Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ / ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ / ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ."

Transcript

1 & : & /.. :, ( ),,, 2011

2 & : & /.. :, ( ),,,

3 /. :, ( ),,,

4 ..,,,., -,,., 88. SPSS v.17.,, -, 5.,,., 3,,,. :,. 4

5 EXAMINING THE EFFECT OF PERFORMANCE APPRAISAL ON EMPLOYEE MOTIVATION ABSTRACT The present dissertation thesis examines the role of performance appraisal on employee motivation. The literature review makes a presentation of the commonly used assessment methods and discusses the effects of performance appraisal on the employees motivation. This thesis argues that the employees performance appraisal can influence the sense of motivation of the employees either in a positively or negatively direction. The procedure and the results of the employees performance appraisal can influence not only the relationship between the employee and his/her manager, but also influence the relationship between the employee and his/her colleagues, as well as his/her sense of commitment to the organization. Qualitative and quantitative research were conducted for the needs of the dissertation thesis. In more detail, five in-depth-interviews were conducted with managers from organizations operating in several fields, in order to examine their opinions and approaches on performance appraisal. In addition, a fully structured questionnaire was built and was completed by a sample of 88 employees, examining their opinions and reactions to performance appraisal. The results of the questionnaire were processed using SPSS 17. According to the results, the independent variables employee perception, relationship between employee and manager and commitment to the organization was found positively and significantly related to the dependent variable motivation. On the contrary, the other three independent variables that were examined, reaction after negative evaluation, relationship with colleagues after negative evaluation and reaction after positive evaluation, were not found to have significant influence on the dependent variable motivation. Keywords: performance appraisal, employee motivation. 5

6 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου κ. Αφροδίτη Δαλακούρα, Διδάκτορα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την συνεχή καθοδήγησή της, την πολύτιμη βοήθειά της και τις εύστοχες παρατηρήσεις της καθόλη τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου μελέτης. Επίσης, τον κ. Δημήτρη Μπράχο, Διδάκτορα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου η συμβολή ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση της μελέτης. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και τους φίλους μου για την ηθική συμπαράστασή τους όλο αυτό το διάστημα. 6

7 ....4 Abstract

8 : 2: 3: SPSS 17 4: SPSS 17 5: SPSS 17 8

9 3.2.1: : : : : : : Johari : : : : : : : : : :

10 1.,,.,.,.,, (French, 1994).,, (, 2007).,.,,,.,, (Landy & Farr, 1980; Bretz et al., 1992)...,,.,,.,,, : 1. (, ); 2.,, 10

11 ,, ; 3.,, ; 1.1,. 1993,, (Montana & Charvon, 1993).. (Montana & Charvon 1993). Cascio (1998), (Employee Appraisal).,,., (Deadrick & Gardner, 2000). (2002),.., (Employee Evaluation), (Performance Evaluation), (Performance Appraisal), (Performance Review) (Annual Review) ( &, 2003). 11

12 ,.,,.,,,,,. 1.2,, (, 2005).., (Spriegel, 1962).,,,., 1950.,,,.. -,.,,,, (Patten, 1977). 12

13 ,. Smith Kendall, -BARS- Blanz Ghiselli, -MSS- (Latham & Wexley, 1981).,.,..,,,., (Waite et al., 1994).,.,,.,, (Performance Management), (Miranda, 2004)...,,. 13

14 1.3,.,,,.,, (Nathan et al., 1991)., 15,6%, 3,6% (Ivancevich, 2003)., ( &, 2004).,.,,,,, (Thornton & Zorich, 1980).,, -..,.,.,,,. 14

15 ,,.,.,,, ( -feedback). ( ),,.,,,,.,,.,.,,.,...,,. 15

16 1.4,. (job analysis)...., ( ), ( ) ( &, 2003) ,.,,. ( &, 2003) ,.,,, 16

17 . :, ,,. (bonus) ,,., ,., ,, 17

18 ,., ,.,.,.,., ( &, 2003) : ) -Ranking- :,.,.,..,. ) -Paired Comparison- :,,. 18

19 . ( -1)/2,.. ) -Forced Choice- (Jensen, 1980):. 5%, 10% 50%.,.,.,,, ( &, 1997) Performance Standards- :,..,. : ) -Graphic Rating Scales- (Jensen, 1997):..,. ( ),,.,,. 19

20 ,.,, halo effect,,. ) -Weighted Checklists- :,., -..,,.,,,.,.,,. ) -Critical Incident Method- :,,,..,. ) -Behaviourally Anchored Rating Scales-B.A.R.S. / Behavioural Expectation Scale-B.E.S. and Behavioural Observation Scales- B.O.S.- :... ( &, 2003):,, 20

21 ,,.. (B.A.R.S.). B.O.S. B.A.R.S..,.,., (Ivancevich, 2003). ) -Psychological Appraisals- :,,,.., -. ) -Assessment Centers- :,,.,.,.., -, 21

22 ,,,,. 1.5.,,..,,,.,, ( &, 2003) ,., MBO (Management By Objectives) (www.apopsi.com.cy/2008/07/323). McGregor 1957,..,,,. : 22

23 ,,,.,,,,,,,,,,,.,,.,, (, 1998) ,. ( ), (Love, 1981),, (DeNisi & Mitchell, 1978),. 23

24 ,.,., (McEnvoy & Buller, 1987) ,.,..,,, Degree Performance Appraisal-,,,,,.,,,,., (Waldman & Atwater, 1998) (Toegel et al., 2003). 24

25 ,,, (Carson, 2006). (Campbell & Gazfingel, 1996).,.,,,.,,,, Johari ( 1.5.4) : Johari :, 1999,, (http://npgfuture.blogspot.com/2009/04/360.html)..,.,,,., (Antonioni, 1994).., 25

26 ,.,..,.,.,,,..,. 26

27 1.6,,.,....,.., :,,...,,..., ( ) 27

28 (Cascio, 1998).,,,.,,.,,,.,,,,.,. 1.7,.,,,... : ). 28

29 ,,.,. ) Veblen (Dorfman, 1961),,. -. ) -Halo Effect-.,.., (Ivancevich, 2003),. ( &, 2003). ) ( ),,.. 29

30 ).,. 1.8,, (Larson, 1984). (Babakus et al., 1996).,,. (feedback) (Alder & Ambrose, 2005). (Fedor, 1991). o. (Lepsinger & Lucia, 1997)..,,.,, (Baron, 1990).,, 30

31 ,. (Hackman & Oldham, 1980)., o (Chhokar & Wallin, 1984)..,..,,. (Lawler et al., 1984). (, 2005).,. ( &, 2003): ) ) ),,. ) -. )...,., -., 31

32 ....,.,,.,.,, : ),.,,.,,.,. ),,,,.,.,,.,., 32

33 . -. ),.,., (http://businesscenter.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=219638&nt=73). (feedback),,,.,, (Carlson, 1998). 1.9,. (Fried & Ferris, 1987)., (Erven & Milligan, 2000). (Drucker, 1998)., (Denny, 2002).,.,. 33

34 (,,, ), (,,, )..,,.,,.,., (Premoli, 2003).,,.,.,,, (http://eaed.gr/blog/index.php/epitheorisis-ika-asfalistikou-kai-ergatikou-dikaiou/i-parakinisiton-ergazomenon-ston-ergasiako-xoro.html).,,., 63% (http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog post_285.html). 1.10,, (Piggot-Irvine, 2003). 34

35 .,.,,.,.,,, - (Landy et al., 1978)., - (Dipboye & de Pontbriand, 1981), (Greller, 1975).,,,.,. -Distributive Justice- Stacy Adams, (Adams 1965)., (,, ) (,,, ) (, 2002). 35

36 ,. -Procedural Justice-., (Thibaut & Walker, 1975),,,,.,., (Lind & Tyler, 1988).,, (Bies & Moag, 1986).,., (Fulk et al., 1985). (Jacobs et al., 1980)..,.,,.,.,,. 36

37 .,,,.,..,.,.,,,,,..,,,,,.,.,,,,..,.,., 37

38 .. 38

39 ,,,,., (Kvale, 1996). (Lincoln & Cuba, 1985),,,,., (Eisner, 1991),,.,,,.,.,.,., (Kotler et al., 1999).., 3,,,,, 39

40 . -...,,.,., (Kotler et al., 1999).,,.,.,.,,,,.,,,, (Kotler et al., 1999). 2.2,. 40

41 ,,.,, 36,., ( 16 ),,,.,,, (Dunn, 2000),, ,..,, 26-35, 2 ( ), 85%.., Likert, : 1= 2= 3= «/» 4= 41

42 5=. Likert. 2.3.,,.,,., mail ,., 88, 73%., SPSS v.17 ( ), ( 3, 4, 5 6) ( ). 42

43 ... /..,.. 2.4: 43

44 2.5 ( ),.., (Herzeberg, 1968) ) : / :,,.,, (Ping & Qian, 2011). 4 (Holbrook, 1999). 5- Likert. ) : :,, (Distributive Justice). 3 (Holbrook, 1999), 5- Likert.. : (Procedural & Interactive)., 44

45 ,. 9 (Holbrook, 1999 Ilgen et al., 1981), 5- Likert. : 4 (Holbrook, 1999), 5- Likert., : 8, (Ilgen et al., 1981) 5- Likert., :,, 4, (Ilgen et al., 1981; Hui & Qin-xuan, 2009) 5- Likert., :,, 3 (Ilgen et al., 1981), 5- Likert. ),,, (Smither, 1988 ; Rotunda & Sackett, 1999).,,,,. 45

46 (Peter, 1994),.,.,,,,,. 5.,,.,,, ,., /,,,,.,.,, 7, 46

47 , 5, 10.,, 360, 40.,.,,. 5 /,., /, 36,., 16,.,.,,.,, ( 1) ,,,.,.,,, 47

48 ,. 360,,.,,.,.,, 360,. 360,.,,, 3.1.3,, ( ), ( ) ( ),..,,,.,,,.,,

49 , ,.,,.,. /,. /,,.,,., /,,.,,,.,..,,.,, 360, 49

50 .,, -.,, ,,.,,, /. -,,,.,.,.,,, /., / 50

51 ,.,,,,,..,,,.,,, /,.,,..,,.,,,,.,,.,.. /, 51

52 ,,.,,.., /,,, ,..,,,., ( ).,

53 3.2.1: Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 34 38,6 38,6 38, ,4 61,4 100, ,6 21,6 21, ,8 39,8 61, ,6 21,6 83, ,0 17,0 100, ,9 15,9 15,9 4 4,5 4,5 20, ,6 46,6 67, ,0 33,0 100, ,6 21,6 21, ,3 19,3 40, ,5 20,5 61, ,5 12,5 73, ,4 28,4 28, ,3 27,3 55, ,9 15,9 71, ,7 5,7 77, ,7 22,7 100, ,2 85,2 85, ,8 14,8 100,0 : SPSS 17, 61,4% «26-35»., (46,6%) 33%., 16 26,1%, 55,7% 5., 85,2% , ( ). 53

54 70 61,4 (%) , : (%) ,6 39,8 21, : - 54

55 33-46,6 4,5-15, (%) 3.2.3: (%) ,6 19,3 20,5 12,5 26, : 55

56 (%) ,4 27,3 15,9 5,7 22, : 15% 85% 3.2.6: 56

57 ,, : (M) (SD) 1. :. 3,49,983. 3,44 1,081. 3,63, :. 3,82 1,160. 3,39 1,139,,. 2,99 1,160. 3,26 1,208. 3,17 1,167. 3,22 1,129. 3,33 1,11. 2,15,941,,. 2,90 1,104 3., :. 4,10, ,908. 3,30 1,156. 2,13 1,037. 2,90 1,094 3,92,997 57

58 .. 2,13 1, , : : «,» , :... 2,94,998 2,08 1,157 2,35,995 2,27 1,069 2,43 1,059 4,16,815 3,95,909 3,99, : /. 3,64 1,085 / /. 3,67 1,101,. 2,55 1,154,. 2,45 1, / :. 3,33 1,101. 3,02 1,017. 3,83 1,008,. 3,60 1,130 : SPSS 17, 3.2.2, 58

59 .,,, 4. ( 1), 60% 50%, 67%. ( 2) 3,.,.,, 19%.,.,,., 48%, 27%., 45%, 28%., 35%,.,, 32%, 32%,. ( 3), 38%.,,, 32%, 59

60 33%., ( 5),,, 70% 75%. 88, ( 4), 3.2.2,.,. ( 6)., 50%,., - ( 7) 31,8%,, ( 3.2.3), (Santos, 1999).,. (Bohrnstedt, 1977), Spearman- Brown, Kuder-Richardson Cronbach s alpha. Cronbach s alpha (Cronbach, 1951), o 60

61 ,. 0 1.,. 0.7 (Nunnaly, 1978). : < 0.6,. = 0.6. = 0.7. = 0.8. = 0.9,. SPSS, Cronbach s a., ,,., 0.7 (Nunnaly, 1978),.,,,,.,,,, 1, (Gliem & Gliem, 2003).,, , ,, Cronbach s a..87,

62 3.2.3: Cronbach s a / : SPSS ,.., (http://www.stat-help.com/notes.html).,,,., (Exploratory Factor Analysis) (Confirmatory Factor Analysis).,,. 62

63 (Principal Component Analysis). (factors) (Hair et al., 1998)., Varimax,,.,.., «loadings» «loadings».,,,,.., 3 ( ) 5 8, 6 ( ) 2 7 ( / ) 3., : Component Matrix 1. : : ,,

64 , : , : : «.707,» , : : /..841 / / / : : SPSS 17 64

65 .,.,., Pearson, Karl Pearson,. Pearson (r=1),.,. (r= -1).,,,. (0< r <1),. r,. (-1< r <0),. -1, ,..,, -,.,, -. 65

66 : ** 0.561** ** ** 0.270** 0.548** ** 0.608** ** 0.282** 0.469** ** 0.608** ** ** 0.080** 0.494** ** ** 0.384** ** ** ** 0.384** * * ** 0.282** * 0.477* ** 0.469** 0.494** * 0.477** n=88 : SPSS 17 *p<.05 **p<.01

67 ,. ( ) ( ) : = + +,,, =0, ( )=0.,, 6, : Y= (1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,,,, -,. Durbin-Watson (DW). Field (2000), DW ,. DW 1,52,

68 VIF (Variation Inflation Factor) Tolerance, VIF,. Tolerance. Tolerance 0.5., , VIF Tolerance.,,.. (Hair et al., 1998).,.., ( ).,,., ( ),.,. ( )..,,., -,

69 : 69

70 : 70

71 : - - t BETA Tolerance VIF.211* * * R Adjusted R F ** Durbin-Watson n=88 : SPSS 17 *p<.05 **p<.01, (R 2 ) 48%. (1) ( ) 48%. F, , VIF Tolerance,, VIF 10 Tolerance 0.20 (Myers, 1990; Field, 2000)., , : ( =.211 p=.05). «71

72 », ( =.281 p=.05)., , ( =-.061, )., ( =-.158, )., ( =.033, )., ( =.229 p=.05)., ,,. (1) : Y= : 72

73 Y= ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), * * *. *p<.05 **p<.01 Model Statistics: F=12.251**, R 2 = : 73

74 4., 70 (Landy & Farr, 1980).,.,,,,.,... (Barbuto, 2001).,,,,..,. - (Herzeberg, 1968).,,,,., (Premoli, 2003). 74

75 (Distributive Justice)., (Ping & Qian, 2011).,,.,,, ,,,.. Murphy & Cleveland, (Murphy & Cleveland, 1991). (Erven & Milligan, 2000),.. (Ilgen & Knowlton, 1980)..,,,, (Baron, 1988). 75

76 , (Longenecker et al., 1987). (Ivancevich, 2003)..,. (Halperin, Shenkel & Houston, 1976).,. (Giles & Mossholder, 1990).,,., (Brockner, 1992) (Schaubroeck et al., 1994).,, (Taylor et al., 1995).,,,.., (Greenberg, 1991)...,,.. (Burke et al, 1978),,., 76

77 -,,...,,, (Cheng et al., 2009)..,,.,,. Barlow, (Barlow, 1989).,,.,., «,» (Gubman, 1995).,.,,.,. ( )

78 ,,,.,,,.,,,,.,,.,. 4 (items), (item) (Mount, 1983)..,,,.,,,..,. 78

79 ,.,. 79

80 Adams, J.S. (1965). Inequity in social exchange. Advances in experimental social psychology, 2, New York: Academic Press. Alder, G.S., & Ambrose, M.L. (2005). Towards understanding fairness judgments associated with computer performance monitoring: An integration of the feedback, justice and monitoring research. Human Resource Management Review, 15, Babakus, E., Cravens, D.W., Grant, K., Ingram, T.W., & LaForge, R.W. (1996). Examining the Relationship of Sales Management Activities, Sales Organisation Design, Salesforce Performance and Organisational Effectiveness. International Journal of Research in Marketing, 13. Barbuto, J. (2001). Understanding different motivations can help workplace. Barlow, G. (1989). Deficiencies and the perpetuation of power: latent function in management appraisal. Journal of Management Studies, 26(5), Baron, R.A. (1998). Countering the effects of destructive criticism: The relative efficacy of four potential interventions. Journal of Applied Psychology, 75, Baron, R.A. (1988). Negative effects of destructive criticism: Impact on conflict, selfefficacy, and task performance. Journal of Applied Psychology, 73, Bies, R.J., & Moag, J.S. (1986). Interactional justice: communication criteria of fairness. Research on Negotiation in Organizations, 1, Bohrnstedt, G.W. (1977). Reliability and Validity Assessment in Attitude Measurement in Gene F. Summers (eds.), Atitude Measurement. London: Kershaw Publishing Company Ltd. 80

81 Brockner, J. (1992). Managing the effects of layoffs on survivors. California Management Review, Burke, R.J., Weitze, W., & Weir, T. (1978). Characteristics of Effective Employee Performance Review and Development Interviews, Replication and Extension. Personnel Psychology, 31, Campbell, R.B., & Gazfingel, M.L. (1996). Strategies for Success in Measuring Performance. Human Resources Magazine, Carlson, M.S. (1998). 360-Degree feedback: The power of multiple perspectives. Popular Government, 68, Carson, M. ( 2006). Saying it like it isn t: The pros and the cons of 360-degree feedback. Business Horizons, 49, Cascio, W.F. (1998). Applied psychology in human resource management. 5 th ed., Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. Cheng J., Bai, H., & Li, Z. (2009). Information: A Critical Factor in the process of Performance Appraisal. 6 th International Conference on Service Systems and Service Management, Chhokar, J.S., & Wallin, J.A. (1984). A field study of the effect of feedback frequency on performance. Journal of Applied Psychology, 69, Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, Deadrick, D.L., & Gardner, D.G. (2000). Performance distributions: measuring employee performance using total quality management principles. Journal of Quality Management 4, Denny, R. (2002). Motivate to win. London: Stylus Publishing, LLC. 81

82 Dipboye, R.L., & de Pontbriand, R.D. (1981). Correlates of Employee Reactions to Performance Appraisal Systems. Journal of Applied Psychology 66, Dorfman, J. (1961). Thorstein Veblen and his America. New York: Augustus M. Kelley. Drucker, F.P. (1998).. :. Dunn, K. (2000) «Interviewing», Hay, I. (.) Qualitative Research Methods in Human Geography. South Melbourne: Oxford University Press. Eisner, W.E. (1991). The enlightened eye, qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. New York: Macmillan. Erven, B., & Milligan, R. (2000). Making Employee Motivation a Partnership. Employee Management for Production Agriculture. Fedor, D.B. (1991). Recipient responses to performance feedback: A proposed model and its implications. Research in Personnel and Human Resources Management, 9, Field, A. (2000). Discovering statistics using SPSS for Windows, Sage Publications. French, W. (1994). Human Resources Management, (3 rd ed.), Boston: Houghton Mifflin. Fried, Y., & Ferris, G.R. (1987). The validity of the job characteristics model: A review and meta-analysis, Personnel Psychology, 40, Fulk, J., Brief, A.P., & Barr, S.H. (1985). Trust-in-Supervisor and Perceived Fairness and Accuracy of Performance Evaluation. Journal of Business Research, 13, Giles, W.F., & Mossholder, K.W. (1990). Employee reactions to contextual and session components of performance appraisal. Journal of Applied Psychology, 75, Gliem, A.J., & Gliem, R.R. (2003). Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach s Alpha Reliability Coefficient for Likert-Type Scales. Paper presented at the Midwest 82

83 Research to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, The Ohio State University, Columbus, OH, October 8-10, Greenberg, J. (1991). Using explanations to manage impressions of performance appraisal fairness. Employee Responsibilities and Rights Journal 4, Greller, M.M. (1975). Subordinate Participation and Reactions to the Appraisal Interview. Journal of Applied Psychology, 60, Gubman, E.L. (1995). People are more valuable than ever. Compensation & Benefits Review, 27(1), Hackman, J.R., & Oldham, G.R. (1980). Work Redesign. Philippines: Addison-Wesley. Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. & Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis, (5 th ed.), New Jersey: Pearson Education, Inc. Halperin, K., Snyder, C.R., Shenkel, R.J., & Houston, B.K. (1976). Effect of Source Status and Message Favorability and Acceptance of Personality Feedback. Journal of Applied Psychology, Herzberg, F. (1968). One more time: how do you motivate employees? Harvard Bus Rev, 46(1), Holbrook, L.R. (1999). Managing Reactions to Performance Appraisal: The Influence of Multiple Justice Mechanism. Social Justice Research, 12(3). Hui, Lu & Qin-xuan, Gu (2009). Performance appraisal: what s the matter with you? Procedia Earth and Planetary Science, 1, Ilgen, R.D., Peterson, B.R., Martin, A.B., & Boeschen, A.D. (1981). Supervisor and Subordinate Reactions to Performance Appraisal Sessions. Organizational Behavior and Human Performance, 28,

84 Ilgen, D.R., & Knowlton, W.A. (1980). Performance Attributional Effects on Feedback from Superiors. Organizational Behavior and Human Perfromance, Ivancevich, M.J. (2003). Human Resource Management, (9 th ed.), International edition, Jacobs, R., Kafry, D., & Zedeck, S. (1980). Expectations of behaviorally anchored rating scales. Personnel Psychology, 33, Jensen, J. (1980). Employee Evaluation: It s a dirty job, but somebody s got to do it. The Grantsmanship Center. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., & Wong V. (2001).. 2, :. Kvale, S. (1996). Interviews, an introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks: Sage Publications. Landy, F.J., Barnes, J.L., & Murphy, K.R. (1978). Correlates of Perceived Fairness and Accuracy of Performance Evaluation. Journal of Applied Psychology, 63, Landy, F.J., & Farr, J.L. (1980). Performance rating. Psychological Bulletin, 87(1), Larson, Jnr. J.R. (1984). The Performance Feedback Process: A Preliminary Model. Organizational Behavior and Human Performance, Latham, G.P., & Wexley, K.N. (1981). Increasing Productivity Through Performance Appraisal, Addison-Wesley, Reading, MA. Lawler, E.E., Mohrman, A.M., & Resnick, S. (1984). Performance Appraisal Revisited. Organizational Dynamics, 13(1), Lepsinger R., & Lucia D.A. (1997). The Art and Science of 360 degree Feedback, San Francisco: Pfeiffer. 84

85 Lincoln, Y.S., & Cuba, E. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE: Beverly Hills. Lind, E.A., & Tyler, T.R. (1988). The social psychology of procedural justice. New York: Plenum. Longenecker, C.O., Sims, H.P., & Gioia, D.A. (1987). Behind the Mask: The Politics of Employee Appraisal Author(s). The Academy of Management Executive, Vol. 1, No. 3, Miranda, S. (2004). Beyond BI: Benefiting from Corporate Performance Management Solutions. Financial Executive, 20(2), Montana, P., & Charnov, B. (1993)., : K. Mount, M.K. (1983). Comparison of performance Appraisal System. Personnel Psychology 36, Managerial and Employee Satisfaction with Murphy, K.R., & Cleveland, J.N. (1991). Performance appraisal, Allyn and Bacon. Myers, R. (1990). Classical and modern regression with applications. 2 nd ed. Boston, MA: Duxbury. Nathan, B.R., Mohrman, A.M., & Milliman, J. (1991). Interpersonal relations as a context for the effects of appraisal interview on performance and satisfaction: a longitudinal study. Acad. Manage. J. 34, Nunally, J. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill. Patten, T.H. Jr (1977). Pay: Employee Compensation and Incentive Plans, 352, London: Free Press. Peter, A. (1994). Designing and implementing an effective performance appraisal. Review of Business,

86 Piggot-Irvine, E. (2003). Appraisal training focused on what really matters. The international Journal of Educational Management, 17(6), Premoli, M. (2003). Motivation: The Polynomial Theory, Star Tribune Sales and Marketing. Rotunda, M., & Sackett, PR. (1999). Effect of rater race on conclusions regarding differential prediction in cognitive ability tests. Journal of Applied Psychology, 84(5), Santos, J.R.A. (1999). Cronbach s Alpha: A Tool for Assessing the Reliability of Scales. Journal of Extension, 37(2). Schaubroeck, J., May, D.R., & Brown, F.W. (1994). Procedural justice explanations and employee reactions to economic hardship: A field experiment. Journal of Applied Psychology, 79(3), Smither, R.D. (1988). The Psychology of Work and Human Performance. New York: Harper and Row. Spriegel, W.R. (1962). Company practices in appraisal of managerial performance. Personnel 39, 77. Taylor, M.S., Tracy, K.B., Renard, M.K., Harrison, J.K., & Caroll, S.J. (1995). Due process in performance appraisal: A quasi-experiment in procedural justice. Administrative Science Quarterly, 40, Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural justice: a psychological analysis. Hillsdale, NJ: Earlbaum. Thornton, G.C., & Zorich, S. (1980). Training to improve observer accuracy. Journal of Applied Psychology, 65, Toegel, Gink, Conger, Jay A. (2003). 360-Degree Assessment Time for Reinvention. Academy of Management learning and Education, 2, Issue 3. 86

87 Waldman, D. A., & Atwater, L. A. (1998). The power of 360-degree feedback: How to leverage performance evaluations for top productivity. Houston, TX: Gulf. Waite, M.L., Newman, J.M., & Krzystofiak, F.J. (1994). Associations among performance appraisal, compensation and total quality programs. Psychological Reports, 75, ,., &,. (1997).. : INTERBOOKS.,. (1998). -, ( 2 ). :.,. (2002)., :..,. (2005).. -. &.. -,. (1999)., :.,.. (2007)., :.,., &,. (2003)., :.,., &,. (2004).. : Rosili. 87

88 22/4). ( 22/4). ( 11/6). post_285.html ( 11/6). ( 11/6). 11/6). ( 2/9). 88

89 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Περιγράψτε τη μέθοδο αξιολόγησης του προσωπικού που χρησιμοποιείτε στην εταιρία σας: ) Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου; Πιστεύετε ότι είναι δίκαιη; ) Κάνετε συζήτηση με τον υφιστάμενό σας (αξιολογούμενο) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του (ανταλλαγή απόψεων, ορισμός στόχων βελτίωσης, κ.λπ.); 89

90 ) Με ποιους τρόπους (υλικούς και άυλους) επιβραβεύετε τους εργαζόμενους με υψηλή απόδοση; ) Ποια προβλήματα έχετε αντιμετωπίσει στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή και στο τέλος της διαδικασίας της αξιολόγησης; ) Πώς θα χαρακτηρίζατε το ρόλος σας ως προς τους υφισταμένους σας (συμβουλετικός, βοηθητικός, ελεγκτικός), αναφορικά με την αξιολόγηση;

91 ) Τι παρατηρείτε όσον αφορά τη συμπεριφορά των υφισταμένων - αξιολογούμενών σας, κατά τη διάρκεια και μετά την αξιολόγηση (π.χ. είναι αρνητικοί απέναντι στην αξιολόγηση, ενθαρρύνονται για περαιτέρω απόδοση, είναι ουδέτεροι ή αποθαρρύνονται, είναι συνεργάσιμοι στο να ορίσουν στόχους, κ.λπ); Δημογραφικά Στοιχεία Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Ηλικία: και άνω Μορφωτικό επίπεδο: Γυμνάσιο-Λύκειο ΙΕΚ ΑΕΙ-ΤΕΙ Μεταπτυχιακό 91

92 Αριθμός υφισταμένων... Έτη συνολικής εργασιακής εμπειρίας: έως Πάνω από 16 Έτη εργασίας στην παρούσα εταιρεία: έως πάνω από 16 Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! 92

93 2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων αποτελεί μια από τις βασικές λειτουργίες σε κάθε οργανισμό. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων, γεγονός που εξασφαλίζει και τη μελλοντική επιτυχία του ίδιου του οργανισμού. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διαπιστωθούν οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις της αξιολόγησης στον εργαζόμενο, αλλά και στη σχέση του με τον προϊστάμενό του. Λαμβάνοντας υπόψη τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο σας, έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το παρόν ερωτηματολόγιο να είναι εύκολο στη συμπλήρωσή του. Σας εξασφαλίζουμε εκ των προτέρων πως τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, γι αυτό θέλουμε οι απαντήσεις σας να είναι απολύτως ειλικρινείς. Σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιευτούν μεμονωμένα, ούτε και θα εκθέσουν τους συμμετέχοντες. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία! Με εκτίμηση, Έλλη Μπράχου 93

94 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Παρακαλώ συμπληρώστε σε κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας, χρησιμοποιώντας την κλίμακα που σας δίνεται, από το 1 μέχρι και το 5. Ο κάθε αριθμός αντιστοιχεί στις παρακάτω απαντήσεις: 1 = «Διαφωνώ απόλυτα» 2 = «Διαφωνώ» 3 = «Ουδέτερος/η» 4 = «Συμφωνώ» 5 = «Συμφωνώ απόλυτα». Για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις θα θέλαμε να έχετε στο μυαλό σας την τελευταία αξιολόγηση που δεχθήκατε στην εταιρεία που εργάζεστε. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η προσφορά μου στην εταιρεία ταιριάζει με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής μου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησής μου είναι δίκαιο. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησής μου είναι αυτό που υπολόγιζα. Ο προϊστάμενος που με αξιολογεί έχει ο ίδιος εικόνα για τη δουλειά μου κατά τη διάρκεια του έτους. Θα χαρακτήριζα τον προϊστάμενό μου δίκαιο στις κρίσεις του. Ο ρόλος του προϊσταμένου μου είναι καθαρά ελεγκτικός, και όχι αναπτυξιακός, κατά τη διάρκεια του έτους. Με τον προϊστάμενό μου συζητάμε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής μου. Έχω ενεργό ρόλο στη συζήτηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής μου. 94

95 Ο προϊστάμενος μου προτείνει τρόπους για τη βελτίωση της απόδοσής μου. Ο προϊστάμενος μου εξηγεί το λόγο για τον οποίο πήρα τη συγκεκριμένη βαθμολογία. Μετά από μια αρνητική αξιολόγηση: προσπαθώ να βρω τι λάθος έχω κάνει εγώ. νοιώθω ότι δεν φταίω εγώ για την αρνητική αξιολόγησή μου. νοιώθω απογοήτευση. αδιαφορώ για τη συγκεκριμένη βαθμολογία. νοιώθω θυμό. προσπαθώ να βελτιώσω την απόδοσή μου για να αποδείξω ότι δεν άξιζα αυτού του είδους την αξιολόγηση. μειώνεται η απόδοσή μου. πηγαίνω στη δουλειά μου με τον ίδιο ενθουσιασμό. με εκφράζει η απόψη: «Αφού άλλοι συνάδελφοί μου προσπαθούν λιγότερο από εμένα και αξιολογούνται καλύτερα, τότε κι εγώ δεν θα προσπαθώ τόσο πολύ». αισθάνομαι ότι απομακρύνομαι από τους συναδέλφους μου. αλλάζει η συμπεριφορά μου προς τους συναδέλφους μου. αισθάνομαι ανταγωνισμό προς τους συναδέλφους μου. έχω επιθετική συμπεριφορά προς τον προϊστάμενό μου. εμπιστεύομαι όπως πρώτα τον προϊστάμενό μου. Μετά από μια θετική αξιολόγηση: συνεχίζω να καταβάλω την ίδια προσπάθεια στη δουλειά μου για να αποδείξω ότι όντως αξίζω αυτή τη βαθμολογία. καταβάλλω μεγαλύτερη προσπάθεια στη δουλειά μου. δουλεύω με περισσότερο ενθουσιασμό. Όσο αφορά στην εταιρεία που εργάζομαι: νοιώθω δεμένος/η με την εταιρεία μου. θα σύστηνα την εταιρεία μου σε έναν/μία φίλο/η μου για 95

96 να εργαστεί. αν μπορούσα να βρω άλλη δουλειά, θα έφευγα από την εταιρεία μου. αν μια άλλη εταιρεία μου πρόσφερε την ίδια θέση, τότε θα πήγαινα. η αξιολόγηση έχει ουσιαστικό νόημα στην εταιρεία μου. η αξιολόγηση είναι δίκαιη στην εταιρεία μου. η αξιολόγηση είναι μια απαραίτητη διαδικασία για την εταιρεία. μέσα από την πληροφόρηση του εργαζομένου για τα αποτέλεσματα της αξιολόγησής του, δίνονται ουσιαστικά κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσής του. Δημογραφικά Στοιχεία Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Ηλικία: και άνω Μορφωτικό επίπεδο: Γυμνάσιο-Λύκειο ΙΕΚ ΑΕΙ-ΤΕΙ Μεταπτυχιακό Έτη συνολικής εργασιακής εμπειρίας: 96

97 έως Πάνω από 16 Έτη εργασίας στην παρούσα εταιρεία: έως πάνω από 16 Καθεστώς ιδιοκτησίας της εταιρείας: ελληνική θυγατρική πολυεθνικής Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! 97

98 3 Frequencies Statistics N Valid Missing Mean 1,61 2,34 2,97 1,39 3,02 2,67 1,15 Std. Deviation,490 1,004 1,011,490 1,501 1,514,357 Frequency Table Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 34 38,6 38,6 38, ,4 61,4 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 21,6 21, ,8 39,8 61, ,6 21,6 83, ,0 17,0 100,0 Total ,0 100,0 98

99 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,9 15,9 15,9 4 4,5 4,5 20, ,6 46,6 67, ,0 33,0 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 21,6 21, ,3 19,3 40, ,5 20,5 61, ,5 12,5 73, ,1 26,1 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,4 28,4 28, ,3 27,3 55, ,9 15,9 71, ,7 5,7 77, ,7 22,7 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 75 85,2 85,2 85, ,8 14,8 100,0 Total ,0 100,0 99

100 4 Frequency Table Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 3 3,4 3,4 3, ,8 14,8 18,2 / 19 21,6 21,6 39, ,0 50,0 89,8 9 10,2 10,2 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 5 5,7 5,7 5, ,8 14,8 20,5 / 20 22,7 22,7 43, ,2 43,2 86, ,6 13,6 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2 2,3 2,3 2, ,5 12,5 14,8 / 16 18,2 18,2 33, ,5 54,5 87, ,5 12,5 100,0 Total ,0 100,0 100

101 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 5 5,7 5,7 5,7 8 9,1 9,1 14,8 / 14 15,9 15,9 30, ,4 36,4 67, ,0 33,0 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 7 8,0 8,0 8, ,6 13,6 21,6 / 22 25,0 25,0 46, ,6 38,6 85, ,8 14,8 100,0 Total ,0 100,0,, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 8 9,1 9,1 9, ,7 30,7 39,8 / 19 21,6 21,6 61, ,5 29,5 90,9 8 9,1 9,1 100,0 Total ,0 100,0 101

102 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 9 10,2 10,2 10, ,0 17,0 27,3 / 21 23,9 23,9 51, ,1 34,1 85, ,8 14,8 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 7 8,0 8,0 8, ,6 21,6 29,5 / 27 30,7 30,7 60, ,0 25,0 85, ,8 14,8 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 9 10,2 10,2 10, ,6 13,6 23,9 / 27 30,7 30,7 54, ,2 35,2 89,8 9 10,2 10,2 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 6 6,8 6,8 6, ,9 15,9 22,7 / 25 28,4 28,4 51,1 102

103 31 35,2 35,2 86, ,6 13,6 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2 2,3 2,3 2,3 1 1,1 1,1 3,4 / 7 8,0 8,0 11, ,4 61,4 72, ,3 27,3 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 4 4,5 4,5 4, ,1 34,1 38,6 / 37 42,0 42,0 80, ,8 14,8 95,5 4 4,5 4,5 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 8 9,1 9,1 9, ,9 15,9 25,0 / 21 23,9 23,9 48, ,6 38,6 87, ,5 12,5 100,0 Total ,0 100,0 103

104 , Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 24 27,3 27,3 27, ,9 48,9 76,1 / 11 12,5 12,5 88,6 6 6,8 6,8 95,5 4 4,5 4,5 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 9 10,2 10,2 10, ,4 28,4 38,6 / 25 28,4 28,4 67, ,3 27,3 94,3 5 5,7 5,7 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 4 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4,5 9,1 / 11 12,5 12,5 21, ,1 51,1 72, ,3 27,3 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 32 36,4 36,4 36, ,4 28,4 64,8 / 21 23,9 23,9 88,6 104

105 8 9,1 9,1 97,7 2 2,3 2,3 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 7 8,0 8,0 8, ,0 25,0 33,0 / 31 35,2 35,2 68, ,4 28,4 96,6 3 3,4 3,4 100,0 Total ,0 100,0, : «,». Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 34 38,6 38,6 38, ,0 33,0 71,6 / 14 15,9 15,9 87,5 6 6,8 6,8 94,3 5 5,7 5,7 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 20 22,7 22,7 22, ,0 33,0 55,7 / 28 31,8 31,8 87, ,4 11,4 98,9 1 1,1 1,1 100,0 Total ,0 100,0 105

106 , Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 27 30,7 30,7 30, ,3 27,3 58,0 / 23 26,1 26,1 84, ,9 15,9 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 18 20,5 20,5 20, ,2 35,2 55,7 / 25 28,4 28,4 84, ,5 12,5 96,6 3 3,4 3,4 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 22 25,0 25,0 25, ,5 45,5 70,5 / 19 21,6 21,6 92,0 5 5,7 5,7 97,7 2 2,3 2,3 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 12 13,6 13,6 13, ,5 20,5 34,1 / 29 33,0 33,0 67, ,4 28,4 95,5 106

107 4 4,5 4,5 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1 1,1 1,1 1,1 3 3,4 3,4 4,5 / 8 9,1 9,1 13, ,1 51,1 64, ,2 35,2 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2 2,3 2,3 2,3 3 3,4 3,4 5,7 / 17 19,3 19,3 25, ,6 46,6 71, ,4 28,4 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2 2,3 2,3 2,3 4 4,5 4,5 6,8 / 15 17,0 17,0 23, ,3 44,3 68, ,8 31,8 100,0 Total ,0 100,0 107

108 / Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 6 6,8 6,8 6,8 6 6,8 6,8 13,6 / 19 21,6 21,6 35, ,5 45,5 80, ,3 19,3 100,0 Total ,0 100,0 / Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 6 6,8 6,8 6,8 6 6,8 6,8 13,6 / 18 20,5 20,5 34, ,3 44,3 78, ,6 21,6 100,0 Total ,0 100,0, Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 17 19,3 19,3 19, ,0 33,0 52,3 / 26 29,5 29,5 81,8 9 10,2 10,2 92,0 7 8,0 8,0 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 18 20,5 20,5 20, ,2 35,2 55,7 / 25 28,4 28,4 84,1 108

109 9 10,2 10,2 94,3 5 5,7 5,7 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 7 8,0 8,0 8, ,5 12,5 20,5 / 27 30,7 30,7 51, ,4 36,4 87, ,5 12,5 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 9 10,2 10,2 10, ,9 15,9 26,1 / 34 38,6 38,6 64, ,8 31,8 96,6 3 3,4 3,4 100,0 Total ,0 100,0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 3 3,4 3,4 3,4 7 8,0 8,0 11,4 / 14 15,9 15,9 27, ,7 47,7 75, ,0 25,0 100,0 Total ,0 100,0 109

110 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 5 5,7 5,7 5, ,5 12,5 18,2 / 17 19,3 19,3 37, ,9 40,9 78, ,6 21,6 100,0 Total ,0 100,0 110

111 5 Reliability Statistics Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Cronbach's Alpha N of Items,857 3,734 7 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,725 8 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,814 4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,821 3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,867 2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,

112 6 Regression Descriptive Statistics Mean Std. Deviation N Final_motiv 3,39, Final_Comm 3,65 1, Final_positive_reaction 4,03, Final_collab 2,28, Final_negative_reaction 3,01, Final_super 3,31, Final_perc 3,52, Correlations Final_m Final_Co Final_positive_re Final_col Final_negative_re Final_su Final_p otiv mm action lab action per erc Pearson Final_motiv 1,000,548,270 -,365 -,246,561,544 Correlat Final_Comm,548 1,000,477 -,226 -,156,494,469 ion Final_positive_rea,270,477 1,000 -,203,064,080,282 ction Final_collab -,365 -,226 -,203 1,000,384 -,282 -,262 Final_negative_re action -,246 -,156,064,384 1,000 -,298 -,150 Final_super,561,494,080 -,282 -,298 1,000,608 Final_perc,544,469,282 -,262 -,150,608 1,000 Sig. (1- tailed) Final_motiv.,000,006,000,010,000,000 Final_Comm,000.,000,017,073,000,000 Final_positive_rea,006,000.,029,277,231,004 ction Final_collab,000,017,029.,000,004,007 Final_negative_re action,010,073,277,000.,002,081 Final_super,000,000,231,004,002.,000 Final_perc,000,000,004,007,081,000. N Final_motiv

113 Final_Comm Final_positive_rea ction Final_collab Final_negative_re action Final_super Final_perc Model Summary b Std. Error Change Statistics R Adjusted R of the R Square F Sig. F Durbin- Model R Square Square Estimate Change Change df1 df2 Change Watson 1,690 a,476,437,644,476 12, ,000 1,521 a. Predictors: (Constant), Final_perc, Final_negative_reaction, Final_positive_reaction, Final_collab, Final_Comm, Final_super b. Dependent Variable: Final_motiv ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 30, ,084 12,251,000 a Residual 33,615 81,415 Total 64, a. Predictors: (Constant), Final_perc, Final_negative_reaction, Final_positive_reaction, Final_collab, Final_Comm, Final_super b. Dependent Variable: Final_motiv Coefficients a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Correlations Statistics Std. Zero- Model B Error Beta t Sig. order Partial Part Tolerance VIF 1 (Constant) 1,297,682 1,901,061 Final_Comm,229,091,274 2,533,013,548,271,204,552 1,810 Final_positive_reaction,033,110,030,301,764,270,033,024,675 1,

114 Final_collab -,158,092 -,158 -,088 -,365 -,188 -,139,772 1,296 1,727 Final_negative_reaction -,061,132 -,042 -,464,644 -,246 -,052 -,037,785 1,274 Final_super,281,136,234 2,064,042,561,223,166,502 1,992 Final_perc,211,104,217 2,025,046,544,219,163,564 1,772 a. Dependent Variable: Final_motiv 114

115 115

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 7. Παλινδρόµηση

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 7. Παλινδρόµηση ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 7. Παλινδρόµηση Γενικά Επέκταση της έννοιας της συσχέτισης: Πώς µπορούµε να προβλέπουµε τη µια µεταβλητή από την άλλη; Απλή παλινδρόµηση (simple regression): Κατασκευή µοντέλου πρόβλεψης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή

Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Πρακτικές Θετικής Οργανωσιακής Αλλαγής και οι στάσεις των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή Ονοματεπώνυμο : Ευανθία Καρακατσάνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 ΣΤΟΧΟΣ/ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 111-121) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 111-121) Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου Σπύρος Παπαγεωργάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου

Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε Δεξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ"

ΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ "ΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ" Ονοματεπώνυμο: Καπάτου Χριστίνα Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Ρηγοπούλου Ειρήνη Διευθυντής ΠΜΣ: Σιώμκος Γ Ι. Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η Διερεύνηση των Επιδράσεων που Επιφέρει ο Βελονισμός στους Καρκινοπαθείς Ευάγγελος Μπέρος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov.

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. A. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ A 1. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. Μηδενική υπόθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βαθµολόγηση του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον στις Γενικές Εξετάσεις 2013

Η Βαθµολόγηση του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον στις Γενικές Εξετάσεις 2013 Η Βαθµολόγηση του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον στις Γενικές Εξετάσεις 2013 Ε. Κανίδης 1, Ι. Σαραντόπουλος 2 1 Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β' Αθήνας vkanidis@sch.gr 2

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. Μαριλένα Παναγή Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F Άσκηση 0, σελ. 9 από το βιβλίο «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» της Χ. Καρώνη (i) Αρχικά, εισάγουμε τα δεδομένα στο minitab δημιουργώντας δύο μεταβλητές: τη x για τον άτυπο όγκο και την y για τον τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προσωπικού ή Απόδοσης. Κεφάλαιο 7

Αξιολόγηση Προσωπικού ή Απόδοσης. Κεφάλαιο 7 Αξιολόγηση Προσωπικού ή Απόδοσης Κεφάλαιο 7 Σκοπός Κεφαλαίου Να παρουσιάσει τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται η αξιολόγηση απόδοσης και από ποιους μπορεί να γίνει Να παρουσιάσει τις μεθόδους αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αντρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΣΙΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΣΙΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΣΙΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Διδάκτωρ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ηγεσίας (leadership development), τόσο από την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Φαίδρα Σταυρινίδου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ LX6041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία.

Προϋποθέσεις : ! Και οι δύο µεταβλητές να κατανέµονται κανονικά και να έχουν επιλεγεί τυχαία. . ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Υπολογισµός συντελεστών συσχέτισης Προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο ποσοτικών µεταβλητών, χρησιµοποιούµε συνήθως τον παραµετρικό συντελεστή συσχέτισης

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαρία Χριστοδούλου 1, Κωνσταντίνος Κορφιάτης 2 1. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Λευκωσία, 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΑΠΟ: Γενικό Γραμματέα ΘΕΜΑ: «DOWNSIZING AND EMPLOYEE ENGAGEMENT» Λάρνακα Α Φάση: 08-09/10/2014 (ΕΒΕ Λάρνακας) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα