Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, Τ.Κ Αθήνα Τηλέφωνο: , , Φαξ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3236548, 210-3235794, Φαξ: 210-3235526 E-mail: seo@seo.gr"

Transcript

1 Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, Τ.Κ Αθήνα Τηλέφωνο: , , Φαξ: Eγκεκριμένο Έργο: Learn and Serve Albania Greece - Empowering Youth Engagement in Local Governance- Promoting principles of accountability and participation (LSAG) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Translation, editing and manual and brochure writing services: WPs 2, 3 and 4» ΑΘΗΝΑ 01/04/2015 Αριθμός Διακήρυξης: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, Τ.Κ Αθήνα, Τηλέφωνο: , , Φαξ: , ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Επιλογή Αναδόχου για την Υπηρεσία: «Translation, editing and manual and brochure writing services: WPs 2,3 and 4». 1

2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΑ. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, Τ.Κ Αθήνα ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο έργο Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία, όπου συμμετέχει το ΣΕΟ ως εταίρος. Το έργο LSAG υλοποιείται την περίοδο: 01/04/ /03/2016. Η περιγραφή του έργου έχει ως ακολούθως: Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, συμμετέχει στο έργο LSAG (IPA Cross Border Program Greece Albania ) που υλοποιείται στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην πόλη της Κέρκυρας. Το έργο εντοπίζει την κοινωνική συνοχή της χώρας ως προαπαιτούμενο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της υπομονής που χρειάζεται για να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις και αφετέρου ότι για τις δύο συνορεύουσες χώρες το τοπικό κεφάλαιο των νέων (18-27) έχει τη δυναμική μέσα από αναπτυξιακές και βιώσιμες επενδύσεις να διευκολύνει στην επίλυση τόσο των ομοειδών αλλά και των διαφορετικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή εξειδικευμένου Εξωτερικού Συνεργάτη προκειμένου να υποστηρίξει τo ΣΕΟ. Ο συνεργάτης θα συμμετέχει στην υλοποίηση δράσεων των πακέτων εργασίας 2, 3 και 4 όπως περιγράφεται παρακάτω στο παράρτημα Α: ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ». Η υπηρεσία αφορά την υλοποίηση δράσεων των παρακάτω περιγράφονται στο Παράρτημα Α άρθρο 14 της παρούσης: Πακέτων Εργασίας όπως ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική επιτρεπτή διάρκεια παράδοσης των παραδοτέων, θα ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου και τις τροποποιήσεις του από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό την παρούσα διακήρυξη «Υπηρεσίας» ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκαπέντε ευρώ (14.315,00), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, και η χρηματοδότηση είναι από Ευρωπαϊκούς πόρους (75%) και από εθνικούς πόρους (25%). ΑΡΘΡΟ 6. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή (συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα: 1. στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου στο Π.Δ. 60/ στο Π.Δ. 28/ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) 2

3 ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, η οποιαδήποτε ανάλογη. 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 7. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 8. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι προσφορές: 1. Υποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και φέρουν την μονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. 2. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα και στα αγγλικά όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 3. Όταν περιλαμβάνουν Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών, αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 4. Είναι δακτυλογραφημένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια 3

4 Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 5. Αφορούν ολόκληρο το έργο. Επιπλέον: 1. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς. Εξάλλου, με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κτλ και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. 3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Της διακηρύξεως αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του ΣΕΟ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΑΡΘΡΟ 10. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, την 18/04/2015, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης υποβολής την 09 πμ και ώρα λήξης υποβολής την 12:30 πμ στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Ξενοφώντος 10, Αθήνα). Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. ΑΡΘΡΟ 11. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα, πέραν των άλλων, σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. ΑΡΘΡΟ 12. ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν στο παραδοτέο θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε Ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 4

5 υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της «Υπηρεσίας». Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με προϋπολογισμό μεγαλύτερο της «Υπηρεσίας». Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της «Υπηρεσίας». Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 13. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. ΑΡΘΡΟ 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα χρήσης και απόδοσης εννοιών και στην Αγγλική γλώσσα, όπως επίσης και τυχόν συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Επιλογή Αναδόχου για την «Υπηρεσία»: ««Translation, editing and manual and brochure writing services WPs 2,3 and 4»ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LSAG». ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, Αθήνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 18/04/2015 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων που υποβάλλει την προσφορά. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται Στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, όνομα αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τρεις επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους με τα αντίστοιχα αντίτυπα: 1. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 2. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 3. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και επιπλέον: 1. Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 2. Στον δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 3. Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 5

6 Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές επί ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των Προσφορών, προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν του κλεισίματος του διαγωνισμού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Τυπικής πληρότητας σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο: α. Πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά β. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, η οποία να αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, περί διάρκειας ισχύος προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης» γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή της σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα της, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Όπου δεν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την έλλειψη υποχρέωσης εγγραφής δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη (ο τελικός ανάδοχος θα υποβάλλει βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ πριν την υπογραφή της σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή) ε. Καταστατικό για την ίδρυση του νομικού προσώπου, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την εταιρική μορφή του νομικού προσώπου / της επιχείρησης και την έλλειψη υποχρέωσης υποβολής συστατικής πράξης κατά την ίδρυσή του /της. Β. Ένα φάκελο με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> ο οποίος θα περιλαμβάνει σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του ανωτέρω έργου, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η τεχνική προσφορά υποχρεωτικά περιλαμβάνει, αλλιώς κρίνεται απορριπτέα, συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - υπόδειγμα 1). Για τη συμπλήρωση του πίνακα συμμόρφωσης κάθε ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη το αντικείμενο και τις προδιαγραφές των υπηρεσιών που παρέχονται στο Παράρτημα Α καθώς και τη μέθοδο αξιολόγησης (βαθμολόγησης) της «τεχνικής προσφοράς» του Παραρτήματος Β. Γ. Ένα φάκελο με την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως φάκελο που θα περιέχει σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο την προσφερόμενη τιμή του αναδόχου ολογράφως αλλά και αριθμητικώς, αλλιώς κρίνεται απορριπτέα, συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - υπόδειγμα 2). 6

7 ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο φάκελος με τα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και μονογράφονται κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. β) Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών τυπικής πληρότητας. Αποσφραγίζεται η Τεχνική Προσφορά και μονογράφεται κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. 1.2 Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό. ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις που κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. Σε περίπτωση που κατά τη ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαρθρώνονται συνοπτικά στις ακόλουθες υπο-υπηρεσίες: 1. Συγγραφή τριών (3) μπροσούρων στην ελληνική γλώσσα 2. Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου των τριών (3) μπροσούρων 3. Μετάφραση από Ελληνικά προς Αγγλικά και επιμέλεια του αγγλικού κειμένου των τριών (3) μπροσούρων 4. Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών. 5. Υπηρεσίες εκπαιδευτού για την οργάνωση και υλοποίηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών Στο Oriκum της Αλβανίας 6. Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) 7. Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) 8. Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) 9. Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) 10. Υπηρεσίες Διερμηνέα για την 3ημερη study visit στην Κέρκυρα 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προδιαγραφές κάθε υπο-υπηρεσίας καθώς και η ένταξη τους στα πακέτα εργασιών (WPs) στις δράσεις (actions) του έργου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί Α/Α WP - Τίτλος Σύντομη περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας Προδιαγραφές 1 2 WP WP Preparation and publication of bilingual Resource Brochure Preparation and publication of bilingual Resource Brochure Συγγραφή τριών (3) μπροσούρων στην ελληνική γλώσσα Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου των τριών (3) μπροσούρων Προτεινόμενη θεματολογία: 1) Cultural Values and Tourism Priorities and presentation of the Corfu Municipality, its services and programs; 2) Youth, as the power of future; 3) local government (volunteerism, social evolvement, participation) Πλήθος λέξεων: Τρεις (3) μπροσούρες έως 2000 λέξεις η κάθε μια. Συνολικό πλήθος λέξεων: Τρεις (3) μπροσούρες έως 2000 λέξεις η κάθε μια. Συνολικό πλήθος λέξεων:

9 3 4 5 WP Preparation and publication of bilingual Resource Brochure training of Trainers (TOT) training of Trainers (TOT) Μετάφραση από Ελληνικά προς Αγγλικά και επιμέλεια του αγγλικού κειμένου των τριών (3) μπροσούρων Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών. Υπηρεσίες εκπαιδευτού για την οργάνωση και υλοποίηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών Στο Oriκum της Αλβανίας Τρεις (3) μπροσούρες έως 2000 λέξεις η κάθε μια. Συνολικό πλήθος λέξεων: Προτεινόμενη θεματολογία: Το εκπαιδευτικό υλικό θα αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων, την τοπική ανάπτυξη μέσω της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς Γλώσσα παράδοσης υλικού: Αγγλικά Στοιχεία εκπαίδευσης: Πλήθος τμημάτων: 1 Εκπαιδευτικές ημέρες τμήματος: 5 Ώρες εκπαιδευτικής ημέρας: 6 Συνολικός αριθμός ωφελουμένων: 25 Τόπος διεξαγωγής: Orikum Γλώσσα παράδοσης σεμιναρίου: Αγγλικά Ο προτεινόμενος εκπαιδευτής του οποίου το βιογραφικό θα αποσταλεί μαζί με του project manager θα αναλάβει να υλοποιήσει την 5μερη εκπαίδευση εκπαιδευτών στην πόλη Orikum της Αλβανίας Vocational trainings with youth Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) Σημείωση: Τα έξοδα μετάβασης από Αθήνα σε Orikum μετά επιστροφής θα καλυφθούν από το ΣΕΟ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετάβασης του εκπαιδευτή στην Αθήνα (αν αυτό απαιτείται) Γλώσσα παράδοσης υλικού: ΕλληνικάΠροτεινόμενη θεματολογία:1) how to prepare a job application2) create a strategy for job searching3) prepare a business plan (with especial focus on tourism issues and cultural heritage), entrepreneurship and social integration.στοιχεία εκπαίδευσης:πλήθος τμημάτων: 6Εκπαιδευτικές ημέρες τμήματος: 3Ώρες εκπαιδευτικής ημέρας: 6Συνολικός αριθμός ωφελουμένων: 120Τόπος διεξαγωγής: Κέρκυρα 9

10 7 3.2 Vocational trainings with youth Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) Συνολικό πλήθος λέξεων: Γλώσσα παράδοσης υλικού: Ελληνικά WP WP WP intensive trainings on good governance and social-economic development intensive trainings on good governance and social-economic development study visits in Orikum and Corfu Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) Υπηρεσίες Διερμηνέα για την 3ημερη study visit στην Κέρκυρα Προτεινόμενη θεματολογία: 1) Theoretical and practical knowledge and skills on good governance 2) Designing and implementing of Local programs and projects, especially focus on social inclusion, tourism and cultural heritage. Στοιχεία εκπαίδευσης: Πλήθος τμημάτων: 2 Εκπαιδευτικές ημέρες τμήματος: 3 Ώρες εκπαιδευτικής ημέρας: 6 Συνολικός αριθμός ωφελουμένων: 20 Τόπος διεξαγωγής: Κέρκυρα Συνολικό πλήθος λέξεων: Γλώσσες εργασίας Ελληνικά Αγγλικά Επιπρόσθετες υποχρεωτικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να συμορώνονται οι δυνητικοί ανάδοχοι είναι: Προδιαγραφες 1) Εμπειρία του αναδόχου σε μεταφραστικά έργα 2) Προσδιορισμός χρόνων παράδοσης παραδοτέων (χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) 3) Να παρουσιάσουν περιγραφή της ομάδας έργου που να περιλαμβάνει τους κάτωθι ρόλους project manager, επιστημονικό υπεύθυνο. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς (καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής) θα ληφθεί υπόψη για την κατακύρωση του Αναδόχου. Η αξιολόγησης έχει ως εξής: Α) Συμμόρφωση Αναδόχου με τα <<Δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας>> Η αξιολόγηση της τυπικής πληρότητας βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου και συμπληρώνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ο κάτωθι πίνακας συμμόρφωσης. Δικαιολογητικό α. Πίνακα με τα περιεχόμενα δικαιολογητικά. β. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, η οποία να αναφέρει επί λέξη: «λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, περί διάρκειας ισχύος προσφοράς μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης» γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή της σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα της, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Όπου δεν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την έλλειψη υποχρέωσης εγγραφής δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη (ο τελικός ανάδοχος θα υποβάλλει βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ πριν την υπογραφή της σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή) ε. Καταστατικό για την ίδρυση του νομικού προσώπου, όπου δεν είναι δυνατόν αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την εταιρική μορφή του νομικού προσώπου / της επιχείρησης και την έλλειψη υποχρέωσης υποβολής συστατικής πράξης κατά την ίδρυσή του /της. Συμμόρφωση αναδόχου (/ΟΧΙ) Σημείωση: Μόνο αν ο δυνητικός ανάδοχος λάβει την Τιμή σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια μπορεί να προχωρήσει στη επόμενη της αξιολόγησης ( Β) 11

12 Β) Αξιολόγηση (βαθμολόγηση) της «τεχνικής προσφοράς» Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου και συμπληρώνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ο κάτωθι πίνακας συμμόρφωσης. Στοιχεία τεχνικής προσφοράς Παρατηρήσεις Απαίτηση / Τιμή Βαρύτητα Κριτηρίου Τιμή συμμόρφωσης αναδόχου 1 Τιμή συμμόρφωσης αναδόχου Ν Υποχρεωτικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 1) Συγγραφή τριών (3) μπροσούρων στην ελληνική γλώσσα (WP 2-2.2) 2) Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου των τριών (3) μπροσούρων (WP 2-2.2) 3) Μετάφραση από Ελληνικά προς Αγγλικά και επιμέλεια του αγγλικού κειμένου των τριών (3) μπροσούρων (WP 2-2.2) 4) Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών. (WP 3-3.1) 5) Υπηρεσίες εκπαιδευτού για την οργάνωση και υλοποίηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Στο Oriκum της Αλβανίας ( 3.1) 6) Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) ( 3.2) 12

13 7) Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) ( 3.2) 8) Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) (WP 4-4.3) 9) Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) (WP 4-4.3) 10) Υπηρεσίες Διερμηνέα για την 3ημερη study visit στην Κέρκυρα (WP 4-4.4) Ποιοτικά κριτήρια τεχνικής προσφοράς 1)Υπηρεσίες Γλωσσικής επιμέλειας στα ελληνικά 2) Μεταφραστικές Υπηρεσίες από Ελληνικά προς Αγγλικά και Επιμέλεια Κειμένου για τις 3 μπροσούρες 3) Περιγραφή της εμπειρία του αναδόχου σε μεταφραστικά έργα 4) Παρουσίαση του προτεινόμενου χρονοδιάγραμματος υλοποίησης και παραδοτέων. 5) Περιγραφή της ομάδας έργου που να περιλαμβάνει τους κάτωθι ρόλους project manager, βασικός εκπαιδευτής Περιγράφονται από τον ανάδοχο εντός της τεχνικής προσφοράς και αξιολογείται από την επιτροπή Περιγράφονται από τον ανάδοχο εντός της τεχνικής προσφοράς και αξιολογείται από την επιτροπή Περιγράφεται από τον ανάδοχο εντός της τεχνικής προσφοράς, παρουσιάζει σχετικά έργα και αξιολογείται από την επιτροπή Παρουσιάζεται από τον ανάδοχο εντός της τεχνικής προσφοράς και αξιολογείται από την επιτροπή Παρουσιάζεται από τον ανάδοχο εντός της τεχνικής προσφοράς, προσκομίζονται βιογραφικά και αξιολογείται από την επιτροπή Τιμή από 1 έως 100 Τιμή από 1 έως 100 Τιμή από 1 έως 100 Τιμή από 1 έως 100 Τιμή από 1 έως % 10% 10% 10% 25% 13

14 6) Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών. Προσκομίζονται εντός της τεχνικής προσφοράς προτεινόμενες θεματικές από τον ανάδοχο και αξιολογούνται από την επιτροπή Τιμή από 1 έως % 14

15 Εφόσον η τεχνική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, σημειώνεται η βαθμολογία του Διαγωνιζόμενου. Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς Επωνυμία Αναδόχου 1... Επωνυμία Αναδόχου Ν Σημείωση: Μόνο αν ο δυνητικός ανάδοχος λάβει Τιμή εντός προδιαγραφών σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια και δεν κριθεί απορριπτέος σε κάποιο από αυτά μπορεί να προχωρήσει στη επόμενη της αξιολόγησης ( Γ) Γ) Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου συνολικά αλλά και μεμονωμένα κάθε υπο-υπηρεσίας, σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη (αιτούμενη) αμοιβή του Διαγωνιζόμενου. Επωνυμία Αναδόχου 1... Επωνυμία Αναδόχου Ν Το συνολικό προσφερόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δ) Τελικό Αποτέλεσμα Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών, γίνεται με βάση τον ακόλουθο τύπο, όπου η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ): Το συνολικό προσφερόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα (με ΦΠΑ) Λ = Βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς Το τελικό αποτέλεσμα διατυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα μόνο για όσες προσφορές έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει και την Γ. Κατάταξη Λ Επωνυμία Αναδόχου ΑΦΜ Ν Η ως άνω αξιολόγησης θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης / και πίνακας πληρωμών Πίνακας πληρωμών Περιγραφή Χρόνος καταβολής πληρωμής προμήθειας «Translation, editing and manual and brochure writing services: WPs 2,3 and 4» 30 ημέρες από την παραλαβή είτε της κάθε υπο-υπηρεσίας είτε μερικού συνόλου υπο-υπηρεσιών, ή από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών Δικαιολογητικά για εντολή πληρωμής 1. Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα από Ανάδοχο 2. Προσκόμιση Νόμιμου Παραστατικού από Ανάδοχο (ΤΠΥ) 3.Υπογραφή σύμβασης 4, Πρακτικό μερικής ή οριστικής παραλαβής της σύμβασης από την επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 5. Αποδοχή και παραλαβή αντικειμένου από ΣΕΟ 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Υπόδειγμα 1 έντυπο τεχνικής προσφοράς στοιχεία τεχνικής προσφοράς Α/Α 1 2 WP - WP WP Τίτλος Preparation and publication of bilingual Resource Brochure Preparation and publication of bilingual Resource Brochure Σύντομη περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας Συγγραφή τριών (3) μπροσούρων στην ελληνική γλώσσα Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου των τριών (3) μπροσούρων Απαίτηση / Τιμή Τιμή συμμόρφωσης αναδόχου WP WP WP WP Preparation and publication of bilingual Resource Brochure training of Trainers (TOT) training of Trainers (TOT) Vocational trainings with youth Vocational trainings with youth intensive trainings on good governance and social-economic development intensive trainings on good governance and social-economic development study visits in Orikum and Corfu Μετάφραση από Ελληνικά προς Αγγλικά και επιμέλεια του αγγλικού κειμένου των τριών (3) μπροσούρων Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών. Υπηρεσίες εκπαιδευτού για την οργάνωση και υλοποίηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών Στο Oriκum της Αλβανίας Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) Υπηρεσίες Διερμηνέα για την 3ημερη study visit στην Κέρκυρα Ποιοτικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς Α/Α Τιτλος στοιχείου Περιγραφή 1 Υπηρεσίες Γλωσσικής επιμέλειας στα ελληνικά 17

18 Μεταφραστικές Υπηρεσίες από Ελληνικά προς Αγγλικά και Επιμέλεια Κειμένου για τις 3 μπροσούρες Περιγραφή της εμπειρία του αναδόχου σε μεταφραστικά έργα Παρουσίαση του προτεινόμενου χρονοδιάγραμματος υλοποίησης και παραδοτέων. Περιγραφή της ομάδας έργου που να περιλαμβάνει τους κάτωθι ρόλους project manager, βασικός εκπαιδευτής Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών. Υπόδειγμα 2 έντυπο οικονομικής προσφοράς Α/Α WP - WP WP WP ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ Τίτλος Preparation and publication of bilingual Resource Brochure Preparation and publication of bilingual Resource Brochure Preparation and publication of bilingual Resource Brochure training of Trainers (TOT) training of Trainers (TOT) Vocational trainings with youth Σύντομη περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας Συγγραφή τριών (3) μπροσούρων στην ελληνική γλώσσα Γλωσσική επιμέλεια του ελληνικού κειμένου των τριών (3) μπροσούρων Μετάφραση από Ελληνικά προς Αγγλικά και επιμέλεια του αγγλικού κειμένου των τριών (3) μπροσούρων Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση εκπαιδευτών. Υπηρεσίες εκπαιδευτού για την οργάνωση και υλοποίηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών Στο Oriκum της Αλβανίας Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (manual and modules) Οικονομική προσφορά αναδόχου (συμ/νου ΦΠΑ) 18

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3236548, 210-3235794, Φαξ: 210-3235526 E-mail: seo@seo.gr

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3236548, 210-3235794, Φαξ: 210-3235526 E-mail: seo@seo.gr Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Ξενοφώντος 0, Τ.Κ. 05 57 Αθήνα Τηλέφωνο: 0-336548, 0-335794, Φαξ: 0-33556 E-mail: seo@seo.gr Εγκεκριμένο Έργο: Learn and Serve Albania Greece - Empowering Youth Engagement in

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001520310 2013-06-27

13PROC001520310 2013-06-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Aρ.πρωτ.: 483 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/06/2013 Τρίπολη, 31.05.2013 13PROC001520310 2013-06-27 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2412/11-04-2014 Ανοικτού για την Ανάθεση του Έργου «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα