåéôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñoâëýðïíôáé áðü ôçí ðáñ.1 ôïõ Üñèñïõ 43á ôïõ êùä.í.2190/1920, åíþç ÊáôÜóôáóç Ôáìéáêþí Ñïþí Ý åé êáôáñôéóèåß ìå âüóç ôéò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò êáé ôá ôçñïýìåíá áðü ôçí åôáéñßá âéâëßá êáé óôïéxåßá. ÊáôÜ ôçí ãíþìç ìáò, ïé áíùôýñù ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßáêáé óôïé åßáôçò åôáéñßáò,áðåéêïíßæïõí ìáæß ìå ôï ÐñïóÜñôçìá êáé ôçí ÊáôÜóôáóç Ôáìåéáêþí Ñïþí,áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðáñáðüíù óçìåéþóåéò ôçò åôáéñßáò Íï 2 Ýùò êáé 5 êüôù áðü ôïí éóïëïãéóìü, ôçí ðåñéïõóéáêþ äéüñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêþ èýóç ôçò åôáéñßáò êáôü ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2002 êáé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò ÁèÞíá, 14 Öåâñïõáñßïõ 2003 Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Â.ËÁÌÐÑÉÍÏÓ Á.Ì Ó.Ï.Å.Ë

29 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. Å Í Å Ñ Ã Ç Ô É Ê Ï ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2003 A L B I O Á. Å. Ó Õ Ì Ì Å Ô Ï Ù Í Á.Ì.Á.Å 10237/ 06 /B /86/04 Á.Ö.Ì ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÑÇÓÇ (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ -31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2003) Áîßá Áíáðüóâåóôç Áîßá Áíáðüóâåóôç ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2002 ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ Ð Á È Ç Ô É Ê Ï ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ 4. ËïéðÜ Ýîïäá åãêáôáóôüóåùò , , , , , ,78 É. Ìåôï éêü ÊåöÜëáéï ( ìåô. ôùí 0,62 ) Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 1. ÊáôáâëçìÝíï , ,00 I. Áóþìáôåò áêéíçôïðïéþóåéò ÉÉ. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåôï þí 3.Õðåñáîßá åðé åéñþóåùò , , , ,37 - õðýñ ôï Üñôéï , ,37 ÉÉ. Åíóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò ÉÉÉ. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò 1.ÃÞðåäá Ïéêüðåäá , , , ,73 1. ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãþ áîßáò 3.Êôßñéá & ôå íéêü Ýñãá , , , , , ,89 óõì/ ùí & ñåùãñüöùí , ,75 4.Ìç /ôá Ôå. ÅãêáôáóôÜóåéò ÉV. AðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá & ëïéðüò ìç /êïò åîïðëéóìüò , , , ,97 1.Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü , ,23 5.ÌåôáöïñéêÜ ÌÝóá , ,71 0, , , ,04 Ìåßïí: Æçìßá áðü õðïôéì. ñåïãñüöùí 6.Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò , , , , , ,95 ðñïò ìåëëïíôéêü óõìøçöéóìü , , ,55 7.Áêéíçô.õðü åêôýë.& ðñïê/ëýò , , , ,40 5.Áöïñïë.áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí , , , , , ,98 äéáôüîåùí íüìùí , ,28 ÉÉÉ. Óõììåôï Ýò & Üëëåò ìáêñ/èåóìåò 6.Áðïèåìáôéêü ãéá ßäéåò ìåôï Ýò ,30 - ñçìáôïïéêïíïìéêýò áðáéôþóåéò , ,83 1.Óõììåôï Ýò óå óõíäåìýíåò åðé /óåéò , ,66 V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íýï 2.Óõììåôï Ýò óå ëïéðýò åðé /óåéò 1.760, ,58 - Õð/ðï êåñäþí ñþóåùò åéò íýï , ,18 7.ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôþóåéò , ,61 - ÊÝñäç ðñïêýðôïíôá áðü åöáñìïãþ , ,85 öïñïë.äéáôüîåùí (Üñèñï 38 Í.2238/94) , , ,86 Óýíïëï , ,81 Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý (ÃÉ+ÃÉÉ+ÃÉÉÉ) , ,83 Ìåßïí:ÁêÜëõðôç áîßá éäßùí ìåô. ìå áðïèåìáôéêü ,68 - Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí (ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+ÁIV+AV) , ,81 ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò 11. ñåþóôåò äéüöïñïé , ,00 Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ ÊÁÉ ÅÎÏÄÁ 12.Ë/óìïé äéá åéñßóåùò ðñïê/ëùí & ðéóôþóåùí ,64 1.ÐñïâëÝøåéò ãéá áðïæçìßùóç , ,64 ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ áðü ÉÉÉ. ñåüãñáöá ôçí õðçñåóßá , ,06 1.Ìåôï Ýò , ,85Ã. ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÉÓ 4.Éäéåò ìåôï Ýò ,98 I Ìáêñïðñüèåóìåò Õðï ñåþóåéò Ìåßïí: ÁêÜëõðôç áîßá éäßùí ìåôï þí 2. ÄÜíåéá Ôñáðåæþí ,00 0,00 ìå áðïèåìáôéêü , ,30 - ÉÉ. Âñá õðñüèåóìåò Õðï ñåþóåéò , ,85 2á.ÅðéôáãÝò ðëçñùôýåò (ìåô/ìåíåò) 9.047, ,17 ÉV. ÄéáèÝóéìá 3. ÔñÜðåæåò-Ëïã/óìïé Âñá õðñü- 1.Ôáìåßï 171,50 200,62 èåóìùí Õðï ñåþóåùí , ,00 3.ÊáôáèÝóåéò üøåùò êáé ðñïèåóìßáò , ,26 5. Yðï ñåþóåéò áðü öüñïõò & ôýëç , , , ,88 6. Áóöáëéóôéêïß ïñãáíéóìïß 5.528, ,86 Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý (ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄÉV) , ,37 10.Ìåñßóìáôá ðëçñùôýá , ,16 11.ÐéóôùôÝò äéüöïñïé , , , ,91 Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ Óýíïëï Õðï ñåþóåùí (ÃÉ+ÃÉÉ) , ,91 1. îïäá åðïìýíùí ñþóåùí 6.639, ,77 Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ 2. óïäá ñþóåùò åéóðñáêôýá , ,74 1. óïäá åðïìýíùí ñþóåùí - 497, , ,51 2. Åîïäá ñþóåùò äïõëåõìýíá , , , ,71 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (B+Ã+Ä+Å) , ,49 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Â+Ã+Ä) , ,49 ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ 2. ñåùóôéêïß ë/óìïé åããõþóåùí 2. Ðéóôùôéêïß ë/óìïé åããõþóåùí êáé åìðñáãìüôùí áóöáëåéþí , ,64 êáé åìðñáãìüôùí áóöáëåéþí , ,64 4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôüîåùò , ,33 4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôüîåùò , , , , , ,97 ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ : 1. Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãþ ôùí ðáãßùí (ãçðýäùí êáé êôéñßùí) Ýãéíå óôç ñþóç 2000 óýìöùíá ìå ôï Í.2065/ Ïé "Óõììåôï Ýò óå óõíäåäåìýíåò åðé åéñþóåéò" ðïõ äåí Ý ïõí åéóá èåß óôï ñçìáôéóôþñéï ðáãßùò áðïôéìþíôáé óôçí áîßá êôþóåþò ôïõò ( ,48 ). Áí ç áðïôßìçóþ ôïõò ãéíüôáí óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 43 ðáñ.6 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, ç áîßá ôïõò èá áíåñ üôáí óå , Ç ôñý ïõóá áîßá ôùí ìåãáëýôåñùí èõãáôñéêþí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç (ÅÎÁËÊÏ ÁÅ, ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ, ALBIO DATA AE) åßíáé ìåãáëýôåñç ôçò ôéìþò êôþóåþò ôïõò êáôü ðïóü ,00 ðåñßðïõ. 4. Óôç ðáñïýóá ñþóç, ïé æçìßåò ðïõ ðñïýêõøáí áðü ôçí áðïôßìçóç ôçò 31/12/2003 ìåôï þí åéóçãìýíùí óôï ñçìáôéóôþñéï, ïñèþò ìåôáöýñèçêáí óôá áðïôåëýóìáôá ñþóåùò, åíþ áíôßèåôá óôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç ìåôáöýñèçêáí óôïí ðßíáêá äéáèýóåùò áðïôåëåóìüôùí. 5.Ïé áðïóâýóåéò ôçò ñþóåùò, õðïëïãßóèçêáí ìå ôïõò áìçëïýò óõíôåëåóôýò áðïóâýóåùí ôïõ Ð.Ä.299/2003 êáé ïé ïðïßïé äéáöýñïõí áðü ôïõò áíôßóôïé ïõò ôïõ Ð.Ä.100/1998. Áíáëõôéêüôåñá áíáöåñüìáóôå óôï ðñïóüñôçìá. 6. Ç åôáéñßá áðáó ïëåß 4 åñãáæüìåíïõò. 7.Åðß ôùí ðáãßùí óôïé åßùí ôçò åôáéñßáò äåí õößóôáíôáé õðïèþêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò. 8. Äåí õðüñ ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá êáèþò êáé áðïöüóåéò äéêáóôéêþí äéáéôçôéêþí ïñãüíùí ðïõ åíäý åôáé íá Ý ïõí óçìáíôéêþ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêþ êáôüóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñßáò. 9.Óýìöùíá ìå ôïí óêïðü ôçò ç åôáéñßá êáôáôüóåôáé êáôü ÓÔÁÊÏÄ-91 óôïí êùäéêü : Äñáóôçñéüôçôåò äéá åßñéóçò ôùí åëåã ïõóþí åôáéñéþí. 29

30 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÑÇÓÇÓ ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÅÙÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2003 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2003) ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2003 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2002 É.ÁðïôåëÝóìáôá Åêìåôáëåýóåùò 1. ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò , ,02 ÊáèáñÜ áðïô/ôá (êýñäç) ñþóåùò , ,71 ÌÅÉÏÍ: 1. îïäá äéïéêçôéêþò ëåéôïõñãßáò , ,53 Ìåßïí: ÊÝñäç áðü ðþëçóç óõì.& ñåïãñ ,01 ÌåñéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç-æçìßåò)åêìåôáëëåýóåùò , ,51 ìåôáöåñüìåíá óôïí ðßíáêá ÐËÅÏÍ: 1. óïäá óõììåôï þí , ,44 óõìøçöéóìïý 2. óïäá ñåïãñüöùí , ,94 Ìåßïí: (ãéá ôçí ìåôáöïñü óôïí ðéí.óõìø.) 3.ÊÝñäç ðùëþóåùò óõììåôï þí êáé -Æçìßåò áðü ðùëþóåéò óõìì.& ñåïãñ. 8,00 ñåïãñüöùí , ,46 -ÐñïâëÝøåéò õðïôéìþóåùò 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé êáé óõíáöþ Ýóïäá 1.459, ,91 óõììåôï þí & ñåïãñüöùí , , , ,75 Õðüëïéðï êåñäþí ñþóåùò , ,71 (+) :Õðüëïéðï áðïô/ôùí (êåñäþí) Ìåßïí : ðñïçãïõìýíùí ñþóåùí , ,75 1.ÐñïâëÝøåéò õðïôéìþóåùò ÊÝñäç ðñïêýðôáíôá áðü åöáñìïãþ óõììåôï þí êáé ñåïãñüöùí ,00 - öïñïë.äéáôüîåùí (Üñèñï 38 Í.2238/94) , , ,75 2.Åîïäá & æçìßåò óõììåôï þí (-) : ÄéáöïñÝò öïñïëïãéêïý åëýã ïõ ,00 êáé ñåïãñüöùí ,45 311,09 (+) : ÄéÜèåóç åéä. Áöïñïëüã.áðïè. 3. ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöþ Ýîïäá , , , , , ,37 óõìì.êáé ñåïãñ. ãéá êüëõøç éóïðïóùí ÏëéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç)åêìåôáëëåýóåùò , ,86 æçìéþí áðü áðïôßìçóç ,58 ÉÉ. ÐËÅÏÍ: êôáêôá áðïôåëýóìáôá Ìåßïí: Æçìßåò áðü áðïôéì. ñåïãñüöùí ,26 1. êôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá - 0,28 (-) : Õðüëïéðï áêüëõðôùí æçìéþí ìåôáöåñüì. 2.Eêôáêôá êýñäç 299, ,01 ðñïò ìåëëïíôéêü óõìøçöéóìü , ,58 3. óïäá ðñïçã. ñþóåùí - 294,37 (-) : ÊÝñäç ðñïêýðôïíôá áðü åöáñìïãþ 299, ,66 öïñïë.äéáôüîåùí (Üñèñï 38 Í.2238/94) ,68 Ìåßïí: Óýíïëï êåñäþí , ,78 1. êôáêôá êáé áíüñã. Ýîïäá - 81,77 Ìåßïí: 1.Öüñïò åéóïäþìáôïò ,22-2. êôáêåò æçìßåò ,94 2. Ëïéðïß ìç åíóùìáôùìýíïé óôï 3. îïäá ðñïçã/íùí ñþóåùí 202,74 202,74 97, , , ,15 ëåéôïõñã.êüóôïò öüñïé , , , ,95 OñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëýóìáôá ÊÝñäç ðñïò äéüèåóç , ,83 (êýñäç) , ,71 ÌÅÉÏÍ: Óýíïëï áðïó/óåùí ðáãßùí óôïé åßùí , ,72 Ç äéüèåóç ôùí êåñäþí ãßíåôáé ùò åîþò : Ìåßïí:Ïé áðü áõôýò åíóùìáôùìýíåò 1.Ôáêôéêü Áðïèåìáôéêü , ,65 óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò , ,72-2.Ìåñßóìáôá , ,00 ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ 2á.Áðïèåìáôéêü ãéá ßäéåò ìåôï Ýò ,30 - ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2003 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2002 (ÊÅÑÄÇ) ÑÇÓÅÙÓ ðñï öüñùí , ,71 7.ÁìïéâÝò ìåëþí Ä.Ó 4.800, ,00 8.Õðüëïéðï êåñäþí åéò íýï , , , ,83 ÐÉÍÁÊÁÓ ÓÕÌØÇÖÉÓÌÏÕ ÊÝñäç áðü ðþëçóç óõììåôï þí & ñåïãñüöùí ,01 - Ìåßïí: Æçìßåò áðü ðþëçóç ìåôï þí 8, ÐñïâëÝøåéò õðïôéìþóåùò óõììåôï þí & ñåïãñüöùí , Æçìßá åî õðïôéìþóåùò ñåïãñüöùí ðñïò óõìøçöéóìü , , Õðüëïéðï êåñäþí ìåôáöåñüìåíï óå áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü (Üñèñïõ 38 Í.2238/94) ,33 - ËÜñéóá 9 Öåâñïõáñßïõ 2004 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÏÉÊÏÍ. ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ ÁÓÔÅÑÉÏÓ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÎÅÍÏÖÙÍ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Â.ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ê.ÐÕÑÃÉÄÇÓ Á.Ô Ä Á.Ô Ä Á.Ô Ë Á.Ô Ó ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 10041/Á ÔÁÎÇÓ ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 8016/Á' ÔÁÎÇÓ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅà ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ Ðñïò ôïõò ê.ê.ìåôü ïõò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ALBIO Á.Å. ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ ÅëÝãîáìå ôéò áíùôýñù ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò, êáèþò ôï ó åôéêü ÐñïóÜñôçìá êáé ôçí ÊáôÜóôáóç Ôáìéáêþí Ñïþí ôçò ÁíþíõìçòÅôáéñßáò ALBIOÁ.Å. ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ ôçòåôáéñéêþò ñþóåùò ðïõ Ýëçîå ôçí 31çÄåêåìâñßïõ 2003.ÏÝëåã ïò ìáò, Ýãéíå óýìöùíáìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ êùä. Í. 2190/1920"ðåñß ÁíùíýìùíÅôáéñéþí" êáé ôéò åëåãêôéêýò äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôüëëçëåò, ìå âüóç ôéò áñ Ýò êáé ôïõòêáíüíåò åëåãêôéêþò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí ïéïðïßïé åßíáé óýìöùíïé ìå ôéò âáóéêýò áñ Ýò ôùí Äéåèíþí Åëåãêôéêþí Ðñïôýðùí. ÔÝèçêáí óôç äéüèåóþ ìáò ôá âéâëßá êáé óôïé åßá ðïõ ôþñçóå ç åôáéñßá êáé ìáò äüèçêáí ïéáíáãêáßåò ãéá ôïí Ýëåã ï ðëçñïöïñßåò êáé åðåîçãþóåéò ðïõ æçôþóáìå. Ç åôáéñßá åöüñìïóå ïñèü ôï Åëëçíéêü Ãåíéêü Ëïãéóôéêü Ó Ýäéï. Äåí ôñïðïðïéþèçêå ç ìýèïäïòáðïãñáöþò óå ó Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç,åêôüò ôçòóçìåéþóåùò Íï4 ôçò åôáéñßáò êüôù áðü ôïí Éóïëïãéóìü. Åðáëçèåýóáìå ôçí óõìöùíßá ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò åêèýóåùò Äéá åéñßóåùò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðñïò ôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü ùí, ìå ôéò ó åôéêýò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. Ôï ðñïóüñôçìá ðåñéëáìâüíåé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñoâëýðïíôáé áðü ôçí ðáñ.1 ôïõ Üñèñïõ 43á ôïõ êùä.í.2190/1920,åíþç ÊáôÜóôáóç Ôáìéáêþí Ñïþí Ý åé êáôáñôéóèåß ìå âüóç ôéò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò êáé ôá ôçñïýìåíááðü ôçí åôáéñßá âéâëßá êáé óôïéxåßá.áðü ôïí ðáñáðüíù Ýëåã ï ìáò ðñïýêõøáí ôá åîþò: 1. Ç áðïôßìçóç ôùí "Óõììåôï þí óå óõíäåäåìýíåò åðé åéñþóåéò", Ýãéíå óôçí áîßá êôþóåþò ôïõò, üðùò áíáëõôéêü áíáöýñåôáé êáé óôç óçìåßùóç Íï2 ôçò åôáéñßáò. Áí ç áðïôßìçóþ ôïõò ãéíüôáí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 43 ðáñ.6 ôïõ Ê.Í.2190/1920,èá ðñïýêõðôå åðß Ýëëáôïí äéáöïñü óõíïëéêïý ðïóïý ,24, ìå éóüðïóç ìåßùóç ôùí áðïôåëåóìüôùí ñþóåùò êáé ôùí éäßùí êåöáëáßùí. 2. Ç åôáéñßá äåí Ý åé åëåã èåß öïñïëïãéêü ãéá ôéò ñþóåéò 1998êáé ìåôü êáé ùò åê ôïýôïõïé öïñïëïãéêýò ôçò õðï ñåþóåéò äåí Ý ïõí áêüìç ïñéóôéêïðïéçèåß. ÊáôÜ ôçí ãíþìç ìáò, ïé áíùôýñù ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßá êáé óôïé åßá ôçòåôáéñßáò, áðåéêïíßæïõí ìáæß ìå ôï ÐñïóÜñôçìá êáé ôçí ÊáôÜóôáóç Ôáìåéáêþí Ñïþí,áöïý ëçöèïýí õðüøç ïéðáñáðüíù ðáñáôçñþóåéò ìáò êáé ïéóçìåéþóåéò ôçòåôáéñßáò Íï 2, 4 êáé 5 êüôù áðü ôïí éóïëïãéóìü, ôçí ðåñéïõóéáêþ äéüñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêþ èýóç ôçòåôáéñßáò êáôü ôçí 31çÄåêåìâñßïõ 2003 êáé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò ñþóåùò ðïõ Ýëçîå áõôþ ôçí çìåñïìçíßá, êáèþò êáé ôéò ÔáìéáêÝò ÑïÝò áðü ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôçò åôáéñßáò ãéá ôçí ñþóç áõôþ,âüóåé ôùí ó åôéêþí äéáôüîåùí ðïõ éó ýïõí êáé ëïãéóôéêþí áñ þí, ïéïðïßåò Ý ïõí ãßíåé ãåíéêü ðáñáäåêôýò êáé äåí äéáöýñïõí áðü åêåßíåò ðïõ ç åôáéñßá åöüñìïóå óôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç, åêôüò ôçò óçìåéþóåùò Íï4 ôçò åôáéñßáò êüôù áðü ôïí Éóïëïãéóìü. ÁèÞíá, 24 Öåâñïõáñßïõ 2004 Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ ÓÐÇËÉÏÓ Ä.ÔÅÑÉÆÁÊÇÓ Á.Ì. Ó.Ï.Å.Ë Ó.Ï.Ë. á.å.ï.å. 30

31 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. A L B I O Á. Å. Ó Õ Ì Ì Å Ô Ï Ù Í Á.Ì.Á.Å 10237/ 06 /B /86/04 Á.Ö.Ì ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ ç ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÑÇÓÇ (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ -31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004) Å Í Å Ñ Ã Ç Ô É Ê Ï Ð Á È Ç Ô É Ê Ï ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2003 ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ ÑÇÓÇÓ Áîßá Áíáðüóâåóôç Áîßá Áíáðüóâåóôç ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ 1. Åîïäá éäñýóåùò & ðñþôçò åãê/óçò 3.043, ,65 0, , ,65 0,00 É. Ìåôï éêü ÊåöÜëáéï 4. ËïéðÜ Ýîïäá åãêáôáóôüóåùò , , , , , ,34 ( ìåô. ôùí 0,62 ) , , , , , ,34 1. ÊáôáâëçìÝíï , ,00 Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÉÉ. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåôï þí I. Áóþìáôåò áêéíçôïðïéþóåéò õðýñ ôï Üñôéï , ,37 3.Õðåñáîßá åðé åéñþóåùò , ,37 0, , ,37 0,00 ÉÉ.á. ÄéáöïñÜ áðü ðþëçóç Þ áêýñùóç éäßùí ìåôï þí ,25 0,00 ÉÉ. Åíóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò 1.ÃÞðåäá Ïéêüðåäá ,00 0, , ,73 0, ,73 ÉÉÉ. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò 3.Êôßñéá & ôå íéêü Ýñãá , , , , , ,54 1. ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãþ áîßáò 4.Ìç /ôá Ôå. ÅãêáôáóôÜóåéò óõì/ ùí & ñåùãñüöùí , ,75 & ëïéðüò ìç /êïò åîïðëéóìüò ,97 16, , ,97 0, ,97 2.ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãþ áîßáò 5.ÌåôáöïñéêÜ ÌÝóá , ,71 0, , ,71 0,02 ëïéðþí ðåñïõóéáêþí óôïé åßùí ,14 0,00 6.Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò , , , , , , , ,75 7.Áêéíçô.õðü åêôýë.& ðñïê/ëýò ,40 0, , ,40 0, ,40 ÉV. AðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá , , , , , ,20 1.Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü , ,95 Óýíïëï áêéíçôïðïéþóåùí (ÃÉ+ÃÉÉ) , , , , , ,20 5.Áöïñïë.áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí ÉÉÉ. Óõììåôï Ýò & Üëëåò ìáêñ/èåóìåò äéáôüîåùí íüìùí , ,61 ñçìáôïïéêïíïìéêýò áðáéôþóåéò 6.Áðïèåìáôéêü ãéá ßäéåò ìåôï Ýò , ,30 1.Óõììåôï Ýò óå óõíäåìýíåò åðé /óåéò , , , ,86 2.Óõììåôï Ýò óå ëïéðýò åðé /óåéò 0, ,82 V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íýï 7.ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôþóåéò , ,61 - Õð/ðï êåñäþí ñþóåùò åéò íýï , , , ,09 Óýíïëï , ,84 Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý (ÃÉ+ÃÉÉ+ÃÉÉÉ) , ,29 Ìåßïí:ÁêÜëõðôç áîßá éäßùí ìåô. ìå áðïèåìáôéêü , ,68 Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí (ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉá+ÁÉÉÉ+ÁIV+AV) , ,16 ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò 10.Åðéóöáëåßò-Åðßäéêïé ÐåëÜôåò êáé ñåþóôåò ,68 0,00 Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ ÊÁÉ ÅÎÏÄÁ 11. ñåþóôåò äéüöïñïé , ,85 1.ÐñïâëÝøåéò ãéá áðïæçìßùóç , ,85 ðñïóùðéêïý ëüãù åîüäïõ áðü ôçí õðçñåóßá , ,06 2. ËïéðÝò ÐñïâëÝøåéò ,49 0,00 ÉÉÉ. ñåüãñáöá , ,06 1.Ìåôï Ýò 0, ,00 4.Éäéåò ìåôï Ýò , ,98 Ã. ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÉÓ Ìåßïí: ÁêÜëõðôç áîßá éäßùí ìåôï þí I Ìáêñïðñüèåóìåò Õðï ñåþóåéò ìå áðïèåìáôéêü , , , ,30 2. ÄÜíåéá Ôñáðåæþí , , , ,30 ÉÉ. Âñá õðñüèåóìåò Õðï ñåþóåéò 2á.ÅðéôáãÝò ðëçñùôýåò (ìåô/ìåíåò) 9.351, ,50 ÉV. ÄéáèÝóéìá 3. ÔñÜðåæåò-Ëïã/óìïé Âñá õðñü- 1.Ôáìåßï 3.410,35 171,50 èåóìùí Õðï ñåþóåùí , ,00 3.ÊáôáèÝóåéò üøåùò êáé ðñïèåóìßáò , ,50 5. Yðï ñåþóåéò áðü öüñïõò & ôýëç , , , ,00 6. Áóöáëéóôéêïß ïñãáíéóìïß 6.001, ,23 Óýíïëï êõêëïöïñïýíôïò åíåñãçôéêïý (ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄÉV) , ,15 7. Ìáêñ/óìåò õðï ñ. ðëçñùôýåò óôçí åð. ñþóç , ,00 10.Ìåñßóìáôá ðëçñùôýá , ,77 11.ÐéóôùôÝò äéüöïñïé , ,50 Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ , ,80 1. îïäá åðïìýíùí ñþóåùí 6.694, ,98 Óýíïëï Õðï ñåþóåùí (ÃÉ+ÃÉÉ) , ,80 2. óïäá ñþóåùò åéóðñáêôýá 5.720, ,10 Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ , ,08 2. Åîïäá ñþóåùò äïõëåõìýíá , ,84 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (B+Ã+Ä+Å) , ,86 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Â+Ã+Ä) , ,86 ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ 2. ñåùóôéêïß ë/óìïé åããõþóåùí 2. Ðéóôùôéêïß ë/óìïé åããõþóåùí êáé åìðñáãìüôùí áóöáëåéþí 5.869, ,58 êáé åìðñáãìüôùí áóöáëåéþí 5.869, ,58 4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôüîåùò , ,33 4. Ëïéðïß ëïãáñéáóìïß ôüîåùò , , , , , ,91 ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ : 1. Óôçí ðáñïýóá ñþóç, óýìöùíá ìå ôï Í. 3296/2004 Ýãéíå áíáðñïóáñìïãþ ôçò áíáðüóâåóôçòáîßáò ôùíêôéñßùí êáé ôçò áîßáòôùí ãçðýäùí óôçí åýëïãç áîßá, ðïõ ðñïóäéïñßóèçêå áðü ôçí åêôéìçôéêþ åôáéñßá "FPD Savills ÅËËÁÓ ÅÐÅ" êáé ðñïýêõøå õðåñáîßá óõíïëéêïý ðïóïý ,14, ç ïðïßá åìöáíßæåôáé óôï êïíäýëéï ôïõ ðáèçôéêïý Á-ÉÉÉ-2 "ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãþ áîßáò ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí". Ïé áðïóâýóåéò ôçò ñþóåùò õðïëïãßóèçêáí óôçí åýëïãç áîßáôùíêôéñßùí.çðñïçãïýìåíç áíáðñïóáñìïãþ ôùíðáãßùí (ãçðýäùí êáé êôéñßùí) Ýãéíåóôç ñþóç 2000 óýìöùíáìå ôï Í.2065/ Ïé "Óõììåôï Ýò óå óõíäåäåìýíåò åðé åéñþóåéò"ðïõ äåí Ý ïõí åéóá èåßóôï ñçìáôéóôþñéï ðáãßùò áðïôéìþíôáé óôçí áîßá êôþóåþò ôïõò ( ,66 ). á) Áí ç áðïôßìçóþ ôïõò ãéíüôáí óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 43 ðáñ.6 ôïõ Ê.Í. 2190/1920, ç áîßá ôïõò èá áíåñ üôáí óå ,69 Þôïé èá ðñïýêõðôå åðß Ýëëáôïí äéáöïñü ðïóïý ,97. â) Ç õðåñáîßá áðü ôéò ôñåéò èõãáôñéêýò åôáéñßåò (ÅÎÁËÊÏ ÁÅ, ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ êáé ALBIO DATA AE) áíýñ åôáé óôï ðïóü ôùí ,00. Ôï çìéüèñïéóìá ôùí 2.á êáé 2.â áíýñ åôáé óôï ðïóü ôùí ,03 (õðåñáîßá).ç áíùôýñùåðß Ýëëáôïí äéáöïñü ,97 (ðåñ.2.á) äåí ëïãéóôçêïðïéþèçêå êáèüóïí ç áðïôßìçóç óõìöùíåßìå ôï Üñèñï 28 ðáñ.5 ôïõ Ê.Â.Ó êáé ç ïðïßá åßíáéóýìöùíïò ìå ìßá åêôùí ìåèüäùíáðïôéìþóåùòðïõ ðñïâëýðïõí ôá ÄéåèíÞËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá 3. Ìåáðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞòÓõíÝëåõóçòôùíÌåôü ùíôçò 8/6/2004 Ýãéíåìåßùóçôïõ Ìåôï éêïý Êåöáëáßïõ ìå áêýñùóç áãïñáóèýíôùíéäßùí ìåôï þí 4.Ç åôáéñßááðáó ïëåß 4 åñãáæüìåíïõò. 5.Åðß ôùí ðáãßùí óôïé åßùí ôçò åôáéñßáò äåí õößóôáíôáé õðïèþêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò. 6. Äåí õðüñ ïõí óçìáíôéêýò åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá êáèþò êáé áðïöüóåéò äéêáóôéêþí äéáéôçôéêþí ïñãüíùí ðïõ åíäý åôáé íá Ý ïõí óçìáíôéêþ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêþ êáôüóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñßáò. 7.Óýìöùíá ìå ôïí óêïðü ôçò ç åôáéñßá êáôáôüóåôáé êáôü ÓÔÁÊÏÄ-91 óôïí êùäéêü : Äñáóôçñéüôçôåò äéá åßñéóçò ôùí åëåã ïõóþí 31

32 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÑÇÓÇÓ ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÅÙÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004) ÐÏÓÁ ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2003 ÑÇÓÇÓ 2004 ÑÇÓÇÓ 2003 É.ÁðïôåëÝóìáôá Åêìåôáëåýóåùò 1. ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò ÊáèáñÜ áðïô/ôá (êýñäç) ñþóåùò , , , ,24 ÌÅÉÏÍ: 1. îïäá äéïéêçôéêþò ëåéôïõñãßáò , ,61 Ìåßïí: ÊÝñäç áðü ðþëçóç óõì.& ñåïãñ. ÌåñéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç-æçìßåò)åêìåôáëëåýóåùò , ,18 ìåôáöåñüìåíá óôïí ðßíáêá ÐËÅÏÍ: 1. óïäá óõììåôï þí , ,11 óõìøçöéóìïý 0, ,01 2. óïäá ñåïãñüöùí , ,80 Ìåßïí: (ãéá ôçí ìåôáöïñü óôïí ðéí.óõìø.) 3.ÊÝñäç ðùëþóåùò óõììåôï þí êáé -Æçìßåò áðü ðùëþóåéò óõìì.& ñåïãñ. 0,00 8,00 ñåïãñüöùí , ,01 -ÐñïâëÝøåéò õðïôéìþóåùò 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé êáé óõíáöþ Ýóïäá 684, ,08 óõììåôï þí & ñåïãñüöùí 0,00 0, , , , ,00 Õðüëïéðï êåñäþí ñþóåùò , ,23 (+) :Õðüëïéðï áðïô/ôùí (êåñäþí) Ìåßïí: ðñïçãïõìýíùí ñþóåùí , ,18 1.ÐñïâëÝøåéò õðïôéìþóåùò (+)ÊÝñäç ðñïêýðôáíôá áðü åöáñìïãþ óõììåôï þí êáé ñåïãñüöùí 0, ,00 öïñïë.äéáôüîåùí (Üñèñï 38 Í.2238/94) 0, ,68 2.Åîïäá & æçìßåò óõììåôï þí (+) Ìåñßóìáôá éäßùí ìåôï þí 4.392, ,38 0, ,86 êáé ñåïãñüöùí , ,45 Óýíïëï êåñäþí , ,09 3. ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöþ Ýîïäá , , , , , ,81 Ìåßïí: 1.Öüñïò åéóïäþìáôïò , ,22 ÏëéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç)åêìåôáëëåýóåùò , ,99 2. Ëïéðïß ìç åíóùìáôùìýíïé óôï ÉÉ. ÐËÅÏÍ: êôáêôá áðïôåëýóìáôá ëåéôïõñã.êüóôïò öüñïé , , , ,82 2.Eêôáêôá êýñäç 0,00 299,99 ÊÝñäç ðñïò äéüèåóç , ,27 3. óïäá ðñïçã. ñþóåùí 5.986,47 0, ,47 299,99 Ç äéüèåóç ôùí êåñäþí ãßíåôáé ùò åîþò : Ìåßïí: 1.Ôáêôéêü Áðïèåìáôéêü , ,72 1. êôáêôá êáé áíüñã. Ýîïäá ,52 0,00 2.Ìåñßóìáôá , ,39 3. îïäá ðñïçã/íùí ñþóåùí 0,00 202,74 3.Ðñüóèåôï ÌÝñéóìá ,46 0,00 4.ÐñïâëÝøåéò ãéá Ýêôáêôïõò êéíäýíïõò , , ,54 0,00 202,74 97,25 2á.Áðïèåìáôéêü ãéá ßäéåò ìåôï Ýò 0, ,30 OñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïôåëýóìáôá 7.ÁìïéâÝò ìåëþí Ä.Ó 8.600, ,00 (êýñäç) , ,24 8.Õðüëïéðï êåñäþí åéò íýï , ,86 ÌÅÉÏÍ: Óýíïëï áðïó/óåùí ðáãßùí óôïé åßùí , , , ,27 Ìåßïí:Ïé áðü áõôýò åíóùìáôùìýíåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò ,68 0, ,26 0,00 ÐÉÍÁÊÁÓ ÓÕÌØÇÖÉÓÌÏÕ ÊÁÈÁÑÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÊÝñäç áðü ðþëçóç óõììåôï þí (ÊÅÑÄÇ) ÑÇÓÅÙÓ ðñï öüñùí , ,24 & ñåïãñüöùí 0, ,01 Ìåßïí:Æçìßåò áðü ðþëçóç ìåôï þí 0,00 8,00 - ÐñïâëÝøåéò õðïôéìþóåùò óõììåôï þí & ñåïãñüöùí 0, ,00 - Æçìßá åî õðïôéìþóåùò ñåïãñüöùí ðñïò óõìøçöéóìü 0,00 0, , ,68 Õðüëïéðï êåñäþí ìåôáöåñüìåíï óå áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü (Üñèñïõ 38 Í.2238/94) 0, ,33 ËÜñéóá 9 Öåâñïõáñßïõ 2005 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÏÉÊÏÍ. ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ ÁÓÔÅÑÉÏÓ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÎÅÍÏÖÙÍ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Â.ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ê.ÐÕÑÃÉÄÇÓ Á.Ô Ä Á.Ô Ä Á.Ô Ë Á.Ô Ó ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 10041/Á ÔÁÎÇÓ ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 8016/Á' ÔÁÎÇÓ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅà ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ Ðñïò ôïõò ê.ê.ìåôü ïõò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ALBIO Á.Å. ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ ÅëÝãîáìå ôéò áíùôýñù ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò, êáèþò ôï ó åôéêü ÐñïóÜñôçìá êáé ôçí ÊáôÜóôáóç Ôáìéáêþí Ñïþí ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ALBIO Á.Å. ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ ôçò åôáéñéêþò ñþóåùò ðïõ Ýëçîå ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2004.Ï Ýëåã ïò ìáò, Ýãéíå óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ êùä. Í /1920 "ðåñß Áíùíýìùí Åôáéñéþí" êáé ôéò åëåãêôéêýò äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôüëëçëåò, ìå âüóç ôéò áñ Ýò êáé ôïõò êáíüíåò åëåãêôéêþò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí ïé ïðïßïé åßíáé óýìöùíïé ìå ôéò âáóéêýò áñ Ýò ôùí Äéåèíþí Åëåãêôéêþí Ðñïôýðùí. ÔÝèçêáí óôç äéüèåóþ ìáòôá âéâëßáêáé óôïé åßá ðïõ ôþñçóå ç åôáéñßáêáé ìáòäüèçêáí ïé áíáãêáßåò ãéá ôïí Ýëåã ï ðëçñïöïñßåò êáé åðåîçãþóåéò ðïõ æçôþóáìå. Ç åôáéñßáåöüñìïóå ïñèü ôï Åëëçíéêü Ãåíéêü Ëïãéóôéêü Ó Ýäéï. Äåí ôñïðïðïéþèçêå ç ìýèïäïò áðïãñáöþò óå ó Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç. Åðáëçèåýóáìå ôçí óõìöùíßá ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò åêèýóåùò Äéá åéñßóåùò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðñïò ôçí ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí Ìåôü ùí, ìå ôéò ó åôéêýò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. Ôï ðñïóüñôçìá ðåñéëáìâüíåé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñoâëýðïíôáé áðü ôçí ðáñ.1 ôïõ Üñèñïõ 43á ôïõ êùä.í.2190/1920, åíþ ç ÊáôÜóôáóç Ôáìéáêþí Ñïþí Ý åé êáôáñôéóèåß ìå âüóç ôéò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò êáé ôá ôçñïýìåíááðü ôçí åôáéñßá âéâëßáêáé óôïéxåßá.áðü ôïí ðáñáðüíù Ýëåã ï ìáòðñïýêõøáí ôá åîþò: 1.Ç áðïôßìçóç ôùí "Óõììåôï þí óå óõíäåäåìýíåò åðé åéñþóåéò", êáôü ðüãéá ôáêôéêþ ãßíåôáé óôçí áîßá êôþóåþò ôïõò. Áí ç áðïôßìçóþ ôïõò ãéíüôáí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï43 ðáñ.6 ôïõ Ê.Í.2190/1920, èá ðñïýêõðôå åðß Ýëëáôïí äéáöïñüóõíïëéêïý ðïóïý ,97, ìå éóüðïóç ìåßùóç ôùí áðïôåëåóìüôùí ñþóåùò êáé ôùí éäßùí êåöáëáßùí. 2. Ç åôáéñßáäåí Ý åé åëåã èåß öïñïëïãéêü ãéá ôéò ñþóåéò 1998 êáé ìåôü êáé ùò åê ôïýôïõ ïé öïñïëïãéêýò ôçò õðï ñåþóåéò äåí Ý ïõí áêüìç ïñéóôéêïðïéçèåß.êáôü ôçí ãíþìç ìáò, ïé áíùôýñù ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ðñïêýðôïõí áðü ôá âéâëßáêáé óôïé åßá ôçò åôáéñßáò,áðåéêïíßæïõí ìáæß ìå ôï ÐñïóÜñôçìáêáé ôçí ÊáôÜóôáóç Ôáìåéáêþí Ñïþí, áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðáñáðüíù ðáñáôçñþóåéòìáòêáé ç óçìåßùóç Íï 1 ôçò åôáéñßáò êüôù áðü ôïí éóïëïãéóìü, ôçí ðåñéïõóéáêþäéüñèñùóç êáé ôçí ïéêïíïìéêþèýóç ôçò åôáéñßáò êáôü ôçí 31ç Äåêåìâñßïõ 2004 êáé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò ñþóåùò ðïõ Ýëçîå áõôþ ôçí çìåñïìçíßá,êáèþò êáé ôéò ÔáìéáêÝò ÑïÝò áðü ôéò äñáóôçñéüôçôåòôçò åôáéñßáòãéá ôçí ñþóç áõôþ,âüóåé ôùí ó åôéêþí äéáôüîåùí ðïõ éó ýïõí êáé ëïãéóôéêþí áñ þí, ïé ïðïßåò Ý ïõí ãßíåé ãåíéêü ðáñáäåêôýò êáé äåí äéáöýñïõí áðü åêåßíåò ðïõ ç åôáéñßá åöüñìïóå óôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç. ÁèÞíá, 21 Öåâñïõáñßïõ 2005 Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Â.ËÁÌÐÑÉÍÏÓ Á.Ì. Ó.Ï.Å.Ë Ó.Ï.Ë. á.å.ï.å. 32

33 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. Å Í Å Ñ Ã Ç Ô É Ê Ï ÏÌÉËÏÓ A L B I O Á.Ì.Á.Å 10237/06/Â/86/04 11oò ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÏÓ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2002 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2002) ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2002 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2001 ÐÏÓÁ ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ Áîßá Áíáðüóâåóôç Áîßá Áíáðüóâåóôç ÑÇÓÇÓ ÑÇÓÇÓ ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ 1 Åîïäá ßäñõóçò & ðñùôçò åãê/óçò , , , , , ,83É. Ìåôï éêü êåöüëáéï , ,73 4 ËïéðÜ åîïäá åãê/óåùò , , , , , ,81ÉÉ. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåôï þí , , , , , ,64 õðýñ ôï Üñôéï , ,00 Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÉÉÉ. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò É. Áóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò 1 ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò áîßáò 2. Ðáñá ùñþóåéò & äéêáéþìáôá óõìì.& ñåùãñüöùí , ,75 âéïìç áíéêþò éäéïêôçóßáò , , , , , ,79 2 ÄéáöïñÝò áðü áîßá ëïéðþí 3. Õðåñáîßá åðé åéñþóåùò , , , ,37 - ðåñéïõó.óôïé åßùí ,85 5. ËïéðÝò áóþìáôåò áêéíçôïðïéþóåéò , , , ,71-3 Åðé ïñçãþóåéò åðåíäýóåùí , , , , , , , , , ,67 ÉÉ. Åíóþìáôåò áêéíçôïðïéþóåéò IV. ÁðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá 1 ÃÞðåäá-Ïéêüðåäá , , , ,35 1 Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü , ,58 3 Êôßñéá & ôå í.ýñãá , , , , , ,33 Ìåßïí: Æçìßá áðü ðþëçóç ñåïãñüöùí , ,55 4 Ìç áíþìáôá Ôå í.åãê/óåéò &ë.ìç.åî , , , , , ,37 5 Áöïñ.áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí äéáô.íüìùí , ,86 5 ÌåôáöïñéêÜ ìýóá , , , , , , , ,44 6 Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò , , , , , ,48 7 Áêéí.õðü åêôýë.& ðñïêáôáâïëýò , , , , , , , , , ,27V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íýïí ÉÉÉ. Óõìì. & Üëëåò ìáêñ. ñçìáô.áðáéô. Õðüëïéðï êåñäþí ñþóåùò åéò íýïí , ,42 1 Óõììåôï Ýò óå óõíä.åðé åéñþóåéò , ,97 2 Óõììåôï Ýò óå ëïéðýò åðé åéñþóåéò 9.097, ,58VIII. Äéáö.åíïð.Ðéóôùôéêü õðüë , ,95 5 ÃñáììÜôéá åéóðñ.ìáêñ.ëþîåùò , ,44 5á ÅðéôáãÝò åéóðñáêôýåò ìáêñ.ëþîåùò , ,70É. Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò , ,73 7 ËïéðÝò ìáêñïðñ.áðáéôþóåéò , , , ,13 Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý(ãé+ãéé+ãééé) , ,19 Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ É. ÁðïèÝìáôá 1 Åìðïñåýìáôá , ,86ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+ÁÉV+VIII+IX) , ,94 2 Ðñïúüíôá åôïéìá & çìéô.õðïðñ.& õðïë , ,10 3 ÐáñáãùãÞ óå åîýëéîç , ,32Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ & ÅÎÏÄÁ 4 Ðñþôåò & âïçè.ýëåò áíáëþóéìá õëéêü , ,74 1 ÐñïâëÝøåéò áðïæ.ðñïóùðéêïý , ,92 5 ÐñïêáôáâïëÝò ãéá áãïñýò áðïèåìüôùí , ,03 2 ËïéðÝò ðñïâëýøåéò , , , , , ,65 ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò Ã. ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÉÓ 1 ÐåëÜôåò , ,30É. Ìáêñïðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò 2 ÃñáììÜôéá åéóðñáêôýá 2 ÄÜíåéá ôñáðåæþí , ,56 áñôïöõëüêéï , ,36 Óôéò ôñüðåæåò ãéá åßóðñáîç , ,97 3 ÃñáììÜôéá óå êáèõóôýñçóç , ,48ÉÉ. Âñá õðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò 3á ÅðéôáãÝò åéóðñáêôýåò , ,82 1 ðñïìçèåõôýò , ,43 3â ÅðéôáãÝò óå êáèõóôýñçóç , ,44 2 ÃñáììÜôéá ðëçñùôýá êáé õðïó åôéêýò , ,34 10 Åðéóöáëåßò åðßäéêïé ðåëüôåò , ,40 2á ÅðéôáãÝò ðëçñùôýåò , ,83 11 ñåþóôåò äéüöïñïé , ,54 3 ÔñÜðåæåò ë/óìïé âñ/óìùí õðï ñåþóåùí , ,41 12 Ë/óìïé äéá.ðñïê/ëùí & ðéóôþóåùí , ,55 4 ÐñïêáôáâïëÝò ðåëáôþí , , , ,86 5 Õðï ñåþóåéò áðü öüñïõò & ôýëç , ,87 ÉÉÉ. ñåüãñáöá 6 Áóöáëéóôéêïß Ïñãáíéóìïß , ,13 1 Ìåôï Ýò , ,69 10 Ìåñßóìáôá ðëçñùôýá , ,60 3 ËïéðÜ ñåüãñáöá ,77 11 ÐéóôùôÝò äéüöïñïé , , , , , ,28 ÉV. ÄéáèÝóéìá Óýíïëï Õðï ñåþóåùí (ÃI+ÃII) , ,84 1 Ôáìåßï , ,23 3 ÊáôáèÝóåéò üøåùò & ðñïèåóìßáò , ,01Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ Ë/ÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ , ,24 1 Åóïäá åðïìýíùí ñþóåùí 497,28 - Óýíïëï Êõêëïö.Åíåñãçôéêïý(ÄÉ+ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄÉV) , ,61 2 Åîïäá ñþóåùò äïõëåõìýíá , ,95 Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ Ë/ÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ , ,95 1 Åîïäá åðïìåíùí ñþóåùí , ,50 2 Åóïäá ñþóåùò åéóðñáêôýá , , , ,94 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Â+Ã+Ä+Å) , ,38 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Â+Ã+Ä) , ,38 Ë/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ Ë/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ 1 Áëëüôñéá ðåñéïõóéáêü óôïé åßá 120,00 6,48 1 Äéêáéïý ïé áëëüôñéùí ðåñéïõó.óôïé åßùí 120,00 6,48 2 ñåùóôéêïß ë/óìïé åãã. & åìðñ.áóö , ,80 2 Ðéóôùôéêïß ë/óìïé åããõþóåùí & åìðñ.áóöáëåéþí , ,80 4 Ëïéðïß ë/óìïé ôüîåùò , ,92 4 Ëïéðïß ë/óìïé ôüîåùò , , , , , ,20 33

34 ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÑÇÓÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2002 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2002) É. ÁðïôåëÝóìáôá Åêìåôáëëåýóåùò Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëþóåéò) , ,38 Ìåßïí:Êüóôïò ðùëþóåùí , ,17 ÌéêôÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç) åêìåô , ,21 Ðëåüí: ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò , ,64 Óýíïëï , ,85 Ìåßïí: 1.Åîïäá äéïéêçôéêþò ëåéôïõñãßáò , ,21 3.Åîïäá ëåéôïõñãßáò äéáèýóåùò , , , ,19 ÌåñéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç)åêìåô , ,66 ÐëÝïí: 1.Åóïäá óõììåôï þí , ,01 2. Åóïäá ñåùãñáöùí , ,95 3.êÝñäç ðùëþóåùò óõìì.& ñåùãñüöùí , ,69 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöþ Ýóïäá , ,58 ÌÅÉÏÍ: , ,23 2.åîïäá & æçìßåò óõììåôï þí & ñåïãñ. 311,09 907,78 3. ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöþ Ýîïäá , , , , , ,17 ÏëéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç) åêì , ,49 ÉÉ.ÐËÅÏÍ: Åêôáêôá áðïôýëåóìáôá 1. êôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá , ,20 2. êôáêôá êýñäç , ,58 3. óïäá ðñïçã. ñþóåùí , ,72 4.Åóïäá áðü ðñïâëýøåéò ðñïçã. ñþó 684,92 - Ìåßïí: , ,51 1. êôáêôá êáé áíüñãáíá Ýîïäá , ,50 2. êôáêôåò æçìßåò 2.660, ,11 3.Åîïäá ðñïçãïõìýíùí ñþóåùí , ,72 4. ÐñïâëÝøåéò ãéá Ýêôáêôïõò êéíäýíïõò , , , , ,18 ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïô/ôá (êýñäç) , ,66 ÌÅÉÏÍ: Óýíïëï áðïóâ.ðáãßùí óôïé åßùí , ,28 Ìåßïí: Ïé áðü áõôýò åíóùìáôùìýíåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò , ,28 - ÊÁÈÁÑÁ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ (ÊÅÑÄÇ) ÑÇÓÅÙÓ ÐÑÏ ÖÏÑÙÍ , ,66 Áíáëïãßá ìåôü ùí ìåéïøçößáò ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2002 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2001 óôá ðñï öüñùí êýñäç , ,75 ÊÝñäç ìåôü ùí ALBIO HOLDINGS ðñï öüñùí , ,91 Ìåéïí: ÖÏÑÏÉ , ,17 ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÑÇÓÅÙÓ ÌÅÔÁ Áм ÖÏÑÏÕÓ , ,49 Ìåßïí:Áíáëïãßá ìåôü ùí ìåéïøçößáò óôá ìåôü áðü öüñïõò êýñäç , ,38 ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÌÅÔÏ ÙÍ ALBIO HOLDINGS ÌÅÔÁ Áм ÖÏÑÏÕÓ , ,11 ËÜñéóá 13 Öåâñïõáñßïõ 2003 ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ: 1. Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãþ ôùí ðáãßùí (ÃçðÝäùí êáé Êôéñßùí) ôùí åôáéñéþí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç, Ýãéíå óôçí ñþóç 2000 óýìöùíá ìå ôï Í.2065/1992 êáé ç õðåñáîßá ðïõ ðñïýêõøå êåöáëáéïðïéþèçêå ìýóá óôçí åëåã üìåíç ñþóç Ôá áðïôåëýóìáôá ñþóåùò ôùí ìåãáëõôýñùí åôáéñéþí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç, åðéâáñýíèçêáí, ìýóù ôïõ ëïãáñéáóìïý "ËïéðÜ Åîïäá ÅãêáôáóôÜóåùò" êáé ìå ôï õðüëïéðï 1/3 åê ,34 ôùí ñåùóôéêþí óõíáëëáãìáôéêþí äéáöïñþí îýíùí íïìéóìüôùí, ðïõ ëïãéóôéêïðïéþèçêáí óôçí ñþóç 2000 (ÐÏË 1286/ êáé ÐÏË 1294/ ). 3.Åðß ôùí ãçðýäùí êáé êôéñßùí ôùí åðé åéñþóåùí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç õðüñ ïõí õðïèþêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò ðïóïý ,15 óå áóöüëåéá ôñáðåæéêþí äáíåßùí. 4.Áðü ðùëþóåéò êáé ôçí áðïôßìçóç ôçò ìåôï þí åéóçãìýíùí óôï.á.á., ðïõ êáôý åé ç ìçôñéêþ êáé ïé ìåãáëýôåñåò èõãáôñéêýò ôçò, ðñïýêõøå êýñäïò ,46 ôï ïðïßï ìåôáöýñèçêå óôá áðïôåëýóìáôá ñþóåùò êáé æçìßá ,78 ðïõ óõìøçößóôçêå êáôü ðïóü ,58 ìå áðïèåìáôéêü ôïõ Üñèñïõ 38 Í.2238/1994, ôï äå õðüëïéðï, êáôü ðïóü ,68 (æçìéü ìçôñéêþò) åìöáíßæåôáé óôá Éäéá ÊåöÜëáéá áöáéñåôéêü ôïõ Ôáêôéêïý Áðïèåìáôéêïý êáé ðïóü ,52 (æçìßá èõãáôñéêþò) óõìøçößóèçêå êáôü ôçí åíïðïßçóç. Ç áíùôýñù áðïôßìçóç Ýãéíå üðùò ïñßæåé ôï Üñèñï 43 ôïõ Ê.Í.2190/1920. Åðßóçò ïé óõììåôï Ýò ôùí åí ëüãù åôáéñéþí, óå óõíäåäåìýíåò åðé åéñþóåéò, ðïõ äåí Ý ïõí åéóá èåß óôï ñçìáôéóôþñéï, ðáãßùò áðïôéìüíôáé óôçí áîßá êôþóåþò ôïõò. 5.Ï ë/óìïò Ã.ÉÉ.10 "Ìåñßóìáôá ðëçñùôýá ,99 áíáëýåôáé óå: á)ìåñßóìáôá ìåôü ùí ALBIO ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ ,16 êáé â)ìåñßóìáôá ìåôü ùí ìåéïøçößáò ,83 6.Ïé åôáéñßåò ðïõ óõììåôý ïõí óôçí åíïðïßçóç áðáó ïëïýí 550 åñãáæüìåíïõò. 7.Ïé áíùôýñù åíïðïéçìýíåò êáôáóôüóåéò ðåñéëáìâüíïõí ôéò åôáéñßåò:á)albio ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ (ìçôñéêþ) êáé ôéò èõãáôñéêýò â)åîáëêï ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 95,36% êáé Ýììåóç 2,97%), ã)âéïêáñðåô ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 99,86%), ä)âéïðëáí ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 83,37%) êáé óô)albio DATA AE ÓÕÌÂÏÕËÏÉ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ- ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 80%). Ç åíïðïßçóç Ýãéíå ìå ôçí ìýèïäï ôçò ïëéêþò åíïðïßçóçò óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ê.Í.2190/1920 ðåñß ÁÅ.8. Ç èõãáôñéêþ åôáéñßá "ÐÅÑÓÉÊÁ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ" áðïññïöþèçêå áðü ôçí èõãáôñéêþ "ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ". 9.Ïé åðåíäýóåéò ôïõ ÏÌÉËÏÕ ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêáí êáôü ôï Ýôïò 2002 åßíáé , ÁíÜëõóç ôùí ðùëþóåùí óýìöùíá ìå ÓÔÁÊÏÄ-91: * ÐáñáãùãÞ áëïõìéíßïõ ,58 * ÐáñáãùãÞ êáé äéáíïìþ Çëåêôñéêïý Ñåýìáôïò ,59 * ïíäñéêü åìðüñéï ìåôüëëùí & åìðïñåõìüôùí ,75 * ÊáôáóêåõÞ åôïßìùí êë/êùí åéäþí åêôüò áðü åíäýìáôá ,05 * Ôáðçôïõñãßá ,89 * ïíäñéêü åìðüñéï êëùóôïõöáíôïõñãéêþí ðñïéüíôùí ,76 * ïíäñéêü åìðüñéï áðïññéìüôùí & õðïëëåéìüôùí ,26 * ÊáôáóêåõÞ ìåôáëëéêþí êïõöùìüôùí 1.577,34 * Ðáñï Þ óõìâïõëþí óå èýìáôá ëïãéóìïý & ðñïì.ëïãéóì ,05 * ïíäñéêü åìðüñéï ìç áíþí êáé åîïðëéóìïý ãñáöåßùí ,93 ÓÕÍÏËÏ ,20 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÏÉÊÏÍ. ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ ÁÓÔÅÑÉÏÓ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÎÅÍÏÖÙÍ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ B.ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ê.ÐÕÑÃÉÄÇÓ Á.Ô Ä Á.Ô Ä Á.Ô Ë Á.Ô Ó ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 10041/Á ÔÁÎÇÓ ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 8016/Á' ÔÁÎÇÓ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅà ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ËÏÃÉÓÔÇ ÅËÅÃÊÔÇ Ðñïò ôïõò ê.ê. ìåôü ïõò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ALBIO ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ÅëÝãîáìå, êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 108ôïõ Ê.Í.2190/1920"ðåñß áíùíýìùíåôáéñéþí", ôïí åíäýêáôï åíïðïéçìýíïéóïëïãéóìü êáé ôçí ÅíïðïéçìÝíçÊáôÜóôáóç ÁðïôåëåóìÜôùí, ôçí ÅíïðïéçìÝíçÊáôÜóôáóç Ôáìåéáêþí Ñïþí,êáèþò êáé ôï ó åôéêü ðñïóüñôçìá ôçò ALBIOÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ãéá ôç ñþóç ðïõ Ýëçîå ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2002.Åöáñìüóáìå ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôüëëçëåò ãéá ôï óêïðü ôïõ åëýã ïõ ìáò, ïé ïðïßåò åßíáé óýìöùíåò ìå ôéò áñ Ýò êáé êáíüíåò åëåãêôéêþò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí, êáé åðáëçèåýóáìå ôç óõìöùíßá ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçòåíïðïéçìýíçòåêèýóåùò Äéá åéñßóåùò ìå ôéò ðáñáðüíù åíïðïéçìýíåò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò. Äåí åðåêôáèþêáìå óôïí Ýëåã ï ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôüóåùí ôçòåðé åéñþóåùò ALBIODATA AE ðïõ ðåñéëáìâüíåôáé óôçí åíïðïßçóç êáé áíôéðñïóùðåýåé óõíïëéêü ðïóïóôü 0,78%êáé 1,56%ôùí åíïðïéçìýíùí óõíüëùí åíåñãçôéêïý êáé êýêëïõ åñãáóéþí áíôßóôïé á. Ïé ïéêïíoìéêýò êáôáóôüóåéò ôùí åôáéñéþí ALBIOÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ êáé ÂÉÏÊÁÑÐÅÔÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ åëýã èçêáí áðü åìáò, êáèþò êáé ôùí åôáéñéþí ÅÎÁËÊÏ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ êáé ÂÉÏÐËÁÍ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ Ý ïõí åëåã èåß áðü Üëëïõò áíáãíùñéóìýíïõò Ïñêùôïýò ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò êáé óôá ðéóôïðïéçôéêü áõôü âáóéóôþêáìå ãéá íáåêöñüóïõìå ôç ãíþìç ìáò ðïõ áêïëïõèåß, óôï ìýôñï ðïõ áõôþ ó åôßæåôáé ìå ôá ðåñéëáìâáíüìåíá óôçí åíïðïßçóç êïíäýëéá ôùí ðéï ðüíù åðé åéñþóåùí. ÊáôÜ ôçí ãíþìç ìáò, áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðáñáðüíù óçìåéþóåéò No 2, 3 êáé 4 ôçò åôáéñßáò êüôù áðü ôïí åíïðïéçìýíï éóïëïãéóìü, ïéåíïðïéçìýíåò áõôýò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò Ý ïõí êáôáñôéóôåß óýìöùíáìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Êùä. Í.2190/1920êáé ìáæß ìå ôï åíïðïéçìýíï ðñïóüñôçìá áðåéêïíßæïõí, âüóåé ôùí ó åôéêþí äéáôüîåùí ðïõ éó ýïõí êáé ëïãéóôéêþí áñ þí êáé ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæåé ç ìçôñéêþ åôáéñßá êáé ïé ïðïßåò Ý ïõí ãßíåé ãåíéêü ðáñáäåêôýò êáé äåí äéáöýñïõí áðü åêåßíåò ðïõ åöáñìüóèçêáí óôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç, ôçí ðåñéïõóéáêþ äéüñèñùóç, ôç ñçìáôïïéêïíïìéêþ èýóç, ôá áðïôåëýóìáôá êáé ôéò ÔáìåéáêÝò ÑïÝò, ëáìâáíïìýíùí õðüøç êáé ôùí óçìåéþóåùí óôçí áðü Âåâáßùóç ÅëÝã ïõ ìáò ðïõ Ý åé ôåèåß êüôù áðü ôçí ÅíïðïéçìÝíç ÊáôÜóôáóç Ôáìåéáêþí Ñïþí, ôïõ óõíüëïõ ôùí åðé åéñþóåùí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç ôçò ÁèÞíá, 24 Öåâñïõáñßïõ 2003 Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Â. ËÁÌÐÑÉÍÏÓ Á.Ì. Ó.Ï.Å.Ë Ó.Ï.Ë á.å.ï.å.. ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. 34

35 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. Å Í Å Ñ Ã Ç Ô É Ê Ï ÏÌÉËÏÓ A L B I O Á.Ì.Á.Å 10237/06/Â/86/04 12oò ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÏÓ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2003 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2003) ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2003 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2002 ÐÏÓÁ ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ Áîßá Áíáðüóâåóôç Áîßá ÑÇÓÇÓ ÑÇÓÇÓ ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ 1 Åîïäá ßäñõóçò & ðñùôçò åãê/óçò , , , , , ,68 É. Ìåôï éêü êåöüëáéï , ,00 4 ËïéðÜ åîïäá åãê/óåùò , , , , , , , , , , , ,17 ÉÉ. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåôï þí Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ õðýñ ôï Üñôéï , ,37 É. Áóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò 2. Ðáñá ùñþóåéò & äéêáéþìáôá ÉÉÉ. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò âéïìç áíéêþò éäéïêôçóßáò , , , , , ,86 1 ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò áîßáò 3. Õðåñáîßá åðé åéñþóåùò , , , ,37 - óõìì.& ñåùãñüöùí , ,75 5. ËïéðÝò áóþìáôåò áêéíçôïðïéþóåéò , , , ,41-3 Åðé ïñçãþóåéò åðåíäýóåùí , , , , , , , , , ,69 ÉÉ. Åíóþìáôåò áêéíçôïðïéþóåéò 1 ÃÞðåäá-Ïéêüðåäá ,45 0, , , ,91 IV. ÁðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá 3 Êôßñéá & ôå í.ýñãá , , , , , ,29 1 Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü , ,55 4 Ìç áíþìáôá Ôå í.åãê/óåéò &ë.ìç.åî , , , , , ,84 5 Áöïñ.áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí äéáô.íüìùí , ,28 5 ÌåôáöïñéêÜ ìýóá , , , , , ,86 6 Áðïèåìáôéêü ãéá ßäéåò ìåôï Ýò ,30-6 Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò , , , , , , , ,83 7 Áêéí.õðü åêôýë.& ðñïêáôáâïëýò ,74 0, , , , , , , , , ,28 V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íýïí ÉÉÉ. Óõìì. & Üëëåò ìáêñ. ñçìáô.áðáéô. Õðüëïéðï êåñäþí ñþóåùò åéò íýïí , ,10 1 Óõììåôï Ýò óå óõíä.åðé åéñþóåéò , ,31 2 Óõììåôï Ýò óå ëïéðýò åðé åéñþóåéò , ,58 VIII. Äéáö.åíïð.Ðéóôùôéêü õðüë , ,95 5 ÃñáììÜôéá åéóðñ.ìáêñ.ëþîåùò , ,05 5á ÅðéôáãÝò åéóðñáêôýåò ìáêñ.ëþîåùò , ,73 É. Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò , ,00 7 ËïéðÝò ìáêñïðñ.áðáéôþóåéò , ,20 Óýíïëï , , , ,87 Ìåßïí:ÁêÜëõðôç áîßá éäßùí ìåô. ìå áðïèåìáôéêü ,68 - Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý(ãé+ãéé+ãééé) , ,01 ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+ÁÉV+VIII+IX) , ,94 Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ É. ÁðïèÝìáôá 1 Åìðïñåýìáôá , ,70 2 Ðñïúüíôá åôïéìá & çìéô.õðïðñ.& õðïë , ,75 3 ÐáñáãùãÞ óå åîýëéîç , ,66 Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ & ÅÎÏÄÁ 4 Ðñþôåò & âïçè.ýëåò áíáëþóéìá õëéêü , ,01 1 ÐñïâëÝøåéò áðïæ.ðñïóùðéêïý , ,14 5 ÐñïêáôáâïëÝò ãéá áãïñýò áðïèåìüôùí , ,52 2 ËïéðÝò ðñïâëýøåéò , , , , , ,90 ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò Ã. ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÉÓ 1 ÐåëÜôåò , ,48 É. Ìáêñïðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò 2 ÃñáììÜôéá åéóðñáêôýá 2 ÄÜíåéá ôñáðåæþí , ,00 áñôïöõëüêéï , ,71 8 ËïéðÝò ìáêñïðñ.õðï ñåþóåéò 3.000,00 - Óôéò ôñüðåæåò ãéá åßóðñáîç , , , ,00 3 ÃñáììÜôéá óå êáèõóôýñçóç , ,63 ÉÉ. Âñá õðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò 3á ÅðéôáãÝò åéóðñáêôýåò , ,97 1 ðñïìçèåõôýò , ,32 3â ÅðéôáãÝò óå êáèõóôýñçóç , ,29 2 ÃñáììÜôéá ðëçñùôýá êáé õðïó åôéêýò 2.147, ,21 10 Åðéóöáëåßò åðßäéêïé ðåëüôåò , ,01 2á ÅðéôáãÝò ðëçñùôýåò , ,41 11 ñåþóôåò äéüöïñïé , ,71 3 ÔñÜðåæåò ë/óìïé âñ/óìùí õðï ñåþóåùí , ,41 12 Ë/óìïé äéá.ðñïê/ëùí & ðéóôþóåùí , ,98 4 ÐñïêáôáâïëÝò ðåëáôþí , , , ,84 5 Õðï ñåþóåéò áðü öüñïõò & ôýëç , ,48 ÉÉÉ. ñåüãñáöá 6 Áóöáëéóôéêïß Ïñãáíéóìïß , ,98 1 Ìåôï Ýò , ,16 7 Ìáêñïðñüèåóìåò Õðï ñ.ðëçñùôýåò ,00 4 Éäéåò Ìåôï Ýò ,98-10 Ìåñßóìáôá ðëçñùôýá , ,99 Ìåßïí: ÁêÜëõðôç áîßá éäßùí ìåôï þí 11 ÐéóôùôÝò äéüöïñïé , ,47 ìå áðïèåìáôéêü , , , , , ,16 Óýíïëï Õðï ñåþóåùí (ÃI+ÃII) , ,09 ÉV. ÄéáèÝóéìá Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ Ë/ÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ 1 Ôáìåßï , ,11 1 Åóïäá åðïìýíùí ñþóåùí 1.743,00 497,28 3 ÊáôáèÝóåéò üøåùò & ðñïèåóìßáò , ,59 2 Åîïäá ñþóåùò äïõëåõìýíá , , , , , ,62 Óýíïëï Êõêëïö.Åíåñãçôéêïý(ÄÉ+ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄÉV) , ,34 Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ Ë/ÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 1 Åîïäá åðïìåíùí ñþóåùí , ,23 2 Åóïäá ñþóåùò åéóðñáêôýá , , , ,03 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Â+Ã+Ä+Å) , ,55 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Â+Ã+Ä) , ,55 Ë/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ Ë/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ 1 Áëëüôñéá ðåñéïõóéáêü óôïé åßá 7.415,00 120,00 1 Äéêáéïý ïé áëëüôñéùí ðåñéïõó.óôïé åßùí 7.415,00 120,00 2 ñåùóôéêïß ë/óìïé åãã. & åìðñ.áóö , ,18 2 Ðéóôùôéêïß ë/óìïé åããõþóåùí & åìðñ.áóöáëåéþí , ,18 4 Ëïéðïß ë/óìïé ôüîåùò , ,92 4 Ëïéðïß ë/óìïé ôüîåùò , , , , , ,10 35

36 ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÑÇÓÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2003 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2003) ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2003 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2002 É. ÁðïôåëÝóìáôá Åêìåôáëëåýóåùò Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëþóåéò) , ,20 Ìåßïí:Êüóôïò ðùëþóåùí , ,76 ÌéêôÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç) åêìåô , ,44 Ðëåüí: ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò , ,05 Óýíïëï , ,49 Ìåßïí: 1.Åîïäá äéïéêçôéêþò ëåéôïõñãßáò , ,37 3.Åîïäá ëåéôïõñãßáò äéáèýóåùò , , , ,13 ÌåñéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç)åêìåô , ,36 ÐëÝïí: 1.Åóïäá óõììåôï þí , ,48 2. Åóïäá ñåùãñáöùí , ,82 3.êÝñäç ðùëþóåùò óõìì.& ñåùãñüöùí , ,46 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöþ Ýóïäá , , , ,09 ÌÅÉÏÍ: 1.ÐñïâëÝøåéò õðïô.óõì/ ùí & ñåïãñüöùí ,02 2.åîïäá & æçìßåò óõììåôï þí & ñåïãñ ,22 311,09 3. ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöþ Ýîïäá , , , , , ,86 ÏëéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç) åêì , ,50 ÉÉ.ÐËÅÏÍ: Åêôáêôá áðïôýëåóìáôá 1. êôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá , ,97 2. êôáêôá êýñäç 3.883, ,45 3. óïäá ðñïçã. ñþóåùí , ,21 4.Åóïäá áðü ðñïâëýøåéò ðñïçã. ñþó - 684, , ,55 Ìåßïí: 1. êôáêôá êáé áíüñãáíá Ýîïäá , ,06 2. êôáêôåò æçìßåò ,01 3.Åîïäá ðñïçãïõìýíùí ñþóåùí , ,71 4. ÐñïâëÝøåéò ãéá Ýêôáêôïõò êéíäýíïõò , , , , ,61 ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïô/ôá (êýñäç) , ,11 ÌÅÉÏÍ: Óýíïëï áðïóâ.ðáãßùí óôïé åßùí , ,87 Ìåßïí: Ïé áðü áõôýò åíóùìáôùìýíåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò , ,87 - ÊÁÈÁÑÁ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ (ÊÅÑÄÇ) ÑÇÓÅÙÓ ÐÑÏ ÖÏÑÙÍ , ,11 Áíáëïãßá ìåôü ùí ìåéïøçößáò óôá ðñï öüñùí êýñäç , ,42 ÊÝñäç ìåôü ùí ALBIO HOLDINGS ðñï öüñùí , ,69 Ìåéïí: ÖÏÑÏÉ , ,44 ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÑÇÓÅÙÓ ÌÅÔÁ Áм ÖÏÑÏÕÓ , ,67 Ìåßïí:Áíáëïãßá ìåôü ùí ìåéïøçößáò óôá ìåôü áðü öüñïõò êýñäç , ,04 ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÌÅÔÏ ÙÍ ALBIO HOLDINGS ÌÅÔÁ Áм ÖÏÑÏÕÓ , ,63 ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ: 1. Ç ôåëåõôáßá áíáðñïóáñìïãþ ôùí ðáãßùí (ÃçðÝäùí êáé Êôéñßùí) ôùí åôáéñéþí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç, Ýãéíå óôçí ñþóç 2000 óýìöùíá ìå ôï Í.2065/ Åðß ôùí ãçðýäùí êáé êôéñßùí ôùí åðé åéñþóåùí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç õðüñ ïõí õðïèþêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò ðïóïý ,15 óå áóöüëåéá ôñáðåæéêþí äáíåßùí óõíïëéêïý ýøïõò , Ïé áðïóâýóåéò ôçò ñþóåùò, üëùí ôùí åðé åéñþóåùí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç (åêôüò ôçò ENTERTAINMENT WORKS AE ðïõ äåí äéåíþñãçóå áðïóâýóåéò) õðïëïãßóèçêáí ìå ôïõò áìçëïýò óõíôåëåóôýò áðïóâýóåùí ôïõ Ð.Ä 299/2003 êáé ïé ïðïßïé äéáöýñïõí áðü ôïõò áíôßóôïé ïõò ôïõ Ð.Ä.100/1998. Áíáëõôéêüôåñá áíáöåñüìáóôå óôï ðñïóüñôçìá. 4. Óôç ðáñïýóá ñþóç, ïé æçìßåò (ôçò ìçôñéêþò) ðïõ ðñïýêõøáí áðü ôçí áðïôßìçóç ôçò ìåôï þí åéóçãìýíùí óôï ñçìáôéóôþñéï, ìåôáöýñèçêáí óôá áðïôåëýóìáôá ñþóçò, åíþ áíôßèåôá óôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç ìåôáöýñèçêáí óôïí ðßíáêá äéáèýóåùò áðïôåëåóìüôùí. 5.á. Ïé Óõììåôï Ýò (ôçò ìçôñéêþò) óå óõíäåäåìýíåò åðé åéñþóåéò, ðïõ äåí Ý ïõí åéóá èåß óôï ñçìáôéóôþñéï, ðáãßùò áðïôéìþíôáé óôçí áîßá êôþóåþò ôïõò. â. Ç ôñý ïõóá áîßá ôùí ìåãáëýôåñùí èõãáôñéêþí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç (ÅÎÁËÊÏ ÁÅ, ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ, ALBIO DATA AE) åßíáé ìåãáëýôåñç ôçò ôéìþò êôþóåùò ôïõò êáôü ðïóü ,00 ðåñßðïõ. ã. Ïé ôñåéò åê ôùí åðé åéñþóåùí (ALBIO AE ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ, ÅÎÁËÊÏ ÁÅ êáé ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ) ðïõ óõììåôý ïõí óôçí åíïðïßçóç, åëýã ïíôáé áðü áíáãíùñéóìýíïõò Ïñêùôïýò ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò, åíþ ïé õðüëïéðåò, óõììåôý ïõóåò êáé ìç, äåí åëýã ïíôáé 6. Ï ë/óìïò Ã.ÉÉ.10 "Ìåñßóìáôá ðëçñùôýá ,88 áíáëýåôáé óå: á)ìåñßóìáôá ìåôü ùí ALBIO ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ ,77 êáé â)ìåñßóìáôá ìåôü ùí ìåéïøçößáò 7.095,11 7. Ïé åôáéñßåò ðïõ óõììåôý ïõí óôçí åíïðïßçóç áðáó ïëïýí 547 åñãáæüìåíïõò. 8. Ïé áíùôýñù åíïðïéçìýíåò êáôáóôüóåéò ðåñéëáìâüíïõí ôéò åôáéñßåò:á)albio ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ (ìçôñéêþ) êáé ôéò èõãáôñéêýò â)åîáëêï ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 95,36% êáé Ýììåóç 2,97%), ã)âéïêáñðåô ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 99,86%), ä)âéïðëáí ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 83,37%), óô)albio DATA AE ÓÕÌÂÏÕËÏÉ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ-ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 80%) êáé æ) ENTERTAINMENT WORKS AE (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 51%). Ç åíïðïßçóç Ýãéíå ìå ôçí ìýèïäï ôçò ïëéêþò åíïðïßçóçò óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ê.Í.2190/1920 ðåñß Áíùíýìùí Åôáéñéþí. 9. Ïé åðåíäýóåéò ôïõ ÏÌÉËÏÕ ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêáí êáôü ôï Ýôïò 2003 åßíáé , ÁíÜëõóç ôùí ðùëþóåùí óýìöùíá ìå ÓÔÁÊÏÄ-91: * ÐáñáãùãÞ áëïõìéíßïõ ,62 * ÐáñáãùãÞ êáé äéáíïìþ Çëåêôñéêïý Ñåýìáôïò ,09 * ïíäñéêü åìðüñéï ìåôüëëùí & åìðïñåõìüôùí ,28 * ÊáôáóêåõÞ åôïßìùí êë/êùí åéäþí åêôüò áðü åíäýìáôá ,25 * Ôáðçôïõñãßá ,88 * ïíäñéêü åìðüñéï êëùóôïõöáíôïõñãéêþí ðñïéüíôùí ,88 * ïíäñéêü åìðüñéï áðïññéìüôùí & õðïëëåéìüôùí ,41 * Ðáñï Þ óõìâïõëþí óå èýìáôá ëïãéóìïý & ðñïì.ëïãéóì ,61 * ïíäñéêü åìðüñéï ìç áíþí êáé åîïðëéóìïý ãñáöåßùí ,45 * Åóôéáôüñéá ,75 ÓÕÍÏËÏ ,22 ËÜñéóá 16 Öåâñïõáñßïõ 2004 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÏÉÊÏÍ. ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ ÁÓÔÅÑÉÏÓ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÎÅÍÏÖÙÍ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ B.ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ê.ÐÕÑÃÉÄÇÓ Á.Ô Ä Á.Ô Ä Á.Ô Ë Á.Ô Ó ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 10041/Á ÔÁÎÇÓ ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 8016/Á' ÔÁÎÇÓ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅà ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ Ðñïò ôïõò ê.ê. ìåôü ïõò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ALBIO ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ÅëÝãîáìå, êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 108 ôïõ Êùä.Í.2190/1920 "ðåñß áíùíýìùí åôáéñéþí", ôïí äùäýêáôï ÅíïðïéçìÝíï Éóïëïãéóìü êáé ôçí ÅíïðïéçìÝíç ÊáôÜóôáóç ÁðïôåëåóìÜôùí, ôçí ÅíïðïéçìÝíç ÊáôÜóôáóç Ôáìåéáêþí Ñïþí, êáèþò êáé ôï ó åôéêü ÐñïóÜñôçìá ôçò "ALBIO ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ" êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ãéá ôç ñþóç ðïõ Ýëçîå ôçí 31 Äåêåìâñßïõ Åöáñìüóáìå ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôüëëçëåò ãéá ôï óêïðü ôïõ åëýã ïõ ìáò, ïé ïðïßåò åßíáé óýìöùíåò ìå ôéò áñ Ýò êáé êáíüíåò åëåãêôéêþò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí êáé åðáëçèåýóáìå ôç óõìöùíßá ôïõ ðåñéå ïìýíïõ ôçò ÅíïðïéçìÝíçò ÅêèÝóåùò Äéá åéñßóåùò ìå ôéò ðáñáðüíù ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. Äåí åðåêôáèþêáìå óôïí Ýëåã ï ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôüóåùí ôùí åðé åéñþóåùí "ALBIO DATA AE", "ÂÉÏÐËÁÍ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ" êáé "ENTERTAINMENT WORKS AE" ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç êáé áíôéðñïóùðåýïõí óõíïëéêü ðïóïóôü 2,70% êáé 3,10% ôùí åíïðïéçìýíùí óõíüëùí åíåñãçôéêïý êáé êýêëïõ åñãáóéþí áíôßóôïé á. Ïé ïéêïíoìéêýò êáôáóôüóåéò ôùí åôáéñéþí "ALBIO ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ" êáé "ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ" åëýã èçêáí áðü åìáò, êáèþò êáé ôçò åôáéñßáò "ÅÎÁËÊÏ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ" Ý ïõí åëåã èåß áðü Üëëïí áíáãíùñéóìýíï Ïñêùôü ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ êáé óôá ðéóôïðïéçôéêü áõôü âáóéóôþêáìå ãéá íá åêöñüóïõìå ôç ãíþìç ìáò ðïõ áêïëïõèåß, óôï ìýôñï ðïõ áõôþ ó åôßæåôáé ìå ôá ðåñéëáìâáíüìåíá óôçí åíïðïßçóç êïíäýëéá ôùí ðéï ðüíù åðé åéñþóåùí. ÊáôÜ ôçí ãíþìç ìáò, áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðáñáðüíù óçìåéþóåéò No 2, 3 êáé 4 ôçò åôáéñßáò êüôù áðü ôïí åíïðïéçìýíï éóïëïãéóìü, ïé ÅíïðïéçìÝíåò áõôýò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò Ý ïõí êáôáñôéóôåß óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Êùä. Í.2190/1920 êáé ìáæß ìå ôï ÅíïðïéçìÝíï ÐñïóÜñôçìá áðåéêïíßæïõí, âüóåé ôùí ó åôéêþí äéáôüîåùí ðïõ éó ýïõí êáé ëïãéóôéêþí áñ þí êáé ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæåé ç ìçôñéêþ åôáéñßá êáé ïé ïðïßåò Ý ïõí ãßíåé ãåíéêü ðáñáäåêôýò êáé äåí äéáöýñïõí áðü åêåßíåò ðïõ åöáñìüóèçêáí óôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç, åêôüò ôçò óçìåéþóåùò Íï4 ôçò åôáéñßáò êüôù áðü ôïí Éóïëïãéóìü, ôçí ðåñéïõóéáêþ äéüñèñùóç, ôç ñçìáôïïéêïíïìéêþ èýóç, ôá áðïôåëýóìáôá êáé ôéò ÔáìåéáêÝò ÑïÝò, ëáìâáíïìýíùí õðüøç êáé ôùí óçìåéþóåùí óôçí áðü Âåâáßùóç ÅëÝã ïõ ìáò ðïõ Ý åé ôåèåß êüôù áðü ôçí ÅíïðïéçìÝíç ÊáôÜóôáóç Ôáìåéáêþí Ñïþí, ôïõ óõíüëïõ ôùí åðé åéñþóåùí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç ôçò ÁèÞíá, 25 Öåâñïõáñßïõ 2004 Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ ÓÐÇËÉÏÓ Ä.ÔÅÑÉÆÁÊÇÓ Á.Ì. Ó.Ï.Å.Ë Ó.Ï.Ë á.å.ï.å.. ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. 36

37 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. ÏÌÉËÏÓ A L B I O Á.Ì.Á.Å 10237/06/Â/86/04 13oò ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÏÓ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004) Å Í Å Ñ Ã Ç Ô É Ê Ï ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2003 ÐÏÓÁ ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ Áîßá Áíáðüóâåóôç Áîßá ÑÇÓÇÓ ÑÇÓÇÓ ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá ÊôÞóçò ÁðïóâÝóåéò Áîßá Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ 1 Åîïäá ßäñõóçò & ðñùôçò åãê/óçò , , , , , ,13 É. Ìåôï éêü êåöüëáéï , ,00 4 ËïéðÜ åîïäá åãê/óåùò , , , , , , , , , , , ,60 ÉÉ. ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåôï þí Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ õðýñ ôï Üñôéï , ,37 É. Áóþìáôåò ÁêéíçôïðïéÞóåéò ÉÉ.á. ÄéáöïñÜ áðü ðþëçóç Þ áêýñùóç ,25 0,00 2. Ðáñá ùñþóåéò & äéêáéþìáôá ÉÉÉ. ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò âéïìç áíéêþò éäéïêôçóßáò , ,65 0, , , ,93 1 ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò áîßáò 3. Õðåñáîßá åðé åéñþóåùò , ,37 0, , ,37 0,00 óõìì.& ñåùãñüöùí , ,75 5. ËïéðÝò áóþìáôåò áêéíçôïðïéþóåéò , ,41 0, , ,41 0,00 2 ÄéáöïñÝò áðü áí/ãç áîßáò ëïéðþí ðåñ.óôïé åßùí ,01 0, , ,43 0, , , ,93 3 Åðé ïñçãþóåéò åðåíäýóåùí , ,93 ÉÉ. Åíóþìáôåò áêéíçôïðïéþóåéò , ,68 1 ÃÞðåäá-Ïéêüðåäá ,59 0, , ,45 0, ,45 IV. ÁðïèåìáôéêÜ ÊåöÜëáéá 3 Êôßñéá & ôå í.ýñãá , , , , , ,09 1 Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü , ,95 4 Ìç áíþìáôá Ôå í.åãê/óåéò &ë.ìç.åî , , , , , ,11 5 Áöïñ.áðïèåìáôéêÜ åéäéêþí äéáô.íüìùí , ,61 5 ÌåôáöïñéêÜ ìýóá , , , , , ,96 6 Áðïèåìáôéêü ãéá ßäéåò ìåôï Ýò , ,30 6 Åðéðëá & ëïéðüò åîïðëéóìüò , , , , , , , ,86 7 Áêéí.õðü åêôýë.& ðñïêáôáâïëýò ,83 0, , ,74 0, , , , , , , ,92 V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íýïí Óýíïëï áêéíçôïðïéþóåùí (ÃÉ+ÃÉÉ) , , , , , ,85 Õðüëïéðï êåñäþí ñþóåùò åéò íýïí , ,13 ÉÉÉ. Óõìì. & Üëëåò ìáêñ. ñçìáô.áðáéô. 1 Óõììåôï Ýò óå óõíä.åðé åéñþóåéò , ,12 2 Óõììåôï Ýò óå ëïéðýò åðé åéñþóåéò , ,14 VIII. Äéáö.åíïð.Ðéóôùôéêü õðüë , ,95 5 ÃñáììÜôéá åéóðñ.ìáêñ.ëþîåùò , ,61 5á ÅðéôáãÝò åéóðñáêôýåò ìáêñ.ëþîåùò , ,32 É. Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò , ,37 7 ËïéðÝò ìáêñïðñ.áðáéôþóåéò , ,99 Óýíïëï , , , ,18 Ìåßïí:ÁêÜëõðôç áîßá éäßùí ìåô. ìå áðïèåìáôéêü , ,68 Óýíïëï ðáãßïõ åíåñãçôéêïý(ãé+ãéé+ãééé) , ,03 ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (ÁÉ+ÁÉÉ+ÁÉÉÉ+ÁÉV+VIII+IX) , ,68 Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ É. ÁðïèÝìáôá 1 Åìðïñåýìáôá , ,50 Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ & ÅÎÏÄÁ 2 Ðñïúüíôá åôïéìá & çìéô.õðïðñ.& õðïë , ,70 1 ÐñïâëÝøåéò áðïæ.ðñïóùðéêïý , ,78 3 ÐáñáãùãÞ óå åîýëéîç , ,38 2 ËïéðÝò ðñïâëýøåéò , ,74 4 Ðñþôåò & âïçè.ýëåò áíáëþóéìá õëéêü , , , ,52 5 ÐñïêáôáâïëÝò ãéá áãïñýò áðïèåìüôùí , , , ,85 Ã. ÕÐÏ ÑÅÙÓÅÉÓ ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò É. Ìáêñïðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò 1 ÐåëÜôåò , ,40 1 ÏìïëïãéáêÜ äüíåéá ,00 0,00 2 ÃñáììÜôéá åéóðñáêôýá 2 ÄÜíåéá ôñáðåæþí , ,00 áñôïöõëüêéï , ,20 8 ËïéðÝò ìáêñïðñ.õðï ñåþóåéò 3.000, ,00 Óôéò ôñüðåæåò ãéá åßóðñáîç , , , ,00 3 ÃñáììÜôéá óå êáèõóôýñçóç , ,58 ÉÉ. Âñá õðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò 3á ÅðéôáãÝò åéóðñáêôýåò , ,09 1 ðñïìçèåõôýò , ,32 3â ÅðéôáãÝò óå êáèõóôýñçóç , ,97 2 ÃñáììÜôéá ðëçñùôýá êáé õðïó åôéêýò , ,03 10 Åðéóöáëåßò åðßäéêïé ðåëüôåò , ,15 2á ÅðéôáãÝò ðëçñùôýåò , ,89 11 ñåþóôåò äéüöïñïé , ,27 3 ÔñÜðåæåò ë/óìïé âñ/óìùí õðï ñåþóåùí , ,78 12 Ë/óìïé äéá.ðñïê/ëùí & ðéóôþóåùí , ,16 4 ÐñïêáôáâïëÝò ðåëáôþí , , , ,47 5 Õðï ñåþóåéò áðü öüñïõò & ôýëç , ,19 ÉÉÉ. ñåüãñáöá 6 Áóöáëéóôéêïß Ïñãáíéóìïß , ,08 1 Ìåôï Ýò , ,20 7 Ìáêñïðñüèåóìåò Õðï ñ.ðëçñ.óôçí åðïì. ñþóç , ,00 4 Éäéåò Ìåôï Ýò , ,98 10 Ìåñßóìáôá ðëçñùôýá , ,88 Ìåßïí: ÁêÜëõðôç áîßá éäßùí ìåôï þí 11 ÐéóôùôÝò äéüöïñïé , ,75 ìå áðïèåìáôéêü , , , , , , , ,50 Óýíïëï Õðï ñåþóåùí (ÃI+ÃII) , ,98 ÉV. ÄéáèÝóéìá Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ Ë/ÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ 1 Ôáìåßï , ,85 1 Åóïäá åðïìýíùí ñþóåùí 0, ,00 3 ÊáôáèÝóåéò üøåùò & ðñïèåóìßáò , ,98 2 Åîïäá ñþóåùò äïõëåõìýíá , , , , , ,25 Óýíïëï Êõêëïö.Åíåñãçôéêïý(ÄÉ+ÄÉÉ+ÄÉÉÉ+ÄÉV) , ,65 Å. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ Ë/ÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 1 Åîïäá åðïìåíùí ñþóåùí , ,05 2 Åóïäá ñþóåùò åéóðñáêôýá 7.877, , , ,15 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Â+Ã+Ä+Å) , ,43 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Â+Ã+Ä) , ,43 Ë/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÑÅÙÓÔÉÊÏÉ Ë/ÓÌÏÉ ÔÁÎÅÙÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÉ 1 Áëëüôñéá ðåñéïõóéáêü óôïé åßá 125, ,00 1 Äéêáéïý ïé áëëüôñéùí ðåñéïõó.óôïé åßùí 125, ,00 2 ñåùóôéêïß ë/óìïé åãã. & åìðñ.áóö , ,07 2 Ðéóôùôéêïß ë/óìïé åããõþóåùí & åìðñ.áóöáëåéþí , ,07 4 Ëïéðïß ë/óìïé ôüîåùò , ,61 4 Ëïéðïß ë/óìïé ôüîåùò , , , , , ,68 37

38 ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÑÇÓÇÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004 (1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ - 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2004) ÐÏÓÁ ÊËÅÉÏÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2004 ÐÏÓÁ ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÑÇÓÇÓ 2003 É. ÁðïôåëÝóìáôá Åêìåôáëëåýóåùò Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëþóåéò) , ,22 Ìåßïí:Êüóôïò ðùëþóåùí , ,55 ÌéêôÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç) åêìåô , ,67 Ðëåüí: ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò , ,36 Óýíïëï , ,03 Ìåßïí: 1.Åîïäá äéïéêçôéêþò ëåéôïõñãßáò , ,62 3.Åîïäá ëåéôïõñãßáò äéáèýóåùò , , , ,52 ÌåñéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç)åêìåô , ,51 ÐëÝïí: 1.Åóïäá óõììåôï þí , ,41 2. Åóïäá ñåùãñáöùí , ,89 3.êÝñäç ðùëþóåùò óõìì.& ñåùãñüöùí , ,21 4.Ðéóôùôéêïß ôüêïé & óõíáöþ Ýóïäá , , , ,98 ÌÅÉÏÍ: 1.ÐñïâëÝøåéò õðïô.óõì/ ùí & ñåïãñüöùí 0, ,02 2.åîïäá & æçìßåò óõììåôï þí & ñåïãñ , ,22 3. ñåùóôéêïß ôüêïé & óõíáöþ Ýîïäá , , , , , ,56 ÏëéêÜ áðïôåëýóìáôá (êýñäç) åêì , ,95 ÉÉ.ÐËÅÏÍ: Åêôáêôá áðïôýëåóìáôá 1. êôáêôá & áíüñãáíá Ýóïäá , ,22 2. êôáêôá êýñäç , ,44 3. óïäá ðñïçã. ñþóåùí , ,53 4.Åóïäá áðü ðñïâëýøåéò ðñïçã. ñþóåùò ,03 0, , ,19 Ìåßïí: 1. êôáêôá êáé áíüñãáíá Ýîïäá , ,49 2. êôáêôåò æçìßåò 92,00 0,00 3.Åîïäá ðñïçãïõìýíùí ñþóåùí , ,79 4. ÐñïâëÝøåéò ãéá Ýêôáêôïõò êéíäýíïõò , , ,58 0, , ,91 ÏñãáíéêÜ êáé Ýêôáêôá áðïô/ôá (êýñäç) , ,86 ÌÅÉÏÍ: Óýíïëï áðïóâ.ðáãßùí óôïé åßùí , ,25 Ìåßïí: Ïé áðü áõôýò åíóùìáôùìýíåò óôï ëåéôïõñãéêü êüóôïò ,79 0, ,25 0,00 ÊÁÈÁÑÁ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ (ÊÅÑÄÇ) ÑÇÓÅÙÓ ÐÑÏ ÖÏÑÙÍ , ,86 Áíáëïãßá ìåôü ùí ìåéïøçößáò óôá ðñï öüñùí êýñäç , ,03 ÊÝñäç ìåôü ùí ALBIO HOLDINGS ðñï öüñùí , ,83 Ìåéïí: ÖÏÑÏÉ , ,40 ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÑÇÓÅÙÓ ÌÅÔÁ Áм ÖÏÑÏÕÓ , ,46 Ìåßïí:Áíáëïãßá ìåôü ùí ìåéïøçößáò óôá ìåôü áðü öüñïõò êýñäç , ,59 ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÌÅÔÏ ÙÍ ALBIO HOLDINGS ÌÅÔÁ Áм ÖÏÑÏÕÓ , ,87 ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ: 1. Óôçí ðáñïýóá ñþóç, óýìöùíá ìå ôï Í. 3296/2004 Ýãéíå áíáðñïóáñìïãþ ôçò áíáðüóâåóôçò áîßáò ôùí êôéñßùí êáé ôçò áîßáò ôùí ãçðýäùí óôçí åýëïãç áîßá, ðïõ ðñïóäéïñßóèçêå áðü ôçí åêôéìçôéêþ åôáéñßá "FPD Savills ÅËËÁÓ ÅÐÅ" êáé ðñïýêõøå õðåñáîßá óõíïëéêïý ðïóïý ,01, ç ïðïßá åìöáíßæåôáé óôï êïíäýëéï ôïõ ðáèçôéêïý Á-ÉÉÉ-2 "ÄéáöïñÝò áðü áíáðñïóáñìïãþ áîßáò ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí". Ïé áðïóâýóåéò ôçò ñþóåùò õðïëïãßóèçêáí óôçí åýëïãç áîßá ôùí êôéñßùí. Ç ðñïçãïýìåíç áíáðñïóáñìïãþ ôùí ðáãßùí (ãçðýäùí êáé êôéñßùí) ôùí åôáéñéþí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç Ýãéíå óôç ñþóç 2000 óýìöùíá ìå ôï Í.2065/ Åðß ôùí ãçðýäùí êáé êôéñßùí ôùí åðé åéñþóåùí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç õðüñ ïõí õðïèþêåò êáé ðñïóçìåéþóåéò ðïóïý ,15 óå áóöüëåéá ôñáðåæéêþí äáíåßùí óõíïëéêïý ýøïõò , Ïé áðïóâýóåéò ôçò ñþóåùò, üëùí ôùí åðé åéñþóåùí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç, åêôüò ôçò ENTERTAINMENT WORKS AE ðïõ äåí äéåíþñãçóå áðïóâýóåéò üðùò êáé óôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç, õðïëïãßóèçêáí ìå ôïõò áìçëïýò óõíôåëåóôýò áðïóâýóåùí ôïõ Ð.Ä 299/ á. Ïé Óõììåôï Ýò (ôçò ìçôñéêþò) óå óõíäåäåìýíåò åðé åéñþóåéò, ðïõ äåí Ý ïõí åéóá èåß óôï ñçìáôéóôþñéï, ðáãßùò áðïôéìþíôáé óôçí áîßá êôþóåþò ôïõò, ðïõ åßíáé óýìöùíç êáé ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ êþäéêá âéâëßùí êáé óôïé åßùí. â. Ïé óõììåôï Ýò (ôçò ìçôñéêþò) óå óõíäåäåìýíåò åðé åéñþóåéò, ðïõ äåí Ý ïõí åéóá èåß óôï ñçìáôéóôþñéï êáé äåí óõììåôý ïõí óôçí åíïðïßçóç, ïé ïðïßåò üìùò åìöáíßæïíôáé óôïí åí ëüãù éóïëïãéóìü, áí áðïôéìüíôïõóáí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 43 ðáñ.6 ôïõ Ê.Í 2190/1920 èá Þôáí ìéêñüôåñåò êáôü ðïóü ,00 ðåñßðïõ. ã. Ç ôñý ïõóá áîßá ôùí ìåãáëýôåñùí èõãáôñéêþí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç (ÅÎÁËÊÏ ÁÅ, ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ, ALBIO DATA AE) åßíáé ìåãáëýôåñç ôçò ôéìþò êôþóåùò ôïõò êáôü ðïóü ,00 ðåñßðïõ. ä. Ïé ôñåéò åê ôùí åðé åéñþóåùí (ALBIO AE ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ, ÅÎÁËÊÏ ÁÅ êáé ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ) ðïõ óõììåôý ïõí óôçí åíïðïßçóç, åëýã ïíôáé áðü áíáãíùñéóìýíïõò Ïñêùôïýò ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò, åíþ ïé õðüëïéðåò, óõììåôý ïõóåò êáé ìç, äåí åëýã ïíôáé. 5. Ï ë/óìïò Ã.ÉÉ.10 "Ìåñßóìáôá ðëçñùôýá ,08 áíáëýåôáé óå: á)ìåñßóìáôá ìåôü ùí ALBIO ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ ,22 êáé â)ìåñßóìáôá ìåôü ùí ìåéïøçößáò ,86 6. Ïé åôáéñßåò ðïõ óõììåôý ïõí óôçí åíïðïßçóç áðáó ïëïýí 600 åñãáæüìåíïõò. 7. Ïé áíùôýñù åíïðïéçìýíåò êáôáóôüóåéò ðåñéëáìâüíïõí ôéò åôáéñßåò:á)albio ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ (ìçôñéêþ) êáé ôéò èõãáôñéêýò â)åîáëêï ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 95,36% êáé Ýììåóç 2,97%), ã)âéïêáñðåô ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 99,86%), ä)âéïðëáí ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 83,37%), óô)albio DATA AE ÓÕÌÂÏÕËÏÉ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ-ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 80%) êáé æ) ENTERTAINMENT WORKS AE (ìå Üìåóç óõììåôï Þ 51%). Ç åíïðïßçóç Ýãéíå ìå ôçí ìýèïäï ôçò ïëéêþò åíïðïßçóçò óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ê.Í.2190/1920 ðåñß Áíùíýìùí Åôáéñéþí. 8. Ïé åðåíäýóåéò ôïõ ÏÌÉËÏÕ ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêáí êáôü ôï Ýôïò 2004 åßíáé , ÁíÜëõóç ôùí ðùëþóåùí óýìöùíá ìå ÓÔÁÊÏÄ-91: * ÐáñáãùãÞ áëïõìéíßïõ ,55 * ÐáñáãùãÞ êáé äéáíïìþ Çëåêôñéêïý Ñåýìáôïò ,53 * ïíäñéêü åìðüñéï ìåôüëëùí & åìðïñåõìüôùí ,96 * ÊáôáóêåõÞ åôïßìùí êë/êùí åéäþí åêôüò áðü åíäýìáôá ,97 * Ôáðçôïõñãßá ,32 * ïíäñéêü åìðüñéï êëùóôïõöáíôïõñãéêþí ðñïéüíôùí ,32 * ïíäñéêü åìðüñéï áðïññéìüôùí & õðïëëåéìüôùí ,12 * Ðáñï Þ óõìâïõëþí óå èýìáôá ëïãéóìïý & ðñïì.ëïãéóì ,90 * ïíäñéêü åìðüñéï ìç áíþí êáé åîïðëéóìïý ãñáöåßùí ,60 * Åóôéáôüñéá ,05 ÓÕÍÏËÏ ,32 ËÜñéóá 15 Öåâñïõáñßïõ 2005 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÏÉÊÏÍ. ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Ï ÐÑÏÚÓÔÁÌÅÍÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ ÁÓÔÅÑÉÏÓ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÎÅÍÏÖÙÍ É.ÊÁÍÔÙÍÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ B.ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ê.ÐÕÑÃÉÄÇÓ Á.Ô Ä Á.Ô Ä Á.Ô Ë Á.Ô Ó ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 10041/Á ÔÁÎÇÓ ÁÑ.ÁÄÅÉÁÓ 8016/Á' ÔÁÎÇÓ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÅËÅà ÏÕ ÏÑÊÙÔÏÕ ÅËÅÃÊÔÇ ËÏÃÉÓÔÇ Ðñïò ôïõò ê.ê. ìåôü ïõò ôçò Áíþíõìçò Åôáéñßáò ALBIO ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ÅëÝãîáìå, êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 108 ôïõ Êùä.Í.2190/1920 "ðåñß áíùíýìùí åôáéñéþí", ôïí äýêáôï ôñßôï ÅíïðïéçìÝíï Éóïëïãéóìü êáé ôçí ÅíïðïéçìÝíç ÊáôÜóôáóç ÁðïôåëåóìÜôùí, ôçí ÅíïðïéçìÝíç ÊáôÜóôáóç Ôáìåéáêþí Ñïþí, êáèþò êáé ôï ó åôéêü ÐñïóÜñôçìá ôçò "ALBIO ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ" êáé ôùí èõãáôñéêþí ôçò ãéá ôç ñþóç ðïõ Ýëçîå ôçí 31 Äåêåìâñßïõ Åöáñìüóáìå ôéò äéáäéêáóßåò ðïõ êñßíáìå êáôüëëçëåò ãéá ôï óêïðü ôïõ åëýã ïõ ìáò, ïé ïðïßåò åßíáé óýìöùíåòìå ôéò áñ Ýò êáé êáíüíåò åëåãêôéêþò ðïõ áêïëïõèåß ôï Óþìá Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí êáé åðáëçèåýóáìå ôç óõìöùíßá ôïõ ðåñéå ïìýíïõôçò ÅíïðïéçìÝíçò ÅêèÝóåùò Äéá åéñßóåùò ìå ôéò ðáñáðüíù ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. Äåí åðåêôáèþêáìå óôïí Ýëåã ï ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôüóåùí ôùí åðé åéñþóåùí "ALBIO DATA AE", "ÂÉÏÐËÁÍ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ" êáé "ENTERTAINMENT WORKS AE" ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç êáé áíôéðñïóùðåýïõí óõíïëéêü ðïóïóôü 1,65% êáé 2,60% ôùí åíïðïéçìýíùí óõíüëùí åíåñãçôéêïý êáé êýêëïõ åñãáóéþí áíôßóôïé á. Ïé ïéêïíoìéêýò êáôáóôüóåéò ôùí åôáéñéþí "ALBIO ÁÅ ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ" êáé "ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ" åëýã èçêáí áðü åìáò, êáèþò êáé ôçò åôáéñßáò "ÅÎÁËÊÏ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ" Ý ïõí åëåã èåß áðü Üëëïí áíáãíùñéóìýíï Ïñêùôü ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ êáé óôá ðéóôïðïéçôéêü áõôü âáóéóôþêáìå ãéá íá åêöñüóïõìå ôç ãíþìç ìáò ðïõ áêïëïõèåß, óôï ìýôñï ðïõ áõôþ ó åôßæåôáé ìå ôá ðåñéëáìâáíüìåíá óôçí åíïðïßçóç êïíäýëéá ôùí ðéï ðüíù åðé åéñþóåùí. ÊáôÜ ôçí ãíþìç ìáò, áöïý ëçöèïýí õðüøç ïé ðáñáðüíù óçìåéþóåéò No1, 2, 3 êáé 4.â. ôçò åôáéñßáò êüôù áðü ôïí åíïðïéçìýíï éóïëïãéóìü, ïé ÅíïðïéçìÝíåò áõôýò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò Ý ïõí êáôáñôéóôåß óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Êùä. Í.2190/1920 êáé ìáæß ìå ôï ÅíïðïéçìÝíï ÐñïóÜñôçìá áðåéêïíßæïõí, âüóåé ôùí ó åôéêþí äéáôüîåùí ðïõ éó ýïõí êáé ëïãéóôéêþí áñ þí êáé ìåèüäùí ðïõ åöáñìüæåé ç ìçôñéêþ åôáéñßá êáé ïé ïðïßåò Ý ïõí ãßíåé ãåíéêü ðáñáäåêôýò êáé äåí äéáöýñïõí áðü åêåßíåò ðïõ åöáñìüóèçêáí óôçí ðñïçãïýìåíç ñþóç, ôçí ðåñéïõóéáêþ äéüñèñùóç, ôç ñçìáôïïéêïíïìéêþ èýóç, ôá áðïôåëýóìáôá êáé ôéò ÔáìåéáêÝò ÑïÝò, ëáìâáíïìýíùí õðüøç êáé ôùí óçìåéþóåùí óôçí áðü Âåâáßùóç ÅëÝã ïõ ìáò ðïõ Ý åé ôåèåß êüôù áðü ôçí ÅíïðïéçìÝíç ÊáôÜóôáóç Ôáìåéáêþí Ñïþí, ôïõ óõíüëïõ ôùí åðé åéñþóåùí ðïõ ðåñéëáìâüíïíôáé óôçí åíïðïßçóç ôçò ÁèÞíá, 22 Öåâñïõáñßïõ 2005 Ï ÏÑÊÙÔÏÓ ÅËÅÃÊÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ËÁÌÐÑÉÍÏÓ Á.Ì. Ó.Ï.Å.Ë Ó.Ï.Ë á.å.ï.å.. ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. 38

39 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ Á.Å. ALBIO AE ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ ÁÑ.Ì.Á.Å 10237/06/Â/86/04 Óôïé åßá êáé ðëçñïöïñßåò ðåñéüäïõ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2005 Ýùò 30 Óåðôåìâñßïõ 2005 Ôá ðáñáêüôù óôïé åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï åýïõí óå ìßá ãåíéêþ åíçìýñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêþ êáôüóôáóç êáé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò ALBIO AE ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ. Óõíéóôïýìå åðïìýíùò óôïí áíáãíþóôç ðñéí ðñïâåß óå ïðïéáäþðïôå åßäïõò åðåíäõôéêþ åðéëïãþ Þ Üëëç óõíáëëáãþ ìå ôçí åôáéñßá íá áíáôñýîåé óôçí äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò üðïõ áíáñôþíôáé ïé ðåñéïäéêýò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò ðïõ ðñïâëýðïõí ôá ÄéåèíÞ ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá êáèþò êáé ç Ýêèåóç åðéóêüðçóçò ôïõ ïñêùôïý åëåãêôþ ëïãéóôþ üðïôå áõôþ áðáéôåßôáé. ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åôáéñßá ÐëÞñåò ¼íïìá ALBIO A.E ÓÕÌÌÅÔÏ ÙÍ äñá 5ï ËÌ Å.Ï ËÁÑÉÓÇÓ-ÁÈÇÍÙÍ - ËÁÑÉÓÁ 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004 1/7-30/9/2005 1/7-30/9/2004 Çìåñïìçíßá Óýóôáóçò 14 Áðñéëßïõ 1970 ÄéÜñêåéá Åôáéñßáò 50 Ýôç Êýêëïò åñãáóéþí , , , ,21 Êýñéá Äñáóôçñéüôçôá Õðçñåóßåò Äéá åßñéóçò Åëåã ïõóþí Åôáéñéþí Êüóôïò ÐùëÞóåùí , , , ,29 Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñéþí 10237/06/Â/86/04 ÌéêôÜ êýñäç (æçìßåò) , , , ,92 Åðïðôåýïõóá Áñ Þ Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñéþí & Ðßóôåùò ëëá Ýóïäá åêìåôüëåõóçò , , , ,91 Áñéèìüò Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ /ÄÏÕ: Ã'ËÁÑÉÓÁÓ îïäá ÄéïéêçôéêÞò Ëåéôïõñãßáò , , , ,06 Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ îïäá Ëåéôïõñãßáò ÄéáèÝóåùò , , , ,84 ÅêôåëåóôéêÜ ÌÝëç ÁóôÝñéïò É. Êáíôþíéáò Ðñüåäñïò - Îåíïöþí É. Êáíôþíéáò Áíôéðñüåäñïò & Äéåõè. Óýìâïõëïò- ÊÝñäç (æçìßåò) ðñï öüñùí, ñçìáôïäïôéêþí êáé , , , ,93 Âáóßëåéïò Á. ÔóéÜñáò Áíáðë. Äéåõè.Óýìâïõëïò -Ãåþñãéïò Áíô. Êáíôþíéáò -ÉùÜííçò Áóô. åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìüôùí Êáíôþíéáò - ÉùÜííçò Î. Êáíôþíéáò- ÁèáíÜóéïò Â. ÔóéÜñáò - Ãåþñãéïò Â. Ðáðáãåùñãßïõ ÁðïóâÝóåéò , , , ,41 ÊÝñäç (æçìßåò) ðñï öüñùí, ñçìáôïäïôéêþí êáé ÁíåîÜñôçôá ìç åêôåëåóôéêü ìýëç ÓôÝöáíïò ÊáñáèáíÜóçò - ÁäÜìïò ÔóéÜ áò - Áíôþíéïò Í.ÌáõñïìÜôçò - ÉùÜííçò Ã. áôæçåõèõìßïõ åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìüôùí êáé áðïóâýóåùí , , , ,34 îïäá ñçìáôïïéêïíïìéêþò Ëåéôïõñãßáò , , , ,91 ÊÝñäç (æçìßåò) áðü åðåíäõôéêýò äñáóôçñéüôçôåò 0,00 0,00 0,00 0,00 Çìåñïìçíßá ËÞîåùò ôçò ÔñÝ ïõóáò ñþóåùò 31 Äåêåìâñßïõ 2005 ÊÝñäç (æçìßåò) ðñï öüñùí , , , ,02 ÄéÜñêåéá ñþóåùò 12 ìþíåò Ìåßïí öüñïé , , , ,95 Ôýðïò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí( áðü ôéò ïðïßåò áíôëþèçêáí ôá óôïé åßá) ÅíäéÜìåóåò à ÔñéìÞíïõ ÊÝñäç (æçìßåò) ìåôü áðü öüñïõò , , , ,07 Çìåñïìçíßá ãêñéóçòôùí ÏéêïíïìéêþíÊáôáóôÜóåùí(áðü ôéò ïðïßåò áíôëçèçêáí ôá óôïé åßá) 22 Íïåìâñßïõ 2005 Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò ÓÏË ÁÅÏÅ - Âáóßëåéïò Ëïõìéþôçò ÊáôáíÝìïíôáé óå: Ðéóôïðïéçôéêü Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí Äåí áðáéôåßôáé Ìåôü ïõò Åôáéñßáò , , , ,30 Äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ üðïõ Ý ïõí êáôá ùñçèåß ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò , , ,59 817,77 ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ 30/9/ /12/ /9/ /12/2004 ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÝñäç ìåôü áðü öüñïõò áíü ìåôï Þ - âáóéêü (óå ) 0,131 0,101 0,068 0,041 ÐÜãéá óôïé åßá Åíåñãçôéêïý , , , ,53 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004 1/7-30/9/2005 1/7-30/9/2004 ÁðïèÝìáôá , ,98 0,00 0,00 Êýêëïò åñãáóéþí 0,00 0,00 0,00 0,00 ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëüôåò , , ,75 0,00 Êüóôïò ÐùëÞóåùí 0,00 0,00 0,00 0,00 ËïéðÜ óôïé åßá åíåñãçôéêïý , , , ,15 ÌéêôÜ êýñäç (æçìßåò) 0,00 0,00 0,00 0,00 TáìåéáêÜ äéáèýóéìá êáé éóïäýíáìá , , , ,70 ëëá Ýóïäá åêìåôüëåõóçò , , , ,29 ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ , , , ,38 îïäá ÄéïéêçôéêÞò Ëåéôïõñãßáò , , , ,87 ÅÔÁÉÑÉÁ îïäá Ëåéôïõñãßáò ÄéáèÝóåùò 0,00 0,00 0,00 0,00 ÐÁÈÇÔÉÊÏ ÊÝñäç (æçìßåò) ðñï öüñùí, ñçìáôïäïôéêþí êáé , , , ,42 Ìáêñïðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò ðñïò ôñüðåæåò , , , ,00 åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìüôùí ËïéðÝò Ìáêñïðñïèåóìåò õðï ñåþóåéò , , , ,35 ÁðïóâÝóåéò 3.957, ,10 362, ,70 Âñá õðñüèåóìåò ôñáðåæéêýò õðï ñåþóåéò , , , ,00 ÊÝñäç (æçìßåò) ðñï öüñùí, ñçìáôïäïôéêþí êáé ËïéðÝò âñá õðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò , , , ,60 åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìüôùí êáé áðïóâýóåùí , , , ,32 Óýíïëï õðï ñåþóåùí (á) , , , ,95 îïäá ñçìáôïïéêïíïìéêþò Ëåéôïõñãßáò , , , ,02 ÊáèáñÞ èýóç ìåôü ùí Åôáéñßáò , , , ,43 ÊÝñäç (æçìßåò) áðü åðåíäõôéêýò äñáóôçñéüôçôåò , ,78 0,00 0,00 Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò , ,11 0,00 0,00 ÊÝñäç (æçìßåò) ðñï öüñùí , , , ,60 Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (â) , , , ,43 Ìåßïí öüñïé , , , ,22 ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (á) + (â) , , , ,38 ÊÝñäç (æçìßåò) ìåôü áðü öüñïõò , , , ,82 ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÊáôáíÝìïíôáé óå: Ìåôü ïõò Åôáéñßáò , , , ,82 30/9/ /9/ /9/ /9/2004 Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò 0,00 0,00 0,00 0,00 ÊáèáñÞ èýóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ (01/01/2005 êáé 01/01/2004 áíôßóôïé á) , , , ,11 Áýîçóç É.Ê. (åêôüò áðïè/êùí) ëüãù ìç åìöüíéóçò ðùëçèåßóçò èõãáôñéêþò ÊÝñäç ìåôü áðü öüñïõò áíü ìåôï Þ - âáóéêü (óå ) 0,021 0,026 0,003 0,014 óôçí åíïðïßçóç ,11 0,00 0,00 0,00 Áýîçóç / (ìåßùóç) ìåôï éêïý êåöáëáßïõ 0, ,00 0, ,00 ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá & áìïéâýò ÄÓ , , ,00 0,00 ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ Êáèáñü åéóüäçìá êáôá ùñçìýíï áð åõèåßáò 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004 óôçí êáèáñþ èýóç 0,00 0,00 0,00 0,00 ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ÊÝñäç (æçìßåò) ôçò ðåñéüäïõ ìåôü áðü öüñïõò , , , ,74 ÊÝñäç ðñï öüñùí , , , ,96 ÁãïñÝò (ðùëþóåéò) éäßùí ìåôï þí , , , ,00 ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãýò ãéá: ÊáèáñÞ èýóç ëþîçò ðåñéüäïõ (30/6/2005 êáé 30/6/2004 áíôßóôïé á) , , , ,85 ÁðïóâÝóåéò , , , ,10 ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 1. Óôá åíïðïéçìýíá óôïé åßá ðåñéëáìâüíïíôáé ïé ðáñáêüôù èõãáôñéêýò åôáéñßåò ðïõ åíïðïéþèçêáí ìå ôçí ïëéêþ ìýèïäï. ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ Åäñá % Óõììåôï Þò Ó Ýóç õðáãùãþò óôçí åíïðïßçóç ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ÐñïâëÝøåéò , , , ,00 ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñýò , ,71 0,00 0,00 ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá,Ýîïäá êýñäç êáé æçìßåò åðåíäõôéêþò äñáóôçñéüôçôáò) 0, ,64 0,00 0,00 ÁíÝëåãêôåò öïñïë. ñþóåéò , , , ,06 39

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών και της Μητρικής Εταιρίας για την χρήση 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛΙ Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» με δ.τ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ και «GREEN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒ.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 2 Περιεχόµενα 1. Ιστορικό... σελ. 3 2. Mετοχική Σύνθεση... 7 3. ιοίκηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ)

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Των ανωνύμων εταιρειών Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών». και «ΠΟΛΥΠΑΚ POLYPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2004 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» και διακριτικό τίτλο CORUS ΚALPINIS -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2003 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 3 1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 3 1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 5 1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 27937012000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 34244/10/B/95/08 (στο εξής «η

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2002 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 Αθήνα, Ελλάδα. Η Εταιρεία ΑLAPIS Α.B.Ε.E., (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Alapis») γνωστοποιεί αναφορικά µε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως από την 100% θυγατρική της ανώνυµη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ της (α) ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ των (β) ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000 ΤΗΣ 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012. Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012. Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1.Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΛΕΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όϖως νόµιµα εκϖροσωϖούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ερµού 25-Κηφισιά Αττικής- 14564 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πρώην«εφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ») ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (επί των πεπραγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα