Lecture 1 Syllabus and Course Overview

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lecture 1 Syllabus and Course Overview"

Transcript

1 Department of Computer Science University of Cyprus EPL646 Advanced Topics in Databases Lecture 1 Syllabus and Course Overview Demetris Zeinalipour 1-1

2 Στόχοι: Στόχοι ΕΠΛ646; Κατανόηση και Υλοποίηση προχωρημένων εννοιών που αφορούν την εσωτερική λειτουργία μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων Έκθεση σε Προχωρημένα και Ανερχόμενα Θέματα στο πεδίο των βάσεων δεδομένων (web, cloud, sensor, spatio-temporal, κτλ.) Να επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο στις Βάσεις Δεδομένων καθιστώντας τους ικανούς να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε άλλα πεδία της Πληροφορικής. 1-2

3 ΕΠΛ646: Εισαγωγή (Χθές, Σήμερα, Αύριο) Βάση Δεδομένων (Database): Συλλογή από ενοποιημένα integrated - δεδομένα). DBMS (Database Management System) Ένα λογισμικό πακέτο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων R(elational)DBMS: Σχεσιακή DBMS (δεδομένα αναπαριστώνται με το σχεσιακό μοντέλο) Σε αυτό το μοντέλο, τα δεδομένα αναπαριστώνται σε πίνακες + περιορισμοί που διασφαλίζονται από το DBMS. To μοντέλο προκάλεσε μια επανάσταση στο χώρο των βάσεων δεδομένων λόγω της απλότητας και του μαθηματικού του υπόβαθρου: 1969: Το Σχεσιακό Μοντέλο υλοποιείται από τη βάση IBM System R 1970: H IBM δημιουργεί την SEQUEL (προπομπό της SQL) 1981: O Codd παίρνει το Turing Award στη πληροφορική 1985: H ΙΒΜ κάνει την SQL Πατέντα (US Pat. 4,506,326). Σήμερα: To Σχεσιακό Μοντέλο υλοποιείται από τις περισσότερες σύγχρονες βάσεις δεδομένων (Oracle, IBM DB2, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, κτλ) αποτελώντας το EPL646: υπόβαθρο Advanced των Topics επιχειρήσεων in Databases )enterprise - Demetris environments) Zeinalipour (University of Cyprus) E. Codd 1-3

4 ΕΠΛ646: Εισαγωγή (Χθές, Σήμερα, Αύριο) RDBMS ως υπόβαθρο των Επιχειρηματικών Εφαρμογών (Enterprise Applications) 1-4

5 ΕΠΛ646: Εισαγωγή (Χθές, Σήμερα, Αύριο) The Information Company (37.1B$ / '12) Larry Ellison (HRM) (CRM) 1M $ 1-5

6 Τι καλύπτει το ΕΠΛ646; EPL342 DBs (Modeling, SQL, Normalization) EPL646 - PART B (Distributed/Web/Cloud DBs) Programmers / Users SQL EPL646 - PART A (RDBMS Internals) DBMS EPL646 - PART C (Other DB Research) streams crowd energy mobile Spatio-temporal sensor 1-6

7 Συμβόλαιο Μαθήματος Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Επιλογή για όλες τις Κατευθύνσεις Πίστωση: 8 μονάδες ECTS Προαπαιτούμενα: ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων (ή αντίστοιχο) - (ER Modeling, SQL, DB Programming, Normalization) Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαλέξεις (3 ώρες εβδομαδιαίως) Φροντιστήριο/Εργαστήριο (1 1/2 ώρα εβδομαδιαίως) Υπόβαθρο Επαρκή γνώση σε συστήματα Linux (ΕΠΛ371) και προγραμματισμός σε γλώσσες C/C++/JAVA (ΕΠΛ132) 1-7

8 Συμβόλαιο Μαθήματος Αξιολόγηση 50% Τελική Εξέταση (1) 20% Ενδιάμεση Εξέταση (1) Προκαταρτική Ημερομηνία: 30/10/14 (8 η βδομάδα)! 30% Ασκήσεις 15% Προγραμματιστικές/Θεωρητικές Ασκήσεις 15% Παρουσίαση Μελέτης / Άρθρων Εξαμήνου 1-8

9 Βιβλιογραφία Σημειώσεις Μαθήματος και Επιλεγμένη Αρθρογραφία Database Management Systems, 3rd Edition Ramakrishnan, & Johannes Gehrke, 1104 pp. McGraw-Hill Publisher, ISBN ,2003. Fundamentals of Database Systems, 6/E Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe ISBN: ISBN-10: , Addison-Wesley, 2011, 1200 pp, 03/30/2010 Web Data Management, Serge Abiteboul, Ioana Manolescu, Philippe Rigaux, Marie-Christine Rousset, Pierre Senellart; ISBN-10: , ISBN-13: , Cambridge University Press, 450 pages, (available online), Principles of Distributed Database Systems, Özsu, M. Tamer, Valduriez, Patrick, 3rd Edition, 846 p., Springer Press, 2011.Database Systems Concepts, 5th Edition, Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan Hardcover, 1168 pages, McGraw-Hill Publisher, ISBN ,

10 WWW Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα:

11 WWW Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος (υποβολή εργασιών, φόρουμ ανακοινώσεων, ερωτηματολόγια, βαθμολογίες εργασιών, κτλ) θα χρησιμοποιηθεί το Moodle

12 ΕΠΛ646: Ενότητα Α Εσωτερική Λειτουργία ενός RDBMS EPL342 DBs (Modeling, SQL, Normalization) EPL646 - PART B (Distributed/Web/Cloud DBs) Programmers / Users SQL EPL646 - PART A (RDBMS Internals) EPL646 - PART C (Other DB Research) DBMS 1-12

13 ΕΠΛ646: Ενότητα Α Εσωτερική Λειτουργία ενός RDBMS Άπειροι Χρήστες Έμπειροι Χρήστες ΕΠΛ342 Έννοιες Δοσοληψιών και Τεχνικές Ελέγχου Ταυτοχρονίας Δομή Ευρετηρίων Δευτερεύουσας Μνήμης (Hash, B+) Αποθήκευση Δεδομένων και Μετα-πληροφοριών Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Επερωτήσεων Τεχνικές Ανάκαμψης (σε περιπτώσεις σφαλμάτων) Ενδόμνημη Διαχείριση Δεδομένων ΕΠΛ

14 ΕΠΛ646: Ενότητα Α ((Disk-based) Index Structures) Λογική Αναπαράσταση Ευρετηρίου Φυσική Αναπαράσταση Ευρετηρίου στη Δευτερεύουσα Μνήμη 59, Mike, Mike 3.14 Physical Layout (on Disk) Empty Pages Index Entry Data Entry Data Pages 1-14

15 ΕΠΛ646: Ενότητα Α (Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων) Αναλυτής (Parser): Αναλύει τα SQL επερωτήματα του χρήστη και τα μεταφέρει στον Βελτιστοποιητή Βελτιστοποιητής (Optimizer): Κάνει χρήση μέτα-πληροφοριών στον κατάλογο συστήματος (system catalog) για να γνωρίζει τα διαθέσιμα ευρετήρια, τον αριθμό των πλειάδων σε ένα πίνακα. Όλα αυτά για να βρει το καλύτερο (γρήγορο) πλάνο εκτέλεσης! Εκτελεστής Πλάνου (Plan Executor): Εύρεση και εκτέλεση φθηνότερου πλάνου από όλα τα δένδρα σχεσιακών τελεστών. SELECT S.sname FROM Reserves R, Sailors S WHERE R.sid=S.sid AND (Scan; write to temp T1) Πλάνο A: Ακριβό! Πλάνο Β: Καλύτερο! Reserves bid=100 Reserves sname bid=100 rating > 5 sid=sid sid=sid Sailors EPL646: Advanced R.bid=100 Topics AND in S.rating>5 Databases - Demetris Zeinalipour (University of Cyprus) Sailors (On-the-fly) sname (Sort-Merge Join) rating > 5 (Scan; write to temp T2) 1-15

16 ΕΠΛ646: Ενότητα Α (Δοσοληψίες) Δοσοληψία (transaction), μια ατομική (atomic, δηλ. allor-nothing) ακολουθία από read / write στη βάση. Transaction Example in MySQL START TRANSACTION; FROM table1 WHERE type=1; UPDATE table2 SET WHERE type=1; UPDATE table3 SET WHERE type=1; COMMIT; Κάθε δοσοληψία, που ολοκληρώνεται, πρέπει να αφήνει την DB σε συνεπή κατάσταση (consistent state). Οι κανόνες ακεραιότητας (integrity constraints), π.χ., Primary Key, Foreign Key, Check, Not Null, Unique, επιβάλλονται αυτόματα από μια βάση. Από εκεί και πέρα, η RDBMS δεν γνωρίζει τους επιχειρησιακούς κανόνες ακεραιότητας (που ορίζονται μέσω των δοσοληψιών) 1-16

17 ΕΠΛ646: Ενότητα Α (Έλεγχος Ταυτοχρονίας) Η παράλληλη εκτέλεση των δοσοληψιών είναι απαραίτητη για να έχει ένα DBMS καλή επίδοση Αυτό διότι η πρόσβαση στη δευτερεύουσα μνήμη (δίσκο) είναι συχνή, και σχετικά αργή, συνεπώς είναι σημαντικό να κρατάμε τον επεξεργαστή απασχολημένο! Παρεμβάλλοντας (Interleaving) τις δοσοληψιών μπορεί να προκαλέσει ασυνέπεια (inconsistency): π.χ., μια επιταγή αποπληρώνεται ενώ υπολογίζεται το ισοζύγιο του λογαριασμού. το αποτέλεσμα του ισοζυγίου είναι λανθασμένο! Το DBMS διασφαλίζει ότι τέτοια προβλήματα δε θα προκύψουν: Οι χρήστες έχουν την εντύπωση ότι οι δοσοληψίες τους εκτελούνται σειριακά! 1-17

18 ΕΠΛ646: Ενότητα Α (Έλεγχος Ταυτοχρονίας) Deposit (amount, account#) { } Θεωρήστε: x = read(accounts[account#]); write(accounts[account#], amount + x); Account[7] = 100 T1: Deposit1(100, 7) T2: Deposit2(50, 7) Εκτέλεση 1 Εκτέλεση 2 T1 Read1 Write1 T2 Read2 Write2 250 (Correct) T1 Read1 Write1 T2 Read2 Write2 150! WRONG 1-18

19 ΕΠΛ646: Ενότητα Α (Τεχνικές Ανάκαμψης) Μια DBMS διασφαλίζει την ατομικότητα - atomicity (all-or-nothing) ακόμη και εάν το σύστημα καταρρεύσει στη μέση μιας δοσοληψίας. Ιδέα: Να διατηρείται ένα log (history) από όλες τις πράξεις που εκτελεί η DBMS καθώς εκτελεί ένα σύνολο δοσοληψιών: Προτού οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στην DB, το αντίστοιχο log entry εγγράφεται σε ασφαλές σημείο. (WAL protocol) Μετά την κατάρρευση, οι επιδράσεις των ατελείωτων δοσοληψιών ακυρώνονται (undone) με τη χρήση του log (εάν δεν αποθηκεύτηκε το log entry τότε η αλλαγή δεν εφαρμόστηκε στη DB!) 1-19

20 ΕΠΛ646: Ενότητα Α (Μinibase) H Minibase είναι ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων το οποίο προορίζεται για εκπαιδευτική χρήση. Περιλαμβάνει ένα Αναλυτή Επερωτήσεων (Parser), ένα Βελτιστοποιητή Επερωτήσεων (Query Optimizer), Διαχειριστή Ενδιάμεσης Μνήμης (Buffer Pool Manager), Μηχανισμούς Αποθήκευσης (heap files, secondary indexes based on B+ Trees), και Διαχειριστή Μαγνητικού Δίσκου (Disk Space Manager). Επιτρέπει στο φοιτητή να προγραμματίσει συστατικά μιας βάσης με χρήση της C++. Αναπτύχθηκε παράλληλα με το πρώτο από τα βιβλία του μαθήματος μας! Χρησιμοποιείται σαν εισαγωγικό εργαλείο εκπαίδευσης του προσωπικού από εταιρείες κατασκευής βάσεων δεδομένων (π.χ., oracle). 1-20

21 ΕΠΛ646: Ενότητα Α (Minibase Architecture) Εύκολο & Ανοικτό Λογισμικό 1-21

22 ΕΠΛ646: Ενότητα Α ( MySQL Server Architecture Περίπλοκο & Ανοικτό Λογισμικό Default Transaction Semantics User chosen storage engine 1-22

23 ΕΠΛ646: Ενότητα Α (The Oracle Architecture) Περίπλοκο & Κλειστό Λογισμικό 1-23

24 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores EPL342 DBs (Modeling, SQL, Normalization) EPL646 - PART B (Distributed/Web/Cloud DBs) Programmers / Users SQL EPL646 - PART A (RDBMS Internals) EPL646 - PART C (Other DB Research) 1-24

25 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores Distributed Database (DDB) a collection of multiple logically related (λογικά συσχετιζόμενες) databases distributed over a computer network. Distributed Database Management System (DDBMS) a generic software system that manages a distributed database while making the distribution transparent (διαφανής) to the user. Applications: Operational Scalability: OLTP Workloads Analytics (Business Intel.): OLAP Workloads All major vendors offer DDBMS extensions but there was never 1-25 a

26 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores "Big Data" "Collection of data sets so large and complex that it becomes awkward to work with using on-hand database management tools." (wikipedia.org) Examples Facebook handles over 40 billion photos with HBase Google's Bigtable is designed to scale into the petabyte range across "hundreds or thousands of machines, easy to add more machines without any reconfiguration". CERNs Large Hadron Collider (LHC) produced 13 petabytes of data in 2010 Walmart handles more than 1 million customer transactions every hour (more than 2.5 petabytes of data = 167 times the info contained in all the books in the US Library of Congress.) 1-26

27 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores Google's Datacenter in Oregon Microsoft s 224,000 Servers Only Take Four People To Set Up There are 2000 in that container. And there are 112 such containers in Microsoft s $US500 million Chicago data centre (http://www.gizmodo.com.au/2009/10/micro softs servers-only-take-four-peopleto-set-up/) 1-27

28 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores Γιατί οι RDBMS ΔΕΝ είναι κατάλληλες για Big-data; Ψηλό Κόστος Oracle Standard Edition (per CPU): 5,900$ Oracle Enterprise Edition (per CPU): 47,500$ ΙΒΜ DB2 v9.7 Enterprise: 25,000$ SQL Server 2008 Enterprise: 25,000$ Τα πιο πάνω ΔΕΝ περιλαμβάνουν κόστος αγοράς υλικού (server), λειτουργικού συστήματος, training, κτλ.! Ψηλή Πολυπλοκότητα Οι Σχεσιακές ΒΔ έχουν περίπλοκη εσωτερική δομή (triggers, transactions, indexes, views, κτλ.) που δεν είναι χρήσιμα για τις εφαρμογές στα νέα αυτά περιβάλλοντα. Δεν παρέχουν Επεκτασιμότητα / Ελαστικότητα; Pay as you go? 1-28

29 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores NewSQL-as-a-Service To Amazon RDS* (Relational Database Service) 963$ / year 27,165 $ / year (*essentially MySQL running on Amazon EC2 Elastic Computing Cloud) 1-29

30 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores To Amazon EC2 Σύστημα Διαπροσωπείας Στα πλαίσια του μαθήματος θα χρησιμοποιήσουμε το DMSL VCenter (http://dmsl.cs.ucy.ac.cy/) 1-30

31 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores What is the picture like today? Traditional RBMSs (OLTP) (OLAP) Venn Diagram by 451 group 1-31

32 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores NoSQL A broad class of DBMSs that Don't follow the relational model (i.e., not using tables), thus those DBMSs are usually also not using SQL either. Characteristics NoSQL, Distributed, Fault-tolerant Architectures, Less Consistency Guarantees, High Performance and High Scalability! Examples Store/Analyze Google Maps (Bigtable), friendship data from Facebook (Cassandra, HBase), accounting data at Akamai (HBase), Amazon S3 (DynamoDB) 1-32

33 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores NewSQL OLTP (Online Transaction Processing): facilitate & manage transaction-oriented applications (order something, withdraw money, cash a check, etc.) New OLTP: Consider new Web-based applications such as multi-player games, social networking sites, and online gambling networks. The aggregate number of interactions per second is skyrocketing!. New SQL: An alternative to NoSQL or Old SQL for New OLTP applications. Examples: Clustrix, NimbusDB, and VoltDB. * Michael Stonebraker, June 16, 2011, 1-33

34 ΕΠΛ646: Ενότητα Β Distributed/Web/Cloud DBs/Dstores Big-data Example: Akamai Content Distribution Network 15,000 Sites! Big-data! 1-34

35 SQL ΕΠΛ646: Ενότητα Γ Sensor/Spatio-temporal/etc. EPL342 DBs (Modeling, SQL, Normalization) Programmers / Users EPL646 - PART B (Distributed/Web/Cloud DBs) EPL646 - PART A (RDBMS Internals) crowd EPL646 - PART C (Other DB Research) streams energy mobile Spatio-temporal sensor 1-35

36 ΕΠΛ646: Ενότητα Γ (Research) Sensor Data Management Configuration Panel Online Ranking Query Box 1-36

37 ΕΠΛ646: Ενότητα Β (Research) Spatio-temporal Data Management Προσκεκλημένο Ομιλητή D = 7.3 Distance K? D = 10.2 Query D = 11.8 D = 17 D =

38 ΕΠΛ646: Ενότητα Γ (Research) Crowdsourced Databases 1-38

39 ΕΠΛ646: Ενότητα Γ (Research) Crowdsourced Databases CrowdDB Architecture Crowd Extensions 1-39

40 ΕΠΛ646: Ενότητα Γ (Research) Crowdsourced Databases CrowdSQL in Action: Finding Missing Data / Generate GUIs on-the-fly SELECT * FROM companies WHERE name = "IBM"; Fuzzy Matching (subjective comparison) SELECT * FROM companies WHERE name ~= "IBM"; (nor regex-oriented LIKE) Fuzzy Ranking (subjective): SELECT image FROM pictures ORDER BY novel_idea LIMIT 10 Fuzzy Aggregation (subjective), Join and typical DBMS operators (group-by, index scans, etc) CrowdDB: Answering Queries with Crowdsourcing,M. J. Franklin, D. Kossmann,T. Kraska, S. Ramesh, R. Xin, SIGMOD 11 & VLDB'11Demo 1-40

41 ΕΠΛ646: Ενότητα Γ (Research) Energy, Streams, Embedded, etc. Student Presentations 1-41

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φόρτου σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής. Στην ελληνική

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής. Στην ελληνική DBTechNet DBTech VET SQL Transactions Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής Στην ελληνική This publication has been developed in the framework of the project DBTech VET Teachers (DBTech VET). Code: 2012-1-FI1-LEO05-09365.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Βάσεις Δεδομένων Vs. Αρχείων Αφαίρεση (Data Abstraction) Αξιοπιστία (Reliability) Ικανότητα/Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ660 Ανάκτηση Πληροφοριών και Μηχανές Αναζήτησης

ΕΠΛ660 Ανάκτηση Πληροφοριών και Μηχανές Αναζήτησης ΕΠΛ660 Ανάκτηση Πληροφοριών και Μηχανές Αναζήτησης Introduction and Boolean Retrieval Διαδικαστικά Μεταπτυχιακό μάθημα Πληροφορικής Το μάθημα απευθύνεται επίσης σε: προπτυχιακούς φοιτητές (τελειόφοιτους)

Διαβάστε περισσότερα

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Περιεχόμενα BUSINESS ADMINISTRATION 05 Leadership 06 LDR 1111 / Doing Business In Asia 06 VBN 2600 / Business Plan 07 VBN 2000 / Αποτελεσματικές Διαπραγματευσεις 08

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IIΙ, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1&2 35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Θ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Υλοποίηση Εφαρμογής Λήψης Παραγγελιών σε PDA Πολυχρόνης Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title.

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title. Course Descriptions The weight of each course is stated in terms of European Credit Transfer and Accumulation System Credits (ECTS Credits). The number of ECTS credits each course carries is based on the

Διαβάστε περισσότερα

Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία

Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών

Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών Σπουδαστής: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιβλέπον Καθηγητής:ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝHΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ezysurvey.com

http://www.ezysurvey.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι το ezysurvey...4 Που χρησιµοποιείται το ezysurvey...7 Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του ezysurvey...9 Βασικά πλεονεκτήµατα...9 Ένα κύριο πλεονέκτηµα του ezysurvey...11 Επιπλέον οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά Ελληνικό γλωσσάριο ITIL, v1.0, 28 Nοέμβρη 2012 βασισμένο στο αγγλικό γλωσσάριο v1.0, 29 Ιουλίου 2011 ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες Ελληνικά 1 Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τoν Ashley Hanna

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων:

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Κεφάλαιο 4 Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Υλικό, Λογισμικό, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα 4.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα