ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Δ. Ρόζος Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας αποτελεί θεσμοθετημένο Εργαστήριο του ΕΜΠ, που εντάσσεται στον Tομέα των Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. Ιδρύθηκε το 2001, σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη ΠΔ 78/2001, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τα 66/ , με πρώτο Δ/ντή τον Καθ. Ι. Κουμαντάκη, μετά από διαχωρισμό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωλογίας σε Εργαστήριο Γεωλογίας και Εργαστήριο Τεχν. Γεωλογίας Υδρογεωλογίας. Το Επιστημονικό πεδίο δράσης του Εργαστηρίου σχετίζεται με την εφαρμογή της Γεωλογικής, Τεχνικογεωλογικής και Υδρογεωλογικής γνώσης στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Μεταλλευτικών και λοιπών Τεχνικών Έργων, καθώς και εφαρμογές που άπτονται στην Περιβαλλοντική Γεωλογία.

2 2 Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1. Ανθρώπινο δυναμικό Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από τους: Μέλη ΔΕΠ Ρόζος Δημήτριος, Επ. Καθηγητής, Τεχνικός Γεωλόγος, Δ/ντης Εργαστηρίου Κυρούσης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής, Υδρογεωλόγος Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Τεχνικός Γεωλόγος-Γεωτεχνικός Μηχανικός Ομότιμοι Καθηγητές Κουμαντάκης Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής Υδρογεωλόγος Τεχν. Γεωλόγος Επιστημονικοί Συνεργάτες Γεωργιάδης Παναγιώτης, Γεωλόγος ΙΔΑΧ Βασιλείου Ελένη, Μηχανικός Μεταλλείων Μαρκαντώνης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος Ρόκος Ευάγγελος, Γεωλόγος Τσαγγαράτος Παρασκευάς, Μηχανικός Μεταλλείων 2. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εργαστηρίου Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του εργαστηρίου είναι να δώσει τις απαραίτητες τεχνικογεωλογικές και υδρογεωλογικές γνώσεις σε σπουδαστές προπτυχιακού, αλλά και μεταπτυχιακού επιπέδου, δημιουργώντας επιστήμονες ικανούς να ανταποκρίνονται με επιτυχία στην αντιμετώπιση σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου προβλημάτων, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Τα μέλη του εργαστηρίου είναι υπεύθυνα για τη διδασκαλία σειράς μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα μαθήματα αυτά είναι τα ακόλουθα: Προπτυχιακού επιπέδου Βασικός κορμός Τεχνική Γεωλογία Ι (7 ο εξάμηνο)

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος Κατεύθυνση Γεωτεχνολογίας: Τεχνική Γεωλογία ΙΙ (8 ο εξάμηνο) Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία (9 ο εξάμηνο) Μέθοδοι Βελτίωσης Υπεδάφους (9 ο εξάμηνο) Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος: Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (8 ο εξάμηνο) Δεξαμενή Μαθημάτων: Εφαρμογές Η/Υ στην Γεωλογία (9 ο εξάμηνο) Πρακτική άσκηση ΙΙ (8 ο εξάμηνο) Διπλωματικές Εργασίες, (10 ο εξάμηνο) Μεταπτυχιακού επιπέδου Μονοτμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κεφάλαια Περιβαλλοντικής Γεωλογία Διατμηματικό πρόγραμμα «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»: Προχωρημένη Υδρογεωλογία Αξιοποίηση, Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων Διατμηματικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων Έργων»: Τεχνική Γεωλογία Υπόγειων Έργων Διατμηματικό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»: Διαχείριση και προστασία Υπόγειων Υδροφορέων 3. Πεδίο έρευνας Τα πεδία έρευνας του Εργαστηρίου, έχουν ως εξής: Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις, κλπ), Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Διερεύνηση γεωτεχνικών προβλημάτων σε φρούρια, κάστρα, αρχαία μνημεία κλπ), Προστασία Περιβάλλοντος, Έρευνα γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών (επεκτάσεις οικισμών, βιομηχανι-

4 4 Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ κών περιοχών, ΧΥΤΑ, ΟΕΔΑ, κλπ), Έλεγχος φυσικομηχανικών ιδιοτήτων εδαφικών και βραχωδών υλικών (εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές Εδαφομηχανικής - Βραχομηχανικής), Περιβαλλοντική διαχείριση θεμάτων, που αφορούν μεταλλευτικές δραστηριότητες, διαχείριση αποβλήτων (αστικών, τοξικών, βιομηχανικών) Διαχείριση υδατικών πόρων Αξιοποίηση θερμομεταλλικών νερών και νερών εμφιάλωσης Ποιότητα υδατικών πόρων Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφόρων Μαθηματική προσομοίωση υπόγειων ροών και διασποράς ρύπων Διαχείριση - Ποιότητα Υδατικών Πόρων

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος Μελέτη και Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων " %"( ( *)

6 6 Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Διερεύνηση του Μηχανισμού Εκδήλωσης Φαινομένων Εδαφικών Υποχωρήσεων "#"+! &+ ',) *) '-( &)#,") "#"+! &+ ',) *) '-( &)#,").#"! /"), "#&( )# Έρευνα (#) Γεωλογικής ", Καταλληλότητας -, %##$) Περιοχών.#"! /"), "#&( Χωροθέτηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων )# (#) ", -, %##$)

7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος Εκτίμηση Εδαφικής Απώλειας Πυρόπληκτων Περιοχών '-, %("!#) "#&( 4. Ερευνητική δραστηριότητα 4. #- "## Πάνω από 30 ερευνητικά * 30 προγράμματα έχουν εκπονηθεί, με τη συμμετοχή μελών του # #, *: Εργαστηρίου σε συνεργασία με διάφορους φορείς, όπως:, * " " '#. ( ). : Έρευνα υπόγειου υδατικού δυναμικού Κεφαλλονιάς. ( ). Ανάθεση: Νομαρχία Κεφαλληνίας. 2 '#. * 2 '- Συνθήκες εκμετάλλευσης υπόγειων - νερών ( ). πεδιάδας : Νέας.3%. Περάμου Καβάλας, σε σχέση με την ποιοτική τους υποβάθμιση ( ). Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ. (!, " * * ( ). Υδρογεωλογική έρευνα περιοχών αποθέσεων απορριμμάτων στην Αττική και Ιεράπετρα, σε σχέση με τη ρύπανση και μόλυνση των υπόγειων νερών ( ). Ανάθεση: :.3%. ' + ΥΠΕΧΩΔΕ. ( ). : /* (" " Υδρογεωλογική. έρευνα περιοχής Καλαμάτας στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης ( ). Ανάθεση: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Έρευνα Υδρογεωλογικών Συνθηκών και Καθεστώς Εκμετάλλευσης Υπόγειων Νερών Λεκανοπεδίου Αθηνών ( ). Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ - Οργανισμός Αθήνας. Υδρογεωλογική έρευνα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων νερών βόρειας πεδινής και ημιλοφώδους ζώνης Νομού Κορινθίας ( ). Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας.

8 8 Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΛΙΜΕΙΑ: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων και μεθόδων τεχνητού εμπλουτισμού, σε περιοχές υπαίθριων λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων. Περίπτωση Νότιου Πεδίου Πτολεμαΐδας ( ). Ανάθεση: ΓΕΓΕΤ - ΕΠΕΤ ΙΙ. Υδατικό δυναμικό και διαχείριση υδατικών πόρων λεκάνης Σαριγκιόλ ( ). Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. Περιβαλλοντική εξυγίανση Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου - Υπόγεια Νερά ( ). Ανάθεση ΕΜΠ. Γεωπεριβαλλοντικά προβλήματα και υδατικό καθεστώς, κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο της λεκάνης Πτολεμαΐδας ( ). Ανάθεση: ΓΕΓΕΤ - Πρόγραμμα ΥΠΕΡ. Έρευνα αναζήτησης κατάλληλων χώρων απόθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, σε ανενεργά μεταλλεία και λατομεία ( ). Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ. Εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικών με την προτεινόμενη εγκατάσταση ολοκληρωμένων έργων διάθεσης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), στην κοινοτική έκταση Πολυδενδρίου Αττικής (2003). Ανάθεση: Κοινότητα Πολυδενδρίου. Εφαρμογή τεχνολογιών εμπλουτισμού υδροφόρων παραλιακών ζωνών, με λύματα μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία - Εναλλακτικές προτάσεις ( ). Ανάθεση: Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας. Διερεύνηση κατολισθητικών φαινομένων, στον οικισμό του Χαλκείου Κορινθίας (2005). Ανάθεση: Νομαρχία Κορινθίας. Ανάπτυξη αερομεταφερόμενου συστήματος τηλεσκοπικών υπερφασματικών δεκτών, για την εύρεση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού ( ). Ανάθεση: ΓΓΕΤ. Διερεύνηση των γεωλογικών αστοχιών του τμήματος Χρανών Διαβολιτσίου της Σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου. Προτάσεις αντιμετώπισης ( ). Ανάθεση: ΟΣΕ. Προστασία υδροφορέα μεταλλικών νερών «Σουρωτή» ( ). Ανάθεση: Σουρωτής A.E. Ερευνητική εργασία αντιμετώπισης υδρευτικών και αρδευτικών προβλημάτων των δήμων Σαρωνικού, Τενέας, Σολυγείας ( ). Ανάθεση: ΕΠΤΑ

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος Τεχνικογεωλογική εξέταση των κατολισθητικών φαινομένων, στους δήμους Θηβαίων, Αυλώνος, Χαλκίδας και στις κοινότητες Καλάμου, Καπανδριτίου Αττικής (2004). Ανάθεση: ΙΓΜΕ. Έρευνα Αξιοποίησης υποθαλάσσιων υφάλμυρων πηγών Ν. Κορινθίας ( ). Ανάθεση: Νομαρχία Κορινθίας. Γεωλογικά προβλήματα Δήμου Θερμαϊκού και αντιμετώπισή τους (2006). Ανάθεση: Δ. Θερμαϊκού. Αξιοποίηση Ανενεργών λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου (2006). Ανάθεση: Νομαρχία Ευβοίας. Διαχείριση επιφανειακών νερών Νομού Αχαΐας, με την κατασκευή κατάλληλων έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων (2006). Ανάθεση: Νομαρχία Αχαΐας. Κατολισθητικά φαινόμενα Κύμης (2007). Ανάθεση: Νομαρχία. Εύβοιας. Τεχνικογεωλογική έρευνα της παραλιακής οδικής σύνδεσης Σχίνου Αλεποχωρίου (2007). Ανάθεση: Νομαρχία Κορινθίας. Διερεύνηση της ορυκτολογικής σύστασης, δομής και διαβρωσιμότητας πετρωμάτων, της κατηγορίας των σκληρών εδαφών μαλακών βράχων και συσχέτιση με την τεχνικογεωλογική συμπεριφορά τους. Ανάθεση: ΕΜΠ, πρόγραμμα ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ. Εκτίμηση της εδαφικής απώλειας των λεκανών απορροής του Δήμου Ζαχάρως - Νομού Ηλείας (2008). Ανάθεση ΕΜΠ. Οικιστική καταλληλότητα θέσεων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βιτάλων Κύμης (2009). Ανάθεση: Νομαρχία. Εύβοιας. Έρευνα υπόγειων νερών κάμπου Βόρειας Κορινθίας (2010). Ανάθεση: Νομαρχία. Κορινθίας. Έρευνα κατολισθητικών φαινομένων, στον οικισμό του Χαλκείου Ν. Κορινθίας β φάση (2010) Ανάθεση: Νομαρχία. Κορινθίας Ο μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων συνέβαλε στην εκπόνηση και ολοκλήρωση επτά (7) Διδακτορικών Διατριβών, παλαιότερα. Σήμερα, στο Εργαστήριο εκπονούνται δώδεκα (14) Διδακτορικές Διατριβές από 6 Γεωλόγους, 6 Μηχανικούς Μεταλλείων και 2 Πολιτικούς Μηχανικούς. Οι περισσότεροι Υ.Δ. καλύπτονται με υποτροφίες και σχεδόν όλοι εμπλέκονται στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

10 10 Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5. Υποδομές - Εργαστηριακός Εξοπλισμός Το εργαστήριο της Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής μας, αποτελεί ένα πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο, για τη μελέτη των φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών Εδαφικών και Βραχωδών σχηματισμών. Καλύπτει, σχεδόν, το σύνολο των Εργαστηριακών Δοκιμών, που απαιτούνται για την εξακρίβωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών, που υπόκειται σε εντατικές καταστάσεις, κατέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό υποδομής αλλά και συμβατικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, διαθέτει συσκευές διαμόρφωσης και προετοιμασίας βραχωδών και εδαφικών δοκιμίων, πλήρες σετ συσκευών και οργάνων για την πραγματοποίηση κοκκομετρικής ανάλυσης, αλλά και συσκευές εκτίμησης των ορίων Atteberg. Διαθέτει, επίσης, τις ακόλουθες συσκευές για τον προσδιορισμό των φυσικομηχανικών παραμέτρων, παραμέτρων αντοχής, διατμητικής αντοχής, ανεμπόδιστης θλίψης, μονοδιάστατης στερεοποίησης και τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δοκιμίων. Συσκευή για τον προσδιορισμό του δείκτη διαβρωσιμότητας, Slake durability του οίκου ELE. Συσκευές στερεοποίησης εδαφών εμπρόσθιας φόρτισης, του οίκου CONTROLS 26- WF302, με κελί στερεοποίησης, ηλεκτρονικούς αισθητήρες, του οίκου Wykeham Farrance. Αυτοματοποιημένο σύστημα στερεοποίησης εδαφών του οίκου GDS. Συσκευή άμεσης διάτμησης, DIGISHEAR 27-WF2060, του οίκου Wykeham Farrance. Συσκευή δακτυλιοειδούς διάτμησης, TORSHEAR 27-WF2202, του οίκου Wykeham Farrance. Συσκευή για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας, CBR TESTER 34-T0106, του οίκου CONTROLS. Συσκευή τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δοκιμίων, ικανότητας 50ΚN, TriScan50, του οίκου Vj Technology. Συσκευή για τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής ασυνεχειών, Shear Box του οίκου MATEST. Συσκευές σημειακής φόρτισης, του οίκου ELE International.

11 *, Shear Box MATEST #*, ELE International ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος 2010 * * " # # ' *, 100m, " Slope Indicator 11 Ø Επιτόπου όργανο παρακολούθησης παραμορφώσεων εδάφους Κλισιόμετρο, μήκους 100m, τύπου Slope Indicator. +* % $ * Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας με το συστεγαζόμενο Εργαστήριο Τεχνικής Διάνοιξης Σηράγγων Τομέα * Μεταλλευτικής από κοινού μια αυτόματη " * του ", 5000διαθέτουν kn, 4 # ικανότητας : $ #* πρέσα $ θραύσης, 5000 kn, με :, 4 διαφορετικές ειδικές διατάξεις για την εκτέλεση - ". δοκιμών θλίψης, κάμψη και τριαξονικής φόρτισης σε βραχώδους σχηματισμούς. 0 1 &(#!και του! "2 + # " "' - ( 3# &)'( Άποψη! του χώρου εξοπλισμού προετοιμασίας εδαφικών και βραχωδών δειγμάτων '" $ ) Συσκευή τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δοκιμίων, ικανότητας 50ΚN,! "!, # 2, - # "' - ( ' ), 50 N, TriScan50, του οίκου Vj Technology TriScan50,!! Vj Technology.

12 !"!, #2, -# "'-( ' ), 50N, TriScan50,!! Vj Technology. 12 Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ!"!: Συσκευές: () (α) "#" Στερεοποίησης εδαφών "'-( εμπρόσθιας "# φόρτισης του οίκου -# CONTROLS,!! (β) Αυτοματοποιημένο σύστημα στερεοποίησης της GDS και CONTROLS, (3) %! (γ) Συσκευή άμεσης διάτμησης + του οίκου Wykeham "#" Farrance GDS ()!"!, $" '$!! Wykeham Farrance!"!: ()!"'+ Συσκευές: (α) '$, Δακτυλιοειδούς διάτμησης, TORSHEAR, TORSHEAR,!! Wykeham Farrance, του οίκου (3) Wykeham!"!, Farrance, ", (β) Συσκευή -#, σημειακής φόρτισης,! του! οίκου ELE International

13 !"!: ()!"'+ '$, TORSHEAR,!! Wykeham Farrance, (3)!"!, ", -#,!! ELE International ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος Συσκευές: (α) Φορητή συσκευή για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας, CBR TESTER, του οίκου MATEST, (β) Συσκευή για τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής ασυνεχειών, Shear Box του οίκου MATEST!"!: () *#,!"!, #'#! -#+! -#!, CBR TESTER,!! MATEST, (3)!"!, #'# ', &,!"&"(, Shear Box!! MATEST %! #Αυτόματη #+, πρέσα θραύσης, ικανότητας kn, " με 4 διαφορετικές '-#" "' ειδικές διατάξεις για την εκτέλεση δοκιμών θλίψης, κάμψης και τριαξονικής φόρτισης '$2" "" '( 1, $1 #2, -# σε βραχώδους σχηματισμούς. " 3#&('! &+.

14 14 %! # Ιούλιος #+, - Αύγουστος kn, " 4 '-#" ΤΕΧΝΙΚΑ "' ΧΡΟΝΙΚΑ '$2" "" '( 1, $1 #2, -# " 3#&('! &+., * # Παράλληλα, το εργαστήριο της Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας διαθέτει συσκευές και όργανα μέτρησης φυσικών και χημικών παραμέτρων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (του οίκου WTW, Germany), όργανα μέτρησης στάθμης υπογείων νερών # * ( WTW, Germany), * ( 150m, " GeoKon) (σταθμήμετρα έως 150m, τύπου GeoKon) και συσκευή εκτέλεσης μικροβιολογικής ανάλυσης υδάτων ! (#! ""!'#&( +") Άποψη του Χώρου εκτέλεσης υδροχημικών αναλύσεων 6. Δημοσιεύσεις Συνολικά από τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου έχουν προκύψει μέχρι σήμερα πολυάριθμα συγγράμματα - σημειώσεις και πλέον των 300 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, και συνέδρια. Τα συγγράμματα σημειώσεις που διανέμονται σήμερα στους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών είναι: Σημειώσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ι, από τον Επικ. Καθηγητή Δ. Ρόζο, για χρήση των φοιτητών του 7ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του

15 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος ΕΜΠ στο μάθημα Τεχνικής Γεωλογίας Ι, σελίδες 325. Σημειώσεις Τεχνικής Γεωλογίας ΙΙ, από τον Επικ. Καθηγητή Δ. Ρόζο, για χρήση των φοιτητών του 8ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Τεχνικής Γεωλογίας ΙΙ, σελίδες 267. Μέθοδοι βελτίωσης αντιστήριξης εδάφους Υπεδάφους, από τον Επικ. Καθηγητή Δ. Ρόζο, για χρήση των φοιτητών του 8ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Μέθοδοι βελτίωσης Υπεδάφους, σελίδες 241. Κεφάλαια Υδρογεωλογίας, από τον Ομ. Καθηγητή Ι. Κουμαντάκη (1985), για χρήση των φοιτητών του 8 ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, σελίδες 115. Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, από τον Ομ. Καθηγητή Ι. Κουμαντάκη (2000), για χρήση των φοιτητών του 9 ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία, σελίδες 131.

16

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Oρυκτών Πόρων Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2006-2007 Ιούλιος, 2006 Χανιά, Κρήτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2012-2013 Απρίλιος, 2013 Χανιά, Κρήτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματούχος Τεχνικός Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980.

Διπλωματούχος Τεχνικός Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Ι. Σαχπάζης Δρ Γεωτεχνικός Μηχανικός - Πολιτικός Μηχανικός (BEng (Hons) Civil Eng. UK, Dipl. Geol, M.Sc.Eng UK, Ph.D. NTUA (E.M.Π.), Post-Doc. UK, Gr.m.ICE) Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11 ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

2014-15 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ" Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2014-15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναμορφωμένο ΠΜΣ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 2014-15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Προλογίζοντας τον νέο οδηγό σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943

Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χρ. ΚΟΥΚΗΣ Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΓΕΝΙΚΑ Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 οργανώνεται και λειτουργεί Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Dream Team ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η επιλογή του επαγγέλματος του κάθε νέου καθορίζεται από δύο παράγοντες, από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα