Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας"

Transcript

1

2 Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.. 3 Πρόγραμμα Ημερίδας..5 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Γ.Ε...7 Χαιρετισμός Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης...9 Α. Βαλαδάκη, ΥΠΕΚΑ. 11 Β. Σφακιανάκη, ΤΕΕ/ΤΑΚ..13 Β. Χρηστάρας, Α.Π.Θ Ε. Στειακάκης, Πολ. Κρήτης...16 Ε. Λέκκας, ΕΚΠΑ..18 Α. Γκανάς, ΓΕΙΝ/ΕΑΑ...19 Χ. Φασουλάς, Παν. Κρήτης Συμπεράσματα...22 Η Οργανωτική Επιτροπή. 25 Εικόνες από την εκδήλωση

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια η μεγάλη συχνότητα φυσικών καταστροφών και η αστοχία μεγάλων έργων υποδομής έχει αναδείξει ως κορυφαία αναγκαιότητα για την ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία των πάσης φύσεως τεχνικών έργων, το σωστό σχεδιασμό και την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών. Παράλληλα, η αστικοποίηση και η ανάγκη για επέκταση των πολεοδομικών ιστών αφενός έχει εντείνει τις πιέσεις στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, αφετέρου όμως καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ορθολογικό σχεδιασμό και χωροθέτηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Κοινή συνισταμένη και των δύο παραπάνω περιπτώσεων είναι η ποιότητα του υπεδάφους και η καταλληλότητά τους για τις ποικίλες χρήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η Ελληνική νομοθεσία έχει προβλέψει κατά το σχεδιασμό μεγάλων τεχνικών έργων και τη χωροταξική οργάνωση των σύγχρονων πόλεων την εκπόνηση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που σκοπό έχουν την αναγνώριση των τεχνικών και φυσικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων που θα φιλοξενήσουν τις διάφορες δραστηριότητες, την αναγνώριση και αξιολόγηση φυσικών διεργασιών που διαχρονικά επιδρούν στο χώρο και στα πετρώματα, στην αξιολόγηση της επίδρασης που το αβιοτικό περιβάλλον (πετρώματα, έδαφος, νερό) διαδραματίζει στο ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές και στην ταξινόμηση των πετρωμάτων σε σχέση με την καταλληλότητα ανάπτυξης διαφόρων δράσεων και χρήσεων σε αυτές. Οι μελέτες αυτές είναι συνεπώς το πρώτο εργαλείο που θα πρέπει κανείς χρησιμοποιήσει κατά το σχεδιασμό τεχνικών έργων, ασχέτου κλίμακας, όπως επίσης και κατά τη χωροθέτηση και επέκταση των σύγχρονων πόλεων μέσα από την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ). Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, πού φέτος γιορτάζει τα 60 χρόνια λειτουργίας της, καθώς και οι: ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ. Κρήτης, Τ.Ε.Ε./Τμ. Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, ΙΓΜΕ/περιφερειακή μον. Κρήτης, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο: «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ:. Στόχοι της ημερίδας είναι η ανάλυση της σκοπιμότητας εκπόνησης των ΜΓΚ, η διεξοδική συζήτηση επί των επιμέρους παραμέτρων που θα πρέπει να αξιολογούνται, η συζήτηση παραδειγμάτων και προβληματισμών που έχουν προκύψει κατά την εκπόνηση σχετικών μελετών, η παράθεση των δυνατοτήτων που προσφέρονται για προστασία του περιβάλλοντος και ορθολογική ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων και τέλος η ανάδειξη των ΜΓΚ ως σημαντικών εργαλείων για το σωστό σχεδιασμό και τη μελέτη των σύγχρονων τεχνικών έργων και τη χωροταξική οργάνωση των 3

5 σύγχρονων πόλεων. Η ημερίδα συνεπώς απευθύνεται κυρίως σε γεωλόγους και μηχανικούς, αλλά επίσης και στους υπαλλήλους τεχνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σχετικών έργων. Η Οργανωτική Επιτροπή 4

6 9:00 9:30 Προσέλευση Πρόγραμμα Ημερίδας 9:30 10:00 Σύντομοι χαιρετισμοί Βράβευση Συνταξιοδοτηθέντων Συναδέλφων Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Γ.Ε., κ. Α. Αλεξόπουλου Χαιρετισμός Προέδρου ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κ., κ. Κ. Καμπητάκη Χαιρετισμός Διευθύντριας Ι.Γ.Μ.Ε./Περ. Μ. Κρήτης, κα Κ. Παπανικολάου Χαιρετισμός Προέδρου Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών, κ. Δ. Αργυρίου Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Πολεοδομίας Ηρακλείου, κ. Ε. Βασιλάκη Έναρξη Ημερίδας με χαιρετισμό εκ μέρους του Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κα Α. Τσουκαλά Γεν. Γραμματέα Βράβευση κκ. Κνιθάκη Ε., Οικονομόπουλου Π., Μπουλουκάκη Η., Παπαμαστοράκη Δ., Πολυχρονάκη Α., Πολυχρονάκη Ι., και Μονόπωλη Δ. 10:00 10:30 Α. Βαλαδάκη: «Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΓΠΣ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Μια Ανασκόπηση» Δ/νση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών, Υ.Π.Ε.Κ.Α 10:30 11:00 Β. Σφακιανάκη: «Η αναγκαιότητα των ΜΓΚ στα ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ» Εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΑΚ 11:00 11:30 Β. Χρηστάρας: «Η Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών» Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας, ΑΠΘ 11:30 12:00 Διάλειμμα για καφέ 12:00 12:30 Ε. Στειακάκης: «Τεχνικά έργα και Γεωτεχνική Έρευνα στην Κρήτη» Λέκτ. Τεχνικής Γεωλογίας, ΜΗΧΟΠ, Πολ. Κρήτης 12:30 13:00 Ε. Λέκκας: «Προσδιορισμός Γεωδυναμικών Διεργασιών και Εκτίμηση Φυσικών Κινδύνων στα πλαίσια εκπόνησης των ΜΓΚ των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ» Καθ. Δυναμικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, ΕΚΠΑ 13:00 13:30 Α. Γκανάς: «Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης» Ερευνητής, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 13:30 14:00 Χ. Φασουλάς: «Δυνατότητες Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ» Τμ. Γεωποικιλότητας, ΜΦΙΚ, Παν. Κρήτης 14:00 15:00 Παρεμβάσεις Συζήτηση Παρέμβαση κα. Σ. Παυλίδου, ΙΓΜΕ/Περ. Μ. Κρήτης για το πρόγραμμα Αναγνώρισης Γεωτόπων και Γεωπάρκων που εκπονήθηκε σε όλη την Ελλάδα 5

7 Παρέμβαση του Σ.Γ.Μ., κ. Δ. Αργυρίου για τα προβλήματα που εντοπίζονται στην εφαρμογή των Μ.Γ.Κ. 6

8 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Γ.Ε. κ. Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Κύριε Γενικέ Γραμματέα, κύριε Αντιδήμαρχε, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι της Οργανωτικής Επιτροπής, Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας καλωσορίζω, εδώ, σήμερα, σ αυτό το κόσμημα του Ηρακλείου, το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας, όπου η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, θέλοντας να εορτάσει τα 60 χρόνια της επιστημονικής προσφοράς στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, συνδιοργανώνει με το ΓΕΩΤΕΕ το ΤΕΕ και το Μουσείο αυτή την ημερίδα που ως γνωστόν έχει ως θέμα τις Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων. Η σημερινή εκδήλωση είναι η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει να κάνει η ΕΓΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα, προσπαθώντας να καταστήσει γνωστή στους ασκούντες τη διοίκηση αλλά και στο ευρύτερο κοινό τη σημασία, και το ρόλο της γεωλογίας στον σχεδιασμό και κατασκευή τεχνικών, έργων, στη διαχείριση των υδατικών πόρων, στην ανεύρεση και εκμετάλλευση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά στην κατανόηση των διαδικασιών που είναι υπεύθυνες για τη διαμόρφωση και αλλαγή του γεωπεριβάλλοντος. Η ίδρυση της Ε.Γ.Ε. και οι πρώτες δραστηριότητες της συνέπεσαν με μια ταραγμένη ιστορικά και πολιτικά εποχή της χώρας μας, λίγα χρόνια μετά τον 2 Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγους μήνες μετά το τέλος του εμφύλιου, σε μια εποχή που η Ελλάδα δεν είχε ακόμη τελειώσει την καταμέτρηση των συμφορών της και προσπαθούσε να επουλώσει τις πληγές της. Την εποχή εκείνη αμιγείς γεωλόγοι δεν υπήρχαν, υπήρχαν απλώς φυσικοί, χημικοί ή μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, που είχαν ασχοληθεί με κάποιο κλάδο της γεωλογίας. Η γεωλογική εκπαίδευση και παιδεία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στη χώρα μας. Παρά ταύτα όμως, μερικοί, που ασχολούνταν με τις γεωεπιστήμες, αντιλαμβανόμενοι την σημασία που επρόκειτο να διαδραματίσουν οι γεωεπιστήμες γενικότερα, στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου, ίδρυσαν την Ε.Γ.Ε. Μέσα σ' αυτά τα 60 χρόνια, η Ε.Γ.Ε. μεγάλωσε και θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα καλύπτει επιστημονικά πλήρως ολόκληρη τη χώρα μας. Σ' αυτή την ενηλικίωση καθοριστικό παράγοντα μεταξύ άλλων έπαιξε και το γεγονός της ίδρυσης στα Πανεπιστήμιά μας των Γεωλογικών Τμημάτων καθώς και η διοργάνωση, κάθε τρία χρόνια, του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, όπου σ αυτό παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις και τα αποτελέσματα των γεωλογικών ερευνών από πλήθος ελλήνων και ξένων γεωεπιστημών. Με την ευκαιρία αυτή σας γνωρίζω ότι το επόμενο Διεθνές Συνέδριό μας θα γίνει το 2013 στα Χανιά, με οργανωτή το Τμήμα των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι πρώτοι γεωλόγοι - οι περισσότεροι από τους οποίους υπήρξαν μέλη της Ε.Γ.Ε. δούλεψαν με αυταπάρνηση, σε μια εποχή που ούτε δρόμοι, ούτε αυτοκίνητα 7

9 υπήρχαν, χαρτογραφώντας τα απόκρημνα ελληνικά βουνά, με το πάθος που διακρίνει κάθε πρωτοπόρο ερευνητή, κάθε σκαπανέα, σε μια εποχή που η Γεωλογία, ως επιστήμη, ήταν ακόμη άγνωστη στο ευρύτερο κοινό, και όχι μόνον σ' αυτό. Σε μια εποχή που πολλοί, επειδή τη λέξη «γεωλόγο» την άκουγαν για πρώτη φορά, μερικοί την ταύτιζαν με εκείνη του «γυρολόγου». Τέτοιους πρωτοπόρους και πρωτεργάτες των γεωπιστημών συναντάμε κι εδώ στην Κρήτη. Και κάποιους από αυτούς η ΕΓΕ θα τιμήσει σήμερα, αναγνωρίζοντας την καθοριστική προσφορά τους στα γεωλογικά δρώμενα της Κρήτης. Μέσα σ' αυτά τα 60 χρόνια η Ε.Γ.Ε. ωρίμασε επιστημονικά, έτσι σήμερα δεν έχει θεωρητικά να ζηλέψει πολλά από τις άλλες ομόλογες Εταιρίες της υπόλοιπης Ευρώπης, που έχουν πολύ μεγαλύτερη ιστορία, έχουν καλύτερη οργάνωση αλλά και παράδοση. Μέσα σ αυτά τα 60 χρόνια η πολιτεία άρχισε να αντιλαμβάνεται τον ρόλο της Γεωλογίας και άρχισε να της δίνει τη σημασία και την αναγνώριση που έπρεπε. Ένα δείγμα της αναγνώρισης αυτής είναι η καθιέρωση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας, για τις οποίες θα μας ομιλήσουν στη συνέχεια οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι ομιλητές, τους οποίους θέλω θερμά να ευχαριστήσω. Βέβαια σήμερα οι επιλογές της Κυβέρνησης, όπως αυτές εκπορεύονται από τα διαδοχικά μνημόνια, δεν μας επιτρέπουν να βλέπουμε το ίδιο αισιόδοξα το μέλλον μας. Ένα πρώτο δείγμα γραφής είναι η απαξίωση του Ινστιτούτου των Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, που λόγω της παρατεταμένης υποχρηματοδότησής του και μη αναπλήρωσης των συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται, οδηγείται σε μαρασμό, και ένας δεύτερο δείγμα γραφής ο τρόπος στελέχωσης των περιφερειακών διευθύνσεων, όπου εκεί καταγράφεται ένας πρωτοφανής αποκλεισμός των Γεωλόγων και των Γεωτεχνικών. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι ο αποκλεισμός της διδασκαλίας του μαθήματος της από τη μέση εκπαίδευση. Έτσι παιδιά που γεννήθηκαν και θα γεννηθούν, και θα ζήσουν στην πλέον σεισμογόνο και σεισμόπληκτη χώρα της Ευρώπης, παιδιά που γεννήθηκαν σε μία χώρα που ολόκληρο το πολιτισμικό της οικοδόμημα είναι θεμελιωμένο πάνω στο φυσικογεωλογικό της δυναμικό και στην φυσικογεωλογική της εξέλιξη, δεν θα ακούσουν ούτε μία ώρα γεωλογία. Ας μη σας κουράσω όμως άλλο. Η ημερίδα ανήκει στους ομιλητές και σε όλους εσάς και πιστεύω ότι με τις αναλύσεις των ομιλητών και τις δικές σας ερωτήσεις και παρατηρήσεις θα κατανοήσουμε όλοι ότι οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας, είναι πράγματι ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο τόσο στο σχεδιασμό τεχνικών έργων, όσο και στη χωροθέτηση και επέκταση των σύγχρονων πόλεων, μέσα από την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ καθώς και αυτούς που δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί η σημερινή ημερίδα. Εύχομαι Καλή Επιτυχία Ηράκλειο

10 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ από την κα Α. Τσουκαλά Γεν. Δντρια Περιβάλλοντος Αξιότιμοι σύνεδροι, Με μεγάλη µου χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας για την έναρξη των εργασιών της τόσο σημαντικής αυτής Ημερίδας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γιορτάζοντας τα 60 χρόνια της ( ), µε θέμα " Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.: Προβλήματα και δυνατότητες ". Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ) και τα Σχέδια Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για Δήμους συνιστούν το στρατηγικό επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού, είναι τοπικά χωροταξικά και αναπτυξιακά εργαλεία, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και άξονες την ισόρροπη αξιοποίηση - διαχείριση των φυσικών πόρων, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Ειδικότερα, τα Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. καθορίζουν Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης με κριτήριο τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων, έχουν στόχο την ανακοπή της άναρχης δόμησης και των συγκρούσεων χρήσεων γης και περιλαμβάνουν όλες τις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές. Επιπλέον, ο καθορισμός των προς πολεοδόμηση περιοχών(γ.π.σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών. Η έγκριση των Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης ΠΕΧΩ και αφού θεωρηθεί-εγκριθεί η γεωλογική μελέτη από αρμόδιο γεωλόγο (δηλ. αποτελεί «ουσιαστικά» αποκεντρωμένη λήψη απόφασης ως εκ τούτου εν γένει δεν χρονοτριβεί και εμπεριέχει τις απόψεις των τοπικών φορέων) Το γεγονός ότι τα Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ρυθμίζουν το σύνολο του χώρου και όχι μόνο τις προς πολεοδόμηση περιοχές οδήγησε στην ανάγκη εκπόνησης γεωλογικών μελετών για το σύνολο του χώρου. Οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια των Γ.Π.Σ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σε επίπεδο τουλάχιστο ενός Δήμου αποτελούν έναν από το σημαντικότερους τροφοδότες στοιχείων του αναλυτή χωροτάκτη. εφοδιάζουν το σχεδιασμό με δεδομένα και εκτιμήσεις που έχουν σχέση με τους γεωλογικούς φυσικούς σχηματισμούς και πόρους και την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 9

11 εντοπίζονται γεωλογικά προβλήματα που δημιουργούν επισφαλείς συνθήκες, εκτιμώνται και αξιολογούνται η ένταση και η έκτασή τους, διατυπώνονται προτάσεις για το δομημένο περιβάλλον από καταστροφικά φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες, σεισμοί, κινητικότητα εδαφών, εδαφικές καθιζήσεις ή διογκώσεις, ρευστοποιήσεις, διαβρωτική δράση του νερού κ.α.). η γεωλογική μελέτη αποτελεί ευκαιρία για κάθε Δήμο αφού η τεκμηριωμένη εικόνα των γεωλογικών συνθηκών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το σωστό προγραμματισμό των έργων. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία και επικαιρότητα, γιατί απαντά θετικά στις συντονισμένες προσπάθειες, που καταβάλλουμε όλοι μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Ολοκληρώνοντας το σύντομο αυτό χαιρετισμό, σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε την Περιφέρεια μας για την ημερίδα αυτή, στα πλαίσια του γιορτασμού των 60 χρόνων της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, ΚΗΡΥΣΣΩ την έναρξη της ημερίδας και σας εύχομαι επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών της Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10

12 «Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΓΠΣ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Μια Ανασκόπηση.» Δρ. Α.Δ. Βαλαδάκη Πλέσσα Δ/νση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών, Υ.Π.Ε.Κ.Α. Τρικάλων 36, Αθήνα Οι Μελέτες των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Γ.Π.Σ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), είναι τοπικά χωροταξικά και αναπτυξιακά εργαλεία, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και άξονες την ισόρροπη αξιοποίηση, διαχείριση των φυσικών πόρων, της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Σε αυτά τα πλαίσια, ο σχεδιασμός του χώρου είναι σταθερά προσανατολισμένος στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής, θεωρώντας τους ως σταθερά πεδία παραγωγής και απασχόλησης, εντέλει ως πόλους έλξης των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της γεωργίας, της βιομηχανικής παραγωγής, της οικιστικής, της πολιτιστικής, της τουριστικής ανάπτυξης κ.λ.π. Συνεπώς, η καταγραφή και η οριοθέτηση των φυσικών πόρων είναι σημαντικό στοιχείο, που περιλαμβάνεται στις διαδικασίες της ανάλυσης του χώρου, δίνοντας τεκμηριωμένη πληροφόρηση στο χωροταξικό σχεδιασμό, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση προτάσεων για την ορθολογική διαχείριση των πόρων. Οι ίδιες διαδικασίες των μελετών των Γ.Π.Σ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., εφοδιάζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με επιστημονικά περιβαλλοντικά δεδομένα, για τα πλεονεκτήματα και τις επιπτώσεις και συμβάλλουν στη λήψη καλύτερα τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τη χωροθέτηση έργων ή εγκαταστάσεων που άπτονται του χωροταξικού σχεδιασμού. Οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (Μ.Γ.Κ.) που εκπονούνται στα πλαίσια των Γ.Π.Σ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., ιδιαίτερα οι εργασίες που εξελίσσονται στην Α Φάση, αποτελούν έναν από το σημαντικότερους τροφοδότες στοιχείων του αναλυτή χωροτάκτη. Εξετάζοντας τους γεωλογικούς και γεωμορφολογικούς παράγοντες της περιοχής, εφοδιάζουν το σχεδιασμό με δεδομένα και εκτιμήσεις που έχουν σχέση με τους γεωλογικούς φυσικούς σχηματισμούς και πόρους και την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, στα ίδια πλαίσια και πάντοτε με γνώμονα τις παραπάνω αρχές, εντοπίζονται γεωλογικά προβλήματα που δημιουργούν επισφαλείς συνθήκες, εκτιμώνται και αξιολογούνται η ένταση και η έκτασή τους, καθώς επίσης διατυπώνονται προτάσεις για το δομημένο περιβάλλον από καταστροφικά φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες, σεισμοί, κινητικότητα εδαφών, εδαφικές καθιζήσεις ή διογκώσεις, ρευστοποιήσεις, διαβρωτική δράση του νερού κ.α.). 11

13 Λανθασμένα, μερικές φορές οι γεωλογικές εργασίες περιορίζονται στην καταλληλότητα για δόμηση των περιοχών που εξετάζονται, μειώνοντας και εκφυλίζοντας τη συμβολή τους στον χωροταξικό σχεδιασμό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων εφαρμογής σχετικών με το θέμα, από την εμπειρία της μέχρι τώρα εφαρμογής του σχετικού νομικού πλαισίου. Λέξεις Κλειδιά: μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.), Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), τεχνική γεωλογία, χωροταξικές, αναπτυξιακές μελέτες, προστασία περιβάλλοντος. 12

14 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών Μελετών στα Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.» Βάννα Σφακιανάκη Αρχιτέκτων - Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ) ή Σχέδια Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) -για Δήμους με οικισμούς κάτω των κατοίκωνσυνιστούν το υψηλότερο, το στρατηγικό επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού, εκεί όπου ο πολεοδομικός σχεδιασμός συναντάει το χωροταξικό σχεδιασμό. Τα Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που εκπονούνται με βάση το Ν. 2508/97, εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες του χωροταξικού σχεδιασμού -που δεν καθορίζει χρήσεις γης- και καθορίζουν ζώνες χρήσεων γης στο σύνολο του χώρου, ξεπερνώντας την προγενέστερη νομοθεσία και αντίληψη που τα έβλεπε μόνο ως μηχανισμό επέκτασης σχεδίων πόλης. Τα Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. καθορίζουν Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης με κριτήριο τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων, έχουν στόχο την ανακοπή της άναρχης δόμησης και των συγκρούσεων χρήσεων γης και περιλαμβάνουν όλες τις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές. Ο καθορισμός των προς πολεοδόμηση περιοχών από τα Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών. Με τα Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν προορίζονται να πολεοδομηθούν. Οι Π.Ε.Π. είναι περιοχές συνεχόμενες ή μη προς τις πολεοδομημένες ή τις προς πολεοδόμηση περιοχές και είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις.. (Ν. 2508/97 άρθρο 4 παρ. 4). Καθορίζονται επίσης Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) Για τις περιοχές αυτές μπορεί με τα Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. να ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, το όριο εμβαδού, κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των ιδιοκτησιών, και να επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας. (άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 2508/97). Το γεγονός ότι τα Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ρυθμίζουν το σύνολο του χώρου και όχι μόνο τις προς πολεοδόμηση περιοχές οδήγησε στην ανάγκη εκπόνησης γεωλογικών μελετών επίσης για το σύνολο του χώρου. Η αναγκαιότητα αυτή σχετίζεται με το γεγονός ότι και στις περιοχές που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν εκτελούνται λιγότερα ή περισσότερα ιδιωτικά και δημόσια έργα. Παράλληλα η γεωλογική μελέτη αποτελεί ευκαιρία για κάθε Δήμο αφού η τεκμηριωμένη εικόνα των γεωλογικών συνθηκών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το σωστό προγραμματισμό των έργων. 13

15 Η γεωλογική καταλληλότητα είναι απαραίτητο να λειτουργεί ως πολύ σημαντικός παράγοντας στην επιλογή των προς πολεοδόμηση περιοχών έτσι ώστε να αποφεύγονται επιλογές που οδηγούν σε οικιστική ανάπτυξη με αυξημένο κόστος ή και αυξημένους κινδύνους. Καθορισμός περιοχών προς πολεοδόμηση από Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., που με βάση τη γεωλογική μελέτη και τεχνικοοικοομικά κριτήρια θα έπρεπε να μην έχει γίνει, είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι πρακτικά αδύνατο- να αναιρεθεί, αφού θα έχει δημιουργήσει προσδοκίες με συνέπεια και την αύξηση της τιμής της γης ακριβώς λόγω της προοπτικής πολεοδόμησης. Μέχρι σήμερα στην Κρήτη δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη γεωλογική μελέτη -σε επίπεδο Α και Β σταδίου- σε εγκεκριμένο Γ.Π.Σ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., επειδή η Υ.Α. οικ /2007/ (ΦΕΚ Β 1902) για τις προδιαγραφές των γεωλογικών μελετών περιλαμβάνει τη δυνατότητα για όσες μελέτες Γ.Π.Σ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. είχαν ξεκινήσει προγενέστερα, να εκπονηθεί μόνο η Α Φάση της γεωλογικής μελέτης. Κρίσιμο ζήτημα είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση προτάσεων από τους μελετητές των γεωλογικών μελετών και η συνεκτίμησή τους από τους μελετητές των Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται στις αποφάσεις έγκρισης των Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Η εκπλήρωση του στόχου αυτού θα μπορεί να αξιολογηθεί επαρκέστερα όταν θα υπάρξουν ολοκληρωμένες γεωλογικές μελέτες. Η αξιολόγηση και συνεκτίμηση των δεδομένων των γεωλογικών μελετών και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και μέτρων στις αποφάσεις έγκρισης των Γ.Π.Σ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δεν είναι επαρκώς διασφαλισμένη στις προδιαγραφές εκπόνησής τους. Για το λόγο αυτό η Υ.Α 9572/1845/ (ΦΕΚ 209 Δ ) χρειάζεται επικαιροποίηση ως προς το ζήτημα αυτό. Παράλληλα δεν έχουν συναρτηθεί οι προδιαγραφές εκπόνησης των γεωλογικών μελετών στα Γ.Π.Σ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π και τις πολεοδομικές μελέτες έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια και όχι επικαλύψεις. Είναι απαραίτητο, εγκεκριμένες γεωλογικές μελέτες που εκπονούνται στα πλαίσια των μελετών Γ.Π.Σ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μαζί με την απόφαση και τους χάρτες των Γ.Π.Σ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π, έτσι ώστε να υπάρχει ένα θεσμικό εργαλείο στη διάθεση μελετητών και υπηρεσιών, με δεδομένη και την διαρκή αναβολή ανάπτυξης επίσημων βάσεων χωρικών δεδομένων, την ύπαρξη των οποίων θεωρούσαμε και θεωρούμε απόλυτα αναγκαία. 14

16 «Μεθοδολογία τεχνικογεωλογικών μελετών» Βασίλης Χρηστάρας, Καθηγητή Τεχνικής Γεωλογίας, Εργαστήριο Τεχνικήs Γεωλογιαs & Υδρογεωλογίαs, Τμ. Γεωλογίαs, ΑΠΘ, θεσσαλονίκη, tel: Οι τεχνικογεωλογικές μελέτες που αποσκοπούν στην εκτίμηση των συνθηκών ευστάθειας και καταλληλότητας των γεωλογικών σχηματισμών, για την κατασκευή τεχνικών έργων και χωροταξικού σχεδιασμού, οφείλουν να εκπονούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΦΕΚ 29/ καθώς και στα νεώτερα ΦΕΚ, όπως το ΦΕΚ223/ , που αφορά τις αμοιβές των εργασιών, το ΦΕΚ 297/ , που αναφέρεται στο ΠΔ344 για την άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού, το ΠΔ317/ , που αφορά την ίδρυση και τον καθορισμό των εργασιών του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ καθώς και άλλα νομοθετήματα ή διοικητικές πράξεις που κατοχυρώνουν το έργο του γεωλόγου και ορίζουν με σαφήνεια το πλαίσιο αναγκαίων εργασιών για κάθε έργο χωριστά. Σε όλα τα έργα η μελέτη χωρίζεται σε 3 στάδια: «Αναγνωριστική στάδιο», «Προμελέτη», «Οριστική μελέτη». Σε όλες τις μελέτες, ανάλογα με την εκάστοτε απαιτούμενη ακρίβεια, κρίνονται απαραίτητες οι παρακάτω επιστημονικές πληροφορίες: Τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση (με αντίστοιχες μηκοτομές) όπου θα δίδονται όλες οι πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων και την πιθανή μηχανική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών. Η ακριβής περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των μαργών της περιοχής Ηρακλείου ή των εδαφικών σχηματισμών της δυτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης συμβάλουν αποφασιστικά στο σχεδιασμό κατασκευής των τεχνικών έργων, στις παραπάνω περιοχές. συλλογή και αξιολόγηση τεκτονικών στοιχείων, με στόχο την ευστάθεια των βραχωδών σχηματισμών και τον υπολογισμό πιθανών ανατροπών ασταθών βράχων κλπ. Οι συντελεστές ασφάλειας καλόν είναι να υπολογίζονται τόσο με υπολογιστικές όσο και με γραφικές μεθόδους, περιγραφή (πχ κατά ISRM) και ταξινόμηση βραχομάζας, συνήθως κατά RMR (και SMR), GSI και Q καθώς και ή κατάταξη εδαφών, κατά USCS (ASTM- 2487), AASHO, FOCS-64, ASEE κλπ, με περιγραφή της πιθανής μηχανικής συμπεριφοράς που συνάγεται από την αξιολόγηση των παραπάνω κατατάξεων (Πηγή: USAE, 1953). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ακραία διαφορετική συμπεριφορά α) ενός αργιλικού εδάφους, με ορισμένη συνοχή, που αυξάνει την ευστάθεια ενός πρανούς, και εξαιρετικά μικρή διαπερατότητα, που δεν επιτρέπει 15

17 την εύκολη αποστράγγιση και δημιουργεί συνθήκες καθιζήσεων και β) ενός αμμώδους εδάφους που εμφανίζει μεγάλη αποστραγγιστική ικανότητα και δεν εμφανίζει καθιζήσεις αλλά συγχρόνως η μηδενική συνοχή του συμβάλει στη μειωμένη ευστάθεια των σχετικών πρανών. οργάνωση γεωτρητικού προγράμματος με στόχο α) την εκτέλεση επί τόπου γεωτεχνικών, όπως είναι η SPT, η CPT, van test, pressure-meter test, plate load test κλπ, με στόχο τον επί τόπου υπολογισμό της γωνίας εσωτερικής τριβής (φ) και της συνοχής (c) των εδαφικών σχηματισμών, για την εκτίμηση της μηχανικής συμπεριφοράς των καθώς και β) γεωφυσικών δοκιμών, όπως είναι οι δοκιμές cross hole, down hole, electric resistivity κλπ. Η πυρηνοληψία για περιγραφή των σχηματισμών και εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών φυσικομηχανικών ιδιοτήτων είναι πολύ σημαντική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων για τον υπολογισμό της μηχανικής συμπεριφοράς, βρααχωδών και εδαφικών σχηματισμών. Η συνθετική συν-αξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων, επιτρέπει την εξαγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων για την ευστάθεια των γεωλογικών σχηματισμών, επί (ή εντος) των οποίων κατασκευάζονται τεχνικά έργα. 16

18 «Τεχνικά έργα και Γεωτεχνική Έρευνα» Ε. Στειακάκης, Λέκτορας Εργαστήριο Εφαρμ. Γεωλογίας Τμήμα ΜΗΧΟΠ, Πολ. Κρήτης, Χανιά Οι βασικοί στόχοι μιας έρευνας πεδίου (Site Investigation) είναι η εκτίμηση της καταλληλότητας της περιοχής όσον αφορά την κατασκευή ενός έργου, ο επαρκής και οικονομικός σχεδιασμός του, η επιλογή της βέλτιστης μεθόδου κατασκευής, η πρόβλεψη τυχόν δυσκολιών και καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση του και η διερεύνηση πιθανών κινδύνων που θα προκύψουν με τις φυσικές και τεχνητές αλλαγές των συνθηκών λόγω της κατασκευής. Μια έρευνα πεδίου πρέπει να περιλαμβάνει τη φάση της μελέτης γραφείου, την αναγνωριστική έρευνα με γεωλογική χαρτογράφηση και δοκιμαστικές εκσκαφές, και στη συνέχεια την κυρίως γεωτεχνική έρευνα που πραγματοποιείται ως επι το πλείστον με ερευνητικές γεωτρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές εδάφους και βράχου. Η έκταση και το βάθος διεξαγωγής της γεωτεχνικής έρευνας (δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, πενετρομετρήσεις κλπ) προσδιορίζεται από την έκταση του "βολβού των επιφορτικών τάσεων", δηλαδή από το βάθος στο οποίο επηρεάζεται τασικώς η γεωμάζα από την κατασκευή. Κλειδιά για την επίτευξη των στόχων της έρευνας πεδίου και την επιτυχή διαχείριση των αναπόφευκτων αβεβαιοτήτων που θα προκύψουν, είναι η γεωτεχνική γνώση και εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης, παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι της έρευνας πεδίου και της γεωτεχνικής έρευνας και αναλύονται τεχνικο γεωλογικοί παράγοντες σχηματισμών που εμφανίζονται στην Κρήτη οι οποίες επηρέασαν την συμπεριφορά διαφόρων τεχνικών έργων. Από την παρουσίαση των παραδειγμάτων τεκμηριώνεται ότι η ελλιπής έρευνα και πολλές φορές οι απλουστευμένες προσεγγίσεις που μπορεί να υιοθετηθούν ελλείψει της απαραίτητης γνώσης και εμπειρίας, πιθανόν να οδηγήσουν σε αντι οικονομικές λύσεις ή και αστοχίες. Σαν αποτέλεσμα, διακυβεύεται όχι μόνο η οικονομική βιωσιμότητα, αλλά και η φυσική ευστάθεια του έργου, είτε κατά τη διάρκεια της κατασκευής είτε κατά τη διάρκεια της χρήσης του. 17

19 «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ» Δρ. ΕΥΘΥΜΗΣ ΛΕΚΚΑΣ Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας website: Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα έντονο γεωδυναμικό καθεστώς το οποίο είναι απόρροια της γεωτεκτονικής της θέσης στο όριο σύγκλισης των δύο λιθοσφαιρικών πλακών, της Ευρωπαϊκής και της Αφρικανικής. Οι έντονες γεωδυναμικές διεργασίες μέσα στο γεωλογικό χρόνο, και κυρίως τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια, συνεχίζονται αμείωτες μέχρι σήμερα και εκφράζονται με φυσικά φαινόμενα που κατανέμονται με διαφορετικό τρόπο στις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές. Ειδικότερα, στην κάθε μία επιμέρους περιοχή της χώρας εμφανίζονται γεωδυναμικά φαινόμενα, τα οποία έχουν επιπρόσθετα διαφορετική ένταση και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα κύρια φυσικά φαινόμενα, και κατ επέκταση εν δυνάμει φυσικοί κίνδυνοι, που είναι δυνατό να εμφανιστούν στον ελληνικό χώρο είναι η σεισμική δραστηριότητα, οι δράσεις ενεργών ρηγμάτων και διαρρήξεων, οι κατολισθήσεις, οι καταπτώσεις, οι καθιζήσεις, οι ροές κορημάτων, η έντονη διάβρωση των εδαφών, οι μεταβολές ακτογραμμών, οι σεισμικές λίμνες, τα φαινόμενα ρευστοποίησης, η ηφαιστειακή δραστηριότητα και συνοδά ηφαιστειακά φαινόμενα, τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, οι πλημμύρες, τα κύματα τσουνάμι, η ερημοποίηση, οι ανώμαλες μεταβολές της στάθμης των υπόγειων υδάτων, κλπ. Οι ανωτέρω φυσικοί κίνδυνοι μπορούν να μετατραπούν σε φυσικές καταστροφές όταν οι κάθε είδους ανθρώπινες δραστηριότητες δεν λάβουν υπόψη την εμφάνιση, την γεωγραφική κατανομή και την ένταση τους, με αποτέλεσμα ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές στα αστικά συγκροτήματα, στις υποδομές και στο περιβάλλον ενώ παράλληλα προκαλούνται μεγάλες επιπτώσεις στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό. Η μείωση των κάθε είδους επιπτώσεων μπορεί να επιτευχθεί με τον σωστό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, δηλαδή να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι κίνδυνοι και να συμπεριληφθούν στις μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας που εκτελούνται στα πλαίσια των ΓΠΣ και των ΣΧΟΟΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που έπληξαν τα τελευταία χρόνια διάφορες περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και παγκόσμια έτσι ώστε να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα χρησιμεύσει στην εκπόνηση των ανωτέρων μελετών. 18

20 «Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός Ενεργών Ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης» Δρ Αθανάσιος Γκανάς, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Το Ηράκλειο Κρήτης είναι μια από τις περισσότερο αναπτυσσόμενες πόλεις της Ελλάδας όπου η γνώση για την ενεργό τεκτονική είναι κρίσιμη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και μεγάλα έργα υποδομών. Νεοτεκτονικά ρηγματα διαπερνούν τόσο την πόλη όσο και τα προάστια αλλά χρειάζονται εκτεταμένες γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες για την αποτύπωση και τον χαρακτηρισμό τους, ως προς την πρόσφατη (Ανω Τεταρτογενή Ολοκαινική δράση). Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο διεξήγαγε λεπτομερείς γεωλογικές, γεωμορφολογικές, παλαιοσεισμολογικές και γεωφυσικές έρευνες σε 18 περιοχές του Ηρακλείου μετά από ανάθεση ερευνητικού έργου το Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 1-D μοντέλα σεισμικών ταχυτήτων για 11 γεωφυσικά προφίλ, παλαιοσεισμολογικά ευρήματα, γεωλογικούς χάρτες για 7 περιοχές, και χάρτες ρηγμάτων σε 18 περιοχές (κλίμακες 1:5000 και μεγαλύτερες). Όλα τα νεοτεκτονικά ρήγματα χαρακτηρίστηκαν ως «δυνητικά ενεργά» επειδή επηρεάζουν πετρώματα του Μέσου Ανω Πλειοκαίνου της θαλάσσιας λεκάνης του Ηρακλείου. Σεισμικά ρήγματα δεν βρέθηκαν. 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ. Δυνατότητες

Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ. Δυνατότητες Δυνατότητες Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ Χαράλαμπος Φασουλάς Υπεύθ. Τμ. Γεωποικιλότητας, ΜΦΙΚ Υπεύθ. Γεωπάρκου Ψηλορείτη Συντονιστής Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Δίκτυα «Τομέων» και «Τόπων»: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Η εισήγηση βασίζεται σε μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια καταρχήν με το πρόγραμμα «Ακρίτας»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 250 ΠΡΟΣ Αθήνα, 30/01/2013 Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 193 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας».

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (FLASH FLOOD) ΣΤΗΝ ΒΔ ΡΟΔΟ ( 22 ΝΟΕ 2013 )

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (FLASH FLOOD) ΣΤΗΝ ΒΔ ΡΟΔΟ ( 22 ΝΟΕ 2013 ) Δρ. ΕΥΘΥΜΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, MSc, PhD ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δρ. Πολιτικός Mηχανικός, EurIng Τμήμα Μηχανικών και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. Εισαγωγική Κατεύθυνση: Μηχανικών Γεωτεχνολογίας της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΓΠΣ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,., στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Μια Ανασκόπηση Δρ. Α. Βαλαδάκη Πλέσσα, Γεωλόγος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Επικεφαλής: Καθηγητής κ. Χρήστος Σ. Zerefos, Πρόεδρος του ΝΟΑ Αθήνα, Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ **************

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************** ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΗ. Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

ΓΛΑΥΚΗ. Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΓΛΑΥΚΗ Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας Μελέτη Διάγνωσης Των Αναγκών Της Τοπικής Αγοράς Εργασίας Της Κεντρικής Μακεδονίας περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας

Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας ΙΓΜΕ: Θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών. Μεταξύ άλλων έχει σαν σκοπό: Την έρευνα και τη μελέτη τεχνικών θεμάτων, τα οποία προκύπτουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο Στον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας, της διδακτέας ύλης και της διδακτικής προσέγγισης, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 8: Ψηφιακή, πολυφασµατική τηλεπισκοπική απεικόνιση τµήµατος της Ελλάδας από τον δορυφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τσακαρέστος Ιωάννης Προϊστάμενος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδας 1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. Ι. Σύσταση: Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρία 2 η /07.10.2015) Μεταβατικές Διατάξεις Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής ΜΗΧΟΠ (βάσει του ΠΣ 2014-15) 1 ο εξάμηνο Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΟΧ ΤΕΕ 31.05.2006 ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) Εισηγητής: Κώστας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες

H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες ΤΕΕ Τμήμα Πελοποννήσου, Τρίπολη 19 Μαρτίου 2010 H σημασία των ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ 12 χρόνια μετά το Ν. 2508/97. Η προοπτική του Σχεδιασμού του χώρου στις σημερινές συνθήκες Βιβή Μπάτσου, Αρχ. Πολεοδόμος Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Χ. Γεωργανόπουλος Θεσσαλονίκη, 15-16/10/99 ΕΟΑΕ και ΕΕΣΥΕ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Γ.Μ.Ε. 81η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10-18/09/2016

Ι.Γ.Μ.Ε. 81η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10-18/09/2016 Ι.Γ.Μ.Ε. 81 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10-18/09/2016 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Βασική γεωλογική έρευνα Ειδικές γεωλογικές χαρτογραφήσεις Παλαιοντολογικοί - Παλυνολογικοί - Ιζηματολογικοί προσδιορισμοί Εφαρμογές Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού Εορτασμός Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κρίσεις: συνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Γ.) Μέλος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα 412 22 Λ ά ρ ι σ α Τηλ: 2410-535615 2410-257866 / FAX 2410-255718

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

- «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου» Δήμου Χανίων, οι οποίες ευρίσκονται στο ίδιο - Α1 στάδιο μελέτης,

- «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου» Δήμου Χανίων, οι οποίες ευρίσκονται στο ίδιο - Α1 στάδιο μελέτης, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Χανίων ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, στη σύμπραξη που αποτελείται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε,

Διαβάστε περισσότερα