Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action"

Transcript

1 Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action 1

2 Δομή παρουσίασης Μέρος Α - Γενικές πληροφορίες για το Erasmus+ Μέρος Β - Προτεραιότητες και Επιχορηγημένες Δράσεις για τον τομέα της Νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης Μέρος Γ - Διαδικασία εγγραφής οργάνωσης/ομάδας πριν από την υποβολή της αίτησης Μέρος Δ - Υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης 2

3 Γενικές πληροφορίες για το Erasmus+ 3

4 Erasmus+ Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές! Το νέο Πρόγραμμα της Ε.Ε. που επιχορηγεί δραστηριότητες στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού για την περίοδο

5 Η δομή του νέου Προγράμματος Υφιστάμενα Προγράμματα Ένα ενιαίο πρόγραμμα με Lifelong learning Programme Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig Youth in Action Programme 3 Βασικές Δράσεις Erasmus+ 1. Μαθησιακή Κινητικότητα των Ατόμων 2. Σχέδια Συνεργασίας 3. Υποστήριξη σε μεταρρυθμίσεις πολιτικής International HE Programmes Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, Edulink, Bilateral Programmes 5

6 Προσδοκίες του νέου προγράμματος Μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Μεγαλύτερος αντίκτυπος στους συμμετέχοντες, άτομα, οργανισμούς και τοπικές κοινωνίες Απλοποίηση των διαδικασιών για τους δικαιούχους λιγότερες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, πιο φιλικό για τους χρήστες πρόγραμμα, απλοποιημένη οικονομική διαχείριση Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων εκπαίδευσης/ κατάρτισης/νεολαίας Αποφυγή των υπερκαλύψεων μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων 6

7 Αλλαγές καινοτομίες που εισάγει το Erasmus+ (1/2) Ένα ενιαίο πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 40% Κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα κοινοί κανονισμοί συμμετοχής για όλους του τομείς ένας κοινός Οδηγός Ηλεκτρονική υποβολή όλων των προτάσεων κατάργηση της υποβολής εντύπων αιτήσεις φιλικές προς το χρήστη Σχεδόν πλήρης κατάργηση επιχορηγήσεων με βάση τα πραγματικά έξοδα (εκτός στη περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες) εισαγωγή του μοναδιαίου κόστους (unit cost) για όλες τις κατηγορίες εξόδων Κατάργηση των Εθνικών πρωτοβουλιών στο τομέα της νεολαίας με σκοπό την ενίσχυση των διακρατικών πρωτοβουλιών 7

8 Αλλαγές καινοτομίες που εισάγει το Erasmus+ (2/2) Έμφαση στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και στον αντίκτυπο σε οργανισμούς/ομάδες, συμμετέχοντες και τοπικές κοινωνίες Δυνατότητα συμπερίληψης περισσότερων της μιας κινητικοτήτων σε μια ενιαία αίτηση, με μέγιστη περίοδο σχεδίου 2 ετών, στα πλαίσια στρατηγικού πλαισίου. Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας και της συνεργασίας με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας Γλωσσική υποστήριξη για τη γλώσσα διδασκαλίας/εργασίας (όχι απαραιτήτως της χώρας) για κινητικότητες άνω των 2 μηνών (long term EVS). Στο παρόν στάδιο οn-line language courses προσφέρονται μόνο για πέντε γλώσσες (EN, FR, DE, ES, IT). Για τις υπόλοιπες θα καταβάλλεται επιχορήγηση με βάση μοναδιαίο κόστος. Προώθηση της Διεθνούς συνεργασίας με τη συμμετοχή Ιδρυμάτων/οργανισμών από χώρες εταίρους (τρίτες χώρες) Εισαγωγή διαφόρων ηλεκτρονικών εργαλείων που θα υποστηρίζουν όλη τη διάρκεια ζωής των σχεδίων 8

9 Βασικές δράσεις του Erasmus+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων Κινητικότητα προσωπικού όλων των τομέων Κινητικότητα σπουδαστών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επιπέδου Master Εθελοντισμός και ανταλλαγές στον τομέα της Νεολαίας Κινητικότητα μεταξύ Ευρωπαϊκών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Ιδρυμάτων χωρών Εταίρων Jean Monnet Sport Συνεργασίες για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ οργανισμών Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας και άλλων σχετικών οργανισμών Μεγάλης κλίμακας συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης και Εταιρειών/ Επιχειρήσεων: Συμμαχίες Γνώσης, Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Ηλεκτρονικές πλατφόρμες: etwinning, EPALE, EYP Συνεργασίες με χώρες Εταίρους με έμφαση στις γειτονικές χώρες Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής Προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών/στρατηγικών - υποστήριξη της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού» Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της καινοτομίας και των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών εργαλείων αναγνώρισης Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων Υποστήριξη του διαλόγου με ενδιαφερόμενα μέρη, με χώρες Εταίρους και Διεθνείς οργανισμούς 9

10 Προϋπολογισμός του Erasmus+ Συνολικός Προϋπολογισμός για όλη την περίοδο : 14.7 δισεκατομμύρια Ευρώ Προϋπολογισμός ανά κεφάλαιο: 1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση: 77,5% 2. Νεολαία: 10% 3. Εγγυήσεις για σπουδαστικά δάνεια: 3,5% 4. Χρηματοδότηση των Εθνικών Υπηρεσιών: 3,4% 5. Έξοδα διαχείρισης: 1.9% 6. Jean Monnet: 1,9% 7. Αθλητισμός: 1,8% Προϋπολογισμός για το 2014 για όλους τους τομείς για την Κύπρο: (για τη Νεολαία ) 10

11 Αποκεντρωμένες Δράσεις Διαχείριση από τις Εθνικές Υπηρεσίες στην Κύπρο: - ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης (για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) - Οργανισμός Νεολαίας (για τον τομέα της Νεολαίας) ΚΑ1 Κινητικότητα για σκοπούς Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης (σε όλους τους Τομείς) ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις (σε όλους τους Τομείς) ΚΑ3 Διαρθρωμένος Διάλογος (στον Τομέα της Νεολαίας) 11

12 Προτεραιότητες και Επιχορηγημένες Δράσεις για τον τομέα της Νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης 12

13 Προτεραιότητες Ε.Ε στον τομέα της νεολαίας Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ευημερίας των νέων, μέσα από σχέδια που καταπιάνονται με το θέμα της νεανικής ανεργίας Προώθηση των υγιών τρόπων ζωής, μέσα από υπαίθριες δραστηριότητες με απώτερο στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά Ευαισθητοποίηση για τη θεματική της ευρωπαϊκής πολιτότητας και των δικαιωμάτων που τη συνοδεύουν Ανάπτυξη βασικών και «εγκάρσιων» δεξιοτήτων, όπως επιχειρηματικότητα, ψηφιακές δεξιότητες, πολυγλωσσία Ενίσχυση της χρήσης των μέσων πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT) στον τομέα της εργασίας για τη νεολαία και της μη τυπικής μάθησης 13

14 Βασική Δράση 1: Επιχορηγημένες δραστηριότητες για τη Νεολαία (1/4) Α. Ανταλλαγές Νέων (5-21 ημέρες) Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες νέων, ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Β. Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (2-12 μήνες, εκτός από την περίπτωση συμμετοχής ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες ή 10 εθελοντών και άνω, όπου η διάρκεια μπορεί να είναι από 2 βδομάδες-2 μήνες) Δίνει τη δυνατότητα σε νέους ετών να προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία σε μια ΜΚΟ ή τοπικό φορέα σε μια χώρα εντός ή εκτός της Ε.Ε, σε τομείς όπως η κοινωνική ενσωμάτωση, το περιβάλλον, πληροφόρηση των νέων, πολιτισμός, προγράμματα μη τυπικής μάθησης κτλ. 14

15 Βασική Δράση 1:Επιχορηγημένες δραστηριότητες για τη Νεολαία (2/4) Γ. Κατάρτιση των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας/youth workers (2 ημέρες-2 μήνες). Δραστηριότητες που υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των youth workers όπως σεμινάρια, σχέδια κατάρτισης, επισκέψεις μελέτης ή παρακολούθησης εργασίας κτλ. Δ. Δραστηριότητες EVS μεγάλης εμβέλειας (14 ημέρες 2 μήνες και συμμετοχή τουλάχιστον 30 εθελοντών) Πραγματοποιούνται στα πλαίσια ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων εκδηλώσεων στους τομείς της νεολαίας, πολιτισμού και αθλητισμού. Οι φορείς που υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να έχουν άμεση εμπλοκή στη διοργάνωση των πιο πάνω εκδηλώσεων ή να έχουν συνάψει γραπτή συμφωνία με τους διοργανωτές. 15

16 Βασική Δράση 1: Επιχορηγημένες δραστηριότητες για τη Νεολαία (3/4) Επιλέξιμοι φορείς: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικοί φορείς και άτυπες ομάδες νέων Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στη χώρα ενός εκ των εταίρων Υποβολή αιτήσεων: είτε από το φορέα φιλοξενίας είτε από το φορέα αποστολής (Χώρας του Προγράμματος) στην Εθνική του Υπηρεσία με εξαίρεση των δραστηριοτήτων EVS μεγάλης εμβέλειας που υποβάλλονται κεντρικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σε όλες τις δράσεις μπορούν να συμμετέχουν και Γειτονικές Χώρες Εταίροι της Ε.Ε 16

17 Βασική Δράση 1: Επιχορηγημένες δραστηριότητες για τη Νεολαία Κανόνες επιχορήγησης (4/4) Έξοδα ταξιδίου: Μοναδιαίο κόστος (unit cost) ανάλογα με την απόσταση (distance bands European rates) Οργανωτικά έξοδα: Μοναδιαίο κόστος ανά άτομο ανά ημέρα για την κάλυψη των δαπανών του σχεδίου Υποστήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες: 100% των επιλέξιμων δαπανών Ειδικά κόστη (έκδοση βίζας, εμβόλια, διαμονή κατά το APV, συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες): 100% των επιλέξιμων δαπανών Μόνο για το EVS: Γλωσσική προετοιμασία: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τον αριθμό των εθελοντών (μόνο για σχέδια EVS άνω των 2 μηνών) για γλώσσες που δεν προσφέρονται ηλεκτρονικά από την Ε.Ε. Ατομικά έξοδα (pocket money): Μοναδιαίο κόστος ανά εθελοντή, ανάλογα με τη διάρκεια του σχεδίου 17

18 Βασική Δράση 2: Επιχορηγημένες δραστηριότητες για τη Νεολαία (1/3) Στρατηγικές συμπράξεις που στοχεύουν στη συνεργασία και δικτύωση, στην ποιότητα και καινοτομία, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη, αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων, στην επιχειρηματικότητα κλπ. Κύριες δραστηριότητες για τη νεολαία: Α. Διακρατικές Πρωτοβουλίες στον τομέα της νεολαίας με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 οργανώσεων/ομάδων από 2 χώρες του Προγράμματος Β. Συνεργασία με φορείς άλλων τομέων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών (π.χ. με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα ερευνών, πολιτιστικές οργανώσεις) 18

19 Βασική Δράση 2: Επιχορηγημένες δραστηριότητες για τη Νεολαία (2/3) Ανοικτή σε αρκετά είδη οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και άτυπων ομάδων νέων Διάρκεια σχεδίου στον τομέα της νεολαίας: 6 μήνες- 2 χρόνια Στα πλαίσια των συμπράξεων, μπορούν να ενταχθούν δραστηριότητες κινητικότητας για διδασκαλία και κατάρτιση (π.χ. κινητικότητα youth workers από 2-12 μήνες), με την προϋπόθεση να εξυπηρετούνται οι στόχοι της σύμπραξης Επιτρέπεται η συμμετοχή Χωρών Εταίρων (όχι όμως ως αιτητές), μόνο σε περίπτωση που η συμμετοχή τους στο σχέδιο προσφέρει επιπρόσθετη αξία στη σύμπραξη. 19

20 Βασική Δράση 2: Επιχορηγημένες δραστηριότητες για τη Νεολαία (3/3) Οι διακρατικές Πρωτοβουλίες Νέων μπορούν να αφορούν: Δημιουργία δικτύων από επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα, οργανισμούς, σωματεία και ΜΚΟ Ανάπτυξη και παράδοση μαθημάτων και εκπαιδεύσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας και χρήσης ICT Πληροφόρηση, γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και δράσεις ευαισθητοποίησης (συζητήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, διαβουλεύσεις και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκές θεματικές) Δράσεις που ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες που εμπλέκονται (ευάλωτες ομάδες όπως π.χ. μετανάστες, ηλικιωμένοι, μειονότητες κτλ.) Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις, μουσικές παραστάσεις κτλ.) 20

21 Βασική Δράση 2- Κανόνες Επιχορήγησης (1/2) Έξοδα Διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος: μοναδιαίο κόστος ανά οργανισμό/ομάδα ανά μήνα (ο συντονιστικός φορέας δικαιούται διπλάσιο ποσό από τους εταίρους) Το μέγιστο συνολικό ποσό ανά σύμπραξη ανά μήνα υποδηλοί μέγιστο αριθμό φορέων το 10. Συμμετοχή σε διακρατικές συναντήσεις: μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα. Προβλέπονται δύο ποσά, ένα για μικρές αποστάσεις, κάτω των 2000km και μεγαλύτερο ποσό για μεγαλύτερες αποστάσεις Κόστος για intellectual outputs (μελέτες, έρευνες, εργαλεία και οδηγοί στον τομέα εργασίας για τη νεολαία): επιχορήγηση για το κόστος προσωπικού που θα τα αναπτύξει (μοναδιαίο ημερήσιο κόστος ανά κατηγορία προσωπικού π.χ ερευνητές, εκπαιδευτές, τεχνικοί κτλ) 21

22 Βασική Δράση 2- Κανόνες Επιχορήγησης (2/2) Κόστος για multiplier events: (συνέδρια/σεμινάρια/εκδηλώσεις μόνο για την προώθηση των intellectual outputs): μοναδιαίο κόστος για την οργάνωση, με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων Ειδικά κόστη (για υπεργολαβία ή αγορά υπηρεσιών): 75% των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό ανά σχέδιο Υποστήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες: 100% των επιλέξιμων δαπανών 22

23 Βασική δράση 2: Ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα της Νεολαίας (1/2) Στόχος: Ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών ανάμεσα σε χώρες του Προγράμματος και χώρες εταίρους του κόσμου Οι αιτήσεις υποβάλλονται κεντρικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κύριες δραστηριότητες: Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και τοπικών αρχών από τις χώρες εταίρους Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και οργανώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως επίσης και εκπροσώπων από το χώρο των επιχειρήσεων και της εργασίας 23

24 Βασική δράση 2: Ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα της Νεολαίας (2/2) Κύριες δραστηριότητες: Ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Συμβουλίων Νεολαίας, των πλατφόρμων για τη νεολαία και των εθνικών και τοπικών αρχών που ασχολούνται με τη νεολαία σε χώρες εταίρους Ενίσχυση της διαχείρισης των οργανώσεων νεολαίας, της ανάπτυξης καινοτομίας και της διεθνοποίησης τους Εφαρμογή και έλεγχος των πρακτικών που πραγματοποιούνται από τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας Υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας από/προς χώρες εταίρους (Ανταλλαγές νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας) 24

25 Βασική Δράση 3: Επιχορηγημένες δραστηριότητες για τη Νεολαία (1/2) Διαρθρωμένος Διάλογος Συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας Κύριες δραστηριότητες: Εθνικές και διακρατικές συναντήσεις ανάμεσα σε νέους και φορείς χάραξης πολιτικής στα θέματα του Διαρθρωμένου Διαλόγου και της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας που προωθούν το διάλογο σε θέματα πολιτικής για τη νεολαία Δραστηριότητες προσομοίωσης της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και των φορέων χάραξης πολιτικής 25

26 Βασική Δράση 3: Επιχορηγημένες δραστηριότητες για τη Νεολαία (2/2) Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και τοπικοί φορείς Συμμετέχουσες χώρες: Χώρες του Προγράμματος και Γειτονικές Χώρες Εταίροι της Ε.Ε. Διάρκεια σχεδίων: 3-24 μήνες Υποβολή αίτησης: Μόνο από οργανισμούς Χωρών του Προγράμματος, στην αντίστοιχη Εθνική Υπηρεσία Επιχορήγηση: Ταξιδιωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος με βάση την απόσταση, ανά συμμετέχοντα), οργανωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό ημερών της δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα), κόστος συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες (100%), ειδικά κόστη (100%) 26

27 Αθλητισμός (1/2) Στόχοι: Αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στον μαζικό αθλητισμό Υποστήριξη της καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και της διπλής καριέρας για τους αθλητές Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγιεινής ζωής μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Επιχορηγούμενες δραστηριότητες: 1. Υποστήριξη Συμπράξεων 2. Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών Ευρωπαϊκών Αθλητικών διοργανώσεων Οι αιτήσεις υποβάλλονται κεντρικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27

28 Αθλητισμός (2/2) 1. Συμπράξεις: Δίκτυα, με τη συμμετοχή 5 τουλάχιστον Ευρωπαϊκών χωρών Εγχειρίδια που περιλαμβάνουν καλές πρακτικές, οδηγίες, εισηγήσεις σε συγκεκριμένο τομέα Συνέδρια, εργαστήρια κλπ. για την ανταλλαγή καλών πρακτικών Προώθηση συνεργιών μεταξύ του τομέα του Αθλητισμού και των τομέων της υγείας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της Νεολαίας 2.Μη κερδοσκοπικές διοργανώσεις Συμμετοχή 12 τουλάχιστον Ευρωπαϊκών χωρών Διοργάνωση Αθλητικής δραστηριότητας Συναντήσεις κατάρτισης για αθλητές, προπονητές και εθελοντές που σχετίζονται με την Αθλητική εκδήλωση Συνέδρια και εργαστήρια που διοργανώνονται σε συνδυασμό με την αθλητική δραστηριότητα Επιχορήγηση: 80% των επιλέξιμων εξόδων 28

29 Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής σχεδίων στον τομέα της νεολαίας αποκεντρωμένες δράσεις Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Για σχέδια που ξεκινούν από: Βασική Δράση 1 17 Μαρτίου /6/ /12/ Απριλίου /8/ /02/ Οκτωβρίου /1/ /09/2015 Βασική Δράση 2 30 Απριλίου /9/ /02/ Οκτωβρίου /2/ /09/2015 Βασική Δράση 3 30 Απριλίου /8/ /2/ Οκτωβρίου /1/ /09/

30 Στάδια υποβολής αίτησης 1. Μελέτη του Οδηγού του Προγράμματος που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Ε.Ε. και της Υπηρεσίας (ιδιαίτερα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιχορήγησης της δράσης που σας ενδιαφέρει) 2. Εξεύρεση εταίρων Πλατφόρμα εξεύρεσης εταίρων SALTO - Διεύθυνση για αποστολή πρόσκλησης εξεύρεσης εταίρων - Κατάλογος διαπιστευμένων οργανώσεων για EVS 3. Εγγραφή στο ECAS και στο Participant Portal (URF) της Ε.Ε. (γίνεται μόνο μια φορά) για απόκτηση 9 ψήφιου κωδικού - PIC Σημειώνεται ότι όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο θα πρέπει να εγγραφούν στο Participant Portal και να αποκτήσουν αριθμό PIC 4. Συμπλήρωση της αίτησης Από το φορέα που αναλαμβάνει το συντονιστικό ρόλο σε συνεργασία με τους εταίρους. Συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 30

31 Στάδια υποβολής αίτησης Σημείωση: Για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) θα πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης να υποβληθεί η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Διαπίστευση 5. Υποβολή της αίτησης: Ο συντονιστικός φορέας εκ μέρους όλων των εταίρων υποβάλλει την αίτηση (συνοδευόμενη με τα απαραίτητα έντυπα) ηλεκτρονικά στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας του. Καμία αίτηση ή έγγραφο δεν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Ο συντονιστικός φορέας θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει ανεβάσει ως παραρτήματα (Annexes)της αίτησης τα πιο κάτω έντυπα (βλ. Checklist στην αίτηση): declaration of honour - Μέρος της αίτησης το οποίο αφού τυπωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί, θα σκαναριστεί και θα ανεβαστεί ως επισυναπτόμενο της αίτησης (attachment) εντολές ανάθεσης (partner mandates) από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα (one document attachment) Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 31

32 Διαδικασία εγγραφής οργάνωσης/ομάδας πριν από την υποβολή της αίτησης 32

33 A. Εγγραφή οργάνωσης/ομάδας Προτού υποβάλετε αίτηση στα πλαίσια του Erasmus + θα πρέπει να προβείτε στα εξής: 1. Εγγραφή του οργανισμού/ομάδας σας στην Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ε.Ε. - ECAS. Για οδηγίες, συμβουλευθείτε το σχετικό εγχειρίδιο της Ε.Ε. που θα βρείτε στο σύνδεσμο: -user-manual.pdf 33

34 Εγγραφή οργάνωσης/ομάδας ECAS Σιγουρευτείτε ότι εγγράφεστε ως external

35 35

36 Ακολουθήστε το σύνδεσμο στο που θα σας αποσταλεί 36

37 Εισάγετε ένα κωδικό της επιλογής σας 37

38 Εγγραφή οργάνωσης/ομάδας 2. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού που θα σας δοθούν από το ECAS, στο Participant Portal της Ε.Ε. (αλλιώς URF) στο σύνδεσμο ortal/desktop/en/home.html για να αποκτήσετε το 9ψήφιο προσωπικό αριθμό για την οργάνωση/ομάδα σας (Personal Identification Code- PIC) 38

39 Θα πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία λογαριασμού σας στο ECAS 39

40 40

41 41

42 42

43 Στην περίπτωση άτυπων ομάδων νέων, πρέπει να μπει το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου της ομάδας 43

44 1. Τοπικοί φορείς μπορούν να βάλουν μια εικονική ημερομηνία ως ημερομηνία εγγραφής (μετά το 1960) 2. ΜΚΟ: Βάζουν την ημερομηνία εγγραφής τους στο Έφορο Εταιρειών ή Έφορο Σωματείων 3. Άτυπες ομάδες νέων μπορούν να βάλουν την ημερομηνία σύστασής τους 44

45 45

46 46

47 SOS! Επιλέξτε πρώτα το Erasmus+ εδώ και στη συνέχεια «ΝΕΧΤ» (OΧΙ Finish your registration) 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 B. Ανέβασμα εντύπων Κάθε οργάνωση θα πρέπει να ανεβάσει τα πιο κάτω έντυπα στο Participant Portal: - Έντυπο νομικής οντότητας που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο της Ε.Ε. _entities/legal_entities_en.cfm μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (όπως καταστατικό, πιστοποιητικό εγγραφής, ταυτότητα/διαβατήριο σε περίπτωση άτυπης ομάδας νέων). - Δελτίο τραπεζικών στοιχείων που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο της Ε.Ε. cial_id/financial_id_en.cfm Αυτά τα έντυπα θα πρέπει να ανεβαστούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής της οργάνωσης/ομάδας 52

53 Εγγραφή στο Participant Portal και επιλογή «My Organisations» 53

54 Πατήστε στο εικονίδιο δίπλα από τον κωδικό σας (PIC) 54

55 Επιλέξτε το Documents 55

56 Επιλέξτε Add a new document 56

57 Επιλέξτε Browse για ανέβασμα των εντύπων 57

58 Επιλέξτε τον τύπο του εγγράφου 58

59 Επιλέξτε έτος (εάν εφαρμόζεται) και μια σύντομη περιγραφή) 59

60 Επιλέξτε"Submit for processing" 60

61 Τα έγγραφα έχουν προστεθεί επιτυχώς 61

62 Υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης 62

63 Απαιτείται Adobe Reader (έκδοση 11+) (Μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από το Υπάρχει ένα μόνο έντυπο αίτησης για τις δραστηριότητες της νεολαίας ανά Βασική Δράση. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπίστευση οργανώσεων στο EVS Μπορείτε να βρείτε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο:http://www.youth.org.cy/default.asp?id=480 63

64 Η συμπλήρωση της αίτησης, η υποβολή της, όπως επίσης και η υποβολή των συνοδευτικών εντύπων θα γίνεται ηλεκτρονικά Επιλογή αρμόδιας Εθνικής Υπηρεσίας στην αίτηση (CY02 - Youth Board of Cyprus) 64

65 Τα στοιχεία της οργάνωσης δίνονται μέσω του PIC (με την προσθήκη του 9ψήφιου κωδικού και αφού επιλέξετε check PIC) SOS! Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των στοιχείων της οργάνωσης στο έντυπο της αίτησης. Mόνο από το Participant Portal 65

66 Θα βρείτε το online distance calculator στην ακόλουθη ιστοσελίδα: Αφού βρείτε την απόσταση μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμού, επιλέγετε στην αίτηση το σωστό Distance Band 66

67 Υπεύθυνη Δήλωση- Declaration of Honour Θα πρέπει να εκτυπωθεί, να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, να σφραγιστεί και να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο και να σκαναριστεί για να προστεθεί ως παράρτημα στην αίτηση 67

68 Τα έντυπα που συνοδεύουν την αίτηση (Συμφωνίες με τους εταίρους- Partner Mandates, Υπεύθυνη Δήλωση και ημερήσιο/ενδεικτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων) θα μπορούν να προστίθενται ως παραρτήματα Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων:5, συνολικό μέγεθος αρχείων: 10MB (δεν επιτρέπονται τα αρχεία zip) Αποδεκτές μορφές αρχείων: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, txt, odt, ods 68

69 1 2 69

70 1) Αποθηκεύστε την αίτησή σας για μελλοντική αναφορά 2) Μπορείτε επίσης να την εκτυπώσετε 70

71 Χρήσιμες Πληροφορίες Οδηγός του Προγράμματος (Programme Guide) Απαραίτητο να μελετήσετε, πέραν από τη Δράση που σας ενδιαφέρει, τα Μέρη Α και Γ του Οδηγού προτού υποβάλετε αίτηση Ιστοσελίδα της ΕΕ: Ιστοσελίδες των Εθνικών Υπηρεσιών: και και σύντομα Τηλέφωνα Εθνικών Υπηρεσιών: (Ο.ΝΕ.Κ) (ΙΔΕΠ) Facebook των Ε.Υ.: 71

72 72

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Bologna Experts Conference 16 October

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013

Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Τελική Έκθεση DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Αυτή η δημοσίευση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+

oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+ oδηγοσ υποτροφιων ειδικών Προγραμματων-κληροδοτηματων ERASMUS+ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έφη Μπάσδρα, Αναπ. Καθ. Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ειρήνη Χειλά, Καθ. Διεθνούς Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή του Προγράμματος... 4 2. Επιλέξιμοι Υποψήφιοι...

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποστέλλεται μόνο Ηλεκτρονικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143 Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 ΠΡΟΣ: Δήμους και Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 417, Τ.Κ.- Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα