DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58"

Transcript

1 (1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Οδηγός Χρήσης Έναρξη 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 Χρήση του μενού 33 DCR-HC47E/HC48E Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 68 Επίλυση προβλημάτων 74 Επιπρόσθετες πληροφορίες 87 Σύντομη αναφορά Sony Corporation

2 Διαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της μονάδας, μελετήστε λεπτομερώς το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία. ΠΡΟΣΟΧΗ Αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη μπαταρία του ίδιου τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο της κάμερας. Το προϊόν αυτό έχει υποστεί δοκιμές που έδειξαν ότι συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για τη χρήση καλωδίων μήκους μικρότερου από 3 μέτρα. Σημείωση Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός ή ο ηλεκτρομαγνητισμός προκαλέσει διακοπή της μεταβίβασης δεδομένων στο μέσο (αποτυχία), επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB κλπ.). Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Εφαρμόσιμα εξαρτήματα: Τηλεχειριστήριο Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση Η βιντεοκάμερα σας παρέχεται με δύο τύπους εγχειριδίων χρήσης "Οδηγός Χρήσης" (Το παρόν εγχειρίδιο) "First Step Guide (Οδηγός πρώτων βημάτων)" για τη σύνδεση της βιντεοκάμερας σε υπολογιστή και τη χρήση του παρεχόμενου λογισμικού (που βρίσκεται στο παρεχόμενο CD- ROM) 2

3 Τύποι κασέτας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη βιντεοκάμερα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μίνι κασέτες DV με την ένδειξη. Η βιντεοκάμερά σας δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία Cassette Memory (σελ. 88). Τύποι "Memory Stick" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη βιντεοκάμερα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "Memory Stick Duo" με την ένδειξη ή (σελ. 89). "Memory Stick Duo" (Το μέγεθος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιντεοκάμερά σας.) Όταν χρησιμοποιείτε ένα "Memory Stick Duo" με εξοπλισμό συμβατό με "Memory Stick". Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το "Memory Stick Duo" στο προσαρμοστικό του Memory Stick Duo. Προσαρµοστικό Memory Stick Duo Χρήση της βιντεοκάμερας Μην κρατάτε την κάμερα από τα παρακάτω μέρη. "Memory Stick" (Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιντεοκάμερά σας.) Εικονοσκόπιο Μπαταρία Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο κάρτας μνήμης παρά μόνο "Memory Stick Duo". Τα "Memory Stick PRO" και "Memory Stick PRO Duo" μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με εξοπλισμό συμβατό με "Memory Stick PRO". Μην κολλάτε ετικέτες ή κάτι παρόμοιο σε ένα "Memory Stick Duo" ή στο προσαρμοστικό του Memory Stick Duo. Οθόνη LCD Η βιντεοκάμερα δεν είναι αδιαπέραστη από τη σκόνη, τις σταλαγματιές ή το νερό. Βλ. "Χρήση και προστασία" (σελ. 94). Πριν συνδέσετε τη βιντεοκάμερα με άλλη συσκευή μέσω καλωδίου USB ή i.link, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το βύσμα σύνδεσης με το σωστό προσανατολισμό και χωρίς να ασκήσετε δύναμη, ώστε να αποφύγετε βλάβη του τερματικού ή πρόκληση δυσλειτουργίας στη βιντεοκάμερά σας. Συνέχεια, 3

4 Διαβάστε πρώτα αυτό (Συνέχεια) Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης A/V με την υποδοχή A/V OUT του Handycam Station όταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερά σας προσαρτημένη με το Handycam Station για να έχετε έξοδο σημάτων ήχου και βίντεο. Αποσυνδέστε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος από το Handycam Station κρατώντας ταυτόχρονα το Handycam Station και το βύσμα συνεχούς ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι θέσατε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG) όταν εισάγετε τη βιντεοκάμερα στο Handycam Station ή όταν αφαιρείτε τη βιντεοκάμερα από αυτό. Πληροφορίες για τα στοιχεία μενού, την οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), το εικονοσκόπιο και το φακό Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται σκιασμένα δεν είναι διαθέσιμα στις τρέχουσες συνθήκες εγγραφής ή αναπαραγωγής. Για αποτελεσματική χρήση, η οθόνη υγρών κρυστάλλων και το εικονοσκόπιο είναι κατασκευασμένα με τεχνολογία υψηλής ακριβείας έτσι ώστε ποσοστό άνω του 99,99% των εικονοστοιχείων (pixel) να είναι λειτουργικά για αποτελεσματική χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν μικροσκοπικές μαύρες κουκκίδες ή/και έντονες κουκκίδες φωτός (λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος) συνεχώς στην οθόνη υγρών κρυστάλλων και στο εικονοσκόπιο. Οι κουκκίδες αυτές είναι φυσιολογικές, οφείλονται στη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο την εγγραφή. Μαύρη κουκκίδα Κουκκίδα λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος Η έκθεση της οθόνης υγρών κρυστάλλων, του εικονοσκοπίου ή του φακού σε απευθείας ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Μην στρέφετε το φακό προς τον ήλιο. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της βιντεοκάμερας. Φωτογραφήστε τον ήλιο μόνο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως το σούρουπο. Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Οι ενδείξεις επί της οθόνης που εμφανίζονται σε κάθε τοπική γλώσσα χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση των διαδικασιών λειτουργίας. Εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα (σελ. 14). 4

5 Σχετικά με την εγγραφή Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε τη λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε ότι εικόνα και ήχος εγγράφονται χωρίς προβλήματα. Ουδεμία αποζημίωση παρέχεται για το περιεχόμενο εγγραφών, ακόμη και εάν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή λόγω δυσλειτουργίας της βιντεοκάμερας, του μέσου αποθήκευσης, κλπ. Τα συστήματα έγχρωμης τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/ περιοχή. Για να δείτε τις εγγραφές σας σε τηλεόραση, η τηλεόραση θα πρέπει να διαθέτει σύστημα PAL. Τα πνευματικά δικαιώματα τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλου υλικού ενδέχεται να είναι νομικά κατοχυρωμένα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Σχετικά με το φακό Carl Zeiss Η βιντεοκάμερα διαθέτει φακό Carl Zeiss, που αναπτύχθηκε με συνεργασία της Γερμανικής εταιρίας Carl Zeiss και της Sony Corporation, και παράγει εικόνες υψηλής ποιότητας. Χρησιμοποιεί το σύστημα μέτρησης MTF για βιντεοκάμερες και προσφέρει την υψηλή ποιότητα των φακών Carl Zeiss. MTF= Modulation Transfer Function Η αριθμητική τιμή δείχνει την ποσότητα φωτός που δέχεται ο φακός από το θέμα. Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο Οι εικόνες της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) και του εικονοσκοπίου που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο για λόγους επεξήγησης, φωτογραφίζονται χρησιμοποιώντας ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και, επομένως, ενδέχεται να φαίνονται διαφορετικές. Οι σχηματικές απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο βασίζονται στο μοντέλο DCR-HC48E. Το όνομα του μοντέλου βρίσκεται στο κάτω μέρος της βιντεοκάμεράς σας. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές των μέσων και εξαρτημάτων εγγραφής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 5

6 Πίνακας περιεχομένων Διαβάστε πρώτα αυτό... 2 Έναρξη Βήμα 1: Έλεγχος παρεχόμενων αντικειμένων... 8 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Βήμα 4: Προσαρμογές ρύθμισης πριν την εγγραφή Βήμα 5: Εισαγωγή κασέτας ή "Memory Stick Duo" Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εύκολη Εγγραφή/Αναπαραγωγή (Easy Handycam) Εγγραφή Μεγέθυνση Εγγραφή σε σκοτεινά μέρη (NightShot plus) Ρύθμιση της έκθεσης για θέματα που φωτίζονται από πίσω Εγγραφή σε τρόπο λειτουργίας ειδώλου Επιλογή της αναλογίας διαστάσεων (16:9 ή 4:3) για την εγγραφόμενη εικόνα Αναπαραγωγή Χρήση του ζουμ PB Χρήση του οδηγού λειτουργιών (ΟΔΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ) Αναζήτηση του σημείου εκκίνησης Αναζήτηση για την τελευταία σκηνή της πιο πρόσφατης εγγραφής (END SEARCH) Χειροκίνητη αναζήτηση (EDIT SEARCH) Ανασκόπηση των πιο πρόσφατα εγγεγραμμένων σκηνών (Ανασκόπηση εγγραφής) Ταχεία αναζήτηση επιθυμητής σκηνής (Μηδενισμός μνήμης) Αναζήτηση σκηνής ανά ημερομηνία εγγραφής (Αναζήτηση ημερομηνίας) Αναπαραγωγή εικόνας σε τηλεόραση Χρήση του μενού Χρήση των θεμάτων μενού...33 Θέματα του μενού Μενού ΡΥΘ.ΚΑΜΕΡΑΣ Ρυθμίσεις για προσαρμογή της βιντεοκάμερας στις συνθήκες εγγραφής Μενού ΡΥΘ.ΜΝΗΜΗΣ Ρυθμίσεις για το "Memory Stick Duo" Μενού ΕΦΑΡΜ.ΕΙΚΟΝ Ειδικά εφέ σε εικόνες ή πρόσθετες λειτουργίες κατά την εγγραφή/ αναπαραγωγή Μενού ΜΟΝΤΑΖ&ΑΝΑΠ Ρυθμίσεις για επεξεργασία ή αναπαραγωγή με διάφορους τρόπους Μενού ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ Ρυθμίσεις κατά την εγγραφή σε κασέτα ή άλλες βασικές ρυθμίσεις Μενού ΩΡΑ/LANGU Προσαρμογή του Προσωπικού μενού

7 Μετεγγραφή/ Επεξεργασία Μετεγγραφή σε VCR ή συσκευές εγγραφής DVD/HDD...58 Εγγραφή εικόνων από VCR κλπ. (DCR-HC48E)...61 Μετεγγραφή εικόνων από κασέτα σε "Memory Stick Duo"...63 Διαγραφή εγγεγραμμένων εικόνων από το "Memory Stick Duo"...63 Σήμανση εικόνων στο "Memory Stick Duo" με συγκεκριμένες πληροφορίες (Μαρκάρισμα εκτύπωσης/προστασία εικόνας)...64 Εκτύπωση εγγεγραμμένων εικόνων (Εκτυπωτής συμβατός με PictBridge)...66 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Τι μπορείτε να κάνετε με έναν υπολογιστή Windows...68 Εγκατάσταση του "First Step Guide (Οδηγός πρώτων βημάτων)" και του λογισμικού...70 Προβολή "First Step Guide (Οδηγός πρώτων βημάτων)"...72 Χρήση ενός Η/Υ Macintosh...73 Επιπρόσθετες πληροφορίες Χρήση της βιντεοκάμερας στο εξωτερικό...87 Συντήρηση και προφυλάξεις...88 Κασέτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν Πληροφορίες για "Memory Stick" Πληροφορίες για το σετ μπαταριών "InfoLITHIUM" Σχετικά με το i.link Σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας Προδιαγραφές Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony Σύντομη αναφορά Αναγνώριση τμημάτων και ελέγχων Ενδείξεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εγγραφής/ αναπαραγωγής Ευρετήριο Επίλυση προβλημάτων Επίλυση προβλημάτων...74 Ενδείξεις και μηνύματα προειδοποίησης

8 Έναρξη Βήμα 1: Έλεγχος παρεχόμενων αντικειμένων Βεβαιωθείτε ότι μαζί με την βιντεοκάμερα παρέχονται και τα ακόλουθα αντικείμενα. Ο αριθμός στις παρενθέσεις δείχνει το πλήθος του παρεχόμενου αντικειμένου. Προσαρµοστικό εναλασσόμενου ρεύματος (1) (σελ. 9) Καλώδιο σύνδεσης USB (1) (σελ. 66) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FH40 (1) (σελ. 9, 91) Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (1) (σελ. 9) Handycam Station (1) (σελ. 9, 110) CD-ROM "Handycam Application Software" (1) (σελ. 68) Προσαρμοστικό 21 ακίδων (1) (σελ. 32) Μόνο για τα μοντέλα με την ένδειξη τυπωμένη στις κάτω επιφάνειές τους. Οδηγός Χρήσης (Το παρόν εγχειρίδιο) (1) Ασύρματο τηλεχειριστήριο (1) (σελ. 110) Έχει ήδη τοποθετηθεί μια μπαταρία λιθίου τύπου κουμπιού. Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) (σελ. 31, 58) 8

9 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας Μπαταρία Υποδοχή DC IN 5 3 Βύσμα συνεχούς ρεύματος Διακόπτης POWER Έναρξη Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία "InfoLITHIUM" (σειρά Η) (σελ. 91) αφού την τοποθετήσετε στη βιντεοκάμερά σας. Προς την πρίζα Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλη μπαταρία "InfoLITHIUM" στη βιντεοκάμερα σας, εκτός από τη σειρά Η. 1 Ευθυγραμμίστε τα τερματικά της μπαταρίας και της βιντεοκάμεράς σας (1), και κατόπιν προσαρτήστε την μπαταρία μέχρι να εφαρμόσει με ένα κλικ (2). 2 Σύρετε το διακόπτη POWER προς τη θέση OFF(CHG) (Προκαθορισμένη ρύθμιση). 4 Προσαρµοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος 3 Με την ένδειξη v του βύσματος εναλλασσόμενου ρεύματος στραμμένη προς τα πάνω, συνδέστε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή DC IN του Handycam Station. 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος στο προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος και στην πρίζα. 5 Εισάγετε τη βιντεοκάμερα στο Handycam Station με ασφαλή τρόπο, έως ότου εφαρμόσει καλά στη θέση της. Η λυχνία CHG (φόρτισης) ανάβει και ξεκινάει η φόρτιση. Η λυχνία CHG (φόρτισης) σβήνει και η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Συνέχεια, 9

10 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας (Συνέχεια) Αφαιρέστε την κάμερα σας από το Handycam Station. Λυχνία CHG (φόρτισης) Όταν εισάγετε τη βιντεοκάμερα στο Handycam Station, κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής DC IN. Αποσυνδέστε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος από την υποδοχή DC IN κρατώντας ταυτόχρονα το Handycam Station και το βύσμα συνεχούς ρεύματος. Για να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας μόνο το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος Απενεργοποιήστε την κάμερα, κατόπιν συνδέστε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή DC IN της βιντεοκάμεράς σας. Διακόπτης POWER z Συμβουλές Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερά σας ενώ είναι συνδεδεμένη με πηγή ρεύματος, όπως μια πρίζα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Η μπαταρία δε χάνει τη φόρτισή της σε αυτή την περίπτωση. Για να αποσυνδέσετε την κάμερα από το Handycam Station Απενεργοποιήστε την κάμερα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την από το Handycam Station, κρατώντας τόσο την κάμερα όσο και το Handycam Station. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία 1 Απενεργοποιήστε την κάμερα και στη συνέχεια πιέστε το PUSH. 2 Αφαιρέστε τη μπαταρία κατά τη φορά του βέλους. Διακόπτης POWER Με την ένδειξη v στραμμένη προς τα κάτω 1 2 Βύσμα συνεχούς ρεύματος Υποδοχή DC IN Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής PUSH 10

11 Κατά την αποθήκευση της μπαταρίας Αποφορτίστε πλήρως την μπαταρία, προτού την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (σελ. 92). Για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο μπαταρίας (Πληροφορίες μπαταρίας) Θέστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG) και στη συνέχεια πιέστε το DISP/BATT INFO. Ένδειξη Κατάσταση Επαρκής ισχύς που απομένει Χαμηλή μπαταρία, η εγγραφή/αναπαραγωγή θα σταματήσει σύντομα. Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια φορτισμένη ή φορτίστε τη μπαταρία. Χρόνος φόρτισης Απαιτούμενος χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά) για πλήρη φόρτιση μιας εντελώς αποφορτισμένης μπαταρίας. Έναρξη Κουμπί DISP/BATT INFO Μετά από λίγο, εμφανίζονται για περίπου 7 δευτερόλεπτα, ο κατά προσέγγιση χρόνος εγγραφής και πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες μπαταρίας για περίπου 20 δευτερόλεπτα πιέζοντας ξανά το κουμπί DISP/BATT INFO, ενώ απεικονίζονται οι πληροφορίες. Υπολειπόµενος χρόνος µπαταρίας (περίπου) BATTERY INFO ΣΤΑΘΜΗ ΦΟΡΤ ΜΠΑΤ 0% 50% 100% ΔΙΑΘΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡ ΟΘΟΝΗ LCD ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠ 90 λεπ 99 λεπ Χωρητικότητα εγγραφής (περίπου) Μπορείτε να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Μπαταρία Χρόνος φόρτισης NP-FH40 (παρέχεται) 125 NP-FH NP-FH NP-FH Χρόνος εγγραφής Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά), όταν χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Μπαταρία NP-FH40 (παρέχεται) Χρόνος συνεχούς εγγραφής NP-FH NP-FH NP-FH Τυπικός χρόνος εγγραφής* Συνέχεια, 11

12 Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας (Συνέχεια) 12 * Ο τυπικός χρόνος εγγραφής δείχνει το χρόνο, όταν εκτελείτε επανειλημμένες εκκινήσεις/διακοπές της εγγραφής, όταν εναλλάσσετε τη συσκευή εντός/εκτός λειτουργίας και χρησιμοποιείτε το ζουμ. Όλοι οι χρόνοι υπολογίζονται κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: Επάνω: Όταν ο φωτισμός της οθόνης LCD ενεργοποιηθεί. Μέσον: Όταν ο φωτισμός της οθόνης LCD απενεργοποιηθεί. Κάτω: Εγγραφή με το εικονοσκόπιο ενώ η οθόνη LCD είναι κλειστή. Χρόνος αναπαραγωγής Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά), όταν χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Μπαταρία Οθόνη LCD ανοιχτή* Οθόνη LCD κλειστή NP-FH40 (παρέχεται) NP-FH NP-FH NP-FH * Όταν ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD ενεργοποιηθεί. Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία Πριν αλλάξετε την μπαταρία, σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Η λυχνία CHG (φόρτιση) αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, ή οι πληροφορίες μπαταρίας (σελ. 11) δεν απεικονίζονται σωστά κάτω από τις παρακάτω συνθήκες. Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη. Η μπαταρία έχει εξαντληθεί (Μόνο για τις πληροφορίες μπαταρίας). Η κάμερα δεν τροφοδοτείται από την μπαταρία, εφόσον το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή DC IN της κάμερας ή με το Handycam Station, ακόμα και αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Πληροφορίες σχετικά με το χρόνο φόρτισης/εγγραφής/αναπαραγωγής Χρόνοι που μετρήθηκαν με τη βιντεοκάμερα σε θερμοκρασία 25 C (77 F). (συνιστώμενη θερμοκρασία 10 C - 30 C). Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής είναι μικρότερος, όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χαμηλή θερμοκρασία. Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής είναι μικρότερος ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα. Πληροφορίες σχετικά με το προσαρµοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος Χρησιμοποιείτε την πλησιέστερη πρίζα, όταν χρησιμοποιείτε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη χρήση της κάμερας, αποσυνδέστε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα τοίχου αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε το προσαρμοστικό εναλλασσόμενου ρεύματος σε στενό χώρο, όπως ανάμεσα σε ένα τοίχο και ένα έπιπλο. Μη βραχυκυκλώνετε το βύσμα DC (συνεχούς ρεύματος) του προσαρμοστικού εναλλασσόμενου ρεύματος ή τους πόλους της μπαταρίας με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Ακόμη και αν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθεί να τροφοδοτείται με ρεύμα (από την κεντρική παροχή) όσο είναι συνδεδεμένη με την πρίζα του τοίχου μέσω του προσαρμοστικού εναλλασσόμενου ρεύματος.

13 Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, όταν χρησιμοποιείτε την βιντεοκάμερα αυτή για πρώτη φορά. Εάν δε ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, η οθόνη [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ] εμφανίζεται κάθε φορά που θέτετε την κάμερα σε λειτουργία ή αλλάζετε τη θέση του διακόπτη POWER. Εμφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ]. ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ : : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2007 Ε 1M 1Η 0: 00 OK 2 Ρυθμίστε το [Ε] (έτος) με το / και κατόπιν αγγίξτε το. Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε έτος μέχρι το έτος Έναρξη Αγγίξτε το κουμπί που βρίσκεται πάνω στην οθόνη LCD. Διακόπτης POWER 3 Ρυθμίστε το [Μ] (μήνα), και στη συνέχεια αγγίξτε το και επαναλάβετα για [Η] (ημέρα), ώρα και λεπτό. Το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί. 1 Ενώ πιέζετε το πράσινο κουμπί, σύρετε τον διακόπτη POWER κατά τη φορά του βέλους για να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λυχνία. CAMERA-TAPE: Εγγραφή σε κασέτα. CAMERA-MEMORY: Εγγραφή σε "Memory Stick Duo". PLAY/EDIT: Αναπαραγωγή ή επεξεργασία εικόνων. Απενεργοποίηση της συσκευής Σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Για επαναρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα αγγίζοντας τα t [MENU] t (ΩΡΑ/ LANGU.) t [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ] (σελ. 33). Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την βιντεοκάμερα για 3 μήνες περίπου, η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποφορτίζεται και οι ρυθμίσεις της ημερομηνίας και της ώρας ενδέχεται να διαγραφούν από τη μνήμη. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και κατόπιν ρυθμίστε ξανά την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 99). Συνέχεια, 13

14 Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας (Συνέχεια) Κατά την αγορά της κάμερας, η τροφοδοσία έχει ρυθμιστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η κάμερα να απενεργοποιείται αυτόματα, εάν δεν την χρησιμοποιήσετε για 5 λεπτά περίπου, για εξοικονόμηση ενέργειας ([ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ], σελ. 55). z Συμβουλές Η ημερομηνία και η ώρα δεν εμφανίζονται κατά την εγγραφή, αλλά εγγράφονται αυτομάτως στην κασέτα και μπορεί να παρουσιαστούν κατά την αναπαραγωγή (βλ. σελίδα 53 για [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] (Κατά τη λειτουργία Easy Handycam, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο το [ΗΜΕΡ./ ΩΡΑ])). Εάν τα κουμπιά στην οθόνη αφής δεν λειτουργούν σωστά, ρυθμίστε την οθόνη (ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ) (σελ. 97). Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης, ώστε να εμφανίζουν μηνύματα σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αγγίξτε τα t [MENU] t (ΩΡΑ/LANGU.) t [LANGUAGE], και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. Βήμα 4: Προσαρμογές ρύθμισης πριν την εγγραφή Άνοιγμα του καλύμματος του φακού Σύρετε τον διακόπτη LENS COVER στο OPEN. Μετά την εγγραφή, τοποθετήστε τον διακόπτη LENS COVER στο CLOSE, για να κλείσει το κάλυμμα του φακού. Οθόνη LCD Ανοίξτε την οθόνη LCD σε γωνία 90 μοιρών ως προς τη βιντεοκάμερα (1), και κατόπιν περιστρέψτε την έως τη γωνία στην οποία μπορείτε να πετύχετε την καλύτερη δυνατή εγγραφή ή αναπαραγωγή (2). 180 μοίρες (μέγ.) 2 DISP/BATT INFO 90 μοίρες (μέγ.) 1 90 μοίρες ως προς τη βιντεοκάμερα 14

15 Απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD για να παρατείνετε το χρόνο ζωής της μπαταρίας Πιέστε και κρατήστε το DISP/BATT INFO επί μερικά δευτερόλεπτα ωσότου εμφανιστεί η ένδειξη. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερά σας σε πολύ φωτεινό περιβάλλον ή όταν θέλετε να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας. Η εικόνα που εγγράφεται δεν επηρεάζεται από αυτή τη ρύθμιση. Για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί DISP/ BATT INFO επί μερικά δευτερόλεπτα, έως ότου εξαφανιστεί η ένδειξη. Μην πιέζετε κατά λάθος τα κουμπιά που βρίσκονται στο πλαίσιο της οθόνης LCD, όταν ανοίγετε ή ρυθμίζετε την οθόνη LCD. z Συμβουλές Εάν περιστρέψετε την οθόνη LCD κατά 180 μοίρες προς την πλευρά του φακού, μπορείτε να κλείσετε την οθόνη LCD με την όψη της στραμμένη προς τα έξω. Αυτό σας εξυπηρετεί κατά τις λειτουργίες αναπαραγωγής. Βλ. [ΡΥΘΜ. LCD/VF] - [ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD] (σελ. 53) για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD. Πιέστε το DISP/BATT INFO για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των ενδείξεων οθόνης (όπως οι πληροφορίες μπαταρίας). Εικονοσκόπιο Μπορείτε να προβάλετε εικόνες χρησιμοποιώντας το εικονοσκόπιο, για να αποφύγετε τη φθορά της μπαταρίας ή όταν ή εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη LCD είναι θολή. Εικονοσκόπιο z Συμβουλές Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του φωτισμού του εικονσοκοπίου επιλέγοντας [ΡΥΘΜ. LCD/VF] - [ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΕΙΚ] (σελ. 53). Ζώνη στερέωσης Μοχλός ρύθμισης του φακού του εικονοσκοπίου Μετακινήστε τον, έως ότου καθαρίσει η εικόνα. Δέστε σταθερά τη ζώνη στερέωσης και κρατήστε τη βιντεοκάμερα σωστά. Έναρξη

16 Βήμα 5: Εισαγωγή κασέτας ή "Memory Stick Duo" Κασέτα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μίνι DV κασέτες μόνο (σελ. 88). Μην ασκείτε δύναμη στον θάλαμο της κασέτας για να κλείσει πιέζοντας το τμήμα με την ένδειξη {DO NOT PUSH} ενώ σύρεται προς τα μέσα. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. 1 Σύρετε και κρατήστε το μοχλό OPEN/EJECT προς την κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το κάλυμμα. 3 Κλείστε το κάλυμμα. Μοχλός OPEN/EJECT Εξαγωγή κασέτας Ανοίξτε το κάλυμμα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο Βήμα 1 και αφαιρέστε την κασέτα. Κάλυμμα z Συμβουλές Ο χρόνος εγγραφής ποικίλλει ανάλογα με τη ρύθμιση της παραμέτρου [ ΛΕΙΤ ΕΓΓΡΑ] (σελ. 52). Ο θάλαμος της κασέτας βγαίνει προς τα έξω και ανοίγει αυτομάτως. 2 Εισάγετε μια κασέτα με το παραθυράκι στραμμένο προς τα έξω και έπειτα πιέστε το. Σπρώξτε ελαφρά το κέντρο του πίσω μέρους της κασέτας. Παραθυράκι Θάλαµος κασέτας 16 Ο θάλαμος της κασέτας σύρεται αυτομάτως προς τα μέσα.

17 "Memory Stick Duo" Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο "Memory Stick Duo" με την ένδειξη ή (σελ. 89). 1 Ανοίξτε την οθόνη LCD. 2 Εισάγετε το "Memory Stick Duo" στην υποδοχή "Memory Stick Duo" με τη σωστή φορά, έως ότου ακουστεί ένα κλικ. Λυχνία πρόσβασης Εάν πιέσετε το "Memory Stick Duo" προς τη λάθος κατεύθυνση κατά την εισαγωγή του στην υποδοχή, το "Memory Stick Duo", η υποδοχή "Memory Stick Duo", ή τα δεδομένα εικόνων ενδέχεται να υποστούν φθορά. Μην εξάγετε το "Memory Stick Duo" με δύναμη χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας, καθώς ενδέχεται να υποστεί βλάβη. Κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή του "Memory Stick Duo", προσέξτε μην εξαχθεί απότομα το "Memory Stick Duo" και πέσει. z Συμβουλές Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν ποικίλλει αναλόγως της ποιότητας και του μεγέθους της εικόνας. Για λεπτομέρειες, βλ. σελ. 42. Έναρξη Με την ένδειξη v στραμμένη προς την οθόνη LCD Εξαγωγή "Memory Stick Duo" Πιέστε ελαφρά προς τα μέσα μία φορά και σύρετε το "Memory Stick Duo" προς τα έξω, παράλληλα με τη βιντεοκάμερα. Όταν η λυχνία πρόσβασης είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει, η κάμερα διαβάζει/ καταγράφει δεδομένα. Μην ανακινήσετε ή χτυπήσετε την κάμερα, μην διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος, μην εξάγετε το "Memory Stick Duo", ή μην αφαιρέσετε την μπαταρία. Διαφορετικά, μπορεί να αλλοιωθούν τα δεδομένα εικόνας. 17

18 Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εύκολη Εγγραφή/Αναπαραγωγή (Easy Handycam) Με τη λειτουργία Easy Handycam, οι περισσότερες από τις ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας ρυθμίζονται αυτομάτως στη βέλτιστη επιλογή, γεγονός που σας απαλλάσσει από λεπτομερείς προσαρμογές. Το μέγεθος της γραμματοσειράς στην οθόνη αυξάνεται για εύκολη ανάγνωση. Άνοιγμα του καλύμματος του φακού (σελ. 14). B A E Εάν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG), σύρετέ τον ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το πράσινο κουμπί. D C F Ταινίες 1 Σύρετε το διακόπτη POWER E ώστε να ενεργοποιηθεί η λυχνία CAMERA-TAPE. 2 Πιέστε το EASY A. Το μήνυμα EASY εμφανίζεται στην οθόνη B. 3 Πιέστε REC START/STOP F (ή C) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.* 60λεπ EASY ΕΓΓΡΑΦ Ακίνητες εικόνες (4:3) 1 Σύρετε το διακόπτη POWER E για να ανάψει η λυχνία CAMERA-MEMORY. 2 Πιέστε το EASY A. Το μήνυμα EASY εμφανίζεται στην οθόνη B. 3 Πιέστε PHOTO D για εγγραφή.** Ενδεικτικός ήχος 60λεπ EASY 1,0M30 Ήχος κλείστρου MENU Η ένδειξη αλλάζει από [ΑΝΑΜΟΝ] σε [ΕΓΓΡΑΦ]. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε ξανά REC START/STOP. OΔ. OΔ. MENU Αναβοσβήνει t Αναμμένη Πιέστε και κρατήστε ελαφρά πατημένο για να ρυθμίσετε την εστίαση. Πιέστε μέχρι το τέρμα για τη λειτουργία εγγραφής. * Οι ταινίες εγγράφονται σε τρόπο λειτουργίας SP (Τυπική Αναπαραγωγή), σε κασέτα. ** Οι ακίνητες εικόνες εγγράφονται σε ποιότητα [ΥΨ.ΠΟΙΟΤ.] σε "Memory Stick Duo". 18

19 Αναπαραγωγή ταινιών/ακίνητων εικόνων Σύρετε το διακόπτη POWER E για να ανάψει η λυχνία PLAY/EDIT. Αγγίξτε τα κουμπιά στην οθόνη B ως εξής. Ταινίες Ακίνητες εικόνες OΔ. x Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Easy Handycam Πιέστε ξανά το EASY A. Το Αγγίξτε το και κατόπιν αγγίξτε το για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. A B Αγγίξτε το t / για να επιλέξετε μία εικόνα. OΔ. A εξαφανίζεται από την οθόνη. MENU C D A ΟΔ. (σελ. 27) B C B Πίσω/Γρήγορη κίνηση προς A ΟΔ. (σελ. 27) τα εμπρός B Αναπαραγωγή κασέτας C Διακοπή C Προηγούμενο/Επόμενο D Διακόπτες Αναπαραγωγής/ D Διαγραφή (σελ. 63) Παύσης D Εγγραφή/Αναπαραγωγή x Ρυθμίσεις του μενού που ρυθμίζονται κατά τη λειτουργία Easy Handycam Αγγίξτε το [MENU] για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις του μενού. Βλ. σελίδα 33 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις. Όλες σχεδόν οι ρυθμίσεις επαναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτόματα (σελ. 34). Το δεν εμφανίζεται κατά τη λειτουργία Easy Handycam. Ακυρώστε τη λειτουργία Easy Handycam εάν θέλετε να προσθέσετε εφέ ή ρυθμίσεις για τις εικόνες. x Πλήκτρα μη διαθέσιμα κατά Easy Handycam Κατά τη λειτουργία Easy Handycam, τα παρακάτω κουμπιά δεν είναι διαθέσιμα. Το [Μη αποδεκτό κατά τη λειτουργία Easy Handycam] μπορεί να εμφανιστεί αν επιχειρήσετε λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες κατά τη λειτουργία Easy Handycam. Κουμπί BACK LIGHT (σελ. 23) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί DISP/BATT INFO (σελ. 15) Κουμπί WIDE SELECT (στον τρόπο λειτουργίας CAMERA-MEMORY) (σελ. 23) Κουμπί PHOTO (στον τρόπο λειτουργίας CAMERA-TAPE) (σελ. 20) 19

20 Εγγραφή Άνοιγμα του καλύμματος του φακού (σελ. 14). PHOTO Διακόπτης POWER REC START/ STOP B REC START/ STOP A Εγγραφή ταινιών Οι ταινίες εγγράφονται σε κασέτα. Σύρετε το διακόπτη POWER κατ' επανάληψη προς τη φορά του βέλους για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία CAMERA-TAPE. Εάν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG), σύρετέ τον ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το πράσινο κουμπί. Πιέστε REC START/STOP A (ή B). 60λεπ ΑΝΑΜOΝ 60λεπ 60λεπ ΕΓΓΡΑΦ 60λεπ OΔ. P-MENU OΔ. P-MENU [ΑΝΑΜΟΝ] [ΕΓΓΡΑΦ] Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε ξανά REC START/STOP. Δεν μπορείτε να εγγράψετε ταινίες σε "Memory Stick Duo" χρησιμοποιώντας τη βιντεοκάμερα. z Συμβουλές Κατά την εγγραφή ταινιών σε κασέτα, ή στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, μπορείτε να εγγράψετε μια ακίνητη εικόνα σε "Memory Stick Duo" πιέζοντας το κουμπί PHOTO μέχρι τέρμα. Οι ακίνητες εικόνες θα ρυθμιστούν σε μέγεθος εικόνας [0,2M] σε οθόνη 16:9 ή [VGA(0,3M)] σε οθόνη 4:3 (σελ. 42). 20

21 Εγγραφή ακίνητων εικόνων Οι ακίνητες εικόνες εγγράφονται σε "Memory Stick Duo". Σύρετε το διακόπτη POWER κατ' επανάληψη προς τη φορά του βέλους για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία CAMERA-MEMORY. Εάν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG), σύρετέ τον ενώ ταυτόχρονα πιέζετε το πράσινο κουμπί. Πιέστε και κρατήστε ελαφρά πιεσμένο το PHOTO για να ρυθμίσετε την εστίαση, στη συνέχεια πατήστε το μέχρι το τέρμα. Ενδεικτικός ήχος λεπ Ήχος κλείστρου 1,0M λεπ 1,0M Εγγραφή/Αναπαραγωγή OΔ. P-MENU OΔ. P-MENU Αναβοσβήνει b Αναμμένη Ακούγεται ο ήχος κλείστρου. Όταν το εγγραφεί. εξαφανιστεί, η εικόνα έχει Για να ελέγξετε την τελευταία εγγραφή σε "Memory Stick Duo" Αγγίξτε το. Για να διαγράψετε την εικόνα, αγγίξτε το t [ΝΑΙ]. z Συμβουλές Βλ. σελίδα 42 για λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα της εικόνας, το μέγεθος της εικόνας ή τον αριθμό των εγγράψιμων εικόνων. Συνέχεια, 21

22 Εγγραφή (Συνέχεια) Μεγέθυνση Μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες μέχρι και 25 φορές του αρχικού μεγέθους με τον μοχλό μεγέθυνσης ή τα κουμπιά μεγέθυνσης στο πλαίσιο της οθόνης LCD. Η ελάχιστη απόσταση που απαιτείται ανάμεσα στη βιντεοκάμερα και στο θέμα για να εστιάσετε με ακρίβεια είναι περίπου 1 cm σε λειτουργία ευρυγώνιου και περίπου 80 cm για τηλεφακό. z Συμβουλές Μπορείτε να ρυθμίσετε στα [ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ] (σελ. 41) αν θέλετε να μεγεθύνετε σε επίπεδο μεγαλύτερο από 25 φορές. Εγγραφή σε σκοτεινά μέρη (NightShot plus) Μεγαλύτερο εύρος θέασης: (Ευρυγώνιος φακός) Κοντινό πλάνο: (Τηλεφακός) Για πιο αργή μεγέθυνση, μετακινήστε ελαφρά το μοχλό της μεγέθυνσης. Για ταχύτερο ζουμ, μετακινήστε το μοχλό περισσότερο. Το [STEADYSHOT] ενδέχεται να μη μειώσει την ασάφεια της εικόνας σε επιθυμητά επίπεδα όταν ο μοχλός ζουμ είναι ρυθμισμένος στο T (Tηλεφακός). Βεβαιωθείτε ότι έχετε το δάκτυλο σας στον μοχλό ζουμ. Αν απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το μοχλό ζουμ, ενδέχεται να εγγραφεί και ο ήχος λειτουργίας του μοχλού ζουμ. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα ζουμ με τα κουμπιά ζουμ που βρίσκονται στο πλαίσιο της οθόνης LCD. Ρυθμίστε τον διακόπτη NIGHTSHOT PLUS στο ON. (Εμφανίζεται το και το ["NIGHTSHOT PLUS"]). Θύρα υπερύθρων Οι λειτουργίες NightShot plus και Super NightShot plus χρησιμοποιούν υπέρυρθο φως. Για τον λόγο αυτό, μην καλύπτετε την έξοδο υπερύθρων με τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα. Αφαιρέστε το φακό μετατροπής (προαιρετικός) εάν έχει τοποθετηθεί. Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα ([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 39) όταν δυσκολεύεστε να εστιάσετε αυτομάτως. Μη χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες NightShot plus και Super NightShot plus σε φωτεινό περιβάλλον. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. 22

DCR-HC62E. Οδηγός Χpήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμεpα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20. Έναρξη 9. Χρήση του μενού 35. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 60

DCR-HC62E. Οδηγός Χpήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμεpα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20. Έναρξη 9. Χρήση του μενού 35. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 60 3-278-986-81(2) Ψηφιακή Βιντεοκάμεpα Οδηγός Χpήσης Έναρξη 9 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20 Χρήση του μενού 35 DCR-HC62E Μετεγγραφή/Επεξεργασία 60 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 70 Επίλυση προβλημάτων 76 Επιπρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

DCR-PC53E/PC55E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή. Έναρξη. Χρήση του μενού. Μετεγγραφή/Μοντάζ. Χρήση του υπολογιστή

DCR-PC53E/PC55E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή. Έναρξη. Χρήση του μενού. Μετεγγραφή/Μοντάζ. Χρήση του υπολογιστή 2-548-726-61 (1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Έναρξη 7 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20 Χρήση του μενού 36 DCR-PC53E/PC55E Μετεγγραφή/Μοντάζ Χρήση του υπολογιστή Επίλυση προβλημάτων 57 69 83 Επιπρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC1E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22. Ξεκινώντας. Χρήση του µενού. Μετεγγραφή/ Μοντάζ.

HDR-HC1E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22. Ξεκινώντας. Χρήση του µενού. Μετεγγραφή/ Μοντάζ. 2-631-478-62 (1) Απολαύστε εικόνες υψηλής ευκρίνειας Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Ξεκινώντας Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση του µενού HDR-HC1E Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση υπολογιστή Αντιµετώπιση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam

Εγχειρίδιο του Handycam 3-286-671-41(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Απολαύστε την κάμερά σας Ξεκινώντας 9 13 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή Επεξεργασία Χρήση μέσων εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα 3-093-316-93(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Απολαύστε την κάμερά σας 11 Ξεκινώντας 15 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-278-984-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμεpα Έναρξη 8 Οδηγός Χpήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 Χρήση του μενού 29 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Μετεγγραφή/ Επεξεργασία 46 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 50 Επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E

DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E 2-319-641-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας 10 Ξεκινώντας 20 Οδηγός Χρήσης DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 31 Επεξεργασία 51 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία DXP 14 bit: Προηγµένη τεχνολογία HAD: Μικτός αριθµός pixel (K): 2100 Αριθµός ενεργών pixel σε τρόπο λειτουργίας βιντεοκάµερας (K):

Λειτουργία DXP 14 bit: Προηγµένη τεχνολογία HAD: Μικτός αριθµός pixel (K): 2100 Αριθµός ενεργών pixel σε τρόπο λειτουργίας βιντεοκάµερας (K): Η µικρού µεγέθους και ελαφριά βιντεοκάµερα Handycam HDV1080i High Definition µε αισθητήρα ClearVid CMOS, φακό Carl Zeiss Vario- Sonnar T* και υποδοχή HDMI. Πλέον συνοδεύεται από καλώδιο i.link για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-761-92(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-479-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam

Εγχειρίδιο του Handycam 3-287-846-42(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Απολαύστε την κάμερά σας Ξεκινώντας 9 13 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR210E/SR220E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή Επεξεργασία Χρήση μέσων εγγραφής Προσαρμογή της κάμερας Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω 4-170-095-92(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 22 Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας 39 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-SX45E/SX65E/SX85E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX45E/SX65E/SX85E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-SX45E/SX65E/SX85E 2011 Sony Corporation 4-264-742-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δυνατοτήτων της βιντεοκάμεράς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-TD10E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-340-91(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας σας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam

Εγχειρίδιο του Handycam 3-876-055-41(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Απολαύστε την κάμερά σας Ξεκινώντας 8 14 Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX11E/CX12E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή Επεξεργασία Χρήση μέσων εγγραφής Προσαρμογή της κάμερας Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση των στοιχείων µενού 38 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Μετεγγραφή/Μοντάζ 56 Χρήση του υπολογιστή 64 Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-PJ6E/SX22E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-PJ6E/SX22E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-PJ6E/SX22E 2012 Sony Corporation 4-437-566-91(1) Χρησιμοποιώντας το Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG20E/VG20EH

Εγχειρίδιο του Handycam NEX-VG20E/VG20EH Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG20E/VG20EH 2011 Sony Corporation 4-291-376-81(1) Χρήση του εντύπου Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 4-170-893-94(1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 4-170-893-94(1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9. 4-170-893-94(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Κάνοντας καλή χρήση της βιντεοκάμερας Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-63(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Ξεκινώντας 8 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Χρήση του µενού Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-311-92(1) GR Χρήση του Εγχειριδίου του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-133-713-91(1) GR Χρησιμοποιώντας το Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

YN-360 PRO LED VIDEO LIGHT

YN-360 PRO LED VIDEO LIGHT YN-360 PRO LED VIDEO LIGHT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 11Α, 555 35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 942 000 www.stamos.com.gr info@stamos.com.gr 1 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH

Εγχειρίδιο του Handycam NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH 2012 Sony Corporation 4-440-802-81(1) Χρήση του εντύπου Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Εγγραφή/Αναπαραγωγή (1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9.

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Εγγραφή/Αναπαραγωγή (1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9. 4-209-887-91(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 22 DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή Προσαρμογή της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-S930 Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση της κάμερας

Διαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση της κάμερας 2 Διαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση της κάμερας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μελετήστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτρέψετε τον

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

YN-300 III PRO LED VIDEO LIGHT

YN-300 III PRO LED VIDEO LIGHT YN-300 III PRO LED VIDEO LIGHT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 11Α, 555 35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 942 000 www.stamos.com.gr info@stamos.com.gr 1 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Μοντέλο: MHS-FS3 Bloggie 3D Βιντεοκάμερα Mobile HD Snap Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Πλήρης ανάλυση HD 1920x1080, βίντεο 3D, 5,1MP, 8GB, βραχίονας USB και λογισμικό διαμοιρασμού, οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα