Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2 Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα του βιβλίου "SAFETY AND HEALTH AT WORK" που εξέδωσε το Διεθνές Γράφειο Εργασίας με τη συνεργασία του Συμβουλιου Βιομηχανικής Ασφάλειας της Σουηδίας. Η έκδοση του έγινε, αφού εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από τους παραπάνω φορείς. Οι εικόνες του βιβλίου έχουν φιλοτεχνηθεί από τους κ.κ. Mohammad Ali και Guyla Buvary. Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από τεχνικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας για την καλή μετάφραση του βιβλίου σύμφωνα με την Ελληνική ορολογία και τα Ελληνικά δεδομένα.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ο βιβλίο αυτό έχει σκοπό να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής που επικρατούν στους χώρους εργασίας σας. Η εργασία στη βιομηχανία Πολλοί από εμάς έψαξαν και βρήκαν εργασία στη βιομηχανία με την ελπίδα να αποκτήσουν σταθερή απασχόληση. 'Αλλος ένας εξίσου ση μαντικός λόγος είναι να αποκτήσουμε νέες ειδικότητες με καλές προοπτικές σταδιοδρομίας. Περιμένουμε ότι η εργασία μας θα μας ανταμείψει και θα είναι απαλλαγμένη από βλαβερές συνέπειες. Επίσης θέλουμε να μας δημιουργήσει κίνητρα για προσωπική εξέλιξη. Εν τούτοις, πολλοί από μας νομίζουν, ότι η εργασία που κάνουν πρέπει να γίνει περισσότερο ανθρώπινη. Ίσως φοβόμαστε ότι η εργασία μας δεν είναι ασφαλής και ότι οι συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό χώρο προκαλούν κινδύνους για τη ζωή, την υγεία, την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική μας ικανότητα. Συχνά αισθανόμαστε ότι οι πολιτιστικές αξίες και ο αυτοσεβασμός μας πρέπει να διασφαλιστούν με καλύτερο τρόπο στην εργασία μας. Ποιες ενέργειες είναι ανάγκη να γίνουν, ώστε να καταστεί η εργασία μας πιο ανθρώπινη και πιο αποδοτική, να μας δώσει περισσότερα κίνητρα και προσωπική εξέλιξη; Πολλές χώρες έχουν δραστηριοποιηθεί στον τομέα της νομοθεσίας και των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Τέτοιες ενέργειες θα αποδειχθούν καρποφόρες τότε μόνο, όταν ληφθεί πραγματική πρωτοβουλία στους εργασιακούς χώρους. Χρησιμοποιώντας αυτό το βιβλίο, Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας, θα συζητηθούν τα αναγκαία (απαραίτητα) που θα κάνουν την εργασία να γίνει πιο ανθρώπινη. Το βιβλίο έχει γραφεί, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από κοινού από τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, τους Επιθεωρητές και τα ενδιαφερόμενα άτομα σ' όλη την Ελλάδα. Σ' αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται: 1. Μελέτη πάνω στα εξής θέματα: - Εκπαίδευση πάνω στις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας. - Άνθρωποι, υγιεινή, ασφάλεια και τεχνικός εξοπλισμός. - Το μικροκλίμα, ο φωτισμός και ο θόρυβος στο χώρο εργασίας. - Κίνδυνοι για την υγεία από χημικές ουσίες. - Εργονομία: προσαρμογή της εργασίας στο άτομο. - Οργάνωση της εργασίας και χρόνος εργασίας. - Καθημερινή δραστηριότητα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την ευεξία. Οι εκπαιδευτές θα δώσουν διαλέξεις, οι οποίες θα αποτελούν την εισαγωγή σε διάφορα θέματα, όμως εσείς θα πρέπει να μελετήσετε και να κατανοήσετε όλα τα θέματα αυτού του βιβλίου. 2. Εργασία με τα θέματα προς συζήτηση Η μελέτη αυτού του βιβλίου θα σας βοηθήσει να συζητήσετε τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας στη χώρα σας. Υπάρχουν ειδικές παράγραφοι σε πλαίσια που περιέχουν θέματα για συζήτηση, τα οποία έχουν σχέση με το κείμενο που προηγείται εκάστης παραγράφου με πλαίσιο. Τα "Θέματα για Συζήτηση" στοχεύουν στο να γίνει μια σύγκριση μεταξύ των πληροφοριών που παρέχονται σ' αυτό το βιβλίο και της εμπειρίας σας στη χώρα σας. Θα θέλαμε να μάθουμε τι σκέπτεστε και ποια είναι η εμπειρία σας. Αυτό το σύστημα εκπαίδευσης καταστρώνεται γύρω από σας και τη θέση σας. Είναι σημαντικό, η εκπαίδευση που πρόκειται να αρχίσετε, να γίνεται μέσα σε περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο και φιλικό.

4 Καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων να εργάζεστε σε ομάδες και να συζητάτε τα θέματα που περιλαμβάνονται σ' αυτό το βιβλίο. Αυτά τα θέματα έχουν σχέση με τις διαλέξεις που βασίζονται στο βιβλίο. Το μέρος "Θέματα προς Συζήτηση" και η ομαδική εργασία είναι σημαντικά επειδή εισάγουν τον κάθε ενδιαφερόμενο στη συζήτηση. Η συζήτηση θα πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας κάθε συμμετέχοντος και σ' αυτές που επικρατούν στη χώρα του. Τα παρακάτω, αποτελούν κατάλογο μερικών από τα θέματα, τα οποία θα πρέπει να σκεφτείτε και να συζητήσετε: - Πως αναπτύσσεται η βιομηχανία μας; - Ποιες αλλαγές περιμένουμε από τις νέες τεχνολογίες; - Γιατί συμβαίνουν τραυματισμοί και θανατηφόρα ατυχήματα στους εργασιακούς χώρους; - Γιατί συχνά δεν υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας για τις μηχανές; - Γιατί στους εργασιακούς χώρους υπάρχει τόση ζέστη και τόσος θόρυβος; - Ποιες χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας βάζουν την υγεία μου σε κίνδυνο; - Ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά εργασίας που εξασφαλίζουν ένα αίσθημα ευεξίας; - Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας; Τα μαθήματα να πραγματοποιούνται σε αίθουσες καλά φωτισμένες και προφυλαγμένες από το θόρυβο. Καλό είναι να υπάρχουν, μια μηχανή προβολής διαφανειών, ένας μαυροπίνακας με κιμωλίες και ένας χαρτοπίνακας. Αποτελεί πλεονέκτημα η δυνατότητα συσκότισης της αίθουσας για τη χρησιμοποίηση μιας μηχανής προβολής διαφανειών ή εξοπλισμού VIDEO. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν και μερικές μικρότερες αίθουσες για μελέτη και εργασία κατά ομάδες. Μέθοδος Εκπαίδευσης - Ποιοι εθνικοί νόμοι και ποιοί κανονισμοί, σχετικά με την εργασία, ισχύουν και πώς εφαρμόζονται; - Πώς μπορούν οι ισχύουσες συνθήκες ασφάλειας, υγιεινής και εργασίας να βελτιωθούν, για να γίνει η εργασία πιο ανθρώπινη; - Εκπονήστε ένα πρόγραμμα δράσης για το δικό σας εργασιακό χώρο. Είναι σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να συμφωνούν στη χρησιμότητα του μαθήματος αυτού για ομαδικές συζητήσεις. Η εκπαίδευση με συζητήσεις καθ' ομάδες αποτελεί μία τεχνική, η οποία έχει δοκιμαστεί και ελεγχθεί. Η εργασία με ένα βιβλίο και ο σχολιασμός του σε ομάδες αποτελεί την καλύτερη μέθοδο εκμάθησης. Όσοι μετέχετε στις ομάδες μελέτης, θα αποφασίσετε για το πώς θα συνεχιστούν τα μαθήματα με τη χρήση του βιβλίου. Εάν νομίζετε, ότι κάποιο σημείο χρειάζεται περισσότερη συζήτηση, θα πρέπει να το προτείνετε. Συζήτηση -Ρίξτε μια ματιά σ' αυτό το βιβλίο και ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του! - Ποια νομίζετε ότι είναι τα πιο σημαντικά θέματα, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν κατά τη διάρκεια των ομαδικών εργασιών;

5 0Ι ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οι άνθρωποι τραυματίζονται, γίνονται ανάπηροι και σκοτώνονται στους χώρους εργασίας τους εξαιτίας των εργατικών ατυχημάτων. Τι μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων; Οι αιτίες των ατυχημάτων Το παρακάτω είναι ένα "τυπικό" ατύχημα. Ο εργαζόμενος εργαζόταν πάνω σε μία σκάλα και ξαφνικά έπεσε. Υπάρχουν διάφοροι βασικοί παράγοντες πίσω από τα ατυχήματα αυτού του είδους. Κάνοντας μία έρευνα για τα ατυχήματα, μπορούμε να ανακαλύψουμε γιατί γίνονται ατυχήματα και πως μπορούν να προληφθούν στο μέλλον. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε κάθε έρευνα για ατύχημα είναι να εξετάσουμε το πώς παρεξέκλινε η διαδικασία της εργασίας από την κανονική της πρακτική. Στους παράγοντες που προκαλούν αυτή την παρέκκλιση περιλαμβάνονται στοιχεία, όπως χαλασμένα μηχανήματα ή μηχανήματα που δεν λειτουργούν σωστά, ελαττωματικά υλικά εργασίας, λανθασμένοι τρόποι εργασίας, μπλοκαρισμένοι διάδρομοι και περάσματα, και υγρά χυμένα στο πάτωμα. Μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες ατυχημάτων είναι η πτώση από σκάλες ή πλατφόρμες εργασίας, αιτίες που προκαλούν συχνά σοβαρό τραυματισμό. Πρέπει να μάθουμε περισσότερα πράγματα γύρω από τις πολλές και ποικίλες αιτίες ατυχημάτων. Για παράδειγμα, οι σκάλες σπάνια πέφτουν από μόνες τους. Οι κίνδυνοι σε όλους τους εργασιακούς χώρους Υπάρχουν κίνδυνοι σε όλους τους χώρους εργασίας. Ασφάλεια μπορεί να υπάρξει μόνο, όταν γνωρίζουμε αυτούς τους κίνδυνους και προφυλαγόμαστε σωστά, μέχρις ότου εκλείψουν αυτοί οι κίνδυνοι. Συνεχώς σημειώνεται τεχνολογική πρόοδος. Αυτή βέβαια συνεπάγεται βελτιώσεις, όσον αφορά και την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της εργασίας, μπορεί όμως επίσης να δημιουργήσει και νέους κινδύνους. Σ' αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε τα εξής θέματα: - αιτίες ατυχημάτων - πρώτες βοήθειες - τεχνικός εξοπλισμός - ανυψωτικά μηχανήματα - οχήματα - μηχανήματα - εργαλεία και εξοπλισμός - ηλεκτρισμός και οι κίνδυνοι του Π συγκόλληση - νοικοκυριό. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες γι' αυτά τα θέματα. Συζήτηση: Ποιοί από τους κινδύνους που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες σελίδες είναι ιδιαίτερα υψηλοί; Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, ώστε να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι πάνω στους ιδιαίτερα υψηλούς κίνδυνους; Νομίζετε ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν αρκετά πράγματα πάνω στους ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους;

6 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Τρεις κυρίες αιτίες Για τη διενέργεια μιας σωστής έρευνας και για την πρόληψη των ατυχημάτων πρέπει να γνωρίζουμε γιατί συνέβησαν οι διάφορες παρεκκλίσεις κατά τη διαδικασία της εργασίας. Οι τρεις κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν σ' αυτό είναι οι εξής: Τεχνικός εξοπλισμός. Παραδείγματα: έλλειψη εξοπλισμού ή λανθασμένος σχεδιασμός, τα οποία οδηγούν σε μια σειρά απροσδόκητων γεγονότων που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος. Οι συνθήκες εργασίας μπορούν να μας επηρεάσουν έμμεσα, προκαλώντας έτσι ατυχήματα. Σ' αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται: Π αναστάτωση στο χώρο εργασίας - θόρυβος - θερμοκρασία - αερισμός - φωτισμός. Οι άνθρωποι. Ο δικός σας τρόπος εργασίας μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους πρόκλησης ενός ατυχήματος. Συνεπώς, όλη η εργασία θα πρέπει να οργανώνεται με βάση την προσωπική αντίληψη των εργαζομένων. Ο εργοδότης είναι κυρίως υπεύθυνος για την οργάνωση και το σχεδιασμό του χώρου εργασίας. Στους σημαντικούς παράγοντες περιλαμβάνονται: - Η εμπειρία από την εργασία. Τα πρώτα στάδια μιας νέας εργασίας ή μιας καινούργιας διαδικασίας είναι συνήθως και τα πιο επικίνδυνα. Το ίδιο συμβαίνει όταν ένα άτομο αλλάζει επάγγελμα. Τα ατυχήματα προκαλούν και ανθρώπινο πόνο και σημαντικές δαπάνες, όσον αφορά την απώλεια της παραγωγής και τις υλικές καταστροφές. - Πληροφορίες και οδηγίες, όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας και τους κινδύνους που εγκυμονούν. - Ηλικία. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τραυματίζονται ευκολότερα, π.χ. όταν πέφτουν. Γενικά, η όραση και η ακοή μειώνονται με την πάροδο της ηλικίας. Αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόκληση εργατικών ατυχημάτων. Πρώτες βοήθειες Ο εξοπλισμός και το υλικό για τις πρώτες βοήθειες θα πρέπει να παρέχονται άμεσα για την αντιμετώπιση τραυματισμών και ασθενειών σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Σ' αυτό τον εξοπλισμό περιλαμβάνονται, φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών και ένα φορείο με κουβέρτες. Ένα άτομο με γνώσεις πάνω στις πρώτες βοήθειες είναι απαραίτητο να βρίσκεται στο χώρο της επιχείρησης. Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να ενεργήσετε κατά τον εξής τρόπο: - προλάβετε τον τραυματισμό περισσοτέρων ανθρώπων - καλέστε τον εκπαιδευτή ή τον επιβλέποντα ή το άτομο που είναι υπεύθυνο για την παροχή πρώτων βοηθειών - εάν παραστεί ανάγκη, καλέστε ένα ασθενοφόρο - βοηθήστε τον τραυματία. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ακολουθήστε τους εξής τρόπους ενέργειας, όσον αφορά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κάποιο τραυματία:

7 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Η δουλειά ενός εργαζόμενου υπεύθυνου για τις πρώτες βοήθειες, είναι να βοηθήσει ένα εργαζόμενο που έπαθε εργατικό ατύχημα ή ξαφνικά αρρώστησε. Η άμεση περίθαλψη μέσο στα πρώτα λεπτό μετά από ατύχημα είναι πολύ σημαντική αφού μπορεί να σώσει τη ζωή του εργαζόμενου και να περιορίσει την έκταση του τραύματος. Όλοι μέσα στο χώρο εργασίας πρέπει να ξέρουν ποια είναι τα άτομο που έχουν εκπαιδευθεί στην παροχή πρώτων βοηθειών και πού μπορεί κάποιος να τα βρει. Τα άτομα αυτά πρέπει να επιμελούνται για την πληρότητα και καταλληλότητα του υλικού πρώτων βοηθειών. 1. Έλεγχος της αναπνοής Ελέγξτε γρήγορα εάν γίνεται εισπνοή και εκπνοή μέσω της μύτης ή του στόματος του τραυματία. Εάν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του και βρίσκεται ξαπλωμένο ανάσκελα, υπάρχει κίνδυνος να πάθει ασφυξία, επειδή η γλώσσα μπορεί να γλυστρήσει πίσω στο λαιμό και να φράξει την αναπνευστική οδό. Συνεπώς, το άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του πρέπει αμέσως να τοποθετηθεί στο πλάι με το κεφάλι προς τα κάτω. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα, εάν υπάρχει ενδεχόμενο να έχει τραυματιστεί ο λαιμός. Εάν αντιλαμβάνεσθε ότι δεν γίνεται αναπνοή από το στόμα ή τη μύτη και το στήθος δεν κινείται, τότε το θύμα έχει πάψει να αναπνέει. Ζητήστε βοήθεια. Κατόπιν, ανοίξτε τις διόδους του αέρα γέρνοντας το κεφάλι προς τα πίσω. Αρχίστε τεχνητή αναπνοή. Οι πρώτες τέσσερις αναπνοές θα πρέπει να είναι γρήγορες, κατόπιν συνεχίστε με κανονικό ρυθμό. Ελέγξτε τα αποτελέσματα παρατηρώντας τις κινήσεις του στήθους. 2. Αναπνευστική ανεπάρκεια - Τεχνητή αναπνοή Εάν το άτομο έχει λιποθυμήσει, στηρίξτε το πίσω μέρος του λαιμού με το ένα χέρι και τοποθετήστε το άλλο χέρι στο μέτωπο. Γυρτέ το κεφάλι του τραυματία όσο το δυνατό προς τα πίσω. Σφίξτε τη μύτη του και αρχίστε να φυσάτε αέρα προς τα μέσα μέσω του στόματος του. Εάν το άτομο έχει πιθανόν τραυματιστεί στο λαιμό του, πιάστε το πηγούνι και τραβήξτε το μακρυά από το λαιμό χωρίς να κουνήσετε το λαιμό. Ρίξτε μια ματιά στο στήθος του τραυματία και εάν αυτό φουσκώνει, τότε ξέρετε ότι έχει αρχίσει να εισέρχεται αέρας στους πνεύμονες. Συνεχίστε να φυσάτε αέρα προς τα μέσα μια φορά κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Συνεχίστε με την τεχνητή αναπνοή μέχρις ότου ο τραυματίας αρχίσει να αναπνέει ή μέχρι να αναλάβει υπηρεσία το ιατρικό προσωπικό. Εάν έχετε εκπαιδευτεί στην εφαρμογή μεθόδου για την επαναφορά της σωστής λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων, εφαρμόστε αυτή τη μέθοδο, εάν ενδείκνυται. 3. Σταμάτημα της ακατάσχετης αιμορραγίας Εάν ο τραυματίας αιμορραγεί, προσπαθήστε να σταματήσετε την αιμορραγία πιέζοντας πάνω στο τραύμα και τοποθετώντας το τραυματισμένο μέλος σε υψηλή θέση. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά είναι όλα όσα χρειάζονται για να σταματήσει η ροή του αίματος. Ο τραυματίας θα πρέπει να είναι ξαπλωμένος με τα πόδια ψηλά, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει τραύμα στο κεφάλι ή το στήθος ή υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή.

8 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 4. Πρόληψη σοκ Σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων, π.χ. βαθιά τραύματα που συνοδεύονται από ακατάσχετη αιμορραγία, σοβαρά ατυχήματα από σύγκρουση, τραυματισμοί στο στήθος ή το στομάχι, τα οποία προκαλούν εσωτερική αιμορραγία και σοβαρά εγκαύματα κλπ., υπάρχει πάντοτε μεγάλος κίνδυνος ο τραυματισμός να προκαλέσει σοκ. Σοβαρό σοκ από ατύχημα μπορεί να αποβεί μοιραίο. Μπορεί όμως και να αποφευχθεί. 5. Τραύματα, Κοψίματα, Εκδορές Ο πιο συνηθισμένος τραυματισμός σαν αποτέλεσμα ατυχήματος είναι το κόψιμο ή η εκδορά. Εάν τα κοψίματα και οι εκδορές είναι επιφανειακά, πρώτα σταματήστε την αιμορραγία, μετά καθαρίστε το τραύμα και καλύψτε το με επίδεσμο. Το άτομο που εφαρμόζει τις πρώτες βοήθειες θα πρέπει πρώτα να πλύνει προσεχτικά τα χέρια του. Ποτέ δεν πρέπει να βάζετε τα δάχτυλα σας μέσα σε ανοιχτές πληγές ή να πιάνετε τους επιδέσμους στα σημεία τα οποία θα έρθουν σε άμεση επαφή με το τραύμα. Τα σοβαρά κοψίματα και οι πληγές είναι καλύτερο να δέχονται τη φροντίδα κάποιου γιατρού. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι πρώτες βοήθειες περιορίζονται στην επίδεση. Οι εκδορές μπορεί να φαίνονται σχετικά επιπόλαιες και ασήμαντες, εντούτοις συχνά είναι πιο επικίνδυνες για μόλυνση απ' ότι ένα ανοιχτό τραύμα. Όλα τα βαθιά κοψίματα και εκδορές τα οποία είναι αποτέλεσμα ατυχήματος κατά την εργασία θα πρέπει να δέχονται την ιατρική φροντίδα για να αποφευχθεί τέτανος, Εάν ένα παλιό τραύμα ή πληγή παρουσιάζει δείγματα μόλυνσης (πρήξιμο, αλλαγή χρώματος ή πόνο), θα πρέπει να δεχτεί τη φροντίδα αρμόδιου ιατρικού προσωπικού. 6. Εγκαύματα Πρώτα ελέγξτε αν ο τραυματίας αναπνέει χωρίς βοήθεια. Μετά αποφύγετε το σοκ, ξαπλώνοντας τον με το πρόσωπο κάτω, στη μία του πλευρά. Χαλαρώστε τα στενά ενδύματα. Τοποθετείστε μια κουβέρτα κάτω από τον τραυματία και καλύψτε τον. Προφυλάξτε τον τραυματία οπό το φως του ήλιου, ώστε οι ακτίνες να μην πέφτουν απ' ευθείας πάνω του. Μην του δίνετε τίποτε να πιεί εκτός αν αυτό είναι εντολή Γιατρού. Βρέξτε τα χείλι] του τραυματία και τη γλώσσα του, εάν αυτό ζητηθεί. Παραδείγματα όσον αφορά μέτρα πρόληψης σοκ. - ελεύθερη αναπνοή: τοποθετείστε το αναίσθητο άτομο στο ένα του πλευρό με ελαφριά κλίση προς τα μπρος. Προσοχή στην περίπτωση που ο αυχένας του είναι τραυματισμένος Π σταμάτημα της αιμορραγίας: άμεση πίεση του τραύματος, με το τραυματισμένο άκρο σε όρθια θέση - ανάπαυση: το τραυματισμένο άτομο πρέπει να είναι ξαπλωμένο με τα πόδια σε υψηλότερο επίπεδο από το κεφάλι. Η ζέστη βοηθάει, γι' αυτό σκεπαστέ το άτομο με κουβέρτα. Σημαντικό είναι να διατηρήσετε τη θερμοκρασία τον σώματος. Εάν τα ρούχα κάποιου ατόμου πιάσουν φωτιά, ο καλύτερος τρόπος για να τη σβήσουμε είναι να κυλίσουμε το άτομο αυτό στο έδαφος ή να το τυλίξουμε σε μια κουβέρτα. Αφού σβήσει η φωτιά, βεβαιωθείτε ότι το άτομο αναπνέει, δροσίστε το έγκαυμα με νερό, καλύψτε το και οδηγείστε το θύμα στο νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό. Μην προσπαθήσετε σε καμιά περίπτωση να βγάλετε τα ρούχα του θύματος. Εάν το έγκαυμα είναι μεγαλύτερο από την παλάμη σας, ή εάν το θύμα έχει εγκαύματα στο πρόσωπο μπορείτε να βάλετε πάνω στην πληγή έναν ειδικό προστατευτικό επίδεσμο. Το θύμα πρέπει μετά τη λήψη των προκαταρκτικών αυτών μέτρων, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ή σε κάποιο γιατρό, το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση σοβαρότερων εγκαυμάτων, το θύμα είναι πολύ" πιθανό να έχει πάθει σοκ. Θα πρέπει να είσαστε πάντοτε προετοιμασμένοι να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή σοβαρού σοκ. Εάν το έγκαυμα είναι μικρότερο από την παλάμη σας, αρχίστε την προσφορά πρώτων βοηθειών δροσίζοντας το έγκαυμα. Μπορείτε αμέσως να ξεπλύνετε το έγκαυμα με τρεχούμενο νερό, ή να χρησιμοποιήσετε απεσταγμένο νερό από το κουτί πρώτων βοηθειών. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε αλεύρι, βούτυρο, κρέμα, αλκοόλ, ιώδιο ή οποιαδήποτε τέτοια ουσία πάνω σ' ένα έγκαυμα. Ποτέ μη σπάσετε μια φουσκάλα που δημιουργείται πάνω στο έγκαυμα.

9 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Σημεία που πρέπει να θυμάστε! Όλες οι σοβαρές πληγές, κοψίματα, εκδορές και εγκαύματα θα πρέπει να δέχονται τη φροντίδα κάποιου γιατρού ή νοσοκόμας. 7. Τραυματισμοί κατά την εργασία με καυστικές ουσίες Εάν κάποιος ρίξει οξύ η αλκάλια στο δέρμα του, θα πρέπει να το ξεπλύνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα με νερό, εκτός εάν ενδείκνυται άλλος τρόπος ενέργειας. Στη συνέχεια μπορείτε να ακολουθήσετε τον ίδιο τρόπο θεραπείας όπως και για τα εγκαύματα. Οι τραυματισμοί από καυστικά υγρά συχνά είναι πολύ χειρότεροι απ' ότι φαίνονται να είναι. Γι' αυτό το λόγο τέτοιοι τραυματισμοί, άσχετα από το πόσο ασήμαντοι μπορεί να φαίνονται, πρέπει να δέχονται ιατρική φροντίδα. 8. Τραυματισμοί των Ματιών Θα πρέπει να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα στην περίπτωση τραυματισμού στο μάτι ή στην περιοχή γύρω από αυτό. Επικίνδυνα χημικά, όπως οξέα και αλκαλικά διαλύματα, μπορούν σύντομα να προξενήσουν σοβαρά εγκαύματα. Εάν αυτά τα υγρό εκτιναχθούν στα μάτια σας ή το σώμα σος, πρέπει να ξεπλυθούν με νερό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ντους και πίδακες γιο να ξεπλένονται τα μάτια σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να τοποθετούνται πλησίον των θέσεων εργασίας. Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη διάβαση προς αυτόν τον εξοπλισμό, που πρέπει να ελέγχεται κατά τακτά διαστήματα έτσι ώστε να λειτουργεί κανονικά. Προφυλαχθείτε από τους προαναφερόμενους κινδύνους βάζοντας καλύμματα προστατευτικά γύρω από τα σημεία που γίνονται οι εργασίες. Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα ασφαλείας, γάντια και ποδιά. Ο πιο συνηθισμένος τραυματισμός ενός εργαζόμενου στο μάτι οφείλεται στην είσοδο "ξένου σώματος" σ' αυτό. Εάν έχει μπει σκόνη στο μάτι σας και βρίσκεται κοντά στην έξω επιφάνεια, μπορείτε να το ξεπλύνετε, ή πολύ προσεχτικά να την βγάλετε, σκουπίζοντας το μάτι με υγρό ταμπόν από βαμβάκι ή με τη γωνία ενός καθαρού χαρτομάντιλου. Σημεία που πρέπει να θυμάστε! Εάν ένα αντικείμενο έχει σφηνωθεί στο μάτι θα πρέπει να αφαιρεθεί από κάποιο γιατρό. Αλκάλια ή οξύ στο μάτι προκαλούν έντονο πόνο. Εξαιτίας του κινδύνου προσβολής του ματιού από τις καυστικές ουσίες, το μάτι θα πρέπει να πλένεται αμέσως με νερό για 10 λεπτά τουλάχιστον. Αφού ξεπλυθεί θα πρέπει κάποιος γιατρός να εξετάσει τον τραυματισμό. Εάν τα μάτια εκτεθούν στη λάμψη ηλεκτρικού τόξου, σε εργασίες συγκόλλησης για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί φλεγμονή και να ερεθιστούν. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε σε τέτοια περίπτωση είναι να επικοινωνήσετε με ένα γιατρό το συντομότερο δυνατό. Θέματα προς συζήτηση Περιγράψτε τα απαραίτητα μέσα (διευκολύνσεις) για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τι όργανα χρειάζονται; Έχει εκπαιδευθεί κανείς από την ομάδα σας στην παροχή πρώτων βοηθειών; Τι είδους ικανότητες νομίζετε ότι πρέπει να έχει ένα τέτοιο άτομο; Περιγράψτε τις πιο σημαντικές ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

10 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 9. Τραυματισμοί από ηλεκτρικό ρεύμα Η ηλεκτροπληξία επηρεάζει την καρδιά και μπορεί σε πολύ σύντομο διάστημα να καταστεί μοιραία. Μπορεί ακόμα να προκληθούν πρόσθετοι τραυματισμοί στην περίπτωση που το θύμα, τη στιγμή που προσβάλλεται από ηλεκτρικό ρεύμα, πέσει από κάποιο ικρίωμα, σκάλα ή από οποιοδήποτε μέρος το οποίο βρίσκεται ψηλά. Εάν ο εργαζόμενος ακουμπάει ακόμα στην ηλεκτρική συσκευή, το ρεύμα θα πρέπει να διακοπεί αμέσως, κλείνοντας το διακόπτη από την πηγή ηλεκτροδότησης. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα διακοπής του ρεύματος, χρησιμοποιείστε κάποιο αντικείμενο μεγάλου μήκους, στεγνό, καθαρό και το οποίο να μην είναι αγώγιμο για να μετακινήσετε τον εργαζόμενο μακριά από την πηγή, ή την πηγή μακριά από τον εργαζόμενο. Υλικά που δεν είναι αγώγιμα είναι το στεγνό και καθαρό ξύλο και τα πλαστικά. Όλα τα μεταλλικά αντικείμενα είναι αγώγιμα. Σημεία που πρέπει να θυμάστε! Το να ακουμπήσεις κάποιο άτομο, που έχει υποστεί ηλεκτροπληξία και είναι σε επαφή με κάποια ηλεκτρική μονάδα, μπορεί να αποβεί μοιραίο. Αφού απομακρυνθεί το θύμα από την ηλεκτρική συσκευή που του προκάλεσε ηλεκτροπληξία, θα πρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιηθεί κάποια μέθοδος ανανήψεως για την επαναφορά της λειτουργίας της καρδιάς και των πνευμόνων. Μη χάνετε στην περίπτωση αυτή χρόνο με τη μεταφορά του τραυματισμένου σε νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού. Έχετε σαν κανόνα όμως, να μην περιποιηθείτε ποτέ τραύματα που έχουν προκληθεί από ηλεκτρικό ρεύμα. 10. Κατάγματα, διαστρέμματα, εξαρθρώματα Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι υπάρχει σπασμένο μέλος (κάταγμα), θα πρέπει ο τραυματίας να κρατήσει το μέλος αυτό ακίνητο για να αποφευχθεί χειροτέρευση του κατάγματος και να ανακουφίζεται από τον πόνο. Χρησιμοποιείστε νάρθηκα (δύο ξύλινες σανίδες) ή ακόμα και τυλιγμένη εφημερίδα, τοποθετήστε το στήριγμα αυτό πάνω από τα ρούχα και στερεώστε το με επιδέσμους. Ο νάρθηκας ή το στήριγμα θα πρέπει να έχει αρκετό μήκος ώστε να καλύπτει τις αρθρώσεις που βρίσκονται πάνω και κάτω από το κάταγμα. Για να αποφευχθεί η πίεση πάνω στο κάταγμα, τοποθετήστε ανάμεσα στο νάρθηκα και το σπασμένο μέλος κάποιο μαλακό υλικό. Στην περίπτωση που υπάρχει ανοιχτή πληγή στο σπασμένο μέλος, καλύψτε την με καθαρό επίδεσμο πριν τοποθετείσετε το νάρθηκα. 11. Τραυματισμοί στο κρανίο και τη σπονδυλική στήλη Τα κτυπήματα στο κεφάλι μπορεί να προκαλέσουν αναισθησία (διάσειση) και τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης. Εάν το άτομο αναπνέει και έχει τις αισθήσεις του, μη του επιτρέψετε να μετακινηθεί εκτός αν χρειάζεται περισσότερο καθαρό αέρα. Σ' αυτή την περίπτωση, τοποθετείστε το προσεκτικά στο ένα του πλευρό, με ελαφριά κλήση του σώματος και του προσώπου προς τα κάτω, προσέχοντας τη σπονδυλική στήλη. Σ' αυτή τη στάση μπορείτε να αποφύγετε την είσοδο αίματος στην αναπνευστική οδό, στην περίπτωση που υπάρχουν τραύματα στο στόμα ή το λαιμό. Ποτέ μη κλείνετε τη μύτη του τραυματία για να αποφύγετε την αιμορραγία. Όταν τρέχει αίμα από τα αυτιά, μη προσπαθήσετε να τα πλύνετε. Εάν ο τραυματίας έχει χάσει τις αισθήσεις του και βρίσκεται ξαπλωμένος με τα σιαγόνια κλεισμένα σφικτά μην προσπαθήσετε να του ανοίξετε το στόμα. Σημεία που πρέπει να θυμάστε! Ένα αναίσθητο άτομο είναι τελείως ανίσχυρο γι' αυτό φροντίστε το με πολύ μεγάλη προσοχή. Ποτέ μη δώσετε σε αναίσθητο άτομο κάτι να πιεί μπορεί το υγρό να περάσει στην αναπνευστική οδό και στους πνεύμονες και να προκαλέσει ασφυξία. Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη ή τη λεκάνη, μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό πρέπει να μετακίνησει τον τραυματία. Σε περίπτωση σπασμένου χεριού ή ποδιού, μη χειροτερέψετε το τραύμα προσπαθώντας να ισιώσετε το σπασμένο μέλος. Αυτή η φωτογραφία δείχνει ένα κατάλληλο τρόπο μετακίνησης ενός ατόμου με σπασμένο πόδι. Το πόδι στηρίζεται με τυλιγμένες σε ρολό κουβέρτες εκατέρωθεν του ποδιού για να ελαχιστοποιηθεί η κίνηση στο κάταγμα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν λάβει μέτρα για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ταχεία μεταφορά των τραυματιών σε κατάλληλο νοσοκομείο.

11 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 12. Τραυματισμοί στο στομάχι Εάν προκληθεί τραυματισμός στο στομάχι από κτύπημα, κτύπημα από αυτοκίνητο ή από κάποιο αντικείμενο που έπεσε επάνω στο άτομο κ.λ.π., θα πρέπει το θύμα να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο. Μη δώσετε στο θύμα τίποτα να πιει ή να φάει. Οι ανοιχτές πληγές θα πρέπει να καλυφθούν με καθαρό, υγρό επίδεσμο. Πρέπει να προσέξετε πολύ κατά τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. 13. Μεταφορά τραυματία Όταν πρέπει να μεταφερθεί ένα τραυματισμένο άτομο με ασθενοφόρο, ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς του είναι η χρησιμοποίηση φορείου ή μιας μεγάλης κουβέρτας. Για να προφυλάξουμε ένα τραυματισμένο άτομο από τον κίνδυνο φωτιάς που υπάρχει, μία καλή μέθοδος είναι να το σύρουμε προσεκτικά από τα ρούχα. Εάν είστε μόνος και πρέπει να απομακρύνετε γρήγορα ένα τραυματισμένο συνάδελφο από μια επικίνδυνη περιοχή, ο τρόπος μεταφοράς που φαίνεται στο σκίτσο είναι μια απλή και καλή μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θέματα προς συζήτηση Τι μέσα υπάρχουν στο χώρο εργασίας σας για την αντιμετώπιση ατυχημάτων που προκαλούν τραυματισμούς στα μάτια ή στο δέρμα; Έχει πάθει κανείς ηλεκτροπληξία στο χώρο εργασίας σας; Εάν ναι, γιατί συνέβει αυτό; Τι άλλα μέσα χρειάζονται για τη φροντίδα κάποιου τραυματισμένου ατόμου, εκτός από το κουτί πρώτων βοηθειών; Μπορείτε να θυμηθείτε περιπτώσεις ατυχημάτων όπου η μεταφορά τραυματισμένου ήταν απαραίτητη; Πιστεύετε ότι πρέπει όλοι να εκπαιδευτούν στη μεταφορά τραυματιών; Έχουν ληφθεί μέτρα να μη ξανασυμβούν τέτοιου είδους ατυχήματα; Διεξαγωγή Έρευνας Ζητείστε αμέσως: - κάποιο άτομο το οποίο να έχει ιατρικές γνώσεις - ένα ασθενοφόρο ή άλλο όχημα για τη μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο ή σε κάποιο γιατρό, εάν χρειάζεται - ενημερώστε τη διοίκηση και τον εκπρόσωπο του σωματείου, αρμόδιο σε θέματα ασφάλειας - καθορίστε τη σοβαρότητα του τραυματισμού - αποκλείατε το χώρο του ατυχήματος και μην ακουμπήσετε τίποτα μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες για το ατύχημα. Όταν γίνουν οι άμεσες ενέργειες που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να διεξαχθούν έρευνες, με σκοπό να καθοριστούν τα αίτια του ατυχήματος και όχι για να αποδοθούν ευθύνες. Η έρευνα θα πρέπει να καλύψει τα ακόλουθα σημεία: - πληροφορίες για το πώς συνέβει ο τραυματισμός (πρέπει να ληφθούν από το τραυματισμένο άτομο, ένα συνάδελφο ή τον επόπτη) - κατάλογο των ονομάτων όσων ήταν μάρτυρες του ατυχήματος - αντικείμενα, υλικά κλπ. τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή έχουν σχέση με το ατύχημα θα πρέπει να παραμείνουν ανέγγιχτα - ένα σκίτσο, απλό σχέδιο ή φωτογραφία του χώρου του ατυχήματος. Θέματα προς συζήτηση Σημεία που πρέπει να θυμάστε! Βασικοί κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση ατυχήματος: Προλάβετε τον τραυματισμό περισσοτέρων ατόμων. Βοηθήστε το άτομο που τραυματίστηκε. Ποια είναι η διαδικασία αναγγελίας ενός ατυχήματος; Πως κρίνετε εάν ένα ατύχημα είναι σοβαρό ή όχι για να αναγγελθεί; Τι συμβαίνει μετά από ένα ατύχημα; Υπάρχει κάποια καθιερωμένη διαδικασία για τη διερεύνηση ενός ατυχήματος; Φτιάξτε ένα σύντομο κατάλογο με οδηγίες, ο οποίος να απευθύνεται στο άτομο που διεξάγει την έρευνα για το ατύχημα.

12 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βελτίωση της εσωτερικής ενημέρωσης Για τη βελτίωση της επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας, είναι πολύ σημαντική η διεξαγωγή ερευνών όσον αφορά ένα ατύχημα, η καταχώρηση και η εκτίμηση του. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συζητούν αναφορικά με τα ατυχήματα, έτσι ώστε να δημιουργείται μία πλήρης εικόνα για το που υπάρχουν οι κίνδυνοι. Φυλάξτε τους φακέλλους με τις έρευνες των ατυχημάτων και τα πορίσματα των συζητήσεων. Μ' αυτό τον τρόπο θα μπορεί να καθοριστεί για κάθε κατηγορία, ή ομάδα εργαζομένων, ο αριθμός των επαγγελματικών ατυχημάτων, η σοβαρότητα και τα είδη τους, τα οποία συνήθως έχουν σχέση με τα διάφορα είδη μηχανημάτων, εξοπλισμού, υλικών κλπ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμποδίστε τον καθαρισμό του χώρου που έγινε το ατύχημα και την αφαίρεση αποδεικτικών στοιχείων. Θέματα προς συζήτηση - Νομίζετε ότι οι μη έμπειροι εργαζόμενοι είναι λιγότερο ή περισσότερο ασφαλείς από τους πεπειραμένους εργαζόμενους; - Υπάρχει κάποια διαδικασία που να εξασφαλίζει ότι οι νέοι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τους κίνδυνους; - Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι έχουν λάβει γνώση αυτών των προειδοποιήσεων; Ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα πρέπει να ερευνώνται αμέσως. Πρέπει να υπάρχουν καθιερωμένοι, με σαφήνεια, τρόποι για την έρευνα, για το ποιος είναι υπεύθυνος και σε ποιόν θα πρέπει να αναγγελθούν. Πάντα ζητάτε την επιβολή μέτρων για να προληφθούν παρόμοια ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα. Τεχνικός Εξοπλισμός ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΥ - ΡΟΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οι συνθήκες εργασίας αλλάζουν συνεχώς. Εισάγονται συνέχεια νέα επαγγέλματα, προϊόντα, υλικά, εργαλεία και μέθοδοι εργασίας. Με τις αλλαγές αυτές θα πρέπει και η εμπειρία μας και τα δεδομένα ασφάλειας, τα οποία ίσχυαν στο παρελθόν, να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονισθούν. Εν τούτοις, δεν είναι μόνο η έλλειψη κάποιων γνώσεων που αποτελεί αιτία επαγγελματικών ατυχημάτων. Μία άλλη κυρία αιτία είναι ο ελαττωματικός τεχνικός εξοπλισμός. Ένας βασικός κανόνας είναι ότι: τα μηχανήματα και ο υπόλοιπος τεχνικός εξοπλισμός θα πρέπει να κατασκευάζονται, να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εγκυμονούν κίνδυνους για την υγεία των εργαζομένων ή να προκαλούν ατυχήματα γενικά. Αυτό σημαίνει ότι τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι ασφαλή κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας τους και να έχουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς ασφάλειας σε όλα τα επικίνδυνα τους σημεία. Εάν είναι δυνατόν, αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να είναι ενσωματωμένοι στα μηχανήματα, ώστε ο χειριστής να μη μπαίνει στον πειρασμό να τα αφαιρεί. Η μεταφορά των υλικών μέσα στο χώρο εργασίας εγκυμονεί κίνδυνους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)

Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Εισαγωγή 3 Τι είναι η αναπηρία; 4 Ποια είναι τα άτομα με αναπηρία;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια!

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! www.tena.gr TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2, 145 64, Νέα Κηφισιά, Tηλ. 210 27 05 700 800

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ορισμός. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών. Φαρμακείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ορισμός. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών. Φαρμακείο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ορισμός Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών Φαρμακείο Ορισμός Πρώτη Βοήθεια είναι η άμεση και προσωρινή φροντίδα που παρέχεται στο θύμα ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα εργαλείο Πρόληψης ατυχημάτων

Ένα εργαλείο Πρόληψης ατυχημάτων Ένα εργαλείο Πρόληψης ατυχημάτων 2η έκδοση - ριζικά ανανεωμένη και συμπληρωμένη Ι.Στ. Παπαδόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Υπεύθυνος του τομέα Πρόληψης Ατυχημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Πρόλογος Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εγχειρίδιο Λειτουργίας Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power CE με Πληροφορίες Συντήρησης Fourth Edition First Printing Part No. 114340GK Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τέταρτη έκδοση Πρώτη Εκτύπωση Σημαντικό Διαβάστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα