ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί σε διάφορους τομείς των ΑΠΕ. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις περιγραφές των θέσεων εργασίας και τους αντίστοιχους τομείς των ΑΠΕ. Επάγγελμα Ερευνητής Αρχιτέκτονας X X X Αρχιτέκτονας τοπίων X X X Διευθυντής Προσωπικού ή Ανθρώπινων Πόρων Συντονιστής έργου Δικηγόρος Ελεγκτής Επιθεωρητής εγκαταστάσεων ΑΠΕ Ηλεκτρολόγος μηχανικός Ενεργειακός σύμβουλος Μετεωρολόγος X X Μηχανικός ασφαλείας Μηχανικός Βιομηχανικού σχεδιασμού Μηχανικός Γεωτρήσεων Μηχανικός συντονιστής έργου για την αιολική ενέργεια Μηχανικός παραγωγής Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανικός Περιβάλλοντος στην Αιολική Ενέργεια Μηχανολόγος Μηχανικός X X X X X X X X X X X X X X X X

2 Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός / Στατικός Μηχανικός στην Αιολική Ενέργεια Στέλεχος Διεύθυνσης Μάρκετινγκ Σύμβουλος Προγραμματισμού Σύμβουλος προγραμματισμού και διαχείρισης έργου για την αιολική ενέργεια Τεχνικός ΑΠΕ στη βιομηχανία Τεχνικός ΑΠΕ στα κτίρια Τεχνικός Γεωτρήσεων Τεχνικός πωλήσεων Υδρογεωλόγος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Χημικός X X X X X X X X Χημικός μηχανικός X X X X X X X X X X X

3 Ερευνητής Ερευνά διάφορες πτυχές των ΑΠΕ όπως: νέες τεχνολογίες, διαδικασίες, πόρους, διατήρηση και μεταφορά της ενέργειας. Μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα θέματα όπως πολιτικές, στρατηγικές κ.λπ. Βασικά καθήκοντα Συμβουλεύεται τις τοπικές και κρατικές αρχές σχετικά με την επίσημη πολιτική, στρατηγική και προγραμματισμό σχετικά με τους Ανανεώσιμους Ενεργειακούς Πόρους Εκτελεί εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες που είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον Οργανώνει, εποπτεύει και εφαρμόζει έργα που στοχεύουν στην προώθηση των νέων τεχνολογιών Ερευνά την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη και την εφαρμογή των επενδυτικών προγραμμάτων Παρέχει τεχνικές υπηρεσίες και συμβουλές, με τη μορφή τεχνογνωσίας και πληροφοριών Οργανώνει και συμμετέχει σε τεχνικά και επιστημονικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ. Δεξιότητες Επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις για τις ΑΠΕ και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες Αναλυτικός τρόπος σκέψης και δυνατότητα να εστιάζει στις λεπτομέρειες Δυνατότητα να συντάσσει αναφορές, έγγραφα και παρουσιάσεις Δυνατότητα να παρουσιάζει την ερευνητική του εργασία σε μεγάλα ακροατήρια Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος Διδακτορικό σε σχετικό τομέα Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση γαλλικών/γερμανικών είναι επιθυμητή Εργασιακή Εμπειρία Εμπειρία σε ερευνητικά εργαστήρια (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τμήματα Ε&Α κλπ). Εμπειρία στην ανάπτυξη και την υλοποίηση ερευνητικών πρωτοκόλλων που σχετίζονται με την ενέργεια και/ή το περιβάλλον.

4 Ευκαιρίες εργασίας Πανεπιστήμια Κρατικά ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα Επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας Συνθήκες εργασίας Κυρίως ερευνητικά εργαστήρια και ομάδες εργασίας. Περιλαμβάνει επίσης, εργασία σε περιβάλλον γραφείου, ταξίδια και συμμετοχή σε συσκέψεις και Συνέδρια.

5 Αρχιτέκτονας Ο αρχιτέκτονας είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό των κτιρίων της εγκατάστασης ή για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στα κτίρια. Βασικά καθήκοντα Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση των συστημάτων ΑΠΕ (ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια κλπ) στο φάκελο αδείας του κτιρίου. Φροντίζει να ακολουθεί τους Διεθνείς Κώδικες και Πρότυπα που αφορούν την κατασκευή του κτιρίου καθώς επίσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά τις φάσεις ανάπτυξης του έργου ΑΠΕ. Μελετά και σχεδιάζει λεπτομερή αρχιτεκτονικά σχέδια. Εκτελεί πρακτικές εργασίες Ε&Α, που συμπεριλαμβάνουν υπαίθρια πειράματα, οργάνωση των σημείων των δοκιμών, συσκευές μέτρησης και συλλογής στοιχείων, προετοιμασία προτάσεων, υποβολή αναφορών για το έργο κλπ. Αναπτύσσει ή χρησιμοποιεί ειδικό αρχιτεκτονικό λογισμικό για συστήματα ΑΠΕ. Δεξιότητες Αναλυτικός τρόπος σκέψης και λογική προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων. Κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και δυνατότητα να εργάζεται αποτελεσματικά και με ακρίβεια, κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Καλή γνώση των δεικτών εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά εκείνων που αφορούν τα κτίρια. Ιδιαίτερα ικανός στους υπολογισμούς, με καλές γνώσεις πληροφορικής. Διευθυντικές ικανότητες, τόσο διοίκησης ανθρώπων / συντονισμού ομάδας όσο και στο επίπεδο διαχείρισης έργου. Καλός στην επικοινωνία, προφορικά και γραπτά. Άριστη γνώση αγγλικών. Καλός γνώστης του Microsoft Office, των σχεδιαστικών πακέτων λογισμικού για αρχιτέκτονες (π.χ. AutoCad, Architec, CorelDraw, Visio, κλπ) και των ειδικών πακέτων λογισμικού για το σχεδιασμό παθητικής ενέργειας κτιρίων (π.χ. TRANSYS), κλπ. Δυνατότητα ανάπτυξης νέου λογισμικού με τη βοήθεια σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού όπως η Visual Basic κ.λπ. Μορφωτικό επίπεδο Απαραίτητο πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Μεταπτυχιακές σπουδές (Master) σε Αρχιτεκτονική Περιβάλλοντος εκτιμάται θετικά.

6 Εργασιακή Εμπειρία Συνήθως απαιτείται 2-ετής εμπειρία σε εργοτάξιο, τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, σχεδιασμό παθητικής εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων, σχεδιασμό σύγχρονων τεχνολογιών με τη χρήση καινούριων αρχιτεκτονικών υλικών και εξοπλισμού, υποβολή προτάσεων, διοίκηση έργου και υποβολή αναφορών. Ευκαιρίες εργασίας Αρχιτεκτονικά γραφεία που ειδικεύονται σε κτίρια υψηλής απόδοσης. Γραφεία σχεδιασμού και υλοποίησης φωτοβολταϊκών και θερμικών ηλιακών συστημάτων. Εταιρίες κατασκευής αιολικών πάρκων. Κρατικά ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές (υπουργεία, νομαρχίες, κλπ.), πανεπιστήμια. Εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού. Εθνικοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί Κωδίκων και Προτύπων (IEC, CENELEC, DIN, VDE, BS, κλπ). Συνθήκες εργασίας Κυρίως περιβάλλον γραφείου ανοικτού χώρου Συχνές μετακινήσεις στα εργοτάξια ή για συναντήσεις σχετικές με το έργο, συμπεριλαμβανομένων και μετακινήσεων στο εξωτερικό. Χρειάζεται να μπορεί να προσεγγίζει με τα πόδια, κάποια σημεία του εργοταξίου. Η αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων πολλές φορές επιβάλλει να εργάζεται ο αρχιτέκτονας με πολύ επιμηκυμένο ωράριο.

7 Αρχιτέκτονας Τοπίων Ο αρχιτέκτονας τοπίων εργάζεται συνήθως σε αντίστοιχα γραφεία συμβούλων και συμμετέχει σε ομάδες σχεδιασμού κτιρίων υψηλής απόδοσης ή που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες μορφές ενέργειας όπως ο αέρας ή η βιομάζα. Προσπαθεί να διατηρήσει την οικολογική ισορροπία του τοπίου καθ όλη τη διαδικασία των κατασκευαστικών εργασιών. Βασικά καθήκοντα Αναλύει τα φυσικά στοιχεία της περιοχής όπου θα γίνει η επένδυση, όπως το κλίμα, το έδαφος, την κλίση του εδάφους, την αποξήρανση και τη βλάστηση. Βρίσκει τα σημεία στα οποία πέφτει το φως του ήλιου, στις διαφορετικές στιγμές της ημέρας και εξετάζει την περιοχή από διάφορες γωνίες. Αξιολογεί την επίδραση των υπαρχόντων κτιρίων, των δρόμων, των διαβάσεων πεζών και των κοινωφελών υπηρεσιών, στο έργο Ετοιμάζει ένα προκαταρκτικό σχέδιο με βάση τις ανάγκες του πελάτη και τις συνθήκες της περιοχής Συνεργάζεται με αρχιτέκτονες, τοπογράφους και μηχανικούς για να καθορίσουν την καλύτερη θέση των δρόμων και των κτιρίων Βοηθά στην προετοιμασία και την υλοποίηση των σχεδίων περιβαλλοντικής ανάπτυξης, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες αρχές και τις τοπικές κοινότητες Συνεργάζεται με περιβαλλοντολόγους, δασοφύλακες και άλλους επαγγελματίες για να βρει τον καλύτερο τρόπο διατήρησης ή αποκατάστασης των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των ενδημικών ειδών και της χρησιμοποίησής τους στα σχέδια εξωραϊσμού Αξιολογεί την αισθητική εμφάνιση της επένδυσης. Όταν πρόκειται για περιοχές μεγάλης κλίμακας μπορεί να κάνει χρήση της τεχνολογίας GIS (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών), και συστημάτων χαρτογράφησης σε υπολογιστή Ετοιμάζει λεπτομερή σχέδια του έργου, μαζί με γραπτές αναφορές, σκίτσα, μακέτες, φωτογραφίες, μελέτες χρήσης της γης και προϋπολογισμό δαπανών και τα υποβάλει για έγκριση στον πελάτη και τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες Παρακολουθεί την εξέλιξη της επένδυσης. Μπορεί επίσης να συντάσσει συμβάσεις και να επιτηρεί τη διαδικασία υποβολής προσφορών από τους αναδόχους που θα αναλάβουν τα επιμέρους έργα. Μελετά επί τόπου τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και παρέχει λύσεις Δεξιότητες Ενθουσιασμός και φαντασία Σχεδιαστικές δεξιότητες είναι ουσιαστικές Γνώση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τα φυτά και η άγρια βλάστηση αναπτύσσονται Κατανόηση της διαδικασίας προγραμματισμού του έργου

8 Δυνατότητα ρύθμισης του φόρτου εργασίας και εκπλήρωσης απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων, έργων που τρέχουν παράλληλα Δυνατότητα συνεργασίας με την ομάδα του CAD στην παραγωγή των σχεδίων Δυνατότητα να εργαστεί σε ομάδες που απαρτίζονται από μέλη διαφορετικών ειδικοτήτων Δυνατότητα να κατανοεί και να επικοινωνεί αποτελεσματικά προκειμένου να επιλύει τα διάφορα ζητήματα Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο αρχιτεκτονικής τοπίων ή αρχιτέκτονα μηχανικού Μεταπτυχιακό στο σχεδιασμό τοπίων εκτιμάται ιδιαίτερα Ξένες γλώσσες επιθυμητές Εργασιακή εμπειρία Εμπειρία ως αρχιτέκτονας τοπίων σε τομείς όπως η γεωλογία, η δενδροκηποκομία, η βοτανική, η αρχιτεκτονική, η κατασκευή κτιρίων, οι αναπτυξιακοί νόμοι, η έρευνα, η αξιολόγηση των περιοχών, θα συμβάλει στην απόκτηση μιας καλής θέσης Ευκαιρίες εργασίας Καλές προοπτικές σε επιχειρήσεις που προσφέρουν εναλλαγή αντικειμένου εργασίας και ευκαιρίες για ταξίδια. Συνθήκες εργασίας Περιβάλλον μεγάλων γραφείων χωρίς διαχωριστικά, συνεργασία με πεπειραμένα μέλη ομάδας, κανονικές ώρες εργασίας και κάποιες υπερωρίες σε περιόδους αιχμής, ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες του έργου. Αρκετά συχνά οι αρχιτέκτονες τοπίων είναι αυτοαπασχολούμενοι.

9 Διευθυντής Προσωπικού ή ανθρώπινων πόρων Ο διευθυντής προσωπικού είναι αρμόδιος για το συντονισμό και τη διοίκηση μιας επιχείρησης, μιας εγκατάστασης ή ενός έργου. Βασικά καθήκοντα Συντονίζει και διοικεί τις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες μιας δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης, π.χ. πρόσληψη προσωπικού, κατάρτιση, νομοθεσία, ασφάλιση, κοινωνικές εκδηλώσεις. Εφαρμόζει αποτελεσματικά τις οργανωτικές αλλαγές και την καινοτομία στις διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης Φροντίζει για τη διαχείριση του εξοπλισμού, γραφείων Η/Υ, τη συντήρηση και τον καθαρισμό. Βοηθά στην οργάνωση και διαχείριση σύνθετων έργων και στον προγραμματισμό δημόσιων έργων Αξιολογεί τον αντίκτυπο των επικείμενων πρωτοβουλιών στο επιχειρηματικό, τοπικό και κοινωνικό πλαίσιό τους Μπορεί να συμμετέχει στον οικονομικό σχεδιασμό και διαχείριση Ελέγχει τις σχέσεις με τους προμηθευτές, παρακολουθεί τους λογαριασμούς, τον προϋπολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις. Δεξιότητες Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων. Νομική, οικονομική, θεσμική και διοικητική κατάρτιση. Γνώσεις σε θέματα ασφαλείας, που είναι ουσιαστικά τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και για τις επιχειρήσεις Ειδίκευση στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και των σχέσεων με τα συνδικάτα, καλές οργανωτικές ικανότητες Δυνατότητα έγκαιρης επίλυσης νομικών και διοικητικών προβλημάτων Επαρκής γνώση μαθηματικών και στατιστικών εργαλείων και βασικές γνώσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της νομοθεσίας, των ιστορικών και τοπικών ζητημάτων και στη χρήση των εργαλείων της πληροφορικής. Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες ή τα Οικονομικά και το Εμπόριο Εναλλακτικά: Πτυχίο Νομικής με ειδίκευση σε διοικητικά θέματα Πολύ καλή κατάρτιση στον οικονομικό, νομικό και αστικό σχεδιασμό, μέσα από ειδικά προγράμματα κατάρτισης.

10 Εργασιακή Εμπειρία Εμπειρία σε διευθυντική θέση στη δημόσια διοίκηση, σε επιχειρήσεις ή ιδιωτικούς οργανισμούς, που απαιτούσε καλές οικονομικές, νομικές, θεσμικές και διευθυντικές δεξιότητες. Ευκαιρίες εργασίας Τομέας Διοικητικών Υπηρεσιών. Συνθήκες εργασίας Κυρίως σε χώρο γραφείου.

11 Συντονιστής Έργου Ο συντονιστής έργου εργάζεται σε εταιρίες συμβούλων ή σε κατασκευαστικές εταιρίες ως επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης του έργου. Έχει τη συνολική ευθύνη του έργου και επικοινωνεί με τους μετόχους. Βασικά καθήκοντα Καθορίζει τους στόχους, τις φάσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου σε συνεργασία με τους μετόχους. Αναλύει τους παράγοντες κινδύνου και σχεδιάζει εναλλακτικά σενάρια Διοικεί ομάδες ανθρώπων που εργάζονται σε διαφορετικά αντικείμενα κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου και διαχειρίζεται τους υπόλοιπους πόρους του έργου Συντονίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μελετών σκοπιμότητας, της ανάλυσης των κινδύνων, των επιχειρηματικών σχεδίων Παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και φροντίζει να τηρούνται οι προθεσμίες. Κάνει την ανάλυση των κρίσιμων διαδρομών και προγραμματίζει εκ των προτέρων εναλλακτικές επιλογές ως προληπτικά και διορθωτικά μέτρα Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς του κράτους. Συνεργάζεται με δικηγόρους, δημόσιες αρχές και χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Δεξιότητες Οι δεξιότητες του συντονιστή έργου περιλαμβάνουν: Δυνατότητα καλής ανθρώπινης επικοινωνίας (μέτοχοι, ομάδα του έργου, πελάτες και προμηθευτές) Αναλυτικό τρόπο σκέψης και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων Παρακίνηση και προθυμία αντιμετώπισης της πίεσης και των προθεσμιών Δυνατότητα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και επίλυσης των συγκρούσεων Δεξιότητες σύνταξης εγγράφων όπως συμβάσεις, αναφορές και εκθέσεις παραδοτέων Επιπλέον ο συντονιστής έργου σε έργα ΑΠΕ πρέπει να έχει: Τεχνική κατανόηση του τομέα του έργου Γνώση του θεσμικού πλαισίου, των σχετικών κρατικών και ευρωπαϊκών πολιτικών Γνώση της αγοράς και των προμηθευτών ΑΠΕ Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο Μηχανικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Απαραιτήτως τεχνικό και διοικητικό υπόβαθρο Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό θέμα εκτιμώνται Ξένη γλώσσα.

12 Εργασιακή εμπειρία Εργασιακή εμπειρία σε υλοποίηση έργων και εργασίας σε ομάδες Εμπειρία σε περιβάλλον γραφείου, πακέτα λογισμικού για εφαρμογές γραφείου και λογισμικό διαχείρισης έργου Εμπειρία στις ΑΠΕ Ευκαιρίες εργασίας Ελεύθερη σχέση εργασίας σε διάφορα έργα Γραφεία συμβούλων / γραφεία διαχείρισης έργων / κατασκευαστικές εταιρίες Ο συντονιστής έργου μπορεί επίσης να εργαστεί ως μισθωτός Συνθήκες εργασίας Κυρίως περιβάλλον γραφείου. Η εργασία του περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στις περιοχές των έργων και τα εργοτάξια, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται και στο εξωτερικό.

13 Δικηγόρος Ο δικηγόρος απασχολείται σε νομικές εταιρίες και συνεργάζεται με διάφορους ενδιαφερόμενους στην κατασκευή κτιρίων υψηλής απόδοσης ή στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (αέρας, νερό, βιομάζα ή γεωθερμική ενέργεια). Μπορεί να είναι σύμβουλος σε κυβερνήσεις, κυβερνητικά γραφεία αρμόδια για την ανάπτυξη, αναπτυξιακές εταιρίες μηχανικούς που σχεδιάζουν νέες πρακτικές, χρηματοδότες του ιδιωτικού τομέα ή θεσμικούς χρηματοδότες, πιστωτικά γραφεία εξαγωγών και στους αναδόχους. Βασικά καθήκοντα Γ.Ο.Κ. και σχετικοί νόμοι στο πλαίσιο των νομικών ελέγχων για το κατά πόσο είναι ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν την ιδιοκτησία τους προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας Νόμοι για το περιβάλλον εξασφαλίζει ότι οι αναπτυξιακές δραστηριότητες συμβαδίζουν με μια σειρά μέτρων, που λαμβάνονται για να προστατεύσουν την ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον από τη ρύπανση και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Διευκολύνει, παραδείγματος χάριν, τη σύνδεση των ΑΠΕ στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο Πνευματική ιδιοκτησία δίνει συμβουλές για όλες τις πτυχές της εκμετάλλευσης, της χρήσης και της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για νέες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες Επιχειρηματικές υποθέσεις καλύπτει ολόκληρη τη σειρά των νομικών ζητημάτων που αφορούν μια επιχείρηση και τον τρόπο λειτουργίας της, όπως το εταιρικό δίκαιο, τον ασφαλιστικό νόμο, τους νόμος για την απασχόληση, τους φορολογικούς νόμους, τους νόμους που διέπουν τις συμβάσεις, τους νόμους περί ανταγωνισμού Εταιρική χρηματοδότηση εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις παίρνουν χρηματοδότηση για τα αναπτυξιακά τους προγράμματα και για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων Προσφυγές πολιτών επιλύει τις δημόσιες και ιδιωτικές νομικές διαφωνίες για αστικά θέματα, με διαπραγματεύσεις ή στα δικαστήρια Επαγγελματική αμέλεια επιλύει τις διαφωνίες μεταξύ των ανθρώπων ή των οργανισμών που προκαλούνται από την αμέλεια των επαγγελματιών, με διαπραγματεύσεις ή στα δικαστήρια Σύνταξη πράξεων μεταβίβασης παρίσταται σε πράξεις μεταβίβασης που αφορούν τη μεταφορά τίτλων ιδιοκτησίας (έδαφος) από τον πωλητή στον αγοραστή Δεξιότητες Δυνατότητα να δίνει προσοχή στη λεπτομέρεια, να κάνει προσεκτική ανάγνωση κρίσιμων εγγράφων με πυκνογραμμένα επιχειρήματα Ικανός να διαπραγματεύεται κρίσιμα ζητήματα

14 Ευφυής η νομοθεσία είναι ένα σύνθετο αντικείμενο Αφοσιωμένος η ενημέρωση για νέα θέματα μπορεί να είναι επίπονη και να απαιτεί ουσιαστική προσπάθεια. Επίσης πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη. Δυνατότητα να ρυθμίζει το φόρτο εργασίας και να ακολουθεί απαιτητικά χρονοδιαγράμματα Δυνατότητα να κατανοεί και να επικοινωνεί αποτελεσματικά τα διάφορα θέματα Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο Νομικής Σχολής Μεταπτυχιακά σε νομικά θέματα είναι σημαντικό πλεονέκτημα Συμμετοχή, ως μέλος, σε δικηγορικό σύλλογο Ξένες γλώσσες επιθυμητές Καλή γενική γνώση όλων των πτυχών του νόμου Εργασιακή εμπειρία Η εμπειρία με ΑΠΕ π.χ. εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία (διανομή ενέργειας, επιπτώσεις στο περιβάλλον, κ.λπ.) είναι χρήσιμη για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στους τομείς των ΑΠΕ. Ευκαιρίες εργασίας Οι περισσότερες επιχειρήσεις προσφέρουν πολύ καλές προοπτικές και εργασία με ποικιλία. Συνθήκες εργασίας Περιβάλλον γραφείου, με πεπειραμένα μέλη στην ομάδα, κανονικές ώρες εργασίας και κάποιες περιόδους αιχμής, όπου θα απαιτηθούν υπερωρίες για να τηρηθούν οι προθεσμίες.

15 Ελεγκτής Ο ελεγκτής είναι ο τεχνικός, που αξιολογεί εάν οι ηλιακές συσκευές, οι συσσωρευτές, οι ανεμογεννήτριες κλπ είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Εκτελεί ένα καλά τεκμηριωμένο σύνολο πειραμάτων και πιστοποιεί ότι όλες οι παράμετροι που ελέγχονται είναι μέσα στα όρια ανοχής και ακολουθούν τα επίσημα πρότυπα. Επιπλέον δοκιμάζει τα νέα προϊόντα πριν βγουν στην αγορά. Βασικά καθήκοντα Προετοιμάζει το χώρο, τον εξοπλισμό, τα έγγραφα πριν προχωρήσει στον έλεγχο του πρωτοτύπου. Εγκαθιστά / αφαιρεί το πρωτότυπο από τις μηχανές δοκιμής. Εκτελεί δοκιμές όλων των τεχνικών προδιαγραφών: Εσωτερικές τάσεις. Αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες Έκθεση σε φορτίο Εσωτερικές / εξωτερικές θερμικές δονήσεις Μηχανολογικά φορτία Απόδοση Συλλέγει ακριβή στοιχεία από κάθε δοκιμή. Ελέγχει εάν τα αποτελέσματα κάθε δοκιμής είναι μέσα στα αποδεκτά όρια ή όχι. Συντάσσει τεχνικές αναφορές. Δεξιότητες Να καταλαβαίνει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια. Δυνατότητα να χειρίζεται τις μηχανές και τα όργανα των δοκιμών. Να είναι σε θέση να κάνει συγκόλληση μετάλλων. Αυτονομία. Δυνατότητα για λήψη αποφάσεων. Δυνατότητα να εργάζεται μόνος. Δυνατότητα να εστιάζει στις λεπτομέρειες. Αναλυτικός τρόπος σκέψης. Δεξιότητες σωστής σύνταξης εγγράφων. Ικανότητα να υπερασπίζεται τις αναφορές του. Καλή γνώση ηλεκτρολογικών θεμάτων. Καλά οργανωμένος και συστηματικός.

16 Μορφωτικό επίπεδο Επιθυμητό πτυχίο μηχανικού ή φυσικομαθηματικής σχετικής ειδικότητας. Ο εργοδότης μπορεί να του παρέχει εξειδίκευση μέσω κατάρτισης. Γνώση Ηλεκτρονικών οργάνων. Καλή γνώση των προτύπων (UNE ). Συστήματα ποιότητας. Microsoft Office. Γνώση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας: αιολική ενέργεια, ηλιακή θερμική ενέργεια, ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια. Εργασιακή Εμπειρία Εμπειρία σε εργαστήρια πιστοποίησης θα εκτιμηθεί αλλά δεν είναι απαραίτητη. Ευκαιρίες εργασίας Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης. Κρατικά εργαστήρια. Κατασκευαστικές εταιρίες. Εργαστήρια ελέγχου Συνθήκες εργασίας Εργασία σε χώρο γραφείου και σε εργαστήρια (όπου απαιτείται η χρήση προσωπικού εξοπλισμού προστασίας κατά τις δοκιμές).

17 Επιθεωρητής εγκαταστάσεων ΑΠΕ Σε μερικές περιοχές η υλοποίηση συστημάτων ηλιακής θερμικής ενέργειας στα κτίρια είναι υποχρεωτική. Ο επιθεωρητής εγκαταστάσεων ελέγχει και βεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις ακολουθούν τους τεχνικούς και διοικητικούς κανονισμούς. Τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες και εταιρίες συμβούλων προσλαμβάνουν επαγγελματίες αυτής της ειδικότητας. Βασικά καθήκοντα Κάνει μελέτες για συστήματα ΑΠΕ σε κτιριακές εφαρμογές Αξιολογεί την απόδοση των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε κτίρια Προσδιορίζει τα τρέχοντα ή τα μελλοντικά προβλήματα Κάνει προτάσεις για να βελτιωθεί η απόδοση της εγκατάστασης Αναφέρει οποιαδήποτε κακή χρήση ή σημαντικές αποκλίσεις Εκδίδει την αντίστοιχη πιστοποίηση όταν η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στα κριτήρια Εκκινεί τη διαδικασία επιβολής προστίμων, όταν χρειάζεται Αναθεωρεί τον προϋπολογισμό Συντάσσει τεχνικές εκθέσεις Δεξιότητες Καλή γνώση των συστημάτων ΑΠΕ που μπορούν να ενσωματωθούν σε κτίρια (ηλιακές θερμικές συσκευές και τα εξαρτήματά τους, Φ/Β συσκευές κ.λπ.) Καλή γνώση των θερμοδυναμικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης Καλή γνώση των ισχυόντων κανονισμών, του Γ.Ο.Κ. και της σχετικής νομοθεσίας Δυνατότητα να εστιάζει στις λεπτομέρειες Ικανότητα να παίρνει συνεντεύξεις Ικανότητα να ακούει προσεκτικά τους συνομιλητές του Δυνατότητα να συζητά τα προβλήματα και να είναι πειστικός Δυνατότητα να μην υποχωρεί υπό συνθήκες Να είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις του και να μπορεί να τις υπερασπίζεται. Μορφωτικό επίπεδο Μηχανικός, αρχιτέκτονας ή δικηγόρος Σύνταξη προϋπολογισμού Γ.Ο.Κ. κτιριακών εγκαταστάσεων θέρμανσης Ευρωπαϊκοί κανονισμοί, κρατικοί κανονισμοί και τοπική νομοθεσία.

18 Εργασιακή εμπειρία Εμπειρία στην επιθεώρηση (στην κατασκευή κτιρίων, σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες, σε εταιρίες διεξαγωγής ελέγχων) είναι σημαντική. Ευκαιρίες εργασίας Δήμοι Πολεοδομίες Περιφερειακή διοίκηση Υπουργείο Περιβάλλοντος Τεχνικές ενώσεις Επιχειρήσεις (που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση και τη συντήρηση ή την κατασκευή κτιρίων) Συνθήκες εργασίας Σε γραφείο και σε εξωτερικούς χώρους Μετακινήσεις Εργασία κάτω από πίεση, προερχόμενη από άλλα άτομα Χρειάζεται να τηρεί τις προθεσμίες και τα κύρια σημεία του έργου

19 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός είναι αρμόδιος για την παραγωγή και τη διανομή της ενέργειας, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των ενεργειακών εγκαταστάσεων, τα όργανα αυτόματου ελέγχου. Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός θα ολοκληρώσει το γενικό σχεδιασμό του ηλεκτρολογικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών των εξαρτημάτων και της επιλογής των προμηθευτών. Βασικά καθήκοντα Συμμετέχει στο σχεδιασμό των ηλεκτρολογικών συστημάτων, που έχουν σχέση με τις ΑΠΕ Συμμορφώνεται με τους Διεθνείς Κώδικες και Πρότυπα, όπου αυτά μπορούν να εφαρμοστούν (π.χ. σε ζητήματα διασύνδεσης, ασφάλειας κ.λπ.), καθώς επίσης και με την τρέχουσα νομοθεσία Σχεδιάζει και επιβλέπει την κατασκευή των γραμμών και των διαδικασιών παραγωγής στον κλάδο των ΑΠΕ Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις των έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού σημαντικών οικονομικών δεικτών, π.χ. απόδοση της επένδυσης κλπ. Παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης του έργου Φροντίζει για την επικοινωνία με τις μονάδες μετάδοσης για να στηρίξει τα αιτήματα διασύνδεσης και τις μελέτες των συστημάτων ΑΠΕ Αναπτύσσει προσχέδια και σχέδια εφαρμογής για τα ηλεκτρολογικά συστήματα του έργου Αναπτύσσει τις τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του έργου Προετοιμάζει τις διακηρύξεις για ανάθεση εργασιών σε αναδόχους Μελετά και αξιολογεί τις προτάσεις των αναδόχων Εκτελεί πρακτικές εργασίες Ε&Α, που έχουν σχέση με το εργαστήριο και τα υπαίθρια πειράματα, την οργάνωση των σημείων που γίνονται οι δοκιμές, τις συσκευές μέτρησης και συλλογής δεδομένων, την προετοιμασία των προτάσεων, τη σύνταξη των αναφορών του έργου κ.λπ. Αναπτύσσει ειδικά προγράμματα λογισμικού για συστήματα ΑΠΕ Δεξιότητες Αναλυτική σκέψη και λογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων. Σχετικές τεχνικές δεξιότητες και δυνατότητα να εργαστεί με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Γνώση όλων των μέτρων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας στη βιομηχανία και το εργοτάξιο, ειδικά όσων αφορούν επικίνδυνες διαδικασίες ή

20 διαδικασίες υψηλού κινδύνου (π.χ. χρήση υγρών οξέων στη βιομηχανία μπαταριών, αναρρίχηση στους πύργους των ανεμογεννητριών, κ.λπ.). Ιδιαίτερα ικανός στους υπολογισμούς, με καλές γνώσεις πληροφορικής. Καλός στην επικοινωνία, προφορική και γραπτή. Άριστη γνώση αγγλικών. Πεπειραμένος χρήστης του Microsoft Office, των ειδικών πακέτων λογισμικού για ηλεκτρολόγους μηχανικούς (π.χ. Spice, LabView κ.λπ.) και των ειδικών προγραμμάτων λογισμικού για τα συστήματα ΑΠΕ (π.χ. VSYST, TRANSYS, WASp κ.λπ.). Γνώση προγραμματισμού υπολογιστών σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η FORTRAN, η C++, η Visual Basic κ.λπ. επιθυμητή. Μορφωτικό Επίπεδο Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Για απασχόληση στην τομέα της Ε&Α απαιτείται Μάστερ ή διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Εργασιακή Εμπειρία Συνήθως απαιτείται 2-ετής εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στη διοίκηση έργων, σε οικονομικά θέματα, στη σχεδίαση μονάδων και εξοπλισμού, στην υποβολή προτάσεων και αναφορών κλπ. Ευκαιρίες Εργασίας Φωτοβολταϊκή βιομηχανία (παραγωγή πλινθωμάτων, κυττάρων και μονάδων). Βιομηχανία αιολικής ενέργειας (κατασκευή γεννητριών ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικά σύστημα ελέγχου). Βιομηχανία εξοικονόμησης ενέργειας και άλλων συστημάτων ΑΠΕ (κυρίως βιομάζα, υδροηλεκτρικά έργα και κτίρια). Ηλεκτρονική Βιομηχανία (μετατροπείς, φορτιστές, εξοπλισμός διεπαφής με το ηλεκτρικό δίκτυο, υποσταθμοί LV/ MV, βιομηχανία καλωδιώσεων κλπ.). Βιομηχανία μπαταριών και άλλων τεχνολογιών αποθήκευσης. Κρατικά ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές (υπουργεία, νομαρχίες κλπ.), πανεπιστήμια, ΔΕΚΟ, ελεγκτικές αρχές. Λιανική πώληση συστημάτων ΑΠΕ (προώθηση Φ/Β μονάδων και ανεμογεννητριών, σχεδίαση Φ/Β μονάδων και ανεμογεννητριών, εγκατάσταση και μάρκετινγκ, σχεδίαση άλλων ΑΠΕ). Εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί κωδίκων και προτύπων (IEC, CENELEC, DIN, VDE, BS, κ.λπ.). Αναπτυξιακοί και νομοθετικοί οργανισμοί, που σχετίζονται με την αγορά βιώσιμης ενέργειας.

21 Συνθήκες Εργασίας Εργασία σε βάρδιες (εταιρίες κατασκευής Φ/Β μονάδων). Περιβάλλον εργοταξίου. Πρόσβαση με τα πόδια στο χώρο του εργοταξίου και μεταφορά ελαφριών υλικών και εξοπλισμού. Συχνές μετακινήσεις στα εργοτάξια ή για συναντήσεις σχετικά με το έργο. Ταξίδια στο εξωτερικό. Αναρρίχηση και εργασία σε μεγάλο ύψος πάνω από το έδαφος, σε περιορισμένο χώρο (αιολικά πάρκα).

22 Ενεργειακός Σύμβουλος Η αποστολή του ενεργειακού συμβούλου είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές, ιδιαίτερα όσους έχουν οικονομικές δυσκολίες, να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας. Βασικά καθήκοντα Συναντάται με όσους έχουν υπερβολικά υψηλά τιμολόγια κατανάλωσης ενέργειας Μεσολαβεί ανάμεσα σε αυτούς και την ηλεκτρική εταιρία Μελετά τα αρχεία μεγάλων οφειλετών, που του παραχωρούν οι κοινωνικοί λειτουργοί Εντοπίζει την κακή χρήση του εξοπλισμού Δίνει συμβουλές ώστε ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση και τελικά να λάβει βοήθεια όταν έχει υπερβολικά μεγάλες οφειλές Προτείνει λύσεις σε περιπτώσεις διαφωνίας. Ο ενεργειακός σύμβουλος ενημερώνει τους χρήστες των δικτύων ύδρευσης και ενέργειας σχετικά με τον έλεγχο που πρέπει να κάνουν: Οργανώνει δημόσιες συζητήσεις για να ενημερώσει ταυτόχρονα πολλούς χρήστες των δικτύων σχετικά με την αποδοτική χρήση της ενέργειας Απαντά στις κλήσεις που γίνονται στην τηλεφωνική γραμμή βοήθειας. Δεξιότητες Δυνατότητα επικοινωνίας, μεσολάβησης και διδαχής Τεχνικές δυνατότητες: προσδιορισμός και υλοποίηση των τεχνικών αύξησης της αποδοτικότητας της ενέργειας όπως είναι η μόνωση, η μείωση των απωλειών από τα παράθυρα και τις πόρτες, οι κεντρικοί θερμοστάτες Μορφωτικό επίπεδο Κατάρτιση σχετικά με την προσφορά συμβουλών για κοινωνικά και οικογενειακά οικονομικά θέματα Τεχνική κατάρτιση (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΤΕΙ) Ευκαιρίες εργασίας Το επάγγελμα αυτό είναι καινούργιο για την Ελλάδα. Στο εξωτερικό όμως απαντάται όλο και συχνότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε ενώσεις που προωθούν την εξοικονόμηση της ενέργειας Συνθήκες εργασίας Γραφείο, συχνές μετακινήσεις.

23 Μετεωρολόγος Ο μετεωρολόγος ασχολείται με την προσομοίωση των καιρικών φαινομένων κατά την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και δίνει συμβουλές για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, ώστε να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση των καιρικών συνθηκών. Βασικά καθήκοντα Συμμετέχει στο σχεδιασμό των μετεωρολογικών σταθμών Φροντίζει για τη συμμόρφωση με τους Διεθνείς Κώδικες και Πρότυπα, όσον αφορά τις μετρήσεις των καιρικών παραμέτρων Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός έργου ΑΠΕ, ιδιαίτερα σχετικά με τις βάσεις δεδομένων των καιρικών παραμέτρων που είναι απαραίτητες για τις προσομοιώσεις Εκτελεί πρακτικές εργασίες Ε&Α, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν υπαίθρια πειράματα, οργάνωση των περιοχών των δοκιμών, συσκευές μέτρησης και συλλογές δεδομένων, μαθηματικούς υπολογισμούς και προσομοιώσεις, δημιουργία βάσεων δεδομένων, υποβολή αναφορών για το έργο κ.λπ. Αναπτύσσει προγράμματα λογισμικού ειδικά για την ανάλυση των καιρικών στοιχείων. Δεξιότητες Έχει σχετικές τεχνικές δεξιότητες και τη δυνατότητα να εργάζεται με ακρίβεια και αποδοτικότητα κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα Είναι ιδιαίτερα ικανός στους υπολογισμούς, με καλές γνώσεις πληροφορικής. Έχει διοικητικές δεξιότητες, τόσο συντονισμού ατόμων, όσο και σε επίπεδο διοίκησης έργου Είναι καλός στην επικοινωνία, προφορικά και γραπτά. Άριστη γνώση αγγλικών. Είναι πεπειραμένος χρήστης του Microsoft Office και των ειδικών πακέτων λογισμικού για μετεωρολόγους (π.χ. WASp, Meteonorm κ.λπ.) Μπορεί να γράφει προγράμματα για υπολογιστές σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η FORTRAN, η C++, η Visual Basic κ.λπ. Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο στα μαθηματικά ή τη φυσική Μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδίκευση στη Μετεωρολογία. Εργασιακή εμπειρία Συνήθως απαιτείται 2-ετής εμπειρία στη μέτρηση των καιρικών δεδομένων και παραμέτρων, στους αισθητήρες, στη δημιουργία μετεωρολογικών σταθμών κ.λπ.

24 Ευκαιρίες εργασίας Σε εταιρίες λιανικής πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, ειδικά σε εκείνες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή αιολικών πάρκων αέρα και Φ/Β εγκαταστάσεων Κρατικά ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές (υπουργεία, νομαρχίες κ.λπ.), πανεπιστήμια, ΔΕΚΟ Εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί κωδίκων και προτύπων (IEC, CENELEC, DIN, VDE, BS, κ.λπ.) Συνθήκες Εργασίας Περιβάλλον εργοταξίου. Πρόσβαση με τα πόδια στο χώρο του εργοταξίου και μεταφορά ελαφριών υλικών και εξοπλισμού. Συχνές μετακινήσεις στην περιοχή των κατασκευαστικών έργων ή για συναντήσεις σχετικά με το έργο. Ταξίδια στο εξωτερικό. Αναρρίχηση και εργασία σε μεγάλο ύψος πάνω από το έδαφος (ανέγερση ιστών για τη μέτρηση του αέρα και εγκατάσταση συσκευών μέτρησης).

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 157 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο Tο Επιμελητήριο θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα