4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι"

Transcript

1 4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι Η µετάφραση ξένων όρων συνδέεται στενά µε το γενικότερο φαινόµενο του δανεισµού, εφόσον οι προς µετάφραση όροι εισέρχονται στη γλώσσα ως δάνεια από άλλες ισχυρότερες συνήθως γλώσσες, ενώ οι νέοι όροι που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της διαδικασίας της µετάφρασης ονοµάζονται χαρακτηριστικά µεταφραστικά δάνεια (π.χ. φουτµπόλ ποδόσφαιρο, τηλεκοντρόλ τηλεχειριστήριο). Οι ξένες λέξεις καλύπτουν κυρίως κενά ορολογίας των επιστηµών, της τεχνολογίας ή ειδικών τοµέων της καθηµερινής ζωής (π.χ. µόδα, κουζίνα, αθλητισµός). Επιπλέον, εξειδικεύουν εννοιολογικές περιοχές, όπου ο ελληνικός όρος καλύπτει το γενικό φάσµα και ο ξένος έρχεται να κατονοµάσει µικρό µόνο τµήµα του. Π.χ. υποδοχή λέµε το γενικό φαινόµενο, ρεσεψιόν τον χώρο υποδοχής ενός ξενοδοχείου. Άλλο το γενικότερο ύφος, άλλο το στιλ ή στιλάκι ενός ατόµου, άλλο σηµαίνουν και οι αντίστοιχα παραγόµενες εκφράσεις (έχει ύφος έχει στιλ), όσο και αν υπάρχουν ενδιάµεσοι τόποι ταύτισης των δύο. Αντίθετα όµως µε άλλες µορφές δανεισµού, αυθόρµητες και απροσχεδίαστες, η µετάφραση των λέξεων που µια γλώσσα δανείζεται από µιαν άλλη αποτελεί κατά κανόνα προσχεδιασµένη διαδικασία, η οποία πραγµατοποιείται από συγκεκριµένους φορείς, εξυπηρετεί ορισµένες πρακτικές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά συνδέεται συχνά και µε ιδεολογικές στάσεις εθνοκεντρισµού και επιθυµίας εθνικής και γλωσσικής «καθαρότητας». Η γλώσσα-αποδέκτης των δανείων δηλαδή θεωρείται από τους χρήστες της ότι κινδυνεύει µε αλλοίωση των χαρακτηριστικών της από την ύπαρξη ή τη συνεχή εισροή των ξένων όρων και το αίτηµα της µετάφρασής τους προέρχεται, τουλάχιστον για ορισµένες οµάδες, από την ουτοπική στην αθωότερη µορφή της λογική της απόλυτης γλωσσικής οµοιογένειας. [1] Η κινδυνολογική αντιµετώπιση της αθρόας εισαγωγής ορολογίας στους τοµείς κυρίως της τεχνολογίας και των επιστηµών, όπου εντοπίζεται ο µεγαλύτερος αριθµός των σύγχρονων δανείων, δεν λαβαίνει υπόψη της ότι το φαινόµενο οφείλεται στην απουσία παραγωγής τεχνολογίας ή επιστηµονικής γνώσης από τη χώρα-αποδέκτη της ορολογίας. Συνεπώς, δεν έχει νόηµα να αντιµετωπίζεται αποκλειστικά µε την καταπολέµηση του απλού «συµπτώµατος», της µορφής δηλαδή που θα έχουν οι όροι, οι οποίοι θα αντιστοιχούν στις νέες έννοιες: της γλώσσας προέλευσης ή της γλώσσας-αποδέκτη. Στην ελληνική κοινωνία το πρόβληµα επιτείνεται από το γεγονός ότι πολλοί από τους νεόπλαστους στη γλώσσα προέλευσης όρους κατασκευάζονται, σύµφωνα µε την ισχύουσα παράδοση, από ελληνικές ρίζες (π.χ. astrophysics, tomographie), πράγµα που ενισχύει τις εθνοκεντρικές ιδεολογικές στάσεις. Ωστόσο, αν η λογική του γλωσσικού «καθαρισµού» δεν φτάνει σε ακραίες µορφές (δηλαδή να απαιτεί να αποδοθούν στην ελληνική δάνεια µε ευρεία χρήση, π.χ. ρεπορτάζ ειδησιολογία, ή αφοµοιωµένα ήδη στο κλιτικό και παραγωγικό σύστηµα, π.χ. κουπόνι δελτάριο), και δεδοµένης της πραγµατικής ανάγκης λεξιλογικού εµπλουτισµού της γλώσσας-αποδέκτη λόγω της ιδιαίτερα ταχείας εξέλιξης της τεχνολογίας και των επιστηµών, η επιθυµία µετάφρασης της

2 ξένης ορολογίας µπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριµένους στόχους και έτσι να έχει θετικά αποτελέσµατα. Οι στόχοι αυτοί συνίστανται: α) στον εµπλουτισµό της γλώσσας-αποδέκτη µε νέες λεξιλογικές µορφές πιο «ευέλικτες» παραγωγικά και πιο «διαφανείς» στους οµιλητές της απ ό,τι τα ξένα δάνεια, εφόσον θα αποτελούνται από γνωστά γλωσσικά στοιχεία, ήδη εν χρήσει στη γλώσσα-αποδέκτη β) στην ενοποίηση της υπάρχουσας ορολογίας και τον σαφή καθορισµό της σχέσης σηµείουαντικειµένου αναφοράς για κάθε έννοια, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι όροι προς µετάφραση αποτελούν τεχνικούς όρους επιστηµονικών πεδίων, οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο ούτε µε την ίδια γλωσσική µορφή από τους ειδικούς του κάθε κλάδου. Οπωσδήποτε όµως, τόσο η σχετική και όχι απόλυτη χρησιµότητα της «διαφάνειας» στο λεξιλόγιο όσο και η αναπόφευκτη ύπαρξη σηµασιολογικής διαφοροποίησης στη χρήση της ορολογίας από τους διάφορους επιστήµονες καθιστούν την πλήρη επιτυχία των δύο παραπάνω στόχων ανέφικτη. Στα ελληνικά, ένα µεγάλο µέρος µεταφραστικών δανείων εισήλθε τον 19ο αιώνα, κατά την περίοδο της δηµιουργίας του νεοελληνικού κράτους. Την εποχή εκείνη έχουµε µαζική αντικατάσταση πολλών αφοµοιωµένων (δηλαδή λαϊκών) τουρκικών και ιταλικών δανείων (µπαξές κήπος, µινίστρος υπουργός), χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κάποια από αυτά δεν επιζούν σε οικείες χρήσεις. Από την άλλη πλευρά όµως έχουµε και εισαγωγή µεγάλου µέρους µεταφραστικών δανείων και εκφράσεων από τα γαλλικά (εκνευρίζοµαι, αξίζει τον κόπο, δίνω διαταγές, λαµβάνει χώρα). Η διαφορετική αυτή στάση και ανοχή απέναντι σε γλώσσες πρώην κατακτητών από τη µία και γλώσσες πολιτισµικού γοήτρου από την άλλη δείχνει και την ιδεολογική διάσταση του προβλήµατος των δανείων και της µετάφρασής τους. Αντίθετα όµως µε νεότερες απόπειρες µετάφρασης, το µεγαλύτερο µέρος των παλαιότερων µεταφραστικών δανείων είναι απολύτως ενταγµένο στη γλώσσα. Στη σύγχρονη εποχή, οι φορείς που αναλαµβάνουν να µεταφράσουν εισαγόµενη ορολογία δεν είναι τόσο µεµονωµένες προσωπικότητες µε κύρος, όπως σε προγενέστερες εποχές, όσο εντεταλµένες επιτροπές λογίων και ειδικών σε διάφορους επιστηµονικούς τοµείς. Τέτοιου είδους φορείς είναι στην Ελλάδα, µεταξύ άλλων, ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), η Ακαδηµία Αθηνών (Γραφείο Επιστηµονικών Όρων και Νεολογισµών), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Γραφείο Ορολογίας), η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛ.ΕΤ.Ο.) και το Ίδρυµα Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.). Οι προσπάθειές τους επικεντρώνονται στη δηµιουργία εκτεταµένων βάσεων δεδοµένων µε λεξικά ορολογίας για τις διάφορες επιστήµες. Εννοείται ότι η χρήση των όρων αυτών δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα πλαίσια του επιστηµονικού λόγου, µια και πολλοί από αυτούς έχουν πια περάσει σε καθηµερινή χρήση. Η επιτυχία µιας µετάφρασης όρου, το αν θα καταφέρει δηλαδή να αντικαταστήσει στη χρήση το αυτούσιο δάνειο ή όχι, είναι αποτέλεσµα αλληλεξάρτησης κοινωνικο-ιδεολογικών και γλωσσικών παραγόντων. Εξαρτάται δηλαδή από τον ιδεολογικό προσανατολισµό και τους κοινωνικούς ή άλλους στόχους των οµάδων που πρωτοεισάγουν ή χρησιµοποιούν τον όρο και τη στάση τους απέναντι στη γλώσσα προέλευσής του (οµάδες νέων, οµάδες επιστηµόνων, καλλιτεχνών ή τεχνικών), συγχρόνως όµως και από καθαρά επικοινωνιακούς ή γλωσσικούς

3 παράγοντες. Ως προς τους τελευταίους, οι γλωσσολόγοι επισηµαίνουν συγκεκριµένα σηµεία που πρέπει να προσεχτούν. Η ελληνική λέξη που επιλέγεται ως µετάφραση του ξένου όρου θεωρείται ότι καλό είναι: α) να εισάγεται συγχρόνως µε τον ξένο όρο, πριν προλάβει δηλαδή να καθιερωθεί ο τελευταίος, δεδοµένου ότι, τουλάχιστον ως προς τα πολιτισµικά αντικείµενα, η λέξη που τα κατονοµάζει έρχεται συνήθως συγχρόνως µε αυτά. Είναι υπερβολικά δύσκολο να θέλουµε να επικρατήσει ο ελληνικός όρος, όταν το αυτούσιο ξένο δάνειο έχει γίνει πια µέρος της κοινής χρήσης της γλώσσας (π.χ. ρετιρέ εσοχή, τεστ δοκιµασία). β) να είναι εξίσου οικονοµική µε τον ξένο όρο: να µην είναι ούτε πολυσύλλαβη ούτε περιφραστική, αν δεν είναι και αυτός (όχι π.χ. τηλεοµοιότυπο κ.τ.ό. αντί για φαξ, ούτε µουσικοί αγώνες αντί για φεστιβάλ). γ) να είναι σχηµατισµένη σύµφωνα µε τους κανόνες και τις συνήθειες της ελληνικής γλώσσας [2] δ) να δίνει τη δυνατότητα, όσο γίνεται, αναγωγής στην ξένη λέξη ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία µετάφρασης, από τα ελληνικά στην ξένη γλώσσα: πολυµέσα multimedia. Οπωσδήποτε είναι πολύ δύσκολο να πληρούν οι ελληνικοί όροι όλα τα παραπάνω κριτήρια συγχρόνως. Σε τελική ανάλυση, η απόφαση ανήκει στους ίδιους τους οµιλητές µιας κοινωνίας, πράγµα το οποίο συχνά λησµονούν οι φορείς που προτείνουν τις διάφορες µεταφράσεις. [3] Βιβλιογραφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η-ΣΥΜΕΩΝΙ Η, Α Η νεολογία στην κοινή νεοελληνική. Επιστηµονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Παράρτηµα αρ. 65. Θεσσαλονίκη. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η-ΣΥΜΕΩΝΙ Η, Α Νεολογικός δανεισµός της νεοελληνικής. Άµεσα δάνεια από τη γαλλική και αγγλοαµερικανική. Μορφολογική ανάλυση. Θεσσαλονίκη. ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓ Ο εξελληνισµός ξένων λέξεων - Πρόχειρο γλωσσάριο. Καθηµερινή 17-18/4/1983, 24-25/5/1983 και 30/5/1983. ΒΕCHEREL, D A propos des solutions de remplacements des anglicismes. La Linguistique 17/2: CALVET, L.-J L enjeu néologique et ses rapports à l idéologie. Στο Actes du 13ème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle (Κέρκυρα, Αυγούστου 1986), Αθήνα: ΟΕ Β. CONTOSSOPOULOS, N. G L influence du français sur le grec. Emprunts lexicaux et calques phraséologiques. Αθήνα. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Γ Επιστηµονική µεταγλώσσα. Oι επιστηµονικοί όροι της ελληνικής. Στο Η Γλώσσα ως αξία. Το παράδειγµα της ελληνικής, Αθήνα: Gutenberg. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ, Ευ Γλωσσικές σχέσεις Ελλάδας και ύσης: Λεξιλόγιο και διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας. Στο Η Ελληνική Γλώσσα (τρίγλωσση έκδοση), επιµ Α.-Φ.

4 Χριστίδης, Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. ΤΟΚΑΤΛΙ ΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ, Β Προβλήµατα ορολογίας και δανείων. Στο Προβλήµατα της ηµοτικής Γλώσσας (Πρακτικά Συµποσίου), Θεσσαλονίκη: Τέχνη (Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία). TΟΜΠΑΪ ΗΣ,.Ε Λεξιλογικά της Νέας Ελληνικής. Αθήνα: Επικαιρότητα. TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ, Μ. [1938] Νεοελληνική γραµµατική. Ιστορική εισαγωγή. 3ος τόµ. του Άπαντα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [ίδρυµα µανόλη Τριανταφυλλίδη], Α.Π.Θ. [1] Κείµενο 1: Calvet, L.-J. 1988: L enjeu néologique et ses rapports à l idéologie. Στο Actes du 13ème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle (Κέρκυρα, Αυγούστου 1986), Αθήνα: ΟΕ Β, σελ [...] Είναι πράγµατι απορίας άξιο πώς µεταξύ της ποσοτικής προσέγγισης (ποιες είναι οι µορφές που χρησιµοποιούνται ή που είναι πιθανόν να γίνουν κατανοητές από τους περισσότερους) και της ποιοτικής προσέγγισης (ποιες είναι οι πιο καθαρές µορφές, οι πλησιέστερες ή οι θεωρούµενες ως πλησιέστερες στη δοµή της γλώσσας θεωρούµενες, αλλά από ποιον;) είναι η δεύτερη που επιλέγεται εδώ και αυτή η επιλογή µαρτυρεί δύο πράγµατα τουλάχιστον, µια πολιτική και µια ιδεολογική πράξη. α) µια πολιτική πράξη καταρχάς: Η γλώσσα, περιορισµένη εδώ στη λεξική παραγωγή, δεν ανήκει σε όσους τη µιλάνε αλλά στις γλωσσολογικές επιτροπές. Και εδώ δεν περιγράφω ένα γεγονός συγκεκριµένα του Μαλί, αλλά κατά πολύ γενικότερο: οι γλωσσολογικές επιτροπές στο Παρίσι, στο Μόντρεαλ ή στο Πεκίνο παρουσιάζουν ακριβώς το ίδιο φαινόµενο, το οποίο εξάλλου συναντούµε και σε περιστάσεις πολύ διαφορετικές, αλλά εξίσου σηµαίνουσες. Στη διατριβή του για τη διδασκαλία των κωφών στο Τετουάν (Μαρόκο), ο Hassan Ben Jelloun περιγράφει, για παράδειγµα, τη σύσταση ενός κώδικα (εν προκειµένω ενός συστήµατος νευµατικής γλώσσας) στον οποίο οι µαροκινές εκπαιδεύτριες και οι αµερικανίδες συνεργάτιδές τους παρεµβαίνουν άµεσα: τα νεύµατα που θα χρησιµοποιήσουν αργότερα οι κωφοί είναι κατ ουσίαν δηµιουργήµατα ανθρώπων που έχουν την ακοή τους. β) µια ιδεολογική πράξη στη συνέχεια: η επιλογή της «καθαρής» µορφής και όχι του δανείου µεταφράζει τη βούληση της διαφοροποίησης από τις αποικιακές γλώσσες, από τις δυτικές επιρροές ή, γενικότερα, από τις κυρίαρχες γλώσσες. Για µια ακόµη φορά, βρίσκουµε το ίδιο φαινόµενο σε διαφορετικές περιστάσεις, και στην ίδια τάση ανάγονται οι γαλλικές προσπάθειες για την «απo-αγγλοποίηση» του λεξιλογίου και οι αγώνες που αφορούν το γλωσσικό περιβάλλον. [...] Ο S.Takdir Alisjahbana µας δίνει για την Ινδονησία ένα περιπλοκότερο και πλουσιότερο παράδειγµα. «Πλάθοντας νέους Ινδονησιακούς όρους, κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής, η προτίµηση για τον καθορισµό των νέων Ινδονησιακών όρων είχε ως εξής: πρώτα κοιτάµε για µια υπάρχουσα Ινδονησιακή λέξη εάν δεν υπάρχει κατάλληλη ινδονησιακή λέξη για την έννοια, την αναζητάµε στις ποικίλες τοπικές γλώσσες. Αν και πάλι δεν βρούµε στις τοπικές γλώσσες λέξη που να ταιριάζει, θα προσπαθήσουµε να βρούµε µια ασιατική λέξη. Οι διεθνώς χρησιµοποιούµενες λέξεις έρχονταν τελευταίες». Η διαδοχή των επιπέδων της γλωσσικής αναζήτησης είναι εδώ ενδιαφέρουσα, καθώς µας δείχνει πως το κεντρικό πρόβληµα είναι να αποτυπωθεί στο λεξικό της γλώσσας το σηµάδι ενός τύπου εθνικισµού. Αναζητώντας κατά προτεραιότητα στο Ινδονησιακό λεξικό απόθεµα, µετά στο απόθεµα των υπόλοιπων τοπικών γλωσσών, µετά στο απόθεµα των ασιατικών γλωσσών, πριν τελικά γίνει αποδεκτός, επειδή δεν υπάρχει άλλος καλύτερος, ένας όρος

5 ευρωπαϊκής καταγωγής, µετατίθεται το σηµείο έµπτωσης του εθνικισµού στη γλώσσα: πράγµατι, ο εθνικισµός εκδηλώνεται τις περισσότερες φορές στην επιλογή της γλώσσας για παράδειγµα, η επιλογή των µαλαισιανών (αναβαπτισµένων σε bahasa indonesia, Ινδονησιακά) ως εθνικής γλώσσας στη θέση της αποικιακής γλώσσας, των ολλανδικών, στην επιλογή του γραφικού συστήµατος (στην περίπτωση της Τουρκίας). εκδηλώνεται επίσης στην αναζήτηση του ιθαγενούς λεξιλογίου η έννοια της «ιθαγένειας» ορίζεται σε σχέση µε οµόκεντρους κύκλους, από το πιο τοπικό στο πιο διεθνές, περνώντας από το περιφερειακό, το ηπειρωτικό κλπ. [...] Μετάφραση Θεόφιλος Τραµπούλης [2] Κείµενο 2: Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Α Η νεολογία στην κοινή νεοελληνική. Επιστηµονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 65. Θεσσαλονίκη, σελ Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια που θα επιτρέπουν σε ένα νεολογισµό να χαρακτηρίζεται ως λεξική µονάδα πλασµένη σύµφωνα µε τους παραγωγικούς µηχανισµούς της Ν.Ε.; Τα κριτήρια αυτά αφορούν όλα τα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης [...]: α) Στο φωνολογικό επίπεδο και στη γραπτή µορφή του νεολογισµού το κριτήριο είναι το µήκος του καθώς και ο βαθµός συµφωνίας του νεολογισµού µε το φωνολογικό σύστηµα της γλώσσας (κατανοµή φωνηµάτων, συλλαβική δοµή κτλ.). β) Στο µορφολογικό επίπεδο ο νεολογισµός πρέπει να εντάσσεται στα παραγωγικά κλιτικά παραδείγµατα του κλιτικού συστήµατος της Ν.Ε. γ) Στο συντακτικό επίπεδο ο νεολογισµός πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της γραµµ. κατηγορίας όπου ανήκει και να µην παρουσιάζει προβληµατική έλλειψη. δ) Στο λεξιλογικό επίπεδο το βάρος πρέπει να πέσει στα λεξιλογικά µορφήµατα και ειδικότερα στις σχέσεις και αντιθέσεις τους µε τα άλλα λεξιλογικά µορφήµατα του ειδικού λεξιλογίου στο αν είναι ορθό και παραγωγικό το µοντέλο σχηµατισµού των, στο αν είναι προικισµένο µε παραγωγικότητα στο λεξιλογικό µόρφηµα, δηλαδή αν έχει την ικανότητα να σχηµατίζει παράγωγα, στο αν συνταιριάζεται το χρηστικό του επίπεδο µε το χρηστικό επίπεδο των άλλων λεξιλογικών µορφηµάτων του ειδικού λεξιλογίου, π.χ. αν προέρχεται από το λόγιο λεξιλόγιο, από µια κοινωνική γεωγραφική διάλεκτο κτλ., τέλος στην προέλευση του όρου, π.χ. αν είναι δάνειο. Τέλος, ε) στο σηµασιολογικό επίπεδο ο νεολογισµός πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένος, να µην παρουσιάζει αµφισηµία, ενοχλητικά παρώνυµα ή αταίριαστη συναισθηµατική αξία, να είναι µονόσηµος κατά το δυνατό, να παρουσιάζει, όπου είναι δυνατό, συστηµατική σχέση µε το υπερώνυµο και τα υπώνυµά του, να είναι όσο το δυνατό εύκολος στην αποµνηµόνευση. Βέβαια δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι δεν αρκεί ένας νεολογισµός να είναι σύµφωνος µε το σύστηµα της Ν.Ε. για να επικρατήσει για την επιβολή του παίζουν ρόλο και εξωγλωσσικά κριτήρια, που δύσκολα µπορούν να προσδιοριστούν, λ.χ. το γόητρο του δηµιουργού τους, η γλωσσική µόδα κτλ.. εξάλλου ο νεολογισµός πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της γλωσσικής συνείδησης των οµιλητών. Ετσι από τη διαµάχη ανάµεσα στην τάση για ανανέωση και την τάση για διατήρηση, η γλωσσική βοήθεια των ειδικών και ο γλωσσικός παρεµβατισµός της πολιτείας πρέπει να οδηγήσουν σε µια λειτουργική ισορροπία στο λεξιλόγιο. [...] [3] Κείµενο 3: Calvet, L.-J. 1988: L enjeu néologique et ses rapports à l idéologie. Στο Actes du 13ème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle (Κέρκυρα, Αυγούστου 1986), Αθήνα: ΟΕ Β, σελ. 106.

6 [...] Από τη σκοπιά του γλωσσολόγου, ο επιδιωκόµενος σκοπός είναι, πράγµατι, η µεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια του λεξιλογίου, η µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητά του. Ο γλωσσολόγος, όµως, δεν είναι ο µόνος που ενδιαφέρεται, και είδαµε ήδη πως η πολιτική και η ιδεολογία παρεµβαίνουν ευρέως σε αυτόν τον τοµέα. Η θέση του επιστήµονα, λοιπόν, είναι λεπτή. Είτε συµµερίζεται είτε όχι τις επιλογές που θέλουν να του επιβάλουν, οφείλει να παίξει τον ρόλο του κυµατοθραύστη και να προσπαθήσει να εξασφαλίσει τον σεβασµό των δικαιωµάτων της γλώσσας και των οµιλητών. α) δικαιωµάτων της γλώσσας από δύο απόψεις: τον σεβασµό των κανόνων της λεξικής παραγωγής, βέβαια, αλλά και τον σεβασµό όσων εγώ θα αποκαλούσα «κεκτηµένων δικαιωµάτων»: είναι η περίπτωση των µπαµπαρά δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να αντικαταστήσουµε έναν όρο που τον καταλαβαίνουν όλοι διεθνώς, όπως είναι όρος politiki µε έναν άλλον «γηγενή» ή «αγνό» τον οποίον δεν θα καταλαβαίνει κανείς. β) δικαιωµάτων του οµιλητή στον βαθµό που πρόκειται για τον συλλογικό δηµιουργό, για την κινητήρια δύναµη της γλωσσικής εξέλιξης, και δεν καταλαβαίνω πώς µια επιχείρηση εισαγωγής νεολογισµών θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί παρά τη θέλησή του, ερήµην του. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, ο οµιλητής είναι ο µεγάλος απών της επίσηµης παρέµβασης στη γλώσσα. Πράγµατι, κάθε γλωσσολογικός σχεδιασµός προϋποθέτει µια πολύ συγκεκριµένη άποψη για τη γλώσσα: την άποψη πως µπορούµε να παρεµβαίνουµε στη γλώσσα µε υπερβατικό τρόπο, πως µπορούµε να αντικαταστήσουµε µε νόµους και διατάγµατα την εξέλιξη την οποία η ίδια η ιστορία των γλωσσών µάς δείχνει πως είναι το αποτέλεσµα κυρίως της δράσης των οµιλητών, πως είναι γέννηµα του χρόνου. Η εξέλιξη της γλώσσας και οι σχέσεις µεταξύ των γλωσσών είναι κοινωνικό παράγωγο, ο καρπός µακρόχρονης ιστορίας, ενώ, αντίθετα, η γλωσσική πολιτική, την ίδια ώρα που επιταχύνει σε σηµαντικό βαθµό αυτή την εξέλιξη, είναι και το παράγωγο µιας παρέµβασης δικαστικού τύπου. Το επιστηµονικό παράδοξο, λοιπόν, είναι πως οι γλωσσολόγοι συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα της οποίας οι προϋποθέσεις είναι αντίθετες µε ό,τι ξέρουν για τη γλώσσα, πως περνάνε από την περιγραφή και την ανάλυση των σχέσεων µεταξύ γλώσσας και κοινωνίας στην άµεση παρέµβαση σ αυτές τις σχέσεις. Ταυτόχρονα, όµως, σε αυτή τη δραστηριότητα ενυπάρχει πολιτικός προβληµατισµός. Η ρύθµιση των γλωσσών µεταθέτει τον χώρο παρέµβασης της εξουσίας στο γλωσσικό φαινόµενο, ορίζοντας έναν µικρό αριθµό «ρυθµιστών», οι οποίοι θα επιβάλουν τις επιλογές τους σε ένα µεγάλο αριθµό «ρυθµισθέντων». Η κοινωνιογλωσσολογία, που έχει δείξει µε ποιον τρόπο οι κοινωνικές διαφορές, τα παιχνίδια της εξουσίας, έχουν το γλωσσικό τους αντίστοιχο, ενέχεται σήµερα σε ορισµένες πρακτικές (τις οποίες θα αποκαλούσαµε γλωσσική πολιτική ή γλωσσικό σχεδιασµό, δεν έχει εδώ µεγάλη σηµασία), οι οποίες ενδυναµώνουν την εξουσία που ασκεί το κράτος στη γλώσσα, ακόµη κι αν οι ίδιες πιστεύουν πως έχουν ως στόχο τους να παλέψουν για την γλωσσική απελευθέρωση του λαού. Μετάφραση Θεόφιλος Τραµπούλης

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης kribas.p@dsa.gr

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης kribas.p@dsa.gr Η νομική θέση της ελληνικής γλώσσας στην ανώτατη εκπαίδευση και η χρήση ελληνικής ορολογίας στην επιστήμη και την τεχνολογία: η σημερινή (2013) πραγματικότητα στην Ελλάδα Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου Όλες οι ζωντανές γλώσσες αλλάζουν συνεχώς. Η γλώσσα της κάθε γενιάς δεν είναι ποτέ ολόιδια µε τη γλώσσα της προηγούµενης ή της επόµενης και, αν και µεταξύ διαδοχικών γενεών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Ξεκινώντας από µια ακολουθία ερωτηµάτων, επιχειρείται στο παρόν κείµενο να δοθούν σύντοµες και, οπωσδήποτε, ατελείς απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 16 Διαγωνίσματα πος καλύπτοςν ολόκληπη την εξεταστέα ύλη τος μαθήματορ και όλοςρ τοςρ τύποςρ των ασκήσεων τηρ Σπάπεζαρ Θεμάτων Copyright για τιρ απαντήσειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία και status της Ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του ξένου στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυµνασίου

Η έννοια του ξένου στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυµνασίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ιδακτορική ιατριβή Μοντελοποίηση Γλώσσας για συστήµατα Μηχανικής Μετάφρασης µε µονόγλωσσο σώµα κειµένων Σοφιανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα