ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ."

Transcript

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II), Γ' Κ.Π.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ "Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου" ΜΕΤΡΟ 2.1. "Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης" ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ β "Αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσμοθετημένων οργάνων της εκπαίδευσης" ΠΡΑΞΗ "Αξιολόγηση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Γενικά Ερευνητικά Δεδομένα και Πρώτες Διαπιστώσεις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΔΑΓΚΛΗΣ, Πρόεδρος του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Για τη σύνταξη του τεύχους εργάστηκαν οι: Αναστασία Πατούνα, φιλόλογος ΜΑ, αποσπασμένη στο Π.Ι., Ευαγγελία Βαρέση, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, αποσπασμένη στο Π.Ι. και Χαρά Χαλά, φιλόλογος ΜΑ, αποσπασμένη στο Π.Ι., με την επίβλεψη της Καίτης Ζουγανέλη, Παρέδρου ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το περιεχόμενο αντλήθηκε από το υλικό των Ομάδων Εργασίας της έρευνας. Για την καλλιτεχνική επιμέλεια του τεύχους εργάστηκε η Δόμνα Μπογδάνου, καθηγήτρια Γραφίστικης, αποσπασμένη στο Π.Ι. Μάρτιος - Απρίλιος 2008 Το εικαστικό του εξωφύλλου, επεξεργασμένο από τη Δόμνα Μπογδάνου, βασίζεται σε λεπτομέρεια από τον πίνακα του Μ. C. Escher "Sky and water 11",

2 Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες ζήτημα προτεραιότητας για τα εκπαιδευτικά συστήματα στο ευρωπαϊκό αλλά και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Ο ορισμός ωστόσο της ποιότητας της εκπαίδευσης, και κατά συνέπεια η αποτίμηση της, είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα, το οποίο επηρεάζεται από κοινωνικές και ιστορικές συγκυρίες αλλά και πολιτικές επιλογές. Η ποιότητα της εκπαίδευσης διαμορφώνεται από μια σειρά παραμέτρων, οι οποίες αλληλοεπηρεαζόμενες θα πρέπει να προωθούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Το Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ανέλαβε, τον Σεπτέμβριο του 2005, το έργο «Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την παρακολούθηση της προόδου στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και τη βελτίωση της ποιότητας του. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας διενεργήθηκε ποσοτική και ποιοτική έρευνα πεδίου (Άνοιξη 2007), η οποία, με βάση τη συστημική προσέγγιση, επικεντρώθηκε στη σχολική μονάδα, για τη διερεύνηση των παραμέτρων που, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης, συναποτελούν το εκπαιδευτικό σύστημα και επηρεάζουν την ποιότητα του. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης της ποιότητας της εκπαίδευσης αναμένεται πως θα συμβάλουν αποτελεσματικά α) στην υιοθέτηση ενιαίων δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου που επιτελείται στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, β) στη συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων για την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και για τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με ενδεχόμενες βελτιωτικές παρεμβάσεις. Στο παρόντεύχος, το υλικό του οποίου αντλήθηκε από το έργο των Ομάδων Εργασίας της έρευνας, παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά ευρήματα ανά θεματικό άξονα, τα οποία παρουσιάστηκαν στις δύο ημερίδες (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), με σκοπό να σκιαγραφηθεί το «κλίμα» που επικρατεί στην εκπαίδευση. Οι απαντήσεις αυτές δεν πρέπει να θεωρηθούν ως τελικά συμπεράσματα της έρευνας. Άλλωστε, έχει διασαφηνιστεί σε πολλές ευκαιρίες ότι οι παράμετροι ποιότητας της εκπαίδευσης δεν λειτουργούν ως αυτόνομες οντότητες, αλλά αλληλοεπηρεάζονται, τόσο μεταξύ τους όσο και με εξωτερικούς παράγοντες, για να δώσουν τελικά την εικόνα της ποιότητας στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Για τον λόγο αυτό, κατά τη διερεύνηση του προβλήματος της ποιότητας της εκπαίδευσης, στόχος πρέπει να είναι όχι μόνον η αποτίμηση της κάθε παραμέτρου χωριστά, αλλά, κυρίως, η ανάδειξη του τρόπου αλληλεπίδρασης και συνέργειας όλων των παραμέτρων κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της ποιότητας (συνοχή παραμέτρων). Λεπτομερείς αναλύσεις και συμπεράσματα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να αναζητήσει στο τελικό τεύχος μελέτηςτου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Δημήτριος Βλάχος Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠ.Ε.Π.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1. Οικονομικοί δείκτες 2. Διαχείριση και κατανομή των πόρωνί 3. Συνεργασία fc=!> δημοσίου τομέα και ιδιωτικών φορέων 1.Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2.1 Γενική 2.2 Τεχνική 3. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1.Κεντρικές Υπηρεσίες 2. Περιφερειακές Υπηρεσίες 3. Εποπτευόμενοι Φορείς 31. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 3.2 Κέντρο Εκπ. Έρευνας 3.3 Οργαν. Επιμόρ. Εκπ/κών κλπ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. Διοικητικό πλαίσιο α,. Μηχανισμοί εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών α* Επιλογή επαγγελματικού status και εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών Da- Συνεργασία υπηρεσιών α«. Νομκό καθεστώς β. Παιδαγωγικό πλαίσιο βν Περιεχόμενο σπουδών 02 Καινοτόμα Προγράμματα β3 Μέθοδοι αξιολόγησης μαθητή γ. Υλικοτεχνική υποδομή Υι. Κτιριακές εγκαταστάσεις Υ2. Εργαστήρια, Η/Υ, εποπτικό υλικό Υι. Βιβλιοθήκες δ. Μηχανισμοί υποστήριξης και ανατροφοδότησης δι. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών δί. Εκπαιδευτική έρευνα oj. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου ΣΥΝΟΧΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αλληλεπίδραση 2. Συντονισμός 3. Μηχανισμός παρακολούθησης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 1. Αντιλήψεις, προσδοκίες, βαθμός ικανοπ/σης της εκπαιδευτικής κοινότητας. 2.Κοινωνική αλληλεπίδραση Σύμφωνα με τη βασική παραδοχή της ερευνητικής μελέτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η ποιότητα στην εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ότι καθορίζεται από ένα σύνολο παραμέτρων που τη χαρακτηρίζουν και που αλληλοεπηρεαζόμενες διαμορφώνουν τελικά την εικόνα της.οι αρχικές παράμετροι εξαρτώνται από επιμέρους παράγοντες (υποπαραμέτρους), γεγονός που αποδεικνύει την πολυπλοκότητα και τη στοχαστική φύση του προβλήματος.

4 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ερευνητική προσπάθεια του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησε το 2005 και υλοποιήθηκε στις ακόλουθες τέσσερις φάσεις: > καθορισμός των παραμέτρων ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, % βιβλιογραφική έρευνα, καταγραφή και κριτική αποτίμηση της ελληνικής εκπαίδευσης, Α έρευνα πεδίου (ποσοτική και ποιοτική), > διάχυση αποτελεσμάτων και σύνταξη Τελικού Τεύχους Μελέτης. Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας, στην έρευνα πεδίου της τρίτης φάσης, αποτέλεσαν εκατό σχολικές μονάδες, κατανεμημένες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες επιλέχθηκαν με κριτήρια τον βαθμό αστικότητας, τα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, τη γεωγραφική/ περιφερειακή εκπροσώπηση, τους τύπους σχολείων, την οργανικότητα και το ωράριο λειτουργίας. Στα μέλη των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων (Διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας που συνδέονται με αυτές (Διευθυντές και Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων) διανεμήθηκαν ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια, η λειτουργικότητα των οποίων δοκιμάστηκε μέσω πιλοτικής εφαρμογής σε δέκα σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την ποσοτική έρευνα επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση των απόψεων της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και η ανίχνευση των διαφαινόμενων τάσεων ως προς τις παραμέτρους ποιότητας, όπως αυτές ορίστηκαν από τη θεωρητική παραδοχή της μελέτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η ποιοτική έρευνα με τη σειρά της εστίασε σε δέκα από τις εκατό σχολικές μονάδες της ποσοτικής, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση και ερμηνεία των ποσοτικών δεδομένων. Στα σχολεία αυτά πραγματοποιήθηκαν επιτόπια παρατήρηση και ημιδομημένες συνεντεύξεις με τα μέλη της σχολικής μονάδας, της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας και τοπικών φορέων (π.χ. Νομαρχιακές Επιτροπές, Π.Ε.Κ.). Μέθοδος Δείγμα Ν = Ερωτηματολόγια ερωτώμενοι, που σχετίζονται με τις 100 σχολικές μονάδες -μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων -Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι / Διευθυντές/τριες Εκπαίδευσης, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Ημι-δομημένες συνεντεύξεις και παρατήρηση 10 σχολικές μονάδες από τις 100 της ποσοτικής έρευνας -μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων -Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι / Διευθυντές/τριες Εκπαίδευσης, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Χρόνος Υλοποίησης: Μάρτιος - Ιούνιος 2007

5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η σχολική αποτελεσματικότητα συναρτάται με τέσσερα χαρακτηριστικά του σχολικού κλίματος: καινοτομία και ανάπτυξη, ποιότητα και αποτελεσματικότητα, συλλογική στόχευση και συνοχή, ικανοποίηση (αναγνώριση) και ταυτότητα. Τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως διεκπεραιωτές κρατικών εγγράφων και ως διευκολυντές της υλοποίησης αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε κεντρικό επίπεδο: θεωρούν αδιανόητο να παρεκκλίνουν από τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ακόμα κι αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για να επιλυθούν κατά περίπτωση δυσκολίες. Στην πλειονότητα τους τα διοικητικά στελέχη δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να ασκούν έλεγχο και να προβαίνουν σε πειθαρχική δίωξη των υφισταμένων τους, αλλά παράλληλα θεωρούν απαραίτητη την καθιέρωση της αξιολόγησης και κρίνο υ ν ότι ένα μέ ρος των αρ μοδιοτήτων τουςπρέπεινα είναι και η αξιολόγηση των υ φισταμένων. Σε σημαντικό ποσοστό τα διοικητικά στελέχη θεωρούν ότι στο μέλλον είναι απαραίτητο να δέχονται χορηγίες από ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς, προκειμένου να έχουν τους απαραίτητους πόρους για να διεκπεραιώνουν πιο αποτελεσματικά και άνετα το έργο τους. Ο δια κητικός ρόλος του Διευθυντή Εκπαίδευσης / Προϊσταμένου Γραφείου είναι σημαντικός για τους παρακάτω λόγους. Συμφωνώ 61% Μάλλον συ μφωνώ Π Μάλλον διαφωνώ ΡΑαρωνώ 2% 0% 0% Συνεργάζεται με τους Διευθυντές των Λαμβάνει τα ανα/καία μέτρα, σχολείων και με τους Σχολικούς δοικητικά ή πειθαρχικά, έναντι των Συμβούλουςγια τηνεύρυθμη υφισταμένων του λειτουργίατων σχολικών μονάδων 13%' Ο ρόλος του Διευθυντή Εκπαίδευσης/Προϊσταμένου Γραφείου θα ήταν πιο ουσιαστικός, αν υπήρχαν α παρακάτω 67% 21% δυνατότητες. 7% 3% 82% l\ta παρεκκλίνει, εφόσον Νααξιολογείτους Να συνεργάζεται με το κρίνε σκόπιμο, από τις εκπαιδευτικούς και τους δημόσιους και ιδιωτικούς οδηγίεςτου ΥΠΕ.Π.Θ. Διευθυντεςτωνσχολικών φορείς(χορηγίες,έρευνα/ μονάδων. εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.) Συμφωνώ Μάλλον συμφωνώ Π Μάλλον δαφωνώ Διαφωνώ «Πιστεύω ότι κάθε σχολείο πρέπει να αυτοδιοικείται (...) και κάθε σχολική μονάδα να διαχειρίζεται από μόνη της τα οικονομικά της, γιατί μόνο αυτή ξέρει τις ανάγκες της. (...) Στο θέμα της αναζήτησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης δεν υπάρχει κεντρική κατεύθυνση (...), αν υπήρχε, ίσως τα σχολεία να μπορούσαν να βρουν χορηγούς- (...) γίνονται κάποια πράγματα αποσπασματικά, αλλά δεν υπάρχει κεντρική κατεύθυνση.» (Προϊστάμενος Τεχνικής Εκπαίδευσης)

6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η εκπαιδευτική κοινότητα αναγνωρίζει τη σημασία του Σχολικού Συμβούλου για την επιστημονική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, επιβεβαιώνει ωστόσο τις δυσκολίες στην άσκηση του έργου του: υπερβολικός αριθμός σχολικών μονάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του, πολλαπλότητα ρόλων (ειδικός παιδαγωγός, παιδοψυχολόγος, σύμβουλος οικογένειας, κοινωνικός λειτουργός), έλλειψη οικονομικής υποστήριξης για το επιμορφωτικό έργο και μειωμένη αποδοχή. Οι περισσότεροι από τους Σχολικούς Συμβούλους θεωρούν ότι το έργο τους είναι κυρίως συμβουλευτικό: διευκολύνουν την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος, υποστηρίζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων και όσων χαράσσουν εκπαιδευτική πολιτική. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, θεωρούν ότι στις αρμοδιότητες τους θα έπρεπε να συγκαταλέγονται: η διατύπωση παρεμβατικών παιδαγωγικών προτάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των σχολικών μονάδων, ακόμα και αν παρεκκλίνουν από τις κεντρικές οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και διαφοροποιούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, η υποστήριξη Καινοτόμων Προγραμμάτων σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα και /ή με τους γονείς και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Σε ποιο βαθμό πιστεύ :τε ότι οι παρακάτω θέσεις ανταποκρίνονται στον ρόλο π ου έχει ο Σχολικός Σύμβουλος στο ελληνικό εκτκ ιιδευτικό σύστημα; ΰ3ϊ3ΜέΙ$Μ«ςΓ 33ϊ6 ώι3μ Ρ 3«33έΜέΡ Θή^ΐ**ϊΡ ΰβς utveispaur^ έΰ^ηι rap aystni r α r έ^«ίβέύύμ 3 r s*3 er<m ι sfeceli> a*asee*s D r anr uaaaduau r tci r & 3έ«3 ώ6«3 r e^«tcii ir Mar έέ«6έ ar*r sr*ad Ά*^όαΑ^Λ^ί icr ίΰίαΐ rap are Arseu**svy Dnv.nU,,,»>«όόΐ ι&αυτ&«udcr sitisuscoc aci r έ3έ«3&ώμ 3 r 0-, 112% 1 7 % 190% ^ 84% 179% 172% «Είμαστε κι εμείς λίγο στα σχολεία -κι έχουν δίκιο σ' αυτό- έπρεπε να είμαστε μία φορά την εβδομάδα και δεν προλαβαίνουμε να πάμε. (...) Πολύ θα θέλαμε κι εμείς υποστήριξη, μια γραμματεία, μια υλικοτεχνική υποδομή. Εγώ τα κάνω όλα μόνος μου.» (Σχολικός Σύμβουλος) «Μια πρόχειρη καταμέτρηση που έκανα (γιατί οι Σχολικοί Σύμβουλοι των ξένων γλωσσών καλύπτουμε και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) είναι περίπου 850 σχολεία: 450 είναι τα Δημοτικά και περίπου 400 τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα Τ.Ε.Ε. (...) Πιστεύω ότι θα ήταν καλό επίσης να υπάρχουν διαφορετικοί σύμβουλοι για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι άλλη η ψυχολογία, άλλη η αντιμετώπιση, άλλες οι ανάγκες στα παιδιά. Επίσης το Λύκειο είναι ξεχωριστή η βαθμίδα και θέλει ιδιαίτερη φροντίδα και παρακολούθηση.» (Σχολικός Σύμβουλος)

7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «Τώρα στα καλά καθούμενα να πάω εγώ σε ένα σχολείο και να αρχίσω να τους λέω ότι το μάθημα ιδανικά είναι έτσι, δεν το κάνω! Εκτός αν ζητηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα να το κάνω, γιατί νομίζω ότι η σχέση που έχουν οι μαθητές με τον δάσκαλο τους είναι πολύ διαφορετική και καθορίζει κατά κάποιοντρόπο τηνποιότητα του μαθήματος (...). Και γιατίνα είναι καλός ο άλλος απέξω; Δεν ξέρει τις ιδιαιτερότητες του Κωστάκη, του Γιαννάκη, ποιο παιδί θέλει κάποια άλλη μεταχείριση, ποιο θέλει να το ενθαρρύνεις, ποιο δεν θέλει. Και αυτά τα ξέρει μόνο ο εκπαιδευτικός.» (Σχολικός Σύμβουλος) «Το να με καλεί εμένα ο Σύμβουλος, δεν μου λέει τίποτα- εμένα με ενδιαφέρει να είναι στον χώρο τον μάχιμο, να δει τι ακριβώς συμβαίνει. (...) Δεν μπορεί να κυνηγάει μόνο ορισμένα σχολεία ή κάποιες επιτροπές ή οτιδήποτε άλλο ή πώς θα κάνει ένα δικό του δημοσίευμα κ.λπ. Ο σκοπός είναι άλλος, χρειάζεται καθημερινά να είναι μάχιμος και δίπλα στον εκπαιδευτικό. Πού είναι;» (εκπαιδευτικός) Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι προκειμένου ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου να γίνει πιο ουσιαστικός θα πρέπει: Σε ποιο βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας (εκπαιδευτικοί) σχετικά με τ α παρακάτω; Να έχει τη δυνατότητα σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα και /ή με τους γονείς να διατυπώνει και να υττοστηρίζεκαινοτόμα προγράμματα Να του παρέχονται κονδύλια για τις ανάγκες Π τηιι \ir\r-imc\rw ι τηιι του γραφείου του Να αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς Να διατυπώνει παρεμβατικές παιδαγωγικές προτάσειςπροσαρμοσμένες στις ανάγκες των σχολικών μονάδωνακόμα κι αν παρεκκλίνουν από τις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ κάδιαφοροποιούν το Ω ρολόγιο Π ρόγρα μ μα : 60% 50% i 40% 30% 20% 10% 0% τις διοικητικές υπηρεσίες τον ρόλο του εκπαιδευτικού τον ρόλο του Διευθυντή τον ρόλο του Σχολικού Συμβούλου Να υπάγεται απ' ευθείας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ι Πολύ Αρκετά Π Λίγο Π Καθόλου «Τον Σύμβουλο ουσιαστικά θα πρέπει τουλάχιστον να τον βλέπω εγώ μια φορά τον μήνα, αν θέλει να έχει μια ουσιαστική παρέμβαση- να ανταλλάξω απόψεις μαζί του, να έρθει να με δει, να με ακούσει, να δει τι κάνω μέσα στην τάξη. Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα να μπει όχι στη λογική όμως του να με κατακεραυνώσει, αλλά του να μου δείξει πέντε δρόμους, να μου πει πέντε κουβέντες, να δω τι μπορώ να κάνω.» (εκπαιδευτικός) «Έχει έρθει και έχουμε μιλήσει. Έχει μιλήσει με όλους τους δασκάλους, θέλει να μας βοηθήσει, αλλά είναι πιο πολύ της θεωρίας και σου λέει ο ένας είπε αυτό, ο άλλος είπε αυτό- δηλαδή δεν σου λέει επί της ουσίας κάνε αυτό, ενώ θέλει να βοηθήσει και είναι πολύ γλυκός άνθρωπος.» (εκπαιδευτικός)

8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ρόλος του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας είναι καθοριστικός για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, στο μέτρο που συνδέεται με την: α) απορρόφηση και αξιοποίηση οικονομικών πόρων, β) προώθηση καινοτόμων δράσεων, γ) ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μαθητών και εκπαιδευτικών και δ) εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Οι Διευθυντές/τριες στην πλειονότητα τους θεωρούν ότι κύριος ρόλος τους είναι να εφαρμόζουν τις εγκυκλίους, αλλά και να διασφαλίζουν την ηρεμία και τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Επιπλέον, αντιλαμβάνονται ως αρμοδιότητα τους να αναθέτουν καθήκοντα στους εκπαιδευτικούς και να ελέγχουν σε ποιον βαθμό αυτοίτα εφαρμόζουν. Στους Συλλόγους των Διδασκόντων περισσότερο ανακοινώνονται προειλημμένες αποφάσεις παρά συναποφασίζονται τα θέματα και οιλύσειςτους. Η εξάρτηση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση συχνά οδηγεί στην καθυστερημένη εκταμίευση χρημάτων λόγω γραφειοκρατίας, ενώ κάποιες φορές οδηγεί σε διαφωνίες όσον αφορά στην έγκριση ή όχι κονδυλίων. Η σχολική μονάδα χαρακτηρίζεται από αδράνεια και εσωστρέφεια. Η έλλειψη κινήτρων και η αδυναμία αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού αποδεικνύεται στην πράξη ως ο μηχανισμός που καταπνίγει κάθε αξιόλογη προσπάθεια. Ανάμεσα στα κυριότερ α καθήκοντα του/της Διευθυντή/τριας εί ι/αι τα παρακάτω: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε (εκπαιδευτι κοί) ότι η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετείτε, ανταποκρίνεται στα ακόλουθα; Να προωθεί τη συνεργασία στον Σύλλογο Διδασκόντων 1100% διαθέτει τον αναγκαίο και προβλεπόμενο χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της 193% Να εφαρμόζει τους νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις, τις Εγκυκλίους 199% συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς 190% Να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και να αναθέτει καθήκοντα και αρμοδιότητες 98% συνεργάζεται με τους γονείς 90% Να ελέγχει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί τηρούν τα καθήκοντα τους 94% ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες και καινοτόμες δράσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου 187% Να καταρτίζει πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων 189% θέτει υψηλούς στόχους για τη σχολική μονάδα την οποία διευθύνει 185% Να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για την εκπαιδευτική πολιτική 88% συγκαλεί τακτικά σε συνεδρίαση τον Σύλλογο των Διδασκόντων ^ 84% Άλλο ^>16% ενδιαφέρεται κυρίως να εισακούεται η άποψη της 57%

9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η βελτίωση της ποιότητας στη διαχείριση των σχολικών μονάδων προϋποθέτει την επιμόρφωση των Διευθυντών/τριών σε θέματα διοίκησης, την αλλαγή στον τρόπο και στα κριτήρια επιλογής τους, την παροχή κινήτρων και την αναγνώριση κάθε προσπάθειας και αποδοτικής πρακτικής. Η κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό (γραμματείς) και η ενίσχυση (θεσμική και διοικητική) του ρόλου των Υποδιευθυντών/τριών θα ανακούφιζε τους/τις Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων από τον υπερβολικό φόρτο που προκαλούν καθημερινά και απρόβλεπτα μικροπροβλήματα. Με αυτήν την προϋπόθεση οι Διευθυντές/τριες θα μπορούσαν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε εν γένει εκπαιδευτικά θέματα που προάγουν το επιστημονικό -παιδαγωγικό έργο της σχολικής μονάδας. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε (διοικητικά στελέχη) ότι επηρεάζεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας από τα παρακάτω; Σημειώστε (εκπαιδευτικοί) τους παράγοντες που κατά τη γνώμη σας επηρεάζουν περισσότερο την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο. Ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό 46% 47% 0% Προβλήματα συμπεριφοράς / Προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ στάσηςτου διδακτικού διδάσκονταν και Διευθυντή προσωπικού D Πολύ α Αρκετά αλίγο D Καθόλου συστήματος εκπαιδευτικοί υλικοτεχνική υποδομή Αναλυτικά Προγράμματα Μαθητές Διευθυντής σχολείου σχολική μονάδα γονείς Σχολικός Σύμβουλος 42% ZJ 36% ϋ 32% Z32^% 79% 77% 74% 65% 161% «Ο Σύλλογος Διδασκόντων λειτουργεί στον βαθμό που ο Διευθυντής δραστηριοποιείται να τους καλέσει για κάποια θέματα πολύ σπάνια θα έλεγα εγώ ότι μπαίνουν θέματα που είναι για τον Σύλλογο.» (Διευθυντής) «Είμαι ο υπεύθυνος οικονομικός διαχειριστής (...), συμμετέχω στη Σχολική Επιτροπή αναγκαστικά σαν εκπρόσωπος μαζί με τον Υποδιευθυντή του σχολείου- πρέπει να τρέχω για να βρω πώς θα λειτουργήσει το σχολείο, τι θα κάνει, αν θα έχει μάθημα, πώς θα γίνει με το πρόγραμμα, πώς θα εφημερεύει ο συνάδελφος, αν κατέθεσε και πότε κατέθεσε την βαθμολογία- ό,τι και να συμβεί υπόλογος είναι ο Διευθυντής. (...) Είμαι υπεύθυνος για εγγραφές, για μεταγραφές, για επικοινωνίες με τους διάφορους φορείς, με τους γονείς, με τον κάθε γονιό, με τον κάθε παράξενο γονιό, με τον κάθε παράξενο εκπαιδευτικό τα πάντα περνάνε από τα χέρια σου. (...) Ο Διευθυντής, όταν θελήσει, μπορεί να είναι, ουσιαστικά και τυπικά, απόλυτος άρχων, το οποίο δεν είναι καλό τελικά.» (Διευθυντής)

10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δραστηριοποίηση τους, την ουσιαστική εμπλοκή τους στο παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και την περαιτέρω επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η μεγαλύτερη αυτονομία και αυτοδιαχείριση των σχολικών μονάδων τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας όσο και σε επίπεδο Ωρολογίου Προγράμματος, Προγράμματος Σπουδών, εσωτερικής αξιολόγησης και επιμόρφωσης βρίσκει σύμφωνη την πλειονότητα των Διευθυντών/τριών και των εκπαιδευτικών. Η συμφωνία αυτή όμως κρίνεται περισσότερο ως θεωρητική αποδοχή και λιγότερο ως εφαρμοσμένη πρακτική, στο μέτρο που λίγες σχολικές μονάδες είναι έτοιμες να υιοθετήσουν πρακτικές αυτοδιαχείρισης. Σε ποιο βαθμ ό πιστεύετε ότι η Διεύθυνση της σχολικής μ< ίνάδας στην < >ποία υπηρετείτε ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και καινοτόμες δράσεις; 90% 91% 86% Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία μετη Διεύθυνση του σχολείου να: επιλέγει θέματα και μέσα για την κάλυψη τον επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της σ)ρλικής μονάδας ~ 88% Ι 92% Ί 82% 77% προβαίνει σε προσαρμογές του ΠρογράμματοςΣπουδών J 70% 1 Q Εκπαιδευτικοί Δημοτικού Π Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου Π Εκπαιδευτικοί Λυκείου Π Εκπαιδευτικοί Τ.Ε.Ε. 1 προσαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στις ανάγκες της σ)ρλκήςμονάδας Διευθυντές Εκπαιδευτικοί Ί 87% ~Π90% «Έτσι όπως είναι δομημένη η εκπαίδευση στην Ελλάδα, στον Διευθυντή δίνεται η δυνατότητα και πολλές πρωτοβουλίες να αναλάβει προς μια θετική κατεύθυνση, αλλά -εδώ που τα λέμε- και προς αρνητική κατεύθυνση (...), γιατί ουσιαστικά άμεση και ουσιαστική εποπτεία στονχώρο της εκπαίδευσης δεν υπάρχει.» (Διευθυντής) «Ο Διευθυντής πέρα από το να εμπνεύσει χρειάζεται και να υποχρεώσει. Το κλίμα της υποχρέωσης δεν δημιουργεί καλές προϋποθέσεις λειτουργίας ενός σχολείου και ουσιαστικά παίζεις πάνω στην κόψη ενός ξυραφιού. Καμιά φορά χρειάζεται και το μαστίγιο και το καρότο που λέμε. Όμως ο Διευθυντής δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός παράγοντας έμπνευσης, κακά τα ψέματα.» (Διευθυντής) «Αν μπεις σε μια λογική ότι εδώ οι αρμοδιότητες μου είναι καθαρά γραφειοκρατικές, το έχεις χάσει το παιχνίδι.» (Διευθυντής)

11 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Περιεχόμενο Σπουδών Το νέο διδακτικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.Σ.), επιτρέπει, κατά τη γνώμη των Σχολικών Συμβούλων, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές την ανάληψη πρωτοβουλιών, προωθεί νέους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, είναι απαλλαγμένο από προκαταλήψεις απέναντι σε ομάδες μαθητών άλλης υπηκοότητας και θρησκεύματος και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική ένταξη των μαθητών στην κοινωνία. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αποτελούν, σε σημαντικό βαθμό, κείμενα αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, ωστόσο, αφήνουν κάποια περιθώρια για μια πιο προσωπική και περισσότερο παρεμβατική εκ μέρους τους εκπαιδευτική λειτουργία, με βάση τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κάθε φορά εκπαιδευτικής συνθήκης (σχολείο, τάξη, τμήμα) και την προσωπική τους εκπαιδευτική θεωρία. Ο νέος διδακτικός προσανατολισμός που προτείνουν κυρίως το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Α.Π.Σ. δεν φαίνεται να διαμορφώνει ένα νέο εκπαιδευτικό κλίμα στα σχολεία, καθώς οι εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι επιφυλακτικοί ως προς την επιβαλλόμενη καινοτομία. Η ανεπάρκεια του σχολικού χρόνου τονίζεται από μαθητές, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές/τριες, Σχολικούς Συμβούλους και Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Γραφείων Εκπαίδευσης. Αξιολογώντας τη συνολική φιλοσοφία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ. κατά πόσο πιστεύετε (Σχολικοί Σύμβουλοι) ότι αυτά έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά; Έχετε ενημερωθεί (εκπαιδευτικοί) για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και τη διδακτική μέθοδο σχεδίου εργασίας; Προωθούν νέους τρόπους αξιολόγησης του μαθητή Επικεντρώνονται οτην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική ένταξη των μαθητών στην κοινωνία Επιτρέπουν στον μαθητή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες Επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να ανταποκριθεί σε τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες Είναι απαλλαγμένα από προκαταλήψεις απέναντι σε ομάδες μαθητών άλλης υπηκοότητας ή θρησκεύματος ~^\ 74% 41% Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Διαθεματικότητο Σχέδια εργασίας

12 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κατά πόσο συμβουλεύεστε (εκπαιδευτικοί) τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών; Συμβουλεύεστε το βιβλίο του εκπαιδευτικού / οδηγίες διδασκαλίας για την οργάνωση της διδασκαλίας σας; 52% Δημοτικό Γυμνάσιο b37c Π Πολύ Αρκετά ΠΛίγο Καθόλου 4 3 % 42% 41% 40% β 4 ' ' 12% 35% 4% Π 32% 22% 1 18% 4% Π Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Τ.Ε.Ε 13% 10 / Πολύ Αρκετά ΠΛίγο Καθόλου Σε ποιο βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας (εκπαιδευτικοί) σχετικά με τα παρακάτω; Ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία κάθε μαθήματος επαρκεί για να κατανοήσεις την ύλη; 54% Π 138% 42% 48% 48% 143% 5 0 % 35% Π Πολύ Αρκετά Μαθητές/τριες Γυμνασίου 29% 3% 3% το περιεχόμενο σπουδών 3% «3%] 4% =, m ~Ι τους στόχους του τις διδακτικές τις αξίες που προωθεί πρακτικές Λίγο Καθόλου 42% ]Ναι ΠΟχι 57% «Παλιά με το 5ωρο τα παιδιά ήταν καλύτερα στα μαθήματα και είχαν και περισσότερο χρόνο (...) να παίζουν. (...) Αυξάνουμε τις ώρες σε βάρος της ποιότητας (...) ποιότητα θέλουμε όχι ποσότητα.» (Διευθυντής)

13 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Περιεχόμενο Σπουδών Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές/τριες, όσοι δηλαδή έρχονται σε άμεση επαφή με τα σχολικά βιβλία, είτε ως διδάσκοντες είτε ως διδασκόμενοι, κρίνουν αρνητικά τα περισσότερα απ' αυτά, στάση που είναι εντονότερη όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμίδατης εκπαίδευσης. Οι μαθητές/τριες δεν φαίνεται να έχουν προβλήματα κατανόησης με τα περισσότερα από τα σχολικά βιβλία, δηλώνουν ωστόσο ότι δεν τους προσελκύουν, όχι μόνο γιατί δεν ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους, με εξαίρεση τους/τις μαθητές/τριες του Δημοτικού, αλλά και γιατί δεν είναι διδακτικά οργανωμένα έτσι ώστε να τους κατευθύνουν σε διερευνητικές δραστηριότητες που θα τους έκαναν πιο ενεργητικούς και θα προσέδιδαν διαφορετικό νόημα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το χρησιμοποιούμενο διδακτικό υλικό δεν είναι επαρκές και κατάλληλο για αλλοδαπούς μαθητές/τριες και μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και π ρέπει να αναμορφωθεί κατά περίπτωση. Άξια διερεύνησης είναι η θετική στάση των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών του Δημοτικού και η άμβλυνση της κριτικής στάσης όσο απομακρυνόμαστε από τα αστικά κέντρα. 59% Τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος έχουν κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών- τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 41% 43% 40% 30% 44% Περιέχουν έγκυρη επιστημονική γνώση Ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών Δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να μεθοδεύσει πολλαπλώς τη διδασκαλία του Προωθούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών Προτείνουν Είναι ευχάριστα διδακτικές στους μαθητές από προσεγγίσεις που αισθητική άποψη ανταποκρίνονται στις συνθήκες εργασίας της τάξης «Τα έχουν συμπτύξει τα βιβλία, αλλά θέλεί πολύ εξήγηση κάθε κομμάτι.» (μαθητής) «Το θέμα για μένα είναι ο τρόπος που μας ζητάνε να μαθαίνουμε. Συχνά έχουμε πολλή αποστήθιση και δεν εμβαθύνουμε. Υπάρχει μια τυπική ύλη που πρέπει να καλύψουμε και δεν υπάρχει χρόνος για κάτι παραπάνω.» (μαθητής)

14 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σε ποιο βαθμό κατά τη γνώμη σας (γονείς) τα σχολικά βιβλία ανταποκρίνονται: Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται στο σχολείο σε ποιο βαθμό εξασφαλίζει σε όλους τους μαθητές (γηγενείς, αλλοδαπούς, μαθητές με ειδικές ανάγκες) ισότητα ευκαιριών; 38%Γ 43% Ι 35 /( Πολύ Η Αρκετά Λίγο Καθόλου στις ανάγκες του στα ενδιαφέροντα του στην καλλιέργεια της στο κριτήριο της παιδιού σας παιδιού σας κριτικής σκέψης του ελκυστικότητας ως παιδιού σας ττρος την εξωτερική εμφάνιση και τον τρόπο γραφής Αρκετό Λίγο Ι Μαθητές/τριες Λυκείου Γονείς Το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων πόσο ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα σου; (% "πολύ" & "αρκετά") Κατά πόσο το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων σού δίνει ιδέες να πραγματοποιήσεις διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες; (% "πολύ" & "αρκετά") 100% - 80% - 60% - 40% - 20% - 0% - ^*** *. _ M^m-wr *~ ^ *ν ~J / ^r* ^ ~~s* r^ Μαθητές Δημοτικού Μαθητές Γυμνασίου Μαθητές Λυκείου 70% - 60% - 50% - 40% - 30% - 20% - 10% - 0% - -Β-" S ** * * ^ - j m * * * ^ r ~**^ #-* / **Τ *mjl Μαθητές Γυμνασίου # Μαθητές Λυκείου : Στα δύο ανωτέρω γραφήματα ο οριζόντιος άξονας αφορά σε τίτλους σχολικών βιβλίων (μόνο της Γενικής Παιδείας για το Λύκει «Ένα συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ είναι ότι απαξιώνονται τα βιβλία και τα παιδιά, απ' την πρώτη Δημοτικού, θέλουν λυσάρι σε κάθε μάθημα. Έχω προσπαθήσει κι εγώ να λύσω ασκήσεις των μαθηματικών και δεν τα κατάφερα- (...) τα βιβλία είναι έτσι φτιαγμένα, ώστε να μην διευκολύνουν την αυτόνομη λειτουργίατου μαθητή.» (γονέας)

15 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Περιεχόμενο Σπουδών Ο Ο Ο Ο Ο Παρά την υιοθέτηση στις επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας βασικών αρχών της σύγχρονης Παιδαγωγικής και Διδακτικής, η διδακτική πράξη φαίνεται να παραμένει -κυρίως στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- αρκετά θεωρητική, παραδοσιακή και προσκολλημένη σε μεθόδους που εν μέρει ανταποκρίνονται στις επίσημες προδιαγραφές. Η χρήση εποπτικού υλικού κατά τη διδασκαλία των περισσότερων γνωστικών αντικειμένων και ιδιαίτερα των θεωρητικών είναι περιορισμένη. Η αξιοποίηση των εργαστηρίων γίνεται κυρίως στο πλαίσιο των αντίστοιχων μαθημάτων (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική) και στον βαθμό που το επιτρέπουν ο όγκος της διδακτέας ύλης και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (μονόωρα και δίωρα μαθήματα). Η σύνδεση των σχολικών εργασιών/ δραστηριοτήτων με τη σχολική βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια και τις Νέες Τεχνολογίες είναι χαλαρή. Η διαθεματικότητα, αιχμή του δόρατος για την ανανέωση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, εφαρμόζεται πλημμελώς. Σε ποιο βαθμό προωθούνται στο σχολείο σας οι Νέες Τεχνολογίες; Πόσο αξιοποιούνται στο σχολείο σου τα παρακάτω; 20 / Λ ΜαθητέςΛυκείου Εκπαιδευτικοί Μαθητές TEE Εκπαιδευτικοί TEE Λυκείου Πολύ Αρκετό Λίγο Καθόλου 1 147ο α Εργαστήρια Φυσικής Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΒιβλιοθήκΓ Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ι Μαθητές/τριεςΛυκείου Μαθητές/τριες Γυμνασίου Π Μαθητές/τριεςΔημοτικού «Κάποιοι καθηγητές ασχολούνται με κάποια συγκεκριμένα παιδιά και, απ' ό,τι έχω παρατηρήσει, με αυτά που έχουν υψηλή βαθμολογία, ενώ αυτούς που έχουν λίγο λιγότερη τους παραμελούν.» (μαθητής) «Πολλοί γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί, και εδώ είναι το δυστύχημα, θεωρούν ότι το μάθημα είναι καλό, αν είναι Αρχαία, ή Νέα, ή Μαθηματικά, ή Φυσική (...). Εγώ λέω ότι το μάθημα είναι ανεβασμένο, όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θέλει να το ανεβάσει- (...) ο δάσκαλος κατά κύριο λόγο πρέπει να εμπνεύσει, εάν δεν εμπνεύσει, δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα.» (Διευθυντής)

16 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο τρόπος με τον οπο ίο μαθαίνεις στο σχολείο πόσο είναι ελκυστικός; Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών καλλιεργείται στο ελληνικό σχολείο. 48% 48% 40% 31% Συμφωνά 24% 24% 27% Διαφωνώ 3% Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Ο Μαθητές/τριες Λυκείου D Μαθητές/τριες Γυμνασίου D Μαθητές/τριεςΔημοτικου Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Γονείς Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου Τ.Ε.Ε 50% 40% 30% 20% 10% -- 0% π-α Πόσο αξιοποιούνται στο σχολείο σου τα παρακάτω; α > α 3 9- Ο cr α ϋ a α > α 3 9- Ο cr α ϋ Χρησιμοποιείτε (εκπαιδευτικοί) κατά τη διδασκαλία τις ακόλουθες δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών; 29% 60% 57% 35% 43% 47% Μαθητές Γυμνασίου Μαθητές Λυκείου Εκπαιδευτικό λογισμικό Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτική πύλη Δικτυακός τόπος Π.Ι ταχυδρομείο Π Πολύ α Αρκετά D Λίγο D Καθόλου 3Ναι ποχι «Είναι Χημείας τα εργαστήρια- (...) κάναμε μάθημα εκεί στην κατεύθυνση, αλλά πείραμα με Χημεία και Φυσική δεν έχουμε δει. Είμαι 6 χρόνια σε αυτό το σχολείο, πείραμα δεν έχουμε δει- (...) ουσιαστικά δεν ξέρουμε ότι υπάρχει βιβλιοθήκη και μπορούμε να πάρουμε βιβλία.» (μαθητής) «Απαιτείται συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. (...) Αυτό δεν συμβαίνει στα σχολειά σε μεγάλο βαθμό. Εδώ έχει τύχει πολλές φορές να λέω σε συναδέλφους: ρε παιδιά, εσείς είσθε συνάδελφοι μιας συγκεκριμένης ειδικότητας, καθίστε συνεργαστείτε, βρείτε πράγματα.» (Διευθυντής)

17 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Περιεχόμενο Σπουδών Η επιλογή των φροντιστηρίων για την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την ποιότητα της παρεχόμενης από το δημόσιο σχολείο γλωσσομάθειας. Η προσφυγή σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες με τη μορφή φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων καταγράφεται ως αυξητική μεταβαίνοντας από την Πρωτοβάθμια στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προσφυγή σε βοήθεια αφορά κυρίως στους/στις μαθητές/τριες με πολύ καλές έως άριστες επιδόσεις για το Δημοτικό και το Λύκειο, όπου το φαινόμενο της μαζικής προσφυγής στη χρήση εξωσχολικής βοήθειας συνδέεται με τον εξετασιοκεντρικό του χαρακτήρα. Η κυριαρχία των φροντιστηρίων (τα ιδιαίτερα μαθήματα, λόγω αυξημένου κόστους συγκριτικά με τα φροντιστήρια, παραμένουν η δεύτερη κατά σειρά επιλογή) δηλώνει μια γενικότερη απαξίωση του δημόσιου σχολείου, που κρίνεται ότι αδυνατεί να επιτελέσει στις υπάρχουσες συνθήκες τον μαθησιακό και παιδαγωγικό του ρόλο. Η επιλογή εξωσχολικών εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδικασιών συνοδεύεται και από μία αντίστοιχη υποτίμηση της δημόσιας, δωρεάν παρεχόμενης, υποστηρικτικής βοήθειας με τη μορφή της «Ενισχυτικής Διδασκαλίας» (Γυμνάσιο) και της «Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης» (Λύκειο). Χρειάί εσαι βοήθεια στα μαθήματα του σχολείου σου; 20% Μαθητές/τριες Λυκείου ~]77% Η επιτυχία των μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ οφείλεται κυρίως στη φροντιστηριακή τους προετοιμασία. 56% Μαθητές/τριες Γυμνασίου ~~ 45% ~Ί 53% 22% 34% /U Συμφωνά Διαφωνώ Μαθητές/τριες Δημοτικού 143% 154% Π Ναι ϋ'οχι Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Γονείς Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου Τ.Ε.Ε

18 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 50 /J Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι οι παρακάτω λόγοι οδηγούν τους μαθητές/τριες στην παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων; 59% 55% 53% 41% 64 / 49% 51% 50% ' 66% 68 / 72% «Το φροντιστήριο έχει την πολυτέλεια της ανοχής όσα τεστ και να βάλω εγώ εδώ στο σχολείο, θα θεωρηθεί ότι πιέζω τα παιδιά. (...) Το φροντιστήριο έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι πρέπει συνεχώς να ανανεώνεσαι, (...) να ψάχνεις τη βιβλιογραφία, να αλλάζεις τις ασκήσεις σου, να βρίσκεις νέες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί άμα δεν δώσεις αποτέλεσμα, δεν θα σε κρατήσει ο φροντιστής στην δουλειά του.» (εκπαιδευτικός) Ο όγκος της Η ανεπάρκεια Η ανεπάρκεια Οι μαθησιακές Η απόκτηση Οι υψηλοί στόχοι διδακτέας ύλης του διδακτικού του διδακτικού δυσκολίες τίτλων σπουδών χρόνου προσωπικού Ι Γονείς Μαθητές/τριες Γυμνασίου Π Μαθητές/τριεςΛυκείου 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% - Ι-Γ Σε ποια από τα παρακάτω μαθήματα παρέχετε βοήθεια στο παιδί σας και με ποιον τρόπο; -Γ -Π ΓΓ^_ ιγκ ι = ι =, - Ο ο > «LU < 5- a ι Π Φιλολογικά Μαθηματικά Π Φυσική /Χημεία Ξένες Γλώσσες «Άλλη η οικειότητα που έχεις στο φροντιστήριο' εδώ πέρα έχεις και τον φόβο της βαθμολογίαςείναι διαφορετική η σχέση που έχεις στο φροντιστήριο από ό,τι έχεις εδώ. Εδώ είναι λίγο πιο ψυχροί πιστεύω, (...) γιατί στο φροντιστήριο, αν κάνεις ένα λάθος, πιστεύω ότι δεν έχεις το πρόβλημα τι θα πει ο καθηγητής, ενώ εδώ φοβάσαι.» (μαθητής)

19 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Περιεχόμενο Σπουδών Ο Ο Ο Ο Το σχολικό περιβάλλον διευκολύνει τις συναναστροφές και τις φιλίες με τα παιδιά της ίδιας ή των άλλωντάξεων. Οι δυνατότητες ανάπτυξης προσωπικών απόψεων, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων είναι μάλλον περιορισμένες στο ελληνικό σχολείο. Οι απόψεις των γονέων σχετικά με το πόσο βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο διδακτικό έργο τους η συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων εμφανίζονται αρκετά αβέβαιες. Οι διδακτικές πρακτικές και οι στόχοι του σημερινού σχολείου δεν φαίνεται να ικανοποιούν τις αναμονές εκπαιδευτικών και γονέων. Σε ποιο βαθμό οι μαθητές εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στο σχολείο; Σε ποιο βαθμό προάγονται συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών στο σχολείο; 52% 35% 22% 2 1 % 13% Αρκετό Λίγο Εκπαιδευτικοί Μαθητές Λυκείου Αρκετό Λίγο ] Γονείς Π Μαθητές Λυκείου «Εμένα πέρσι οι γονείς συνέβαλαν πολύ αρνητικά (...) μου έλεγαν να μηντους βάζω δουλειά για το σπίτι, να πηγαίνουν και να έρχονται δηλαδή.» (εκπαιδευτικός) «Όταν έχω έναν εκπαιδευτικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στον χώρο του σχολείου, είναι σίγουρο ότι ο εκπαιδευτικός θα βρει τρόπους να δραστηριοποιηθεί μέσα σ' αυτόν τον χώρο. Όταν όμως δεν του δίνεις την δυνατότητα να παραμένει σ' αυτόν τονχώρο...» (Διευθυντής) «Δενμπόρεσε να καταξιωθείη επαγγελματική εκπαίδευση στην κοινωνία και το ζητούμενο είναι πώς θα κάνουμε τους γονείς και τα παιδιά να μας εμπιστευτούν.» (Προϊστάμενος Τεχνικής Εκπαίδευσης) «Συμπεριφορά απρεπέστατη! (...) Όχι δεν σέβονται τους καθηγητές, στο λέω εγώ υπεύθυνα (...). Φταίνε και οι γονείς φταίνε και οι καθηγητές. Δεν επιτρέπεται ο μαθητής να μιλάει στον ενικό στον καθηγητή. Πού το βρήκαμε αυτό; (...) Τώρα έχουν ξεφύγει τα παιδιά. (...) Δεν τα βλέπω να φοβούνται τους καθηγητές. Τους έχουν πάρει τον αέρα. (...) Οι καθηγητές που συνοδεύουν τα παιδιά στις εκδρομές τα αφήνουν λάσκα, ανεξέλεγκτα...» (γονέας)

20 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Μ Σε ποιο βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας (εκπαιδευτικοί) σχετικά με τα παρακάτω; mm 100% την επικοινωνία σας με την επικοινωνία με τους την επικοινωνία σας με τους μαθητές συναδέλφους σας τους γονείς ] Πολύ D Αρκετά D Λίγο D Καθόλου 80% 50% 40% 20% Σε ποιο βαθμό πιστεύετε (εκπαιδευτικοί) ότι επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία τα παρακάτω; 0% ;ΞΕ ΙΕ: Η σχέση των Η σχέση των Η σχέση των Η σχέση των Η υπάρχουσα εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών υλικοτεχνική με τα στελέχη μεταξύ τους με τον Σύλλογο με τους μαθητές υποδομή της διοίκησης Γονέων και Κηδεμόνων Π Πολύ Π Αρκετά Π Λίγο Π Καθόλου 60% 50% 40% 30% 20% 10% Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε (εκπαιδευτικοί) με τα παρακάτω; 0%.JZ ~ι - =τί Η μαθησιακή διαδικασία προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες των μαθητών Σε ποιο βαθμό η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται από τη σχέση των εκπαιδευτικών με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων; Οι μαθητές Οι μαθητές Η βιωματική Το σχολείο εν εκφράζουν αναπτύσσουν γνώση των γένει προωθεί ελεύθερα τις σημαντικά τις μαθητών για το τη σημασία της ιδέες τους και προσωπικές "διαφορετικό" ομαδικής αναπτύσσουν τους δεξιότητες εμπλουτίζεται δράσης πρωτοβουλίες από την επαφή με τους αλλοδαπούς συμμαθητές Λίγο ι Πολύ Αρκετά D Λίγο D Καθόλου Εκπαιδευτικοί Γονείς 46% Κατά πόσο το ελληνικό σχολείο πετυχαίνει τα παρακάτω; 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ενισχύει το Διαπαιδαγωγεί Συμβάλλει στην Εντάσσει ομαλά Ικανοποιεί τις ενδιαφέρον των τους μαθητές επαγγελματική τους αλλοδαπούς προσδοκίες σας μαθητών για το σταδιοδρομία μαθητές στο περιεχόμενο των μαθημάτων των μαθητών σχολικό περιβάλλον Γονείς Μαθητών Λυκείου D Γονείς Μαθητών TEE Γονείς Μαθητών Γυμνασίουϋ Γονείς Μαθητών Δημοτικού

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου 1. Η εικόνα που είχατε σχηματίσει για το Εκπαιδευτήριο πριν συνεργαστείτε με αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση της καθηγήτριας Νατάσας Καραγιαννίδου. Τάξεις: Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου

Διδακτική πρόταση της καθηγήτριας Νατάσας Καραγιαννίδου. Τάξεις: Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου Διδακτική πρόταση της καθηγήτριας Νατάσας Καραγιαννίδου ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ Τάξεις: Α Γυμνασίου, Β Γυμνασίου, Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου Σχετικά διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική γλώσσα ( Τάξη Α Γυμνασίου, Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα