ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ. Καθηγητής & Δρ. Μπίλλη Ευδ., Επικ. Καθηγήτρια 1

2 ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας Διαδικασία ανάθεσης πτυχιακής εργασίας Διαδικασία εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Διαδικασία εξέτασης πτυχιακών εργασιών 8 5. Δομή πτυχιακής εργασίας... 9 Α. Προκαταρκτικές σελίδες... 9 Β. Κυρίως Μέρος 11 Γ. Βιβλιογραφία Τεχνικά στοιχεία συγγραφής Παράρτημα 19 2

3 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί την τελική και ωριμότερη προσπάθεια του σπουδαστή προκειμένου να ολοκληρώσει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο κείμενο που εμβαθύνει τη γνώση σε ένα συγκεκριμένο χώρο της ειδικότητας της Φυσικοθεραπείας. Αποσκοπεί δε, στο να διεγείρει την κριτική σκέψη και να αναπτύξει την αναλυτική και τη συνθετική ικανότητα του εκπονούντος τη μελέτη αυτή. Έχοντας κατακτήσει ένα επίπεδο γνώσεων και εμπειριών στο θεωρητικό και πρακτικό σκέλος της φυσικοθεραπείας, ο σπουδαστής κάνει ένα τελικό βήμα πέρα από την «έτοιμη γνώση» που παρέχεται στα πλαίσια της διδακτέας ύλης και αναζητά την τρέχουσα αντίληψη σε κάποιο θέμα σχετικό με την επιστήμη που υπηρετεί, όπως αυτή εκφράζεται με ερευνητικές αποδείξεις. Τα ωφέλη της άκρως σημαντικής αυτής διαδικασίας έχουν τέσσερεις αποδέκτες: α) Πρωταρχικά τον ίδιο το σπουδαστή, που συνειδητοποιεί τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η γνώση την οποία διδάχτηκε. Εκπαιδεύεται επίσης στο να διακρίνει τις ολοκληρωμένες και ποιοτικές εργασίες από εκείνες που είναι λιγότερο έγκυρες επιστημονικά. Η ανάπτυξη της κριτικής προσέγγισης της βιβλιογραφίας επιτυγχάνεται ιδανικά μέσα από τη διαδικασία αναζήτησης, ανάλυσης, αξιολόγησης και τέλος ανασύνθεσης της δημοσιευμένης έρευνας, δηλαδή την πτυχιακή εργασία. Η επιστήμη εξελίσεται και το πτυχίο δεν αποτελεί εφ όρου ζωής κατοχύρωση του κάθε εμπλεκομένου στο χώρο της υγείας, σε επιστημονικό αλλά και ηθικό απέναντι στους ασθενείς επίπεδο. Οδεύοντας λοιπόν ο σπουδαστής προς την αποφοίτησή του, αποκωδικοποιεί τον τρόπο παραγωγής της γνώσης και καθίσταται πλέον αποτελεσματικότερος κοινωνός της δια βίου μάθησης αναζητώντας την αλήθεια μέσα από έγκυρες πηγές, θωρακισμένος απέναντι σε «τσαρλατανισμούς». β) Τους νυν και επόμενους σπουδαστές της Φυσικοθεραπείας, που έχουν έτοιμη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες εργασίες οι οποίες καλύπτουν ειδικά θέματα σε μεγάλο εύρος και βάθος που είναι αδύνατο να καλυφθεί στα πλαίσια της κανονικής διδασκαλίας γ) Τους εκπαιδευτικούς που επιβλέπουν τις εργασίες αφού η όλη διαδικασία όχι μόνο υπενθυμίζει, τακτοποιεί και ανανεώνει τις γνώσεις τους αλλά επίσης κρατά και τη δικό τους κριτική σκέψη σε εγρήγορση. δ) Τη φυσικοθεραπευτική κοινότητα γενικότερα, αφού η πρόσβαση στις πτυχιακές εργασίες είναι ελεύθερη και κατά συνέπεια, αυτές έρχονται να συμπληρώσουν την ελλιπή ελληνική βιβλιογραφία. Ενθαρρύνεται δε, η δημοσίευσή τους σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με το αυτονόητο κέρδος για όλους, συγγραφείς και αναγνώστες. 3

4 Συνοπτικά η πτυχιακή εργασία δίνει στο σπουδαστή τη δυνατότητα να: διατυπώνει συγκεκριμένα ερωτήματα πάνω σε θέματα που τον ενδιαφέρουν, εκπαιδευτεί στην αναζήτηση των όποιων επιστημονικών πηγών, αξιολογεί και να οργανώνει το υλικό της εργασίας του, ταξινομεί τα πορίσματα της ανασκόπησής του, να κρίνει και να επιλέγει τις έγκυρες πληροφορίες, να αποκωδικοποιεί το κλινικό μήνυμα που κρύβεται πίσω από τα ευρήματα, γίνει άριστος γνώστης της επιτημονικής περιοχής που επεξεργάστηκε, πειθαρχεί στο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, αναπτύξει προσωπικά κριτήρια αξιολόγησης της επιστημονικότητας εργασιών και ανακοινώσεων, παρουσιάζει και πιθανώς να δημοσιεύει την εργασία του τηρώντας τις εκάστοτε προδιαγραφές Η διαδικασία για όλα τα στάδια της πτυχιακής εργασίας περιγράφεται λεπτομερώς πιο κάτω με σκοπούς α) την ενημέρωση για τις επιμέρους ενέργειες που πρέπει να γίνουν και β) την διευκόλυνση σπουδαστών και εκπαιδευτικών ώστε να εξασφαλιστεί ένας επιστημονικός και ομοιογενής τρόπος συγγραφής των εργασιών του τμήματος ως προς το περιεχόμενο και την εμφάνισή τους. Τονίζεται ότι είναι υποχρέωση του σπουδαστή να είναι ενημερωμένος για τη διαδικασία αυτή και ουδεμία δικαιολογία υφίσταται σε αντίθετη περίπτωση. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την επίβλεψη των πτυχιακών εργασιών είναι όσοι προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα κάθε τρέχον ακαδημαϊκό έτος με προτεραιότητα εκείνων που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την επίβλεψη το πολύ τριών (3) θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών ανά εξάμηνο (έξι ανά ακαδημαϊκό έτος). Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο Τμήμα τον αριθμό των πτυχιακών που βρίσκονται υπό εκπόνηση ούτως ώστε να μην αναλάβει περισσότερα θέματα από όσα του αναλογούν. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας έχουν οι σπουδαστές που βρίσκονται στο τελευταίο (Η ) εξάμηνο των σπουδών τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση είναι ο σπουδαστής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών (ανεξαρτήτως του αριθμού μαθημάτων ειδικότητας). Σπουδαστής που 4

5 βρίσκεται σε μικρότερο εξάμηνο, μπορεί αν επιθυμεί να δηλώσει και να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Την πρώτη εβδομάδα έναρξης κάθε εξαμήνου (χειμερινού και εαρινού) θα γίνονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές, που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την λήψη θέματος πτυχιακής εργασίας. Θα συμπληρώνεται η Δήλωση θεματικού πεδίου (βλ. Παράρτημα), από τις προτεινόμενες θεματικές ενότητες της οποίας ο κάθε σπουδαστής θα δηλώνει μέχρι 3 κατά σειρά προτίμησης ή μπορεί (στο ίδιο έγγραφο) αν θέλει, να προτείνει κάποιο πιο συγκεκριμένο θέμα. Ο επιβλέπων καθηγητής θα ορίζεται από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και θα ανακοινώνεται μέσα σε περίπου 1-2 εβδομάδες από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Από την ημέρα της ανακοίνωσης των επιβλεπόντων εκπαιδευτικών αρχίζει η διορία εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας κάθε σπουδαστή. Οι σπουδαστές, αμέσως μετά την κοινοποίηση των εισηγητών τους πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή ώστε, να καταλήξουν στο θέμα της πτυχιακής εργασίας. Σε αυτό το διάστημα, ο σπουδαστής εμβαθύνει στη μελέτη του θέματος που έχει επιλέξει, και σε συνεργασία με τον εισηγητή του οριοθετεί και συγκεκριμενοποιεί το θέμα βάση βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Επιπλέον, όπου κρίνεται σκόπιμο, γίνεται και επικοινωνία με τον υπεύθυνο πτυχιακών εργασιών για να ελέγξει τυχόν επανάληψη του θέματος από άλλον σπουδαστή στο παρελθόν. Έτσι, μέσα σε διάστημα το πολύ ενός (1) μηνός ο επιβλέπων εισηγητής μαζί με τον σπουδαστή (ή τους σπουδαστές) που τον (τους) έχει ανατεθεί πτυχιακή εργασία καταθέτουν στην γραμματεία υπογεγραμμένη την Αίτηση ανάθεσης & έγκρισης θέματος πτυχιακής εργασίας (βλ. Παράρτημα). Όταν πιστοποιηθεί ότι το θέμα πληροί τις προϋποθέσεις ([1] Να είναι συναφές με τη Φυσικοθεραπεία, [2] Να ανταποκρίνεται δομικά και επιστημονικά στις απαιτήσεις του τμήματος και [3] Να μην έχει επαναληφθεί σε προηγούμενη πτυχιακή εργασία) εγκρίνεται εγγράφως. Εάν μετά το πέρας του ενός μηνός ο σπουδαστής δεν έχει καταθέσει την αίτηση έγκρισης της πτυχιακής, δεν κατοχυρώνει το θέμα. Σε περιπτώσεις που η πτυχιακή εργασία είναι ερευνητική (π.χ. κλινικές μελέτη, μελέτη κλινικής περίπτωσης κτλ.) ο σπουδαστής υποχρεούται σε συνεργασία με τον εισηγητή του να καταθέσει έγγραφο αιτιολόγησης της Ηθικής Καταλληλότητας της έρευνας. Σε περίπτωση που προκύψουν θέματα δεοντολογίας μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις ή και να απορριφθεί η εκάστοτε ερευνητική πρόταση. Δύο σπουδαστές έχουν το δικαίωμα αν θέλουν, να αναλάβουν το ίδιο θέμα πτυχιακής εργασίας, πρέπει όμως να έχουν διακριτούς ρόλους κατά την εκπόνηση και ανάπτυξη του θέματος, όπως αυτοί θα ορίζονται από τον επιβλέποντα καθηγητή. 5

6 ΤΙΤΛΟΣ Η διατύπωση του τίτλου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι πρέπει να είναι συνοπτικός ώστε να μην κουράζει, ακριβής ώστε να αποδίδει την κυρίως εστίαση της εργασίας και να μην προκαλεί σύγχυση σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε περίπτωση ερευνητικής εργασίας πρέπει να περιέχει την κεντρική ιδέα και τις μεταβλητές του κυρίως ερευνητικού προβλήματος (π.χ. «Η επίδραση των ασκήσεων ιδιοδεκτικότητας στην ισορροπία και τη βάδιση ατόμων που έχουν υποστεί διαστρέμματα ποδοκνημικής»). Στην πορεία της εκπόνησης της εργασίας μπορεί μόνο για λόγους σαφήνειας να επαναδιατυπωθεί ο τίτλος ύστερα από αίτημα υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, χωρίς όμως αλλαγές στο κυρίως θέμα της εργασίας. Επίσης, ο τίτλος της εργασίας πρέπει να αναγράφεται και στα αγγλικά στην αίτηση ανάθεσης (διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης με τον εισηγητή της πτυχιακής). ΔΙΟΡΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ. Ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης είναι τρεις (3) μήνες και ο μέγιστος έξι (6) ωρολογιακούς μήνες από την κοινοποίηση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού. Μετά την πάροδο της διορίας αυτής πρέπει ο σπουδαστής να δικαιολογηθεί εγγράφως και υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα καθηγητή για την καθυστέρηση και ενδεχομένως να χρειαστεί αλλαγή του θέματος ή και του καθηγητή. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Οι διδακτικές μονάδες για την δήλωση της πτυχιακής εργασίας είναι 20 και χρεώνονται στον σπουδαστή το πρώτο εξάμηνο δήλωσης της πτυχιακής εργασίας και δεν ισχύουν και για επόμενο/α εξάμηνο/α. Σε περίπτωση αποτυχίας ή σε περίπτωση αλλαγής θέματος λόγω υπαιτιότητας του σπουδαστή, εκείνος οφείλει να ξαναδηλώσει την πτυχιακή εργασία οπότε και ξαναχρεώνεται 20 διδακτικές μονάδες για ένα εξάμηνο. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας του ο σπουδαστής υποχρεούται, για τον έλεγχο της προόδου της εργασίας, να συναντά /επικοινωνεί με τον εισηγητή του τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισηγητής λαμβάνει σοβαρά υπ όψιν του στην τελική βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας την συνεργασία του σπουδαστή. Σε περίπτωση παρόδου τριμήνου δίχως ενημέρωση από το σπουδαστή, ο επιβλέπων καθηγητής το αναφέρει στη γραμματεία και ο σπουδαστής καλείται για έγγραφη δικαιολόγηση της καθυστέρησής του. Εάν αυτή κριθεί ανεπαρκής από τον επιβλέποντα του δίνεται το δικαίωμα να σταματήσει τη συνεργασία αυτή. 6

7 ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ. Απαγορεύεται αυστηρώς η λογοκλοπή και σε τέτοιες περιπτώσεις ο σπουδαστής τιμωρείται με ποινή ακόμα και την ακύρωση του θέματος. Ως λογοκλοπή ορίζεται η αναπαραγωγή τμημάτων από άλλες εργασίες τρίτων είτε πτυχιακές είτε όσες έχουν γίνει στα πλαίσια μαθημάτων, καθώς και η αντιγραφή τμημάτων από βιβλία ή επιστημονικά άρθρα. Για κάθε ιδέα, σκέψη ή εύρημα που ανήκει σε άλλο συγγραφέα πρέπει αφ ενός να τροποποιείται /ανα-διατυπώνεται (το κείμενο) για την πτυχιακή, και αφ ετέρου να εμφανίζεται και το όνομα του άλλου συγγραφέα. Η πιστή αντιγραφή απαγορεύεται ακόμα κι αν στο τέλος υπάρχει η προερχόμενη πηγή. Η πιστή αντιγραφή είναι δεκτή μόνο για κάποιες εκφράσεις σημαντικές που καλό είναι να μένουν όπως τις είπε ο εφευρέτης τους και πάντα συνοδεύονται από εισαγωγικά π.χ. Όταν ανακάλυψε το φαινόμενο της άνωσης ο Αρχιμήδης αναφώνησε «εύρηκα» (Αρχιμήδης ΠΧ). ΑΝΑΦΟΡΕΣ. Η κάθε πτυχιακή εργασία πρέπει να παρουσιάζει ολοκληρωμένα το θέμα στηριζόμενη όσο το δυνατόν περισσότερο σε επιστημονικά τεκμήρια. Τέτοιες αναφορές θεωρούνται κυρίως τα δημοσιευμένα άρθρα σε περιοδικά διεθνούς εμβέλειας με επιτροπή κριτών. Λιγότερο έγκυρα είναι τα περιοδικά εθνικής εμβέλειας ειδικά όταν δεν έχουν σύστημα κριτών. Η πιο αξιόπιστη και χρήσιμη επιστημονική πηγή είναι η διεθνής βάση δεδομένων PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάρμα επιστημονικών περιοδικών που καλύπτουν ιατρικά θέματα καθώς και θέματα όλων των υπολοίπων επιστημών υγείας (π.χ. φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, νοσηλευτική κ.α.). Ο ηλεκτρονικός τρόπος εύρεσης συγκεκριμένων άρθρων καλύπτεται στο μάθημα της Μεθοδολογίας Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας, ενώ κατά την διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής ο σπουδαστής έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί πλήρως με τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής αναζήτησης βιβλιογραφικών πηγών. Αμφισβητούμενης βαρύτητας είναι επίσης οι πηγές από το διαδίκτυο και πρέπει να αντιμετωπίζονται με κριτικό πνεύμα, καθώς και σημειώσεις καθηγητών, και γι αυτό πρέπει να αποφεύγονται. Η αναφορά σε επιστημονικά ευρήματα πρέπει να είναι πρωτογενής (το πρωτότυπο άρθρο) και όχι διασταυρούμενη αναφορά (μέσω ενός άλλου άρθρου, ανασκόπησης ή βιβλίου). Για παράδειγμα, στην ανάλυση της επιδημιολογίας της οσφυαλγίας, οι παραπομπές (αναφορές) που πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να παρατεθούν τα στοιχεία επιπολασμού του προβλήματος, πρέπει να προέρχονται από άρθρα των οποίων οι συγγραφείς έχουν διεξάγει πρωτότυπες επιδημιολογικές μελέτες και όχι από άρθρα που περιλαμβάνουν ανασκοπήσεις (review, systematic review) πάνω στο θέμα αυτό. Εξαίρεση μπορεί να αποτελεί η παγιωμένη γνώση ανατομικών ή φυσιολογικών δεδομένων που θεωρείται πλέον δεδομένη σε βάθος χρόνου, και που προτείνεται να καταλαμβάνει ελάχιστο μέρος της εργασίας και μόνο για θέματα πτυχιακών όπου κρίνεται αναγκαία η αναφορά σε αυτά. 7

8 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών οργανώνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων σπουδαστών (βλ. Έντυπο εξέτασης για πτυχιακή στο Παράρτημα). Το συγκεκριμένο έντυπο το υπογράφει και ο επιβλέπων εκπαιδευτικός, εξασφαλίζοντας την έγκρισή της πτυχιακής για την εξέταση. Ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης παραδίδονται στο Τμήμα και τρία αντίτυπα πτυχιακών εργασιών (ένα για κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής). Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την κατάθεση της αίτησης εξέτασης, ο υπεύθυνος των πτυχιακών εργασιών ορίζει της επιτροπή εξέτασης των πτυχιακών, η οποία αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο εξεταστές (εκπαιδευτικούς του Τμήματος). Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των πτυχιακών εγκρίνονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ μετά από πρόταση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Η εξέταση των πτυχιακών συντονίζεται από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό και προγραμματίζεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει την παρουσίαση της εργασίας (συνήθως στην αίθουσα τελετών) από τον (τους) σπουδαστή (σπουδαστές) με προβολή powerpoint, με χρονική διάρκεια 10 λεπτών. Ακολουθούν ερωτήσεις από την εξεταστική επιτροπή. Η διαδικασία παρουσίασης και εξέτασης των εργασιών θα είναι ανοιχτή και όσοι φοιτητές και εκπαιδευτικοί θελήσουν, είναι ευπρόσδεκτοι να την παρακολουθήσουν. Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας κάθε εξεταστή είναι ο μέσος όρος επιμέρους βαθμολογιών που αφορούν α) την επάρκεια της βιβλιογραφίας, β) τη μορφή - δομή και γ) την παρουσίαση - υποστήριξη. Για τις ερευνητικές εργασίες επιπροσθέτως βαθμολογείται και η μεθοδολογία. Κατευθυντήριες οδηγίες για τα Κριτήρια βαθμολόγησης πτυχιακής εργασίας αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα. Μετά την εξέταση παραδίδεται στη γραμματεία συγκεκριμένο πρακτικό (Πρακτικό αξιολόγησης πτυχιακής εργασίας, βλ. Παράρτημα) με την αναλυτική βαθμολογία των τριών εξεταστών και τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που χρειάζεται να γίνουν για την τελική παράδοση της πτυχιακής. Επιπλέον, το έντυπο που έχει καταγεγραμμένες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, δίδεται και στο σπουδαστή. Αφού έχει περατωθεί η εξέταση και έχουν ενσωματωθεί οι πιθανές αλλαγές, ο σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Παραρτήματος Αιγίου (υπ. βιβλιοθηκονόμος κ. Λώλου Ελένη, τηλ ) την τελική μορφή της πτυχιακής του εργασίας σε CD-ROM. Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό αρχείο της πτυχιακής που θα παραδοθεί στη βιβλιοθήκη να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο MS Word χωρίς περιορισμούς ή σε ένα ενιαίο αρχείο pdf με δυνατότητα μόνο ανάγνωσης και εκτύπωσης, χωρίς κωδικό (password). 8

9 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Τα πνευματικά δικαιώματα της πτυχιακής εργασίας ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνησή της, σπουδαστή/-στες και επιβλέποντα καθηγητή. Σε περίπτωση ανακοίνωσης (παρουσίασης) που γίνεται σε υλικό της πτυχιακής εργασίας ως πρώτο όνομα θα εμφανίζεται εκείνου που κάνει την ομιλία. Σε περίπτωση δημοσίευσης σε περιοδικό το όνομα του πρώτου συγγραφέα θα είναι του επιβλέποντα καθηγητή εφόσον λόγω γνώσεων και εμπειρίας έχει και την βασική ευθύνη της συγγραφής και απάντησης των ερωτημάτων που προκύπτουν από την εκδοτική επιτροπή του περιοδικού. Τέλος, για οποιαδήποτε θέματα σας αφορούν και που σχετίζονται με τις πτυχιακές εργασίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από τις εξής πηγές: α) τον υπεύθυνο Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος β) τον πίνακα ανακοινώσεων θεμάτων που αφορούν τις πτυχιακές (βρίσκεται στον 1 ο όροφο) γ) τη γραμματεία του Τμήματος δ) την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ Πάτρας: τηλεκπαίδευση e-class επιλέξετε το κατάλογος τμημάτων Φυσικοθεραπεία Πτυχιακές Εργασίες Τμήματος Φυσικοθεραπείας. 5. ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η συνιστώμενη δομή της πτυχιακής εργασίας περιγράφεται πιο κάτω, και διαφοροποιείται στο κυρίως μέρος, ανάλογα με το αν η εργασία είναι ερευνητική ή ανασκόπηση. Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ & ΠΡΩΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Οι οδηγίες για το εξώφυλλο και τις πρώτες σελίδες (πρόλογος, περίληψη, περιεχόμενα κ.α.) έχουν διαμορφωθεί με βάση την υπ αριθμ. 12/ απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ και παρατίθενται πιο κάτω (σελ. 17). Μία σελίδα πριν από τον πρόλογο προτείνεται η παρουσίαση του τίτλου της πτυχιακής εργασίας στα αγγλικά (να δοθεί προσοχή ώστε ο αγγλικός τίτλος να είναι ίδιος με εκείνον που εγκρίθηκε κατά την ανάθεση και έγκριση του θέματος). 9

10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αν και οι ευχαριστίες δεν είναι υποχρεωτικές, συνήθως περιλαμβάνονται στην τελική έκδοση ως ηθική ανταμοιβή ανθρώπων που στήριξαν την προσπάθεια. Ο τρόπος διατύπωσης είναι προσωπικός, εντούτοις, συνιστάται να είναι λιτός και χωρίς υπερβολές. Συνήθως οι ευχαριστίες ενσωματώνονται σε ξεχωριστή σελίδα πριν από τον πρόλογο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της περίληψης είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τα κύρια σημεία της εργασίας (σκοπός, βασικά μηνύματα κλπ) ή τα κύρια ευρήματα σε περίπτωση έρευνας. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος, των δοκιμαζομένων, των μεθόδων παρέμβασης και αξιολόγησής τους, καθώς και τα αποτελέσματα-συμπεράσματα της μελέτης. Στις ερευνητικές μελέτες προτείνεται να χρησιμοποιείται η εξής μορφή: Σκοπός, Μέθοδος, Αποτελέσματα, και Συμπεράσματα. Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις και πρέπει να περικλείεται όλη σε μία σελίδα. Προτείνεται δε, η περίληψη να είναι γραμμένη σε μονό διάστημα (αντί 1,5, που χρησιμοποιείται στο κυρίως μέρος της πτυχιακής). ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο Πίνακας περιεχομένων περιλαμβάνει τα κεφάλαια και υποκεφάλαια. Η αρίθμησή τους προτείνεται να γίνεται ως εξής: 1., 1.1, 1.2, , 2, 2.1, 2.2, κ.ο.κ. Καλό είναι τα υποκεφάλαια να μη φτάνουν σε πολλά ψηφία, στην πιο ακραία περίπτωση τα τρία (πχ , 1.1.2, κ.ο.κ.). Επιμέρους διαχωρισμοί μπορεί να γίνονται και χωρίς αριθμούς αλλά με τον τίτλο σε αριστερή στοίχιση και απλά υπογραμμισμένο. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (προαιρετικό) Κατάλογος με συντομογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο σώμα της εργασίας δεν είναι υποχρεωτικός αλλά προτείνεται σε πτυχιακές που έχουν χρησιμοποιήσει αρκετές συντομογραφίες. Την πρώτη φορά που συναντάται ο όρος πρέπει να αναγράφεται ολογράφως με τη συντομογραφία του σε παρένθεση, και από την δεύτερη φορά και μετά μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο η συντομογραφία. 10

11 Β. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να χωρίζεται εννοιολογικά σε δύο βασικά μέρη, το Γενικό και το Ειδικό για την πληρέστερη κάλυψη των επιμέρους πτυχών του θέματος σε ξεχωριστά κεφάλαια με ιδιαίτερη προσοχή στη συνοχή τους. Στο γενικό μέρος πρέπει να αναφέρεται η φύση μιας πάθησης (αίτια, μηχανισμοί, παθοφυσιολογία, ανατομικές ανωμαλίες), στη συνέχεια αναφέρεται η ιατρική αντιμετώπιση (χειρουργικές τεχνικές, φαρμακευτική αγωγή, κλινική διάγνωση). Στο ειδικό μέρος που είναι και το βασικότερο, πρέπει να περιλαμβάνεται η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ως γενική συνισταμένη και ως επιμέρους ιδιαιτερότητες. Εδώ πρέπει να δίνονται σαφείς κατευθύνσεις και να τεκμηριώνεται ο πιο επιστημονικα αποδεκτός τρόπος προσέγγισης. Η αναλογία μεταξύ του 1 ου και 2 ου μέρους θα πρέπει να είναι προς ώφελος του 2 ου. Συνιστάται η χρήση της αναλογίας 1:3, γενικού: ειδικού μέρους (δηλ. τριπλάσιας έκτασης στο ειδικό μέρος από το γενικό). Η πτυχιακή εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε συνολικό όγκο τις 120 σελίδες, ενώ το κυρίως κείμενο θα πρέπει να είναι μεταξύ λέξεων (εξαιρούνται οι πίνακες και οι βιβλιογραφικές αναφορές από τη μέτρηση των λέξεων). ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή στοχεύει στο να περιγράψει την σπουδαιότητα της εργασίας με την κατάθεση συνοπτικά των επικρατέστερων επιστημονικών ευρημάτων γύρω από το ζήτημα. Πρέπει να διατυπώνεται με τέτοιον τρόπο που να αιτιολογεί στον αναγνώστη το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέμα και την συνάφεια με την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Γενικό & Ειδικό μέρος) Αναφέρονται τα ευρήματα από προηγούμενες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. Τα ευρήματα πρέπει να ομαδοποιούνται, να παρατίθενται τα βασικότερα σημεία τους και να αντιπαρατίθενται έρευνες με αντικρουόμενα ευρήματα. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται πιο εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία τους. Οι βασικότερες εργασίες και οι πιο καινοτόμες μεθοδολογίες συγκεντρώνουν μεγαλύτερη προσοχή και λεπτομερή περιγραφή. Προτείνεται η ταξινόμηση της ανασκόπησης σε κεφάλαια, τα οποία έχουν μία λογική και εννοιολογική συνέχεια, ενώ ταυτόχρονα έχουν και συνοχή μεταξύ τους. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μίας επιτυχημένης πτυχιακής εργασίας αποτελεί και η παρουσίαση κριτικής σκέψης & ανάλυσης στο γραπτό κείμενο. Δηλαδή, ο σπουδαστής μέσα από 11

12 την ανασκόπηση των βιβλιογραφικών ερευνητικών πηγών, πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν η κάθε μελέτη έχει ελέγξει τις σωστές παραμέτρους, αν έχει χρησιμοποιήσει ορθή μεθοδολογία, αν το δείγμα των ατόμων/ασθενών που χρησιμοποιήθηκε ήταν αντιπροσωπευτικό για το θέμα που διερευνήθηκε, αν τα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν έγκυρα και αξιόπιστα, αν τα αποτελέσματα ερμηνεύθηκαν σωστά κ.α. Τέτοια εν τω βάθει και εμπεριστατωμένη ανάλυση προϋποθέτει καλή γνώση για το θέμα που διερευνάται, ολοκληρωμένη και προσεχτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καθώς και γνώσεις μεθοδολογίας έρευνας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πολύ συνοπτική αποτίμηση των θεμάτων με τα οποία καταπιάστηκε ο συγραφέας. Συνοψίζονται οι κατευθύνσεις που είναι ξεκάθαρες από τη βιβλιογραφία και τονίζονται τα σημεία που αποτελούν ακόμη μια «γκρίζα» περιοχή και μπορεί να ισχύουν υπό όρους ή η εφαρμογή τους να είναι καθαρά εμπειρική κι όχι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Επίσης, προτείνονται τρόποι περαιτέρω έρευνας πάνω στο θέμα της πτυχιακής. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Στις ερευνητικές εργασίες στην παραπάνω δομή, μεταξύ Ανασκόπησης και Συμπερασμάτων παρεμβάλονται τα κεφάλαια: ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ. Πριν την ανάλυση των νέων επιμέρους κεφαλαίων, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανασκόπηση στις ερευνητικές εργασίες είναι πιο επικεντρωμένη στη γνώση γύρω από το υπό διερεύνηση θέμα και οδηγεί στη διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος (που αποτελεί και το αντικείμενο της μελέτης). Συνοπτικά κατατίθεται ο προβληματισμός του ερευνητή σχετικά με τις επικρατούσες απόψεις γύρω από το προς διερεύνηση ζήτημα. Στην εισαγωγή και την ανασκόπηση πρέπει να ανακύπτουν ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από κενά της τρέχουσας βιβλιογραφίας και να αναφέρεται ο τρόπος που μπορεί η γνώση που θα προκύψει να βοηθήσει τον Φυσικοθεραπευτή. ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ένα κεφάλαιο στο τέλος της Ανασκόπησης και πριν την Μέθοδο, όπου να διατυπώνονται ξεκάθαρα τα ερευνητικά προβλήματα και οι ερευνητικοί στόχοι και σκοποί της εργασίας θεωρείται αναγκαία. Στο τέλος προτείνεται επίσης να διατυπώνονται συγκεκριμένες στατιστικές υποθέσεις προς έλεγχο για επαλήθευση. 12

13 ΜΕΘΟΔΟΣ Ο ερευνητής καταθέτει την μεθοδολογία που επέλεξε (ή δημιούργησε), την παρουσιάζει συνοπτικά και εξηγεί τους λόγους της επιλογής αυτής. Η μέθοδος περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν το δείγμα προς μελέτη, τις διαδικασίες διεξαγωγής και τους τρόπους παρέμβασης, την ανάλυση των δεδομένων κ.α. Προτείνεται η ταξινόμηση της συνολικής διαδικασίας σε επιμέρους υποενότητες π.χ. Δείγμα, Υλικό, Διαδικασία διεξαγωγής, Παρέμβαση, Ανάλυση Δεδομένων, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά. Για παράδειγμα, όσον αφορά το δείγμα, κατά την εκπόνηση της εργασίας για διάφορους λόγους η πρόσβαση στο επιθυμητό δείγμα μπορεί να είναι περιορισμένη λόγω νομοθεσίας, απόστασης, χρόνου κλπ. Ακόμη, μπορεί ο ερευνητής να περιορίζει το δείγμα του με βάση κριτήρια κοινωνικο-οικονομικά, ηλικιακά, φύλου κλπ. Όλα αυτά πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια ώστε να γνωρίζει ο αναγνώστης σε ποιά άτομα απευθύνονται τα ευρήματα (για άλλους τα ευρήματα έχουν πιθανότατα μικρότερη ισχύ). Επίσης, είναι σημαντικό να καταγράφεται ο τρόπος συναίνεσης και πληροφόρησης των συμμετεχόντων στην μελέτη. Όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων, με βάση την μεθοδολογία που έχει επιλεγεί επιχειρείται η σε βάθος ανάλυση - διερεύνηση του ζητήματος μέσα από στατιστικές μεθόδους συγκρίσεων ή/και συσχετισμών. Πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η στατιστική ανάλυση που θα γίνει, το πρόγραμμα επεξεργασίας των δεδομένων και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ποιά είναι τα αποτελέσματα τα οποία εξάγει ο ερευνητής; Η χρήση πινάκων και γραφημάτων είναι πολύ φιλική προς τον αναγνώστη στο συγκεκριμένο κεφάλαιο και δείχνει ότι ο συγγραφέας έχει ξεκαθαρισμένα και μελετημένα τα ευρήματα. Οι τιμές των παραμετρικών αποτελεσμάτων πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή μέσου όρου (τυπική απόκλιση) και ως διάμεση τιμή (εύρος τιμών) εφόσον τα αποτελέσματα είναι μη-παραμετρικά. Στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων δεν αιτιολογούνται τα ευρήματα απλά παρατίθενται με τη σειρά που διερευνήθηκαν (εφόσον εξετάστηκαν επιμέρους υποερωτήματα). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η Συζήτηση είναι επικεντρωμένη σε τέσσερις βασικούς άξονες: α) εξήγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εργασίας, β) σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλες παρόμοιες μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας (αν υπάρχουν), γ) κλινική σημασία της μελέτης και δ) περιορισμοί της έρευνας. Είναι το κεφάλαιο στο οποίο γίνεται κριτική των αποτελεσμάτων σε αντιπαράθεση με τη βιβλιογραφία. Μέχρι ποιου βαθμού απαντήθηκαν τα αρχικά ερωτήματα; Ο ερευνητής οφείλει έντιμα να απαντήσει στο εάν επιλύθηκαν τα προβλήματα που τέθηκαν εξ αρχής και να αιτιολογήσει την πιθανή αδυναμία 13

14 να υπάρξει στατιστική σημαντικότητα σε κάποιες από τις συγκρίσεις ή συσχετίσεις. Επίσης, πρέπει να αναφέρει τις σημαντικότερες έρευνες με παρόμοια ερωτήματα που έρχονται σε συμφωνία με τη δική του και να αναφέρει με ποιές διαφωνεί αιτιολογώντας τη διαφορά (πχ βάσει διαφορών στο δείγμα, στα όργανα μέτρησης, στη διάρκεια της παρέμβασης κλπ). Καταλήγοντας πρέπει να επικεντρώνεται στην κλινική σημασία των ευρημάτων και να τονίζονται τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν, κατευθύνοντας μια μελλοντική έρευνα. Και εδώ, τονίζεται η πολύ μεγάλη σημασία να γίνει εν τω βάθει κριτική ανάλυση του διερευνούμενου προβλήματος. Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Όλες οι βιβλιογραφικές πηγές (π.χ. βιβλία, άρθρα κτλ.) εσωκλείονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο «Βιβλιογραφία» μετά το κυρίως κείμενο (δεν είναι απαραίτητη η αρίθμηση του κεφαλαίου αυτού). Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται να παραθέτονται σε διακριτές υποενότητες η ελληνική βιβλιογραφία, η ξενόγλωσση (συνήθως αγγλική) βιβλιογραφία, καθώς και άλλες πηγές (π.χ. ηλεκτρονικών σελίδων). Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι αριθμημένες και ταξινομημένες κατά αλφαβητική σειρά, χρησιμοποιώντας κατά βάση τον σκελετό του συστήματος αναφοράς Harvard (Harvard System of Referencing). Ο τρόπος γραφής της βιβλιογραφίας αναφέρεται παρακάτω: ΒΙΒΛΙΑ για αναφορά ολόκληρου βιβλίου 1. Bogduk, N Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum, Third edn, New York: Churchill Livingstone. 2. Baron, D. P., Business and the organisation. Chester: Pearson. 3. Mουσούρου, Λ Kοινωνιολογία της Σύγχρονης Oικογένειας. Aθήνα: Gutenberg. ΒΙΒΛΙΑ για αναφορά κεφαλαίου 1. Fardon, D. 1997, "Differential diagnosis of low back disorders. Principles of classification," in The Adult Spine. Principles and Practice (Volume 2), 2nd edn, Frymoyer JW, ed., Lippincott-Raven, Philadelphia, pp ΒΙΒΛΙΑ - μεταφρασμένα 1. Canetti, E., The voices of Marrakesh: a record of a visit. Μετάφραση από τα Γερμανικά από J.A.Underwood. San Francisco: Arion. 2. Dustine, J., L., Moore, G., E, ACSM s Άσκηση. Χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. Μετάφραση- Επιμέλεια από τα Αγγλικά από Μπαλτόπουλος, Π. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόζεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 14

15 ΑΡΘΡΑ 1. Billis, E., McCarthy, C. J., Gliatis, J., Stathopoulos, I., Papandreou, M., & Oldham, J. A. 2010, Which are the most important discriminatory items for subclassifying non-specific low back pain? A Delphi study among Greek health professionals. J Eval.Clin.Pract., 16(2): ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. Brown, J., Evaluating surveys of transparent governance. In: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea May New York: United Nations. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 1. Nikta, A., Reform of Greek secondary education from 1974 to Ph. D. Thesis. University of Manchester. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Kipper, D Japan s new dawn, Popular Science and Technology, [online] Διαθέσιμο από: [Πρόσβαση 22 June 2009]. Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αναφοράς Harvard, καθώς και άλλες κατηγορίες αναφορών (π.χ. ευρωπαϊκά δοκίμια, ηλεκτρονικά έγγραφα κτλ.), μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα (Harvard System of Referencing Guide). Όταν ένας συγγραφέας αναφέρεται με περισσότερες από μια παραπομπές, αυτές τοποθετούνται καταρχήν χρονολογικά, ξεκινώντας από την πιο παλιά, και κατά δεύτερον, πρώτα παρατίθενται αυτές που ο συγγραφέας είναι μόνος του και στη συνέχεια οι υπόλοιπες (όπου έχουν άνω του ενός συγγραφέα), και με αλφαβητική σειρά ως προς τον δεύτερο συγγραφέα. Όσον αφορά την μορφή (γραμματοσειρά, διαστήματα κτλ.) του κεφαλαίου «Βιβλιογραφία», ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με τη συγγραφή κειμένου (γραμματοσειρά, διάταξη κτλ.) με τις διαφορές ότι ι) τα διαστήματα μεταξύ γραμμών (σειρών) να είναι μονά (σε μονή σειρά), αντί 1,5 που προτείνεται για το κυρίως κείμενο, και ιι) τα ονόματα των συγγραφέων να τονίζονται με bold. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο Παράρτημα εισάγονται όλοι εκείνοι οι πίνακες, οι εικόνες, οι χάρτες, τα ερωτηματολόγια, τα έντυπα συναίνεσης & πληροφόρησης, οι ακατέργαστες σειρές δεδομένων (raw data) από τις αναλύσεις κλπ., που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν στο 15

16 κύριο σώμα του κειμένου είτε γιατί ήταν δευτερεύουσας σημασίας είτε διότι λόγω όγκου θα προκαλούσαν σύγχυση στον αναγνώστη. 6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Κάθε θέμα έχει τη δική του ιδιομορφία και σε συνδυασμό με το προσωπικό στυλ του σπουδαστή και του εισηγητή καθορίζεται η τελική μορφή της πτυχιακής εργασίας. Εντούτοις ως επιστημονικό σύγγραμμα, οφείλει να υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες για λόγους σαφήνειας και ομοιογένειας στα πλαίσια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. ΑΡΙΘΜΗΣΗ. Όλες οι προκαταρκτικές σελίδες πρέπει να αριθμούνται, εκτός από την σελίδα του τίτλου, με λατινικούς αριθμούς (i, ii, ii, iv ) ενώ η κυρίως εργασία θα αριθμείται με αραβικά σύμβολα (1,2,3,...). Ο αριθμός της σελίδας εισάγεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας στο μέσον (στοίχιση: center) και το μέγεθος της γραμματοσειράς του αριθμού να είναι 10 στιγμές. Η σελιδοποίηση από την Εισαγωγή και μετά πρέπει να είναι συνεχής μέχρι το τέλος της εργασίας. ΓΡΑΦΗ. Η πτυχιακή εργασία γράφεται στη μια πλευρά της σελίδας και προτείνεται μεταξύ σειρών και παραγράφων να υπάρχει διάστημα 1.5 σειράς (εκτός της περίληψης, όπου προτιμάται η μονή απόσταση γραμμών). Το κείμενο πρέπει να είναι σε απλή επιστημονική γλώσσα με σύντομες προτάσεις και όχι σύνθετο λογοτεχνικό ύφος με παρομοιώσεις και μεταφορές. Πρέπει να αποφεύγεται το πρώτο πρόσωπο και να χρησιμοποιείται όσο είναι δυνατόν η παθητική φωνή (πχ αντί για «Βρήκαμε ότι...» ή «Πιστεύουμε ότι...», είναι προτιμότερο το «Τα ευρήματα συνοψίζονται...» ή «Η έρευνα κατάληξε...» κλπ. Επίσης, όταν ο ερευνητής αναφέρεται στο πρόσωπό του πρέπει να αποφεύγεται το πρώτο πρόσωπο (εγώ ή εμείς) αλλά να προτιμάται το «ερευνητής/τρια» και γενικότερα το τρίτο ενικό πρόσωπο. Συνιστάται επίσης η αποφυγή τεράστιων παραγράφων που κουράζουν τον αναγνώστη. ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Η αναφορά στη βιβλιογραφία γίνεται ή μέσα στην πρόταση «Οι Jones et al. (2001) έδειξαν ότι στην οξεία οσφυαλγία χρησιμοποιείται...» ή ακόμη προτιμότερα στο τέλος μέσα σε παρένθεση «Στην οξεία οσφυαλγία χρησιμοποιείται. (Jones et al., 2001). Σε συνεχόμενες προτάσεις με ερευνητικά ευρήματα πρέπει πάντως να αποφεύγεται η επανάληψη του ίδιου ακριβώς μοτίβου. Εάν υπάρχουν παρόμοια ευρήματα από περισσότερες έρευνες (προτείνεται η αναφορά σε περισσότερες από μια για λόγους ισχυροποίησης του αποτελέσματος) η αναφορά γίνεται παρεμβάλλοντας το σύμβολο «;», πχ (Jones et al., 2001; Davis & Huston, 2002). Όπως φάνηκε από 16

17 το παράδειγμα, όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι των δύο τότε αναφέρεται το επίθετο του πρώτου ακολουθούμενο από το «et al.». Όταν είναι δύο τότε αναγράφονται και οι δυο (Jones & Huston, 2003). To «et al.» προτείνεται έναντι του «και συν.» γιατί διακρίνεται πιο εύκολα κατά την ανάγνωση από το υπόλοιπο κείμενο που είναι στα Ελληνικά. Εξαιρείται η περίπτωση που η έρευνα είναι δημοσιευμένη σε Ελληνικό περιοδικό, π.χ. «Παπαδόπουλος και συν. (2003)». Στις αναφορές μέσα στο κείμενο, δεν χρησιμοποιούνται τα αρχικά των μικρών ονομάτων των συγγραφέων, χρησιμοποιείται μόνο το επώνυμο και η χρονολογία. Επιπλέον, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται αναφορές στο μεγαλύτερο μέρος του γραπτού κειμένου. Π.χ. Αναφορές δεν επαρκούν μόνο στο τέλος της παραγράφου (ειδικά αν η παράγραφος είναι μεγάλη ή περιέχει πολλαπλές πληροφορίες από διάφορες πηγές). ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ & ΣΧΗΜΑΤΑ. Οι πίνακες, εικόνες και σχήματα πρέπει να τοποθετούνται στην μέση της σελίδας (σε οριζόντια διάταξη) και κοντά στο σημείο του κειμένου που γίνεται η απεικόνισή τους (χωρίς απαραίτητα να είναι η αμέσως επόμενη σειρά). Επίσης, η κάθε λεζάντα μαζί με την εικόνα, πίνακα ή σχήμα να απεικονίζονται στην ίδια σελίδα (να μην χωρίζονται στα δύο). Όλοι οι πίνακες και τα σχήματα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο, συνήθως σε παρένθεση στο τέλος της πρότασης π.χ. «... συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (Σχ. 1.1) ή (Πιν. 4.2)» και πρέπει να αποφεύγεται η παρουσίασή τους περιφραστικά μέσα στο κείμενο πχ. «... ευρήματα που συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα». Κάθε πίνακας, εικόνα ή σχήμα πρέπει να έχει λεζάντα επεξήγησης (συνιστάται γραμματοσειρά 11 στιγμών), στο πάνω μέρος για τους πίνακες και στο κάτω μέρος για εικόνες και σχήματα π.χ. «Πίνακας 2.2. Σωματομετρικά χαρακτηριστικά της ερευνητικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου». Αποφεύγεται η εκτενής περιγραφή του περιεχομένου μέσα στη λεζάντα (αυτό γίνεται μέσα στο κείμενο). Έτσι π.χ. αντί του «Εικόνα 3.5. Ο δοκιμαζόμενος εκτελεί πλειομετρική άσκηση των κάτω άκρων πηδώντας από ένα ύψος 50εκ. και στη συνέχεια κάνοντας άλμα πάνω από εμπόδιο 30 εκ. με προσγείωση...» πρέπει η λεζάντα να γράφεται ως εξής: «Εικόνα 3.5. Πλειομετρική άσκηση κάτω άκρων με χρήση εμποδίων». Oι λεζάντες γράφονται σε μονή απόσταση γραμμών. 17

18 ( υπ. αριθμ. 12/ απόφαση Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Πάτρας). ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (10στιγμέςBOLD) ΣΧΟΛΗ (10 στιγμές BOLD) ΤΜΗΜΑ (10 στιγμές BOLD) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (14 στιγμές BOLD) ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20 στιγμές BOLD) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΩΝ (12 στιγμές BOLD) ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (10στιγμές BOLD) ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ (12 στιγμές BOLD) Κάθε Πτυχιακή Εργασία περιλαμβάνει τα εξής μέρη με την παρακάτω σειρά: ΕΞΩΦΥΛΛΟ, (υποχρεωτικό) ΠΡΟΛΟΓΟΣ, (υποχρεωτικό) ΠΕΡΙΛΗΨΗ, (υποχρεωτικό) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, (υποχρεωτικό) ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ή ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ, (προαιρετικά) ΕΙΣΑΓΩΓΗ, (υποχρεωτικό) ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ, (υποχρεωτικό) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, (υποχρεωτικό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ,(εφόσον υπάρχουν) Οι απλοί τίτλοι : ΠΡΟΛΟΓΟΣ,ΠΕΡΙΛΗΨΗ,ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ κ.λ.π., να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα μεγέθους 16 στιγμές και BOLD. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ: Times New Roman 12 στιγμές ή Arial 11 στιγμές ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ: Διάστιχο ένα διάστημα (1) ΜΟΡΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ: Α4 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ: 2,5 εκ. (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Περιεχόμενα: Λατινική (i, ii, iii..) Κεφάλαια: Αραβική (1, 2, 3..) στη μέση του υποσέλιδου. Το εξώφυλλο χωρίς αρίθμηση. Το ηλεκτρονικό κείμενο που θα παραδοθεί στη βιβλιοθήκη θα πρέπει να είναι σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ τύπου MS Word (doc) χωρίς περιορισμούς ή σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΡΧΕΙΟ τύπου ACROBAT (pdf) με δυνατότητα μόνο ανάγνωσης και εκτύπωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατάθεση Πτυχιακών Εργασιών στην Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι., γίνετε μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Για οποιοδήποτε άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης: , 056, 057, 058 Για οποιοδήποτε άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης (κεντρικής): , , , &/ή της Βιβλιοθήκης του Παραρτήματος Αιγίου:

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ ΑΡ. ΠΡ. Δήλωση θεματικού πεδίου (για πτυχιακή εργασία) 1. Ονοματεπώνυμο.. Α.Μ. Εξάμηνο..Μ.Ο.. 2. Ονοματεπώνυμο.. Α.Μ. Εξάμηνο.. Μ.Ο.. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ανασκόπηση Έρευνα 1 Μυοσκελετικά 2 Νευρολογικά 3 Καρδιοαναπνευστικά 4 Αθλητικές κακώσεις 5 Γηριατρική 6 Παιδιατρική 7 Φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι & τεχνικές 8 Βασικές επιστήμες 9 Ειδικές ομάδες ασθενών Ειδικά Θέματα. 10 Προσδιορίστε. Πρόταση συγκεκριμένου θέματος Γνώση Αγγλικής γλώσσας: Μέτρια Καλή (επίπεδο lower) Άριστη (επίπεδο Proficiency) Χρήση Η/Υ: Μέτρια Καλή Άριστη Υπογραφή σπουδαστή/-στών

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΣΟΕΕ 1920 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Οδηγίες για την διασφάλιση ότι όλα τα αντίγραφα της μεταπτυχιακής διπλωματικής ΜΔΕ εργασίας σας παρουσιάζουν την σωστή μορφή. Θα πρέπει η διατριβή να είναι ευανάγνωστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ MA ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Α/ Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής δίδονται ορισμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο εκπόνησης της πτυχιακής και για την εμφάνιση που θα έχει ο περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.- ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ Ο οδηγός αυτός έχει διπλό στόχο: 1) Να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες στους σπουδαστές του τµήµατος για τις διαδικασίες που θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιγάλεω 2012 Γενικές Οδηγίες Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να εφαρμόσει επιτυχώς τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),(

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),( ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη (Abstract),( στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Επικρατούσες απόψεις Ορισμοί Η Η επιστημονική υπόθεση Περιγραφή αιτιολόγηση της έρευνας ή εφαρμογής Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012 Οργανώνεται από: την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπό την αιγίδα: του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2012-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμός Πρωτοκόλλου Ερευνητικής Εργασίας: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/1012/. Ημερομηνία Υποβολής:.. ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα