Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέµατα Πιστοποίησης Ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέµατα Πιστοποίησης Ποιότητας"

Transcript

1 Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέµατα Πιστοποίησης Ποιότητας Γιάννης Γαροφαλάκης 1, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Κουτσονίκος 2, ρ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Πηνελόπη Μαρκέλλου 1, ιπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Μαρία Ρήγκου 1, ιπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Σπύρος Συρµακέσης 1, ρ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Αθανάσιος Τσακαλίδης 1, Καθηγητής 1 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ερευνητική Μονάδα 5: Τεχνολογίες ιαδικτύου και Πολυµέσων Πανεπιστηµιούπολη Ρίου, Πάτρα, Ελλάδα {garofala, markel, rigou, syrma, 2 Μέντωρ Εκπαιδευτική, Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ιεύθυνση Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Μακεδονίας 59-61, Πάτρα, Ελλάδα Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση από Απόσταση, Συνεργατική Μάθηση Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το Σύστηµα Τηλεκατάρτισης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου IDEAL II. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Μονάδα 5 του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και το ΚΕΚ Μέντωρ Εκπαιδευτική. Σκοπός του ήταν η δηµιουργία ενός συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση σε θέµατα ποιότητας και πιστοποίησης για επιχειρηµατίες και στελέχη επιχειρήσεων του Κλάδου Τροφίµων και Ποτών. Στην εργασία περιγράφονται η αρχιτεκτονική και η λειτουργικότητα του συστήµατος. Abstract In this paper, we present the Tele-training System that was developed within the scope of the IDEAL II project. The project was funded by the ADAPT Initiative and the Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs and was implemented by the Research Unit 5 of Computer Technology Institute and Mentor Training-Vocational Training Centre. Our objective was to create a system for distance learning on the topics of quality and certification procedures for industries and industry personnel of the Food and Beverages Sector. In this paper, system architecture and functionalities are described. 1 Εισαγωγή Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικότερα οι νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση. Ο όρος «αλληλεπιδραστικό λογισµικό» χρησιµοποιείται για να δηλώσει το λογισµικό εκείνο που επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να συµµετέχει στην επιλογή του ρυθµού και της σειράς της διδασκόµενης ύλης. Η «εκπαίδευση από απόσταση» (Open Distance Learning-ODL) περιλαµβάνει τη χρήση νέων µεθόδων και εργαλείων µε στόχο τη βελτίωση της ευελιξίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση µε το χώρο, το χρόνο και τα διδακτικά εργαλεία. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης από απόσταση είναι:! ο διαχωρισµός εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου στο χώρο ή/και στο χρόνο,! η προσαρµογή των µαθηµάτων, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τους περιορισµούς του εκπαιδευόµενου, και! η µη άµεση επικοινωνία δάσκαλου και µαθητή. Η πρώτη µορφή εκπαίδευσης από απόσταση ήταν τα µαθήµατα δι αλληλογραφίας, που ξεκίνησαν στην Ευρώπη στα µέσα του αιώνα. Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ξεκίνησε πριν σαράντα χρόνια στη Λατινική Αµερική µε το εκπαιδευτικό

2 ραδιόφωνο, για εκπαίδευση κατοίκων αγροτικών και αποµακρυσµένων περιοχών. Η χρήση τηλεόρασης στην εκπαίδευση από απόσταση τοποθετείται στη δεκαετία του 60 στις ΗΠΑ, όταν δηµόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί, σε συνεργασία µε σχολεία και πανεπιστήµια, πρόσφεραν µαθήµατα στο κοινό και σε σχολεία. Το βασικό µειονέκτηµα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης είναι η έλλειψη αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ δασκάλου και µαθητών. Τα δέκα τελευταία χρόνια προσφέρεται σε µεγάλο βαθµό εκπαίδευση µέσω δορυφόρων, που ξεκίνησε πριν τριάντα χρόνια από τη NASA µε τους δορυφόρους εφαρµογών τεχνολογίας [1]. Η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και κυρίως η ευρεία εξάπλωση του διεθνούς διαδικτύου Internet προσφέρουν λύσεις σε πληθώρα ζητηµάτων πληροφόρησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, προβολής, κλπ. Τεχνολογίες του διαδικτύου χρησιµοποιήθηκαν ευρέως στη διάχυση σηµαντικού όγκου πληροφοριών σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις. Σύντοµα φάνηκαν οι δυνατότητες του Internet σε νέες εκπαιδευτικές εφαρµογές, όπως η «µάθηση από απόσταση» και η «αυτοεκπαίδευση». Ιδιαίτερα η τεχνολογία του World Wide Web µπορεί να χρησιµεύσει στην προσπέλαση µεγάλου όγκου πληροφοριών, οι οποίες είναι διαθέσιµες σε κάθε µορφή (κείµενο, εικόνα, ήχος, βίντεο) και που ανανεώνονται και εξελίσσονται πολύ εύκολα και γρήγορα [3]. Το διαδίκτυο Internet αποτελεί την ιδανικότερη µέχρι σήµερα «πλατφόρµα» για την υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση. Η δυνατότητα παροχής όλων των διαθέσιµων πληροφοριών από το ίδιο σύστηµα καθώς και το χαµηλό κόστος απόκτησης τέτοιων συστηµάτων αποτελεί ένα σηµαντικό λόγο για την επιλογή αυτή. Τα βασικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση του Internet ως εκπαιδευτικού εργαλείου είναι η χρήση πολυµέσων (multimedia) για την παρουσίαση των µαθηµάτων, η χρήση υπερκειµένου (hypertext) και υπερµέσων (hypermedia), οι δυνατότητες αλληλεπιδραστικής εκπαίδευσης, καθώς και τα διαθέσιµα εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών. Η διάδοση της χρήσης του Internet και οι δυνατότητες πρόσβασης στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία το καθιστά εξαιρετικά ελκυστικό για την υλοποίηση και παρουσίαση προγραµµάτων κατάρτισης. Η τηλεκατάρτιση µέσω της υπηρεσίας WWW του Internet είναι µία µέθοδος που, αν και δεν µπορεί να επιτύχει την αµεσότητα στη σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένων και να υποκαταστήσει την παραδοσιακού τύπου εκπαίδευση, παρουσιάζει ωστόσο πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση ενηλίκων [2], [4]:! Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατάρτιση γεωγραφικά αποµακρυσµένων ατόµων, που δεν έχουν τη δυνατότητα ή το χρόνο για µετάβαση στα κέντρα κατάρτισης.! Προσφέρει τη δυνατότητα εξατοµικευµένης µάθησης, στην οποία ο εκπαιδευόµενος επιλέγει το χρόνο και το ρυθµό εκπαίδευσης, καθώς και το βαθµό εµβάθυνσης στις έννοιες του µαθήµατος, σύµφωνα µε τις ανάγκες του και τις δυνατότητές του.! Παρέχει ταχύτητα και ευελιξία στην ανανέωση και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού.! εν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισµό από την πλευρά των εκπαιδευοµένων, παρά µόνο έναν υπολογιστή µε πολυµέσα, modem και πρόσβαση στο Internet.! ιασφαλίζει την οικονοµία σε πόρους, όσον αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ο απαιτούµενος εξοπλισµός και η τεχνογνωσία. Παράλληλα, η εκπαίδευση µέσω του Internet είναι δυνατόν να διατηρήσει µέρος των πιο θετικών από τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εκπαιδευτικής λειτουργίας, όπως την επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ εκπαιδευοµένων και

3 εκπαιδευτικού, την εκτέλεση ασκήσεων και την αλληλεπίδραση. Στο τµήµα 2 της εργασίας παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του συστήµατος καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Η αρχιτεκτονική και οι λειτουργίες του συστήµατος περιγράφονται στο τµήµα 3. 2 Τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά Για τη λειτουργία του Συστήµατος Τηλεκατάρτισης δεν απαιτείται η παρουσία εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης («ασύγχρονη» εκπαίδευση), προκειµένου να δοθεί µεγαλύτερη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να επιλέγουν το χρόνο και το ρυθµό παρακολούθησης της σειράς των µαθηµάτων, που επιβάλλει η εξατοµικευµένη προσέγγιση του µαθήµατος. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα:! να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα σε χρόνο που θα επιλέξουν οι ίδιοι,! να παρακολουθούν τα µαθήµατα σταδιακά, ανάλογα µε τον ελεύθερο χρόνο τους,! να παρακάµπτουν κάποιες ενότητες, που ήδη γνωρίζουν ή που δεν τους ενδιαφέρουν,! να επαναλαµβάνουν την παρακολούθηση κάποιων ενοτήτων,! να επιλέγουν το ρυθµό της εκπαίδευσης και το βαθµό εµβάθυνσης στις έννοιες των µαθηµάτων, σύµφωνα µε τις γνώσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους. Τα ζητήµατα που ενδέχεται να προκύψουν (απορίες, ερωτήσεις προς τον επιστηµονικό υπεύθυνο, «συζήτηση» µε τους άλλους εκπαιδευόµενους, οµαδικές ασκήσεις συνεργασίας, κλπ.) αντιµετωπίζονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή µετά την ολοκλήρωσή της. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιείται η δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) του Internet, µε µία κλειστή ταχυδροµική λίστα (mailing list), που περιλαµβάνει την οµάδα των εκπαιδευοµένων και τον επιστηµονικό υπεύθυνο. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους αλλά και µε τον επιστηµονικό υπεύθυνο, ανταλλάσσοντας απόψεις για τα αντικείµενα κατάρτισης, υποβάλλοντας ερωτήσεις και λαµβάνοντας απαντήσεις. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού σχεδιάζεται και δοµείται εκ των προτέρων σε δενδρική µορφή και είναι διαθέσιµο στους εκπαιδευόµενους κατά το χρόνο της εκπαίδευσης. Η δενδρική µορφή κάθε µαθήµατος περιλαµβάνει σε πρώτο επίπεδο τα Κεφάλαια του µαθήµατος, σε δεύτερο επίπεδο τις Ενότητες κάθε κεφαλαίου και σε τρίτο επίπεδο τις Υποενότητες, που ενδεχοµένως περιέχονται σε κάποιες Ενότητες. Ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όποια ενότητα επιθυµεί και µε όποια σειρά θέλει χωρίς περιορισµούς. Παρά την ύπαρξη προτεινόµενης σειράς µελέτης κάθε µαθήµατος, οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα Κεφάλαια του µαθήµατος και να παρακολουθήσουν το µάθηµα µε τη σειρά που επιθυµούν. Η δυνατότητα αυτή αφενός παρέχει ελευθερία επιλογής σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες των εκπαιδευοµένων, αφετέρου τους διευκολύνει να µελετήσουν τα διάφορα τµήµατα του µαθήµατος σταδιακά, ανάλογα µε το διαθέσιµο χρόνο τους για εκπαίδευση (που για ενήλικες είναι συνήθως κατακερµατισµένος), όπως επιτάσσουν οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Βασικό χαρακτηριστικό του Συστήµατος Τηλεκατάρτισης αποτελεί η ύπαρξη δυνατότητας συνεχούς ανανέωσης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού προγράµµατος, όταν προκύψει η ανάγκη µε βάση την ανταπόκριση και την ανάδραση των εκπαιδευοµένων ή για άλλους εκπαιδευτικούς λόγους.

4 2.1 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Η Ποιότητα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Κλάδου Τροφίµων και Ποτών και συνεπώς η επιλογή εγκατάστασης συστηµάτων για έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας και για τήρηση των κανόνων υγιεινής τροφίµων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί θετικά στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων του κλάδου και της προσαρµογής τους στη βιοµηχανική αλλαγή. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα («Σειρά ISO 9000» και «HACCP») απευθύνονται κατ' αρχήν σε στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου τροφίµων και ποτών που δεν έχουν ιδιαίτερες τεχνολογικές γνώσεις, µε στόχο την ενηµέρωση πάνω στα Συστήµατα Πιστοποίησης Ποιότητας και την ευαισθητοποίηση σε θέµατα ποιότητας τροφίµων. Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιδιώκονται µέσα από την ανάλυση των πλεονεκτηµάτων από την καθιέρωση συστηµάτων ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας. Τα θεµατικά αντικείµενα των δύο µαθηµάτων που αναπτύχθηκαν περιλαµβάνουν: # ΣΕΙΡΑ ISO 9000 $ Βασικές έννοιες για την Ποιότητα και τα Συστήµατα Ποιότητας $ ISO 9001: Συστήµατα για την Ποιότητα $ Η ιαδικασία της Πιστοποίησης # HACCP $ Εισαγωγή στο Σύστηµα HACCP $ Ολοκλήρωση Συστηµάτων HACCP και ISO 9000 $ Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστήµατος HACCP 3 Αρχιτεκτονική και λειτουργίες του συστήµατος Η αρχιτεκτονική του Συστήµατος Τηλεκατάρτισης απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Συζητήσεις Ανακοινώσεις Ηλεκτρονική Επικοινωνία Βάση Μαθηµάτων INTERNET Εκπαιδευόµενοι Αµφιθέατρο Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Συστήµατος Τηλεκατάρτισης. Το Σύστηµα Τηλεκατάρτισης σχεδιάστηκε µε στόχο την παροχή στον εκπαιδευόµενο ενός συνόλου από εργαλεία και επιλογές που θα τα έχει στη διάθεσή του συνεχώς. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο αριστερό τµήµα της οθόνης του υπολογιστή εµφανίζεται µία γραµµή µε βοηθητικά εργαλεία, που παρέχουν υπηρεσίες ολοκληρωµένης εκπαιδευτικής λειτουργίας. Τα εργαλεία αυτά είναι η Βιβλιοθήκη, οι

5 Ανακοινώσεις, οι Συνεργασίες, τα Προσωπικά Στοιχεία, το Αµφιθέατρο και η Έξοδος (βλέπε Εικόνα 2). Εικόνα 2: Η αρχική οθόνη της εφαρµογής.! Βιβλιοθήκη: δυνατότητα ενηµέρωσης για την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε το αντικείµενο κάθε µαθήµατος, και πρόσβαση σε άλλες σχετικές πηγές στο Internet µέσω συνδέσµων (links), για αναζήτηση πληροφοριών.! Ανακοινώσεις: δυνατότητα ενηµέρωσης για εκδηλώσεις σχετικά µε το µάθηµα, όπως ο χρόνος και το αντικείµενο ελεύθερων συζητήσεων και ασκήσεων συνεργασίας. Επίσης, παρέχεται στους εκπαιδευόµενους η δυνατότητα αποστολής µηνύµατος µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) στον επιστηµονικό υπεύθυνο του µαθήµατος σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για διατύπωση παρατηρήσεων, αποριών και εκτιµήσεων σχετικά µε το µάθηµα, ή για εκτενέστερη πληροφόρηση στα διδασκόµενα θέµατα.! Συνεργασίες: οι εκπαιδευόµενοι έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες: % Ενηµέρωση για τους εκπαιδευόµενους που παρακολουθούν το µάθηµα τη στιγµή της κλήσης της υπηρεσίας. % Συµµετοχή σε κοινές εκδηλώσεις µέσω του Internet, όπως η «ζωντανή συζήτηση» µεταξύ των εκπαιδευοµένων και του επιστηµονικού υπεύθυνου σχετικά µε το περιεχόµενο του µαθήµατος και η εκτέλεση ασκήσεων συνεργασίας. % Αποστολή µηνύµατος µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον κατάλογο των εκπαιδευοµένων (mailing list) του µαθήµατος.! Προσωπικά στοιχεία: κάθε εκπαιδευόµενος έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Στοιχεία που έχει δηλώσει µε την αίτηση εγγραφής και δυνατότητα τροποποίησής τους. Επίσης, του παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία παρακολούθησης του µαθήµατος (πόσες φορές έχει επισκεφθεί το µάθηµα τηλεκατάρτισης, για πόσο χρόνο, κλπ.).

6 ! Αµφιθέατρο: οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν µέσω του Internet διάλεξη από τον επιστηµονικό υπεύθυνο µέσω των ηχείων του υπολογιστή τους, σε χρόνο που τους γνωστοποιείται µέσω των Ανακοινώσεων.! Έξοδος: Η υπηρεσία Εξόδου χρησιµοποιείται για αποχώρηση από το µάθηµα τηλεκατάρτισης και γνωστοποίησή της στους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης κάθε µαθήµατος, στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζεται, εκτός από το ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό, και µία σειρά εργαλείων, που βοηθούν, υποστηρίζουν και κατευθύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα εργαλεία αυτά εµφανίζονται στη γραµµή πλοήγησης (navigation bar) στο κάτω µέρος της οθόνης των εκπαιδευοµένων, και περιλαµβάνει το Χάρτη του µαθήµατος, το Γλωσσάρι, το Σηµειωµατάριο και τη Βοήθεια. Τα εργαλεία αυτά αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες λειτουργίες, που προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε µία ολοκληρωµένη εκπαιδευτική διαδικασία. Η γραµµή πλοήγησης µε τα εργαλεία που περιλαµβάνει φαίνεται στην επόµενη Εικόνα. Εικόνα 3: Η γραµµή πλοήγησης (Navigation bar). Χάρτης του µαθήµατος Το εργαλείο του Χάρτη του µαθήµατος παρουσιάζει στους εκπαιδευόµενους τη δενδρική δοµή κάθε µαθήµατος και την ενότητα που παρακολουθούν. Έτσι µπορούν να έχουν µία γενική άποψη για την οργάνωση του µαθήµατος σε Κεφάλαια και Ενότητες, να γνωρίζουν κάθε στιγµή σε ποιο σηµείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκονται, αλλά και να µεταπηδούν σε κάποιο άλλο σηµείο του µαθήµατος που παρακολουθούν, επιλέγοντας τον τίτλο της αντίστοιχης ενότητας (Εικόνα 4). Εικόνα 4: Χάρτης του µαθήµατος. Γλωσσάρι Το Γλωσσάρι είναι ένας κατάλογος µε όρους και επεξηγήσεις, που παρέχει στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα µελέτης συνολικά της χρησιµοποιούµενης

7 ορολογίας. Η επεξήγηση των όρων που περιλαµβάνονται στο Γλωσσάρι κάθε µαθήµατος εµφανίζεται επίσης και στο εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος, όταν οδηγηθεί ο δείκτης του ποντικιού πάνω στον αντίστοιχο όρο που έχει ιδιαίτερη µορφοποίηση. Έτσι οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να µάθουν πολύ εύκολα και γρήγορα την επεξήγηση ενός όρου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, χωρίς να διακόπτουν τη ροή της µελέτης τους. Σηµειωµατάριο Το Σηµειωµατάριο παρέχει στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να καταγράφουν σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχόλια, παρατηρήσεις, απορίες και εκτιµήσεις, όπως θα έκαναν διαβάζοντας κάποιο βιβλίο. Τα περιεχόµενα του σηµειωµατάριου καταχωρούνται για κάθε εκπαιδευόµενο σε µία βάση δεδοµένων, ώστε όταν αυτοί το επιλέξουν να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις προηγούµενες σηµειώσεις τους. Επίσης, οι σηµειώσεις τους µπορούν να αποσταλούν στον επιστηµονικό υπεύθυνο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να απαντά µέσω στις απορίες και τις παρατηρήσεις τους. Βοήθεια (Help) Το εργαλείο Βοήθειας παραπέµπει σε ένα σύνολο οδηγιών χρήσης της γραµµής πλοήγησης και σε βοηθητικές πληροφορίες για την περιήγηση στο Σύστηµα Τηλεκατάρτισης και για την παρακολούθηση των µαθηµάτων. ιαδικασία αξιολόγησης Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και στο τέλος κάποιων ενοτήτων ή Κεφαλαίων προτείνονται στους τηλεκπαιδευόµενους ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, µέσω των οποίων µπορούν να αξιολογήσουν την πορεία τους στο µάθηµα και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Οι ασκήσεις που υποβάλλονται στους εκπαιδευόµενους έχουν τη µορφή κλειστών ερωτήσεων, στις οποίες οι εκπαιδευόµενοι επιλέγουν την απάντηση που θεωρούν σωστή (ασκήσεις πολλαπλών επιλογών-multiple choice και συνδυαστικές ασκήσεις). Αµέσως µετά την ολοκλήρωση κάθε άσκησης αυτοαξιολόγησης, γνωστοποιείται στους εκπαιδευόµενους αν απάντησαν σωστά ή όχι και τους δίνεται παράλληλα η σωστή απάντηση, ενώ στο τέλος κάθε οµάδας ασκήσεων τους κοινοποιείται η συνολική βαθµολογία στην οµάδα των ασκήσεων και παρέχονται οδηγίες για την παραπέρα πορεία τους στο µάθηµα (για παράδειγµα προτροπή να ξαναµελετήσουν τη συγκεκριµένη ενότητα). Στην Εικόνα 5 φαίνεται η αυτοµατοποιηµένη ανάδραση του Συστήµατος Τηλεκατάρτισης για απάντηση σε υποβληθείσα άσκηση αυτοαξιολόγησης, στο µάθηµα «Σειρά ISO 9000». Εκτός από τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πραγµατοποιούνται «ηλεκτρονικές συναντήσεις» στο Internet σε χρόνο που καθορίζεται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο και κοινοποιείται στους εκπαιδευόµενους µέσω των Ανακοινώσεων, στις οποίες συζητούνται θέµατα σχετικά µε το µάθηµα και εκτελούνται ασκήσεις συνεργασίας. Στις ασκήσεις αυτές, οι εκπαιδευόµενοι υποβάλλουν τις απόψεις τους για τη µεθοδολογία και την τεχνική επίλυσης κάποιων προβληµάτων που απαιτούν συνεργασία και κατάθεση ιδεών (brainstorming). Στις «ηλεκτρονικές συναντήσεις» παρευρίσκεται και ο επιστηµονικός υπεύθυνος, που καθοδηγεί τη συνεργασία και αξιολογεί τους εκπαιδευόµενους µε βάση τη συµµετοχή τους.

8 Εικόνα 5: Άσκηση αυτοαξιολόγησης και αποτελέσµατα. Παράλληλα, οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν στον επιστηµονικό υπεύθυνο κάποιες απορίες που θα τους δηµιουργηθούν κατά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ). Ο επιστηµονικός υπεύθυνος ελέγχει τα µηνύµατα σε καθηµερινή βάση για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί το πρόγραµµα και απαντά στις ερωτήσεις των εκπαιδευοµένων. Μπορούν επίσης να στείλουν µηνύµατα στον κατάλογο των εκπαιδευοµένων, διατυπώνοντας απορίες, προτάσεις και παρατηρήσεις. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) διακινούνται µέσα στην οµάδα των εκπαιδευοµένων, µε τη χρήση ταχυδροµικού καταλόγου (mailing list), και καταγράφονται για να χρησιµοποιηθούν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Τέλος, σηµειώνεται ότι το µάθηµα έχει επίσης αναπτυχθεί και σε CD-ROM το οποίο είναι διαθέσιµο στην ελληνική γλώσσα. Η παρακολούθηση του µαθήµατος από το CD-ROM δεν απαιτεί σύνδεση µε το ιαδίκτυο αλλά από την άλλη πλευρά δεν υποστηρίζει και τις δυνατότητες επικοινωνίας. 4 Συµπεράσµατα Η τηλεκπαίδευση είναι ένας τοµέας που γνωρίζει άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς το ιαδίκτυο µπαίνει στην καθηµερινή ζωή του σύγχρονου Έλληνα. Στο χώρο αυτό κινείται και το Σύστηµα Τηλεκατάρτισης που υλοποιήθηκε από την Ερευνητική Μονάδα 5 του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και το ΚΕΚ Μέντωρ Εκπαιδευτική στα πλαίσια του έργου µε τίτλο «IDEAL 2» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT. Στόχος του είναι η κατάρτιση επιχειρηµατιών και στελεχών επιχειρήσεων σε θέµατα ποιότητας και πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων. Μελλοντικά υπάρχει η σκέψη της επέκτασης του Συστήµατος Τηλεκατάρτισης µε νέες λειτουργίες αλλά και η ανάπτυξη νέων µαθηµάτων τηλεκατάρτισης για την καλύτερη και αποδοτικότερη ενηµέρωση των καταρτιζοµένων.

9 5 Βιβλιογραφία [1] Hudson, Heather E. (1992), "Application of New Technology in Distance Education: Telecommunication Policy Issues and Options" South Melbourne Center of International Research on Communication and Info. Tech. [2] Terry H., Evans (1994), "Understanding Learning in Open and Distance Education" London Kogan Page, Institute of Education Technology Open University. [3] Bruce, MS, & Shade, R.A. (1994), "Teaching via Compressed Video: Promising Practices and Potential Pitfalls", DEOSNEWS [On-line journal], 4(8). [4] VanderVen, K. (1994), "Viewpoint: The Power and Paradox of Distance Education", The Online Chronicle of Distance Education and Communication [On-line journal] 7(2). Available Usenet Newsgroup alt. Education Distance. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον κ. Σταύρο Γούτσο, ρ. ιοίκησης Επιχειρήσεων και τον κ. Βασίλη Μαυροειδή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Master στη ιοίκηση Ποιότητας, Σύµβουλο ιοίκησης Ποιότητας, για τη βοήθεια τους στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Έρευνα αγοράς αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-learning σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Ε ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Αρχική και Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Τεχνολογία. Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Νίκος Αδαµόπουλος - Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc (adamopou@cti.gr) Πέτρος Γανός ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ganos@cti.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Εισαγωγή Περιεχόµενα Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 1.1 Ιστορική Αναδροµή.... 10 1.2 Ορισµοί. 12 1.3 Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 14 1.4 Μοντέλα Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μαθήματος e-learning με τίτλο: «Σχεδιασμός Εικονικών ικτύων» ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα