Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια"

Transcript

1 Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των αλλαγών που προκύπτουν ύστερα από την εγκατάλειψη ή και εκτατικοποίηση των παραδοσιακών χρήσεων γης στα λιβάδια μέσα από τη μεταβολή εύκολα αναγνωρίσιμων λειτουργικών ομάδων φυτών. Τέσσερις χειρισμοί, που αντικατοπτρίζουν τα στάδια εξέλιξης των λιβαδικών οικοσυστημάτων ύστερα από την εγκατάλειψη, μελετήθηκαν στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: εγκαταλειμμένος αγρός, ποολίβαδο, αραιός θαμνώνας και πυκνός θαμνώνας. Σε αυτούς μετρήθηκε η συχνότητα εμφάνισης των ειδών. Τα είδη διακρίθηκαν σε λειτουργικές ομάδες σε σχέση με τον κύκλο ζωής, τον κύκλο φωτοσύνθεσης και την αυξητική τους μορφή και υπολογίστηκε η συμμετοχή των ομάδων αυτών σε κάθε χειρισμό. Βρέθηκε, ότι στα αρχικά στάδια εξέλιξης κυριαρχούν τα ετήσια, θερόφυτα είδη, που ακολουθούν το C 3 κύκλο φωτοσύνθεσης. Στα προχωρημένα στάδια εξέλιξης επικρατούν τα πολυετή, ημικρυπτόφυτα είδη, που επίσης ακολουθούν το C 3 κύκλο φωτοσύνθεσης, ενώ τα ενδιάμεσα στάδια διακρίνονται από την έντονη παρουσία των C 4 αγρωστωδών. Λέξεις κλειδιά: Εγκατάλειψη, εκτατικοποίηση, κύκλος ζωής, κύκλος φωτοσύνθεσης, αυξητική μορφή. Εισαγωγή Η μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στον ορεινό χώρο, που ξεκίνησε κατά τη μεταπολεμική περίοδο και εξακολουθεί να παρατηρείται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή εγκατάλειψη των παραδοσιακών χρήσεων γης, όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Η υποχρησιμοποίηση των μεσογειακών οικοσυστημάτων έχει ως αποτέλεσμα την εισβολή ξυλωδών ειδών στις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τη δευτερογενή διαδοχή της βλάστησης προς ξυλώδης φυτοκοινωνίες και τη μετατροπή του πολυποίκιλου τοπίου σε ένα μονότονο και εύθραυστο σύνολο (Farina 1998, Spatz and Papachristou 1999, Papanastasis 2004). Χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη των μεταβολών της βλάστησης και των επιπτώσεών τους στα οικοσυστήματα αποτελούν οι λειτουργικές ομάδες φυτών. Αυτές ορίζονται ως μη φυλογενετικές ομάδες ειδών που παίζουν παρόμοιο ρόλο στο οικοσύστημα, ανταποκρινόμενες με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο μηχανισμό σε κάποια διαταραχή, και οι οποίες βασίζονται σε μία σειρά κοινών βιολογικών χαρακτηριστικών (Gitay and Noble 1997, Lavorel et al. 1997). Οι λειτουργικές ομάδες φυτών αποτελούν έναν σχετικά νέο όρο και τρόπο προσέγγισης των κλασικών οικολογικών θεμάτων, που επιτρέπει τόσο τη διείσδυση στις οικολογικές λειτουργίες των οικοσυστημάτων, όσο και τη δυνατότητα εξαγωγής Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 137

2 συγκρίσιμων αποτελεσμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία από πληθώρα επιστημόνων για τη διερεύνηση διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν το περιβάλλον, όπως η αλλαγή του κλίματος (Woodward και Cramer 1996), οι διαταραχές των οικοσυστημάτων (McIntyre et al. 1999a) και οι αλλαγές στις χρήσεις γης (Rusch et al. 2003). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των αλλαγών που προκύπτουν ύστερα από την εγκατάλειψη ή και εκτατικοποίηση των παραδοσιακών χρήσεων γης μέσα από τη μεταβολή εύκολα αναγνωρίσιμων λειτουργικών ομάδων φυτών. Υλικά και μέθοδοι Η έρευνα έγινε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λοφίσκου, της επαρχίας Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης (40 o 47 Β, 23 o 12 Α), σε υψόμετρο 500 μ. Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό με μέση ετήσια βροχόπτωση 586 χλσ. και μέση θερμοκρασία αέρα 12,1 ο C. Το έδαφος προέρχεται από μεταμορφωμένα πετρώματα και πιο συγκεκριμένα από γνεύσιους και η μηχανική του σύσταση χαρακτηρίζεται ως πηλώδης ή πηλοαμμώδης μέχρι αμμώδης με όξινη αντίδραση. Την άνοιξη του 2003, επιλέχθηκαν τέσσερις τύποι βλάστησης (χειρισμοί) με τέσσερις επαναλήψεις ο καθένας: εγκαταλειμμένος αγρός, ποολίβαδο και δύο θαμνώνες με κάλυψη σε ξυλώδη φυτά 40% (αραιός) και 80% (πυκνός) αντίστοιχα. Οι χειρισμοί αυτοί αποτελούν τα στάδια εξέλιξης των λιβαδικών οικοσυστημάτων ύστερα από την εγκατάλειψη των παραδοσιακών χρήσεων γης. Σε κάθε επιφάνεια (1 στρέμμα) μετρήθηκε το Μάιο - Ιούνιο 2003 η συχνότητα εμφάνισης των ειδών με τη χρήση 20 δειγματοληπτικών πλαισίων (50 x 50 εκ. το καθένα). Τα πλαίσια αυτά τοποθετήθηκαν μόνο στα τμήματα κάθε επιφάνειας που καλύπτονταν με ποώδη βλάστηση. Στο Εργαστήριο έγινε αναγνώριση των ειδών από δείγματα που συλλέχθηκαν στο ύπαιθρο, σύμφωνα με τη Flora Hellenica (Strid and Tan ) και Flora Europaea (Tutin et al , Tutin et al. 1993). Τα είδη διακρίθηκαν σε εκ των προτέρων καθορισμένες λειτουργικές ομάδες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με τρόπο συμπερασματικό (Gitay and Noble 1997), ανάλογα με 1) τον κύκλο ζωής (σε ετήσια και πολυετή), 2) τον κύκλο φωτοσύνθεσης (σε C 3 και C 4 ) και 3) την αυξητική μορφή κατά Raunkiaer (1934) (σε θερόφυτα, ημικρυπτόφυτα, χαμαίφυτα και γεώφυτα). Η διάκριση αυτή των ειδών σε ομάδες επιλέχθηκε ως ένας απλός τρόπος ταξινόμησης τους με κριτήριο το γεγονός, ότι τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται στενά με τον τρόπο αντίδρασης των φυτών στις διάφορες διαταραχές (McIntyre et al. 1999b). Το ποσοστό των ειδών που ανήκει σε κάθε ομάδα κάθε χαρακτηριστικού υπολογίστηκε στο επίπεδο του πλαισίου για κάθε χειρισμό. Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση με τη χρήση των μη παραμετρικών ελέγχων Kruskal Wallis και Mann-Whitney U test στο επίπεδο σημαντικότητας 5% (Fowler et al. 1998), με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 11.0 για Windows. Η χρήση αυτών των ελέγχων επιλέχθηκε γιατί τα δεδομένα δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή και ούτε κάποια μετατροπή τους οδήγησε στην κανονικότητα. Αποτελέσματα και συζήτηση Συνολικά καταγράφηκαν 146 είδη, από τα οποία 59 ήταν ετήσια και 87 πολυετή. Την C 4 φωτοσυνθετική πορεία ακολουθούσαν 4 είδη. Όσον αφορά τις αυξητικές μορφές, τα θερόφυτα αντιπροσωπεύτηκαν από 59 είδη, τα ημικρυπτόφυτα από 64, τα χαμαίφυτα από 12 και τα γεώφυτα από 11 είδη. Η ποσοτική συμμετοχή (%) των διαφόρων ομάδων στους τέσσερις χειρισμούς παρουσιάζεται παρακάτω χωριστά για κάθε χαρακτηριστικό ομαδοποίησης. 138 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Λειτουργικές ομάδες με βάση τον κύκλο ζωής Η ομάδα των ετήσιων ειδών παρουσίασε σταδιακά σημαντική μείωση από τον εγκαταλειμμένο αγρό προς τον πυκνό θαμνώνα, ενώ η ομάδα των πολυετών ακολούθησε ακριβώς την αντίθετη πορεία εμφανίζοντας αύξηση κατά τη διαδοχή της βλάστησης (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Συμμετοχή (%) των ομάδων των ετησίων και των πολυετών στους τέσσερις χειρισμούς Χειρισμός Κύκλος ζωής Εγκαταλειμμένος Ποολίβαδο Αραιός θαμνώνας Πυκνός θαμνώνας αγρός Ετήσια 69,06α 1 45,48β 32,18γ 13,37δ Πολυετή 30,94δ 54,52γ 66,57β 81,63α 1 Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα στην ίδια σειρά ανήκουν σε ομάδες που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους (α=0,05) Οι Papadimitriou et al. (2004), μελετώντας τα ίδια χαρακτηριστικά στις ίδιες επιφάνειες χωριστά όμως για τα αγρωστώδη και τις πλατύφυλλες πόες, βρήκαν και στις δύο περιπτώσεις την ίδια τάση. Ωστόσο αυτοί βρήκαν ότι τα πλατύφυλλα είδη (ετήσια και πολυετή) δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του ποολίβαδου και του αραιού θαμνώνα, ενώ τα πολυετή αγρωστώδη δεν εμφάνισαν σημαντικές διαφορές στον αραιό και πυκνό θαμνώνα. Η γενική τάση που παρατηρήθηκε στα αποτελέσματά αυτά έρχεται σε συμφωνία με τους Lavorel et al. (1999), οι οποίοι επίσης βρήκαν αύξηση των πολυετών μεταξύ ενός πρόσφατα (3 ετών) και ενός παλιότερα (9 ετών) εγκαταλειμμένου αγρού. Λειτουργικές ομάδες με βάση τον κύκλο φωτοσύνθεσης Και στους τέσσερις χειρισμούς το ποσοστό των ειδών που ακολουθούσαν το C 3 κύκλο φωτοσύνθεσης ήταν μεγάλο. Αυτό είναι αναμενόμενο δεδομένου, ότι η πλειονότητα των ειδών που καταγράφηκαν ανήκουν στην ομάδα αυτή. Ωστόσο, η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι το ποσοστό των C 3 ειδών ήταν σημαντικά μικρότερο στο ποολίβαδο και στον αραιό θαμνώνα σε σχέση με τον εγκαταλειμμένο αγρό και τον πυκνό θαμνώνα. Αντίθετα τα C 4 είδη παρουσίασαν σημαντική αύξηση στο ποολίβαδο και τον αραιό θαμνώνα (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Συμμετοχή (%) των ομάδων των C 3 και C 4 ειδών στους τέσσερις χειρισμούς Κύκλος Χειρισμός φωτοσύνθεσης Εγκαταλειμμένος Ποολίβαδο Αραιός θαμνώνας Πυκνός θαμνώνας αγρός C 3 98,04α 1 89,20β 85,24β 92,72α C 4 1,96β 10,80α 13,51α 2,28β 1 Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα στην ίδια σειρά ανήκουν σε ομάδες που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους (α=0,05) Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 139

4 Η ανάλυση των C 3 και C 4 ομάδων ειδών χωριστά για τα αγρωστώδη και τις πλατύφυλλες πόες από τους Papadimitriou et al. (2004) έδειξε, ότι μόνο τα πολυετή αγρωστώδη περιλάμβαναν C 4 είδη. Από αυτά, μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής παρατηρήθηκε στον αραιό θαμνώνα και σημαντικά μικρότερο στον εγκαταλειμμένο αγρό και τον πυκνό θαμνώνα, όπως βρέθηκε και στο σύνολο των ειδών. Η αύξηση της παρουσίας των C 4 ειδών στο ποολίβαδο και τον αραιό θαμνώνα σε σχέση με τον εγκαταλειμμένο αγρό ήταν αναμενόμενη, καθώς τα C 4 είδη αποτελούνταν αποκλειστικά από πολυετή είδη, ενώ η σημαντική μείωσή τους στον πυκνό θαμνώνα αποδίδεται στις έντονες συνθήκες σκίασης που παρατηρούνται στις επιφάνειες αυτές, στις οποίες τα C 4 φυτά δεν είναι ανθεκτικά (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης 1992). Λειτουργικές ομάδες με βάση την αυξητική μορφή Τα θερόφυτα μειώθηκαν κατά την εξέλιξη της βλάστησης από τον εγκαταλειμμένο αγρό προς τον πυκνό θαμνώνα. Τα ημικρυπτόφυτα εμφανίστηκαν με μεγαλύτερα ποσοστά στον αραιό και τον πυκνό θαμνώνα, ενώ ήταν σημαντικά μειωμένα στο ποολίβαδο και τον εγκαταλειμμένο αγρό. Τα χαμαίφυτα είχαν σημαντική συμμετοχή στο ποολίβαδο και στον πυκνό θαμνώνα, αλλά η παρουσία τους στους άλλους δύο χειρισμούς ήταν μικρή, ιδιαίτερα στον εγκαταλειμμένο αγρό. Τέλος, τα γεώφυτα εμφανίστηκαν με πολύ μικρό ποσοστό στον εγκαταλειμμένο αγρό, ενώ η συμμετοχή τους ήταν μεγαλύτερη στον πυκνό θαμνώνα (Πίνακας 3). Παρόμοια αποτελέσματα για τη μεταβολή των αυξητικών μορφών σε σχέση με την διαταραχή βρήκαν και οι McIntyre et al. (1995), κατά τους οποίους οι μη διαταραγμένες επιφάνειες είχαν περισσότερα γεώφυτα, χαμαίφυτα και ημικρυπτόφυτα, ενώ τα θερόφυτα κυριαρχούσαν στις επιφάνειες με τη μεγαλύτερη διαταραχή. Πίνακας 3. Συμμετοχή (%) των ομάδων των αυξητικών μορφών στους τέσσερις χειρισμούς Αυξητικές μορφές Εγκαταλειμμένος αγρός Χειρισμός Αραιό Ποολίβαδο θαμνώνας Πυκνό θαμνώνας Θερόφυτα 69,06α 45,48β 32,18γ 13,37δ Ημικρυπτόφυτα 28,12γ 40,74β 54,68α 55,95α Χαμαίφυτα 1,25γ 11,74α 7,66β 15,17α Γεώφυτα 1,57β 2,04αβ 4,23αβ 10,51α 1 Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα στην ίδια σειρά ανήκουν σε ομάδες που διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους (α=0,05) Η ανάλυση των αυξητικών μορφών χωριστά για τα αγρωστώδη και τα πλατύφυλλα από τους Papadimitriou et al. (2004) έδειξε, ότι τα θερόφυτα και τα χαμαίφυτα παρουσίασαν σε όλες τις περιπτώσεις την ίδια τάση, ενώ αντίθετα στα πλατύφυλλα είδη τα ημικρυπτόφυτα και στα αγρωστώδη τα γεώφυτα δεν παρουσίασαν μεταβολές μεταξύ των χειρισμών. Συμπεράσματα Στα μεσογειακά οικοσυστήματα, ύστερα από την εγκατάλειψη ή και εκτατικοποίηση των παραδοσιακών χρήσεων γης, παρατηρείται μεταβολή στις ομάδες ποωδών φυτών. Στα αρχικά στάδια είναι έντονη η παρουσία ετήσιων θεροφύτων που ακολουθούν τον C 3 κύκλο φωτοσύνθεσης. Αντίθετα, στα προχωρημένα στάδια εξέλιξης επικρατούν πολυετή, 140 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 ημικρυπτόφυτα είδη, που είναι περισσότερο ανταγωνιστικά. Τα ενδιάμεσα στάδια χαρακτηρίζονται από την έντονη παρουσία των C 4 αγρωστωδών. Οι λειτουργικές ομάδες φυτών, που προκύπτουν από τον κύκλο ζωής, τον κύκλο φωτοσύνθεσης και την αυξητική μορφή των ειδών, αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη των αλλαγών που προκύπτουν ύστερα από την εγκατάλειψη ή και εκτατικοποίηση των παραδοσιακών χρήσεων γης, ιδιαίτερα της βόσκησης. Η ανάλυση των ομάδων αυτών, τόσο στο σύνολο των ειδών όσο και σε επιμέρους κατηγορίες (αγρωστώδη, πλατύφυλλα), προσφέρει μία σαφή εικόνα για τη δυναμική της βλάστησης, τον τρόπο αντίδρασης και τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους αντιδρά και προσαρμόζεται. Η περαιτέρω μελέτη των οικοσυστημάτων με τη βοήθεια των λειτουργικών ομάδων φυτών κρίνεται χρήσιμη και απαραίτητη. Αναγνώριση βοήθειας Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος VISTA (Vulnerability of Ecosystem Services to Land Use Change in Traditional Agricultural Landscapes, Contract Νo. EVK ). Η πρώτη συγγραφέας είχε κατά τη διάρκεια της έρευνας οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Βιβλιογραφία Farina, A Principles and Methods in Landscape Ecology. Chapman and Hall, London, pp Fowler, J., L. Cohen and P. Jarvis Practical statistics for field biology (second edition). John Wiley and Sons Ltd, Chichester, England, pp Gitay, H. and I.R. Noble What are functional types and how should we seek them?, p In: Plant functional types: their relevance to ecosystem properties and global change (T.M. Smith, H.H. Shugart and F.I. Woodward, eds). Cambridge University Press, Cambridge. Lavorel, S., S. McIntyre, J. Landsberg and T.D.A. Forbes Plant functional classifications: from general groups to specific groups based on response to disturbance. Trends in Ecology and Evolution, 12: Lavorel, S., C. Rochette and J-D Lebreton Functional groups for response to disturbance in Mediterranean old fields. Oikos, 84: McIntyre, S., S. Diaz, S. Lavorel and W. Cramer. 1999a. Plant functional types and disturbance dynamics Introduction. Journal of Vegetation Science, 10: McIntyre, S., S. Lavorel, J. Landsberg and T.D.A. Forbes. 1999b. Disturbance response in vegetation - towards a global perspective on functional traits. Journal of Vegetation Science, 10: McIntyre, S., S. Lavorel and R.M. Tremont Plant life-history attributes: their relationship to disturbance response in herbaceous vegetation. Journal of Ecology, 83: Papadimitriou, M., Y. Tsougrakis, I. Ispikoudis and V. P. Papanastasis Plant functional types in relation to land use changes in a semi-arid Mediterranean environment, p.1-6 (pdf 167). In: Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems (M. Arianoutsou and V.P. Papanastasis, eds). 10th MEDECOS Conference, Rhodes, Greece, 25 April 1 May Millpress, Rotterdam. Papanastasis, V.P Traditional vs contemporary management of Mediterranean vegetation: the case of the island of Crete. Journal of Biological Research, 1: Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 141

6 Παπαναστάσης, Β.Π. και Β.Ι. Νοϊτσάκης Λιβαδική Οικολογία. Γιαχούδη Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη, σελ Raunkiaer, C The life forms of plants and statistical plant geography. Clarendon Press, Oxford. Rusch, G.M., J.G. Pausas and J. Lepš Plant Functional Types in relation to disturbance and land use: Introduction. Journal of Vegetation Science, 14: Spatz, G. and T.G. Papachristou Ecological strategies of shrubs invading extensified grasslands: their control and use, p In: Grasslands and Woody Plants in Europe (V.P. Papanastasis, J. Frame and A.S. Nastis, eds). International Symposium, Thessaloniki, May EGF, Vol., 4 Grassland Science in Europe. Strid, A. and K. Tan (eds) Flora Hellenica Vol Koeltz Scientific Books, Koenigstein. Tutin, T.G., N.A. Burges, A.O. Chater, J.R. Edmondson, V.H. Heywood, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters and D.A. Webb (eds) Flora Europaea Vol Cambridge University Press, Cambridge. Tutin T.G., V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters and D.A. Webb (eds) Flora Europaea Vol. 1 (second edition). Cambridge University Press, Cambridge. Woodward, F.I. and W. Cramer Plant functional types and climatic changes: Introduction. Journal of Vegetation Science, 7: Use of plant functional groups to study land use changes in semiarid Mediterranean rangelands M. Papadimitriou, I. Ispikoudis and V. P. Papanastasis Laboratory of Rangeland Ecology (P.O. Box 286), School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, GR Thessaloniki, Greece, Summary The aim of this paper was to study the changes caused by the abandonment and/ or extensification of traditional land uses in Mediterranean rangelands through the changes of easily identified plant functional groups. Four treatments, which reflect the stages of rangeland evolution after abandonment, were studied in Lagadas county of Thessaloniki: abandoned arable field, grassland, open shrubland and dense shrubland. In these treatments, species frequency was measured. Species were separated into functional groups according to their life cycle, photosynthetic cycle and growth form and the contribution of each group into each treatment was calculated. It was found that early stages of abandonment were dominated by annual, C 3 therophyte species. In the advanced stages, perennial hemicryptophyte species prevailed. C 4 grasses had a strong presence in the intermediate stages. Key words: Abandonment, extensification, life cycle, photosynthetic cycle, growth form. 142 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Γ. Φωτιάδης, Α. Κυριαζόπουλος και Ι. Φραγκάκης Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου K. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Περδικάρη και Α. Παντέρα ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Δασοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ)

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας.

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας. Prediction of post-fire regeneration in burned forest Allepo pines (Pinus halepensis) at Ilia

Διαβάστε περισσότερα

Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Σ. Παπούλια 1, Σ. Καζαντζίδης 2 και Γ. Τσιουρλής 2, 3 1 Ιοφώντος 2, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα, E-mail: papoulst@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 EºHMEPI E EPIO IKA HPøMENO TE O T. Ú ÊÂ Ô K.T. TAYP. AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 298 (X +7) EK OTøN ø π 3862 2/2007 ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II øδ Ã π π Δ ª π ª Δ øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 øδ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους

Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους Β.Κ. Δρόσος 1, Β.Ι. Γιαννούλας 2 και Α. Κ.Γ. Δούκας 2 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μοναστικό τοπίο και χρήσεις γης στο Παπίκιον Όρος

Μοναστικό τοπίο και χρήσεις γης στο Παπίκιον Όρος Μοναστικό τοπίο και χρήσεις γης στο Παπίκιον Όρος Μ. Καμπά και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Έργο LIFE ΦΥΣΗ (LIFE00NAT/GR/7242). «Διατήρηση -Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη» - Conservation Management of

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

Η κλιματική αλλαγή στο Ελληνικό Διαδίκτυο

Η κλιματική αλλαγή στο Ελληνικό Διαδίκτυο Η κλιματική αλλαγή στο Ελληνικό Διαδίκτυο Χριστιάνα Κολιούσκα 1, Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου 2 1. Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. 2. Επίκουρος Καθηγήτρια Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης, Σ. Τουλιά και Α. Γιαννακόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου ΑΡIΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυτικά είδη Επιπτώσεις στα

Διαβάστε περισσότερα