3577 Ν. 40(ΙΙΙ)/2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3577 Ν. 40(ΙΙΙ)/2004"

Transcript

1 Ε.Ε. Πρ. I(III) Αρ. 852, Ν. 40(ΙΙΙ)/2004 περί τυ Πρτκλλυ της Σύμβσης τυ 1979 γι τη Διμεθρική Ρύπνση της Ατμσφιρς σε Μεγάλη Απστση πυ φρά τν Έλεγχ τν Εκπμπών τυ Αζώτυ ή τν Διμεθρικών Ρών τυς (Κυρτικς) Νμς τυ 2004 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμς 40(111) ΤΌ 2004 ΝΜΣ ΚΥΡΩΤΙΚΙ ΤΥ ΠΡΩΤΚΛΛΥ ΤΗΣ ΣΥΜΑΣΗΣ ΤΥ ί 979 ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΘΡΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΣΤΑΣΗ ΠΥ ΑΦΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΜΠΩΝ ΞΕΙΔΙΩΝ ΤΥ ΑΖΩΤΥ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΘΡΙΑΚΗΣ ΡΗΣ ΤΥΣ Γι σκπύς ενρμνισης με την πράξη της Ευρπϊκής Κιντητς με τίτλ: "Απφση 9/61/ΕΚ τυ Συμβυλίυ της 17 ης Μΐυ 199 πυ φρά την πρσχώρηση της Κιντητς στ πρτκλλ της σύμβσης, τυ 1979 γι τη διμεθρική ρύπνση της τμσφιρς σε μεγάλη πστση, σχετικά με την κτπλέμηση τν εκπμπών ξειδίν τυ ζώτυ ή της διμεθρικής μετφράς τυς (Ε.Ε. L149 της , σ.14). Η υλή τν Αντιπρσώπν ψηφίζει ς κλύθς: Συνπτικς τίτλς. 1. πρών Νμς θ νφέρετι ς περί τυ Πρτκλλυ της Σύμβσης τυ 1979 γι τη Διμεθρική. Ρύπνση της Ατμσφιρς σε Μεγάλη Απστση πυ φρά τν Έλεγχ τν Εκπμπών ξειδίν τυ Αζώτυ ή τν Διμεθρικών Ρών τυς (Κυρτικς) Νμς τυ Ερμηνεί. 2. Στν πρντ Νμ, εκτς ν π τ κείμεν πρκύπτει διφρετική έννι:-

2 578 «Πρτκλλ» σημίνει τ Πρτκλλ της Σύμβσης γι τη Διμεθρική Ρύπνση της Ατμσφιρς σε Μεγάλη Απστση ττυ φρά τν 'Ελεγχ τν Εκπμπών ξειδίν τυ Αζώτυ ή τν Διμεθρικών Ρών τυς, τ πί έγινε στη Σφι στις 1 κτβρίυ 1988 κι στ πί πρσχώρησε η Ευρπϊκή Ένση με την Απφση 9/61/ΕΚ τυ Συμβυλίυ της 17 πς Μΐυ 199. Κύρση τυ. (1) Με τν πρντ Νμ κυρώνετι τ Πρτκλλ, τυ Πρτκλλυ, πίυ τ υθεντικ κείμεν στην Αγγλική εκτίθετι στ Μέρς Ι Πίνκς τυ Πίνκ κι σε Ελληνική μετάφρση στ Μέρς II υτύ. Μέρς Ι Μέρς II. (2) Σε περίπτση διφράς μετξύ τυ κειμένυ πυ εκτίθετι στ Μέρς Ι κι εκείνυ πυ εκτίθετι στ Μέρς II τυ Πίνκ υπερισχύει τ κείμεν πυ εκτίθετι στ Μέρς Ι υτύ. Αρμδι Αρχή. 4. Αρμδι Αρχή γι την εφρμγή στην επικράτει της Δημκρτίς τν διτάξεν τυ Πρτκλλυ, είνι Υπυργς Εργσίς κι Κιννικών Ασφλίσεν ή πισδήπτε λειτυργς τυ Υπυργείυ τυ δεντς εξυσιδτημένς πρς τύτ π τν Υπυργ.

3 579 - ΠΙΝΑΚΑΣ (ASpo ) moz ι PROTOL TO THE 1979 NVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION NCERNING THE NTROL OF EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES OR THEIR TRANSBOUNDARY FLUXES. The Parties, Determined to implement the Convention on Long-range Transoundary Air Pollution, Concerned that present emissions of air pollutants are causing damage, in exposed parts of Europe and North America, to natural resources of vital environmental and economic importance,. '. Recalling that the Executive Body for the Convention'recognized at its second session the need.to reduce effectively the total annual emissions of nitrogen oxides'from stationary and moile sources or their transfcrunda'ry fluxes y 1995, and the need on the part of. other States that had already made progress in reducing these emissions to maintain and review their emission standards for nitrogen oxides, Taking into consideration existing scientific and technical data on emissions, atmospheric movements and effects on the environment of nitrogen oxides and their secondary products, as well as on control technologies, Conscious that the adverse environmental effects of emissions of nitrogen oxides vary among countries, Determined to take effective action to control and reduce national annual emissions of nitrogen oxides or their transoundary fluxes y, in particular, the application of appropriate national emission standards to new moile and major new stationary sources and the retrofitting of existing major stationary sources, Recognizing that scientific and technical knowledge of these matters is developing and that it will e necessary to take such developments into account when reviewing the operation of this Protocol and deciding on further action, Noting that the elaoration of an. approach ased on critical loads is aimed at the estalishment of an effectroriented scientific asis to e taken into account when reviewing the operation of this Protocol and at.deciding on further internationally agreed measures to limit and reduce emissions of nitrogen oxides or their transoundary fluxes, Recognizing that the expeditious consideration of procedures to create more favourale conditions for exchange of technology will contriute to the effective reduction of emissions of nitrogen oxides in the region of the Commission, Noting with appreciation themutul commitment undertaken y several countries to implement immediate and sustantial reductions of national annual emissions' of nitrogen oxides, Acknowledging the measures already taken y some~countries which have had the effect of reducing emissions of nitrogen oxides,

4 580 Have agreed as follows: Article 1 DEFINITIONS For the purposes of the present Protocol, 1. "Convention" means the Convention on Long-range Transoundary Air Pollution, adopted in Geneva on 1 Novemer 1979; 2. "EMEP" mea'ns the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe;. "Executive Body" means the Executive Body for the Convention constituted under article 10, paragraph 1, of the Convention; 4.. "Geographical scope of EMEP" means the area defined in article 1, paragraph 4, of the Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transoundary Air Pollution on Longterm Financing of the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long- - range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP),.adopted in Geneva on 28 Septemer 1984; 5. "Parties" means, unless the context otherwise requires, the Parties to the present Protocol; 6. "Commission" means the United Nations Economic Commission for Europe;. 7. "Critical load" means a quantitative estimate of the exposure to one or more pollutants eiow which significant harmful effects on specified sensitive elements of the environment do not occur according to present knowledge; 8. "Major existing stationary source" means any existing stationary source the thermal input of which is at least 100 MW;' 9. "Major new stationary source" means any new stationary source the thermal input of which is at'least'somw; 10. "Major source category" means any category of sources which emit or may emit air pollutants in.the form of nitrogen oxides, including the categories descried in the Technical Annex, and which-contriute at least 10 per cent of the total national emissions of nitrogen oxides on an annual asis as measured or calculated in the first calendar year after the date of entry into force of the present Protocol, and every fourth year thereafter; 11. "New stationary source" means any stationary source the construction or sustantial modification of which is commenced after the expiration of two years from the date of entry into force of this'protocol; 12. "New moile source" means a motor-vehicle or other moile source which is manufactured after the expiration of two years from the date of entry into force of the present Protocol.

5 581 Article 2 ' ' BASIC OBLIGATIONS 1. The Parties shall, as soon as possile and as a 'first step, take effective measures to control and/or reduce their national annual emissions of nitrogen oxides or their transoundary fluxes so that these, at the latest y 1 Decemer 1994, do hot exceed their national annual emissions of nitrogen oxides or transoundary fluxes of such emissions for the calendar year 1987 or any previous year to e specified upon signature of, or accession to, the Protocol, provided that in addition, with respect to any Party specifying such a previous year, its national average annual transoundary fluxes or national average annual emissions of nitrogen oxides for the period from 1 January 1987 to 1 January 1996 do not exceed, its transoundary fluxes or national emissions for the calendar year "Furthermore/ the Parties shall in particular, and no later than two years after the date of entry into force of the present Protocol: (a) Apply national emissions standards to major new stationary sources and/or source categories, and to sustantially modified stationary sources in major source categories, ased on the est availale technologies which are economically feasile, taking into consideration the Technical Annex; () Apply national emission standards to new moile sources in all major source categories ased on the est availale technologies which are economically feasile, taking into consideration the-technical Annex and the relevant decisions taken within the ' framework of the Inland Transport Committee of the Commission; and (c) Introduce pollution control measures for major existing stationary sources, taking into consideration the Technical Annex and the characteristics of the plant, its age and its rate of utilization and the need to avoid undue operational disruption.. (a)the Parties shall, as a second step, commence negotiations, no later thn six months after the date of entry into force of the present Protocol, on further steps to reduce national annual emissions of nitrogen oxides or transoundary fluxes of such emissions, taking into account the est availale scientific and technological developments, internationally accepted critical loads and other elements resulting from the work programme undertaken under article 6; ( ) To this end, the Parties.shall cooperate in order to estalish: (i) Critical loads; (ii) Reductions in national annual emissions of nitrogen oxides or.transoundary fluxes of such emissions as required to achieve agreed.ojectives ased on critical loads; and (iii) Measures and a timetale commencing no later than 1 January 1996 for achieving such reductions. 4. Parties may take more stringent measures than those required y the present article.

6 582 Article EXCHANGE OF TECHNOLOGY. 1. The Parties shall, consistent with their national laws, regulations and practices,. facilitate the exchange of technology to reduce emissions of nitrogen Oxides, particularly through the promotion of: (a) Commercial exchange of availale technology; (6) Direct industrial contacts and cooperation, including joint ventures; (c) Exchange of information and experience; and (d) Provision of technical assistance. 2.. In promoting the activities specified in suparagraphs (a) to (d) aove, the Parties shall create favourale conditions y facilitating contacts and cooperation among appropriate organizations and individuals in the private and pulic sectors that are capale of providing technology, design and engineering services, equipment or finance.. The Parties shall, no later than six months after the date of entry into force of the present Protocol, commence consideration of procedures to create more favourale conditions for the exchange of technology to reduce emissions of nitrogen oxides. Article 4 UNLEADED FUEL The Parties shall, as soon as possile and no later than two years after the date of entry into force of the present Protocol, make unleaded fuel sufficiently availale, in particular cases as a minimum along main international transit routes, to facilitate the circulation of vehicles equipped with catalytic converters. Article 5 REVIEW PROCESS 1. The Parties shall regularly review the present Protocol, taking into account the est availale scientific sustantiation and technological development. 2. The first review shall take place no later than one year after the date of entry into force of the present Protocol.

7 58, Artide6... WORK TO BE UNDERTAKEN The Parties shall give high priority to research and monitoring related to the development and application of an approach ased on critical loads to determine, on a scientific asis, necessary reductions in emissions of nitrogen oxides. The Parties shall, in particular, through national'research programmes, in the work plan of the Executive Body and through other'cooperative programmes within the framework of the Convention, seek to: (a) Identify and quantify effects of emissions of nitrogen oxides on humans, plant and animal life, waters, soils and materials, taking into account the impact on these of nitrogen oxides from sources other than atmospheric deposition; ' r () Determine.the geographical distriution of sensitive areas; (c) Develop measurements and model calculations including harmonized methodologies for the calculation of emissions, to quantify the long-range transport of nitrogen oxides and related pollutants; (cf) Improve estimates of the performance and costs of technologies for control of emissions of nitrogen oxides and record the development of improved and new technologies; and (e) Develop, in the context of an approach ased on critical loads, methods to integrate scientific, technical and economic data in order to determine appropriate control strategies.. Article 7 NATIONAL PROGRAMMES, POLICIES AND STRATEGIES The Parties shall develop without undue delay national programmes, policies and strategies to implement the oligations under the present Protocol that shall serve as 2 means of controlling and reducing emissions of nitrogen oxides or their transoundary fiuxes. Article 8 INFORMATION EXCHANGE AND ANNUAL REPORTING 1. The Parties shall exchange information y notifying the Executive Body of the national programmes, policies and strategies that they develop in accordance with article 7 and y reporting to it annually on progress achieved under, and any changes to, those programmes, policies and strategies, and in particular on: () The levels of national annual emissions of nitrogen oxides and the asis upon which they have een calculated; (ώ) Progress in appfyjng national emission standards required under article 2, suparagraphs 2 (a) and 2 ( ), and the national emission standards applied or to e applied, and the sources and/or source categories concerned;

8 584 (c) Progress in introducing the pollution control measures required under article 2, suparagraph" 2 (c), the sources concerned and the measures introduced or to e introduced; (d) Progress in making unleaded fuel availale; (e) Measures taken to facilitate the exchange of technology; and '(f) Progress in estalishing critical loads. 2. Such information shall, as far as possile, e sumitted in accordance, with a uniformreporting framework. Article 9. CALCULATIONS EMEP shall, utilizing appropriate models and in good time efore the.annual meetings of the Executive Body, provide to the Executive Body calculations of nitrogen udgets and also of transoundary fluxes and deposition of nitrogen oxides within the geographical scope of EMEP. In areas outside the. geographical scope of EMEP, models appropriate to the particular circumstances of Parties to the Convention therein shall e used. A-ticie 10 TECHNICAL ANNEX The Technical Annex to the present Protocol is recommendatory in character. It shall form an integral part of the Protocol. - ' Article 11 AMENDMENTS TO THE PROTOL 1. Any Party may propose amendments to the present Protocol. 2. Proposed amendments shall e sumitted in writing to the Executive Secretary of the Commission who shall communicate them to all Parties. The Executive ody shall discuss the proposed amendments at its next annual meeting provided that these proposals have, een circulated y the Executive Secretary to the Parties at least ninety days in advance.. Amendments to the Protocol, other than amendments to its technical Annex, shall e adopted y consensus of the Parties present at a meeting of the Executive Body, and shall enter into force for the Parties which have accepted them on the ninetieth day after the date on which two-thirds of the Parties have deposited their instruments of acceptance thereof. Amendments shall enter into force for any Party which has accepted them after two-thirds of the Parties have deposited their instruments of acceptance of the amendment, on the ninetieth day after the date on which that Party deposited its instrument of acceptance of the amendments. '

9 Amendments to the Technical Annex shall e adopted y consensus of the Parties present at a meeting of the Executive ody and shall ecome effective thirty days after the date on which they have een communicated in accordance with paragraph 5 elow. 5. Amendments under paragraphs and 4 aove shall, as soon as possile after their, adoption, e communicated y the Executive Secretary to all Parties. Article 12 SETTLEMENT OF DISPUTES If a dispute arises etween two orrhore Parfies as to the interpretation or application of the. present Protocol, they shall seek a solution y.negotiation or y any other method of dispute settlement"acceptale to the parties to the dispute. Article 1 SIGNATURE 1. The present Protocol shall e open for signature at Sofia from 1 Novemer 1988 until 4 Novemer 1988 inclusive, then at the Headquarters of the United Nations in New York until 5 May 1989, y the memer States of the Commission as well as States having consultative status with the Commission/ pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 6 (IV) of 28 March 1947, and y regional economic integration organizations, constituted y sovereign States memers of the Commission, which have competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered y the Protocol, provided that the States and organizations concerned are Parties to the Convention. 2. In matters within their competence, such regional economic integration organizations shall, on their own ehalf, exercise the rights and fulfil the responsiilities which the present Protocol attriutes to their memer States. In such cases, the memer States of these organizations shall not e entitled to exercise such rights individually. Article 14 RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION 1. The present Protocol shall e suject to ratification, acceptance or approval y Signatories. 2. The present Protocol shall e open for accession as from 6 May 1989 y the States and organizations referred to in article 1, paragraph 1.. A State or organization which accedes to the present Protocol after 1.Decemer 199 may implement articles 2 and 4 no later than 1 Decemer The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall e deposited with the Secretary-General of the United Nations, who will perform the functions of depositary..

10 586 Article 15. ENTRY INTO FORC=. 1. The present Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the date on. which the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession has een' deposited. 2. For each State and.organization referred to in article 1,.paragraph 1, which ratifies, accepts or approves the present Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval, or accession, the protocol shall. enter into force on the ninetieth day following the date of deposit y such Party of its instrument of ratification, acceptance, approval, or accession. Article 16 ' WITHDRAWAL At any time after five years from the date on which the present Protocol has come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from it y giving written notification to the depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day following the date of its receipt y the depositary, or on such later date asmay e specified in the notification of the withdrawal. Article 17 AUTHENTIC TEXTS The original of the present Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall e deposited with the Secretary-General of the" United Nations. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, eing duly authorized thereto, have signed the present Protocol. DONE at Sofia this thirty-first day of Octoer one thousand nine hundred and eighty-eight.

11 587 TECHNICAL ANNEX 1. NTROL TECHNOLOGIES FOR NO EMISSIONS FROM STATIONARY SOURCES.. II. NTROL TECHNOLOGIES FOR NO EMISSIONS FROM MOBILE SOURCES 1.. The purpose of this annex is to provide guidance to the Parties to the Convention in identifying NO x control options and techniques in the implementation of their oligations under the Protocol.... ' 2. It is ased on information on options and techniques for NO x emission reduction and their performance and costs contained in official documentation of the Executive Body and ' its susidiary odies; arid in documentation of the ECE Inland Transport Committee and its susidiary odies; and on supplementary information provided y govemmentaily designated experts^. The annex addresses the control of NO,, emissions considered as the sum of nitrogen oxide (NO) and nitrogen dioxide (N0 2 ) expressed as N0 2 and lists a numer of NO x reduction measures'and techniques spanning a wide range of costs and efficiencies. Unless otherwise indicated these techniques are considered to e well estalished on the asis of sustantial operating experience, which in most cases has een gained over five years or more. It cannot, however, e considered as an exhaustive statement of control options; its 'aim is to provide guidance to Parties in identifying est availale technologies which are economically feasile as a asis for national emission standards and in the introduction of pollution control measures. 4. The choice xsf pollution control measures for any particular case will depend on a numer of factors, including the relevant legislative and regulatory provisions, primary energy pattern; industrial infrastructure and economic circumstances of the Party concernedand, in the case of stationary sources, the specific circumstances of the plant. It should e orne in mind also that sources of NO* are often sources of other poiiutants as well, such as sulphur oxides (SOJ, volatile organic compounds {VOCs), and particulates. In the design of control options for such sources, all polluting emissions should e considered together in order to maximize the overall aatement effect and minimize the impact of the source on the environment.. 5. The annex reflects the state of knowledge and experience of NO x control measures, including retrofitting, which has een achieved y 1992, in the case of stationary sources, and y 1994 in the case of moile sources. As this knowledge and this experience continuously expand, particularly with new vehicles incorporating low emission technology and the development of alternative fuels, as well as with retrofitting and other strategies for existing vehicles, the annex needs to e updated and amended regularly. I. NTROL TECHNOLOGIES FOR NO x EMISSIONS FROM STATIONARY SOURCES 6. Fossil fuel comustion is the main source of anthropogenic NO x emissions from stationary sources. In addition, some non comustion processes may contriute

12 588 consideraly to the emissions. The major stationary source categories of NO x emissions, ased on EMEP/RINAIR 90, include: (a) Pulic power, cogeneration and district heating plants: ; (i) Boilers; (ii) Stationary comustion turines and internal comustion. engines; ' (6) Commercial, institutional and residential comustion plants:.. (i) Commercial oilers; (ii) Domestic heaters;.(c) Industrial comustion plants and processes with comustion: (i) Boilers and process heaters (no direct contact etween flue gas and products); (ii) Processes (direct contact); (e.g. calcination processes in rotary kilns, production of cement, lime, etc., glass production, metallurgical operation, pulp production); {d) Non-comustion processes, e.g. nitric acid production; (e) Extraction, processing and distriution of fossil fuels; (f) Waste treatment and disposal, e.g. incineration of municipal and industrial waste. 7. For the ECE region, comustion processes (categories (a), ( ), (c)), account for 85 per cent of NO x emissions from stationary sources. Non-comustron processes, e.g. production processes, account for 12 per cent, and extraction, processing and distriution of fossil fuels for per cent of total NO x emissions. Although in many ECE countries, power plants in category (a) are the largest stationary contriutor to NO x emissions, road traffic is usually the largest single overall source of NO x emissions, ut the distriution does vary etween Parties to the Convention. Furthermore, industrial sources should e kept in.mind. GENERAL OPTIONS FOR REDUCING NO x EMISSIONS FROM MBUSTION 8. General options for NO x reduction are: (a) Energy management measures:^ (i) Energy saving; (ii) Energy mix; v Options (a) (i) and (ii) are integrated in the energy structure/policy of a Party. Implementation status, efficiency and costs per sector are not considered here.

13 589 ( ) Technical options:. (i) Fuel switching/cleaning; (ii) Other comustion technologies; " (Hi) Process and comustion modifications; (iv) Rue gas treatment. 9. To achieve the most efficient NO* reduction programme, eyond the measures listed in (a), a comination of technical options identified in ( ) should e considered. Furthermore, the comination of comustion modification and flue gas treatment needs site specific evaluation. 10. In some cases, options for reducing NO x emissions may also result in the reduction of emissions of C0 2 and S0 2 and other pollutants. Energy saving 11. The rational use of energy (improved energy efficiency/process operation, cogeneration and/or demnd-side management) usually results in a reduction in NO x emissions. Energy mix 12. In general, NO x emissions can e reduced y increasing the proportion of noncrnustion energy sources (i.e. hydro, nuclear, wind, etc.) to the energy mix. However, further environmental impacts have to e considered. Fuel switching/cleaning 1. Tale 1 shows the uncontrolled NO x emission levels to e expected during fossil fuel comustion for the different sectors Fuel switching (e.g. from high- to low-nitrogen fuels or from coal to gas) can lead to lower NO x emissions ut there may e certain restrictions, such as the availaility of low emitting fuels (e.g. natural gas on plant level) and adaptaility of existing furnaces to NO x different fuels.- In many ECE countries, some coaj or oil comustion plants are eing replaced y gas-fired comustion plants. 15. Fuel cleaning for fuel nitrogen removal is. not a commercial option. Increasing the application of cracking technology in refineries, however, also rings aout a reduction in the nitrogen content of the end-product. Other comustion technologies 16. These are comustion technologies with improved thermal efficiency and reduced e NO x missions. They include: (a) Cogeneration using gas turines and engines; (i?) Fluidized ed'comustion (FBC): uling (BFBC) and circulating (CFBC);

14 590 (c) Integrated gasification comined cycle (IGCC); (co Comined cycle gas turines (CCGT). 17. The'emission levels for these techniques are summarized in tale Stationary comustion turines can also e integrated into existing conventional power plants (known as topping). The overall efficiency can increase y 5 per cent to 6 per cent, ut achievale NO x reduction will depend on site and fuel specific conditions. Gas turines and gas engines are widely applied in cogeneration applications. Typically some 0 per cent energy saving can e attained. Both have made significant progress in reducing. NO* emissions through new concepts in comustion and system technology. However, major alterations to the existing oiler system ecome necessary. 19. FBC is a comustion technology for urning hard col and rown coal ut it can also urn other solid fuels such as petroleum coke and low-grade fuels such as waste, peat and wood. In addition, emissions can e reduced y integrated comustion control in the system. A newer concept of FBC is pressurized fluidized ed comustion (PFBC) presently eing commercialized for the generation of electricity and heat. The total installed capacity of FBC has approached approximately 0,000 MW Λ (250 to 50 plants), including 8,000 MWth in the capacity range of 50 MW a,. 20. The IGCC process incorporates coal gasification and comined cycle power generation, in a gas and steam turine. The gasified coal is urned in.the comustion chamer of the gas turine. The technology also exists for heavy oil residue and itumen emulsion. The installed capacity is presently aout i000 MW a (5 plants) Comined cycle gas power stations using advanced gas turines with an energy efficiency of 48 per cent-52 per cent and with reduced NO x emissions are currently eing planned. Process and comustion modifications 22. These are measures applied during comustion to reduce the formation of NO x. They include the control of comustion air ratio, flame temperature, fuel to air ratio, etc. The following comustion techniques, either singiy or in comination, are availale for new and existing installations. They are "widely implemented in the power plant sector and in some areas of the industrial sector: (a) Low excess air comustion (LEA); 27 (6) Reduced air preheat (RAP); 2 ' (c) Burner-out-of-service (BOOS); 27 (cq Biased-urner-firing (BBF); 21 ' (e) Low NO x urners (LNB); 2 ', / (r) Flue gas recirculation (FGR);^ * Typical retrofit measures, with limited efficiency and applicaility. 1 State-of-ths-art in new plants.

15 591 (g) Over fire air comustion (OFA); 2 ', L (ή) In furnace NO x reduction reuming (IFNR);^ (/) Water/steam injection and lean/prernixed comination.' 5 ' 2. The emission levels due to the application of these techniques are summarized in tale 1 (ased mainly on experience in power plants). 24. Comustion modifications have een under continuous development and optimization. In furnace NO x reduction is eing tested in some large scale demonstration plants, whereas asic comustion modifications are incorporated mainly into oiler and urner design. For example, modem furnace designs incorporate OFA ports, and gas/oil urners are equipped for flue gas recirculation. The latest generation of LNBs comines oth air staging and fuel staging. A remarkale increase in full scale retrofit of comustion modifications in ECE memer countries has een recorded in the last years. By 1992 a total of aout 150,000 MW was installed. Flue gas treatment processes 25. Rue gas treatment processes aim at removing already formed a NO x nd are also referred to as secondary measures. Wherever possile it is Usual to apply primary.measures as a first stage of NO x reduction efore applying flue gas treatment processes. The state ofthe art flue gas treatment processes are all ased on the removal of NO x y dry chemical processes. 26. They are the following: (s) Selective Catalytic Reduction (SCR); (i) Selective Non catalytic Reduction (SNCR); (c) Comined NOx/SO x removal processes: (i) Activated Caron Process (AC); (ii) Comined catalytic NOx/SO x removal. 27. The emission levels for SCR and SNCR are summarized in tale 1. Data are ased on the practical experience gathered from a large numer of implemented plants. By 1991 in the European part of the ECE aout 10 SCR plants corresponding to 50,000 MW d, 12 SNCR installations (2,000 MWa), 1 AC plant (250 MWa) and 2 comined catalytic processes (400 MWei) were erected. Tne NO x removal efficiency of AC and comined catalytic processes are similar to SCR. 28. Tale 1 also summarizes the costs of applying the NO x aatement technologies. v Implemented in single large commercial plants: operational experience still limited. For comustion turines.

Αριθμός 39(111) του 2004

Αριθμός 39(111) του 2004 Ε.Ε. Παρ. I(III) 3462 Ν. 39(III)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3376 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3376 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 23(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3376 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3208 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3208 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 28(ΙΠ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3208 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Coal Combustion Products and REACH

Coal Combustion Products and REACH Coal Combustion Products and REACH Hans-Joachim Feuerborn ECOBA European Coal Combustion Products Association Klinkestrasse 27-31, D-45136 Essen Keywords: REACH, CCP, product, waste, end-of-waste, downstream

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2029 της Ιης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2029 της Ιης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 8/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2029 της Ιης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Co-financed by Greece and the European Union 2 Table of Contents Acronyms and Abbreviations... 5 Executive

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013. (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013. (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Εύβοια. Ο εξωγήινος στον Κάβο Ντόρο (Γιάννης Τούντας) Τα Νέα 59 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 59 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 (Μπάλος, Χανιά) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3 - Man-Made Earthquakes 3-4 Hot Trends in

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ν. 18(ΙΙΙ)/2009 Αριθµός 4125 Παρασκευή, 18 εκεµβρίου 2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί της Αναθεωρηµένης Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application George MAVROTAS 1, Sotiria SKOULAXINOU 2, Nikos GAKIS

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 Υποέργο 08: Παροχή Προτεραιότητας σε πραγματικό χρόνο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Παραδοτέο 1: Επισκόπηση βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96

55 Ν. 6(ΙΠ)/96. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3051,11.4.96 55 Ν. 6(ΙΠ)/96 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES G. Bidoglio, N. Murray, J.M. Zaldivar, F. Bouraoui Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre, European

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs Hellenic International Development Cooperation Department Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 50(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ENVISION του ZOFNASS PROGRAM FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE του Πανεπιστημίου Harvard σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία

ENVISION του ZOFNASS PROGRAM FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE του Πανεπιστημίου Harvard σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία Η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης αειφόρου ανάπτυξης ENVISION του ZOFNASS PROGRAM FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE του Πανεπιστημίου Harvard σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα