ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ. Καθηγητής & Δρ. Μπίλλη Ευδ., Επικ. Καθηγήτρια 1

2 ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας Διαδικασία ανάθεσης πτυχιακής εργασίας Διαδικασία εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Διαδικασία εξέτασης πτυχιακών εργασιών 8 5. Δομή πτυχιακής εργασίας... 9 Α. Προκαταρκτικές σελίδες... 9 Β. Κυρίως Μέρος 11 Γ. Βιβλιογραφία Τεχνικά στοιχεία συγγραφής Παράρτημα 19 2

3 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί την τελική και ωριμότερη προσπάθεια του σπουδαστή προκειμένου να ολοκληρώσει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο κείμενο που εμβαθύνει τη γνώση σε ένα συγκεκριμένο χώρο της ειδικότητας της Φυσικοθεραπείας. Αποσκοπεί δε, στο να διεγείρει την κριτική σκέψη και να αναπτύξει την αναλυτική και τη συνθετική ικανότητα του εκπονούντος τη μελέτη αυτή. Έχοντας κατακτήσει ένα επίπεδο γνώσεων και εμπειριών στο θεωρητικό και πρακτικό σκέλος της φυσικοθεραπείας, ο σπουδαστής κάνει ένα τελικό βήμα πέρα από την «έτοιμη γνώση» που παρέχεται στα πλαίσια της διδακτέας ύλης και αναζητά την τρέχουσα αντίληψη σε κάποιο θέμα σχετικό με την επιστήμη που υπηρετεί, όπως αυτή εκφράζεται με ερευνητικές αποδείξεις. Τα ωφέλη της άκρως σημαντικής αυτής διαδικασίας έχουν τέσσερεις αποδέκτες: α) Πρωταρχικά τον ίδιο το σπουδαστή, που συνειδητοποιεί τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η γνώση την οποία διδάχτηκε. Εκπαιδεύεται επίσης στο να διακρίνει τις ολοκληρωμένες και ποιοτικές εργασίες από εκείνες που είναι λιγότερο έγκυρες επιστημονικά. Η ανάπτυξη της κριτικής προσέγγισης της βιβλιογραφίας επιτυγχάνεται ιδανικά μέσα από τη διαδικασία αναζήτησης, ανάλυσης, αξιολόγησης και τέλος ανασύνθεσης της δημοσιευμένης έρευνας, δηλαδή την πτυχιακή εργασία. Η επιστήμη εξελίσεται και το πτυχίο δεν αποτελεί εφ όρου ζωής κατοχύρωση του κάθε εμπλεκομένου στο χώρο της υγείας, σε επιστημονικό αλλά και ηθικό απέναντι στους ασθενείς επίπεδο. Οδεύοντας λοιπόν ο σπουδαστής προς την αποφοίτησή του, αποκωδικοποιεί τον τρόπο παραγωγής της γνώσης και καθίσταται πλέον αποτελεσματικότερος κοινωνός της δια βίου μάθησης αναζητώντας την αλήθεια μέσα από έγκυρες πηγές, θωρακισμένος απέναντι σε «τσαρλατανισμούς». β) Τους νυν και επόμενους σπουδαστές της Φυσικοθεραπείας, που έχουν έτοιμη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες εργασίες οι οποίες καλύπτουν ειδικά θέματα σε μεγάλο εύρος και βάθος που είναι αδύνατο να καλυφθεί στα πλαίσια της κανονικής διδασκαλίας γ) Τους εκπαιδευτικούς που επιβλέπουν τις εργασίες αφού η όλη διαδικασία όχι μόνο υπενθυμίζει, τακτοποιεί και ανανεώνει τις γνώσεις τους αλλά επίσης κρατά και τη δικό τους κριτική σκέψη σε εγρήγορση. δ) Τη φυσικοθεραπευτική κοινότητα γενικότερα, αφού η πρόσβαση στις πτυχιακές εργασίες είναι ελεύθερη και κατά συνέπεια, αυτές έρχονται να συμπληρώσουν την ελλιπή ελληνική βιβλιογραφία. Ενθαρρύνεται δε, η δημοσίευσή τους σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με το αυτονόητο κέρδος για όλους, συγγραφείς και αναγνώστες. 3

4 Συνοπτικά η πτυχιακή εργασία δίνει στο σπουδαστή τη δυνατότητα να: διατυπώνει συγκεκριμένα ερωτήματα πάνω σε θέματα που τον ενδιαφέρουν, εκπαιδευτεί στην αναζήτηση των όποιων επιστημονικών πηγών, αξιολογεί και να οργανώνει το υλικό της εργασίας του, ταξινομεί τα πορίσματα της ανασκόπησής του, να κρίνει και να επιλέγει τις έγκυρες πληροφορίες, να αποκωδικοποιεί το κλινικό μήνυμα που κρύβεται πίσω από τα ευρήματα, γίνει άριστος γνώστης της επιτημονικής περιοχής που επεξεργάστηκε, πειθαρχεί στο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, αναπτύξει προσωπικά κριτήρια αξιολόγησης της επιστημονικότητας εργασιών και ανακοινώσεων, παρουσιάζει και πιθανώς να δημοσιεύει την εργασία του τηρώντας τις εκάστοτε προδιαγραφές Η διαδικασία για όλα τα στάδια της πτυχιακής εργασίας περιγράφεται λεπτομερώς πιο κάτω με σκοπούς α) την ενημέρωση για τις επιμέρους ενέργειες που πρέπει να γίνουν και β) την διευκόλυνση σπουδαστών και εκπαιδευτικών ώστε να εξασφαλιστεί ένας επιστημονικός και ομοιογενής τρόπος συγγραφής των εργασιών του τμήματος ως προς το περιεχόμενο και την εμφάνισή τους. Τονίζεται ότι είναι υποχρέωση του σπουδαστή να είναι ενημερωμένος για τη διαδικασία αυτή και ουδεμία δικαιολογία υφίσταται σε αντίθετη περίπτωση. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την επίβλεψη των πτυχιακών εργασιών είναι όσοι προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα κάθε τρέχον ακαδημαϊκό έτος με προτεραιότητα εκείνων που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την επίβλεψη το πολύ τριών (3) θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών ανά εξάμηνο (έξι ανά ακαδημαϊκό έτος). Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο Τμήμα τον αριθμό των πτυχιακών που βρίσκονται υπό εκπόνηση ούτως ώστε να μην αναλάβει περισσότερα θέματα από όσα του αναλογούν. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας έχουν οι σπουδαστές που βρίσκονται στο τελευταίο (Η ) εξάμηνο των σπουδών τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση είναι ο σπουδαστής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών (ανεξαρτήτως του αριθμού μαθημάτων ειδικότητας). Σπουδαστής που 4

5 βρίσκεται σε μικρότερο εξάμηνο, μπορεί αν επιθυμεί να δηλώσει και να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Την πρώτη εβδομάδα έναρξης κάθε εξαμήνου (χειμερινού και εαρινού) θα γίνονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές, που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την λήψη θέματος πτυχιακής εργασίας. Θα συμπληρώνεται η Δήλωση θεματικού πεδίου (βλ. Παράρτημα), από τις προτεινόμενες θεματικές ενότητες της οποίας ο κάθε σπουδαστής θα δηλώνει μέχρι 3 κατά σειρά προτίμησης ή μπορεί (στο ίδιο έγγραφο) αν θέλει, να προτείνει κάποιο πιο συγκεκριμένο θέμα. Ο επιβλέπων καθηγητής θα ορίζεται από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και θα ανακοινώνεται μέσα σε περίπου 1-2 εβδομάδες από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Από την ημέρα της ανακοίνωσης των επιβλεπόντων εκπαιδευτικών αρχίζει η διορία εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας κάθε σπουδαστή. Οι σπουδαστές, αμέσως μετά την κοινοποίηση των εισηγητών τους πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή ώστε, να καταλήξουν στο θέμα της πτυχιακής εργασίας. Σε αυτό το διάστημα, ο σπουδαστής εμβαθύνει στη μελέτη του θέματος που έχει επιλέξει, και σε συνεργασία με τον εισηγητή του οριοθετεί και συγκεκριμενοποιεί το θέμα βάση βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Επιπλέον, όπου κρίνεται σκόπιμο, γίνεται και επικοινωνία με τον υπεύθυνο πτυχιακών εργασιών για να ελέγξει τυχόν επανάληψη του θέματος από άλλον σπουδαστή στο παρελθόν. Έτσι, μέσα σε διάστημα το πολύ ενός (1) μηνός ο επιβλέπων εισηγητής μαζί με τον σπουδαστή (ή τους σπουδαστές) που τον (τους) έχει ανατεθεί πτυχιακή εργασία καταθέτουν στην γραμματεία υπογεγραμμένη την Αίτηση ανάθεσης & έγκρισης θέματος πτυχιακής εργασίας (βλ. Παράρτημα). Όταν πιστοποιηθεί ότι το θέμα πληροί τις προϋποθέσεις ([1] Να είναι συναφές με τη Φυσικοθεραπεία, [2] Να ανταποκρίνεται δομικά και επιστημονικά στις απαιτήσεις του τμήματος και [3] Να μην έχει επαναληφθεί σε προηγούμενη πτυχιακή εργασία) εγκρίνεται εγγράφως. Εάν μετά το πέρας του ενός μηνός ο σπουδαστής δεν έχει καταθέσει την αίτηση έγκρισης της πτυχιακής, δεν κατοχυρώνει το θέμα. Σε περιπτώσεις που η πτυχιακή εργασία είναι ερευνητική (π.χ. κλινικές μελέτη, μελέτη κλινικής περίπτωσης κτλ.) ο σπουδαστής υποχρεούται σε συνεργασία με τον εισηγητή του να καταθέσει έγγραφο αιτιολόγησης της Ηθικής Καταλληλότητας της έρευνας. Σε περίπτωση που προκύψουν θέματα δεοντολογίας μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις ή και να απορριφθεί η εκάστοτε ερευνητική πρόταση. Δύο σπουδαστές έχουν το δικαίωμα αν θέλουν, να αναλάβουν το ίδιο θέμα πτυχιακής εργασίας, πρέπει όμως να έχουν διακριτούς ρόλους κατά την εκπόνηση και ανάπτυξη του θέματος, όπως αυτοί θα ορίζονται από τον επιβλέποντα καθηγητή. 5

6 ΤΙΤΛΟΣ Η διατύπωση του τίτλου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι πρέπει να είναι συνοπτικός ώστε να μην κουράζει, ακριβής ώστε να αποδίδει την κυρίως εστίαση της εργασίας και να μην προκαλεί σύγχυση σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε περίπτωση ερευνητικής εργασίας πρέπει να περιέχει την κεντρική ιδέα και τις μεταβλητές του κυρίως ερευνητικού προβλήματος (π.χ. «Η επίδραση των ασκήσεων ιδιοδεκτικότητας στην ισορροπία και τη βάδιση ατόμων που έχουν υποστεί διαστρέμματα ποδοκνημικής»). Στην πορεία της εκπόνησης της εργασίας μπορεί μόνο για λόγους σαφήνειας να επαναδιατυπωθεί ο τίτλος ύστερα από αίτημα υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, χωρίς όμως αλλαγές στο κυρίως θέμα της εργασίας. Επίσης, ο τίτλος της εργασίας πρέπει να αναγράφεται και στα αγγλικά στην αίτηση ανάθεσης (διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης με τον εισηγητή της πτυχιακής). ΔΙΟΡΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ. Ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης είναι τρεις (3) μήνες και ο μέγιστος έξι (6) ωρολογιακούς μήνες από την κοινοποίηση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού. Μετά την πάροδο της διορίας αυτής πρέπει ο σπουδαστής να δικαιολογηθεί εγγράφως και υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα καθηγητή για την καθυστέρηση και ενδεχομένως να χρειαστεί αλλαγή του θέματος ή και του καθηγητή. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Οι διδακτικές μονάδες για την δήλωση της πτυχιακής εργασίας είναι 20 και χρεώνονται στον σπουδαστή το πρώτο εξάμηνο δήλωσης της πτυχιακής εργασίας και δεν ισχύουν και για επόμενο/α εξάμηνο/α. Σε περίπτωση αποτυχίας ή σε περίπτωση αλλαγής θέματος λόγω υπαιτιότητας του σπουδαστή, εκείνος οφείλει να ξαναδηλώσει την πτυχιακή εργασία οπότε και ξαναχρεώνεται 20 διδακτικές μονάδες για ένα εξάμηνο. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας του ο σπουδαστής υποχρεούται, για τον έλεγχο της προόδου της εργασίας, να συναντά /επικοινωνεί με τον εισηγητή του τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισηγητής λαμβάνει σοβαρά υπ όψιν του στην τελική βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας την συνεργασία του σπουδαστή. Σε περίπτωση παρόδου τριμήνου δίχως ενημέρωση από το σπουδαστή, ο επιβλέπων καθηγητής το αναφέρει στη γραμματεία και ο σπουδαστής καλείται για έγγραφη δικαιολόγηση της καθυστέρησής του. Εάν αυτή κριθεί ανεπαρκής από τον επιβλέποντα του δίνεται το δικαίωμα να σταματήσει τη συνεργασία αυτή. 6

7 ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ. Απαγορεύεται αυστηρώς η λογοκλοπή και σε τέτοιες περιπτώσεις ο σπουδαστής τιμωρείται με ποινή ακόμα και την ακύρωση του θέματος. Ως λογοκλοπή ορίζεται η αναπαραγωγή τμημάτων από άλλες εργασίες τρίτων είτε πτυχιακές είτε όσες έχουν γίνει στα πλαίσια μαθημάτων, καθώς και η αντιγραφή τμημάτων από βιβλία ή επιστημονικά άρθρα. Για κάθε ιδέα, σκέψη ή εύρημα που ανήκει σε άλλο συγγραφέα πρέπει αφ ενός να τροποποιείται /ανα-διατυπώνεται (το κείμενο) για την πτυχιακή, και αφ ετέρου να εμφανίζεται και το όνομα του άλλου συγγραφέα. Η πιστή αντιγραφή απαγορεύεται ακόμα κι αν στο τέλος υπάρχει η προερχόμενη πηγή. Η πιστή αντιγραφή είναι δεκτή μόνο για κάποιες εκφράσεις σημαντικές που καλό είναι να μένουν όπως τις είπε ο εφευρέτης τους και πάντα συνοδεύονται από εισαγωγικά π.χ. Όταν ανακάλυψε το φαινόμενο της άνωσης ο Αρχιμήδης αναφώνησε «εύρηκα» (Αρχιμήδης ΠΧ). ΑΝΑΦΟΡΕΣ. Η κάθε πτυχιακή εργασία πρέπει να παρουσιάζει ολοκληρωμένα το θέμα στηριζόμενη όσο το δυνατόν περισσότερο σε επιστημονικά τεκμήρια. Τέτοιες αναφορές θεωρούνται κυρίως τα δημοσιευμένα άρθρα σε περιοδικά διεθνούς εμβέλειας με επιτροπή κριτών. Λιγότερο έγκυρα είναι τα περιοδικά εθνικής εμβέλειας ειδικά όταν δεν έχουν σύστημα κριτών. Η πιο αξιόπιστη και χρήσιμη επιστημονική πηγή είναι η διεθνής βάση δεδομένων PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάρμα επιστημονικών περιοδικών που καλύπτουν ιατρικά θέματα καθώς και θέματα όλων των υπολοίπων επιστημών υγείας (π.χ. φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, νοσηλευτική κ.α.). Ο ηλεκτρονικός τρόπος εύρεσης συγκεκριμένων άρθρων καλύπτεται στο μάθημα της Μεθοδολογίας Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας, ενώ κατά την διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής ο σπουδαστής έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί πλήρως με τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής αναζήτησης βιβλιογραφικών πηγών. Αμφισβητούμενης βαρύτητας είναι επίσης οι πηγές από το διαδίκτυο και πρέπει να αντιμετωπίζονται με κριτικό πνεύμα, καθώς και σημειώσεις καθηγητών, και γι αυτό πρέπει να αποφεύγονται. Η αναφορά σε επιστημονικά ευρήματα πρέπει να είναι πρωτογενής (το πρωτότυπο άρθρο) και όχι διασταυρούμενη αναφορά (μέσω ενός άλλου άρθρου, ανασκόπησης ή βιβλίου). Για παράδειγμα, στην ανάλυση της επιδημιολογίας της οσφυαλγίας, οι παραπομπές (αναφορές) που πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να παρατεθούν τα στοιχεία επιπολασμού του προβλήματος, πρέπει να προέρχονται από άρθρα των οποίων οι συγγραφείς έχουν διεξάγει πρωτότυπες επιδημιολογικές μελέτες και όχι από άρθρα που περιλαμβάνουν ανασκοπήσεις (review, systematic review) πάνω στο θέμα αυτό. Εξαίρεση μπορεί να αποτελεί η παγιωμένη γνώση ανατομικών ή φυσιολογικών δεδομένων που θεωρείται πλέον δεδομένη σε βάθος χρόνου, και που προτείνεται να καταλαμβάνει ελάχιστο μέρος της εργασίας και μόνο για θέματα πτυχιακών όπου κρίνεται αναγκαία η αναφορά σε αυτά. 7

8 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών οργανώνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων σπουδαστών (βλ. Έντυπο εξέτασης για πτυχιακή στο Παράρτημα). Το συγκεκριμένο έντυπο το υπογράφει και ο επιβλέπων εκπαιδευτικός, εξασφαλίζοντας την έγκρισή της πτυχιακής για την εξέταση. Ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης παραδίδονται στο Τμήμα και τρία αντίτυπα πτυχιακών εργασιών (ένα για κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής). Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατάθεση της αίτησης εξέτασης, ο υπεύθυνος των πτυχιακών εργασιών ορίζει της επιτροπή εξέτασης των πτυχιακών, η οποία αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο εξεταστές (εκπαιδευτικούς του Τμήματος). Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των πτυχιακών εγκρίνονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ μετά από πρόταση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Η εξέταση των πτυχιακών συντονίζεται από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό και προγραμματίζεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει την παρουσίαση της εργασίας (συνήθως στην αίθουσα τελετών) από τον (τους) σπουδαστή (σπουδαστές) με προβολή powerpoint, με χρονική διάρκεια 10 λεπτών. Ακολουθούν ερωτήσεις από την εξεταστική επιτροπή. Η διαδικασία παρουσίασης και εξέτασης των εργασιών θα είναι ανοιχτή και όσοι φοιτητές και εκπαιδευτικοί θελήσουν, είναι ευπρόσδεκτοι να την παρακολουθήσουν. Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας κάθε εξεταστή είναι ο μέσος όρος επιμέρους βαθμολογιών που αφορούν α) την επάρκεια της βιβλιογραφίας, β) τη μορφή - δομή και γ) την παρουσίαση - υποστήριξη. Για τις ερευνητικές εργασίες επιπροσθέτως βαθμολογείται και η μεθοδολογία. Κατευθυντήριες οδηγίες για τα Κριτήρια βαθμολόγησης πτυχιακής εργασίας αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα. Μετά την εξέταση παραδίδεται στη γραμματεία συγκεκριμένο πρακτικό (Πρακτικό αξιολόγησης πτυχιακής εργασίας, βλ. Παράρτημα) με την αναλυτική βαθμολογία των τριών εξεταστών και τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που χρειάζεται να γίνουν για την τελική παράδοση της πτυχιακής. Επιπλέον, το έντυπο που έχει καταγεγραμμένες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, δίδεται και στο σπουδαστή. Αφού έχει περατωθεί η εξέταση και έχουν ενσωματωθεί οι πιθανές αλλαγές, ο σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Παραρτήματος Αιγίου (υπ. βιβλιοθηκονόμος κ. Λώλου Ελένη, τηλ ) την τελική μορφή της πτυχιακής του εργασίας σε CD-ROM. Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό αρχείο της πτυχιακής που θα παραδοθεί στη βιβλιοθήκη να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο MS Word χωρίς περιορισμούς ή σε ένα ενιαίο αρχείο pdf με δυνατότητα μόνο ανάγνωσης και εκτύπωσης, χωρίς κωδικό (password). 8

9 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Τα πνευματικά δικαιώματα της πτυχιακής εργασίας ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνησή της, σπουδαστή/-στες και επιβλέποντα καθηγητή. Σε περίπτωση ανακοίνωσης (παρουσίασης) που γίνεται σε υλικό της πτυχιακής εργασίας ως πρώτο όνομα θα εμφανίζεται εκείνου που κάνει την ομιλία. Σε περίπτωση δημοσίευσης σε περιοδικό το όνομα του πρώτου συγγραφέα θα είναι του επιβλέποντα καθηγητή εφόσον λόγω γνώσεων και εμπειρίας έχει και την βασική ευθύνη της συγγραφής και απάντησης των ερωτημάτων που προκύπτουν από την εκδοτική επιτροπή του περιοδικού. Τέλος, για οποιαδήποτε θέματα σας αφορούν και που σχετίζονται με τις πτυχιακές εργασίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τις εξής πηγές: α) τον υπεύθυνο Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος β) τον πίνακα ανακοινώσεων θεμάτων που αφορούν τις πτυχιακές (βρίσκεται στον 1 ο όροφο) γ) τη γραμματεία του Τμήματος δ) την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ Πάτρας: τηλεκπαίδευση e-class επιλέξετε το κατάλογος τμημάτων Φυσικοθεραπεία Πτυχιακές Εργασίες Τμήματος Φυσικοθεραπείας. 5. ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η συνιστώμενη δομή της πτυχιακής εργασίας περιγράφεται πιο κάτω, και διαφοροποιείται στο κυρίως μέρος, ανάλογα με το αν η εργασία είναι ερευνητική ή ανασκόπηση. Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ & ΠΡΩΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Οι οδηγίες για το εξώφυλλο και τις πρώτες σελίδες (πρόλογος, περίληψη, περιεχόμενα κ.α.) έχουν διαμορφωθεί με βάση την υπ αριθμ. 12/ απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ και παρατίθενται πιο κάτω (σελ. 17). Μία σελίδα πριν από τον πρόλογο προτείνεται η παρουσίαση του τίτλου της πτυχιακής εργασίας στα αγγλικά (να δοθεί προσοχή ώστε ο αγγλικός τίτλος να είναι ίδιος με εκείνον που εγκρίθηκε κατά την ανάθεση και έγκριση του θέματος). 9

10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αν και οι ευχαριστίες δεν είναι υποχρεωτικές, συνήθως περιλαμβάνονται στην τελική έκδοση ως ηθική ανταμοιβή ανθρώπων που στήριξαν την προσπάθεια. Ο τρόπος διατύπωσης είναι προσωπικός, εντούτοις, συνιστάται να είναι λιτός και χωρίς υπερβολές. Συνήθως οι ευχαριστίες ενσωματώνονται σε ξεχωριστή σελίδα πριν από τον πρόλογο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της περίληψης είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τα κύρια σημεία της εργασίας (σκοπός, βασικά μηνύματα κλπ) ή τα κύρια ευρήματα σε περίπτωση έρευνας. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος, των δοκιμαζομένων, των μεθόδων παρέμβασης και αξιολόγησής τους, καθώς και τα αποτελέσματα-συμπεράσματα της μελέτης. Στις ερευνητικές μελέτες προτείνεται να χρησιμοποιείται η εξής μορφή: Σκοπός, Μέθοδος, Αποτελέσματα, και Συμπεράσματα. Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις και πρέπει να περικλείεται όλη σε μία σελίδα. Προτείνεται δε, η περίληψη να είναι γραμμένη σε μονό διάστημα (αντί 1,5, που χρησιμοποιείται στο κυρίως μέρος της πτυχιακής). ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο Πίνακας περιεχομένων περιλαμβάνει τα κεφάλαια και υποκεφάλαια. Η αρίθμησή τους προτείνεται να γίνεται ως εξής: 1., 1.1, 1.2, , 2, 2.1, 2.2, κ.ο.κ. Καλό είναι τα υποκεφάλαια να μη φτάνουν σε πολλά ψηφία, στην πιο ακραία περίπτωση τα τρία (πχ , 1.1.2, κ.ο.κ.). Επιμέρους διαχωρισμοί μπορεί να γίνονται και χωρίς αριθμούς αλλά με τον τίτλο σε αριστερή στοίχιση και απλά υπογραμμισμένο. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (προαιρετικό) Κατάλογος με συντομογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο σώμα της εργασίας δεν είναι υποχρεωτικός αλλά προτείνεται σε πτυχιακές που έχουν χρησιμοποιήσει αρκετές συντομογραφίες. Την πρώτη φορά που συναντάται ο όρος πρέπει να αναγράφεται ολογράφως με τη συντομογραφία του σε παρένθεση, και από την δεύτερη φορά και μετά μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο η συντομογραφία. 10

11 Β. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να χωρίζεται εννοιολογικά σε δύο βασικά μέρη, το Γενικό και το Ειδικό για την πληρέστερη κάλυψη των επιμέρους πτυχών του θέματος σε ξεχωριστά κεφάλαια με ιδιαίτερη προσοχή στη συνοχή τους. Στο γενικό μέρος πρέπει να αναφέρεται η φύση μιας πάθησης (αίτια, μηχανισμοί, παθοφυσιολογία, ανατομικές ανωμαλίες), στη συνέχεια αναφέρεται η ιατρική αντιμετώπιση (χειρουργικές τεχνικές, φαρμακευτική αγωγή, κλινική διάγνωση). Στο ειδικό μέρος που είναι και το βασικότερο, πρέπει να περιλαμβάνεται η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ως γενική συνισταμένη και ως επιμέρους ιδιαιτερότητες. Εδώ πρέπει να δίνονται σαφείς κατευθύνσεις και να τεκμηριώνεται ο πιο επιστημονικα αποδεκτός τρόπος προσέγγισης. Η αναλογία μεταξύ του 1 ου και 2 ου μέρους θα πρέπει να είναι προς ώφελος του 2 ου. Συνιστάται η χρήση της αναλογίας 1:3, γενικού: ειδικού μέρους (δηλ. τριπλάσιας έκτασης στο ειδικό μέρος από το γενικό). Η πτυχιακή εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε συνολικό όγκο τις 120 σελίδες, ενώ το κυρίως κείμενο θα πρέπει να είναι μεταξύ λέξεων (εξαιρούνται οι πίνακες και οι βιβλιογραφικές αναφορές από τη μέτρηση των λέξεων). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή στοχεύει στο να περιγράψει την σπουδαιότητα της εργασίας με την κατάθεση συνοπτικά των επικρατέστερων επιστημονικών ευρημάτων γύρω από το ζήτημα. Πρέπει να διατυπώνεται με τέτοιον τρόπο που να αιτιολογεί στον αναγνώστη το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέμα και την συνάφεια με την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Γενικό & Ειδικό μέρος) Αναφέρονται τα ευρήματα από προηγούμενες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. Τα ευρήματα πρέπει να ομαδοποιούνται, να παρατίθενται τα βασικότερα σημεία τους και να αντιπαρατίθενται έρευνες με αντικρουόμενα ευρήματα. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται πιο εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία τους. Οι βασικότερες εργασίες και οι πιο καινοτόμες μεθοδολογίες συγκεντρώνουν μεγαλύτερη προσοχή και λεπτομερή περιγραφή. Προτείνεται η ταξινόμηση της ανασκόπησης σε κεφάλαια, τα οποία έχουν μία λογική και εννοιολογική συνέχεια, ενώ ταυτόχρονα έχουν και συνοχή μεταξύ τους. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μίας επιτυχημένης πτυχιακής εργασίας αποτελεί και η παρουσίαση κριτικής σκέψης & ανάλυσης στο γραπτό κείμενο. Δηλαδή, ο σπουδαστής μέσα από 11

12 την ανασκόπηση των βιβλιογραφικών ερευνητικών πηγών, πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν η κάθε μελέτη έχει ελέγξει τις σωστές παραμέτρους, αν έχει χρησιμοποιήσει ορθή μεθοδολογία, αν το δείγμα των ατόμων/ασθενών που χρησιμοποιήθηκε ήταν αντιπροσωπευτικό για το θέμα που διερευνήθηκε, αν τα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν έγκυρα και αξιόπιστα, αν τα αποτελέσματα ερμηνεύθηκαν σωστά κ.α. Τέτοια εν τω βάθει και εμπεριστατωμένη ανάλυση προϋποθέτει καλή γνώση για το θέμα που διερευνάται, ολοκληρωμένη και προσεχτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καθώς και γνώσεις μεθοδολογίας έρευνας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πολύ συνοπτική αποτίμηση των θεμάτων με τα οποία καταπιάστηκε ο συγραφέας. Συνοψίζονται οι κατευθύνσεις που είναι ξεκάθαρες από τη βιβλιογραφία και τονίζονται τα σημεία που αποτελούν ακόμη μια «γκρίζα» περιοχή και μπορεί να ισχύουν υπό όρους ή η εφαρμογή τους να είναι καθαρά εμπειρική κι όχι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Επίσης, προτείνονται τρόποι περαιτέρω έρευνας πάνω στο θέμα της πτυχιακής. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Στις ερευνητικές εργασίες στην παραπάνω δομή, μεταξύ Ανασκόπησης και Συμπερασμάτων παρεμβάλονται τα κεφάλαια: ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ. Πριν την ανάλυση των νέων επιμέρους κεφαλαίων, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανασκόπηση στις ερευνητικές εργασίες είναι πιο επικεντρωμένη στη γνώση γύρω από το υπό διερεύνηση θέμα και οδηγεί στη διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος (που αποτελεί και το αντικείμενο της μελέτης). Συνοπτικά κατατίθεται ο προβληματισμός του ερευνητή σχετικά με τις επικρατούσες απόψεις γύρω από το προς διερεύνηση ζήτημα. Στην εισαγωγή και την ανασκόπηση πρέπει να ανακύπτουν ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από κενά της τρέχουσας βιβλιογραφίας και να αναφέρεται ο τρόπος που μπορεί η γνώση που θα προκύψει να βοηθήσει τον Φυσικοθεραπευτή. ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ένα κεφάλαιο στο τέλος της Ανασκόπησης και πριν την Μέθοδο, όπου να διατυπώνονται ξεκάθαρα τα ερευνητικά προβλήματα και οι ερευνητικοί στόχοι και σκοποί της εργασίας θεωρείται αναγκαία. Στο τέλος προτείνεται επίσης να διατυπώνονται συγκεκριμένες στατιστικές υποθέσεις προς έλεγχο για επαλήθευση. 12

13 ΜΕΘΟΔΟΣ Ο ερευνητής καταθέτει την μεθοδολογία που επέλεξε (ή δημιούργησε), την παρουσιάζει συνοπτικά και εξηγεί τους λόγους της επιλογής αυτής. Η μέθοδος περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν το δείγμα προς μελέτη, τις διαδικασίες διεξαγωγής και τους τρόπους παρέμβασης, την ανάλυση των δεδομένων κ.α. Προτείνεται η ταξινόμηση της συνολικής διαδικασίας σε επιμέρους υποενότητες π.χ. Δείγμα, Υλικό, Διαδικασία διεξαγωγής, Παρέμβαση, Ανάλυση Δεδομένων, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά. Για παράδειγμα, όσον αφορά το δείγμα, κατά την εκπόνηση της εργασίας για διάφορους λόγους η πρόσβαση στο επιθυμητό δείγμα μπορεί να είναι περιορισμένη λόγω νομοθεσίας, απόστασης, χρόνου κλπ. Ακόμη, μπορεί ο ερευνητής να περιορίζει το δείγμα του με βάση κριτήρια κοινωνικο-οικονομικά, ηλικιακά, φύλου κλπ. Όλα αυτά πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια ώστε να γνωρίζει ο αναγνώστης σε ποιά άτομα απευθύνονται τα ευρήματα (για άλλους τα ευρήματα έχουν πιθανότατα μικρότερη ισχύ). Επίσης, είναι σημαντικό να καταγράφεται ο τρόπος συναίνεσης και πληροφόρησης των συμμετεχόντων στην μελέτη. Όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων, με βάση την μεθοδολογία που έχει επιλεγεί επιχειρείται η σε βάθος ανάλυση - διερεύνηση του ζητήματος μέσα από στατιστικές μεθόδους συγκρίσεων ή/και συσχετισμών. Πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η στατιστική ανάλυση που θα γίνει, το πρόγραμμα επεξεργασίας των δεδομένων και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ποιά είναι τα αποτελέσματα τα οποία εξάγει ο ερευνητής; Η χρήση πινάκων και γραφημάτων είναι πολύ φιλική προς τον αναγνώστη στο συγκεκριμένο κεφάλαιο και δείχνει ότι ο συγγραφέας έχει ξεκαθαρισμένα και μελετημένα τα ευρήματα. Οι τιμές των παραμετρικών αποτελεσμάτων πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή μέσου όρου (τυπική απόκλιση) και ως διάμεση τιμή (εύρος τιμών) εφόσον τα αποτελέσματα είναι μη-παραμετρικά. Στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων δεν αιτιολογούνται τα ευρήματα απλά παρατίθενται με τη σειρά που διερευνήθηκαν (εφόσον εξετάστηκαν επιμέρους υποερωτήματα). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η Συζήτηση είναι επικεντρωμένη σε τέσσερις βασικούς άξονες: α) εξήγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εργασίας, β) σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλες παρόμοιες μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας (αν υπάρχουν), γ) κλινική σημασία της μελέτης και δ) περιορισμοί της έρευνας. Είναι το κεφάλαιο στο οποίο γίνεται κριτική των αποτελεσμάτων σε αντιπαράθεση με τη βιβλιογραφία. Μέχρι ποιου βαθμού απαντήθηκαν τα αρχικά ερωτήματα; Ο ερευνητής οφείλει έντιμα να απαντήσει στο εάν επιλύθηκαν τα προβλήματα που τέθηκαν εξ αρχής και να αιτιολογήσει την πιθανή αδυναμία 13

14 να υπάρξει στατιστική σημαντικότητα σε κάποιες από τις συγκρίσεις ή συσχετίσεις. Επίσης, πρέπει να αναφέρει τις σημαντικότερες έρευνες με παρόμοια ερωτήματα που έρχονται σε συμφωνία με τη δική του και να αναφέρει με ποιές διαφωνεί αιτιολογώντας τη διαφορά (πχ βάσει διαφορών στο δείγμα, στα όργανα μέτρησης, στη διάρκεια της παρέμβασης κλπ). Καταλήγοντας πρέπει να επικεντρώνεται στην κλινική σημασία των ευρημάτων και να τονίζονται τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν, κατευθύνοντας μια μελλοντική έρευνα. Και εδώ, τονίζεται η πολύ μεγάλη σημασία να γίνει εν τω βάθει κριτική ανάλυση του διερευνούμενου προβλήματος. Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Όλες οι βιβλιογραφικές πηγές (π.χ. βιβλία, άρθρα κτλ.) εσωκλείονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο «Βιβλιογραφία» μετά το κυρίως κείμενο (δεν είναι απαραίτητη η αρίθμηση του κεφαλαίου αυτού). Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται να παραθέτονται σε διακριτές υποενότητες η ελληνική βιβλιογραφία, η ξενόγλωσση (συνήθως αγγλική) βιβλιογραφία, καθώς και άλλες πηγές (π.χ. ηλεκτρονικών σελίδων). Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι αριθμημένες και ταξινομημένες κατά αλφαβητική σειρά, χρησιμοποιώντας κατά βάση τον σκελετό του συστήματος αναφοράς Harvard (Harvard System of Referencing). Ο τρόπος γραφής της βιβλιογραφίας αναφέρεται παρακάτω: ΒΙΒΛΙΑ για αναφορά ολόκληρου βιβλίου 1. Bogduk, N Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum, Third edn, New York: Churchill Livingstone. 2. Baron, D. P., Business and the organisation. Chester: Pearson. 3. Mουσούρου, Λ Kοινωνιολογία της Σύγχρονης Oικογένειας. Aθήνα: Gutenberg. ΒΙΒΛΙΑ για αναφορά κεφαλαίου 1. Fardon, D. 1997, "Differential diagnosis of low back disorders. Principles of classification," in The Adult Spine. Principles and Practice (Volume 2), 2nd edn, Frymoyer JW, ed., Lippincott-Raven, Philadelphia, pp ΒΙΒΛΙΑ - μεταφρασμένα 1. Canetti, E., The voices of Marrakesh: a record of a visit. Μετάφραση από τα Γερμανικά από J.A.Underwood. San Francisco: Arion. 2. Dustine, J., L., Moore, G., E, ACSM s Άσκηση. Χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. Μετάφραση- Επιμέλεια από τα Αγγλικά από Μπαλτόπουλος, Π. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόζεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 14

15 ΑΡΘΡΑ 1. Billis, E., McCarthy, C. J., Gliatis, J., Stathopoulos, I., Papandreou, M., & Oldham, J. A. 2010, Which are the most important discriminatory items for subclassifying non-specific low back pain? A Delphi study among Greek health professionals. J Eval.Clin.Pract., 16(2): ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. Brown, J., Evaluating surveys of transparent governance. In: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea May New York: United Nations. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 1. Nikta, A., Reform of Greek secondary education from 1974 to Ph. D. Thesis. University of Manchester. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Kipper, D Japan s new dawn, Popular Science and Technology, [online] Διαθέσιμο από: [Πρόσβαση 22 June 2009]. Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αναφοράς Harvard, καθώς και άλλες κατηγορίες αναφορών (π.χ. ευρωπαϊκά δοκίμια, ηλεκτρονικά έγγραφα κτλ.), μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα (Harvard System of Referencing Guide). Όταν ένας συγγραφέας αναφέρεται με περισσότερες από μια παραπομπές, αυτές τοποθετούνται καταρχήν χρονολογικά, ξεκινώντας από την πιο παλιά, και κατά δεύτερον, πρώτα παρατίθενται αυτές που ο συγγραφέας είναι μόνος του και στη συνέχεια οι υπόλοιπες (όπου έχουν άνω του ενός συγγραφέα), και με αλφαβητική σειρά ως προς τον δεύτερο συγγραφέα. Όσον αφορά την μορφή (γραμματοσειρά, διαστήματα κτλ.) του κεφαλαίου «Βιβλιογραφία», ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με τη συγγραφή κειμένου (γραμματοσειρά, διάταξη κτλ.) με τις διαφορές ότι ι) τα διαστήματα μεταξύ γραμμών (σειρών) να είναι μονά (σε μονή σειρά), αντί 1,5 που προτείνεται για το κυρίως κείμενο, και ιι) τα ονόματα των συγγραφέων να τονίζονται με bold. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο Παράρτημα εισάγονται όλοι εκείνοι οι πίνακες, οι εικόνες, οι χάρτες, τα ερωτηματολόγια, τα έντυπα συναίνεσης & πληροφόρησης, οι ακατέργαστες σειρές δεδομένων (raw data) από τις αναλύσεις κλπ., που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν στο 15

16 κύριο σώμα του κειμένου είτε γιατί ήταν δευτερεύουσας σημασίας είτε διότι λόγω όγκου θα προκαλούσαν σύγχυση στον αναγνώστη. 6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Κάθε θέμα έχει τη δική του ιδιομορφία και σε συνδυασμό με το προσωπικό στυλ του σπουδαστή και του εισηγητή καθορίζεται η τελική μορφή της πτυχιακής εργασίας. Εντούτοις ως επιστημονικό σύγγραμμα, οφείλει να υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες για λόγους σαφήνειας και ομοιογένειας στα πλαίσια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. ΑΡΙΘΜΗΣΗ. Όλες οι προκαταρκτικές σελίδες πρέπει να αριθμούνται, εκτός από την σελίδα του τίτλου, με λατινικούς αριθμούς (i, ii, ii, iv ) ενώ η κυρίως εργασία θα αριθμείται με αραβικά σύμβολα (1,2,3,...). Ο αριθμός της σελίδας εισάγεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας στο μέσον (στοίχιση: center) και το μέγεθος της γραμματοσειράς του αριθμού να είναι 10 στιγμές. Η σελιδοποίηση από την Εισαγωγή και μετά πρέπει να είναι συνεχής μέχρι το τέλος της εργασίας. ΓΡΑΦΗ. Η πτυχιακή εργασία γράφεται στη μια πλευρά της σελίδας και προτείνεται μεταξύ σειρών και παραγράφων να υπάρχει διάστημα 1.5 σειράς (εκτός της περίληψης, όπου προτιμάται η μονή απόσταση γραμμών). Το κείμενο πρέπει να είναι σε απλή επιστημονική γλώσσα με σύντομες προτάσεις και όχι σύνθετο λογοτεχνικό ύφος με παρομοιώσεις και μεταφορές. Πρέπει να αποφεύγεται το πρώτο πρόσωπο και να χρησιμοποιείται όσο είναι δυνατόν η παθητική φωνή (πχ αντί για «Βρήκαμε ότι...» ή «Πιστεύουμε ότι...», είναι προτιμότερο το «Τα ευρήματα συνοψίζονται...» ή «Η έρευνα κατάληξε...» κλπ. Επίσης, όταν ο ερευνητής αναφέρεται στο πρόσωπό του πρέπει να αποφεύγεται το πρώτο πρόσωπο (εγώ ή εμείς) αλλά να προτιμάται το «ερευνητής/τρια» και γενικότερα το τρίτο ενικό πρόσωπο. Συνιστάται επίσης η αποφυγή τεράστιων παραγράφων που κουράζουν τον αναγνώστη. ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Η αναφορά στη βιβλιογραφία γίνεται ή μέσα στην πρόταση «Οι Jones et al. (2001) έδειξαν ότι στην οξεία οσφυαλγία χρησιμοποιείται...» ή ακόμη προτιμότερα στο τέλος μέσα σε παρένθεση «Στην οξεία οσφυαλγία χρησιμοποιείται. (Jones et al., 2001). Σε συνεχόμενες προτάσεις με ερευνητικά ευρήματα πρέπει πάντως να αποφεύγεται η επανάληψη του ίδιου ακριβώς μοτίβου. Εάν υπάρχουν παρόμοια ευρήματα από περισσότερες έρευνες (προτείνεται η αναφορά σε περισσότερες από μια για λόγους ισχυροποίησης του αποτελέσματος) η αναφορά γίνεται παρεμβάλλοντας το σύμβολο «;», πχ (Jones et al., 2001; Davis & Huston, 2002). Όπως φάνηκε από 16

17 το παράδειγμα, όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι των δύο τότε αναφέρεται το επίθετο του πρώτου ακολουθούμενο από το «et al.». Όταν είναι δύο τότε αναγράφονται και οι δυο (Jones & Huston, 2003). To «et al.» προτείνεται έναντι του «και συν.» γιατί διακρίνεται πιο εύκολα κατά την ανάγνωση από το υπόλοιπο κείμενο που είναι στα Ελληνικά. Εξαιρείται η περίπτωση που η έρευνα είναι δημοσιευμένη σε Ελληνικό περιοδικό, π.χ. «Παπαδόπουλος και συν. (2003)». Στις αναφορές μέσα στο κείμενο, δεν χρησιμοποιούνται τα αρχικά των μικρών ονομάτων των συγγραφέων, χρησιμοποιείται μόνο το επώνυμο και η χρονολογία. Επιπλέον, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται αναφορές στο μεγαλύτερο μέρος του γραπτού κειμένου. Π.χ. Αναφορές δεν επαρκούν μόνο στο τέλος της παραγράφου (ειδικά αν η παράγραφος είναι μεγάλη ή περιέχει πολλαπλές πληροφορίες από διάφορες πηγές). ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ & ΣΧΗΜΑΤΑ. Οι πίνακες, εικόνες και σχήματα πρέπει να τοποθετούνται στην μέση της σελίδας (σε οριζόντια διάταξη) και κοντά στο σημείο του κειμένου που γίνεται η απεικόνισή τους (χωρίς απαραίτητα να είναι η αμέσως επόμενη σειρά). Επίσης, η κάθε λεζάντα μαζί με την εικόνα, πίνακα ή σχήμα να απεικονίζονται στην ίδια σελίδα (να μην χωρίζονται στα δύο). Όλοι οι πίνακες και τα σχήματα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο, συνήθως σε παρένθεση στο τέλος της πρότασης π.χ. «... συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (Σχ. 1.1) ή (Πιν. 4.2)» και πρέπει να αποφεύγεται η παρουσίασή τους περιφραστικά μέσα στο κείμενο πχ. «... ευρήματα που συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα». Κάθε πίνακας, εικόνα ή σχήμα πρέπει να έχει λεζάντα επεξήγησης (συνιστάται γραμματοσειρά 11 στιγμών), στο πάνω μέρος για τους πίνακες και στο κάτω μέρος για εικόνες και σχήματα π.χ. «Πίνακας 2.2. Σωματομετρικά χαρακτηριστικά της ερευνητικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου». Αποφεύγεται η εκτενής περιγραφή του περιεχομένου μέσα στη λεζάντα (αυτό γίνεται μέσα στο κείμενο). Έτσι π.χ. αντί του «Εικόνα 3.5. Ο δοκιμαζόμενος εκτελεί πλειομετρική άσκηση των κάτω άκρων πηδώντας από ένα ύψος 50εκ. και στη συνέχεια κάνοντας άλμα πάνω από εμπόδιο 30 εκ. με προσγείωση...» πρέπει η λεζάντα να γράφεται ως εξής: «Εικόνα 3.5. Πλειομετρική άσκηση κάτω άκρων με χρήση εμποδίων». Oι λεζάντες γράφονται σε μονή απόσταση γραμμών. 17

18 ( υπ. αριθμ. 12/ απόφαση Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Πάτρας). ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (10στιγμέςBOLD) ΣΧΟΛΗ (10 στιγμές BOLD) ΤΜΗΜΑ (10 στιγμές BOLD) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (14 στιγμές BOLD) ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20 στιγμές BOLD) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΩΝ (12 στιγμές BOLD) ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (10στιγμές BOLD) ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ (12 στιγμές BOLD) Κάθε Πτυχιακή Εργασία περιλαμβάνει τα εξής μέρη με την παρακάτω σειρά: ΕΞΩΦΥΛΛΟ, (υποχρεωτικό) ΠΡΟΛΟΓΟΣ, (υποχρεωτικό) ΠΕΡΙΛΗΨΗ, (υποχρεωτικό) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, (υποχρεωτικό) ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ή ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ, (προαιρετικά) ΕΙΣΑΓΩΓΗ, (υποχρεωτικό) ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ, (υποχρεωτικό) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, (υποχρεωτικό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ,(εφόσον υπάρχουν) Οι απλοί τίτλοι : ΠΡΟΛΟΓΟΣ,ΠΕΡΙΛΗΨΗ,ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ κ.λ.π., να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα μεγέθους 16 στιγμές και BOLD. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ: Times New Roman 12 στιγμές ή Arial 11 στιγμές ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ: Διάστιχο ένα διάστημα (1) ΜΟΡΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ: Α4 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ: 2,5 εκ. (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Περιεχόμενα: Λατινική (i, ii, iii..) Κεφάλαια: Αραβική (1, 2, 3..) στη μέση του υποσέλιδου. Το εξώφυλλο χωρίς αρίθμηση. Το ηλεκτρονικό κείμενο που θα παραδοθεί στη βιβλιοθήκη θα πρέπει να είναι σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ τύπου MS Word (doc) χωρίς περιορισμούς ή σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ τύπου ACROBAT (pdf) με δυνατότητα μόνο ανάγνωσης και εκτύπωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατάθεση Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι., γίνετε μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Για οποιοδήποτε άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης: , 056, 057, 058 Για οποιοδήποτε άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης (κεντρικής): , , , &/ή της Βιβλιοθήκης του Παραρτήματος Αιγίου:

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ ΑΡ. ΠΡ. Δήλωση θεματικού πεδίου (για πτυχιακή εργασία) 1. Ονοματεπώνυμο.. Α.Μ. Εξάμηνο..Μ.Ο.. 2. Ονοματεπώνυμο.. Α.Μ. Εξάμηνο.. Μ.Ο.. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ανασκόπηση Έρευνα 1 Μυοσκελετικά 2 Νευρολογικά 3 Καρδιοαναπνευστικά 4 Αθλητικές κακώσεις 5 Γηριατρική 6 Παιδιατρική 7 Φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι & τεχνικές 8 Βασικές επιστήμες 9 Ειδικές ομάδες ασθενών Ειδικά Θέματα. 10 Προσδιορίστε. Πρόταση συγκεκριμένου θέματος Γνώση Αγγλικής γλώσσας: Μέτρια Καλή (επίπεδο lower) Άριστη (επίπεδο Proficiency) Χρήση Η/Υ: Μέτρια Καλή Άριστη Υπογραφή σπουδαστή/-στών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών Θάνος Κριεμάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Ο ΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Ο ΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/14 Η πτυχιακή εργασία αποτελεί µελέτη επί ενός εξειδικευµένου αντικειµένου της επιστήµης και τεχνολογίας και ωθεί τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα