ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Transcript

1

2 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

3 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004

4 Ἡ πνευματική ἰδιοκτησία ἀποκτᾶται χωρίς καμιά διατύπωση καί χωρίς τήν ἀνάγκη ρήτρας ἀπαγο-ρευτικῆς τῶν προσβολῶν της. Ἐπισημαίνεται πάντως ὅτι κατά τόν ν / 1920 (ὅπως ἔχει τροπο-ποιηθεῖ) καί κατά τήν ιεθνῆ Σύμβαση Βέρνης (πού ἔχει κυρωθεῖ μέ τό ν. 100 / 1975) ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευση καί γενικά ἡ ἀναπαραγωγή, τοῦ παρόντος ἔργου, μέ ὁποιονδήποτε τρόπο (ἀκόμη καί φωτοτυπικά) τμηματικά ἤ περιληπτικά, στό πρωτότυπο ἤ σέ μετάφραση ἤ ἄλλη διασκευή, χω-ρίς τήν γραπτή ἄδεια τοῦ ἐκδότη. Copyright Ἀριστείδη Ε. Κωνσταντινίδη ISBN Ἐκδόσεις Μ. Κωνσταντινίδη Καραϊσκάκη 27, , Θεσ/νίκη, τηλ Ἐκτύπωση: Ἀθανάσιος Α. Ἀλτιντζῆς Ἐθν. Ἀμύνης , Θεσ/νίκη, τηλ , Βιβλιοδεσία : Ἀφοί Βαρουσιάδη Ο.Ε. 13 ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ἐδέσσης Θεσ/νίκη τηλ Τηλεομοιότυπο

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ια Εἰσαγωγή ιε Βιβλιογραφία λθ Βραχυγραφίες / Σύμβολα μγ Προθηματικά - Καταληκτικά μζ εύτερα συνθετικά πού διαμορφώθηκαν κατ ἀναλογία τῶν ἑλληνικῶν νγ Λεξικό A-Z 1 Κατάσταση λέξεων κατά συγγραφέα 653

6 εἰσαγωγή 14 ἀποτελεῖ ἡ Ἐρασμική προφορά, ἡ ὁποία ἔχει καθιερωθεῖ σέ ὅλο τόν δυτικό κόσμο, παρά τό γεγονός ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Ἔρασμος τήν εἶχε ἀποκηρύξει. Ξεκινώντας ἀπό αὐτή, ἔχει κτισθεῖ ἕνα οἰκοδόμημα παραφιλολογίας, στό ὁποῖο ἐπιχειρεῖται, ἀπό ὁρισμένους, ἕνας ἔμμεσος ἀλλά σαφής διαχωρισμός ὄχι μόνο τῆς ἀρχαίας μέ τήν Νεοελληνική γλῶσσα, ἀλλά καί πολλῶν στοιχείων τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. έν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ τυχαία καί ἡ παρατήρηση ἀρκετῶν λεξικῶν καί Κωδίκων Ὀνοματολογίας διαφόρων ἐπιστημονικῶν κλάδων ὅτι: "ὁπουδήποτε στόν Κώδικα χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη "Λατινική", αὐτή περιλαμβάνει τήν ἀρχαία, τήν μεσαιωνική καί τήν σύγχρονη Λατινική, ἡ λέξη, ὅμως, "Ἑλληνική" ἀναφέρεται μόνο στήν ἀρχαία Ἑλληνική" ("Where the word Latin is used in the Code, it includes ancient, medieval and modern Latin, but the word Greek refers only to ancient Greek", ἄρθρο 11, β, IV, σελ. 21 τοῦ International Code of Zoological Nomenclature, 1985). Ἄν αὐτά μποροῦσαν νά δικαιολογηθοῦν κάποτε, σήμερα εἶναι ἀνεπίτρεπτο νά ἰσχύουν. Οἱ ρίζες τους, ὅμως, ἔχουν τέτοιο βάθος καί ἔκταση πού θά χρειασθοῦν μεγάλες προσπάθειες καί πολλά χρόνια γιά νά διορθωθοῦν. 5. Ἔναντι ὅλων αὐτῶν, δέν εἶναι δυνατόν νά μήν ἀναφερθεῖ, ὄχι μόνο ἡ δική μας ἀ- δράνεια, ἀλλά καί ἡ ἀβασάνιστη υἱοθέτηση - ἀπό ὁρισμένους - ἀληθοφανῶν ἤ ἐπιστημονικοφανῶν ἀρχῶν, θεωριῶν ἤ πορισμάτων ὁρισμένων ξένων ἐπιστημόνων πού ἐξυπηρετοῦν πρωτίστως τά δικά τους ἐθνικά γλωσσικά συμφέροντα. Πέρα ἀπό τίς γνώσεις, γιά τήν ἐξαγωγή ὅποιουδήποτε συμπεράσματος, ἀξίζει νά θυμόμαστε, ὅτι χρειάζεται καί ἡ κρίση. Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν εἶναι καί ἡ ἐντός Ἑλλάδος ὑποβάθμιση τῆς Ἑλληνικῆς. Ὑ- περτονίζονται "οἱ δυσκολίες ἐκμάθησής της καί πόσο ἐπιβεβλημένη εἶναι ἡ περαιτέρω ἁπλοποίησή της", (καθιστώντας την αὐτοσκοπό, σάν νά πρόκειται γιά ἀφηρημένη τέχνη), καί καλλιεργεῖται ἡ ἐντύπωση ὅτι "ἡ γλῶσσα αὐτή, στήν ἐποχή πού ζοῦμε, μόνο προβλήματα μᾶς δημιουργεῖ"! Ἀναλώνουμε τίς προσπάθειές μας σέ ἐπουσιώδη θέματα, σέ ἐφήμερες προσπάθειες ἐντυπωσιασμοῦ (σάν τά πυροτεχνήματα) καί ἀφήνουμε τά οὐσιώδη κατά μέρος. Ἀσχολούμαστε μέ τίς ἀποχρώσεις πού ἔχει τό φυλλαράκι ἑνός δέντρου (ἄν εἶναι πράσινο, κιτρινοπράσινο ἤ καφεπράσινο), καί χάνουμε τό δάσος πού ὑπάρχει ἀπό πίσω: τόν κόσμο πού ἔχει δημιουργηθεῖ μέ βάση τήν Ἑλληνική καί πῶς μποροῦμε νά τόν ἀναδείξουμε καί νά τόν ἀξιοποιήσουμε πρός ἐθνικόν ὄφελος. ιεκδικοῦμε τά πάντα, χωρίς νά συναισθανόμαστε τό χρέος πού ἔχουμε, γι' αὐτά πού κληρονομήσαμε καί γι' αὐτά πού θά κληροδοτήσουμε. Καί, δυστυχῶς, δέν διδασκόμαστε οὔτε ἀπό τόν τρόπο πού ἄλλες χῶρες ἀξιοποιοῦν τήν δική τους πολιτιστική κληρονομιά, τήν ὁποίαν ἔχουν μετατρέψει σέ μία ἄκρως κερδοφόρα ἐ- πιχείρηση. Ὁ χρόνος, ὅμως, εἶναι σύμμαχος τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀξίας, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Ἀριστοτέλης. Αὐτός κρίνει ὅ,τι ἀξίζει, ἐπιτρέποντας τήν διαιώνισή του, καί αὐτός ἀπορρίπτει καί καταργεῖ ὅ,τι δέν ἀξίζει. Καί ὁ χρόνος φαίνεται νά εἶναι σύμμαχος τῆς Ἑλληνικῆς, ὅπως ἀ- ποδεικνύεται ἀπό τήν διαχρονική της πορεία καί τήν ἐπίδρασή της στίς ἄλλες γλῶσσες. ΓΙΑΤΙ (ΟΜΩΣ) ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τά ἱστορικά στοιχεῖα πού παρετέθησαν ἐξηγοῦν τό πῶς προκλήθηκε αὐτή ἡ ἐπίδραση. Πρίν ἐξετάσουμε τό γιατί, ἀξίζει νά ἀναφερθοῦν οἱ ἀπόψεις τοῦ καθηγητοῦ Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου R. H. Robbins ἀπό τό βιβλίο του "Σύντομη Ἱστορία τῆς Γλωσσολογίας", σελ. 26 κ. ἑ.): "Φυσικά, δέν εἶναι μόνο στήν Γλωσσολογία ὅπου οἱ Ἕλληνες ὑπῆρξαν πρωτοπόροι γι- ά τήν Εὐρώπη. Στό σύνολό της, ἡ πνευματική ζωή τῆς Εὐρώπης (ἡ φιλοσοφική, ἠθική, πολιτική καί αἰσθητική σκέψη της) ἀνάγεται στό ἔργο τῶν Ἑλλήνων στοχαστῶν. Ἀκόμη καί σήμερα ἐπιστρέφουμε ἀδιάκοπα στήν ἑλληνική κληρονομιά, γιά νά βροῦμε ἐρεθίσματα καί ἐνθάρρυνση. Ὁ σημερινός ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἀναντίρρητα νά τόν συνδέει μέ τούς Ἕλ-

7 εἰσαγωγή 18 encephalomyelitis 1908, encephalography encephalogram 1928, ἀλλά καί οἱ encephaloma, encephalomeningitis, encephalomeningopathy κ.ἄ. 2) Ἕνα εἶδος δηλητηριώδους κατσαρίδας, ἡ ὁποία τρωγόμενη ἀπό τά βοοειδῆ μαζί μέ τό χόρτο, προκαλεῖ πρήξιμο τοῦ σώματος καί ἐπιφέρει τόν θάνατό τους, ὀνομάσθηκε ἀπό τόν Ἱπποκράτη "βούπρηστις" <βοῦς + πρήθω πρήζομαι, φουσκώνω. Ὁ ὅρος αὐτός ἐνσωματώθηκε στήν διεθνῆ ὁρολογία ὡς buprestis τό Ἔκτοτε παρεμφερῆ γένη πού ἀνακαλύφθηκαν ὀνομάσθηκαν: buprestoides 1777, buprestites 1847, buprestium 1854, buprestomorpha 1860, buprestidium 1871, plastobuprestis 1906, proctobuprestis 1906, buprestodera 1911, buprestina 1923, buprestodes 1924, buprestochila 1926, paleobuprestis 1938, zulubuprestis Ἤ, ἀκόμη: astronomy archaeoastronomy 1971 / catastrophe ecocatastrophe 1973 / atmospheric exoatmospheric 1966 / bathymetry palaeobathymetry 1971 / planet protoplanet 1949 / galaxy protogalaxy 1959 / iatric geriatrics ephebiatrics 1988 / niphargus 1851, (Καρκιν.), pseudoniphargus 1901, parapseudoniphargus 1988 / concha conchiolin conchiolinosteomyelitis 1988 (μoρφή ὀστεομυελίτιδας) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ἡ σκυτάλη τῆς δημιουργικότητας καί τῆς ἀξιοποίησης τῆς Ἑλληνικῆς ἔχει περάσει πλέον στούς Ἄγγλους καί Ἀμερικανούς (ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἀγγλική), ἀλλά καί στούς ἐπιστήμονες ὅλου τοῦ κόσμου (ὅσον ἀφορᾶ τήν ιεθνῆ Ἐπιστημονική Ὁρολογία), οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν μέ ἑλληνικά γλωσσικά στοιχεῖα χιλιάδες νέους ὅρους, γιά νά ὀνοματίσουν τά εὑρήματα καί τίς ἀνακαλύψεις τους. Πρέπει, δέ, νά ὁμολογήσουμε ὅτι ἔχουν δημιουργήσει ὄμορφες πραγματικά λέξεις, ὅ- πως: ἕνα φυτό πού βγαίνει ἐδῶ καί ἐκεῖ, σκόρπια, μετά ἀπό τήν διάνοιξη μεγάλων ὁδῶν, τό ὀνόμασαν aletophyte-ἀλητόφυτο τήν ἡμιτύφλωση πού συνοδεύεται ἀπό τήν παρουσία ζιγκ-ζαγκ σάν πολεμίστρες τήν ὀνόμασαν teichopsia-τειχοψία <τεῖχος + ὄψις τήν ἀκούσια σιαλόρροια τήν ὀνόμασαν sialozemia-σιαλοζημία τήν διοίκηση ἤ διακυβέρνηση χωρίς πρόγραμμα καί κανόνες, κατά τό κοινῶς λεγόμενο "ὅπου φυσᾶ ὁ ἄνεμος" τήν ὀνόμασαν anemocracy-ἀνεμοκρατία τήν διακυβέρνηση ἀπό τούς χειρότερους, τήν ὀνόμασαν kakistocracy-κακιστοκρατία λαμβάνοντας ὡς βάση τήν λέξη μογιλάλος = μουγγός, πού προέρχεται ἀπό τό μόγις = με κόπο, με δυσκολία, δημιούργησαν τίς λέξεις: mogiarthria = μoρφή δυσαρθρίας, μογιαρθρία mogigraphia = δυσγραφία καί σπασμός τῶν γραφέων, μογιγραφία mogiphonia = δυσκολία παραγωγῆς φωνητικῶν ἤχων, μογιφωνία mogitocia = δύσκολος καί ἐπώδυνος τοκετός, μογιτοκία Πολλές ἀπό τίς λέξεις αὐτές τίς βλέπουμε σέ πολλά ἑλληνικά λεξικά νά μεταφράζονται περιφραστικῶς, λόγω ἄγνοιας τῆς ἐτυμολογίας τους. Ἔχει ὑποστηριχθεῖ, ἀκόμη, ὅτι ἡ ἀρχαία Ἑλληνική προτιμήθηκε, ὄχι γιά τήν ἀξία της, ἀλλά ὡς μία οὐδέτερη καί νεκρή γλῶσσα γιά νά ἀποφεύγονται οἱ ἔριδες καί ἀντιπαλότητες τῶν ἐπιστημόνων γιά τήν υἱοθέτηση κάποιου ὅρου ἀπό τήν ἄλφα ἤ τήν βῆτα γλῶσσα. Ἡ ἄποψη αὐτή εἶναι αὐθαίρετη καί προϊόν ὑπόθεσης. Στούς Κώδικες Ὀνοματολογίας τῶν διαφόρων ἐπιστημονικῶν κλάδων (Ζωολογίας, Βοτανολογίας, Μικροβιολογίας, Ἰατρικῆς κ.λπ.), δέν ὑπάρχει κάποια παρόμοια σύσταση ἤ προτροπή. Ἀντιθέτως, ὁ κάθε ἐρευνητής εἶναι ἀπόλυτα ἐλεύθερος νά ὀνομάσει τό εὕρημά

8 telophragma 600 teratogenesis telophragma ἡ διάμεσος γραμμή μυϊκῆς ἴνας, ἰνόφραγμα (Ἀνατ.) <τέλος + φράγμα teloptic 1893 ὁ ἀναφερόμενος σέ ὀπτική ἀντίληψη ἤ ἐ- νόραση ἑνός ἀντικειμένου πέραν ἤ ἀνεξαρτήτως τῆς δυνατότητας τῆς φυσιολογικῆς ὅρασης (Πνευματιστ.) <τῆλε + ὀπτικός telorism ἡ μή φυσιολογική ὑπέρμετρη ἀπόσταση μεταξύ ὀργάνων ἤ τμημάτων (Ἰατρ.) <τῆλε + ὅρισμα ὅριο, σύνορο telos 1904 τέλος, σκοπός, τελικός σκοπός <τέλος telpher 1884, telfer ὄχημα κινούμενο σέ ἐναέριες γραμμές (συρματόσχοινα) μέ ἠλεκτρισμό, "τελεφερίκ" 2. μεταφορικό σύστημα πού χρησιμοποιεῖ τελεφερίκ 3. μεταφέρω προϊόντα κ.λπ. μέ τέτοιο ὄχημα <τῆλε μακριά + φέρω telpherage, telepherage ἠλεκτροκινούμενο μεταφορικό σύστημα telson 1855 τέλσον, τό τελευταῖο ἄρθρο τοῦ ὀπίσθιου μέρους τοῦ σώματος τῶν μαλακόστρακων 2. τό κεντρί τοῦ σκορπιοῦ <Λ <τέλσον τέρμα, τέλος telsonic -tely -τελεια (π.χ. ἰσοτέλεια) Tempe 1594 Τέμπη, τόπος μαγευτικῆς ὀμορφιᾶς <Λ <Τέμπη ὄμορφη κοιλάδα στήν Θεσσαλία μεταξύ τοῦ Ὀλύμπου καί τῆς Ὄσσης μέσα ἀπό τήν ὁποία διέρχεται ὁ Πηνειός ποταμός καί γιά τήν ὁποία πολλά ἔχουν γραφεῖ ἀπό τούς κλασσικούς ποιητές tempean αὐτός πού ἀναφέρεται ἤ μοιάζει μέ τά Τέμπη 2. μαγευτικός, ὄμορφος τόπος ten-, teno- τενοντο- <τένων ἰσχυρό καί τεταμένο νεῦρο tenalgia τενονταλγία, πόνος σέ τένοντα (Ἰατρ.) <τένων + -αλγία <ἄλγος πόνος tenalgin τεναλγίνη, τενονταλγίνη (Φαρμακ.) tenasmus tenesmus tenectomy τενοντεκτομή, ἐκτομή τένοντα (Ἰατρ.) 2. τενοντοπλαστική <τένων + ἐκτομή tenesmus 1527, tenasmus τεινεσμός, μάταιη καί ἐπώδυνη προσπάθεια γιά ἀποπάτηση ἤ οὔρηση (Ἰατρ.) <Λ <τεινεσμός τάνυσμα λόγω δυσκοιλιότητας <τείνω τεντώνω μέ δύναμη tenesmic tenia taenia teniasis taeniasis tenodesis τενοντοδεσία, καθήλωση τένοντα συρραφή τένοντα σέ ὀστοῦν (Ἰατρ.) <Λ <τένων + δέσις δέσιμο, πλοκή tenodynia tenontodynia tenology 1890, tenonto- τενοντολογία, τό τμῆμα τῆς ἀνατομικῆς πού ἀσχολεῖται μέ τούς τένοντες (Ἰατρ.) <τένων + -λογία tenolysis τενοντολυσία, ἡ χειρουργ. ἀπελευθέρωση τένοντα ἀπό συμφύσεις (Ἰατρ.) <τένων + λύσις tenonitis, tenontitis τενοντίτιδα, φλεγμονή τένοντα ἤ τενόντων (Ἰατρ.) <τένων + -ῖτις tenonometer τονόμετρο ἤ ὀφθαλμοτονόμετρο, ὄργανο μέτρησης τοῦ τόνου τοῦ ὀφθαλμικοῦ βολβοῦ (Ἰατρ.) <τένων + μέτρον tenont-, tenonto- τενοντ-, τενοντο- <τένων tenontagra τενοντάγρα, ἀρθριτική προσβολή τῶν τενόντων, ἀρθριτική τενονταλγία (Ἰατρ.) <τενοντάγρα δυσκαμψία τῶν τενόντων τοῦ αὐχένα tenontitis τενοντίτιδα, φλεγμονή τένοντα ἤ τενόντων (Ἰατρ.) <τένων + -ῖτις tenontodynia τενοντωδυνία, τενονταλγία, πόνος τένοντα (Ἰατρ.) <τένων + -οδυνία <ὀδύνη tenontography 1860 τενοντογραφία, τενοντολογία, περιγραφή τῶν τενόντων τοῦ μυϊκοῦ συστήματος (Ἰατρ.) <τένων + -γραφία tenontology 1860 τενοντολογία, τό σύνολο τῶν γνώσεων γιά τούς τένοντες (Ἰατρ.) <τένων + -λογία tenontoplasty τενοντοπλαστική, πλαστική ἐγχείρηση τένοντα (Ἰατρ.) <τένων + -πλαστία <πλαστός tenontoplastic τενοντοπλαστικός tenontothecitis τενοντοθηκίτιδα, τενοντοελυτρίτιδα, φλεγμονή τοῦ ἐλύτρου τένοντα <τένων + θήκη + -ῖτις tenontotomy tenotomy tenoplasty tenontoplasty tenorrhaphy 1890 τενοντορραφία, ἡ συρραφή διαιρεθέντος τένοντα (Ἰατρ.) <τένων + -ραφία tenotomy 1842 τενοντοτομία, ἡ τομή τένοντα (Ἰατρ.) <Γαλλ. <τένων + -τομία tenotomist χειρουργός πού κάνει τενοντοτομή - tenotomize τενοντοτομῶ, ἐκτελῶ τενοντοτομία tenthredo 1658 τενθρηδών, γ. ὑμενόπτ. ἐντόμων <Λ <τενθρηδών εἶδος σφήκας tephras 1868 τεφράς, γ. πτηνῶν <τεφράς αὐτός πού ἔ- χει τό χρῶμα τῆς τέφρας, εἶδος τέττιγος tephrite 1879 τεφρίτης (Ὀρυκτ.) <τεφρῖτις εἶδος λίθου tephritic - tephritoid tephrochronology 1944 τεφροχρονολογία, ὁ προσδιορισμός χρονολογίας διαφορετικῶν στρωμάτων ἡφαιστειακῆς τέφρας γιά τόν καθορισμό σειρᾶς γεωλογικῶν καί ἀρχαιολογικῶν συμβάντων <Σουηδ. <τέφρα + χρόνος + -λογία tephrochronological tephroite 1868 τεφροΐτης (Ὀρυκτ.) <Γερμ. <τεφρός + -ίτης tephrosis ἀποτέφρωση, καύση <τέφρωσις ἀποτέφρωση, ἡ καύση μέχρι τέφρας terabdella τεχνητή βδέλλα <τερέω διατρυπῶ, διαπερνῶ + βδέλλα teracycle τερατόκυκλος, μεγα-μεγάκυκλος, κύκλοι / δευτερόλεπτο (Πληροφορ.) <τέρας + κύκλος teramorphous τερατόμορφος, τερατοειδής <τέρας + μορφή ἀντί τερατόμορφος teras (πληθ. terata) τέρας (Ἰατρ.) <Λ <τέρας teratic, -al 1722 τερατώδης, αὐτός πού ἔχει τά χαρακτηριστικά τέρατος terat-, terato- τερατ-, τερατο- <τέρας ἀσύνηθες σημάδι, φαινόμενο, ὑπεργήινο τέρας, φοβερό terata 1902 τερατώδεις μορφές ἤ γεννήσεις, τερατομορφίες (Βιολ., Ἰατρ.) <Λ <τέρατα, τέρας teratism 1901 τεράτωση, τερατομορφία, συγγενής ἀνωμαλία στό ὀργανικό σχῆμα στήν δομή καί στήν ἀνάπτυξή του 2. λατρεία τῶν τεράτων <τέρας, -ατος + -ισμός teratocarcinogenesis τερατοκαρκινογένεση, ἡ δημιουργία τερατωμάτων (Ἰατρ.) <τέρας + καρκίνος + γένεσις teratocarcinoma 1946 τεράτωμα, τερατοκαρκίνωμα, κακόηθες νεόπλασμα (Ἰατρ.) <τέρας + καρκίνωμα διαβρωτικό ἕλκος teratogen 1959 τερατογόνος, παράγοντας, ὅπως ἰός, πού προκαλεῖ τήν δημιουργία φυσικῶν ἐλαττωμάτων στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου (Ἰατρ.) <τέρας + ρ. γεν teratogenesis 1901 τερατογένεση, τεραγονία, ἡ γέννηση τέρατος, ἐκτρώματος (Βιολ., Ἰατρ.) <Λ <τέρας + γένεσις teratogenetic

9 Συγγραφεῖς 664 χρῶσις - chrosis 1845, hematochrosis ψωρίασις - psoriasis 1684 (Ἰατρ.), gyropsoriasis ψωροειδής - psoroid 1858 (Ἰατρ.) καθετηρισμός - catheterism 1721 (Ἰατρ.) κόγχη - conch 1836 (Ἰατρ.) ὀστεολογία - osteology 1709 (Ἰατρ.) Ροῦφος 100 μ.χ. ὠταλγία - otalgia 1657 (Ἰατρ.) ὠτεγχύτης - otenchyte 1601 (Ἰατρ.) σπειροειδῶς - spiroid 1849 ὑοειδής - hyoid 1727 (Ἰατρ.) χοριοειδής, χοροειδής - chorioid 1741 (Ἰατρ.) ἀγαθοδαίμων - agathodaemon, -demon 1836 ἀθέτησις - athetesis 1887 ἀνακόλουθον - anacoluthon 1706 ἀναφορικός - anaphoric 1914 ἀφαιρετικός - aphaeretic, apheretic βραχυκατάληκτος - brachycatalectic 1821 δίπτωτος - diptote 1612 ἔκθλιψις - ecthlipsis 1657 (Γραμμ.) ἀπόγειον - apogee 1594 (Ἀστρον.) ἐνθουσιαστής - enthusiast 1609 ἐποχή - epoch 1614 ἰδιοσυγκρασία - idiosyncracy 1604 ἰατρομαθηματικοί - iatromathematic 1656 κλιμακτηρικός - climacteric 1601 (Ἰατρ.) κοινόβιος - coenobite 1638 (Ἐκκλ.) λατρευτικός - latreutical 1627 μετεωροσκόπιον - meteoroscope 1895 ἀκατάληκτος - acatalectic 1589 βραχυκαταληξία - brachycatalexis ἔγκαυστον - ink, encaustum (Ὀδοντ.) ἐξορκίζω - exorcize 1863 ὀνειροκρισία - oneirocrisy παράλυτος - paralytogenic πιστικός - pistic 1646 ἀπανθρωπία - apanthropy 1753 γιγάντειος - gigantean 1611 δραματουργία - dramaturgy 1801 δρᾶσις - metadrasis εὐνουχίζω - eunuchize ἰδιωτεία idiocy 1529 (Ἰατρ.) ἱερολογία - hierology 1854 ἱππομανία - hippomania 1961 κακοτεχνία - cacotechny 1775 Ἀπολλώνιος ὁ ύσκολος 138 π.χ. Πτολεμαῖος 139 μ.χ. Ἡφαιστίων 150 μ.χ. Ἰουστῖνος 150 μ.x. Ἀρτεμίδωρος 160 μ.χ. Λουκιανός 160 μ.χ. ἑτερόκλιτος - heteroclite 1656 (Γραμμ.) ἑτερόπτωτον - heteroptoton (Ρητορ.) θέμα - theme 1530 (Γραμμ.) μονόπτωτος - monoptote 1612 (Γραμμ.) μονοσυλλαβέω - monosyllabize ὀρθογραφία - orthography 1450 συλλαβικός - syllabic 1755 φιλίατρος - philiater μνημονευτικός - mnemoneutic 1652 μονόγαμος - monogamous 1798 προσθαφαίρεσις - prosthaphaeresis 1633 (Ἀστρ.) πυρετικός - pyretic 1858 (Ἰατρ.) συναίρεσις - synaeresis (Φυσ., Χημ.) συναστρία - synastry 1657 (Ἀστρον.) συνοδικός - synodical 1654 (Ἀστρον.) τριγωνικός - trigonical 1644 ὡροσκόπος - horoscoper 1561 δεκασύλλαβος - decasyllabic 1771 παράγραφος - paragraph 1525 χίασμα - chiasma 1839 (Ἀνατ.) χριστιανισμός - christianism 1576 πλαστογράφος - plastograph 1658 φιλοσοφικός - philosophic 1644 μωρόσοφος - morosoph 1693 παιδεραστικός - paederastic 1704 παλίνδρομος - palindrome 1629 παντόμιμος - pantomime 1735 παρασιτικός - parasitic 1627 πλάξ - plax 1840 (Ἐντομ.), plaque πολυόμματος - polyommatous 1864 σηρικός - silk 1000, sericus 1829 (Ἐντομ.) συμβολικός - symbolic 1656

10 667 Συγγραφεῖς γαστρολογία - gastrology 1810 (Ἰατρ.) δειπνοσοφιστής - deipnosophist 1656 εἰκονικός - iconic 1656, eiconic ἐτυμολογῶ - etymologize 1586 θαυματουργός - thaumaturge 1715 ἀβλεψία - ablepsy 1652 (Ἰατρ.) ἀρκτοειδής - arctoid 1869 ἀρχαγγελικός - archangelical 1652 βραδυλαλέω bradylalia (Ἰατρ.) δηλητήριος - deletery 1576, deleterious 1643 διπρόσωπος - diprosopus (Τερατ.) ἀμέθοδος - amethodist 1654 μονότονος - monotone 1644, monotonous 1778 ὀρθογώνιον - οrthogon 1570 (Γεωμ.) ὁρμητικός - hormetic 1666 (Ἰατρ.) πολυμερής - polymer 1866, polymerous 1858 αἱματοποσία - hematoposia (Ἰατρ.) ἑτεροούσιος - heterousian 1678 (Θεολ.) ἐξωτικός - exotic 1599, exotica 1876 θεοκρασία - theocracy 1816 θεουργικός - theurgic 1610 ἰδιασμός - idiasm 1868 αἱρεσιάρχης - heresiarch 1624 μονοσήμαντος monosemantic 1960 θεατρομανής - theatromania 1891 κανών - canon 1588 (Ἐκκλ.) μοναστήριον - monastery 1432 ἀποκένωσις - apocenosis (Ἰατρ.) βουβωνοκήλη - bubonocele 1615 (Ἰατρ.) ἐξελκυσμός exelcysmos (Ὀδοντ.) ἐξόγκωσις - exoncosis (Ἰατρ.) Ἀθήναιος 228 μ.χ. Ὠριγένης 230 μ.χ. Ἡρωδιανός 238 μ.χ. Λογγῖνος 250 μ.χ. Τίμαιος Λοκρός 250 μ.χ. Πορφύριος 263 μ.χ Ἰάμβλυχος 300 μ.χ. Eὐσέβιος 315 μ.χ. Ἀθανάσιος 326 μ. Χ. Ὀρειβάσιος 355 μ.χ. λογοδιάρροια - logodiarrhea 1727 μετονομασία - metonomasy 1609 πορνογράφος - pornographer ὑδραυλικόν - hydraulic 1661 εὐαγγελισμός - evangelism 1626 κανονικός - canonical 1483 (Ἐκκλ.) νεκρότης - necrotic 1876 (Ἰατρ.) πάπας - pope 900 μάρτυρ - martyr 900 σαρκασμός - sarcasmus 1579 πανάκεια - panacea 1548 παράφωνος - paraphonia 1776 σῆψις sepsis 1876 (Ἰατρ.) φάσις - phase 1812 φωσφόρος - phosphor 1635 (Ἀστρον.) ρευματίζω - rheumatize 1593 σχολιάζω - scholiaze 1645 μικρώνυμος - micronymy 1889 πυραμιδικός - pyramidic 1743 τετράεδρον - tetrahedron 1570 ὑπνωδία - hypnody (Ζωολ.) ὀρθοδοξία - orthodoxy 1630 φιλολογικός - philologic 1669 μονοούσιος - monoousian 1678 (Θεολ.) μυθοπλαστία - mythoplasty ὑμνολογικός - hymnologic 1883 ἔρρινον - errhine 1601 (Ἰατρ.) καταλυτικός - catalytic 1836 κατάπλασμα - cataplasm 1657 (Ἰατρ.)

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (THE ECUMENICAL DIMENSION OF THE GREEK LANGUAGE) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2001 Ἡ πνευματική ἰδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 8 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΕΥΧΟΣ 2 /ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ Κωνσταντῖνος Χολέβας ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Ἀρχιµ. Χρίστος Κυριαζόπουλος Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 διάλογος ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 (α μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ). Ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν 24. Χριστός ὁ Παντοκράτωρ Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Ὁ Χριστός εἰκονίζεται µετωπικός µέχρι τούς µηρούς. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου

Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου 37. Σταυρός Τέµπλου Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου Ὁ ξυλόγλυπτος Σταυρός εἶναι συνήθως τοποθετηµένος στό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ 74 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Τό περιοδικό «Διάλογος», πού ἐκδίδεται ἀπό τήν «Πα νελ λή νια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 82 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα Τεύχους Εἰσαγωγικό...3 Ἀρχιμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα