ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία"

Transcript

1 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ #282 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία Ξ εκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις 27 Απριλίου η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για θέσεις σε δή- µους µέσω του προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας. Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν για διάστηµα πέντε (5) µηνών σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά µέσω του ιαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕ. Οι ωφελούµενοι επιλέγονται µε βάση τα πέντε αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης: χρόνος ανεργίας, χρόνος ανεργίας συζύγου, ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό, ηλικία και αριθµός των ανήλικων τέκνων. Η «Αγορά Εργασίας» δηµοσιεύει παρακάτω τον αναλυτικό πίνακα των θέσεων ανά ειδικότητα και δήµο. σελ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βορείου Αιγαίου 589 υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας 783 Ηπείρου Νοτίου Αιγαίου Αττικής Θεσσαλίας Ιονίου 637 Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ VOUCHER ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 497 µόνιµες και εποχικές θέσεις σε ΟΤΑ, ΕΗ, Ελληνικό Φεστιβάλ, µουσεία Και διαγωνισµός για 65 δικαστικούς επιµελητές σελ. 2-3 ΛΙΜΕΝΙΚΟ Ξεπαγώνει ο διαγωνισµός για 49 Λιµενοφύλακες σελ. 3

2 202 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Ξεκίνησε η κοινωφελής εργασία Μετά από πολύµηνη καθυστέρηση και εν µέσω Μεγάλης Εβδοµάδας ξεκίνησε χθες το πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας. Το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να σπάσει στα δύο το πρόγραµµα, που αρχικά αφορούσε προσλήψεις σε διάφορους φορείς του δηµόσιου τοµέα. Για αρχή, λοιπόν, θα καλυφθούν οι πρώτες θέσεις που έχουν ζητήσει οι δήµοι και αργότερα µέσα στο 2015 θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες προσλήψεις. Οι ωφελούµενοι επιλέγονται µε βάση τα πέντε αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης: χρόνος ανεργίας, χρόνος ανεργίας συζύγου, ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό, ηλικία και αριθµός των ανήλικων τέκνων. Η «Αγορά Εργασίας» δηµοσιεύει σήµερα 9σέλιδο αφιέρωµα µε τις λεπτο- µέρειες της πρόσκλησης καθώς και την αναλυτική κατανοµή των θέσεων ανά δήµο και ειδικότητα. Παρά τις αρχικές υποσχέσεις της κυβέρνησης για παράταση των µηνών απασχόλησης πέραν του πενταµήνου και για αυξήσεις των µισθών, το πρόγραµµα παραµένει ίδιο στις βασικές αρχές του σε σχέση µε το περσινό. Η αµοιβή, λοιπόν, των ωφελουµένων για πλήρη απασχόληση 25 ηµέρες το µήνα θα είναι 495,25 ευρώ το µήνα για τους άνω των 25 ετών και 431,75 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών. Οσοι επιλεγούν θα εργαστούν για πέντε µήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύµβασης. ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ιαγωνισµός του υπ. ικαιοσύνης για 65 δικαστικούς επιµελητές Προκηρύσσεται διαγωνισµός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιµελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 στο Κατάστηµα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου ικαστικών Επιµελητών. Ο διαγωνισµός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2318/1995 και τη µε αριθ /1997 απόφαση του υπουργού ικαιοσύνης. Οι διαγωνιζόµενοι εξετάζονται γραπτώς: α) στον Κώδικα ικαστικών Επιµελητών και την Πολιτική ικονοµία, β) στον Ποινικό Κώδικα και την Ποινική ικονοµία, γ) στον Αστικό Κώδικα και το Εµπορικό ίκαιο. Τα θέµατα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά Α) Περιφέρεια Συλλόγου ικαστικών Επιµελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, ωδεκανήσου, Λαµίας, Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας Πρωτοδικείο Αθηνών 22 Πρωτοδικείο Πειραιώς 4 Πρωτοδικείο Λεβαδείας 2 Πρωτοδικείο Ρόδου 2 Πρωτοδικείο Αµφισσας 1 Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 1 Πρωτοδικείο Νάξου 1 Πρωτοδικείο Σάµου 1 Πρωτοδικείο Χαλκίδας 1 Πρωτοδικείο Χίου 1 Β) Περιφέρεια Συλλόγου ικαστικών Επιµελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης επιτυχίας τόσοι όσες είναι και οι κενές οργανικές θέσεις που αναφέρονται στην απόφαση, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθµό τουλάχιστον πέντε (5), µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2318/1995. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, για τον καθορισµό της σειράς των ισοβαθµούντων διενεργείται κλήρωση από την οικεία εξεταστική επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κύκλο επιµορφωτικών διαδικασιών (σεµιναρίων). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απευθυνθούν στην Οµοσπονδία ικαστικών Επιµελητών Ελλάδος (Καρόλου 28 Τ.Κ Αθήνα, τηλ και FAX ), η οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αρµόδια να καθορίσει τις λεπτοµέρειες και τον τόπο όπου θα λάβουν χώρα οι ως άνω επιµορφωτικές διαδικασίες. Οσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, µέσα σε προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεµιναρίων, να υποβάλουν στην αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων αίτηση διορισµού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά: βεβαίωση παρακολούθησης των σεµιναρίων της Οµοσπονδίας ικαστικών Επιµελητών Ελλάδος, πιστοποιητικό υγείας που θα εκδοθεί από την οικεία πρωτοβάθµια υγειονοµική Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 7 Πρωτοδικείο Βέροιας 1 Πρωτοδικείο Σερρών 2 Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 1 Γ) Περιφέρεια Συλλόγου ικαστικών Επιµελητών Εφετείων Πατρών και υτικής Στερεάς Ελλάδος Πρωτοδικείο Πατρών 3 Πρωτοδικείο Αµαλιάδας 1 Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας 1 ) Περιφέρεια Συλλόγου ικαστικών Επιµελητών Εφετείων Λάρισας και υτικής Μακεδονίας Πρωτοδικείο Λάρισας 2 Πρωτοδικείο Βόλου 1 επιτροπή, γραµµάτιο διορισµού υπέρ του ΕΤΑΑ-Τοµέας Ασφάλισης Ταµείου Νοµικών (από το ΤΑΝ ή την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος), γραµµάτιο διορισµού υπέρ του ΕΤΑΑ-Τοµέας Πρόνοιας ικαστικών Επιµελητών (από την ALPHA BANK) και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι θέσεις αυτές ανά περιφέρεια Συλλόγου είναι οι εξής: Πρωτοδικείο Κοζάνης 1 Ε) Περιφέρεια Συλλόγου ικαστικών Επιµελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης Πρωτοδικείο Ηρακλείου 3 ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου ικαστικών Επιµελητών Εφετείου Θράκης Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης 2 Πρωτοδικείο ράµας 1 Πρωτοδικείο Καβάλας 1 Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου ικαστικών Επιµελητών Εφετείων Ιωαννίνων και Κέρκυρας Πρωτοδικείο Αρτας 1 Πρωτοδικείο Κέρκυρας 1 Σύντοµες ειδήσεις Αποτελέσµατα προκήρυξης ΕΗ 5Κ/2014 Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσµατα της Προκήρυξης 5Κ/2014 (ΦΕΚ 16/ , Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν στην πλήρωση, µε σειρά προτεραιότητας, σαράντα πέντε (45) θέσεων προσωπικού Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠE), µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην εταιρία ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι αλφαβητικοί πίνακες διοριστέων, καθώς και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, ενώ η προθεσµία υποβολής των οποίων ορίζεται έως και την πάροδο της 14ης Απριλίου Αυξάνονται κατά οι θέσεις στο πρόγραµµα «Επιταγή διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας» Με απόφαση της ιοίκησης του Οργανισµού τροποποιήθηκε η αρχική πρόσκληση που προέβλεπε τη συµµετοχή ανέργων και, σύµφωνα µε τις αλλαγές, στο πρόγραµµα εντάσσονται όλοι οι άνεργοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις. Ετσι, από άτοµα που ήταν οι ωφελούµενοι µε βάση την αρχική πρόσκληση, θα ξεπεράσουν τους Επίσης, µειώνονται οι συνολικές ώρες κατάρτισης από σε 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες για θεωρητική άσκηση και 480 για πρακτική άσκηση. Η αξία της επιταγής κατάρτισης διαµορφώνεται στα ευρώ και το εκπαιδευτικό επίδοµα στα ευρώ. Προϋπόθεση για την ένταξη του επιπλέον αριθµού των ανέργων στο πρόγραµµα είναι οι πάροχοι (ΚΕΚ) να υποβάλουν αιτήσεις έως το τέλος Απριλίου. Τα τελικά αποτελέσµατα για τους παρόχους θα ανακοινωθούν στις 7 Μαΐου 2015 και οι επιταγές κατάρτισης θα εκδοθούν από τις 30 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Εµµανοηλίδου ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 3 21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ξεπαγώνει ο διαγωνισμός του Λιμενικού για 49 Λιμενοφύλακες Με αλλαγές στα κριτήρια της ηλικίας θα δημοσιευτεί εκ νέου ο διαγωνισμός για σαράντα εννέα (49) Δοκίμους Λιμενοφύλακες. Αυτό αποφάσισε η νέα ηγεσία του υπουργείο Ναυτιλίας. Υπενθυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός του Λιμενικού είχε ανακοινωθεί και είχε οριστεί προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε λόγω εκλογών. Πριν από λίγες μέρες ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας προανήγγειλε το «ξεπάγωμα» του διαγωνισμού και πρόσθεσε ότι στη νέα προκήρυξη που θα δημοσιευτεί θα εξασφαλιστεί το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν όσων έχουν γεννηθεί από και μετά. Παράλληλα ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την κατάταξη 110 Δοκίμων Υπαξιωματικών και 45 Δοκίμων Σημαιοφόρων ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης 83 επιλαχόντων του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ έτους 2014 και 69 επιλαχόντων του διαγωνισμού Δοκίμων Σημαιοφόρων έτους 2014, οι οποίοι έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία από επιτυχόντες συνυποψηφίους τους. Προσόντα υποψηφίων Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη με τα νέα κριτήρια και ακολούθως θα οριστεί και 20ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, χωρίς διαγωνισμό, έχουν: α. Οι διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού του Λ.Σ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, εφόσον έχουν στη ζωή ένα τουλάχιστον τέκνο. β. Ενα τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής ανάλογα με τα προσόντα του, ανεξαρτήτως βαθμολογίας τίτλου σπουδών και μέχρι ηλικίας τριάντα ετών και εφόσον δεν ασκήθηκε το δικαίωμα πρόσληψης στο Λ.Σ. ως Λιμενοφύλακας ή στο πρώην υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην ΥΕΝ) ή στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ ως Διοικητικός Υπάλληλος από το γονέα του (σύζυγο αποβιώσαντος). γ. Με τις ίδιες προϋποθέσεις, σύζυγοι, άνδρες και γυναίκες, ή ένα τέκνο στρατιωτικού Λ.Σ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας προκύπτει από πόρισμα Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10). 497 προσλήψεις μονίμων και εποχικών στο δημόσιο τομέα m Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες πρόσληψης για 497 εποχικούς και μόνιμους υπαλλήλους σε δήμους, ΔΕΗ, Ελληνικό Φεστιβάλ. 153 θέσεις στη ΔΕΗ Από τις 15 έως τις 29 Απριλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για 110 μονίμους στη ΔΕΗ. Παράλληλα, με 42 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί η ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας (2 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές και 40 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων). Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 17/4. Τηλ.: Εναν μηχανοτεχνίτη θα προσλάβει η ΔΕΗ Αρτας. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ προσλήψεις σε δήμους Πιο συγκεκριμένα, προσλήψεις 17 καθηγητών μουσικής θα γίνουν στο Δήμο Εορδαίας. Οι θέσεις είναι: 1 ΔΕ Καθηγητής Ανώτ. Θεωρητικών Μαθημάτων, 1 ΔΕ Καθηγητής Υποχρεωτικών Μαθημάτων, 4 ΔΕ Καθηγητές Πιάνου, 2 ΔΕ Καθηγητές Κιθάρας, 1 ΠΕ Καθηγητής Βιολιού, 1 ΠΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου, 1 ΠΕ Καθηγητής Φλάουτου, 1 ΠΕ Καθηγητής Τρομπέτας, 1 ΠΕ Καθηγητής Κλαρινέτου, 1 ΔΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, 1 ΔΕ Καθηγητής Μουσικής Προπαιδείας, 1 ΔΕ Καθηγητής Μονωδίας και 1 ΠΕ Καθηγητής Ακορντεόν. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ Ο Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας θα ενισχυθεί με 2 οδηγούς. Πληροφορίες στο τηλ Στο Δήμο Πάτρας θα προσληφθούν ένας ΤΕ Νοσηλευτής και ένας ΤΕ Φυσιοθεραπευτής. Αιτήσεις έως τις 14 Απριλίου. Με 5 τεχνίτες θα ενισχυθεί η ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο Ο Δήμος Δυτικής Μάνης θα προχωρήσει στην πρόσληψη 10 Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Υδρονομείς θα προσλάβουν ο Δήμος Ιεράπετρας (31 θέσεις) και ο Δήμος Αγίου Νικολάου (9 θέσεις). Στο Δήμο Ρόδου θα εργαστούν 42 νέοι υπάλληλοι ως εξής: 2 ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό (αμιγώς λογιστικού κλάδου), 1 ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς, 4 ΔΕ Υπάλληλοι Ταμείου, 2 ΔΕ Ταμίες Εισιτηρίων, 1 ΔΕ Ελεγκτής Εισπράκτορας, 6 ΔΕ Σερβιτόροι, 6 ΔΕ Βοηθοί Σερβιτόροι, 5 ΔΕ Υπάλληλοι αναψυκτηρίου, 8 ΔΕ Υπάλληλοι αναψυκτηρίου, 3 ΔΕ Υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων, 1 ΔΕ Υπάλληλος Υπεύθυνος Τροφοδοσίας, 2 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων και 2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας. Τηλ. επικοινωνίας: Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων, ως εξής: 4 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 17 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου). Τηλ: , στο Ελληνικό Φεστιβάλ Το Ελληνικό Φεστιβάλ θα καλύψει 185 θέσεις ταμιών και ταξιθετών σε Αθήνα και Επίδαυρο. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας: Α) για τις θέσεις της Αθήνας μέχρι και την 20ή Απριλίου 2015 και ώρα και Β) για τις θέσεις της Επιδαύρου μέχρι και τη 10η Μαΐου 2015 και ώρα σε Εφορεία Αρχαιοτήτων Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει 20 άτομα ως εξής: 14 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες, 2 ΔΕ Νυχτοφύλακες, 2 ΔΕ Εργατοτεχνίτες και 2 ΥΕ Καθαριστές/στριες. Τηλ. επικοινωνίας:

4 22 4 Δημόσιο Αγορά Eργασίας Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, Οι προσλήψεις που θα γίνουν Ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις 27 Απριλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για θέσεις σε δήμους μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν για διάστημα πέντε (5) μηνών σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. 2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. 3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. 4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης. 5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών. Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης: 1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Την ηλικία και 5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Η «Αγορά Εργασίας» δημοσιεύει παρακάτω τον αναλυτικό πίνακα των θέσεων ανά ειδικότητα και δήμο. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 155 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 23 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 30 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 30 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 5 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 60 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 30 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 38 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 41 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 8 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 21 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 66 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7 0 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 84 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 28 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 4 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 30 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 69 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 30 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 10 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 42 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 7 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 13 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 10 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 65 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 14 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6 ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 14 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 0 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 51 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 28 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 0 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 13 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 25 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 34 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 5 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 32 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 13 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 23 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στους δήμους για κοινωφελή εργασία ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 32 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 4 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 29 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 19 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 7 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 78 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 6 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 17 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 37 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 11 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 28 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 19 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 4 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 65 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 5 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 12 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 5 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 10 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 31 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 35 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 70 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 6 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 5 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 7 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 168 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 66 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 14 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 9 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 29 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 4 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 33 ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 2 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 6 4 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 5 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 9 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 23 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 9 5 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 6 ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 45 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 26 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 31 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 7 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 27 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 53 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 24 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 7 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 14 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 105 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 18 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 23 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 6 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 7 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 59 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 23 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 97 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 8 3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 25 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 32 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 7 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 7 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 16 0 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 75

6 24 6 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 13 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 16 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8 ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 10 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 8 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 143 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 151 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 8 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 3 0 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 22 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 22 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 29 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 12 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 64 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 9 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 44 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 24 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 15 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 5 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 38 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 15 0 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 7 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 163 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 16 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 2 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 36 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 35 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 49 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 11 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 49 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 27 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 23 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 57 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 6 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 27 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 10 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 10 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 0 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 95 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 89 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 26 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 8 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 17 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 50 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 81 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 7 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 7 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 155 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 86 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 17 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 12 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 32 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 18 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 35 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 20 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 13 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 6 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 0 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 37 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 9 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 4 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 12 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 16 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 8 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 9 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 6 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 59 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΠΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 13 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 0 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 9 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 7 33 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 8 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ (ΚΡΗΤΗΣ) ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 4 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 7 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 15 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 0 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 23 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 80 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 95 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ KΡΗΤΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10 9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 68 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 33 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 10 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 206 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 29 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 7 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 58 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 9 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 21 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 12 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 70 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 19 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 6 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 9 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 15 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 7 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 2 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 24 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 4 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 15 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 7 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 140 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 ΘΑΣΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 3 0 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 17 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 0 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 9 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 0 ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 20 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8 0 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 15 ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 24 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 50 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 92 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 50 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 31 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 5 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 9 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 10 0 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 54 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 19 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 18 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 11 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 6 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 7 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 17 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 52 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 10 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 43 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 3 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 5 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 12 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 234 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 7 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 7 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 53 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 68 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 64 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 22 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 19 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 10 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 16 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 12 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 4 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 4 ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 2 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 8 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 33 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 7 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 14 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 107 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 3 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 10 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 0 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 24 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 116 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 4

8 34 8 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 31 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 22 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 66 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 13 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 22 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 95 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 119 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 26 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 0 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 24 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 24 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 44 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 4 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 2 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 5 0 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 25 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 0 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 57 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 17 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 10 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 6 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 45 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 12 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΘΗΡΑΣ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 193 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 14 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 180 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 24 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 20 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 24 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 90 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 150 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 11 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 4 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 12 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΙΘΑΚΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 10 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 19 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 21 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 49 0 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 8 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 8 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 6 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 5 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 9 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 33 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 8 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 6 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 51 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 48 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 14 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 6 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 9 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 30 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 4 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 8 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 9 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 8 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 5 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 8 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 7 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 11 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 8 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1

9 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 9 35 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 33 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 14 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 11 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 12 ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 65 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 129 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 493 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 7 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 75 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 20 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 3 8 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 19 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 23 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 7 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 33 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 76 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 13 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 16 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 34 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 34 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 135 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 5 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 32 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 12 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 7 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 35 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 0 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 8 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 42 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 32 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 61 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 7 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 53 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 19 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 4 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 6 ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 79 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 6 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 25 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 31 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 98 0 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 290 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 0 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 7 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 5 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 9 ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 64 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΡΕΙΩΝ ΕΠΙΖΩΩΤΙΩΝ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 7 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 25 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 4 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 0 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 11 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 5 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 30 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 2 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 12 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 21 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 17 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 28 0 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 20 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 9 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 8 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 11 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 6 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 10 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 9 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 70 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 11 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 9 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 0 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 0 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 10 ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 14 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 34 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 26 ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 5 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 3 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 17 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 57 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 3 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 74 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 32 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 0 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΡΕΙΩΝ ΕΠΙΖΩΩΤΙΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 51 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 4 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 16 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 13 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 20 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 27 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 9 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 35 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 33 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 9 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

10 36 10 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 23 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 24 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 25 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 7 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 27 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 9 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 7 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 102 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 51 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 13 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 18 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 7 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 119 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 12 ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 5 ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 116 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 7 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 12 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 0 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 38 ΝΑΞΟΥ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 40 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 8 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 52 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 7 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΠΕ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 125 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 8 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 18 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 15 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 41 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΝΗΣΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 70 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 17 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 6 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 5 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 16 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 33 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 16 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 10 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 38 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 17 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 10 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 5 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 6 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 5 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 25 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 7 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 34 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 22 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 53 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 37 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 50 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 50 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 10 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 16 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 5 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 10 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 23 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 6 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 46 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΛΗΜΝΟΥ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 3 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 74 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 11 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 Δημόσιο Αγορά Eργασίας ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 0 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 0 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 17 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 90 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 37 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 7 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 15 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 6 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 36 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 5 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2 0 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 82 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 9 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 27 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 4 4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 6 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 25 ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 49 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 16 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 41 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 40 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 8 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 0 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 8 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΠΕΛΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 2 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 0 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 30 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 18 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 35 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 42 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 102 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 46 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΡΟΔΟΥ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 88 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 5 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 5 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 99 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 4 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 3 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 26 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 105 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 4 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 12 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 72 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 0 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 5 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 0 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 6 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 5 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 153 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 4 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 13 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 77 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 25 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 9 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 11 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 6 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 234 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 0 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 10 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 32 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 9 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 3 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 5 0 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 9 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 12 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 184 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 10 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 70 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 4 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΠΑΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 61 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 71 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 17 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 12 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 2 ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 10 ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 0 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2

12 38 12 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 12 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 19 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 26 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 13 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 5 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 150 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 4 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 2 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 132 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΗΝΟΥ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 31 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 12 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 5 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 23 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 140 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 32 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 10 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 0 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 2 0 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 4 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 11 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 82 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 48 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 5 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 5 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 10 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 48 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 15 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 18 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8 4 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 18 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 4 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 5 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 41 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 7 0 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 6 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 10 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3 ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 4 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 36 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 14 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΧΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 17 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 141 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 6 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 90 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 9 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16 ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 43 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 28 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2 ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 8 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 35 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 3 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 9 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 27 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 3 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 8 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ 5 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 29 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 37 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 7 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων Iωάννινα 22-1-2004 Αρ. Πρωτ:. 138/ΠΤΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν.3174/ 28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα