Η Σύνθεση με Δεσμευμένο Θέμα στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Σύνθεση με Δεσμευμένο Θέμα στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική"

Transcript

1 2011 Η Σύνθεση με Δεσμευμένο Θέμα στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική Θεωρητική Ανάλυση και Υπολογιστική Επεξεργασία ΠΑΤΡΑ Ευανθία Πετροπούλου Διδακτορική Διατριβή

2 Μέλη Συµβουλευτικής Επιτροπής Καθ. Αγγελική Ράλλη Αναπλ.Καθ. Ελένη Γαλιώτου Αναπλ.Καθ. Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου Επταµελής Εξεταστική Επιτροπή Καθ. Αγγελική Ράλλη Καθ. Άννα Ιορδανίδου Αναπλ.Καθ. Ελένη Γαλιώτου Αναπλ.Καθ. Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου Επίκ.Καθ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Επίκ.Καθ. Γεώργιος Ξυδόπουλος Επίκ.Καθ. Κυριάκος Σγάρµπας Η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής έγινε την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου Στη συγκεκριµένη µορφή έχουν ληφθεί υπόψη τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των µελών της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής, τα οποία ευχαριστώ θερµά για τη συµβολή τους. i

3 Περίληψη Η παρούσα διατριβή ασχολείται µε τη συγκριτική µελέτη λέξεων στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική που περιέχουν δεσµευµένα µορφολογικά στοιχεία, δηλαδή µορφήµατα που δεν απαντώνται ανεξάρτητα στο λόγο. Στην Αγγλική οι λέξεις αυτές είναι γνωστές µε τον όρο «νεοκλασικά σύνθετα», καθώς τα δεσµευµένα στοιχεία που περιέχουν έχουν αρχαιοελληνική ή λατινική προέλευση. Στη Νέα Ελληνική πρόκειται για µία κατηγορία ρηµατικών συνθέτων, που περιέχουν ένα δεσµευµένο θέµα ρηµατικής προέλευσης σε τελική θέση. Σηµαντικό χαρακτηριστικό των εν λόγω λέξεων είναι ότι ένα µεγάλο ποσοστό αυτών ανήκει σε ειδικά επιστηµονικά και τεχνικά λεξιλόγια. Στόχος της µελέτης είναι ο άµεσος συσχετισµός των λέξεων αυτών στις δύο γλώσσες από µορφολογική άποψη, µε απώτερο σκοπό τη βέλτιστη υπολογιστική τους επεξεργασία. Για τις ανάγκες της παρούσας συγκροτήθηκαν δύο σώµατα δεσµευµένων θεµάτων που εµφανίζονται σε τελική θέση µέσα σε λέξεις της Αγγλικής και της Νέας Ελληνικής, τα οποία αποτέλεσαν τα κύρια γλωσσικά δεδοµένα, τόσο για την θεωρητική ανάλυση, όσο και για την υπολογιστική επεξεργασία των υπό εξέταση λέξεων. Λαµβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί, τα δεδοµένα που προέκυψαν από την εξέταση των σωµάτων δεσµευµένων στοιχείων, καθώς και την παρουσία των λέξεων µε δεσµευµένα στοιχεία κατά τη διάρκεια εξέλιξης της κάθε γλώσσας, πραγµατοποιείται η µορφολογική τους ανάλυση, που έχει ως αποτέλεσµα τον άµεσο συσχετισµό τους µε την αναγνώριση αντίστοιχων δοµών στις εν λόγω λέξεις. Με βάση τα συµπεράσµατα της θεωρητικής ανάλυσης επιχειρείται η δηµιουργία ενός συστήµατος υπολογιστικής µορφολογικής επεξεργασίας των εν λόγω λέξεων, που διέπεται από κοινές αρχές και κοινούς κανόνες για τις δύο γλώσσες, µε στόχο την όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη περιγραφή του φαινοµένου, για χρήση σε ένα πλήθος εφαρµογών της γλωσσικής επεξεργασίας. Ο φορµαλισµός που χρησιµοποιείται αποτελεί έναν λεξιλογικό µεταγλωττιστή (LEXC) που είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για τον ορισµό λεξιλογίων φυσικών γλωσσών και βασίζεται στις µεθόδους πεπερασµένων καταστάσεων. ii

4 Πρόλογος Η ενασχόλησή µου µε τη µορφολογία και ειδικότερα µε το θέµα της παρούσας µελέτης που αποτελεί και τη διδακτορική µου διατριβή, ξεκίνησε όταν πριν από αρκετά χρόνια είχα την τύχη να εργαστώ στο Αγγλικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου της Βασιλείας σε ένα πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από το Ελβετικό Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών ( Swiss National Science Foundation ) για την κατασκευή ενός δίγλωσσου µορφολογικού λεξικού της Αγγλικής και της Ιταλικής. Εκεί ήρθα και για πρώτη φορά σε επαφή µε το φαινόµενο του «νεοκλασικού σχηµατισµού λέξεων» ( neoclassical word formation ), που µας «παίδευε» αρκετά στην ανάπτυξη των λεξικών, καθώς έπρεπε µε κάποιο τρόπο, αφενός να ταξινοµήσουµε αυτά τα «αγνώστου ταυτότητας» µορφολογικά στοιχεία των λεγόµενων «νεοκλασικών συνθέτων» και αφετέρου να προσδιορίσουµε τις µορφολογικές διαδικασίες στις οποίες µετέχουν για το σχηµατισµό λέξεων. Το «µυστήριο» που έκρυβαν αυτές οι λέξεις από µορφολογική πλευρά, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι σχετίζονταν και µε τη µητρική µου γλώσσα, µε έκαναν να ενθουσιαστώ µε το φαινόµενο του νεοκλασικού σχηµατισµού και να επιλέξω τη συστηµατικότερη ενασχόλησή µου µε αυτό. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η έρευνά µου απέκτησε ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον, όταν ως φοιτήτρια του Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, άρχισα να ασχολούµαι πιο εντατικά και µε τη µορφολογία της Ελληνικής. Σήµερα, καταννοώ ότι η µελέτη αυτή θα υστερούσε σε µεγάλο βαθµό, αν δεν ήµουν διδακτορική φοιτήτρια του εν λόγω τµήµατος και κυρίως αν δεν είχα ως κύρια επιβλέπουσα της διατριβής µου την καθ. Αγγελική Ράλλη. Στην Κα Ράλλη, οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε, τη βοήθεια που µου πρόσφερε καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής και την άριστη επίβλεψή της. Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης και στην Αναπλ.καθ. Ελένη Γαλιώτου του Τµήµατος Πληροφορικής, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθήνας, για την επίβλεψη κυρίως του υπολογιστικού µέρους της διατριβής και την πολύτιµη βοήθειά της σε αυτόν τον συχνά δύσκολο, για έναν γλωσσολόγο, τοµέα της υπολογιστικής γλωσσικής επεξεργασίας. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές iii

5 ευχαριστίες µου στην Αναπλ.καθ. Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου, του Τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθήνας, οι απόψεις και οι παρατηρήσεις της οποίας µου πρόσφεραν τη δυνατότητα για γόνιµο προβληµατισµό και συνετέλεσαν σηµαντικά στη βελτίωση της διατριβής µου. Θα ήθελα ακόµα να ευχαριστήσω τον καθ. Lauri Karttunen, ερευνητή στην εταιρία Xerox Parc και καθηγητή στο University of Stanford για την πολύτιµη βοήθεια του σε θέµατα που αφορούσαν το υπολογιστικό µέρος της διατριβής και κυρίως τη λειτουργία του λεξιλογικού µετατροπέα LEXC. Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους πρώην συναδέλφους µου και πλέον διδάκτορες, αλλά κυρίως αγαπηµένους µου φίλους, τον Δρ. Θανάση Καρασίµο, για την πραγµατικά πολύτιµη βοήθεια και συµπαράστασή του, τη συνεχή ενθάρρυνση που µου πρόσφερε και την υπέροχη συνεργασία µας και την Δρ. Ελεονώρα Δηµελά για την πάντα υπέροχη φιλοξενία της, τις όµορφες στιγµές και τις εποικοδοµητικές συζητήσεις µας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους τη Δρ. Δήµητρα Μελισσαροπούλου, τον υποψ.διδάκτορα Νίκο Κουτσούκο και την υποψ.διδάκτορα Μαρία Κολιοπούλου, καθένας από τους οποίους µε βοήθησε µε το δικό του τρόπο στην εκπόνηση της διατριβής µου. Ένα τελευταίο ευχαριστώ, χρωστάω ακόµα στους καθηγητές µου, τη θεία µου που έφυγε νωρίς από κοντά µας, Κυπριανή Πετροπούλου, φιλόλογο, και τον κ. Χρήστο Φίτσιο, φιλόλογο και πρώην Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδεσης Ν. Ιωαννίνων, που ενέπνευσαν την αγάπη µου για τη γλώσσα. Τέλος, πραγµατικά από τα βάθη της καρδιάς µου θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στους γονείς µου Νίκο και Φανή Πετροπούλου και τον σύζυγό µου Εµµανουήλ Αγγελάκη, για την παντοτινή συµπαράσταση και την πολύτιµη βοήθειά τους σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδροµή της εκπόνησης της διατριβής, χωρίς την οποία η ολοκλήρωσή της θα ήταν ίσως αδύνατη. Thanks for being there for me... iv

6 v Στον µικρό µου Γιώργο...

7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Εισαγωγή Μορφολογική κατηγοριοποίηση των δεσµευµένων στοιχείων και προσδιορισµός της µορφολογικής διαδικασίας Ως προσφύµατα ( affixes ) Ως συνδυαστικοί τύποι ( combining forms ) Ως δεσµευµένα θέµατα ( bound stems ) To πρότυπο της νεοκλασικής σύνθεσης Οι υβριδικοί σχηµατισµοί Η δοµή των νεοκλασικών συνθέτων Κριτική αποτίµηση Σχέση του νεοκλασικού σχηµατισµού µε το γηγενές σύστηµα σχηµατισµού λέξεων και παραγωγικότητα ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Εισαγωγή Μορφολογική κατηγοριοποίηση των συστατικών µερών Ως συνθετικά στοιχεία Η λόγια σύνθεση στον Τριανταφυλλίδη (1941) Ως προθηµατικά & επιθηµατικά στοιχεία ή συµφύµατα Η άποψη της Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986) Η άποψη της Γιαννουλοπούλου (2000) Κριτική αποτίµηση Ως δεσµευµένα θέµατα 56 vi 8

8 Η άποψη των Nespor & Ralli (1993, 1996) Η άποψη της Ralli (1992, Ράλλη 2005 & Ralli 2008a) Κριτική αποτίµηση 66 3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΘΕΜΑ» ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Γενικές πληροφορίες Παρουσίαση των δεσµευµένων θεµάτων στο σώµα των δεσµευµένων θεµάτων Πρότυπα νεοκλασικά σύνθετα Παράγωγα νεοκλασικών συνθέτων Παραγωγικό επίθηµα y Παραγωγικό επίθηµα ia Παραγωγικό επίθηµα ic Παραγωγικό επίθηµα ous Παραγωγικό επίθηµα al Παραγωγικό επίθηµα ical Παραγωγικό επίθηµα ac Παραγωγικό επίθηµα ist Παραγωγικό επίθηµα er Το συνδετικό φωνήεν ο- ή i ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕ Γενικές πληροφορίες Κατανοµή των τρόπων σχηµατισµού δεσµευµένων θεµάτων στο σώµα των δεσµευµένων θεµάτων Κλιτικά και παραγωγικά επιθήµατα των δεσµευµένων θεµάτων Κλιτικά Επιθήµατα Παραγωγικά Επιθήµατα Παράγωγα των συνθέτων µε δεσµευµένα θέµατα 97 vii 72

9 Παραγωγικά επιθήµατα ία και -εια Παραγωγικά επιθήµατα εί(ο) και ι(ο) Παραγωγικά επιθήµατα -ισσα και τρια Παραγωγή ρηµάτων σε (ώ) Παράγωγα µε µετάπλαση ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Τα σύνθετα µε δεσµευµένα θέµατα της Νέας Ελληνικής Τα δεσµευµένα θέµατα ρηµατικής προέλευσης Η περίπτωση του δεσµευµένου θέµατος γραφ Η δοµή των συνθέτων µε δεσµευµένα θέµατα Εισαγωγή Τα σύνθετα µε δεσµευµένα θέµατα ως ρηµατικά σύνθετα Η δοµή των ρηµατικών συνθέτων µε δεσµευµένα θέµατα O τονισµός των ρηµατικών συνθέτων µε δεσµευµένα θέµατα Τα νεοκλασικά σύνθετα της Αγγλικής Οι ιδιότητες των δεσµευµένων θεµάτων κλασικής προέλευσης Ρηµατικά νεοκλασικά σύνθετα Ονοµατικά νεοκλασικά σύνθετα Συµπεράσµατα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επεξεργασία της Φυσικής Γλώσσας και η Μορφολογική Υπολογιστική Επεξεργασία Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή 145 viii

10 4.2.2 H υπολογιστική επεξεργασία των συνθέτων µε δεσµευµένα στοιχεία στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική Oι Μέθοδοι Πεπερασµένων Καταστάσεων ( Finite State Methods ) Οι κανονικές εκφράσεις Τα Αυτόµατα Πεπερασµένων Καταστάσεων ( Finite State Automata ) Οι Μετατροπείς Πεπερασµένων Καταστάσεων ( Finite State Transducers ) Οι Μέθοδοι Πεπερασµένων Καταστάσεων στη Μορφολογική Ανάλυση Βελτιωµένοι Λεξιλογικοί Μετατροπείς Περιγραφή του LEXC Εισαγωγή Τα λεξικά του LEXC ( LEXICONs ) Είδη ληµµάτων Σύµβολα πολλαπλών χαρακτήρων ( Multicharacter Symbols ) Τα διακριτικά σήµανσης ( flag diacritics ) Σήµανση Ενοποίησης ( Unification flags / U-Type ) Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΟ LEXC Η περιγραφή LEXC των συνθέτων µε δεσµευµένα θέµατα της ΝΕ Τα Σύµβολα Πολλαπλών Χαρακτήρων ( Multichar_Symbols ) Tα Λεξικά Root, Prefixoids και WordStems Το λεξικό InfSuff Το λεξικό Compound Το λεξικό BoundStems Tα λεξικά Suff, DerSuff και DSuff Η περιγραφή LEXC των συνθέτων µε δεσµευµένα θέµατα της Αγγλικής Τα λεξικά Root, Nouns και Boundstems Τα λεξικά General και Initial Το λεξικό Suffix Έλεγχος των Λεξιλογικών Μετατροπέων Έλεγχος της περιγραφής LEXC για τα σύνθετα µε δεσµευµένα θέµατα της ΝΕ 222 ix

11 Έλεγχος της περιγραφής LEXC για τα νεοκλασικά σύνθετα της Αγγλικής ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΛΕΞΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΛΕΞΕΩΝ Ελληνικά Ξενόγλωσσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΗ ΓΗΓΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ LEXC 7.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ LEXC x

12 1 Εισαγωγή 1.1 Τα σύνθετα µε δεσµευµένα στοιχεία ως ιδιαίτερη κατηγορία λέξεων στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική H παρούσα εργασία ασχολείται µε τη µελέτη µιας οµάδας λέξεων της Αγγλικής και της Νέας Ελληνικής (ΝΕ), που περιέχουν δεσµευµένα στοιχεία και είναι ευρύτερα γνωστές στην Αγγλική µε τον όρο «νεοκλασικά σύνθετα» ( neoclassical compounds ). Ο όρος «νεοκλασικό σύνθετο» χρησιµοποιείται για το χαρακτηρισµό λέξεων που απαντούν και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες πέραν της Αγγλικής, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι περιέχουν µορφολογικά στοιχεία που προέρχονται από τις κλασικές γλώσσες, δηλαδή την Αρχαία Ελληνική (ΑΕ) και τη Λατινική, τα οποία δεν εµφανίζουν αυτόνοµη παρουσία στο λόγο. Παραδείγµατα από την Αγγλική είναι οι λέξεις microphone µικρόφωνο, atmosphere ατµόσφαιρα, astronaut αστροναύτης, insecticide εντοµοκτόνο, biolog-ist βιολόγος, oceanograph-er ωκεανογράφος, astrolog-ical αστρολογικός, pharyngolaryng-itis φαρυγγολαρυγγίτιδα, hamburgerology µπεργκερολογία, queenomania µανία µε τη βασίλισσα, speedometer ταχογράφος, jazzophile φίλος της τζαζ, Webopedia εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου, tele-printer τηλε-εκτυπωτής, microprocessor µικροεπεξεργαστής, κ.α. (Baeskow 2004: 59). Αν και όλες οι παραπάνω λέξεις περιέχουν δεσµευµένα στοιχεία κλασικής προέλευσης, εντούτοις δε χαρακτηρίζονται συνολικά από όλους τους µελετητές ως νεοκλασικά σύνθετα, καθώς άλλες από αυτές αποτελούνται µόνο από στοιχεία κλασικής προέλευσης, όπως οι microphone, atmosphere, astronaut και insecticide, άλλες αποτελούν συνδυασµούς στοιχείων κλασικής προέλευσης µε επιθήµατα της Αγγλικής, όπως οι biolog-ist, oceanograph-er, astrolog-ical και pharynolaryng-itis και άλλες αποτελούν συνδυασµούς στοιχείων κλασικής µε στοιχεία γηγενούς προέλευσης, όπως οι hamburgerology, queenomania, speedometer, jazzohile, Κεφάλαιο 1 o : Εισαγωγή 1

13 Κεφάλαιο 1 ο [[ΕΙΣΑΓΩΓΗ]] Webopedia, tele-printer και microprocessor. Οι παραπάνω διαφορετικές δοµές είναι ενδεικτικές της ιδιάζουσας συµπεριφοράς των στοιχείων κλασικής προέλευσης µέσα στη γλώσσα, που έχει ως αποτέλεσµα την αντιπαράθεση µεταξύ των µελετητών, όσον αφορά το µορφολογικό χαρακτηρισµό των λέξεων στις οποίες απαντούν, όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια. Ο Bauer (2005: 105) για παράδειγµα, θεωρεί ότι οι εν λόγω λέξεις δεν αποτελούν καν σύνθετα, γεγονός που καθιστά τον όρο «νεοκλασικό σύνθετο» λανθασµένη επιλογή, καθώς δεν αντιστοιχούν στον παραδοσιακό ορισµό των συνθέτων στην Αγγλική. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, όπως έχει διατυπωθεί από τους Bloomfield (1933: 227) 1 και Marchand (1969: 11) 2, αναγκαία συνθήκη για το χαρακτηρισµό µιας λέξης ως σύνθετης στην Αγγλική είναι η αυτονοµία των συστατικών της στοιχείων. Αντίθετα, όπως επισηµάνθηκε προηγουµένως (σελ. 1), τα περισσότερα στοιχεία κλασικής προέλευσης στις παραπάνω λέξεις όπως astr(o)-, -naut, -cide, -phile, pharyng-, -pedia, tele-, micro-, δεν έχουν αυτόνοµη παρουσία στο λόγο, καθώς εµφανίζονται πάντα δεσµευµένα, είτε σε µεταξύ τους συνδυασµούς ή σε συνδυασµό µε γηγενή στοιχεία. Το γεγονός αυτό έχει άµεσες συνέπειες στο µορφολογικό χαρακτηρισµό τόσο των εν λόγω µορφηµάτων, όσο και των λέξεων µέσα στις οποίες αυτά απαντούν, µε αποτέλεσµα τη διατύπωση αρκετά διαφορετικών απόψεων. Η µη αυτόνοµη παρουσία των συστατικών τους στοιχείων, σε συνδυασµό µε την ιδιάζουσα συµπεριφορά τους µέσα στη γλώσσα και την απρόβλεπτη συχνά αλληλεπίδρασή τους µε το γηγενές σύστηµα σχηµατισµού λέξεων, όπως αποδεικνύουν οι συνδυασµοί που πραγµατοποιούν µεταξύ τους ή µε άλλα µορφολογικά στοιχεία (βλ. σελ. 1), έχει οδηγήσει στη διαµόρφωση αλληλοσυγκρουόµενων απόψεων σχετικά µε τη µορφολογική τους υπόσταση, που ποικίλλει µεταξύ αυτής του επιθήµατος ή επιθηµατικού στοιχείου ( affixoid ), του δεσµευµένου θέµατος ( bound stem ) και µιας νέας µορφολογικής κατηγορίας, του συνδυαστικού τύπου ( combining form ). Η κατηγορία αυτή, που αρχικά υιοθετήθηκε από το Oxford English Dictionary (OED) για να χαρακτηρίσει αµφιλεγόµενα στοιχεία όπως αυτά µε κλασική προέλευση, στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε για ένα πλήθος άλλων στοιχείων που δε µπορούσαν 1 «Οι σύνθετες λέξεις έχουν δύο (ή περισότερους) ελεύθερους τύπους µεταξύ των άµεσων συστατικών τους» (Bloomefield 1933: 227) (ιδία µετάφραση). 2 «Όταν δύο ή περισσότερες λέξεις συνδυάζονται σε µια µορφολογική ενότητα [...], µιλάµε για σύνθετο» (Marchand: 1969: 11) (ιδία µετάφραση). 2

14 Κεφάλαιο 1 ο [[ΕΙΣΑΓΩΓΗ]] εύκολα να τοποθετηθούν σε µία από τις µεγάλες µορφολογικές κατηγορίες, όπως «πρόθηµα», «επίθηµα», «θέµα», «λέξη» κτλ. Στη ΝΕ ο όρος «νεοκλασικό σύνθετο» ή «σύνθετο µε δεσµευµένο θέµα» δεν έχει χρησιµοποιηθεί ιδιαίτερα (βλ. Ralli 2008a). Η Ράλλη (2005: 188) συσχετίζει τα νεοκλασικά σύνθετα των δυτικοευρωπαϊκών γλωσσών µε σύνθετες λέξεις της ΝΕ που περιέχουν λόγια στοιχεία και χρησιµοποιούνται στην επιστηµονική ορολογία για την κατασκευή όρων ειδικών λεξιλογίων. Παραδείγµατα τέτοιων λέξεων είναι οι λέξεις καρδιολόγος, λαρυγγοσκόπιο, ακτινογραφία, λαπαροτοµία, µυοκτονία, σαρκοβόρος, παιδοκοµία, τυποκλόπος, αγγλοµαθής, αδαµαντοθήρας, αιµορραγία, αεροβόλο κ.α. Οι λέξεις αυτές, που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως νεοκλασικά σύνθετα της ΝΕ, είτε αναβίωσαν από την ΑΕ είτε σχηµατίστηκαν τους δύο τελευταίους αιώνες µε τη βοήθεια θεµάτων της ΑΕ (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 1996: 110), δηλαδή λόγιων τύπων οι οποίοι συχνά δεν εµφανίζουν αυτόνοµη παρουσία στη ΝΕ. Ο σχηµατισµός τους συντελέστηκε είτε απευθείας, όπως στις λέξεις λεωφορείο, δηµοσιογράφος, αστυφύλακας κ.α., είτε µέσω κάποιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας που είχε χρησιµοποιήσει τα θέµατα αυτά για το σχηµατισµό ειδικών όρων, οι οποίοι µεταφέρθηκαν στη ΝΕ αποτελώντας τα λεγόµενα «µεταφραστικά δάνεια» ( calques ) (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 1986: 61), όπως οι λέξεις αστροναύτης, νεκρολογία, κ.α.. Όπως επισηµαίνει η Αναστασιάδη-Συµεωνίδη (1986: 62), η απόδοση των όρων αυτών στη ΝΕ που γίνεται µε τη χρήση λόγιων τύπων είναι αµφίσηµη, γιατί αποδίδει συγχρόνως τη χρήση της λέξης, αλλά και τον τρόπο σχηµατισµού της, που ενδέχεται να είναι διαφορετικός από τον τρόπο σχηµατισµού των λαϊκών τύπων. Κάτι παρόµοιο υποστηρίζεται και από τον Πετρούνια (2001: 401) ο οποίος σηµειώνει ότι σκοπός αυτών των λέξεων είναι «να εξυπηρετήσουν σηµασιολογικά τις επιστηµονικές ανάγκες του νεότερου κόσµου, και προσαρµόζονται περισσότερο ή λιγότερο στην προφορά και τη µορφολογία των νεότερων γλωσσών, και όχι στο σύστηµα των αρχαίων ελληνικών. Στα νέα ελληνικά έρχονται αφού έχουν πάρει συγκεκριµένη µορφή και σηµασία στις ξένες γλώσσες». Σηµαντικό χαρακτηριστικό των λέξεων που περιέχουν στοιχεία κλασικής προέλευσης, είναι το γεγονός ότι εµφανίζονται στα λεξιλόγια των περισσοτέρων ευρωπαϊκών γλωσσών µε παρόµοια µορφή καταλαµβάνοντας µεγάλο τµήµα της επιστηµονικής και τεχνικής ορολογίας (π.χ. astronomer (Αγγλ.), astronomo (Iτ.), αστρονόµος (Ελ.), Astronomer (Γερµ.) (Ralli 2008a). Για το λόγο αυτό, οι εν λόγω λέξεις συχνά χαρακτηρίζονται και ως «διεθνισµοί» ( internationalismes ) (Wexler 3

15 Κεφάλαιο 1 ο [[ΕΙΣΑΓΩΓΗ]] 1969: 38). Το φαινόµενο της παράλληλης ύπαρξης τέτοιων λέξεων σε περισσότερες από µία γλώσσες, επιτρέπει την από κοινού µελέτη του φαινοµένου της σύνθεσης µε δεσµευµένα λόγια ή κλασικά στοιχεία, που φαίνεται να µοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά στις γλώσσες αυτές, αλληλεπιδρώντας µε παρόµοιο τρόπο µε το γηγενές 3 σύστηµα λεξικού σχηµατισµού της κάθε γλώσσας. Κατά συνέπεια, αν και η παρούσα µελέτη αφορά το φαινόµενο της σύνθεσης µε δεσµευµένα στοιχεία στην Αγγλική και τη Νέα Ελληνική (ΝΕ), αφενός θεωρείται χρήσιµο να ληφθούν υπόψη και απόψεις που έχουν διατυπωθεί για το ίδιο φαινόµενο σε άλλες γλώσσες και αφετέρου είναι δυνατόν τα συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης να έχουν ισχύ και σε άλλες γλώσσες, πέραν των εξεταζοµένων. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες µελέτες που ασχολούνται συστηµατικά µε το φαινόµενο της νεοκλασικής σύνθεσης (π.χ. Hatcher 1951, Nybakken [1959] 1985, Marchand 1969, Adams 1973, Bauer 1983, 1998, Baeskow 2004 για την Αγγλική, Hoppe et al. 1987, Bergmann 1998, Munske 1988 και Lüdeling, Schmid & Kiokpasoglou 2002 για τη Γερµανική, Amiot & Dal 2005 και Namer & Villoing 2007 για τη Γαλλική, Iacobini 2004 για την Ιταλική). Επίσης, οι περισσότερες µορφολογικές µελέτες για την Αγγλική ή τη Γερµανική αναφέρονται συνοπτικά µόνο σε αυτό (π.χ. Spencer 1991, Spencer & Zwicky 1998, Booij et al. 2000, Plag 2003, Eichinger 2000). Παράλληλα, έµµεσες αναφορές στα νεοκλασικά σύνθετα υπάρχουν και σε αρκετές µέλετες για τους συνδυαστικούς τύπους, όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια (π.χ. Warren 1990, Lehrer 1998, Fradin 2000, Prcic 2005, 2007, 2008, Tomaszewicz 2008). Ορισµένες εξετάζουν τις εν λόγω λέξεις και τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά χωρίς να τις διαφοροποιούν από τις γηγενείς (π.χ. Fleischer & Barz 1992, Kühnhold et al. 1978, Wellman 1975), ενώ εκείνες που ασχολούνται περισσότερο µε την ιδιαίτερη αυτή κατηγορία λέξεων δε προσφέρουν µια διεξοδική µελέτη του φαινοµένου (π.χ. Aronoff 1976, Scalise 1986, ten Hacken 1994, Selkirk 1982, Fuhrhop 1998, κ.α.). Σαφής αναφορά στην κατηγορία των νεοκλασικών συνθέτων γίνεται σε µελέτες που αφορούν την ηλεκτρονική 3 Ο όρος «γηγενής» χρησιµοποιείται για την απόδοση του αγγλικού όρου native και αναφέρεται σε στοιχεία και διαδικασίες σχηµατισµού λέξεων µιας γλώσσας που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως γηγενή για τη γλώσσα αυτή, σε αντιδιαστολή µε «µη γηγενή» στοιχεία, ( non-native ), όρος που αναφέρεται σε στοιχεία και διαδικασίες σχηµατισµού που προέρχονται από άλλες γλώσσες, και χρησιµοποιείται από τη Baeskow (2004) για µορφήµατα της Αγγλικής που προέρχονται από τις κλασικές γλώσσες, ΑΕ και Λατινική. 4

16 Κεφάλαιο 1 ο [[ΕΙΣΑΓΩΓΗ]] επεξεργασία της ιατρικής ορολογίας (π.χ. ΜcGray 1988, McGray, Browne & Moore 1988, Norton & Pacak 1983, Ananiadou 1994, Estopa, Vivaldi, Cabre 2000, Schulz, Honeck & Hahn 2002), όπως θα διαπιστωθεί στο δεύτερο µέρος της παρούσας διατριβής, που αφορά την υπολογιστική επεξεργασία των συνθέτων µε δεσµευµένα θέµατα. Στην παρούσα µελέτη, καταρχάς οριοθετείται το είδος των λέξεων που αποτελούν σύνθετα µε δεσµευµένα στοιχεία στις δύο γλώσσες και στη συνέχεια προσδιορίζονται µε ακρίβεια οι µορφολογικές διαδικασίες που διέπουν το φαινόµενο της σύνθεσης µε δεσµευµένα στοιχεία στις γλώσσες αυτές. Απώτερος στόχος µας είναι ο άµεσος συσχετισµός αυτού του φαινοµένου της σύνθεσης στην Αγγλική και τη ΝΕ και η θεώρησή του ως µιας διαδικασίας που διέπεται από τις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες στις δύο γλώσσες. Συγκεκριµένα, υποστηρίζουµε ότι οι λέξεις που µπορούν να χαρακτηριστούν ως πρότυπα νεοκλασικά σύνθετα της Αγγλικής φέρουν πολλά κοινά στοιχεία µε συγκεκριµένες κατηγορίες συνθέτων της Ελληνικής, µία από τις οποίες είναι και αυτή των συνθέτων µε δεσµευµένα θέµατα, και ότι ο τρόπος σχηµατισµού τους δεν εντάσσεται µέσα στο γηγενές σύστηµα σχηµατισµού λέξεων της Αγγλικής, αλλά λειτουργεί παράλληλα µε αυτό (Lüdeling 2006). Η ανάλυση που υιοθετούµε στην παρούσα µελέτη βασίζεται εν µέρει στις αναλύσεις που προτείνουν η Baeskow (2004) για τα δεσµευµένα µορφήµατα της Αγγλικής και η Ralli (2008a, Ράλλη 2005) για τα δεσµευµένα θέµατα της ΝΕ. Οι εν λόγω αναλύσεις ενισχύουν τη µορφολογική ανάλυση που προτείνεται στην παρούσα µελέτη για τις λέξεις της Αγγλικής και της ΝΕ που περιέχουν δεσµευµένα στοιχεία, σύµφωνα µε την οποία οι δύο αυτές κατηγορίες λέξεων σχετίζονται άµεσα. Πιο αναλυτικά, η ανάλυση της Baeskow (2004) για τις λέξεις της Αγγλικής µε δεσµευµένα µορφήµατα βασίζεται στον άµεσο συσχετισµό των διαδικασιών σχηµατισµού τους στην Αγγλική και τη γλώσσα προέλευσης, δηλαδή την Ελληνική ή τη Λατινική, καθώς πολλές από αυτές είτε αποτελούν δάνεια από τις παραπάνω γλώσσες, είτε σχηµατίστηκαν κατά το πρότυπο των δανείων αυτών. Από την άλλη πλευρά, η Ralli (2008a, Ράλλη 2005) εξετάζει τη µορφολογική υπόσταση των εµπλεκοµένων στοιχείων και τις µορφολογικές διαδικασίες που συντελούνται στο σχηµατισµό των λέξεων της ΝΕ µε δεσµευµένα θέµατα και σε προηγούµενες φάσεις της γλώσσας, µε στόχο την συνολική εξέταση του φαινοµένου σχηµατισµού τους σε όλες τις φάσεις εξέλιξης της Ελληνικής. 5

17 Κεφάλαιο 1 ο [[ΕΙΣΑΓΩΓΗ]] Ένας επιπλέον λόγος για την υιοθέτηση των εν λόγω αναλύσεων στην παρούσα µελέτη είναι ότι βασίζονται σε ένα ενιαίο θεωρητικό υπόβαθρο, συγκλίνοντας σε αρκετά σηµεία. Όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια, το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για την υπολογιστική επεξεργασία των δεσµευµένων µορφηµάτων που αποτελεί επίσης έναν από τους στόχους της παρούσας µελέτης. Τα σηµαντικότερα από τα σηµεία αυτά είναι: α) η αναγνώριση θεµατικής υπόστασης και ονοµατικών χαρακτηριστικών στα δεσµευµένα µορφήµατα των δύο γλωσσών, β) η αναγνώριση σύνθετης δοµής στις λέξεις που τα περιέχουν και γ) η αναγνώριση του συνδετικού φωνήεντος στις δοµές που προκύπτουν ως δείκτη σύνθεσης. Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν τον άµεσο συσχετισµό των λέξεων µε δεσµευµένα µορφήµατα στις δύο γλώσσες και την αντιµετώπισή τους από ένα σύστηµα επεξεργασίας φυσικών γλωσσών που διέπεται από κοινούς κανόνες. Η παρούσα µελέτη διαρθρώνεται ως εξής: Στο κεφάλαιο 2 πραγµατοποιείται µια βιβλιογραφική επισκόπηση των απόψεων που έχουν εκφραστεί για τις λέξεις που περιέχουν στοιχεία κλασικής ή λόγιας προέλευσης στις δύο γλώσσες, ξεκινώντας από την Αγγλική (2.1), όπου το φαινόµενο του νεοκλασικού σχηµατισµού έχει συχνότερη εµφάνιση και έχει µελετηθεί περισσότερο. Πριν από τη παρουσίαση των απόψεων που αφορούν το φαινόµενο της Αγγλικής (2.1.2) γίνεται µια σύντοµη αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο τα εν λόγω στοιχεία εισήλθαν στη γλώσσα (2.1.1) και µετά από αυτές, εξετάζεται η σχέση του νεοκλασικού σχηµατισµού µε το γηγενές σύστηµα σχηµατισµού λέξεων της Αγγλικής και άλλων γλωσσών καθώς και ο βαθµός παραγωγικότητας του φαινοµένου (2.1.3). Ακολουθεί η παρουσίαση των απόψεων που αφορούν τα σύνθετα µε δεσµευµένα στοιχεία της ΝΕ και η αξιολογική τους αποτίµηση (2.2). Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η µορφολογική ανάλυση των συνθέτων µε δεσµευµένα θέµατα των δύο γλωσσών που προτείνει η παρούσα µελέτη. Αρχικά, προσδιορίζεται ο όρος «δεσµευµένο θέµα» στην κάθε γλώσσα (3.1) και στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδοµένα που προκύπτουν από τα σώµατα ( corpora ) των δεσµευµένων θεµάτων σε τελική θέση, που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, πρώτα της Αγγλικής (3.1) και στη συνέχεια της ΝΕ (3.2). Ακολουθεί η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου ανάλυσης των συνθέτων µε δεσµευµένα στοιχεία στις δύο γλώσσες (3.4), στην οποία προηγείται η ΝΕ (3.4.1) και ακολουθεί η Αγγλική (3.4.2), καθώς έτσι επιβάλλει ο τρόπος συσχετισµού τους. 6

18 Κεφάλαιο 1 ο [[ΕΙΣΑΓΩΓΗ]] Στo τελευταίο κεφάλαιο (4), παρουσιάζεται η πρόταση της παρούσας µελέτης για την υπολογιστική επεξεργασία των λέξεων µε δεσµευµένα θέµατα στη ΝΕ και την Αγγλική. Αρχικά, γίνεται µια εισαγωγή στον ευρύτερο τοµέα της υπολογιστικής επεξεργασίας φυσικών γλωσσών (4.1) και στη συνέχεια το ενδιαφέρον εστιάζεται στη µορφολογική υπολογιστική επεξεργασία (4.2), ιδιαίτερα των συνθέτων µε δεσµευµένα στοιχεία στις δύο γλώσσες (4.2.2). Ακολουθεί η παρουσίαση των µεθόδων πεπερασµένων καταστάσεων (4.2.3), στις οποίες βασίζεται ο φορµαλισµός LEXC που χρησιµοποιείται στην παρούσα µελέτη, δικαιολογείται η επιλογή του και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του (4.2.4). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή του φαινοµένου της σύνθεσης µε δεσµευµένα θέµατα µέσα από τον φορµαλισµό που έχει επιλεγεί για την υπολογιστική του επεξεργασία (4.3), πρώτα της ΝΕ (4.3.1) και στη συνέχεια της Αγγλικής (4.3.2) και τέλος, αξιολογείται η αποτελεσµατικότητά του στην κάθε γλώσσα (4.3.3). 7

19 Κεφάλαιο 1 ο [[ΕΙΣΑΓΩΓΗ]] 8

20 2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 2.1 Τα σύνθετα µε δεσµευµένα στοιχεία κλασικής προέλευσης στην Αγγλική Εισαγωγή Πριν από την εξέταση του φαινοµένου της σύνθεσης µε δεσµευµένα στοιχεία κλασικής προέλευσης στην Αγγλική, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο προέκυψε αυτό το είδος λέξεων στην Αγγλική γλώσσα. Σύµφωνα µε τον Kastovsky (2009: 1), περίπου το εβδοµήντα τοις εκατό του Αγγλικού λεξιλογίου αποτελείται από δάνεια, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τη Γαλλική, τη Λατινική, την Ελληνική και αυτό που αποκαλείται Νεο-Λατινική, ένα µείγµα Λατινικού και Ελληνικού λεξιλογίου, που αποτελούσε τη lingua franca κατά το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, καθώς και επίσηµη γλώσσα πολλών χωρών εκείνη την περίοδο (Lüdeling 2006: 580). Όπως σηµειώνουν οι Stockwell & Minkova (2001: 42), κατά την περίοδο της Αναγέννησης η καλή γνώση Λατινικών και Ελληνικών ήταν ταυτόσηµη µε την καλή µόρφωση, αφού το µεγαλύτερο µέρος της ακαδηµαϊκής µελέτης γινόταν στα Λατινικά. Η µετάφραση των κλασικών συγγραφέων στην Αγγλική είχε ως αποτέλεσµα την εισαγωγή ενός µεγάλου αριθµού νέων λέξεων από τους µεταφραστές για την απόδοση καινούργιων εννοιών, που προτιµήθηκε έναντι της αναζήτησης αντίστοιχων λέξεων της Αγγλικής, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση. Ως αποτέλεσµα, ένας µεγάλος αριθµός λέξεων της Λατινικής εισχώρησε σε ειδικά λεξιλόγια της Αγγλικής, όπως της φιλοσοφίας, της παιδείας, της θρησκείας, των µαθηµατικών και της γεωµετρίας, της βοτανικής, της βιολογίας, της γεωγραφίας, της ιατρικής και άλλων επιστηµονικών πεδίων, όπως οι λέξεις alumnus, arena, curriculum, antenna, abdomen, calculus, codex, compute, virus, plus, species, recipe Κεφάλαιο 2 o : Βιβλιογραφική επισκόπηση 8

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Στη Γ Λυκείου κάθε µαθητής θα φοιτήσει σε µια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Αν θέλει, µπορεί να επιλέξει άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε επιλέξει στη Β Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Δηµήτρης Παπαζαχαρίου

Δηµήτρης Παπαζαχαρίου Ρέθυµνο, 18 Οκτωβρίου 2014 Δηµήτρης Παπαζαχαρίου Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών Ελληνικές διαλεκτικές πολυτροπικές Βάσεις Δεδοµένων n Πρωτογενή διαλεκτικά δεδοµένα (γραπτά ή/και προφορικά): n δυσεύρετο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΘΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ιδακτορική ιατριβή

Η ΠΡΟΘΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ιδακτορική ιατριβή ΕΛΕΟΝΩΡΑ- ΙΟΝΥΣΙΑ ΗΜΕΛΑ ß Η ΠΡΟΘΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ιδακτορική ιατριβή Επόπτρια: Καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη Μέλη συµβουλευτικής επιτροπής Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα σύνθεσης. της Ελληνικής και της Γερμανικής: συγκριτική προσέγγιση

Θέματα σύνθεσης. της Ελληνικής και της Γερμανικής: συγκριτική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Μαρία Κολιοπούλου Θέματα σύνθεσης της Ελληνικής και της Γερμανικής: συγκριτική προσέγγιση Διδακτορική Διατριβή Επόπτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πληροφορίες: Παναγιώτης Σχίζας, τηλ. 210 7273982, fax: 210 7246824, e-mail:psxiza@ekt.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ref: ΚΩΕ ΑΒΕΚΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πληροφορίες: Παναγιώτης Σχίζας, τηλ. 210 7273982 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ref: ΚΩΕ ΑΒΕΚΤ: Η αναγραφή όλων των πληροφοριών πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη.

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6 Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 2 2. Μέθοδοι συλλογής και προσέγγισης υλικού... 5 3. Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας... 13 4. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013. Προκήρυξη 2013

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013. Προκήρυξη 2013 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013 Προκήρυξη 2013 Η παρούσα προκήρυξη αφορά 6 υποτροφίες μεταδιδακτόρων ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η καταληκτική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4 Τα πέντε επιστημονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται οι Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ομοειδές ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΑΘΗΝΑ 1999 ΜΕΡΟΣ Α Οµάδα Σύνταξης Άννα ηµητροκάλη,

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των µη απλών λεξικών µονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου

Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των µη απλών λεξικών µονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των µη απλών λεξικών µονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract Aim of this paper is to trace the main difficulties that face

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 204-205 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 66ΙΤΑ02 ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3/08/205 Δευτέρα 6:30 8:30 Αναπληρωτής Π 436 Καθηγητής αγκράτης Γεράσιμος 66ΙΤΑ068 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ 04/09/205 Παρασκευή 09:00

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας Νοημοσύνη Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας S Αμφισβήτηση S Αξιολόγηση της νοημοσύνης (Νασιάκου, (1980): Νοημοσύνη είναι ό,τι μετρούν τα τεστ νοημοσύνης) S Τρόπος αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα

Διακριτά Μαθηματικά. Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Διακριτά Μαθηματικά Απαρίθμηση: Εισαγωγικά στοιχεία Αρχή του Περιστεριώνα Συνδυαστική ανάλυση μελέτη της διάταξης αντικειμένων 17 ος αιώνας: συνδυαστικά ερωτήματα για τη μελέτη τυχερών παιχνιδιών Απαρίθμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19429 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/12/2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΠΗΓΗ ΜΗΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 19429 Α.. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη 6 Φεβρουαρίου 2013 1 Μετά την Α

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Είναι υποχρεωτικές. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ενημερώνονται και να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γλωσσικό Λάθος Ορισμός και προβλήματα Ως γλωσσικό λάθος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη Ηµεροµηνία Γέννησης: 24/05/1980 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : 6937-771301 ιεύθυνση : Π. Μαυροµιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 09/10/2011 ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του αποσπάσματος σε 80-100 λέξεις, χωρίς δικά σας σχόλια. Στο συγκεκριμένο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Θεωρία και Πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Θεωρία και Πολιτική Παντελής Καλαϊτζιδάκης Σαράντης Καλυβίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση Ορισμός της οικονομικής μεγέθυνσης 15 Μια σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα