ένα ηλεκτρονικό αρχείο για την Βιβλιοθηκονομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ένα ηλεκτρονικό αρχείο για την Βιβλιοθηκονομία"

Transcript

1 < 'ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ C ττο ένα ηλεκτρονικό αρχείο για την Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της " Πληροφόρησης ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΚΠΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Το ηλεκτρονικό αρχείο E-LIS Το ηλεκτρονικό αρχείο E-LIS συγκροτήθηκε το 2003 για την κατάθεση τεκμηρίων στο πεδίο της Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) και είναι ο πρώτος διεθνής εξυπηρετητής σ' αυτή τη θεματική περιοχή. To E-LIS (http://eprints.rclis.org/) είναι ένα διεθνές ηλεκτρονικό αρχείο ελεύθερης πρόσβασης, το οποίο βασίζεται στην εθελοντική εργασία ατόμων από ένα εύρος επιστημονικών και τεχνικών υποβάθρων. Είναι μια μη εμπορική πρωτοβουλία, δίχως χρηματοδότηση και ενδιαφέρον κερδοφορίας. To E-LIS χρησιμοποιεί το ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό GNU Eprints (v ) 1 και υποστηρίζει όλες τις γλώσσες. Στην περίπτωση που το έγγραφο είναι σε μια άλλη γλώσσα εκτός των αγγλικών, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και μια αγγλική περίληψη, καθώς και οι σχετικές λέξεις κλειδιά. Ο πρωταρχικός σκοπός των ηλεκτρονικών αρχείων είναι να τεθούν τεκμήρια πλήρους κειμένου στη διάθεση διαφόρων κοινοτήτων (στην περίπτωση του E-LIS της κοινότητας της ΒΕΠ), καθιστώντας τα ορατά, αναζητήσιμα, προσβάσιμα, α νακτήσιμα και χρησιμοποιήσιμα από ο ποιονδήποτε ενδεχόμενο χρήστη που τα αναζητά για μη κερδοσκοπικούς λόγους. Το ηλεκτρονικό αρχείο E-LIS αποδέχεται οποιοδήποτε επιστημονικό ή τεχνικό έγγραφο, δημοσιευμένο ή αδημοσίευτο, στη βιβλιοθηκονομία, την επιστήμη της πληροφόρησης και την τεχνολογία, αλλά και τις σχετικές επιστήμες. Τα κριτήρια για την αποδοχή είναι τα ηλεκτρονικά έγγραφα (eprints) να είναι σχετικά με την έρευνα στους τομείς της ΒΕΠ και να έχουν τη μορφή ενός τελικού τεκμηρίου που είναι έτοιμο να εισαχθεί σε μια διαδικασία επικοινωνίας. Τα τεκμήρια αυτά μπορούν να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 1. GNU Eprints (πρόσβαση στις 23/12/04). m νοσ 1 δ 2005

2 ΑΡΘΡΑ preprints (προ-δημοσιευμένα π.χ. σε διαδικασία κρίσης), 2. postprints (μετά την δημοσίευση τους ή που έχουν απορριφθεί από μια διαδικασία κρίσης), 3. εισηγήσεις σε συνέδρια και αναρτημένες εργασίες συνεδρίων, 4. παρουσιάσεις, 5. βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, τεχνικές εκθέσεις/υπηρεσιακά κείμενα εργασίας, διατριβές, 6. ειδησεογραφικά κείμενα, και 7. άρθρα περιοδικών. Ανοικτή πρόσβαση To E-LIS δραστηριοποιείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων που σχετίζονται με την ελεύθερη διάθεση της πληροφορίας. Αποτελεί ένα από τα πολλά ηλεκτρονικά αρχεία που δημοσιεύουν ελευθέρα τεκμήρια στην θεματική περιοχή της ΒΕΠ, όπως το DLIST του πανεπιστημίου της Αριζόνα 2 και το 3 To E-LIS έρχεται να συμπληρώσει τις δύο αυτές πρωτοβουλίες, με την παροχή δικαιώματος διάθεσης τεκμηρίων για κάθε γλώσσα, την στιγμή που τα δύο προαναφερθέντα ηλεκτρονικά αρχεία καλύπτουν μόνο την αγγλική και γαλλική γλώσσα. Οι Garner, Horwood και Sullivan παρουσιάζουν κάποια από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών αρχείων. 4 Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τη μείωση του χρόνου δημοσίευσης (ή την επίσπευση του χρόνου δημοσίευσης), τη δυνατότητα διαχείρισης πολλών και ετερογενών αρχείων, τη μείωση του κόστους και την ύπαρξη συστημάτων κρίσης (peer review). Τα μειονεκτήματα που αποδίδουν στα ηλεκτρονικά αρχεία είναι οι επιπλοκές της προδημοσίευσης στη διαδικασία παραδοσιακής δημοσίευσης, η μείωση της ποιότητας του επιστημονικού λόγου από την πίεση για ταχεία δημοσίευση, θέματα α σφάλειας κλπ. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αναφέρουν οι Garner, Horwood και Sullivan είναι καθαρά ενδεικτικά, καθώς τα ηλεκτρονικά αρχεία διαθέτουν διαφορετικές πολιτικές ανά περίπτωση (ο McKiernan παρέχει μια περιεκτική επισκόπηση του χώρου των ηλεκτρονικών αρχείων 5, 6 ) Το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική γραμματεία, σημαίνει, σύμφωνα με την Διακήρυξη της Βουδαπέστης, «την ελεύθερη διαθεσιμότητα της στο δημόσιο διαδίκτνο, που επιτρέπει σε οποιουσδήποτε χρήστες να τη διαβάσουν, να τη 'μεταφορτώσουν', να την αντιγράψουν, να τη διανείμουν, να την τυπώσουν, να την αναζητήσουν, ή να τη διασυνδεθούν με τα πλήρη κείμενα αυτών των άρθρων, να την αναζητήσουν για ευρετηρίαση, να την περάσουν ως δεδομένα σε λογισμικό ή να τη χρησιμοποιήσουν για όποιον άλλο νόμιμο σκοπό, χωρίς οικονομικά, νομικά ή τεχνικά εμπόδια, εκτός από τα αναπόφευκτα για την απόκτηση πρόσβα- 2. DLIST (Digital Library of Information Science anc Technology), (πρόσβαση στις 20/12/04). (Archive Ouverte en Sciences de l'lnformation et de la Communication) (πρόσβαση στις 20/12/04). 4. Garner, J., Horwood, L., Sullivan. S. "The place of eprints in scholarly information delivery". Online Information Review, 25, [4], 2001, σσ McKiernan, G. "Open Archives data providers. Part I: general", Library Hi Tech News, 21, [3], 2004, σσ. 11-1Q 11 iy. 6. McKiernan, G. "Open Archives data providers Part II: science and technology", Library Hi Tech News, 21, [5], 2004, σα ΤΕΥΧΟΣ 1 20 OS ^ ^

3 ΤΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ σης στο ίδιο το όιαόίκτυο». 7 Η διακήρυξη της Βουδαπέστης αναφέρει ως μόνο περιορισμό στην αναπαραγωγή και στη διανομή, την αναγνώριση της πνευματικής ιδιοκτησίας των συντακτών της εργασίας. E-pnnts in Library and Information Science home about search krowsf ( register } registered user*, area help [ FAQ 1 3ITA classification jriiema Digital Libraries and Users : an Italian Experience. Chat>ges in academic users' attitudes, perceptions and usage of study and research tools in a hybrid context Conti, C'tvz\A and Conono. U30 and Farnelii, &ηο arid Garfputo, Pacts and Marguardt, U»«a {2003) Oigita) Libraries and Users : an Italian Enierwnc* Change* in academic users' attitudes,!»r'ttfe*wn * and usage ot stud» and reseat th tools m a hfbnd context InfrixweoVntji Toward a 'Jier-CewfcrW4w>/oecAi & Ctytai L*bc*fH!S. Espoo (FmlarKi). Pultmtaweitabta as; POP - P-eounei Actobe Acrobat K&ader or ether POP viewer. PowerPoint Abstract The ijoal of this study is in measure the changes <n scholarly jotjrrvais usage in ch Italian academic context. In order to meet our goals a survev was conducted based on d on -tare Questionnaire ί 1,305 respondents). The final results of this study dearly show the existence of four different categories of users (crtdwat innovators, midway traditionalists, tufl innovators and hjetradihoiiahstsj, each category represents a different approach to d113t.il library service. Keyword*: Digital iibranej m Itsfy, CIB&R, Coo'driarTi»fyto Interunirvrsitaric Kan Da*! & Edrtona m Rete, EmerotecaVirtual, EV, electronic journals statisrus usage, e-joumals stat?5tkrw duso d*. periodic eiertrorun, rivrrt» efettroruche Εικόνα 1: Έγγραφο στο E-LIS Διαδικασία υποβολής Πολιτική υποβολής Το βασικό κριτήριο για την αποδοχή των ηλεκτρονικών τεκμηρίων είναι η συνάφεια τους με την έρευνα στα πεδία της ΒΕΠ. Θα πρέπει επίσης να είναι πλήρη, δηλαδή να είναι έτοιμα να ενταχθούν στη διαδικασία της επιστημονικής επικοινωνίας. Τρία επίπεδα ελέγχου είναι σ' εφαρμογή. Τα επίπεδα ελέγχου και η διάκριση ρόλων στο E-LIS γίνεται για να διασφαλιστεί ότι δε θα συμπεριληφθούν ακατάλληλες εργασίες. Τα επίπεδα αυτά είναι: 1. Εγγεγραμμένος χρήστης/συντάκτης Οι εγγεγραμμένοι συντάκτες μπορούν να καταθέσουν τεκμήρια με διαφορετικά ε πίπεδα πρόσβασης, ανάλογα με τις συμφωνίες που έχουν κάνει με εκδότες (εάν αυτοί υπάρχουν). Κάθε εγγεγραμμένος συντάκτη ς/χρή στη ς έχει έναν εξατομικευμένο χώρο εργασίας όπου εισάγει τα μεταδεδομένα και «φορτώνει» (upload) τα τεκμήρια του σε κάποια από τις αποδεκτές μορφές (formats). Απαιτείται από το συντάκτη να δίνει λέξεις κλειδιά από το ταξινομικό σύστημα του E-LIS, που ο νομάζεται JITA Classification Schema (ένα απλό σύστημα, το οποίο δεν αποσκοπεί σε μια περιεκτική ταξινόμηση, αλλά στο να βοηθήσει στην ανάκτηση του τεκμηρίου, μέσω της εύκολης σάρωσης - browse- του αρχείου). Μόλις οι συντάκτες/χρήστες υποβάλλουν τα τεκμήρια που έχουν «φορτώσει», αυτά μεταφέρονται σ' ένα προσωρινό στάδιο υποβολής / ι ι ff \ * * (submission butter), το οποίο είναι προσβάσιμο από τα μέλη της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board). 2. Επιμελητής Ένας επιμελητής (Editor) του E-LIS ε ξετάζει το υποβληθέν έγγραφο και το ε γκρίνει, προσθέτοντας επιπλέον μεταδεδομένα, αν είναι αναγκαίο, πριν το μεταθέσει στο κυρίως αρχείο. Τα υποβληθέντα τεκμήρια μπορούν, είτε να εγκριθούν ή να απορριφθούν εντελώς από το προσωπικό του E-LIS, είτε να επιστραφούν στον συντάκτη τους για τροποποιήσεις στα μεταδεδομένα ή για τυχόν προβλήματα με το ηλεκτρονικό αρχείο. 3. Διαχειριστής δικτυακού τόπου Πνευματικά δικαιώματα Για την κατάθεση ενός τεκμηρίου απαιτείται η χορήγηση του δικαιώματος διάθεσης του, μέσα από το E-LIS. Η συμφωνία διαφέρει, αν: 1. το τεκμήριο κατατίθεται από τον ίδιο 7. Budapest Open Access Initiative, OS.org/openaccess/read.shtml (πρόσβαση στις 20/12/04). ΤΕΥΧΟΣ

4 ΑΡΘΡΑ τον συντάκτη 2. ένα τεκμήριο κατατίθεται από κάποιον άλλον εκτός του συντάκτη. Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμοί πρόσβασης To E-LIS ενθαρρύνει την ελεύθερη πρόσβαση, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει στους συντάκτες την δυνατότητα περιορισμού της πρόσβασης. Η πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί στην ομάδα των χρηστών που έχουν κάνει εγγραφή στο E-LIS αρχείο, μια συγκεκριμένη και γνωστή ομάδα χρηστών του αρχείου. Σε ειδικές περιπτώσεις, η πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί στον καταθέτη μόνο και στο προσωπικό του αρχείου (το διαχειριστή του αρχείου και κάποιους επιλεγμένους επιμελητές έκδοσης, κριτές, κ.α. σε συγκεκριμένα κράτη και οργανισμούς). Οι συντάκτες που υποβάλλουν και αρχειοθετούν τεκμήρια στο E-LIS πρέπει να είναι βέβαιοι ότι αυτά δεν έχουν οποιοδήποτε περιορισμό στην ηλεκτρονική διακίνηση τους. Η διαλεύκανση θεμάτων σχετικών με τα πνευματικά δικαιώματα είναι θέμα των συντακτών και το E-LIS δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα για το περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους συντάκτες. Όταν ένα έγγραφο κατατίθεται στο E-LIS και διατίθεται στο διαδίκτυο, το E-LIS υποστηρίζει το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του συντάκτη και αναγνωρίζει ότι η εργασία παραμένει ιδιοκτησία του, καθώς επίσης και το δικαίωμα της αυτό-αρχειοθέτησης. Τα τεκμήρια που δημοσιεύονται στο αρχείο E-LIS προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, που τηρούνται από τους συντάκτες ή από άλλους κατόχους. Οι συντάκτες ή οι επιμελητές ελέγχουν τα δικαιώματα μετάφρασης και αναπαραγωγής σε αυτές τις εργασίες. Εντούτοις, οι αναγνώστες παίρνουν άδεια για μεμονωμένη, εκπαιδευτική έρευνα και μη εμπορική αναπαραγωγή, βάσει των ε θνικών και διεθνών νόμων για τα πνευματικά δικαιώματα. Ως ένα ηλεκτρονικό αρχείο συμβατό με το ΟΑΙ Protocol for Metadata Harvesting, 8 το E-LIS επιτρέπει την συλλογή μεταδεδομένων από τρίτα πρόσωπα. Γενική πολιτική είναι να επιτρέπεται η συγκομιδή των μεταδεδομένων. Η συγκομιδή του πλήρους περιεχομένου όμως δεν είναι επιτρεπτή. Ε-prints in Library and Information Science home about I search 1 browse ( register registered users area f help ( FAQ J17A classification schema ι Β ; i' an advanced search Title/Abstrai-I /Keywords nter a term or terms to search for. Full Text Enter a term or terms to search for Simple Search Watch aii. in any vroet *S Mj'rh -Vi, in soy erdfl' ** Authors/Editors Enter a name or names to search for Either the family name, οι the fanirlv name folio wed try a comma and the first name or initial. Names with tpace; may be indict ated bv surrounding them wttn douoie quotes, eg. "van Damme, )' Match afi, in any (xde: y. Year Enter a stngfe year te g. 1999). or a range of years, e.g ' ' or -2000'. Εικόνα 2: Απλή αναζήτηση στο E-LIS Χρήση του αρχείου Οι χρήστες της E-LIS μπορούν να σαρώσουν (με όνομα συντάκτη/επιμελητή έκδοσης, τίτλο βιβλίου/περιοδικού, θέμα ή έτος) και να κάνουν αναζήτηση (γρήγορη, απλή ή συνθέτη) στο αρχείο. Μπορεί να δει κάποιος τα τεκμήρια που έχουν κατατεθεί την τελευταία εβδομάδα στον τομέα «Πιο πρόσφατες προσθήκες». Αφοΰ οι χρήστες έχουν κάνει μια αναζή- 8. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata ]-larvesting. Protocol Version 2.0 openarchives. org/oai/2. Olopenarchivesprotoco l.htm (πρόσβαση στις 20/12/04). ΤΕΥΧΟΣ ^Β

5 . ΤΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τη ση στο αρχείο, μπορούν στη συνέχεια να δουν τα μεταδεδομένα που σχετίζονται μ' ένα τεκμήριο που τους ενδιαφέρει και να το «κατεβάσουν» (εφ' όσον δεν είναι τεκμήριο κλειστής -reserved- πρόσβασης). Γί-JJ Ε-prints in Library and Information Science home -tbiuii ( s«<jrch 1 browse reffteter registered users wee ) help I FAf) t ΉΤΛ Gasification fcfieme Please setetl a value»o browse from the list betow. Browse by Subjects rst*m of ubi* ν ο *. T\\*Qteitcii & general aspects a* irtj/anes and information a At.. - rformatton («tie) &Λ lase *>'< ttrptct of information. 86. BAhometi '."' (6) BO ijf* Inform fiu. information *siemin*tk>n *nd effl m BH Inforn^tion n*4ds^ information n*i, ι (5). EC Εικόνα 3: Σάρωση ευρετηρίου θεμάτων στο E-LIS Συμπεράσματα Η ομάδα επιμελητών του E-LIS απευθύνει πρόσκληση σε συντάκτες κειμένων να συνεργαστούν στην ανάπτυξη αυτοΰ του σημαντικού προγράμματος, υποβάλλοντας τις εργασίες τους στον εξυπηρετητή του E-LIS με απώτερο στόχο τη δημιουρ- γία μιας συλλογής ελεύθερα προσβάσιμων και χρησιμοποιήσιμων τεκμηρίων στη ΒΕΠ, μέσα από ένα διεθνές συμβατό ΟΑΙ σύστημα. Η ελληνική πραγματικότητα, με την ένδεια μέσοτν δημοσίευσης και προβολής της ερευνητικής εργασίας και της πρακτικής των ελληνικών βιβλιοθη- Ι - -. Ι Ι I I Ι κών σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, είναι πρόσφορη για την αποδοχή και τη χρήση συστημάτων, όπως είναι το ηλεκτρονικό αρχείο E-LIS. Περισσότερες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών {maria, John upatras.gr Η Μαρία Φραντζή εργάζεται στη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Ο Γιάννης Τσάκωνας εργάζεται στη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφοριών του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Αρχε ιονομίας-βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου - ΤΕΥΧΟΣ

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy Η πορεία προς την ανοιχτή πρόσβαση µέσω των Creative Commons Περίπτωση ΚΤΙΣΙΣ Αλεξία Ντίνη Κουνούδη alexia.kounoudes@cut.ac.cy Πέτρος Αρτέµη petros.artemi@cut.ac.cy Μάριος Ζέρβας marios.zervas@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 321 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΑΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Αλέξανδρος Κουλούρης, Σαράντος Καπιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του. ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών

Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του. ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αλέξανδρος Κουλούρης Κέρκυρα, Οκτώβριος 2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες. Publishing and managing e-journals: The libraries role

Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες. Publishing and managing e-journals: The libraries role Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες Χρήστος Παπαθεοδώρου Φίλιππος Τσιμπόγλου * ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Βιβλιοθήκη Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Email: papatheodor@lib.demokritos.gr

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο. Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ. Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ποιότητα της πληροφορίας και Διαδίκτυο Εργασία των φοιτητριών του Α εξαμήνου του ΠΜΣ Αγγελική Οικονόμου Αφροδίτη Φράγκου στο πλαίσιο του μαθήματος: Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της αγοράς των ηλεκτρονικών βιβλίων: εκδότες και διαθέτες

Επισκόπηση της αγοράς των ηλεκτρονικών βιβλίων: εκδότες και διαθέτες Επισκόπηση της αγοράς των ηλεκτρονικών βιβλίων: εκδότες και διαθέτες Μάγδα Βασιλείου astradenia@yahoo.gr Περίληψη Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να κάνει μια επισκόπηση των κύριων διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Περίληψη Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούµε στα εργαλεία θεµατικής ευρετηρίασης που έχουν αναπτυχθεί και που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα