εκατόν δέκα χρόνια από την ίδρυση της εταιρίας ΤΙΤΑΝ 100 χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών 10 χρόνια δέσμευσης στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκατόν δέκα χρόνια από την ίδρυση της εταιρίας ΤΙΤΑΝ 100 χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών 10 χρόνια δέσμευσης στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε."

Transcript

1 εκατόν δέκα χρόνια από την ίδρυση της εταιρίας ΤΙΤΑΝ 0 χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρόνια δέσμευσης στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. 1 os Ενιαίος ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

2 TITAN ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

3 Πώς να διαβάσετε τον 1 ο Ενιαίο Ετήσιο Απολογισμό μας Σε συνέχεια μίας παράδοσης 30 ετών που αφορά την έκδοση ενός ανεξάρτητου απολογισμού ετησίως για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, το 2012 προχωρήσαμε σε μία νέα προσέγγιση, δημιουργώντας τον πρώτο ενιαίο ετήσιο Απολογισμό του Ομίλου. Η εξέλιξη αυτή αποσκοπεί στο να προσφέρει στους μετόχους και στους άλλους βασικούς συμ-μετόχους μας μια εμπεριστατωμένη και λεπτομερή ανασκόπηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Ο Απολογισμός του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2012 καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Ομιλος σε δεκατρείς χώρες και επισημαίνει τις σημαντικότερες εξελίξεις. Η ανάπτυξη του Απολογισμού σε μία ενιαία δομή αποτελεί μία καινοτομία που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, αποσκοπώντας στην όσο το δυνατό πιο περιεκτική επικοινωνία με όλους τους συμ-μετόχους σχετικά με το πώς η στρατηγική του ΤΙΤΑΝΑ, η διακυβέρνηση, οι επιδόσεις και οι προοπτικές του οδηγούν στη δημιουργία αξίας σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ως οδηγός για την ανάπτυξη της νέας δομής του Απολογισμού χρησιμοποιήθηκε το υπο διαμόρφωση Σχέδιο Αναφοράς του Διεθνούς Πλαισίου Ενιαίου Απολογισμού. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ήδη ενσωματώσει τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: AA 00 SES, όσον αφορά τη σύμπραξη με τους συμ-μετόχους Κατευθυντήριες οδηγίες και Πρωτόκολλα της Πρωτοβουλίας WBCSD/CSI για τη μέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων στους τομείς της ασφάλειας στην εργασία και των εκπομπών CO 2 Κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI G3.1) Τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του Ο.Η.Ε. για τον Απολογισμό Προόδου που έχει επιτευχθεί σχετικά με την ενσωμάτωση και εφαρμογή των δέκα αρχών αυτού Η έντυπη έκδοση του ενιαίου ετήσιου Απολογισμού 2012 είναι η περίληψη της πλήρους και αναλυτικής έκδοσης που έχει ελεγχθεί και επαληθευθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις άριστες πρακτικές. Η πλήρης αναλυτική έκδοση του Απολογισμού που περιλαμβάνει την Έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: Ο πλήρης και αναλυτικός Απολογισμός έχει αναπτυχθεί ώστε να ικανοποιεί το επίπεδο διασφάλισης Α+ κατά GRI G3.1 και ανταποκρίνεται στο «προηγμένο» επίπεδο των κριτηρίων του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. για την έκδοση Αναφορών Προόδου (Communication on Progress). Οι συμ-μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και την έντυπη περίληψη του Απολογισμού από τα εξής στελέχη του Ομίλου: Μαρία Αλεξίου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου Αφροδίτη Σύλλα, Investor Relations Officer Ευχαριστούμε για την προσοχή σας τυχόν σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε περαιτέρω την απόδοσή μας.

4 Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ... 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΙΤΑΝ... 6 > Γεωγραφική παρουσία... 6 > Κυρίαρχος στόχος και αξίες... 8 > Χαρακτηριστικά μεγέθη πενταετίας... 9 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΑΣ... ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ > Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη...12 > Σύμπραξη με τους συμ-μετόχους και συλλογικές δράσεις...13 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ > Διοικητικό Συμβούλιο, σύνθεση και επιτροπές...14 > Κίνδυνοι και ευκαιρίες: Η περίπτωση της GAEA...16 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ > Χρηματοοικονομική...18 > Κοινωνική...22 > Περιβαλλοντική...26 > Επισκόπηση επιδόσεων ανά γεωγραφικό τομέα και ανά χώρα...30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ > Αναγνώριση και Επιβράβευση...38 > Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή > Επισκόπηση προόδου κατά WBCSD/CSI...46

5 4 4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Ο κλάδος και το αποτύπωμά μας 12 Το επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική μας Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Αγαπητοί Μέτοχοι, Mία νέα χρονιά προκλήσεων Το 2012 ήταν έτος σοβαρών προκλήσεων για τις περισσότερες αγορές μας. Οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επηρεάστηκαν αρνητικά από την κρίση στην Ευρωζώνη. Στην Αίγυπτο, παρά τη διατήρηση της ζήτησης για δομικά υλικά σε υψηλά επίπεδα, η σημαντική αύξηση του κόστους και η λειτουργία αρκετών νέων εργοστασίων είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κερδοφορίας. Στην Ελλάδα, η οικονομική ύφεση εντάθηκε. Εκτιμάται ότι η ζήτηση για οικοδομικά υλικά σημείωσε νέα ουσιαστική μείωση και διαμορφώθηκε κάτω από το ένα τέταρτο της ζήτησης του 2006, φθάνοντας στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 60. Θετικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην Τουρκία, όπου οι πωλήσεις παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και στις Η.Π.Α., όπου η αγορά παρουσίασε σταθερά σημεία ανάκαμψης. Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, δεν μείναμε αδρανείς. Αντιθέτως, αναλάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την περαιτέρω συμπίεση του κόστους παραγωγής και τη μείωση του καθαρού δανεισμού μας. Με την εφαρμογή ενός τολμηρού, αλλά καλά μελετημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, καταφέραμε να εξοικονομήσουμε μέσα στο 2012 περισσότερα από 25 εκατ. Παράλληλα, δημιουργήσαμε ελεύθερες ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητές μας ύψους 140 εκατ. και μειώσαμε τον καθαρό δανεισμό μας κατά 112 εκατ., με τη συνεισφορά εσόδων από την πώληση μη στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων. Παρά τις προσπάθειές μας, το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά από το 1951, που ο ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ζημίες. Προσαρμόζοντας τη στρατηγική μας Καθώς μπαίνουμε στον έκτο χρόνο της οικονομικής κρίσης, είναι κατάλληλη στιγμή, όχι μόνο για να προβούμε σε κριτική αποτίμηση του παρελθόντος, αλλά κυρίως για να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον. Κατά τη δεκαετία , ο ΤΙΤΑΝ ωφελήθηκε από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες εκείνης της περιόδου και μεταμορφώσαμε τον Όμιλο, από μια ελληνική εταιρία παραγωγής τσιμέντου με συμμετοχή σε μία μόνο μονάδα παραγωγής στις Η.Π.Α., σε έναν πολυπεριφερειακό Όμιλο, με καθετοποιημένη παραγωγή 25 εκατ. τόνων και παρουσία σε τέσσερις ηπείρους. Στην πορεία καταφέραμε, όχι μόνο να διατηρήσουμε τις αποδόσεις των κεφαλαίων μας σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα από το κόστος χρηματοδότησης, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας, αλλά να μείνουμε ταυτόχρονα πιστοί στις αξίες μας, δηλαδή το σεβασμό προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Και το πετύχαμε αυτό αναλαμβάνοντας πάντα προληπτική δράση, πέρα και πάνω από όσα απαιτούνταν από εμάς. Δεν προσπαθήσαμε απλώς να «κάνουμε το μικρότερο δυνατό κακό», αλλά αναζητήσαμε και ευκαιρίες για να «κάνουμε το περισσότερο δυνατό καλό». Από το 2008 και μετά αλλάξαμε τις προτεραιότητές μας για να προσαρμοσθούμε στη νέα πραγματικότητα. Τα τελευταία πέντε χρόνια εστιάσαμε την προσοχή μας αποκλειστικά και με επιμονή σε λίγες βασικές προτεραιότητες: στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία, στη μείωση του κόστους για να προσαρμοστούμε στη χαμηλότερη ζήτηση και στην υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών εστιασμένων στην ανάπτυξη, κυρίως για να ενισχύσουμε την παρουσία μας σε αναδυόμενες αγορές. Από το 2008 και παρά την κατάρρευση των δύο σημαντικότερων αγορών μας, της Ελλάδας και των Η.Π.Α., μειώσαμε το δανεισμό μας κατά σχεδόν 50%, στα 596 εκατ. στο τέλος του Αυξήσαμε το παραγωγικό δυναμικό μας κατά σχεδόν 20%, κυρίως στις αναδυόμενες αγορές. Μειώσαμε το σταθερό κόστος κατά 16% και τα έξοδα πωλήσεων και διοίκησης (SG&A) κατά 22%. Και τα πετύχαμε όλα αυτά χωρίς να ζητήσουμε τη συνεισφορά των Μετόχων μας σε αυξήσεις κεφαλαίου. Είναι επίσης σημαντικό ότι παρά την οικονομική κρίση, εντείναμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της κουλτούρας ασφαλείας του Ομίλου, επενδύσαμε στη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ενδυναμώσαμε τη δέσμευσή μας σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της συμμετοχής μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. (U.N. Global Compact) καθώς και στην Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI) στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD), αναλαμβάνοντας αρκετές και συχνά καινοτόμες πρωτοβουλίες με στόχο τη μεγαλύτερη δέσμευση των Συμμετόχων μας σε τοπικό επίπεδο. Εισαγωγή ενιαίου απολογισμού Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι βαθιά ριζωμένη στις Αξίες μας και στον τρόπο που λειτουργούμε επιχειρηματικά, όπως έχει καταδειχθεί σε όλη τη διαδρομή μας, αλλά και κατά την περίοδο της παρούσας κρίσης. Αυτό μας ώθησε να αλλάξουμε φέτος τον τρόπο παρουσίασης του απολογισμού μας: 30 χρόνια αφότου ο ΤΙΤΑΝ υπήρξε μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που εξέδωσαν ξεχωριστό Κοινωνικό Απολογισμό, πέρα από τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό, κάναμε το επόμενο βήμα, ενοποιώντας τους δύο απολογισμούς σε έναν. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση, που θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως σύγχρονη βέλτιστη πρακτική, αντικατοπτρίζει καλύτερα το γεγονός ότι η ΕΚΕ δεν είναι μια συμπληρωματική διάσταση των δραστηριοτήτων μας, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους.

6 14 Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων 18 Επισκόπηση επιδόσεων Ομίλου 38 Σημαντικές Πληροφορίες 5 Αγαπητοί Μέτοχοι, Έτοιμοι για το μέλλον Το 2013 αναμένεται να είναι μια ακόμα δύσκολη χρονιά για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζονται αρνητικά από την κρίση στην Ευρωζώνη και συνεπώς η ζήτηση δομικών υλικών δεν αναμένεται να ανακάμψει σύντομα. Η οικονομία στην Ελλάδα θα συνεχίσει να συρρικνώνεται και συνεπώς εκτιμάται ότι η ζήτηση δομικών υλικών θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του Στην Αίγυπτο, εντείνονται τους τελευταίους μήνες τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα να είναι μεγάλη. Μολονότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η ζήτηση για τσιμέντο θα παραμείνει σταθερή το 2013, αναμένεται ότι η αύξηση του κόστους παραγωγής και η εξασθένιση της Αιγυπτιακής λίρας θα επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου. Στη θετική όψη των πραγμάτων, υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς στην Τουρκία και σταθερές ενδείξεις ότι στις Η.Π.Α. η αγορά κατοικίας έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με αποτέλεσμα να ευνοείται η αγορά δομικών υλικών. Εμείς από την πλευρά μας συνεχίζουμε την πρασπάθειά μας, σχεδιάζοντας με προσοχή τα επόμενα βήματά μας, με στόχο, όταν επανακάμψει η εμπιστοσύνη, να είμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο εκκίνησης για να εκμεταλλευτούμε την ανάπτυξη στις αγορές μας. Διαθέτουμε παρουσία σε στρατηγικά επιλεγμένες αγορές. Έχουμε υγιή ισολογισμό και σφιχτοδεμένη οργάνωση. Πάνω απ όλα όμως στηριζόμαστε σε ανθρώπους με υψηλή κατάρτιση, ξεκάθαρους στόχους και αφοσίωση στις αξίες του Ομίλου μας. Τους ευχαριστούμε για τη συνεισφορά τους και τις άοκνες προσπάθειές τους Μεταβολή 4ετίας Παραγωγική δυναμικότητα τσιμέντου (σε εκατ. τόνους) (1) % Παραγωγική δυναμικότητα τσιμέντου σε % στις αναδυόμενες αγορές 0% 45% 53% +8 μονάδες Πωλήσεις τσιμέντου (σε εκατ. τόνους) (2) 17,2 16,1-6% Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, EBITDA (σε εκατ. ) Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβ., EBITDA, στις αναδυόμενες αγορές (σε %) Σταθερό κόστος συμπερ. εξόδων διοίκησης και πωλήσεων (σε εκατ. ) % 45% 81% +36 μονάδες % Εργαζόμενοι (επί συγκρίσιμης βάσης) (3) -28% Καθαρός δανεισμός (σε εκατ. ) % Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (σε εκατ. ) % Σύνολο Ενεργητικού (σε εκατ. ) % (1) Τσιμέντο και υλικά με παρεμφερείς ιδιότητες (2) Τσιμέντο, κλίνκερ και υλικά με παρεμφερείς ιδιότητες (3) Στο παραγωγικό δυναμικό που υπήρχε το Δεκ Δεκ. 12 Μεταβολή Τιμή Μετοχής (ΤΙΤΚ) 13,90 13,96 0% Γενικός Δείκτης Χ.Α % Μετοχικό Κεφάλαιο (Αριθμός μετοχών, εξαιρ. ιδίων μετοχών) Δημήτρης Παπαλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος 22 Φεβρουαρίου Εορτασμός των 0 χρόνων από την εισαγωγή της μετοχής του ΤΙΤΑΝΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

7 6 4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Ο κλάδος και το αποτύπωμά μας 12 Το επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική μας Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ O Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών, με καθετοποιημένη παραγωγή και 1 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Με έδρα του την Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και απασχολεί περισότερους από εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Βασικά προϊόντα του Ομίλου είναι το τσιμέντο, το σκυρόδεμα, τα αδρανή υλικά, οι τσιμεντόλιθοι, καθώς και το ProAsh. Καναδάς Τα προϊόντα που παράγει ο Όμιλος χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την εξυπηρέτηση θεμελιωδών ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών σε βασικές υποδομές, εκπληρώνοντας αξίες που συμπεριλαμβάνουν σε βάθος χρόνου ασφάλεια, οικονομία και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αντοχή και διάρκεια, ευκολότερη διασύνδεση και επικοινωνία, αλλά και αισθητική. Η.Π.Α. Το 2012 η γεωγραφική εμβέλεια των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ο Όμιλος επεκτάθηκε με την πώληση ενός διαχωριστή τέφρας της θυγατρικής μας εταιρίας Separation Technology στην Ασία και συγκεκριμένα στη Νότια Κορέα. Επίσης, ο Όμιλος επεκτάθηκε και στην ανάπτυξη του εύρους των δραστηριοτήτων του, με την ίδρυση μιας νέας θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία GAEA (Green Alternative Energy Assets Ltd.) σε κοινοπραξία με την εξειδικευμένη αμερικανική εταιρία Environmental Evolution 2 (E2) (περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 17). ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2012 Το 2012 ο Όμιλος TITAN γιόρτασε : 1 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην Ελευσίνα 0 χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρόνια συμμετοχής στην πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. για ένα Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (31 Δεκεμβρίου 2012) Η.Π.Α ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ* ΣΥΝΟΛΟ * Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στις κοινοπραξίες Η.Π.Α. Εργοστάσια τσιμέντου 2 Λατομεία 6 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος 90 Σταθμοί διακίνησης 14 Μονάδες παραγωγής τσιμεντόλιθων 9 Μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας* 8 * Μία μονάδα επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας στον Καναδά

8 14 Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων 18 Επισκόπηση επιδόσεων Ομίλου Σημαντικές 38 Πληροφορίες 7 Ηνωμένο Βασίλειο Ιταλία Γαλλία Σερβία Κόσοβο Βουλγαρία Αλβανία Π.Γ.Δ.Μ. Ελλάδα Τουρκία Αίγυπτος ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Εργοστάσια τσιμέντου 3 Μονάδα άλεσης τσιμέντου 1 Λατομεία 28 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος 28 Σταθμοί διακίνησης 4 Μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων 1 Μονάδα επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας 1 Εργοστάσια τσιμέντου 5 Λατομεία 11 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος 6 Σταθμοί διακίνησης 2 Μονάδα παραγωγής απορριματογενούς εναλλακτικού καυσίμου (PEF) 1 Εργοστάσια τσιμέντου 3 Μονάδες άλεσης τσιμέντου 2 Λατομεία 17 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος 4 Σταθμός διακίνησης 1

9 8 4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Ο κλάδος και το αποτύπωμά μας 12 Το επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική μας Κυρίαρχος Στόχος Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στοχεύει να αναπτύσσεται ως ανεξάρτητη, πολυ-περιφερειακή και καθετοποιημένη δύναμη στη διεθνή αγορά των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι εταιρικές αξίες του ΤΙΤΑΝΑ αποτελούν το θεμέλιο λίθο της στρατηγικής του. Ακεραιότητα Αξία στον Πελάτη Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό Προλαμβάνουμε και ικανοποιούμε τρόπο, προωθούμε τη διαφάνεια τις ανάγκες των πελατών, παρέχουμε και ενισχύουμε την αξιοπιστία, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ακολουθώντας ηθικές επιχειρηματικές προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που πρακτικές. εξασφαλίζουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεχής Βελτίωση Είμαστε ένας επιχειρηματικός οργανισμός που εξελίσσεται με τη μάθηση, δεν εφησυχάζουμε, αναζητούμε νέους τρόπους επιχειρηματικής πρακτικής, αναλαμβάνουμε υπολογισμένους κινδύνους. Δέσμευση έναντι Στόχων Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους και υψηλά πρότυπα, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των συμμετόχων μας. Τεχνογνωσία Επενδύουμε στη γνώση, διευρύνουμε συνεχώς τα αποθέματα της γνώσης και λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την απόκτηση περαιτέρω γνώσης. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας, μεριμνούμε για τους εργαζομένους μας, σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες, αποτελούμε ενεργό μέλος της κοινωνίας, δεσμευόμαστε υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σύμφωνα με τις αξίες του, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις προτεραιότητές του: Οικουμενικό Σύμφωνο (Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε., Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ILO) Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (CSI) στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) GRI (Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατάρτιση Απολογισμών) Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO για τις πιστοποιήσεις ISO 14001, ISO 9000, και Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας για την πιστοποίηση OHSAS και την πιστοποίηση SA 8000 (κανόνες και αντίστοιχα τοπικά πρότυπα) Στρατηγική της Ε.Ε. για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Οκτώβριος 2011) sustainable-business/corporate-socialresponsibility/index_en.htm ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜ-ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟ 2012 Επενδύσεις για το περιβάλλον Εργαζόμενοι 215,4 εκατ. Τοπικοί και Διεθνείς προμηθευτές 725 εκατ. Φόροι στο Δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση 65,2 εκατ. Επενδύσεις παγίων 51 εκατ. Eπενδύσεις για το περιβάλλον* 19,5 εκατ. Προς τους μετόχους μειοψηφίας 19,1 εκατ. * Οι επενδύσεις για το περιβάλλον περιλαμβάνονται στις επενδύσεις παγίων. 1,6% 1,6% 11,9% 46,5% 0,6% 37,8% Σύνολο 19,5 εκατ. Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών 37,8% Περιβαλλοντική διαχείριση 46,5% Διαχείριση αποβλήτων 11,9% Αποκατάσταση 1,6% Αναδάσωση 1,6% Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 0,6%

10 14 Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων 18 Επισκόπηση επιδόσεων Ομίλου Σημαντικές 38 Πληροφορίες 9 Χαρακτηριστικά Μεγέθη Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (3) (σε χιλιάδες ) Σύνολο Ενεργητικού Επενδεδυμένα Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια Κύκλος Εργασιών Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) Κέρδη προ Φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 2,53 1,52 1,27 0,14-0,30 Καθαρό Μέρισμα (1) Μέρισμα ανά Μετοχή 0,42 0,18 0,08 0,00 0,00 Αριθμός Μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων 5,07 4,67 3,97 1,98 1,04 Καθαρός Δανεισμός προς Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) 2,93 2,92 2,46 2,90 3,04 Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων (2) 9,9% 4,9% 4,7% 0,9% -0,9% (1) : Το 20 επιπλέον του μερίσματος η Εταιρία διένειμε ειδικά αποθεματικά ύψους 8,7 εκατ. ( 0,/μετοχή). (2) : Κέρδη μετά από φόρους και πριν από δικαιώματα μειοψηφίας προς το μέσο ετήσιο ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων. (3) : Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Συνολική αξία που διανεμήθηκε στους συμ-μετόχους, εκατ , , , , ,7 Συνολική αξία που διανεμήθηκε σε εργαζoμένους (4), εκατ. 267,3 235,1 239,1 218,1 215,4 Σύνολο εργαζομένων Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων εργαζομένων Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων (LTIFR) εργαζομένων 3,42 2,64 2,33 1,49 1,38 Συνολική αξία που διανεμήθηκε σε προμηθευτές (τοπικούς και διεθνείς), εκατ. Συνολική αξία δωρεών προς τοπικές κοινότητες και άλλους φορείς, εκατ ,7 2,0 2,2 1,6 1,3 (4) : Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων παροχών πλέον των προβλεπόμενων από το νόμο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Μεικτές άμεσες ειδικές εκπομπές (kg/τόνο προϊόντος) 649,4 633,8 654,2 623,8 658,7 Συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας, TJ Συνολική κατανάλωση εναλλακτικών καυσίμων, τόνοι Ειδική κατανάλωση νερού (λίτρα/τόνο τσιμέντου) 569,3 447,8 362,3 340,1 300,0 Επενδύσεις για το περιβάλλον, εκατ. 26,6 22,5 27,1 36,6 19,5

11 4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Σχετικά με Σχετικά μετον τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Όμιλο ΤΙΤΑΝ Ο κλάδος κλάδος και καιτο το αποτύπωμά μας αποτύπωμά μας 12 Το επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική μας Ο κλάδος και το αποτύπωμά μας C ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Περισσότερα από 1,9 εκατ. φυτά έχουν χρησιµοποιηθεί για την αποκατάσταση λατοµείων, για άλλες πρωτοβουλίες αναδάσωσης του Οµίλου ΤΙΤΑΝ, καθώς και για δωρεές προς τρίτα µέρη ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Το 2012 εξορύχθησαν 27,6 εκατ. τόνοι πρώτων υλών (επί υγρής βάσης) από 51 ενεργά λατοµεία Οι κυριότερες επιπτώσεις από τις δραστηριότητές µας, αφορούν: > Σκόνη και θόρυβο > 81,3 εκατ. µ² είναι η συνολική επιφάνεια των ενεργών λατοµείων του Οµίλου > Κινδύνους σε σχέση µε θέµατα ασφαλείας > 16,9 εκατ. µ² επηρεάζονται απο τις τρέχουσες δραστηριότητες > Εκποµπές CO2 σχετιζόµενες µε την παραγωγή τσιµέντου > 14,6 εκατ. µ² έχουν αποκατασταθεί > Κατανάλωση πρώτων υλών, ενέργειας και νερού > Αλλοίωση του τοπίου Οι προσπάθειές µας για τον περιορισµό των επιπτώσεων το 2012, µεταξύ άλλων, περιελάµβαναν: > απάνες για το περιβάλλον ύψους 19,5 εκατ. > 70% αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης τσιµέντου > ανθρωπο-ώρες εκπαίδευσης για την πρόληψη των ατυχηµάτων και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας > 1,3 εκατ. για δωρεές σε προγράµµατα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής αλληλεγγύης ΛΥΣΕΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το 2012: > 1,2 εκατ. τόνοι (σε ξηρή βάση) εναλλακτικών πρώτων υλών χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή τσιµέντου > µετρικοί τόνοι ήταν η συνολική κατανάλωση εναλλακτικών καυσίµων

12 14 Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων Επισκόπηση επιδόσεων Ομίλου 11 Σημαντικές Πληροφορίες Πωλήσεις τσιμέντου(1) 20,0 17,4 15,3 εκατ. τόνοι 15,0 16,1,0 5, Περιλαμβάνονται οι πωλήσεις τσιμέντου και συναφών υλικών και οι πωλήσεις των κοινοπραξιών (1) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ > Το 2,98% της ενέργειας που καταναλώθηκε για την παραγωγή κλίνκερ προήλθε από εναλλακτικά καύσιµα > Η συνολική κατανάλωση νερού ήταν 11,2 εκατ. µ³ > Οι συνολικές άµεσες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ήταν 9,6 εκατ. µετρικοί τόνοι Πωλήσεις σκυροδέματος > Οι ειδικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ήταν 658,7 kg/τόνο προϊόντος > Ένα εκατ. µετρικοί τόνοι ήταν οι συνολικές έµµεσες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται µε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες παραγωγής τσιµέντου 4,0 4,0 3,8 εκατ. μ3 > Η συνολική κατανάλωση θερµικής ενέργειας για όλες τις δραστηριότητες του Οµίλου ανήλθε σε ΤJ, ενώ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν TJ ή GWh 3,7 3,6 3,4 3,4 3,2 3, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πωλήσεις αδρανών ,0 εκατ. τόνοι 12,9,

13 12 Μήνυμα του 4 Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Ο κλάδος και το αποτύπωμά μας 12 Το επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική μας Στρατηγική ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Προσπαθούμε να επιτύχουμε τον κυρίαρχο στόχο μας μέσα από την Εταιρική Στρατηγική μας, η οποία αποτελείται από τέσσερις άξονες και συνεχώς εξελίσσεται προσαρμοζόμενη στις διεθνείς και τοπικές αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Γεωγραφική Διαφοροποίηση Επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις μας και ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιό μας, μέσω εξαγορών και εγκατάστασης νέων μονάδων σε νέες, ελκυστικές αγορές. Συνεχής Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τη διάρθρωση κόστους των δραστηριοτήτων μας και να ενισχύουμε την ανταγωνιστική μας θέση, επενδύοντας στα πλεονεκτήματά μας και εφαρμόζοντας νέες μεθόδους και διαδικασίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεών μας. Καθετοποίηση Δραστηριοτήτων Διευρύνουμε το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας σε όλα τα προϊόντα της αλυσίδας των δομικών υλικών, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ικανοποιώντας τις ανάγκες του τελικού πελάτη. Εστίαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις καλές μας σχέσεις με όλους, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συμμετόχους μας, βασιζόμενοι στον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση. Το επιχειρηματικό μας πρότυπο βασίζεται στην τοπική διοίκηση, έτσι ώστε να ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες όλων των βασικών συμμετόχων και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ένα συνεκτικό και στιβαρό πλαίσιο διαχείρισης που επιτρέπει στους ανθρώπους μας να λειτουργούν σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του ΤΙΤΑΝΑ. Η δημιουργία αξίας βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Ως εκ τούτου, αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της παραγόμενης αξίας για όλους τους συμ-μετόχους, μέσω της μεταφοράς και διάδοσης άριστων πρακτικών, της αξιοποίησης της εξειδίκευσης και της πείρας. Επιδιώκουμε με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων πέρα από τη διάθεση οικονομικών πόρων, γνώσης και ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. Το 2012 ο ΤΙΤΑΝ παρέμεινε προσηλωμένος στη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης, εξισορροπώντας τις βραχυπρόθεσμες με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και ευκαιρίες και επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που οδηγούν σε συνεχή βελτίωση.

14 14 Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων 18 Επισκόπηση επιδόσεων Ομίλου Σημαντικές 38 Πληροφορίες 13 Σύμπραξη με τους συμ-μετόχους και συλλογικές δράσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει εγκαίρως αναγνωρίσει ότι η σύμπραξη με τους συμ-μετόχους και η συλλογική δράση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τους επιχειρηματικούς του στόχους. Από το 2007 ακολουθούμε μια πιο συστηματική διαδικασία σύμφωνα με τις αρχές του Ομίλου και τα διεθνή πρότυπα, όπως το ΑΑ 00 SES, με αποτέλεσμα να έχει ενσωματωθεί στην επιχειρηματική στρατηγική ο διάλογος και η σύμπραξη με τους συμ-μετόχους και να μεταφράζεται το αποτέλεσμά τους σε δράσεις εστιασμένες στις τοπικές ανάγκες. Στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής μας επίδοσης, αναζητούμε την ανατροφοδότηση από τους συμ-μετόχους μας, κυρίως μέσω της διοργάνωσης φόρουμ, συναντήσεων διαβούλευσης και επικοινωνίας των επιδόσεών μας. Κατά συνέπεια, ο ετήσιος Απολογισμός του Ομίλου, όπως και οι απολογισμοί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν σημαντικά εργαλεία τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου. Η σύμπραξη με τους συμ-μετόχους είναι μια διαδικασία που αποτελείται από πέντε βήματα, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. Tα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής αξιολογούνται με βάση τη σχετικότητα και τη σημασία τους τόσο για τον ΤΙΤΑΝΑ, όσο και για τους κύριους συμ-μετόχους του (βλ. Σύνοψη αξιολόγησης της «ουσιαστικότητας» θεμάτων). Η δέσμευση σε συλλογικές προσπάθειες είναι άλλη μια έκφραση της σύμπραξης με βασικούς συμ-μετόχους. Ως κύρια μέλη της Πρωτοβουλίας WBCSD/CSI, την τελευταία δεκαετία έχουμε ενσωματώσει στις δράσεις μας όλες τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Επίσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση της γνώσης έχουμε εντάξει εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό στη διαδικασία υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής, προσφέροντας σημαντικά με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στόχων της. Το 2012 ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε τη συμπροεδρία της Πρωτοβουλίας CSI και την ευθύνη να συμπροεδρεύσει στην Ομάδα Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και την Επιστασία της Γης. Η υπογραφή το 2012 της πρώτης, εθελοντικής συμφωνίας Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μεταξύ της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας του ΤΙΤΑΝΑ να συμβάλει με κάθε τρόπο τόσο στην ευρύτερη ενημέρωση, όσο και στην εξεύρεση λύσεων ωφέλιμων για τον κλάδο και την κοινωνία γενικότερα. Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις Σύνοδος κορυφής Rio+20 (WBCSD/ Φόρουμ του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.) 1 ο Περιφερειακό Συνέδριο Δικτύων Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη Σύνοδος του Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γενεύη Διαβούλευση με συμ-μετόχους για τις κατευθυντήριες οδηγίες του WBCSD/ CSI σχετικά με την αποκατάσταση των λατομείων Ομάδα εργασίας του WBCSD/CSI για την εφοδιαστική αλυσίδα Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΕΚΕ (CSR Europe) για την αποτίμηση των αξιών στις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τα ανθρώπινα δικαιωμάτα στην εφοδιαστική αλυσίδα 1 η μη υποχρεωτικού χαρακτήρα συμφωνία Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μεταξύ της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα συνεργασίας για την Ασφάλεια της Εργασίας σε συνεργασία με τoν φοιτητικό οργανισμό BEST Πρόγραμμα για την Ασφάλεια στο Σπίτι στην Ελλάδα Σύνοψη αξιολόγησης της ουσιαστικότητας θεμάτων Διαδικασία διαλόγου και σύμπραξης με συμ-μετόχους ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜ-ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ EΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΙΤΑΝ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΙΤΑΝΑ

15 14 Μήνυμα του 4 Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Ο κλάδος και το αποτύπωμά μας 12 Το επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική μας Εταιρική Διακυβέρνηση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 1 Μαρτίου Μέλος του Δ.Σ. από το 1971 και Πρόεδρος του Δ.Σ. από το Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας από το 1983 μέχρι το ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από τον Ιούνιο Από τον Μάϊο 2004 μέχρι τον Ιούνιο 2011 υπήρξε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από το 2001 (4η θητεία). ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανεξάρτητο Mη Eκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από το 2004 (3η θητεία). ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το Αντιπρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από 18 Μαΐου 20 (1η θητεία). Διευθύνων Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το 1992 Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας από το 1996 και στέλεχος από το Μέλη ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από Μαϊου 2007 (2η θητεία). ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από το 2001 (4η θητεία). ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Οµίλου ΤΙΤΑΝ από το TAKHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από το Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το 20 (1η θητεία). ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΓΑΛΑΣ Εκτελεστικό µέλος του Δ.Σ. από το Διευθυντής Τοµέων Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου και του Κλάδου Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. από το 2007 (2η θητεία). Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Δικηγόρος, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ελεγκτική Επιτροπή Πέτρος Σαμπατακάκης, ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Βασίλειος Φουρλής, ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Ευτύχιος Βασιλάκης, ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Μέλος Μέλος Αναπληρωματικό μέλος Αναπληρωματικό μέλος Επιτροπή Αμοιβών Γεώργιος Δαυίδ, ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Πέτρος Σαμπατακάκης, ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Μέλος Μέλος Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Ευστράτιος - Γεώργιος Aράπογλου, ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Ανδρέας Κανελλόπουλος, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Πρόεδρος Μέλος Μέλος

16 14 Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων 18 Επισκόπηση επιδόσεων Ομίλου Σημαντικές 38 Πληροφορίες 15 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης για συνεχή βελτίωση και δυναμική διακυβέρνηση, ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ορίζει τις αρχές συμπεριφοράς που οφείλουν να τηρούν όλα τα άτομα που απασχολούνται στις λειτουργίες του, όπως επίσης και οι συνεργάτες του, επιχειρηματικοί εταίροι, μεταξύ των οποίων εργολάβοι και προμηθευτές. Το 2012 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας με σκοπό να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη συνοχή, ύστερα από την επέκταση του Ομίλου σε αρκετές χώρες, αλλά και να ικανοποιήσει περαιτέρω τις προσδοκίες των συμ-μετόχων. Στον Κώδικα Δεοντολογίας προστέθηκαν ορισμένοι νέοι τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών στην αθέμιτη χρηματιστηριακή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, την επικοινωνία, την εμπιστευτικότητα, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, τον υγιή ανταγωνισμό, το χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό απολογισμό, την καταγγελία παραβιάσεων. Στους τομείς που εμπλουτίστηκαν στο νέο Κώδικα περιλαμβάνονται η περαιτέρω εξειδίκευση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο υγιής ανταγωνισμός, η συμμόρφωση, η δωροδοκία και η διαφθορά, τα δώρα και οι δωρεές, οι σχέσεις με τους εργαζομένους, οι σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές, καθώς και η εφαρμογή του Κώδικα.

17 16 Μήνυμα του 4 Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Ο κλάδος και το αποτύπωμά μας 12 Το επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική μας Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μία συλλογική ευθύνη για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ και λειτουργεί τόσο από τη Διοίκηση προς τη βάση, όσο και από τη βάση προς τη Διοίκηση. Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου είναι η επιτροπή που έχει συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για να διαμορφώνει και να κατευθύνει τη στρατηγική του Ομίλου για την κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη της είναι τρία ακόμη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρία μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής. Συνέρχεται τρεις έως τέσσερις φορές το χρόνο για να εξετάσει τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης πολιτικής και να καθορίσει προτεραιότητες για το πρόγραμμα δράσης. Επιτροπές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης λειτουργούν και σε τοπικό επίπεδο με αρμοδιότητα την ένταξη και εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις χώρες όπου αυτός δραστηριοποιείται. Για να εξασφαλίσουν την περαιτέρω Διευθύνουσα Επιτροπή Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ συνοχή του Ομίλου, οι επιτροπές ΕΚΕ έχουν ορίσει ένα μέλος τους ως εκπρόσωπο στο Δίκτυο Εθνικών Εκπροσώπων ΕΚΕ. Το όργανο αυτό έχει στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας, τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των συμ-μετόχων και την ενίσχυση των προσπαθειών για τη διαρκή βελτίωση σε τοπικό επίπεδο. Κίνδυνοι και ευκαιρίες Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εκτίθεται σε αβεβαιότητες και κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κανονική ροή των λειτουργιών του και τα οικονομικά αποτελέσματά του, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του και της γεωγραφικής του διαφοροποίησης. Η υλοποίηση των κινδύνων που συνοψίζονται κατωτέρω μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τις προοπτικές ή την τιμή της μετοχής. Ενδέχεται να υφίστανται και άλλοι κίνδυ- Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Eυθύμιος Βιδάλης, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Βασίλειος Ζαρκαλής, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Νέλλος Κανελλόπουλος, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου Σωκράτης Μπαλτζής, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδος Aρης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Τομέα Η.Π.Α. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού Ομίλου Μιχαήλ Σιγάλας, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Τομέων Ν.Α. Ευρώπης και Α. Μεσογείου Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλος Κανελλόπουλος, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου Μαρία Αλεξίου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου Eυθύμιος Βιδάλης, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Βασίλειος Ζαρκαλής, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Γιάννης Κόλλας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Σωκράτης Μπαλτζής, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδας Άρης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Τομέα Η.Π.Α. Μιχάλης Σιγάλας, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Τομέων Ν.Α. Ευρώπης και Α. Μεσογείου Πανίκος Τρακκίδης, Διευθυντής Τεχνολογικής Διεύθυνσης Ομίλου (μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2012) Φωκίων Τασούλας, Διευθυντής Τεχνολογικής Διεύθυνσης Ομίλου (από 28 Φεβρουαρίου 2012) νοι, οι οποίοι δεν έχουν επί του παρόντος ανιχνευθεί, ή άλλοι κίνδυνοι η επέλευση των οποίων δεν θεωρείται κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος απολογισμού ότι θα επισύρει αντίστοιχες αρνητικές συνέπειες. Κύριο μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου και της διευθυντικής ομάδας του Ομίλου είναι η διασφάλιση, μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, του εντοπισμού των σχετικών κινδύνων και της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Στους σημαντικότερους κινδύνους περιλαμβάνονται: Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι: μεταβολές οι οποίες οφείλονται στην αβεβαιότητα των χρηματαγορών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ρευστότητας που συνδέονται με την επάρκεια των διαθεσίμων στον Όμιλο χρηματοοικονομικών πόρων, κινδύνων επιτοκίων για δάνεια και διαθέσιμα, συναλλαγματικών κινδύνων που προκύπτουν από τις διεθνείς δραστηριότητες και επενδύσεις του Ομίλου και πιστωτικών κινδύνων που συνδέονται κυρίως με εισπρακτέες απαιτήσεις έναντι πελατών. Κίνδυνοι που οφείλονται στις κυκλικές διακυμάνσεις του κατασκευαστικού κλάδου και στρατηγικοί κίνδυνοι που συνδέονται με το οικονομικό περιβάλλον των αγορών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, οι οποίοι τελούν πέραν του άμεσου ελέγχου του. Λειτουργικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, κίνδυνοι που συνδέονται με το κόστος παραγωγής (όπως οι τιμές των καυσίμων) και κίνδυνοι σχετικοί με την ασφάλεια στην εργασία. Σημαντικό τμήμα της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου αποτελεί η διεύρυνση του πεδίου παρακολούθησης δυνητικών κινδύνων. Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος λαμβάνει μέτρα που εκτείνονται πέραν των διατάξεων της σχετικής κατά τόπους κείμενης νομοθεσίας. Επί παραδείγματι, το 2012 συμπεριελήφθησαν στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, κίνδυνοι που συνδέονται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρήσης νερού. Λεπτομερή στοιχεία για τους κινδύνους, τις αβεβαιότητες, αλλά και τις ευκαιρίες στις οποίες εκτίθεται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, καθώς και για τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων που διαθέτει, παρουσιάζονται στην ψηφιακή έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

18 14 Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων 18 Επισκόπηση επιδόσεων Ομίλου Σημαντικές 38 Πληροφορίες 17 Επενδύοντας σε ένα μέλλον ευρύτερης αειφορίας και κοινωνικής συνοχής Το 2012 ο ΤΙΤΑΝ εγκαινίασε μία νέα πρωτοβουλία, την GAEA Green Alternative Energy Assets LTD, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, σε συνεργασία με την American Environmental Evolution (E2), που ειδικεύεται στον τομέα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Στόχος της GAEA είναι να παρέχει στα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου λύσεις στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων. Η GAEA ιδρύθηκε στην Βουλγαρία στα μέσα του 2012 και παρέχει λύσεις, όπως η συγκέντρωση και η προ-επεξεργασία αστικών, εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων. Έτσι θα υποκατασταθούν τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα και οι πρώτες ύλες, πρωτίστως στους κλιβάνους του ΤΙΤΑΝΑ στην Zlatna Panega, αλλά και σε άλλους βιομηχανικούς κλιβάνους και μονάδες της περιοχής. Η GAEA Βουλγαρίας προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει υπογράψει με το εργοστάσιο της Zlatna Panega και η οποία της επιτρέπει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα επεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων στην περιοχή του Lovech. Η επεξεργασία των αποβλήτων και η παραγωγή επεξεργασμένου, απορριμματογενούς εναλλακτικού καυσίμου (PEF - Processed Engineered Fuel) πραγματοποιείται στη μονάδα PEF, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί στα τέλη του 2011 και είναι η πρώτη του είδους της στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Το PEF είναι καύσιμο με ομοιόμορφη και σταθερή ποιότητα που παράγεται από διαφόρους τύπους μη-ανακυκλώσιμων αποβλήτων, των οποίων η ποιότητα και σύνθεση ποικίλουν. Το κύριο υλικό που χρησιμοποιείται στη παραγωγή του προέρχεται από Αστικά Στερεά Απόβλητα (MSW) από τον χώρο Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου της Σόφιας, ενώ στη συνέχεια η ποιότητα του PEF βελτιώνεται με την προσθήκη προσεκτικά επιλεγμένων βιομηχανικών απορριμμάτων ή βιομάζας, τα οποία έχουν Υψηλή Θερμική Αξία (HHV). Στρατηγική της GAEA Βουλγαρίας είναι η παροχή ευέλικτων υπηρεσιών χαμηλού κόστους στους τομείς διαχείρισης αποβλήτων και εναλλακτικών καυσίμων, συνδυάζοντας αποδοτικά τους πόρους του ΤΙΤΑΝΑ και της Ε2, με σκοπό να αναπτύξει και να παράγει εναλλακτικά καύσιμα αποκλειστικά για το εργοστάσιο της Zlatna Panega με ασφαλή, αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα θα μεγιστοποιεί τις συνέργειες, παρέχοντας υπηρεσίες στην ευρύτερη κοινότητα. Μονάδα προ-επεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων, GAEA Bουλγαρία

19 18 Μήνυμα του 4 Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Ο κλάδος και το αποτύπωμά μας 12 Το επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική μας Χρηματοοικονομική Επισκόπηση Ομίλου 2012 Το 2012 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθε σε εκατ., καταγράφοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 19,8% στα 196 εκατ. Μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη φόρων οι καθαρές ζημίες του Ομίλου ανήλθαν σε 24,5 εκατ., ενώ το 2011 είχαν καταγραφεί καθαρά κέρδη ύψους 11 εκατ. Χάριν συγκρίσεως, σημειώνεται ότι τα λειτουργικά κέρδη του 2011 είχαν ενισχυθεί κατά 25 εκατ., λόγω της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους κατανάλωσης αργίλου στην Αίγυπτο. Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου οφείλεται στην κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και στην κάμψη των αγορών της Νοτιανατολικής Ευρώπης, οι οποίες επηρεάστηκαν από την κρίση της Ευρωζώνης. Ωστόσο, για μία ακόμα φορά καθοριστική ήταν η συνεισφορά των αγορών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Αιγύπτου, όπου παρά τη δύσκολη συγκυρία, η κατασκευαστική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Θετική εμφανίζεται επίσης και η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κατά τη διάρκεια του έτους εμφανίσθηκαν σταδιακά σημεία ανάκαμψης. Περισσότερα στοιχεία για τα αποτελέσματα των τεσσάρων γεωγραφικών τομέων του ΤΙΤΑΝΑ παρατίθενται στην επισκόπηση επιδόσεων, σελ Η εστίαση του Ομίλου στη δημιουργία ταμειακών ροών συνέχισε να αποδίδει καρπούς. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 140 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 112 εκατ. το 2012 και στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα 596 εκατ. Περισσότερα στοιχεία για τη διάρθρωση δανεισμού και τη ρευστότητα του Ομίλου παρατίθενται στη σελ. 20. Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου είναι ισχυρή, με 284 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, καθώς και με 479 εκατ. από διαθέσιμες, αλλά μη χρησιμοποιηθείσες, πιστωτικές διευκολύνσεις στο τέλος του έτους. εκατ Πωλήσεις 2011 εκατ εκατ ,1 Λειτ. κέρδη Λειτουργικά κέρδη 3,8 (52,1) 1,5% Αντίκτυπος ισοτιμίας Οργανική ανάπτυξη 195,8 Λειτ. κέρδη 2012 Πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή εκατ. Πωλήσεις 1.091,4 40,1 (0,8) 1.130,7 3,7% -0,1% Αντίκτυπος Οργανική ισοτιμίας ανάπτυξη Πωλήσεις Πωλήσεις 2012 Καθαρά κέρδη Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 11,0 Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 2011 Ελλάδα και Δ. Ευρώπη Η.Π.Α. Ν.Α. Ευρώπη Ανατολική Μεσόγειος (48,2) 7,9 Διακύμ. Αποσβέσεις λειτ. κερδ. (EBITDA) 240,2 268,7 225,1 241, ,7 316,9 369,5 296,0 277,8 360,6 (,1) Τόκοι 437, (1,5) Φόροι (2,0) Λοιπά εκατ. Ελλάδα και Δ. Ευρώπη 5,0 Δικαιώματα μειοψηφίας Λειτουργικά κέρδη Η.Π.Α. Ν.Α. Ευρώπη Ανατολική Μεσόγειος 5,8 (5,7) 3,6 Κέρδη/ ζημιές από συν/κές διαφορές 32,1 35,3-21,3% 13,4 86,8 63,9 86,8 86,7 94,0 (24,5) 127,7 137, Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 2012

20 14 Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων 18 Επισκόπηση επιδόσεων Ομίλου Σημαντικές 38 Πληροφορίες 19 Το 2012 ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση του διετούς προγράμματος αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε το 2011 προσβλέποντας σε βελτίωση των λειτουργικών αποδόσεων και εξοικονόμηση 26 εκατ. σε ετήσια βάση. Ήδη, από την έναρξη του προγράμματος, ο Όμιλος έχει εξοικονομήσει 25 εκατ. Τα έξοδα πώλησης, καθώς και τα γενικά και διοικητικά έξοδα εμφάνισαν μείωση 7,4% το 2012 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση και είναι πλέον 113 εκατ. Σε σύγκριση με το 2008, επετεύχθη μείωση των εξόδων διοίκησης και πώλησης κατά 22%. Παρά τη μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2012, τα χρηματοοικονομικά έξοδα, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών, αυξήθηκαν κατά 23% σε σύγκριση με το 2011, ανερχόμενα σε 67 εκατ. Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στον υψηλότερο δανεισμό του Ομίλου σε Αιγυπτιακές λίρες. Το Δεκέμβριο του 2012 η θυγατρική εταιρία του Ομίλου TITAN Global Finance PLC ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατ. με την εγγύηση της Μητρικής Εταιρίας, με τοκομερίδιο 8,75% και λήξη τον Ιανουάριο του Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση του ομολόγου ύψους 200 εκατ. με λήξη τον Ιούλιο Κατά το 2012 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου, εξαιρουμένων των εκατ εξαγορών, ανήλθαν σε 51 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 11% σε σχέση με το Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η μετοχή της Εταιρίας έκλεισε στα 13,96 παρουσιάζοντας αύξηση 20,4% σε σύγκριση με το τέλος του Κατά την ίδια περίοδο, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσίασε αύξηση 33,4%. Ο απολογισμός του Ομίλου ΤΙΤΑΝ έχει καταταχθεί στο «προηγμένο» επίπεδο σύμφωνα με τα κριτήρια του Ο.Η.Ε. και έχει συμπεριληφθεί στα ενδιαφέροντα επενδυτών που συμμετέχουν στη διεθνή πρωτοβουλία U.N. PRI (www.unpri.org). Η δέσμευση του ΤΙΤΑΝΑ για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές έχει αξιολογηθεί από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές SRI και ο Όμιλος έχει ενταχθεί στον επενδυτικό ορίζοντα των Kempen SNS-SRI Universe, Triodos Sustainable Investment Universe και Ethibel Excellence Investment Register. Μητρική Εταιρία TITAN Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ διαμορφώθηκε το 2012 στα 221 εκατ., αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το 2011, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 38 εκατ., έχοντας υποχωρήσει κατά 8%. Στο καθαρό αποτέλεσμα της Εταιρίας το 2012 κατεγράφησαν ζημίες ύψους 16 εκατ., κατά 2 εκατ. υψηλότερες από εκείνες του Χαρακτηριστικά μεγέθη Ομίλου TITAN ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ > Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων: -0,9% (έναντι 0,9% το 2011) Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων= Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και πρίν από δικαιώματα μειοψηφίας προς μέσο ετήσιο ύψος επενδεδυμένων κεφαλαίων > Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: 3,04 (έναντι 2,9 το 2011) Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης= Καθαρός δανεισμός προς λειτουργικά κέρδη > Δείκτης Ρευστότητας: 4,89 (έναντι 3,2 το 2011) Δείκτης Ρευστότητας= (διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα + μακροπρόθεσμες μη-χρησιμοποιημένες δεσμευμένες τραπεζικές πιστώσεις)/(βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις) > Κέρδη ανά Μετοχή: -0,30 (έναντι 0,14 το 2011) > Μέρισμα ανά Μετοχή: 0,00 (έναντι 0,00 το 2011) > Απόδοση Μετοχής (TITK): +20% το % ετησίως ( ) -1% ετησίως ( ) +4% ετησίως ( ) Πωλήσεις Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA)

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική δέσμευση. Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Διαχρονική δέσμευση. Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Διαχρονική δέσμευση ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ο πρώτος ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός του ΤΙΤΑΝΑ σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του Ομίλου με τους συμ-μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

> Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

> Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 22 26 24 27 27 28 30 32 34 40 6 18 5 42 52 54 56 58 44 46 48 49 50 6 58 5 8 10 60 16 8 14 12 10 16 12 12 14 16 18 20 28 36 28 32 39 39 46 48 50 54 55 22 24 26 62 63 66 68 8 8 10 16 18 16 20 22 36 5 6 58

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος. Πλήρης Έκδοση

Ετήσιος. Πλήρης Έκδοση Ετήσιος Πλήρης Έκδοση Δραστηριότητες TITAN ανά Γεωγρ Ο ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση Πλήρης Έκδοση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τον Απολογισμό Αυτός είναι ο 9ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοιωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο 5ος ανεξάρτητα ελεγμένος και πιστοποιημένος Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006

Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006 Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια από τις κεντρικές αξίες του ΤΙΤΑΝΑ πολύ πριν αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ* 14% 13%

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ* 14% 13% Προς τους Μετόχους Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 27 ήταν έτος εξαιρετικά δύσκολο, κυρίως λόγω των εξελίξεων στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα στη Φλόριντα. Η απότομη αντιστροφή της ισχυρά ανοδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ www.titan.gr 2008 Aνασκόπηση σελ.12 Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 2008 σηματοδότησε το 57ο έτος συνεχούς κερδοφορίας και 106ο έτος βιομηχανικής δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Σχετικά Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 Αυτός είναι ο 7ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό του 2010

Σχετικά με τον Απολογισμό του 2010 6 58 5 8 16 8 10 12 12 14 16 18 20 28 36 28 32 39 39 46 48 50 54 55 22 24 26 10 14 12 16 22 26 24 27 27 29 30 32 34 36 42 52 44 46 54 48 56 49 58 50 5 6 18 60 62 63 66 68 22 26 24 27 27 28 30 32 34 40

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Σχετικά Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 Αυτός είναι ο 7ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2007

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2007 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2007 Διαβάζοντας τον Απολογισμό Kαλωσήλθατε στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης («Απολογισμό ΕΚΕ & ΒΑ» ή,

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 6 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα