ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ Μερικές Παράγωγοι 5 Διπλό Ολοκλήρωμα 5 Υπολογισμός Διπλού Ολοκληρώματος 6 Αλλαγή Μεταβλητών- Ιακωβιανή Ορίζουσα 6 Εμβαδόν Χωρίου 6 Κέντρο Μάζας Χωρίου 8 Καμπύλη 6 Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα α' Είδους 6 Κέντρο Μάζας Καμπύλης, Μήκος Τόξου 6 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα β' Είδους 6 Έργο Δύναμης 6 Επιφάνειες 6

2 Κάθετο Διάνυσμα, Εφαπτόμενο Επίπεδο 6 Εμβαδόν Επιφανείας 6 Κέντρο Μάζας Επιφανείας 6 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Πίνακες Ορίζουσες Αντίστροφος Πίνακα 8 Βαθμός Πίνακα 8 Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων 8 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Πίνακα 8 Λογισμός Πινάκων 8 Κανονικές Μορφές του Jordan 8 Ειδικοί Πίνακες 8 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Γενικά περί συνόλων 1 Διάγραμμα του Venn 1 Πράξεις με σύνολα 1 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως Θεωρήματα με σύνολα 1 Πείραμα τύχης 1 Δειγματικός χώρος 1

3 Πράξεις μεταξύ ενδεχομένων σε ένα πείραμα τύχης 1 Δενδροδιάγραμμα - Καρτεσιανό Γινόμενο 1 Βασική αρχή της απαρίθμησης 1 Η έννοια της πιθανότητας και αξιώματα αυτής 1 Κλασσικός ορισμός της πιθανότητας 1 Κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων 1 Πιθανότητα υπό συνθήκη ή Δεσμευμένη Πιθανότητα 2 Θεωρήματα για Πιθανότητες υπό συνθήκη 1 Θεώρημα ή τύπος του Bayes - Ολική Πιθανότητα 2 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Μεταθέσεις 1 Διατάξεις 1 Συνδυασμοί 1 Τρίγωνο του Pascal 1 Το Διωνυμικό Θεώρημα 1 Διωνυμικοί συντελεστές 1 Η προσέγγιση του Stirling για το n! 1 Πιθανότητες με συνδυαστική ανάλυση 1 5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Τυχαία Μεταβλητή 2

4 Συνάρτηση Πυκνότητας 2 Συνάρτηση Κατανομής 3 Μέση Τιμή 3 Διασπορά 3 Διωνυμική Κατανομή 3 Κανονική Κατανομή 3 Δειγματική Μέση Τιμή 3 Δειγματική Αναλογία 3 6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (MATHEMATICA) Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως Εισαγωγή στο λογισμικό "Mathematica" 6 Βασικές Αλγεβρικές Πράξεις 2 Επίλυση Εξισώσεων και Συστημάτων με τη χρήση λογισμικού "Mathematica" Παραγωγίσεις και Ολοκληρώματα με τη χρήση λογισμικού "Mathematica" Δισδιάστατες Γραφικές Παραστάσεις 2 Τρισδιάστατες Γραφικές Παραστάσεις 2 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Γαιτάνος Νικόλαος Καθηγητής ΣΣΕ - ΣΤΕΑΜΧ

5 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΗΧΑΝΙΚΗ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μέρος Ι Θεωρητική Μηχανική (Στατική, Κινηματική και Δυναμική του Απόλυτα Στερεού Σώματος) 1 Προκαταρκτικές γνώσεις,θεμελιώδεις Αρχές. 1 2 Η δύναμη ως διάνυσμα σε δύο και τρεις διαστάσεις. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. 3 Αναγωγή συστημάτων δυνάμεων και ροπών. Κεντρικός άξονας 3 1η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 5 Ιδιότητες γραμμών, επιφανειών και όγκων. Επιφανειακές ροπές 1ης τάξης. Γεωμετρικά κέντρα. Θεωρήματα Πάππου. Επιφανειακές ροπές δευτέρας τάξεως. Μετασχηματισμοί επιφανειακών ροπών δευτέρας τάξεως. Ο κύκλος του Mohr. Κύριο σύστημα και κύριες επιφανειακές ροπές δευτέρας τάξεως. 9 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 6 Κατανεμημένες δυνάμεις και ροπές. Τα στατικώς ισοδύναμα μεγέθη Στηρίξεις και περιορισμοί βαθμών ελευθερίας κινήσεως. Εξισώσεις ισορροπίας. Στατικοί, υπερστατικοί και αόριστοι φορείς. 3

6 7 Ισορροπία υλικού σημείου και απόλυτα στερεού σώματος σε δύο και τρεις διαστάσεις η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Βασικά στοιχεία υδροστατικής. Η έννοια της πιέσεως. Ανεξαρτησία της πιέσεως από τον προσανατολισμό της επιφάνειας. Βασικό θεώρημα της υδροστατικής. Δύναμη σε βυθισμένες επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. Ισορροπία ευκάμπτων φορέων (Καλώδια Σχοινιά) Εύκαμπτοι φορείς υπό συγκεντρωμένα φορτία. Εύκαμπτοι φορείς υπό κατανεμημένα φορτία. Αλυσοειδής. Τριβή, Γωνία Τριβής, Κώνος τριβής. Τριβή κυλίσεως. Εφαρμογές σε κατασκευές με τριβή (Ιμάντες, Σφήνες, Κοχλίες). 5 1 Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί κινηματικής και δυναμικής απολύτως στερεού σώματος 1 15 Κινηματική Υλικού Σημείου. Ταχύτητα και επιτάχυνση σε Καρτεσιανές, Φυσικές και Πολικές συντεταγμένες Δυναμική υλικού σημείου. Εξισώσεις Δυναμικής σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων Δυναμική Υλικών Συστημάτων. Βασικά θεωρήματα και εφαρμογές Ροπές αδράνειας στερεών σωμάτων. Τανυστής αδράνειας και κύριες ροπές αδράνειας ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3

7 20 Κινηματική στερεού σώματος. Είδη κίνησης. Ταχύτητα και επιτάχυνση στη γενικευμένη επίπεδη κίνηση 7 21 Δυναμική στερεού σώματος. Εξισώσεις δυναμικής. Αρχή D Alembert 7 22 Μηχανικές ταλαντώσεις. Είδη ταλαντώσεων. Απλό και σύνθετο εκκρεμές 7 23 Μέθοδος Lagrange. Γενικευμένες συντεταγμένες και βαθμοί ελευθερίας. Εξισώσεις Lagrange 7 Μέρος ΙΙ Αντοχή Υλικών (Μηχανική του Παραμορφωσίμου Σώματος-Κριτήρια Αστοχίας). Εισαγωγή στη Μηχανική των Θραύσεων, Κόπωση, Ρεολογία 2 Η έννοια της τάσης και της ανηγμένης παραμόρφωσης. Η ορθή και η διατμητική τάση και οι αντίστοιχες παραμορφώσεις. Τάση σε πλάγιες τομές Μονοαξονικός εφελκυσμός και θλίψη. Τα πλήρη διαγράμματα (σ-ε) τυπικών ολκίμων και ψαθυρών υλικών. Βασικές μηχανικές ιδιότητες: Μέτρο ελαστικότητας, λόγος Poisson, τάση αναλογίας, τάση θραύσεως, μέτρο κράτυνσης, ενεργειακά μεγέθη Στατικά αξονικά προβλήματα ελαστικά και μη ελαστικά. Αξονικά προβλήματα με κατασκευαστικά σφάλματα. Τάσεις λόγω θερμοκρασίας. 7 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της

8 27 Υπερστατικά αξονικά προβλήματα ελαστικά και μη ελαστικά Το πρόβλημα των παραμενουσών τάσεων κατόπιν αποφορτίσεως. 6 εκπαιδεύσεως 28 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Διαξονικές εντατικές και παραμορφωσιακές καταστάσεις. Μετασχηματισμοί του τανυστή των τάσεων και του τανυστή των παραμορφώσεων σε δύο διαστάσεις. Ο κύκλος του Mohr. Κύρια συστήματα τάσεων και παραμορφώσεων Ο τανυστής των τάσεων και των παραμορφώσεων σε τρεις διαστάσεις. Οι αναλλοίωτες του τανυστή τάσεων και παραμορφώσεων. Διαγωνοποίηση των τανυστών τάσεων και παραμορφώσεων σε τρεις διαστάσεις. Κύριες τάσεις και παραμορφώσεις. Κύρια συστήματα. Συστήματα μεγίστων διατμήσεων. Ο κύκλος του Mohr σε τρεις διαστάσεις Σχέσεις του διανύσματος των μετατοπίσεων με τις συνιστώσες του τανυστή των μετατοπίσεων Οι εξισώσεις της Μηχανικής του Παραμορφωσίμου Σώματος. Καταστατικές εξισώσεις. Ο γενικευμένος νόμος του Hooke σε δύο και τρεις διαστάσεις. Ισότροπα και ανισότροπα υλικά Εξισώσεις ισορροπίας, Εξισώσεις συμβιβαστού 7

9 3 35 Ανάλυση του τανυστή τάσεων σε υδροστατικό και αποκλίνοντα. Κριτήριο αστοχίας vοn Mises. Μαθηματική θεμελίωση, φυσική σημασία, γεωμετρική αναπαράσταση. Κριτήριο αστοχίας Tresca. Μαθηματική θεμελίωση, φυσική σημασία, γεωμετρική αναπαράσταση Εφαρμογές των κριτηρίων αστοχίας στην περίπτωση λεπτοτοίχων δοχείων πιέσεως και συνθέτων καταπονήσεων. Εοισαγωγή σε παχύτοιχους λέβητες. 36 Κριτήριο αστοχίας Mohr-Coulomb. Η περιβάλλουσα θραύσεως. Ειδικές περιπτώσεις 37 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Εισαγωγή στη Μηχανική των θραύσεων. Το πρόβλημα Kirsh. Η συγκέντρωση των τάσεων. Η λύση Inglis. Ο ρόλος των ασυνεχειών τύπου ρωγμής στη διαμόρφωση των τασικών πεδίων. Η έννοια της έντασης των τάσεων και του Συντελεστή Εντάσεως των Τάσεων. Τασικά πεδία πέριξ ρωγμών. Κριτήρια εκκινήσεως ρωγμών. Εισαγωγή στην κόπωση. Καμπύλη Woehler. Διάγραμμα Goodmann-Smith. Εισαγωγή στον ερπυσμό και στη χαλάρωση. Μοντέλα Maxwell Kelvin Voigt. Απλή επίπεδη κάμψη. Τεχνική θεωρία κάμψεως κατά Bernoulli - Euler 2 Λοξή κάμψη 3 5 Κάμψη με διάτμηση. Κέντρο διατμήσεως. Έκκεντρη φόρτιση. Πυρήνας διατομής, Αδρανής περιοχή Κάμψη δοκών από μη γραμμικώς ελαστικό υλικό (*) Κάμψη δοκών από υλικά με διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας σε εφελκυσμό και θλίψη (*)

10 6 Ελαστοπλαστική κάμψη. Ελαστοπλαστικός πυρήνας. Ροπή διαρροής και ροπή κατάρρευσης. Παραμένουσες τάσεις λόγω αποφόρτισης κατόπιν υπερβάσεως της τάσεως διαρροής δοκών από ελαστικό απολύτως πλαστικό υλικό υπόκάμψη. 7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 3 8 Κάμψη συνθέτων δοκών 9 Ελαστική γραμμή. Στατικά και υπερστατικά προβλήματα με τη μέθοδο της ελαστικής γραμμής 50 Λυγισμός 51 Ελαστική στρέψη ράβδων κυλινδρικής διατομής. Ελαστοπλαστική στρέψη ράβδων κυλινδρικής διατομής. Ελαστοπλαστικό σύνορο. Ροπή διαρροής και ροπή κατάρρευσης Παραμένουσες τάσεις λόγω αποφόρτισης κατόπιν υπερβάσεως της τάσεως διαρροής ράβδων υπό στρέψη. Εισαγωγή στη στρέψη δοκών μη κυκλικής διατομής 52 Λεπτότοιχες διατομές 3 53 Η ενέργεια παραμόρφωσης. Τα θεωρήματα Castigliano Σ Υ Ν Ο Λ Ο Αθήνα, 11 Ιουλ 201 Καθηγητής Μαθήματος Κουρκουλής Σταύρος Καθηγητής ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (Α' Εξ.) Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Εισαγωγή στη Στατική. Σχετική βιβλιογραφία. Έννοια του στερεού σχηματισμού και του φορέα. 9 2 Στήριξη φορέων. Φορτίσεις. Ισορροπία των δυνάμεων στις κατασκευές. Εξισώσεις ισορροπίας. 9 3 Εξιδανίκευση και κατάταξη των ραβδωτών φορέων. Στατική και κινηματική αοριστία. Εξέταση της ισοστατικότητας ή υπερστατικότητας φορέα. 9 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως Γεωμετρική αστάθεια και διερεύνηση της. Παραδοχές θεωρίας μικρών παραμορφώσεων Ισοστατικοί σχηματισμοί. Στατική λειτουργία. Συμμετρία-Αντισυμμετρία. 9

12 6 Ανάλυση και υπολογισμός δικτυωμάτων. Σχοινοειδής φορέας. Διαγράμματα αξονικών δυνάμεων(ν).η μέθοδος των τομών Ritter Ανάλυση και υπολογισμός ολόσωμων φορέων. Διαγράμματα ροπών, τεμνουσών και αξονικών για την αμφιέρειστη δοκό, τον πρόβολο και τη δοκό Gerber Φορείς υποβαλλόμενοι σε συγκεντρωμένα και κατανεμημένα φορτία. Διαγράμματα εντατικών μεγεθών M,Q,N. Θεμελιώδεις ιδιότητες των διαγραμμάτων Ανάλυση και υπολογισμός σύνθετων φορέων. Ολόσωμοι φορείς με εσωτερικές ελευθερώσεις. Τριαρθρωτοί φορείς. Εντατικά μεγέθη διατομών δοκών Ποιοτικά διαγράμματα εντατικών μεγεθών M,Q,N Έννοια της γραμμής επιρροής. Γραμμή επιρροής αμφιέρειστης και αμφιπροέχουσας δοκού, δοκού Gerber, τριαρθρωτού πλαισίου, τόξου, δικτυωμάτων. Γραμμές επιρροής σύνθετων φορέων Gerber, τριαρθρωτού πλαισίου, τόξου, δικτυωμάτων. 12 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 12 Εφαρμογές των γραμμών επιρροής. Υπολογισμός ακραίων τιμών εντατικών μεγεθών για διάφορες μορφές κινητών φορτίσεων. 12

13 13 Στατικά και κινηματικά αποδεκτά συστήματα. Αρχή δυνατών έργων σε ραβδωτούς φορείς. Θεώρημα Αμοιβαιότητας Betti-Maxwell. Θεώρημα μοναδιαίου φορτιού. Υπολογισμός μετακινήσεων ισοστατικών φορέων. 12 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 132 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Σαπουντζάκης Ευάγγελος Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

14 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (Β' Εξ.) Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Εισαγωγή στους υπερστατικούς φορείς. Διαφορά Ισοστατικών και Υπερστατικών φορέων. Συμβιβαστό των παραμορφώσεων. Αρχή Δυνατών Έργων-Μέθοδος του Μοναδιαίου Φορτίου (σύντομη επανάληψη-σύνδεση με ύλη προηγουμένου εξαμήνου.) 6 2 Μέθοδος των Δυνάμεων. Παρουσίαση της μεθόδου. 6 3 Μέθοδος των Δυνάμεων. Εφαρμογή σε Δικτυώματα. 6 Μέθοδος των Δυνάμεων. Εφαρμογή σε ολόσωμους (πλαισιωτούς) φορείς. 7 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 5 Μέθοδος των Δυνάμεων. Επίλυση προβλημάτων με έμφαση σε μικτούς και σύνθετους φορείς. Ειδικά θέματα (μετακινήσεις στηρίξεων, ελαστικές στηρίξεις, θερμικά φορτία, αξιοποίηση συμμετρίας.) 6

15 6 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Παραμορφώσεων. 7 7 Μέθοδος των Παραμορφώσεων (Εφαρμογές). 7 8 Μέθοδος των Παραμορφώσεων (Μετατοπίσεις κόμβων, εξισώσεις προσδιορισμού αγνώστων παραμορφώσεων). 7 9 Μέθοδος των Παραμορφώσεων. Ειδικά θέματα (αξονική παραμόρφωση, ελαστικές στηρίξεις, θερμοκρασιακές μεταβολές) Ποιοτικά διαγράμματα εντατικών μεγεθών Μ,Q,Ν Γραμμές Επιρροής. Αρχή Muller-Breslau. Παρουσίαση μεθόδων προσδιορισμού αυτών. Θεώρημα Αμοιβαιότητας Betti-Maxwell Γραμμές Επιρροής παραμορφωσιακών μεγεθών ισοστατικών φορέων (Θεώρημα Mohr). Γραμμές Επιρροής εντατικών μεγεθών υπερστατικών φορέων. 7 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 7 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 85 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Σαπουντζάκης Ευάγγελος Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ ΣΤΕΑΜΧ

16 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Εισαγωγή 3 2 Ρυθμολογική ανάλυση των αρχών της αρχιτεκτονικής 3 Γενικά για την διαδικασία σχεδιασμού κτιρίων 5 6 Σχεδιαστικές ασκησείς σε γενικά αρχιτεκτονικά, κατασκευαστικά και λεπτομερειακά σχέδια Παρουσίαση των αρχών που διέπουν την παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική Ανάλυση των βασικών αρχών της σύγχρονης αρχιτεκτονικής 7 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 7 Στοιχεία θεωρίας αρχιτεκτονικής 8 Στοιχεία εγκαταστάσεων. Περί φυσικού ή τεχνητού περιβάλλοντος 3 9 Σχεδιασμός μικρής κατοικίας 8

17 10 Σχεδιασμός μικρών κτιρίων με περιορισμένο λειτουργικό περιεχόμενο 10 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 51 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Τσούρας Βασίλειος Λέκτωρ ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

18 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Εισαγωγή. 2 2 Η φύση του εδάφους, κατηγορίες εδαφικού υλικού, φυσικές ιδιότητες αυτού. 8 3 Μηχανική συμπεριφορά του εδαφικού στοιχείου, περιγραφή εντατικής κατάστασης σημείου (κύκλος Mohr). Παραμορφώσεις εδαφικού υλικού. 5 Ο ρόλος της υδατικής φάσης. 3 6 Σχέση τάσεων παραμορφώσεων υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. 8 2 Περιλαμβάνονται και δύο επισκέψεις: Μία σε εργοτάξιο, όπου και εκτελείται δειγματοληπτική γεώτρηση, καθώς και επίσκεψη σε εργαστήριο. Εδαφομηχανικής προκειμένου να γίνει επίδειξη των διδασκομένων εργαστηριακών δοκιμών 7 Υδατική ροή διαμέσου του εδάφους. 3 8 Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής: Μονοδιάστατη συμπίεση, κυλινδρική. 12

19 Χρονική εξέλιξη των υδατικών υπερπιέσεων και στερεοποίηση αργιλικού στρώματος. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής: (τριαξονική) συμπίεση, απλή διάτμιση. Διατμητική αντοχή εδαφών, εδαφική παραμόρφωση με ή χωρίς στράγγιση. Μέθοδοι διερεύνησης του εδάφους, δειγματολειπτικές γεωτρήσεις. Επιτόπου δοκιμές Εδαφομηχανικής. Γενική ανασκόπηση των εκτελούμενων επι τοπου δοκιμών. Εκτέλεση, ερμηνεία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ακόλουθων βασικών δοκιμών Σ Υ Ν Ο Λ Ο 78 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Αντωνίου Ανδρέας Πολ. Μηχ. ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

20 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΡΕΥΝΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Μέθοδοι και μέσα οργανώσεως εργοταξίων. 7 2 Λειτουργική ανάλυση δομικών δραστηριοτήτων. 7 3 Οικονομική ανάλυση δομικών δραστηριοτήτων. Κόστος μονάδος. Δομικός εξοπλισμός. 7 6 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 5 Εργοταξιακές εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών και σκυροδέματος. 7 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Καρλαύτης Ματθαίος Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΣΤΕΑΜΧ

21 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Βασικές θερμοδυναμικές έννοιες και βασικές θερμοδυναμικές ιδιότητες της ύλης 6 2 1ο και 2ο θερμοδυναμικό αξίωμα 6 3 Παραγωγή και μέσα παραγωγής θερμότητας 6 Τρόποι μετάδοσης θερμότητας (αγωγή, συναγωγή, ακτινοβολία) - Θεωρία Θερμομόνωσης. 5 Εισαγωγή στην Ρευστομηχανική (Νόμος Bernoulli). 8 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 6 Ανάλυση εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης - Δίκτυα νερού και πυρόσβεσης. Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Κλαδάς Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

22 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις επί των κατασκευών: Μόνιμες δράσεις, Επιβαλλόμενες δράσεις, Φορτίο χιονιού, Δράσεις ανέμου, Σεισμικές δράσεις, Άλλες δράσεις. Συνδυασμοί δράσεων. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Υλικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Προσομοίωμα ανάλυσης. Μέθοδοι ανάλυσης (Ελαστική ανάλυση, Πλαστική ανάλυση). Ατέλειες (μελών και πλαισίων). Κατάξη διατομών. 3 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Αντοχή διατομών (Εφελκυσμός, Θλίψη, Μονοαξονική κάμψη, Τέμνουσα, Στρέψη, Κάμψη και τέμνουσα, Κάμψη και αξονική δύναμη, Κάμψη, τέμνουσα και αξονική δύναμη) Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 10

23 Μετατοπίσεις - Δυναμικές επιρροές - Οριακές τιμές Σ Υ Ν Ο Λ Ο 51 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Ερμόπουλος Ιωάννης Καθηγητής ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

24 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 WINDOWS 2007 και Αρχές Πληροφορικής 2 2 WORD EXCEL POWER POINT AUTOCAD ACCESS Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως Σ Υ Ν Ο Λ Ο Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Σπηλιωτόπουλος Χρήστος Πολ. Μηχ. ΕΜΠ - Μεταπτυχιακός - ΣΤΕΑΜΧ

25 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Εισαγωγή 2 2 Ανάλυση περιεχομένου Οικοδομικής 2 3 Σύγχρονη Μεθοδολογία Ανάλυσης και Μελέτης των Κτιριακών Έργων 5 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού ενός κτιρίου 2 5 Ανάλυση μελέτης ενός κτιρίου και προδιαγραφές - Οικοδομικές Λεπτομέρειες 6 Προγραμματισμός 2 7 Προεργασίες - Χωματουργικά 3 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 8 Θεμελίωση 5 9 Προστασία από την υγρασία του εδάφους 5 10 Δομική μορφή και φέρων οργανισμός 2 11 Συστήματα δομής - δομικά στοιχεία του Φ.Ο Συγκρότηση Φ.Ο. από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα - Νεότερες Τάσεις 5

26 13 Ειδικές Κατασκευές 1 Αρμοί διαστολής του Φ.Ο. 15 Ξυλότυποι 2 16 Διάταξη σκελετού - τυποποίηση - κάνναβος 3 17 Κλίμακες 18 Είδη κλιμάκων 19 Κεκλιμένα επίπεδα 1 20 Ανελκυστήρες 3 21 Συναφείς κατασκευές 1 22 Τα εξωτερικά τοιχώματα 2 23 Τα εσωτερικά χωρίσματα 2 2 Μονώσεις 5 25 Προστασία της στέγασης - Είδη Στεγών Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 26 Προστασία των πλευρικών τοιχωμάτων - Συμπύκνωση 2 27 Ανοίγματα - Μορφή και θέσεις στις όψεις 2 28 Μέγεθος ανοιγμάτων 3 29 Κουφώματα (λειτουργία και κατασκευή)

27 30 Καλύψεις 3 31 Επενδύσεις τοιχωμάτων και ορόφων 32 Επιστρώσεις δαπέδων 2 33 Εργασίες τελειωμάτων 2 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 100 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Βλάχος Γεώργιος Αναπλ.Καθ.Θεσ.ΕΕΔΙΠ - ΣΤΕΑΜΧ

28 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Γηπεδομετρία 10 2 Θεμελιώδη προβλήματα 6 3 Μετρήσεις γωνιών 6 Μετρήσεις αποστάσεων 5 Χαράξεις ευθυγραμμιών 8 6 Τριγωνομετρική υψομετρία 6 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 7 Πολυγωνομετρία 10 8 Ταχυμετρία 10 9 Γεωμετρική χωροστάθμιση 10

29 10 Εφαρμογές Γεωδαισίας 8 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 78 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Δουκάκης Ευστράτιος Αναπλ.Καθηγητής ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

30 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Μορφή, δομή και ιδιότητες της ύλης και των δομικών υλικών. 6 2 Φυσικοί λίθοι. 3 3 Κονίες και κονιάματα, αερικά, υδραυλικά, ρητινικά άνευ ύδατος. Σκυροδέματα, ελαφροκονιάματα. 2 5 Πρόσθετα βελτιωτικά κονιαμάτων και σκυροδεμάτων. 6 Δομικά μέταλλα Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 7 Κεραμικά υλικά. 9 8 Ύαλος. 6

31 9 Ξύλο (φυσικό, βελτιωμένο, αναγεννημένο) Ασφαλτικά υλικά Πλαστικά - Συνθετικά υλικά. 12 Επικολλητά και σύνθετα υλικά 13 Υλικά προκατασκευής και αρμολόγησης. 6 1 Μονωτικά υλικά (ύδατος, θερμότητος, ήχου) 8 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 100 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Κολοβός Κωνσταντίνος Χημ. Μηχ. ΕΜΠ - Διδάκτωρ - ΣΤΕΑΜΧ

32 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Παράσταση των θεμελιωδών γεωμετρικών στοιχείων με δύο προβολές 2 Προβλήματα επί των ευθειών και των επιπέδων 8 3 Μέθοδοι κατάκλισης και αλλαγής επιπέδου προβολής 6 Τομή πυραμίδας με επίπεδο 5 Προβολές κύκλου 2 6 Τομή σφαίρας με επίπεδο 2 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 7 Τομή ορθού κώνου με επίπεδο 2 8 Τομή ορθού κυλίνδρου με επίπεδο 2

33 9 Παράσταση σημείου, ευθείας, επιπέδου με μια προβολή, ιχνοπαράλληλος και ιχνοκάθετος επιπέδου 10 Αμοιβαίες θέσεις σημείων, ευθειών, επιπέδων 11 Παράσταση και κατασκευή πρανών δαπέδων 3 12 Στέγες 3 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Κανελλαΐδης Γεώργιος Καθηγητής ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

34 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΟΔΟΠΟΙΪΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Εισαγωγή, μελέτη και πραγματοποίηση του οδικού έργου 3 2 Ισοκλινής και πολυγωνική της χάραξης 8 3 Ταχύτητα μελέτης, λειτουργική ταχύτητα V 85, επιτρεπόμενη ταχύτητα 6 Στοιχεία μελέτης για την οριζοντιογραφία, η ευθυγραμμία, το κυκλικό τόξο, το τόξο συναρμογής, μορφές κλωθοειδούς 20 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 5 Στοιχεία μελέτης για τη μηκοτομή, κατά μήκος κλίσεις, κυρτές και κοίλες καμπύλες στη μηκοτομή 10 6 Η μηδενική γραμμή της χάραξης

35 7 Στοιχεία μελέτης για τις διατομές, επικλίσεις, μέθοδοι περιστροφής της διατομής, κλίσεις οριογραμμών, διαγράμματα οριογραμμών/επικλίσεων, βασικά στοιχεία της διατομής των οδών 8 8 Τυπικές διατομές οδών 9 Διαπλατύνσεις 10 Ορατότητα για στάση, ορατότητα για προσπέραση, τα μήκη ορατότητας στον σχεδιασμό των οδών, ορατότητα στην οριζοντιογραφία και τη μηκοτομή, διαγράμματα ορατότητας Βασικές αρχές της χάραξης στον χώρο 12 Καθορισμός των επιφανειών, καθορισμός των όγκων των χωματισμών, μέθοδοι των εφαρμοστέων μηκών και των μέσων επιφανειών 8 13 Πίνακας χωματισμών 1 Διάγραμμα κίνησης εκχωμάτων/bruckner, γραμμές διανομής, καθορισμός της ευνοϊκότερης γραμμής διανομής, υπολογισμός μέσης απόστασης και δαπάνης μεταφοράς εκχωμάτων 7 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως Σ Υ Ν Ο Λ Ο 100 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Κανελλαΐδης Γεώργιος Καθηγητής ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

36 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΛΟΓΙΑ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Γεωλογία και Τεχνικά Έργα. Παραδείγματα. 3 2 Γεωλογία: Η μελέτη και η εξέλιξη της Γης. 3 3 Παραδείγματα και διδάγματα από αστοχίες και καταστροφές των έργων. 3 Γεωμορφολογία Τοπογραφικοί Χάρτες Ανάγλυφο. 3 5 Άσκηση υπαίθρου στον Υμηττό. 3 6 Ορυκτά: Τεχνική συμπεριφορά χαλαζία, αστρίων μαρμαρυγιών. 3 7 Τεχνική συμπεριφορά ασβεστίτη, γύψου, ανυδρίτη. Ενεργειακά ορυκτά. 3 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 8 Αργιλικά Ορυκτά. 3 9 Αργιλικά εδάφη: Συμπεριφορά στα τεχνικά έργα Τεχνική περιγραφή πετρωμάτων: Εκρηξιγενή, Μεταμορφωμένα. 3

37 11 Τεχνική περιγραφή πετρωμάτων: Ιζηματογενή Αντοχή & παραμορφωσιμότητα πετρωμάτων - Εργαστηριακή άσκηση στο ΕΜΠ Ανάγνωση και επεξεργασία γεωλογικών χαρτών. 3 1 Οριζόντια στρώματα Ανάγνωση και επεξεργασία γεωλογικών χαρτών. Κεκλιμένα στρώματα Ανάγνωση και επεξεργασία γεωλογικών χαρτών: Ρήγματα Συμπλήρωση γεωλογικών χαρτών με στοιχεία γεωτρήσεων για τεχνικά έργα Κατολισθήσεις: ορισμός, ταξινόμηση, τύποι - ο ρόλος του νερού Κατολισθήσεις: αίτια, μέτρα προστασίας. Παραδείγματα Καθιζήσεις: ορισμός, αίτια. Παραδείγματα Γεωλογία & Σεισμοί. Ηφαίστεια Η Γεωλογία στα στρατιωτικά έργα και στις επιχειρήσεις 3 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως Σ Υ Ν Ο Λ Ο 66 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Τσιαμπάος Γεώργιος Αναπλ.Καθηγητής ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

38 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Μαθηματική εισαγωγή. 2 2 Φαινόμενο Bauschinger. Γραμμές Luders. 2 3 Θλίψη σκυροδέματος, αστοχία ολκίμων υλικών στη θλίψη. 2 5 Λυγισμός στην ελαστική και ελαστοπλαστική περιοχή. Κάμψη, ελαστικός πυρήνας και ελαστοπλαστική καταπόνηση. 2 2 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 6 Στρέψη, τασική συνάρτηση για την επίλυση προβλημάτων στρέψης. 3 7 Νόμοι ερπυσμού σε συνάρτηση με το χρόνο. 3 8 Βασικές θεωρίες πλαστικότητος. 2

39 9 Ερπυσμός πλαστικών Επαναλαμβανόμενα φορτία στις κατασκευές Ταχέως εφαρμοζόμενα φορτία Σκληρότητα Συντελεστής συγκέντρωσης τάσεων για τον υπολογισμό των κατασκευών. Ειδικά όργανα μέτρησης των παραμοργώσεων, μηκυνσιόμετρα, μηχανικά, μηχανοοπτικά, οπτικά. 3 3 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Τσαμασφύρος Γεώργιος Καθηγητής ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

40 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΑΞΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ" Ιου ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Γενικά περί σιδηροδρόμων 3 2 Οργάνωση σιδηροδρόμων 2 3 Κυριότερες έννοιες 9 Μελέτη σιδηροδρομικής χάραξης - Εφαρμογές 10 5 Στοιχεία επιδομής γραμμής - Εφαρμογές 19 Ο αριθμός των περιόδων κατά αντικείμενο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδεύσεως 6 Στοιχεία έλξης και σηματοδότησης (αποκλεισμός) 7 Στοιχεία εκμετάλλευσης

41 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 51 Αθήνα 26 Φεβ 2010 Καθηγητής Μαθήματος Λυμπέρης Κωνσταντίνος Επικ.Καθηγητής ΕΜΠ - ΣΤΕΑΜΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ - B' ΕΞΑΜΗΝΟ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ - ' ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ - Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ α) Τίτλος µαθήµατος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο γ) Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015 FountasBooks ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1 FountasBooks Books for Engineers and Scientists Κεντρική διάθεση : FountasBooks, Στουρνάρη 36 & Γ Σεπτεμβρίου, Αθήνα, Οροφος 4ος Παραγγελίες 24ώρες το 24ωρο στο www.fountasbooks.gr.

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ Η τροποποίηση του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Μηχανολόγων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ισχύει από το Χειµερινό εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων Σημείωση 1: Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος - JOB PROFILE ) Ο Κάτοχος Διπλώματος των ΙΕΚ ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα Τηλέφωνο: 2610 369236, Fax: 2610 369193

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 22000044 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 74 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Β.1.1.1. Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Επικοινωνία με το συγγραφέα Πυργίδη Χρίστο Τηλ. 2310 995795 e-mail: chpyrgidis@hermes.civil.auth.gr Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών,

Διαβάστε περισσότερα

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Άλγεβρα Γενικής Παιδείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

243 Μαθηματικών Αθήνας

243 Μαθηματικών Αθήνας 243 Μαθηματικών Αθήνας Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η ανάδειξη επιστημόνων που θα αναζητούν, θα επεξεργάζονται και θα προτείνουν θεωρητικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας (Β Ημερησίου και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά)

532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) 532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) Η έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 1999 2000 σηματοδότησε τη λειτουργία του νέου Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήµατα που προσφέρονται από τον Τοµέα Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου

Μαθήµατα που προσφέρονται από τον Τοµέα Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου Μαθήµατα που προσφέρονται από τον Τοµέα Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου (2.3.01.1, 2.3.01.2) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι [1o (Υ)] και ΙΙ [2o (Υ)] Εισαγωγή στο µηχανολογικό σχέδιο και στη συµβολή

Διαβάστε περισσότερα