ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΧΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Σύνταξη Μελέτης : Ορφανός Χρήστος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΜΑΪΟΣ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ EΡΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ Χ.Α.Δ.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ Χ.Α.Δ.Α ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΡΓΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (MONITORING) ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ Χ.Α.Δ.Α ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1

3 13. ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα μελέτη αφορά την Οριστική Μελέτη του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΧΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ». Φορέας λειτουργίας και κύριος του χώρου ήταν ο Δήμος Αστερουσίων, που σήμερα έχει ενταχθεί στον Καλλικρατικό Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. Φορέας Υλοποίησης των έργων αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. είναι ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων, ο οποίος θα είναι και ο Φορέας Διαχείρισης του Χ.Α..Α. μετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης. Η μελέτη έχει συνταχθεί σύμφωνα µε τις σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές αντιλήψεις και είναι σύμφωνη µε: - Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». - Την ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016/Β/97): «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». - Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ /3106/ΥΠΕΧΩ Ε «Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α..Α.)». - Την εγκύκλιο ΑΠ. Οικ /4345/ «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων», η οποία καταργεί την εγκύκλιο Α.Π. οικ /1278/ (Ορθή Επανάληψη ). - Την Εγκύκλιο Α.Π. οικ / «Πρότυπες Οριστικές μελέτες έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ». - Το λοιπό ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Mε την Εγκύκλιο Α.Π. οικ /3106/ΥΠΕΧΩ Ε έχουν θεσπιστεί οι ακόλουθες κατηγορίες Χ.Α..Α. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατηγορία 4 ή 4 η Κατηγορία - Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων αποκατάστασης Κατηγορία 3 ή 3 η Κατηγορία -Απαιτείται λήψη μέτρων (Γ προτεραιότητα) Κατηγορία 2 ή 2 η Κατηγορία -Απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων (Β προτεραιότητα) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3

5 90 Κατηγορία 1 ή 1 η Κατηγορία -Απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων (Α προτεραιότητα) 1.2. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων από τον Ορφανό Χρήστο, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, που εδρεύει στον Πειραιά, Ζέας 83, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 21 ( Γεωτεχνικές μελέτες και Έρευνες), σε εκτέλεση της από σύμβασης. Στη σύνταξη της μελέτης συνεργάστηκε με τον Ανάδοχο η Φιλοξενίδη Χαρίκλεια, Χημικός Μηχανικός, κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες 27 (τάξη Γ) και 18 (τάξη Γ) και υπερδεκαπενταετή εμπειρία σε μελέτες και παροχή υπηρεσιών έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η τοπογραφική αποτύπωση του ΧΑΔΑ έγινε στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης από τον κ. Αλεξάκη Κων/νο, Πολιτικό Μηχανικό. Αρμόδια άτομα επικοινωνίας για θέματα μελέτης είναι : α) Εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης του έργου Μπόλας Σταύρος, Χημικός Μηχανικός, του Τμήματος Έργων Υποδομής του Δήμου Aρχανών- Αστερουσίων, τηλέφωνο , Fax , β) Εκ μέρους του Αναδόχου Φιλοξενίδη Χαρίκλεια, Χημικός Μηχανικός, Λεωφόρος Ιωνίας 68, Τ.Κ Ηράκλειο, Τηλ./ Fax , ΘΕΣΗ ΤΟΥ EΡΓΟΥ Ο εξεταζόμενος Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Λιγόρτυνου στην περιοχή με το τοπωνύμιο «Παχειά Λιβάδια», σε απόσταση m περίπου από τον οικισμό της Λιγόρτυνου. Το ακίνητο που χρησιμοποιήθηκε ως χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων εφάπτεται στη δυτική του πλευρά του σε χωμάτινο αγροτικό δρόμο, ο οποίος αποτελεί και το δρόμο πρόσβασης. Ο δρόμος αυτός σε απόσταση m περίπου από το ΧΑΔΑ συμβάλλει με τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στους οικισμούς Λιγόρτυνου-Νεοχώρι-Καλύβια-Καστελιανά. Η θέση του Χ.Α.Δ.Α. φαίνεται στην παρακάτω δορυφορική φωτογραφία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4

6 Ο ΧΑΔΑ αναπτύσσεται σε έκταση ,92 τ.μ. Η ευρύτερη ιδιοκτησία του Δήμου στην περιοχή περιλαμβάνει έκταση 25 περίπου στρεμμάτων, η οποία ανήκε στη Σχολική Εφορία Λιγορτύνου και μεταβιβάστηκε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με τη με αρ. πρωτ. 6494/ διαπιστωτική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Η απόφαση αυτή έχει μεταγραφεί στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πύργου Κρήτης (τόμος 984, α/α / ). Το ακίνητο αντιστοιχεί στο με αρ. 827 αγροτεμάχιο του αριθ. Συνοικισμού Λιγορτύνου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εξεταζόμενος ΧΑΔΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους που λειτούργησαν στα όρια του Δήμου Αστερουσίων. Ο χώρος από την αρχή λειτουργίας του το έτος 1990 και μέχρι τα τέλη του 2002 εξυπηρετούσε την κοινότητα Λιγόρτυνου (τ η σημερινή Τ.Κ. Λιγόρτυνου), που περιελάμβανε τους οικισμούς Λιγόρτυνο, Κεφαλάδο και Πλακιώτισσα. Την ίδια χρονική περίοδο στα όρια του Δήμου Αστερουσίων λειτουργούσαν και πολλοί άλλοι ΧΑΔΑ, στον Πύργο, το Χάρακα, το Μεσοχωριό και το Τεφέλι. Από τις αρχές του 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2005 ο Δήμος Αστερουσίων είχε τρεις ενεργούς ΧΑΔΑ : το ΧΑΔΑ στη θέση Ανεμόμυλος του Δ.Δ. Μεσοχωριού, το ΧΑΔΑ στη θέση Παραθάμνα του Δ.Δ. Τεφελίου και τον εξεταζόμενο ΧΑΔΑ στη θέση Παχειά Λιβάδια του Δ.Δ. Λιγόρτυνου. Στο διάστημα αυτό και με βάση τον τρόπο που γινόταν η αποκομιδή (σύμφωνα με πληροφορίες που ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5

7 δόθηκαν από στελέχη της τότε Δημοτικής Αρχής) μπορεί να θεωρηθεί ότι καθένας εκ των τριών ΧΑΔΑ δεχόταν το 1/3 των συνολικά παραγόμενων απορριμμάτων. Τον Ιούνιο του 2005 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αστερουσίων με τη με αρ. 103 απόφαση αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας των δύο πρώτων ΧΑΔΑ και την εξυπηρέτηση όλου του Δήμου από το ΧΑΔΑ Λιγόρτυνου (εφαρμογή προγράμματος 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ). Έτσι από τον Ιούλιο του 2005 μέχρι και τα τέλη του 2008 όλος ο Δήμος Αστερουσίων εξυπηρετούνταν από τον εξεταζόμενο ΧΑΔΑ της Λιγόρτυνου. Από τις αρχές του 2009 ο Δήμος Αστερουσίων άρχισε να διαθέτει τα απορρίμματά του στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων του Δήμου Γαζίου στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε με τον ΕΣΔΑΚ, και το Δήμο Ηρακλείου ενώ από τις αρχές του 2011 μέχρι σήμερα ο Καλλικρατικός Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων διαθέτει τα απορρίμματά στο ΧΥΤΑ Καζαντζάκη, που λειτουργεί νόμιμα στα όριά του. Σύμφωνα µε την απογραφή του ΥΠΕΧΩ Ε οι Χ.Α..Α. έχουν ταξινομηθεί στους ακόλουθους πίνακες: Πίνακας Π1: Αναφέρεται στους Ανενεργούς Χ.Α..Α. κατά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ, Δημοτικό Διαμέρισμα και Τοπωνύμιο. Πίνακας Π2: Αναφέρεται στους Ενεργούς Χ.Α..Α. των ΟΤΑ οι οποίοι έχουν κάλυψη από υφιστάμενα έργα ΧΥΤΑ ή ΣΜΑ & ΧΥΤΑ. Πίνακας Π3: Αναφέρεται στους Ενεργούς Χ.Α..Α. των ΟΤΑ στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 1 Χ.Α..Α. ανά ΟΤΑ. Πίνακας Π4: Αναφέρεται στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας όλων των Χ.Α..Α. κατά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ, Δημοτικό Διαμέρισμα και Τοπωνύμιο. Ο εξεταζόμενος χώρος είχε δηλωθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ ως ένας εκ των τριών ενεργών ΧΑΔΑ του Δήμου Αστερουσίων και συμπεριλήφθηκε στον πίνακα Π3 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ενεργοί ΧΑΔΑ των ΟΤΑ, όπου,μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ). Επίσης ο εξεταζόμενος ΧΑΔΑ καταχωρήθηκε στον πίνακα Π4 της σχετικής βάσης δεδομένων του ΥΠΕΧΩ Ε. Η αρχικώς εκτιμηθείσα επικινδυνότητα σύμφωνα µε τα ποιοτικά στοιχεία σχετικού ερωτηματολογίου που υποβλήθηκε από τους Δήμους στο ΥΠΕΧΩΔΕ και καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε, ήταν 40 βαθμοί. Για τον υπό μελέτη χώρο έχει ληφθεί άδεια αποκατάστασης µε αριθμό 1817/ , από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Σύμφωνα µε την παραπάνω άδεια αποκατάστασης, ο χώρος συγκεντρώνει 37 βαθμούς επικινδυνότητας και κατατάσσεται στην 3 η κατηγορία έργων αποκατάστασης µε βάση την Εγκύκλιο ΑΠ. οικ /3106/ /ΥΠΕΧΩ Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 6

8 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 2.1. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εξεταζόμενος Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Λιγόρτυνου στην περιοχή με το τοπωνύμιο «Παχειά Λιβάδια». Η θέση του χώρου φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Οι συντεταγμένες του Χ.Α..Α. παρουσιάζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα και στον πίνακα που ακολουθεί: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7

9 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡ ΩΝ Γ ΗΠΕΔΟΥ Κορυφή X Y Li,i Κορυφή X Y Li,i ΕΜΒΑΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ Ε = μ2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8

10 Κατά προσέγγιση, το κέντρο του ΧΑΔΑ έχει συντεταγμένες Χ = m και Ψ = m σε σύστημα ΕΓΣΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην παρ. 1.4 ο εξεταζόμενος ΧΑΔΑ από την αρχή λειτουργίας του το έτος 1990 και μέχρι τα τέλη του 2002 εξυπηρετούσε την κοινότητα Λιγόρτυνου (τη σημερινή Τ.Κ. Λιγόρτυνου). Από τις αρχές του 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2005 ο ΧΑΔΑ δεχόταν το 1/3 των συνολικά παραγόμενων απορριμμάτων. Από τον Ιούλιο του 2005 μέχρι και τα τέλη του 2008, οπότε και διεκόπη η λειτουργία του, όλος ο Δήμος Αστερουσίων εξυπηρετούνταν από τον εξεταζόμενο ΧΑΔΑ της Λιγόρτυνου. Ακόμα όμως και σήμερα πολύ μικρές ποσότητες αποβλήτων συνεχίζουν να απορρίπτονται στο χώρο από ιδιώτες λόγω έλλειψης έργων περίφραξης. Σε σχέση με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό ισχύουν τα εξής : Περίοδος λειτουργίας Πραγματικός Πληθυσμός (ΕΣΥΕ) Ιούνιος Ιούλιος 2006-Δεκ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ Στην ΤΜΠΑ του έργου έγινε εκτίμηση της συνολικής ποσότητας οικιακών αποβλήτων που έχουν αποτεθεί στο ΧΑΔΑ. με βάση το ιστορικό λειτουργίας του χώρου, τα πληθυσμιακά στοιχεία της εξυπηρετούμενης περιοχής και θεωρώντας για την ειδική παραγωγή στερεών αποβλήτων την τιμή 1.00 κιλό/κάτοικο/ημέρα για όλα τα χρόνια λειτουργίας του χώρου. Η παραπάνω θεώρηση για την ειδική παραγωγή αποβλήτων θεωρείται ρεαλιστική, δεδομένου ότι η περιοχή είναι αγροτική-αστική χωρίς τουριστική επιβάρυνση. Μάλιστα η ορθότητα της παραπάνω θεώρησης επιβεβαιώνεται με βάση πραγματικά στοιχεία από τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (έτους 2009), απ όπου προκύπτει ότι οι διατεθείσες ποσότητες απορριμμάτων από όλο το Δήμο Αστερουσίων κυμαίνονταν από 150 έως 200 τόνους το μήνα (μέγιστη ετήσια παραγωγή τόνοι). Οι προκύπτουσες, με βάση τα παραπάνω, ποσότητες αποβλήτων θεωρείται ότι αποτελούν το 90% της συνολικής ποσότητας αποβλήτων που έχουν αποτεθεί στο ΧΑΔΑ και προσαυξάνονται ανάλογα ώστε να καλυφθούν και οι λοιπές αποθέσεις αδρανών αποβλήτων, που έχουν αποτεθεί στο χώρο από ιδιώτες. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 9

11 Περίοδος Πραγματικός Έτη Ετήσια Συνολική Συνολική λειτουργίας Πληθυσμός λειτουργίας Παραγωγή παραγωγή παραγωγή (ΕΣΥΕ) οικιακών οικιακών αποβλήτων αποβλήτων αποβλήτων (τόνοι) (τόνοι) (τόνοι) , , , Ιούνιος ,5 766, , ,17 Ιούλιος 2005-Δεκ , , , ,76 Συνολική ποσότητα αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ΧΑΔΑ (τόνοι) , ,49 Σημειώνεται ότι κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του χώρου σημειώνονταν αυταναφλέξεις των απορριμμάτων ενώ αργότερα γινόταν χωματοκάλυψη των απορριμμάτων, χωρίς ιδιαίτερη συμπίεση. Με βάση ογκομετρικούς υπολογισμούς, δηλαδή σύγκριση του τοπογραφικού υποβάθρου της υφιστάμενης κατάστασης και των υποβάθρων από το χάρτη ΓΥΣ 1:5.000 (δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία αρχικής κατάστασης), ο όγκος των αποβλήτων που βρίσκονται σήμερα στο χώρο εκτιμάται σε m ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στο ΧΑΔΑ έχουν αποτεθεί οικιακά μη επικίνδυνα απορρίμματα και ελάχιστα γεωργικά υπολείμματα και άλλα αδρανή απόβλητα. Δεν έχει καταγραφεί η διάθεση στο ΧΑΔΑ μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων ή βοθρολυμάτων ούτε άλλων ειδικών ή επικίνδυνων/τοξικών αποβλήτων. Η ακριβής σύνθεση των αποβλήτων που έχουν διατεθεί στο χώρο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι δεν κρατήθηκαν ποτέ αρχεία διάθεσης αποβλήτων. Μια προσέγγιση της σύνθεσης φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 10

12 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (% κ. ό) 1 Οικιακού τύπου 90 2 Γεωργικά κλπ. αδρανή απόβλητα ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στο πλαίσιο της μελέτης «Ποιοτική και Ποσοτική ανάλυση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης» που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, για λογαριασμό του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) το 2004, έγινε μια σειρά δειγματοληψιών σε διάφορους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Ηρακλείου. Η συνολική διάρκεια των δειγματοληψιών ήταν 12 μήνες και πραγματοποιήθηκαν σε 4 φάσεις, από το Σεπτέμβριο του 2003 έως τον Ιούλιο του 2004, ώστε να καλύπτονται όλες οι εποχές του έτους και να είναι τα αποτελέσματα όσο γίνεται αντιπροσωπευτικά. Ένας από τους ΧΥΤΑ στους οποίους πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις είναι και ο ΧΥΤΑ Καζαντζάκη, ο οποίος σήμερα εξυπηρετεί το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι μέσες τιμές (% κ.β.) σύνθεσης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καζαντζάκη στις 4 διακριτές φάσεις δειγματοληψίας : Σύνθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καζαντζάκη (% κ.β.) Α ΦΑΣΗ (Σεπτ- Οκτώβ. 2003) Β ΦΑΣΗ (Νοέμ Ιανουάρ. 2004) Γ ΦΑΣΗ (Μάρτιος- Μάϊος 2004) Δ ΦΑΣΗ (Ιούνιος- Ιούλιος 2004) ΜΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΔΡΑΝΗ 2,99 2,39 2,43 2,09 2,48 ΜΕΤΑΛΛΑ 4,24 3,21 2,17 2,97 3,15 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 0,86 0,68 0,99 0,76 0,82 ΓΥΑΛΙ 3,05 1,58 1,58 2,57 2,20 ΔΕΡΜΑ, ΞΥΛΟ 7,40 7,62 5,60 5,52 6,54 ΧΑΡΤΙ 16,00 15,31 19,49 13,40 16,05 ΤΡΟΦΙΚΑ 45,66 46,53 43,25 49,36 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 46,20 ΠΛΑΣΤΙΚΑ 13,31 14,26 17,19 16,60 15,34 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 6,50 8,41 7,30 6,73 7, ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Στα πρώτα έτη λειτουργίας του ΧΑΔΑ ( ) δεν γινόταν οργανωμένη αποκομιδή των απορριμμάτων αλλά οι πολίτες μετέφεραν μόνοι τους τα απορρίμματα στο χώρο. Από το 2003 και μετά η αποκομιδή γινόταν με απορριμματοφόρα του Δήμου με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα. Σήμερα ο χώρος δεν λειτουργεί, όμως με δικά τους μέσα, ιδιώτες εναποθέτουν στο ΧΑΔΑ πολύ μικρές ποσότητες γεωργικών και αδρανών αποβλήτων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 11

13 Όπως προαναφέρθηκε κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του χώρου σημειώνονταν αυταναφλέξεις των απορριμμάτων ενώ αργότερα γινόταν χωματοκάλυψη των απορριμμάτων, χωρίς ιδιαίτερη συμπίεση ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στη ζώνη ανάπτυξης του ΧΑΔΑ κυριαρχούν σχηματισμοί του νεογενούς και ειδικότερα : Στα ανώτερα στρώματα έχουμε σχηματισμούς του Αμπελούζου (τορτόνιο), που περιλαμβάνει : Ακανόνιστες εναλλαγές από θαλάσσια, υφάλμυρα και ποτάμια κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, ιλυόλιθους, τεφροκύανες μάργες, ιλυώδεις αργίλους και λιγνίτες. Στα κατώτερα ή μεσαία μέλη του σχηματισμού εμφανίζονται θραύσματα υφάλων με κοράλια, φύκη και υδρόζωα. Του σχηματισμού αυτού υπόκειται ο σχηματισμός του Σχοινιά, του Ανωτερο-Σεραβάλλιου. Ο σχηματισμός αυτός περιλαμβάνει γενικά καλά στρωμένες σκούρες τεφρές ή πρασινοκύανες θαλάσσιες αργίλους και ιλυώδεις αργίλους με παρεμβολές καστανόχρωμων ψαμμιτών. Στα κατώτερα στρώματα εμφανίζεται ο σχηματισμός της Βιάννου του Μεσο-Μειόκαινου. Στο σχηματισμό αυτό επικρατούν ποταμολιμναίες σκούρες τεφρές έως πρασινωπές άργιλοι, γενικά καλά στρωμένες ιλυώδεις άργιλοι με λιγνίτη κατά θέσεις ή και ενστρώσεις ασβεστόλιθων και καστανόχρωμοι ψαμμίτες καλά διαβαθμισμένοι. Παρεμβολές πολύμικτων κροκαλοπαγών απαντώνται κυρίως στο κάτω τμήμα του σχηματισμού. Η περιοχή του ΧΑΔΑ, από υδρολιθολογικής άποψης, ανήκει σε σχηματισμούς σχετικά χαμηλής υδροπερατότητας με χαρακτηριστικά κακής στράγγισης. Η θέση του ΧΑΔΑ απέχει πάνω από 10 m από τον υδροφόρο, σύμφωνα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και στοιχεία από τομές υφιστάμενων δημοτικών γεωτρήσεων. Επισημαίνεται ότι δεν έχει προκληθεί έως σήμερα, καμία αλλοίωση ή καταστροφή του περιβάλλοντα χώρου του αγροτεμαχίου ανάπτυξης του ΧΑΔΑ εξαιτίας κάποιας τεκτονικής ζώνης ή άλλων γεωλογικών φαινομένων, ενώ δεν υπάρχουν σεισμικές, ιστορικές ή άλλες καταγραφές που να συνδέουν την περιοχή με πρόσφατες ισχυρές σεισμικές ακολουθίες. Επίσης όπως φαίνεται και από το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ (φύλλο Επάνω Αρχάναι) από την περιοχή του ΧΑΔΑ δεν διέρχεται ρήγμα ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πλησιέστερος σο χώρο υδρομετρικός σταθμός (απέχει περίπου 3,85 km από το ΧΑΔΑ στα δυτικά) είναι αυτός της ΥΕΒ στην περιοχή Καλυβίων, ο οποίος λειτουργεί από το Στοιχεία βροχοπτώσεων από τον παραπάνω σταθμό είναι διαθέσιμα μέχρι το έτος 2004 και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 12

14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Μ. 378 ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ: 30 ΣΤΑΘΜΟΣ: ΚΑΛΥΒΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤ. 35ο 04' ΟΡΓΑΝΟ: ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤ{ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ: ΑΝΑΤ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΗΚ. 25ο 14' ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ: 1969 ΥΨΟΜ. 200Μ Μ Η Ν Ι Α Ι Ε Σ Β Ρ Ο Χ Ο Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ Σ Ε Μ Μ ΥΔΡ.ΕΤΟΣ ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ ΣΥΝ ,0 7,0 35,0 210,8 51,2 56,9 56,3 32,7 2,0 0,0 0,0 0,0 473, ,0 90,0 42,9 51,3 138,3 136,8 97,4 37,8 0,0 13,2 0,0 0,0 613, ,7 16,1 42,3 76,5 125,2 79,7 85,6 65,1 47,6 0,0 0,0 0,0 539, ,7 59,3 28,3 120,7 170,4 101,9 22,5 27,0 1,2 0,0 0,0 0,0 538, ,0 69,5 98,5 28,5 147,8 66,0 59,9 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 480, ,0 16,0 85,0 90,1 124,0 94,1 43,0 27,0 46,7 0,0 0,0 0,0 589, ,0 10,9 98,5 187,5 160,4 210,5 120,1 24,0 19,0 0,0 0,0 0,0 830, ,0 92,0 91,3 32,8 62,8 34,0 69,5 36,0 7,4 0,0 0,0 0,0 425, ,2 6,7 103,6 191,9 201,6 154,2 104,4 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1014, ,3 51,0 15,6 212,3 67,7 68,0 52,9 51,5 40,7 8,3 8,8 9,0 603, ,0 6,0 155,2 145,9 84,9 89,7 69,3 47,5 7,9 0,0 0,0 0,0 606, ,0 100,3 16,0 236,5 266,7 91,5 13,4 24,6 4,6 0,0 0,0 0,0 753, ,0 0,0 126,0 116,3 103,6 188,4 92,9 24,4 41,1 2,3 0,0 3,6 698, ,0 15,9 23,8 99,2 83,1 130,7 77,7 5,7 0,0 22,5 1,2 12,3 481, ,4 8,7 141,4 151,5 76,2 117,2 60,0 70,2 2,4 0,0 12,8 0,0 640, ,0 0,0 177,8 195,8 187,0 97,1 89,9 32,7 3,5 0,0 0,0 0,0 783, ,0 62,6 24,4 110,3 142,9 101,0 30,1 1,3 60,4 0,0 0,0 0,0 533, ,2 51,9 52,4 108,6 53,0 48,8 105,7 88,2 20,8 0,0 0,0 0,0 609, ,0 15,8 122,3 95,6 79,9 129,7 101,5 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 548, ,0 84,4 90,6 120,4 42,0 10,3 64,9 0,0 10,4 2,7 0,0 0,0 428, ,0 60,2 118,5 18,7 25,0 90,7 4,2 20,9 0,0 0,0 0,0 18,7 356, ,8 16,6 99,7 188,5 86,0 110,4 14,5 16,2 15,0 0,0 0,0 0,0 548, ,0 89,3 19,7 157,0 34,5 107,1 45,3 42,7 13,4 0,0 0,0 0,0 509, ,0 0,0 45,5 90,4 72,4 63,7 28,3 12,0 13,4 2,0 0,0 0,0 327, ,0 0,0 141,1 42,4 157,2 131,2 16,3 12,3 2,6 0,0 0,0 0,0 503, ,0 150,6 106,6 165,5 123,0 42,7 42,0 10,6 23,6 0,0 2,7 0,0 667, ,8 10,0 63,8 103,0 300,3 117,1 95,6 14,5 5,2 0,0 0,0 0,0 719, ,1 25,7 16,5 140,7 45,9 40,5 227,4 26,8 8,4 0,0 0,0 0,0 565, ,6 71,6 91,4 106,9 55,6 4,0 176,7 18,4 8,4 0,0 0,0 0,0 547, ,0 35,1 104,2 119,0 0,0 0, ,3 9,7 45,7 42,8 127,3 51,7 52,7 15,8 3,6 0,0 0,0 0,0 389, ,3 9,3 139,5 163,3 83,9 162,9 0,0 54,4 6,4 0,0 0,0 0,0 627, ,0 1,6 83,1 215,4 145,2 32,7 22,9 17,3 1,4 0,0 4,2 7,3 531, ,7 32,4 228,4 187,5 127,5 160,7 105,2 39,1 25,2 0,0 0,0 0,0 1054, ,0 0,0 78,8 264,2 223,1 124,1 14,5 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 735,9 Μεγ.ύψος 240,2 150,6 228,4 264,2 300,3 210,5 227,4 88,2 60,4 22,5 12,8 18,7 1054,7 Ελ.ύψος 0,0 0,0 15,6 18,7 25,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327,7 Μ.Ο 20,3 36,5 84,4 131,1 116,9 95,5 66,5 27,9 13,1 1,5 0,8 1,5 596,4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 13

15 Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν και άλλοι βροχομετρικοί σταθμοί της ΥΕΒ (Τεφέλι, Πραιτώρια και Ασήμι), οι οποίοι όμως απέχουν αντίστοιχα 5,10 km, 4,55 km και 8,25 km από το ΧΑΔΑ. Στοιχεία για τη θερμοκρασία και την ηλιοφάνεια στην περιοχή είναι διαθέσιμα από τον προαναφερθέντα σταθμό της ΥΕΒ στα Πραιτώρια, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του ΧΑΔΑ. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν : ΣΤΑΘΜΟΣ: ΠΡΑΙΤΩΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤ. 35ο 02' ΟΡΓΑΝΟ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΣΥΝΤ{ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ: ΑΝΑΤ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΗΚ. 25ο 09' ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ: 1967 ΥΨΟΜ. 220Μ Μ Ε Σ Η Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Σ Ε ο C ΥΔΡ.ΕΤΟΣ ΣΕΠ ΟΚ ΝΟ ΔΕ ΙΑΝ. ΦΕ ΜΑ ΑΠ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ. Τ. Ε. Κ. Β. Ρ. Ρ.. Ν. Λ ,9 17,0 14,0 11,0 11,4 12,1 18,5 22,5 21,8 22,5 ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ,5 17,2 14,7 11,4 10,1 9,7 11,7 14,7 16,5 21,2 23,3 24,5 16, ,8 16,5 13,6 9,7 10,6 9,2 10,8 13,1 18,5 21,5 22,4 23,9 15, ,6 16,2 13,3 9,2 9,2 9,8 10,5 15,4 17,7 22,8 23,8 24,0 16, ,5 16,6 12,8 9,1 8,6 9,9 9,8 12,9 18,7 21,9 24,9 23,9 16, ,8 18,3 11,8 10,9 7,7 9,2 11,4 13,5 17,1 21,8 23,4 23,6 15, ,5 19,3 13,6 9,0 8,4 9,2 11,2 14,5 18,6 21,1 24,0 23,1 16, ,1 17,0 13,2 9,5 8,3 7,9 10,6 13,2 18,5 20,4 23,5 23,0 15, ,4 18,3 13,9 10,6 9,2 12,7 10,8 14,4 19,5 22,6 25,4 24,7 16, ,7 16,0 14,4 9,2 8,6 11,1 11,1 13,3 18,5 21,2 23,5 22,3 15, ,6 17,8 11,8 10,9 10,1 10,1 12,3 13,2 17,7 22,2 23,1 23,7 16, ,1 18,4 14,3 10,3 8,2 8,3 10,2 12,7 17,2 21,1 23,3 23,6 15, ,0 18,3 15,7 10,8 7,6 9,0 11,9 14,7 15,8 22,4 23,7 23,0 16, ,6 19,8 12,2 12,1 9,3 8,0 9,3 13,9 16,2 21,3 23,2 23,7 15, ,8 18,9 13,0 9,8 7,6 7,9 10,0 14,2 18,0 20,0 23,6 23,0 15, ,0 15,9 13,7 10,5 8,7 9,0 10,7 12,0 18,7 20,1 22,8 21,7 15, ,3 17,9 13,7 9,4 9,6 7,9 10,5 14,0 18,9 21,3 23,0 23,7 15, ,9 14,5 14,7 10,0 8,4 9,8 10,9 14,1 16,2 21,6 23,9 23,4 15, ,2 16,7 11,5 8,8 9,4 10,1 6,8 12,8 16,4 20,6 23,6 23,6 15, ,6 17,3 13,3 10,1 9,0 8,2 10,4 13,7 18,3 22,8 25,7 28,6 16, ,6 16,5 11,4 9,4 6,8 8,0 11,2 16,0 16,6 20,1 23,7 23,4 15, ,3 16,5 12,7 10,0 7,1 9,4 10,7 14,0 17,4 21,0 24,2 24,5 15, ,2 17,6 15,3 10,5 7,9 8,4 11,1 13,1 16,1 21,7 22,7 23,7 15, ,3 19,0 13,0 7,1 6,9 5,7 9,2 12,6 17,0 21,9 23,1 23,5 14, ,3 19,0 13,5 8,6 7,7 7,3 8,7 13,0 17,0 22,1 24,0 24,5 15, ,3 19,2 14,0 10,9 9,7 9,1 10,9 14,6 18,3 21,5 24,1 24,8 16, ,1 19,6 13,1 8,7 9,1 9,4 10,1 11,6 16,5 23,0 24,1 23,6 16, ,8 16,3 10,9 10,4 8,4 9,0 9,3 11,9 19,0 22,2 23,9 22,1 15, ,0 16,8 13,3 9,9 8,6 9,1 12,7 11,4 17,7 22,3 24,5 22,1 15, ,5 18,5 15,9 12,3 9,6 10,3 9,2 14,7 17,6 20,8 23,1 23,0 16, ,9 18,7 16,1 12,1 10,8 10,1 11,7 13,4 17,3 21,5 23,7 23,9 16, ,7 18,5 15,2 12,4 8,3 10,1 9,7 14,6 17, ,7 22,1 16, ,4 16,6 17, ,1 10,9 15,5 16,1 18,8 20,9 23,8 23,0 17,4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 14

16 ,2 18,8 15,6 10,5 9, ,2 13,7 18,9 22,5 23,7 23,1 17, ,6 18,6 16,6 12,6 12,5 8,8 10,9 15,6 20,6 22,6 24,1 23,4 17, ,3 20,8 17,1 11,9 8,9 10,3 13,8 Μ.Ο 21 17,7 13,9 10,4 8,93 9,34 10,8 13,7 17,8 21,6 23,6 23,5 15,99 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ. 359 ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ: 42 ΣΤΑΘΜΟΣ: ΠΡΑΙΤΩΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤ. 35ο 02' ΟΡΓΑΝΟ: ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΝΤ{ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ: ΑΝΑΤ. ΜΗΚ. 25ο 09' ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ: 1993 ΥΨΟΜ. 225Μ Μ Η Ν Ι Α Ι Α Η Λ Ι Ο Φ Α Ν Ε Ι Α Σ Ε Ω Ρ Ε Σ ΥΔΡ. ΕΤΟΣ ΣΕΠ. 293: : : : : : : : : : : 45 ΟΚΤ. 223: : : : : : : : : : : 25 ΝΟΕ. 101: : : : : : : : : : : 45 ΔΕΚ. 143: : : : : 20 78: : : 15 95:0 0 94: : 45 ΙΑΝ. 116: : 10 62: : : : 05 96: : : : : 30 ΦΕΒ. 150: : : : : : : : : : : 05 ΜΑΡ. 199: : : : : : : : : : : 15 ΑΠΡ. 233: : : : : : : : : : : 40 ΜΑΙ. 291: : : : : : : : : : 00 ΙΟΥ Ν. 332: : : : : : : : : : 30 ΙΟΥ Λ. 342: : : : : : : : : : 10 ΑΥΓ 344: : : : : : : : : : 45 ΣΥΝΟΛΟ 2774: : : : : : : : : : : ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 Η ευρύτερη περιοχή του έργου περιλαμβάνει την Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (psci) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 Ανατολικά Αστερούσια (Κόφινας): GR και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) Ανατολικά Αστερούσια (Κόφινας) GR , μέρος της οποίας έχει ανακηρυχθεί σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Οι παραπάνω περιοχές (GR και GR ) βρίσκονται νοτίως του εξεταζόμενου ΧΑΔΑ και απέχουν απ αυτόν 5,9 και 5,1 km αντίστοιχα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 1.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας 4 2 Αντικείμενο της Μελέτης 5 3 Γεωγραφική θέση Εκταση, Διοικητική υπαγωγή 7 4 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος 10 4.1 Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα