Ελληνικοί Ενεργειακοί Πόροι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικοί Ενεργειακοί Πόροι"

Transcript

1 Οµιλία στην Ακαδηµία Αθηνών, 13 Νοεµβρίου 2012 Ελληνικοί Ενεργειακοί Πόροι Λουκάς Γ. Χριστοφόρου της Ακαδηµίας Αθηνών - Αιδεσιµολογιώτατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, - Κύριε Πρόεδρε της Ακαδηµίας Αθηνών, - Κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ, - Κύριε Πρώην Πρόεδρε της Βουλής, - Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, - Κύριε Πρέσβη της Κυπριακής ηµοκρατίας, - Κυρία και Κύριοι Ακαδηµαϊκοί, - Κυρίες και Κύριοι 1 Εισαγωγή Βιώσιµος πολιτισµός απαιτεί βιώσιµη ανάπτυξη και βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί βιώσιµες πηγές ενέργειας πηγές ενέργειας συµβατές µε το περιβάλλον, οικονοµικά προσιτές και ικανές να υποβαστάζουν τη ζωή σε βάθος χρόνου. Στη χώρα µας, οι κύριες ενεργειακές πηγές, οι κύριοι Ελληνικοί Ενεργειακοί Πόροι, είναι: Η Εξοικονόµηση Ενέργειας, Oι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Τα Ορυκτά Καύσιµα (ο Λιγνίτης και, στο µέλλον, ίσως και οι Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες). Οι ενδογενείς αυτοί ενεργειακοί πόροι συνιστούν σηµαντικότατο παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας και της ποιότητας ζωής του Έλληνα Πολίτη. Πρέπει να καταστούν βιώσιµοι. Το ενεργειακό µείγµα της Ελλάδας το 2010, σύµφωνα µε τη µελέτη της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδηµίας σχετικά µε την Ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα [1], συνίστατο από: 17% Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): (Αιολικά και ΦΒ: ~ 3%, Υ/Η: ~11% ) 49% Λιγνίτη, 17% ΦΑ (εισαγόµενο), ~ 9% Πετρέλαιο (εισαγόµενο) και ~ 8% Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Η µελέτη της Ακαδηµίας [1] προέβλεπε ότι, για την ηλεκτροπαραγωγή, η χρήση του λιγνίτη θα συνεχισθεί, η χρήση του ΦΑ θα αυξηθεί, και η χρήση του πετρελαίου θα ελαττωθεί. 1

2 Επεσήµανε η µελέτη της Ακαδηµίας ότι στη σύνθεση του τότε ( ) ενεργειακού µείγµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, οι ΑΠΕ υστερούσαν. Εξέφρασε µάλιστα την ανησυχία της για την προβλεπόµενη διείσδυση το 2020 κατά 40% των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και για το ύψος του κόστους αυτού του στόχου. Τόνισε, ακόµη, ότι ενδείκνυται επαναπροσδιορισµός του ενεργειακού µείγµατος σε τακτά χρονικά διαστήµατα και µε ρεαλιστικά στοιχεία/υποθέσεις, ώστε οι προβλέψεις των σεναρίων των διάφορων µελετών να είναι ρεαλιστικές. (Λ.χ., ο στόχος 10% βιοκαύσιµων στο ενεργειακό µείγµα της Ελλάδας µέχρι το 2020 δεν είναι ρεαλιστικός. Μελέτη του Επιστηµονικού Συµβουλίου των Ακαδηµιών των Ευρωπαϊκών χωρών µελών της Ε.Ε. (EASAC) στο οποίο συµµετέχει ενεργά και η Ακαδηµία Αθηνών, που µόλις έχει ολοκληρωθεί θεωρεί την οδηγία της Ε.Ε. σχετικά µε τα βιοκαύσιµα εσφαλµένη και ζητά την αναθεώρησή της και εισηγείται µείωση του στόχου στο 5%). Ας δούµε, λοιπόν, κάθε µια από τις κύριες ενεργειακές πηγές της Ελλάδας όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα. 2 Οι Ελληνικοί Ενεργειακοί Πόροι Εξοικονόµηση Ενέργειας Τονίσαµε επανειληµµένως στο παρελθόν τη σηµασία της εξοικονόµησης ενέργειας και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας [2,3]. Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι ίσως ο σηµαντικότερος ενεργειακός πόρος της Ελλάδaς, ως πηγή ενέργειας και ως «τεχνολογία» µείωσης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Οι δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στην Ελλάδα είναι σηµαντικές: Στα κτήρια, στα µέσα µεταφοράς, στην παραγωγή, µεταφορά και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και στην υιοθέτηση νέων µεθόδων, νέων υλικών και νέας τεχνολογίας. Οι δυνατότητες αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ελλάδα είναι µεγάλες γιατί η κατανάλωση ενέργειας στον τόπο µας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα συµβατικά καύσιµα, και γιατί οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται είναι σε µεγάλο βαθµό τεχνολογίες χαµηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. Το Τοµεακό Επιστηµονικό Συµβούλιο (ΤΕΣ) «Ενέργεια και Περιβάλλον», του οποίου έχω την τιµή να προεδρεύω, έθεσε στην πρώτη θέση των ερευνητικών προγραµµάτων που εισηγήθηκε στο Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), την αποδοτική χρήση της ενέργειας στα κτήρια και ειδικότερα τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια (µε έµφαση στη βελτίωση της θερµικής απόδοσης των δοµικών υλικών και συστηµάτων κατασκευής, το σχεδιασµό και την παρακολούθηση των συστηµάτων διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, τη χρήση ενεργειακών συστηµάτων για θέρµανση και ψύξη που βασίζονται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την ανάπτυξη αρχών βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, κ.α.) Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, το Τοµεακό Επιστηµονικό Συµβούλιο «Ενέργεια και Περιβάλλον» υπέδειξε, όπως και άλλοι, ότι η θέρµανση κατοικίας στην Ελλάδα συνιστά περίπου το 60% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και ότι σχεδόν το 20% της 2

3 κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός τυπικού ελληνικού νοικοκυριού δαπανάται για θέρµανση νερού χρήσης. Είναι, εποµένως, πολύ σηµαντική η χρήση ηλιακών συλλεκτών για θέρµανση νερού χρήσης. Και όµως, στην Ελλάδα το ποσοστό χρήσης ηλιακών συλλεκτών στις κατοικίες είναι χαµηλό ~ 30% ενώ στο Ισραήλ είναι ~ 60% και στην Κύπρο υπερβαίνει το 90%. Πρέπει να σηµειωθεί, επίσης, ότι η κάλυψη του 30% των ηλεκτρικών αναγκών ενός τυπικού νοικοκυριού είναι δυνατή µέσω χρήσης ΦΒ στις στέγες των σπιτιών λαµβάνοντας υπόψη τις σηµερινές αποδόσεις. Θα µπορούσε να τονισθεί ακόµη και η σηµασία της ανακύκλωσης ως µέσου εξοικονόµησης ενέργειας. Ως κοινωνία λ.χ. χρησιµοποιούµε µεγάλες ποσότητες πλαστικών. Σχεδόν όλα τα πλαστικά µπορούν να ανακυκλωθούν, και όσα δεν µπορούν να ανακυκλωθούν θα µπορούσαν να καίγονται για παραγωγή ενέργειας. Είναι λυπηρό το ότι ως κοινωνία και ως πολιτεία δεν προωθήσαµε και δεν προωθούµε δυναµικά και αποτελεσµατικά την εξοικονόµηση ενέργειας στο επίπεδο που είναι δυνατόν. Προφανώς επιβάλλεται να αντιστραφεί αυτή η τάση. Ο ενεργειακός αυτός πόρος της Ελλάδας πρέπει να καταστεί βιώσιµος. 3 Οι Ελληνικοί Ενεργειακοί πόροι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 3.1 Οι κύριες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας της Ελλάδας είναι: - Τα Υδροηλεκτρικά (Y/H) (µεγάλου και µικρού µεγέθους), - τα Αιολικά (χερσαία και θαλάσσια), - τα Ηλιακά: - Ηλιοθερµικά (θερµικοί ηλιακοί συλλέκτες) - Φωτοβολταικά - Ηλιοθερµικές Συγκεντρωτικές Τεχνολογίες - η Βιοµάζα και - η Γεωθερµία (η γεωθερµική ενέργεια). Μέχρι σήµερα στην Ελλάδα δεν έχει γίνει χρήση των θαλάσσιων αιολικών, ούτε των ηλιοθερµικών συγκεντρωτικών τεχνολογιών, ούτε, σε ικανοποιητικό βαθµό, της γεωθερµίας. Όλες οι ανωτέρω ΑΠΕ (πλην των θερµικών ηλιακών συλλεκτών) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στον Πίνακα 1 δίδονται οι τιµές της εγκατεστηµένης ισχύος για τα έτη 2009, 2010 και 2011 και της επιδιωκόµενης ισχύος για το έτος 2020 (στην τελευταία στήλη του Πίνακα) από αυτές τις ΑΠΕ (σε µονάδες MW) [4,5]. 3

4 Πίνακας 1: Εγκατεστηµένη (2009, 2010, 2011) και επιδιωκόµενη (2020) ηλεκτρική ισχύς από ΑΠΕ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εγκατεστηµένη (2009, 2010, 2011) ισχύς Επιδιωκόµενη (2020) ισχύς, από ΑΠΕ (MW) 2009 α 2010 β 2011 β 2020 α Υ/Η (Μεγάλα, >15 ΜW) (3018) (3018) 4300 Υ/Η (Μικρά, 0-15 ΜW) Αιολικά (χερσαία) Αιολικά (θαλάσσια) Φωτοβολταικά Βιοµάζα Ηλιοθερµικά (CSP) Γεωθερµία Σύνολο (4748) δ 2515 (5576) δ α ΥΠΕΚΑ β Μωυσής ( ΕΣΜΗΕ) [4]. γ Καθαρή συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (διασυνδεδεµένο και µη διασυνδεδεµένο σύστηµα) β : ~ 47 ΤWh το 2010 και ~ 49 ΤWh το δ Συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων Υ/Η. Είναι προφανές από τα στοιχεία στον Πίνακα 1 ότι µέχρι το 2011 η σηµαντικότερη ελληνική ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή ήταν τα µεγάλα υδροηλεκτρικά (Υ/Η). Τα στοιχεία στον Πίνακα δείχνουν, επίσης, ότι υπάρχει σταδιακή αύξηση στα χερσαία αιολικά και κυρίως στα ΦΒ, ενώ παραµένει ανύπαρκτη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσια αιολικά, συγκεντρωτικές ηλιοθερµικές τεχνολογίες και γεωθερµία. Θα πρέπει, εν προκειµένω, να τονιστεί το σηµαντικό γεωθερµικό δυναµικό της Ελλάδας και η σηµασία του ως βιώσιµου ενδογενούς ενεργειακού πόρου. Είναι, επίσης, προφανές από τα στοιχεία στον Πίνακα 1, ότι η προβλεπόµενη ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι σηµαντική. Για το 2020, η επιδιωκόµενη εγκατεστηµένη ισχύς από ΑΠΕ δείχνει υψηλούς βαθµούς ανάπτυξης κυρίως στα χερσαία αιολικά και τα ΦΒ, και, σε χαµηλότερα επίπεδα, στην εισαγωγή των συγκεντρωτικών ηλιοθερµικών τεχνολογιών και της γεωθερµίας. Η επιδιωκόµενη συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των 15,000 MW το 2020 φαίνεται να καλύπτει επαρκώς την επιδιωκόµενη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 40% το Υπενθυµίζω ότι η εγκατεστηµένη ισχύς των 15,000 MW αντιστοιχεί σε παραγόµενη ισχύ ~ 5000 MW, λαµβάνοντας ως µέση τιµή του συντελεστή παραγωγής [6] για τις ΑΠΕ 0.3. (Οι συντελεστές παραγωγής των ΑΠΕ είναι χαµηλοί, τυπικές τιµές: ΦΒ: ~ 0.3, Αιολικά = ~ 0.25, Υ/Η= ~ 0.35). 4

5 Υπενθυµίζω, ακόµη, ότι εκτός από το χαµηλό συντελεστή παραγωγής των ΑΠΕ, η ηλεκτρική ενέργεια από τα αιολικά και τα ΦΒ χρησιµοποιείται όταν παράγεται (δεν αποθηκεύεται), και λόγω της στοχαστικότητάς της, είναι δυνατόν να µη µπορεί να απορροφηθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου περιορίζει το ποσοστό ισχύος από τις στοχαστικές ΑΠΕ σε <15% του συνολικού µεγέθους του ηλεκτρικού φορτίου στο δίκτυο. Μεγαλύτερη απορρόφηση ανανεώσιµης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί µεγαλύτερα δίκτυα ή µεγάλης κλίµακας αποθήκευση της παραγόµενης ενέργειας. Εποµένως, η στοχαστικότητα και η έλλειψη µέσων αποθήκευσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν περιοριστικούς παράγοντες αυτών των τεχνολογιών ΑΠΕ. Υπάρχουν, ακόµη, προβλήµατα διασπαρµένης παραγωγής, υψηλού κόστους και υψηλών επιδοτήσεων, παρόλο που το κόστος και οι κρατικές επιδοτήσεις για τα ΦΒ έχουν µειωθεί τελευταία. Η µελέτη του 2010 της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδηµίας Αθηνών [1] θεωρεί ότι παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις, η µέχρι το εκµετάλλευση των σηµαντικών ΑΠΕ της Ελλάδας δεν ήταν ικανοποιητική (ήταν περίπου 3% από τα Αιολικά έναντι 10% που είχαν προγραµµατισθεί), και ότι η προγραµµατισµένη διείσδυση των ΑΠΕ στην Ηλεκτροπαραγωγή (40% µέχρι το 2020) φαινόταν ιδιαίτερα δαπανηρή και δύσκολο να επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, η µελέτη της Επιτροπής Ενέργειας τόνισε ότι για την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση των ΑΠΕ της Ελλάδας απαιτείται: Αξιοπιστία και αποτελεσµατικότερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ, επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων µεταφοράς και εκσυγχρονισµός των δικτύων διανοµής, σταθερή νοµοθεσία και µακροπρόθεσµες βιώσιµες επενδύσεις και διεύρυνση της καινοτοµίας των ΑΠΕ µε - τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, - νέου τύπου και µεγαλύτερης αποδοτικότητας ΦΒ (όπως τα συγκεντρωτικά ΦΒ και τα ΦΒ πολλαπλών στρωµάτων), - θαλάσσια Αιολικά Πάρκα και - Συγκεντρωτικές Ηλιοθερµικές Τεχνολογίες (CSP). Επιτρέψατέ µου να αναφερθώ για λίγο στις Συγκεντρωτικές Ηλιοθερµικές Τεχνολογίες (CSP) γιατί τις θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικές για τη χώρα µας. 3.2 Συγκεντρωτικές Ηλιοθερµικές Τεχνολογίες (Concentrating Solar Power, CSP) Οι CSP τεχνολογίες συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία µε µεγάλα κάτοπτρα και την εστιάζουν σε ένα απορροφητή, τη µετασχηµατίζουν σε θερµική ενέργεια και εν συνεχεία σε ηλεκτρική. Η ένταση της εστιασµένης ηλιακής ακτινοβολίας στον απορροφητή µπορεί να είναι και µέχρι 2000 φορές µεγαλύτερη από την ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και αυτό επιτρέπει υψηλές θερµοκρασίες και εποµένως µεγαλύτερη αποδοτικότητα. Οι CSP τεχνολογίες συνήθως συµπεριλαµβάνουν Θερµική Αποθήκευση Ενέργειας (Thermal Energy Storage) και µπορούν να λειτουργήσουν ως υβριδικά σύστηµα µε συµβατικά 5

6 καύσιµα. Αυτά τα πλεονεκτήµατα είναι σηµαντικά γιατί όχι µόνον επιτρέπουν την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας για µελλοντική χρήση, αλλά επιτρέπουν και στο δίκτυο να απορροφήσει µεγαλύτερα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας από τις στοχαστικές ΑΠΕ (από τα αιολικά και τα ΦΒ). Η δυνατότητα αυτή καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας των ως υβριδικών συστηµάτων µε συµβατικά καύσιµα, τις καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικές για τα Ελληνικά νησιά. Την ανάγκη τέτοιων τεχνολογιών για τα Ελληνικά νησιά, µπορεί να συνάγει κανένας και από τα τυπικά δεδοµένα στην Εικόνα 1 για τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα µη διασυνδεδεµένα Ελληνικά νησιά [7]. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι το 84% της ηλεκτρικής ενέργειας στα µη διασυνδεδεµένα νησιά µας προέρχεται από θερµική παραγωγή (µε καύση πετρελαίου) και µόλις το υπόλοιπο 16% προέρχεται από ΑΠΕ (13% από αιολικά και 3% από ΦΒ, Εικόνα 1). Εικόνα 1: Συνολική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στα µη διασυνδεδεµένα νησιά για το έτος 2011 [7]. Η Εικόνα 2 [8] παρουσιάζει γραφικά την αρχή λειτουργίας των CSP ΑΠΕ µε θερµική αποθήκευση ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της ηλιακής ακτινοβολίας, όταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνά τη ζήτηση (την οριζόντια γραµµή που δείχνει το βέλος, Firm Capacity Line), η επί πλέον ενέργεια (πορτοκαλί χρώµα πάνω από την οριζόντια γραµµή) αποθηκεύεται ως θερµική ενέργεια και όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, η αποθηκευθείσα θερµική ενέργεια χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση που αυτή δεν επαρκεί για την κατανάλωση, το σύστηµα, ως υβριδικό, αυτόµατα δουλεύει µε συµβατικά καύσιµα. Εικόνα 2: Αρχή λειτουργίας των CSP µε θερµική αποθήκευση [8]. 6

7 Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ηλιοθερµικών συγκεντρωτικών συστηµάτων ανάλογα κυρίως µε τον τρόπο που συλλέγουν και συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία. Η Εικόνα 3 δείχνει την αρχή λειτουργίας ενός κυλινδροπαραβολικού συστήµατος γραµµικής εστίας. Τα συστήµατα αυτά συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία µε µεγάλα κάτοπτρα και την εστιάζουν σε ένα αποδέκτη (σωλήνα απορρόφησης) κατά µήκος της γραµµής εστίασης. Οι συλλέκτες είναι τοποθετηµένοι σε παράλληλες σειρές και παρακολουθούν τον ήλιο. Ο αποδέκτης περιέχει το ρευστό θερµικής απορρόφησης (συνθετικό λάδι, τηγµένο άλας ή άλλα ρευστά). Το ρευστό αυτό είναι και το µέσο µεταφοράς της θερµικής ενέργειας στο σύστηµα µετατροπής της σε ηλεκτρική. Κυλινδροπαραβολικό Σύστηµα Γραµµικής Εστίας (PTS) Εικόνα 3: Κυλινδροπαραολικό σύστηµα γραµµικής εστίας [9]. Μία άλλη κατηγορία CSP είναι τα Συστήµατα Ηλιακών Πύργων Ισχύος (Power Tower, PT). Η Εικόνα 4 δείχνει µία τέτοια εγκατάσταση στην Ισπανία. Τα συστήµατα Ηλιακών Πύργων Ισχύος χρησιµοποιούν κεντρικό δέκτη και κυκλικές σειρές µεγάλου µεγέθους επιπέδων κατόπτρων (τους λεγόµενους ηλιοστάτες, heliostats). Το κάθε κάτοπτρο παρακολουθεί τον ήλιο και συγκεντρώνει την ηλιακή ακτινοβολία στον κεντρικό δέκτη, που είναι τοποθετηµένος στην κορυφή του πύργου (στο κέντρο της εικόνας). Από εκεί, η παραγόµενη θερµική ενέργεια µεταφέρεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση υγρών συνήθως µέσων µεταφοράς. Εικόνα 4: Gemasolar plant of Torresol Energy in Andalucia, Spain (Toresol Energy) [10]. 7

8 Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται η αρχή µίας τρίτης τεχνολογίας CSP, των Συστηµάτων ίσκου/μηχανής (Dish/Engine). Σε αυτά, ένας παραβολικός δίσκος (ή ένα σύστηµα από µικρούς δίσκους) παρακολουθεί τον ήλιο και συγκεντρώνει την ηλιακή ακτινοβολία στο δέκτη που είναι τοποθετηµένος στην εστία του δίσκου, όπου απορροφάται και µετατρέπεται σε θερµική ενέργεια. Μία θερµική µηχανή τοποθετείται κοντά στην εστία του παραβολικού δίσκου και µετατρέπει τη θερµική αυτή ενέργεια σε µηχανική και εν συνεχεία σε ηλεκτρική µε τη βοήθεια µιας γεννήτριας ενσωµατωµένης στο δέκτη. Εικόνα 5: Σύστηµα ίσκου/μηχανής (D/ES) [11]. Σε ό,τι αφορά την αποδoτικότητα µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική µε τις τρεις αυτές τεχνολογίες, η µέση ετήσια τιµή της αποδοτικότητας κυµαίνεται, ανάλογα µε την τεχνολογία, µεταξύ 15% και 25% (βλέπε Πίνακα 2). έον να σηµειωθεί ότι η αποδοτικότητα του συστήµατος δίσκου/µηχανής υπερέχει των άλλων, αλλά τα συστήµατα δίσκου/µηχανής δεν µπορούν να αποθηκεύσουν την ενέργεια και είναι µικρής ισχύος (3 έως ~ 25 kw). Πίνακας 2: Αποδοτικότητα µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική µε τις τρεις CSP τεχνολογίες [10]. Μέγιστη (peak) (%) Μέση ετήσια (%) Parabolic Troughs (Κυλινδροπαραβολικά) Towers (Πύργοι) Parabolic Dishes (Παραβολικοί δίσκοι) Η ηλεκτρική ενέργεια από τις τεχνολογίες αυτές, προς το παρόν, κοστίζει [10]: - 2 έως 3 φορές περισσότερο από εκείνη που παράγεται µε χρήση συµβατικών καυσίµων χωρίς σύλληψη και αποθήκευση του CO 2, - κατά τι περισσότερο από εκείνη που παράγεται από τα αιολικά και - κατά τι λιγότερο από εκείνη που παράγεται από τα ΦΒ. Όµως, η ηλεκτρική ενέργεια από τα αιολικά και τα ΦΒ επιδοτείται σε υψηλά επίπεδα, και το κόστος των τεχνολογιών CSP αναµένεται να µειωθεί σηµαντικά (50%-60%) στα επόµενα έτη, λόγω κυρίως της ραγδαίας επέκτασης της χρήσης τους, αλλά και για άλλους λόγους, όπως η µείωση του κόστους του συστήµατος θερµικής αποθήκευσης ενέργειας (µε χρήση 8

9 νέων υλικών και τεχνολογίας). Τονίζω ότι εκτός από την αποδοτική και σε µεγάλη κλίµακα µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια, κύριο πλεονέκτηµα των CSP είναι η δυνατότητα έµµεσης αποθήκευσης µεγάλων ποσοτήτων ανανεώσιµης ηλεκτρικής ενέργειας. Με τα κυλινδροπαραβολικά συστήµατα ο χρόνος αποθήκευσης της θερµικής ενέργειας, και εποµένως της ηλεκτρικής ενέργειας, µπορεί να φθάσει τις 7 ώρες µε χρήση τηγµένου άλατος, ενώ οι Πύργοι Ισχύος επιτυγχάνουν υψηλότερες θερµοκρασίες ( o C) και χρόνους αποθήκευσης µέχρι ~ 13 h. Τα Parabolic Troughs (Κυλινδροπαραβολικά) ( MW) είναι η πλέον αποδεδειγµένη CSP τεχνολογία σήµερα. Στην Ελλάδα, σήµερα, δεν λειτουργούν Συγκεντρωτικές Ηλιοθερµικές Τεχνολογίες. Είναι όµως ελπιδοφόρο ότι το 2011 η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ανακοίνωσε την αδειοδότηση µικρών µονάδων CSP συνολικής ισχύος 124 MW σε διάφορες περιοχές της Χώρας και µεγάλων µονάδων (25-70 MW) στην Κρήτη συνολικού µεγέθους ~243 MW. Οι συνθήκες για CSP τεχνολογίες είναι ευνοϊκές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στα Ελληνικά νησιά. Η Κρήτη και η Ρόδος έχουν ετήσια συνολική ηλιακή ενέργεια (σε οριζόντιο επίπεδο) ~ 1900 kwh/m 2 /y, ηλιοφάνεια ~ 3000 h/y και µέγεθος ηλεκτρικής κατανάλωσης κατάλληλο για µεγάλες µονάδες CSP (θα µπορούσε κανείς να εισηγηθεί δύο εργοστάσια CSP, 50 MW το καθένα, στην Κρήτη και, ανάλογα, άλλα δύο στη Ρόδο). Οι Τεχνολογίες CSP είναι µεγάλης σηµασίας για τη Χώρα µας. 4 Οι Ελληνικοί Ενεργειακοί Πόροι: Τα Ορυκτά Καύσιµα (ο Λιγνίτης και, στο µέλλον, ίσως και οι Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες) Ο λιγνίτης είναι το εθνικό µας καύσιµο. Τονίστηκε επανειληµµένα από πολλούς συναδέλφους, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονται απόψε σε αυτήν την αίθουσα, ότι ο λιγνίτης για σχεδόν 60 χρόνια στήριξε την ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα καλύπτοντας µέχρι και 80%, και σήµερα περίπου 50%, της ζήτησης, σε τιµές χαµηλές σε σύγκριση µε πολλές χώρες της Ε.Ε. Ο λιγνίτης συµβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Ελλάδας, έχει σταθερό και προβλέψιµο κόστος και προσφέρει θέσεις εργασίας. Είναι όµως εξαντλήσιµος ενεργειακός πόρος και, σε σχέση µε άλλες ενεργειακές πηγές [12], η καύση του προκαλεί αυξηµένες εκποµπές CO 2. Σήµερα, ο λιγνίτης παραµένει ο κύριος ενεργειακός πόρος της Ελλάδας. Το ΦΑ και το πετρέλαιο είναι εισαγόµενα [13]. Με βάση αυτήν την πραγµατικότητα, η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδηµίας, όπως και άλλοι φορείς, εισηγήθηκαν [1,16]: - καλύτερη καύση του λιγνίτη, - εκµετάλλευση της ενέργειας που απορρίπτεται στο περιβάλλον από θερµοηλεκτρικούς σταθµούς συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού και - συστηµατική και εντατική έρευνα για Ελληνικούς Υδρογονάνθρακες. Η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδηµίας, αναγνωρίζοντας τη σηµασία ανεύρεσης και εκµετάλλευσης Υ/Α στην Ελλάδα, οργάνωσε, τον Απρίλιο του 2012, Ηµερίδα µε θέµα 9

10 «Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες: Από την έρευνα στην εκµετάλλευση» στην οποία συµµετείχαν Έλληνες ειδικοί από εντός και εκτός της Ελλάδος. Βασικός σκοπός της Ηµερίδας ήταν η σε βάθος συζήτηση των ερευνών, µελετών, τεχνολογιών και προγραµµατισµένων σχεδίων εντόπισης και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στον Ελληνικό χώρο, καθώς και των σχετικών περιβαλλοντικών µελετών. Επιδίωξη της Ηµερίδας ήταν η γνώση επί του θέµατος: Τι γνωρίζουµε και τι µπορούµε να συµπεράνουµε µε βάση αυτό που γνωρίζουµε, και τι γνώση χρειαζόµαστε ώστε να προχωρήσουµε στην πλήρη αξιολόγηση και εκµετάλλευση αυτών των ενεργειακών πόρων µε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Επιτρέψατέ µου να συνοψίσω µερικά από τα βασικά στοιχεία της γνώσης επί του θέµατος, όπως αυτά προέκυψαν από τις εµπεριστατωµένες οµιλίες των ειδικών που παρουσιάστηκαν στην Ηµερίδα, και να εκθέσω µερικά από τα συµπεράσµατα και τις εισηγήσεις που προέκυψαν από την Ηµερίδα [16]. 4.1 Γνώση του γεωλογικού υποβάθρου της προς έρευνα Υ/Α περιοχής Βασικό και πρωτεύον στοιχείο της έρευνας Υ/Α είναι η απόκτηση συστηµατικής γνώσης του γεωλογικού υποβάθρου της προς έρευνα Υ/Α περιοχής. - Συλλογή πληροφοριών, αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών σε συσχετισµό µε άλλες περιοχές όπου υπό παρόµοιες γεωλογικές δοµές και ιστορικό, έχουν εντοπιστεί κοιτάσµατα. - Σταδιακός εµπλουτισµός του πληροφοριακού υλικού µε γεωλογικά, γεωχηµικά και άλλα στοιχεία που συµπληρώνονται από σεισµικές καταγραφές 2D (δύο διαστάσεων). - Περαιτέρω εµπλουτισµός του πληροφοριακού υλικού µε έρευνα υψηλότερης ευκρίνειας - αλλά και µεγαλύτερου κόστους - µε σεισµικές καταγραφές 3D (τριών διαστάσεων) στις επιλεγµένες περιοχές και κατασκευή αξιόπιστου γεωλογικού µοντέλου της περιοχής στηριγµένου σε όλα τα επιστηµονικά δεδοµένα. - Με βάση το µοντέλο, εκτίµηση των πιθανοτήτων εντοπισµού κοιτάσµατος Υ/Α και λήψη απόφασης για την πραγµατοποίηση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης το κόστος της οποίας διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της περιοχής (από µερικές δεκάδες χιλιάδες έως αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες US $ ηµερησίως). Υπό οµαλές συνθήκες, εάν όλα πάνε καλά και απρόσκοπτα, η ολοκλήρωση της ως άνω ερευνητικής διαδικασίας και η απόκτηση της αναγκαίας γνώσης διαρκεί 4-6 έτη. 4.2 Η περίπτωση της Κύπρου Ας αναφερθούµε, κατ αρχή, στην περίπτωση της Κύπρου. Η Κύπρος: - Οριοθέτησε την Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) της µε την Αίγυπτο (2003), µε το 10

11 Λίβανο (2007) και µε το Ισραήλ (2010) µε βάση τη Σύµβαση του ιεθνούς ικαίου της Θάλασσας (UNCLOS 1982). Οι διαπραγµατεύσεις για τον καθορισµό της ΑΟΖ διεξήχθησαν υπό ενιαία και σταθερή εθνική πολιτική τριών κυβερνήσεων. - Προσέλκυσε µεγάλο ενδιαφέρον για έρευνα στην όµορη ΑΟΖ της µε το Ισραήλ. - Ανάθεσε στην εταιρεία Noble Energy Inc. να πραγµατοποιήσει, ως ανάδοχος, γεωτρητική έρευνα στο «οικόπεδο 12» της Κυπριακής ΑΟΖ, και σε βάθος 7500 µ. από την επιφάνεια της θάλασσας (βάθος θάλασσας 1700 µ.) εντόπισε, το 2011, κοίτασµα ΦΑ εκτιµώµενου µεγέθους 7 tcf. - Έθεσε σε εφαρµογή, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, νοµοθετικό πλαίσιο και µηχανισµό διαχείρισης της έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. - Από την εκκίνηση των ερευνών ως την πρώτη ανακάλυψη χρειάστηκαν ~ 10 έτη. - Ο νέος γύρος παραχωρήσεων προσέλκυσε 29 εταιρείες. Η Εικόνα 6 δείχνει τις οριοθετήσεις της ΑΟΖ στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου [17]. Εικόνα 6: Οριοθετήσεις ΑΟΖ στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου (Ζήνωνος [17]). Η επόµενη Εικόνα (Εικόνα 7) δείχνει τις περιοχές των «Οικοπέδων» της Κύπρου. Στο «οικόπεδο 12» της Κυπριακής ΑΟΖ, και σε βάθος 7500 µ. από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως ανάφερα, γεωτρητική έρευνα εντόπισε, το 2011, κοίτασµα ΦΑ εκτιµώµενου µεγέθους 7 tcf. 11

12 Εικόνα 7: Περιοχές «οικοπέδων» της Κύπρου [18]. Η εµπειρία της Κύπρου, κατά την άποψή µου, υπογραµµίζει τη σηµασία ύπαρξης πολιτικής σταθερότητας και αξιόπιστης και σταθερής νοµοθεσίας ως κρίσιµου παράγοντα στην έρευνα και εκµετάλλευση Υ/Α. Υποδεικνύει, ίσως, ότι αρκετά από τα προβλήµατα που αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει η έρευνα για εντόπιση και εκµετάλλευση Υ/Α στην Ελλάδα είναι πολιτικού µάλλον παρά οικονοµικού χαρακτήρα. 4.3 Έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, - Η ερευνητική δραστηριότητα για Υ/Α, άρχισε τη δεκαετία του 1960 από τη υτική Ελλάδα και το Ιόνιο Πέλαγος. Έκτοτε, έχουν πραγµατοποιηθεί πλέον των 150 ερευνητικών γεωτρήσεων στο χερσαίο κυρίως χώρο, οι περισσότερες σε βάθη µικρότερα από 3500 µ. Η περιορισµένη επιτυχία των γεωτρήσεων αυτών αποδόθηκε στην απουσία γνώσης αντίστοιχης µε τα σηµερινά από πλευράς ποιότητας και ποσότητας γεωλογικά και γεωφυσικά δεδοµένα και στις τότε υφιστάµενες τεχνολογικές αδυναµίες. - Ανακαλύφθηκαν τα κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου Νότιας Καβάλας (1971), Πρίνου (1974) και Κατάκολου (1981, 1982), τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου Επανοµής (1988), και τα κοιτάσµατα πετρελαίου Βορείου Πρίνου (1994) και πεδίου Έψιλον της Θάσου (2001). (Τα κοιτάσµατα αυτά είναι µικρού µεγέθους. Λ.χ., η εγχώρια παραγωγή πετρελαίου το 2009 ήταν µικρότερη από το 0.3 % της κατανάλωσης πετρελαίου από τη χώρα µας το έτος εκείνο [19]). - Φηµολογούνται µεγαλύτερα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πατραϊκό Κόλπο (1998) µε αποθέµατα, που υπερβαίνουν τα 200 εκ. βαρέλια, κατά τις εκτιµήσεις του ΥΠΕΚΑ. 12

13 4.4 υνατότητες ανεύρεσης νέων εκµεταλλεύσιµων κοιτασµάτων Υ/Α στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας Η συνισταµένη όλων των εισηγητών στην Ηµερίδα της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδηµίας, συγκλίνει προς την άποψη ότι υφίσταται το αναγκαίο γεωλογικό υπόβαθρο στο οποίο λειτούργησαν κατάλληλοι µηχανισµοί γένεσης, µετανάστευσης, παγίδευσης, αποθήκευσης και προφύλαξης κοιτασµάτων Υ/Α στις ακόλουθες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές: - Ήπειρος, Ακαρνανία, Β Πελοπόννησος στη χερσαία υτική Ελλάδα. - Ιόνιο Πέλαγος, πλησίον της οριοθετηµένης µέσης γραµµής µεταξύ Ελλάδας Ιταλίας και βόρεια και δυτικά της Κέρκυρας, δυτικά της Λευκάδας, περιοχές δυτικά της Πρέβεζας, στο υτικό Πατραϊκό και Μεσσηνιακό κόλπο. - Λεκάνη Γρεβενών, Θερµαϊκού κόλπου και Θράκης, και περιοχές Βορείου Αιγαίου. Στην Εικόνα 8 σκιαγραφούνται οι περιοχές του Πρώτου Γύρου Παραχωρήσεων για έρευνες Υ/Α στη. Ελλάδα (1996) [20]. Εικόνα 8: Περιοχές πρώτου γύρου παραχωρήσεων στη. Ελλάδα (1996) [20]. Σε εξέλιξη βρίσκονται: : Η διεθνής δηµόσια πρόσκληση συµµετοχής σε σεισµικές έρευνες απόκτησης δεδοµένων µη αποκλειστικής χρήσης (open door) : Η διεθνής δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (open door) για παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης Υ/Α στον Πατραϊκό Κόλπο, το Κατάκολο και τη χερσαία περιοχή «Ιωάννινα». 13

14 Η Εικόνα 9 δείχνει τις προς παραχώρηση περιοχές στη. Ελλάδα µε τη διαδικασία της «Ανοικτής Πρόσκλησης» [20]. Εικόνα 9: Περιοχές προς παραχώρηση µε τη διαδικασία της «Ανοικτής Πρόσκλησης» στη. Ελλάδα [20]. Πολύ σηµαντικά, υποστηρίχθηκε η άποψη ύπαρξης Υ/Α στις υπεράκτιες περιοχές δυτικά, νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης (σε µία έκταση µεγαλύτερη των χλµ. 2 ). Η άποψη αυτή στηρίζεται κυρίως στην ακόλουθη γνώση: - Τη συγκριτική αξιολόγηση υποθαλάσσιων γεωλογικών δεδοµένων µε αντίστοιχα δεδοµένα της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος), όπου έχουν ανακαλυφθεί κοιτάσµατα Υ/Α. - Την παρουσία νότια της Κρήτης συγκλίνουσας επαφής της Ευρωασιατικής Λιθοσφαιρικής Πλάκας µε την υποβυθιζόµενη Αφρικανική Πλάκα. Σύµφωνα µε ευρύτερες παρατηρήσεις από ανάλογες περιοχές σε ζώνες σύγκλισης στον παγκόσµιο χώρο, τέτοιες περιοχές δυνατόν να φιλοξενούν σηµαντικά κοιτάσµατα Υ/Α. - Στη Μεσογειακή Ράχη έχουν αποτυπωθεί δείκτες µε τους οποίους συνδέεται η παρουσία Υ/Α σε άλλες περιοχές της Γης: (1) Η ύπαρξη λασποηφαιστείων κατά µήκος της ζώνης σύγκλισης, (2) η ύπαρξη συµπλεγµάτων λεπιώσεων και πτυχώσεων του γεωλογικού πρίσµατος επαύξησης και (3) οι διαφυγές θερµογενούς αερίου σε πολλές θέσεις στη Μεσογειακή Ράχη, καθώς και η ύπαρξη υδριτών. Η Εικόνα 10, δείχνει τη σύγκλιση της Αφρικανικής Πλάκας (από δεξιά) µε την Πλάκα του Αιγαίου (από αριστερά) νότια της Κρήτης στην Ανατολική Μεσόγειο και απεικονίζει την 14

15 παραµόρφωση της ευρύτερης υποθαλάσσιας περιοχής µε σχηµατισµό τάφρων, συγκροτηµάτων λεπιώσεων και πτυχώσεων πρισµάτων επαύξησης της Μεσογειακής Ράχης (Φώσκολος, Κονοφάγος και Bruneton [21]). Εικόνα 10: Η σύγκλιση της Αφρικανικής πλάκας µε την πλάκα του Αιγαίου νότια της Κρήτης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παραµόρφωση της ευρύτερης υποθαλάσσιας περιοχής µε σχηµατισµό τάφρων, συγκροτηµάτων λεπιώσεων και πτυχώσεων πρισµάτων επαύξησης της Μεσογειακής Ράχης (Φώσκολος [21]). Παρά τις επιφυλάξεις µερικών από τους οµιλητές ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν δηµοσιευθεί αξιόπιστες µελέτες εκτίµησης αποθεµάτων Υ/Α στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, διάφορες, πρώιµες ίσως, αξιολογήσεις από άλλους οµιλητές του δυναµικού σε Υ/Α της θαλάσσιας περιοχής νότια της Κρήτης ανεβάζουν την τάξη µεγέθους των αποθεµάτων αυτών σε δις βαρέλια ισοδύναµου πετρελαίου. Όλοι ανεξαιρέτως οι οµιλητές στην Ηµερίδα της Ακαδηµίας τόνισαν την ανάγκη γνώσης από 2D (δυσδιάστατες) και 3D (τρισδιάστατες) σεισµικές µελέτες σε επιλεγµένες περιοχές, την αξιόπιστη γεωλογική µοντελοποίηση των περιοχών αυτών στηριγµένη στα επιστηµονικά δεδοµένα, και, µε βάση το συνακόλουθο µοντέλο, την επιλογή της θέσης για την πραγµατοποίηση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης, ώστε να εξακριβωθούν τα αποθέµατα και το µέγεθός τους και να ακολουθήσει, αν όλα είναι ευνοϊκά, η εκµετάλλευση. 4.5 Θεσµικό πλαίσιο αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης Υ/Α Σε ό,τι αφορά το θεσµικό πλαίσιο αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης Υ/Α, υποστηρίχθηκε ότι ο πρόσφατος εκσυγχρονισµός της σχετικής νοµοθεσίας παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο για την προώθηση πλέον της έρευνας και εκµετάλλευσης Υ/Α σε φάση υλοποίησης. 15

16 Ειδικότερα ο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/ ), άρθρα 145 έως 164, οποίος νοµοθετεί τη Σύσταση της Ελληνικής ιαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε ΕΥ Α.Ε.), είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, εάν και εφόσον εφαρµοσθεί έγκαιρα, δυναµικά και αξιοκρατικά. 4.6 Προώθηση της έρευνας Υ/Α Εισηγήσεις Για τη δυναµική και αποτελεσµατική προώθηση της έρευνας Υ/Α έγιναν οι ακόλουθες εισηγήσεις: - Στελέχωση και άµεση λειτουργία της Ελληνικής ιαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε ΕΥ) Α.Ε. - Άµεση ανακήρυξη της ΑΟΖ µε την Ιταλία και τη Λιβύη και ολοκλήρωση της συµφωνίας µε την Αλβανία. Αν και αναγνωρίζεται η πολυπλοκότητα της ανακήρυξης και οριοθέτησης της ΑΟΖ σε ορισµένες άλλες περιοχές, παραµένει, εν τούτοις, επιτακτική. - Εκτέλεση τεχνικών σεισµικών (3D) στις περιοχές ενδιαφέροντος για εντοπισµό γεωτρητικών στόχων. - Επιλογή νέων περιοχών και ανάθεση σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας. - Παροχή από την Ελληνική ιαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (Ε ΕΥ) των δεδοµένων παλαιότερων ερευνών για Υ/Α στην Ελλάδα σε κάθε ενδιαφερόµενο. 4.7 Προστασία του περιβάλλοντος και πρακτικές αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Υπάρχει προφανώς και η περιβαλλοντική διάσταση του θέµατος γιατί στενά συνυφασµένη µε την έρευνα και εκµετάλλευση Υ/Α είναι η προστασία του περιβάλλοντος και οι πρακτικές αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το ΥΠΕΚΑ, επιδιώκεται µέσω περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε δραστηριότητας στις φάσεις της αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης Υ/Α, και µε στρατηγικές αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οι ιδιαιτερότητες και η ευαισθησία του ελληνικού φυσικού χερσαίου, νησιωτικού και θαλάσσιου χώρου επιβάλλουν την ανάγκη λήψης υψηλών µέτρων ασφάλειας και ετοιµότητας για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τόσο κατά τη φάση της γεωτρητικής έρευνας όσο και της εκµετάλλευσης για την προστασία της ακτογραµµής, της παράλιας ζώνης και της θαλάσσιας ζωής. 5 Συµπεράσµατα για τους Υ/Α Με βάση την παρούσα γνώση για τους Ελληνικούς Υ/Α, θα µπορούσε κανείς να συµπεράνει ότι: 16

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

«Ερευνα. & Παραγωγή. Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ

«Ερευνα. & Παραγωγή. Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: «Ερευνα & Παραγωγή Υ/Α στην Ελλάδα σήμερα» Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ ΕΚΥ Α.Ε Πρόεδρος ΕΛΛΙΝΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) Συνέντευξη ΕΣΗΕΑ 6 Μαρτίου 2014 www.elliny.gr Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντής ΔΕΠ,ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε Πρόεδρος ΕΛΛΙΝΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Η Ακαδημία Αθηνών έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε Ημερίδα με θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ηλιακών πύργων

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ηλιακών πύργων Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ηλιακών πύργων 13 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008» ΙΕΝΕ, Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα, 12/13.11.2008 ρ. Σπύρος Χ. Αλεξόπουλος Aachen University of Applied Sciences

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δημήτρης Κουσκουρίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. & Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Ενεργειακός Σύμβουλος Θεματικές Ενότητες Α. Ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ THE RECENT STATUS OF ENERGY EXPLORATION IN CYPRUS Τίτος Χριστοφίδης Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Economist Conference

Διαβάστε περισσότερα

Σόλων Κασίνης Διευθύνων Σύμβουλος 30 Απριλίου 2014, Λευκωσία

Σόλων Κασίνης Διευθύνων Σύμβουλος 30 Απριλίου 2014, Λευκωσία ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ Σόλων Κασίνης Διευθύνων Σύμβουλος 30 Απριλίου 2014, Λευκωσία ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΗΤΗ Σήμερα, ο Σόλων Κασίνης δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Ιστορικό των ερευνών

2. Ιστορικό των ερευνών ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» (OPEN DOOR) 1. Νομικό Πλαίσιο Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ενέργεια στο Επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος Συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΙΕΝΕ workshop Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόµενα Σηµερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η Ακαδημία Αθηνών έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε Ημερίδα με θέμα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ CYPRUS ENERGY AGENCY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ανθή Χαραλάµπους ιευθύντρια Παρουσίαση στην Προσυνεδριακή Εκδήλωση Τεχνολογίες και Εφαρµογές ΑΠΕ στην Κρήτη Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

, 24 2009 NUR-MOH A.E.

, 24 2009 NUR-MOH A.E. Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς Κοσµετάτος Ηµερίδα ΠΣΧΜ ΕΜΠ, 24 Νοεµβρίου 2009 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος για. παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος για. παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Επενδύσεις στην Ενέργεια»

«Πράσινες Επενδύσεις στην Ενέργεια» «Πράσινες Επενδύσεις στην Ενέργεια» - (ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακή αποδοτικότητα) Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter To Πρόγραμμα SHAAMS Περιεχόμενα

e-newsletter To Πρόγραμμα SHAAMS Περιεχόμενα January 2014 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ +30 28210 23070 Τεύχος 2 Συντάκτες: Ιωάννης Βουρδουμπάς, Λέκτορας ΤΕΙ Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου SHAAMS Μαρία Περακάκη, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας έργου SHAAMS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ

Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Τ.Ε.Ε. Συνέδριο για την Ενέργεια 8 Μαρτίου 2010 Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Η οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΕ 2020 Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη

Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη Στόχοι και Πορεία του Ηλεκτρικού Τομέα για το 2030 και 2050 στην Ευρώπη Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Γενικός Γραμματέας Δ.Ε., ΙΕΝΕ 1 Ευρωπαϊκή Στρατηγική σε Ενέργεια και Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ Ιατρού Κωνσταντίνος Οµάδα Μέλη οµάδας 1. 2. 3. 4. Ηµεροµηνία / /20 ΜΕΡΟΣ Α Ενεργειακές µετατροπές που πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου Ανάπτυξη Ταμιευτήρων Πετρελαίου εδομένα Ταμιευτήρα Γεωφυσική ιαγραφίες Πυρήνες Testς Παραγωγής PVT Ερμηνεία Στατικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ημερίδα του ΟΓΕΕ Λεμεσού και του ΕΤΕΚ με θέμα «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011)

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) «Ο Κύκλος της Ενέργειας» Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) Σύνολο ωρών: 36 2η Σειρά Σεµιναρίων 1 η Ενότητα Τετάρτη, 2 Μαρτίου Εισαγωγικές Ομιλίες Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Hλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός. (Αναλυτές)

ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Hλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός. (Αναλυτές) ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Hλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός (Αναλυτές) Copyright: H. Konofagos & N. Lygeros on line Η θαλάσσια (offshore) παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2007 Εµµ. Σαντοριναίος Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ- ΜΒΑ Εδ ό Ε ή ΡΑΕ Περιεχόµενα Η κατάσταση σήµερα - εθνικός στόχος για

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα