Αξιοπρεπής Εργασία και ο Ρόλος των Εργοδοτικών. Αξιοπρεπής Εργασίας στους Εργαζόµενους της ΕΟΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοπρεπής Εργασία και ο Ρόλος των Εργοδοτικών. Αξιοπρεπής Εργασίας στους Εργαζόµενους της ΕΟΚ"

Transcript

1 Αξιοπρεπής Εργασία και ο Ρόλος των Εργοδοτικών Οργανώσεων : Εµπειρία και ράσεις της ΟΕΒ Οµιλία στην ιάσκεψη Έργου ιµερής ιάλογος και Αξιοπρεπής Εργασίας στους Εργαζόµενους της ΕΟΚ ηµοσιογραφική Εστία, 12 Ιουλίου 2013 Η εργασία αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα στη ζωή ενός ατόµου, όπου κι αν αυτό βρίσκεται στον κόσµο. Με την εργασία του, ο καθένας παρέχει για τον εαυτό και την οικογένειά του εισόδηµα, δηµιουργεί ευκαιρίες και προοπτικές, συνεισφέρει στην κοινωνία, συνεισφέρει στην κοινότητα του αλλά και απολαµβάνει την ηθική ικανοποίηση του να δηµιουργεί και να συµµετέχει κανείς στην παραγωγική διαδικασία. Η αξιοπρεπής εργασία, σύµφωνα µε την ιεθνή Οργάνωση Εργασίας, αναφέρεται στην εργασία η οποία είναι παραγωγική και παρέχει ένα δίκαιο εισόδηµα, ασφάλεια στην εργασία και κοινωνική προστασία για την οικογένεια ενώ παράλληλα δηµιουργεί καλύτερες προοπτικές για προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική ενσωµάτωση, ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία της οργάνωσης µε ίσες ευκαιρίες και ίση µεταχείριση για άντρες και γυναίκες. 1

2 εν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε πως οι πολίτες των πλείστων ανεπτυγµένων δυτικών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουµε, απολαµβάνουν συνθήκες απασχόλησης που ταυτίζονται πολύ περισσότερο µε τον ορισµό τον οποίο µόλις έχω αναφέρει, παρά οι πολίτες των αναπτυσσόµενων οικονοµιών. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οι ανεπτυγµένες οικονοµίες είθισται να διαθέτουν ανεπτυγµένα συστήµατα κοινωνικού διαλόγου και οι εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις τείνουν να συνεργάζονται παρά να λειτουργούν κατά τρόπο απόλυτα ανταγωνιστικό. Στην Κύπρο είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς να διαθέτουµε ένα από τα καλύτερα συστήµατα κοινωνικού διαλόγου στον κόσµο. Αυτό δεν είναι δικός µας ισχυρισµός αλλά διαπίστωση του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ. Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη Έκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, ο βαθµός συνεργασίας µεταξύ εργοδοτών και εργοδοτουµένων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα της οικονοµίας µας και ενισχύει την αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας. Παρά την οικονοµική κρίση των τελευταίων χρόνων, παρά τις δυσµενείς εξελίξεις που αφορούν την οικονοµία µας και οι οποίες δοκιµάζουν την κοινωνική συνοχή, 2

3 εξακολουθούµε να βρισκόµαστε πολύ ψηλά στις κατατάξεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις. Αυτό, είµαι βέβαιος θα συµφωνείτε, είναι κάτι για το οποίο είµαστε όλοι περήφανοι. Εργοδοτικές οργανώσεις, συντεχνίες και κυβερνήσεις έχουν να διαδραµατίσουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην εµπέδωση της αξιοπρεπούς εργασίας. Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω πως δεν υπάρχει αµοιβαία αποδεκτός τρόπος ή µεθοδολογία για το πώς επιτυγχάνεται η αξιοπρεπής εργασία και πως αυτό αποτελεί αντικείµενο έντονων συζητήσεων σε διεθνείς οργανισµούς και φόρα. Η Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων (ΟΕΒ) έχει αναλάβει το µερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί και θα ήθελα να προχωρήσω χωρίς καµία άλλη καθυστέρηση σε µια σταχυολόγηση των σχετικών ενεργειών που αναλαµβάνουµε ή έχουµε αναλάβει σαν Οργάνωση, κατηγοριοποιώντας τις στην βάση των τεσσάρων στρατηγικών στόχων της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την αξιοπρεπή εργασία, δηλαδή τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την προστασία των δικαιωµάτων στην εργασία, την επέκταση της κοινωνικής προστασίας και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. 3

4 ηµιουργία Θέσεων Εργασίας: Η δηµιουργία θέσεων εργασίας και η αναχαίτιση της ανεργίας αποτελεί προτεραιότητα για την Οργάνωση µας. Η ανεργία έχει ανέλθει σε πρωτάκουστα για καιρό ειρήνης επίπεδα ενώ για τους νέους τα δεδοµένα είναι ακόµη χειρότερα. οκιµάζεται η κοινωνική συνοχή και οι αντοχή των δοµών προνοίας του κράτους, το αυξηµένο κόστος των οποίων µετακυλείται στους φορολογούµενους και τις επιχειρήσεις επιδεινώνοντας ακόµη περισσότερο τις προσπάθειες για ανάκαµψη. Είναι σχεδόν γενική διαπίστωση πως η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας θα προκύψει µέσα από την δηµιουργία προοπτικών ανάπτυξης. Η ανάπτυξη όµως δεν είναι αφηρηµένη έννοια αλλά το τελικό αποτέλεσµα συγκεκριµένων ενεργειών και δράσεων. Ελπίδα µας είναι ότι η ανάκαµψη της Κυπριακής οικονοµίας, όταν αυτή επέλθει, να γίνει πάνω σε υγιή και στέρεη βάση και να προέλθει µέσα από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα και την τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και όχι µέσα από την επέκταση της κρατικής µηχανής η οποία έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα 4

5 δαπανηρή, υδροκέφαλη και σε σηµαντικό βαθµό υπεύθυνη για τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας. Η ΟΕΒ έχει πολλάκις τοποθετηθεί µε εµπεριστατωµένες εισηγήσεις για την ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, έχουµε εισηγηθεί τα εξής: -Την χωρίς παρεκκλίσεις εφαρµογή των όρων της δανειακής σύµβασης ώστε τα οφέλη της, όπως η αναβάθµιση της πιστοληπτικής µας ικανότητας και η παροχή ρευστότητας για παράδειγµα, να επέλθουν το συντοµότερο αλλά και για να αποφύγουµε την επιβολή κυρώσεων. -Έχουµε εισηγηθεί την ελευθεροποίηση των ωραρίων λειτουργίας των καταστηµάτων ώστε κάθε επιχειρηµατίας να επιλέγει και να καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής του όπως αυτός κρίνει καλύτερα. Τα πολύ πρόσφατα διατάγµατα που έχει εκδώσει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε τα οποία έχουν αναθεωρηθεί τα ωράρια λειτουργίας των καταστηµάτων και επεκταθεί οι τουριστικές ζώνες σε όλη την Κύπρο είναι προς την ορθή κατεύθυνση. 5

6 Για αναχαίτιση της νεανικής ανεργίας, έχουµε εισηγηθεί την απαλλαγή καταβολής εισφορών εργοδότη στα διάφορα κρατικά ταµεία για νέους κάτω των 25 ετών ώστε να τονωθεί η απασχόληση σε µια ηλικιακή οµάδα η οποία έχει επηρεαστεί σε πολύ σοβαρό βαθµό, επιτρέποντας παράλληλα στους νέους να αποκτήσουν πολύτιµη εργασιακή εµπειρία. Ιδιαίτερα επίµονοι έχουµε σταθεί στο ζήτηµα της ανάθεσης εργασιών από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα η οποία θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα µειώσει σε σηµαντικό βαθµό τις δαπάνες του κράτους αφού αποδεδειγµένα ο ιδιωτικός τοµέας είναι πιο αποτελεσµατικός, οικονοµικός και ευέλικτος. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του δηµόσιου τοµέα αποτελεί θέµα µείζονος σηµασίας και έχουµε πολλές φορές καταθέσει συγκεκριµένες εισηγήσεις οι οποίες όµως δεν είναι επί της παρούσης για να συζητήσω. Εκ των ουκ άνευ θεωρούµε την µείωση της γραφειοκρατίας και άρση των νοµικών και θεσµικών εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις αλλά και τη βελτίωση του εποπτικού πλαισίου του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. εν µπορούµε δυστυχώς να αλλάξουµε το τι έγινε, µπορούµε όµως να λάβουµε εκείνα τα µέτρα που θα 6

7 µειώσουν τους µελλοντικούς κινδύνους. Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη στήριξης του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου από όλους τους φορείς και την πολιτεία, το οποίο καλείται να επιτελέσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Η εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, του καρδιαγγειακού συστήµατος της οικονοµίας, αλλά ιδιαίτερα η διάσωση της Τράπεζας Κύπρου λόγω της συστηµατικότητας της πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Χωρίς ρευστότητα οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να λειτουργήσουν µε επακόλουθο να αδυνατούν να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Με ακόµη µεγαλύτερη συντοµία θα αναφερθώ στην ανάγκη αναδιαµόρφωσης των φορολογιών που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία ώστε να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις, την επίσπευση αδειοδότησης ώριµων αναπτυξιακών έργων και έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την κατάργηση των κλειστών επαγγελµάτων, το άνοιγµα των αιθέρων και την αδειοδότηση και λειτουργία καζίνο για βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και αύξηση των εσόδων του κράτους. Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω την ανάγκη στήριξης της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας την οποία όλοι επικαλούνται αλλά στην ουσία ελάχιστα γίνονται. 7

8 Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους µας πως χωρίς την στήριξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας δεν µπορούµε να θεωρούµε βέβαιη τη βιωσιµότητα του επιπέδου ζωής που έχουµε συνηθίσει, πόσο µάλλον την αναβάθµισή του. Χωρίς την στήριξη των επιχειρήσεων η Αξιοπρεπής Εργασία αποτελεί έννοια µη εφαρµόσιµη. Στην πιο δύσκολη µετά το 1974 συγκυρία για την πατρίδα µας, σε µια εποχή που το σύνολο σχεδόν της οικονοµίας αναδιαρθρώνεται µε ταχύτατους ρυθµούς, όλοι οι δρόµοι περνούν από τον ιδιωτικό τοµέα και όλα θα εξαρτηθούν από την ικανότητα µας να τον στηρίξουµε κατάλληλα. Προστασία των δικαιωµάτων στην εργασία και επέκταση της κοινωνικής προστασίας Όπως ανάφερα και προηγουµένως, είµαστε πραγµατικά τυχεροί που ανήκουµε στα ανεπτυγµένα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία διαθέτει ένα πολύ καλό ιστορικό σεβασµού των διεθνών προτύπων εργασίας, των ατοµικών και εργατικών δικαιωµάτων. εν είναι βέβαια όλα ιδανικά, ούτε και µπορεί να είναι, και πάντοτε θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. 8

9 Ως ΟΕΒ θεωρούµε µάστιγα την παράνοµη και αδήλωτη απασχόληση η οποία αποστερεί από τους εργαζόµενους πολύτιµα συνταξιοδοτικά και άλλα ωφελήµατα, δηµιουργεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού ανάµεσα στις επιχειρήσεις και αποστερεί πολύτιµα έσοδα από τα ταµεία του κράτους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ενηµερώσαµε άµεσα τον επιχειρηµατικό κόσµο πρόπερσι όταν τέθηκε σε εφαρµογή η υποχρέωση συµπλήρωσης της Βεβαίωσης Έναρξης Απασχόλησης Μισθωτού το οποίο αποσκοπούσε στο να αποτρέπει την εκµετάλλευση ενός κενού στον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµο. Έχουµε επίσης ζητήσει την προώθηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης η οποίες βοηθούν στη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και ενθαρρύνουν την απασχόληση αδρανούς εργατικού δυναµικού, κυρίως γυναικών. Το σχετικό σχέδιο που εξήγγειλε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία µε το Κέντρο Παραγωγικότητας είναι επίσης προς την ορθή κατεύθυνση και είµαστε βέβαιοι πως θα αποφέρει θετικά αποτελέσµατα. Για καλύτερη στήριξη των ευάλωτων οµάδων έχουµε τοποθετηθεί έντονα υπέρ της στόχευσης των κοινωνικών παροχών αφού έτσι έχουν µεγαλύτερη θετική επίδραση παρά οι γενικές παροχές, αποφεύγονται οι 9

10 καταχρήσεις ενώ παράλληλα εξοικονοµούνται πολύτιµοι, και πλέον δυσεύρετοι πόροι. Οργανώνουµε σε συνεχή βάση εκπαιδευτικά σεµινάρια απευθυνόµενα προς στελέχη επιχειρήσεων και λειτουργούς ανθρώπινου δυναµικού µε αποκλειστικό αντικείµενο την εργατική νοµοθεσία και την ορθή εφαρµογή της, µε ιδιαίτερα µεγάλη απήχηση. Έχουµε επίσης εκδώσει βιβλία και εγχειρίδια που αφορούν την βασική εργατική νοµοθεσία, κώδικα πρακτικής για την αντιµετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, οδηγό για την προώθηση της ισότητας και πολυµορφίας στον χώρο εργασίας και πολλά άλλα. Ενθαρρύνουµε και επιβραβεύουµε τις επιχειρήσεις που προωθούν µε καινοτόµες πρακτικές την συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µε το Κυπριακού Βραβείου Κοινωνικής Αριστείας. Είµαστε επίσης ο φορέας πιστοποίησης του διεθνούς µοντέλου Investors in People το οποίο αποτελεί ένα σηµαντικό πρακτικό εργαλείο προσδιορισµού ορθολογικών και µετρήσιµων στόχων για αποτελεσµατική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, µε αµοιβαία οφέλη για εργαζόµενους και επιχειρήσεις. 10

11 Επιπλέον, έχουµε αναλάβει την ανάπτυξη εργαλείου πιστοποίησης επιχειρήσεων µε την ονοµασία «Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης για την εφαρµογή καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον» µέσα στα πλαίσια του έργου «ράσεις για µείωση του χάσµατος αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών». Πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο και βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο ολοκλήρωσης. Προώθηση και ενίσχυση του κοινωνικού ιαλόγου Η Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων παραµένει προσηλωµένη στην εφαρµογή του Κώδικα Βιοµηχανικών Σχέσεων και παρέχουµε κάθε υποστήριξη στις επιχειρήσεις-µέλη µας για την ορθή εφαρµογή του. Στηρίζαµε και στηρίζουµε των τριµερή διάλογο και όταν άρχισε να βαθαίνει η κρίση και οι επιπτώσεις της να γίνονται εντονότερες αναλάβαµε σειρά πρωτοβουλιών για συγκράτηση του εργατικού κόστους και διατήρηση των θέσεων εργασίας. ιατηρούµε πάντοτε διαύλους επικοινωνίας µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και διαδραµατίζουµε σηµαντικότατο ρόλο στην διατήρηση της εργατικής ειρήνης. Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που 11

12 παρά τα σηµαντικότατα πλήγµατα που έχει δεχθεί η οικονοµία µας τόσο λόγω της κρίσης όσο και των προβληµάτων στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ως κοινωνικοί εταίροι λειτουργώντας µε ωριµότητα και γνώµονα το συµφέρον του τόπου αποτρέψαµε εργατικές αναταραχές όπως αυτές που βλέπουµε σε κάποιες άλλες χώρες της ευρώπης. Οι πλείστοι από εµάς αντιλαµβανόµαστε πως βρισκόµαστε µέσα στην ίδια βάρκα και πως µικρές αναταράξεις µπορούν να έχουν αλυσιδωτές συνέπειες. Ενώ η οικονοµία µας προχωρά σε µια διαδικασία αναδιάρθρωσης και εφαρµογής του Μνηµονίου δανειακής σύµβασης, θα πράξουµε ότι µπορούµε για να διατηρήσουµε και να ενισχύσουµε τον επιτυχηµένο κοινωνικό διάλογο που γίνεται στην Κύπρο. Ο κοινωνικός διάλογος όπως διεξάγεται στην Κύπρο αποτελεί πλεονέκτηµα για την οικονοµία και προτέρηµα για την κοινωνία. Έχουµε υποχρέωση όταν µπορούµε να µοιραζόµαστε την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές µε αυτούς που µπορούν να επωφεληθούν. Το 2010 Η ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) και η ιεθνής Οργάνωση Εργοδοτών (ΙΟΕ), αναγνωρίζοντας την ΟΕΒ ως πρότυπο Εργοδοτικής Οργάνωσης, µας ανέθεσαν καθήκοντα µέντορα για την τότε νεοσύστατη Εργοδοτική Οργάνωση της Αρµενίας, Republican Union of Employers of Armenia (RUEA). 12

13 Μέσα στα πλαίσια αυτά, πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις και σειρά επαφών υψηλού επιπέδου. Παρουσιάσαµε στους φίλους Αρµένιους την δοµή, διάρθρωση και τρόπο λειτουργίας της ΟΕΒ, τους επαγγελµατικούς Συνδέσµους-µέλη µας, το κυπριακό σύστηµα εργασιακών σχέσεων, την τριµερή συνεργασία, την διαδικασία συλλογικών διαπραγµατεύσεων και άλλους θεσµούς. Αξίζει να σηµειωθεί πως πριν την ανεξαρτησία της Αρµενίας και για αρκετά χρόνια µετά, ο κοινωνικός διάλογος και η τριµερής συνεργασία ήταν σχεδόν ανήκουστες πρακτικές. Υπήρχε τεράστια δυσπιστία µεταξύ των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων αλλά µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος µπορέσαµε και διοργανώσαµε το πρώτο συνέδριο κοινωνικού διαλόγου στην ιστορία της χώρας ενώ βοηθήσαµε την Αρµενική εργοδοτική οργάνωση να ιδρύσει και να αναπτύξει δοµές και επαγγελµατικούς συνδέσµους στα πρότυπα των δικών µας. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την ολοκλήρωση του προγράµµατος και µε τη δική µας υποστήριξη, η RUEA κατέστη πλήρες µέλος της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Κυρίες και κύριοι, 13

14 Τελειώνοντας τη σηµερινή µου παρέµβαση θα ήθελα να τονίσω πόσο σηµαντικός είναι ο κοινωνικός διάλογος για την τόπο µας. Η κοινωνία έχει προσδοκίες και αναµένει από τους κοινωνικούς εταίρους να πράξουν ότι µπορούν για να εξέλθουµε από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση. εν έχουµε περιθώρια για άγονες αντιπαραθέσεις που µόνο κακό µπορούν να κάνουν στην οικονοµία µας. Οι διεθνείς και εγχώριες συγκυρίες έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη για όλες τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και πρέπει όλοι µας να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων. Έχουµε λόγο και ρόλο να επιτελέσουµε. ιαθέτουµε ένα εξαιρετικό σύστηµα εργασιακών σχέσεων που πρέπει να διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού όπως πρέπει να διαφυλάξουµε την εργατική ειρήνη σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Εάν το επιτύχουµε αυτό, τότε µπορούµε να είµαστε πιο αισιόδοξοι για το µέλλον. Το έχω πει προηγουµένως και θα το επαναλάβω. Η καλύτερη υπηρεσία που µπορούµε να προσφέρουµε αυτή την στιγµή στον τόπο είναι η στήριξη των επιχειρήσεων. Αυτές θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αυτές θα φέρουν την ανάπτυξη και έσοδα 14

15 στο κράτος και αυτές θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη µε την οποία θα εξέλθουµε της κρίσης. Σας ευχαριστώ. Θεόδωρος Τζιοβάνη Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής THG130579OMI 15

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή. για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010

Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή. για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010 Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K.

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K. ISBN: 978-960-9571-12-8 Κ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020 ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Η ΕΛΛΑ Α ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (σελ.2 ) 2. ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα