DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58"

Transcript

1 (1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Οδηγός Χρήσης Έναρξη 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 Χρήση του μενού 33 DCR-HC47E/HC48E Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 68 Επίλυση προβλημάτων 74 Επιπρόσθετες πληροφορίες 87 Σύντομη αναφορά Sony Corporation

2 Διαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της μονάδας, μελετήστε λεπτομερώς το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία. ΠΡΟΣΟΧΗ Αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη μπαταρία του ίδιου τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο της κάμερας. Το προϊόν αυτό έχει υποστεί δοκιμές που έδειξαν ότι συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για τη χρήση καλωδίων μήκους μικρότερου από 3 μέτρα. Σημείωση Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ο ηλεκτρομαγνητισμός προκαλέσει διακοπή της μεταβίβασης δεδομένων στο μέσο (αποτυχία), επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB κλπ.). Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Εφαρμόσιμα εξαρτήματα: Τηλεχειριστήριο Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση Η βιντεοκάμερα σας παρέχεται με δύο τύπους εγχειριδίων χρήσης "Οδηγός Χρήσης" (Το παρόν εγχειρίδιο) "First Step Guide (Οδηγός πρώτων βημάτων)" για τη σύνδεση της βιντεοκάμερας σε υπολογιστή και τη χρήση του παρεχόμενου λογισμικού (που βρίσκεται στο παρεχόμενο CD- ROM) 2

3 Τύποι κασέτας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη βιντεοκάμερα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μίνι κασέτες DV με την ένδειξη. Η βιντεοκάμερά σας δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία Cassette Memory (σελ. 88). Τύποι "Memory Stick" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη βιντεοκάμερα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "Memory Stick Duo" με την ένδειξη ή (σελ. 89). "Memory Stick Duo" (Το μέγεθος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιντεοκάμερά σας.) Όταν χρησιμοποιείτε ένα "Memory Stick Duo" με εξοπλισμό συμβατό με "Memory Stick". Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το "Memory Stick Duo" στο προσαρμοστικό του Memory Stick Duo. Προσαρµοστικό Memory Stick Duo Χρήση της βιντεοκάμερας Μην κρατάτε την κάμερα από τα παρακάτω μέρη. "Memory Stick" (Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιντεοκάμερά σας.) Εικονοσκόπιο Μπαταρία Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο κάρτας μνήμης παρά μόνο "Memory Stick Duo". Τα "Memory Stick PRO" και "Memory Stick PRO Duo" μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με εξοπλισμό συμβατό με "Memory Stick PRO". Μην κολλάτε ετικέτες ή κάτι παρόμοιο σε ένα "Memory Stick Duo" ή στο προσαρμοστικό του Memory Stick Duo. Οθόνη LCD Η βιντεοκάμερα δεν είναι αδιαπέραστη από τη σκόνη, τις σταλαγματιές ή το νερό. Βλ. "Χρήση και προστασία" (σελ. 94). Πριν συνδέσετε τη βιντεοκάμερα με άλλη συσκευή μέσω καλωδίου USB ή i.link, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το βύσμα σύνδεσης με το σωστό προσανατολισμό και χωρίς να ασκήσετε δύναμη, ώστε να αποφύγετε βλάβη του τερματικού ή πρόκληση δυσλειτουργίας στη βιντεοκάμερά σας. Συνέχεια, 3

4 Διαβάστε πρώτα αυτό (Συνέχεια) Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης A/V με την υποδοχή A/V OUT του Handycam Station όταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερά σας προσαρτημένη με το Handycam Station για να έχετε έξοδο σημάτων ήχου και βίντεο. Αποσυνδέστε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος από το Handycam Station κρατώντας ταυτόχρονα το Handycam Station και το βύσμα συνεχούς ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι θέσατε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG) όταν εισάγετε τη βιντεοκάμερα στο Handycam Station ή όταν αφαιρείτε τη βιντεοκάμερα από αυτό. Πληροφορίες για τα στοιχεία μενού, την οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), το εικονοσκόπιο και το φακό Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται σκιασμένα δεν είναι διαθέσιμα στις τρέχουσες συνθήκες εγγραφής ή αναπαραγωγής. Για αποτελεσματική χρήση, η οθόνη υγρών κρυστάλλων και το εικονοσκόπιο είναι κατασκευασμένα με τεχνολογία υψηλής ακριβείας έτσι ώστε ποσοστό άνω του 99,99% των εικονοστοιχείων (pixel) να είναι λειτουργικά για αποτελεσματική χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν μικροσκοπικές μαύρες κουκκίδες ή/και έντονες κουκκίδες φωτός (λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος) συνεχώς στην οθόνη υγρών κρυστάλλων και στο εικονοσκόπιο. Οι κουκκίδες αυτές είναι φυσιολογικές, οφείλονται στη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο την εγγραφή. Μαύρη κουκκίδα Κουκκίδα λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος Η έκθεση της οθόνης υγρών κρυστάλλων, του εικονοσκοπίου ή του φακού σε απευθείας ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Μην στρέφετε το φακό προς τον ήλιο. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της βιντεοκάμερας. Φωτογραφήστε τον ήλιο μόνο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως το σούρουπο. Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Οι ενδείξεις επί της οθόνης που εμφανίζονται σε κάθε τοπική γλώσσα χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση των διαδικασιών λειτουργίας. Εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα (σελ. 14). 4

5 Σχετικά με την εγγραφή Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε τη λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε ότι εικόνα και ήχος εγγράφονται χωρίς προβλήματα. Ουδεμία αποζημίωση παρέχεται για το περιεχόμενο εγγραφών, ακόμη και εάν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή λόγω δυσλειτουργίας της βιντεοκάμερας, του μέσου αποθήκευσης, κλπ. Τα συστήματα έγχρωμης τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/ περιοχή. Για να δείτε τις εγγραφές σας σε τηλεόραση, η τηλεόραση θα πρέπει να διαθέτει σύστημα PAL. Τα πνευματικά δικαιώματα τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλου υλικού ενδέχεται να είναι νομικά κατοχυρωμένα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Σχετικά με το φακό Carl Zeiss Η βιντεοκάμερα διαθέτει φακό Carl Zeiss, που αναπτύχθηκε με συνεργασία της Γερμανικής εταιρίας Carl Zeiss και της Sony Corporation, και παράγει εικόνες υψηλής ποιότητας. Χρησιμοποιεί το σύστημα μέτρησης MTF για βιντεοκάμερες και προσφέρει την υψηλή ποιότητα των φακών Carl Zeiss. MTF= Modulation Transfer Function Η αριθμητική τιμή δείχνει την ποσότητα φωτός που δέχεται ο φακός από το θέμα. Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο Οι εικόνες της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) και του εικονοσκοπίου που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο για λόγους επεξήγησης, φωτογραφίζονται χρησιμοποιώντας ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και, επομένως, ενδέχεται να φαίνονται διαφορετικές. Οι σχηματικές απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο βασίζονται στο μοντέλο DCR-HC48E. Το όνομα του μοντέλου βρίσκεται στο κάτω μέρος της βιντεοκάμεράς σας. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές των μέσων και εξαρτημάτων εγγραφής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 5

6 Πίνακας περιεχομένων Διαβάστε πρώτα αυτό... 2 Έναρξη Βήμα 1: Έλεγχος παρεχόμενων αντικειμένων... 8 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Βήμα 4: Προσαρμογές ρύθμισης πριν την εγγραφή Βήμα 5: Εισαγωγή κασέτας ή "Memory Stick Duo" Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εύκολη Εγγραφή/Αναπαραγωγή (Easy Handycam) Εγγραφή Μεγέθυνση Εγγραφή σε σκοτεινά μέρη (NightShot plus) Ρύθμιση της έκθεσης για θέματα που φωτίζονται από πίσω Εγγραφή σε τρόπο λειτουργίας ειδώλου Επιλογή της αναλογίας διαστάσεων (16:9 ή 4:3) για την εγγραφόμενη εικόνα Αναπαραγωγή Χρήση του ζουμ PB Χρήση του οδηγού λειτουργιών (ΟΔΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ) Αναζήτηση του σημείου εκκίνησης Αναζήτηση για την τελευταία σκηνή της πιο πρόσφατης εγγραφής (END SEARCH) Χειροκίνητη αναζήτηση (EDIT SEARCH) Ανασκόπηση των πιο πρόσφατα εγγεγραμμένων σκηνών (Ανασκόπηση εγγραφής) Ταχεία αναζήτηση επιθυμητής σκηνής (Μηδενισμός μνήμης) Αναζήτηση σκηνής ανά ημερομηνία εγγραφής (Αναζήτηση ημερομηνίας) Αναπαραγωγή εικόνας σε τηλεόραση Χρήση του μενού Χρήση των θεμάτων μενού...33 Θέματα του μενού Μενού ΡΥΘ.ΚΑΜΕΡΑΣ Ρυθμίσεις για προσαρμογή της βιντεοκάμερας στις συνθήκες εγγραφής Μενού ΡΥΘ.ΜΝΗΜΗΣ Ρυθμίσεις για το "Memory Stick Duo" Μενού ΕΦΑΡΜ.ΕΙΚΟΝ Ειδικά εφέ σε εικόνες ή πρόσθετες λειτουργίες κατά την εγγραφή/ αναπαραγωγή Μενού ΜΟΝΤΑΖ&ΑΝΑΠ Ρυθμίσεις για επεξεργασία ή αναπαραγωγή με διάφορους τρόπους Μενού ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ Ρυθμίσεις κατά την εγγραφή σε κασέτα ή άλλες βασικές ρυθμίσεις Μενού ΩΡΑ/LANGU Προσαρμογή του Προσωπικού μενού

7 Μετεγγραφή/ Επεξεργασία Μετεγγραφή σε VCR ή συσκευές εγγραφής DVD/HDD...58 Εγγραφή εικόνων από VCR κλπ. (DCR-HC48E)...61 Μετεγγραφή εικόνων από κασέτα σε "Memory Stick Duo"...63 Διαγραφή εγγεγραμμένων εικόνων από το "Memory Stick Duo"...63 Σήμανση εικόνων στο "Memory Stick Duo" με συγκεκριμένες πληροφορίες (Μαρκάρισμα εκτύπωσης/προστασία εικόνας)...64 Εκτύπωση εγγεγραμμένων εικόνων (Εκτυπωτής συμβατός με PictBridge)...66 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Τι μπορείτε να κάνετε με έναν υπολογιστή Windows...68 Εγκατάσταση του "First Step Guide (Οδηγός πρώτων βημάτων)" και του λογισμικού...70 Προβολή "First Step Guide (Οδηγός πρώτων βημάτων)"...72 Χρήση ενός Η/Υ Macintosh...73 Επιπρόσθετες πληροφορίες Χρήση της βιντεοκάμερας στο εξωτερικό...87 Συντήρηση και προφυλάξεις...88 Κασέτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν Πληροφορίες για "Memory Stick" Πληροφορίες για το σετ μπαταριών "InfoLITHIUM" Σχετικά με το i.link Σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας Προδιαγραφές Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony Σύντομη αναφορά Αναγνώριση τμημάτων και ελέγχων Ενδείξεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εγγραφής/ αναπαραγωγής Ευρετήριο Επίλυση προβλημάτων Επίλυση προβλημάτων...74 Ενδείξεις και μηνύματα προειδοποίησης

8 Έναρξη Βήμα 1: Έλεγχος παρεχόμενων αντικειμένων Βεβαιωθείτε ότι μαζί με την βιντεοκάμερα παρέχονται και τα ακόλουθα αντικείμενα. Ο αριθμός στις παρενθέσεις δείχνει το πλήθος του παρεχόμενου αντικειμένου. Προσαρµοστικό εναλασσόμενου ρεύματος (1) (σελ. 9) Καλώδιο σύνδεσης USB (1) (σελ. 66) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FH40 (1) (σελ. 9, 91) Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (1) (σελ. 9) Handycam Station (1) (σελ. 9, 110) CD-ROM "Handycam Application Software" (1) (σελ. 68) Προσαρμοστικό 21 ακίδων (1) (σελ. 32) Μόνο για τα μοντέλα με την ένδειξη τυπωμένη στις κάτω επιφάνειές τους. Οδηγός Χρήσης (Το παρόν εγχειρίδιο) (1) Ασύρματο τηλεχειριστήριο (1) (σελ. 110) Έχει ήδη τοποθετηθεί μια μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού. Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) (σελ. 31, 58) 8

9 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας Μπαταρία Υποδοχή DC IN 5 3 Βύσμα συνεχούς ρεύματος Διακόπτης POWER Έναρξη Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία "InfoLITHIUM" (σειρά Η) (σελ. 91) αφού την τοποθετήσετε στη βιντεοκάμερά σας. Προς την πρίζα Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλη μπαταρία "InfoLITHIUM" στη βιντεοκάμερα σας, εκτός από τη σειρά Η. 1 Ευθυγραμμίστε τα τερματικά της μπαταρίας και της βιντεοκάμεράς σας (1), και κατόπιν προσαρτήστε την μπαταρία μέχρι να εφαρμόσει με ένα κλικ (2). 2 Σύρετε το διακόπτη POWER προς τη θέση OFF(CHG) (Προκαθορισμένη ρύθμιση). 4 Προσαρµοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος 3 Με την ένδειξη v του βύσματος εναλλασσόμενου ρεύματος στραμμένη προς τα πάνω, συνδέστε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή DC IN του Handycam Station. 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος στο προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος και στην πρίζα. 5 Εισάγετε τη βιντεοκάμερα στο Handycam Station με ασφαλή τρόπο, έως ότου εφαρμόσει καλά στη θέση της. Η λυχνία CHG (φόρτισης) ανάβει και ξεκινάει η φόρτιση. Η λυχνία CHG (φόρτισης) σβήνει και η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Συνέχεια, 9

10 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας (Συνέχεια) Αφαιρέστε την κάμερα σας από το Handycam Station. Λυχνία CHG (φόρτισης) Όταν εισάγετε τη βιντεοκάμερα στο Handycam Station, κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής DC IN. Αποσυνδέστε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος από την υποδοχή DC IN κρατώντας ταυτόχρονα το Handycam Station και το βύσμα συνεχούς ρεύματος. Για να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας μόνο το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος Απενεργοποιήστε την κάμερα, κατόπιν συνδέστε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή DC IN της βιντεοκάμεράς σας. Διακόπτης POWER z Συμβουλές Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερά σας ενώ είναι συνδεδεμένη με πηγή ρεύματος, όπως μια πρίζα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Η μπαταρία δε χάνει τη φόρτισή της σε αυτή την περίπτωση. Για να αποσυνδέσετε την κάμερα από το Handycam Station Απενεργοποιήστε την κάμερα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την από το Handycam Station, κρατώντας τόσο την κάμερα όσο και το Handycam Station. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία 1 Απενεργοποιήστε την κάμερα και στη συνέχεια πιέστε το PUSH. 2 Αφαιρέστε τη μπαταρία κατά τη φορά του βέλους. Διακόπτης POWER Με την ένδειξη v στραμμένη προς τα κάτω 1 2 Βύσμα συνεχούς ρεύματος Υποδοχή DC IN Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής PUSH 10

11 Κατά την αποθήκευση της μπαταρίας Αποφορτίστε πλήρως την μπαταρία, προτού την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (σελ. 92). Για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο μπαταρίας (Πληροφορίες μπαταρίας) Θέστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG) και στη συνέχεια πιέστε το DISP/BATT INFO. Ένδειξη Κατάσταση Επαρκής ισχύς που απομένει Χαμηλή μπαταρία, η εγγραφή/αναπαραγωγή θα σταματήσει σύντομα. Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια φορτισμένη ή φορτίστε τη μπαταρία. Χρόνος φόρτισης Απαιτούμενος χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά) για πλήρη φόρτιση μιας εντελώς αποφορτισμένης μπαταρίας. Έναρξη Κουμπί DISP/BATT INFO Μετά από λίγο, εμφανίζονται για περίπου 7 δευτερόλεπτα, ο κατά προσέγγιση χρόνος εγγραφής και πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες μπαταρίας για περίπου 20 δευτερόλεπτα πιέζοντας ξανά το κουμπί DISP/BATT INFO, ενώ απεικονίζονται οι πληροφορίες. Υπολειπόµενος χρόνος µπαταρίας (περίπου) BATTERY INFO ΣΤΑΘΜΗ ΦΟΡΤ ΜΠΑΤ 0% 50% 100% ΔΙΑΘΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡ ΟΘΟΝΗ LCD ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠ 90 λεπ 99 λεπ Χωρητικότητα εγγραφής (περίπου) Μπορείτε να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Μπαταρία Χρόνος φόρτισης NP-FH40 (παρέχεται) 125 NP-FH NP-FH NP-FH Χρόνος εγγραφής Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά), όταν χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Μπαταρία NP-FH40 (παρέχεται) Χρόνος συνεχούς εγγραφής NP-FH NP-FH NP-FH Τυπικός χρόνος εγγραφής* Συνέχεια, 11

12 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας (Συνέχεια) 12 * Ο τυπικός χρόνος εγγραφής δείχνει το χρόνο, όταν εκτελείτε επανειλημμένες εκκινήσεις/διακοπές της εγγραφής, όταν εναλλάσσετε τη συσκευή εντός/εκτός λειτουργίας και χρησιμοποιείτε το ζουμ. Όλοι οι χρόνοι υπολογίζονται κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: Επάνω: Όταν ο φωτισμός της οθόνης LCD ενεργοποιηθεί. Μέσον: Όταν ο φωτισμός της οθόνης LCD απενεργοποιηθεί. Κάτω: Εγγραφή με το εικονοσκόπιο ενώ η οθόνη LCD είναι κλειστή. Χρόνος αναπαραγωγής Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά), όταν χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Μπαταρία Οθόνη LCD ανοιχτή* Οθόνη LCD κλειστή NP-FH40 (παρέχεται) NP-FH NP-FH NP-FH * Όταν ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD ενεργοποιηθεί. Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία Πριν αλλάξετε την μπαταρία, σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Η λυχνία CHG (φόρτιση) αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, ή οι πληροφορίες μπαταρίας (σελ. 11) δεν απεικονίζονται σωστά κάτω από τις παρακάτω συνθήκες. Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη. Η μπαταρία έχει εξαντληθεί (Μόνο για τις πληροφορίες μπαταρίας). Η κάμερα δεν τροφοδοτείται από την μπαταρία, εφόσον το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή DC IN της κάμερας ή με το Handycam Station, ακόμα και αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Πληροφορίες σχετικά με το χρόνο φόρτισης/εγγραφής/αναπαραγωγής Χρόνοι που μετρήθηκαν με τη βιντεοκάμερα σε θερμοκρασία 25 C (77 F). (συνιστώμενη θερμοκρασία 10 C - 30 C). Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής είναι μικρότερος, όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής είναι μικρότερος ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα. Πληροφορίες σχετικά με το προσαρµοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος Χρησιμοποιείτε την πλησιέστερη πρίζα, όταν χρησιμοποιείτε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη χρήση της κάμερας, αποσυνδέστε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα τοίχου αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος σε στενό χώρο, όπως ανάμεσα σε ένα τοίχο και ένα έπιπλο. Μη βραχυκυκλώνετε το βύσμα DC (συνεχούς ρεύματος) του προσαρμοστικού εναλλασσόμενου ρεύματος ή τους πόλους της μπαταρίας με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Ακόμη και αν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθεί να τροφοδοτείται με ρεύμα (από την κεντρική παροχή) όσο είναι συνδεδεμένη με την πρίζα του τοίχου μέσω του προσαρμοστικού εναλλασσόμενου ρεύματος.

13 Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, όταν χρησιμοποιείτε την βιντεοκάμερα αυτή για πρώτη φορά. Εάν δε ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, η οθόνη [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ] εμφανίζεται κάθε φορά που θέτετε την κάμερα σε λειτουργία ή αλλάζετε τη θέση του διακόπτη POWER. Εμφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ]. ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ : : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2007 Ε 1M 1Η 0: 00 OK 2 Ρυθμίστε το [Ε] (έτος) με το / και κατόπιν αγγίξτε το. Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε έτος μέχρι το έτος Έναρξη Αγγίξτε το κουμπί που βρίσκεται πάνω στην οθόνη LCD. Διακόπτης POWER 3 Ρυθμίστε το [Μ] (μήνα), και στη συνέχεια αγγίξτε το και επαναλάβετα για [Η] (ημέρα), ώρα και λεπτό. Το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί. 1 Ενώ πιέζετε το πράσινο κουμπί, σύρετε τον διακόπτη POWER κατά τη φορά του βέλους για να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λυχνία. CAMERA-TAPE: Εγγραφή σε κασέτα. CAMERA-MEMORY: Εγγραφή σε "Memory Stick Duo". PLAY/EDIT: Αναπαραγωγή ή επεξεργασία εικόνων. Απενεργοποίηση της συσκευής Σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Για επαναρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα αγγίζοντας τα t [MENU] t (ΩΡΑ/ LANGU.) t [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ] (σελ. 33). Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την βιντεοκάμερα για 3 μήνες περίπου, η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποφορτίζεται και οι ρυθμίσεις της ημερομηνίας και της ώρας ενδέχεται να διαγραφούν από τη μνήμη. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και κατόπιν ρυθμίστε ξανά την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 99). Συνέχεια, 13

14 Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας (Συνέχεια) Κατά την αγορά της κάμερας, η τροφοδοσία έχει ρυθμιστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η κάμερα να απενεργοποιείται αυτόματα, εάν δεν την χρησιμοποιήσετε για 5 λεπτά περίπου, για εξοικονόμηση ενέργειας ([ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ], σελ. 55). z Συμβουλές Η ημερομηνία και η ώρα δεν εμφανίζονται κατά την εγγραφή, αλλά εγγράφονται αυτομάτως στην κασέτα και μπορεί να παρουσιαστούν κατά την αναπαραγωγή (βλ. σελίδα 53 για [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] (Κατά τη λειτουργία Easy Handycam, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο το [ΗΜΕΡ./ ΩΡΑ])). Εάν τα κουμπιά στην οθόνη αφής δεν λειτουργούν σωστά, ρυθμίστε την οθόνη (ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ) (σελ. 97). Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης, ώστε να εμφανίζουν μηνύματα σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αγγίξτε τα t [MENU] t (ΩΡΑ/LANGU.) t [LANGUAGE], και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. Βήμα 4: Προσαρμογές ρύθμισης πριν την εγγραφή Άνοιγμα του καλύμματος του φακού Σύρετε τον διακόπτη LENS COVER στο OPEN. Μετά την εγγραφή, τοποθετήστε τον διακόπτη LENS COVER στο CLOSE, για να κλείσει το κάλυμμα του φακού. Οθόνη LCD Ανοίξτε την οθόνη LCD σε γωνία 90 μοιρών ως προς τη βιντεοκάμερα (1), και κατόπιν περιστρέψτε την έως τη γωνία στην οποία μπορείτε να πετύχετε την καλύτερη δυνατή εγγραφή ή αναπαραγωγή (2). 180 μοίρες (μέγ.) 2 DISP/BATT INFO 90 μοίρες (μέγ.) 1 90 μοίρες ως προς τη βιντεοκάμερα 14

15 Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD για να παρατείνετε το χρόνο ζωής της μπαταρίας Πιέστε και κρατήστε το DISP/BATT INFO επί μερικά δευτερόλεπτα ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερά σας σε πολύ φωτεινό περιβάλλον ή όταν θέλετε να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας. Η εικόνα που εγγράφεται δεν επηρεάζεται από αυτή τη ρύθμιση. Για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί DISP/ BATT INFO επί μερικά δευτερόλεπτα, έως ότου εξαφανιστεί η ένδειξη. Μην πιέζετε κατά λάθος τα κουμπιά που βρίσκονται στο πλαίσιο της οθόνης LCD, όταν ανοίγετε ή ρυθμίζετε την οθόνη LCD. z Συμβουλές Εάν περιστρέψετε την οθόνη LCD κατά 180 μοίρες προς την πλευρά του φακού, μπορείτε να κλείσετε την οθόνη LCD με την όψη της στραμμένη προς τα έξω. Αυτό σας εξυπηρετεί κατά τις λειτουργίες αναπαραγωγής. Βλ. [ΡΥΘΜ. LCD/VF] - [ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD] (σελ. 53) για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD. Πιέστε το DISP/BATT INFO για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των ενδείξεων οθόνης (όπως οι πληροφορίες μπαταρίας). Εικονοσκόπιο Μπορείτε να προβάλετε εικόνες χρησιμοποιώντας το εικονοσκόπιο, για να αποφύγετε τη φθορά της μπαταρίας ή όταν ή εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη LCD είναι θολή. Εικονοσκόπιο z Συμβουλές Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φωτισμού του εικονσοκοπίου επιλέγοντας [ΡΥΘΜ. LCD/VF] - [ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΕΙΚ] (σελ. 53). Ζώνη στερέωσης Μοχλός ρύθμισης του φακού του εικονοσκοπίου Μετακινήστε τον, έως ότου καθαρίσει η εικόνα. Δέστε σταθερά τη ζώνη στερέωσης και κρατήστε τη βιντεοκάμερα σωστά. Έναρξη

16 Βήμα 5: Εισαγωγή κασέτας ή "Memory Stick Duo" Κασέτα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μίνι DV κασέτες μόνο (σελ. 88). Μην ασκείτε δύναμη στον θάλαμο της κασέτας για να κλείσει πιέζοντας το τμήμα με την ένδειξη {DO NOT PUSH} ενώ σύρεται προς τα μέσα. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. 1 Σύρετε και κρατήστε το μοχλό OPEN/EJECT προς την κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το κάλυμμα. 3 Κλείστε το κάλυμμα. Μοχλός OPEN/EJECT Εξαγωγή κασέτας Ανοίξτε το κάλυμμα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο Βήμα 1 και αφαιρέστε την κασέτα. Κάλυμμα z Συμβουλές Ο χρόνος εγγραφής ποικίλλει ανάλογα με τη ρύθμιση της παραμέτρου [ ΛΕΙΤ ΕΓΓΡΑ] (σελ. 52). Ο θάλαμος της κασέτας βγαίνει προς τα έξω και ανοίγει αυτομάτως. 2 Εισάγετε μια κασέτα με το παραθυράκι στραμμένο προς τα έξω και έπειτα πιέστε το. Σπρώξτε ελαφρά το κέντρο του πίσω μέρους της κασέτας. Παραθυράκι Θάλαµος κασέτας 16 Ο θάλαμος της κασέτας σύρεται αυτομάτως προς τα μέσα.

17 "Memory Stick Duo" Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο "Memory Stick Duo" με την ένδειξη ή (σελ. 89). 1 Ανοίξτε την οθόνη LCD. 2 Εισάγετε το "Memory Stick Duo" στην υποδοχή "Memory Stick Duo" με τη σωστή φορά, έως ότου ακουστεί ένα κλικ. Λυχνία πρόσβασης Εάν πιέσετε το "Memory Stick Duo" προς τη λάθος κατεύθυνση κατά την εισαγωγή του στην υποδοχή, το "Memory Stick Duo", η υποδοχή "Memory Stick Duo", ή τα δεδομένα εικόνων ενδέχεται να υποστούν φθορά. Μην εξάγετε το "Memory Stick Duo" με δύναμη χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας, καθώς ενδέχεται να υποστεί βλάβη. Κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή του "Memory Stick Duo", προσέξτε μην εξαχθεί απότομα το "Memory Stick Duo" και πέσει. z Συμβουλές Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν ποικίλλει αναλόγως της ποιότητας και του μεγέθους της εικόνας. Για λεπτομέρειες, βλ. σελ. 42. Έναρξη Με την ένδειξη v στραμμένη προς την οθόνη LCD Εξαγωγή "Memory Stick Duo" Πιέστε ελαφρά προς τα μέσα μία φορά και σύρετε το "Memory Stick Duo" προς τα έξω, παράλληλα με τη βιντεοκάμερα. Όταν η λυχνία πρόσβασης είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, η κάμερα διαβάζει/ καταγράφει δεδομένα. Μην ανακινήσετε ή χτυπήσετε την κάμερα, μην διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος, μην εξάγετε το "Memory Stick Duo", ή μην αφαιρέσετε την μπαταρία. Διαφορετικά, μπορεί να αλλοιωθούν τα δεδομένα εικόνας. 17

18 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εύκολη Εγγραφή/Αναπαραγωγή (Easy Handycam) Με τη λειτουργία Easy Handycam, οι περισσότερες από τις ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας ρυθμίζονται αυτομάτως στη βέλτιστη επιλογή, γεγονός που σας απαλλάσσει από λεπτομερείς προσαρμογές. Το μέγεθος της γραμματοσειράς στην οθόνη αυξάνεται για εύκολη ανάγνωση. Άνοιγμα του καλύμματος του φακού (σελ. 14). B A E Εάν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG), σύρετέ τον ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το πράσινο κουμπί. D C F Ταινίες 1 Σύρετε το διακόπτη POWER E ώστε να ενεργοποιηθεί η λυχνία CAMERA-TAPE. 2 Πιέστε το EASY A. Το μήνυμα EASY εμφανίζεται στην οθόνη B. 3 Πιέστε REC START/STOP F (ή C) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.* 60λεπ EASY ΕΓΓΡΑΦ Ακίνητες εικόνες (4:3) 1 Σύρετε το διακόπτη POWER E για να ανάψει η λυχνία CAMERA-MEMORY. 2 Πιέστε το EASY A. Το μήνυμα EASY εμφανίζεται στην οθόνη B. 3 Πιέστε PHOTO D για εγγραφή.** Ενδεικτικός ήχος 60λεπ EASY 1,0M30 Ήχος κλείστρου MENU Η ένδειξη αλλάζει από [ΑΝΑΜΟΝ] σε [ΕΓΓΡΑΦ]. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε ξανά REC START/STOP. OΔ. OΔ. MENU Αναβοσβήνει t Αναμμένη Πιέστε και κρατήστε ελαφρά πατημένο για να ρυθμίσετε την εστίαση. Πιέστε μέχρι το τέρμα για τη λειτουργία εγγραφής. * Οι ταινίες εγγράφονται σε τρόπο λειτουργίας SP (Τυπική Αναπαραγωγή), σε κασέτα. ** Οι ακίνητες εικόνες εγγράφονται σε ποιότητα [ΥΨ.ΠΟΙΟΤ.] σε "Memory Stick Duo". 18

19 Αναπαραγωγή ταινιών/ακίνητων εικόνων Σύρετε το διακόπτη POWER E για να ανάψει η λυχνία PLAY/EDIT. Αγγίξτε τα κουμπιά στην οθόνη B ως εξής. Ταινίες Ακίνητες εικόνες OΔ. x Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Easy Handycam Πιέστε ξανά το EASY A. Το Αγγίξτε το και κατόπιν αγγίξτε το για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. A B Αγγίξτε το t / για να επιλέξετε μία εικόνα. OΔ. A εξαφανίζεται από την οθόνη. MENU C D A ΟΔ. (σελ. 27) B C B Πίσω/Γρήγορη κίνηση προς A ΟΔ. (σελ. 27) τα εμπρός B Αναπαραγωγή κασέτας C Διακοπή C Προηγούμενο/Επόμενο D Διακόπτες Αναπαραγωγής/ D Διαγραφή (σελ. 63) Παύσης D Εγγραφή/Αναπαραγωγή x Ρυθμίσεις του μενού που ρυθμίζονται κατά τη λειτουργία Easy Handycam Αγγίξτε το [MENU] για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις του μενού. Βλ. σελίδα 33 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις. Όλες σχεδόν οι ρυθμίσεις επαναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτόματα (σελ. 34). Το δεν εμφανίζεται κατά τη λειτουργία Easy Handycam. Ακυρώστε τη λειτουργία Easy Handycam εάν θέλετε να προσθέσετε εφέ ή ρυθμίσεις για τις εικόνες. x Πλήκτρα μη διαθέσιμα κατά Easy Handycam Κατά τη λειτουργία Easy Handycam, τα παρακάτω κουμπιά δεν είναι διαθέσιμα. Το [Μη αποδεκτό κατά τη λειτουργία Easy Handycam] μπορεί να εμφανιστεί αν επιχειρήσετε λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες κατά τη λειτουργία Easy Handycam. Κουμπί BACK LIGHT (σελ. 23) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί DISP/BATT INFO (σελ. 15) Κουμπί WIDE SELECT (στον τρόπο λειτουργίας CAMERA-MEMORY) (σελ. 23) Κουμπί PHOTO (στον τρόπο λειτουργίας CAMERA-TAPE) (σελ. 20) 19

20 Εγγραφή Άνοιγμα του καλύμματος του φακού (σελ. 14). PHOTO Διακόπτης POWER REC START/ STOP B REC START/ STOP A Εγγραφή ταινιών Οι ταινίες εγγράφονται σε κασέτα. Σύρετε το διακόπτη POWER κατ' επανάληψη προς τη φορά του βέλους για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία CAMERA-TAPE. Εάν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG), σύρετέ τον ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το πράσινο κουμπί. Πιέστε REC START/STOP A (ή B). 60λεπ ΑΝΑΜOΝ 60λεπ 60λεπ ΕΓΓΡΑΦ 60λεπ OΔ. P-MENU OΔ. P-MENU [ΑΝΑΜΟΝ] [ΕΓΓΡΑΦ] Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε ξανά REC START/STOP. Δεν μπορείτε να εγγράψετε ταινίες σε "Memory Stick Duo" χρησιμοποιώντας τη βιντεοκάμερα. z Συμβουλές Κατά την εγγραφή ταινιών σε κασέτα, ή στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, μπορείτε να εγγράψετε μια ακίνητη εικόνα σε "Memory Stick Duo" πιέζοντας το κουμπί PHOTO μέχρι τέρμα. Οι ακίνητες εικόνες θα ρυθμιστούν σε μέγεθος εικόνας [0,2M] σε οθόνη 16:9 ή [VGA(0,3M)] σε οθόνη 4:3 (σελ. 42). 20

21 Εγγραφή ακίνητων εικόνων Οι ακίνητες εικόνες εγγράφονται σε "Memory Stick Duo". Σύρετε το διακόπτη POWER κατ' επανάληψη προς τη φορά του βέλους για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία CAMERA-MEMORY. Εάν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG), σύρετέ τον ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το πράσινο κουμπί. Πιέστε και κρατήστε ελαφρά πιεσμένο το PHOTO για να ρυθμίσετε την εστίαση, στη συνέχεια πατήστε το μέχρι το τέρμα. Ενδεικτικός ήχος λεπ Ήχος κλείστρου 1,0M λεπ 1,0M Εγγραφή/Αναπαραγωγή OΔ. P-MENU OΔ. P-MENU Αναβοσβήνει b Αναμμένη Ακούγεται ο ήχος κλείστρου. Όταν το εγγραφεί. εξαφανιστεί, η εικόνα έχει Για να ελέγξετε την τελευταία εγγραφή σε "Memory Stick Duo" Αγγίξτε το. Για να διαγράψετε την εικόνα, αγγίξτε το t [ΝΑΙ]. z Συμβουλές Βλ. σελίδα 42 για λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα της εικόνας, το μέγεθος της εικόνας ή τον αριθμό των εγγράψιμων εικόνων. Συνέχεια, 21

22 Εγγραφή (Συνέχεια) Μεγέθυνση Μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες μέχρι και 25 φορές του αρχικού μεγέθους με τον μοχλό μεγέθυνσης ή τα κουμπιά μεγέθυνσης στο πλαίσιο της οθόνης LCD. Η ελάχιστη απόσταση που απαιτείται ανάμεσα στη βιντεοκάμερα και στο θέμα για να εστιάσετε με ακρίβεια είναι περίπου 1 cm σε λειτουργία ευρυγώνιου και περίπου 80 cm για τηλεφακό. z Συμβουλές Μπορείτε να ρυθμίσετε στα [ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ] (σελ. 41) αν θέλετε να μεγεθύνετε σε επίπεδο μεγαλύτερο από 25 φορές. Εγγραφή σε σκοτεινά μέρη (NightShot plus) Μεγαλύτερο εύρος θέασης: (Ευρυγώνιος φακός) Κοντινό πλάνο: (Τηλεφακός) Για πιο αργή μεγέθυνση, μετακινήστε ελαφρά το μοχλό της μεγέθυνσης. Για ταχύτερο ζουμ, μετακινήστε το μοχλό περισσότερο. Το [STEADYSHOT] ενδέχεται να μη μειώσει την ασάφεια της εικόνας σε επιθυμητά επίπεδα όταν ο μοχλός ζουμ είναι ρυθμισμένος στο T (Tηλεφακός). Βεβαιωθείτε ότι έχετε το δάκτυλο σας στον μοχλό ζουμ. Αν απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το μοχλό ζουμ, ενδέχεται να εγγραφεί και ο ήχος λειτουργίας του μοχλού ζουμ. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα ζουμ με τα κουμπιά ζουμ που βρίσκονται στο πλαίσιο της οθόνης LCD. Ρυθμίστε τον διακόπτη NIGHTSHOT PLUS στο ON. (Εμφανίζεται το και το ["NIGHTSHOT PLUS"]). Θύρα υπερύθρων Οι λειτουργίες NightShot plus και Super NightShot plus χρησιμοποιούν υπέρυρθο φως. Για τον λόγο αυτό, μην καλύπτετε την έξοδο υπερύθρων με τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα. Αφαιρέστε το φακό μετατροπής (προαιρετικός) εάν έχει τοποθετηθεί. Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα ([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 39) όταν δυσκολεύεστε να εστιάσετε αυτομάτως. Μη χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες NightShot plus και Super NightShot plus σε φωτεινό περιβάλλον. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. 22

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-63(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Ξεκινώντας 8 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Χρήση του µενού Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. HVR-S270E/S270P æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-S270E/S270P

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών για λήψη Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-CR n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...6 Δήλωση...7 Τεκμηρίωση...8 Θέματα εργονομίας...12 Πρώτα βήματα...14 Εντοπισμός στοιχείων ελέγχου και θυρών...15

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË

μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË PMW-EX1 EXOF_OPISTH 24-06-08 10:52 ÂÏ 1 μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË Oδηγίες Xρήσης PMW-EX1 PMW-EX1 p1_33 24-06-08 10:53 ÂÏ 1 μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË PMW-EX1 PMW-EX1 p1_33 24-06-08 10:53

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα