Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ]"

Transcript

1

2 Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ]

3 Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα Αριθµός απόφασης: T-133 Έτος: Κοινοτικό σήµα. ιαδικασία κηρύξεως ακυρότητας. Εικονιστικό κοινοτικό σήµα B. Antonio Basile Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήµα BASILE. Σχετικός λόγος απαραδέκτου. Απώλεια δικαιώµατος λόγω ανοχής. Κίνδυνος συγχύσεως. Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα Αριθµός απόφασης: C Σήµατα. Προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών. Προσδιορισµός των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ζητείται η προστασία του σήµατος. Αναγκαίες προϋποθέσεις σαφήνειας και ακρίβειας. Χρήση των τίτλων τάξεως της ταξινοµήσεως της Νίκαιας µε σκοπό την καταχώρηση σηµάτων. Επιτρέπεται. Έκταση της προστασίας που παρέχει το σήµα. - Η οδηγία 2008/95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων, έχει την έννοια ότι απαιτεί να προσδιορίζονται από τον αιτούντα µε επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία µέσω σήµατος, προκειµένου να είναι οι αρµόδιες αρχές και οι επιχειρηµατίες σε θέση, µε αυτή και µόνον τη βάση, να καθορίζουν την έκταση της προστασίας που παρέχει το σήµα. Η οδηγία 2008/95 έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στη χρήση των γενικών ενδείξεων των τίτλων τάξεως της ταξινοµήσεως του άρθρου 1 του ιακανονισµού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών µε σκοπό την καταχώριση σηµάτων, ο οποίος θεσπίσθηκε στη διπλωµατική διάσκεψη της Νίκαιας στις 15 Ιουνίου 1957, αναθεωρήθηκε εσχάτως στη Γενεύη στις 13 Μαΐου 1977 και τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 1979, προκειµένου να προσδιορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία µέσω σήµατος, εφόσον ένας τέτοιος προσδιορισµός είναι αρκούντως σαφής και ακριβής. Ο αιτών την καταχώριση εθνικού σήµατος που χρησιµοποιεί όλες τις γενικές ενδείξεις του τίτλου συγκεκριµένης τάξεως της ταξινοµήσεως του άρθρου 1 του προµνηµονευθέντος ιακανονισµού της Νίκαιας για να προσδιορίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία του σήµατος πρέπει να διευκρινίζει κατά πόσον η αίτησή του αφορά το σύνολο των ταξινοµηµένων στον αλφαβητικό κατάλογο της τάξεως αυτής προϊόντων ή υπηρεσιών, ή ορισµένα µόνον εκ των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά αποκλειστικώς ορισµένα µόνον εκ των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, ο αιτών υποχρεούται να διευκρινίσει σε ποια εµπίπτοντα στην τάξη αυτή προϊόντα ή υπηρεσίες αναφέρεται. Οδηγίες: 2008/95/ΕΚ,

4 Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T Κοινοτικό σήµα. ιαδικασία ανακοπής. Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήµατος my baby. Προγενέστερο εθνικό και προγενέστερο διεθνές λεκτικό σήµα MYBABY, καθώς και προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήµα mybaby. Σχετικός λόγος απαραδέκτου. Παράλειψη προσκοµίσεως αποδεικτικών στοιχείων στη γλώσσα διαδικασίας της ανακοπής. ικαιολογηµένη εµπιστοσύνη. Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T Κοινοτικό σήµα. ιαδικασία ανακοπής. Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήµατος το οποίο απεικονίζει κεφαλή λύκου. Προγενέστερα εθνικά και διεθνή εικονιστικά σήµατα WOLF Jardin και Outils WOLF. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου. Προσβολή του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήµης του προγενέστερου σήµατος. Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-32 - Κοινοτικό σήµα. ιαδικασία ανακοπής. Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήµατος ELLA VALLEY VINEYARDS. Προγενέστερο εθνικό και προγενέστερο κοινοτικό σήµα ELLE. Σχετικός λόγος απαραδέκτου. Κίνδυνος συσχετισµού. Σχέση µεταξύ των σηµείων. Φήµη. εν υφίσταται οµοιότητα µεταξύ των σηµείων. Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα Αριθµός απόφασης: C Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικό σήµα. Λεκτικά κοινοτικά σήµατα BOTOLIST και BOTOCYL. Κοινοτικά και εθνικά εικονιστικά και λεκτικά σήµατα BOTOX. Κήρυξη ακυρότητας. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου. Προσβολή της φήµης. Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, [4]

5 Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα Αριθµός απόφασης: C Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικό σήµα. Εικονιστικό σήµα F1-LIVE. Ανακοπή του δικαιούχου των διεθνών και εθνικών λεκτικών σηµάτων F1 και του κοινοτικού εικονιστικού σήµατος F1 Formula 1. Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα. Περιγραφικό στοιχείο. Άρση προστασίας του προγενέστερου εθνικού σήµατος. Κίνδυνος συγχύσεως. Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα Αριθµός απόφασης: C-98 - Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικό σήµα. Απόλυτος λόγος απαραδέκτου. Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα. Τρισδιάστατο σηµείο που παριστά σοκολατένιο λαγό µε κόκκινη κορδέλα. Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, ηµόσιες Συµβάσεις - Γενικά Αριθµός απόφασης: C ηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας. Προστασία των ουσιωδών συµφερόντων ασφαλείας κράτους µέλους. Εµπόριο όπλων, πυροµαχικών και πολεµικού υλικού. Προϊόν που αποκτά η αναθέτουσα αρχή για στρατιωτικούς ειδικά σκοπούς. Ύπαρξη, ως προς το προϊόν αυτό, δυνατότητας σε µεγάλο βαθµό παρεµφερούς µη στρατιωτικής χρήσεως Περιστρεφόµενη πλατφόρµα ( tiltable turntable ) που προορίζεται για την πραγµατοποίηση ηλεκτροµαγνητικών µετρήσεων. Μη προκήρυξη διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει η οδηγία 2004/18. - Το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε το άρθρο 296, παράγραφος 1, στοιχείο β, ΕΚ, έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει σε κράτος µέλος να αποκλίνει από τις διαδικασίες που προβλέπει η εν λόγω οδηγία προκειµένου περί δηµόσιας συµβάσεως συναπτόµενης από την αναθέτουσα αρχή στον τοµέα της άµυνας για την αγορά υλικού το οποίο, µολονότι προορίζεται για στρατιωτικούς ειδικά σκοπούς, έχει επίσης ουσιαστικώς παρεµφερείς δυνατότητες µη στρατιωτικών εφαρµογών, παρά µόνον αν το υλικό αυτό, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, µπορεί να λογίζεται ότι έχει ειδικά σχεδιαστεί και αναπτυχθεί, λαµβανοµένων [5]

6 υπόψη κατά συνέπεια και των ουσιωδών του τροποποιήσεων, για τέτοιους σκοπούς, πράγµα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να διαπιστώσει. ΣυνθΕΚ: 296, Οδηγίες: 2004/18/ΕΚ, ικαιοδοσία - ικονοµικά - Γενικά Αριθµός απόφασης: C-27 - Αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης. Μη αναγνώριση από την εθνική νοµοθεσία του δικαιώµατος ένδικης προσφυγής κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν αφενός χρηµατική ποινή και αφετέρου βαθµούς ποινής στο πλαίσιο του συστήµατος ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών σε ορισµένες περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Κατάσταση αµιγώς εσωτερικής φύσης. Απαράδεκτο της αίτησης. Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις Αριθµός απόφασης: C Αίτηση αναιρέσεως. Κρατικές ενισχύσεις. Παραίτηση από φορολογική απαίτηση. Απαλλαγή από τον φόρο εταιριών. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Συµπεριφορά του ηµοσίου ως ενηµερωµένου ιδιώτη επενδυτή σε οικονοµία αγοράς. Κριτήρια διακρίσεως µεταξύ του ηµοσίου ως µέτοχου και του ηµοσίου ως φορέα προνοµιών δηµόσιας εξουσίας. Ορισµός του ιδιώτη επενδυτή αναφοράς. Αρχή της ίσης µεταχειρίσεως. Βάρος αποδείξεως. Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις Αριθµός απόφασης: C-24 -Αίτηση αναιρέσεως. Τµήµα Εγγυήσεων. απάνες εξαιρούµενες από την κοινοτική χρηµατοδότηση. απάνες που πραγµατοποίησε το Βασίλειο της Ισπανίας. Ενισχύσεις στην παραγωγή ελαιολάδου. Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 729/70, (ΕΚ) 1287/95, (ΕΚ) 1258/1999, [6]

7 Ελεύθερος ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-111 Έτος: Ανταγωνισµός. Απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων. Αγορά υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών πραγµατοποιούµενων µε χρεωστικές, προθεσµιακές και πιστωτικές κάρτες. Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ. Εναλλακτικές πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες. Άρθρο 81, παράγραφοι 1 και 3, ΕΚ. Έννοια του παρεπόµενου περιορισµού. Έλλειψη αντικειµενικώς αναγκαίου χαρακτήρα. Περιορισµός του ανταγωνισµού εκ του αποτελέσµατος. Προϋποθέσεις χορηγήσεως ατοµικής απαλλαγής ικαιώµατα άµυνας. ιορθωτικό µέτρο. Χρηµατική ποινή. Αιτιολογία. Αναλογικότητα. ΣυνθΕΚ: 81, Ελεύθερος ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού Αριθµός απόφασης: C Ανταγωνισµός. Τοµέας της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Απαλλαγή κατά κατηγορίες. Σύστηµα επιλεκτικής διανοµής. Έννοια των καθορισµένων κριτηρίων στην περίπτωση συστήµατος ποσοτικής επιλεκτικής διανοµής. Άρνηση εγκρίσεως διανοµέα καινουργών οχηµάτων. εν υφίστανται ακριβή, αντικειµενικά και ανάλογα ποσοτικά κριτήρια επιλογής που να µην επάγονται διακρίσεις. - Η φράση «καθορισµένα κριτήρια» που περιλαµβάνεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ, του κανονισµού (ΕΚ) 1400/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή του άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας έχει, στην περίπτωση συστήµατος ποσοτικής επιλεκτικής διανοµής βάσει του κανονισµού αυτού, την έννοια των κριτηρίων των οποίων το ακριβές περιεχόµενο µπορεί να εξακριβωθεί. Προκειµένου ένα τέτοιο σύστηµα να τύχει της απαλλαγής που προβλέπει ο εν λόγω κανονισµός, δεν είναι αναγκαίο να στηρίζεται σε κριτήρια τα οποία δικαιολογούνται αντικειµενικώς και εφαρµόζονται κατά τρόπο οµοιόµορφο και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους υποψηφίους εξουσιοδοτηµένους διανοµείς. ΣυνθΕΚ: 81, Κανονισµοί: (ΕΚ) 1400/2002, Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-439 Έτος: Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Αγορές των φερµουάρ και των λοιπών εξαρτηµάτων για το κλείσιµο ενδυµάτων. Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ. Συντονισµένες αυξήσεις τιµών, καθορισµός ελάχιστων τιµών, κατανοµή της [7]

8 πελατείας και των αγορών και ανταλλαγή άλλων εµπορικών πληροφοριών. Απόδειξη. Ενιαία και διαρκής παράβαση. Παραγραφή. ικαιώµατα άµυνας. Πρόστιµα. Κατευθυντήριες γραµµές. ΣυνθΕΚ: 81, 82, Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-214 Έτος: Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Αγορά των µεθακρυλικών ενώσεων. Απόφαση µε την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ. Μερική συµµετοχή στην παράβαση. ικαιώµατα άµυνας. Πρόστιµα. Υποχρέωση αιτιολογήσεως. Σοβαρότητα της παραβάσεως. Αποτρεπτικό αποτέλεσµα. Ίση µεταχείριση. Αναλογικότητα. Αρχή της χρηστής διοικήσεως. Συνεργασία κατά τη διοικητική διαδικασία. ιάρκεια της διαδικασίας. Εύλογη προθεσµία. ΣυνθΕΚ: 81, 82, Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-360 Έτος: Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Γερµανική και γαλλική αγορά του φυσικού αερίου. Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ. Κατανοµή της αγοράς. ιάρκεια της παραβάσεως. Πρόστιµα. ΣυνθΕΚ: 81, Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Αγορά του αυτογραφικού χαρτιού. Καθορισµός των τιµών. Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Απόφαση ληφθείσα κατόπιν ακυρώσεως µιας πρώτης αποφάσεως. Καταλογισµός της παραβάσεως στη µητρική εταιρία, υπό την ιδιότητα του άµεσου αυτουργού. Αρχή nullum crimen nulla peona sine lege. Ασφάλεια δικαίου. Προσωποπαγές των ποινών. ίκαιη δίκη. Ίση µεταχείριση. Εύλογο χρονικό διάστηµα. ικαιώµατα αµύνης. Πρόστιµα. Παραγραφή. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Συνεργασία. ΣυνθΕΚ: 81, 82, [8]

9 Ενισχύσεις - Παράνοµες ενισχύσεις Αριθµός απόφασης: C Γεωργία. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. Στήριξη γεωργοπεριβαλλοντικών µεθόδων παραγωγής. Έλεγχοι. ικαιούχος γεωργικής ενισχύσεως. Παρεµπόδιση της διενέργειας επιτόπιου ελέγχου. Εθνική ρύθµιση η οποία επιβάλλει την επιστροφή όλων των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν για περισσότερα έτη. Συµβατότητα. - Ο κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών, σε συνδυασµό µε τον κανονισµό (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 1257/1999, δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθµιση η οποία προβλέπει ότι, όταν η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου γαιών παρεµποδίστηκε από γεωργό, δικαιούχο ενισχύσεως, το σύνολο των ποσών που του έχουν χορηγηθεί ως ενίσχυση στο πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία αναλήφθηκαν υποχρεώσεις πρέπει να επιστραφεί, ακόµη και αν αυτά έχουν ήδη καταβληθεί για περισσότερα έτη. Κανονισµοί: (ΕΚ) 1257/1999, Εργατικό - Άδειες Αριθµός απόφασης: C Κοινωνική πολιτική. Όροι εργασίας. Οργάνωση του χρόνου εργασίας. ικαίωµα ετήσιας αδείας µετ αποδοχών. Χρηµατική αποζηµίωση σε περίπτωση ασθενείας ηµόσιοι υπάλληλοι (πυροσβέστες). - Το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, έχει την έννοια ότι τυγχάνει εφαρµογής και στην περίπτωση δηµοσίου υπαλλήλου ο οποίος εργάζεται ως πυροσβέστης υπό τους συνήθεις όρους εργασίας. - Το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/88 έχει την έννοια ότι, κατά τη συνταξιοδότησή του, δηµόσιος υπάλληλος δικαιούται χρηµατική αποζηµίωση για την ετήσια άδεια µετ αποδοχών της οποίας δεν έκανε χρήση εξαιτίας του ότι δεν άσκησε τα καθήκοντά του λόγω ασθενείας. - Το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88 έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύει εθνικές διατάξεις βάσει των οποίων παρέχονται στον δηµόσιο υπάλληλο επιπλέον δικαιώµατα αδείας µετ αποδοχών, πέραν της αδείας µετ αποδοχών ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων εβδοµάδων, χωρίς να προβλέπεται η καταβολή χρηµατικής αποζηµιώσεως σε περίπτωση κατά την οποία ο συνταξιοδοτούµενος δηµόσιος υπάλληλος δεν ήταν σε θέση να κάνει χρήση αυτών των επιπλέον δικαιωµάτων εξαιτίας του ότι δεν άσκησε τα καθήκοντά του λόγω ασθενείας. - Το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/88 έχει την έννοια ότι απαγορεύει διάταξη του εθνικού δικαίου βάσει της οποίας, µε την πρόβλεψη περιόδου µεταφοράς [9]

10 διάρκειας εννέα µηνών, µετά την παρέλευση της οποίας το δικαίωµα ετήσιας αδείας µετ αποδοχών αποσβένεται, περιορίζεται το δικαίωµα συνταξιοδοτούµενου δηµοσίου υπαλλήλου να λάβει σωρευτικώς χρηµατικές αποζηµιώσεις για τις ηµέρες ετήσιας αδείας µετ αποδοχών των οποίων δεν έκανε χρήση λόγω αδυναµίας προς εργασία. Οδηγίες: 2003/88/ΕΚ, Εργατικό - Άδειες Αριθµός απόφασης: C-78 - Οργάνωση του χρόνου εργασίας. ικαίωµα ετήσιας άδειας µετ αποδοχών. Αναρρωτική άδεια. Ετήσια άδεια συµπίπτουσα µε αναρρωτική άδεια. ικαίωµα λήψεως της ετήσιας άδειας µετ αποδοχών σε άλλη περίοδο. - Το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, έχει την έννοια ότι απαγορεύει εθνικές διατάξεις προβλέπουσες ότι εργαζόµενος, τελών σε κατάσταση ανικανότητας προς εργασία η οποία επήλθε κατά τη διάρκεια της περιόδου της ετήσιας άδειας µετ αποδοχών, δεν δικαιούται να λάβει µεταγενέστερα την ετήσια άδεια η οποία συµπίπτει µε την περίοδο της ανικανότητας προς εργασία. Οδηγίες: 2003/88/ΕΚ, Εργατικό - Απασχόληση Αριθµός απόφασης: C-15 - Προσχώρηση νέων κρατών µελών. ηµοκρατία της Βουλγαρίας. Νοµοθετική ρύθµιση κράτους µέλους που εξαρτά τη χορήγηση άδειας εργασίας σε Βούλγαρους υπηκόους από έλεγχο της καταστάσεως της αγοράς εργασίας. Προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία. - Το παράρτηµα VI, σηµείο 1, παράγραφος 14, του πρωτοκόλλου σχετικά µε τους όρους και τις ρυθµίσεις προσχώρησης της ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την έννοια ότι οι προϋποθέσεις προσβάσεως των Βούλγαρων σπουδαστών στην αγορά εργασίας, κατά την περίοδο των πραγµατικών γεγονότων της κύριας δίκης, δεν µπορούν να είναι πιο περιοριστικές από εκείνες που ορίζει η οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 2004, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία. - Εθνική νοµοθεσία όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη επιφυλάσσει στους Βούλγαρους υπηκόους πιο περιοριστική µεταχείριση από εκείνη που επιφυλάσσεται στους υπηκόους τρίτων χωρών δυνάµει της οδηγίας 2004/114. [10]

11 Οδηγίες: 2004/114/ΕΚ, ηµοσίευση: INLAW 2011 Εργατικό - Αρχή της ίσης µεταχείρισης Αριθµός απόφασης: C Ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. ιαφορετική µεταχείριση µε κριτήριο την ηλικία. Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης. Συλλογική σύµβαση εργασίας. Παράλειψη συνυπολογισµού, για την κατάταξη των µελών του ιπτάµενου προσωπικού θαλάµου επιβατών ορισµένης αεροπορικής εταιρίας στα προβλεπόµενα µισθολογικά κλιµάκια, της προϋπηρεσίας σε άλλη εταιρία του ίδιου οµίλου επιχειρήσεων. Συµβατική ρήτρα. - Το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στη ρύθµιση συλλογικής συµβάσεως εργασίας η οποία, για την κατάταξη ορισµένου προσώπου στις προβλεπόµενες από αυτή κατηγορίες προσωπικού και, συνακόλουθα, για τον καθορισµό των αποδοχών του, λαµβάνει υπόψη µόνο την προϋπηρεσία την οποία απέκτησε το πρόσωπο αυτό ως µέλος του ιπτάµενου προσωπικού θαλάµου επιβατών σε συγκεκριµένη αεροπορική εταιρία, κατ αποκλεισµό της πανοµοιότυπης από απόψεως περιεχοµένου προϋπηρεσίας σε άλλη εταιρία που ανήκει στον ίδιο όµιλο επιχειρήσεων. Οδηγίες: 2000/78/ΕΚ, Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: C Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων. Προσωρινή εργασία σε κράτος µέλος άλλο από αυτό στο έδαφος του οποίου ασκείται κανονικά η δραστηριότητα. Οικογενειακές παροχές. Εφαρµοστέα νοµοθεσία. υνατότητα χορηγήσεως επιδόµατος τέκνων από το κράτος µέλος στο οποίο ασκείται προσωρινώς εργασία και το οποίο δεν είναι το αρµόδιο κράτος. Εφαρµογή κανόνα του εθνικού δικαίου περί αποφυγής της σωρεύσεως ο οποίος αποκλείει το δικαίωµα στην παροχή αυτή σε περίπτωση καταβολής σε άλλο κράτος συγκρίσιµης παροχής. - Τα άρθρα 14, σηµείο 1, στοιχείο α, και 14α, σηµείο 1, στοιχείο α, του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε και αναπροσαρµόστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 118/97 του Συµβουλίου, της 2ας εκεµβρίου 1996, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 647/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται στην εκ µέρους κράτους µέλους το οποίο δεν είναι το κατά τις διατάξεις αυτές αρµόδιο χορήγηση επιδόµατος τέκνου, σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, σε διακινούµενο εργαζόµενο ο οποίος απασχολείται [11]

12 προσωρινώς στο έδαφός του υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, ήτοι ακόµ η και στην περίπτωση που διαπιστώνεται, πρώτον, ότι ο εν λόγω εργαζόµενος δεν περιήλθε σε νοµικώς δυσµενέστερη θέση λόγω της ασκήσεως του δικαιώµατός του ελεύθερης κυκλοφορίας, δεδοµένου ότι διατήρησε το δικαίωµά του για οικογενειακές παροχές της ίδιας φύσεως στο αρµόδιο κράτος µέλος και, δεύτερον, ότι ούτε ο εργαζόµενος αυτός ούτε το τέκνο για το οποίο ζητείται η εν λόγω παροχή έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην επικράτεια του κράτους µέλους στο οποίο αυτός απασχολήθηκε προσωρινά. - Οι κανόνες της Συνθήκης ΛΕΕ στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στην εφαρµογή, σε περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, διατάξεως του εθνικού δικαίου όπως αυτή του άρθρου 65 του νόµου περί φορολογίας εισοδήµατος (Einkommensteuergesetz), καθόσον αυτή συνεπάγεται όχι τη µείωση του ποσού της παροχής κατά το ποσό συγκρίσιµης παροχής η οποία εισπράττεται σε άλλο κράτος, αλλά τον αποκλεισµό της οικείας παροχής. Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71, (ΕΚ) 118/97, (ΕΚ) 647/2005, Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση Αριθµός απόφασης: C Κοινωνική ασφάλιση των διακινουµένων εργαζοµένων. Εφαρµοστέα νοµοθεσία. Εργαζόµενος ολλανδικής ιθαγενείας ο οποίος, στην υπηρεσία εργοδότη εγκατεστηµένου στις Κάτω Χώρες, εργαζόταν σε βυθοκόρους που υπό ολλανδική σηµαία έπλεαν εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατοικία στο έδαφος άλλου κράτους µέλους. Υπαγωγή στο ολλανδικό σύστηµα κοινωνικής ασφαλίσεως. - Το άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο γ, του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, υπό τη µορφή που τροποποιήθηκε και ενηµερώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 118/97 του Συµβουλίου, της 2ας εκεµβρίου 1996, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 307/1999 του Συµβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1999, αντιτίθεται σε νοµοθετική ρύθµιση κράτους µέλους η οποία αποκλείει την υπαγωγή στο σύστηµα κοινωνικής ασφαλίσεως αυτού του κράτους µέλους προσώπου που βρίσκεται σε κατάσταση όπως αυτή του αναιρεσείοντος της κύριας δίκης, ο οποίος έχει την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους µέλους, αλλά δεν κατοικεί σε αυτό, και απασχολήθηκε σε βυθοκόρο υπό τη σηµαία του ίδιου κράτους µέλους ασκώντας τις δραστηριότητές του εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΣυνθΕΚ: 299, Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71, (ΕΚ) 118/97, (ΕΚ) 307/1999, ηµοσίευση: INLAW 2011 [12]

13 Καταναλωτές - Καταναλωτική πίστη Αριθµός απόφασης: C Προστασία των καταναλωτών. Συµβάσεις καταναλωτικής πίστης. Εσφαλµένη αναγραφή του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου. Επίπτωση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών και των καταχρηστικών ρητρών στο κύρος της σύµβασης ως συνόλου. - Το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές, έχει την έννοια ότι, κατά την εξακρίβωση του ζητήµατος αν µια σύµβαση την οποία έχει συνάψει ένας επαγγελµατίας µε καταναλωτή και η οποία περιέχει µία ή περισσότερες καταχρηστικές ρήτρες µπορεί να υπάρξει και χωρίς τις ρήτρες αυτές, ο δικάζων δικαστής δεν µπορεί να βασίζεται µόνο στο ότι η ακύρωση ολόκληρης της σύµβασης αυτής ενδέχεται να είναι ευνοϊκή για έναν από τους συµβαλλόµενους, εν προκειµένω για τον καταναλωτή. Η εν λόγω οδηγία δεν απαγορεύει πάντως στα κράτη µέλη να προβλέπουν, τηρώντας το δίκαιο της Ένωσης, ότι η σύµβαση την οποία έχει συνάψει ένας επαγγελµατίας µε καταναλωτή και η οποία περιέχει µία ή περισσότερες καταχρηστικές ρήτρες είναι εξ ολοκλήρου άκυρη, αν η ακυρότητα αυτή παρέχει τελικά καλύτερη προστασία στον καταναλωτή. - Μια εµπορική πρακτική που, όπως η επίµαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης πρακτική, συνίσταται στην αναγραφή στη σύµβαση χορήγησης πίστωσης ενός συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου µικρότερου από το πραγµατικό πρέπει να χαρακτηριστεί «παραπλανητική», κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου («οδηγίας για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές»), εφόσον οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει τον µέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να εξακριβώσει αν αυτό συµβαίνει στην υπόθεση της κύριας δίκης. Η διαπίστωση ότι η εµπορική αυτή πρακτική είναι αθέµιτη αποτελεί απλώς ένα από τα στοιχεία στα οποία το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί να βασιστεί, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13, για να εκτιµήσει αν είναι καταχρηστικές οι ρήτρες της σύµβασης που αφορούν το κόστος της πίστωσης προς τον καταναλωτή. Η διαπίστωση αυτή δεν έχει πάντως άµεσες συνέπειες για την εκτίµηση, από την άποψη του άρθρου 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13, του κύρους της σύµβασης χορήγησης πίστωσης. Κανονισµοί: (ΕΚ) 2006/2004, Οδηγίες: 84/450/ΕΟΚ, 93/13/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/29/EK, [13]

14 Καταναλωτές - Συµβάσεις εξ αποστάσεως Αριθµός απόφασης: C Συµβάσεις που συνάπτονται µε καταναλωτές. Καταχρηστική ρήτρα περί επιτοκίου υπερηµερίας. ιαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής. Αρµοδιότητες του εθνικού δικαστηρίου. - Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές, έχει την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτήν κανονιστική ρύθµιση κράτους µέλους, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, η οποία δεν παρέχει την εξουσία στο εθνικό δικαστήριο που έχει επιληφθεί αιτήσεως για την έκδοση διαταγής πληρωµής να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας ή σε κάθε στάση της δίκης, και µολονότι διαθέτει όλα τα προς τούτο αναγκαία νοµικά και πραγµατικά στοιχεία, τον καταχρηστικό χαρακτήρα ρήτρας περί επιτοκίου υπερηµερίας περιλαµβανόµενης σε σύµβαση συναφθείσα µεταξύ επαγγελµατία και καταναλωτή, στην περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος δεν έχει ασκήσει ανακοπή. - Το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13 έχει την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτό κανονιστική ρύθµιση κράτους µέλους, όπως η προβλεπόµενη στο άρθρο 83 του νοµοθετικού διατάγµατος 1/2007, της 16ης Νοεµβρίου 2007, περί εγκρίσεως του αναθεωρηµένου κειµένου του γενικού νόµου για την προστασία των καταναλωτών και των χρηστών και άλλων συµπληρωµατικών νόµων (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), η οποία παρέχει στο εθνικό δικαστήριο την εξουσία, οσάκις κηρύσσει την ακυρότητα καταχρηστικής ρήτρας περιλαµβανόµενης σε σύµβαση συναφθείσα µεταξύ επαγγελµατία και καταναλωτή, να συµπληρώνει την εν λόγω σύµβαση αναθεωρώντας το περιεχόµενο της ρήτρας αυτής. Οδηγίες: 93/13/ΕΟΚ, Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-344 Έτος: Πρόσβαση στα έγγραφα. Φάκελος υποθέσεως στο πλαίσιο διαδικασίας ελέγχου συµπράξεως. Άρνηση προσβάσεως. Εξαίρεση σχετική µε την προστασία των σκοπών της έρευνας. Εξαίρεση σχετική µε την προστασία των εµπορικών συµφερόντων τρίτων. Εξαίρεση σχετική µε την προστασία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. Υποχρέωση του οικείου θεσµικού οργάνου να προβεί σε συγκεκριµένη και εξατοµικευµένη εξέταση του περιεχοµένου των εγγράφων τα οποία αφορά η αίτηση προσβάσεως. ΣυνθΕΚ: 81, [14]

15 Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-529 Έτος: Πρόσβαση στα έγγραφα. Γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας του Συµβουλίου επί συστάσεως της Επιτροπής εγκρίνουσας την έναρξη διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη διεθνούς συµφωνίας. Μερική άρνηση προσβάσεως. Εξαίρεση σχετική µε την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος στον τοµέα των διεθνών σχέσεων. Εξαίρεση σχετική µε την προστασία της παροχής νοµικών γνωµοδοτήσεων. Συγκεκριµένη και προβλέψιµη προσβολή του επίµαχου συµφέροντος. Υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον. Κανονισµοί: (ΕΚ) 1049/2001, Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας Αριθµός απόφασης: C Αίτηση αναιρέσεως. Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσµικών οργάνων. Έγγραφα αφορώντα διαδικασία ελέγχου πράξεως συγκεντρώσεως µεταξύ επιχειρήσεων. Κανονισµοί (ΕΟΚ) 4064/89 και (ΕΚ) 139/2004. Άρνηση προσβάσεως. Εξαιρέσεις αφορώσες την προστασία των σκοπών της έρευνας, των εµπορικών συµφερόντων, των νοµικών γνωµοδοτήσεων και της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων των οργάνων. Υποχρέωση του οικείου θεσµικού οργάνου για διενέργεια συγκεκριµένης και εξατοµικευµένης εξετάσεως του περιεχοµένου των διαλαµβανοµένων στην αίτηση προσβάσεως εγγράφων. Κανονισµοί: (ΕΚ) 1049/2001, Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας Αριθµός απόφασης: C Αίτηση αναιρέσεως. Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσµικών οργάνων. Έγγραφα που αφορούν διαδικασία ελέγχου πράξεως συγκεντρώσεως µεταξύ επιχειρήσεων. Άρνηση παροχής προσβάσεως. Εξαιρέσεις που αφορούν την προστασία των σκοπών της έρευνας, των εµπορικών συµφερόντων, της παροχής νοµικών γνωµοδοτήσεων και της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων των θεσµικών οργάνων. ΣυνθΕΚ: 255, Κανονισµοί: (ΕΚ) 1049/2001, [15]

16 Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T Πρόσβαση στα έγγραφα. Έγγραφα που αφορούν τη σύµβαση LIEN Μερική άρνηση παροχής προσβάσεως. Καθορισµός του αντικειµένου της αρχικής αιτήσεως. Εξαίρεση που αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόµου. Εξαίρεση που αφορά την προστασία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. Αρχή της χρηστής διοικήσεως. Συγκεκριµένη και εξατοµικευµένη εξέταση. Υποχρέωση αιτιολογήσεως. Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας Αριθµός απόφασης: C Αίτηση αναιρέσεως. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των οργάνων. Έγγραφα προερχόµενα από κράτος µέλος. Εναντίωση του εν λόγω κράτους µέλους στη δηµοσιοποίηση των οικείων εγγράφων. Έκταση του εκ µέρους του οργάνου και του δικαστή της Ένωσης ελέγχου των αντιρρήσεων που προβάλλει το κράτος µέλος. Προσκόµιση του επίδικου εγγράφου ενώπιον του δικαστή της Ένωσης. ΣυνθΕΚ: 255, ηµοσίευση: INLAW 2011 Περιβάλλον - Απόβλητα Αριθµός απόφασης: C-97 - Περιβάλλον. Απόθεση αποβλήτων. Ειδικό τέλος επί της αποθέσεως στερεών αποβλήτων. Υπαγωγή του φορέα εκµεταλλεύσεως χώρου υγειονοµικής ταφής αποβλήτων στο τέλος αυτό. Λειτουργικές δαπάνες χώρου υγειονοµικής ταφής αποβλήτων. Τόκοι υπερηµερίας. Υποχρεώσεις του εθνικού δικαστή. Κανονισµοί: (ΕΚ) 1882/2003, Οδηγίες: 1999/31/ΕΚ, Περιβάλλον - Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων στο περιβάλλον Αριθµός απόφασης: C Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων. ιακριτική ευχέρεια των κρατών µελών. - Το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β, της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, έχει την [16]

17 έννοια ότι εξαρτά την υποχρέωση υποβολής συγκεκριµένου σχεδίου σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη συνδροµή, για το ίδιο σχέδιο, των προϋποθέσεων που καθιστούν αναγκαία την υποβολή του σε εκτίµηση κατά την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2006, περιλαµβανοµένης της προϋποθέσεως να ενδέχεται το σχέδιο να επηρεάσει σηµαντικά τον περί ου πρόκειται τόπο. Η εξέταση για να εξακριβωθεί αν πληρούται η τελευταία προϋπόθεση αναγκαστικά περιορίζεται στο ζήτηµα αν δύναται να αποκλειστεί, βάσει αντικειµενικών στοιχείων, ότι το εν λόγω σχέδιο θα επηρεάσει σηµαντικά τον περί ου πρόκειται τόπο. Οδηγίες: 92/43/ΕΟΚ, 2001/42/ΕΚ, 2006/105/ΕΚ, Πνευµατική ιδιοκτησία - Γενικά Αριθµός απόφασης: C Πνευµατική ιδιοκτησία. Νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Περιεχόµενο της προστασίας. ηµιουργία άµεση ή µέσω άλλης διαδικασίας. Πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή προστατευόµενο από το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αναπαραγωγή των λειτουργιών από ένα δεύτερο πρόγραµµα, χωρίς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του πρώτου. Αντίστροφη µεταγλώττιση του αντικειµενικού κώδικα του πρώτου προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. ικαίωµα του δηµιουργού και συγγενικά δικαιώµατα στην κοινωνία της πληροφορίας. Εγχειρίδιο χρήσεως προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναπαραγωγή σε άλλο πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού. Προϋπόθεση. Έκφραση της προσωπικής πνευµατικής εργασίας του δηµιουργού του εγχειριδίου χρήσεως. - Το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/250/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 1991, για τη νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει την έννοια ότι ούτε οι λειτουργικές δυνατότητες ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ούτε η γλώσσα προγραµµατισµού και ο µορφότυπος αρχείων δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εκµετάλλευση ορισµένων λειτουργιών του συνιστούν µορφή εκφράσεως του προγράµµατος αυτού και, ως εκ τούτου, δεν προστατεύονται µε το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί των προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, υπό την έννοια της οδηγίας αυτής. - Το άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 91/250 έχει την έννοια ότι το πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει, κατόπιν αδείας, αντίγραφο προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή δύναται, χωρίς τη συναίνεση του φορέα του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, να παρατηρεί, να µελετά ή να δοκιµάζει τη λειτουργία του προγράµµατος αυτού, προκειµένου να εντοπίσει τις ιδέες και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του εν λόγω προγράµµατος, όταν διενεργεί πράξεις καλυπτόµενες από την άδεια αυτή, καθώς και πράξεις φορτώσεως και εκτελέσεως που είναι αναγκαίες για τη χρήση του προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγει τα αποκλειστικά δικαιώµατα του φορέα του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας επί του εν λόγω προγράµµατος. [17]

18 - Το άρθρο 2, στοιχείο α, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, έχει την έννοια ότι η αναπαραγωγή, σε πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε εγχειρίδιο χρήσεως του προγράµµατος αυτού, ορισµένων στοιχείων που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσεως άλλου προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή προστατευόµενο µε το δικαίωµα του δηµιουργού συνιστά προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού επί του τελευταίου εγχειριδίου αν, πράγµα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ελέγξει, τα εν λόγω αναπαραγόµενα στοιχεία συνιστούν την έκφραση της προσωπικής πνευµατικής εργασίας του δηµιουργού του εγχειριδίου χρήσεως του προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή που προστατεύεται µε το δικαίωµα του δηµιουργού. Οδηγίες: 91/250/ΕΟΚ, Ποινικό - Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Αριθµός απόφασης: C-192 Έτος: Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ ΕΥ. Ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως και διαδικασίες παραδόσεως µεταξύ κρατών µελών. Ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως εκδοθέν προς εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής. Μεταγενέστερη παράδοση. Αλυσίδα ευρωπαϊκών ενταλµάτων συλλήψεως. Εκτέλεση τρίτου ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως κατά του ίδιου ατόµου. Έννοια του όρου κράτος µέλος εκτελέσεως. Συγκατάθεση για την παράδοση. Επείγουσα προδικαστική διαδικασία. - Το άρθρο 28, παράγραφος 2, της αποφάσεως-πλαισίου 2002/584/ ΕΥ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των κρατών µελών, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ ΕΥ του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, έχει την έννοια ότι, όταν ένα άτοµο αποτελεί το αντικείµενο περισσοτέρων της µιας παραδόσεων µεταξύ κρατών µελών δυνάµει διαδοχικών ευρωπαϊκών ενταλµάτων συλλήψεως, η µεταγενέστερη παράδοση του ατόµου αυτού σε κράτος µέλος διαφορετικό από αυτό το οποίο προέβη τελευταίο στην παράδοσή του εξαρτάται από τη συγκατάθεση µόνον του κράτους µέλους που προέβη στην τελευταία αυτή παράδοση. Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική Αριθµός απόφασης: C-335 Έτος: Αίτηση αναιρέσεως. Κοινή οργάνωση των αγορών. Θέσπιση µεταβατικών µέτρων λόγω της προσχωρήσεως νέων κρατών µελών. Κανονισµός (ΕΚ) 1972/2003 για τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων όσον αφορά το εµπόριο γεωργικών προϊόντων. Προσφυγή ακυρώσεως. Προθεσµία. Έναρξη. Εκπρόθεσµο. Απαράδεκτο. Τροποποίηση διατάξεως του εν λόγω κανονισµού. Εκ νέου έναρξη της προθεσµίας. Εν µέρει παραδεκτό. Λόγοι αναιρέσεως. Παραβίαση των συστατικών αρχών µιας [18]

19 κοινότητας δικαίου και της αρχής της αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας. Παραβίαση των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων και της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγενείας. Παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας και της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. Μη τήρηση της ιεραρχίας των κανόνων. Παράβαση του άρθρου 41 της πράξεως προσχωρήσεως του Εσφαλµένη ερµηνεία του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) 1972/2003. Παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως. Κανονισµοί: (ΕΚ) 1972/2003, Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική Αριθµός απόφασης: C Κοινή γεωργική πολιτική. Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως µε βάση την έκταση. Απώλεια του δικαιώµατος λήψεως ενισχύσεως σε περίπτωση ανακριβούς δηλώσεως εκτάσεως. ιοικητικός ή ποινικός χαρακτήρας της κυρώσεως αυτής. Κανόνας της µη σωρεύσεως των ποινικών κυρώσεων. Αρχή ne bis in idem. - Το άρθρο 138, παράγραφος 1, του κανονισµού (EK) 1973/2004 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (EK) 1782/2003 του Συµβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόµενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισµού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών, έχει την έννοια ότι δεν συνιστούν κυρώσεις ποινικής φύσεως τα µέτρα που προβλέπονται στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της διατάξεως αυτής, τα οποία συνίστανται στον αποκλεισµό του γεωργού από τη δυνατότητα λήψεως ενισχύσεως για το έτος για το οποίο υπέβαλε αναληθή δήλωση εκτάσεως επιλέξιµης για χορήγηση της ενισχύσεως αυτής και στη µείωση της ενισχύσεως την οποία αυτός θα µπορούσε να λάβει για τα τρία επόµενα ηµερολογιακά έτη κατά ποσό ίσο προς τη διαφορά µεταξύ της δηλωθείσας και της διαπιστωθείσας εκτάσεως. Κανονισµοί: (EK) 1782/2003, (EK) 1973/2004, Προϊόντα - Ζάχαρη Αριθµός απόφασης: C-336 Έτος: Αίτηση αναιρέσεως. Κοινή οργάνωση αγορών. Θέσπιση µεταβατικών µέτρων λόγω της προσχωρήσεως νέων κρατών µελών. Κανονισµός (ΕΚ) 60/2004 για τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων στον τοµέα της ζάχαρης. Προσφυγή ακυρώσεως. Προθεσµία. Έναρξη. Εκπρόθεσµο. Απαράδεκτο. Λόγοι αναιρέσεως. Παραβίαση των συστατικών αρχών µιας κοινότητας δικαίου και της αρχής της αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας. Κανονισµοί: (ΕΚ) 60/2004, [19]

20 Προϊόντα - Φάρµακα Αριθµός απόφασης: C-7 - Φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Χονδρική πώληση φαρµάκων. Υποχρεωτική ειδική άδεια για τους φαρµακοποιούς. Προϋποθέσεις χορήγησης. - Το άρθρο 77, παράγραφος 2, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όπως έχει τροποποιηθεί µε την οδηγία 2009/120/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεµβρίου 2009, έχει την έννοια ότι η υποχρέωση κατοχής άδειας για τη χονδρική πώληση φαρµάκων ισχύει για τους φαρµακοποιούς οι οποίοι έχουν, ως φυσικά πρόσωπα, την άδεια, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας, να ασκούν επίσης τη δραστηριότητα χονδρεµπόρου φαρµάκων. - Ο φαρµακοποιός που έχει, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας, την άδεια να ασκεί επίσης τη δραστηριότητα χονδρεµπόρου φαρµάκων πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις που θέτουν σε σχέση µε όσους ζητούν και όσους κατέχουν άδεια χονδρικής πώλησης φαρµάκων τα άρθρα 79 έως 82 της οδηγίας 2001/83, όπως έχει τροποποιηθεί µε την οδηγία 2009/ Η ερµηνεία αυτή δεν µπορεί από µόνη της, χωρίς να υπάρχει νόµος που να έχει θεσπιστεί από κράτος µέλος, να θεµελιώσει ή να επιτείνει την ποινική ευθύνη του φαρµακοποιού που έχει ασκήσει τη δραστηριότητα χονδρεµπόρου χωρίς να έχει τη σχετική άδεια. Οδηγίες: 2001/83/ΕΚ, 2009/120/ΕΚ, Συµφωνία του Σένγκεν - Aρχή ne bis in idem Αριθµός απόφασης: C Κοινοτικός κώδικας σχετικά µε το καθεστώς διελεύσεως προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων Σένγκεν). Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προσωρινό τίτλο διαµονής. Εθνική ρύθµιση απαγορεύουσα την επιστροφή των πολιτών αυτών στο έδαφος του κράτους µέλους που εξέδωσε τον προσωρινό τίτλο διαµονής ελλείψει θεωρήσεως επανόδου. Έννοια της θεωρήσεως επανόδου. Προγενέστερη διοικητική πρακτική που επέτρεπε την επάνοδο χωρίς θεώρηση επανόδου. Ανάγκη λήψεως µεταβατικών µέτρων. εν υφίσταται. - Οι κανόνες περί αρνήσεως εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) 562/2006, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) 81/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, τυγχάνουν εφαρµογής και επί πολιτών τρίτων χωρών που υπέχουν σε υποχρέωση θεωρήσεως και επιθυµούν να εισέλθουν µέσω των εξωτερικών συνόρων Σένγκεν εκ νέου στο κράτος µέλος που τους χορήγησε προσωρινό τίτλο διαµονής, χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλου κράτους µέλους. [20]

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 1116/2001, του Siegfried Missalla, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φορολόγηση από τη φινλανδική κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30

LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 20.02.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0951/2004, του Jan Dolezal, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 27.02.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη θέσπιση θεώρησης περιοδείας και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.5.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0600/2013 του Horst Izykowski, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους γερμανούς συνταξιούχους που κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Πρόλογος...... ΙΧ Συντομογραφίες...... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών... 1 ΙΙ. Η σημασία της ιθαγένειας ή η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα Αριθµός απόφασης: 2282 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα Αριθµός απόφασης: 2282 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩn ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9572566 ΦΑΞ : 2109531321

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012 Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης Εισαγωγή Έννοια κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0278 (NLE) 15308/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20.3.2004 L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

της 8ης Ιουνίου 1971*

της 8ης Ιουνίου 1971<appnote>*<appnote/> ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 1971* Στην υπόθεση 78/70, η οποία έχει ως αντικείμενο αίτηση του Hanseatisches Oberlandesgericht του Αμβούργου προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004)

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-12 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-12 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-12 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-84 Έτος: 2008 - Κοινοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 29 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική νομοθεσία και τεχνική εναρμόνιση με δίκαιο ΕΕ

Εθνική νομοθεσία και τεχνική εναρμόνιση με δίκαιο ΕΕ Εθνική νομοθεσία και τεχνική εναρμόνιση με δίκαιο ΕΕ Κ Ο Ι Ν Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η ΕΕΧ- Ε Λ Ο Τ «Π Ρ Ο Τ Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Ν Α Ρ Μ Ο Ν Ι Σ Η» Α Θ Η Ν Α, 2 2-3 - 2 0 1 7 Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Κ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.2.2009 COM(2009) 90 τελικό 2009/0025 (CNS) C6-0107/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα