ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Εξεταστική Επιτροπή: Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης (επιβλέπων) Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία Χανιά

2 2

3 Στους γονείς μου Βαγγέλη και Ελένη και στους φίλους μου 3

4 Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται γραπτώς προς τον συγγραφέα. 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια του μαθήματος Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΗΡΥ 416. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον καθηγητή μου και επιβλέποντα της εργασίας κ. Γεώργιο Σταυρακάκη, για τις γνώσεις, την υπομονή και την καθοδήγηση που μου προσέφερε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Καλαϊτζάκη Κωνσταντίνο και την κα. Κολοκοτσά Διονυσία για την συνεργασία και τις εύστοχες παρατηρήσεις τους. 5

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μοντελοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αποκλειστική χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη. Το εξεταζόμενο σύστημα μοντελοποιήθηκε στο πρόγραμμα Cycle-Tempo και αποτελείται τμηματικά από : Στεγνωτήρα καυσίμων, αεριοποιητή, αποστακτήρα καυσίμων, λέβητα και από δύο κινητήρες (καυσίμων ατμού). Αρχικά προσομοιώθηκε το σύστημα με καύσιμη ύλη πριονίδια πεύκου ενώ στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά είδη βιομάζας και έγινε σύγκριση πάνω στην απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας όπως επίσης και στην εκπομπή ρίπων. Στη συνέχεια έγινε ένας οικονομικός έλεγχος για το κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα είναι κερδοφόρο. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 2. ΒΙΟΜΑΖΑ Τι είναι βιομάζα Τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα Απαιτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα Βιομάζα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Τρόποι μετατροπής βιομάζας σε καύσιμα Καύση (Combustion) Αεριοποίηση (Gasification) Πυρόλυση (Pyrolisis) Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη Ολοκληρωμένα συστήματα αεριοποίησης βιομάζας συνδυασμένου κύκλου ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΩΝ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (IBGCC) Γενικά Αποξήρανση Βιομάζας Είδη αποξηραντών βιομάζας Αεριοποίηση βιομάζας Updraught or counter current gasifier Downdraught or co-current gasifier 28 7

8 3.3.3 Cross draught gasifier Fluidized bed gasifier Turbines Gas Turbines Steam Turbines ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Σύνθεση συστήματος Αποξηραντής Αεριοποιητής Καθαρισμός αερίων Τουρμπίνα αερίου Τροφοδοσία αέρα αεριοποιητή Καζάνι χαμένης θερμότητας Τουρμπίνα ατμού Καμινάδα Υπολογισμοί ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πίνακες αποτελεσμάτων cycle tempo Διαγράμματα θερμικής κατατομής Οικονομική ανάλυση Συγκριτική προσομοίωση ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την μοντελοποίηση της ωριαίας λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας ως καύσιμη ύλη αποκλειστικά βιομάζα. Σκοπός της εργασίας είναι η μοντελοποίηση ενός τέτοιου συστήματος και μέσω αυτού να αναδείξει ποσοτικά τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που επιφέρει η δημιουργία και η χρήση μιας τέτοιας μονάδας. Αυτό επετεύχθει, αφού αρχικά μελετήθηκαν και μοντελοποιήθηκαν ξεχωριστά τα τμήματα που αποτελούν μια τέτοια μονάδα. Στην συνέχεια μοντελοποιήθηκε το ολοκληρωμένο σύστημα και έγινε έλεγχος των αποτελεσμάτων του. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν η απόδοση διαφορετικών ειδών βιομάζας που χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμη ύλη καθώς επίσης και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) για κάθε ένα από αυτά. Τέλος υπολογίστηκαν τα κόστη αγοράς της βιομάζας και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτικότερα, τα κύρια σημεία της διπλωματικής εργασίας διορθώνονται ως εξής: Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται γενικές πληροφορίες που αφορούν τη σημαντικότητα της χρήσης βιομάζας ως καύσιμης ύλης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και μελέτες που έχουν γίνει για τον σκοπό αυτό. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το μοντέλο που υλοποιήθηκε. 9

10 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μοντελοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας με χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προσομοίωση με χρήση διαφορετικών ειδών βιομάζας ως καύσιμη ύλη. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν κυρίως την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στην ατμόσφαιρα. Επίσης παρουσιάζεται ένας μικρός οικονομικός προσδιορισμός του κόστους και των κερδών της λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται χρήσιμα συμπεράσματα που πρόεκυψαν από την προσομοίωση καθώς επίσης και από την σύγκριση με διαφορετικά είδη καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας. 10

11 2. ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1 Τι είναι η βιομάζα. Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) [27] Μια μορφή βιομάζας: pellets (συσσωματώματα) τα οποία προκύπτουν από τη μηχανική συμπίεση πριονιδιού, χωρίς την προσθήκη χημικών ή συγκολλητικών ουσιών.[27] Η ενέργεια που είναι δεσμευμένη στις φυτικές ουσίες προέρχεται από τον ήλιο. Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί αυτή την ενέργεια την προσλαμβάνουν με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα, μετά την επεξεργασία και τη χρήση της. Είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση. 11

12 Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος άνθρωπος για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμοποίησε την ενέργεια (θερμότητα) που προερχόταν από την καύση των ξύλων, που είναι ένα είδος βιομάζας. Αλλά και μέχρι σήμερα, κυρίως οι αγροτικοί πληθυσμοί, τόσο της Αφρικής, της Ινδίας και της Λατινικής Αμερικής, όσο και της Ευρώπης, για να ζεσταθούν, να μαγειρέψουν και να φωτιστούν χρησιμοποιούν ξύλα, φυτικά υπολείμματα (άχυρα, πριονίδια, άχρηστους καρπούς ή κουκούτσια κ.ά.) και ζωικά απόβλητα (κοπριά, λίπος ζώων, άχρηστα αλιεύματα κ.ά.). Όλα τα παραπάνω υλικά, που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το φυτικό κόσμο, αλλά και τα υγρά απόβλητα και το μεγαλύτερο μέρος από τα αστικά απορρίμματα (υπολείμματα τροφών, χαρτί κ.ά.) των πόλεων και των βιομηχανιών, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ενέργεια. 2.2 Τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Με τον όρο ηλεκτρικό ρεύμα χαρακτηρίζεται ο ρυθμός ροής ηλεκτρικού φορτίου από μια περιοχή σε μια άλλη. Η ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα (η κινητική ενέργεια των κινούμενων ηλεκτρονίων) ονομάζεται ηλεκτρική ενέργεια.[27] 2.3 Απαιτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα. Ο σύγχρονος κόσμος εξαρτά την επιβίωση, την ευημερία και την ανάπτυξη του από την ηλεκτρική ενέργεια. Η παραγωγή και η χρήση της, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κοινωνιών. Απόδειξη 12

13 αποτελεί η συνεχής αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο.[30] Σχήμα 1: Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανά πενταετία σε όλο τον κόσμο[30] Αντίστοιχο είναι το δείγμα που παίρνουμε από τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Πίνακας 1: Δεκαετής κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο (KWh).[26] 13

14 Σχήμα 2: Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο (KWh).[26] 2.4 Βιομάζα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το μέλλον, αλλά και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την μετατροπή καυσίμου σε ενέργεια. Μία από τις πολλά υποσχόμενες πρωτογενείς πηγές ενέργειας είναι η βιομάζα. Λόγω του σύντομου κύκλου του διοξειδίου του άνθρακα, η βιομάζα θεωρείται ουδέτερο του διοξειδίου του άνθρακα. Οι περισσότερες πηγές βιομάζας είναι στερεά, όπως ξύλο. Αυτές οι πηγές στερεάς βιομάζας είναι δύσκολο να χειριστούν,με αποτέλεσμα να πρέπει να μετατραπούν σε ένα πιο βολικό δευτερογενή φορέα ενέργειας. Με τη σειρά του ο φορέας αυτός να καταστεί δυνατή τη μετατροπή των καυσίμων αυτών σε ενέργεια μέσω προχωρημένων συστημάτων με στροβίλους φυσικού αερίου και / ή οι κυψέλες καυσίμου. 14

15 2.4.1 Τρόποι μετατροπής βιομάζας σε καύσιμα. Μέθοδοι μετατροπής για την παραγωγή φορέων ενέργειας από βιομάζα είναι άφθονες. Το σχήμα 3 απεικονίζει τις κύριες οδούς μετατροπής που χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη για την παραγωγή θερμότητας, ενέργειας και καυσίμων για τις μεταφορές. Θα αναφερθούν συνοπτικά οι τεχνολογίες μετατροπής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας και θερμότητας[1-3]. Σχήμα 3: Κύριες επιλογές μετατροπής της βιομάζας σε δευτερογενείς φορείς ενέργειας Καύση (Combustion) Μεγαλύτερης κλίμακας καύση της βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρισμού εφαρμόζεται εμπορικά σε όλο τον κόσμο. Πολλές συνθέσεις 15

16 εργοστασιακών μονάδων έχουν αναπτυχθεί και παραδοθεί με την πάροδο του χρόνου. Βασικές ιδέες καύσης περιλαμβάνουν καύση πασσάλων, διάφορα είδη σχάρας καύσης (εν στάση, μετακινούμενη, δονούμενη), ανασταλμένη καύση και χρήση ρευστοποιητή. Κλειδί των εφαρμογών για την καύση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η βιομηχανία χαρτιού και χαρτοπολτού (P & P). Η τυπική ηλεκτρική απόδοση με χρήση καύσης είναι μεταξύ 15 και πάνω από 20% ενώ πιο αποτελεσματικά σχέδια (φθάνοντας περίπου το 30% ηλεκτρική απόδοση) έχουν εκπονηθεί. Η καύση αποβλήτων αποτέλεσε το κλειδί για την ενεργειακή τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά είναι σχετικά ακριβό το κόστος κατεργασίας με φάσμα ευρώ /τόνο. Τυπική παραγωγή για τις αυτοτελείς μονάδες καύσης βιομάζας (συνήθως με ξύλο, όπως δασικά κατάλοιπα, ως καύσιμα) κυμαίνεται από 20-50MW, με σχετική ηλεκτρική απόδοση της τάξης του 25-30%. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι οικονομικά βιώσιμές όταν τα καύσιμα είναι διαθέσιμα σε χαμηλό κόστος ή όταν στη χώρα υπάρχει χρηματοδότηση για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια προηγμένοι τρόποι καύσης έχουν διεισδύσει στην αγορά. Η εφαρμογή της τεχνολογίας του ρευστοποιητή καθώς και η προηγμένη τεχνολογία για τον καθαρισμό του φυσικού αερίου επιτρέπει την αποτελεσματικότερη παραγωγή ηλεκτρισμού (και θερμότητας) από βιομάζα. Σε μια κλίμακα περίπου 50-80MW, ηλεκτρικές αποδόσεις της τάξης του 30-40% είναι εφικτές[1-3]. 16

17 Αεριοποίηση (Gasification) Η αεριοποίηση ως μέσο για την μετατροπή μιας ποικιλίας στερεών καυσίμων σε καύσιμο φυσικό αέριο ή syngas, τράβηξε ιδιαίτερη προσοχή την δεκαετία του 80 σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ευρώπη. Η αεριοποίηση μετατρέπει την βιομάζα σε αέρια καύσιμα, τα οποία μπορούν να μετατραπούν περαιτέρω ή καθαρίζονται πριν από την καύση σε αεριοστρόβιλο. Μεγαλύτεροι αεριοποιητές (δηλαδή με παραγωγή πάνω από 10MWth) συνδέονται εν γένει με χρήση ρευστοποιημένης κλίνης οι οποίες έχουν υψηλή ευελιξία. Συστήματα ολοκληρωμένης αεριοποίησης βιομάζας / συνδυασμένου κύκλου (BIG / CC) συνδυάζουν ευελιξία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των καυσίμων με υψηλό επίπεδο ηλεκτρικής απόδοσης. Ηλεκτρικές αποδόσεις περίπου 40% (βάσει LHV) είναι δυνατές σε κλίμακα περίπου 30MWe σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η υποσχόμενη αυτή τεχνολογία, που επιτρέπει υψηλό επίπεδο ηλεκτρικής απόδοσης σε μικρή κλίμακα σε συνδυασμό με το μικρό κόστος κεφαλαίου, είχε ως αποτέλεσμα σε διάφορες πρωτοβουλίες έρευνας και επίδειξης. Επιπλέον είναι δυνατόν να επιτευχθούν χαμηλά επίπεδα εκπομπών στην ατμόσφαιρα, διότι απαιτείται σοβαρός καθαρισμός του καύσιμου αέριου πριν από την καύση έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του αεριοστρόβιλου[1-3]. 17

18 Σχήμα 4: Εφαρμογές για συστήματα αεριοποίησης βιομάζας Πυρόλυση (Pyrolysis) Πυρόλυση είναι θερμική αποσύνθεση που γίνεται απουσία οξυγόνου. Επίσης, είναι πάντα το πρώτο βήμα καύσης και αεριοποίησης, αλλά σε αυτές τις διαδικασίες ακολουθείται από ολική ή μερική οξείδωση των πρωτογενών προϊόντων. Χαμηλότερες θερμοκρασίες επεξεργασίας και μεγαλύτερος χρόνος αέριας παραμονής ευνοούν την παραγωγή ξυλάνθρακα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερος χρόνος αέριας παραμονής οδηγούν στην αύξηση της μετατροπής της βιομάζας σε αέριο, ενώ μέτριες θερμοκρασίες και μικρός χρόνος αέριας παραμονής είναι βέλτιστα για την παραγωγή υγρών. Ο πίνακας 2 δείχνει την κατανομή του προϊόντος που λαμβάνεται από διαφορετικούς τρόπους πυρόλυσης. Η γρήγορη πυρόλυση για την παραγωγή υγρών έχει σήμερα ιδιαίτερο 18

19 ενδιαφέρον διότι τα υγρά μπορούν να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται ευκολότερα και με χαμηλότερο κόστος από τη στερεά βιομάζα. Η γρήγορη πυρόλυση γίνεται σε μερικά δευτερόλεπτα ή λιγότερο. Ως εκ τούτου οι διεργασίες μεταφοράς θερμότητας και μάζας και τα φαινόμενα μετάβασης φάσης, καθώς και οι χημικές αντιδράσεις, παίζουν σημαντικό ρόλο. Το κρίσιμο σημείο είναι να έρθουν τα αντιδρώντα σωματίδια βιομάζας στην βέλτιστη θερμοκρασία επεξεργασίας και να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση τους στην ενδιάμεση θερμοκρασία που λειτούργει υπέρ του σχηματισμού κάρβουνου[1-3]. Πίνακας 2: Τυπικές αποδόσεις προϊόντων (dry bases) που λαμβάνεται με διαφορετικούς τρόπους της πυρόλυσης ξύλου. 19

20 2.4.2 Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη. Οι αυξημένες ανάγκες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και η απαίτηση οι τρόποι παραγωγής να είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον οδήγησαν στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε στην χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη. Με την πάροδο των ετών και με την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας γύρω από τις μεθόδους που μπορούμε να διασπάσουμε τη βιομάζα σε καύσιμα, με ικανοποιητικά, ως προς την απόδοση, αποτελέσματα, πολλά μοντέλα ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη βιομάζα αναπτύχθηκαν και ακόμα και σήμερα βελτιώνονται. Μια γενική επισκόπηση της διαδικασίας που ακολουθείται από την τροφοδοσία της βιομάζας μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για διαφορετικές μεθόδους διάσπασης της, παρουσιάζεται στο σχήμα 5. 20

21 21

22 Σχήμα 5: Γενική επισκόπηση ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας[7] Ολοκληρωμένα συστήματα αεριοποίησης βιομάζας συνδυασμένου κύκλου (IBGCC). Μία ελκυστική και παράλληλα εφικτή δυνατότητα αξιοποίησης της βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ολοκληρωμένη αεριοποίηση της μαζί με συνδυασμένο κύκλο. Η τεχνολογία αυτή φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να επιτύχει υψηλές αποδόσεις βασιζόμενη σε εντελώς καθαρά και ανανεώσιμα καύσιμα. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν καύσιμα χαμηλής βαθμίδας με ικανοποιητική συνολική απόδοση της τάξης 35% -50% με βάση την καθαρή θερμαντική αξία. Όλα 22

23 τα παραπάνω οδήγησαν στον στόχο αυτής της εργασίας δηλαδή στην μοντελοποίηση ενός αποδοτικού και παράλληλα φιλικού προς το περιβάλλον τέτοιου συστήματος[4-6]. 23

24 3.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (IBGCC). 3.1 Γενικά Τα ολοκληρωμένα συστήματα αεριοποίησης βιομάζας συνδυασμένου κύκλου (IBGCC) αντικαθιστούν τον παραδοσιακό καυστήρας με χρήση αεριοποιητή και αεριοστροβίλων. Η θερμότητα που παράγεται από τον αεριοστρόβιλο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού για συμβατικό ατμοστρόβιλο. Ο αεριοστρόβιλος και ο ατμοστρόβιλος λειτουργούν μαζί ως ένας συνδυασμένος κύκλος. Τα IBGCC συστήματα είναι εξαιρετικά καθαρά, και πολύ πιο αποτελεσματικά από ό, τι τα συνηθισμένα συστήματα καυστήρα. Η λειτουργία τους βασίζεται σε προηγμένη τεχνολογία -χρήση ενός αεριοποιητή στη θέση του παραδοσιακού καυστήρα- σε συνδυασμό με μια βασική τεχνολογία που επιτρέπει τη χρήση προηγμένου αεριοστρόβιλου. Το σύστημα που προκύπτει είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεριοποίησης βιομάζας συνδυασμένου κύκλου (Σχήμα 6) το οποίο παρέχει υψηλή αποδοτικότητα και πολύ χαμηλά επίπεδα ρύπανσης. Σε ένα σύστημα IBGCC, η βιομάζα μετατρέπεται σε αέριο καύσιμο, το οποίο καθαρίζεται έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμο με το φυσικό αέριο. Το θερμό αέριο καθαρίζεται περαιτέρω από προηγμένη διαδικασία εκκαθάρισης πριν γίνει η καύση του στο στρόβιλο φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η θερμότητας που προκύπτει από την λειτουργία του αεριοστρόβιλου χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού για συμβατική τουρμπίνα ατμού, με αποτέλεσμα τους δύο κύκλους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 24

25 Σχήμα 6: Γενική επισκόπηση λειτουργίας IBGCC συστήματος[4]. 3.2 Αποξήρανση Βιομάζας Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός IBGCC συστήματος από την τροφοδοσία της βιομάζας μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συναντάμε διάφορα σημαντικά τμήματα αυτής της λειτουργίας. Το πρώτο από αυτά είναι ο αποξηραντής βιομάζας. Ο λόγος που απαιτείται ο αποξηραντής βιομάζας είναι ο εξής: η ξήρανση της βιομάζας καυσίμων βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της καύσης, αυξάνει την παραγωγή ατμού, συνήθως μειώνει τα επίπεδα εκπομπής στην ατμόσφαιρα, και βελτιώνει τη λειτουργία λέβητα. Σε ένα λέβητα ή αεριοποιητή, η υγρασία στο καύσιμο πρέπει πρώτα να θερμαίνεται και να εξατμίζεται, μεταφέροντας μαζί της μια μεγάλη ποσότητα της θερμότητας. Ενώ ένας αποξηραντής καυσίμων καταναλώνει ενέργεια για τη θέρμανση και την 25

26 εξάτμιση της υγρασίας, η ξήρανση είναι πιο αποτελεσματική σε εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Αν η θερμότητα για τον αποξηραντή ανακτάται από τον λέβητα καυσαερίων ή από τον αεριοποιητή -ή από άλλα απόβλητα πηγών θερμότητας- η απόδοση αυξάνεται περαιτέρω[8] Είδη αποξηραντών βιομάζας Οι αποξηραντές μπορούν γενικά να χωριστούν σε δύο κατηγορίες βασιζόμενες στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η θερμότητα για την αποξήρανση. Στους άμεσους αποξηραντές η βιομάζα παίρνει θερμότητα με άμεση επαφή με το μέσο που την παρέχει, είτε με θερμό αέρα είτε με θερμό ατμό. Στην έμμεση αποξήρανση η βιομάζα διαχωρίζεται από την πηγή της θερμότητας με μια επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας. Μια σημαντική συνέπεια της έμμεσης αποξήρανσης είναι το ότι είναι δυνατή η ανάκτηση της θερμότητας του εξατμιζόμενου νερού γιατί οι υδρατμοί δεν είναι αραιωμένοι από τον αέρα[8]. 3.3 Αεριοποίηση Βιομάζας Ένα άλλο σημαντικό τμήμα της λειτουργίας ενός συστήματος αεριοποίησης βιομάζας συνδυασμένου κύκλου (IBGCC) είναι ο αεριοποιητής. Ο αεριοποιητής είναι απαραίτητος για την μετατροπή στερεών καυσίμων σε καύσιμο φυσικό αέριο ή syngas. Πολλά είναι τα είδη αεριοποιητή που έχουν δημιουργηθεί τα οποία μέχρι και σήμερα βελτιώνονται όπως επίσης καινούριες τεχνολογίες γύρω από αυτά αναπτύσσονται[9,]. Μερικές από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες αεριοποιητή παρουσιάζονται παρακάτω. 26

27 3.3.1 Updraught or counter current gasifier Η παλαιότερη και απλούστερη μορφή αεριοποιητή είναι αυτή του updraught ή counter current gasifier και απεικονίζεται στο σχήμα 7. Σχήμα 7: Updraught or counter current gasifier[28]. Η είσοδος αέρα είναι στο κάτω μέρος και το φυσικό αέριο φεύγει από την κορυφή. Κοντά στη σχάρα στο κάτω μέρος συμβαίνουν οι αντιδράσεις καύσης, οι οποία ακολουθούνται από αντιδράσεις μείωσης κάπως ψηλότερα στο αεριοποιητή. Στο πάνω μέρος του αεριοποιητή, η θέρμανση και η πυρόλυση των πρώτων υλών προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μετάδοσης θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταβίβαση και ακτινοβολία 27

28 από τις χαμηλότερες περιοχές. Οι πίσσες και τα πτητικά που παράγονται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μεταφέρονται στη ροή του φυσικού αερίου. Η στάχτη απομακρύνεται από το κάτω μέρος του αεριοποιητή. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του τύπου αεριοποιητή είναι η απλότητά του, το υψηλό ποσοστό καύσης του άνθρακα και η εσωτερική ανταλλαγή θερμότητας που οδηγεί σε χαμηλές θερμοκρασίες εξόδου του φυσικού αερίου. Πλεονέκτημα αποτελεί επίσης και η δυνατότητα λειτουργίας με πολλούς τύπους πρώτων υλών Downdraught or co-current gasifier Μια λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς της πίσσας στη ροή του φυσικού αερίου έχει βρεθεί με τον σχεδιασμό του downdraught ή co-current gasifier, στον οποίο η τροφοδοσία του αέρα που απαιτείται από την αεριοποίηση έχει εισαχθεί στη ή πάνω από τη ζώνη οξείδωσης στο αεριοποιητή. Το αέριο απομακρύνεται από το κάτω μέρος της συσκευής, έτσι ώστε τα καύσιμα και το φυσικό αέριο να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, όπως σχηματικά φαίνεται στο σχήμα 8. 28

29 Σχήμα 8: Downdraught or co-current gasifier[28]. Στο δρόμο τους προς τα κάτω τα προϊόντα πίσσας της απόσταξης των καυσίμων πρέπει να περάσουν μέσα από μια πυρακτωμένη κλίνη άνθρακα και με αυτόν τον τρόπο μετατρέπονται μόνιμα σε αέρια όπως, υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο. Ανάλογα με τη θερμοκρασία της θερμού ζώνης και με το χρόνο παραμονής των πισσώδη ατμών, μια μεγαλύτερη ή μικρότερη πλήρης διαίρεση των πισσών επιτυγχάνεται. Το κυριότερο πλεονέκτημα του downdraught αεριοποιητή έγκειται στη δυνατότητα παραγωγής αερίου χωρίς πίσσα κατάλληλο για απευθείας 29

30 χρήση του από κινητήρα. Στην πράξη, ωστόσο, η παραγωγή φυσικού αερίου χωρίς πίσσα είναι σπάνια έως αδύνατη Cross-draught gasifier Στον Cross-draught αεριοποιητή η αεριοποίηση της βιομάζας έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλές θερμοκρασίες της τάξης των 1500 C γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υλικού. Η απαραίτητη μόνωση για αυτές τις θερμοκρασίες προκύπτει από το ίδιο το καύσιμο. Ο Crossdraught αεριοποιητής παρουσιάζεται στο σχήμα 9. Σχήμα 9: Cross-draught gasifier[28]. Πλεονεκτήματα του συστήματος βρίσκονται στην πολύ μικρή κλίμακα στην οποία μπορεί να λειτουργήσει. Εγκαταστάσεις κάτω από 10 kw μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες να είναι οικονομικά εφικτές. 30

31 3.3.4 Fluidized bed gasifier Στον αεριοποιητή ρευστοποιημένης κλίνης, σχήμα 10, ο αέρας διοχετεύεται μέσα από ένα στρώμα (κλίνη) στερεών σωματιδίων με αρκετή ταχύτητα για να κρατήσουμε αυτά σε κατάσταση αναστολής. Η κλίνη είναι αρχικά εξωτερικά θερμαινόμενη και η πρώτη ύλη εισάγεται όταν μια επαρκώς υψηλή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί. Τα σωματίδια των καυσίμων εισάγονται στο κάτω μέρος του αντιδραστήρα, πολύ γρήγορα αναμειγνύονται με το υλικό της κλίνης και σχεδόν ακαριαία θερμαίνονται μέχρι τη θερμοκρασία της κλίνης. Ως αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας του καυσίμου είναι η πολύ γρήγορη πυρόλυση του, οδηγώντας σε ένα συνδυασμό στοιχείων με ένα σχετικά μεγάλο ποσό αέριων υλικών. Περαιτέρω αντιδράσεις αεριοποίησης και μετατροπή της πίσσας γίνονται στην αέρια φάση. Τα περισσότερα συστήματα είναι εξοπλισμένα με εσωτερικό κυκλώνα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κάψιμο του άνθρακα όσο το δυνατόν περισσότερο. Η στάχτη επίσης, μεταφέρεται στην κορυφή του αντιδραστήρα και πρέπει να απομακρυνθεί από τη ροή του φυσικού αερίου, εάν το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κινητήρα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του αεριοποιητή ρευστοποιημένης κλίνης, προέρχονται από την ευελιξία χρήσης πρώτης ύλης που απορρέει από τον εύκολο έλεγχο της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να κρατηθεί κάτω από το λιώσιμο ή σημείο σύντηξης της τέφρας, και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν αφράτα και με λεπτή υφή υλικά (πριονίδι κ.λπ.) 31

32 χωρίς την ανάγκη της προ-επεξεργασίας. Προβλήματα με τη τροφοδοσία, ή αστάθεια της κλίνης μπορεί να προκύψει με ορισμένα καύσιμα βιομάζας. Σχήμα 10: Fluidized bed gasifier[28]. 3.4 Turbines Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να πάρουμε την ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να μετατραπεί η καύσιμη ύλη σε ρεύμα. Η μετατροπή αυτή επιτυγχάνεται στους στροβίλους. Σε ένα σύστημα παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου απαιτούνται δύο ειδών στρόβιλοι, οι στρόβιλοι καύσης (gas turbines) και οι στρόβιλοι ατμού (steam turbines). 32

33 3.4.1 Gas Turbines Ένας στρόβιλος καύσης είναι μια περιστροφική μηχανή η οποία εξάγει ενεργεία από την ροή καύσιμων αερίων. Τα τμήματα από τα οποία αποτελείται είναι ένας συμπιεστής και ένας στρόβιλος συνδυασμένα με ένα θάλαμο καύσης ανάμεσα τους. Ενέργεια προστίθεται στο ροή του αερίου στον καυστήρα, όπου τα καύσιμα αναμειγνύονται με αέρα και αναφλέγονται. Στο περιβάλλον υψηλής πίεσης του καυστήρα, η καύση των καυσίμων αυξάνει τη θερμοκρασία. Τα προϊόντα της καύσης, ωθούνται στο τμήμα του στροβίλου. Εκεί, η υψηλή ταχύτητα και ο όγκος του αερίου που κατευθύνεται μέσω ενός στομίου πάνω στις λεπίδες του στροβίλου, περιστρέφοντας την τουρμπίνα. Η ενέργεια που δίνεται στην τουρμπίνα προέρχεται από την μείωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων. Οι βιομηχανικοί στρόβιλοι καύσης κυμαίνονται σε μέγεθος από ένα φορτηγό έως και τεράστια σύνθετα συστήματα. Έχουν την δυνατότητα να είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικοί όταν η αποβαλλόμενη θερμότητα ανακτάται από μια γεννήτρια ατμού η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί έναν στρόβιλο ατμού σε ένα σύστημα συνδυασμένου κύκλου. 33

34 3.4.2 Steam Turbines Η τουρμπίνα ατμού είναι μια μηχανική συσκευή που εξάγει θερμική ενέργεια από πιεσμένο ατμό και τη μετατρέπει σε περιστροφική κίνηση. Έχει σχεδόν πλήρως αντικαταστήσει το παλινδρομικό έμβολο (ατμομηχανή), κυρίως λόγω της μεγαλύτερης θερμικής αποδοτικότητας και την υψηλότερη αναλογία ισχύος / βάρους. Επειδή ο στρόβιλος παράγει περιστροφική κίνηση, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί για να κινήσει μια ηλεκτρική γεννήτρια. Περίπου το 80% του συνόλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο γίνεται με τη χρήση τουρμπινών ατμού. Η τουρμπίνα ατμού είναι μια μορφή θερμικής μηχανής που αντλεί μεγάλο μέρος της βελτιωμένης της θερμοδυναμικής απόδοσης με τη χρήση πολλαπλών σταδίων της διαστολής του ατμού. 34

35 4.ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Τα σχεδιασμένα συστήματα έχουν διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Cycle-Tempo, ένα πρόγραμμα σχεδιασμού ροής που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση συστημάτων μετατροπής ενέργειας[10-12]. Το πρόγραμμα cycle tempo βασίζεται στον υπολογισμό της εξέργειας ενός συστήματος. Στην θερμοδυναμική, η εξέργεια ενός συστήματος είναι το μέγιστο δυνατό ωφέλιμο έργο κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που θα φέρει το σύστημα σε ισορροπία με μια δεξαμενή θερμότητας. Όταν η γύρω περιοχή είναι η δεξαμενή, εξέργεια είναι η δυνατότητα του συστήματος να προκαλέσει μια αλλαγή καθώς επιτυγχάνει ισορροπία με το περιβάλλον του. Εξέργεια είναι τότε η ενέργεια που είναι διαθέσιμη για να χρησιμοποιηθεί. Αφού το σύστημα και οι γύρω περιοχές φτάσουν στην επίτευξη ισορροπίας, η εξέργεια είναι μηδέν[27]. Για την σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος αεριοποίησης βιομάζας συνδυασμένου κύκλου ορισμένες γενικές παραδοχές έχουν πραγματοποιηθεί: Τα συστήματα λειτουργούν σε σταθερή κατάσταση. Δεν υπάρχουν ακαθαρσίες που προκαλούνται από πίσσες και / ή από αλκαλικά μέταλλα. Τα συστήματα καθαρισμού είναι σε θέση να επιτύχουν την απαιτούμενη καθαρότητα του αερίου. 99%. Η μηχανική απόδοση όλων των περιστροφικών εξοπλισμών είναι 35

36 Η σύνθεση του περιβάλλοντος είναι αυτή η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα 3 Πίνακας 3: Σύνθεση περιβάλλοντος. 4.1 Σύνθεση συστήματος Η αλυσίδα από την τροφοδοσία της βιομάζας μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από δύο κύρια μέρη το κομμάτι παραγωγής υδρογόνου και τους κινητήρες οι οποίοι παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια. Το κομμάτι το οποίο υλοποιήθηκε για την παραγωγή υδρογόνου μπορεί να διαχωριστεί σε τρία επιμέρους σκέλη, τον αποξηραντή τον αεριοποιητή και αποστακτήρα. 4.2 Αποξηραντής. Η βιομάζα που τροφοδοτείται είναι μη επεξεργασμένο ξύλο με wet-basis σύσταση η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα 4. 36

37 Πίνακας 4: Σύνθεση βιομάζας (wet-basis) Ο ρυθμός με τον οποίο τροφοδοτείται η βιομάζα είναι 4.7 Kg/s σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (15 ο C). Για αυτήν την ποσότητα βιομάζας απαιτείται τροφοδοσία νερού και αέρα στο σύστημα με ρυθμό 3.9 Kg/s και 68 Kg/s αντίστοιχα. Η θερμοκρασία που απαιτείται για την αποξήρανση της βιομάζας ανακτάται από τον λέβητα καυσαερίων για να έχουμε καλύτερη απόδοση. Στο σχήμα 11 παρουσιάζεται ο αποξηραντής. 37

38 Σχήμα 11 :Αποξηραντής βιομάζας όπως υλοποιήθηκε στο Cycle - Tempo. Οι τιμές εισόδου για την μονάδα του αποξηραντή είναι οι παρακάτω. Νο. Description Input 1 Sink/Source Delm:-4.7 Tout:15 Pout:30 2 Heat Exchanger Delp1:0 Tout1:92 Delp2:0 12 Sink/Source Tout:15 Delm: Heat Exchanger Pout1:0.122 Delp1:0 Tout1:92 Delp2:0 14 Node Delp:0 Πίνακας 5: Τιμές εισόδου μονάδων αποξηραντή. 4.3 Αεριοποιητής. Το τμήμα παραγωγής υδρογόνου βασίζεται σε έναν Fast Internal Circulating Fluidized Bed (FICFB) αεριοποιητή. Ο FICFB αεριοποιητής έχει σχεδιαστεί από το Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και AE Energietechnik. Πρόκειται για έναν έμμεσο αεριοποιητή ατμού, πράγμα 38

39 που σημαίνει ότι η θερμότητα που απαιτείται για τις ενδόθερμες αντιδράσεις αεριοποίησης παρέχεται από έναν συνδεδεμένο καυστήρα. Ο αεριοποιητής αποτελείται από δύο fluidized beds, μια bubbling bed και μια circulating fluidized bed. Μέσα στην bubbling bed η βιομάζα αεριοποιείται με ατμό σε μια θερμοκρασία γύρω στους 800 ο C, ενώ στην circulating fluidized bed τα κατάλοιπα του άνθρακα από την αεριοποίηση καίγονται με αέρα σε μια θερμοκρασία γύρω στους ο C. Το υλικό της κλίνης κυκλοφορεί μεταξύ των δύο αυτών κλινών και χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς θερμότητας. Η πίεση λειτουργίας είναι κοντά στην ατμοσφαιρική. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στις πηγές [13-17]. Αυτός ο τύπος αεριοποιητή έχει επιλεγεί επειδή παράγει πλούσιο σε υδρογόνο αέριο, το οποίο μας οδηγεί σε υψηλή απόδοση σε υδρογόνο[18]. Το μοντέλο του αεριοποιητή χρησιμοποιεί δύο equilibrium αεριοποιητές σε σειρά οι οποίοι υπολογίζουν την σύνθεση του αερίου μέσω της ελαχιστοποίησης της ελεύθερης ενέργειας Gibbs για διαφορετικές θερμοκρασίες και πιέσεις ισορροπίας. Ο πρώτος equilibrium αεριοποιητής χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή μεθανίου. Ο πρώτος διαχωριστής αφαιρεί το ποσοστό (2% Mol) του μη αντιδρώντος άνθρακα. Ο ενδιάμεσος διαχωριστής χρησιμοποιείται για να παρακάμψει ορισμένα από τα παράγωγα του πρώτου equilibrium αεριοποιητή. Το υπόλοιπο μίγμα περνά στον δεύτερο αεριοποιητή. Η τελική σύνθεση μπορεί να συντονιστεί μέσω της αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας των equilibrium αεριοποιητών αλλά και από την σύνθεση των διαχωριζόμενων συστατικών. Επίσης ένα μικρό ποσοστό των καυσαερίων από το κομμάτι της καύσης του FICFB αναμιγνύεται με το παράγωγο 39

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Ε. ΣΚΩΤΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ.. 03067 1 Cost and performance

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια. (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ GASIFICATION TECHNOLOGY COMPANY 2ο χλμ. Προς Β ΚΤΕΟ-οδός ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ τηλ: 2310699524, Διεύθυνση πωλήσεων: 6987106186 http://www.gasification-technology.gr, www.αεριοποιηση.gr info@gasification-technology.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εργασία από παιδιά του Στ 2 2013-2014 Φυσικές Επιστήμες Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Εισηγητής: Τζολάκης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Παγκόσμια Ενεργειακή Τάση Μέχρι το 2030 Πρόβλεψη διπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Συνθήκες Προϊόν υγρό/ Χρήση αέριο/ στερεό wt%

Είδος Συνθήκες Προϊόν υγρό/ Χρήση αέριο/ στερεό wt% ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Πυρόλυση Βιόµαζας Είναι η θερµική διάσπαση της κυτταρίνης (240 350 ο C), τηςηµι-κυτταρίνης (200 260 ο C) και τηςλιγνίνης (280 500 ο C) πουπεριέχονταιστη πρώτη ύλη σε ουδέτερο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY ξηραντηρια με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΤD ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΟΒD ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ VD Gasification TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Βιοκαυσίµων Εξεργειακή Προσέγγιση. Κορωναίος Χριστοφής Σπυρίδης Χρήστος Ρόβας ηµήτριος

Παραγωγή Βιοκαυσίµων Εξεργειακή Προσέγγιση. Κορωναίος Χριστοφής Σπυρίδης Χρήστος Ρόβας ηµήτριος Παραγωγή Βιοκαυσίµων Εξεργειακή Προσέγγιση Κορωναίος Χριστοφής Σπυρίδης Χρήστος Ρόβας ηµήτριος Η ιαδικασία παραγωγής Fscher- Tropsch καυσίµων από βιοµάζα Η ιαδικασίας παραγωγής µεθανόλης από λάσπη λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 5: Συμπαραγωγή (Cogeneration CHP) Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μερτζής MM, Σ. Τσιακμάκης MM Γ. Μανάρα XM Π. Μητσάκης XM Α. Ζαμπανιώτου XM, Αν. Καθ. ΑΠΘ. Ζ. Σαμαράς MM Καθ. ΑΠΘ

Δ. Μερτζής MM, Σ. Τσιακμάκης MM Γ. Μανάρα XM Π. Μητσάκης XM Α. Ζαμπανιώτου XM, Αν. Καθ. ΑΠΘ. Ζ. Σαμαράς MM Καθ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Δ. Μερτζής MM, Σ. Τσιακμάκης MM Γ. Μανάρα XM Π. Μητσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ Τεχνική επισκόπηση Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net Η βιοµάζα ως καύσιµο Τύποι Κατεργασία Μέγεθος: σκίσιµο, θρυµµατισµός Ξήρανση: αέρας, φούρνος...

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Λάζαρος Λαφτσής Παναγιώτης Μιχαηλίδης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Λάζαρος Λαφτσής Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λάζαρος Λαφτσής Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηλιακή ονομάζουμε την ενέργεια που μας δίνει ο ήλιος. Μερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Άσκηση 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σε μια βιομηχανικ εγκατάσταση ένα ρεύμα υγρού πρέπει να θερμανθεί από τους 25 C στους 75 C ( περ = 25 C). Να εξεταστούν οι εξς εναλλακτικές λύσεις: (α) Η θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Θερµοχηµικής Μετατροπής

Θερµοχηµικής Μετατροπής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΑΘΗΜΑ «ΒΙΟΜΑΖΑ» Παραγωγή Υγρών Καυσίµων Από Καλάµιαα Μέσω Θερµοχηµικής Μετατροπής Δημήτριος Καρακούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Πολιτική και προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην Ευρώπη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 4(β) : Αεριοποίηση Βιομάζας Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 6--5 Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 Στα συνηθισμένα ψυκτικά ρευστά, η απόρριψη θερμότητας γίνεται υπό σταθερά θερμοκρασία, που είναι η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού. Όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλα-Pellets-Κατηγορίες. Ομάδα Εργασίας: Βαγγέλης Ταραπάνος, Μπάμπης Ευθυμιάδης Λέκκας Γεώργιος

Ξύλα-Pellets-Κατηγορίες. Ομάδα Εργασίας: Βαγγέλης Ταραπάνος, Μπάμπης Ευθυμιάδης Λέκκας Γεώργιος Ξύλα-Pellets-Κατηγορίες Ομάδα Εργασίας: Βαγγέλης Ταραπάνος, Μπάμπης Ευθυμιάδης Λέκκας Γεώργιος Ξύλα-Είδη-Θετικά-Αρνητικά Είδη Ξύλου Έλατο: Καίγεται σχετικά σύντομα, πιό οικονομικό( Θερμαντική αξια )4,5kWh/kg,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα