Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2800 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Θέματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ,ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σχόλια: - Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3109/2003 (Α 38/ ), αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης του νόμου αυτού ορίζονται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α'), η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα ανωτέρω όργανα μπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόμους, να προβαίνουν σε επιτόπου αφαίρεση των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών για παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων του νόμου αυτού και των Κανονισμών Λειτουργίας τα αρμόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Αποστολή Υπουργείου Λήμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Α' ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων, έχει ως αποστολή: α. Την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης. β. Την προστασία της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. γ. Την πυρασφάλεια, δασοπυρόσβεση και αγροτική ασφάλεια. δ. Την εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας της χώρας. ε. Τη συμμετοχή στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. Αρθρο: 2

2 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Διάρθρωση Λήμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συγκροτείται από: α. Το Γραφείο του Υπουργού. β. Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα. γ. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. δ. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. ε. Το Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη. 2. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης επίσης λειτουργούν: α. Η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. β. Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους. γ. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. δ. Η Υπηρεσία Στατιστικής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.). 3. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υπάγονται: α. Η Ελληνική Αστυνομία. β. Το Πυροσβεστικό Σώμα. γ. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Αμυνας (Π.ΑΜ.) - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). δ. Η Διεύθυνση Αγροφυλακής. Αρθρο: 3 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Υπουργός Λήμματα: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης χαράσσει την πολιτική δημόσιας τάξης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, και κατευθύνει, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη δράση των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, με τις οποίες ασκεί τις αρμοδιότητές του. Αρθρο: 4 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Ο Γενικός Γραμματέας βοηθά τον Υπουργό στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει γι' αυτόν ο νόμος ή του μεταβιβάζει ο Υπουργός. Αρθρο: 5 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Λήμματα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

3 1. Τα Γραφεία του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα, εξασφαλίζουν τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και γενικά επικουρούν τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα στο έργο τους. Επίσης, το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα παρέχει τις υπηρεσίες γραμματείας στο συλλογικό όργανο που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο. Για τη στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'). Στα Γραφεία αυτά υπηρετεί και το αναγκαίο προσωπικό από τα Σώματα που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου έχει τη φροντίδα για τις απαντήσεις του Υπουργείου στον Κοινοβουλευτικό Ελεγχο της Βουλής. 3. Για τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'). 4. Το Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη πληροφορεί τους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητας των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και δέχεται και προωθεί προς εξέταση στις αρμόδιες Υπηρεσίες τα παράπονα, τις αναφορές, προτάσεις και υποδείξεις τους. Επίσης, τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Αρθρο: 6 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης Λήμματα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης, το οποίο συγκροτείται από τους: α. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ως πρόεδρο. β. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. γ. Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. δ. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α.. ε. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. στ. Αρχαιότερο Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. ζ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροφυλακής, ως μέλη. 2. Τα μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου, με εξαίρεση τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. και Αγροφυλακής, δεν αναπληρώνονται σε περίπτωση έλλειψης απουσίας ή κωλύματος. Η συμμετοχή του προέδρου σε κάθε συνεδρίαση είναι υποχρεωτική. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροφυλακής συμμετέχει μόνον όταν συζητούνται θέματα αγροφυλακής ή πολιτικής άμυνας της χώρας. 3. Το Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Καθορίζει τρόπους αποτελεσματικότερης συνεργασίας επί θεμάτων κοινής αρμοδιότητας των Σωμάτων ή και των Διευθύνσεων Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. και Αγροφυλακής. β. Προτείνει στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της δημόσιας τάξης. γ. Προτείνει στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης τα προγράμματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των Σωμάτων και των Διευθύνσεων Π.ΑΜ. -

4 Π.Σ.Ε.Α. και Αγροφυλακής. δ. Διαχειρίζεται κρίσιμα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και αποφασίζει για την ακολουθητέα στρατηγική προς αντιμετώπισή τους. ε. Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των αποφάσεών του προς τα Σώματα και τις Διευθύνσεις Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. και Αγροφυλακής. 4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, ο οποίος ορίζει και την ημερήσια διάταξη. 5. Στο Συμβούλιο δύνανται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες. 6. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού από τους υπηρετούντες στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα. 7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τριών (3) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου του και εφόσον εξασφαλίζεται για τα συζητούμενο θέματα η ακόλουθη, κατά περίπτωση, σύνθεση: α. Οταν συζητούνται θέματα που αφορούν όλα τα Σώματα και τις Διευθύνσεις Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. και Αγροφυλακής ή θέματα αγροφυλακής ή πολιτικής άμυνας της χώρας, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός (1) μέλους από κάθε Σώμα και κάθε Διεύθυνση. β. Οταν συζητούνται θέματα που αφορούν μόνο τα δύο Σώματα, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός (1) μέρους από κάθε Σώμα. γ. Οταν συζητούνται θέματα που αφορούν μόνο ένα Σώμα, απαιτείται η παρουσία και των δύο (2) μελών από το Σώμα αυτό. 8. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Αρθρο: 7 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Στελέχωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης - Υλικοτεχνικός εξοπλισμός Λήμματα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Στις Υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος και τη Διεύθυνση Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. αποσπάται, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. 2. Τα υλικοτεχνικά μέσα, ο εξοπλισμός και οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία των παραπάνω Υπηρεσιών, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα "Ελληνική Αστυνομία", εκτός αν ειδικές διατάξεις προβλέπουν τη διάθεση ή κάλυψη αυτών από άλλους φορείς. Στον πιο πάνω προϋπολογισμό εγγράφονται και οι δαπάνες αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες του άρθρου 2 του νόμου αυτού, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν μισθοδοτείται από άλλο φορέα.

5 Αρθρο: 8 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Τίτλος Αρθρου: Αποστολή Λήμματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Β' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος, και έχει ως αποστολή: α. Την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας. β. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. 2. Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. 3. Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως: α. Τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες και συνδρομής στις αρχές. β. Την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις και την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών κατά τις εκδηλώσεις αυτές. γ. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων και καταστημάτων. δ. Την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τις μεταγωγές των κρατουμένων. ε. Τον έλεγχο της τήρησης της αγορανομικής και τουριστικής νομοθεσίας. 4. Η άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει: α. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους δρόμους και στους λοιπούς δημόσιους χώρους. β. Τη μέριμνα για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. γ. Τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων. 5. Η άσκηση της αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως: α. Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων. β. Τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. γ. Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας. δ. Τη μέριμνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρμογή των διατάξεων για τα ήθη. ε. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υπομνήματα και την προστασία του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. στ. Την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκλημάτων και τον έλεγχο των προσώπων αυτών. ζ. Την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεμμένων αντικειμένων. η. Την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόμενων προσώπων. 6. Η άσκηση της αστυνομίας κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως: α. Την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. β. Την προστασία των επίσημων προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, που βρίσκονται στη χώρα. γ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα. δ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες. 7. Η Ελληνική

6 Αστυνομία για την εκπλήρωση της αποστολής της: α. Χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους διαλεύκανσης των εγκλημάτων και διαθέτει εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αρχές. β. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συμμετέχει στο Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. - INTERPOL), στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL), καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που χειρίζονται θέματα αστυνομικής φύσης. 8. Η έκταση των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας που εμπίπτουν στα κατά τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού θέματα της αποστολής της, προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά διατάξεις. Αρθρο: 9 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Τίτλος Αρθρου: Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας Λήμματα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 1. Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφάλειας και λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους. Για την εκτέλεση της αποστολής της εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό. Το αστυνομικό προσωπικό της έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, και δικούς του κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. 2. Ολες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους. 3. Το προσωπικό του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών μέσων και μηχανημάτων και φέρει για την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να εκπαιδεύεται και στις σχολές και τα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων. Αρθρο: 10 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τίτλος Αρθρου: Διάρθρωση Λήμματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες. 2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η τοπική αρμοδιότητα

7 εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής: α. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. β. Η Αστυνομική Ακαδημία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. γ. Οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων και Οικονομικής Επιθεώρησης, που υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και η Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών, που υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. δ. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Προέδρου της Δημοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων, Προέδρου της Κυβέρνησης, Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και οι Διευθύνσεις Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Εγκληματολογικών Ερευνών, Υγειονομικού, Πληροφορικής, Διαχείρισης Χρηματικού, Διαχείρισης Υλικού και Τεχνικών Εφαρμογών. 3. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων β', γ', και δ' της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται, πλην αυτών της περίπτωσης γ', στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες της περίπτωσης δ' εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Επόπτη Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών. 4. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρθρο: 11 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Εννοια - Εδρα - Αποστολή Λήμματα: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Συνιστάται Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, ως ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος. Επίσης, το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 2. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνομία. Το έργο του συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και προς το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Αρθρο: 12 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Διάρθρωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Λήμματα: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

8 1. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους: α. Κλάδο Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης. β. Κλάδο Διοικητικού. γ. Κλάδο Οικονομοτεχνικών Μέσων. 2. Ο Κλάδος Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας, δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης. β. Διεύθυνση Τροχαίας. γ. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας. δ. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας. ε. Διεύθυνση Αλλοδαπών. στ. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, η οποία αποτελεί και την εθνική αρχή στα πλαίσια των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τους νόμους 3640/1956 (ΦΕΚ 303 Α'), 2514/1997 (ΦΕΚ 140 Α') και 2605/1998 (ΦΕΚ 88 Α'). 3. Ο Κλάδος Διοικητικού χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων σχέσεων και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Προσωπικού. β. Διεύθυνση Εκπαίδευσης. γ. Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας. δ. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων. 4. Ο Κλάδος Οικονομικοτεχνικών Μέσων χειρίζεται τα θέματα προϋπολογισμού, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών, καθώς και τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού του Σώματος και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται ως εξής Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Οικονομικών. β. Διεύθυνση Τεχνικών. 5. Οι Διευθύνσεις των Κλάδων διαρθρώνονται σε Τμήματα. Τα Τμήματα αυτά και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου. 6. Τους Κλάδους του Αρχηγείου καθοδηγεί, συντονίζει εποπτεύει και ελέγχει ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρθρο: 13 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Λήμματα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 1. Στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους: α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ως πρόεδρο. β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. γ. Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. δ. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας. ε. Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλη. 2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται μακροπρόθεσμα στις εξελίξεις που αφορούν την αποστολή της. β. Αναλύει την

9 πορεία της εγκληματικότητας και σχεδιάζει αστυνομικά μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της. γ. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος. δ. Παρακολουθεί και αναλύει τα γεγονότα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης και σχεδιάζει την τακτική αντιμετώπισής τους. ε. Παρέχει κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι εκτελεστικές Υπηρεσίες προς αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών γεγονότων, τα οποία μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. στ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα και μεριμνά για την αντιμετώπισή τους. ζ. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης καταστάσεων και αμοιβών του προσωπικού και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους. η. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού. θ. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. 5. Στο Συμβούλιο δύνανται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Σώματος και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες. 6. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. 7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών, εφόσον ένα από τα μέλη του είναι Αντιστράτηγος Αστυνομίας. Οταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων δε μετέχουν στη σύνθεσή του οι Προϊστάμενοι των Κλάδων. 8. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχει η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αρθρο: 14 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τίτλος Αρθρου: Περιφερειακές Υπηρεσίες Λήμματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΟΜΩΝ 1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι: α. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. β. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. γ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. δ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ε. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. στ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου. ζ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας. η. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. θ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ι. Η Γενική

10 Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ια. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου. ιβ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. ιγ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ιδ. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης. 2. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής δικαιοδοσίας τους, την άσκηση του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού. 3. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Διευθύνσεις που υπάγονται σε αυτές. 4. Ο Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών της περιφέρειάς τους. 5. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών υπάγονται στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών και ασκούν, μέσα στα όρια του νομού, το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων. 6. Οι Διευθύνσεις των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών περιλαμβάνουν Αστυνομικές Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, Τμήματος και Σταθμού. 7. Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου Υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου. Αρθρο: 15 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΤΑΘΜΟΙ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τίτλος Αρθρου: Αστυνομική Επιτροπή Νομού Λήμματα: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ 1. Στην έδρα του νομού, εκτός από τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, λειτουργεί Αστυνομική Επιτροπή Νομού, που αποτελείται από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της έδρας του νομού, ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που ορίζεται από αυτόν, έναν εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που ορίζει το εν λόγω συμβούλιο με απόφασή του, έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων που υποδεικνύει από τα μέλη της η διοικούσα επιτροπή της και τον Αστυνομικό Διευθυντή του νομού, ως μέλη. Για την αναπλήρωση του προέδρου και των μελών της επιτροπής, πλην του Αστυνομικού Διευθυντή του νομού, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους, ορίζονται από τα ίδια όργανα και αναπληρωτές τους. Ο Αστυνομικός Διευθυντής του νομού αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. Τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Επιτροπή εισηγείται ο Αστυνομικός Διευθυντής του νομού. Οι γραμματειακές υπηρεσίες προς την επιτροπή παρέχονται με μέριμνα του Αστυνομικού Διευθυντή του νομού. 2. Η Αστυνομική Επιτροπή Νομού συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και έχει ως αρμοδιότητα να εισηγείται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας: α. Τα αστυνομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις διατάραξης ή κινδύνου διατάραξης της δημόσιας τάξης, καθώς και σε περιmώσεις μεγάλων πυρκαγιών, καταστροφών ή άλλων έκτακτων αναγκών στο νομό της. β. Τη λήψη μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών στο νομό. Για το σκοπό αυτόν η Επιτροπή

11 δέχεται και εξετάζει αναφορές και αιτήματα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τα συμβούλια πρόληψης εγκληματικότητας. Αρθρο: 16 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Τίτλος Αρθρου: Ασκηση καθηκόντων προανάκρισης και δημοσίου κατηγόρου Λήμματα: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 1. Καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων ασκεί το αστυνομικό προσωπικό που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α').' 2. Καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου ασκούν οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού. 3. Σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση Νομού ή Αστυνομικό Τμήμα, εκτός της έδρας της, όπου λειτουργεί περιφερειακό πταισματοδικείο, με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή ορίζεται ένας ή περισσότεροι εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού για την άσκηση των καθηκόντων του δημοσίου κατηγόρου. 4. Οπου εδρεύουν πταισματοδικεία και στις Αστυνομικές Υπηρεσίες δεν υπάρχουν οι αναφερόμενοι στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, καθώς και σε περιοχές που μεταβαίνει, περιοδικά, ειρηνοδίκης ή πταισματοδίκης, για εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου μπορεί να ανατίθενται και σε Ανθυπαστυνόμους ή Αρχιφύλακες ανακριτικούς υπαλλήλους. Αρθρο: 17 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Τίτλος Αρθρου: Οικονομική διαχείριση Λήμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η οικονομική διαχείριση των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης διεξάγεται από τις Υπηρεσίες που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό. Οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται και δικαιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού. Αρθρο: 18 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΑΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ Τίτλος Αρθρου: Κατηγορίες και κατανομή προσωπικού

12 Λήμματα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ,ΚΑΤΑΝΟΜΗ Σχόλια: Βλέπε ΠΔ 394/2001 (ΦΕΚ Α'274) σχετικά με το χρόνο εργασίας του προσωπικού του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: α. Αστυνομικό προσωπικό β. Πολιτικό προσωπικό γ. Συνοριακοί φύλακες δ. Ειδικοί φρουροί. 2. Το αστυνομικό προσωπικό διακρίνεται σε προσωπικό γενικών καθηκόντων και σε προσωπικό ειδικών καθηκόντων. 3. Το πολιτικό προσωπικό διακρίνεται σε μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 4. Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες προσωπικού, που διέπονται, αντίστοιχα, από τις διατάξεις του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α') και του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α') και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. 5. Η κατανομή των οργανικών θέσεων όλων των κατηγοριών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις επί μέρους Υπηρεσίες γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με όμοια απόφαση γίνεται και η κατανομή του υγειονομικού προσωπικού σε ειδικότητες. Αρθρο: 19 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Τίτλος Αρθρου: Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού Λήμματα: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Σχόλια: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ Α 179/ ), οι οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αυξάνονται κατά σαράντα (40) για τους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α' Υπαστυνόμου Β' και κατά διακόσιες (200) για τους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου Αρχιφύλακα και μειώνονται κατά διακόσιες ογδόντα (280) για το βαθμό του Αστυφύλακα. Ο τίτλος του εδαφ.δ της παρ.2 και η περίπτ.4 του εδαφ.δ της ίδιας παρ. αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 3-4 του άρθρου 1 του ΠΔ 261/2002 (ΦΕΚ Α 232) με ισχύ από Η εντός ( ) περ.2 του εδαφ. ε της παρ. 2 καταργήθηκε με το άρθρο 3 ΠΔ 261/2002 (ΦΕΚ Α 232). - Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πδ 20/2002 (Α 10/ ), οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2838/2000 (Α'- 179), αυξάνονται κατά βαθμούς, ως ακολούθως: Αστυνομικοί Υποδιευθυντές εννέα (9) θέσεις. Αστυνόμοι Α' δύο (2) θέσεις. Αστυνόμοι Β' τέσσερις (4) θέσεις. Υπαστυνόμοι Α' και Υπαστυνόμοι Β' δώδεκα (12) θέσεις. Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες δέκα τρεις (13) θέσεις. Αστυφύλακες εξήντα (60) θέσεις. Στη συνέχεια, δυνάμει του άρθρου 1 του πδ 339/2002 (Α 282/ ), οι θέσεις αυτές ξανααυξήθηκαν για τους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου Αρχιφύλακα κατά τετρακόσιες είκοσι (420) και μειώθηκαν κατά τετρακόσιες είκοσι πέντε (425) για το βαθμό του Αστυφύλακα. - Ακόμα σύμφωνα με το άρθρο 1 του πδ 52/2003 (Α 51/ ), οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών

13 καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όπως διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2838/2000 (Α' 79), του άρθρου 3 του Π.Δ. 20/2002 (Α' 10) και του άρθρου 1 του Π.Δ. 339/2002 (Α' 282), αυξάνονται κατά βαθμούς, ως ακολούθως: α. Υποστράτηγοι Αστυνομίας τέσσερις (4) θέσεις. β. Ταξίαρχοι Αστυνομίας δώδεκα (12) θέσεις. γ. Αστυνομικοί Διευθυντές τριάντα (30) θέσεις. δ. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές πενήντα (50) θέσεις. Οι οργανικές θέσεις των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της κατηγορίας Υγειονομικοί (Ιατροί - Οδοντίατροι), που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης (2α) του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αυξάνονται κατά μία (1) θέση Ταξίαρχου Αστυνομίας. - Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3169/2003 (Α 189/ ), οι οργανικές θέσεις των ιατρών - οδοντιάτρων και ψυχολόγων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όπως ο αριθμός αυτών διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.261/2002 (ΦΕΚ 232 Α'), αυξάνονται κατά πέντε και πενήντα πέντε, αντίστοιχα, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή μέχρι και Υπαστυνόμου Β'. Από τον ως άνω συνολικό αριθμό οργανικών θέσεων ιατρών - οδοντιάτρων επτά θέσεις καλύπτονται υποχρεωτικά από ιατρούς με ειδικότητα ψυχιάτρου. Για την κατανομή των θέσεων, την τοποθέτηση και την υπαγωγή των ψυχολόγων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ψυχολόγοι μπορούν να τοποθετούνται και σε Υπηρεσίες στις οποίες δεν λειτουργεί Κεντρικό ή Περιφερειακό Ιατρείο. * Σύμφωνα με το άρθρο 6 του πδ 236/2003 (Α 212/ ) περί ιδρύσεως, οργανώσεως και λειτουργίας Βρεφονηπιακού σταθμού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Ελληνικής Αστυνομίας, συνιστάται μια (1) θέση Υγειονομικού Αξιωματικού (Ιατρού) η οποία προτίθεται στις προβλεπόμενες από την περίπτωση (2) του εδαφίου δ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 1. Συνιστώνται μία (1) θέση Αντιστράτηγου Αστυνομίας, τέσσερις (4) θέσεις Υποστρατήγων Αστυνομίας, δέκα (10) θέσεις Ταξιάρχων Αστυνομίας, είκοσι (20) θέσεις Αστυνομικών Διευθυντών και τριάντα (30) θέσεις Αστυνομικών Υποδιευθυντών γενικών καθηκόντων, και καταργούνται ενενήντα τέσσερις (94) θέσεις Αστυφυλάκων. 2. Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως αυτές διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα με άλλες διατάξεις και αυξομειώνονται με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, αποτελούν εφεξής οργανικές θέσεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι οι εξής: α. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: - Αντιστράτηγοι Αστυνομίας 4 - Υποστράτηγοι Αστυνομίας 14 - Ταξίαρχοι Αστυνομίας 40 - Αστυνομικοί Διευθυντές Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Αστυνόμοι Α' Αστυνόμοι Β' Υπαστυνόμοι Α' και Υπαστυνόμοι Β' β. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων: - Αστυνόμοι Α' 4 - Αστυνόμοι Β' 82 - Υπαστυνόμοι Α' και Υπαστυνόμοι Β' 355 γ. Θέσεις Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων: - Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες Αστυφύλακες "δ. Θέσεις προσωπικού ειδικών καθηκόντων, κατά κατηγορία": (1) Ιερείς: θέση 1. Η θέση αυτή καλύπτεται από αξιωματικό με βαθμό Ταξιάρχου Αστυνομίας μέχρι και Υπαστυνόμου Α'. (2) Υγειονομικοί:* (βλ. σχόλια) (α) Ιατροί - Οδοντίατροι: - Υποστράτηγοι Αστυνομίας 1 - Ταξίαρχοι Αστυνομίας 2 - Αστυνομικοί

14 Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β' 76 (β) Ψυχολόγοι: - Ταξίαρχοι Αστυνομίας 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β' 5 (γ) Βοηθοί ακτινολογικών ή μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές: - Αστυνόμοι Α' μέχρι και Υπαστυνόμοι Β' 4 (3) Αστυκτηνίατροι: - Ταξίαρχοι Αστυνομίας 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β' 31 "(4) Εγκληματολογικών εργαστηρίων: (α) Χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και φυσικοί ηλεκτρονικοί: - Ταξίαρχοι Αστυνομίας: 1 - Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α': 12 (β) Πτυχιούχοι Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕΙ) και Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΤΕΙ): - Αστυνόμοι Α' μέχρι Αρχιφύλακες: 6 ". ε. Θέσεις Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων ειδικών καθηκόντων κατά κατηγορία: (1) Υγειονομικοί: Βοηθοί ακτινολογικών ή μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές: - Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες 4. ((2) Εγκληματολογικών εργαστηρίων: Πτυχιούχοι Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (Τ.Ε.I.) και Τεχνολόγοι Τροφίμων (Τ.Ε.I.): - Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες 3). Αρθρο: 20 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Τίτλος Αρθρου: Ιεραρχική κλίμακα Λήμματα: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1. Η κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμών του αστυνομικού προσωπικού έχει ως εξής: Αντιστράτηγος Αστυνομίας, Υποστράτηγος Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Αστυνόμος Α', Αστυνόμος Β', Υπαστυνόμος Α', Υπαστυνόμος Β', Ανθυπαστυνόμος, Αρχιφύλακας, Αστυφύλακας, Δόκιμος Αστυφύλακας, Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας είναι όσοι κατέχουν βαθμό Υπαστυνόμου Β' και άνω. 2. Ο Δόκιμος Υπαστυνόμος δεν αποτελεί βαθμό της ιεραρχικής κλίμακας και όταν διατίθεται για εκτέλεση αστυνομικής υπηρεσίας που δεν συνάπτεται με την εκπαίδευση, τελεί πάντοτε υπό τις διαταγές αξιωματικού. Επίσης, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Αρθρο: 21 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού Λήμματα: ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Σχόλια: Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρ. 1 του πδ 189/2002 περί επιστημονικού προσωπικού στη διεύθυνση ασφάλειας ολυμπιακών αγώνων (Α 175/ ), οι οριζόμενες στο εν λόγω άρθρο θέσεις προστίθενται στις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΠΔ 262/2002 (ΦΕΚ Α 232)οι οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας του Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, κατηγορίας ΔΕ, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μειώνονται κατά 20.

15 Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 262/2002 (ΦΕΚ Α 232)συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 21, κατά Κατηγορία και Κλάδο, ως εξής : α) 'Εξι (6) θέσεις Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας αγγλικής γλώσσας. β) Δύο (2) θέσεις Κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού. γ) Δύο (2) θέσεις Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας τουρκικής - κουρδικής γλώσσας. δ) Μία (1) θέση Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας αραβικής - κουρδικής γλώσσας. ε) Μία (1) θέση Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ιρανικής (φαρσί) - κουρδικής γλώσσας. στ) Δέκα (10) θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, κατηγορίας ΤΕ και ζ) Δέκα (10) θέσεις Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών, κατηγορίας ΤΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 1 ΠΔ 263/2002 (ΦΕΚ Α 232)συνιστώνται τρεις (3) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδου Τεχνικού, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας ηλεκτρονικού, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα δε με το άρθρο 2 ως άνω ΠΔ, οι οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας του Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, κατηγορίας Δ.Ε., που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μειώνονται κατά τρεις (3). - Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του πδ 229/2003 (Α 199/ ), συνιστώνται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: α) Δύο (2) οργανικές θέσεις κατηγορίας Π Ε, κλάδου Κοινωνιολογίας. β) Οκτώ (8) οργανικές θέσεις κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών, και γ) Είκοσι (20) οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Ψυχολογίας. Σύμφωνα, δε, με την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 1 του ιδίου πδ, οι οργανικές θέσεις μονίμου πολιτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μειώνονται κατά τριάντα πέντε (35). - Σύμφωνα με το άρθρο 6 του πδ 236/2003 (Α 212/ ) περί ιδρύσεως, οργανώσεως και λειτουργίας Βρεφονηπιακού σταθμού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις πολιτικών υπαλλήλων, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου : α. Μία (1) θέση κατηγορίας Π.Ε. κλάδου Παιδοψυχολογίας. β. Έντεκα (11) θέσεις κατηγορίας Τ.Ε. κλάδου Βρεφονηπιοκομίας. γ. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Δ. Ε. κλάδου Διοικητικού -Λογιστικού. δ. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Δ. Ε. κλάδου βοηθών Βρε-φονηπιοκόμων. ε. Μία (1) θέση Τ.Ε. κλάδου Τ.Ε. Υγείας Πρόνοιας (Κοινωνικής Εργασίας). στ. Μία (1) θέση μάγειρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ζ. Μία (1) θέση βοηθού μάγειρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. η. Δύο (2) θέσεις τραπεζοκόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. θ. Τρεις (3) θέσεις καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επίσης, συνιστάται μια (1) θέση Υγειονομικού Αξιωματικού (Ιατρού) η οποία προτίθεται στις προβλεπόμενες από την περίπτωση (2) του εδαφίου δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου. 1. Συνιστώνται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού και καταργούνται αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις

16 του άρθρου 26 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως διαμορφώθηκε και ισχύει, ως εξής: α. Κατηγορίες και Κλάδοι μόνιμου πολιτικού προσωπικού. (1) Κλάδοι Κατηγορίας ΠΕ: (α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 341 (β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητες: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 3 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2 (γ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 12 (δ) Κλάδος ΠΕ Χημικών 5 (ε) Κλάδος ΠΕ Βιολόγων 1 (στ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητες: Επιστήμης των Η/Υ 5 Μηχανικών Η/Υ 1 (ζ) Κλάδος ΠΕ Στατιστικής 1 (2) Κλάδοι Κατηγορίας Τ.Ε.: (α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 17 (β) Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 12 (γ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 2 (3) Κλάδοι Κατηγορίας Δ.Ε.: (α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (β) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Κοινωνικών Υπηρεσιών Ειδικότητες: Βοηθών Νοσοκόμων 1 Χειριστών ιατρικών συσκευών 2 (γ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητες: Χειριστών διατρητικών Μηχανών 35 Προγραμματισμού Η/Υ 11 Αυτοματισμού Η/Υ 4 Χειριστών Η/Υ 4 (δ) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 7 (ε) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητες: Οδηγού 24 Ξυλουργού 1 Δομικής 7 Εργοδηγού 2 Ηλεκτροτεχνιτών αυτ/των 1 Μηχανολογίας 3 Μηχανοτεχνιτών αυτ/των 6 Τεχνίτη αμαξωμάτων 2 Μαγείρων 3 Κομμωτικής 2 (4) Κλάδοι Κατηγορίας ΥΕ: (α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 17 (β) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού 72 (γ) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 123 (δ) Κλάδος ΥΕ Εργατών 9 β. Κατηγορίες πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. (1) Με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου: (α) Ειδικοί συνεργάτες του Κλάδου Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης 4 (β) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1 (γ) Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 22 (δ) Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ 1 (ε) Κλάδου ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητα Μηχανολογίας 2 (στ) Ημερομίσθιοι εργάτες 2 (ζ) Ημερομίσθιοι εργατοτεχνίτες 28 (η) Ημερομίσθιοι τεχνίτες 129 (θ) Οδηγοί αυτοκινήτων 15 (ι) Καθαρίστριες 814 (ια) Μάγειροι 39 (ιβ) Βοηθοί μαγείρων 53 (ιγ) Τραπεζοκόμοι 82 (ιδ) Λαντζιέρες 31 (2) Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: (α) Μάγειροι 4 (β) Βοηθοί μαγείρων 6 (γ) Τραπεζοκόμοι 10 (δ) Κουρείς 2 2. Από τις οργανικές θέσεις του μόνιμου πολιτικού προσωπικού των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, οι τρεις (3) είναι θέσεις Διευθυντή. 3. Οι προσωποπαγείς θέσεις πολιτικού προσωπικού που συστάθηκαν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α'), αποτελούν, εφεξής, προσωποπαγείς θέσεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρθρο: 22 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ Τίτλος Αρθρου: Οργανικές θέσεις Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών Λήμματα: ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Οι οργανικές θέσεις των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις αποτελούν, εφεξής, οργανικές θέσεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

17 Αρθρο: 23 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Διοίκηση Λήμματα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKTO ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ 1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται για θητεία δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της θέσεώς του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. 2. Ο Υπαρχηγός είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. 3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας. 4. Ο Γενικός Επιθεωρητής καθοδηγεί, συντονίζει, εποmεύει και ελέγχει το έργο όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών, πλην αυτών που συγκροτούν τους Κλάδους του Αρχηγείου και των υπαγομένων απευθείας στον Αρχηγό και Υπαρχηγό του Σώματος. 5. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου, το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, τους Προϊσταμένους των Κλάδων, τους Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και τους Προϊσταμένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν "με εντολή του". 6. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και οι Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε υφισταμένους τους το δικαίωμα υπογραφής "με εντολή τους" για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους οι προϊστάμενοί τους. Αρθρο: 24 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΡΧΗΓΕΙΟ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣ Τίτλος Αρθρου: Βαθμοί διοικούντων Λήμματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

18 1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο Υπαρχηγός, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ο αρχαιότερος μετά τον Αρχηγό, Αντιστράτηγος Αστυνομίας. 2. Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται Υποστράτηγοι Αστυνομίας. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι ανεξάρτητη από τη σειρά αρχαιότητάς τους. Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο Επόmης Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και ο υγειονομικός αξιωματικός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού. 3. Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφερειών τοποθετούνται Υποστράτηγοι Αστυνομίας ή Ταξίαρχοι Αστυνομίας. 4. Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης τοποθετούνται Ταξίαρχοι Αστυνομίας ή Αστυνομικοί Διευθυντές. Επίσης, Ταξίαρχοι Αστυνομίας τοποθετούνται και ως βοηθοί των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 5. Διευθυντές των Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές. 6. Τμηματάρχες των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α'. 7. Διοικητές και Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α' ή Αστυνόμοι Β' ή Υπαστυνόμοι Α' ή Υπαστυνόμοι Β'. 8. Διοικητές των Αστυνομικών Σταθμών τοποθετούνται Υπαστυνόμοι Α' ή Υπαστυνόμοι Β' ή Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλακες. 9. Διευθυντές των Διευθύνσεων Δημοσίων Σχέσεων, Διαχείρισης Υλικού και Ελεγκτηρίου Δαπανών τοποθετούνται Πολιτικοί Υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή. Σε θέσεις Προϊσταμένων τμημάτων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται και Πολιτικοί Υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. 10. Οι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος. Αρθρο: 25 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ) Τίτλος Αρθρου: Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος Λήμματα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σχόλια: Η περ. δ της παρ. 2, το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 και η εντός " " φράση της παρ. 10 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 1, 2 και 3 αντίστοιχα του άρθ. 4 του Ν. 3103/2003 (Α 23) και ισχύουν από ΤΜΗΜΑ Γ' ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα Υπηρεσία Εναερίων Μέσων, η οποία έχει ως αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση των Υπηρεσιών του, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, το διοικητικό της

19 επίπεδο, η υπαγωγή, η έδρα και οι επί μέρους αρμοδιότητές της καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. 2. Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως: α. Ο συντονισμός των επίγειων πυροσβεστικών και άλλων δυνάμεων σε συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και η διαβίβαση στις δυνάμεις αυτές εντολών και πληροφοριών για την αντιμετώπισή τους. β. Η συμβολή στην καταστολή πυρκαγιών και στη διάσωση θυμάτων από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και ατυχήματα, στην αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων και τη μεταφορά τραυματιών από τις αιτίες αυτές. γ. Η επιτήρηση ευπαθών δασών και δασικών εκτάσεων και η συμβολή στην ανακάλυψη και σύλληψη των εμπρηστών. "δ. Η μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους και η μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της." ε. Η συμβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Σώματος. 3. Εναέρια μέσα άλλης δημόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας ή φορέων που συμμετέχουν στην κατά την προηγούμενη παράγραφο αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος τίθενται υπό τις εντολές του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (ΦΕΚ 236 Α'), που ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η έννοια του αεροπορικού ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 5. Με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης σύνθεσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας. 6. "6. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε ιπτάμενο, τεχνικό και γενικών υπηρεσιών. Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης." Η οργανική δύναμη του προσωπικού ανέρχεται σε δέκα (10) χειριστές και δεκαπέντε (15) τεχνίτες. Ο αριθμός του προσωπικού αυτού δύναται να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. 7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται τα προσόντα του ιπτάμενου προσωπικού της ως άνω Υπηρεσίας και η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος επιλογής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 8. Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α' κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας. 9. Στο ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων χορηγείται πτητικό επίδομα, οι προϋποθέσεις και το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. 10. Οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι ως χειριστές ή τεχνίτες εναερίων

20 μέσων, με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα επί δέκα (10) έτη, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης "στον οποίο προστίθεται χρόνος διπλάσιος του χρόνου μετεκπαίδευσής τους". 11. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται κλιμάκια της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και σε άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά σε αυτήν. 12. Μέχρι την ολοκλήρωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η κάλυψη των αναγκών σε ιπτάμενο προσωπικό και τεχνική υποστήριξη των εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και η μετεκπαίδευση του ιπτάμενου προσωπικού της μπορεί να ανατίθεται σε άλλη κρατική (πολιτική ή στρατιωτική) Υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή ιδιωτικό πρόσωπο παραχωρησιούχο ή ανάδοχο δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του συναρμόδιου Υπουργού, ή με σύμβαση έργου μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του οικείου φορέα, κατά περίπτωση, με τους όρους που καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση ή σύμβαση. Αρθρο: 26 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Τίτλος Αρθρου: Θέματα πυρασφάλειας και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος Λήμματα: ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σχόλια: Σχετική με την παρ. 4 του παρόντος άρ. και η παρ. 2 του άρ. 2 του πδ 122/2001 (Α' 112/ ) περί δοκίμων αρχιπυροσβεστών. 1. Οι υπηρεσίες πυρασφάλειας χώρων και εγκαταστάσεων, οι οποίες βάσει συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνονται από το φορέα εκμετάλλευσής τους, μπορεί να παρέχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν σχετικής συμβάσεως που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, και του εν λόγω φορέα, έναντι αποζημίωσης υπέρ του Δημοσίου. 2. Στα πλαίσια των καθηκόντων που ασκούν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2612/1998, δύνανται να ενεργούν ελέγχους και έρευνες επί προσώπων και οχημάτων, που διέρχονται μέσα από δασικές εκτάσεις, προς ανεύρεση εύφλεκτων υλών, εμπρηστικών μηχανισμών ή άλλων μέσων που είναι κατάλληλα να προκαλέσουν πυρκαγιά στο δάσος και να προβαίνουν στη σύλληψη των παραβατών και την κατάσχεση των απαγορευμένων μέσων, καθώς και των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τους υπαιτίους εμπρησμού δάσους, στα πλαίσια του Κ.Π.Δ.. 3. Στους εμπρηστές δασών, πέραν των ποινικών κυρώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 265 και 266 του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο, ύψους έως δραχμών, ανάλογα με τη μορφή και το βαθμό υπαιτιότητάς τους, το είδος, την έκταση και τη σπουδαιότητα της δασικής εκτάσεως που κάηκε, καθώς και το χρόνο, το προσωπικό και τα μέσα που διατέθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η διαδικασία και τα όργανα επιβολής του διοικητικού προστίμου και τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης. Με ίδια απόφαση μπορούν να

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α ) Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2800/2000 (ΦΕΚ:41-Α )

ΝΟΜΟΣ 2800/2000 (ΦΕΚ:41-Α ) ΝΟΜΟΣ 2800/2000 (ΦΕΚ:41-Α-29.02.2000) Τελευταία ενηµέρωση : 27/3/2012 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας Άρθρο 1 Αποστολή 1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008

Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Περίληψη έγκρισης προσλήψεων Της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/98 (άρθρο 2, παρ. 1) 8 Μαΐου 2008 Έγκριση πλήρωσης 200 κενών οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες της Χώρας (ΥΠ.ΕΣ.). Εγκρίνει την πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Χωρίς αμφιβολία, η εξασφάλιση της τάξης, της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Σ.Ν ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Σ.Ν ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Σ.Ν ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού Άρθρο 1 Αναβάθμιση Επιτελικής Μονάδας 1. Η Επιτελική Μονάδα του π.δ. 79/2011 (Α 196) αναβαθμίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο Τηλ. : 210 480 3255/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μοσχάτο, 23-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: 20 E-mail: gen_gramm@gsdp.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). Στο προηγούμενο θέμα αναφέραμε τις αρμοδιότητες ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Τ ροποποίηση διατάξεων

Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Τ ροποποίηση διατάξεων ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤ ΑΓΜΑΤ ΟΣ Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Τ ροποποίηση διατάξεων ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Σύσταση, οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Αστυνόμος Α Χρήστος Παρθένης:

Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Αστυνόμος Α Χρήστος Παρθένης: Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Αστυνόμος Α Χρήστος Παρθένης: Στη σημερινή μας εκδήλωση, θα παρουσιάσουμε το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.: 2415.1/69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-10-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1476 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Τροποποίηση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 343 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 229 19981006 Τέθηκε σε ισχύ: 06.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 29.09.1998 Τίτλος Διάρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας :

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Με την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από το Νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα επιτυγχάνεται μείωση των δομών της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 06. Άρθρο 07 Αρμοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Άρθρο 08. Άρθρο 09 Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ

Άρθρο 06. Άρθρο 07 Αρμοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Άρθρο 08. Άρθρο 09 Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ Άρθρο 06 Συνιστάται Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας, και θέση Γενικού Γραμματέα με βαθμό α της κατηγορίας ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 Τελευταία ενηµέρωση:13/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 (ΦΕΚ 12 - Α' της 31-1-01) Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Το Προεδρικό ιάταγµα 14/2001 ενηµερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ. Κείμενο Αρθρου (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 2 Ημ/νία: 29.02.2000. Τίτλος Αρθρου: Γενική διάρθρωση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ. Κείμενο Αρθρου (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 2 Ημ/νία: 29.02.2000. Τίτλος Αρθρου: Γενική διάρθρωση ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1481 Έτος: 1984 ΦΕΚ: Α 152 19841008 Τέθηκε σε ισχύ: 08.10.1984 Ημ.Υπογραφής: 01.10.1984 Τίτλος: Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Προοίμιο: Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 213(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 213(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 213(Ι)/2012 213(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 Βαθμοί Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 3 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ τους 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 Σκοπός - Φορείς Εθνικού Στατιστικού Συστήµατος 1. Σκοπός του νόµου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2016) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 07 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα