ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλ.: Εκπαίδευση 1990: Πτυχίο Γεωλογίας: Γεωλογικό Τμήμα - Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών 2001: Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωλογίας: Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Σεισμική διασκόπηση και γεωτεχνικές συνθήκες υποθαλάσσιων πρανών σε σεισμοτεκτονικές ζώνες του Ελληνικού χώρου" : Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο γνωστικό αντικείμενο Γεωλογίας Ωκεανογραφίας. Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας: "Η εφαρμογή της θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης στην εκτίμηση γεωτεχνικών παραμέτρων. Εφαρμογή στις μελέτες τοποθέτησης και ταφής υποβρύχιων τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών καλωδίων". Επαγγελματική Δραστηριότητα 02/07/2010 σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο Θαλάσσια Ιζηματολογία. 06/04/ /07/2010: Λέκτορας στο τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο Θαλάσσια Ιζηματολογία σήμερα: Συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, του ΠΜΣ Διαχείρηση Παράκτιων Περιοχών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου σήμερα: Επιστημονικός Υπεύθυνος σε δεκαπέντε (15) ερευνητικά και εφαρμοσμένα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Παν/μιου Αιγαίου. 14/8/2002 5/4/06: Γεωλόγος στο Υπουργείο Γεωργίας, στο Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωφυσικής, της Διεύθυνσης Γεωλογίας Υδρολογίας (Γενική Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικών Διαρθρώσεων). Από έως την βρισκόμουν σε εκπαιδευτική άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας. 2/2002 6/2006: Εργαστηριακός Συνεργάτης (με πλήρη προσόντα) του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Παράρτημα Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 9/2002 7/2005: Εργαστηριακός Συνεργάτης (με πλήρη προσόντα) του τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 15/3/ /8/2002: Σύμβαση Αορίστου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου με το Πανεπιστήμιο

2 Πατρών με ειδικότητα ΠΕ Γεωλόγος. 15/7/ /3/2002: Σύμβαση ανάθεσης έργου με το Πανεπιστήμιο Πατρών στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ (μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών) : Σύμβουλος Γεωλόγος στην Τεχνική Εταιρεία Akti Engineering με αντικείμενο υποθαλάσσιες γεωφυσικές/γεωτεχνικές/ωκεανογραφικές έρευνες στο πλαίσιο μελετών πόντισης υποβύχιων καλωδίων οπτικών ινών (Ο.Τ.Ε.) και ενεργειακών καλωδίων (Δ.Ε.Η.), πόντισης αγωγών και κατασκευής λιμανιών : Επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών. Συμβάσεις ανάθεσης έργου με το Εργαστήριο (μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών) κατά τα χρονικά διαστήματα: (α) 1/3/ /12/90, (β) 1/9/ /4/1995 και (γ) 9/1/ /7/ /11/ /2/2001: Σύμβουλος γεωλόγος (consultant marine geologist) της Ιταλικής τεχνικής εταιρείας GEOLAB S.r.l., στο πλαίσιο της υποθαλάσσιας γεωφυσικής/γεωτεχνικής έρευνας για την πόντιση υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου οπτικών ινών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. 6/7/1998-5/10/1998: Σύμβαση έργου στο ερευνητικό κέντρο SACLANT Undersea Research Centre (Ν.Α.Τ.Ο.), στην πόλη La Spezia της Ιταλίας, στον τομέα Περιβαλλοντικής Ερευνας (Environmental Research Division - Fine Scale Acoustics & Oceanography Group) και στα πλαίσια του προγράμματος Summer Research Assistants (SRA). Ερευνητική Δράση / Επιστημονικά Ενδιαφέροντα Σύγχρονες διεργασίες ιζηματογένεσης που λαμβάνουν χώρα σε παράκτια περιβάλλοντα καθώς και σε περιβάλλοντα ενδιάμεσων και βαθιών νερών. Σεισμική στρωματογραφία. Γεωφυσική και γεωτεχνική απόκριση των ιζημάτων, ως μέσου για τη μελέτη των συνθηκών ιζηματογένεσης στα παράκτια και θαλάσσια περιβάλλοντα, καθώς και στην ευστάθεια των υποθαλάσσιων πρανών. Μελέτη της παρουσίας αέριων υδρογονανθράκων στους πόρους των θαλάσσιων ιζημάτων και στις γεωμορφές που δημιουργούνται κατά τη διαφυγή τους προς την υδάτινη στήλη. Μελέτη υποθαλάσσιων κατολισθητικών φαινομένων και των επιπτώσεων τους κυρίως στο παράκτιο και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εντοπισμός θαλάσσιων γεωλογικών και ανθρωπογενών επικινδυνοτήτων που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων, με έμφαση στα υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά και ενεργειακά καλώδια, στους αγωγούς και στα λιμάνια. Επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών αποβλήτων και αγωγών μεταφοράς υδρογονανθράκων, λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και με την απόρριψη μεταλλοφόρων μεταλλευτικών αποβλήτων. Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας κατά το Τεταρτογενές. Θαλάσσιες γεωαρχαιολογικές έρευνες σε περιοχές με ιδιαίτερο αρχαιολογικό και

3 ιστορικό ενδιαφέρον. Συσχέτιση θαλάσσιας γεωλογίας και βενθικής οικολογίας. Διδασκαλία Μαθημάτων Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωλογία (Α εξάμηνο) Θαλάσσια Ιζηματολογία (Δ εξάμηνο) Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Γεωλογία (Ζ εξάμηνο) Υποθαλάσσιες και Παράκτιες Εφαρμογές (Η εξάμηνο) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διατμηματικό Π.Μ.Σ. "Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών" του Παν/μίου Αιγαίου Βιογεωχημικές Διεργασίες στο Παράκτιο Περιβάλλον (συνδιδασκαλία) Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές και Πρακτικές Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών (συνδιδασκαλία) Δημοσιευμένο Έργο Διδακτορική Διατριβή Χασιώτης, Θ., (2001). Σεισμική διασκόπηση και γεωτεχνικές συνθήκες υποθαλάσσιων πρανών σε σεισμοτεκτονικές ζώνες του Ελληνικού χώρου.τμήμα Γεωλογίας, Παν/μιου Πατρών, σελ Διεθνή Περιοδικά (SCI) και Διεθνή βιβλία 1. Papatheodorou, G., Hasiotis, T. and Ferentinos, G., (1993). Gas charged sediments in the Aegean and Ionian Seas, Greece. Marine Geology, vol. 112, pp Hasiotis, T., Papatheodorou, G., Kastanos, N., and Ferentinos G., (1996). A pockmark field in the Patras Gulf (Greece) and its activation during the 14/7/93 seismic event. Marine Geology, vol. 130, pp Lyons, A.P., Fox, W.L.J., Hasiotis, T. and Pouliquen, E. (2002): Characterization of the two-dimensional roughness of wave-rippled seafloors using digital photogrammetry. I.E.E.E. Journal of Oceanic Engineering, vol. 27(3), pp Hasiotis, T., Papatheodorou, G., Bouckovalas, G., Corbau, C. and Ferentinos, G. (2002): Earthquake-induced coastal sediment instabilities in the western Gulf of Corinth, Greece. Marine Geology, vol. 186, pp Hasiotis, T., Papatheodorou, G. and Ferentinos, G. (2002): A string of large and deep gasinduced depressions (pockmarks), offshore Killini peninsula, western Greece. Geo-Marine Letters, vol. 22(3), pp Hasiotis, T., Papatheodorou G. and Ferentinos, G. (2005): A high resolution approach in the recent sedimentation processes at the head of Zakynthos canyon, western Greece. Marine Geology, vol. 214, pp Hasiotis, T., Charalampakis, M., Stefatos, A., Papatheodorou G. and Ferentinos, G. (2006): Fan delta development and processes offshore a seasonal river in a seismically active region, in the NW Gulf of Corinth. Geo-marine Letters, vol 26(4), pp Charalampakis, M., Stefatos, A., Hasiotis, T. and Ferentinos, G., (2007): Submarine mass movements on an active fault system in the central Gulf of Corinth. In: Submarine Mass Movements and Their Consequences (eds. V. Lykousis, D. Sakellariou, J. Locat) Advances

4 in Natural and Technological Hazard Research Series, Springer, vol. 27, pp Hasiotis, T., Papatheodorou, G., Charalampakis, M., Stefatos, A. and Ferentinos, G., (2007): High frequency sediment failures in a submarine volcanic environment: The Santorini (Thera) basin in the Aegean Sea. In: Submarine Mass Movements and Their Consequences (eds. V. Lykousis, D. Sakellariou, J. Locat) Advances in Natural and Technological Hazard Research Series, Springer, vol. 27, pp Hasiotis, T., Papatheodorou, G. and Ferentinos, G., (2007): Sediment stability conditions west of Milos island, west Hellenic Volcanic Arc. In: Submarine Mass Movements and Their Consequences (eds. V. Lykousis, D. Sakellariou, J. Locat) Advances in Natural and Technological Hazard Research Series, Springer, vol. 27, pp Ferentinou, M., Hasiotis, T. and Sakellariou, M., (2010): Clustering of geotechnical properties of marine sediments through self organizing maps: an example from the Zakynthos Canyon Valley system, Greece. In: Submarine Mass Movements and Their Consequences (eds. Mosher, D.C., Shipp, R.C., Moscardelli, L., Chaytor, J.D., Baxter, C.D.P., Lee, H.J., Urgeles, R.) Advances in Natural and Technological Hazard Research Book Series, Springer, v.28, DOI / , Springer, The Netherlands, pp Ferentinou, M., Hasiotis, T. and Sakellariou, M., (2012): Application of computational intelligence tools for the analysis of marine geotechnical properties in the head of Zakynthos Canyon, Greece. Computers & Geosciences, v. 40, pp Διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά 1. Kenyon, N., Droz, L., Ferentinos, G., Palanques, A., Cronin, B., Hasiotis, T., Millington, J., and Valensuela, G., (1993). Geological and geophysical investigations of Western Mediterranean deep sea fans: III. 2. Side scan sonar facies. Unesco Reports in Marine Sciences, vol. 62, pp Kenyon, N., Droz, L., Limonov, A., Ferentinos, G., Palanques, A., Ivanov, M., Cronin, B., Hasiotis, T. and Millington, J., (1993). Geological and geophysical investigations of Western Mediterranean deep sea fans: III. 3. Preliminary interpretation. Unesco Reports in Marine Sciences, vol. 62, pp Χριστοδούλου, Δ., Χασιώτης Θ., Στεφάτος Α., Παπαθεοδώρου Γ. και Φερεντίνος Γ., (2001). Η θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση στην εκτίμηση των γεωλογικών / γεωτεχνικών συνθηκών του πυθμένα για την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων. Τεχνικά, τεύχος 174, σελ Χριστοδούλου, Δ., Χασιώτης Θ., Στεφάτος, Α., Παπαθεοδώρου Γ., Φερεντίνος, Γ., Τσαβλίρης, Ε., Παλαιοκρασσάς, Α. & Ασλανίδης Ν., (2002): Η συμβολή του τομογράφου υποδομής πυθμένα (Subbottom profiler) στις μελέτες διαπλάτυνσης / εκβάθυνσης θαλάσσιων διαύλων. Παράδειγμα εφαρμογής από την εκβάθυνση του διαύλου Πρέβεζας. Τεχνικά, τεύχος Απριλίου, σελ Εργασίες (με κρίση) σε πρακτικά (Conference Proceedings) Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων 1. Χασιώτης, Θ., Παπαθεοδώρου, Γ., και Φερεντίνος, Γ., (1994). Πεδίο κρατήρων διαφυγής αέριων υδρογονανθράκων στο Ν.Α. Πατραϊκό κόλπο και η ενεργοποίηση τους κατά το σεισμό της 14/7/1993. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, τόμος ΧΧΧ/5, σελ Χασιώτης, Θ., Παπαθεοδώρου, Γ., και Φερεντίνος, Γ., (1997). Βαρυτικές διεργασίες μεταφοράς ιζημάτων και ανάλυση ευστάθειας πρανών στη λεκάνη του στενού της Ζακύνθου. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, τόμος 1, σελ Γεραγά, Μ., Τσαϊλά-Μονόπωλη Σ., Τριψάνας, Ε., Παπαθεοδώρου, Γ., Φερεντίνος, Γ.,

5 Χασιώτης, Θ., Σέιμουρ, Στ. Κ., & Ιωακείμ, Χ., (1997). Παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματολογικές συνθήκες στο κεντρικό Αιγαίο πέλαγος (Μυρτώος λεκάνη) κατά το Ολόκαινο-Αν. Πλειστόκαινο. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, τόμος 1, σελ Hasiotis, T., Papatheodorou, G. and Ferentinos, G., (1997). Geological and man-made hazards surveying for laying of submarine cables in the Aegean and Ionian seas, Greece. In Marinos, P., Koukis, G., Tsiambaos, G and Stournaras G. (eds): Proc. International Symposium on Engineering Geology and the Environment, organised by the International Association of Engineering Geology (I.A.E.G.), June 23-27, Athens, Greece pp Παπαθεοδώρου, Γ., Χασιώτης, Θ., Γεραγά, Μ., Λυμπέρης Ε. και Φερεντίνος, Γ., (1997). Συμβολή των θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων έρευνας στην υποβρύχια αρχαιολογία. Εφαρμογή των μεθόδων στον όρμο των Νικολέϊκων (Ελίκη) και στον κόλπο της Πύλου. Στον τόμο "Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα", Επιστημονική Επιμέλεια Ι Μπασιάκος, Ε. Αλούπη, Γ. Φακορέλλης. Έκδοση της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας και Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, Αθήνα 2001, βασισμένος στα Πρακτικά του 3ου Συμποσίου Αρχαιομετρίας της Ε.Α.Ε., σελ Στεφάτος, Α., Χαραλαμπάκης, Μ., Παπαθεοδώρου, Γ., Φερεντίνος, Γ. και Χασιώτης, Θ. (1998). Σκουπίδια (Litters) στον πυθμένα των Ελληνικών θαλασσών-διάσταση του προβλήματος και αντιμετώπιση. Πρακτικά Συνεδρίου Τεχνολογίες Αρχιπελάγους, ISSN , Πειραιάς Οκτωβρίου 1997, σελ Χαραλαμπάκης, Μ., Στεφάτος, Α., Παπαθεοδώρου, Γ., Φερεντίνος, Γ., Γεραγά, Μ. και Χασιώτης, Θ. (1998). Εντοπισμός και μελέτη σύγχρονων και ιστορικών ναυαγίων: παραδείγματα από τον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Πρακτικά Συνεδρίου Τεχνολογίες Αρχιπελάγους, ISSN , Πειραιάς Οκτωβρίου 1997, σελ Στεφάτος, Α., Χαραλαμπάκης, Μ., Παπαθεοδώρου, Γ., Χασιώτης, Θ. και Φερεντίνος, Γ. (1998). Ποσοτική προσέγγιση των διεργασιών ιζηματογένεσης λεκάνης με τη χρήση αναλογικών σεισμικών καταγραφών - Παράδειγμα από την υποθαλάσσια λεκάνη του δίαυλου της Ζακύνθου στη δυτική Ελλάδα. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Μαϊου, Πάτρα, τομ. 4, σελ Χασιώτης, Θ., Παπαθεοδώρου, Γ., Φερεντίνος, Γ. και Γεραγά, Μ. (1998). Μέθοδοι θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης ως μέσο για τη διερεύνηση της δυνατότητας ταφής υποβρύχιων καλωδίων - Παραδείγματα από τις τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις (i) Πρέβεζας- Κέρκυρας και (ii) Λαγονησίου-Μήλου-Χανίων. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Μαϊου, Πάτρα, τομ. 2, σελ Παπαθεοδώρου, Γ., Χασιώτης, Θ., Τριψάνας Ε. και Φερεντίνος, Γ. (1998). Κατολισθητικά φαινόμενα στις ακτές της περιοχής Ερατεινής/Τολοφώνα (Δυτ. Κορινθιακός κόλπος) λόγω του σεισμού των 6.1R του Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Μαϊου, Πάτρα, τομ. 4, σελ Λυμπέρης, Ε., Παπαθεοδώρου, Γ, Χασιώτης, Θ. και Φερεντίνος, Γ. (1998). Υποθαλάσσια ρήγματα στην ενεργή τεκτονική τάφρο του Κορινθιακού κόλπου. Τέσσερα τυπικά παραδείγματα σύγχρονου τεκτονικού ελέγχου της μορφολογίας και των διεργασιών ιζηματογένεσης κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Μαϊου, Πάτρα, τομ. 2, σελ Παπαθεοδώρου, Γ., Στεφάτος, Α., Χαραλαμπάκης, Μ., Γεραγά, Μ., Ιατρού, Μ., Κάστανος, Ν., Χασιώτης, Θ. & Φερεντίνος, Γ. (1999). Ορθολογική διαχείριση υποβρύχιων αρχαιολογικών χώρων - Κόλπος Ναυαρίνου (Πύλου), ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Νοεμβρίου, Αθήνα, σελ Χριστοδούλου, Δ., Στεφάτος Α., Χασιώτης Θ., Παπαθεοδώρου Γ. και Φερεντίνος Γ., (2001). Η θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση στην εκτίμηση των γεωλογικών/γεωτεχνικών

6 συνθηκών του πυθμένα για την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Αθήνα, Μαϊου και 1 Ιουνίου, τόμος 1, σελ Χασιώτης, Θ., Παπαθεοδώρου, Γ. και Φερεντίνος, Γ., (2001). Επιφανειακά κατολισθητικά φαινόμενα και ανάλυση ευστάθειας υποθαλάσσιων πρανών στην πλαγιά μεταξύ Κέρκυρας - Παξών (πλαγιά Δυτικής Ελλάδας). 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Αθήνα 2001, τόμος 2, σελ Hasiotis, T., (2004). New evidence for the recent sedimentation processes at the head of Zakynthos canyon, western Greece. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, April, Thessaloniki, Greece, pp Hasiotis, T., Charalampakis, M., Stefatos, A., Papatheodorou, G & Ferentinos, G., (2004). Subaqueous processes in the Eratini fan delta, NW Gulf of Corinth, Greece. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, April, Thessaloniki, Greece, pp Χαραλαμπάκης, Μ., Χασιώτης, Θ. και Στεφάτος Α., (2008). Γεω-επικινδυνότητες και η επίδραση τους σε παράκτιες περιοχές. Παράδειγμα: η περιοχή Ξυλοκάστρου στον Κορινθιακό κόλπο και τα αποτελέσματα της προσβολής από tsunami. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Μυτιλήνη Σεπτεμβρίου, σελ Καραμπάς, Θ., Κρεστενίτης, Ι., Σακελλαρίου, Δ., Χασιώτης, Θ. και Μαλιαρός Δ., (2008). Πρόληψη και διαχείριση θαλάσσιων κινδύνων στην παράκτια ζώνη (CORI-INTERREG III B / ARCHIMED): Κίνδυνοι από τσουνάμι και πλημμύρες. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Μυτιλήνη Σεπτεμβρίου, σελ Παλαιοκρασσάς, Α., Τσαβλίρης, Ε., Χριστοφόρου, Ι. και Χασιώτης Θ., (2008). Πολυδεσμικός ηχοβολιστής (multi-beam): Το σύγχρονο εργαλείο χαρτογράφησης παράκτιων περιοχών και εγκαταστάσεων. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Μυτιλήνη Σεπτεμβρίου, σελ Μαρτσούκα, Φ., Χασιώτης Θ., Μανέας Γ. και Κωστοπούλου, Μ., (2009). Κατανομή των ιζημάτων και ιζηματογενείς διεργασίες στην παράκτια ζώνη της ΝΑ Λέσβου. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Πάτρα Μαϊου, τόμος 1, σελ Τσιρίδης, Λ., Χασιώτης Θ., Τριανταφύλλου, Μ. και Κωστοπούλου, Μ., (2009). Προκαταρκτικά αποτελέσματα κατανομής σύγχρονων βενθονικών τρηματοφόρων στην παράκτια ζώνη της ΝΑ Λέσβου, ΒΑ Αιγαίο. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Πάτρα Μαϊου, τόμος 1, σελ Παπακώστα Φ., Χασιώτης Θ. & Παλαιοκρασσάς Α., (2012): Βιογενείς σχηματισμοί στην περιοχή Σικίνου Φολεγάνδρου. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 7-11 Μαϊου, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, σελ Τσιρίδης, Λ. & Χασιώτης Θ. (2012): Διερεύνηση της χρήσης των βενθικών τρηματοφόρων ως δείκτες περιβαλλοντικής πίεσης σε υδατοκαλλιέργειες στην παράκτια ζώνη της ΝΑ Λέσβου. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 7-11 Μαϊου, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, σελ Τσιντσίνης, Μ., Χασιώτης Θ. & Μιχαλακάκη, Μ., (2012): Εκτίμηση γεωμορφολογικών συνθηκών & ανεμολογικού καθεστώτος για την εγκατάσταση θαλάσσιου αιολικού πάρκου στον κόλπο της Αλεξανδρούπολης Πρόταση χωροθέτησης. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 7-11 Μαϊου, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, σελ Karambas, T. & Hasiotis, T. (2012). A study of tsunamis generated by underwater landslides in the Aegean Sea. Proceedings of the 22 nd International Offshore and Polar Engineering Conference, June 17-22, Rhodes, Greece, pp M. Stamatakis, S. Poulos, A. Tsoutsia, N. Papavlassopoulou, A. Karditsa and M. Anastasatou, A.Velegrakis, T. Hasiotis, V.Kapsimalis and G.Roussakis, (2013). Marine

7 Aggregates deposits MARE project. 6 th International Conference on Sustainable Development in the Minerals Industry. 30 June 3 July, Milos island, Greece (accepted for publication). 27. Velegrakis, A., Monioudi, I., Poulos, S., Lekkas, D., Hatzopoulos, J., Hasiotis, T., Karambas, Th., Kontogianni, A., Vousdoukas, M., Andreadis, O., Rigos, A., Tsekouras, G., Psarros, F., Ghionis, G., Karditsa, A., Chatzipavlis, A., Anastasiadis, S., Kokkoris, G., Petrakis, S., Tsimplis, M., Peduzzi, P. and Collins, M., (2013). Physical and economic impacts of sea level changes on the island beaches of the Aegean Archipelago (ISLA): concepts and preliminary results. 13 th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2013), 5-7 September 2013, Athens, paper ID: CEST13_ Θωμάς Χασιώτης, Αλέξιος Ράμφος, Ευαγγελία Μανούτσογλου, Ευθύμιος Σπίνος, Όλυμπος Ανδρεάδης, Αθανάσιος Ευαγγελόπουλος, Αγγελική Κακολύρη & Δρόσος Κουτσούμπας (2013). Αξιοποίηση μεθόδων υδροακουστικής τεχνολογίας για την αποτύπωση παράκτιων οικοτόπων: η περίπτωση του ΝΔ Κόλπου Λαγανά στη Ζάκυνθο. 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου (δεκτή προς δημοσίευση). Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια με Συνόψεις (abstracts) 1. Papatheodorou, G., Hasiotis, T. and Ferentinos, G., (1992). Gas charged sediments in the Aegean and Ionian Seas, Greece. 33rd Congress-Plenary Assembly of C.I.E.S.M., Trieste, Italy, 12-17/10/ Papatheodorou, G., Hasiotis, T., Geraga, M., Lyberis, E. And Ferentinos G., (1996). Submarine active faults in the Western Corinth Gulf and submarine slides activated by the Aegion earthquake. International Meeting on the Results of the May 13, 1995 western Macedonia Earthquake, May 25-28, Kozani, Greece. 3. Παπαθεοδώρου, Γ., Χασιώτης Θ. και Φερεντίνος Γ., (1997). Αέριοι υδρογονάνθρακες στα ιζήματα του πυθμένα του Αμβρακικού κόλπου και η επίδραση τους στη βιολογική παραγωγικότητα. 2ο Συνέδριο για την προστασία και ανάπτυξη του Αμβρακικού κόλπου, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ, Άρτα Ιουνίου Παπαθεοδώρου, Γ., Χασιώτης, Θ., Γεραγά, Μ., Λυμπέρης Ε. και Φερεντίνος, Γ., (1997). Συμβολή των θαλάσσιων γεωφυσικών μεθόδων έρευνας στην υποβρύχια αρχαιολογία. Εφαρμογή των μεθόδων στον όρμο των Νικολέϊκων (Ελίκη) και στον κόλπο της Πύλου. Πρακτικά του 3ου Συμποσίου Αρχαιομετρίας της Ε.Α.Ε. - Αθήνα 6-9 Νοεμβρίου 1996, σελ (ταυτίζεται με την εργασία 20). 5. Ferentinos, G., Papatheodorou, G. and Hasiotis, T., (1997). Submarine gravitative mass movements in the Hellenic Arc: A natural laboratory for the enhancement of present day knowledge on mass movements. Proceedings of the 5th Meeting on Environmental Geology, organized by IAS-SEPM, Venice, Italy, pp Papatheodorou, G., Hasiotis, T. and Ferentinos, G., (1998). Submarine and coastal sediment failure triggered by the 1995, Ms=6.1R, Aegion earthquake, Gulf of Corinth, Greece. Seventh (7th) International Symposium in Natural and Man-made Hazards, May , Chania, Crete Is., Greece, p Ferentinos, G., Papatheodorou, G. and Hasiotis, T. (1998). The contribution of geophysical surveying in the study of coastal changes: Examples from Greece. Proceedings of the Meeting on Rapid Coastal Changes in the Late Quaternary, Samos, Greece, 10-19/9/1998, p Hasiotis, T., Papatheodorou, G. and Ferentinos, G., (1999). Patras and Corinth Gulfs, western Greece - A natural laboratory for the study of seismic induced submarine hazards. 10th meeting of the European Union of Geosciences (EUG 10), 28th March - 1st April, Strasbourg, France, Journal of Conference Abstracts, vol. 4, no. 1, p Hasiotis, T., Corbau, C., Papatheodorou, G. and Ferentinos, G., Koukis, G., Sabatakakis N. and Bouckovalas, G. (2000). Beach stability in the gulf of Corinth and its implication on the

8 subsidence of Ancient Helike. Third International Conference on Ancient Helike and Aigialeia: Archaeological Sites in Geologically Active Region, October 6-9, 2000, Nikolaiika, Achaia, Greece, pp Papatheodorou G., Stefatos A., Geraga M., Ferentinos G., Paleokrasas A., Chalari A., Christodoulou D. Hasiotis T., Voyiantzakis I., Corbaux, C. (2001). A marine geophysical survey for the detection of ancient wrecks and man-made structures in the coastal zone of Alexandria, Egypt (side scan sonar survey-preliminary results). Proceedings of ARCEOMETRIE 2001, April, La Rochelle (France), pp Papatheodorou, G., Christodoulou, D., Hasiotis T. and Ferentinos G., (2002). Gas charged sediments and associated seabed morphological features in the Aegean and Ionian seas, Greece. VII International Conference on gas in marine sediments and natural marine hydrocarbon seepage in the world oceans with application to the Caspian Sea. Sponsored by NATO and the Shallow Gas Group. Abstract book, October 7-12, Baku, Azerbaijan, pp Papatheodorou G., Geraga M., Kastanos N., Gionis G., Hasiotis T., Halari A. & Ferentinos G. (2003). The study of coastal palaeogeography of Dokos Island, Greece using remote sensing techniques. 4th Symposium on Archaeometry of the Hellenic Society of Archaeometry, Athens, May Hasiotis, T., Stefatos, A., Charalampakis, M. and Ferentinos, G., (2004). Application of underwater acoustic-mapping techniques in decision making during offshore site surveys. Πρακτικά συνεδρίου Ακουστική 2004, Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. 14. Charalampakis, M., Stefatos, A., Hasiotis, T. and Ferentinos, G., (2005). Morphology, structure and evolution of the Xylocastro basin bounding fault margin, Central Gulf of Corinth. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active tectonics of the Aegean Region, June, Kadir Has University, Instabul, Turkey, pp Ferentinou, M. and Hasiotis, T., (2007). Marine sediments geotechnical characteristics rating using Kohonen self-organizing maps: Case study in Zakynthos canyon, Western Greece. 25th IAS (International Association of Sedimentologists) Meeting of Sedimentology, Patras 4-7th September, p Hasiotis, T., Papatheodorou, G. and Ferentinos G., (2007). Liquefaction-induced coastal failures in the western Gulf of Corinth. 25th IAS (International Association of Sedimentologists) Meeting of Sedimentology, Patras 4-7th September, p Hasiotis, T., (2007). The 1965 Eratini (NW Gulf of Corinth) coastal slide-induced tsunami. 25th IAS (International Association of Sedimentologists) Meeting of Sedimentology, Patras 4-7th September, p Hasiotis, T. and Velegrakis A., (2007). Preliminary results of biogenic mounds morphology in the Kalloni Gulf, Lesvos island. 25th IAS (International Association of Sedimentologists) Meeting of Sedimentology, Patras 4-7th September, p Kostopoulou Μ., Argyrou, Μ., Karydis Μ., Kitsiou, D., Koutsoubas, D., Tsirtsis, G. and Hasiotis, T., (2008). Human activities on the quality of the coastal environment and assessment of environmental quality indicators in the framework of the coastal zone management, according to the directive 2000/60. 3rd International Conference Water Science and Technology with emphasis on water and climate (AQUA 2008), October 2008, Athens, Greece. 20. Martsouka, F. and Hasiotis T., (2009). Anthropogenic influence on the coastal sedimentation processes in SE Lesvos island, Greece. 27th IAS (International Association of Sedimentologists) Meeting of Sedimentology, Alghero (Italy), September, p Tsiridis, L. and Hasiotis T., (2009). Benthic foraminifera in the coastal zone of SE Lesvos, NE Aegean Sea. 27th IAS (International Association of Sedimentologists) Meeting of Sedimentology, Alghero (Italy), September, p. 706.

9 22. Hasiotis, T., (2010): Morphology and sedimentation processes in the Rio-Antirrio Strait, Central Greece. 18 th International Sedimentological Congress, 26 September - 1 October 2010, Mendoza, Argentina, p Hasiotis, T., Andrinopoulos, A. & Velegrakis, A., (2010): Acoustic anomalies and related morphological features in the Kalloni Gulf, Lesvos, Greece. 18 th International Sedimentological Congress, 26 September - 1 October 2010, Mendoza, Argentina, p Hasiotis, T. and Charalampakis M., (2010): Geomorphological Evidence of Bottom-Water Dynamics In The Kafireas Strait, Cyclades, Greece. Seventh International Symposium On The Eastern Mediterranean Geology, October 2010 in Adana, Turkey, p Tsintsinis, M., Hasiotis, T. & Gkarakis, K., (2011): Evaluation of environmental conditions for the development of an offshore wind farm off Alexandroupolis, Greece. European Wind Energy Association (EWEA) OFFSHORE 2011 Conference, Amsterdam (29 Nov. 1 Dec). 26. F. Papakosta, T. Hasiotis, Α. Paleokrassas, (2012): Post glacial hummocky biogenic (coralline algae) formations in South Cyclades, Greece. 5 th International Symposium on Deep-Sea Corals, Amsterdam, The Netherlands, 1-6 April, p F. Psarros, I. Monioudi, E. Manoutsoglou, O. Andreadis, P. Tziourrou, T. Hasiotis, A. Velegrakis, C. Dimitriadis, L. Sourbes and D. Koutsoubas, (2013). Predicting the response of a sea-turtle nesting beach in sea-level rise, Gerakas, Zakynthos isl., Greece. 40 th CIESM Congress, Marseill-France, 28 Oct. to 1 Nov. Accepted for publication in the Congress Proceedings, paper ID: C5LR V. Kapsimalis, G. Rousakis, G. Hatiris, S. Kalogirou, T. Hasiotis, A. Karditsa, S. Petrakis, S. E Poulos and M. Stamatakis, (2013). Searching for marine aggregates deposits in the Afantou Bay (Rhodes island, Greece). 40 th CIESM Congress, Marseill-France, 28 Oct. to 1 Nov. Accepted for publication in the Congress Proceedings, paper ID: E. Manoutsoglou, T. Hasiotis and A. Velegrakis, (2013). Acoustic detection of benthic assemblages in a land-locked shallow marine environment: Gulf of Gera, Lesvos, Greece. 40 th CIESM Congress, Marseill-France, 28 Oct. to 1 Nov. Accepted for publication in the Congress Proceedings, paper ID: T. Kyrtzoglou, A. Kontogianni, T. Hasiotis, A. Velegrakis, I. Mοnioudi and M. Skourtos, (2013). An integrated vulnerability index for small ports under a climate change threat. 40 th CIESM Congress, Marseill-France, 28 Oct. to 1 Nov. Accepted for publication in the Congress Proceedings, paper ID: T. Hasiotis, I. Monioudi, R. Rafailidis & A. Velegrakis, (2013). Beach carrying capacity under sea-level rise. Global Congress on Integrated Coastal Management (EMECS 10 MEDCOAST 2013 Joint Conference) Marmaris, Turkey, 30 Oct. 3 Nov. (accepted for publication). Ερευνητικά Προγράμματα Επιστημονικός υπεύθυνος 2007: Marine geophysical/geotechnical study for the laying of a submarine gas pipeline between Aliveri-Attica (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2008: Marine geohazards evaluation for the laying of fiber optic cables between Rio-Antirio (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2008: Γεω-αρχαιολογική ανάλυση θαλάσσιων γεωφυσικών στοιχείων για την κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας στο Θερμαϊκό κόλπο (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2008: Marine geohazards evaluation and burial feasibility of fiber optic cables between Evia-Andros-Tinos-Mykonos (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING).

10 2010: Seismic data and sediment core analysis for the installation and burial of a submarine fiber optic cable between Alexandroupoli and Samothraki (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2010: Geohazards assessment and burial feasibility of submarine fiber optic cables in the north Cyclades, between Attiki and Kea Isl. and south Cyclades, between the islands Ios- Sikinos and Folegandros (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2010: Προστασία ακτών Λέσβου λόγω ανύψωσης της στάθμης της θάλασσαςακτομηχανική διερεύνηση (Συν-υπεύθυνος με τον Θ. Καραμπά) (Χρηματοδότηση: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ). 2010: Προστασία ακτών Δήμου Καμείρου Διερεύνηση διαβρωτικών φαινομένων ακτών Δήμου Καμείρου Ρόδου και προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος (Συν-υπεύθυνος με τον Θ. Καραμπά) (Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ). 2011: Σχεδιασμός υποβρύχιας ενεργειακής ζεύξης ΑΠΕ μεταξύ Σκύρου-Εύβοιας-Λάρυμνας (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2011: Γεω-μορφολογική και γεωτεχνική μελέτη μεταξύ Λήμνου-Σαμοθράκης και Κεφαλλονιάς-Ιθάκης για την πόντιση και ταφή υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2011: Marine geophysical/geotechnical study for the laying of submarine high voltage power cables between Attica and Evia (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2011: Διερεύνηση θαλάσσιων οικοτόπων παράκτιας περιοχής λιμενίσκου Κερίου (Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου). 2012: Geo-hazards evaluation for the laying of a submarine gas pipeline between Attica and Aliveri (Evia) (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2012: Εκτίμηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην θαλάσσια προστατευμένη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου). 2012: Marine geohazards assessment and burial feasibility of submarine power cables between Rafina (Attica) and Karystos (Evia) (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). Συμμετοχή σε προγράμματα / μελέτες : Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες μεταξύ Πελοποννήσου-Κρήτης για τον καθορισμό ασφαλούς υποθαλάσσιου διαδρόμου για την πόντιση ενεργειακών καλωδίων (Λεπτομερής Φάση Ερευνών) (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 1990: Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες ΒΔ-ικα της Ν. Κέρκυρας για τον καθορισμό υποθαλάσσιου διαδρόμου για την πόντιση ενεργειακών καλωδίων (Διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας) (Β' Φάση Ερευνών) (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ-ENEL-EOK). 1990: Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες μεταξύ Ανδρου-Τήνου για τον καθορισμό ασφαλούς υποθαλάσσιου διαδρόμου για την πόντιση ενεργειακών καλωδίων (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 1991: Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές μεταξύ (1) Κέρκυρας- Ηγουμενίτσας, (2) Λευκάδας-Κεφαλλονιάς, (3) Κεφαλλονιάς-Ζακύνθου και (4) Ρίου- Αντιρίου για τη μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων σε υποθαλάσσια ενεργειακά καλώδια (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 1991: Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες στη περιοχή των πλωτών εξεδρών άντλησης πετρελαίου PRINOS για τη λεπτομερή χαρτογράφηση του πυθμένα (Χρηματοδότηση: N.A.P.C.). 1992: Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες στο δίαυλο Αχλάδι-Εύβοια για τον καθορισμό ασφαλούς υποθαλάσσιου διαδρόμου για την πόντιση ενεργειακών καλωδίων (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ).

11 1992: Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες στο δίαυλο Ακτιο-Πρέβεζα για τον καθορισμό ασφαλούς υποθαλάσσιου διαδρόμου για την πόντιση ενεργειακών καλωδίων (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 1992: Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες στην περιοχή του αρχαίου ναυαγίου της νήσου Δοκός (Συνεργασία με το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιοτήτων Ερευνών - ΙΕΝΑΕ). 1993: Ωκεανογραφικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές μεταξύ (α) Εύβοιας-Ανδρου και (β) Ανδρου-Τήνου για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης υποθαλάσσιων ενεργειακών καλωδίων (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ-ALCATEL-PIRELLI). 1993: Ωκεανογραφικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές μεταξύ (α) Τήνου-Σύρου και (β) Τήνου-Μυκόνου για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης υποθαλάσσιων ενεργειακών καλωδίων (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ-ALCATEL-PIRELLI). 1993: Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα στη θαλάσσια περιοχή Ηγουμενίτσας- Κέρκυρας για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου (Χρηματοδότηση: ΟΤΕ-FULGOR-AKTI ENGINEERING). 1993: Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα τη θαλάσσια περιοχή Πάτρας- Κρυονερίου για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου (Χρηματοδότηση: ΟΤΕ-FULGOR-AKTI ENGINEERING). 1993: Αναγνωριστική βυθομετρική και γεωλογική έρευνα για την τοποθέτηση του υποθαλάσσιου αγωγού λυμάτων των Πατρών (Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Πατρών). 1993: Ωκεανογραφικές έρευνες στο Ν.Α. Πατραϊκό κόλπο για την εγκατάσταση του νέου λιμένος της πόλης των Πατρών (Χρηματοδότηση: ΤΡΙΤΩΝ Ε.Π.Ε.). 1993: Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα στη θαλάσσια περιοχή Παξών- Κέρκυρας για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου (Χρηματοδότηση: ΟΤΕ-FULGOR-AKTI ENGINEERING). 1993: Μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα κατά μήκος τμήματος της υποβρύχιας ενεργειακής διασύνδεσης Κως-Γυαλί (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ). 1994: Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα στις θαλάσσιες περιοχές (α) Πρέβεζας και (β) δυτικά της Κέρκυρας για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου (Χρηματοδότηση: ΟΤΕ-FULGOR-AKTI ENGINEERING). 1994: Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες στο δίαυλο Αγ. Τριάδας-Ρεβυθούσας (θαλάσσια περιοχή Πάχης-Σαλαμίνας) για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης υποθαλάσσιων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 1994: Θαλάσσια γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα στο δίαυλο Ζακύνθου-Κυλλήνης για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης υποθαλάσσιων ενεργειακών καλωδίων (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 1994: Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες στον κόλπο των Αντικύρων και τον Κεντρικό Κορινθιακό κόλπο με σκοπό τη γεωφυσική, ιζηματολογική και γεωχημική μελέτη της έκχυσης βωξιτικής ερυθράς ιλύος (Χρηματοδότηση: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.). 1995: Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα στη θαλάσσια περιοχή Λαγονησίου (Αττικής) - Μήλου - Χανίων για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου (Χρηματοδότηση: ΟΤΕ-FULGOR-AKTI ENGINEERING). 1996: Θαλάσσια γεωφυσική/ιζηματολογική έρευνα στον κόλπο των Αλκυονίδων, ανατολικός Κορινθιακός κόλπος (Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Leeds, Αγγλία). 1996: Θαλάσσιες γεωλογικές έρευνες στο δίαυλο Σκιάθου για τον καθορισμό ασφαλούς υποθαλάσσιου διαδρόμου για την πόντιση ενεργειακών καλωδίων (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 1997: Γεωτεχνικές ιδιότητες των επιφανειακών ιζημάτων του πυθμένα του νέου λιμένα

12 Πατρών - 1ο τμήμα (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 1997: Θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση των αλλοιούμενων ακτών Ερατεινής / Τολοφώνα (Χρηματοδότηση: Α.Δ.Κ. Σύμβουλοι Μηχανικοί - Τεχνική Εταιρεία). 1997: Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα στη θαλάσσια περιοχή Πρέβεζας - Λεχαινών (διαμέσου Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου) για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης και ταφής υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου οπτικών (Χρηματοδότηση: ΟΤΕ-FULGOR - AKTI ENGINEERING). 1997: Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα στη θαλάσσια περιοχή Αρκίτσας - Αιδηψού για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης και ταφής υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου οπτικών ινών (Χρηματοδότηση: ΟΤΕ-FULGOR- AKTI ENGINEERING). 1997: Θαλάσσια γεωφυσική έρευνα (προκαταρκτικό στάδιο) στο δίαυλο Ρίου-Αντιρίου για την πόντιση υποθαλάσσιων ενεργειακών καλωδίων (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 1997: Θαλάσσια γεωφυσική διασκόπησητης θαλάσσιας περιοχής Παναγοπούλα έως το Δέλτα του Φοίνικα (Χρηματοδότηση: Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυτσικής Ωκεανογραφίας - Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.). 1998: Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα στη θαλάσσια περιοχή Μυκόνου Ηρακλείου Κρήτης (διαμέσου Πάρου, Νάξου, Ιου, Σαντορίνης) για τον καθορισμό της ασφαλέστερης οδού πόντισης και ταφής υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου οπτικών ινών (Χρηματοδότηση: ΟΤΕ-FULGOR- AKTI ENGINEERING). 1998: Γεωφυσική έρευνα του πυθμένα κατά μήκος του υποθαλάσσιου αγωγού Ε.Ε.Λ. Πατρών (Χρηματοδότηση: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.). 1999: Θαλάσσιες γεωφυσικές/ωκεανογραφικές και τοπογραφικές έρευνες στην παράκτια ζώνη της περιοχής προσαιγιάλωσης ΑΕΤΟΣ - Διασύνδεση Ελλάδος/Ιταλίας (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 1999: Θαλάσσιες και παράκτιες γεωφυσικές έρευνες για το σχεδιασμό της ασφαλής τοποθέτησης και προστασίας του υποθαλάσσιου ενεργειακού καλωδίου Ελλάδος - Ιταλίας (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 1999: Θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες για την ασφαλή πόντιση υποβρύχιων ενεργειακών καλωδίων μεταξύ Κέρκυρας και περιοχής Αετού (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 2000: Χαρτογράφηση υφιστάμενης κατάστασης υποβρύχιων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου Αγ. Τριάδας - Ρεβυθούσας (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2000: Γεωφυσική έρευνα στο δίαυλο Ακτίου (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING). 2000: Θαλάσσια γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό αρχαίων ναυαγίων και εγκαταστάσεων στην παράκτια ζώνη της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου (Χρηματοδότηση: Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας Πανεπιστημίου Πατρών). 2000: Θαλάσσια γεωφυσική έρευνα για την πόντιση υποβρύχιων ενεργειακών καλωδίων μεταξύ Κέρκυρας και περιοχής Αετού (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 2000: Θαλάσσια γεωτεχνική έρευνα για την προστασία των υποβρύχιων ενεργειακών καλωδίων μεταξύ Κέρκυρας και περιοχής Αετού (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ/ΔΜΚΜ). 2000: Θαλάσσια γεωφυσική μελέτη για την κατασκευή του νέου λιμένα Αιγίου (Χρηματοδότηση: ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.). 2000: Θαλάσσια γεωφυσική / γεωτεχνική μελέτη για την πόντιση υποβρύχιων ενεργειακών καλωδίων μεταξύ Ζακύνθου και Κυλλήνης (Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING) : Θαλάσσια γεωφυσική / γεωτεχνική μελέτη για την πόντιση υποβρύχιων τηλεπικοινωνιακού καλωδίου οπτικών ινών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας (Χρηματοδότηση: GEOLAB S.r.l.). 2002: Υποβρύχια ενεργειακή ζεύξη 20 kv μεταξύ Εύβοιας Ν. Καβαλλιανής (Χρηματοδότηση: ΔΕΗ-AKTI ENGINEERING).

13 2006: Ωκεανογραφική μελέτη της παράκτιας περιοχής Πότιμον στην Κισσονέργα, Πάφος, Κύπρος (Χρηματοδότηση: D.P. PARALIA C.R.A.M. CY Ltd.). 2007: CORI: Prevention and management of sea originated risks to the coastal zone (Χρηματοδότηση: INTERREG III B ARCHIMED PRIORITY AXIS: 3 - MEASURE: 3). 2007: Διερεύνηση των Επιπτώσεων των Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων στην Ποιότητα του Παράκτιου Περιβάλλοντος και Ανάδειξη Δεικτών Περιβαλλοντικής Ποιότητας στα Πλαίσια Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 (Χρηματοδότηση: INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος - Μέτρο 2.3 και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 2008: Ωκεανογραφική μελέτη ΒΑ Αιγαίου με έμφαση στον κόλπο της Αλεξανδρούπολης (Χρηματοδότηση: Νομαρχία Έβρου). 2011: Ανάπτυξη νέων μεθόδων για την ποσοτικοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στις ανατολικές Ακτές της Νήσου Κρήτης (ΑΚΤΑΙΑ) (Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακά Προγράμματα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ). 2012: ΘΑΛΗΣ ΠΑ: Επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις νησιωτικές παραλίες του Αιγαίου Πελάγους (Χρηματοδότηση: ΥΠΔΒΜΘ-ΕΣΠΑ ). 2012: ΘΑΛΗΣ ΕΚΠΑ: Υποθαλάσσια κοιτάσματα αδρανών υλικών: Μέθοδοι εντοπισμού και εξόρυξης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δυνατότητες εκμετάλλευσης (Χρηματοδότηση: ΥΠΔΒΜΘ-ΕΣΠΑ ). 2012: «Εργασίες καταγραφής βενθικής πανίδας και χλωρίδας στη θαλάσσια ζώνη γύρω από τη Νησιώπη (Χρηματοδότηση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου).

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικές- γεωµορφολογικές έρευνες για την. αγωγών"

Γεωλογικές- γεωµορφολογικές έρευνες για την. αγωγών Γεωλογικές- γεωµορφολογικές έρευνες για την ασφαλή πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών" ρ. Γρηγόρης Π. Ρουσάκης ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΚΕΘΕ Σκοπός των ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - PhD, MSc ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - PhD, MSc ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ ΦΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - PhD, MSc ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ Όνομα: Ηλίας Επώνυμο: Φακίρης Πατρώνυμο: Χαράλαμπος Ημερ. Γεννησης: 08/10/1981 Διεύθυνση Οικίας : Τσατά 1, Λεχαινά Ηλείας Τηλ. 6942654927 e-mail: fakiris@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 745 Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες Σακελλαρίου Δ.*, Καψιμάλης Β., Ρουσάκης Γ., Γεωργίου Π., Καμπέρη Ε., Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΡΕΣ (POCKMARKS) ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΞΙΚΟ/ΑΝΟΞΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΡΕΣ (POCKMARKS) ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΞΙΚΟ/ΑΝΟΞΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΡΕΣ (POCKMARKS) ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΞΙΚΟ/ΑΝΟΞΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Χριστόδουλου Δ. 1, Κορδέλλα Σ. 1, Etiope G. 2, Παπαθεοδώρου Γ. 1, Lo

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210.

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 831 Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-2. Ε. Καμπέρη και Δ. Σακελλαρίου Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

YALOURIS: FOLLOWING THEIR TRACES 36 YEARS LATER

YALOURIS: FOLLOWING THEIR TRACES 36 YEARS LATER -134-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ THROCKMORTON, EDGERTON ΚΑΙ YALOURIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΛΕΠΑΝΤΟ) 36 ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΚΕΘΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΝ (ΑΝΤΙΡΡΙΟ- ΕΡΑΤΕΙΝΗ) ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΝ (ΑΝΤΙΡΡΙΟ- ΕΡΑΤΕΙΝΗ) ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΝ (ΑΝΤΙΡΡΙΟ- ΕΡΑΤΕΙΝΗ) ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ Νασοπούλου Ι. 1, Πούλος Σ.Ε. 2, Καρύμπαλης Ε. 3, Γάκη-Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας INTERREG III C / Zone Sud - Πρόγραμμα BEACHMED-e Strategic management of beach protection measures for the sustainable development of the Mediterranean coastal areas Μέτρο 2.2: NAUSICAA Προσδιορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

2005 σήµερα: «Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του Υ.Σ.Ρ.» / Α.Π.Θ. - Υ.Σ.Ρ. / Συντονιστής

2005 σήµερα: «Παρακολούθηση µεταβολών της ακτογραµµής στην παράκτια περιοχή του Υ.Σ.Ρ.» / Α.Π.Θ. - Υ.Σ.Ρ. / Συντονιστής Όνοµα, Επώνυµο Ανδρέας Σιούλας Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ιεύθυνση Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (Υ.Σ.Ρ./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) Oδός Κω, 85100 Ρόδoς, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α)

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογοτύπου

Δημιουργία Λογοτύπου Ημερίδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τρίτη, 10 η Μαΐου 2011 ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps.

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps. NOANET: Το δίκτυο GNSS του Ε.Α.Α για την μελέτη της Γεωδυναμικής ΓεωφυσικήςτουΕλληνικούΧώρου Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς Γεωλόγος Σεισμολόγος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΛΟΓΟΣ Τηλ.: 22513 50217 E mail: meligonitis@marine.aegean.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΛΟΓΟΣ Τηλ.: 22513 50217 E mail: meligonitis@marine.aegean.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΛΟΓΟΣ Τηλ.: 22513 50217 E mail: meligonitis@marine.aegean.gr Εκπαίδευση 1991: Πτυχίο Γεωλογίας: Γεωλογικό Τμήμα Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών Από

Διαβάστε περισσότερα

Quantitative assessment for coastal zone management: the case of mytilene, greece

Quantitative assessment for coastal zone management: the case of mytilene, greece ποσοτικοποιηση παραμετρων αξιολογησησ για τη διαχειριση της παρακτιασ ζωνης: η περιπτωση της μυτιληνης Πολίτη Ε., Κίτσιου Δ., Κωστοπούλου Μ., Καρύδης Μ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

"Χαρτογράφηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου στις περιοχές της Μεσογείου για χρήση σε αποκατάσταση ακτών υπό διάβρωση"

Χαρτογράφηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου στις περιοχές της Μεσογείου για χρήση σε αποκατάσταση ακτών υπό διάβρωση Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Α. Τσιχριντζής Laboratory of Ecological Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 7 Ioύλιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομh των αργιλικων ορυκτων στα επιφανειακa ιζhματα του ΑιγαIου ΠελAγους: ΑνασκOπηση υπαρχoντων δεδομeνων και πληροφοριων.

Η κατανομh των αργιλικων ορυκτων στα επιφανειακa ιζhματα του ΑιγαIου ΠελAγους: ΑνασκOπηση υπαρχoντων δεδομeνων και πληροφοριων. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 165 Η κατανομh των αργιλικων ορυκτων στα επιφανειακa ιζhματα του ΑιγαIου ΠελAγους: ΑνασκOπηση υπαρχoντων δεδομeνων και πληροφοριων. Σεραφείμ Ε. Πούλος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ.

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ι. Καπόλος, Ε. Παπαδάκης και Α. Δαραμούσκα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Περιγραφή των στόχων της Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 6551772 (+30) 210

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου Ανάπτυξη Ταμιευτήρων Πετρελαίου εδομένα Ταμιευτήρα Γεωφυσική ιαγραφίες Πυρήνες Testς Παραγωγής PVT Ερμηνεία Στατικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριος Ερευνητής, Γεωλόγος, Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας Γεωφυσικής, Ινστ. Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, Ελλάς

Κύριος Ερευνητής, Γεωλόγος, Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας Γεωφυσικής, Ινστ. Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, Ελλάς Όνοµα, Επώνυµο ηµήτρης Σακελλαρίου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30-22910-76380 Κινητό: +30-6944869618 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30-22910-76347

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης.

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης. Ανάβυσσος: 21/2/2014 Αρ.πρωτ: 20043/1284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΥΠΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΥΠΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΥΠΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ρουσάκης Γ., Γεωργίου Π., Καραγεώργης Α.Π., Μαντόπουλος Π., Παμπίδης Ι. Ινστι/το Ωκεανογραφίας, Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ Αλεξανδράκης Γ. 1, 2, Καρδιτσά Α. 1, 2, Πούλος Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting 1 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική ως Πρόκληση Ανάπτυξης 2 Ευρωπαϊκοί Πόροι: Εργαλεία Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών Υλικών Καθηγητής Αγιουτάντης Ζαχαρίας Επιστημονικός υπεύθυνος Έργου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

THE EASTERN AND CENTRAL MEDITERRANEAN ERA OF OIL AND GAS. IMPORTANCE FOR THE EUROPEAN ENERGY SECURITY.

THE EASTERN AND CENTRAL MEDITERRANEAN ERA OF OIL AND GAS. IMPORTANCE FOR THE EUROPEAN ENERGY SECURITY. THE EASTERN AND CENTRAL MEDITERRANEAN ERA OF OIL AND GAS. IMPORTANCE FOR THE EUROPEAN ENERGY SECURITY. ANTHONY FOSCOLOS Expected (Possible) Conventional Natural Gas Resources in Eastern Mediterranean in

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090524 2015-09-25

15PROC003090524 2015-09-25 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.25 13:34:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΕΗΟΞ3Μ-ΑΔ4 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ ΛΟΓΩ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ. Χρ. Αναγνώστου

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ ΛΟΓΩ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ. Χρ. Αναγνώστου ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΕΣ ΛΟΓΩ ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Χρ. Αναγνώστου Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 09-07-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 09-07-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2022/2005 NHΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΒΥΘΟΥ. 1016/2008 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. 1118/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Διευθυντής ΔΡ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Παρουσίαση ΔΡ ΤΑΚΒΟΡ ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_5952 Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2015

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_5952 Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_5952 Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία γεωχωρικής εκτίμησης ρυπαντικού φορτίου λιμανιών και αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Εργαλεία γεωχωρικής εκτίμησης ρυπαντικού φορτίου λιμανιών και αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων Thalatta 2012, Santorini Εργαλεία γεωχωρικής εκτίμησης ρυπαντικού φορτίου λιμανιών και αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων Tools for the geospatial assessment of pollutant loads in ports and harbors

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η Γεωλογία είναι ο κλάδος των Γεωεπιστημών που καλύπτει τη μελέτη και την έρευνα της σύστασης, του σχηματισμού, της συμπεριφοράς του γήινου φλοιού, όπως επίσης και τους παράγοντες κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23-10-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 1955 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23-10-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 1955 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23-10-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 1955 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Ερευνητικό και εργαστηριακό δυναµικό του Τµήµατος ΜηχΟΠ για την υποστήριξη της έρευνας και της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Το Τµήµα µας Το

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Θαλάσσιας. Γεωλογίας και Υυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Υ.Ω.) του τμήματος Γεωλογίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Θαλάσσιας. Γεωλογίας και Υυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Υ.Ω.) του τμήματος Γεωλογίας Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Υυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Υ.Ω.) του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Αναγνώστου, Β. 1, Κυριακίδου, Χ. 2, Δρακοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, gsylaios@env.duth.gr

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, gsylaios@env.duth.gr ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΚΟΛΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) Καρδιτσά Α. 1, Καμίδης Ν. 2, Πούλος Σ.E. 1, Συλαίος Γ. 3 1 Τομέας Γεωγραφίας & Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Αχιλλέας Χριστοφορίδης Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας Η δηµιουργία των υδρογονανθράκων από την φύση διαρκεί πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Μάθηµα Εξεταστής Επιτηρητής Αίθουσα Υλικά της Γης Ι: οµή. Παπούλης κ. Σ. Πασσά. Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ ΙΙ

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Μάθηµα Εξεταστής Επιτηρητής Αίθουσα Υλικά της Γης Ι: οµή. Παπούλης κ. Σ. Πασσά. Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ ΙΙ ΕΞΑΜΗΝΟ Β κ. Χ. Ράθωση Υλικά της Γης Ι: οµή Π. Τσώλη-Καταγά 11/06/2009 Πέµπτη 9:00-12:00 Κρυστάλλων και Ιδιότητες. Παπούλης Ορυκτών κ. Π. Μπουρούνη 12/06/2009 Παρασκευή 9:00-12:00 Φυσική ΙΙ Β. Γιαννέτας

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Οικογενειακή κατάσταση : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Έγγαμος με ένα παιδί Διεύθυνση Κατοικίας : Μητροπολίτου Ιακώβου 32 Μυτιλήνη GR 81100 Τηλέφωνο Εργασίας : +30-210-36803 Fax Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 04/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

A study of the erosion of the beach zones of the N/NW Coast of samos Island

A study of the erosion of the beach zones of the N/NW Coast of samos Island ΜΕΛΕΤΗ της ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ των Παραλιων της β/βδ σαμου 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Μπλέτα Α. 1, Ανδρής Π. 2, Καρδιτσά Α. 3, Ευελπίδου Ν. 4, Πούλος Σ. 5, Λειβαδίτης

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίηση των Κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Αξιοποίηση των Κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο Η Αξιοποίηση των Κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο Σόλων Κασίνης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - Κρατική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ. Ο Ρόλος της Κύπρου στον Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ξένια I. Λοϊζίδου, ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και έρευνας Γαλάζια Ανάπτυξη (1): Γαλάζια Ανάπτυξη δεν είναι ΜΟΝΟ η ναυτιλία! Ενδεικτικοί άλλοι τομείς: Ενέργεια Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ»» ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΕΣ;

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ»» ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΕΣ; Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Ημερίδα για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 73 ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο Τσομπάνογλου Κ., Τσιραμπίδης Α., Αλμπανάκης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΑΜΜΕΝΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΑΜΜΕΝΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ 540 06, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FACULTY OF SCIENCES SCHOOL OF GEOLOGY - DEPT OF

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος 1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία (Ε.Ω.) Έννοιες Ε.Ω., Εξέλιξη Ε.Ω, Οικονομικά μεγέθη, Εφαρμογές Ε.Ω Παραδείγματα 2. Η τεχνολογική συνιστώσα της Ε.Ω.

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα