ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ..."

Transcript

1

2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 Συμβατικό πλαίσιο... 5 Η ομάδα εκπόνησης μελέτης είναι:... 5 Εκπρόσωποι... 5 Σύνταξη μελέτης... 5 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ... 7 ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...7 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ... 8 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ... 8 ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ... 9 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ... 9 Γεωλογικό Υπόβαθρο Έδαφος... 9 Περατότητα... 9 Ευστάθεια εδαφών κατολισθήσεις καθιζήσεις...10 Πάχους εδαφικού μανδύα...10 Θέση ΧΑΔΑ ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα...10 Εκμετάλλευση υπογείων υδάτων...10 Απόσταση πυθμένα ΧΑΔΑ από υδροφορέα...10 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...10 Θερμοκρασία...10 Σχετική υγρασία...10 Άνεμοι Κατακρημνίσεις Ειδικά μετεωρολογικά γεγονότα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έκταση Ρυπασμένης Επιφάνειας Ύψος Απορριμματικού Ανάγλυφου Υφιστάμενες Υποδομές ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 13 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 1

3 4. ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ - ΣΤΡΩΣΕΙΣ...16 ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...18 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ...21 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Παροχή Διατομή τάφρου Εκσκαφές τάφρου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MONITORING) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΈΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ Εργασίες προπαρασκευής Διαδικασία δεντροφύτευσης ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΘΑΜΝΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΠΟ 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1: ΤΟΠΟ 2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1:5.000 ΤΟΠΟ 4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1:500 ΤΟΠΟ 6 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1:500 ΤΟΠΟ 8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) 1:500 ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 2

4 ΤΟΠΟ 11 ΤΟΠΟ 12 ΤΟΠΟ 13 ΤΟΠΟ 14 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΤΟΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ) ΚΑΝΑΒΟΣ ΤΟΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) ΚΑΝΑΒΟΣ ΤΟΜΩΝ ΤΟΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 1:500 1:500 1:500 1:1.000 ΓΕΝ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1:500 ΓΕΝ 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1:500 ΓΕΝ 7 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 1:500 Λ 1 ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Λ 7 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Λ 8 Λ 9 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Περιλαμβάνει λεπτομέρεια κατασκευής μάρτυρα καθύζισης) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (Περιλαμβάνει λεπτομέρεια φυτευτικών συνδέσμων πρότυπα φυτεύσεων, λεπτομέρειες φυτών δένδρων, άρδευσης κ.λ.π.) Λ 11 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Λ 13 ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 3

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο Μελέτης - Ορισμοί Η παρούσα αφορά την Οριστική Μελέτη για την Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Πέταλο» της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Στύρων του καποδιστριακού Δήμου Στυρέων. Φορέας Διαχείρισης του ΧΑΔΑ στη θέση «Πέταλο» είναι ο καλλικρατικός Δήμος Καρύστου, του Νομού Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η μελέτη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές αντιλήψεις και είναι σύμφωνη με: Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.» Την ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016/Β/97): «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ /3106/ΥΠΕΧΩΔΕ «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)». Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ /1278/ (Ορθή επανάληψη ) «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». Την Εγκύκλιο Α.Π / Το λοιπό ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα με την Εγκύκλιο Α.Π. οικ /3106/ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν θεσπιστεί οι ακόλουθες κατηγορίες ΧΑΔΑ: ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 35 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατηγορία 0 ή 0η Κατηγορία Κατηγορία 1 ή 1η Κατηγορία Κατηγορία 2 ή 2η Κατηγορία 90 Κατηγορία 3 ή 3η Κατηγορία ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 4

6 Φορέας Εκπόνησης Μελέτης Ανάδοχος Μελέτης Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την Σανοζίδου Μαρίνα για λογαριασμό του Δήμου Καρύστου. Συμβατικό πλαίσιο Με την αριθμό 53/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του καποδιστριακού Δήμου Στυρέων ανατίθεται στην κα Σανοζίδου Μαρίνα η σύνταξη της «Τεχνικής μελέτης του έργου για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων». Η προαναφερθείσα μελέτη συντάσσεται με συμφωνητικό που υπογράφηκε από τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Μανώλη και την μελετητήρια κα. Μαρίνα Σανοζίδου, Μηχανικό Περιβάλλοντος κάτοχο πτυχίου με αρ. μητρ κατηγ. 27 τάξη Α' (μελέτες περιβαλλοντικές). Η ομάδα εκπόνησης μελέτης είναι: Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε από τη Μαρίνα Σανοζίδου, που είναι συνεργάτης του Γραφείου Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Μελετών Νίκος Παπαδημητρίου & Συν/τες. Με τη συμμετοχή της ιδίας: Μαρίνα Σανοζίδου, Μηχανικός Περιβάλλοντος, κάτοχος μελετητικού πτυχίου με αρ. μητρ κατηγ. 27 τάξη Α' (μελέτες περιβαλλοντικές). και με τη συνεργασία όλων των παρακάτω επιστημόνων μελετητών: Νικόλαος Παπαδημητρίου, Γεωλόγος, Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου στην κατηγορία 20 κ 27, τάξη Γ (αριθ. Μητρ. 9914), Χρήστος Σαλόγιαννος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου στην κατηγορία 10 κ 16, τάξη Γ (αριθ. Μητρ. 7685), Η έδρα του γραφείου είναι: Πλ. Ελευθερίας 2 Λαμία 35100, Τηλ. & fax: , κιν.: , Εκπρόσωποι Αρμόδιο άτομο επικοινωνίας για θέματα μελέτης είναι: Α) ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Δήμος Καρύστου Νικόλαος Μανώλης Δήμαρχος Τηλ: fax: Β) ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σανοζίδου Μαρίνα Τηλ. και fax.: κιν.: Σύνταξη μελέτης Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης, πέραν της επιτόπου εξέτασης της περιοχής του έργου, ελήφθησαν υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που περιλαμβάνουν: Το τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 5

7 Την Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Πέταλο (2011). Φωτογραφική αποτύπωση του χώρου Διαγράμματα της Γ.Υ.Σ. σε κλίμακα 1: για την περιοχή μελέτης Διαγράμματα της Γ.Υ.Σ. σε κλίμακα 1:5.000 για την περιοχή μελέτης Μετεωρολογικά στοιχεία περιοχής έργου (Ε.Μ.Υ.) Χάρτης ΙΓΜΕ σε κλίμακα 1: για την περιοχή μελέτης Σεισμοτεκτονικός Χάρτης Ελλάδας Δελτία καταγραφής δεδομένων των περιοχών που εντάχθηκαν στον Εθνικό Κατάλογο "Φύση 2000" Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η εκπόνηση οριστικής μελέτης του εν λόγω χώρου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Χ.Α.Δ.Α. και τις μελλοντικές του χρήσεις. Θέση του έργου Ο ΧΑΔΑ «Πέταλο» βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή και ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Νέων Στυρέων, Δήμου Καρυστίας. Βρίσκεται βορειοανατολικά σε απόσταση 1,35km περίπου από τον οικισμό Κουβέλλες και 2,13km δυτικά του Αιγαίου πελάγους. Αποτύπωση θέσεως και στο συνημμένο χάρτη κλίμακας 1: Ιστορικό του έργου Ο χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το Σταμάτησε να λειτουργεί το 2010 με απόφαση του Καποδιστριακού Δήμου Στυρέων. Σύμφωνα με την απογραφή του ΥΠΕΧΩΔΕ οι ΧΑΔΑ έχουν ταξινομηθεί στους ακόλουθους πίνακες: Πίνακας Π1: Αναφέρεται στους Ανενεργούς ΧΑΔΑ κατά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ, Δημοτικό Διαμέρισμα και Τοπωνύμιο Πίνακας Π2: Αναφέρεται στους Ενεργούς ΧΑΔΑ των ΟΤΑ οι οποίοι έχουν κάλυψη από υφιστάμενα έργα ΧΥΤΑ ή (ΣΜΑ & ΧΥΤΑ) Πίνακας Π3: Αναφέρεται στους Ενεργούς ΧΑΔΑ των ΟΤΑ στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 1ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ Πίνακας Π4: Αναφέρεται στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας όλων των ΧΑΔΑ κατά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ, Δημοτικό Διαμέρισμα και Τοπωνύμιο Με βάση τα ανωτέρω ο χώρος έχει καταχωρηθεί στον πίνακα Π2 της σχετικής βάσης δεδομένων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Για τον υπό μελέτη χώρο αιτείται άδεια αποκατάστασης, έχει συνταχθεί και υποβληθεί στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ). Σύμφωνα με την ΤΜΠΑ ο χώρος συγκεντρώνει 45 βαθμούς και κατατάσσεται στην τρίτη κατηγορία έργων αποκατάστασης με βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ /3106/ /ΥΠΕΧΩΔΕ ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 6

8 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Θέση έργου - Συντεταγμένες της θέσης του έργου Η συνολική έκταση του χώρου υπολογίστηκε σε 9,78 στρέμματα και έχει μέσο υψόμετρο 290 μέτρα περίπου. Το τοπογραφικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής παρουσιάζει ορεινή μορφολογία. Χαρακτηρίζεται από το ότι βρισκόμαστε κατάντη της κορυφής Χαλτζάρα (υψόμετρο 317,68μ.) Ανάντη του ΧΑΔΑ υφίσταται χωματόδρομος, που βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Στην αρχή δημιουργήθηκε με εκσκαφή επίπεδη επιφάνεια (πλατεία) όπου αποθέτονταν τα απορρίμματα. Στη συνέχεια τα απορρίμματα σπρώχθηκαν στα κατάντη μεγαλώνοντας την επιφάνεια της πλατείας και αυξάνοντας την κλίση του κατάντη πρανούς. Συχνά λαμβάνονταν προϊόντα εκσκαφών από το ανάντη πρανές για επικάλυψη των απορριμμάτων. Η θάλασσα απέχει 2,13km προς τα ανατολικά. Η θέση του χώρου και τα όρια του γηπέδου φαίνονται στο σχετικά σχέδια. Οι συντεταγμένες του υφιστάμενου ΧΑΔΑ παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Α/Α Υ Χ ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 7

9 Το κέντρο του χώρου έχει κατά προσέγγιση συντεταγμένες (521475, ) (Χ,Υ), κατά το σύστημα ΕΣΓΑ 87. Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός Εξυπηρετούμενες Περιοχές Ο χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το Σταμάτησε να λειτουργεί το Κατά την απογραφή του 2001 ο πραγματικός πληθυσμός του καποδιστριακού Δήμου Στυρέων (Ομοδημότες, Ετεροδημότες και Αλλοδαποί) ήταν άτομα και ο νόμιμος πληθυσμός (Ομοδημότες, Απογραφέντες αλλού και Απόντες στο Εξωτερικό) Ακολουθεί πίνακας με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό από το ΧΑΔΑ, οικισμοί και πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ Δ.Δ.Νέων Στύρων 1362 Νέα Στύρα,τα 993 Βαθύρεμα,το 14 Δήλησο,το 96 Ζωοδόχος Πηγή,η 191 Κελλιά,τα Κουβέλλαι,αι 68 Δ.Δ.Πολυποτάμου 146 Πολυπόταμος,ο 136 Ελαιοχώριον,το 10 Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Υφιστάμενων Αποθέσεων Ο ΧΑΔΑ στην περιοχή «Πέταλο» δεν διαθέτει διατάξεις ζύγισης. Ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στον Δήμο Καρύστου κανένα πρόγραμμα ποσοτικού ή ποιοτικού προσδιορισμού των παραγόμενων οικιακών αστικών απορριμμάτων. Γι αυτό τόσο η ποσότητα όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων του Δήμου Καρύστου θα εκτιμηθούν βάσει στοιχείων από άλλες ομοειδείς περιοχές. Ο ΧΑΔΑ άρχισε να λειτουργεί το 1978 και περατώθηκε το Ο προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ περιέχει απορρίμματα ηλικίας μέχρι και 33 ετών περίπου, ενώ τα πλέον πρόσφατα απορρίμματα είναι ηλικίας 1 έτους περίπου. Έγιναν ογκομετρικοί υπολογισμοί χρησιμοποιώντας ψηφιακά μοντέλα εδάφους, δηλαδή σύγκριση του τοπογραφικού υποβάθρου της υφιστάμενης κατάστασης και του αρχικού τοπογραφικού υποβάθρου από τα υπόβαθρα της ΓΥΣ 1: Το σύνολο των αποβλήτων που έχουν διατεθεί συνολικά στον χώρο εκτιμάται σε tn και σε m 3. ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 8

10 Είδος Αποβλήτων Στον ΧΑΔΑ από το Δήμο δεν διατίθενται επικίνδυνα στερεά απόβλητα, όπως ορυκτέλαια, πετρελαιοειδή, τοξικά, απόβλητα σφαγείων, φυτοφάρμακα, ιλύες βιολογικών καθαρισμών, κτηνοτροφικά, βοθρολύματα, νοσοκομειακά. Η κυριότερη κατηγορία αποτεθειμένων στερεών αποβλήτων είναι τα ημιαστικά απόβλητα. Η κυριότερη πηγή προέλευσής τους ήταν η Δημοτική Ενότητα Νέων Στύρων του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Ποιοτική Σύνθεση Αποβλήτων Η ποιοτική σύνθεση των απορριμμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Νέων Στύρων του Δήμου Καρύστου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Υλικά απορριμμάτων Ποσοστά % κατά βάρος Τόνοι Χαρτιά Χαρτόνια Πλαστικά Μέταλλα Γυαλιά Πράσινα Γεωργικά Λοιπά οργανικά Αδρανή κλπ Συνοπτικά σε tn: οικιακά , γεωργικά 340, αδρανή Τρόπος Διάθεσης Η μεταφορά γινότανε με τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Γεωλογία Υδρολογία - Υδρογεωλογία Γεωλογικό Υπόβαθρο Έδαφος Οι πετρολογικοί σχηματισμοί που συναντούνται στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι: ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ mr,sp \ sch 2 Μάρμαρα και Σιπολίνες Στύρων: πρόκειται για μία πολύ παχιά σειρά μαρμάρων και σιπολινών με πολλές παρεμβολές μοσχοβιτικών, επιδοτικών, ασβεστιτικών, χλωριτικών, αμφιβολιτικών και χαλαζιακών σχιστολίθων και μερικές φορές χαλαζιτών (sch 2). Περατότητα Παράγοντες που επηρεάζουν την περατότητα των πετρωμάτων είναι: η κοκκομετρική σύσταση και το πορώδες, η πυκνότητα του δικτύου ρωγμών, η θερμοκρασία, τα εγκλείσματα αερίων, η συνίζηση, η ιλύωση και η διαγένεση του πορώδους μέσου. Ακολουθεί ο διαχωρισμός των σχηματισμών σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί στo προηγούμενο κεφάλαιο, για τους πετρολογικούς σχηματισμούς της περιοχής ενδιαφέροντος. Μάρμαρα και Σιπολίνες Στύρων-Σχιστόλιθοι Τσακαίων. Πρόκειται για σχηματισμούς με σχετικά καλή περατότητα η οποία οφείλεται και στην ύπαρξη δευτερογενών παραγόντων (ρηξιγενείς ζώνες, διακλάσεις). Σημειώνεται ότι η ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 9

11 υδροπερατότητα αυξάνει στις περιοχές όπου συναντώνται κλαστικά μάρμαρα, ασβεστικοί χαλαζιακοί σχιστολίθοι ή ανθρακικές κροκαλολατύπες. Ευστάθεια εδαφών κατολισθήσεις καθιζήσεις Οι σχηματισμοί της περιοχής χαρακτηρίζονται ως βράχος. Η φέρουσα ικανότητα των σχηματισμών επιτρέπει την έδραση επιχωμάτων χωρίς να αντιμετωπίζονται προβλήματα. Τα υλικά που θα προκύπτουν από τις εκσκαφές θεωρούνται αποδεκτά για αδρανή υλικά. Πάχους εδαφικού μανδύα Εδαφικός μανδύας που συναντάτε έχει πάχος 0,50μ. Θέση ΧΑΔΑ ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα Στην περιοχή δεν εντοπίζεται υδροφόρος ορίζοντας. Εκμετάλλευση υπογείων υδάτων Στην περιοχή δεν εντοπίζεται υδροφόρος ορίζοντας. Απόσταση πυθμένα ΧΑΔΑ από υδροφορέα Στην περιοχή δεν εντοπίζεται υδροφόρος ορίζοντας. Μετεωρολογικά Στοιχεία Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ο μετεωρολογικός σταθμός της Καρύστου. Γεωγραφικό πλάτος Γεωγραφικό μήκος Ύψος (μ.) Χρονικό Διάστημα Πηγή N E 10, Ε.Μ.Υ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λαμβάνει μετεωρολογικές παρατηρήσεις 3 φορές την ημέρα (08:00, 14:00 και 20:00). Θερμοκρασία Προκύπτει ότι ο ψυχρότερος μήνας του χρόνου είναι ο Φεβρουάριος (μέση θερμοκρασία μήνα 10,3 o C), ενώ ο θερμότερος είναι ο Ιούλιος (μέση θερμοκρασία μήνα 26,8 o C. Οι απολύτως υψηλότερες τιμές της θερμοκρασίας έχουν παρατηρηθεί τον Ιούλιο (38,5 o C). Οι απολύτως χαμηλότερες τιμές της θερμοκρασίας έχουν σημειωθεί το Ιανουάριο (- 3,0 o C). Η μέση ετήσια τιμή θερμοκρασίας του σταθμού είναι (17,9 o C). Σχετική υγρασία Η μέση ετήσια σχετική υγρασία του σταθμού είναι 65,8 παρουσιάζει ελάχιστο το μήνα Σεπτέμβριο 51,4 και μέγιστο το μήνα Νοέμβριο 73,4. Η μέση μηνιαία νέφωση είναι 2,5. Τις 157,9 ημέρες του έτους παρατηρείται νέφωση<1,5 όγδοου, τις 162,5 ημέρες του έτους παρατηρείται νέφωση μεταξύ 1,6 και 6,4 όγδοων και τις 45,0 ημέρες του έτους παρατηρείται νέφωση>6,5 όγδοων. Για τους μήνες από Οκτώβριο έως Μάρτιο η νέφωση σε όγδοα ως προς το πλήθος ημερών που κυριαρχεί είναι αυτή μεταξύ των 1,6 και 6,4 όγδοων ενώ για τους μήνες από Ιούνιο και Σεπτέμβριο υπερισχύει νέφωση<1,5 όγδοου. ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 10

12 Άνεμοι Επικρατούντες άνεμοι είναι οι προερχόμενοι από ΒΔ-Β-ΒΑ τομέα με συνολική μέση ετήσια συχνότητα 69,26 %, η ένταση των οποίων φθάνει τα 10 Beaufort με πιο συχνούς τους ανέμους με ένταση τα 3 Beaufort με συχνότητα 26,96% ετησίως. Κατακρημνίσεις Τα συνολικά ετήσια κατακρημνίσματα είναι 700,4mm με μέση μηνιαία τιμή 58,4mm. Μήνας με τη μεγαλύτερη μέση τιμή κατακρημνισμάτων είναι ο Δεκέμβριος με 144,1mm ενώ μήνας με τη ελάχιστη μέση τιμή κατακρημνισμάτων είναι ο Αύγουστος με 3,0mm. Στην περιοχή του σταθμού τις 67,2 ημέρες του έτους παρουσιάζονται κατακρημνίσματα. Ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες (11,1) με κατακρημνίσματα είναι ο Δεκέμβριος, ενώ μήνας με τις ελάχιστες ημέρες με κατακρημνίσματα είναι ο Ιούλιος με 0,7 ημέρες. Παρατηρείται ότι αν και η σχετική υγρασία είναι υψηλή το ύψος κατακρημνισμάτων είναι χαμηλό και οι ημέρες βροχής είναι ελάχιστες. Ημέρες με βροχόπτωση στη διάρκεια του έτους είναι 65 το μέγιστο μηνιαίο αυτών παρουσιάζεται το μήνα Δεκέμβριο (10,8ημέρες). Η χιονόπτωση είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή του σταθμού, 2,1 ημέρες το έτος οι περισσότερες εξ αυτών είναι μοιρασμένες τις μέρες του χειμώνα και το Μάρτιο. Καταιγίδες έχουμε ελάχιστες 6,1 ημέρες το έτος, δεν ξεπερνούν τη 1 ημέρα το μήνα (μέγιστο το Νοέμβριο). Η χαλαζόπτωση είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, δεν παρατηρείται παρά 0,4 ημέρες το έτος στην περιοχή του σταθμού. Ειδικά μετεωρολογικά γεγονότα Στην περιοχή του σταθμού χιονοσκεπή εδάφους παρατηρείται αθροιστικά 0,7 ημέρες το έτος. Ομίχλη παρατηρείται αρκετά σπάνια στην περιοχή 0,3 ημέρες το έτος. Οικολογικά Χαρακτηριστικά Στο οικόπεδο που καταλαμβάνει ο ΧΑΔΑ δεν υπάρχει βλάστηση. Στην ευρύτερη περιοχή του ΧΑΔΑ συναντώνται βοσκότοποι στα νότια και δασικές εκτάσεις βόρεια, ανατολικά και δυτικά της έκτασης. Δεν προβλέπονται αλλαγές στις χρήσεις γης. Στην ευρύτερη περιοχή του ΧΑΔΑ δεν συναντώνται περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που να έχουν ενταχτεί σε κάποιο καθεστώς προστασίας. Υφιστάμενη Κατάσταση Έκταση Ρυπασμένης Επιφάνειας Ως ρυπασμένη ορίσθηκε έκταση 9.966m 2. Ύψος Απορριμματικού Ανάγλυφου Το μέσο ύψος απορριμματικού ανάγλυφου είναι 4μ. ενώ το μέγιστο είναι περίπου 10μ.. Υφιστάμενες Υποδομές Στον ΧΑΔΑ υπάρχει μία υποτυπώδης περίφραξη από τη μεριά του δρόμου, η οποία όμως είναι κατεστραμμένη. Για την πρόσβαση στον ΧΑΔΑ υπάρχει χωματόδρομος, που βρίσκεται σε καλή κατάσταση και εξυπηρετεί τις ανάγκες μεταφοράς. ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 11

13 Συνοπτική Περιγραφή Απαιτούμενων Έργων Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΑΔΑ αφορούν: Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του ανάγλυφου Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου, κτλ) ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 12

14 3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Οριοθέτηση της περιοχής εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάμενων αποθέσεων Πριν από τις εργασίες αποκατάστασης γίνονται οι εργασίες οριοθέτησης εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάμενων αποθέσεων. Η οριοθέτηση αυτή φαίνεται στα συνημμένα σχέδια, με τις ακόλουθες συντεταγμένες. Α/Α Υ Χ Η συνολική έκταση της επιφάνειας που αποκαθίσταται είναι 9.966m 2. Οι εργασίες διευθέτησης των υφιστάμενων αποθέσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Εργασίες μετακίνησης υφιστάμενων αποθέσεων από όλα τα σημεία που παρουσιάζουν πολύ απότομες κλίσεις και τοποθέτησής τους με κατάλληλες κλίσεις στην περιοχής αποκατάστασης. Μετακινούνται απορρίμματα από περιοχές πολύ χαμηλού ύψους, ή διάσπαρτα, ή σε μεγάλη ακτίνα περί του κυρίου όγκου του ΧΑΔΑ κλπ. Από την περιοχή που απομακρύνονται τα απορρίμματα, θα λαμβάνεται και μία στρώση επιφανειακού χώματος πάχους εκατοστών, προς εξυγίανση της έκτασης. Διαμόρφωση Απορριμματικού Ανάγλυφου Για τη δημιουργία ενός οπτικά αποδεκτού ανάγλυφου, θα καθοριστούν οι τελικές ισοϋψείς του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη μορφολογία του, την τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής και τις τελικές του χρήσεις. ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 13

15 Η μετακίνηση των απορριμμάτων σχεδιάστηκε με τρόπο που να μην αφήνει εκτεθειμένες ποσότητες απορριμμάτων σε κανένα σημείο του χώρου. Ταυτόχρονα, γίνεται αναδιευθέτηση της απορριμματικής μάζας, με σκοπό την διαμόρφωση ενός λειτουργικού και αποδεκτού αναγλύφου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, σχεδιάστηκε το απορριμματικό ανάγλυφο που φαίνεται στο σχέδιο (ΤΟΠΟ 7: Οριζοντιογραφία διευθετήσεως υφιστάμενων αποθέσεων Διαμόρφωσης απορριμματικού ανάγλυφου, προ της τελικής καλύψεως). Στο σχέδιο (ΤΟΠΟ 4: Τοπογραφικό διάγραμμα υφιστάμενης κατάστασης) εμφανίζεται η στάθμη του υφιστάμενου ανάγλυφου πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης. Στο σχέδιο (ΤΟΠΟ 8: Οριζοντιογραφία διαμόρφωσης τελικού ανάγλυφου, μετά την τελική κάλυψη) εμφανίζεται η στάθμη του διαμορφούμενου τελικού αναγλύφου μετά την κατασκευή των στρώσεων τελικής κάλυψης. Το ισοζύγιο των μετακινήσεων για αναδιευθέτηση των απορριμμάτων, όπως προκύπτει από την σύγκριση από τις παραπάνω στάθμες (ΤΟΠΟ 9: Διάγραμμα εκσκαφών επιχώσεων Διαμόρφωσης απορριμματικού ανάγλυφου, προ της τελικής καλύψεως) προσδιορίζει την εκσκαφή ή την επίχωση με κάναβο (1m x 1m): Αρχική εκσκαφή για τη διαμόρφωση του χώρου και την επίχωση των απορριμμάτων 4.900m 3 Συνολικός όγκος απορριμμάτων και προϊόντων εκσκαφής που χρησιμοποιήθηκαν για την επίχωση αυτών m 3 Καθαρός όγκος απορριμμάτων m 3 Προτεινόμενη μεταφορά απορριμμάτων για την τελική διαμόρφωση του χώρου m 3 (μεταφορά m 3 από απορρίμματα που βρίσκονται εντός του χώρου και μεταφορά 5.000m 3 απορριμμάτων που βρίσκονται στην εγγύς περιοχή σε απόσταση μικρότερη από 1km) Κατά τη διαμόρφωση των πρανών δημιουργούνται κλίσεις περίπου 1:2 (υ:β) με μέγιστο πάχος απορριμμάτων 10μ περίπου. Οι κλίση 1:2 (υ:β) ενδείκνυται για τους εξής λόγους: Εξασφαλίζει σταθερότητα των πρανών και έλεγχο των φαινομένων διάβρωσης Περιορίζει την κατείσδυση ομβρίων στις απορριμματικές αποθέσεις Είναι ιδανική για την τοποθέτηση της τελικής κάλυψης, τη σπορά και την επαναβλάστηση του εδάφους. Διευκολύνει την κίνηση των στραγγισμάτων προς τον πυθμένα του χώρου και αποφεύγεται η επιφανειακή απορροή τους. Δημιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο που μπορεί να προσαρμοστεί στη γύρω περιοχή. Τα απορρίμματα που αναδιευθετώνται, θα συμπιέζονται πολύ καλά από τα μηχανήματα του Αναδόχου, με τουλάχιστον 5-7 διελεύσεις, για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης διαφορικών καθιζήσεων ή αστάθεια. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων Για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων προτείνεται να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: Προληπτική χρήση χημικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση ειδών όπως τρωκτικά φίδια, σκορπιοί κ.α. που μπορεί να εμφανιστούν στις περιοχές των εργασιών. (Αυτό μπορεί να εφαρμόζεται εφόσον εμφανιστεί πρόβλημα). Λήψη μέτρων προστασίας από τους εργαζόμενους προκειμένου να μην έρθουν σε επαφή με είδη αυτά, αλλά και με τα απόβλητα που έχουν διατεθεί. Είναι επιβεβλημένη η χρήση χονδρών αδιάβροχων γαντιών καθώς και ψηλών αδιάβροχων υποδημάτων (π.χ. γαλότσες), όπως επίσης φορμών εργασίας. Συχνή αντικατάσταση των φθαρμένων μέσων προστασίας. Σχολαστικό καθάρισμα του ιματισμού και των υποδημάτων που μολύνθηκαν από τα γεωργικά φάρμακα υγιεινολογικής σημασίας ή/ και από τα απόβλητα. ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 14

16 Τα χρησιμοποιούμενα για τις εργασίες διαμόρφωσης μηχανήματα συνιστάται (όχι υποχρεωτικά) να διαθέτουν κλειστές, σταθερές και αεριζόμενες καμπίνες οδηγού. Παρόλο τον μικρό κίνδυνο ανάπτυξης πυρκαγιάς, πρέπει να υπάρχουν ορισμένα τεχνικά μέσα πυρόσβεσης. Για την καταπολέμηση ενδεχομένων πυρκαγιών θα πρέπει να διατηρούνται περίπου 300 m 3 αδρανούς εδαφικού υλικού. ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 15

17 4. ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ - ΣΤΡΩΣΕΙΣ Για τα έργα τελικής κάλυψης ακολουθείται η φιλοσοφία εφαρμογής πολυστρωματικής κάλυψης, η δομή της οποίας, ξεκινώντας από τη χαμηλότερη στρώση, που βρίσκεται σε επαφή με τα απορρίμματα, είναι η παρακάτω: Στρώση Εξομάλυνσης Για την εξομάλυνση του πυθμένα τοποθετείται σε έκταση 9.966m 2 η στρώση πάνω από το διαμορφωμένο ανάγλυφο, από διάστρωση και συμπίεση των απορριμμάτων και τη δημιουργία ενιαίων κλίσεων στα πρανή και την κορυφή του σώματος του ΧΑΔΑ, στρώση εξομάλυνσης πάχους της τάξης 0,30 m, από ομοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών με κόκκους μέγιστης διαμέτρου 20 cm και χωρίς οργανικές ουσίες. Η προμήθεια των υλικών, εκτός αυτών που υπάρχουν στο ΧΑΔΑ, θα γίνει από τα νόμιμα υφιστάμενα λατομεία. Στρώση Στεγανοποίησης Αποτελείται από τεχνητό γεωλογικό φραγμό. Η στρώση αυτή αποτελείται από κατάλληλο αργιλικό υλικό διαπερατότητας Κ 10-7 m/sec και πάχους της τάξης 0,30 m. Η συμπύκνωση πραγματοποιείται (με κατάλληλες καιρικές συνθήκες και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα) σε στρώσεις (επαρκώς συνδεδεμένες μεταξύ τους) συμπυκνωμένου πάχους όχι μικρότερου από 0,15m και όχι μεγαλυτέρου από 0,25m έκαστη. Στρώση στεγανοποίησης θα τοποθετηθεί σε έκταση 9.966m 2. Στρώση Επιφάνειας Προτείνεται διάστρωση φυτοχώματος ελάχιστου πάχους 1m, καλής βιολογικής δραστηριότητας. Η στρώση αυτή θα διαστρωθεί ομοιόμορφα στα πρανή, με στόχο την ανάπτυξη των νέων φυτεύσεων σε όλες τις υποπεριοχές. Η κατάλληλη διαμόρφωση της τελικής κάλυψης και οι νέες φυτεύσεις θα συντελέσουν στην ενεργητική προστασία της τελικής κάλυψης από συσσώρευση επιφανειακών υδάτων και διάβρωση. Η συνολική έκταση που θα διαστρωθεί με στρώση επιφανείας είναι 9.966m 2. Φυτεύσεις Προτείνονται φυτά με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Να ανήκουν στη φυτοκοινωνονιολογική ζώνη της ευρύτερης περιοχής, ώστε να είναι τοπικά προσαρμόσιμα και αποδεκτά φυτά. Να έχουν αυξημένη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες (ξηρασία, σκόνη, βιοαέριο). Να είναι ικανά να επιβιώσουν με λίγη ή καθόλου φροντίδα. Οι ρίζες τους να μην διαρρηγνύουν την χαμηλής περατότητας στρώση. Να είναι ικανά να αναπτυχθούν σε εδάφη χαμηλής θρεπτικότητας με ελάχιστη προσθήκη θρεπτικών. Να εξασφαλίζεται ικανοποιητική πυκνότητα φυτών, για την ελαχιστοποίηση της επιφανειακής διάβρωσης. Να ταιριάζουν με το γενικότερο πρόγραμμα αποκατάστασης του ΧΑΔΑ (π.χ. απόδοση στη φύση κλπ.). Η διατομή της πολυστρωματικής κάλυψης, οι χαρακτηριστικές τομές των στρώσεων καθώς και η απόληξη των στρώσεων τελικής κάλυψης στον πόδα των διαμορφωμένων ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 16

18 απορριμματικών αποθέσεων, φαίνεται στο σχετικό σχέδιο (Λ 1: Τυπική τομή τελικής κάλυψης). ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 17

19 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Η ποιοτική σύσταση των στραγγισμάτων που παράγονται σε ένα ΧΑΔΑ εξαρτάται από τη σύσταση των απορριμμάτων και παράγοντες όπως: Θερμοκρασία, περιεχόμενη υγρασία, προφίλ υγρασίας, στάδιο αποσύνθεσης, ικανότητα της ενδιάμεσης κάλυψης να προσροφά ρυπαντές και ποιότητα του νερού που εισέρχεται στο χώρο. Γενικά η ποιότητα των στραγγισμάτων επηρεάζεται με ένα πολύπλοκο τρόπο από τις βιολογικές, χημικές και φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικά του χώρου διάθεσης. Η ποιότητα των στραγγισμάτων μεταβάλλεται σημαντικά, ανάλογα με το στάδιο της βιολογικής αποδόμησης των απορριμμάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, η οξυγενής φάση χαρακτηρίζεται από χαμηλό ph, το οποίο αυξάνει τη διαλυτότητα ανοργάνων ουσιών και κυρίως μετάλλων και υψηλές τιμές BOD 5, COD, SO 4. Η σχέση BOD 5 / COD είναι σημαντικός παράγοντας για τη σωστή λειτουργία της βιοαποδόμησης. Κατά τη διάρκεια της οξικής ζύμωσης η σχέση αυτή πρέπει να είναι >0,4 ενώ κατά τη φάση της μεθανογένεσης παρατηρούνται τιμές BOD 5 / COD <0,1. Οι συγκεντρώσεις του αμμωνιακού αζώτου στα στραγγίσματα είναι γενικά πολύ υψηλές, παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση τον πρώτο χρόνο απόθεσης αλλά κατόπιν οι τιμές τους διατηρούνται σταθερές. Επίσης, τα στραγγίσματα παρουσιάζουν πολύ υψηλές τιμές, χλωριούχων και φυσικά διαλυμένων στερεών. Από τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις, οι οργανικές ουσίες δείχνουν τάση μείωσης της συγκέντρωσης τους όσο αυξάνεται η ηλικία του χώρου. Γενικά, τα στραγγίσματα χαρακτηρίζονται ως ισχυρά ρυπογόνα υγρά απόβλητα και απαιτούν πριν από την τελική τους διάθεση κατάλληλη επεξεργασία. Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται τυπικά στοιχεία της σύστασης των στραγγισμάτων (ανάλογα με τη φάση αποδόμησης που βρίσκονται τα απορρίμματα). ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Ο. ΕΥΡΟΣ Οξική Ζύμωση PH 6,1 4,5-7,5 BOD5 (mg/l) COD (mg/l) BOD5 / COD 0,58 - SO4 (mg/l) Ca (mg/l) 1, Mg (mg/l) Fe (mg/l) Mn (mg/l) 25 0,3-65 Zn (mg/l) 5 0,1-120 Μεθανογένεση PH 8 7,5-9 BOD5 (mg/l) COD (mg/l) BOD5 / COD - ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 18

20 SO4 (mg/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) Fe (mg/l) Mn (mg/l) 0,7 0,03-45 Zn (mg/l) 0,6 0,003-4 Πηγή: H.J. Ehrig Leachate-Quality in Sanitary Landfilling: Process Technology and Environmental Impact. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Ο. ΕΥΡΟΣ Cl (mg/l) Na (mg/l) K (mg/l) Alkalinity CaCO3/l) (mg NH4 (mg/l) orgn (mg N/l) Total N (mg N/l) NO3 (mg N/l) 3 0,1-50 NO2 (mg N/l) 0,5 0,25 Total P (mg P/l) 6 0,1-30 AOX (μg Cl/l) As (μg/l) Cd (μg/l) 6 0,5-140 Co (μg/l) SO4 (μg/l) Ni (μg/l) Pb (μg/l) Cr (μg/l) Cu (μg/l) Hg (μg/l) 10 0,2-50 Πηγή: H.J. Ehrig Leachate-Quality in Sanitary Landfilling: Process Technology and Environmental Impact. Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Υπέρ ασφαλείας γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές για την παραγωγή στραγγισμάτων: ΠΕΡΙΟΔΟΣ* ΦΥΤΟΚΑΛΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΗ ΦΥΤΟΚΑΛΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20% 25% ΕΑΡΙΝΗ -ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10% 15% ΧΑΔΑ στη θέση Πέταλο Δ.Δ. Νέων Στύρων» σελ. 19

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 1.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας 4 2 Αντικείμενο της Μελέτης 5 3 Γεωγραφική θέση Εκταση, Διοικητική υπαγωγή 7 4 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος 10 4.1 Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα