ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών»"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» Κέρκυρα, 13 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. ρωτ.101 Στην Κέρκυρα, σήµερα, Πέµπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014 µεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού που εδρεύει στην Κέρκυρα και εκπροσωπείται νόµιµα από την προϊσταµένη, έσποινα Ζερνιώτη εφεξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του Ευθύµιου Πρεσβύτη, νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Κοινοπραξίας) µε την επωνυµία ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. και τον διακριτικό τίτλο Peak Advertising που εδρεύει στην Αθήνα, εφεξής καλούµενος «Ανάδοχος». Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Το αφ ενός συµβαλλόµενο Ελληνικό ηµόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ ετέρου συµβαλλόµενο «Ανάδοχο», την «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών», κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα: (α) στη µε αρ. 1/2013 ιακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, (β) στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, (γ) στην κείµενη νοµοθεσία, και (δ) στην µε αρ. 38/ απόφαση κατακύρωσης, και ο «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της ως άνω προµήθειας, µε τους εξής όρους και συµφωνίες, τις οποίες ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ανεπιφύλακτα : ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης 1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η έκδοση δίγλωσσου (ελληνικά-αγγλικά) καταλόγου, διαδραστικού (interactive) δίγλωσσου (ελληνικά-αγγλικά) καταλόγου,

2 φυλλαδίων (ελληνικά και αγγλικά), δίγλωσσων (ελληνικά-αγγλικά) έγχρωµων πετασµάτων (banners), δίγλωσσων (ελληνικά-αγγλικά) αφισών. Η προς υλοποίηση εργασία αφορά στο σχεδιασµό, στη σελιδοποίηση κειµένων και λοιπού υλικού (δηλαδή χαρτών, φωτογραφιών, κατόψεων, και γραφηµάτων), στην κατασκευή µακετών, στην ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνων, στη µετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά 100 σελίδων Α4, στη µετάφραση από αγγλικά σε ελληνικά 30 σελίδων Α4, στη γλωσσική επιµέλεια του συνόλου του ελληνικού και αγγλικού κειµένου, στην ηλεκτρονική διόρθωση του κειµένου σύµφωνα µε τις υποδείξεις των επιµελητών της έκδοσης, στην δηµιουργία 200 δοκιµίων µεγέθους Α4, στην καλλιτεχνική επιµέλεια, στην εκτύπωση, βιβλιοδεσία, µεταφορά και παράδοση στα γραφεία του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης των καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners), αφισών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στη ιακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείµενο της σύµβασης απαλλαγµένο ελαττωµάτων (πραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. ΑΡΘΡΟ 2: Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµπράττει µε την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα µέσα για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύµβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε µε τις δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα µετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του

3 ηµοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συµφωνητικού, µε µοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ. 3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελµατικές άδειες. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να µην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία. 5. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί αµέσως και αναντίρρητα κάθε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής. 6. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο. ΆΡΘΡΟ 3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος προσκόµισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ αρ εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, µε ηµεροµηνία της Τράπεζας Πειραιώς συνολικού ύψους 3.755,00 που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού οικονοµικού ανταλλάγµατος, χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο Π 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος µέχρι την ηµέρα οριστικής Παράδοσης του έργου και παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής, οριζόµενη από την Υπηρεσία. 2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσµεύεται και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας, και µετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6, 7 και 8 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόµισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και το Π..118/2007, β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. ΆΡΘΡΟ 4

4 Τίµηµα - Τρόπος πληρωµής 1. Το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της εργασίας / υπηρεσίας (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της παρούσας σύµβασης σαράντα µία χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (41.484,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% 2. εν προβλέπεται τιµαριθµική ή άλλη αναπροσαρµογή του οικονοµικού ανταλλάγµατος. 3. Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγµατοποιήσει την προµήθεια. 4. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής: - Η ρώτη ληρωµή θα ραγµατο οιηθεί µε την άροδο 1 µηνός α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης, µε την ολοκλήρωση της ρώτης φάσης αράδοσης του έργου, ήτοι µετά την ολοκλήρωση του σχεδιασµού, µε την αράδοση µακετών των αραδοτέων ειδών (κατάλογος, φυλλάδια, αφίσες, έγχρωµα ετάσµατα) και ψηφιακό δείγµα του διαδραστικού καταλόγου, ριν την εκτύ ωση, και µετά τη συναίνεση της οµάδας ε ίβλεψης. Το ύψος της ληρωµής αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού κατακυρωµένου οσού, ήτοι ,60. - Η δεύτερη ληρωµή θα ραγµατο οιηθεί µετά το τέλος των υ ηρεσιών, του οσοτικού και οιοτικού ελέγχου τους α ό την αρµόδια οµάδα ε ίβλεψης, και αφού κριθεί ως το έργο έχει ολοκληρωθεί µε ε ιτυχία και σύµφωνα µε το συνηµµένο Παραρτήµατα Α. Το ύψος της δεύτερης ληρωµής αντιστοιχεί στο υ όλοι ο 60% του συνολικού κατακυρωµένου οσού, ήτοι , Τονίζεται ότι δεν υ άρχει δυνατότητα χορήγησης ροκαταβολής. 5. Για την πληρωµή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, β) τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής 6. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων.

5 ΆΡΘΡΟ 5 Τόπος, Τρόπος και χρόνος Εκτέλεσης εργασιών / υπηρεσιών - Προθεσµίες 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την εργασία εντός τριών (3) µηνών α ό την υ ογραφή της παρούσας σύµβασης και κατό ιν έγγραφης ειδο οίησης της αναθέτουσας αρχής µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση ου θα υ ογραφεί. 2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να εκτελέσει την ανατιθέµενη εργασία / υπηρεσία. 3. Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου / υπηρεσίας µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του έργου / υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 4. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης ολοκλήρωσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών του ηµοσίου (Π 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). ΆΡΘΡΟ 6 Παραλαβή Εργασιών / υπηρεσιών - Προθεσµίες 1. Η παραλαβή των εργασιών / υπηρεσιών, γίνεται από τριµελή Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των εργασιών / υπηρεσιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί. 3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τις εργασίες, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτές από τους όρους της Σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.. 118/ Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των εργασιών, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης,

6 µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται µε την απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συµβατικού χρόνου ο δε ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 5. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα συµβατικά παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 6. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Απαγόρευση Υποκατάστασης Ουδείς µπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 8 ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των µερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νοµίµως από τα συµβαλλόµενα µέρη σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω 5 πρωτότυπα τα τέσσερα παραµένουν στo Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, και ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος. ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ Μουσείο Ασιατικής Τέχνης έσποινα Ζερνιώτη ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΕΥΘΥΜΙΟΣΠΡΕΣΒΥΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. Ευθύµιος Πρεσβύτης

7

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ:14SYMV002087409 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΡ10-Τ0Ο

ΑΔΑΜ:14SYMV002087409 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΡ10-Τ0Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΡ10-Τ0Ο ΑΔΑΜ:14SYMV002087409

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 12:10:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΣΗ465ΦΘ3-899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/15-12-2014 Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000 συν ΦΠΑ 3.450, συνολικά 18.450 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000 συν ΦΠΑ 3.450, συνολικά 18.450 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 0/002/000/1219 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 552.750 ΤΕΜ. ΕΝΙΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 552.750 ΤΕΜ. ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 552.750 ΤΕΜ. ΕΝΙΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 552.750 ΤΕΜ. ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 552.750 ΤΕΜ. ΕΝΙΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 552.750 ΤΕΜ. ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ) Στην Αθήνα σήμερα ------------, ημέρα ---------- μεταξύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα