ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Ανδρέας Λύτρας Τηλέμαχος Σεράσης ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Εμμανουήλ Κουνελάκης ΑΘΗΝΑ 2002

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάλυση του όρου «Εργασία» και παράθεση ιστορικών στοιχείων της εξέλιξής της σε κοινωνικό, ιδεολογικό και νομικό επίπεδο. Θεωρία περί συνταγματικών δικαιωμάτων με επίκεντρο την διφυή μορφή του δικαιώματος της εργασίας. Νομοθετικές ρυθμίσεις σε ολόκληρο το νομικό φάσμα για την προστασία της εργασίας και την προώθηση της απασχόλησης. Ρόλος του συνδικαλισμού στη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ...5 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ...6 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...7 Ιστορική Ιδεολογική εξέλιξη:...22 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...24 Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ...25 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...29 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ) Ένταση με τα ατομικά δικαιώματα ) Ένταση με τη δημοκρατική αρχή ) Ένταση με τις δημοσιονομικές διατάξεις...36 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ Γενική επισκόπηση Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαίωμα της εργασίας Τα άρθρα 22 και 5 παρ.1 του Συντάγματος Φορείς του δικαιώματος Περιεχόμενο Σχετικές συνταγματικές διατάξεις Περί συνδικαλιστικής ελευθερίας...44 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...45 Εργατικό Δίκαιο...46 Ορολογία, ορισμός, βασικές έννοιες...49 Το συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - Συνδικαλισμός...55 Συλλογικές διαφορές και συλλογικές διαπραγματεύσεις

4 Δικονομικές διατάξεις. Ποινική κύρωση...59 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Το ελληνικό Σύνταγμα Το ευρωπαϊκό δίκαιο...61 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.) και άλλοι οργανισμοί Έλεγχος Ομαδικών Απολύσεων Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Προώθηση της απασχόλησης Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας- Ρόλος και θέσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων...68 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ...70 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από τον σχηματισμό των πρώτων οργανωμένων κοινωνιών ήταν σαφές πως η ισότιμη ένταξη ενός ατόμου στη λειτουργία τους ήταν δυνατή εφόσον αυτό είχε τη δυνατότητα να αποκτά τα απαραίτητα αγαθά με κοινωνικώς αποδεκτά μέσα, εκ των οποίων το κυριότερο ήταν η προσωπική εργασία. Η εργασία κατέστη θεμελιώδης κοινωνικός θεσμός και ως τέτοιος ρυθμίστηκε με ποικίλους προφορικούς ή γραπτούς κανόνες. Όπως ήταν φυσικό, το περιεχόμενο των κανόνων αυτών δεν έμεινε σταθερό, αλλά αντιθέτως αποτέλεσε αντικείμενο διαρκούς εξέλιξης στην πορεία του χρόνου. Οι κανόνες που ρύθμιζαν την εργασία ήταν αλληλένδετες με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Στο πρώιμο στάδιο της διαμόρφωσής τους στόχευαν σχεδόν αποκλειστικά στην εξασφάλιση της συνέχειας παροχής των υπηρεσιών των εργαζομένων και λιγότερο στην προστασία αυτών. Η εργασία δεν εθεωρείτο δικαίωμα αλλά υποχρέωση, επομένως προστατευτικές διατάξεις ήταν δυσεύρετες ή ανύπαρκτες. Τα υποκείμενα της εργασίας ουσιαστικά ανήκαν στους εργοδότες, δηλαδή υποχρεούνταν να εργάζονται χωρίς να έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από την πλευρά τους τη διαμόρφωση των όρων απασχόλησης. Αυτός ήταν ο κανόνας τουλάχιστον μέχρι τους δύο τελευταίους αιώνες. Μόνο μετά την βιομηχανική επανάσταση και τα κοινωνικά της επακόλουθα άρχισε η μεταστροφή της κοινής και νομικής αντίληψης περί της φύσης της εργασίας. Η εργασία στις σύγχρονες έννομες τάξεις προστατεύεται ως θεμελιώδες κοινωνικό και ατομικό δικαίωμα και από τα Συντάγματα και από την κοινή νομοθεσία. Η επίδραση των νεότερων κοινωνικών αντιλήψεων στη νομοθετική κάλυψη του δικαιώματος υπήρξε ραγδαία κυρίως από τα τέλη του 19 ου και τις αρχές του 20 ου αιώνα. Το συνταγματικό προστατευτικό πλαίσιο προσαρμόστηκε στις νέες δομές υπό την πίεση κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων που λειτούργησαν ως μοχλός πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός από την γενικότερη κοινωνική τάση, πιο συγκεκριμένες ομάδες με καθορισμένη εσωτερική δομή και κοινωνικό ρόλο, όπως οι συνδικαλιστικές ενώσεις και τα κόμματα, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. 5

6 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ Πριν από κάθε ανάλυση μια έννοιας είναι επιβεβλημένη η ακριβής κατανόηση της σημασίας της. Γενικά: Η εργασία είναι η καταβολή σωματικών και πνευματικών δυνάμεων από τον άνθρωπο, που συνεπάγεται κόπο, με σκοπό την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών. Τα φυσικά αγαθά που υπάρχουν στη διάθεση του ανθρώπου, για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πρέπει να υποστούν, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, μια κατεργασία. Η κατεργασία αυτή απαιτεί την καταβολή δυνάμεων από τον εργαζόμενο. Για να υπάρξει εργασία απαιτούνται δύο βασικά στοιχεία: (α) καταβολή δυνάμεων, (β) οικονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή κέρδος. Κατά συνέπεια η καταβολή δυνάμεων από ένα άτομο που αθλείται δεν συνιστά εργασία γιατί δεν προκύπτει ούτε αναμένεται οικονομικό αποτέλεσμα, ενώ αντίθετα η ίδια ενέργεια από έναν επαγγελματία αθλητή πληροί τους ανωτέρω όρους. Η εργασία διακρίνεται, ανάλογα με το είδος των δυνάμεων που απαιτεί, σε: (α) πνευματική, όταν ο εργαζόμενος καταβάλλει πνευματικές δυνάμεις και (β) σωματική, όταν απαιτείται η καταβολή σωματικών δυνάμεων. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των εργασιών σε πνευματικές και σωματικές, γιατί σε κάθε είδος εργασίας γίνεται συνδυασμός δυνάμεων. Άλλη διάκριση είναι μεταξύ (α) διευθύνουσας, όταν καθορίζεται το πρόγραμμα εργασίας, και (β) εκτελούσας, όταν καταβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες της διευθύνουσας. Περισσότερο θα μας απασχολήσει στη συνέχεια η πιο εξειδικευμένη νομική έννοια της εργασίας. Αυτή στηρίζεται σε δύο προϋποθέσεις: (α) την ύπαρξη θετικής ανθρώπινης συμπεριφοράς (δραστηριότητας, ενέργειας). Κατά συνέπεια η απόλυτα αρνητική συμπεριφορά (απλή παράλειψη μιας ενέργειας, οφειλόμενης ή μη) δεν αποτελεί εργασία με τη νομική της έννοια, έστω και αν αμείβεται. (β) Η άλλη προϋπόθεση για την ύπαρξη εργασίας με νομική έννοια είναι ότι η θετική ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να καταβάλλεται προς όφελος άλλου προσώπου, δηλαδή για ικανοποίηση αναγκών άλλου και όχι του ίδιου του εργαζομένου. Η εργασία διακρίνεται σε ανεξάρτητη και εξαρτημένη. Εξαρτημένη είναι η εργασία που προσφέρει ο 6

7 μισθωτός στον εργοδότη με κάποιο αντάλλαγμα (μισθό ή ισοδύναμο αντάλλαγμα) και με συνθήκες εξάρτησης από αυτόν. Την εξαρτημένη εργασία ρυθμίζει και προστατεύει το Εργατικό Δίκαιο, πράγμα που δεν συμβαίνει στις ελεύθερες ή ανεξάρτητες εργασίες που ρυθμίζονται από γενικές και ειδικές διατάξεις του Αστικού Δικαίου. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Από την άποψη του φιλοσοφικού ορισμού της η εργασία δηλώνει τη συνειδητή πράξη που στοχεύει στην απελευθέρωση (απαιχμαλωσία) από την ανάγκη και που κατά συνέπεια λειτουργεί ως μέρος της πραγμάτωσης του ανθρώπου ως ελεύθερης ύπαρξης στον κόσμο. Η εργασία θεωρήθηκε ανέκαθεν ως επιτακτικός νόμος της φύσης, ενώ η φυγοπονία εξήγειρε πάντα την αντίδραση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ατόμων και κοινωνιών («έργον δ' ουδέν όνειδος, αεργίη δε τ' όνει δος» 1 ). Στην αρχαιότητα, βέβαια, θεωρούσαν τη χειρωνακτική εργασία συνήθως ανάξια για ελεύθερους ανθρώπους και είχε αφεθεί στους δούλους και στους απελεύθερους. Γενικότερα όμως η εργασία έχαιρε υψηλής κοινωνικής εκτίμησης και διάφορες θεότητες είχαν αναγορευθεί προστάτιδες της (πρβλ. λ.χ. την Αθηνά Εργάνη στην Αθήνα). Ήταν ο χριστιανισμός ωστόσο εκείνος που τόνισε καίρια την αποστολή της εργασίας και την ανύψωσε στη θέση στην οποία συναντάται σήμερα στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες: ο άνθρωπος ως άτομο οφείλει να εξασφαλίσει τη διατροφή και γενικά τη διαβίωση του και να αναπτύξει τις ικανότητες του («ει τις ου θέλει εργάζεσθαι μηδέ εσθιέτω» 2 ). Με την εργασία ο άνθρωπος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, αφ' ενός προς την κοινωνία από το καθήκον που έχει να επιτελέσει συμμετέχοντας στο κοινό έργο και, αφ' ετέρου, προς την ανθρωπότητα, γιατί με την εργασία του συμμετέχει στη μεγάλη συλλογική προσπάθεια της καθυπόταξης της φύσης και της απελευθέρωσης των δικών του δημιουργικών ικανοτήτων για την επιτέλεση πνευματικών και πολιτιστικών έργων. 7

8 Η εργασία ως συντελεστής της παραγωγής: Στις σχέσεις της μέσα στον οικονομικό βίο του ανθρώπου η εργασία εμφανίζεται αρχικά ως ένας από τους κυριότερους συντελεστές της παραγωγής. Επειδή, όμως, αποτελεί αυτή καθεαυτή μια οικονομική δραστηριότητα, συνεπάγεται μια χρησιμότητα και ένα κόστος. Με την εργασία ο άνθρωπος αγωνίζεται για ν' αντιμετωπίσει την έλλειψη των αγαθών που αντιστοιχούν στις ανάγκες του. Η χρησιμότητα της εργασίας έγκειται στην παραγωγικότητα της. Η θέση αυτή υπήρξε αντικείμενο αμφισβητήσεων. Κατά τον 18ο αιώνα μόνον η γη σύμφωνα με τις αντιλήψεις των φυσιοκρατών ήταν παραγωγική. Αλλά, κατά τη φιλελεύθερη σχολή και τον ηγέτη της Άνταμ Σμιθ ( Adam Smith, ), μόνον η εργασία μπορεί να θεωρηθεί παραγωγική, γιατί αυξάνει τον όγκο των υλικών αγαθών οι υπηρεσίες σύμφωνα με την άποψη της δεν είναι παραγωγικές. Αντίθετα, ο Jean-Baptiste Say ( ) δέχεται ότι κάθε εργασία που δημιουργεί χρησιμότητα είναι παραγωγική. Οι «Σαιν-Σιμονιστές» διέκριναν στην κοινωνία δύο τάξεις: τους παραγωγούς, οι οποίοι μετέτρεπαν την ύλη, και τους αργόσχολους (ευγε νείς, γαιοκτήμονες, άρχοντες, στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους, πολιτικούς κ.λπ.). Οι μαρξιστές θεωρούν την εργασία ως τον μόνο παραγωγικό συντελεστή. Οι χειρώνακτες και οι πνευματικοί εργάτες αποτελούν την τάξη των παραγωγών. Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες, κάθε εργασία που δημιουργεί χρησιμότητα πρέπει να θεωρείται παραγωγική. Η εργασία όμως συνεπάγεται μια προσπάθεια, έχει ένα κόστος: εκείνος που εργάζεται παραιτείται κατ' ανάγκην από μια άλλη χρησιμοποίηση των δυνάμεων του και παρέχει φυσική, πνευματική, ψυχική προσπάθεια. Η εργασία δεν αποτελεί ομοιογενή πραγματικότητα. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις εργασίες εφευρέσεων, οργάνωσης, διεύθυνσης, εκτέλεσης-εφαρμογής κ.λπ. Η σύγχρονη εργασία, με τις διάφορες μορφές της, γίνεται όμως ολοένα και περισσότερο συλλογική, καταμερισμένη, ορθολογική και «εκμηχανισμένη». Το καθεστώς των εργατικών συντεχνιών ρύθμιζε για ένα μακρό χρονικό διάστημα την άσκηση των επαγγελμάτων, τις διάφορες μορφές εργασίας και την κατάσταση των ίδιων των εργαζομένων. Οι απεργίες και οι εργατικές ενώσεις ήταν απαγορευμένες. Η Συμβατική Συνέλευση κατάργησε 8

9 στη Γαλλία τις συντεχνίες και καθιέρωσε την ελευθερία της εργασίας. Στην Αγγλία οι συντεχνίες είχαν ήδη καταργηθεί από τα τέλη του 18ου αιώνα, στη Γερμανία όμως διατηρήθηκαν μέχρι τον 19ο αιώνα και στη Ρωσία μέχρι το Με την ανάπτυξη του βιομηχανικού κεφαλαιοκρατισμού κατά τον 18ο αιώνα, η εργασία θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως εμπόρευμα, αντικείμενο προσφοράς και ζήτησης στην αγορά, εμπόρευμα του οποίου η τιμή σχηματίζεται, όπως και οι άλλες τιμές, ανταγωνιστικά. Η εργασία χάνει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της και καθίσταται, όπως και τα άλλα εμπορεύματα, αντικείμενο σύμβασης. Οι εργάτες, στους οποίους απαγορευόταν να ιδρύουν εργατικές ενώσεις, ήταν αντικείμενο διπλού ανταγωνισμού: του ανταγωνισμού με τους εργοδότες αλλά και του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Τα ημερομίσθια παρέμεναν χαμηλά και οι συνθήκες εργασίας απάνθρωπες. Η ανάπτυξη του συνδικαλισμού και οι εργατικοί αγώνες μετέβαλαν σταδιακά τις συνθήκες αγοράς της εργασίας. Η αξιοποίηση της εργασίας αποκαταστάθηκε βαθμιαία. Η Συνθήκη των Βερσαλλιών (αρθρ. 427) διακηρύσσει ότι «η εργασία δεν πρέπει να θεωρείται ως εμπόρευμα ή ως αντικείμενο εμπορίου. Στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών υπογραμμίζεται ότι ο ΟΗΕ θα ευνοήσει υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής ζωής και εργασίας για όλους (αρθρ. 55) και η Οικουμενική Διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου αναγράφει στο άρθρο 23 ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα εργασίας, ελεύθερης εκλογής της εργασίας του, δίκαιων και ικανοποιητικών όρων εργασίας και προστασίας κατά της ανεργίας. Το ημερομίσθιο θεωρείται ολοένα και λιγότερο ως τιμή εμπορεύματος, προσλαμβάνει τη μορφή εισοδήματος του εργαζομένου και της οικογένειας του και αποκτά προσωπικό χαρακτήρα. Την εξέλιξη αυτή συμπλήρωσε από το 1945 και μετά η ανάπτυξη των κοινωνικών ασφαλίσεων. Στη Δυτική Γερμανία, από το 1952, οι εργαζόμενοι μετέχουν στη διεύθυνση των επιχειρήσεων άνθρακα, σιδηροβιομηχανιών κ.λπ. και στη Γαλλία υπάρχουν οι (μικτές) επιτροπές επιχειρήσεων. Σήμερα ο εργάτης συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την επιχείρηση και, μερικές φορές, με τη διαχείριση της. Η συνδικαλιστική και πολιτική δράση του δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική και οικονομική ζωή του έθνους, ενώ οι φραγμοί και οι προκαταλήψεις έχουν καταρριφθεί. 9

10 Καταμερισμός της εργασίας: Η εργασία χωρίζεται σε μια σειρά από διαδοχικές ενέργειες, που κατανέμονται σε διάφορα πρόσωπα και μοιράζονται μεταξύ τους έτσι ώστε το καθένα να εργάζεται με τον πιο απλό δυνατό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι ότι το καλό προϊόν αποτελεί καρπό συλλογικού έργου. Από τις περιφημότερες αναλύσεις του καταμερισμού της εργασίας είναι εκείνες που εκπόνησαν ο Άγγλος οικονομολόγος Άνταμ Σμιθ (1776) και ο Γάλλος κοινωνιολόγος Εμίλ Ντιρκέμ (Durkheim, 1893). Ο καταμερισμός της εργασίας εμφανίζεται με τρεις μορφές: την επαγγελματική εξειδίκευση, την κατάτμηση της διαδικασίας παραγωγής και τον καταμερισμό των έργων. Η πρώτη αντιστοιχεί στον καταμερισμό του έργου παραγωγής ανάμεσα στους διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Η ανάλυση της έννοιας της εργασίας δεν είναι αποκλειστική σύλληψη της νεότερης επιστημονικής σκέψης. Ο Όμηρος απαριθμεί τέσσερα επαγγέλματα, που έχουν ως αντικείμενο αντίστοιχα: το ξύλο, τα μέταλλα, το δέρμα και την άργιλο. Στην εποχή του Καρλομάγνου υπήρχαν δώδεκα τουλάχιστον ειδικότητες. Σήμερα υπάρχουν τομείς στους οποίους η εργασία δεν έχει διαφοροποιηθεί αρκετά, ιδιαίτερα μάλιστα η γεωργία, όπου τα έργα κατανέμονται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τις σωματικές δυνάμεις και τις ατομικές δεξιότητες του καθενός. Ο καταμερισμός της παραγωγής αποτελεί τον δεύτερο σταθμό. Όσο αναπτύσσεται η τεχνική, τόσο προωθείται η επαγγελματική εξειδίκευση. Η κάθε επιχείρηση δεν πραγματοποιεί μόνη της το σύνολο των εργασιών, αλλά για την παραγωγή ενός προϊόντος παρεμβαίνουν στο κάθε στάδιο εξειδικευμένες επιχειρήσεις (κάθετος καταμερισμός της παραγωγής). Ο καταμερισμός των έργων με τη σειρά του επιμηκύνει τον καταμερισμό της παραγωγής μέσα στην επιχείρηση. Η κατασκευή ενός αντικειμένου κατατέμνεται, στο εσωτερικό της επιχείρησης, σε μια σειρά από ενέργειες που αναλαμβάνονται από εργαστήρια ή από διάφορους εργάτες (αλυσωτή εργασία, «αλυσίδα παραγωγής»). Η κατανομή της εργασίας, με τη σύγχρονη μορφή της, απαιτεί τη συνύπαρξη ορισμένων προϋποθέσεων: Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει αρκετά κεφάλαια για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού για τον καταμερισμό των έργων και έχει ανάγκη πολυάριθμου και εξειδικευμένου προσωπικού. Οι αγορές διάθεσης του προϊόντος πρέπει να είναι μεγάλες, για 10

11 να γίνεται δυνατή η απορρόφηση του. Το πρόβλημα της αγοράς, στη σύγχρονη εποχή της μαζικής παραγωγής, είναι από τα ουσιωδέστερα. Μόνο οι οικονομίες του τύπου της κεφαλαιοκρατικής αγοράς και οι προγραμματισμένες οικονομίες διαθέτουν τις δύο αυτές ευνοϊκές για τον καταμερισμό της εργασίας προϋποθέσεις. Οι οικονομολόγοι και λοιποί επιστήμονες που ασχολήθηκαν με το ζήτημα (π.χ. F. W. Taylor, βλ. Εκτενέστερα παρακάτω, υπό τις «εργασιακές σχέσεις») εκθέτουν τα πλεονεκτήματα του καταμερισμού της εργασίας: κατάτμηση της εργασίας σε σειρές από απλούστατες κινήσεις οι οποίες από τη φύση τους προσφέρονται συχνά στη μηχανική εκτέλεση τους ικανότητα και επιδεξιότητα του εργάτη στο εξειδικευμένο έργο του οικονομία χρόνου, κεφαλαίων, μηχανημάτων και εργαλείων κ.λπ. Έχουν όμως επισημάνει επίσης τις δυσμενείς συνέπειες του: αποκτήνωση του εργαζομένου ήτοι πτώση της ηθικής αξίας του αλλά και της επαγγελματικής επίσης, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι χάνει την ικανότητα για άλλη δραστηριότητα πέρα από το εξειδικευμένο έργο του, κ.λπ. Στο ανθρώπινο επίπεδο, πρέπει να επισημανθούν (με εξαίρεση την αύξηση της αποδοτικότητας του εργάτη, που οφείλεται στη συνδυασμένη δράση του καταμερισμού της εργασίας και της χρήσης των μηχανών) οι διάφορες αντανακλάσεις των δύο αυτών τάσεων (της αποκτήνωσης και της ανικανότητας για άλλη εργασία) στο ευκίνητο της χειροτεχνικής εργασίας, καθώς και οι συνέπειες τους στην ανθρώπινη αλληλεγγύη. Όσο η μηχανή γίνεται περισσότερο αυτόματη, ο άνθρωπος τείνει να μεταβληθεί σε απλό εργαλείο και δεν έχει πια ανάγκη από ειδικές γνώσεις. Βέβαια μπορεί, ανεμπόδιστα και ελεύθερα, να αλλάζει επιχείρηση ή κλάδο βιομηχανίας. Η εξέλιξη όμως προς έναν καθαρά μηχανικό πολιτισμό απειλεί σοβαρά τον άνθρωπο και κάνει περισσότερο επείγοντα και απαραίτητο τον εξανθρωπισμό της σύγχρονης εργασίας. Οι εργάτες οι επιφορτισμένοι με την κατασκευή, τοποθέτηση, κίνηση και συντήρηση των μηχανών (οι οποίες γίνονται διαρκώς πολυπλοκότερες και πολυσύνθετες) πρέπει να είναι πραγματικά ειδικοί. Η πρόοδος της τεχνικής επιφέρει και αύξηση της ζήτησης εξειδικευμένων εργατών. Η εξειδίκευση αυτή κάνει δύσκολη τη μεταπήδηση από έναν κλάδο βιομηχανίας σε άλλον. 11

12 Σε νομικό επίπεδο η εργασία, που όχι μόνο δεν προάγει αλλ απεναντίας υποσκάπτει την ελεύθερη βούληση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου, αντίκειται σε θεμελιώδεις κανόνες των ανεπτυγμένων νομικών συστημάτων. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καθώς και πολλά συντάγματα (μεταξύ των οποίων και το ελληνικό άρθρα 1, 5παρ.1 κ.ά.) προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά κάθε προσβολής, έμμεσης ή άμεσης. Καμία δραστηριότητα δεν πρέπει να συνεπάγεται την καταρράκωση της ανθρώπινης αξίας, κατά συνέπεια και εργασία που μειώνει ή ουσιαστικά εξαλείφει την προσωπικότητα καθιστώντας τον άνθρωπο «νοήμον εργαλείο» θεωρείται απαράδεκτη. Είναι ανάγκη σήμερα να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με την εκπαίδευση τριπλή μόρφωση: γενική, καθολική επαγγελματική (στοιχεία των περισσότερων επαγγελμάτων) και ειδική (πλήρη γνώση ορισμένης τέ χνης). Από την άλλη πλευρά, ο καταμερισμός της εργασίας έχει ενισχύσει την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Μέσα στις επιχειρήσεις, όλοι όσοι μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία αισθάνονται αλληλέγγυοι μεταξύ τους και το όφελος του καθενός εξαρτάται από τη συνεργασία του άλλου. Το νέο αυτό στοιχείο πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν, όταν αντιμετωπίζει κανείς τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της επιχείρησης και κυρίως ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία. Η αλληλεγγύη αυτή εξέρχεται από τα όρια μιας επιχείρησης: ο τεχνικός και γεωγραφικός καταμερισμός της εργασίας αναπτύσσει την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων, των επαγγελμάτων και των κρατών. Η αλληλεξάρτηση αυτή με τη σειρά της κάνει περιπλοκότερα τα οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα. Οι οικονομικές δυσχέρειες μιας χώρας, οι κοινωνικές αναταραχές και η οικονομική εξαθλίωση μιας κοινωνικής ομάδας στο εσωτερικό αυτής της χώρας βρίσκουν γρήγορα αντανάκλαση σε άλλες χώρες ή σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Οι επιμέρους λύσεις δεν καταλήγουν σε τίποτα και η αλληλεγγύη πρέπει να εκδηλωθεί στην αναζήτηση συνολικών λύσεων. Στο διεθνές πεδίο, ύστερα από την ανάπτυξη των ανταλλαγών ανάμεσα στα διάφορα έθνη, οι οπαδοί της ελεύθερης συναλλαγής εκθειάζουν την εξειδίκευση της κάθε χώρας στην παραγωγή εκείνη που αντιστοιχεί στους φυσικούς πόρους της και στις επαγγελματικές της ιδιότητες και το ότι η χώρα 12

13 αυτή θα μπορεί τότε ν' αναζητήσει ό,τι της λείπει στις γειτονικές της χώρες. Στην άποψη αυτή αντιτάσσεται μια πιο σύγχρονη θεωρία, που ευνοεί ένα έθνος πολύπλοκο, με ποικίλη παραγωγή, η οποία αποβλέπει στη μείωση των επιδράσεων, από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας, στην εσωτερική οικονομία της συγκεκριμένης χώρας. Ελπίζει επίσης η θεωρία αυτή στη μείωση της εξάρτησης του έθνους από το διεθνές εμπόριο, η οποία εξάρτηση γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη σε περιόδους κρίσης ή πολέμου και ολέθρια, από πολιτική άποψη, για την εθνική κυριαρχία. Μολονότι στις ανεπτυγμένες από νομική και κοινωνική άποψη κοινωνίες η εργασία γίνεται αντιληπτή ως δικαίωμα και υποχρέωση ενήλικων ατόμων, σε πολλές περιπτώσεις δεν αποτρέπεται η εργασία ανηλίκων, δηλαδή η απασχόληση παιδιών κάτω από ορισμένη ηλικία. Στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών σπάνια εργάζονται, λόγω των απαγορευτικών νόμων που θεσπίστηκαν στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ θεσπίστηκε το 1938 (Fair Labor Standards Act) στα 14 έτη η ελάχιστη ηλικία για απασχόληση σε μη βιομηχανικές επιχειρήσεις (εκτός των ωρών του σχολείου), σε 16 για απασχόληση στο διαπολιτειακό εμπόριο και σε 18 για απασχολήσεις επικίνδυνες. Σε χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες βιομηχανικά, εξάλλου, εκατομμύρια παιδιών ηλικίας μέχρι και 7 ετών εργάζονται σε σκληρές εργασίες, όπως λατομεία, ορυχεία, εργοστάσια, χωράφια και διάφορες υπηρεσίες. Τα παιδιά αυτά αποτελούν περισσότερο από 10% του εργατικού δυναμικού σε μερικές χώρες της Μέσης Ανατολής και από 2% μέχρι 10% σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και σε ορισμένα μέρη της Ασίας. Στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει νομοθεσία ή είναι πολύ περιορισμένη η νομοθεσία που ρυθμίζει τις συνθήκες απασχόλησης των ανηλίκων. Νομοθεσία περιοριστική της απασχόλησης ανηλίκων προσκόπτει στην οικογενειακή φτώχεια και στην έλλειψη σχολείων. Η κίνηση για ρυθμιστική παρέμβαση στην εργασία ανηλίκων άρχισε στη Μεγάλη Βρετανία κατά το τέλος του 18ου αιώνα, όταν η ταχεία ανάπτυξη της μεγάλης κλίμακας βιομηχανίας οδήγησε σε εκμετάλλευση των ανηλίκων σε απασχολήσεις στη βιομηχανία και στα ορυχεία. Ο πρώτος νόμος, το 1802, απέβλεψε να ελέγξει την πρακτική μαθητείας των φτωχών παιδιών στη βαμβακουργία εν τούτοις παρέμεινε ανενεργός διότι δεν περιείχε διατάξεις 13

14 εξαναγκασμού των εργοδοτών. Ο εργοστασιακός νόμος του 1833 θέσπισε σύστημα εργοστασιακής επιθεώρησης. Οργανωμένες διεθνείς προσπάθειες άρχισαν το 1890, με την πρώτη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας στο Βερολίνο. Αν και δεν λήφθηκαν στη Διάσκεψη αυτή αποφάσεις που θα καθιέρωναν κανονισμούς, ωστόσο ακολούθησαν παρόμοιες διεθνείς συναντήσεις και κινήσεις. Το 1900 ιδρύθηκε, στη Βασιλεία της Ελβετίας, η Διεθνής Εταιρεία Εργατικής Νομοθεσίας, με παραρτήματα τουλάχιστον σε 16 χώρες, για την προώθηση προστασίας της εργασίας των ανηλίκων, ως τμήμα της διεθνούς νομοθεσίας εργασίας. Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε το 1960 από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη νομοθεσία και την πρακτική σε περισσότερες από 70 χώρες-μέλη έδειξε σοβαρά κενά στην παρεχόμενη προστασία στους εργάτες νεαρής ηλικίας σε μη βιομηχανικές απασχολήσεις, περιλαμβανομένης της γεωργίας και της χειροτεχνίας. Εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας έχουν βοηθήσει κυβερνήσεις στη σύνταξη κωδίκων εργασίας και νόμων που περιλαμβάνουν βασικές διατάξεις αναφορικά με τη δημιουργία υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας και εκπαίδευσης προσωπικού. Περιφερειακές συναντήσεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα των νεαρών εργατών στη γεωργία, στα ανθρακωρυχεία, στις κατασκευές, καθώς και σε στοιχειώδη μέτρα προστασίας στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Στην Ελλάδα η εργασία ανηλίκων γενικώς απαγορεύεται. Ως ανήλικος θεωρείται όμως σε τούτη την περίπτωση όποιος δεν έχει ακόμα συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του (βλ ΑΚ 135) 3. Ο ανήλικος που συμπλήρωσε τα 14 έτη είναι ικανός να διαθέτει ελεύθερα κάθε τι που κέρδισε από την προσωπική του εργασία και τέλος εκείνος που συμπλήρωσε το 15 ο έτος της ηλικίας του έχει τη δυνατότητα να συνάπτει, με τη γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά του, σύμβαση εργασίας ως εργαζόμενος (ΑΚ 136). Τα ανωτέρω δεν σημαίνουν πως οι ανήλικοι εμπίπτουν στις ίδιες ακριβώς προστατευτικές ρυθμίσεις με τους ενήλικους εργαζομένους. Ισχύουν ειδικοί νόμοι στις περισσότερες χώρες που παρέχουν αυξημένη προστασία στους ανήλικους που εργάζονται, για παράδειγμα απαγορεύεται η εργασία αυτών σε επαγγελματικούς χώρους που ενέχουν κινδύνους για την σωματική ή πνευματική υγεία τους. 14

15 Κατά την παροχή της εργασίας αναπτύσσονται οι εργασιακές σχέσεις. Υπό την ευρεία έννοια ο όρος αυτός καλύπτει το πλήρες φάσμα των σχέσεων που προκύπτουν μεταξύ εργοδοτών και μισθωτών, αλλά και μισθωτών μεταξύ τους, στον χώρο της παραγωγής. Οι εργασιακές σχέσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του νομικού καθεστώτος που ρυθμίζει, προστατεύει και οριοθετεί το δικαίωμα της εργασίας και τις συνθήκες απασχόλησης του εργατικού δυναμικού. Όλες οι εξελίξεις που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις τελούν σε αμοιβαία συνάρτηση με τη συνταγματική και νομοθετική κατοχύρωση του δικαιώματος της εργασίας και για τον λόγο αυτό είναι χρήσιμη η παρούσα σύντομη αναφορά. Στις εργασιακές σχέσεις ανήκουν μεταξύ άλλων: α) οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, δηλ. οι διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ ομάδας μισθωτών και ενός ή περισσότερων εργοδοτών και συνήθως καταλήγουν σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας θ) ο θεσμός της (υποχρεωτικής ή προαιρετικής) διαιτησίας γ) οι διάφορες διαδικασίες και τα όργανα τα οποία ασχολούνται με την επίλυση των εργασιακών διαφορών δ) ο καθορισμός των τρόπων αξιολόγησης και αμοιβής της μισθωτής εργασίας ε) οι διαδικασίες πρόσληψης, προαγωγής, απόλυσης, αποζημίωσης και συνταξιοδότησης των μισθωτών στ) η δικαιοδοσία στους μισθωτούς να οργανώνουν με τον δικό τους τρόπο την παροχή της εργασίας τους. Δεν πρέπει πάντως να γίνεται σύγχυση μεταξύ εργασιακών και βιομηχανικών σχέσεων. Οι βιομηχανικές ή οργανωσιακές σχέσεις αναφέρονται ειδικότερα στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας, με έμφαση στην επίδραση που έχουν οι σχέσεις αυτές στην παραγωγικότητα της οργάνωσης. Οι κλασικοί οικονομολόγοι χειρίζονταν την εργασία ως μέσο παραγωγής υποκείμενο στους ίδιους οικονομικούς νόμους προσφοράς και ζήτησης, όπως οι πρώτες ύλες και τα έτοιμα προϊόντα. Το 1890, ο Αμερικανός μηχανικός παραγωγής F. W. Taylor επινόησε ένα σύστημα «επιστημονικής διοίκησης», το οποίο οδήγησε αυτήν τη σύλληψη στη λογική της ακρότητα. Ο Taylor χρησιμοποίησε μελέτες χρόνου και κίνησης προκειμένου να αναλύσει 15

16 τις διάφορες εργασίες, κατατέμνοντας τις στα επιμέρους συστατικά τους στοιχεία και χρονομετρώντας κάθε κίνηση. Από τέτοιες μελέτες ο Taylor συνήγαγε την πιο αποτελεσματική προσέγγιση τόσο αναφορικά προς τα επιμέρους εργασιακά καθήκοντα όσο και αναφορικά προς την οργάνωση του εργοστασίου ως συνόλου. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο Elton Mayo μελέτησε την παραγωγικότητα της Δυτικής Ηλεκτρικής Εταιρείας στο Ιλινόις. Ο Mayo έλπιζε να ανακαλύψει άριστα επίπεδα φωτισμού της παραγωγικής μονάδας και κατάλληλο χρονικό προσδιορισμό των περιόδων ανάπαυσης, κάνοντας πειράματα με επιλεγμένες ομάδες εργατών. Ανακάλυψε ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος των εργατών δεν έπαιζε κανένα ρόλο το απλό γεγονός της επιλογής τους για το πείραμα βελτίωνε την παραγωγικότητα τους (αυτό ονομάστηκε αποτέλεσμα Hawthorn Hawthorn effect από την ονομασία της τοποθεσίας του εργοστασίου). Αν και το συμπέρασμα αυτό αμφισβητήθηκε, σημάδεψε ωστόσο την απαρχή της συστηματικής σπουδής των βιομηχανικών σχέσεων. Οι εργάτες άρχισαν να θεωρούνται ότι αντιδρούν όχι μόνο σε οικονομικά αλλά και σε ψυχο-κοινωνικά ερεθίσματα. Η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε σε συγκέντρωση μεγάλου αριθμού εργατών στον ίδιο χώρο εργασίας σε συνθήκες ανωνυμίας συχνά όχι ευχάριστες. Με την ανάπτυξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων η ιεραρχία των διευθυντικών στελεχών και των προϊσταμένων κατέστη όλο και πιο αναγκαία για την εξασφάλιση πειθαρχίας και συντονισμού των εργατών. Από την εξέλιξη αυτήν προέκυψε ποικιλία στρατηγικής διοίκησης. Οι τρόποι διοίκησης χωρίζονται σε δύο μεγάλες σχολές: τη σχολή του laissez-faire (φιλελευθερισμός) και την πατερναλιστική σχολή. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από αφοσίωση στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς οι διευθύνοντες δεν αισθάνονται καμιά υποχρέωση προς τους εργατοϋπαλλήλους έξω από τον χώρο εργασίας, δεδομένου ότι η κύρια επιδίωξη της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Ο πατερναλιστικός τρόπος διοίκησης, όμως, υποθέτει ότι η επιχείρηση έχει υποχρεώσεις προς τους εργάτες της και έξω από τον εργασιακό χώρο καθώς και προς την ευρύτερη κοινότητα. Τον τρόπο διοίκησης επηρεάζουν και πολιτιστικοί παράγοντες. Πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από διοικητική αποκέντρωση, 16

17 γεγονός που αντανακλά την κινητικότητα του πληθυσμού και μια πολιτιστική προτίμηση για ατομικιστική αυτοπεποίθηση. Στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη η λήψη αποφάσεων είναι πιο συγκεντρωτική και η ιεραρχία είναι συγκριτικά άκαμπτη. Στην Ιαπωνία τα διευθυντικά στελέχη δίνουν έμφαση στη συνεργασία και στις συμβουλές οι εργάτες συχνά θεωρούν ως δική τους την επιχείρηση και τους συναδέλφους εργάτες ως δεύτερη οικογένεια. Η οικονομική επιτυχία της Ιαπωνίας έχει αναγκάσει τα διευθυντικά στελέχη στις ΗΠΑ και αλλού να ενθαρρύνουν περισσότερη συνεργασία μεταξύ εργατών και διοίκησης, αν και οι πολιτιστικές διαφορές καθιστούν τούτο δύσκολο. Οι εργάτες υποκινούνται από πολλούς παράγοντες, πλην των μισθών και των συναφών παροχών ( fringe benefits). Συστήματα κινήτρων, που συναρτούν τις αμοιβές με την παραγωγικότητα, μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την επίδοση των εργατών. Οι σχέσεις της διοίκησης με τα εργατικά συνδικάτα περικλείουν στοιχεία σύγκρουσης και συνεργασίας. Τα περισσότερα εργατικά συνδικάτα έχουν οργανωθεί για να απαιτούν από τη διοίκηση βελτίωση στις κλίμακες αμοιβών και στις συνθήκες εργασίας. Η διαπραγμάτευση έχει καταστεί κύρια λειτουργία των εκπροσώπων των εργατικών συνδικάτων, οι περισσότεροι δε διαπραγματευτές επιθυμούν να συνδιαλλαγούν, ειδικότερα αν η διοίκηση κινείται προς την κατεύθυνση άμβλυνσης των αντιθέσεων. Μερικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μάχονται τα εργατικά συνδικάτα από την αρχή της σύστασης τους μέχρι και την τελευταία διαπραγμάτευση. Οι σχέσεις μεταξύ διευθυντικών στελεχών των διαφόρων τμημάτων μιας επιχείρησης και οι σχέσεις των διευθυντικών στελεχών με τους ανωτέρους τους είναι εξίσου σύνθετες όπως οι σχέσεις τους με τους εργάτες. Για παράδειγμα, οι διευθυντές πωλήσεων πρέπει να ενδιαφέρονται για τον έλεγχο ποιότητας, προγραμματισμό παραγωγής και εξυπηρέτηση πελατών οι διευθυντές του εργοστασίου πρέπει να λογοδοτούν στους αντιπροέδρους και στους προϊσταμένους. Επομένως, τα διευθυντικά στελέχη είναι υπόλογα κατά περίπλοκους τρόπους στα πλαίσια της οργανωτικής δομής της επιχείρησης. Τούτο έχει συνέπειες και στη νομική ρύθμιση της εργασιακής θέσης των στελεχών, όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα. Με την είσοδο της οικονομίας στην εμπορευματική παραγωγή, η εργασία έγινε συντελεστής της, έχοντας αξία και τιμή και υπακούοντας στον 17

18 νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Διαμορφώνεται έτσι η αγορά εργασίας, όπου συναντώνται η προσφορά και η ζήτηση της, διαμορφώνεται η τιμή της και συνάπτονται οι συμβάσεις εργασίας, μέσω των οποίων αυτή έρχεται σε άμεσο σύνδεσμο προς την παραγωγική διαδικασία. Στην αγορά εργασίας επιτυγχάνεται η ιδεατή ενότητα προσφοράς και ζήτησης του συντελεστή Εργασία ή, κατά τη μαρξιστική οικονομική θεωρία, της εργατικής δύναμης, που είναι και ο μοναδικός παραγωγικός συντελεστής. Κατά τους μη μαρξιστές οικονομολόγους η εργασία αποτελεί κύριο όχι όμως και τον μοναδικό παραγωγικό συντελεστή, εφόσον η παραγωγή είναι πρακτικά αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή και άλλων συντελεστών, όπως των φυσικών πόρων και του κεφαλαίου (όπως δίδασκαν οι κλασικοί οικονομολόγοι του τέλους του 18ου και της αρχής του 19ου αιώνα). Πολλοί σύγχρονοι οικονομολόγοι θεωρούν επίσης ως συντελεστές παραγωγής τόσο την επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και την τεχνολογία. Ανεξάρτητα από τις διαφορές απόψεων σχετικά με τον αριθμό των παραγωγικών συντελεστών και τις ισάριθμες αγορές, γίνεται από όλους παραδεκτό ότι η αγορά εργασίας χωρίζεται σε πολλές επιμέρους αγορές με βάση την ποιοτική στάθμη της εργασίας (ανειδίκευτης, μέσου βαθμού εξειδί - κευσης, εξειδικευμένης κ.λπ.) και τη γεωγραφική περιοχή προσφοράς και ζήτησης (τοπικές και εθνικές αγορές εργασίας, καθώς και η διεθνής αγορά για εργασία υψηλού βαθμού εξειδίκευσης, αλλά και για ανειδίκευτη, που προσφέρεται συνήθως από χώρες χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης για απασχόληση σε άλλες χώρες, ανεπτυγμένες ή μη, στις οποίες η ζήτηση εργασίας δεν ικανοποιείται από την εγχώρια προσφορά). Η αγορά εργασίας στις φιλελεύθερες κοινωνίες Η αγορά κάθε συντελεστή παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στην αγορά του χρηματικού κεφαλαίου, π.χ. εκείνο που μεταβιβάζεται είναι η χρήση του κεφαλαίου για ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη του οποίου απαιτείται η επιστροφή του. Η ύπαρξη συνεπώς εμπιστοσύνης και νομικού πλαισίου που εξασφαλίζει τον δανειστή και υποχρεώνει τον δανειζόμενο να επιστρέψει το κεφάλαιο που δανείστηκε στην τακτή προθεσμία είναι τελείως απαραίτητα για τη λειτουργία των αγορών αυτών. Η ιδιομορφία της αγοράς εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι η εργασία προσφέρεται από το άτομο, η ικανοποίηση των αναγκών του οποίου αποτελεί 18

19 αντικείμενο κάθε παραγωγικής δραστηριότητας. Με βάση τη σύγχρονη αυτήν ηθική, που χαρακτηρίζει τις φιλελεύθερες κοινωνίες, το άτομο εκμισθώνει μέρος του χρόνου του στον εργοδότη ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να ολοκληρώσει ορισμένο έργο για λογαριασμό του εργοδότη. Πέραν όμως αυτού δεν υπάρχει καμιά άλλη υποχρέωση εκ μέρους του μισθωτή και κανένα άλλο δικαίωμα εκ μέρους του εργοδότη. Η αγορά εργασίας στις δουλοκτητικές και φεουδαρχικές κοινωνίες Στις δουλοκτητικές κοινωνίες της αρχαίας Βαβυλώνας, Αιγύπτου, Ελλάδας, Ρώμης κ.λπ., αλλά και στις πολύ μεταγενέστερες κοινωνίες των ΗΠΑ και πολλών άλλων χωρών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, μέχρι τα τέλη του περασμένου αιώνα η αγορά εργασίας χωριζόταν σε δύο βασικά τμήματα. Στο ένα, που ήταν συνήθως το μικρότερο, υπήρχε προσφορά και ζήτηση εργασίας ελεύθερων ατόμων, όπως περίπου συμβαίνει σήμερα σε όλες τις ελεύθερες κοινωνίες. Το μεγαλύτερο όμως μέρος της εργασίας εξασφαλιζόταν από άτομα δίχως ανθρώπινα δικαιώματα, τους δούλους, η απόκτηση των οποίων γινόταν με την αγορά τους στις ομώνυμες αγορές, με επιδρομές σε διάφορα χωριά και απαγωγές ατόμων που χρησιμοποιούνταν κατόπιν ως δούλοι, ή με τη χρησιμοποίηση των αιχμαλώτων πολέμου ή και των κατοίκων μιας κατακτημένης περιοχής ως δούλων. Στις φεουδαρχικές κοινωνίες του μεσαίωνα, που παρουσιάζουν ακόμη και σήμερα κατάλοιπα σε διάφορες χώρες της Ασίας, Αφρικής και Νότιας Αμερικής, δεν υπήρχαν δούλοι αλλά δουλοπάροικοι, που είχαν ορισμένα δικαιώματα και από αυτήν την άποψη διέφεραν σημαντικά από τους δούλους. Ανήκαν βέβαια και αυτοί σε κάποιον κύριο, συνήθως στον φεουδάρχη ή τσιφλικά που κατείχε το κτήμα στο οποίο ζούσαν και εργάζονταν και το οποίο κατά κανόνα ή πουλιόταν ή μεταβιβαζόταν λόγω δωρεάς, προίκας, κατάκτησης κ.λπ. με όλα τα άτομα που ζούσαν σ' αυτό. Δεν είχε όμως ο φεουδάρχης, στους δουλοπάροικους, δικαιώματα ζωής και θανάτου, επέμβασης στην οικογενειακή τους ζωή ή εκδίωξης τους από το κτήμα. Οι δουλοπάροικοι οριακά μόνο συμμετείχαν στην αγορά εργασίας, εφόσον η προσφορά της εργασίας τους ήταν υποχρεωτική προς τον γαιοκτήμονα στον οποίον ανήκαν και η ζήτηση της εργασίας εκ μέρους του γαιοκτήμονα για δικές του ή άλλες δουλειές (του βασιλι ά κ.λπ.) ήταν καθορισμένη. Η αγορά εργασίας στις ανελεύθερες κοινωνίες που 19

20 σκιαγραφήθηκε πιο πάνω παρουσιάζει διαφορές κατά χώρα και κατηγορία δούλων ή δουλοπάροικων, αλλά και πολλές διαχρονικές μεταβολές. Στις δουλοκτητικές κοινωνίες πολλοί ελεύθεροι υποβιβάζονταν σε δούλους όταν δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους, αρκετοί δούλοι απελευθερώνονταν από τον ιδιοκτήτη τους ή εξαγόραζαν την ελευθερία τους, δούλοι στέλνονταν σε βαριές και επικίνδυνες δουλειές, όπως π.χ. στα ορυχεία, από τις οποίες σπανίως επιζούσαν, άλλοι δούλοι που είχαν κάποια μόρφωση ή ευφυΐα ή έδειχναν καλή συμπεριφορά ανελάμβαναν υπεύθυνες εργασίες στην οικογένεια του κυρίου τους (ανατροφή των παιδιών, επίβλεψη των βιοτεχνικών ή αγροτικών εργασιών κ.λπ.). Οι δουλοπάροικοι είχαν βέβαια και αυτοί σοβαρές δεσμεύσεις, αλλά κατά τόπο και εποχή αποκτούσαν την ελευθερία να φύγουν από το φέουδο ή διάφορα δικαιώματα μέσα σ' αυτό, όπως π.χ. την εξασφάλιση της απασχόλησης στη γη που είχαν καλλιεργήσει για πολλά χρόνια, την απόκτηση κυριότητας μέρους της γης που είχαν εκχερσώσει με δική τους εργασία, την απόκτηση ζωικού κεφαλαίου και εργαλείων κ.ά. Από την άλλη μεριά, και οι ελεύθεροι εργάτες και τεχνίτες των πόλεων καθώς και οι ανεξάρτητοι καλλιεργητές είχαν σε πολλές περιπτώσεις σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία τους και διάφορες υποχρεώσεις, όπως π.χ. να εκτελούν με ή δίχως αμοιβή ορισμένες εργασίες που σχετίζονταν με την άμυνα, τη δημιουργία παραγωγικής υποδομής ή τις καταναλωτικές ανάγκες των αρχόντων (ανέγερση φρουρίων και πύργων, διάνοιξη δρόμων, κατασκευή μεταφορικών μέσων, κωπηλασία στα πλοία, συγκέντρωση και διακίνηση διαφόρων εμπορευμάτων κ.λπ.). Εξάλλου, πολλοί από τους πρώτους μετανάστες στην Αμερική ήταν υποχρεωμένοι να εργαστούν για ορισμένο εργοδότη και μάλιστα με μειωμένη αμοιβή, έναντι της κάλυψης των εξόδων για τη μεταφορά τους από τον εργοδότη από άλλες ηπείρους στην Αμερική. Ακόμη και σήμερα σε εμπόλεμες και άλλες καταστάσεις ανάγκης, η κεντρική εξουσία επιβάλλει υποχρεωτική εργασία ή και αυστηρούς περιορισμούς στη γεωγραφική, διεπιχειρησιακή και επαγγελματική κινητικότητα όλων των εργαζομένων. Αυτό συνέβη στις περισσότερες χώρες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου πολέμου. 20

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K.

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K. ISBN: 978-960-9571-12-8 Κ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Οκτώβριος 1995 ιεθνής Μπαχάι Κοινότητα Γραφείο Ηνωµένων Εθνών - Νέα Υόρκη ISBN 960-7521-07-2 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΑΝΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Με λίγα λόγια στη ζωή μου είχα κάνει όλες τις δουλειές. Οικοδόμος, αχθοφόρος, λαντζέρης, εργάτης γης, μέχρι και σπουδαστής,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα