ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί σε διάφορους τομείς των ΑΠΕ. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις περιγραφές των θέσεων εργασίας και τους αντίστοιχους τομείς των ΑΠΕ. Επάγγελμα Ερευνητής Αρχιτέκτονας X X X Αρχιτέκτονας τοπίων X X X Διευθυντής Προσωπικού ή Ανθρώπινων Πόρων Συντονιστής έργου Δικηγόρος Ελεγκτής Επιθεωρητής εγκαταστάσεων ΑΠΕ Ηλεκτρολόγος μηχανικός Ενεργειακός σύμβουλος Μετεωρολόγος X X Μηχανικός ασφαλείας Μηχανικός Βιομηχανικού σχεδιασμού Μηχανικός Γεωτρήσεων Μηχανικός συντονιστής έργου για την αιολική ενέργεια Μηχανικός παραγωγής Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανικός Περιβάλλοντος στην Αιολική Ενέργεια Μηχανολόγος Μηχανικός X X X X X X X X X X X X X X X X

2 Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός / Στατικός Μηχανικός στην Αιολική Ενέργεια Στέλεχος Διεύθυνσης Μάρκετινγκ Σύμβουλος Προγραμματισμού Σύμβουλος προγραμματισμού και διαχείρισης έργου για την αιολική ενέργεια Τεχνικός ΑΠΕ στη βιομηχανία Τεχνικός ΑΠΕ στα κτίρια Τεχνικός Γεωτρήσεων Τεχνικός πωλήσεων Υδρογεωλόγος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Χημικός X X X X X X X X Χημικός μηχανικός X X X X X X X X X X X

3 Ερευνητής Ερευνά διάφορες πτυχές των ΑΠΕ όπως: νέες τεχνολογίες, διαδικασίες, πόρους, διατήρηση και μεταφορά της ενέργειας. Μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα θέματα όπως πολιτικές, στρατηγικές κ.λπ. Βασικά καθήκοντα Συμβουλεύεται τις τοπικές και κρατικές αρχές σχετικά με την επίσημη πολιτική, στρατηγική και προγραμματισμό σχετικά με τους Ανανεώσιμους Ενεργειακούς Πόρους Εκτελεί εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες που είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον Οργανώνει, εποπτεύει και εφαρμόζει έργα που στοχεύουν στην προώθηση των νέων τεχνολογιών Ερευνά την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη και την εφαρμογή των επενδυτικών προγραμμάτων Παρέχει τεχνικές υπηρεσίες και συμβουλές, με τη μορφή τεχνογνωσίας και πληροφοριών Οργανώνει και συμμετέχει σε τεχνικά και επιστημονικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ. Δεξιότητες Επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις για τις ΑΠΕ και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες Αναλυτικός τρόπος σκέψης και δυνατότητα να εστιάζει στις λεπτομέρειες Δυνατότητα να συντάσσει αναφορές, έγγραφα και παρουσιάσεις Δυνατότητα να παρουσιάζει την ερευνητική του εργασία σε μεγάλα ακροατήρια Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος Διδακτορικό σε σχετικό τομέα Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση γαλλικών/γερμανικών είναι επιθυμητή Εργασιακή Εμπειρία Εμπειρία σε ερευνητικά εργαστήρια (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τμήματα Ε&Α κλπ). Εμπειρία στην ανάπτυξη και την υλοποίηση ερευνητικών πρωτοκόλλων που σχετίζονται με την ενέργεια και/ή το περιβάλλον.

4 Ευκαιρίες εργασίας Πανεπιστήμια Κρατικά ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα Επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας Συνθήκες εργασίας Κυρίως ερευνητικά εργαστήρια και ομάδες εργασίας. Περιλαμβάνει επίσης, εργασία σε περιβάλλον γραφείου, ταξίδια και συμμετοχή σε συσκέψεις και Συνέδρια.

5 Αρχιτέκτονας Ο αρχιτέκτονας είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό των κτιρίων της εγκατάστασης ή για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στα κτίρια. Βασικά καθήκοντα Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση των συστημάτων ΑΠΕ (ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια κλπ) στο φάκελο αδείας του κτιρίου. Φροντίζει να ακολουθεί τους Διεθνείς Κώδικες και Πρότυπα που αφορούν την κατασκευή του κτιρίου καθώς επίσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά τις φάσεις ανάπτυξης του έργου ΑΠΕ. Μελετά και σχεδιάζει λεπτομερή αρχιτεκτονικά σχέδια. Εκτελεί πρακτικές εργασίες Ε&Α, που συμπεριλαμβάνουν υπαίθρια πειράματα, οργάνωση των σημείων των δοκιμών, συσκευές μέτρησης και συλλογής στοιχείων, προετοιμασία προτάσεων, υποβολή αναφορών για το έργο κλπ. Αναπτύσσει ή χρησιμοποιεί ειδικό αρχιτεκτονικό λογισμικό για συστήματα ΑΠΕ. Δεξιότητες Αναλυτικός τρόπος σκέψης και λογική προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων. Κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και δυνατότητα να εργάζεται αποτελεσματικά και με ακρίβεια, κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Καλή γνώση των δεικτών εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά εκείνων που αφορούν τα κτίρια. Ιδιαίτερα ικανός στους υπολογισμούς, με καλές γνώσεις πληροφορικής. Διευθυντικές ικανότητες, τόσο διοίκησης ανθρώπων / συντονισμού ομάδας όσο και στο επίπεδο διαχείρισης έργου. Καλός στην επικοινωνία, προφορικά και γραπτά. Άριστη γνώση αγγλικών. Καλός γνώστης του Microsoft Office, των σχεδιαστικών πακέτων λογισμικού για αρχιτέκτονες (π.χ. AutoCad, Architec, CorelDraw, Visio, κλπ) και των ειδικών πακέτων λογισμικού για το σχεδιασμό παθητικής ενέργειας κτιρίων (π.χ. TRANSYS), κλπ. Δυνατότητα ανάπτυξης νέου λογισμικού με τη βοήθεια σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού όπως η Visual Basic κ.λπ. Μορφωτικό επίπεδο Απαραίτητο πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Μεταπτυχιακές σπουδές (Master) σε Αρχιτεκτονική Περιβάλλοντος εκτιμάται θετικά.

6 Εργασιακή Εμπειρία Συνήθως απαιτείται 2-ετής εμπειρία σε εργοτάξιο, τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, σχεδιασμό παθητικής εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων, σχεδιασμό σύγχρονων τεχνολογιών με τη χρήση καινούριων αρχιτεκτονικών υλικών και εξοπλισμού, υποβολή προτάσεων, διοίκηση έργου και υποβολή αναφορών. Ευκαιρίες εργασίας Αρχιτεκτονικά γραφεία που ειδικεύονται σε κτίρια υψηλής απόδοσης. Γραφεία σχεδιασμού και υλοποίησης φωτοβολταϊκών και θερμικών ηλιακών συστημάτων. Εταιρίες κατασκευής αιολικών πάρκων. Κρατικά ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές (υπουργεία, νομαρχίες, κλπ.), πανεπιστήμια. Εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού. Εθνικοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί Κωδίκων και Προτύπων (IEC, CENELEC, DIN, VDE, BS, κλπ). Συνθήκες εργασίας Κυρίως περιβάλλον γραφείου ανοικτού χώρου Συχνές μετακινήσεις στα εργοτάξια ή για συναντήσεις σχετικές με το έργο, συμπεριλαμβανομένων και μετακινήσεων στο εξωτερικό. Χρειάζεται να μπορεί να προσεγγίζει με τα πόδια, κάποια σημεία του εργοταξίου. Η αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων πολλές φορές επιβάλλει να εργάζεται ο αρχιτέκτονας με πολύ επιμηκυμένο ωράριο.

7 Αρχιτέκτονας Τοπίων Ο αρχιτέκτονας τοπίων εργάζεται συνήθως σε αντίστοιχα γραφεία συμβούλων και συμμετέχει σε ομάδες σχεδιασμού κτιρίων υψηλής απόδοσης ή που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες μορφές ενέργειας όπως ο αέρας ή η βιομάζα. Προσπαθεί να διατηρήσει την οικολογική ισορροπία του τοπίου καθ όλη τη διαδικασία των κατασκευαστικών εργασιών. Βασικά καθήκοντα Αναλύει τα φυσικά στοιχεία της περιοχής όπου θα γίνει η επένδυση, όπως το κλίμα, το έδαφος, την κλίση του εδάφους, την αποξήρανση και τη βλάστηση. Βρίσκει τα σημεία στα οποία πέφτει το φως του ήλιου, στις διαφορετικές στιγμές της ημέρας και εξετάζει την περιοχή από διάφορες γωνίες. Αξιολογεί την επίδραση των υπαρχόντων κτιρίων, των δρόμων, των διαβάσεων πεζών και των κοινωφελών υπηρεσιών, στο έργο Ετοιμάζει ένα προκαταρκτικό σχέδιο με βάση τις ανάγκες του πελάτη και τις συνθήκες της περιοχής Συνεργάζεται με αρχιτέκτονες, τοπογράφους και μηχανικούς για να καθορίσουν την καλύτερη θέση των δρόμων και των κτιρίων Βοηθά στην προετοιμασία και την υλοποίηση των σχεδίων περιβαλλοντικής ανάπτυξης, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες αρχές και τις τοπικές κοινότητες Συνεργάζεται με περιβαλλοντολόγους, δασοφύλακες και άλλους επαγγελματίες για να βρει τον καλύτερο τρόπο διατήρησης ή αποκατάστασης των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των ενδημικών ειδών και της χρησιμοποίησής τους στα σχέδια εξωραϊσμού Αξιολογεί την αισθητική εμφάνιση της επένδυσης. Όταν πρόκειται για περιοχές μεγάλης κλίμακας μπορεί να κάνει χρήση της τεχνολογίας GIS (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών), και συστημάτων χαρτογράφησης σε υπολογιστή Ετοιμάζει λεπτομερή σχέδια του έργου, μαζί με γραπτές αναφορές, σκίτσα, μακέτες, φωτογραφίες, μελέτες χρήσης της γης και προϋπολογισμό δαπανών και τα υποβάλει για έγκριση στον πελάτη και τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες Παρακολουθεί την εξέλιξη της επένδυσης. Μπορεί επίσης να συντάσσει συμβάσεις και να επιτηρεί τη διαδικασία υποβολής προσφορών από τους αναδόχους που θα αναλάβουν τα επιμέρους έργα. Μελετά επί τόπου τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και παρέχει λύσεις Δεξιότητες Ενθουσιασμός και φαντασία Σχεδιαστικές δεξιότητες είναι ουσιαστικές Γνώση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τα φυτά και η άγρια βλάστηση αναπτύσσονται Κατανόηση της διαδικασίας προγραμματισμού του έργου

8 Δυνατότητα ρύθμισης του φόρτου εργασίας και εκπλήρωσης απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων, έργων που τρέχουν παράλληλα Δυνατότητα συνεργασίας με την ομάδα του CAD στην παραγωγή των σχεδίων Δυνατότητα να εργαστεί σε ομάδες που απαρτίζονται από μέλη διαφορετικών ειδικοτήτων Δυνατότητα να κατανοεί και να επικοινωνεί αποτελεσματικά προκειμένου να επιλύει τα διάφορα ζητήματα Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο αρχιτεκτονικής τοπίων ή αρχιτέκτονα μηχανικού Μεταπτυχιακό στο σχεδιασμό τοπίων εκτιμάται ιδιαίτερα Ξένες γλώσσες επιθυμητές Εργασιακή εμπειρία Εμπειρία ως αρχιτέκτονας τοπίων σε τομείς όπως η γεωλογία, η δενδροκηποκομία, η βοτανική, η αρχιτεκτονική, η κατασκευή κτιρίων, οι αναπτυξιακοί νόμοι, η έρευνα, η αξιολόγηση των περιοχών, θα συμβάλει στην απόκτηση μιας καλής θέσης Ευκαιρίες εργασίας Καλές προοπτικές σε επιχειρήσεις που προσφέρουν εναλλαγή αντικειμένου εργασίας και ευκαιρίες για ταξίδια. Συνθήκες εργασίας Περιβάλλον μεγάλων γραφείων χωρίς διαχωριστικά, συνεργασία με πεπειραμένα μέλη ομάδας, κανονικές ώρες εργασίας και κάποιες υπερωρίες σε περιόδους αιχμής, ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες του έργου. Αρκετά συχνά οι αρχιτέκτονες τοπίων είναι αυτοαπασχολούμενοι.

9 Διευθυντής Προσωπικού ή ανθρώπινων πόρων Ο διευθυντής προσωπικού είναι αρμόδιος για το συντονισμό και τη διοίκηση μιας επιχείρησης, μιας εγκατάστασης ή ενός έργου. Βασικά καθήκοντα Συντονίζει και διοικεί τις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες μιας δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης, π.χ. πρόσληψη προσωπικού, κατάρτιση, νομοθεσία, ασφάλιση, κοινωνικές εκδηλώσεις. Εφαρμόζει αποτελεσματικά τις οργανωτικές αλλαγές και την καινοτομία στις διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης Φροντίζει για τη διαχείριση του εξοπλισμού, γραφείων Η/Υ, τη συντήρηση και τον καθαρισμό. Βοηθά στην οργάνωση και διαχείριση σύνθετων έργων και στον προγραμματισμό δημόσιων έργων Αξιολογεί τον αντίκτυπο των επικείμενων πρωτοβουλιών στο επιχειρηματικό, τοπικό και κοινωνικό πλαίσιό τους Μπορεί να συμμετέχει στον οικονομικό σχεδιασμό και διαχείριση Ελέγχει τις σχέσεις με τους προμηθευτές, παρακολουθεί τους λογαριασμούς, τον προϋπολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις. Δεξιότητες Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων. Νομική, οικονομική, θεσμική και διοικητική κατάρτιση. Γνώσεις σε θέματα ασφαλείας, που είναι ουσιαστικά τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και για τις επιχειρήσεις Ειδίκευση στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και των σχέσεων με τα συνδικάτα, καλές οργανωτικές ικανότητες Δυνατότητα έγκαιρης επίλυσης νομικών και διοικητικών προβλημάτων Επαρκής γνώση μαθηματικών και στατιστικών εργαλείων και βασικές γνώσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της νομοθεσίας, των ιστορικών και τοπικών ζητημάτων και στη χρήση των εργαλείων της πληροφορικής. Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες ή τα Οικονομικά και το Εμπόριο Εναλλακτικά: Πτυχίο Νομικής με ειδίκευση σε διοικητικά θέματα Πολύ καλή κατάρτιση στον οικονομικό, νομικό και αστικό σχεδιασμό, μέσα από ειδικά προγράμματα κατάρτισης.

10 Εργασιακή Εμπειρία Εμπειρία σε διευθυντική θέση στη δημόσια διοίκηση, σε επιχειρήσεις ή ιδιωτικούς οργανισμούς, που απαιτούσε καλές οικονομικές, νομικές, θεσμικές και διευθυντικές δεξιότητες. Ευκαιρίες εργασίας Τομέας Διοικητικών Υπηρεσιών. Συνθήκες εργασίας Κυρίως σε χώρο γραφείου.

11 Συντονιστής Έργου Ο συντονιστής έργου εργάζεται σε εταιρίες συμβούλων ή σε κατασκευαστικές εταιρίες ως επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης του έργου. Έχει τη συνολική ευθύνη του έργου και επικοινωνεί με τους μετόχους. Βασικά καθήκοντα Καθορίζει τους στόχους, τις φάσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου σε συνεργασία με τους μετόχους. Αναλύει τους παράγοντες κινδύνου και σχεδιάζει εναλλακτικά σενάρια Διοικεί ομάδες ανθρώπων που εργάζονται σε διαφορετικά αντικείμενα κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου και διαχειρίζεται τους υπόλοιπους πόρους του έργου Συντονίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μελετών σκοπιμότητας, της ανάλυσης των κινδύνων, των επιχειρηματικών σχεδίων Παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και φροντίζει να τηρούνται οι προθεσμίες. Κάνει την ανάλυση των κρίσιμων διαδρομών και προγραμματίζει εκ των προτέρων εναλλακτικές επιλογές ως προληπτικά και διορθωτικά μέτρα Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς του κράτους. Συνεργάζεται με δικηγόρους, δημόσιες αρχές και χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Δεξιότητες Οι δεξιότητες του συντονιστή έργου περιλαμβάνουν: Δυνατότητα καλής ανθρώπινης επικοινωνίας (μέτοχοι, ομάδα του έργου, πελάτες και προμηθευτές) Αναλυτικό τρόπο σκέψης και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων Παρακίνηση και προθυμία αντιμετώπισης της πίεσης και των προθεσμιών Δυνατότητα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και επίλυσης των συγκρούσεων Δεξιότητες σύνταξης εγγράφων όπως συμβάσεις, αναφορές και εκθέσεις παραδοτέων Επιπλέον ο συντονιστής έργου σε έργα ΑΠΕ πρέπει να έχει: Τεχνική κατανόηση του τομέα του έργου Γνώση του θεσμικού πλαισίου, των σχετικών κρατικών και ευρωπαϊκών πολιτικών Γνώση της αγοράς και των προμηθευτών ΑΠΕ Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο Μηχανικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Απαραιτήτως τεχνικό και διοικητικό υπόβαθρο Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό θέμα εκτιμώνται Ξένη γλώσσα.

12 Εργασιακή εμπειρία Εργασιακή εμπειρία σε υλοποίηση έργων και εργασίας σε ομάδες Εμπειρία σε περιβάλλον γραφείου, πακέτα λογισμικού για εφαρμογές γραφείου και λογισμικό διαχείρισης έργου Εμπειρία στις ΑΠΕ Ευκαιρίες εργασίας Ελεύθερη σχέση εργασίας σε διάφορα έργα Γραφεία συμβούλων / γραφεία διαχείρισης έργων / κατασκευαστικές εταιρίες Ο συντονιστής έργου μπορεί επίσης να εργαστεί ως μισθωτός Συνθήκες εργασίας Κυρίως περιβάλλον γραφείου. Η εργασία του περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στις περιοχές των έργων και τα εργοτάξια, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται και στο εξωτερικό.

13 Δικηγόρος Ο δικηγόρος απασχολείται σε νομικές εταιρίες και συνεργάζεται με διάφορους ενδιαφερόμενους στην κατασκευή κτιρίων υψηλής απόδοσης ή στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (αέρας, νερό, βιομάζα ή γεωθερμική ενέργεια). Μπορεί να είναι σύμβουλος σε κυβερνήσεις, κυβερνητικά γραφεία αρμόδια για την ανάπτυξη, αναπτυξιακές εταιρίες μηχανικούς που σχεδιάζουν νέες πρακτικές, χρηματοδότες του ιδιωτικού τομέα ή θεσμικούς χρηματοδότες, πιστωτικά γραφεία εξαγωγών και στους αναδόχους. Βασικά καθήκοντα Γ.Ο.Κ. και σχετικοί νόμοι στο πλαίσιο των νομικών ελέγχων για το κατά πόσο είναι ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν την ιδιοκτησία τους προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας Νόμοι για το περιβάλλον εξασφαλίζει ότι οι αναπτυξιακές δραστηριότητες συμβαδίζουν με μια σειρά μέτρων, που λαμβάνονται για να προστατεύσουν την ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον από τη ρύπανση και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Διευκολύνει, παραδείγματος χάριν, τη σύνδεση των ΑΠΕ στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο Πνευματική ιδιοκτησία δίνει συμβουλές για όλες τις πτυχές της εκμετάλλευσης, της χρήσης και της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για νέες και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες Επιχειρηματικές υποθέσεις καλύπτει ολόκληρη τη σειρά των νομικών ζητημάτων που αφορούν μια επιχείρηση και τον τρόπο λειτουργίας της, όπως το εταιρικό δίκαιο, τον ασφαλιστικό νόμο, τους νόμος για την απασχόληση, τους φορολογικούς νόμους, τους νόμους που διέπουν τις συμβάσεις, τους νόμους περί ανταγωνισμού Εταιρική χρηματοδότηση εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις παίρνουν χρηματοδότηση για τα αναπτυξιακά τους προγράμματα και για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων Προσφυγές πολιτών επιλύει τις δημόσιες και ιδιωτικές νομικές διαφωνίες για αστικά θέματα, με διαπραγματεύσεις ή στα δικαστήρια Επαγγελματική αμέλεια επιλύει τις διαφωνίες μεταξύ των ανθρώπων ή των οργανισμών που προκαλούνται από την αμέλεια των επαγγελματιών, με διαπραγματεύσεις ή στα δικαστήρια Σύνταξη πράξεων μεταβίβασης παρίσταται σε πράξεις μεταβίβασης που αφορούν τη μεταφορά τίτλων ιδιοκτησίας (έδαφος) από τον πωλητή στον αγοραστή Δεξιότητες Δυνατότητα να δίνει προσοχή στη λεπτομέρεια, να κάνει προσεκτική ανάγνωση κρίσιμων εγγράφων με πυκνογραμμένα επιχειρήματα Ικανός να διαπραγματεύεται κρίσιμα ζητήματα

14 Ευφυής η νομοθεσία είναι ένα σύνθετο αντικείμενο Αφοσιωμένος η ενημέρωση για νέα θέματα μπορεί να είναι επίπονη και να απαιτεί ουσιαστική προσπάθεια. Επίσης πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη. Δυνατότητα να ρυθμίζει το φόρτο εργασίας και να ακολουθεί απαιτητικά χρονοδιαγράμματα Δυνατότητα να κατανοεί και να επικοινωνεί αποτελεσματικά τα διάφορα θέματα Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο Νομικής Σχολής Μεταπτυχιακά σε νομικά θέματα είναι σημαντικό πλεονέκτημα Συμμετοχή, ως μέλος, σε δικηγορικό σύλλογο Ξένες γλώσσες επιθυμητές Καλή γενική γνώση όλων των πτυχών του νόμου Εργασιακή εμπειρία Η εμπειρία με ΑΠΕ π.χ. εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία (διανομή ενέργειας, επιπτώσεις στο περιβάλλον, κ.λπ.) είναι χρήσιμη για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στους τομείς των ΑΠΕ. Ευκαιρίες εργασίας Οι περισσότερες επιχειρήσεις προσφέρουν πολύ καλές προοπτικές και εργασία με ποικιλία. Συνθήκες εργασίας Περιβάλλον γραφείου, με πεπειραμένα μέλη στην ομάδα, κανονικές ώρες εργασίας και κάποιες περιόδους αιχμής, όπου θα απαιτηθούν υπερωρίες για να τηρηθούν οι προθεσμίες.

15 Ελεγκτής Ο ελεγκτής είναι ο τεχνικός, που αξιολογεί εάν οι ηλιακές συσκευές, οι συσσωρευτές, οι ανεμογεννήτριες κλπ είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Εκτελεί ένα καλά τεκμηριωμένο σύνολο πειραμάτων και πιστοποιεί ότι όλες οι παράμετροι που ελέγχονται είναι μέσα στα όρια ανοχής και ακολουθούν τα επίσημα πρότυπα. Επιπλέον δοκιμάζει τα νέα προϊόντα πριν βγουν στην αγορά. Βασικά καθήκοντα Προετοιμάζει το χώρο, τον εξοπλισμό, τα έγγραφα πριν προχωρήσει στον έλεγχο του πρωτοτύπου. Εγκαθιστά / αφαιρεί το πρωτότυπο από τις μηχανές δοκιμής. Εκτελεί δοκιμές όλων των τεχνικών προδιαγραφών: Εσωτερικές τάσεις. Αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες Έκθεση σε φορτίο Εσωτερικές / εξωτερικές θερμικές δονήσεις Μηχανολογικά φορτία Απόδοση Συλλέγει ακριβή στοιχεία από κάθε δοκιμή. Ελέγχει εάν τα αποτελέσματα κάθε δοκιμής είναι μέσα στα αποδεκτά όρια ή όχι. Συντάσσει τεχνικές αναφορές. Δεξιότητες Να καταλαβαίνει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια. Δυνατότητα να χειρίζεται τις μηχανές και τα όργανα των δοκιμών. Να είναι σε θέση να κάνει συγκόλληση μετάλλων. Αυτονομία. Δυνατότητα για λήψη αποφάσεων. Δυνατότητα να εργάζεται μόνος. Δυνατότητα να εστιάζει στις λεπτομέρειες. Αναλυτικός τρόπος σκέψης. Δεξιότητες σωστής σύνταξης εγγράφων. Ικανότητα να υπερασπίζεται τις αναφορές του. Καλή γνώση ηλεκτρολογικών θεμάτων. Καλά οργανωμένος και συστηματικός.

16 Μορφωτικό επίπεδο Επιθυμητό πτυχίο μηχανικού ή φυσικομαθηματικής σχετικής ειδικότητας. Ο εργοδότης μπορεί να του παρέχει εξειδίκευση μέσω κατάρτισης. Γνώση Ηλεκτρονικών οργάνων. Καλή γνώση των προτύπων (UNE ). Συστήματα ποιότητας. Microsoft Office. Γνώση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας: αιολική ενέργεια, ηλιακή θερμική ενέργεια, ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια. Εργασιακή Εμπειρία Εμπειρία σε εργαστήρια πιστοποίησης θα εκτιμηθεί αλλά δεν είναι απαραίτητη. Ευκαιρίες εργασίας Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης. Κρατικά εργαστήρια. Κατασκευαστικές εταιρίες. Εργαστήρια ελέγχου Συνθήκες εργασίας Εργασία σε χώρο γραφείου και σε εργαστήρια (όπου απαιτείται η χρήση προσωπικού εξοπλισμού προστασίας κατά τις δοκιμές).

17 Επιθεωρητής εγκαταστάσεων ΑΠΕ Σε μερικές περιοχές η υλοποίηση συστημάτων ηλιακής θερμικής ενέργειας στα κτίρια είναι υποχρεωτική. Ο επιθεωρητής εγκαταστάσεων ελέγχει και βεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις ακολουθούν τους τεχνικούς και διοικητικούς κανονισμούς. Τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες και εταιρίες συμβούλων προσλαμβάνουν επαγγελματίες αυτής της ειδικότητας. Βασικά καθήκοντα Κάνει μελέτες για συστήματα ΑΠΕ σε κτιριακές εφαρμογές Αξιολογεί την απόδοση των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας σε κτίρια Προσδιορίζει τα τρέχοντα ή τα μελλοντικά προβλήματα Κάνει προτάσεις για να βελτιωθεί η απόδοση της εγκατάστασης Αναφέρει οποιαδήποτε κακή χρήση ή σημαντικές αποκλίσεις Εκδίδει την αντίστοιχη πιστοποίηση όταν η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στα κριτήρια Εκκινεί τη διαδικασία επιβολής προστίμων, όταν χρειάζεται Αναθεωρεί τον προϋπολογισμό Συντάσσει τεχνικές εκθέσεις Δεξιότητες Καλή γνώση των συστημάτων ΑΠΕ που μπορούν να ενσωματωθούν σε κτίρια (ηλιακές θερμικές συσκευές και τα εξαρτήματά τους, Φ/Β συσκευές κ.λπ.) Καλή γνώση των θερμοδυναμικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης Καλή γνώση των ισχυόντων κανονισμών, του Γ.Ο.Κ. και της σχετικής νομοθεσίας Δυνατότητα να εστιάζει στις λεπτομέρειες Ικανότητα να παίρνει συνεντεύξεις Ικανότητα να ακούει προσεκτικά τους συνομιλητές του Δυνατότητα να συζητά τα προβλήματα και να είναι πειστικός Δυνατότητα να μην υποχωρεί υπό συνθήκες Να είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις του και να μπορεί να τις υπερασπίζεται. Μορφωτικό επίπεδο Μηχανικός, αρχιτέκτονας ή δικηγόρος Σύνταξη προϋπολογισμού Γ.Ο.Κ. κτιριακών εγκαταστάσεων θέρμανσης Ευρωπαϊκοί κανονισμοί, κρατικοί κανονισμοί και τοπική νομοθεσία.

18 Εργασιακή εμπειρία Εμπειρία στην επιθεώρηση (στην κατασκευή κτιρίων, σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες, σε εταιρίες διεξαγωγής ελέγχων) είναι σημαντική. Ευκαιρίες εργασίας Δήμοι Πολεοδομίες Περιφερειακή διοίκηση Υπουργείο Περιβάλλοντος Τεχνικές ενώσεις Επιχειρήσεις (που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση και τη συντήρηση ή την κατασκευή κτιρίων) Συνθήκες εργασίας Σε γραφείο και σε εξωτερικούς χώρους Μετακινήσεις Εργασία κάτω από πίεση, προερχόμενη από άλλα άτομα Χρειάζεται να τηρεί τις προθεσμίες και τα κύρια σημεία του έργου

19 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός είναι αρμόδιος για την παραγωγή και τη διανομή της ενέργειας, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των ενεργειακών εγκαταστάσεων, τα όργανα αυτόματου ελέγχου. Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός θα ολοκληρώσει το γενικό σχεδιασμό του ηλεκτρολογικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών των εξαρτημάτων και της επιλογής των προμηθευτών. Βασικά καθήκοντα Συμμετέχει στο σχεδιασμό των ηλεκτρολογικών συστημάτων, που έχουν σχέση με τις ΑΠΕ Συμμορφώνεται με τους Διεθνείς Κώδικες και Πρότυπα, όπου αυτά μπορούν να εφαρμοστούν (π.χ. σε ζητήματα διασύνδεσης, ασφάλειας κ.λπ.), καθώς επίσης και με την τρέχουσα νομοθεσία Σχεδιάζει και επιβλέπει την κατασκευή των γραμμών και των διαδικασιών παραγωγής στον κλάδο των ΑΠΕ Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις των έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού σημαντικών οικονομικών δεικτών, π.χ. απόδοση της επένδυσης κλπ. Παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης του έργου Φροντίζει για την επικοινωνία με τις μονάδες μετάδοσης για να στηρίξει τα αιτήματα διασύνδεσης και τις μελέτες των συστημάτων ΑΠΕ Αναπτύσσει προσχέδια και σχέδια εφαρμογής για τα ηλεκτρολογικά συστήματα του έργου Αναπτύσσει τις τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του έργου Προετοιμάζει τις διακηρύξεις για ανάθεση εργασιών σε αναδόχους Μελετά και αξιολογεί τις προτάσεις των αναδόχων Εκτελεί πρακτικές εργασίες Ε&Α, που έχουν σχέση με το εργαστήριο και τα υπαίθρια πειράματα, την οργάνωση των σημείων που γίνονται οι δοκιμές, τις συσκευές μέτρησης και συλλογής δεδομένων, την προετοιμασία των προτάσεων, τη σύνταξη των αναφορών του έργου κ.λπ. Αναπτύσσει ειδικά προγράμματα λογισμικού για συστήματα ΑΠΕ Δεξιότητες Αναλυτική σκέψη και λογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων. Σχετικές τεχνικές δεξιότητες και δυνατότητα να εργαστεί με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Γνώση όλων των μέτρων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας στη βιομηχανία και το εργοτάξιο, ειδικά όσων αφορούν επικίνδυνες διαδικασίες ή

20 διαδικασίες υψηλού κινδύνου (π.χ. χρήση υγρών οξέων στη βιομηχανία μπαταριών, αναρρίχηση στους πύργους των ανεμογεννητριών, κ.λπ.). Ιδιαίτερα ικανός στους υπολογισμούς, με καλές γνώσεις πληροφορικής. Καλός στην επικοινωνία, προφορική και γραπτή. Άριστη γνώση αγγλικών. Πεπειραμένος χρήστης του Microsoft Office, των ειδικών πακέτων λογισμικού για ηλεκτρολόγους μηχανικούς (π.χ. Spice, LabView κ.λπ.) και των ειδικών προγραμμάτων λογισμικού για τα συστήματα ΑΠΕ (π.χ. VSYST, TRANSYS, WASp κ.λπ.). Γνώση προγραμματισμού υπολογιστών σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η FORTRAN, η C++, η Visual Basic κ.λπ. επιθυμητή. Μορφωτικό Επίπεδο Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Για απασχόληση στην τομέα της Ε&Α απαιτείται Μάστερ ή διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Εργασιακή Εμπειρία Συνήθως απαιτείται 2-ετής εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στη διοίκηση έργων, σε οικονομικά θέματα, στη σχεδίαση μονάδων και εξοπλισμού, στην υποβολή προτάσεων και αναφορών κλπ. Ευκαιρίες Εργασίας Φωτοβολταϊκή βιομηχανία (παραγωγή πλινθωμάτων, κυττάρων και μονάδων). Βιομηχανία αιολικής ενέργειας (κατασκευή γεννητριών ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικά σύστημα ελέγχου). Βιομηχανία εξοικονόμησης ενέργειας και άλλων συστημάτων ΑΠΕ (κυρίως βιομάζα, υδροηλεκτρικά έργα και κτίρια). Ηλεκτρονική Βιομηχανία (μετατροπείς, φορτιστές, εξοπλισμός διεπαφής με το ηλεκτρικό δίκτυο, υποσταθμοί LV/ MV, βιομηχανία καλωδιώσεων κλπ.). Βιομηχανία μπαταριών και άλλων τεχνολογιών αποθήκευσης. Κρατικά ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές (υπουργεία, νομαρχίες κλπ.), πανεπιστήμια, ΔΕΚΟ, ελεγκτικές αρχές. Λιανική πώληση συστημάτων ΑΠΕ (προώθηση Φ/Β μονάδων και ανεμογεννητριών, σχεδίαση Φ/Β μονάδων και ανεμογεννητριών, εγκατάσταση και μάρκετινγκ, σχεδίαση άλλων ΑΠΕ). Εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού. Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί κωδίκων και προτύπων (IEC, CENELEC, DIN, VDE, BS, κ.λπ.). Αναπτυξιακοί και νομοθετικοί οργανισμοί, που σχετίζονται με την αγορά βιώσιμης ενέργειας.

21 Συνθήκες Εργασίας Εργασία σε βάρδιες (εταιρίες κατασκευής Φ/Β μονάδων). Περιβάλλον εργοταξίου. Πρόσβαση με τα πόδια στο χώρο του εργοταξίου και μεταφορά ελαφριών υλικών και εξοπλισμού. Συχνές μετακινήσεις στα εργοτάξια ή για συναντήσεις σχετικά με το έργο. Ταξίδια στο εξωτερικό. Αναρρίχηση και εργασία σε μεγάλο ύψος πάνω από το έδαφος, σε περιορισμένο χώρο (αιολικά πάρκα).

22 Ενεργειακός Σύμβουλος Η αποστολή του ενεργειακού συμβούλου είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές, ιδιαίτερα όσους έχουν οικονομικές δυσκολίες, να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας. Βασικά καθήκοντα Συναντάται με όσους έχουν υπερβολικά υψηλά τιμολόγια κατανάλωσης ενέργειας Μεσολαβεί ανάμεσα σε αυτούς και την ηλεκτρική εταιρία Μελετά τα αρχεία μεγάλων οφειλετών, που του παραχωρούν οι κοινωνικοί λειτουργοί Εντοπίζει την κακή χρήση του εξοπλισμού Δίνει συμβουλές ώστε ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση και τελικά να λάβει βοήθεια όταν έχει υπερβολικά μεγάλες οφειλές Προτείνει λύσεις σε περιπτώσεις διαφωνίας. Ο ενεργειακός σύμβουλος ενημερώνει τους χρήστες των δικτύων ύδρευσης και ενέργειας σχετικά με τον έλεγχο που πρέπει να κάνουν: Οργανώνει δημόσιες συζητήσεις για να ενημερώσει ταυτόχρονα πολλούς χρήστες των δικτύων σχετικά με την αποδοτική χρήση της ενέργειας Απαντά στις κλήσεις που γίνονται στην τηλεφωνική γραμμή βοήθειας. Δεξιότητες Δυνατότητα επικοινωνίας, μεσολάβησης και διδαχής Τεχνικές δυνατότητες: προσδιορισμός και υλοποίηση των τεχνικών αύξησης της αποδοτικότητας της ενέργειας όπως είναι η μόνωση, η μείωση των απωλειών από τα παράθυρα και τις πόρτες, οι κεντρικοί θερμοστάτες Μορφωτικό επίπεδο Κατάρτιση σχετικά με την προσφορά συμβουλών για κοινωνικά και οικογενειακά οικονομικά θέματα Τεχνική κατάρτιση (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΤΕΙ) Ευκαιρίες εργασίας Το επάγγελμα αυτό είναι καινούργιο για την Ελλάδα. Στο εξωτερικό όμως απαντάται όλο και συχνότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε ενώσεις που προωθούν την εξοικονόμηση της ενέργειας Συνθήκες εργασίας Γραφείο, συχνές μετακινήσεις.

23 Μετεωρολόγος Ο μετεωρολόγος ασχολείται με την προσομοίωση των καιρικών φαινομένων κατά την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και δίνει συμβουλές για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, ώστε να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση των καιρικών συνθηκών. Βασικά καθήκοντα Συμμετέχει στο σχεδιασμό των μετεωρολογικών σταθμών Φροντίζει για τη συμμόρφωση με τους Διεθνείς Κώδικες και Πρότυπα, όσον αφορά τις μετρήσεις των καιρικών παραμέτρων Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός έργου ΑΠΕ, ιδιαίτερα σχετικά με τις βάσεις δεδομένων των καιρικών παραμέτρων που είναι απαραίτητες για τις προσομοιώσεις Εκτελεί πρακτικές εργασίες Ε&Α, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν υπαίθρια πειράματα, οργάνωση των περιοχών των δοκιμών, συσκευές μέτρησης και συλλογές δεδομένων, μαθηματικούς υπολογισμούς και προσομοιώσεις, δημιουργία βάσεων δεδομένων, υποβολή αναφορών για το έργο κ.λπ. Αναπτύσσει προγράμματα λογισμικού ειδικά για την ανάλυση των καιρικών στοιχείων. Δεξιότητες Έχει σχετικές τεχνικές δεξιότητες και τη δυνατότητα να εργάζεται με ακρίβεια και αποδοτικότητα κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα Είναι ιδιαίτερα ικανός στους υπολογισμούς, με καλές γνώσεις πληροφορικής. Έχει διοικητικές δεξιότητες, τόσο συντονισμού ατόμων, όσο και σε επίπεδο διοίκησης έργου Είναι καλός στην επικοινωνία, προφορικά και γραπτά. Άριστη γνώση αγγλικών. Είναι πεπειραμένος χρήστης του Microsoft Office και των ειδικών πακέτων λογισμικού για μετεωρολόγους (π.χ. WASp, Meteonorm κ.λπ.) Μπορεί να γράφει προγράμματα για υπολογιστές σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η FORTRAN, η C++, η Visual Basic κ.λπ. Μορφωτικό επίπεδο Πτυχίο στα μαθηματικά ή τη φυσική Μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδίκευση στη Μετεωρολογία. Εργασιακή εμπειρία Συνήθως απαιτείται 2-ετής εμπειρία στη μέτρηση των καιρικών δεδομένων και παραμέτρων, στους αισθητήρες, στη δημιουργία μετεωρολογικών σταθμών κ.λπ.

24 Ευκαιρίες εργασίας Σε εταιρίες λιανικής πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, ειδικά σε εκείνες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή αιολικών πάρκων αέρα και Φ/Β εγκαταστάσεων Κρατικά ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές (υπουργεία, νομαρχίες κ.λπ.), πανεπιστήμια, ΔΕΚΟ Εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί κωδίκων και προτύπων (IEC, CENELEC, DIN, VDE, BS, κ.λπ.) Συνθήκες Εργασίας Περιβάλλον εργοταξίου. Πρόσβαση με τα πόδια στο χώρο του εργοταξίου και μεταφορά ελαφριών υλικών και εξοπλισμού. Συχνές μετακινήσεις στην περιοχή των κατασκευαστικών έργων ή για συναντήσεις σχετικά με το έργο. Ταξίδια στο εξωτερικό. Αναρρίχηση και εργασία σε μεγάλο ύψος πάνω από το έδαφος (ανέγερση ιστών για τη μέτρηση του αέρα και εγκατάσταση συσκευών μέτρησης).

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications 3/1/2013 Α.π. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία

Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, β) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και γ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργία και λειτουργία Safe Zones στην Αθήνα και τη Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη,

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, [ 1 ] [ 1 ] >> Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Βασικοί ορισμοί Χαρακτηριστικά έργου Κατηγορίες τεχνικών έργων Παράγοντες των έργων Κριτήρια επιτυχίας Κύκλος ζωής του έργου Επιρροή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 3/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δρ Μαρίνα Νεοφύτου, Επίκουρη Καθηγήτρια εκ μέρους της Προέδρου του Τμήματος Καθ. Σταυρούλας Πανταζοπούλου 1 Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εφαρμογών ιδιοπαραγωγήςθερμότητας με καύσιμο στερεή βιομάζα

Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εφαρμογών ιδιοπαραγωγήςθερμότητας με καύσιμο στερεή βιομάζα Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό εφαρμογών ιδιοπαραγωγήςθερμότητας με καύσιμο στερεή βιομάζα Name Date Location Ανάπτυξη και υλοποίηση έργων 1. Οργάνωση του έργου και των προκαταρκτικών εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

1. Έργο : Πράσινες Γειτονιές Ένας/µία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) Τουλάχιστον δεκαετής (10) εµπειρία σε θέµατα κτιρίων και συγκεκριµένα σε θέµατ

1. Έργο : Πράσινες Γειτονιές Ένας/µία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) Τουλάχιστον δεκαετής (10) εµπειρία σε θέµατα κτιρίων και συγκεκριµένα σε θέµατ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος

Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επίκουρος Καθηγητής 04 Ευθύνη: Οι εμπλεκόμενοι Οι «παράγοντες» της οικονομίας Το Διοικητικό Συμβούλιο Οι Σύμβουλοι της Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γενικά Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1989 Υπάρχει εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού Απονέμει τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη 3/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3033 Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη 3/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3033 Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη 3/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3033 Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το τεύχος αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μεταβολές στο πλαίσιο λειτουργίας των ΣΗΕ (δεκαετία 1990) Κύριοι λόγοι: Απελευθέρωση αγοράς ΗΕ. Δίκτυα φυσικού αερίου. Φαινόμενο θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

O Xημικός Μηχανικός. το 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

O Xημικός Μηχανικός. το 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ O Xημικός Μηχανικός το 2010 Τι κάνει ο Χημικός Μηχανικός; Μπορείτε να δώσετε ένα σύντομο ορισμό του Χημικού Μηχανικού; 98 99 00 74 79 80 Όχι 98 99 00 27 28 34 Ναι 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία Δριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονομίας Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο μέλλον είναι τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο μέλλον είναι τα ακόλουθα: Τουρισμός: Υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 220.000 θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία. Παρά το αρνητικό στοιχείο της εποχικότητας υπάρχουν σημαντικές προοπτικές σε επαγγέλματα όπως : Υπεύθυνος οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ορισμός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία εκπόνησης ενός σχεδίου που υλοποιεί μια επιχειρηματική ιδέα από έναν ή περισσότερους επιχειρηματίες και τους συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Εταιρικό Προφίλ Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Λαμπράκη 4 - Πτολεμαΐδα 502 00 Τηλ / Φαξ: +302463 100211 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Volterra

Εταιρική Παρουσίαση Volterra ε ν έ ρ γ ε ι α α π ό τ η γ η γ ι α τ η γ η Εταιρική Παρουσίαση Volterra Μέτοχοι Κύριοι Μέτοχοι Κύριοι Μέτοχοι Όμιλος Όμιλος 50% 50% 100% VOLTERRA K-R Α.Ε. 100% ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. 2 Όραμα..η υγιής και διαρκής

Διαβάστε περισσότερα