ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΡΑΣΗ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Συµφιλίωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΡΑΣΗ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Συµφιλίωση"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΡΑΣΗ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Συµφιλίωση Μάιος 2008

2

3 Τα περιεχόµενα αυτής της έκδοσης δεν αντανακλούν απαραίτητα την άποψη ή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής ιεύθυνσης για την Εργασία, τα Κοινωνικά Θέµατα και τις Ίσες Ευκαιρίες. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε άτοµο που ενεργεί εκ µέρους της ευθύνεται για τη χρήση που δυνατόν να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκδοση αυτή Το πρόγραµµα και η έκδοση χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Καταπολέµηση των ιακρίσεων ( ). Το πρόγραµµα δηµιουργήθηκε για να στηρίξει την αποτελεσµατική εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ ενάντια στις διακρίσεις. Το εξαετές Πρόγραµµα στοχεύει σε όλους τους ενδιαφερόµενους που µπορούν να βοηθήσουν στη διαµόρφωση της ανάπτυξης της κατάλληλης και αποτελεσµατικής νοµοθεσίας και πολιτικών κατά των διακρίσεων σε όλα τα 25 κράτη-µέλη της ΕΕ, στις χώρες EFTA και στις υπό ένταξη χώρες. Τα εχγειρίδια κατάρτησης που χρησιµοποιήθηκαν στο σεµινάριο κατά των διακρίσεων και στο σεµινάριο για την διαχείριση της διαφορετικότητας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπης: Το πρόγραµµα εκπαίδευσης ενάντια στις διακρίσεις και υπερ της διαφορετικότητας διαχειρίστηκε το Human European Consultancy (humanconsultancy.com) σε συνεργασία µε το Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) και το International Society for Diversity Management idm (www.idm-diversity.org). Οι εθνικές δράσεις εκτελέστηκαν από τη Συµφιλίωση (www.reconciliationcy.org)

4 I. Πίνακας περιεχοµένων I. Πίνακας περιεχοµένων... 3 II. Εισαγωγή... 4 III. Σεµινάρια κατά των διακρίσεων... 5 a) Εθνικές δράσεις σεµινάρια κατά των διακρίσεων... 5 b) Άσκηση χαρτογράφησης: ΜΚΟ/ συντεχνίες στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων c) Εθνική νοµοθεσία στον τοµέα της µη διάκρισης d) Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης στον τοµέα της µη-διάκρισης IV. Σεµινάριο για τη ιαχείριση της ιαφορετικότητας Παραρτήµατα Ο ρόλος των συντεχνιών στην καταπολέµηση των διακρίσεων

5 II. Εισαγωγή Στην Κύπρο έγιναν τρία σεµινάρια κατά την περίοδο : δύο σεµινάρια κατά των διακρίσεων στις Σεπτεµβρίου 2007 και στις 5-6 Απριλίου 2008 αντίστοιχα και ένα σεµινάριο για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στις 4 Απριλίου Το πρώτο σεµινάριο κατά των διακρίσεων στόχευε σε ακτιβιστές από ΜΚΟ και συντεχνίες στο οποίο συµµετείχαν συνολικά 42 άτοµα, κυρίως από ΜΚΟ παρά από συντεχνίες. Το δεύτερο σεµινάριο κατά των διακρίσεων στόχευε σε εκείνους τους ακτιβιστές και συντεχνιακούς που συµµετείχαν στο σεµινάριο του 2007 καθώς επίσης και σε εκείνους που συµµετείχαν στο σεµινάριο του Στο δεύτερο σεµινάριο συµµετείχαν συνολικά 25 άτοµα. Το σεµινάριο για τη διαχείριση της διαφορετικότητας της 4 ης Απριλίου στόχευε γενικά σε επιχειρήσεις και παροχείς υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων των ΜΚΟ, σχολείων και κυβερνητικών τµηµάτων όπως ο εθνικός αεροµεταφορέας (Κυπριακές αερογραµµές) και το εθνικό κρατικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό κανάλι (Ρ.Ι.Κ.). Συµµετείχαν συνολικά 42 άτοµα από όλους τους πιο πάνω τοµείς παρόλο που το ποσοστό συµµετοχής εκ µέρους των επιχειρήσεων ήταν µάλλον χαµηλό. Όλα τα σεµινάρια έγιναν στο χώρο του Intercollege, που πρόσφατα µετονοµάστηκε σε Πανεπιστήµιο Λευκωσίας. Σε όλα τα σεµινάρια οι συµµετέχοντες προέρχονταν και από την Ελληνοκυπριακή και από την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. 4

6 III. Σεµινάρια κατά των διακρίσεων a) Εθνικές δράσεις σεµινάρια κατά των διακρίσεων 1. Σχεδιασµός του σεµιναρίου κατά των διακρίσεων 1.1. Εγχειρίδιο Για τους σκοπούς του πρώτου σεµιναρίου κατά των διακρίσεων, χρησιµοποιήθηκε το εγχειρίδιο που στάλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνδυασµό µε µια παρουσίαση power point που ετοιµάστηκε από τους εκπαιδευτές. Επίσης, κυκλοφόρησε και συζητήθηκε στην ολοµέλεια το ενηµερωµένο κεφάλαιο για την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων δόθηκαν στους συµµετέχοντες πραγµατικές υποθέσεις διακρίσεων (για όλους τους λόγους διάκρισης) και ζητήθηκε από αυτούς να συζητήσουν τους διάφορους τρόπους αντιµετώπισης τους. Η οµάδα στόχου για το σεµινάριο αυτό ήταν ακτιβιστές από ΜΚΟ που ανάπτυξαν δράση κατά των διακρίσεων, καθώς και συντεχνιακοί. Όµως πολύ λίγοι συντεχνιακοί συµµετείχαν, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι σε γενικές γραµµές θεωρούν ότι η εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα είναι αντι-εργατικό µέτρο και αντίκειται στην ταυτότητα τους ως υπερασπιστές των δικαιωµάτων των εργαζοµένων Σχεδιασµός του προγράµµατος του δεύτερου σεµιναρίου Για τους σκοπούς του δεύτερου σεµιναρίου η εθνική συντονίστρια ετοίµασε µια πρόταση εγχειριδίου που συζητήθηκε εκτεταµένα µε τους άλλους εκπαιδευτές (τόσο τους διεθνείς όσο και τους εθνικούς εκπαιδευτές). Το τελικό αποτέλεσµα ήταν ένα µάλλον φιλόδοξο πρόγραµµα που περιλάµβανε τα ακόλουθα: Το Εργαστήρι Ι αποτελείτο από ασκήσεις για να φρεσκάρουν οι συµµετέχοντες τη µνήµη τους σχετικά µε τις βασικές έννοιες της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων (άµεση/έµµεση διάκριση, θυµατοποίηση, παρενόχληση, εύλογες προσαρµογές, αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, πεδίο εφαρµογής του Κυπριακού νόµου και εξαιρέσεις στην απαγόρευση των διακρίσεων). Η Ολοµέλεια Ι κάλυψε πρόσφατες νοµοθετικές εξελίξεις και αποφάσεις δικαστηρίου καθώς και της Αρχής Ισότητας / Αρχής κατά του Ρατσισµού (εν τοις εφεξής η Αρχή Ισότητας ). Έγινε ειδική αναφορά στον ξεχασµένο λόγο διάκρισης του σεξουαλικού προσανατολισµού για τον οποίο δεν υποβλήθηκε κανένα παράπονο και δεν εκδόθηκε καµία απόφαση. Επίσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα µιας έρευνας γνώµης που έγινε από την Αρχή Ισότητας που κατέδειξε ψηλά ποσοστά οµοφυλοφοβίας ανάµεσα στους Κυπρίους. Στο Εργαστήρι II ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να δώσουν παραδείγµατα όπου είναι πιθανόν να υπάρχει διάκριση, παραδείγµατα όπου υπάρχει πράγµατι διάκριση απαγορευµένη από το νόµο και παραδείγµατα όπου υπάρχει διάκριση η οποία όµως δεν απαγορεύεται από το νόµο. Επίσης τους ζητήθηκε να εντοπίσουν νοµικά και µη νοµικά µέτρα αντιµετώπισης του προβλήµατος, να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία και να συντάξουν παράπονο στην Αρχή Ισότητας ή ένα έγγραφο λόµπυ που να απευθύνεται στους χαράσσοντες πολιτική. Η Ολοµέλεια II ήταν αφιερωµένη στη διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού και αποτελείτο από παρουσιάσεις δύο πρόσφατων ερευνών σε σχέση µε την οµοφυλοφοβία στην Κύπρο και µια εισήγηση από τον εκπρόσωπο του κινήµατος για την απελευθέρωση των οµοφυλοφίλων στην Κύπρου ΑΚΟΚ για την πρακτική των ΜΚΟ στην Κύπρο και διεθνώς. Στην Ολοµέλεια IΙI οι εκπαιδευτές παρουσίασαν αποφάσεις της Αρχής Ισότητας και ακολούθησε συζήτηση για το περιεχόµενο των αποφάσεων, για την αποτελεσµατικότητα τους, την εφαρµογή τους και τις εναλλακτικές οδούς. 5

7 Στο Εργαστήρι IΙI ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να εντοπίσουν περιπτώσεις διακρίσεων στο δηµόσιο βίο (υγεία, παιδεία, εργασία, παροχή αγαθών και υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένης της στέγασης και της αστυνόµευσης του εγκλήµατος) και να επιχειρηµατολογήσουν υπέρ του κατηγορούµενου και υπέρ του παραπονούµενου. Ακολούθησε συζήτηση στην ολοµέλεια για τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου που λειτουργούν ως πηγές διάκρισης, π.χ. δοµικά προβλήµατα, το Κυπριακό πρόβληµα, η ανισότητα ισχύος µεταξύ του ισχυρού λόµπυ των εργοδοτών και των συντεχνιών, η έλλειψη επαγγελµατικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η έλλειψη συνείδησης του καταναλωτή, οι παραλείψεις στην παροχή υπηρεσιών (π.χ. από την αστυνοµία) και οι ελλείψεις στον υφιστάµενο νόµο και την πρακτική. Στην Ολοµέλεια IV η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από το πώς µπορεί να βελτιωθεί ο υφιστάµενος νόµος και κάλυψε τα πιο κάτω ζητήµατα: - ιεύρυνση του πεδίου εφαρµογής των νόµων κατά των διακρίσεων. Συγκεκριµένα, διεύρυνση του νόµου που µεταφέρει την Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα, ούτως ώστε να καλύψει όλους τους λόγους διάκρισης που προβλέπονται στην Οδηγία για την Ισότητα στην Εργασία, και πέρα από αυτούς, δηλ. τους λόγους διάκρισης που αναφέρονται στο σύνταγµα. - Η παράλειψη στη λήψη µέτρων σε περιπτώσεις διάκρισης θα έπρεπε να αποτελεί διάκριση (θεσµικός ρατσισµός, έκθεση McPherson). - Πρέπει να απαγορευτούν δια νόµου τα σχόλια που γίνονται στο δηµόσιο λόγο και τα οποία περιέχουν διάκριση - Η διαδικασία αναθεώρησης νόµων και κανονισµών που περιέχουν διάκριση και η καθυστέρηση ή η παράλειψη του Γενικού Εισαγγελέα να δράσει δεν θα έπρεπε να επιτρέπει στο νόµο ή τον κανονισµό που περιέχει διάκριση να παραµείνει σε ισχύ. - Η δικαιοδοσία της Αρχής Ισότητας πρέπει να διευρυνθεί. - Νοµική αρωγή. Στο Εργαστήρι IV ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να παρουσιάσουν πραγµατικές ή υποθετικές περιπτώσεις που να δείχνουν την επίδραση των ελλείψεων της νοµοθεσίας και να καταγράψουν εισηγήσεις για το πώς µπορεί να διευρυνθούν οι εξουσίες της Αρχής Ισότητας για να καλύψουν τις ανάγκες των οργανώσεων τους. Η Ολοµέλεια V ήταν αφιερωµένη στην εκπαίδευση και περιλάµβανε µια παρουσίαση σε power point για την αναθεώρηση της διδακτικής ύλης και των αναλυτικών προγραµµάτων, την επιπλέον διδαχτική ύλη, ζητήµατα λανθάνοντος αναλυτικού προγράµµατος, το διαχωρισµό και την περιθωριοποίηση, το µηχανισµό για την αντιµετώπιση περιστατικών ανάµεσα σε µαθητές, ανάµεσα σε µαθητές και καθηγητές και ανάµεσα στους καθηγητές. Ακολούθησε παρουσίαση των αποτελεσµάτων έρευνας που έγινε σε σχέση µε τις διακρίσεις στην εκπαίδευση στην Κύπρο και αποφάσεων της Αρχής Ισότητας για την εκπαίδευση. Η Ολοµέλεια VI ασχολήθηκε µε την οικοδόµηση συµµαχιών και συνεργασιών και περιλάµβανε παρουσίαση των βασικών αρχών. Ακολούθησε παρουσίαση µε power-point γύρω από την εµπειρία της ΚΥΣΟΑ, της εθνικής συνοµοσπονδίας οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρίες. Στο Εργαστήρι V, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να καταγράψουν τις προκλήσεις στην οικοδόµηση συµµαχιών, να αξιολογήσουν τις προηγούµενες προσπάθειες που έγιναν προς την κατεύθυνση αυτή, να συζητήσουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των συνοµοσπονδιών αντί της δικτύωσης, καθώς και τις προκλήσεις στην οικοδόµηση συνεργασιών µεταξύ συντεχνιών και ΜΚΟ. Σαν αποτέλεσµα, καταρτίστηκε κατάλογος µε τα ζητήµατα που χρήζουν συζήτησης, για να χρησιµοποιηθεί σε µελλοντικές προσπάθειες οικοδόµησης συνοµοσπονδίας ή συµµαχίας. 6

8 Στην Ολοµέλεια VII παρουσιάστηκαν εν συντοµία τα πρόσφατα αποτελέσµατα του Ευρωβαροµέτρου. Αντίγραφα της παρουσίασης µε τα άρθρα που βραβεύτηκαν πρόσφατα στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού διαγωνισµού Journalists Award 2007 κυκλοφόρησαν στο ακροατήριο, καθώς είχαµε ήδη καθυστερήσει σύµφωνα µε το πρόγραµµα µας. Εν τέλει, οι εκπαιδευτές παρουσίασαν 12 προτάσεις για την κατάρτιση µελλοντικής ατζέντας κατά ων διακρίσεων και κατέγραψαν επιπλέον προτάσεις από τους συµµετέχοντες. 12 σηµεία για µια ατζέντα κατά των διακρίσεων 1. Ετήσια διαδικασία διαβούλευσης µεταξύ ΜΚΟ, εµπειρογνώµων, συντεχνίες, εργοδότες, νοµοθέτες και αυτούς που χαράσσουν πολιτική. 2. Οι κύριες αλλαγές στο νόµο και στην πρακτική που µπορούν να επιδιωχθούν (επέκταση του πεδίου εφαρµογής του νόµου, διεύρυνση των εξουσιών της Αρχής Ισότητας/Αρχής κατά του Ρατσισµού, αναθεώρηση προβληµατικών νόµων, διακρίσεις στην εκπαίδευση) 3. Χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία ειδικού σώµατος για να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς ΜΚΟ στην δράση τους κατά των διακρίσεων (π.χ. σώµα που να παρέχει νοµικές συµβουλές) 4. Εκπαίδευση δικαστών, δικηγόρων, αστυνοµικών, κυβερνητικών στελεχών κλπ, 5. Συντονισµός µεταξύ ΜΚΟ και δικηγορικού συλλόγου για την εκπαίδευση των δικηγόρων σε θέµατα διακρίσεων. Ανάπτυξη εµπειρογνωµοσύνης σε θέµατα διακρίσεων και καθορισµός χρεώσεων. 6. Πρόσβαση σε νοµική αρωγή. 7. Εκστρατείες στα ΜΜΕ 8. Η συµπερίληψη του µαθήµατος για τις διακρίσεις στο εκπαιδευτικό αναλυτικό πρόγραµµα. 9. Στρατηγική προώθησε υποθέσεων στο δικαστήριο στην Κύπρο και στο Ε Α 10. Χρηµατοδότηση των ΜΚΟ 11. Προκλήσεις για ΜΚΟ: ελλείψεις στην στήριξη θυµάτων, οργανωτικά προβλήµατα, στόχοι και σκοπιµότητες των ΜΚΟ, αδύνατες εκστρατείες, έλλειψη συντονισµού και αλληλεγγύη µεταξύ των ΜΚΟ, µειωµένες δεξιότητες για προώθηση δικαιωµάτων 12. Η δηµιουργία συνοµοσπονδιών σε εθνικό, περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Πανευρωπαϊκή ατζέντα για τη βελτίωση της καταπολέµησης των διακρίσεων. 1.3 ιεθνείς εκπαιδευτές Η συνεισφορά του διεθνούς εκπαιδευτή κ. Declan O Dempsey ήταν πολύτιµη πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τα σεµινάρια, µε εποικοδοµητικά σχόλια και ιδέες στο σχεδιασµό του προγράµµατος κατάρτισης και στον τρόπο παρουσίασης του υλικού κατάρτισης. Συµµετείχε µε προσφωνήσεις και σχόλια και στα δύο σεµινάρια και µοιράστηκε µε τους συµµετέχοντες πολύτιµες πληροφορίες για αποφάσεις Αγγλικών δικαστηρίων που έγιναν τίτλοι ειδήσεων καθώς και για σηµαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου. Κατά την προετοιµασία του δεύτερου σεµιναρίου, ο κ. O Dempsey σχολίασε την πρόταση µας για το πρόγραµµα και πρόσφερε την εµπειρία του από τα άλλα σεµινάρια κατά των διακρίσεων τα οποία παρακολούθησε πρόσφατα σε άλλες χώρες. Το δεύτερο σεµινάριο επωφελήθηκε επίσης από την παρουσία της κ. Isabelle Chopin η οποία, µαζί µε τον κ. O Dempsey, προσφώνησαν το σεµινάριο και συµµετείχαν ενεργά στις συζητήσεις της ολοµέλειας, εισάγοντας έννοιες και ζητήµατα από την Ευρωπαϊκή ατζέντα κατά των διακρίσεων, γεγονός που βοήθησε στη διεύρυνση των οριζόντων της συζήτησης Εθνικοί εκπαιδευτές Γνωρίζαµε από την αρχή ότι δεν θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε και τους έξι εκπαιδευτές του σεµιναρίου του 2005, καθώς οι δύο από αυτούς δεν ήταν πλέον διαθέσιµοι. Αυτοί αντικαταστάθηκαν µε δύο καινούργιους εκπαιδευτές που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 7

9 Παρόλα αυτά, µια εβδοµάδα πριν το πρώτο σεµινάριο, η µία εκ των καινούργιων εκπαιδευτών (η Αρετή Χατζηγεωργίου) έπρεπε επίσης να αποχωρήσει λόγω της ξαφνικής ασθένειας της µητέρας της. Αναγκαστήκαµε να αντικαταστήσουµε την Αρετή το τελευταίο λεπτό µε τον δικηγόρο Σπύρο Χατζηνικολάου, που είχε παρακολουθήσει το σεµινάριο το 2005 και που γενικά είναι οικείος µε τις αρχές και τα ζητήµατα των διακρίσεων µέσω της δουλειάς του αλλά και µέσο της πείρας του σαν ακτιβιστής σε ΜΚΟ. Επειδή η ισορροπία µεταξύ νοµικών και µη-νοµικών θα αλλοιωνόταν, ο Σπύρος παρουσίασε το µη-νοµικό µέρος του εγχειριδίου. Για τους σκοπούς του πρώτου σεµιναρίου, ο Σπύρος µελέτησε επισταµένα το εγχειρίδιο και είχε µακρά συνάντηση µε µένα και τον εκπαιδευτή Νίκο Τριµικλινιώτη πριν το σεµινάριο και τελικά παρουσίασε το κεφάλαιο για το ρόλο των ΜΚΟ. Στο δεύτερο σεµινάριο, ο Σπύρος µελέτησε αριθµό εγγράφων και άρθρων σε σχέση µε την οικοδόµηση συµµαχιών µεταξύ ΜΚΟ που µας δόθηκαν από διεθνείς οργανισµούς (π.χ. UNDP) και παρουσίασε το ζήτηµα στο σεµινάριο. Ακολούθησε παρουσίαση power-point από τον ακτιβιστή σε θέµατα αναπηρίας Στέλιο Θεοφίλου (εκπαιδευτής από την αρχή, που συµµετείχε και στο εκπαιδευτικό σεµινάριο Train the trainers στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο 2005) για την εµπειρία της δηµιουργίας συνοµοσπονδίας των ΜΚΟ που ασχολούνται µε την αναπηρία. Ο Αλέκος Μοδινός, για πολλά χρόνια ακτιβιστής για τα δικαιώµατα των οµοφυλοφίλων κατά των διακρίσεων παρουσίασε την προοπτική και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το κίνηµα των οµοφυλοφίλων στην Κύπρο και διεθνώς. Ο άλλος καινούργιος εκπαιδευτής, ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος Ali Fevsi Yesilada µελέτησε τα νοµικά ζητήµατα που εγείρονται και πρόσφερε την προοπτική και την εµπειρία των Τουρκοκυπρίων που εργάζονται ή ζητούν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες στην Ελληνοκυπριακή πλευρά του νησιού. Η συµµετοχή του ως εκπαιδευτής είχε επιπλέον συµβολική αξία αφού κατέστησε την επικοινωνία µε τους Τουρκοκύπριους και την ενεργό συµµετοχή τους ευκολότερη και οµαλότερη. Στο πρώτο σεµινάριο ο εκπαιδευτής Νίκος Τριµικλινιώτης και εγώ παρουσιάσαµε το νοµικό µέρος ενώ στο δεύτερο σεµινάριο παρουσιάσαµε αποφάσεις δικαστηρίου και της Αρχής Ισότητας, συζητήσαµε τις ελλείψεις του νόµου και παρουσιάσαµε µια πρόταση για τη µελλοντική ατζέντα κατά των διακρίσεων που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη διαδικασία αλλαγής του νόµου για να καλυφτούν αυτές οι ελλείψεις. Εν συντοµία, οι εκπαιδευτές των δύο σεµιναρίων κατά των διακρίσεων (του Σεπτεµβρίου 2007 και του Απριλίου 2008) ήταν: Ο Νίκος Τριµικλινιώτης (εκπαιδευτής σε όλα τα σεµινάρια και εθνικός συντονιστής του σεµιναρίου του Συµµετείχε στο σεµινάριο στην Κωνσταντινούπολη). Ο Στέλιος Θεοφίλου (εκπαιδευτής σε όλα τα σεµινάρια που επίσης συµµετείχε στο σεµινάριο στην Κωνσταντινούπολη). Η Κορίνα ηµητρίου (εκπαιδεύτρια σε όλα τα σεµινάρια και εθνική συντονίστρια των σεµιναρίων που επίσης συµµετείχε στο σεµινάριο στην Κωνσταντινούπολη). Ο Ali Fevsi Yesilada (εκπαιδευτής στα σεµινάρια 2007 και 2008). Ο Αλέκος Μοδινός (εκπαιδευτής σε όλα τα σεµινάρια που επίσης συµµετείχε στο σεµινάριο στην Κωνσταντινούπολη). 2. Προετοιµασία για το σεµινάριο κατά των διακρίσεων 2.1 Σεµινάριο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (παλιά κράτη µέλη και EFTA-EES) Για την Κύπρο, το σεµινάριο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών έγινε το Μάρτιο 2005 στην Κωνσταντινούπολη και το παρακολούθησαν οι 4 από τους 6 εκπαιδευτές που συµµετείχαν στα σεµινάρια του 2007 και Οι άλλοι δύο εκπαιδευτές, και οι δύο δικηγόροι µε πολυετή πείρα στον τοµέα της µη-διάκρισης, εκπαιδεύτηκαν από τους υπόλοιπους εκπαιδευτές. 2.2 Προετοιµασία για το δεύτερο σεµινάριο κατά των διακρίσεων (νέα κράτη µέλη) Για σκοπούς ανεύρεσης των συµµετεχόντων για το δεύτερο σεµινάριο (2008), έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας µαζί µε τους συµµετέχοντες του σεµιναρίου του 2005 µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφώνου. Παρόλα αυτά λόγω της χρονικής περιόδου που µεσολάβησε, πολλές διευθύνσεις και τηλέφωνα δεν ίσχυαν πλέον και µόνο ορισµένοι από αυτούς ειδοποιήθηκαν. 8

10 Επίσης, προέκυψε ότι ορισµένοι από τους συµµετέχοντες του σεµιναρίου ου 2005 είχαν στο µεταξύ αλλάξει τοµέα εργασίας και/ή δεν εκπροσωπούσαν πλέον τη συγκεκριµένη ΜΚΟ και δεν ήταν πλέον δραστήριοι ή δεν ενδιαφέρονταν για τη µη-διάκριση. Ορισµένοι από τους συµµετέχοντες προέρχονταν από το σεµινάριο του 2007 µε τους οποίους η επικοινωνία ήταν ευκολότερη (ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικώς και/ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Παρόλο που µετά τη συµπλήρωση του πρώτη σεµιναρίου κυκλοφορήσαµε σε όλους τους συµµετέχοντες ερωτηµατολόγια για το τι θα ήθελαν να δουν ως ύλη για το επόµενο σεµινάριο, δεν πήραµε καµιά απάντησε. Η µόνη πηγή πληροφόρησης αναφορικά µε τις ανάγκες των συµµετεχόντων ήταν τα έντυπα αξιολόγησης τα οποία λάβαµε υπόψη κατά το σχεδιασµό του προγράµµατος του επόµενου σεµιναρίου. Για σκοπούς σχεδιασµού του δεύτερου σεµιναρίου, η εθνική συντονίστρια ετοίµασε µια πρόταση την οποία κυκλοφόρησε στους διεθνής και τους εθνικούς εκπαιδευτές µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Έπειτα έγιναν δύο συναντήσεις µε τους εθνικούς εκπαιδευτές όπου συζητήθηκε το έγγραφο και έγιναν τροποποιήσεις. Επίσης κατανεµήθηκαν καθήκοντα (δηλ. παρουσιάσεις) στον κάθε ένα από τους 6 εκπαιδευτές. Πριν το σεµινάριο, οι εκπαιδευτές έστειλαν στη γενική συντονίστρια τις σηµειώσεις τους ως προς το τι θα παρουσιάσουν και πως, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη γενική συντονίστρια. Επιπλέον, σηµειώσεις ανταλλάχτηκαν και µεταξύ της γενικής συντονίστριας και των διεθνών εκπαιδευτών αναφορικά µε το περιεχόµενο και οι εισηγήσεις των διεθνών εκπαιδευτών υιοθετήθηκαν στο τελικό πρόγραµµα. 2.3 Ανακοίνωση του σεµιναρίου Για σκοπούς το πρώτου σεµιναρίου του Σεπτεµβρίου 2007 στάληκαν ευρέως µηνύµατα µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε ΜΚΟ και συντεχνίες. Για τους σκοπούς του δεύτερου σεµιναρίου του Απριλίου 2008, εφόσον στόχευε σε συγκριµένη οµάδα ατόµων, στάληκαν µόνο προσωπικά µηνύµατα που συνοδεύονταν µε τηλεφωνήµατα. 2.4 Προσέλκυση και επιλογή συµµετεχόντων Η στρατολόγηση για το πρώτο σεµινάριο (Σεπτέµβριος 2007) ήταν απλή, καθώς αρκετά άτοµα, κύρια από το χώρο των ΜΚΟ, ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση που είχε κυκλοφορήσει. Η στρατολόγηση συντεχνιών ήταν πιο δύσκολη και έγινε χρήση των προσωπικών επαφών που είχαν δύο από τους εκπαιδευτές (του Νίκου Τριµικλινιώτη για την Ελληνοκυπριακή κοινότητα και του Ali Fevsi Yesilada για την Τουρκοκυπριακή) οι οποίοι επικοινώνησαν µε τους συντεχνιακούς προσωπικά και τους κάλεσαν να στείλουν αντιπρόσωπο. Στις πλείστες περιπτώσεις αυτό κατέστη αδύνατο, παρόλο που κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις συντεχνιακών έδειξαν ενδιαφέρον και συµµετείχαν. Η στρατολόγηση συµµετεχόντων για το δεύτερο σεµινάριο του Απριλίου 2008 ήταν πιο δύσκολη για διάφορους λόγους. Στην περίπτωση των συµµετεχόντων στο σεµινάριο του 2005 αρκετά µηνύµατα που στάληκαν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στράφηκαν πίσω και οι αριθµοί τηλεφώνων δεν ίσχυαν πλέον. Ορισµένοι από τους συµµετέχοντες στο σεµινάριο του 2007 δήλωσαν ότι θεωρούσαν πως το προηγούµενο σεµινάριο έγινε πολύ πρόσφατα και δεν µπορούσαν να διαθέσουν ακόµα ένα Σαββατοκύριακο για περαιτέρω κατάρτιση σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αναγκαστήκαµε να απορρίψουµε κάποιες αιτήσεις για εγγραφή που προέρχονταν από άτοµα τα οποία δεν παρακολούθησαν κανένα από τα προηγούµενα σεµινάρια. Τελικά, προέκυψε ότι ο κατάλογος που σχηµατίστηκε αποτελούνταν από άτοµα µε ουσιαστικό ενδιαφέρον στον τοµέα της µη-διάκρισης, γεγονός που έκανε τις συζητήσεις ενδιαφέρουσες και τα συµπεράσµατα πολύ καλά πληροφορηµένα, ενώ οι προοπτικές για την οικοδόµηση µιας εθνικής συµµαχίας κατά των διακρίσεων διαφαίνονται πιο ελπιδοφόρες παρά ποτέ. 9

11 Και στα δύο σεµινάρια, οι συµµετέχοντες έστειλαν τα έντυπα εγγραφής τους τις τελευταίες µέρες. εν ήλθαν όλοι όσοι έστειλαν έντυπα εγγραφής ενώ άτοµα που δεν είχαν προηγουµένως στείλει έντυπο εγγραφής εµφανίστηκαν την ηµέρα του σεµιναρίου. Αποφασίσαµε να µην διώξουµε κανένα από τα άτοµα που εµφανίστηκαν την ηµέρα του σεµιναρίου για να µη δηµιουργήσουµε δυσαρέσκεια. 2.5 ιευθετήσεις Η φωτοτύπηση, η εκτύπωση, το δέσιµο των εγγράφων, η ετοιµασία των κονκάρδων µε τα ονόµατα των συµµετεχόντων κλπ ανατέθηκαν σε επαγγελµατική εταιρεία. Η µετάφραση όλων των εγγράφων στην Τουρκική έγινε από επαγγελµατία µεταφράστρια στην Τουρκία (ήταν φθηνότερη, καλύτερη και γρηγορότερη από τους µεταφραστές που µπορέσαµε να βρούµε στην Κύπρο). Για σκοπούς της ταυτόχρονης διερµηνείας στο σεµινάριο προσλάβαµε έναν από τους καλύτερους διερµηνείς στη χώρα και νοικιάσαµε τα κατάλληλα µηχανήµατα, ούτως ώστε ο κάθε συµµετέχων να προµηθευτεί από ένα σετ ακουστικά. Φροντίσαµε να δώσουµε στο διερµηνέα εκ των προτέρων το υλικό στα Ελληνικά και στ Τούρκικα (τα εγχειρίδια, το πρόγραµµα, τις ασκήσεις για τα εργαστήρια κλπ), πράγµα που του έδωσε την ευκαιρία να προετοιµαστεί σε σχέση µε την ορολογία. Πολλοί από τους συµµετέχοντες εξέφρασαν την εκτίµηση τους για την παροχή ψηλού επιπέδου µετάφρασης αφού επέτρεψε την εις βάθος ανταλλαγή απόψεων σε περίπλοκα θέµατα µεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, γεγονός σπάνιο στην Κύπρο. Το µεσηµεριανό φαγητό και οι καφέδες στα διαλείµµατα προσφέρθηκαν από το εστιατόριο του Intercollege/Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, στο οποίο είχε δοθεί το πρόγραµµα εκ των προτέρων και το οποίο τήρησε επιµελώς τις ώρες των διαλειµµάτων. Επίσης, σεβάστηκε πλήρως τις απαιτήσεις των οργανωτών σε σχέση µε τις διατροφικές ανάγκες των συµµετεχόντων (χορτοφάγοι, µουσουλµάνοι, χριστιανοί ορθόδοξοι που νήστευαν πριν το Πάσχα) Στους χρήστες τροχοκαθισµάτων υποδείχτηκε εκ των προτέρων που βρίσκεται η τουαλέτα για άτοµα µε αναπηρία. Το υλικό που διανέµηκε στους συµµετέχοντες (περιοδικά, φυλλάδια, εγχειρίδια, έντυπα αξιολόγησης, γραφική ύλη, προγράµµατα κλπ) µεταφέρθηκε στην αίθουσα του σεµιναρίου από την προηγούµενη µέρα και τοποθετήθηκε σε τραπέζι στην είσοδο της αίθουσας, για να µπορούν όσοι εισέρχονται στην αίθουσα να παίρνουν τα αντίτυπα τους. Επειδή υπήρχε εξοπλισµός µόνο για µια παρουσίαση power point, προβλήθηκε µόνο το power-point στα Ελληνικά. Στους Τουρκόφωνους συµµετέχοντες δόθηκε εκτύπωση της παρουσίασης του powerpoint στα Τουρκικά, για να µπορούν και οι Τουρκόφωνοι να παρακολουθούν την οθόνη ενόσω ο οµιλητής µιλούσε στα Ελληνικά (και µεταφραζόταν αυτόµατα στα Τουρκικά). 3. ιεκπεραίωση των σεµιναρίων κατά των διακρίσεων 3.1 Ποσοστό συµµετεχόντων (ΜΚΟ/συντεχνίες) Στο πρώτο σεµινάριο, οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ήταν το 15% των συµµετεχόντων. Στο δεύτερο σεµινάριο οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ήταν µόνο το 10% των συµµετεχόντων. 3.2 ιαδικασία κατά τη διάρκεια της µέρας παρατηρήσεις (εκπαιδευτές, συµµετέχοντες, περιεχόµενο κλπ) Στο πρώτο σεµινάριο (Σεπτέµβριος 2007), οι εντάσεις και η καχυποψία µεταξύ των δύο κοινοτήτων στην προεκλογική περίοδο αντανακλώνται όχι µόνο στη διαδικασία επικοινωνίας µε τους συµµετέχοντες αλλά και εντός της αίθουσας διεξαγωγής του σεµιναρίου. 10

12 Μέχρι το δεύτερο σεµινάριο (Απρίλιος 2008) οι εκλογές έφεραν στην εξουσία στην Ελληνοκυπριακή πλευρά νέα ηγεσία και δεν παρατηρήθηκαν εντάσεις ούτε στη διαδικασία επικοινωνίας µε τους συµµετέχοντες ούτε και εντός της αίθουσας διεξαγωγής του σεµιναρίου, όπου η ατµόσφαιρα ήταν θετική και χαλαρή και η ανταλλαγή µεταξύ των µελών των δύο κοινοτήτων φιλική και παραγωγική. Για να γίνει το σεµινάριο πιο συµµετοχικό και ζωντανό, ενθαρρύναµε τους συµµετέχοντες να διακόπτουν την παρουσίαση στην ολοµέλεια µε σχόλια και ερωτήσεις. Αυτό αναπόφευκτα προκάλεσε καθυστερήσεις στο πρόγραµµα και των δύο σεµιναρίων, παρόλο που αυτό ίσχυσε περισσότερο στο δεύτερο παρά στο πρώτο. Εποµένως, έπρεπε να µειώσουµε τη διάρκεια των διαλειµµάτων, ζητώντας από τους συµµετέχοντες να µεταφέρουν τους καφέδες τους εντός της αίθουσας για να προφτάσουµε να καλύψουµε την ύλη του προγράµµατος. Ιδιαίτερα στο δεύτερο σεµινάριο, τα εργαστήρια διάρκεσαν πολύ περισσότερο από ότι προγραµµατίστηκαν καθώς οι συµµετέχοντες έβρισκαν τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Παρόλο που γίνονταν προσπάθειες από τους εκπαιδευτές να τηρηθεί το πρόγραµµα αυτό δεν ήταν πάντοτε εφικτό, εν µέρει διότι το πρόγραµµα ήταν βαρυφορτωµένο σε κάποια σηµεία. Στην περίπτωση του δεύτερου σεµιναρίου, όπου οι συµµετέχοντες αισθάνονταν περισσότερη αυτοπεποίθηση για τα θέµατα που συζητούσαν και περισσότερη οικειότητα µε τους εκπαιδευτές καθώς και µεταξύ τους, ορισµένοι έπαιρναν το λόγο κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας και µιλούσαν για 20 λεπτά κάθε φορά ανεξάρτητα από τις προσπάθειες του συντονιστή να µειώσει την έκταση των παρεµβάσεων. Παρόλο που όλοι αυτοί οι παράγοντες προκάλεσαν µεγάλη καθυστέρηση στο πρόγραµµα, φάνηκε από τα έντυπα αξιολόγησης ότι η συµµετοχικότητα και η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων ήταν το µέρος που οι περισσότεροι βρήκαν ως το πλέον ενδιαφέρον. 3.3 Αξιολόγηση του σεµιναρίου Στο πρώτο σεµινάριο (Σεπτέµβριος 2007) οι συµµετέχοντες γενικά βρήκαν το νοµικό µέρος ενδιαφέρον αλλά δήλωσαν ότι θα προτιµούσαν λιγότερη θεωρία και περισσότερη πράξη, µε άλλα λόγια περισσότερα πρακτικά παραδείγµατα και λιγότερους ορισµούς. Οι συµµετέχοντες βρήκαν τη διάσταση της δικτύωσης ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θα ήθελαν να δουν περισσότερη διευκόλυνση για δικτύωση από τους οργανωτές. Τα εργαστήρια θεωρήθηκαν ως ιδιαίτερα χρήσιµα εν µέρει λόγω τις ευκαιρίας που προσφέρουν για δικτύωση και εν µέρει λόγω του στοιχείου ενδυνάµωσης που περιείχαν. Σε σχέση µε το περιεχόµενο, η χρήση των ΜΜΕ για τη δράση κατά των διακρίσεων εγέρθηκε αρκετές φορές, σαν ζήτηµα που χρήζει περισσότερης προσοχής και κάλυψης. Οι Τουρκοκύπριοι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από το γεγονός ότι ήρθαν σε επαφή µε πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο και θα ήθελαν να δουν επέκταση των σεµιναρίων αυτών στην κοινότητα τους. Ορισµένοι συµµετέχοντες φαίνονταν να είναι πολύ επικεντρωµένοι στο λόγο διάκρισης που τους αφορά και ανάφεραν ότι θα ήθελαν να δουν περισσότερη κάλυψη του λόγου αυτού σε ένα µελλοντικό σεµινάριο. Ορισµένοι από τους συµµετέχοντες που είναι λέκτορες σε πανεπιστήµια δήλωσαν ότι θα ήθελαν να δουν το µάθηµα της µη-διάκρισης να διδάσκεται στα πανεπιστήµια τους. Γενικά, οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους µε τους εκπαιδευτές, το περιβάλλον, το υλικό που διανεµήθηκε και τα αποτελέσµατα. Στο δεύτερο σεµινάριο τα έντυπα αξιολόγησης εξέφρασαν την ικανοποίηση τους µε την προετοιµασία και τη βοηθητικότατα των εκπαιδευτών, µάλλον µέτρια σχόλια για το χώρο διεξαγωγής του σεµιναρίου, βρήκαν το ρυθµό και το βαθµό δυσκολίας ικανοποιητικό και, κατά κανόνα, εκτίµησαν το στοιχείο της συµµετοχικότητας µε τους άλλους συµµετέχοντες, τη χρησιµότητα των εργαστηρίων και την παρουσίαση των υποθέσεων. Ορισµένοι συµµετέχοντες βρήκαν τις µακροσκελής παρεµβάσεις από µέλη του ακροατηρίου ως το λιγότερο χρήσιµο από όλα. 11

13 Οι εισηγήσεις τους για µελλοντική δράση συµπεριλάµβαναν: την επικέντρωση στις Κυπριακές πραγµατικότητες και γεγονότα, τη µείωση της διάρκειας του σεµιναρίου σε δύο µισές µέρες (Παρασκευή απόγευµα και Σάββατο πρωί), την επέκταση της διάρκειας του σεµιναρίου σε 3-4 µέρες, την ενηµέρωση κάθε 6 µήνες υπό τη µορφή εκτελεστικής περίληψης των εξελίξεων µε συγκριτικούς πίνακες, τη συµµετοχή των σχετικών µε το θέµα κυβερνητικών τµηµάτων και εργοδοτών για να µπορούν να τους εµπλέξουν σε συζήτηση, την αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εγγράφων όπως αποφάσεις δικαστηρίου, απόφασης της Αρχής Ισότητας, νοµοθετικές και νοµικές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (νέες οδηγίες, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Κοινοτήτων), τη διανοµή σε όλους τους συµµετέχοντες των ηλεκτρονικών διευθύνσεων όλων των λοιπών συµµετεχόντων. Πολλοί από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να δουν παρόµοια σεµινάρια και στο µέλλον και οι Τουρκοκύπριοι συµµετέχοντες είπαν ότι θα ήθελαν να επαναλαµβάνονταν τα σεµινάρια αυτά στο βορρά. 4. Συµπεράσµατα από τα σεµινάρια κατά των διακρίσεων 4.1. Οι παρεµβάσεις από το ακροατήριο πρέπει να περιορίζονται σε περίπου 20 λεπτά µετά από κάθε παρουσίαση Η διάρκεια του σεµιναρίου (από τις 9.30 µέχρι τις και τις δύο µέρες) είναι πολύ κουραστική Η επιλογή του Σαββατοκύριακου για τα σεµινάρια εξακολουθεί να είναι ιδεώδης για τις ΜΚΟ αλλά δύσκολη για τους συντεχνιακούς. Στο µέλλον, ίσως θα έπρεπε να οργανωθούν ειδικά σεµινάρια που να στοχεύουν στους συντεχνιακούς κατά τις εργάσιµες µέρες. Επί του παρόντος, η ανισότητα της ισχύος µεταξύ των ΜΚΟ και των συντεχνιών, η οποία γέρνει υπέρ των συντεχνιών που είναι κατά κανόνα µαζικές και ισχυρές, δεν βοηθά στη συνεργασία, δεδοµένου ότι οι συντεχνίες δεν βλέπουν οποιοδήποτε όφελος για τις ίδιες από τη συνεργασία αυτή. Θα ήταν ίσως χρήσιµο να εµπλακούν οι συντεχνίες σε µια δηµόσια συζήτηση για να µπορέσουν να δουν τα οφέλη από µια τέτοια συνεργασία Tα σεµινάρια θα έπρεπε να ήταν ανοιχτά στο κοινό στη βάση του όποιος έρθει πρώτος και οι συµµετέχοντες δεν θα έπρεπε να ήταν υποχρεωµένοι να στέλλουν τα έντυπα εγγραφής τους δύο εβδοµάδες νωρίτερα, γιατί αυτό αναπόφευκτα περιορίζει τη συµµετοχή. Επίσης, το δεύτερο σεµινάριο για τις διακρίσεις δεν έπρεπε να περιοριστεί στους συµµετέχοντες στα σεµινάρια του 2005 και του 2007, διότι υπάρχουν πολλά άτοµα που συµµετείχαν σε σεµινάρια κατάρτισης µέσω άλλων προγραµµάτων και που έχουν αρκετές γνώσεις για τη θεωρία και την πράξη για να µπορούν να συµµετέχουν παραγωγικά Οι ευάλωτες οµάδες (π.χ. µετανάστες) δεν µπορούσαν να συµµετέχουν επειδή δεν µιλούν Ελληνικά ή Τουρκικά. Θα έπρεπε να γίνουν προσπάθειες να ευκολυνθούν να συµµετέχουν µε Αγγλική µετάφραση Τα έντυπα αξιολόγησης ήταν πολύ µεγάλα (3 σελίδες) και κάποιες ερωτήσεις ήταν επαναλαµβανόµενες Θα έπρεπε να είχε γίνει πρόνοια στον προϋπολογισµό για αύξηση στις τιµές από τότε που ετοιµάζεται ο προϋπολογισµός µέχρι την εφαρµογή του που µπορεί να είναι και δύο χρόνια αργότερα. 12

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε σήμερα τους στόχους και το περιεχόμενο του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η επωνυµία του Ιδρύµατος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory» Η έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι: Συνοπτικός οδηγός παραπόνων Τι κάνει η Επιτροπή Η περί Αυστραλιανής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που ερευνά και συμβιβάζει καταγγελίες διακρίσεων και παραβιάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Μάρτιος 2011 Μονάδα Διαχείρισης ΕΚΤ Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Ενημέρωση Εκπαιδευτών [Type the company address] Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 14 Ιανουαρίου 2011, στην Μηλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH HEAD EUROPEAN COMMISSION'S TASK FORCE FOR GREECE 16 th Roundtable with the Government of Greece Transforming uncertainty into stability, wisdom and growth

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΚΟΕ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ: Πρόγραµµα διεθνείς σχέσεις συνεργασία µε µη Κυβερνητικούς & Ενδοκυβερνητικούς οργανισµούς Ενηµέρωση για την

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου: κατάλογος αναφοράς καλών πρακτικών 1. Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο μπορεί να έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια ενός έργου ή να έχει σχεδιαστεί ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα I. Μορφές κοινωνικού διαλόγου II. III. IV. ΕU Κοινωνικός διάλογος σε διακλαδικό επίπεδο Ιστορία Συμμέτοχοι Διατάξεις της Συνθήκης Πρώτη απάντηση Δεύτερη απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα. Ελένη Δημητρίου

Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα. Ελένη Δημητρίου Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα Ελένη Δημητρίου Άτομα με Νοητική Αναπηρία: ποιοι είναι Αναπηρία: οποιαδήποτε μορφή ανεπάρκειας ή μειονεξίας η οποία προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011)

http://www.cyprusnet.gr/index.php?section=652&newsid510=372 (13/04/2011) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 12 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Ι. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ: Στις 07/04/2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων. Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

«Ευκαιρίες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ» Αγαπητέ Δήμαρχε Παραλιμνίου, αγαπητέ κε Πυρίλλη,

«Ευκαιρίες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ» Αγαπητέ Δήμαρχε Παραλιμνίου, αγαπητέ κε Πυρίλλη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- AVRUPA KOMİSYONU- EUROPEAN COMMISSION ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ- REPRESENTATION IN CYPRUS «Ευκαιρίες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ» Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 Ν. 44(Ι)/2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανασίου Γεωργία Μόσχος Παύλος Τσορδιά Ειρήνη Γεωργία Τσορδιάς Δημήτρης Πάτρα,12 Δεκεμβρίου 2012 2 Ευχαριστίες : Ευχαριστούµε πολύ την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα