ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0) Φυσική Ι ΠΜ0 Φυσική Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 8,, Φυσική Ι (Υ0) ΑρχιτεκτονικόςΣχεδιασμός Ι ΠΜ0 Αρχιτεκτονικό & Τεχνικό Σχέδιο (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 7 9,, Τεχνικό & Κατασκευαστικό Σχέδιο (Υ0) Εισαγωγή στην Πληροφορική &τον Προγραμματισμό ΠΜ0 Εισαγωγή στην Πληροφορική & Η/Υ (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 7,, Εισαγωγή στην Πληροφορική &Προγρ/μόςΗ/Υ (Υ0) Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας Εισαγωγή στη Σύγχρονη Παιδαγωγική (Δ0) &(Υ0) ΠΜ0 Φιλοσοφική - Κοινωνιολογική Θεώρηση της Παιδείας Υ Π ΜΓΥ 0 8 (Δ0) &(Υ0) Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΠΜ0 Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία (Δ0) &(Υ0) Υ Π ΜΓΥ 0 8 ΣΥΝΟΛΑ Β! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά ΙΙ ΠΜ0 Μαθηματικά ΙΙ (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 8,, Μαθηματικά ΙΙ (Υ0) Φυσική ΙΙ ΠΜ0 Φυσική ΙΙ (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 7 Φυσική ΙΙ (Υ0) Στατική Ι Εφαρμοσμένη Μηχανική (Δ0) ΠΜ0 Εφαρμοσμένη Μηχανική (Υ0) Υ Τ ΜΕΥ 9, Στατική Ι (Δ0) Στατική Ι (Υ0) Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή ΠΜ0 Σχεδίαση Έργων με AUTOCAD (Δ0) Υ Τ ΜΕΥ 0 9, Σχεδίαση Έργων με Η/Υ(Υ0) Εφαρμοσμένη Γεωλογία ΠΜ0 Τεχνική Γεωλογία (Δ0) Υ Τ ΜΕΥ 8,, Τεχνική Γεωλογία (Υ0) Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΠΜ0 Παιδαγωγική Ψυχολογία και Επικοινωνία (Δ0) Υ Π ΜΕΥ 0 8 &(Υ0) ΣΥΝΟΛΑ 7 0 0

2 Β! ΕΤΟΣ Γ! ΕΞΑΜΗΝΟ Δομικά Υλικά ΠΜ0 Τεχνολογία Δομικών Υλικών (Δ0) Υ Τ ΜΕΥ 0 Δομικά Υλικά (Υ0) Αντοχή Υλικών ΠΜ0 Αντοχή Υλικών (Δ0) Υ Τ ΜΕΥ 0 Αντοχή Υλικών (Υ0) Στατική ΙΙ ΠΜ0 Στατική ΙΙ (Δ0) Υ Τ ΜΕΥ 0 Στατική ΙΙ (Υ0) Κυκλοφοριακή Τεχνική ΠΜ0 Συγκοινωνιακά Έργα & Κυκλοφοριακή Ροή (Υ0) Υ Τ ΜΕ 7 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ΠΜ0 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση(Δ0) &(Υ0) Υ Π ΜΕΥ 0 8 Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ ΠΜ0 Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ(Δ0) &(Υ0) Υ Π ΜΕ ΣΥΝΟΛΑ Δ! ΕΞΑΜΗΝΟ Αριθμητική Ανάλυσηή ΠΜ0 Ειδικά θέματα Φυσικής ΕΥ Τ ΜΕΥ 7 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΔΕ) ΠΜ0 Υπολογιστική Δομική μηχανική Υ Τ ΜΕΥ 0 Οικοδομικός Σχεδιασμός Ι ΠΜ0 Οικοδομική (Δ0) Υ Τ ΜΕΥ 0 Δομικά Στοιχεία Κατασκευών (Υ0) Τοπογραφία ΠΜ0 Τοπογραφία (Δ0) Υ Τ ΜΕΥ 7 Τοπογραφία (Υ0) Διδακτική Μεθοδολογία ΠΜ0 Διδακτική Μεθοδολογία (Δ0) &(Υ0) Υ Π ΜΕ 0 8 Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός ΠΜ0 Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός (Δ0) Υ Π ΜΕΥ 0 8 &(Υ0) ΣΥΝΟΛΑ 9 0 0

3 Γ! ΕΤΟΣ Ε! ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταλλικές Κατασκευές ΠΜ0 Σιδηρές & Ξύλινες Κατασκευές (Δ70) Υ Τ ΜΕ 8, Εδαφομηχανική ΠΜ0 Εδαφομηχανική (Δ0) Υ Τ ΜΕ 0 Εδαφομηχανική(Υ70) Υδραυλική Μηχανική ΠΜ0 Υδραυλική (Δ70) Υ Τ ΜΕ 0 Υδραυλική (Υ0) Γενική Τεχνολογία ΠΜ0 Γενική Τεχνολογία (Δ0) Υ Τ ΜΕ 8, Γενική Τεχνολογία (Υ0) ΠΜ0 Ξένη Γλώσσα - Ορολογία Υ Τ ΜΕ 0,, Οργάνωση, Διοίκηση &Κοιν/λογια της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (Δ0) &(Υ0) ΠΜ0 Φιλοσοφική - Κοινωνιολογική Θεώρηση της Παιδείας Υ Π ΔΟΝΑ 0 8 (Δ0) &(Υ0) ΣΥΝΟΛΑ ΣΤ! ΕΞΑΜΗΝΟ Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι ΠΜ0 Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Δ0) Υ Τ ΜΕ 0 Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Υ0) Οδοποιία ΠΜ0 Συγκοινωνιακά Έργα (Δ0) Υ Τ ΜΕ 9, Έργα Χερσαίων Μεταφορών (Υ0) Έργα Αστικών Υδρ/κών Υποδομών & Εγγείων Βελτ/σεων ΠΜ0 Αστική Υδραυλική (Υ0) Υ Τ ΜΕ 9 Έργα Εγγείων Βελτιώσεων (Υ70) Στατική ΙΙΙ ΠΜ0 Στατική με Μητρώα (ΔΕ) Υ Τ ΜΕΥ 8, Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας ΠΜ0 Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας (Δ0) &(Υ0) Υ Π ΜΕ 0 8 Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα ΠΜ0 Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Πολυμέσα (Δ0) &(Υ0) Υ Π ΜΕΥ ΣΥΝΟΛΑ 0 0 0

4 Δ! ΕΤΟΣ Ζ! ΕΞΑΜΗΝΟ Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ ΠΜ70 Κατασκευές από Σκυρόδεμα (Δ0Ε) Υ Τ ΜΕ 0 Εφαρμογές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Υ0Ε) Δυναμική των Κατασκευών ΠΜ70 Στοιχεία Σεισμολογίας&Αντ/κωνΚατασκευών (Δ70) Υ Τ ΜΕ 0 Στοιχεία Σεισμολογίας &Αντ/κών Κατασκευών (Υ70) Θαλάσσια Υδραυλική &Λιμενικά Έργα ΠΜ70 Θαλάσσια Υδραυλική & Λιμενικά Έργα (Υ0Ε) Υ Τ ΜΕ 0 7 Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία Ι & Διδακτική Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Δ7) ή ΠΜ70 Επιχειρησιακή Έρευνα (Δ77) Υ Τ ΔΟΝΑ 0 Οικονομοτεχνική Ανάλυση(Υ7) ή Επιχειρησιακή έρευνα(υ7) Θεμελιώσεις ΠΜ70 Θεμελιώσεις (Δ70) Υ Τ ΜΕ 0 Θεμελιώσεις (Υ0Ε) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΠΜ70 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Δ0) &(Υ0) Υ Π ΜΕΥ 0 8 ΣΥΝΟΛΑ Η! ΕΞΑΜΗΝΟ Αντισεισμικές Κατασκευές ΠΜ80 Σεισμική Απόκριση Κατασκευών (Δ7Ε), Υ Τ ΜΕ 0 Σεισμική Συμπεριφορά Γαιοκατασκευών (Υ0Ε) Υδροδυναμικά Έργα&Συσ/τα Ήπιων Μορφών Ενέργειας ΠΜ80 Εξοικονόμηση & Διαχείριση Ενέργειας ((ΔΕ) Υ Τ ΜΕ 0 Υδροδυναμικά Έργα (ΥΕ) Επισκευή &Ενίσχυση Κατασκευών ΠΜ80 Επισκευές&Συντήριση Κτηρίων (Δ0Ε) Υ Τ ΜΕ 8, Οργάνωση Εργοταξίου & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Οργά/ση Εργ/ξίου& Μηχανές Δομικών Έργων (Δ0) ΠΜ80 Υγιεινή & Ασφάλεια εργασίας (Δ0Ε) Υ Τ ΜΕΥ 0, Επίλυση Μελετών Κτηρίων με Χρήση Η/Υ (ΔΕ) Οργά/ση Εργ/ξίου& Μηχανές Δομικών Έργων (Υ70) Οικοδομικός Σχεδιασμός ΙΙ& Περιβάλλον Σύγχρονη Δόμηση Κτηρίων (Δ0Ε) Συστήματα Προστασίας Περιβάλλοντος (Δ0Ε) ΠΜ80 Η/Μ Εγκαταστάσεις Κτηρίων (Δ0) ΕΥ Τ ΜΕ 8, Περιβαλλοντική Τεχνολογία (Υ0Ε) Ή Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων (Δ0Ε) ΠΜ80 Ευστάθεια Γαιών & Τεχνικά Έργα (Υ0Ε) Υ Τ ΜΕ 8, Βραχομηχανική - Σήραγγες και Υπόγεια Έργα (Υ0Ε) 7 ΠΜ807 Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία ΙΙ ΔΟΝΑ 0 () () ΣΥΝΟΛΑ 0 0 0

5 Ε! ΕΤΟΣ Θ! ΕΞΑΜΗΝΟ Προεντεταμένο Σκυρόδεμα & Ειδικά Θέματα Σκυρ/ματος Σιδηρές Κατασκευές - Γέφυρες (Δ0Ε) ΠΜ90 Γεφυροποιία-Ανισόπεδοι Κόμβοι(ΥΕ) Υ Τ ΜΕ, Σιδηροδρομική (ΥΕ) Διαχείριση Υδατικών Πόρων& Ενεργειακών Διαθεσίμων ΠΜ90 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (Υ8Ε) Υ Τ ΜΕ, Επεξεργασία Λυμάτων (Υ9Ε) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ΙΙ & Τεχνική Νομοθεσίαή Αρχιτ/κές Συνθέσεις &Πολεοδ/κός Σχεδιασμός(ΔΕ) ΠΜ90Α Τεχνική Νομοθεσία (Δ70) ΕΥ Τ ΔΟΝΑ 9 Τεχνική Νομοθεσία (Υ0) Ενεργειακός Σχεδιασμός & Η/Μ Εγκαταστάσεις Κτηρίων ΠΜ90 Οδοστρώματα Οδοστρώματα - Αεροδιάδρομοι (Υ0Ε) Υ Τ ΜΕ 9 ΠΜ 90 Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι Υ Π ΜΕ 8 ΣΥΝΟΛΑ Ι! ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΜ00 Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ Υ Π 7 ΠΜ00 Πρακτική Άσκηση στην Ειδικότητα Υ Τ 0 ΠΜ00 Πτυχιακή Εργασία Υ Τ/Π 0 ΣΥΝΟΛΑ 0 0

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:06-7-2012 Αριθ.Πρωτ. Δ/2002 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σπουδές στην ΑΣΠΑΙΤΕ 2009-2010

Οι Σπουδές στην ΑΣΠΑΙΤΕ 2009-2010 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι Σπουδές στην ΑΣΠΑΙΤΕ 009-010 Επιμέλεια Κειμένου: Επικ. Καθηγ. Μαρία M. Καντωνίδου Υπεύθυνη Γραφείου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Νοέμβριος 009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 009-010 Α/Α 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 3 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧ 1.1 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι Y ΜΓΥ 2 2 0 4 8 5 ΜΗΧ 1.2 Φυσική Y ΜΓΥ 2 1 2 5 9 7 ΜΗΧ 1.3 Χημεία και Τεχνολογία Υλικών Y ΜΓΥ 3 0 2 5 11 7 ΜΗΧ 1.4 Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Y ΜΓΥ 0 0 3 3

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ηµερίδα Αγωγή Σταδιοδροµίας και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος Ο παραπάνω τίτλος προσδιορίζει τον Επαγγελματία Μηχανικό που ασχολείται με τον Σχεδιασμό, τη Μελέτη, την Κατασκευή (και τον Προγραμματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ. Τοπογραφία (Θ) Βακαλφώτης Εργ.Τοπογραφίας. Αντοχή Υλικών (Ε1) Λιόλιος 3001. Τοπογραφία (Ε1) Βακαλφώτης Εργ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ. Τοπογραφία (Θ) Βακαλφώτης Εργ.Τοπογραφίας. Αντοχή Υλικών (Ε1) Λιόλιος 3001. Τοπογραφία (Ε1) Βακαλφώτης Εργ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Β1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Τεχνολογία Υλικών (Θ) Καπνιστή Τοπογραφία (Θ) Βακαλφώτης Εργ.Τοπογραφίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θ) Δανάς Μικρό Αμφιθέατρο Τεχνολογία Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 182 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1

1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 182 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1 ΚΩΔ. ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 359 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 7 ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ 94 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 9 ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 30 ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση «Η Υγεία και η Ασφάλεια της Εργασίας στην εκπαίδευση» ISBN: 978-960-6818-26-4 Α Έκδοση: 2013 Copyright Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2057 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γενικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Πληροφορική στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γενικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Η Πληροφορική στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γενικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Μανόλης Γ. Σφακιανάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 71 71.1 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71.11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 6 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 Σ Χ Ο Λ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 1. ΕΠΟ: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού Μπέικος Γεώργιος Καθηγητής (ΠΘ) Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ι. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας έχοντας υπόψη την αρ. 1/0-06-010 (θ. ΟΕΗ ) απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88070/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Εσπερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2012-2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Γκανέτσος Θεόδωρος Καθηγητής Eπιμέλεια Βελαώρα Χρύσα Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα