κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE 5 «Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE 5 «Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη»"

Transcript

1 κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE 5 «Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη» Συντονιστές: Παντελής Αγγελίδης (ΙΝΑ) ηµήτρης Ψυχογιός (ΕFG Eurobank) Raporteurs: Γιώργος Νεοφώτιστος (Πανεπιστήµιο Κρήτης & ΙΜΛ) Νίκος Γιαγκούλης Αθήνα, Ιούνιος 2003

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή (ρόλος της οµάδας, µέλη, σύνοψη πεπραγµένων) 3 2. Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή εµπειρία: Έργα για την ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηµατικότητας στην ΝΑ Ευρώπη Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης - ιαπιστώσεις Προτάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Π.1 Ο εκάλογος για την Ψηφιακή ραστηριοποίηση στην ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη Π.2 Ερωτηµατολόγιο για την Καταγραφή της Τρέχουσας Κατάστασης και των Προτάσεων ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οµάδα Εργασίας 5, e-business Forum Το παρόν Παραδοτέο συνιστά την τελική Έκθεση των εργασιών της Οµάδας Εργασίας 5 (ΟΕ 5) του e-business Forum, µε αντικείµενο «Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη», που διεξήχθησαν στη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του Περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των εργασιών, τις προτάσεις και ένα ευρύτερο πλαίσιο στόχων για τη διαµόρφωση στρατηγικής στον τοµέα της ανάπτυξης της ελληνικής ψηφιακής επιχειρηµατικότητας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Η αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, ο εντοπισµός των βασικών εµποδίων ανάπτυξης, οι προτεινόµενες ενέργειες για την άµβλυνση των εµποδίων, αλλά και οι προτεινόµενες ενέργειες για επιτάχυνση της ανάπτυξης, αποτέλεσαν τις κατευθύνσεις στις οποίες κινήθηκαν οι εργασίες της Οµάδας. Ο Ρόλος της Οµάδας Ο κεντρικός στόχος της Οµάδας Εργασίας 5 του ebusiness Forum είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων και η προετοιµασία παραδοτέων που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση των ελληνικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, η Οµάδα Εργασίας εστιάζει στον προσδιορισµό των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας για την ενδυνάµωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην περιοχή και την επιτυχηµένη δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, και πιο συγκεκριµένα: N N N στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, αξιοποιώντας στοιχεία µελετών και ερευνών, στον εντοπισµό των βασικών εµποδίων ανάπτυξης των ηλεκτρονικών αγορών και των εξαγωγικών ελληνικών προσπαθειών, όπως, π.χ., προβλήµατα σχετικά µε το υπάρχον νοµικό & κανονιστικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ασφάλεια των συναλλαγών, τα πνευµατικά δικαιώµατα κ.ά. στον προσδιορισµό ενεργειών που θα λειτουργήσουν ως δίαυλοι ενηµέρωσης για τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και διάχυσης αποτελεσµάτων (όπως τα αποτελέσµατα του ελληνικού e-business Forum) στην περιοχή, ενισχύοντας τη δυναµική του ηλεκτρονικού εµπορίου τόσο στο επίπεδο του πολίτη-καταναλωτή των χωρών αυτών (B2C markets) όσο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων τους (B2B markets), ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

4 N Οµάδα Εργασίας 5, e-business Forum στην διαµόρφωση ενός πλαισίου προτάσεων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Τα παραπάνω πορίσµατα θα λάβουν υπ όψη τους το αποτέλεσµα της διαδικασίας διαβούλευσης µε εταιρίες και φορείς όπως επαγγελµατικές ενώσεις, πανεπιστήµια, e-marketplaces, δηµόσιους φορείς και Αρχές. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, η ΟΕ 5 προχωρεί στη διεξαγωγή έρευνας σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Επιπλέον, τόσον τα µέλη όσο και εκπρόσωποι φορέων, του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, καταθέτουν την εµπειρία και τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των συναντήσεων της Οµάδας. Τα αποτελέσµατα των εργασιών της ΟΕ 5 εστιάζουν στα ακόλουθα παραδοτέα: 1. «εκάλογος για την ψηφιακή δραστηριοποίηση στην ΝΑ Ευρώπη» [Θα παρέχει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει, κατ αρχήν, ο επιχειρηµατίας για τα θέµατα του ψηφιακού επιχειρείν στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.] 2. «εκάλογος για το πολίτη-καταναλωτή στη ψηφιακή οικονοµία» [Προσαρµογή και µετάφραση στις γλώσσες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης του εκαλόγου για τον Έλληνα πολίτη-καταναλωτή που είναι προσβάσιµος στον ιαδικτυακό τόπο Θα αποτελεί το «ψηφιακό µανιφέστο αρχών» των ελληνικών εταιριών και ένα σηµαντικό εργαλείο προώθησης του ελληνικού ψηφιακού επιχειρείν. Θα µπορεί να διανέµεται δωρεάν σε έντυπη µορφή στις εµπορικές εκθέσεις από κάθε εταιρικό exhibition stand, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή.] 3. Κατάλογος πηγών για την αποτελεσµατική εύρεση επιχειρηµατικών φορέων, αρµοδίων αρχών κ.ά. στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, κατάλογος πηγών χρηµατοδότησης, κατάλογος των σηµαντικότερων επιχειρηµατικών γεγονότων (events) και εκθέσεων (exhibitions) κ.ά. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

5 4. Τελική Αναφορά: Καταγραφή προβληµάτων, δυνατότητες άµβλυνσής τους και πλαίσιο προτάσεων. Τα πρακτικά των συναντήσεων, τα κείµενα εργασίας και οι σχετικοί σύνδεσµοι (links) είναι προσβάσιµα στην ιστοσελίδα του Φόρουµ, στην "περιοχή" της Οµάδας. Για την επικοινωνία των µελών της Οµάδας έχει δηµιουργηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση διανοµής ταχυδροµείου: µέσω της οποίας αποστέλλονται σχόλια και παρατηρήσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των µελών. Η σύνθεση της Οµάδας Συντονιστές: Παντελής Αγγελίδης (ΙΝΑ) και ηµήτρης Ψυχογιός (EFG Eurobank) Rapporteurs: Γιώργος Νεοφώτιστος (Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη και Πανεπιστήµιο Κρήτης) και Νίκος Γιαγκούλης. Μέλη: Γιώργος Σακουλίδης (ΕΚΕΠΠ), Γιάννης Σταύρου (ΣΒΒΕ), Βασίλης Μάργαρης (ΧΚΘ), Μπάµπης Φιλαδαρλής (ΣΕΒΕ), Σπύρος Ιγνατιάδης (ΣΕΠΒΕ), Νίκος Χρήστου (ΟΠΕ), Γιάννης Μητσός (Intracom), Νίκος Μυλωνόπουλος (ALBA), Νινέτα Πολέµη (Expertnet και Πανεπιστήµιο Πειραιά), Θάνος Γιαµάς (ΙΜΛ), Γιώργος Παπαιωάννου (Τραπεζικός Μεσολαβητής), Γιάννης Γιανναράκης ( ΟΛ), Παναγιώτης Τσιαντίλας (Premium), βασίλης Σαλαπάτας (ΕΒΕΑ), Γιούλα Κωµοδρόµου (ΕΟΜΜΕΧ), Γιάννης Χασαπίδης (ΠΟΤΕΚ), Ιωάννης Μαρκόπουλος (ΟΤΕΝΕΤ), Γιώργος Μπαλιούσκας (IMPACT), Γουίλιαµ ράκος (IMPACT), Κατερίνα Καληµέρη (ADACOM), Κατερίνα Λόντου (ATOM Engineering), Παναγιώτης Χαλκιάς (Printec), Σπυρίδων ήµου (TEMAGON), Χρήστος Λεµονής (CosmoONE), Ηλίας Καστρίτης (ΕΥ ΕΠ ΚτΠ), Κυριάκος Τσιφλάκος (Ερνστ & Γιάνγκ), Παναγιώτης Κανέλλης (Ερνστ & Γιάνγκ), Ιωάννης Γιαννούλης (Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ), Ιωάννης Μαρκασσιώτης (Smart Services), Νίκος Μπακάλης (Deloitte & Touche), Μιλτιάδης Αναστασιάδης (ANKO), Ευάγγελος Χατζηγεωργίου (Singular), Γεώργιος ηµητρίου (Infogroup), Γεώργιος Μπλάνας (ΤΕΙ Λάρισας), Αριστοτέλης Αλεξόπουλος (ALBA), Νεκτάριος Σαρτζετάκης (OTENET), Γιώτα Μπουνέλη (ΚΕΡ ΟΣ), Μάριος Γιατζίδης (ΣΕΒ), Χαρίλαος Χάρακας (ΣΕΒ), Αλκιβιάδης Πουλής (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και TWT GmbH), Παναγιώτης Λαµπρόπουλος (Επιµελητήριο Λέσβου), Ιωάννης Ιωαννίδης (Siemens), Χαράλαµπος Κιουρτσίδης ( ιαχειριστική Αρχή υτικής Μακεδονίας), Κώστας Πετρόπουλος (01 Πληροφορική), Μιχάλης Αρβανίτης (Πανεπιστήµιο Πατρών), Παναγιώτης Παπαδάτος (M-Data), Σωκράτης Παµπουκίδης (ABC Prof. Services), Στέφανος Στεφανίδης (Ελληνική Ένωση Πληροφορικής), Φώτης ραγανίδης (Microsoft Hellas), Νίκος Παπαχρήστου (ΟΤΕ), Σύλβια Τσαγλιώτη (Υπ.Εξ. ιπλωµατική Ακαδηµία), Ιωάννης Κοτίνης (Oracle), Αντώνης Παρασκευόπουλος (TEMAGON), Φίλιππος Σταµατιάδης (SAP Hellas), Εµµανουήλ Κοσµίδης ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

6 (Intracom), Στέφανος Μπίλλας (InMS), Παναγιώτης Μπαζιωτόπουλος (Micronet), Ξενοφών Τσιλιµπάρης (Ε ΕΤ), Ναταλί Σαµακοβλίδη (NMS-BBDO), Ηλίας Χατζάκης (Ε ΕΤ & Συντονιστική Επιτροπή του e-business Forum), Στέλιος Χαριτάκης (Exodus), Αδάµ αµιανάκης (Conceptum και Επιτροπή Ψηφιακού Περιεχοµένου ΣΕΠΕ), Γιώργος Σορολοπίδης (Εκδόσεις Καστανιώτη), Παναγιώτης Πετράκης (Πανεπιστήµιο Αθηνών), Σωκράτης Καµπουρόπουλος (ΕΚΕΒΙ). Σύνοψη Πεπραγµένων Υψηλοί ρύθµοι αύξησης της χρήσης του ιαδικτύου προβλέπεται να επιτευχθούν τα επόµενα χρόνια στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον του διαρκώς αυξανόµενου αριθµού των πολιτών-καταναλωτών στις χώρες αυτές που θα έχει πρόσβαση στο ιαδίκτυο, η επιχειρηµατική δραστηροποίηση πάρα πολλών ελληνικών εταιριών στην ευρύτερη περιοχή προσφέρει ευκαιρίες για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου είτε στις ίδιες και στους συνεργάτες τους είτε στα δίκτυα διανοµής τους. Τόσο η προσχώρηση πολλών από τις χώρες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η σύγκλιση των οικονοµιών τους και ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού τους πλαισίου, θα µειώνει συνεχώς το ευµετάβλητο των οικονοµιών και των κοινωνιών αυτών µε συνέπεια την µείωση των διασυνοριακών κινδύνων για το εµπόριο γενικότερα αλλά και για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Σκοπός του εργασιών της ΟΕ 5 αυτού είναι να εστιάσει στις δυνατότητες και στα θέµατα του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην ευρύτερη περιοχή, και να εφιστήσει την προσοχή στα σηµεία που πρέπει να προσεχθούν καθώς και να προσφέρει πηγές και πληροφορία για την καλύτερη ενηµέρωσή των ηλεκτρονικών εµπόρων (αλλά και των πολιτών-καταναλωτών) που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης (για να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες ενηµέρωσης στις «µεταβατικές» οικονοµίες και το θεσµικό πλαίσιο των χωρών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη). Τόσο η ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηµατικότητας όσο και η καλλιέργεια σχέσεων εµπιστοσύνης για τον Πολίτη-Καταναλωτή στη ψηφιακή οικονοµία της ευρύτερης περιοχής απετέλεσαν για τα µέλη της Οµάδας τους άξονες δραστηριότητας µε την υψηλότερη προτεραιότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΟΕ 5 συνέταξε τον «εκάλογο για τη Ψηφιακή ραστηριοποίηση στην ΝΑ Ευρώπη» [επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Π1] και κατέγραψε βασικά σηµεία της τρέχουσας κατάστασης καθώς και προτεινόµενες ενέργειες. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

7 2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (µε συµµετοχή φορέων από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης) Το Ευρωπαϊκό Έργο ENLARGE: Entrepreneurship Laboratory for Eastern European Regions (http://www.enlargenet.org) Το ENLARGE απευθύνεται στα στελέχη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα σεµιναρίων που στόχο έχει να µεταδώσει τις αρχές του ηλεκτρονικού επιχειρείν µε την έννοια της επιχειρηµατικής καινοτοµίας, καθώς και πρακτικές γνώσεις µε τις οποίες οι αρχές αυτές µπορούν να γίνουν άµεσα πράξη. Τα σεµινάρια οργανώθηκαν σε πέντε χώρες (Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουµανία, Πολωνία και Σλοβενία) και θα περιλαµβάνουν κοινό πρόγραµµα µε µικρές τοπικές διαφοροποιήσεις. Εχει προηγηθεί εκτενής έρευνα σχετικά µε το τεχνολογικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον των χωρών αυτών, έτσι ώστε το περιεχόµενο των σεµιναρίων να σχετίζεται άµεσα µε τα προβλήµατα και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Αντίστοιχα, έχει αναπτυχθεί και µια µεθοδολογία για την ανάπτυξη στρατηγικής ηλεκτρονικού επιχειρείν σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το ALBA συντονίζει αυτή την προσπάθεια, στην οποία συµµετέχουν η PLANET ERNST & YOUNG (Ελλάδα), το Πανεπιστήµιο INSEAD (Γαλλία), το Ερευνητικό Κέντρο CLPP (Βουλγαρία), το Πανεπιστήµιο της Κύπρου, το Ερευνητικό Κέντρο ICI (Ρουµανία), το Πανεπιστήµιο του Maribor (Σλοβενία) και το Πανεπιστήµιο LKAEM (Πολωνία). Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του ENLARGE: Τα σεµινάρια έχουν τίτλο Επιχειρηµατική καινοτοµία και δηµιουργία αξίας στον 21 ο αιώνα και περιλαµβάνουν τις εξής θεµατικές ενότητες: Ο χάρτης της παγκόσµιας αγοράς της γνώσης, Παγκόσµιες τάσεις, τοπικές επιπτώσεις, Νέα επιχειρηµατικά µοντέλα, Σχεδιασµός επιχειρηµατικών µοντέλων, Στρατηγική ηλεκτρονικού επιχειρείν, Προκλήσεις για τους µάνατζερς και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, έχουν σχεδιαστεί και ασκήσεις στο ιαδίκτυο µέσα από τις οποίες οι συµµετέχοντες θα διαπιστώσουν από πρώτο χέρι πως στήνεται ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

8 Το Ευρωπαϊκό Έργο SEED: South Eastern European Digital Economy (http://www.sofosnet.gr/seed) Το έργο SEED ( ) έχει σκοπό να προωθήσει το ηλεκτρονικό εµπόριο στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε ένα συγκεκριµένο και οργανωµένο τρόπο. Το SEED παρέδωσε τα πλαίσια εργασίας, τα οποία εξέτασαν όλα τα αναγκαία κατάλληλα περιβάλλοντα για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπορίου συλλαµβάνοντας τις ιδιαιτερότητες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παρέδωσε στρατηγικές διάδοσης και εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων που έχουν ακολουθήσει οι µη-τεχνικοί συνεργάτες (Εµπορικά Επιµελητήρια, Υπουργείο, Επιχείρησης ιασποράς) προκειµένου να περιληφθούν οι ευρύτεροι πιθανοί βασικοί χρήστες στις χώρες τους.για να χτίσει τα πλαίσια που στοχεύουν στις υποδοµές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το SEED έχει διεξάγει µια µελέτη και τρεις δικτυακές δηµοσκοπήσεις συγκέντρωσαν τις συγκεκριµένες ανάγκες και τις απαιτήσεις από τρεις Νοτιοανατολικές Ευρωπαϊκές οµάδες: χρήστες, κατασκευαστές και προµηθευτές. Επίσης, έχουν διανεµηθεί έντυπα ερωτηµατολόγια για τους συµµετέχοντες χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.οι µη-τεχνικοί συνεργάτες διένειµαν αυτά τα ερωτηµατολόγια στους βασικούς χρήστες της χώρας τους, προκειµένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να αναλύσουν τα αποτελέσµατα. Από τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνών, βγήκαν συµπεράσµατα για κάθε µία από τις χώρες της µελέτης. Αυτά τα αποτελέσµατα έχουν αναλυθεί περαιτέρω, προκειµένου να συγκριθούν και να βγουν συµπεράσµατα για τις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχηµατίζοντας µια ολοκληρωµένη εικόνα για την περιοχή. Η έννοια της διασποράς των αποτελεσµάτων του SEED, έχει κινηθεί οριζόντια και κάθετα µέσα σε κάθε µια από αυτές τις χώρες. Κάθε έννοια δηµιούργησε µια στρατηγική για διασπορά, η οποία µπορεί να ταξινοµηθεί: (1) σύµφωνα µε το είδος πρόσβασης που διατηρείται στους εξωτερικούς χρήστες (µέσω των µέσων ενηµέρωσης, µετά από απαίτηση, µέσω της οργάνωσης γεγονότων) και (2) βασισµένη στη συµβολή την οποία έχουν φέρει οι χρήστες του SEED στους συγκεκριµένους τοµείς (οµαδοποιηµένη προώθηση, συµβολ στα πρότυπα). 1. Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) -Ανάδοχος έργου- Υπεύθυνη έργου: ρ. έσποινα Πολέµη 2. 2Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κύπρου 3. 3Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ρουµανίας 4. 4Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Βουλγαρίας EΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ΜΟΛ ΟΒΙΑ Μολδοβίας 6. Ένωση Επιµελητηρίων Ισραήλ ΙΣΡΑΗΛ 7. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο ΕΛΛΑ Α 8. SOFOSNET ΕΛΛΑ Α 9. Albanian National Bureau of TIPS ΑΛΒΑΝΙΑ 10. Intrasoft International ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 11. Trajkovski & Partners Consulting ΦΥΡΟΜ 12. FOKUS ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

9 Το Ευρωπαϊκό Έργο LA MER: Public Key Infrastructure Based on Smart Cards in South Eastern Europe (http://www.lamer-ist.org/) Το ερευνητικό αυτό έργο ( ) στοχεύει στη διασύνδεση µε ασφαλή τρόπο τα επιµελητήρια 4 χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουµανία, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία) λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τεχνικές, λειτουργικές, επιχειρησιακές, νοµικές και ηθικές θέσεις καθώς και τα πιθανά εµπόδια. Μία κλιµακούµενη υποδοµή δηµόσιας κλείδας θα εγκατασταθεί και τα επιµελητήρια θα ενεργήσουν ως έµπιστες τρίτες οντότητες παρέχοντας υψηλή ασφάλεια στην µεταξύ τους ανταλλαγή πληροφορίας και στη µεταξύ των µελών τους. Το La Mer προσδιορίζεται από την χρήση των έξυπνων καρτών στην υποδοµή των έµπιστων τρίτων οντοτήτων, προκειµένου να διαφυλάτει το απόρητο εµπνέοντας εµπιστοσύνη στους πολίτες. Οι έξυπνες κάρτες θα χρησιµοποιηθούν για ασφαλή έλεγχο πρόσβασης καθώς και σαν αποθηκευτικό µέσο πολλαπλών πιστοποιητικών για ηλεκτρονικές εφαρµογές. Οι 11 συµµετέχοντες φορείς του έργου είναι οι ακόλουθοι: Όνοµα Χώρα 1 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο EΛΛΑ Α Συστηµάτων και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) -Ανάδοχος έργου- Υπεύθυνη έργου: ρ. έσποινα Πολέµη 2 Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ΚΥΠΡΟΣ Κύπρου 3 Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ΡΟΥΜΑΝΙΑ Ρουµανίας 4 Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Βουλγαρίας 5 GANPRO ΤΟΥΡΚΙΑ 6 Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο EΛΛΑ Α Αθηνών 7 EXPERTNET EΛΛΑ Α 8 CRYPTOMATHIC A/S ΒΕΛΓΙΟ 9 SOLINET ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10 HSB Cards & Card Systems B.V. ΟΛΛΑΝ ΙΑ 11 Novacard Informationssysteme GmbH ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

10 Το Ευρωπαϊκό Έργο ISIS (www.isisnet.org) The ISIS project is a major effort to develop awareness about IST, facilitate the formation of project consortia and promote cooperation between partners in the South Eastern European area and the European Union. The deployment of innovative Information Society Technologies (IST) applications and services is becoming a key factor for growth and welfare in all parts of Europe. This is true especially in the particular case of South East Europe (SEE), which includes the SOUTHEASTERN EUROPE countries -Greece, Turkey, Bulgaria, Romania and others. There are many issues that must be addressed, discussed and resolved in these countries in relation to Information Society. It is conjectured that sharing each other s concerns, views and experiences and collaborating in producing solutions will be beneficial for all these countries. This project aims to do that. ISIS is the merging of two successful initiatives for the promotion of the Information Society and the cooperation for economic development in the Balkan Region The Turkish-Greek Information Society Forum which was established by TBV the Turkish Informatics Foundation and SEPE the Hellenic federation of Information Technology Associations, which are the leading Greek and Turkish Information society related associations. The IT Balkan Forum which was established by SEPVE the Association of Information Technology Companies of Northern Greece These organisations are actively participating in the ISIS effort. The current project, driven by partners from the countries of Greece, Turkey, Bulgaria, Romania and Austria, addresses the whole of the SEE region including the Western Balkan Countries and will be open to all regional and EU players with an interest in the project objectives. The participation of the five founding partners is guaranteed and leveraged by the fact that the corresponding Information Technology Associations (SEPE and SEPVE for Greece, TBV for Turkey, BAIT for Bulgaria and ARIES for Rumania) are partners in the ISIS project. Our partner BIT (Bureau for International Research and Technology Cooperation) has specific experience in the western Balkans and will ensure a focused joint effort by the consortium in this region. As BIT strategic objectives are the fostering of collaboration between the EU states and South-eastern Europe with concrete economic output its participation will also facilitate the flow of information back into the European union and will further help in the integration of SOUTHEASTERN EUROPE IT activities in the general European context. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

11 IST DILEMMA Digital Design and Life-cycle Management for Distributed Information Supply Services in Innovation Exploitation and Technology Transfer Project Summary As saturation of on line data and mail communication brings too much information of low value, filtered and customised information supply becomes ever more critical to info consumers. DILEMMA concerns the commoditisation of information supply through intelligent analysis of the information content, using the preferences of the information consumers and providers, and by life-cycle management of the provided services. The project employs distributed information resources to address the business needs of organisations across Europe by providing information and partner search (and other) services to support companies and organisations in innovation exploitation and technology transfer. Adaptable configuration with continuous adaptation of the information supply are key tools to help the info providers develop this very important but still immature market. The objective of DILEMMA is to develop an improved information supply service, based on, but greatly superior to, that offered by the existing European innovation centres. Members of IRC, EIC, NCP networks are key project participants. This information supply service will have the following characteristics: Flexibility to combine information entities and provision procedures in order to build compound service (i.e. meta-service) and service packages (bundles), oriented to serve customers with highly differentiated needs related to content, functionality and costs. Facilitation of service management, based upon user behavioural patterns, which form the basis for assessment of the added value of the service. Adaptability to the increasing heterogeneity of the various available content (re)sources and information and data repositories. Adaptation of a billing architecture that can enable usage-driven tariffs on the info supply services. Contact point Mr. Vassilis SPITADAKIS Hellenic Telecommunications And Telematics Applications Company FORTHnet SA - Science and Technology Park of Crete, Vassilika Vouton Heraklion, Crete - Greece Participants Tel. Fax: Participant Name Part. Short Name Countr y Statu s Hellenic Telecommunications And Telematics Forthnet EL C Applications Company FORTHnet SA Unisoft Software Applications S.A. Unisoft EL P University of Geneva CUI CH P St John's Innovation Centre Ltd SJIC UK P Applied Research and Communication Fund ARC Fund BG P Cyprus Institute of Technology CIT CY P Chambre Rég. de Commerce et d'industrie de ARIST Bourgogne F P Bourgogne Steinbeis Europa Zentrum der Steinbeis-Stiftung fur SEZ D P Wirtshaftsforderung Foundation for Research and Technology Hellas HELP FORWARD EL P Start Date: 1 st April 2000 Duration: 18 months ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

12 IST MESSENGER Manufacturing, engineering and service status electronically negotiated for greatly enhanced response Project Summary MESSENGER will deliver advanced electronic communication of information between manufacturing organisations and their service networks, including extended enterprises and non-affiliated SME agents. An XML and XSL migration from EDI, an XML defined relational database meta language, an XML information processor, an intelligent search mechanism, a 3D/multimedia extranet, MPEG-4 compression, and LDMS radio transmission with WAP protocols, will be developed to transmit engineering data, including full technial manuals plus updates, to the service network and to receive back spares orders, consumer guarantee claims, product/service complaints and fault/repair information. This feedback will be routed for co-operative engineering to design, manufacturing and ccounts departments, providing a mechanism for tracking actions to correct the situation for future deliveries by improved production processes and/or redesign, with management accounting for costs of problems and solutions. Contact point Peter Burton Isomatic UK Ltd. 9 Pimms Close Guildford, Surrey GU4 7YG, UK Tel : Fax : Participant List Participant Name Part. Short Name Country Status* Comunicación Interactiva S.L. CI C-S E Isomatic UK Ltd. IsoUK C-F UK Cimmedia Ltd. Cimmedia A UK Aplicaciones de Ingenieria y Formación S.L. APIF P E Etnoteam S.p.A. Etnoteam P I Meadowhouse España S.L. MDE P E Siemens-Elasa S.A. Elasa P E Philips Sistemi Medicali Philips P I Isomatic Lab. Ltd. IsoLab P BG Start date: 1 st July 2000 Duration: 24 months ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

13 IST LIAISE Local intelligent agent as informed sales expert Objectives To improve the supply chain by developing an extended enterprise sales assistant system for the supply of products based on a modular approach implying complex and diverse configurations following the real and exact customers' needs. As test bed the system will be applied to the selling process of Industrial Automation Systems, where complexity and modularity of the configuration and allowed architectures are strongly increasing. The enduser should be able to interact locally, easily and conveniently with a sales agent to specify a suitable equipment configuration ensuring that the set of components are compatible and sufficient for the required application. The sales agent should supply the configuration requirements to the sales department of the supplier, allowing human contact to be initiated by supplier or customer. It should also be integrated with back-office functions and upstream organisations in the value-chain. Help-desk support is to be improved by access to this stored data about installed customer equipment and software versions, enabling faster updates and thus better customer service. Internet based technologies and n-tiers architectures will constitute the infrastructure of the project, ensuring the distribution of LIAISE along public as well as private communication networks. Contact point Mr. Stefano Bergonzi ORSI Corso Europa, 799 I Genova Tel Fax Participants Participant names Part. short name Country Status* ORSI Automazione ORSI I C PROCISA PROCISA E P KORONA Power Engineering KORONA SLO P British Maritime Technology BMT UK P TXT Ingegneria Informatica TXT I P European Dynamics EURODYN EL P Start date: January 1st Duration: 30 months ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

14 IST EPI-SPARK Enhanced Protection of IPR by streamlined provision of access to regulatory knowledge Project Summary EPI-SPARK has as its main objective the development of LISA (Legal Information Software Agent) an intelligent software agent for supplying legal information about IPR (Intellectual Property Rights). An increasing proportion of modern economic activity consists of trade in Intellectual Property. For EU industry to succeed, even in traditional industries its IPR must be protected, to give it the competitive edge which depends on exclusive use of a patented invention. EPI-SPARK, to achieve this, will create an e-commerce site for the provision of faster, cheaper and more comprehensive IPR services, principally for European SMEs. This will enable them to compete more effectively in the global marketplace. LISA will, by the end of the project, be able to handle 100% of queries, for all EU countries, from a set of 50 standard query types selected by the Patent Agency partner from its customer files and handle 95% of other legal IPR queries. The objectives will be achieved by building on the state-of-the-art expertise of four supplier partners, to achieve an innovative new synthesis of technologies in four main areas. 1. Information extraction and encoding. This is a natural language technology adapted to extraction of specific information from structured natural language text. 2. Legal Information Software Agent (LISA). All the mechanisms associated with storing and accessing the legal knowledge needed to answer the IPR questions. It will be built by the specialising an existing legal ontology to the IPR domain and representing the legal knowledge in a deontic formalism, which will enable accurate retrieval of all, and only, the relevant legal information needed to answer all appropriate queries. 3. Client DB and E-commerce infrastructure. LISA must be able to access information about the client, e.g. what information they already have received, what existing IPR protection they have obtained, for which designs/inventions etc. This and other e-commerce functions must be developed to support LISA and the Information Extraction work. 4. Network Infrastructure. Including user access control and registration, secure transport protocols, good network conntectivity, etc. EPI-SPARK will use the interactive rapid development approach organised in 5 technical workpackages: analysis and design; prototypes; integration and testing; enhancements; finalisation and installation; plus an exploitation and a management/quality workpackage. Contact Point Dr. Richard Ball British Maritime Technology Research department Orlando House, 1, Waldergrave Road TW11 8LZ Teddington United Kingdom Participants Tel.: Fax: Participant name Part. short name Country Status* British Maritime Technology BMT UK C Hillgate Patent Services HPS UK P TXT Ingegneria Informatica TXT I P AIAS Electronics Ltd AIAS CY P European Dynamice ED EL P Synthema Synthema I P BioResearch Ireland BRI IE P Start date: 02/01/00 Duration: 36 months ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

15 IST BIDSAVER Business Integrator Dynamic Support Agents for Virtual Enterprise Project Summary The BIDSAVER Project aims at the assessment and development of a framework for the constitution and operation of Virtual Enterprises, with the participation of SMEs searched through web based information agents, dynamically organised according to best fit criteria. The Project will deliver a methodology, reference process and data models, and relevant ICT infrastructure tools, to allow for standardised cooperative project conduction and for dynamic search of Partners through the Web, suitable for both the fast constitution and the dynamic upgrade and the operations of the Virtual Enterprise; and a legal framework for the management of relationships among the Virtual Enterprises Partner and between the market and the Virtual Enterprise. The project will develop a methodological, technological and legal frame to support SMEs competitive potential through the constitution and operation of Virtual Enterprises (VE), joining geographically dispersed SMEs to catch business opportunities, and managed on the basis of competitiveness-oriented criteria by a new entity, the Business Integrator. It covers the dynamic connotation of VE, with the selection of optimised Partners sets through Internet-based search, and will develop and validate through two pilot projects. The project will define market based requirements on Ves. Define operational concept for VEs and associated methodology, allowing for the definition of the required legal framework and for the identification of the conceptual structure of supporting functions and methods; and develop reference system prototype according to an incremental methodology, to exploit feedback from pilot operations. Contact point: Ing. Roberto Santoro CE Consulting, Managing Director Piazza Ungheria, 6 I Roma Participants Tel.: (39) Fax: (39) Participant name Part. short name Country Statu s* CEC Concurrent Engineering Consulting CE Cons Italy C Studio Legale Associato Mazzeschi-Novelli- SMNP Italy A Porcari Heletel HEL Greece A DemoCenter DC Italy P Speed Tecnologie Speed Italy P Elsag Elsag Italy P TES Teleinformatica e Sistemi TES Italy P Telespazio TPZ Italy P Soditech SDT France P Comer Com Italy P Intermec INT Slovakia A Livarna Vuzenica LIV Slovenia A Start date: 1 st January 2000 Duration: 30 months ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

16 IST DISTRICT Developing and improving consumer supplier relationship in traditional commerce using information and communication technologies Project Summary The retail trade is a vital element of the European economy. It comprises more than 4 million enterprises, with a turnover of more than 2BEuro and a workforce of approximately 15 millions of persons. The most important sub-sector within retailing trade is Food & Drinks, which accounts for 43% of the total. In this context, the strategic goal of DISTRICT is developing a set of tools and the associated business model that enable small food retailers to remain competitive in the e-commerce era, whilst keeping their distinctive marketing values. These are personalised attention and high quality fresh products. The DISTRICT tool set will include innovative features such as user profiling, demand management, together with an integrated web based business management system. It will be installed and evaluated in two European pilots in the food retailer sector. The work will start by identifying the requirements of the users in the consortium, as well as those of a wider community. An accurate analysis of the evidenced user needs and system requirements will be the next step. The final result will be a system architectural design that follows the UML Methodology. A first prototype will be evaluated in laboratory conditions. Issues as the integration of the modules, the compliance of the operation of the system with the technical specification, the robustness, reliability, failure recovery, etc will be assessed. The DISTRICT Final Prototype will be implemented in each one of the two Evaluation sites. The whole integrated system will be evaluated in each site. The final product will be exploited by the consortium partners. Contact point Mr Antonio Marqués-Moreno ETRA Investigación y Desarrollo, S.A. Tres Forques, 147 E Valencia Participants Tel : (+34) Fax : (+34) Participant names Part. short name Countr y Statu s* Electronic Trafic SA ETRA I+D E C Associacion de Vendoderes del Mercardo Central de MCV E A Valencia Adviesbureau Brand Consultants VOF ABC NL P Stichting Telematica Ontwikkelingen Knooppunt Arnhem STKAN NL A Nijmegen BRUNEL University BRUNEL UK P Research Center of the Athens University of Economics RC/AUEB EL P National Institute for Research & Development in ICI RO P Informatics COMTECH spol s.r.o COMTECH CZ P Start date: 01 january 2000 Duration: 30 months ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

17 IST SOL-EU-NET Data Mining and decision support for business competitiveness: Solomon European Virtual Enterprise Project Summary The goal is to enhance competitiveness and find new business opportunities in the global IT market by establishing a virtual European enterprise composed of companies and research laboratories with highly specialised expertise in data mining and decision support. The Sol-Eu- Net enterprise will be organised as a flexible business structure made of cross-organisational, time-focused, task-driven work teams. It will work towards enhanced usage of data mining and decision support in industry, businesses and public services, contributing to improved quality, efficiency and effectiveness of their operations. This will be achieved through specific solutions to end-user problems, prototype project workshops, project monitoring and consulting, collaborative work and combination of problem solutions, as well as through education, training and spreading information Web-based information source. There are three main objectives. First, a business model of a virtual European enterprise composed of companies and research laboratories will be developed, to synergistically merge European expertise in data mining and decision support. This will result in an operational international IT network enterprise, boosted by this project, employing new technologies and new internet-based methods of collaborative work. Second, new educational and training methods will be developed, for end-user and expert team training, including specialised problem-oriented seminars and prototype project workshops. Third, research advances in data mining and decision support will be achieved through partners' involvement in collaborative problem solving of end-users problems. Methods for combining problem solutions and consensus building will be developed and successful approaches will be analysed and disseminated, thus contributing to the better understanding of generic methodologies. Contact point Dr. Dunja Mladenic Institut "Jozef Stefan" Jamova 39 SI 1001 Ljubljana Participants Participant Name Institut `Jozef Stefan', Dept. for Intelligent Systems; Center for Knowledge Transfer in Info. Technology, Slovenia German National Research Center for Information Technology, Germany Tel: (386-61) Fax: (386-61) Part. Short Countr Status Name y IJS SI C-S GMD D C-F Studio Phi d.o.o., Slovenia StudioPhi SI A Dialogis Software & Services GmbH, Germany Dialogis D P Bristol University, Computer Science Department, UK BRI UK P Temida d.o.o., Slovenia TEMIDA SI A Czech Technical University in Prague, Faculty of CTU CZ P Electrical Engineering, Dept. of Control Engineering, Czech Republic Austrian Research Institute for Artificial Intelligence, OFAI A P Austria University of Porto, Portugal LIACC P P Oxford University, Computing Laboratory, UK UOXF.BL UK P ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

18 Katholieke Universiteit Leuven, Declarative Languages KUL B P and Artificial Intelligence Laboratory, Belgium Alarix d.o.o, Slovenia ALX SI P Start date: January 1, 2000 Duration: 36 months IST ISTforCE Intelligent Services and Tools for Concurrent Engineering Project Summary The project will develop a novel, user-centred services platform for concurrent engineering in building construction. The platform will a) allow multi-project participation, b) provide information logistics and multi-project workflow support, d) provide services and tools for e- commerce, multi-media and e-signature, e) provide a framework to support legally binding work results and an audit trailer, f) can be connected to any server and virtual enterprise as long as these servers fulfil some specifications developed in the project, g) and will provide a language interoperability service. The services platform will also shield the user from the heterogeneity of the outside concurrent engineering world The services are focused on the needs of the individual user. They provide him with taskoriented knowledge, allow him to access knowledge (repositories) and engineering services available on the net and they provide him with the necessary e-commerce tools including e- payment, data security and e-signature. Data storage will be outsourced. Services for interoperability support the user in attaching any kind of data and transform them into his individual unified data format. A personal workflow service allows him to interlink the workflow of the different projects and an information logistics component helps keep track of information flows. The project will combine engineering design with e-commerce and business engineering, improve collaborative working, enhance the human s working capability, and strengthen the role of SMEs on the global market. Contact point Mr. Rudolf Juli Obermeyer Planen+Beraten Planungsgesellschaft für Bau, Umwelt, Verkehr une Technische Ausrüstung GmbH; ABT. DATENVERARBEITUNG Hansastrasse 40 D München - Germany Tel.: (49) Fax: (49) Participants Participant name Part. short name Country Status* Obermeyer Planen und Beraten OPB Germany C-F FIDES DV-Partner FID Germany P Technische Universität Dresden, Computeranwendung im Bauwesen CIB Germany C-S Communicacion Interactiva CI Spain P Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB France P AEC3 AEC Great Britain A Geodeco S.p.A. GEO Italy P Aplicaciones de Ingenieria y formacion APIF Spain P Cervenka Consulting CER Czech Republic P University of Ljubljana,- Faculty of Civil and Geodetic Engineering (Institute of Structural & Earthquake Engineering) ISE Slovenia P Start date: January 2000 Duration: 27 months ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

19 IST TOSCA Social Observation Table of Call Centres Project Description The objective is to draw up a social observation table of call centres, bringing out what characterises work in them, on the basis of a functional typology of such centres. It will be based on the problem area, which includes call centres, not only as players, but as exemplary cases of on-going changes in the field of work and, consequently, industrial and social relations, which the latter establishes. Therefore, it is also appropriate to question the pertinence of analytical tools used and, through this original study, contribute to their renewal. It is a matter of facilitating player s understanding - and with their indispensable cooperation- of the issues and social consequences of the current tremendous increase in importance of information and communications technology in the productive process, of which call centres already seem to be one of the most outstanding achievements. Research on call centres will essentially focus on a quantitative approach. On the basis of an inventory of call centres in partnership countries, a representative sample will be established, which will define the scope of field work The work will establish a typology of jobs in these centres on the basis of a detailed study of functions carried out, a study of work situations of a significant sample of operators, and an analysis of industrial and social relations in call centres. Contact point Mr Serge Le Roux ISERES 263 rue de Paris F Montreuil Participants Tel: (33) Fax (33) Participant name Part. short name Country Status* Institut syndical d etudes et de recherches ISERES France C economiques et sociales Communication Workers Union, CWU Ireland P Institute de formation syndicale internationale IFSI Belgium P Sofia University, Sofia University Bulgaria P Confédération générale du travail CGT France P Analytica Analytica UK P Istituto di ricerche economiche e sociali IRES Italy P ISA Consult ISA Consult Germany P Fundacion Formation y Empleo FOREM Spain P Start date: June 2000 Duration: 24 months ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

20 IST JEWEL Trial of an innovative icrm System for distributed Sales Organisations in the Jewellery Industry Project Summary JEWEL aims to adapt and validate a Customer Relationship Management system (CRMsystem) for a distributed network of small and medium sized sales organisations within the jewellery industry. Based on an existing CRM prototype, the implementation strategy shall give special consideration to the integration of online technologies esp. the internet (icrm approach). Opposed to a conventional CRM system, the system shall cover functionality to replicate data between distributed CRM systems over the internet as well as to integrate a web front end with an e-shop and a web server for customer and supplier interaction. Contact point Mr. Spiros Alexakis CAS Software AG Wilhelm-Schickard Strasse 10 D Karlsruhe Germany Tel.: (49-721) Fax: (49-721) web site : Participants Participant names Part. short names Country Status* CAS Software AG CAS Software D C UNIVERSITY OF STUTTGART USTUTT D P NEW EMPHASIS ART and MOTION Ltd. EMP GR P VASSILIOU GmbH VAS D P EUROBUSINESS SA Athens EBA GR P EUROBUSINESS BRANCH Bonn EBB D P E.B.C. TRADING Ltd. EBC CY P CHECKLIST TRADING Ltd. CLI CY P Start date : 1 st November 2000 Duration: 14 months ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ιούνιος

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης *

Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης * Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης * Ημερίδα Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη προώθηση της καινοτομίας με βάση τις ανάγκες του πολίτη Τετάρτη 09.12.2009

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Ph.D. Partner, Ernst & Young Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα Ο ρόλος της πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση Η πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the presentation Date 2 Λόγοι δημιουργίας Καινοτομία Εξωστρέφεια ιεθνής Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ορίζοντας 2020. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ορίζοντας 2020. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Περιεχόμενα Συστάσεις Ποιοι είμαστε 3 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία, τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 20 Φεβρουαρίου 2014 - Βόλος Ημερίδα «Ορίζοντας 2020» Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας 2020 (ERC & SC1) Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7)

Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) Ηλίας Κυριακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ Πανεπιστήµιο Κύπρου 4 Μαΐου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ευκαιρίες χρηματοδότησης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων

Θέμα: Ευκαιρίες χρηματοδότησης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων 22 Οκτωβρίου, 2015 Θέμα: Ευκαιρίες χρηματοδότησης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το έργο INNEON, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού προώθησης και ανάπτυξης οικο-καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

EPL603 Topics in Software Engineering

EPL603 Topics in Software Engineering Sample questions / Revision EPL603 Topics in Software Engineering Efi Papatheocharous Visiting Lecturer efi.papatheocharous@cs.ucy.ac.cy Office FST-B107, Tel. ext. 2740 Topics covered Revision on Lectures

Διαβάστε περισσότερα

Establishment of a Technology Park in Cyprus

Establishment of a Technology Park in Cyprus Establishment of a Technology Park in Cyprus Regional Innovation Strategy in Cyprus Dr Costas Kadis Officer A, Research Promotion Foundation NEED EU Policy Innovation will have to play a key role if the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Katerina Moutogianni Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό.Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Intracom S.A. Telecom Solutions 19.7 km Markopoulou Ave., 19002 Peania,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http://

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http:// 1 Avon is one of the world's largest direct sellers 2 Avon s History In 1886, David H. McConnell, a door to door salesman discovered that people were more interested in his incentive free samples of perfumes

Διαβάστε περισσότερα

GoGreen Green Business is Smart Business

GoGreen Green Business is Smart Business GoGreen Green Business is Smart Business Presentation Structure 1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα 2. Εταίροι - Χώρες 3. Περίληψη Προγράμματος 4. Στόχοι του Προγράμματος 5. Αποτελέσματα Προγράμματος 6. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MARKETING MANAGER

EXECUTIVE MARKETING MANAGER EXECUTIVE MARKETING MANAGER Περιγραφή: EXECUTIVE MARKETING MANAGER,, Please include the national vacancy reference number Ελάχιστος μισθός: 2,500.00 Μέγιστος μισθός: 2,500.00 Απαιτούμενη εκπαίδευση: 5

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπ. Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Email: anasta@cyearn.pi.ac.cy Ευρωπαϊκά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/10/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/10/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Εκπαίδευση προσωπικού βιβλιοθηκών μελών Σ.Ε.Α.Β στο πληροφοριακό σύστημα εντοπισμού λογοκλοπής. Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.3.3 / Υλικό και πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET CYPRUS - Κύπρος INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Troodos 3 Troodos 5 2 I. Regional Partnerships Official Partners of the

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα Πολιτιστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ - 9 Νοεμβρίου 2013 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται από το έργο FINNO

Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται από το έργο FINNO Mechanism for fostering innovation in South East Europe FINNO: Ένα εργαλείο προώθησης της καινοτομίας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

EUROSUCCESS CONSULTING

EUROSUCCESS CONSULTING EUROSUCCESS CONSULTING Ιστορικό Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 Αποτελείται από 3 Τμήματα: Επιχειρηματική Ανάπτυξη Διεθνείς Συνεργασίες Ανάπτυξη Στρατηγικών Έργων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com Innovative Web Startups @doxaras doxaras@gmail.com Inspiration Startup Lifetime Circle Idea Actual Needs Product Business PLan Funding Startup Time Incubation Buy Out Introduction to Entrepreneurship in

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Human Resources SharePoint Solution Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Agenda Παρουσίαση της SiEBEN Microsoft SharePoint HR SharePoint Solution Modules Demo Case Studies Πληροφορίες για τη SiEBEN Η SiEBEN

Διαβάστε περισσότερα

FIDIBE. Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship

FIDIBE. Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship FIDIBE Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship Κατερίνα Παπαδοπούλου Υπεύθυνη υλοποίησης έργου Μονάδα Ανάπτυξης και Καινοτομίας/ Υπηρεσία υλοποίησης οριζοντίων

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία NETWORKING & COOPERATING ADDRESSING SHARED CHALLENGES Developing a common understanding towards the challenges posed by migration in EU Member States

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Τεχνολογία, Καινοτομία και Ανάπτυξη με νέα εργαλεία Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα