Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσθήκη Επιδόματος 212 (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 0212, 0242, 0252, , 0272, 0421

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσθήκη Επιδόματος 212 (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 0212, 0242, 0252, 221 0262, 0272, 0421"

Transcript

1 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση Αλλαγές Κωδι κός Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσθήκη Επιδόματος 212 (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 1 Βασικός Μισθός 211, 212, 0211, 0241, 0251, Έκδοση Αλλαγές , 0271, 0411, 2 Χρονοεπίδομα 0212, 0242, 0252, Προσθήκη Επιδόματος 211 (Επίδομα στολής για τους Διασώστες , 0272, 0421 Πληρώματα ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β.) 3 Εξομάλυνσης , 0274 Έκδοση Αλλαγές 4 Οικογενειακή Παροχή , 0423, 0254 Προσθήκη Επιδόματος 210 (Επίδομα ετοιμότητας στους επόπτες δημόσιας υγείας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας) 5 Κίνητρο Απόδοσης Έκδοση Αλλαγές 6 Θέσης ευθύνης (Δντών, Τμηματαρχών, Ιατρών ΕΣΥ, Διεύθυνσης 0215,0289,0275,0431 Προσθήκη Επιδόματος 207 (Ειδική αμοιβή για κλινικό και εργαστηριακό κτλ. πλην ενστόλων) 238 έργο που παρέχουν οι πανεπιστημιακοί ιατροί σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ) 7 Προσωπική Διαφορά (από μετατάξεις, μεταφορές προσωπικού, N.A., πρώην Ναυτιλίας, Περιφέρειες κ.λ.π.) 9 Μεταπτυχιακών Σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) Προσθήκη Επιδόματος 208 (Ειδική πρόσθετη αποζημίωση σε επιθεωρητές υγείας) 0219 Προσθήκη Επιδόματος 209 (Επιδόματα Υπαλλήλων Πλοηγικής Υπηρεσίας) 10 Εξωδιδακτικής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 0219,0232,0256 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημιακών όλων των 0244 Έκδοση Αλλαγές κατηγοριών (Διδακτικής προετοιμασίας) 11 Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών 0228 Δεν έγιναν αλλαγές στους κωδικούς επιδομάτων σε σχέση με τη 253 v Δείτε στην καρτέλα Σχέση Εργασίας τις αλλαγές στους Τύπους πληρωμής. 12 Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 233 Έκδοση Αλλαγές 13 Νοσοκομειακό και Τροφής Προσθήκη Επιδόματος 200 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Γ. Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής) 14 Ειδικής Απασχόλησης ΟΤΑ α' βαθμού Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 15 Έξοδα κίνησης 0269,,, 0289, 0719 Προσθήκη Επιδόματος 202 (Πάγια Αντιμισθία Νομικών) 16 Μεταφραστών - Διερμηνέων Πληροφορικής Αρχαιολογικών Ερευνών 19 Ειδικής Απασχόλησης Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 20 Ειδικών Συνθηκών Εργασίας (υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου, ΥΕΕΑΔ, δασικών, δικαστικών, Ανθυγιεινό κ.λ.π.) 251 Προσθήκη Επιδόματος 203 (Επίδομα Υπευθύνων Καινοτόμων Δράσεων (πολιτιστικών, αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)) 0226 Προσθήκη Επιδόματος 204 (Eπίδομα Ειδικής Πρόσθετης Αμοιβής Ε.Φ.Ε.Τ.) Προσθήκη Επιδόματος 205 (Ειδική πρόσθετη αμοιβή των υπηρετούντων στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης) 0227 Προσθήκη Επιδόματος 206 (Ειδική αποζημίωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης) 0224,0225 Έκδοση Αλλαγές 21 Εκπαιδευτικού Προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων Δεν έγιναν αλλαγές στους κωδικούς επιδομάτων σε σχέση με τη v Δείτε στην καρτέλα Βαθμοί, τις προσθήκες για τους Βαθμούς.

2 22 Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σχολικών Μονάδων Ειδικής 0224 Αγωγής και Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Έκδοση Αλλαγές 23 Υψηλού Βαθμού Ευθύνης και Ασφάλειας της Ε.Υ.Π., 0439 Προσθήκη Επιδόματος 194 (Επίδομα χειριστών αεροσκαφών ΥΠΑ) 24 Αντισταθμίσματος Διαχειριστικών Λαθών 252 Προσθήκη Επιδόματος 195 ( Ειδική παροχή υπαλλήλων Περιφερειών (Άρθρο 36 Ν. 3731/2008)) 25 Ειδικό Επίδομα Προσωπικού των Σωφρονιστικών και 0233 Αναμορφωτικών Καταστημάτων Προσθήκη Επιδόματος 196 (Χορηγία Προέδρου Δημοκρατίας) 26 Ραδιενέργειας του Προσωπικού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Προσθήκη Επιδόματος 197 (Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών 255 λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια) 27 Ειδικής Απασχόλησης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Προσθήκη Επιδόματος 198 (Οικονομική παροχή υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) 29 Ετοιμότητας Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου και Μονίμων Αγροτικών Ιατρών Προσθήκη Επιδόματος 199 (Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία Βουλευτών) 30 Άγονων περιοχών Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου και Μονίμων Αγροτικών Ιατρών Κατάργηση Επιδόματος 178 (Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης) 31 Πέραν του πενθημέρου Φυλάκων Μουσείων και Σωφρονιστικών Καταστημάτων 263, , 0513 Κατάργηση Επιδόματος 179 (Λοιπές Εισφορές) 33 Εξοδα Ιατρείων Μονίμων και Συμβασιούχων Ιατρών ΙΚΑ Αποζημίωση Πρόσθετης Απασχόλησης Εκπαιδευτικού 0512 Προσωπικού 35 Υπαλλήλων που Υπηρετούν στη Δήλο Ειδικό επίδομα αντισταθμίσματος αναγκαστικής θητείας στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 37 Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού 0281, 0287, 38 Υπαλλήλων Γ.Γ. Αθλητισμού Ρουχισμού υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού 40 Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού για έργα συντήρησης και αναστύλωσης στον ιερό βράχο της Ακρόπολης 9, 2529 (Επιχορήγηση ΥΣΜΑ) 41 Διδακτικής Προετοιμασίας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 244 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 42 Ειδική Παροχή Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας 43 Ειδική αποζημίωση των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας 0519 του Παιδείας για τη συμμετοχή του στις πανελλήνιες εξετάσεις 44 Ελεγκτικό Επίδομα Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εργασίας 45 Ελεγκτικό επίδομα ΣΕΠΕ 46 Οικονομικό κίνητρο προσωπικού Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 47 Ειδικής Απασχόλησης Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας 50 ΔΙΒΕΕΤ, ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, 261 ΜΤΠΥ, Ταμείου Παρακαταθηκών κλπ 52 Ειδικό επίδομα υπαλλήλων πρώην ΥΠΕΘΟ και ΕΣΥΕ 54 Ειδικών Συνθηκών Υπαλλήλων Γ.Γ. Ενημέρωσης και Γ.Γ. Επικοινωνίας

3 55 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΥΠΑ (2 eurocontrol και μία απόφαση του 1997) 56 Υπαλλήλων ΥΠΑ (2 eurocontrol και μία απόφαση του 1997) 57 Υπαλλήλων τέως ΥΠΕΧΩΔΕ 58 Υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών Υπαλλήλων που υπηρετούν σε Υπηρεσίες Αλλοδαπών και 0219, Μετανάστευσης 60 Υπαλλήλων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 61 Επιδόματα Γεωτεχνικών Επιδόματα Γεωπόνων - Κτηνιάτρων για διενέργεια 0567 φυτοϋγειονομικών ελέγχων 63 Υπαλλήλων Αποσπασμένων σε Διαχειριστικές Αρχές Υπαλλήλων τέως Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης Υπαλλήλων ΕΟΤ 66 Υπαλλήλων τέως Υπουργείου Ανάπτυξης 67 Ειδικό επίδομα υπαλλήλων της ΔΕΔΑΚ του τέως Υπουργείου 0289 Ανάπτυξης 68 Ειδική αποζημίωση των ΚΕΔΑΚ (ελεγκτές καυσίμων) Δ.Ε.Δ.Α.Κ. 69 Ειδική αποζημίωση των κλιμακίων ελέγχου Λαϊκών Αγορών Ειδική αποζημίωση ελεγκτών συγχρηματοδοτούμενων από Π.Δ.Ε. προγραμμάτων (ΕΔΕΛ) 72 Υπαλλήλων Περιφερειών που υπηρετούν σε Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 73 Μηχανικών Δημοσίου (7 και 6 τοις χιλίοις) Υπομηχανικών Δημοσίου (3 τοις χιλίοις) Υπαλλήλων Υπουργείου Δικαιοσύνης 76 Εξεταστών τέως Υπουργείου Μεταφορών και Ν.Α. 77 Βοηθών Εξεταστών Υπουργείου Μεταφορών και Ν.Α. 78 Υπαλλήλων Γραμματείας ΑΔΑ 79 Ειδικών Επιστημόνων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 0289, 80 Ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης δικαστικών υποθέσεων (δικαστικών λειτουργών και μελών του ΝΣΚ) Πάγια αποζημίωση Δικαστικών Λειτουργών και μελών του ΝΣΚ, 0289, 0267 (πολύωρη παραμονή στην έδρα κ.λ.π.) 82 Έξοδα παράστασης 0113, 0114,, , Πάγια αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του 0515 Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 84 Ειδικό Επίδομα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ειδικών Συνθηκών Ιατροδικαστών Υπουργείου Δικαιοσύνης Πάγια Αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση Βιβλιοθήκης 0219,0224,,0257,0 και Συμμετοχής σε Συνέδρια (όλων των κατηγοριών ,0289 συμπεριλαμβανομένων υπ. Βουλής) 88 Ειδικό Ερευνητικό (μελών ΔΕΠ ΑΕΙ ΑΣΕΙ και ΕΠ ΤΕΙ) Ειδικό ερευνητικό Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων

4 93 Αμοιβή Αποδοτικότητας Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων 95 Ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης ερευνητικών προγραμμάτων ερευνητικού προσωπικού ΚΕΠΕ Ειδικό ερευνητικό καθηγητών ΕΣΔΥ 100 Ειδικό ερευνητικό μελών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών 0276 Συνθηκών άσκησης Ιατρικού Έργου (ιατρών ΕΣΥ) 104 Εφημερίες Επιφυλακής γιατρών Δημόσιας Υγείας Επιμίσθιο ελεγκτή ιατρού 107 Κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής ιατρών σε προβληματικές 0279 και άγονες περιοχές 108 Ιατρών με ειδικότητα αναισθησιολόγου Ξενίας - Παράστασης και Ξένων Γλωσσών Διπλωματικών 0245 Υπαλλήλων 110 Πάγια Αποζημίωση λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς 0246 διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών 111 Αποκλειστικού Ειδικού Λειτουργήματος Αρχιερέων Ειδικού λειτουργήματος ιερέων Ειδικό Μουσικό 114 Ειδικό Επίδομα για αγορά, συντήρηση και επισκευή μουσικού οργάνου 115 Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών για όλους τους 0424 στρατιωτικούς εν γένει 116 Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Αμυνα Δημόσια Τάξη και 0433 Ασφάλεια 118 Θέσης Υψηλής και Αυξημένης Ευθύνης Στρατιωτικών Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων Τροφής Ειδικών συνθηκών όλων των ενστόλων Επιδόματα ειδικών συνθηκών (πτητικά, καταδυτικά, αναπηρίας 0434 και κινδύνου κ.λ.π.) 124 ΜΑΤ ΕΚΑΜ ΕΜΑΚ Αστυνομικών λόγω παθήματος στην Υπηρεσία Συνοδού σκύλων? 129 Ναρκαλιευτών Ειδική αποζημίωση στρατιωτικών πυροτεχνουργών Αποζημίωση εκπαιδευόμενων στρατιωτικών Αποζημίωση εκπαιδευτών στρατιωτικών σχολών Ειδικό Επίδομα Ναυτικής Εκπαίδευσης 140 Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας Ειδική πρόσθετη αμοιβή Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Ειδικό επίδομα υπαλλήλων ΕΟΦ Βουλευτική Αποζημίωση 0121

5 148 Επιδόματα υπαλλήλων Βουλής 0519 (άνοιγμα & κλείσιμο εργασιών Ολομέλειας της Βουλής) 149 Επιδόματα εορτών και αδείας , 243, 253, 265, 273, Εκλογική αποζημίωση 5262, Υπηρεσίας Αλλοδαπής Ειδικό επιμίσθιο εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό ποσοστό επί του Β.Μ ή του Β.Μ+Χρονοεπίδομα 154 Εφάπαξ αποζημίωση για μετατάξεις από μη παραμεθόριες σε 0565 ν2085/920αρ παραμεθόριες περιοχές 155 Υπερωρίες , Αποζημίωση Μελών Συλλογικών Οργάνων Πάγια αποζημίωση-επίδομα αλλοδαπής υπαλλήλων Βουλής Υπαλλήλων Προεδρίας της Δημοκρατίας 160 Στρατιωτικών που υπηρετούν στην Προεδρία της Δημοκρατίας Βασικός μισθός εκπ. Προσωπικού πδ.407/ πδ407/ Εκτελεση δικαστικων αποφάσεων εφαπαξ ν.103/ ν.103/ Πάγια αντιμισθία προέδρων αντιπροέδρων ΝΠΔΔ Αμοιβές Ωρομισθίων 166 Αμοιβές Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (βασικός+όλα τα 0344 επιδόματα) 167 Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) 0341 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή 0343 Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων Εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων που προσφέρουν διδακτικό έργο ή άλλων υπαλλήλων Μισθοτροφοδοσία πληρωμάτων, κρατικών και επίτακτων 272 πλωτών μέσων (περιλαμβάνονται και όλες οι άλλες παροχές) 0372 Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών 0373

6 183 Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών 0374 Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97) 0375 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Λοιπές αποζημιώσεις Αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0871 Συμβασιούχοι έργου 188 Αντιμισθία εκτάκτων ιατρών ιαματικών πηγών Επίδομα Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΑΕΝ) 190 Επίδομα εξισωτικής διαφοράς υπαλλήλων ΣΔΟΕ 191 Αμοιβές Ημερομισθίων Γάλακτος 193 Παραπληγικού 194 Επιδόματα χειριστών αεροσκαφών ΥΠΑ Ειδική παροχή υπαλλήλων Περιφερειών (Άρθρο 36 Ν /2008) Χορηγία Προέδρου Δημοκρατίας 0111 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν 197 σε εκπαιδευτική άδεια 0282 Οικονομική παροχή υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και 198 Κοινωνικής Ασφάλισης 199 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία Βουλευτών Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Γ. Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 202 Πάγια Αντιμισθία Νομικών Επίδομα Υπευθύνων Καινοτόμων Δράσεων (πολιτιστικών, 203 αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) Eπίδομα Ειδικής Πρόσθετης Αμοιβής Ε.Φ.Ε.Τ. 269 Ειδική πρόσθετη αμοιβή των υπηρετούντων στο Γραφείο του 205 Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 0289 Ειδική αποζημίωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 206 Διοίκησης 0289 Ειδική αμοιβή για κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν 207 οι πανεπιστημιακοί ιατροί σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ Ειδική πρόσθετη αποζημίωση σε επιθεωρητές υγείας Επιδόματα Υπαλλήλων Πλοηγικής Υπηρεσίας Επίδομα ετοιμότητας στους επόπτες δημόσιας υγείας των 210 υπηρεσιών δημόσιας υγείας Επίδομα στολής για τους Διασώστες-Πληρώματα ασθενοφόρων 211 Ε.Κ.Α.Β. 212 Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας )

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση 2.20- Αλλαγές Κωδι Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της ηµοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπληρώνουμε το όνομα του Φορέα μας Μπαίνουμε στο φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1.

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1. Στην κατάργηση των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. (συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου υπάγονται οι µόνιµοι & δόκιµοι πολιτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις

Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1: 1. Η 3η εκεµβρίου κάθε έτους ορίζεται Ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Yποέργο 1 «Ανάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)»

Yποέργο 1 «Ανάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)» Πράξη "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Οριζόντια Δράση" «Ανάπτυξη Π.Σ. Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI)» Φάση Υλοποίησης 1: Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση Απαιτήσεων Παραδοτέο: Π8 Μοντελοποίηση Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 25 / 8 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8763 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8/3/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/ 20421/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 5 Ασφαλιστέα

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. ΝΟΜΟΣ - 1397-1983 Εθνικό σύστηµα υγείας. Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. 2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 2676/99 ΦΕΚ 1/5-1-1999 τ. Α ιδρυτικός Νόμος ΤΕΑΔΥ. Ενοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α)

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α) Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α) (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ενημέρωση Μάιος 2013) Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα