Φεβρουάριος 2015 Ξάνθη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φεβρουάριος 2015 Ξάνθη"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Σ. Σκιάς) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Ι. Μάρκου) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Διαμαντής) Φεβρουάριος 2015 Ξάνθη

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ (Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 (συμμετοχή εργαστηρίου του τομέα ως partner) ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 (συμμετοχή μελών του τομέα) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ενδεικτικά από το 2009 και μετά)... 20

3 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., καθώς και άλλων, κατά περίπτωση, τμημάτων του Δ.Π.Θ., του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Πανεπιστημίου Πατρών, στα γνωστικά αντικείμενα της Εδαφομηχανικής, της Εδαφοδυναμικής, των Θεμελιώσεων, των Μεθόδων Γεωτεχνικής Έρευνας, της Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, της Βελτίωσης και Ενίσχυσης Εδαφών, των Αγκυρώσεων και Αντιστηρίξεων, των Σηράγγων και Υπογείων Έργων, των Επιχωμάτων και Γαιωδών Φραγμάτων, της Γεωλογίας για Μηχανικούς, της Τεχνικής Γεωλογίας, της Βραχομηχανικής, της Υδρολογίας των Υπόγειων Νερών, της Υδρογεωλογίας, της Αξιοποίησης και Διαχείρισης Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων, της αντιμετώπισης προβλημάτων Ρύπανσης του Γεωπεριβάλλοντος. Σημαντικό κομμάτι της ερευνητικών δραστηριοτήτων του τομέα εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενα έργα από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο του τομέα διακρίνεται στα ακόλουθα επιμέρους πεδία: Διερεύνηση του υπεδάφους, εργαστηριακός προσδιορισμός των ιδιοτήτων και της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών και επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών. Προσομοίωση της μηχανικής και σεισμικής συμπεριφοράς των εδαφικών και βραχωδών υλικών. Ανάλυση ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών και αντιστηρίξεων. Ανάλυση και σχεδιασμός θεμελιώσεων τεχνικών έργων και αντιστηρίξεων. Δυναμική / σεισμική συμπεριφορά εδαφών, θεμελιώσεων και γεωτεχνικών κατασκευών. Χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων εδαφομηχανικής, θεμελιώσεων και εδαφοδυναμικής. Ανάλυση γεωτεχνικών αστοχιών, με έμφαση στις σεισμικές αστοχίες (κατολισθήσεις, ρευστοποίηση, πλευρική εξάπλωση, κλπ). Μέθοδοι βελτίωσης ενίσχυσης εδαφών Γεωσυνθετικά υλικά Διαχείριση γεωτεχνικής αβεβαιότητας και εκτίμηση κινδύνου αστοχίας γεωτεχνικών έργων (με χρήση πιθανοτικών μεθόδων). Γεωτεχνικά θέματα μεταλλευτικών έργων. Γεωλογικά υλικά και γεωδομές, γεωμορφολογικά στοιχεία και γεωδυναμικά φαινόμενα και οι σχέσεις τους με τα τεχνικά έργα. 1

4 Κριτήρια & ιδιαιτερότητες στη διαδικασία αξιοποίησης της γεωλογικής πληροφορίας για τις απαιτήσεις χωροθέτησης, σχεδιασμού, κατασκευής & λειτουργίας των έργων Μηχανικού. Τεχνικογεωλογική έρευνα πεδίου & κατασκευή τεχνικογεωλογικού προσομοιώματος. Διερεύνηση αντιμετώπιση επικίνδυνων γεωλογικών φαινομένων Τενικογεωλογικά θέματα θεμελιώσεων, σηράγγων, φραγμάτων ταμιευτήρων & διάθεσης αποβλήτων Τεχνικές ιδιότητες & κριτήρια αστοχίας του άρρηκτου συνεχούς βραχώδους υλικού και των γεωλογικών ασυνεχειών της βραχομάζας των επιμέρους γεωλογικών σχηματισμών Αξιοποίηση και διαχείριση υπόγειων υδατικών συστημάτων υδρολογικές και υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές. Ρύπανση και αποκατάσταση του γεωπεριβάλλοντος. Έλεγχος του υπόγειου νερού σε τεχνικά έργα. Υδρογεωλογικά μοντέλα και υπολογιστικοί κώδικες. 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΠ (6 μέλη): Γνωστικό αντικείμενο Ι. Διαμαντής (Καθηγητής) Τεχνική Γεωλογία και Υπόγεια Νερά Ν. Κλήμης (Αν. Καθηγητής) Εδαφοδυναμική Ι. Μάρκου (Αν. Καθηγητής) Εδαφομηχανική Θεμελιώσεις : Εργαστηριακή Έρευνα Φ. Κ. Πλιάκας (Αν. Καθηγητής) Υδρολογία των Υπόγειων Νερών Υδρογεωλογικές Έρευνες και Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού Σ. Σκιάς (Αν. Καθηγητής) Τεχνική Γεωλογία με έμφαση στις Φυσικές Καταστροφές Ι. Ζευγώλης (Επ. Καθηγητής) Θεμελιώσεις Αντιστηρίξεις ΕΤΕΠ: Κ. Ουζούνης (Τεχνολόγος Χημικός Μηχανικός) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Θ. Τζεβελέκης (Γεωλόγος), Διοικητικός Υπάλληλος ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (10 υποψήφιοι). 2

5 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 3.1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Το προσωπικό του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή της Γεωτεχνικής Μηχανικής και ειδικότερα διεξάγει υπολογιστική ή/και πειραματική έρευνα: στον τομέα της Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής με έμφαση: σε θέματα καθορισμού του σεισμικού και κατολισθητικού κινδύνου, της σεισμικής απόκρισης των εδαφικών σχηματισμών σε 1Δ και 2Δ, στο γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των εδαφών με βάση τη σεισμική τους απόκριση, σε θέματα επιρροής της τοπογραφίας στη διαμόρφωση της σεισμικής κίνησης, σε θέματα ρευστοποίησης και πλευρικής εξάπλωσης των εδαφών και σε θέματα σεισμικής απόκρισης γεωκατασκευών (π.χ. άοπλα και οπλισμένα επιχώματα και πρανή, λιθόρριπτα και χωμάτινα φράγματα), στον τομέα της βελτίωσης ενίσχυσης εδαφών με ενέσεις εμποτισμού. στον τομέα των διογκούμενων εδαφών. στον τομέα της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών ενισχυμένων με γεωσυνθετικά και της αλληλεπίδρασης εδαφών γεωσυνθετικών. στον τομέα ανάπτυξης και εφαρμογής πιθανοτικών μεθόδων και υπολογιστικών τεχνικών για την εκτίμηση κινδύνου αστοχίας γεωτεχνικών έργων. στον τομέα ανάλυσης γεωτεχνικών προβλημάτων σε μεταλλευτικά έργα. Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αυτής εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενα έργα από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Με βάση την προαναφερθείσα τεχνογνωσία και εμπειρία του έμψυχου δυναμικού και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων μπορεί να παράσχει ερευνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβούλου σε προβλήματα και τεχνικά έργα που εντάσσονται στο αντικείμενο της Γεωτεχνικής Μηχανικής. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα συνεργασίας του προσωπικού του εργαστηρίου με επιστημονικό προσωπικό άλλων φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών και άλλων έργων στην περιοχή της Γεωτεχνικής Μηχανικής και Εδαφοδυναμικής Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής. 3

6 3.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εργαστηριακές δοκιμές: μετρήσεις και αναλύσεις, που αφορούν σε χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων και σε φυσικές και τεχνικές ιδιότητες βραχωδών (δοκιμές βραχομηχανικής) γεωλογικών υλικών και σχηματισμών, καθώς και έλεγχοι ποιότητας φυσικών, τυποποιημένων ή μη, δομικών υλικών με βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ελληνικών και διεθνών οργανισμών τυποποίησης. Εργασίες υπαίθρου έρευνα πεδίου: Τεχνικογεωλογικές Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, που σχετίζονται με την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και με τις επιπτώσεις γεωλογικών, εν δυνάμει καταστροφικών, φαινομένων (σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες, κλπ) στα έργα αυτά. Υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες στο πλαίσιο της αξιοποίησης των υπόγειων νερών και της διαχείρισης υπόγειων υδροφόρων συστημάτων, που αφορούν στη διαχείριση του εμπλουτισμού υπόγειων νερών, στη ρύπανση υπόγειων νερών, στη θαλάσσια διείσδυση σε παράκτιους υδροφορείς, στην υφαλμύριση παράκτιων υδροφορέων, στην προσομοίωση ροής και ρύπανσης του υπόγειου νερού, σε θέματα επαναχρησιμοποίησης του νερού, στη διερεύνηση καρστικών υδροφορέων, Γεωφυσικές εργασίες: γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις, γεωηλεκτρικές τομογραφίες, κ.λ.π. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): ειδικές μελέτες που αφορούν στη διερεύνηση των επιπτώσεων λειτουργούντων ή σχεδιαζόμενων τεχνικών έργων στο γεωπεριβάλλον, καθώς και του γεωπεριβάλλοντος σ αυτά, π.χ. υδατικοί πόροι, προβληματικοί γεωλογικοί σχηματισμοί, κ.ά. 4

7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Το εργαστήριο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εξής κλασικών δοκιμών: Προσδιορισμός ειδικής πυκνότητας στερεών κόκκων Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε νερό Κοκκομετρικές αναλύσεις με κόσκινα και πυκνόμετρο Προσδιορισμός ορίων Atterberg Συμπύκνωση εδαφών (πρότυπη και τροποποιημένη μέθοδος Proctor) Προσδιορισμός διαπερατότητας εδαφών (διαπερατόμετρα σταθερού και μεταβλητού φορτίου) Στερεοποίηση Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη Άμεση διάτμηση (συσκευές με κυκλικό και τετραγωνικό φορείο) Τριαξονική φόρτιση (συμβατικό και αυτοματοποιημένο σύστημα, πλαίσια φόρτισης 50 kn και 100 kn) Βοηθητικός εξοπλισμός (κλίβανοι, ζυγοί, αντλίες κενού, αεροσυμπιεστές, υγραντήρες, αναμικτήρες κλπ.) 5

8 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών για ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς: Συσκευή περιστροφικής διάτμησης δακτυλιοειδούς δοκιμίου τύπου Bromhead Συσκευή συντονισμού εδαφικών δοκιμίων Συσκευές ελέγχου ιδιοτήτων ενεμάτων Διατάξεις εμποτισμού εδαφών με ενέματα Διατάξεις προσδιορισμού αντοχής και διαπερατότητας εμποτισμένων εδαφών με ενέματα ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Υπάρχουν πακέτα λογισμικού (εμπορικά και ελεύθερα) με χρήση των οποίων μπορούν να επιλυθούν προβλήματα Γεωτεχνικής Μηχανικής & Εδαφοδυναμικής Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής με κλασικές αλλά και με εξειδικευμένες μεθόδους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: Flac 2D v7.0, Flac 3D v5.0 Plaxis v9.0 (student version) Slope/w, GSTabl72, Phases, Unwedge, Swedge EERA, Strata, DeepSoil V5.1 SeismoSignal, SeismoMatch, SeismoSpect, SeismoArtif 6

9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1. Όργανα Τεχνικής Γεωλογίας και Βραχομηχανικής Πρέσα 2000 kn θλίψης και εφελκυσμού πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονικά για διάφορες δοκιμές (θλίψης, εφελκυσμού, κλπ) σε πετρώματα, σκυρόδεμα, κεραμικά κλπ (όλες οι δοκιμές θλίψης, παραμορφωσιμότητας, εφελκυσμού). Πρέσα 1500 kν ηλεκτρική και χειροκίνητη για δοκιμές θλίψης σε πετρώματα, σκυρόδεμα, κεραμικά, κλπ. Πρέσα 1800 kν χειροκίνητη για δοκιμές θλίψης σε πετρώματα, σκυρόδεμα, κεραμικά, κλπ. Συσκευή προσδιορισμού διογκωσιμότητας εδαφών και πετρωμάτων. Συσκευή προσδιορισμού ταχύτητας ηχητικών κυμάτων και σταθερών Ε και V στα πετρώματα. Συσκευή δοκιμής σημειακής φόρτισης (point load test). Συσκευή προσδιορισμού σκληρότητας πετρωμάτων σφυρί Schmidt και σκληρόμετρο Shore. Συσκευές προσδιορισμού υδατοπερατότητας εδαφών και πετρωμάτων (περατόμετρα). 7

10 2. Όργανα Υδρογεωλογίας, Υδροχημείας Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για χημικές αναλύσεις νερού (βασική χημική ανάλυση, βαρέα μέταλλα και ιχνοστοιχεία), για αναλύσεις εδάφους και για τον προσδιορισμό των υδραυλικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδροφορέων. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται φασματοφωτόμετρο, φλογοφοτόμετρο, στήλη απιονισμού, φούρνος ξήρανσης, πυραντήριο, περατόμετρο, μετεωρολογικός σταθμός, σταθμηγράφοι (απλοί, αυτογραφικοί, ηλεκτρονικοί), ενώ για επί τόπου μετρήσεις χρησιμοποιούνται φορητές συσκευές μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) ph μετρο, σταθμήμετρα, δειγματολήπτες βάθους για λήψη δειγμάτων. 8

11 3. Όργανα Γεωφυσικών Διασκοπήσεων Terra meter SAS 4000 (τετρακάναλο σύστημα για μετρήσεις ηλεκτρικής τομογραφίας) για υδρογεωλογικές έρευνες και γεωτεχνικές έρευνες. Terra meter SAS 300C (μονοκάναλο σύστημα για μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης, επαγόμενης πόλωσης και φυσικού δυναμικού) για υδρογεωλογικές έρευνες. Wadi VLF (ηλεκτρομαγνητικό σύστημα χαμηλών συχνοτήτων) για υδρογεωλογικές έρευνες για τον εντοπισμό διαρρήξεων που συνδέονται με υδροφορία. Νέο Εργαστήριο στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης Κιμμέρια (συστέγαση με τα Εργαστήρια του Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων ΔΠΘ): στοιχεία κάλυψης σε m 2. Κύριος χώρος εργαστηρίου 580,35 Μουσείο Γεωλογίας 62,95 Αίθουσες εφαρμογών (6) 282,35 Χημείο 44,65 Γραφεία (4) 285,6 Αποθήκη 34,30 Ημιυπαίθριος ισόγειος χώρος εργαστηρίου 185,38 Υπαίθριος ισόγειος χώρος εργαστηρίου 556,13 Στεγασμένος χώρος συνολικά ισογείου 1335,67 9

12 Τμήμα της κάτοψης ισογείου του νέου Εργαστηρίου του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής ΔΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης Κιμμέρια. 10

13 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ (Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.) α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 1/Υ Ι. Διαμαντής, Φ. Κ. Πλιάκας 2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 5/Υ Ι. Μάρκου 3 ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 7/ΥΚ Ν. Κλήμης 4 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 7/Ε & ΥΚ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 7/Ε Σ. Σκιάς 6 ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 9/Ε & ΥΚ Ν. Κλήμης 7 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 9/Ε & ΥΚ Ι. Μάρκου 8 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 9/ΥΚ Ν. Κλήμης Ν. Κλήμης, Ι. Μάρκου, Φ. Κ. Πλιάκας 9 ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 4/Ε Ι. Διαμαντής, Φ. Κ. Πλιάκας 10 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ 6/Υ Ν. Κλήμης, Ι. Ζευγώλης 11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ERASMUS ENGINEERING GEOLOGY) 6/Υ Ι. Διαμαντής, Σ. Σκιάς 12 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 8 Ι. Μάρκου, Α. Κοκκάλης 13 ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 8/ΥΚ Φ. Κ. Πλιάκας, Σ. Σκιάς 14 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ 8/Ε & ΥΚ Ι. Ζευγώλης 15 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 8/ΥΚ Ι. Μάρκου, Σ. Σκιάς 16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ 8/Ε Ι. Μάρκου 17 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 8/ΥΚ Ν. Κλήμης 18 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ERASMUS , , , GROUNDWATER ENGINEERING) 19 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 7/Ε 8/Υ Φ. Κ. Πλιάκας (Τομέας Υδραυλικών Έργων) 20 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 8/Ε Ι. Ζευγώλης (δεν διδάχθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος ) 21 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 9/Ε Ι. Κάγκαλου, Β. Χρυσάνθου Μ. Γκράτζιου, Σ. Σκιάς (Τομέας Υδραυλικών Έργων) 11

14 4.2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 1. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υδραυλική Μηχανική" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., κατεύθυνσης σπουδών: Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 ΕΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 1/Υ Ι. Διαμαντής, Φ. Κ. Πλιάκας 2 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 1/Ε Ι. Διαμαντής, Φ. Κ. Πλιάκας 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 2/Ε Σ. Σκιάς 2. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων" του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 4 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2/Υ Σ. Σκιάς 3/Υ Γ. Γκίκας, Π. Μελίδης, Φ. Κ. Πλιάκας, Γ. Συλαίος 3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. της ειδίκευσης: Τεχνική Γεωλογία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 6 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1 Κ. Βουδούρης, Χ. Μάττας, Φ. Κ. Πλιάκας 4. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών: Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 7 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1/Υ Σ. Σκιάς 12

15 5. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.: Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 8 ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 2/Ε Ι. Μάρκου 4.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με τη μορφή: εκπαιδευτικών σημειώσεων των διδασκόντων, θεμάτων, ασκήσεων σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, ηλεκτρονικού υλικού ανηρτημένου στο e class (σημειώσεις διδασκόντων, παρουσιάσειςδιαλέξεις, θέματα, ασκήσεις, βιβλιογραφία), σχετικών διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος "Εύδοξος". Επισημαίνεται η διαρκής προσπάθεια και αγωνία των διδασκόντων για τη συνεχή αξιολόγηση, αναθεώρηση όπου χρειάζεται, εμπλουτισμό και επικαιροποίηση της παρεχόμενης γνώσης με βάση την ανάλογη ελληνική και διεθνή σχετική βιβλιογραφία και εμπειρία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Από την ίδρυσή του έως σήμερα, ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, με πρωτοβουλία, κατά περίπτωση, των Εργαστηρίων Τεχνικής Γεωλογίας και Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, διοργανώνει σχεδόν κάθε χρόνο μία (1) έως τρεις (3) εκπαιδευτικές εκδρομές στον Ελλαδικό χώρο (από 1 έως 5 ημέρες), που περιλαμβάνουν επισκέψεις σε μεγάλα τεχνικά έργα πολιτικού μηχανικού, κατασκευασμένα ή σε φάση κατασκευής (φράγματα, σήραγγες, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, λιμενικά έργα, και έργα αεροδρομίων), σε θέσεις περιοχές ιδιαίτερου τεχνικογεωλογικού και γεωτεχνικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και σε βιομηχανίες κατασκευής υλικών που χρησιμοποιούνται σε έργα πολιτικού μηχανικού (π.χ. γεωσυνθετικά υλικά). 13

16 Το 2013, φοιτητές του τμήματος με πρωτοβουλία του Αν. Καθηγητή Ν. Κλήμη συμμετείχαν σε πολυήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στον ευρωπαϊκό χώρο (Ιταλία και Ν. Γαλλία), που διοργάνωσε ο Γεωτεχνικός Τομέας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Εκπαιδευτική εκδρομή στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κομοτηνή Νυμφαία / Οκτώβριος 2009 (οπλισμένα πρανή, κατασκευή οπλισμένου επιχώματος, μηχάνημα κατασκευής μεταλλότυπου σήραγγας και οπλισμός τελικής επένδυσης σήραγγας). Εκπαιδευτική εκδρομή στο Μετρό Θεσσαλονίκης: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Μάιος 2010 Εκπαιδευτική εκδρομή στην επέκταση του αερολιμένα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2012 (παρουσίαση του έργου, γεωτεχνικά όργανα παρακολούθησης, οριζοντιογραφία έργου, vibroreplacement κατασκευή χαλικοπασσάλων, μηχανήματα δυναμικής συμπύκνωσης και βελτίωσης του εδάφους). 14

17 Φράγμα του Malpasset (Ν. Γαλλία): περιοχή κατάντη του φράγματος, τεμάχη σκυροδέματος βάρους κάποιων δεκάδων τόνων του κατεστραμένου φράγματος που παρασύρθηκαν από το κύμα μετά τη θραύση του φράγματος, όψη του κατεστραμένου φράγματος από κατάντη, μάθημα στο πεδίο, στη σφήνα του αριστερού αντερείσματος που εκτινάχθηκε). Απρίλιος Φράγμα Vajont (Ιταλία): μάθημα στο πεδίο και όψη του φράγματος από τα κατάντη (διακρίνεται η τεράστια κατολίσθηση στα ανάντη του φράγματος που προκάλεσε το καταστροφικό κύμα που υπερπήδησε το φράγμα και κατέστρεψε την πόλη Longarone στα κατάντη). Απρίλιος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 5.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τομέα διακρίνονται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές: Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών. Συντελεστές ενίσχυσης: θεωρητική και πειραματική προσέγγιση. Θεωρητική και πειραματική απόκριση εδαφικών σχηματισμών σε σεισμικά φορτία (1Δ και 2Δ): ισοδύναμη γραμμική και μη γραμμική προσέγγιση. Μικροζωνικές μελέτες και μελέτες επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη διαμόρφωση της σεισμικής κίνησης. Επιρροή τοπογραφίας και υπόγειας γεωμορφολογίας στη διαμόρφωση της σεισμικής κίνησης. 15

18 Μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας, μικροζωνικές μελέτες, μελέτες σεισμικής διακινδύνευσης. Ρευστοποίηση και πλευρική εξάπλωση εδαφών: σχεδιασμός μέτρων βελτίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς προβληματικών εδαφών. Σεισμική συμπεριφορά και αντισεισμικός σχεδιασμός γεωκατασκευών (χωμάτινα και λιθόρριπτα φράγματα, έλεγχος επιτελεστικότητας άοπλων και οπλισμένων ορυγμάτων και επιχωμάτων). Προσδιορισμός παραμέτρων ισχυρής σεισμικής κίνησης και ενεργειακές παράμετροι. Έλεγχοι ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών σε στατικές και σεισμικές συνθήκες (κατολισθήσεις). Βελτίωση εδαφών με ενέσεις. Ενίσχυση εδαφών με γεωσυνθετικά. Διογκούμενες άργιλοι. Διαχείριση γεωτεχνικής αβεβαιότητας. Πιθανοτική στοχαστική θεώρηση γεωτεχνικών έργων. Γεωτεχνικά προβλήματα σε μεταλλευτικά έργα. Τεχνικογεωλογική διερεύνηση αντιμετώπιση και συμβολή στην ολοκληρωμένη διεπιστημονική διαχείριση επικίνδυνων φυσικών φαινομένων στους τομείς της πρόληψης, μείωσης και αποκατάστασης των αρνητικών συνεπειών τους, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Διερεύνηση αντιμετώπιση του κατολισθητικού φαινομένου στον ελλαδικό χώρο. Διερεύνηση αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στον ελλαδικό χώρο. Διαχείριση των πλημμυρών στον ελλαδικό χώρο και των ιδιαιτεροτήτων του σε διασυνοριακό επίπεδο. Γεω περιβαλλοντική εκπαίδευση. Βελτιστοποίηση του θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στην προστασία του γεωπεριβάλλοντος και ειδικότερα των υδατικών πόρων. Αξιοποίηση και διαχείριση των υπόγειων νερών. Διαχείριση του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών. Ποιότητα των υπόγειων νερών. Ρύπανση των υπόγειων νερών και αντιμετώπιση. Προσομοίωση ροής του υπόγειου νερού. Διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς. 16

19 Αλμύριση του εδάφους και του υπόγειου νερού και ερημοποίηση. Επαναχρησιμοποίηση του νερού. Κλιματική αλλαγή και υπόγειοι υδατικοί πόροι. Διασυνοριακοί ποταμοί και υδροφορείς ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 (συμμετοχή εργαστηρίου του τομέα ως partner) 1. "WATER REPELLENT SOILS Development of amelioration strategies to reduce environmental deterioration and agricultural production losses in water repellent regions". EU 4 th Framework Programme (FAIR Agriculture and Fisheries). Project leader: Prof. Dr. C. J. Ritsema (Alterra, The Netherlands). Partners (7): 1. Alterra (Netherlands), 2. University of Minnesota (USA), 3. DUTH Democritus University of Thrace (Greece coordinator της ερευνητικής ομάδας ο Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής), 4. University of Aveiro (Portugal), 5. University of Wales (UK), 6. Cornell University (USA), 7. Agriculture Western Australia. Διάρκεια: "Engineering Geology of Karstic Formations. Comparative Features and Behaviour in Greece and Hungary". Διεπιστημονική συνεργασία τριών (3) Πανεπιστημίων ΔΠΘ, ΕΜΠ και Technical University of Budapest, Hungary. Επιστημονικά υπεύθυνοι από ελληνικής πλευράς: Αν. Καθ. Γ. Ξειδάκης, ΔΠΘ, Καθ. Π. Μαρίνος, ΕΜΠ. Επιστημ. συμμετ. Επικ. Καθ. Σ. Σκιάς, ΔΠΘ. Διάρκεια: "Engineering geological evaluation of the stability, protection and preservation measures of Cultural Heritage Monuments". Cooperation Programme between the Republic of Greece and the Republic of Albania, Greek Project Coordinator: Assoc. Prof. G. Xeidakis DUTH, Albanian Project Coordinator: Prof. N. Konomi. Επιστημ. συμμετ. Επικ. Καθ. Σ. Σκιάς, ΔΠΘ.Διάρκεια: "Contribution to the integral management of water resources in coastal area. The case of Cap Bon in Tunisia". Κοινό ερευνητικό πρόγραμμα Ελλάδας (ΕΜΠ, ΔΘΠ) Τυνησίας (INRGREF) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επιστημονικά υπεύθυνοι: Π. Μαρίνος (Καθηγητής Ε.Μ.Π.) και N. Gaaloul (Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts, INRGREF, Tunisia). Φ. Κ. Πλιάκας: συντονιστής του συνεργαζόμενου ελληνικού επιστημονικού φορέα που ήταν το Δ.Π.Θ. (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας). Διάρκεια: "Water ReUse Sustainable Waste Water Recycling Technologies for Irrigated Land in NIS and Southern European States". EU 6 th Framework Programme (Environmental 17

20 Protection). Project leader: Prof. Dr. C. J. Ritsema (Alterra, The Netherlands). Partners (7): 1. Alterra (Netherlands), 2. UMH Universidad Minguel Hernández (Spain), 3. UWS University of Wales Swansea (United Kingdom), 4. MSUEE Moscow State University of Environmental Engineering (Russia), 5. SSAU Saratov State Agrarian University (Russia), 6. ISSAR National Scientific Centre Institute for Soil Science and Agrochemistry Research (Ukraine), 7. DUTH Democritus University of Thrace (Greece coordinator της ερευνητικής ομάδας ο Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής). Διάρκεια: "DESIRE Desertification Mitigation and Remediation of Land a global approach for local solutions". EU 6 th Framework Programme (Combat Land Degradation and Desertification). Project leader: Prof. Dr. C. J. Ritsema (Alterra, The Netherlands). Partners (28): 1. Alterra (Netherlands), 2. KUL Catholic University of Leuven (Belgium), 3. UL University of Leeds (United Kingdom), 4. UWS University of Wales Swansea (United Kingdom), 5. CDE University of Ben, Centre for Development and Environment (Switzerland), 6. EEZA CSIC Estación Experimental de Zonas Aridas (Spain), 7. UA University of Aveiro (Portugal), 8. CNR Research Institute for Hydrogeological Protection (Italy), 9. AUA Agricultural University of Athens (Greece), 10. EOU Eskişehir Osmangazi University (Turkey), 11. UM University of Mohamed V, Chair UNESCO GN (Morocco), 12. IRA Institut des Régions Arides (Tunisia), 13. ISWC Institute for Soil and Water Conservation (China), 14. WU Wageningen University (Netherlands), 15. DUTH Democritus University of Thrace (Greece coordinator της ερευνητικής ομάδας ο Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής), 16. BothEnds (Netherlands), 17. ISRIC International Soil Referende and Information Centre (Netherlands), 18. ESAC Escola Superior Agrária de Coimbra (Portugal), 19. CARI Centre d Action et de Realisations Internationals (France), 20. UB University of Botswana (Botswana), 21. ITC International Institute for Geo Information Science and Erart Observation (Netherlands), 22. IRD Institute de Recherché pour le Développement (France), 23. CU Cornell University (USA), 24. DU Deakin University (Australia), 25. MEDES Osservatorio Mediterraneo per lo Studio delle Soluzioni dei Problemi Economici della aree a Rischio Desertificazione (Italy), 26. MSUEE Moscow State University of Environmental Engineering (Russia), 27. INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile), 28. INIDA National Institute for Agricultural Research and Development (Cape Verde). Διάρκεια: "A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention SciNet NatHazPrev", Joint Operational Programme Black Sea Basin Lead Partner: Technological Education Institute of Serres, Greece (K. Papatheodorou, Assoc. Professor), 18

21 Bogazici University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI), Prof. A. Ansal, Democritus University of Thrace (DUTh), Greece (N. Klimis, Assoc. Professor), EPPO ITSAK, Greece (B.Margaris, Dr Seismologist), Burgas Assen Zlatarov University (Bulgaria), Ovidius University of Constanta (Romania), Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies D. Ghitu of Academy of Sciences of Moldova (Moldova) and Ukranian Environmental Academy of Science, Black Sea Branch, Odessa (Ukraine). Διάρκεια: 1/5/ /4/ "ENERGEIA Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising", στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του European Territorial Cooperation Programme Greece Bulgaria , στην προτεραιότητα: 1 Quality of life, περιοχή επέμβασης 1.1 Protection, Management & Promotion of the Environmental Resources. Partners: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Lead Partner), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής), Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, Δήμος Σαμοθράκης Ν. Έβρου, Δήμος Τοπείρου Ν. Ξάνθης, Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού (Βουλγαρία), Δήμος Simitli (Βουλγαρία), Δήμος Mineralni Bani (Βουλγαρία), Δήμος Βlagoevgrad (Βουλγαρία). Έναρξη: 2013 (σε εξέλιξη) ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 (συμμετοχή μελών του τομέα) 9. "Change in Borders, Project: River Cross". Πρόγραμμα INTERREG ΙΙI C. Partners (8): Netherlands, Germany, Poland, Ukraine, Belarus, Greece, Turkey, Bulgaria. Επιστημονική Διεύθυνση: Παν/μιο Radboud Nijmegen, Ολλανδία. Αντικείμενο: «Διεπιστημονικά προβλήματα, δυνατότητες, προοπτικές της τριεθνούς (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία) συνεργασίας για την ορθολογική διαχείριση καταστροφικών φαινομένων (πλημμύρες κ.ά.) στη λεκάνη του Ποταμού Έβρου». Επιστ. υπευθ. ελλαδ. εταίρου, Επικ. Καθ. Σ. Σκιάς, ΔΠΘ. Διάρκεια: "BeachMed e", Υποπρόγραμμα "ObseMedi". Αντικείμενο: Οργάνωση και προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την προστασία των ακτών της Μεσογείου. Πρόγραμμα INTERREG ΙΙI C. Partners (11): 1. Παράρτημα Θράκης Τ.Ε.Ε. (Περιφέρεια Α.Μ.Θ. GR, υλοποίηση), 2. Instituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (Lazio IT), 3. Università degli Studi di Ferrara Dipartimento della Terra (Emilia Romagna IT), 4. Landscape Natural and Cultural Heritage (Liguria IT), 5. Università di Bologna Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali (Emilia 19

22 Romagna IT), 6. Comune di Follonica (Toscana IT), 7. Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze della Terra (Toscana IT), 8. genzia Regionale per la Protezione dell Ambiente Ligure (Liguria IT), 9. Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Περιφέρεια Κρήτης GR), 10. Institute des Mathématiques Appliquées IACM FORTH (Περιφέρεια Κρήτης GR), 11. Consorci El Far (Catalunya E). Επιστ. υπευθ. στο υποπρόγραμμα «ObseMedi» με αντικείμενο: «Οργάνωση και προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την προστασία των ακτών της Μεσογείου», Σ. Σκιάς Επικ. Καθ., ΔΠΘ. Διάρκεια: "ARDAFORECAST Flood warning system establishment in Ardas River basin for minimizing the risk in the cross border area". European Territorial Cooperation Programme Greece Bulgaria , priority axis: 1 Quality of life, area of intervention: 1.1 Protection, Management & Promotion of the Environmental Resources. Partners (5): National Institute of Meteorology and Hydrology (ΝΙΜΗ), Bulgaria (Lead Partner), East Aegean River Basin Directorate, Bulgaria, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. (επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Κωτσοβίνος), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διάρκεια: "COMEX Complex Mining Exploitation: Optimizing Mine Design and Reducing the Impact on Human Environment". Ευρωπαϊκό πρόγραμμα RFCS. Συνεργάτες: 8 ευρωπαίοι εταίροι, από Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΕΚΕΤΑ: Δρ. Ν. Κούκουζας, συμμετοχή (ως κύριος ερευνητής): Επίκ. Καθ. Ι. Ζευγώλης (ΔΠΘ). Διάρκεια: 07/ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ενδεικτικά από το 2009 και μετά) 1. "Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση Νέων Υλικών Ένεσης από Λεπτόκοκκα Ελληνικά Τσιμέντα για Επί τόπου Βελτίωση Ενίσχυση Εδαφών στις Κατασκευές". Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Ερευνητικό Έργο: 03 ΕΔ 527, Πρόγραμμα: ΠΕΝΕΔ 2003), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι.Ν. Μάρκου, Συμμετέχοντες: 4 έμπειροι ερευνητές και 3 νέοι ερευνητές από 3 φορείς (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πατρών και Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ), Διάρκεια: 4 έτη (ολοκληρώθηκε το 2009). 2. "Εφαρμογές Προϊόντων Πολυπροπυλενίου στα Δομικά Έργα". Επιστημονικά Υπεύθυνη Δ.Π.Θ.: Σ. Πανταζοπούλου, Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Πρόγραμμα: ΠΑΒΕΤ ΑΜΘ, Ερευνητικό Έργο: ΠΒΑΜΘ 25), Συμμετέχοντες Φορείς: Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Συμμετείχε στο έργο ως Έμπειρος Ερευνητής ο Ι. Μάρκου (ολοκληρώθηκε το 2009). 20

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος Ο παραπάνω τίτλος προσδιορίζει τον Επαγγελματία Μηχανικό που ασχολείται με τον Σχεδιασμό, τη Μελέτη, την Κατασκευή (και τον Προγραμματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας με έμφαση στα παράκτια πεδία ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Τόπος Γέννησης Υπηκοότης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Εργασίας : ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ : IΩΑΝΝΗΣ : Αμπελώνας - Τυρνάβου - Λαρίσης : Ελληνική : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μακάριος Τριαντάφυλλος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαία, τκ 55535, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματούχος Τεχνικός Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980.

Διπλωματούχος Τεχνικός Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Ι. Σαχπάζης Δρ Γεωτεχνικός Μηχανικός - Πολιτικός Μηχανικός (BEng (Hons) Civil Eng. UK, Dipl. Geol, M.Sc.Eng UK, Ph.D. NTUA (E.M.Π.), Post-Doc. UK, Gr.m.ICE) Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 Θεσσαλονίκη 2013 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 4 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 13 1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 3 Α.1. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 3 Α.1.1. ιεθνές επίπεδο 3 Α.1.2. Εθνικό επίπεδο 3 Α.2. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 9 Α.2.1. ιεθνές επίπεδο 9 Α.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943

Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χρ. ΚΟΥΚΗΣ Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Ρέθυμνο, Ιούνιος 200 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η 4 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 8 Καθ οδόν προς έναν Οδικό Χάρτη για τις ερευνητικές υποδομές 24 Νέες εγκαταστάσεις στην

Διαβάστε περισσότερα