Φεβρουάριος 2015 Ξάνθη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φεβρουάριος 2015 Ξάνθη"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Σ. Σκιάς) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Ι. Μάρκου) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Διαμαντής) Φεβρουάριος 2015 Ξάνθη

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ (Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 (συμμετοχή εργαστηρίου του τομέα ως partner) ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 (συμμετοχή μελών του τομέα) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ενδεικτικά από το 2009 και μετά)... 20

3 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., καθώς και άλλων, κατά περίπτωση, τμημάτων του Δ.Π.Θ., του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Πανεπιστημίου Πατρών, στα γνωστικά αντικείμενα της Εδαφομηχανικής, της Εδαφοδυναμικής, των Θεμελιώσεων, των Μεθόδων Γεωτεχνικής Έρευνας, της Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, της Βελτίωσης και Ενίσχυσης Εδαφών, των Αγκυρώσεων και Αντιστηρίξεων, των Σηράγγων και Υπογείων Έργων, των Επιχωμάτων και Γαιωδών Φραγμάτων, της Γεωλογίας για Μηχανικούς, της Τεχνικής Γεωλογίας, της Βραχομηχανικής, της Υδρολογίας των Υπόγειων Νερών, της Υδρογεωλογίας, της Αξιοποίησης και Διαχείρισης Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων, της αντιμετώπισης προβλημάτων Ρύπανσης του Γεωπεριβάλλοντος. Σημαντικό κομμάτι της ερευνητικών δραστηριοτήτων του τομέα εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενα έργα από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο του τομέα διακρίνεται στα ακόλουθα επιμέρους πεδία: Διερεύνηση του υπεδάφους, εργαστηριακός προσδιορισμός των ιδιοτήτων και της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών και επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών. Προσομοίωση της μηχανικής και σεισμικής συμπεριφοράς των εδαφικών και βραχωδών υλικών. Ανάλυση ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών και αντιστηρίξεων. Ανάλυση και σχεδιασμός θεμελιώσεων τεχνικών έργων και αντιστηρίξεων. Δυναμική / σεισμική συμπεριφορά εδαφών, θεμελιώσεων και γεωτεχνικών κατασκευών. Χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων εδαφομηχανικής, θεμελιώσεων και εδαφοδυναμικής. Ανάλυση γεωτεχνικών αστοχιών, με έμφαση στις σεισμικές αστοχίες (κατολισθήσεις, ρευστοποίηση, πλευρική εξάπλωση, κλπ). Μέθοδοι βελτίωσης ενίσχυσης εδαφών Γεωσυνθετικά υλικά Διαχείριση γεωτεχνικής αβεβαιότητας και εκτίμηση κινδύνου αστοχίας γεωτεχνικών έργων (με χρήση πιθανοτικών μεθόδων). Γεωτεχνικά θέματα μεταλλευτικών έργων. Γεωλογικά υλικά και γεωδομές, γεωμορφολογικά στοιχεία και γεωδυναμικά φαινόμενα και οι σχέσεις τους με τα τεχνικά έργα. 1

4 Κριτήρια & ιδιαιτερότητες στη διαδικασία αξιοποίησης της γεωλογικής πληροφορίας για τις απαιτήσεις χωροθέτησης, σχεδιασμού, κατασκευής & λειτουργίας των έργων Μηχανικού. Τεχνικογεωλογική έρευνα πεδίου & κατασκευή τεχνικογεωλογικού προσομοιώματος. Διερεύνηση αντιμετώπιση επικίνδυνων γεωλογικών φαινομένων Τενικογεωλογικά θέματα θεμελιώσεων, σηράγγων, φραγμάτων ταμιευτήρων & διάθεσης αποβλήτων Τεχνικές ιδιότητες & κριτήρια αστοχίας του άρρηκτου συνεχούς βραχώδους υλικού και των γεωλογικών ασυνεχειών της βραχομάζας των επιμέρους γεωλογικών σχηματισμών Αξιοποίηση και διαχείριση υπόγειων υδατικών συστημάτων υδρολογικές και υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές. Ρύπανση και αποκατάσταση του γεωπεριβάλλοντος. Έλεγχος του υπόγειου νερού σε τεχνικά έργα. Υδρογεωλογικά μοντέλα και υπολογιστικοί κώδικες. 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΠ (6 μέλη): Γνωστικό αντικείμενο Ι. Διαμαντής (Καθηγητής) Τεχνική Γεωλογία και Υπόγεια Νερά Ν. Κλήμης (Αν. Καθηγητής) Εδαφοδυναμική Ι. Μάρκου (Αν. Καθηγητής) Εδαφομηχανική Θεμελιώσεις : Εργαστηριακή Έρευνα Φ. Κ. Πλιάκας (Αν. Καθηγητής) Υδρολογία των Υπόγειων Νερών Υδρογεωλογικές Έρευνες και Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού Σ. Σκιάς (Αν. Καθηγητής) Τεχνική Γεωλογία με έμφαση στις Φυσικές Καταστροφές Ι. Ζευγώλης (Επ. Καθηγητής) Θεμελιώσεις Αντιστηρίξεις ΕΤΕΠ: Κ. Ουζούνης (Τεχνολόγος Χημικός Μηχανικός) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Θ. Τζεβελέκης (Γεωλόγος), Διοικητικός Υπάλληλος ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (10 υποψήφιοι). 2

5 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 3.1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Το προσωπικό του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή της Γεωτεχνικής Μηχανικής και ειδικότερα διεξάγει υπολογιστική ή/και πειραματική έρευνα: στον τομέα της Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής με έμφαση: σε θέματα καθορισμού του σεισμικού και κατολισθητικού κινδύνου, της σεισμικής απόκρισης των εδαφικών σχηματισμών σε 1Δ και 2Δ, στο γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των εδαφών με βάση τη σεισμική τους απόκριση, σε θέματα επιρροής της τοπογραφίας στη διαμόρφωση της σεισμικής κίνησης, σε θέματα ρευστοποίησης και πλευρικής εξάπλωσης των εδαφών και σε θέματα σεισμικής απόκρισης γεωκατασκευών (π.χ. άοπλα και οπλισμένα επιχώματα και πρανή, λιθόρριπτα και χωμάτινα φράγματα), στον τομέα της βελτίωσης ενίσχυσης εδαφών με ενέσεις εμποτισμού. στον τομέα των διογκούμενων εδαφών. στον τομέα της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών ενισχυμένων με γεωσυνθετικά και της αλληλεπίδρασης εδαφών γεωσυνθετικών. στον τομέα ανάπτυξης και εφαρμογής πιθανοτικών μεθόδων και υπολογιστικών τεχνικών για την εκτίμηση κινδύνου αστοχίας γεωτεχνικών έργων. στον τομέα ανάλυσης γεωτεχνικών προβλημάτων σε μεταλλευτικά έργα. Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αυτής εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενα έργα από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Με βάση την προαναφερθείσα τεχνογνωσία και εμπειρία του έμψυχου δυναμικού και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων μπορεί να παράσχει ερευνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβούλου σε προβλήματα και τεχνικά έργα που εντάσσονται στο αντικείμενο της Γεωτεχνικής Μηχανικής. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα συνεργασίας του προσωπικού του εργαστηρίου με επιστημονικό προσωπικό άλλων φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών και άλλων έργων στην περιοχή της Γεωτεχνικής Μηχανικής και Εδαφοδυναμικής Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής. 3

6 3.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εργαστηριακές δοκιμές: μετρήσεις και αναλύσεις, που αφορούν σε χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων και σε φυσικές και τεχνικές ιδιότητες βραχωδών (δοκιμές βραχομηχανικής) γεωλογικών υλικών και σχηματισμών, καθώς και έλεγχοι ποιότητας φυσικών, τυποποιημένων ή μη, δομικών υλικών με βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ελληνικών και διεθνών οργανισμών τυποποίησης. Εργασίες υπαίθρου έρευνα πεδίου: Τεχνικογεωλογικές Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, που σχετίζονται με την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και με τις επιπτώσεις γεωλογικών, εν δυνάμει καταστροφικών, φαινομένων (σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες, κλπ) στα έργα αυτά. Υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες στο πλαίσιο της αξιοποίησης των υπόγειων νερών και της διαχείρισης υπόγειων υδροφόρων συστημάτων, που αφορούν στη διαχείριση του εμπλουτισμού υπόγειων νερών, στη ρύπανση υπόγειων νερών, στη θαλάσσια διείσδυση σε παράκτιους υδροφορείς, στην υφαλμύριση παράκτιων υδροφορέων, στην προσομοίωση ροής και ρύπανσης του υπόγειου νερού, σε θέματα επαναχρησιμοποίησης του νερού, στη διερεύνηση καρστικών υδροφορέων, Γεωφυσικές εργασίες: γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις, γεωηλεκτρικές τομογραφίες, κ.λ.π. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): ειδικές μελέτες που αφορούν στη διερεύνηση των επιπτώσεων λειτουργούντων ή σχεδιαζόμενων τεχνικών έργων στο γεωπεριβάλλον, καθώς και του γεωπεριβάλλοντος σ αυτά, π.χ. υδατικοί πόροι, προβληματικοί γεωλογικοί σχηματισμοί, κ.ά. 4

7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Το εργαστήριο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εξής κλασικών δοκιμών: Προσδιορισμός ειδικής πυκνότητας στερεών κόκκων Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε νερό Κοκκομετρικές αναλύσεις με κόσκινα και πυκνόμετρο Προσδιορισμός ορίων Atterberg Συμπύκνωση εδαφών (πρότυπη και τροποποιημένη μέθοδος Proctor) Προσδιορισμός διαπερατότητας εδαφών (διαπερατόμετρα σταθερού και μεταβλητού φορτίου) Στερεοποίηση Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη Άμεση διάτμηση (συσκευές με κυκλικό και τετραγωνικό φορείο) Τριαξονική φόρτιση (συμβατικό και αυτοματοποιημένο σύστημα, πλαίσια φόρτισης 50 kn και 100 kn) Βοηθητικός εξοπλισμός (κλίβανοι, ζυγοί, αντλίες κενού, αεροσυμπιεστές, υγραντήρες, αναμικτήρες κλπ.) 5

8 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών για ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς: Συσκευή περιστροφικής διάτμησης δακτυλιοειδούς δοκιμίου τύπου Bromhead Συσκευή συντονισμού εδαφικών δοκιμίων Συσκευές ελέγχου ιδιοτήτων ενεμάτων Διατάξεις εμποτισμού εδαφών με ενέματα Διατάξεις προσδιορισμού αντοχής και διαπερατότητας εμποτισμένων εδαφών με ενέματα ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Υπάρχουν πακέτα λογισμικού (εμπορικά και ελεύθερα) με χρήση των οποίων μπορούν να επιλυθούν προβλήματα Γεωτεχνικής Μηχανικής & Εδαφοδυναμικής Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής με κλασικές αλλά και με εξειδικευμένες μεθόδους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: Flac 2D v7.0, Flac 3D v5.0 Plaxis v9.0 (student version) Slope/w, GSTabl72, Phases, Unwedge, Swedge EERA, Strata, DeepSoil V5.1 SeismoSignal, SeismoMatch, SeismoSpect, SeismoArtif 6

9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1. Όργανα Τεχνικής Γεωλογίας και Βραχομηχανικής Πρέσα 2000 kn θλίψης και εφελκυσμού πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονικά για διάφορες δοκιμές (θλίψης, εφελκυσμού, κλπ) σε πετρώματα, σκυρόδεμα, κεραμικά κλπ (όλες οι δοκιμές θλίψης, παραμορφωσιμότητας, εφελκυσμού). Πρέσα 1500 kν ηλεκτρική και χειροκίνητη για δοκιμές θλίψης σε πετρώματα, σκυρόδεμα, κεραμικά, κλπ. Πρέσα 1800 kν χειροκίνητη για δοκιμές θλίψης σε πετρώματα, σκυρόδεμα, κεραμικά, κλπ. Συσκευή προσδιορισμού διογκωσιμότητας εδαφών και πετρωμάτων. Συσκευή προσδιορισμού ταχύτητας ηχητικών κυμάτων και σταθερών Ε και V στα πετρώματα. Συσκευή δοκιμής σημειακής φόρτισης (point load test). Συσκευή προσδιορισμού σκληρότητας πετρωμάτων σφυρί Schmidt και σκληρόμετρο Shore. Συσκευές προσδιορισμού υδατοπερατότητας εδαφών και πετρωμάτων (περατόμετρα). 7

10 2. Όργανα Υδρογεωλογίας, Υδροχημείας Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για χημικές αναλύσεις νερού (βασική χημική ανάλυση, βαρέα μέταλλα και ιχνοστοιχεία), για αναλύσεις εδάφους και για τον προσδιορισμό των υδραυλικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδροφορέων. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται φασματοφωτόμετρο, φλογοφοτόμετρο, στήλη απιονισμού, φούρνος ξήρανσης, πυραντήριο, περατόμετρο, μετεωρολογικός σταθμός, σταθμηγράφοι (απλοί, αυτογραφικοί, ηλεκτρονικοί), ενώ για επί τόπου μετρήσεις χρησιμοποιούνται φορητές συσκευές μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) ph μετρο, σταθμήμετρα, δειγματολήπτες βάθους για λήψη δειγμάτων. 8

11 3. Όργανα Γεωφυσικών Διασκοπήσεων Terra meter SAS 4000 (τετρακάναλο σύστημα για μετρήσεις ηλεκτρικής τομογραφίας) για υδρογεωλογικές έρευνες και γεωτεχνικές έρευνες. Terra meter SAS 300C (μονοκάναλο σύστημα για μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης, επαγόμενης πόλωσης και φυσικού δυναμικού) για υδρογεωλογικές έρευνες. Wadi VLF (ηλεκτρομαγνητικό σύστημα χαμηλών συχνοτήτων) για υδρογεωλογικές έρευνες για τον εντοπισμό διαρρήξεων που συνδέονται με υδροφορία. Νέο Εργαστήριο στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης Κιμμέρια (συστέγαση με τα Εργαστήρια του Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων ΔΠΘ): στοιχεία κάλυψης σε m 2. Κύριος χώρος εργαστηρίου 580,35 Μουσείο Γεωλογίας 62,95 Αίθουσες εφαρμογών (6) 282,35 Χημείο 44,65 Γραφεία (4) 285,6 Αποθήκη 34,30 Ημιυπαίθριος ισόγειος χώρος εργαστηρίου 185,38 Υπαίθριος ισόγειος χώρος εργαστηρίου 556,13 Στεγασμένος χώρος συνολικά ισογείου 1335,67 9

12 Τμήμα της κάτοψης ισογείου του νέου Εργαστηρίου του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής ΔΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης Κιμμέρια. 10

13 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ (Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.) α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 1/Υ Ι. Διαμαντής, Φ. Κ. Πλιάκας 2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 5/Υ Ι. Μάρκου 3 ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 7/ΥΚ Ν. Κλήμης 4 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 7/Ε & ΥΚ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 7/Ε Σ. Σκιάς 6 ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 9/Ε & ΥΚ Ν. Κλήμης 7 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 9/Ε & ΥΚ Ι. Μάρκου 8 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9/ΥΚ Ν. Κλήμης Ν. Κλήμης, Ι. Μάρκου, Φ. Κ. Πλιάκας 9 ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 4/Ε Ι. Διαμαντής, Φ. Κ. Πλιάκας 10 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 6/Υ Ν. Κλήμης, Ι. Ζευγώλης 11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ERASMUS ENGINEERING GEOLOGY) 6/Υ Ι. Διαμαντής, Σ. Σκιάς 12 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 8 Ι. Μάρκου, Α. Κοκκάλης 13 ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 8/ΥΚ Φ. Κ. Πλιάκας, Σ. Σκιάς 14 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ 8/Ε & ΥΚ Ι. Ζευγώλης 15 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 8/ΥΚ Ι. Μάρκου, Σ. Σκιάς 16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ 8/Ε Ι. Μάρκου 17 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 8/ΥΚ Ν. Κλήμης 18 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ERASMUS , , , GROUNDWATER ENGINEERING) 19 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 7/Ε 8/Υ Φ. Κ. Πλιάκας (Τομέας Υδραυλικών Έργων) 20 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 8/Ε Ι. Ζευγώλης (δεν διδάχθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος ) 21 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 9/Ε Ι. Κάγκαλου, Β. Χρυσάνθου Μ. Γκράτζιου, Σ. Σκιάς (Τομέας Υδραυλικών Έργων) 11

14 4.2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 1. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υδραυλική Μηχανική" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., κατεύθυνσης σπουδών: Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 ΕΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 1/Υ Ι. Διαμαντής, Φ. Κ. Πλιάκας 2 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 1/Ε Ι. Διαμαντής, Φ. Κ. Πλιάκας 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 2/Ε Σ. Σκιάς 2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 4 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2/Υ Σ. Σκιάς 3/Υ Γ. Γκίκας, Π. Μελίδης, Φ. Κ. Πλιάκας, Γ. Συλαίος 3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. της ειδίκευσης: Τεχνική Γεωλογία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 6 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1 Κ. Βουδούρης, Χ. Μάττας, Φ. Κ. Πλιάκας 4. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών: Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 7 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1/Υ Σ. Σκιάς 12

15 5. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.: Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 8 ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 2/Ε Ι. Μάρκου 4.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με τη μορφή: εκπαιδευτικών σημειώσεων των διδασκόντων, θεμάτων, ασκήσεων σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, ηλεκτρονικού υλικού ανηρτημένου στο e class (σημειώσεις διδασκόντων, παρουσιάσειςδιαλέξεις, θέματα, ασκήσεις, βιβλιογραφία), σχετικών διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος "Εύδοξος". Επισημαίνεται η διαρκής προσπάθεια και αγωνία των διδασκόντων για τη συνεχή αξιολόγηση, αναθεώρηση όπου χρειάζεται, εμπλουτισμό και επικαιροποίηση της παρεχόμενης γνώσης με βάση την ανάλογη ελληνική και διεθνή σχετική βιβλιογραφία και εμπειρία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Από την ίδρυσή του έως σήμερα, ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, με πρωτοβουλία, κατά περίπτωση, των Εργαστηρίων Τεχνικής Γεωλογίας και Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, διοργανώνει σχεδόν κάθε χρόνο μία (1) έως τρεις (3) εκπαιδευτικές εκδρομές στον Ελλαδικό χώρο (από 1 έως 5 ημέρες), που περιλαμβάνουν επισκέψεις σε μεγάλα τεχνικά έργα πολιτικού μηχανικού, κατασκευασμένα ή σε φάση κατασκευής (φράγματα, σήραγγες, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, λιμενικά έργα, και έργα αεροδρομίων), σε θέσεις περιοχές ιδιαίτερου τεχνικογεωλογικού και γεωτεχνικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και σε βιομηχανίες κατασκευής υλικών που χρησιμοποιούνται σε έργα πολιτικού μηχανικού (π.χ. γεωσυνθετικά υλικά). 13

16 Το 2013, φοιτητές του τμήματος με πρωτοβουλία του Αν. Καθηγητή Ν. Κλήμη συμμετείχαν σε πολυήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στον ευρωπαϊκό χώρο (Ιταλία και Ν. Γαλλία), που διοργάνωσε ο Γεωτεχνικός Τομέας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Εκπαιδευτική εκδρομή στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κομοτηνή Νυμφαία / Οκτώβριος 2009 (οπλισμένα πρανή, κατασκευή οπλισμένου επιχώματος, μηχάνημα κατασκευής μεταλλότυπου σήραγγας και οπλισμός τελικής επένδυσης σήραγγας). Εκπαιδευτική εκδρομή στο Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Μάιος 2010 Εκπαιδευτική εκδρομή στην επέκταση του αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2012 (παρουσίαση του έργου, γεωτεχνικά όργανα παρακολούθησης, οριζοντιογραφία έργου, vibroreplacement κατασκευή χαλικοπασσάλων, μηχανήματα δυναμικής συμπύκνωσης και βελτίωσης του εδάφους). 14

17 Φράγμα του Malpasset (Ν. Γαλλία): περιοχή κατάντη του φράγματος, τεμάχη σκυροδέματος βάρους κάποιων δεκάδων τόνων του κατεστραμένου φράγματος που παρασύρθηκαν από το κύμα μετά τη θραύση του φράγματος, όψη του κατεστραμένου φράγματος από κατάντη, μάθημα στο πεδίο, στη σφήνα του αριστερού αντερείσματος που εκτινάχθηκε). Απρίλιος Φράγμα Vajont (Ιταλία): μάθημα στο πεδίο και όψη του φράγματος από τα κατάντη (διακρίνεται η τεράστια κατολίσθηση στα ανάντη του φράγματος που προκάλεσε το καταστροφικό κύμα που υπερπήδησε το φράγμα και κατέστρεψε την πόλη Longarone στα κατάντη). Απρίλιος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 5.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τομέα διακρίνονται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές: Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών. Συντελεστές ενίσχυσης: θεωρητική και πειραματική προσέγγιση. Θεωρητική και πειραματική απόκριση εδαφικών σχηματισμών σε σεισμικά φορτία (1Δ και 2Δ): ισοδύναμη γραμμική και μη γραμμική προσέγγιση. Μικροζωνικές μελέτες και μελέτες επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη διαμόρφωση της σεισμικής κίνησης. Επιρροή τοπογραφίας και υπόγειας γεωμορφολογίας στη διαμόρφωση της σεισμικής κίνησης. 15

18 Μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας, μικροζωνικές μελέτες, μελέτες σεισμικής διακινδύνευσης. Ρευστοποίηση και πλευρική εξάπλωση εδαφών: σχεδιασμός μέτρων βελτίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς προβληματικών εδαφών. Σεισμική συμπεριφορά και αντισεισμικός σχεδιασμός γεωκατασκευών (χωμάτινα και λιθόρριπτα φράγματα, έλεγχος επιτελεστικότητας άοπλων και οπλισμένων ορυγμάτων και επιχωμάτων). Προσδιορισμός παραμέτρων ισχυρής σεισμικής κίνησης και ενεργειακές παράμετροι. Έλεγχοι ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών σε στατικές και σεισμικές συνθήκες (κατολισθήσεις). Βελτίωση εδαφών με ενέσεις. Ενίσχυση εδαφών με γεωσυνθετικά. Διογκούμενες άργιλοι. Διαχείριση γεωτεχνικής αβεβαιότητας. Πιθανοτική στοχαστική θεώρηση γεωτεχνικών έργων. Γεωτεχνικά προβλήματα σε μεταλλευτικά έργα. Τεχνικογεωλογική διερεύνηση αντιμετώπιση και συμβολή στην ολοκληρωμένη διεπιστημονική διαχείριση επικίνδυνων φυσικών φαινομένων στους τομείς της πρόληψης, μείωσης και αποκατάστασης των αρνητικών συνεπειών τους, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Διερεύνηση αντιμετώπιση του κατολισθητικού φαινομένου στον ελλαδικό χώρο. Διερεύνηση αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στον ελλαδικό χώρο. Διαχείριση των πλημμυρών στον ελλαδικό χώρο και των ιδιαιτεροτήτων του σε διασυνοριακό επίπεδο. Γεω περιβαλλοντική εκπαίδευση. Βελτιστοποίηση του θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στην προστασία του γεωπεριβάλλοντος και ειδικότερα των υδατικών πόρων. Αξιοποίηση και διαχείριση των υπόγειων νερών. Διαχείριση του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών. Ποιότητα των υπόγειων νερών. Ρύπανση των υπόγειων νερών και αντιμετώπιση. Προσομοίωση ροής του υπόγειου νερού. Διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς. 16

19 Αλμύριση του εδάφους και του υπόγειου νερού και ερημοποίηση. Επαναχρησιμοποίηση του νερού. Κλιματική αλλαγή και υπόγειοι υδατικοί πόροι. Διασυνοριακοί ποταμοί και υδροφορείς ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 (συμμετοχή εργαστηρίου του τομέα ως partner) 1. "WATER REPELLENT SOILS Development of amelioration strategies to reduce environmental deterioration and agricultural production losses in water repellent regions". EU 4 th Framework Programme (FAIR Agriculture and Fisheries). Project leader: Prof. Dr. C. J. Ritsema (Alterra, The Netherlands). Partners (7): 1. Alterra (Netherlands), 2. University of Minnesota (USA), 3. DUTH Democritus University of Thrace (Greece coordinator της ερευνητικής ομάδας ο Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής), 4. University of Aveiro (Portugal), 5. University of Wales (UK), 6. Cornell University (USA), 7. Agriculture Western Australia. Διάρκεια: "Engineering Geology of Karstic Formations. Comparative Features and Behaviour in Greece and Hungary". Διεπιστημονική συνεργασία τριών (3) Πανεπιστημίων ΔΠΘ, ΕΜΠ και Technical University of Budapest, Hungary. Επιστημονικά υπεύθυνοι από ελληνικής πλευράς: Αν. Καθ. Γ. Ξειδάκης, ΔΠΘ, Καθ. Π. Μαρίνος, ΕΜΠ. Επιστημ. συμμετ. Επικ. Καθ. Σ. Σκιάς, ΔΠΘ. Διάρκεια: "Engineering geological evaluation of the stability, protection and preservation measures of Cultural Heritage Monuments". Cooperation Programme between the Republic of Greece and the Republic of Albania, Greek Project Coordinator: Assoc. Prof. G. Xeidakis DUTH, Albanian Project Coordinator: Prof. N. Konomi. Επιστημ. συμμετ. Επικ. Καθ. Σ. Σκιάς, ΔΠΘ.Διάρκεια: "Contribution to the integral management of water resources in coastal area. The case of Cap Bon in Tunisia". Κοινό ερευνητικό πρόγραμμα Ελλάδας (ΕΜΠ, ΔΘΠ) Τυνησίας (INRGREF) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επιστημονικά υπεύθυνοι: Π. Μαρίνος (Καθηγητής Ε.Μ.Π.) και N. Gaaloul (Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts, INRGREF, Tunisia). Φ. Κ. Πλιάκας: συντονιστής του συνεργαζόμενου ελληνικού επιστημονικού φορέα που ήταν το Δ.Π.Θ. (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας). Διάρκεια: "Water ReUse Sustainable Waste Water Recycling Technologies for Irrigated Land in NIS and Southern European States". EU 6 th Framework Programme (Environmental 17

20 Protection). Project leader: Prof. Dr. C. J. Ritsema (Alterra, The Netherlands). Partners (7): 1. Alterra (Netherlands), 2. UMH Universidad Minguel Hernández (Spain), 3. UWS University of Wales Swansea (United Kingdom), 4. MSUEE Moscow State University of Environmental Engineering (Russia), 5. SSAU Saratov State Agrarian University (Russia), 6. ISSAR National Scientific Centre Institute for Soil Science and Agrochemistry Research (Ukraine), 7. DUTH Democritus University of Thrace (Greece coordinator της ερευνητικής ομάδας ο Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής). Διάρκεια: "DESIRE Desertification Mitigation and Remediation of Land a global approach for local solutions". EU 6 th Framework Programme (Combat Land Degradation and Desertification). Project leader: Prof. Dr. C. J. Ritsema (Alterra, The Netherlands). Partners (28): 1. Alterra (Netherlands), 2. KUL Catholic University of Leuven (Belgium), 3. UL University of Leeds (United Kingdom), 4. UWS University of Wales Swansea (United Kingdom), 5. CDE University of Ben, Centre for Development and Environment (Switzerland), 6. EEZA CSIC Estación Experimental de Zonas Aridas (Spain), 7. UA University of Aveiro (Portugal), 8. CNR Research Institute for Hydrogeological Protection (Italy), 9. AUA Agricultural University of Athens (Greece), 10. EOU Eskişehir Osmangazi University (Turkey), 11. UM University of Mohamed V, Chair UNESCO GN (Morocco), 12. IRA Institut des Régions Arides (Tunisia), 13. ISWC Institute for Soil and Water Conservation (China), 14. WU Wageningen University (Netherlands), 15. DUTH Democritus University of Thrace (Greece coordinator της ερευνητικής ομάδας ο Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής), 16. BothEnds (Netherlands), 17. ISRIC International Soil Referende and Information Centre (Netherlands), 18. ESAC Escola Superior Agrária de Coimbra (Portugal), 19. CARI Centre d Action et de Realisations Internationals (France), 20. UB University of Botswana (Botswana), 21. ITC International Institute for Geo Information Science and Erart Observation (Netherlands), 22. IRD Institute de Recherché pour le Développement (France), 23. CU Cornell University (USA), 24. DU Deakin University (Australia), 25. MEDES Osservatorio Mediterraneo per lo Studio delle Soluzioni dei Problemi Economici della aree a Rischio Desertificazione (Italy), 26. MSUEE Moscow State University of Environmental Engineering (Russia), 27. INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile), 28. INIDA National Institute for Agricultural Research and Development (Cape Verde). Διάρκεια: "A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention SciNet NatHazPrev", Joint Operational Programme Black Sea Basin Lead Partner: Technological Education Institute of Serres, Greece (K. Papatheodorou, Assoc. Professor), 18

21 Bogazici University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI), Prof. A. Ansal, Democritus University of Thrace (DUTh), Greece (N. Klimis, Assoc. Professor), EPPO ITSAK, Greece (B.Margaris, Dr Seismologist), Burgas Assen Zlatarov University (Bulgaria), Ovidius University of Constanta (Romania), Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies D. Ghitu of Academy of Sciences of Moldova (Moldova) and Ukranian Environmental Academy of Science, Black Sea Branch, Odessa (Ukraine). Διάρκεια: 1/5/ /4/ "ENERGEIA Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising", στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του European Territorial Cooperation Programme Greece Bulgaria , στην προτεραιότητα: 1 Quality of life, περιοχή επέμβασης 1.1 Protection, Management & Promotion of the Environmental Resources. Partners: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Lead Partner), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής), Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, Δήμος Σαμοθράκης Ν. Έβρου, Δήμος Τοπείρου Ν. Ξάνθης, Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού (Βουλγαρία), Δήμος Simitli (Βουλγαρία), Δήμος Mineralni Bani (Βουλγαρία), Δήμος Βlagoevgrad (Βουλγαρία). Έναρξη: 2013 (σε εξέλιξη) ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 (συμμετοχή μελών του τομέα) 9. "Change in Borders, Project: River Cross". Πρόγραμμα INTERREG ΙΙI C. Partners (8): Netherlands, Germany, Poland, Ukraine, Belarus, Greece, Turkey, Bulgaria. Επιστημονική Διεύθυνση: Παν/μιο Radboud Nijmegen, Ολλανδία. Αντικείμενο: «Διεπιστημονικά προβλήματα, δυνατότητες, προοπτικές της τριεθνούς (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία) συνεργασίας για την ορθολογική διαχείριση καταστροφικών φαινομένων (πλημμύρες κ.ά.) στη λεκάνη του Ποταμού Έβρου». Επιστ. υπευθ. ελλαδ. εταίρου, Επικ. Καθ. Σ. Σκιάς, ΔΠΘ. Διάρκεια: "BeachMed e", Υποπρόγραμμα "ObseMedi". Αντικείμενο: Οργάνωση και προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την προστασία των ακτών της Μεσογείου. Πρόγραμμα INTERREG ΙΙI C. Partners (11): 1. Παράρτημα Θράκης Τ.Ε.Ε. (Περιφέρεια Α.Μ.Θ. GR, υλοποίηση), 2. Instituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (Lazio IT), 3. Università degli Studi di Ferrara Dipartimento della Terra (Emilia Romagna IT), 4. Landscape Natural and Cultural Heritage (Liguria IT), 5. Università di Bologna Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali (Emilia 19

22 Romagna IT), 6. Comune di Follonica (Toscana IT), 7. Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze della Terra (Toscana IT), 8. genzia Regionale per la Protezione dell Ambiente Ligure (Liguria IT), 9. Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Περιφέρεια Κρήτης GR), 10. Institute des Mathématiques Appliquées IACM FORTH (Περιφέρεια Κρήτης GR), 11. Consorci El Far (Catalunya E). Επιστ. υπευθ. στο υποπρόγραμμα «ObseMedi» με αντικείμενο: «Οργάνωση και προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την προστασία των ακτών της Μεσογείου», Σ. Σκιάς Επικ. Καθ., ΔΠΘ. Διάρκεια: "ARDAFORECAST Flood warning system establishment in Ardas River basin for minimizing the risk in the cross border area". European Territorial Cooperation Programme Greece Bulgaria , priority axis: 1 Quality of life, area of intervention: 1.1 Protection, Management & Promotion of the Environmental Resources. Partners (5): National Institute of Meteorology and Hydrology (ΝΙΜΗ), Bulgaria (Lead Partner), East Aegean River Basin Directorate, Bulgaria, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. (επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Κωτσοβίνος), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διάρκεια: "COMEX Complex Mining Exploitation: Optimizing Mine Design and Reducing the Impact on Human Environment". Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RFCS. Συνεργάτες: 8 ευρωπαίοι εταίροι, από Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΕΚΕΤΑ: Δρ. Ν. Κούκουζας, συμμετοχή (ως κύριος ερευνητής): Επίκ. Καθ. Ι. Ζευγώλης (ΔΠΘ). Διάρκεια: 07/ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ενδεικτικά από το 2009 και μετά) 1. "Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση Νέων Υλικών Ένεσης από Λεπτόκοκκα Ελληνικά Τσιμέντα για Επί τόπου Βελτίωση Ενίσχυση Εδαφών στις Κατασκευές". Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Ερευνητικό Έργο: 03 ΕΔ 527, Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι.Ν. Μάρκου, Συμμετέχοντες: 4 έμπειροι ερευνητές και 3 νέοι ερευνητές από 3 φορείς (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πατρών και Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ), Διάρκεια: 4 έτη (ολοκληρώθηκε το 2009). 2. "Εφαρμογές Προϊόντων Πολυπροπυλενίου στα Δομικά Έργα". Επιστημονικά Υπεύθυνη Δ.Π.Θ.: Σ. Πανταζοπούλου, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Πρόγραμμα: ΠΑΒΕΤ ΑΜΘ, Ερευνητικό Έργο: ΠΒΑΜΘ 25), Συμμετέχοντες Φορείς: Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Συμμετείχε στο έργο ως Έμπειρος Ερευνητής ο Ι. Μάρκου (ολοκληρώθηκε το 2009). 20

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακ. έτος 1972-1973. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος 2010 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Δ. Ρόζος Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1993 με το Προεδρικό Διάταγμα 177/93 και εντάχθηκε στην τότε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Δευτέρα 18 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις Δίκτυα Υδρευσης Ροές σε ανοικτούς αγωγούς (ποτάμια υδραυλική) Ροές

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δρ. Υδρογεωλόγος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ενημέρωση φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Άμεσες Παλαιού (2011) και Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών α/α

Διαβάστε περισσότερα

203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 203 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι το αρχαιότερο της Πολυτεχνικής Σχολής. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1955 με το διάταγμα 3422 και άρχισε αμέσως να λειτουργεί από την

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Dipl(Eng), MSc, PhD, DIC, CEng, EUR ING Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ

Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Dipl(Eng), MSc, PhD, DIC, CEng, EUR ING Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Dipl(Eng), MSc, PhD, DIC, CEng, EUR ING Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ Μάθημα: Στατική Θεωρία Όλοι οι φοιτητές που εισήχθησαν από 2008 και μετά υποχρεούνται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος "Τεχνική Γεωλογίας Ι" Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ.

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος Τεχνική Γεωλογίας Ι Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Εισαγωγή Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1 Γεωτεχνική μηχανική Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρία 2 η /07.10.2015) Μεταβατικές Διατάξεις Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής ΜΗΧΟΠ (βάσει του ΠΣ 2014-15) 1 ο εξάμηνο Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς Ημερίδα «Κατολισθητικά Φαινόμενα: Εκδήλωση- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση» - 7 Δεκεμβρίου 2015 Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Σταύρος Κ Μπαντής

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Σταύρος Κ Μπαντής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σταύρος Κ Μπαντής Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Οκτωβρίου 2015 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Γενικά Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015)

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Υποχρεωτικά 1ου Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 Ι. Τσινιάς Γ. Σμυρλής Τεχνικό Σχέδιο 4 9:45-13:30 Γκίνη 104, 105, 204, 205, 206, 18 12:45-13:30 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη Γεωλογία

Γνωριμία με τη Γεωλογία Γνωριμία με τη Γεωλογία 16 Δεκεμβρίου 2010 Επιστήμη της Γεωλογίας Γεωλογία (Ελληνικές λέξεις γαία γέα-γα-γη και λόγος ): Ηεπιστήμηπουμελετάτηλογική της Γης Η λέξη Γεωλογία" χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Οδηγού Σπουδών

Αναθεώρηση Οδηγού Σπουδών Αναθεώρηση Οδηγού Σπουδών Προτάσεις Ομάδας Α Μέλη Λύσανδρος Παντελίδης (συντονιστής ομάδας) Νικόλας Καθιτζιώτης Ανδρεάς Κκολός Γιάννης Οικονομίδης Μιχάλης Πουλαΐδης Γενικά - Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Πρόγραμμα TALETE (Θαλής) Teaching Math through Innovative Learning Approach and Contents «Διδασκαλία Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Ερευνητικό και εργαστηριακό δυναµικό του Τµήµατος ΜηχΟΠ για την υποστήριξη της έρευνας και της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Το Τµήµα µας Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικολάου Τσούβαλη, στη βαθμίδα του Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 3908/20.2.2012 Γνωστικό Αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δρ. Πολιτικός Mηχανικός, EurIng Τμήμα Μηχανικών και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. Εισαγωγική Κατεύθυνση: Μηχανικών Γεωτεχνολογίας της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Επικεφαλής: Καθηγητής κ. Χρήστος Σ. Zerefos, Πρόεδρος του ΝΟΑ Αθήνα, Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας

Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας ΙΓΜΕ: Θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών. Μεταξύ άλλων έχει σαν σκοπό: Την έρευνα και τη μελέτη τεχνικών θεμάτων, τα οποία προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ερευνητική Ομάδα: Εργαστήριο: Καθ. Ι. Πασπαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 01.08.2013 Α.Π. 15920 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψιν: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ηµερίδα Αγωγή Σταδιοδροµίας και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ, 365/93, αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του πρώτου τέτοιου Τμήματος στην Ελλάδα, είναι: 1. Να καλλιεργεί και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογοτύπου

Δημιουργία Λογοτύπου Ημερίδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τρίτη, 10 η Μαΐου 2011 ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση.

Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση. Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση. Βασίλης Χουσιάδας, Πολιτικός / Γεωτεχνικός Μηχανικός, M.S.E. - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Γιώργος Αγγίσταλης, Τεχνικός Γεωλόγος, CΕng, EurIng,

Διαβάστε περισσότερα

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1531 Αθήνα 14-5-2013 ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπαίδευση Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωση Γενικά Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Γεωλογικές εκθέσεις και Γεωλογικές αναφορές

Κεφάλαιο 14: Γεωλογικές εκθέσεις και Γεωλογικές αναφορές Κεφάλαιο 14: Γεωλογικές εκθέσεις και Γεωλογικές αναφορές Σύνοψη Η γεωλογική χαρτογράφηση, με τη μορφή διάφορων εξειδικεύσεων, αποτελεί ένα συγκεκριμένο απαιτούμενο από τις περισσότερες γεωλογικές ή συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Συσκευή CASAGRANDE Ηλεκτροκίνητη συσκευή κοσκινίσµατος SOILTEST CL - 399 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 3 Κόσκινα ποικίλου ανοίγµατος MATEST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 193 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης σας προσκαλεί σε Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, 04:00 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, 04:00 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, 04:00 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις - Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία

(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Ταμιευτήρες και Κωδικός CE09-H11 μαθήματος: Φράγματα μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος μονάδες: εργασίας (ώρες): 120

Διαβάστε περισσότερα