Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2800 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Θέματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ,ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σχόλια: - Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3109/2003 (Α 38/ ), αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης του νόμου αυτού ορίζονται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α'), η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα ανωτέρω όργανα μπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόμους, να προβαίνουν σε επιτόπου αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών για παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων του νόμου αυτού και των Κανονισμών Λειτουργίας τα αρμόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Αποστολή Υπουργείου Λήμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Α' ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων, έχει ως αποστολή: α. Την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης. β. Την προστασία της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. γ. Την πυρασφάλεια, δασοπυρόσβεση και αγροτική ασφάλεια. δ. Την εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας της χώρας. ε. Τη συμμετοχή στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. Αρθρο: 2

2 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Διάρθρωση Λήμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συγκροτείται από: α. Το Γραφείο του Υπουργού. β. Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα. γ. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. δ. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. ε. Το Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη. 2. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης επίσης λειτουργούν: α. Η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. β. Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους. γ. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. δ. Η Υπηρεσία Στατιστικής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.). 3. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υπάγονται: α. Η Ελληνική Αστυνομία. β. Το Πυροσβεστικό Σώμα. γ. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Αμυνας (Π.ΑΜ.) - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). δ. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής. Αρθρο: 3 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Υπουργός Λήμματα: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης χαράσσει την πολιτική δημόσιας τάξης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, και κατευθύνει, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη δράση των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, με τις οποίες ασκεί τις αρμοδιότητές του. Αρθρο: 4 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Ο Γενικός Γραμματέας βοηθά τον Υπουργό στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει γι' αυτόν ο νόμος ή του μεταβιβάζει ο Υπουργός. Αρθρο: 5 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Λήμματα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

3 1. Τα Γραφεία του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα, εξασφαλίζουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και γενικά επικουρούν τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα στο έργο τους. Επίσης, το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα παρέχει τις υπηρεσίες γραμματείας στο συλλογικό όργανο που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο. Για τη στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'). Στα Γραφεία αυτά υπηρετεί και το αναγκαίο προσωπικό από τα Σώματα που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου έχει τη φροντίδα για τις απαντήσεις του Υπουργείου στον Κοινοβουλευτικό Ελεγχο της Βουλής. 3. Για τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'). 4. Το Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη πληροφορεί τους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητας των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και δέχεται και προωθεί προς εξέταση στις αρμόδιες Υπηρεσίες τα παράπονα, τις αναφορές, προτάσεις και υποδείξεις τους. Επίσης, τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Αρθρο: 6 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης Λήμματα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης, το οποίο συγκροτείται από τους: α. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ως πρόεδρο. β. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. γ. Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. δ. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α.. ε. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. στ. Αρχαιότερο Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. ζ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροφυλακής, ως μέλη. 2. Τα μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου, με εξαίρεση τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. και Αγροφυλακής, δεν αναπληρώνονται σε περίπτωση έλλειψης απουσίας ή κωλύματος. Η συμμετοχή του προέδρου σε κάθε συνεδρίαση είναι υποχρεωτική. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροφυλακής συμμετέχει μόνον όταν συζητούνται θέματα αγροφυλακής ή πολιτικής άμυνας της χώρας. 3. Το Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Καθορίζει τρόπους αποτελεσματικότερης συνεργασίας επί θεμάτων κοινής αρμοδιότητας των Σωμάτων ή και των Διευθύνσεων Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. και Αγροφυλακής. β. Προτείνει στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της δημόσιας τάξης. γ. Προτείνει στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης τα προγράμματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των Σωμάτων και των Διευθύνσεων Π.ΑΜ. -

4 Π.Σ.Ε.Α. και Αγροφυλακής. δ. Διαχειρίζεται κρίσιμα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και αποφασίζει για την ακολουθητέα στρατηγική προς αντιμετώπισή τους. ε. Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των αποφάσεών του προς τα Σώματα και τις Διευθύνσεις Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. και Αγροφυλακής. 4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, ο οποίος ορίζει και την ημερήσια διάταξη. 5. Στο Συμβούλιο δύνανται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες. 6. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού από τους υπηρετούντες στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα. 7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τριών (3) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου του και εφόσον εξασφαλίζεται για τα συζητούμενο θέματα η ακόλουθη, κατά περίπτωση, σύνθεση: α. Οταν συζητούνται θέματα που αφορούν όλα τα Σώματα και τις Διευθύνσεις Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. και Αγροφυλακής ή θέματα αγροφυλακής ή πολιτικής άμυνας της χώρας, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός (1) μέλους από κάθε Σώμα και κάθε Διεύθυνση. β. Οταν συζητούνται θέματα που αφορούν μόνο τα δύο Σώματα, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός (1) μέρους από κάθε Σώμα. γ. Οταν συζητούνται θέματα που αφορούν μόνο ένα Σώμα, απαιτείται η παρουσία και των δύο (2) μελών από το Σώμα αυτό. 8. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Αρθρο: 7 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Στελέχωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης - Υλικοτεχνικός εξοπλισμός Λήμματα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Στις Υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος και τη Διεύθυνση Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. αποσπάται, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. 2. Τα υλικοτεχνικά μέσα, ο εξοπλισμός και οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία των παραπάνω Υπηρεσιών, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα "Ελληνική Αστυνομία", εκτός αν ειδικές διατάξεις προβλέπουν τη διάθεση ή κάλυψη αυτών από άλλους φορείς. Στον πιο πάνω προϋπολογισμό εγγράφονται και οι δαπάνες αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες του άρθρου 2 του νόμου αυτού, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν μισθοδοτείται από άλλο φορέα.

5 Αρθρο: 8 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Τίτλος Αρθρου: Αποστολή Λήμματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Β' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος, και έχει ως αποστολή: α. Την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας. β. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. 2. Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. 3. Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως: α. Τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες και συνδρομής στις αρχές. β. Την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις και την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών κατά τις εκδηλώσεις αυτές. γ. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων και καταστημάτων. δ. Την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τις μεταγωγές των κρατουμένων. ε. Τον έλεγχο της τήρησης της αγορανομικής και τουριστικής νομοθεσίας. 4. Η άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει: α. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους δρόμους και στους λοιπούς δημόσιους χώρους. β. Τη μέριμνα για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. γ. Τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων. 5. Η άσκηση της αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως: α. Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων. β. Τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. γ. Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας. δ. Τη μέριμνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρμογή των διατάξεων για τα ήθη. ε. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υπομνήματα και την προστασία του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. στ. Την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκλημάτων και τον έλεγχο των προσώπων αυτών. ζ. Την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεμμένων αντικειμένων. η. Την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόμενων προσώπων. 6. Η άσκηση της αστυνομίας κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως: α. Την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. β. Την προστασία των επίσημων προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, που βρίσκονται στη χώρα. γ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα. δ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες. 7. Η Ελληνική

6 Αστυνομία για την εκπλήρωση της αποστολής της: α. Χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους διαλεύκανσης των εγκλημάτων και διαθέτει εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αρχές. β. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συμμετέχει στο Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. - INTERPOL), στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL), καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που χειρίζονται θέματα αστυνομικής φύσης. 8. Η έκταση των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας που εμπίπτουν στα κατά τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού θέματα της αποστολής της, προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά διατάξεις. Αρθρο: 9 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Τίτλος Αρθρου: Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας Λήμματα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 1. Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφάλειας και λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους. Για την εκτέλεση της αποστολής της εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό. Το αστυνομικό προσωπικό της έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, και δικούς του κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. 2. Ολες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους. 3. Το προσωπικό του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών μέσων και μηχανημάτων και φέρει για την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να εκπαιδεύεται και στις σχολές και τα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων. Αρθρο: 10 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τίτλος Αρθρου: Διάρθρωση Λήμματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες. 2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η τοπική αρμοδιότητα

7 εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής: α. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. β. Η Αστυνομική Ακαδημία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. γ. Οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων και Οικονομικής Επιθεώρησης, που υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και η Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών, που υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. δ. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Προέδρου της Δημοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων, Προέδρου της Κυβέρνησης, Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και οι Διευθύνσεις Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Εγκληματολογικών Ερευνών, Υγειονομικού, Πληροφορικής, Διαχείρισης Χρηματικού, Διαχείρισης Υλικού και Τεχνικών Εφαρμογών. 3. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων β', γ', και δ' της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται, πλην αυτών της περίπτωσης γ', στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες της περίπτωσης δ' εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Επόπτη Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών. 4. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρθρο: 11 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Εννοια - Εδρα - Αποστολή Λήμματα: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Συνιστάται Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, ως ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος. Επίσης, το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 2. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνομία. Το έργο του συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και προς το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Αρθρο: 12 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Διάρθρωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Λήμματα: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

8 1. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους: α. Κλάδο Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης. β. Κλάδο Διοικητικού. γ. Κλάδο Οικονομοτεχνικών Μέσων. 2. Ο Κλάδος Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας, δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης. β. Διεύθυνση Τροχαίας. γ. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας. δ. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας. ε. Διεύθυνση Αλλοδαπών. στ. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, η οποία αποτελεί και την εθνική αρχή στα πλαίσια των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τους νόμους 3640/1956 (ΦΕΚ 303 Α'), 2514/1997 (ΦΕΚ 140 Α') και 2605/1998 (ΦΕΚ 88 Α'). 3. Ο Κλάδος Διοικητικού χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων σχέσεων και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Προσωπικού. β. Διεύθυνση Εκπαίδευσης. γ. Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας. δ. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων. 4. Ο Κλάδος Οικονομικοτεχνικών Μέσων χειρίζεται τα θέματα προϋπολογισμού, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών, καθώς και τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού του Σώματος και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται ως εξής Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Οικονομικών. β. Διεύθυνση Τεχνικών. 5. Οι Διευθύνσεις των Κλάδων διαρθρώνονται σε Τμήματα. Τα Τμήματα αυτά και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου. 6. Τους Κλάδους του Αρχηγείου καθοδηγεί, συντονίζει εποπτεύει και ελέγχει ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρθρο: 13 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Λήμματα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 1. Στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους: α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ως πρόεδρο. β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. γ. Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. δ. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας. ε. Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλη. 2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται μακροπρόθεσμα στις εξελίξεις που αφορούν την αποστολή της. β. Αναλύει την

9 πορεία της εγκληματικότητας και σχεδιάζει αστυνομικά μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της. γ. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος. δ. Παρακολουθεί και αναλύει τα γεγονότα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης και σχεδιάζει την τακτική αντιμετώπισής τους. ε. Παρέχει κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι εκτελεστικές Υπηρεσίες προς αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών γεγονότων, τα οποία μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. στ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα και μεριμνά για την αντιμετώπισή τους. ζ. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης καταστάσεων και αμοιβών του προσωπικού και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους. η. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού. θ. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. 5. Στο Συμβούλιο δύνανται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Σώματος και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες. 6. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. 7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών, εφόσον ένα από τα μέλη του είναι Αντιστράτηγος Αστυνομίας. Οταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων δε μετέχουν στη σύνθεσή του οι Προϊστάμενοι των Κλάδων. 8. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχει η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αρθρο: 14 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τίτλος Αρθρου: Περιφερειακές Υπηρεσίες Λήμματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΟΜΩΝ 1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι: α. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. β. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. γ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. δ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ε. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. στ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου. ζ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας. η. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. θ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ι. Η Γενική

10 Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ια. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου. ιβ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. ιγ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ιδ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης. 2. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής δικαιοδοσίας τους, την άσκηση του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού. 3. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Διευθύνσεις που υπάγονται σε αυτές. 4. Ο Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών της περιφέρειάς τους. 5. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών υπάγονται στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών και ασκούν, μέσα στα όρια του νομού, το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων. 6. Οι Διευθύνσεις των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών περιλαμβάνουν Αστυνομικές Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, Τμήματος και Σταθμού. 7. Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου Υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου. Αρθρο: 15 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τίτλος Αρθρου: Αστυνομική Επιτροπή Νομού Λήμματα: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ 1. Στην έδρα του νομού, εκτός από τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, λειτουργεί Αστυνομική Επιτροπή Νομού, που αποτελείται από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της έδρας του νομού, ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που ορίζεται από αυτόν, έναν εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που ορίζει το εν λόγω συμβούλιο με απόφασή του, έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων που υποδεικνύει από τα μέλη της η διοικούσα επιτροπή της και τον Αστυνομικό Διευθυντή του νομού, ως μέλη. Για την αναπλήρωση του προέδρου και των μελών της επιτροπής, πλην του Αστυνομικού Διευθυντή του νομού, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους, ορίζονται από τα ίδια όργανα και αναπληρωτές τους. Ο Αστυνομικός Διευθυντής του νομού αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. Τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Επιτροπή εισηγείται ο Αστυνομικός Διευθυντής του νομού. Οι γραμματειακές υπηρεσίες προς την επιτροπή παρέχονται με μέριμνα του Αστυνομικού Διευθυντή του νομού. 2. Η Αστυνομική Επιτροπή Νομού συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και έχει ως αρμοδιότητα να εισηγείται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας: α. Τα αστυνομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις διατάραξης ή κινδύνου διατάραξης της δημόσιας τάξης, καθώς και σε περιmώσεις μεγάλων πυρκαγιών, καταστροφών ή άλλων έκτακτων αναγκών στο νομό της. β. Τη λήψη μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών στο νομό. Για το σκοπό αυτόν η Επιτροπή

11 δέχεται και εξετάζει αναφορές και αιτήματα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τα συμβούλια πρόληψης εγκληματικότητας. Αρθρο: 16 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Τίτλος Αρθρου: Ασκηση καθηκόντων προανάκρισης και δημοσίου κατηγόρου Λήμματα: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 1. Καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων ασκεί το αστυνομικό προσωπικό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α').' 2. Καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου ασκούν οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού. 3. Σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση Νομού ή Αστυνομικό Τμήμα, εκτός της έδρας της, όπου λειτουργεί περιφερειακό πταισματοδικείο, με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή ορίζεται ένας ή περισσότεροι εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού για την άσκηση των καθηκόντων του δημοσίου κατηγόρου. 4. Οπου εδρεύουν πταισματοδικεία και στις Αστυνομικές Υπηρεσίες δεν υπάρχουν οι αναφερόμενοι στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, καθώς και σε περιοχές που μεταβαίνει, περιοδικά, ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης, για εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου μπορεί να ανατίθενται και σε Ανθυπαστυνόμους ή Αρχιφύλακες ανακριτικούς υπαλλήλους. Αρθρο: 17 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Οικονομική διαχείριση Λήμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η οικονομική διαχείριση των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης διεξάγεται από τις Υπηρεσίες που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό. Οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται και δικαιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού. Αρθρο: 18 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΑΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ Τίτλος Αρθρου: Κατηγορίες και κατανομή προσωπικού

12 Λήμματα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ,ΚΑΤΑΝΟΜΗ Σχόλια: Βλέπε ΠΔ 394/2001 (ΦΕΚ Α'274) σχετικά με το χρόνο εργασίας του προσωπικού του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: α. Αστυνομικό προσωπικό β. Πολιτικό προσωπικό γ. Συνοριακοί φύλακες δ. Ειδικοί φρουροί. 2. Το αστυνομικό προσωπικό διακρίνεται σε προσωπικό γενικών καθηκόντων και σε προσωπικό ειδικών καθηκόντων. 3. Το πολιτικό προσωπικό διακρίνεται σε μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 4. Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες προσωπικού, που διέπονται, αντίστοιχα, από τις διατάξεις του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α') και του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α') και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. 5. Η κατανομή των οργανικών θέσεων όλων των κατηγοριών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις επί μέρους Υπηρεσίες γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με όμοια απόφαση γίνεται και η κατανομή του υγειονομικού προσωπικού σε ειδικότητες. Αρθρο: 19 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Τίτλος Αρθρου: Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού Λήμματα: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Σχόλια: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ Α 179/ ), οι οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αυξάνονται κατά σαράντα (40) για τους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α' Υπαστυνόμου Β' και κατά διακόσιες (200) για τους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου Αρχιφύλακα και μειώνονται κατά διακόσιες ογδόντα (280) για το βαθμό του Αστυφύλακα. Ο τίτλος του εδαφ.δ της παρ.2 και η περίπτ.4 του εδαφ.δ της ίδιας παρ. αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 3-4 του άρθρου 1 του ΠΔ 261/2002 (ΦΕΚ Α 232) με ισχύ από Η εντός ( ) περ.2 του εδαφ. ε της παρ. 2 καταργήθηκε με το άρθρο 3 ΠΔ 261/2002 (ΦΕΚ Α 232). - Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πδ 20/2002 (Α 10/ ), οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2838/2000 (Α'- 179), αυξάνονται κατά βαθμούς, ως ακολούθως: Αστυνομικοί Υποδιευθυντές εννέα (9) θέσεις. Αστυνόμοι Α' δύο (2) θέσεις. Αστυνόμοι Β' τέσσερις (4) θέσεις. Υπαστυνόμοι Α' και Υπαστυνόμοι Β' δώδεκα (12) θέσεις. Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες δέκα τρεις (13) θέσεις. Αστυφύλακες εξήντα (60) θέσεις. Στη συνέχεια, δυνάμει του άρθρου 1 του πδ 339/2002 (Α 282/ ), οι θέσεις αυτές ξανααυξήθηκαν για τους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου Αρχιφύλακα κατά τετρακόσιες είκοσι (420) και μειώθηκαν κατά τετρακόσιες είκοσι πέντε (425) για το βαθμό του Αστυφύλακα. - Ακόμα σύμφωνα με το άρθρο 1 του πδ 52/2003 (Α 51/ ), οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών

13 καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2838/2000 (Α' 79), του άρθρου 3 του Π.Δ. 20/2002 (Α' 10) και του άρθρου 1 του Π.Δ. 339/2002 (Α' 282), αυξάνονται κατά βαθμούς, ως ακολούθως: α. Υποστράτηγοι Αστυνομίας τέσσερις (4) θέσεις. β. Ταξίαρχοι Αστυνομίας δώδεκα (12) θέσεις. γ. Αστυνομικοί Διευθυντές τριάντα (30) θέσεις. δ. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές πενήντα (50) θέσεις. Οι οργανικές θέσεις των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της κατηγορίας Υγειονομικοί (Ιατροί - Οδοντίατροι), που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης (2α) του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αυξάνονται κατά μία (1) θέση Ταξίαρχου Αστυνομίας. - Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3169/2003 (Α 189/ ), οι οργανικές θέσεις των ιατρών - οδοντιάτρων και ψυχολόγων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όπως ο αριθμός αυτών διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.261/2002 (ΦΕΚ 232 Α'), αυξάνονται κατά πέντε και πενήντα πέντε, αντίστοιχα, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή μέχρι και Υπαστυνόμου Β'. Από τον ως άνω συνολικό αριθμό οργανικών θέσεων ιατρών - οδοντιάτρων επτά θέσεις καλύπτονται υποχρεωτικά από ιατρούς με ειδικότητα ψυχιάτρου. Για την κατανομή των θέσεων, την τοποθέτηση και την υπαγωγή των ψυχολόγων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ψυχολόγοι μπορούν να τοποθετούνται και σε Υπηρεσίες στις οποίες δεν λειτουργεί Κεντρικό ή Περιφερειακό Ιατρείο. * Σύμφωνα με το άρθρο 6 του πδ 236/2003 (Α 212/ ) περί ιδρύσεως, οργανώσεως και λειτουργίας Βρεφονηπιακού σταθμού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Ελληνικής Αστυνομίας, συνιστάται μια (1) θέση Υγειονομικού Αξιωματικού (Ιατρού) η οποία προτίθεται στις προβλεπόμενες από την περίπτωση (2) του εδαφίου δ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 1. Συνιστώνται μία (1) θέση Αντιστράτηγου Αστυνομίας, τέσσερις (4) θέσεις Υποστρατήγων Αστυνομίας, δέκα (10) θέσεις Ταξιάρχων Αστυνομίας, είκοσι (20) θέσεις Αστυνομικών Διευθυντών και τριάντα (30) θέσεις Αστυνομικών Υποδιευθυντών γενικών καθηκόντων, και καταργούνται ενενήντα τέσσερις (94) θέσεις Αστυφυλάκων. 2. Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως αυτές διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα με άλλες διατάξεις και αυξομειώνονται με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, αποτελούν εφεξής οργανικές θέσεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι οι εξής: α. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: - Αντιστράτηγοι Αστυνομίας 4 - Υποστράτηγοι Αστυνομίας 14 - Ταξίαρχοι Αστυνομίας 40 - Αστυνομικοί Διευθυντές Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Αστυνόμοι Α' Αστυνόμοι Β' Υπαστυνόμοι Α' και Υπαστυνόμοι Β' β. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων: - Αστυνόμοι Α' 4 - Αστυνόμοι Β' 82 - Υπαστυνόμοι Α' και Υπαστυνόμοι Β' 355 γ. Θέσεις Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων: - Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες Αστυφύλακες "δ. Θέσεις προσωπικού ειδικών καθηκόντων, κατά κατηγορία": (1) Ιερείς: θέση 1. Η θέση αυτή καλύπτεται από αξιωματικό με βαθμό Ταξιάρχου Αστυνομίας μέχρι και Υπαστυνόμου Α'. (2) Υγειονομικοί:* (βλ. σχόλια) (α) Ιατροί - Οδοντίατροι: - Υποστράτηγοι Αστυνομίας 1 - Ταξίαρχοι Αστυνομίας 2 - Αστυνομικοί

14 Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β' 76 (β) Ψυχολόγοι: - Ταξίαρχοι Αστυνομίας 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β' 5 (γ) Βοηθοί ακτινολογικών ή μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές: - Αστυνόμοι Α' μέχρι και Υπαστυνόμοι Β' 4 (3) Αστυκτηνίατροι: - Ταξίαρχοι Αστυνομίας 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β' 31 "(4) Εγκληματολογικών εργαστηρίων: (α) Χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και φυσικοί ηλεκτρονικοί: - Ταξίαρχοι Αστυνομίας: 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α': 12 (β) Πτυχιούχοι Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕΙ) και Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΤΕΙ): - Αστυνόμοι Α' μέχρι Αρχιφύλακες: 6 ". ε. Θέσεις Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων ειδικών καθηκόντων κατά κατηγορία: (1) Υγειονομικοί: Βοηθοί ακτινολογικών ή μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές: - Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες 4. ((2) Εγκληματολογικών εργαστηρίων: Πτυχιούχοι Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (Τ.Ε.I.) και Τεχνολόγοι Τροφίμων (Τ.Ε.I.): - Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες 3). Αρθρο: 20 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Τίτλος Αρθρου: Ιεραρχική κλίμακα Λήμματα: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1. Η κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμών του αστυνομικού προσωπικού έχει ως εξής: Αντιστράτηγος Αστυνομίας, Υποστράτηγος Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Αστυνόμος Α', Αστυνόμος Β', Υπαστυνόμος Α', Υπαστυνόμος Β', Ανθυπαστυνόμος, Αρχιφύλακας, Αστυφύλακας, Δόκιμος Αστυφύλακας, Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας είναι όσοι κατέχουν βαθμό Υπαστυνόμου Β' και άνω. 2. Ο Δόκιμος Υπαστυνόμος δεν αποτελεί βαθμό της ιεραρχικής κλίμακας και όταν διατίθεται για εκτέλεση αστυνομικής υπηρεσίας που δεν συνάπτεται με την εκπαίδευση, τελεί πάντοτε υπό τις διαταγές αξιωματικού. Επίσης, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Αρθρο: 21 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού Λήμματα: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Σχόλια: Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρ. 1 του πδ 189/2002 περί επιστημονικού προσωπικού στη διεύθυνση ασφάλειας ολυμπιακών αγώνων (Α 175/ ), οι οριζόμενες στο εν λόγω άρθρο θέσεις προστίθενται στις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΔ 262/2002 (ΦΕΚ Α 232)οι οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας του Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, κατηγορίας ΔΕ, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μειώνονται κατά 20.

15 Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 262/2002 (ΦΕΚ Α 232)συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 21, κατά Κατηγορία και Κλάδο, ως εξής : α) 'Εξι (6) θέσεις Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας αγγλικής γλώσσας. β) Δύο (2) θέσεις Κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού. γ) Δύο (2) θέσεις Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας τουρκικής - κουρδικής γλώσσας. δ) Μία (1) θέση Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας αραβικής - κουρδικής γλώσσας. ε) Μία (1) θέση Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ιρανικής (φαρσί) - κουρδικής γλώσσας. στ) Δέκα (10) θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, κατηγορίας ΤΕ και ζ) Δέκα (10) θέσεις Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών, κατηγορίας ΤΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 263/2002 (ΦΕΚ Α 232)συνιστώνται τρεις (3) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδου Τεχνικού, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας ηλεκτρονικού, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα δε με το άρθρο 2 ως άνω ΠΔ, οι οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας του Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, κατηγορίας Δ.Ε., που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μειώνονται κατά τρεις (3). - Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του πδ 229/2003 (Α 199/ ), συνιστώνται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: α) Δύο (2) οργανικές θέσεις κατηγορίας Π Ε, κλάδου Κοινωνιολογίας. β) Οκτώ (8) οργανικές θέσεις κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών, και γ) Είκοσι (20) οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Ψυχολογίας. Σύμφωνα, δε, με την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 1 του ιδίου πδ, οι οργανικές θέσεις μονίμου πολιτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μειώνονται κατά τριάντα πέντε (35). - Σύμφωνα με το άρθρο 6 του πδ 236/2003 (Α 212/ ) περί ιδρύσεως, οργανώσεως και λειτουργίας Βρεφονηπιακού σταθμού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις πολιτικών υπαλλήλων, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου : α. Μία (1) θέση κατηγορίας Π.Ε. κλάδου Παιδοψυχολογίας. β. Έντεκα (11) θέσεις κατηγορίας Τ.Ε. κλάδου Βρεφονηπιοκομίας. γ. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Δ. Ε. κλάδου Διοικητικού -Λογιστικού. δ. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Δ. Ε. κλάδου βοηθών Βρε-φονηπιοκόμων. ε. Μία (1) θέση Τ.Ε. κλάδου Τ.Ε. Υγείας Πρόνοιας (Κοινωνικής Εργασίας). στ. Μία (1) θέση μάγειρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ζ. Μία (1) θέση βοηθού μάγειρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. η. Δύο (2) θέσεις τραπεζοκόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. θ. Τρεις (3) θέσεις καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επίσης, συνιστάται μια (1) θέση Υγειονομικού Αξιωματικού (Ιατρού) η οποία προτίθεται στις προβλεπόμενες από την περίπτωση (2) του εδαφίου δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου. 1. Συνιστώνται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού και καταργούνται αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις

16 του άρθρου 26 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως διαμορφώθηκε και ισχύει, ως εξής: α. Κατηγορίες και Κλάδοι μόνιμου πολιτικού προσωπικού. (1) Κλάδοι Κατηγορίας ΠΕ: (α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 341 (β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητες: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 3 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 (γ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 12 (δ) Κλάδος ΠΕ Χημικών 5 (ε) Κλάδος ΠΕ Βιολόγων 1 (στ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητες: Επιστήμης των Η/Υ 5 Μηχανικών Η/Υ 1 (ζ) Κλάδος ΠΕ Στατιστικής 1 (2) Κλάδοι Κατηγορίας Τ.Ε.: (α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 17 (β) Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 12 (γ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 2 (3) Κλάδοι Κατηγορίας Δ.Ε.: (α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (β) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Κοινωνικών Υπηρεσιών Ειδικότητες: Βοηθών Νοσοκόμων 1 Χειριστών ιατρικών συσκευών 2 (γ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητες: Χειριστών διατρητικών Μηχανών 35 Προγραμματισμού Η/Υ 11 Αυτοματισμού Η/Υ 4 Χειριστών Η/Υ 4 (δ) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 7 (ε) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητες: Οδηγού 24 Ξυλουργού 1 Δομικής 7 Εργοδηγού 2 Ηλεκτροτεχνιτών αυτ/των 1 Μηχανολογίας 3 Μηχανοτεχνιτών αυτ/των 6 Τεχνίτη αμαξωμάτων 2 Μαγείρων 3 Κομμωτικής 2 (4) Κλάδοι Κατηγορίας ΥΕ: (α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 17 (β) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 72 (γ) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 123 (δ) Κλάδος ΥΕ Εργατών 9 β. Κατηγορίες πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. (1) Με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου: (α) Ειδικοί συνεργάτες του Κλάδου Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης 4 (β) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1 (γ) Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 22 (δ) Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ 1 (ε) Κλάδου ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητα Μηχανολογίας 2 (στ) Ημερομίσθιοι εργάτες 2 (ζ) Ημερομίσθιοι εργατοτεχνίτες 28 (η) Ημερομίσθιοι τεχνίτες 129 (θ) Οδηγοί αυτοκινήτων 15 (ι) Καθαρίστριες 814 (ια) Μάγειροι 39 (ιβ) Βοηθοί μαγείρων 53 (ιγ) Τραπεζοκόμοι 82 (ιδ) Λαντζιέρες 31 (2) Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: (α) Μάγειροι 4 (β) Βοηθοί μαγείρων 6 (γ) Τραπεζοκόμοι 10 (δ) Κουρείς 2 2. Από τις οργανικές θέσεις του μόνιμου πολιτικού προσωπικού των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, οι τρεις (3) είναι θέσεις Διευθυντή. 3. Οι προσωποπαγείς θέσεις πολιτικού προσωπικού που συστάθηκαν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α'), αποτελούν, εφεξής, προσωποπαγείς θέσεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρθρο: 22 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ Τίτλος Αρθρου: Οργανικές θέσεις Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών Λήμματα: ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Οι οργανικές θέσεις των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις αποτελούν, εφεξής, οργανικές θέσεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

17 Αρθρο: 23 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Διοίκηση Λήμματα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKTO ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ 1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται για θητεία δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσεώς του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. 2. Ο Υπαρχηγός είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. 3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας. 4. Ο Γενικός Επιθεωρητής καθοδηγεί, συντονίζει, εποmεύει και ελέγχει το έργο όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών, πλην αυτών που συγκροτούν τους Κλάδους του Αρχηγείου και των υπαγομένων απευθείας στον Αρχηγό και Υπαρχηγό του Σώματος. 5. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου, το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, τους Προϊσταμένους των Κλάδων, τους Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και τους Προϊσταμένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν "με εντολή του". 6. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και οι Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε υφισταμένους τους το δικαίωμα υπογραφής "με εντολή τους" για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους οι προϊστάμενοί τους. Αρθρο: 24 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Βαθμοί διοικούντων Λήμματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

18 1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο Υπαρχηγός, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ο αρχαιότερος μετά τον Αρχηγό, Αντιστράτηγος Αστυνομίας. 2. Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται Υποστράτηγοι Αστυνομίας. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι ανεξάρτητη από τη σειρά αρχαιότητάς τους. Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο Επόmης Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και ο υγειονομικός αξιωματικός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού. 3. Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφερειών τοποθετούνται Υποστράτηγοι Αστυνομίας ή Ταξίαρχοι Αστυνομίας. 4. Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης τοποθετούνται Ταξίαρχοι Αστυνομίας ή Αστυνομικοί Διευθυντές. Επίσης, Ταξίαρχοι Αστυνομίας τοποθετούνται και ως βοηθοί των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 5. Διευθυντές των Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές. 6. Τμηματάρχες των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α'. 7. Διοικητές και Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α' ή Αστυνόμοι Β' ή Υπαστυνόμοι Α' ή Υπαστυνόμοι Β'. 8. Διοικητές των Αστυνομικών Σταθμών τοποθετούνται Υπαστυνόμοι Α' ή Υπαστυνόμοι Β' ή Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλακες. 9. Διευθυντές των Διευθύνσεων Δημοσίων Σχέσεων, Διαχείρισης Υλικού και Ελεγκτηρίου Δαπανών τοποθετούνται Πολιτικοί Υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή. Σε θέσεις Προϊσταμένων τμημάτων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται και Πολιτικοί Υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. 10. Οι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος. Αρθρο: 25 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ) Τίτλος Αρθρου: Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος Λήμματα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σχόλια: Η περ. δ της παρ. 2, το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 και η εντός " " φράση της παρ. 10 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 1, 2 και 3 αντίστοιχα του άρθ. 4 του Ν. 3103/2003 (Α 23) και ισχύουν από ΤΜΗΜΑ Γ' ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα Υπηρεσία Εναερίων Μέσων, η οποία έχει ως αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση των Υπηρεσιών του, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, το διοικητικό της

19 επίπεδο, η υπαγωγή, η έδρα και οι επί μέρους αρμοδιότητές της καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. 2. Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως: α. Ο συντονισμός των επίγειων πυροσβεστικών και άλλων δυνάμεων σε συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και η διαβίβαση στις δυνάμεις αυτές εντολών και πληροφοριών για την αντιμετώπισή τους. β. Η συμβολή στην καταστολή πυρκαγιών και στη διάσωση θυμάτων από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και ατυχήματα, στην αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων και τη μεταφορά τραυματιών από τις αιτίες αυτές. γ. Η επιτήρηση ευπαθών δασών και δασικών εκτάσεων και η συμβολή στην ανακάλυψη και σύλληψη των εμπρηστών. "δ. Η μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους και η μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της." ε. Η συμβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Σώματος. 3. Εναέρια μέσα άλλης δημόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας ή φορέων που συμμετέχουν στην κατά την προηγούμενη παράγραφο αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος τίθενται υπό τις εντολές του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (ΦΕΚ 236 Α'), που ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η έννοια του αεροπορικού ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 5. Με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης σύνθεσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας. 6. "6. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε ιπτάμενο, τεχνικό και γενικών υπηρεσιών. Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης." Η οργανική δύναμη του προσωπικού ανέρχεται σε δέκα (10) χειριστές και δεκαπέντε (15) τεχνίτες. Ο αριθμός του προσωπικού αυτού δύναται να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. 7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται τα προσόντα του ιπτάμενου προσωπικού της ως άνω Υπηρεσίας και η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος επιλογής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 8. Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α' κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας. 9. Στο ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων χορηγείται πτητικό επίδομα, οι προϋποθέσεις και το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. 10. Οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι ως χειριστές ή τεχνίτες εναερίων

20 μέσων, με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα επί δέκα (10) έτη, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης "στον οποίο προστίθεται χρόνος διπλάσιος του χρόνου μετεκπαίδευσής τους". 11. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται κλιμάκια της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και σε άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά σε αυτήν. 12. Μέχρι την ολοκλήρωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η κάλυψη των αναγκών σε ιπτάμενο προσωπικό και τεχνική υποστήριξη των εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και η μετεκπαίδευση του ιπτάμενου προσωπικού της μπορεί να ανατίθεται σε άλλη κρατική (πολιτική ή στρατιωτική) Υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή ιδιωτικό πρόσωπο παραχωρησιούχο ή ανάδοχο δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του συναρμόδιου Υπουργού, ή με σύμβαση έργου μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του οικείου φορέα, κατά περίπτωση, με τους όρους που καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση ή σύμβαση. Αρθρο: 26 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Τίτλος Αρθρου: Θέματα πυρασφάλειας και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος Λήμματα: ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σχόλια: Σχετική με την παρ. 4 του παρόντος άρ. και η παρ. 2 του άρ. 2 του πδ 122/2001 (Α' 112/ ) περί δοκίμων αρχιπυροσβεστών. 1. Οι υπηρεσίες πυρασφάλειας χώρων και εγκαταστάσεων, οι οποίες βάσει συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνονται από το φορέα εκμετάλλευσής τους, μπορεί να παρέχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν σχετικής συμβάσεως που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, και του εν λόγω φορέα, έναντι αποζημίωσης υπέρ του Δημοσίου. 2. Στα πλαίσια των καθηκόντων που ασκούν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2612/1998, δύνανται να ενεργούν ελέγχους και έρευνες επί προσώπων και οχημάτων, που διέρχονται μέσα από δασικές εκτάσεις, προς ανεύρεση εύφλεκτων υλών, εμπρηστικών μηχανισμών ή άλλων μέσων που είναι κατάλληλα να προκαλέσουν πυρκαγιά στο δάσος και να προβαίνουν στη σύλληψη των παραβατών και την κατάσχεση των απαγορευμένων μέσων, καθώς και των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τους υπαιτίους εμπρησμού δάσους, στα πλαίσια του Κ.Π.Δ.. 3. Στους εμπρηστές δασών, πέραν των ποινικών κυρώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 265 και 266 του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο, ύψους έως δραχμών, ανάλογα με τη μορφή και το βαθμό υπαιτιότητάς τους, το είδος, την έκταση και τη σπουδαιότητα της δασικής εκτάσεως που κάηκε, καθώς και το χρόνο, το προσωπικό και τα μέσα που διατέθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η διαδικασία και τα όργανα επιβολής του διοικητικού προστίμου και τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης. Με ίδια απόφαση μπορούν να

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας Άρθρο 1 Αποστολή 1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 Τελευταία ενηµέρωση:13/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 (ΦΕΚ 12 - Α' της 31-1-01) Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Το Προεδρικό ιάταγµα 14/2001 ενηµερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35 4 Μαρτίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3922 Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 73 24 Μαρτίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4249 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού Σώματος και της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ηµ.Υπογραφής: 12.04.1991 Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ EKΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006) Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. [Το Π..48/2006 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση-Αποστολή 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 281 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 178 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ E K Θ Ε Σ Η Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ανασυγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesisltd.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα